S.C.: SUT-ICIM SA Nr. R.C.

: J08/791/1992 CUI RO1100113

Se aproba ...................................

FISA POSTULUI Postul: SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE Cod: 832201 Locul de munca: TRANSPORTURI AUTO Studii: scoala profesionala + curs conducator auto categoria B+C Experienta de lucru necesara: 6 luni Nivelul postului: de executie Relatii: ierarhice : - se subordoneaza: sef sectie transporturi de colaborare : casierii stiei de betoane si balastierei, ceilalti soferi de reprezentare : nu este cazul Resurse: masina, cu toate dotarile, cnf. PV predare – primire. OBIECTIVE, RASPUNDERI, SARCINI Obiectivele postului: realizarea activitatii de transport marfa si persoane in conditii de securitate, pe drumurile publice; mentinerea autovehiculului in parametri optimi si realizarea tuturor actvitatilor legate de revizia, inregistrarea si asigurarea acestuia. Raspunderi: raspunde de conducerea masinii in conditii de siguranta potrivit regulilor de circulatie si de integritatea acesteia, pe perioada programului de lucru; raspunde de integritatea si siguranta marfurilor si a persoanelor pe care le transporta; raspunde de mentinerea in stare de functionare a autovehicolului pe care-l are in primire. Raspunde de certificarea starii tehnice a mijlocului auto cu care pleaca in cursa. Sarcini: cunoaste legea circulatiei pe drumurile publice, regulamentul ei de aplicare, principiul de functionare si partile componente ale masinii pe care o conduce; sesizeaza ,,Coordonatorul cu transportul rutier” cand apar defectiuni care pericliteaza siguranta circulatiei, sau consum exagerat de carburanti si lubrifianti;

........ Numãrul foarte scãzut de implicãri ale autovehiculului în evenimente de circulatie rutierã. Nume.......... normele de protectia muncii si protectia mediului si normele privind situatiile de urgenta.. Competente: echilibru emotional....l/100 km.. sesizeaza .. discernamant si capacitate de a rezolva problemele. cunoaste si respecta prevederile Regulamentului Intern.. Criterii de performanta: se incadreaza in norma de consum de combustibil de .... foloseste autovehicolul doar in interesul firmei.......... loialitate fata de firma..... prenume... participa la instructajele profesionale la care este trimis si isi insuseste notiunile predate....... lipsa cazier si antecedente penale....... la plecarea in cursa. Perioada de evaluare a performantelor: Anuala.... foaia de parcurs (diagrama) din ziua precedenta... si daca expira asigurarea:. constanta in atitudine. este inlocuit: de alt conducator auto.. - Data .... sau persoanele cu care este incarcat...... rezistenta la efort si stres.... daca actele masinii sunt in regula si daca asigurarea este in termen.. Contractului Colectiv de Munca aplicabil. Contractului Individual de Munca . Respecta procedurile de lucru stabilite prin SMI si prevederile legale privind standardele de asigurare a calitatii produselor si mediului.... . la inceputul programului de lucru. . verifica zilnic...... Delegare: inlocuieste : alt conducator auto.preda zilnic.... capacitate de autoorganizare si punctualitate..... la destinatiile indicate ....coordonatorul cu transportul rutier” daca actele nu sunt in regula.. .. Semnatura ...transporta marfurile.....efectueaza intretinerea zilnica a autovehicolului si participa la efectuarea reviziilor tehnice si reparatiilor care se executa la masina.......... cunoasterea legislatiei rutiere. pretinde confirmarea clientului. pe scrisoarea de transport... pentru marfa transportata....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful