Sunteți pe pagina 1din 6

Informaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 2009 (LA FEL CU V1 2009 + INTREB.

IN PLUS; V4 2010;in acelasi gen V3 2010) - Cldiri industriale 1.000 mp - Terenuri construite 500 mp - Maini luate cu chirie - Echipamente industriale - Licene - Cheltuieli de nfiinare 4.500 lei 300 lei 450 lei 13.500 lei 240 lei 60 lei

- Imobilizri financiare (10 aciuni deinute la societatea Orion din totalul de 200 aciuni) 60 lei - Stocuri 7.500 lei - Creane 18.000 lei - Sume la bnci 900 lei - Capital social (100 aciuni) 12.000 lei - Rezerve 150 lei - Profit net 750 lei - Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 600 lei - Furnizori-creditori 26.760 lei - Obligaii buget 450 lei - Obligaii salariai 1800 lei - Obligaii bancare 2.550 lei (din care pe termen lung) 600 lei Alte informaii: - echipamente industriale n valoare de 200 lei au fost folosite n medie, n ultimii 4 ani, doar n proporie de 10%; restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la 15.000 lei; - dou instaiatii n valoare de 250 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani; - un teren situat n incinta societii a fost vndut acum 5 zile cu 20 lei pe m.p.; - creane n valoare de 400 lei sunt nencasate de peste 100 de zile; - societatea Orion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 1.000 lei; -amortizarea imobolizarilor corporale a fost in anul 2009 de 1000 lei; - rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15%; - veniturile din vnzri ale anului au fost de 16.500 lei; - capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500 lei/an; - rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 8%; provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter de rezerv; - profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 300 lei; - stocurile de materii prime care reprezint 30% din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de consultant la 3.300 lei; - in urmatorii 5 ani societatea inregsitreaza cresteri de 5%/an la toate pozitiile patrimoniale. Se cere: 1. S elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,5 p) 2. S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia (1,5 p)

3. S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia acestora; s comentai funcia de finanare a societii i cum folosete societatea efectul de levier n finanare (3 p) 4. Determinai activul net corectat al societii i valoarea intrinsec a aciunilor societii (2,5 p) 5. Calculai valoarea substanial brut i valoarea substanial net (0,5 p) 6. Evaluai riscul de faliment (1 p) 7. Estimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p) 8. Estimati valoarea unei actiuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar actualizate; REZOLVARE: Bilant contabil ACTIV PASIV element suma element suma Cap soc (100 cladiri 4 500 act) 12 000 terenuri 300 Rezerve 150 13 echip.industrial 500 Profit net 750 licente 240 Provizioane 600 chelt.infiintare 60 Fz-creditori 26 760 IF (10 act din Obligatii 200) 60 buget 450 Obligatii Stocuri 7 500 salariati 1 800 18 Obligatii Creante 000 bancare 2 550 Sume in banci 900 - t.l. 600 45 45 Total Activ 060 Total Pasiv 060 Active fictive = Licente+chelt infiintare=240+60=300 Scaderea Activelor fictive din gestiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului Profit net din Pasiv. Profit net=750-300=450 Bilant contabil fara active fictive ACTIV PASIV sum element a element suma 4 Cap soc (100 12 cladiri 500 act) 000 terenuri 300 Rezerve 150 13 echip.industrial 500 Profit net 450 IF (10 act din 200) 60 Provizioane 600 Stocuri 7 Fz-creditori 26

Creante Sume in banci

Total Activ

500 18 000 Obligatii buget Obligatii 900 salariati Obligatii bancare - t.l. 44 760 Total Pasiv

760 450 1 800 2 550 600 44 760

Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 4 ani doar 5% se scad din val.Imob.corp. 13.500-200=13.300 Evaluare rest echip 15.000, rezulta o ajutare a Imob corp de 15.000-13.300=1700 Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp. BILANT ECONOMIC ACTIV sum a ajustari 4 500 300 13 500 60 7 500 18 000 900 0 9 700 -200 +1700 - 10 1 050 - 400 0 val.jus ta PASIV sum element a 12 4 500 Cap soc (100 act) 000 10 000 Rezerve 150 Dif din 15 000 reevaluare 50 Profit net 8 550 Provizioane 17 600 Fz-creditori 900 Obligatii buget Obligatii salariati Obligatii bancare - t.l. 450 600 26 760 450 1 800 2 550 600 44 760 ajust ari val.jus ta 12 000 150 11 840 11 840 450 600 26 760 450 1 800 2 550 600

element cladiri terenuri echip.industrial IF (10 act din 200) Stocuri Creante Sume in banci

44 11 Total Activ 760 11 840 56 600 Total Pasiv 840 56 600 Valoare justa teren = 500*20=10.000; rezulta ajutare de 10.000-300=9.700 lei Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante. SC destine 10 act la SC Orion din totalul de 200, ceea ce reprezinta 5%; ANCC Orion=1000, deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 1000*5%=50 lei Stocuri materii prime=7500*30%=2250 lei;val justa mat prime=3.300 lei, deci ajustari stocuri=3.3002250=1050 lei Bilantul economic este un bilant de calcul teretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.

Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat. Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=25.040 lei Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=56.600-31.560=25.040 lei Bilantul functional este elabora de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii; expl; trez si finantare). Fctia investitii=total imobilizari Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4) Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5) Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz) Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl BILANT FUNCTIONAL ACTIV Functia fctia de investitii fctia de expl Fctia de trez Total Activ PASIV suma Functia 29 550 Fctia de finantare -2 860 - surse proprii 900 - surse impr 27 590 Total Pasiv suma 27 590 25 040 2 550 27 590

Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor. Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
Efectul de levier: Levierul financiar reprezinta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a recurgerii intr-o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate economica data. Ef de levier = Rec + (Rec-rdob) x Datorii financiare / K proprii =Profit brut/Cap.investit + (Profit brut/Cap.investit-rdob) x Datorii financiare / K proprii Cap investit = fctia de finantare Dat fin = surse impr K proprii = surse proprii =(300/27.590)*100 + ((300/27.590)*100-8%) x 2550/25.040=1.08+(1.08-8) x 0.1 (Rec-rdob)<0 deci apare efectul de maciuca, cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin

BILANT FINANCIAR ACTIV Functia Imobilizari stocuri+creante disp+val mob Total Activ PASIV suma Functia 29 550 Cap permanente 26 150 Oblig nefin 900 Oblig fin TS 56 600 Total Pasiv suma 25 640 29 010 1 950 56 600

FR = Capital permanent Imobilizari = -3910 NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = -2860 TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= -1050 Intr se afla in dezechilibru financiar.

Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: - fondul de rulment net global ; necesarul de fond de rulment ; trezoreria intreprinderii. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt.
Conform calculelor de mai sus ANCC = 25.040 lei Va intrinseca a unei act = ANCC / nr. act = 25.040/100=250.4 lei VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 56.600+450-250=56.800 Vsneta = VSB-total datorii=56.800-fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=56.80026.760+450+1800+2550)=25.240

Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 X1 = Active circulante / Total active = (26.150+900)/56.600= 0.48 X2 = Profit net-Dividende / Total active = 300*84%/56.600= 0,0044 X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 300/ 56.600= 0,0053 X4 = ANCC / total Datorii = 25.040/(29010+1950)=0.81 X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 16.500/56.600= 0.29
Z = 1.36 < 1.8 => firma este in faliment 1,8 < Z > 3 => alerta-situatie dificila Z<1.8 aproape de faliment Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500+500/0.15=3.833 lei (pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...) Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)

Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR Profit net = profit brut x 84%=300*84%=252 Amortizzare 2009 = 1000 Proviz 2009 = 600 Investitii = 0 (nu apar in enunt) Variatia NFR 2010/2009 = 5% x (-2860)=-143 An profit net + amortiz +proviz -investitii -varNFR CF fact de actualizare (1+15%)^n CF actualizat 2009 252 1000 600 0 0 1852 2010 265 1050 630 0 -143 2088 1.15 1815 2011 278 1103 662 0 -150 2192 1.32 1657 2012 292 1158 695 0 -158 2302 1.52 1513 2013 306 1216 729 0 -166 2417 1.75 1382 2014 322 1276 766 0 -174 2537 2.01 1262

Val intr=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n=7629+7004/(1.15)^5=11.112 Vr=CFn * z=1262*5.55=7004 z=1/(t-k)=1/(23-5)=5.55 t=rata de crestere a primei de risc=i+rata de crestere a coef primei de risc = 15%+8%=23% k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%) Val unei act = 11.112/100=111 lei

S-ar putea să vă placă și