Sunteți pe pagina 1din 1

S-a cerut autentificarea prezentului inscris

DECLARATIE
Subsemnatul ..........................................., domiciliat in
., nascut la data de .,
posesor al cartii de identitate seria eliberata de ..
la data de ,
Declar pe propria raspundere ca sunt de acord ca in apartamentul proprietate
personala pe care il detin la adresa...........................................................................
.., sa functioneze sediul
asociatiei non-profit .........................
semnatura,