Sunteți pe pagina 1din 18

ROMANIA

JUDEUL COVASNA

(Instituie/Denumirea Operatorului Economic)

DECIZIA
Nr.___________ din ___ ___ 2009 In conformitate cu prevederile articolului 45 din Ordonana de Urgen a Guvernului Romniei nr.21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, modificat i completat prin Legea nr.15 din 07.03.2005 i a Legii Proteciei Civile nr.481/08.112004, articolul 10. DISPUN Art.1. Pentru gestionarea i managementul situaiilor de urgen i dezastrelor se constituie CELULA DE URGEN , anex la prezenta decizie. Art.2. Celula de urgen constituit la nivelul societii se activeaz n cazul iminenei i/sau producerii unor situaii de urgen sau dezastre ce afecteaz societatea. Art.3. Se aprob Regulamentului privind structura organizatoric, atribuiile, funcionarea i dotarea CELULEI DE URGEN , anex la prezenta decizie. Art.4. Se aprob Organigrama privind constituirea organismelor i structurilor pentru managementul, gestionarea i intervenia n cazul iminenei i/sau producerii unor situaii de urgen sau dezastre ce afecteaz societatea , anex la prezenta decizie. Art.5. Pentru intervenia in cazul situaiilor de urgen i dezastrelor se ncadreaz cu personal din salariaii societii, structurile constituite pentru gestionarea i intervenia n cazul iminenei i/sau producerii unor situaii de urgen sau dezastre conform,TABELULUI NOMINAL, anex la prezenta decizie.

Director general
________________________ VIZAT CONSILIER JURIDIC Jurist ___________________

NESECRET Pag. 1/18

Anex la Decizia nr.___ din _______ TABEL NOMINAL CU ORGANIZAREA I COMPONENA CELULEI DE URGEN Funcia Funcia n Locul de administr. Adresa C.L.S.U. munc economic Director Preedinte general Director Membru adjunct Director Membru tehnic Membru Membru Membru Membru Membru eful S.T.P. Membru Membru Contabil ef
ef serviciu (compartiment)
RESURSE UMANE

Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8

Telefon serviciu acas mobil

Numele i prenumele

ef serviciu (compartiment) ef serviciu (compartiment) ef serviciu (compartiment)

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL CELULEI DE URGEN 9 10 11


Inspector de protecie civil
Referent/ Secretara director general

NESECRET Pag. 2/18

Anex la Decizia nr.___ din _______ ROMNIA JUDEUL COVASNA

(Denumirea Operatorului Economic)

ORGANIGRAMA
privind

constituirea organismelor i structurilor pentru managementul i intervenia n cazul iminenei i/sau producerii unor situaii de urgen sau dezastre
PREEDINTELE CELULEI DE URGEN

CELULA DE URGEN
EF FORMAIUNI DE INTERVENIE FORMAIUNI DE INTERVENIE

ECHIPAJE/GRUPE DE INTERVENIE

E C H I P E

S P E C I A L I Z A T E

Echipaje/grupe de intervenie la nlime (5)

Echipaje/grupe de intervenie decontaminare si protecie NBC( Dc.Teren Cldiri , Veterinar) (5)

Echipaje/grupe de suport logistic al interveniilor sau alt utilaj (5)

Echipe de cercetare cutare


(5) (5)

Echipe de transmisiuni -alarmare


(5)

Echipe de decontaminare si protecie NBC


P.D.P./P.D.E/ P.D.M.T. (5)

Echipe sanitarveterinare
(pt. Op. Ec. cu profil) (5)

Echipaje/grupe de intervenie pentru stingerea incendiilor cu apa si spuma (5)

Echipaje/grupe de intervenie pentru stingerea incendiilor cu pulberi si gaze (5)

Echipaje/grupe de intervenie de specialitate (pt. Op. Ec. cu profil) (5)

Echipe/grupe de intervenie pentru stingerea incendiilor (5)

Echipe de deblocaresalvare
(10)

Echipe de salvare si prim ajutor


(10)

Echipe de suport logistic


- Ech. logistic - Ech. transport materiale

Echipaje/grupe de intervenie de specialitate (pt. Op. Ec. cu profil) (5)

(10)

NESECRET Pag. 3/18

1.

PREEDINTELE CELULEI DE URGEN DIRECTOR GENERAL 1 CELULA DE URGEN format din : Specialiti cu funcii de conducere i coordonare Consultani Centrul Operativ cu activitate Temporar/Secretariat tehnic al celulei de urgen TOTAL F O R M A I I Sef formaii de intervenie: D E 1 10 1 5 1 - 3 5 - 18

2.

I N T E R V E N I E

3.

Sef formaii de protecie civil TOTAL

1 1

ECHIPAJE/GRUPE DE INTERVENIE
4. Echipaj/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR CU AP I SPUM format din: ef echipaj Servant Servant Servant Servant Servant Servant TOTAL 5. 1 1 1 1 1 1 1 7

Echipaj/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR CU PULBERI I GAZE format din: ef echipaj Servant Servant Servant Servant Servant Servant TOTAL Echipaj/grup DE INTERVENIE LA NLIME format din: ef echipaj (ofer) Salvator (sanitar) Salvator (sanitar) Salvator Salvator TOTAL 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7

6.

7.

Echipaj/grup DE INTERVENIE de J.T. / .T. ( pt. Op. Ec. cu profil energetic) format din: 1 1 1 1 1 TOTAL 5 Echipaj/grup DE INTERVENIE de TELECOMUNICAII ( pt. Op. Ec. cu profil telecomunicaii) format din: NESECRET Pag. 4/18 ef echip (ofer) Salvator (electrician) Salvator (electrician) Salvator (electrician) Salvator (electrician)

8.

ef echip (ofer) Salvator (electromecanic) Salvator (electromecanic) Salvator (electromecanic) Salvator (electromecanic) TOTAL 9.

1 1 1 1 1 5

Echipaj/grup DE SPECIALITATEA (cu profilul Operatorului Economic) format din: ef echip (ofer) Salvator (electrician) Salvator (sudor) Salvator (electromecanic) Salvator (lctu mecanic) TOTAL 1 1 1 1 1 5

10.

Echipaj/grup intervenie DECONTAMINARE I PROTECIE N.B.C format din: Echipa nr. 1 Decontaminare Teren ef echip ( Operator chimist ) 1 Salvator decontaminator (ofer) 1 Salvator decontaminator (dozimetrist) 1 Salvator decontaminator (instalator) 1 Salvator decontaminator ( manipulant) 1 TOTAL 5 Echipa nr. 2 Decontaminare Cldiri ef echip ( Operator chimist ) 1 Salvator decontaminator (ofer) 1 Salvator decontaminator (dozimetrist) 1 Salvator decontaminator (instalator) 1 Salvator decontaminator ( manipulant) 1 TOTAL 5 Echipa nr. 3 Decontaminare Veterinar. ( pt. Op. Ec. cu profil) ef echip ( Operator chimist ) 1 Salvator decontaminator (ofer) 1 Salvator decontaminator (dozimetrist) 1 Salvator decontaminator (instalator) 1 Salvator decontaminator ( manipulant) 1 TOTAL 5 Echipaj/grup DE SUPORT LOGISTIC AL INTERVENIILOR SAU ALT UTILAJ format din: Echipa nr. 1 (tractor cu remorc, autocamion, autobasculant) ef echip (maistru construcii 1 civile/industriale) Salvator (conductor mecanic utilaj) 1 Salvator (maistru constructor civile/ 1 Industriale,drumuri i poduri) Salvator (lucrtor construcii) 1 Salvator(lucrtor construcii) 1 TOTAL 5 Echipa nr. 2 (fadroma, excavator) ef echip (maistru construcii 1 civile/industriale) Salvator (conductor mecanic utilaj) 1 Salvator (maistru constructor civile i/sau 1 Industriale, drumuri i poduri) Salvator (lucrtor construcii) 1 Salvator(lucrtor construcii) 1 TOTAL 5

11.

ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENIE


12. Echipa TRANSMISIUNI ALARMARE format din: NESECRET Pag. 5/18

ef echip (electromecanic) Salvator(electrician) Salvator(electromecanic) Salvator(electrician) Salvator (electromecanic) TOTAL 13. Echipa DEBLOCARE - SALVARE format din: Echipa nr. 1 ef echip (maistru constructor) Salvator(electrician) Salvator (sudor) Salvator (instalator ap - gaze - canal - termice) Salvator(lctu mecanic - electromecanic) TOTAL

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 5

Echipa nr. 2 ef echip (maistru constructor) Salvator(electrician) Salvator (sudor) Salvator (instalator ap - gaze - canal - termice) Salvator(lctu mecanic - electromecanic) TOTAL 14.

1 1 1 1 1 5

Echip INTERVENIE N.B.C.(DECONTAMINARE), format din: Echipa nr. 1 P.D.P. ef echip (operator chimist) 1 Salvator - decontaminator (instalator ap - gaze 1 termice) Salvator - decontaminator 1 Salvator - decontaminator (dozimetrist) 1 Salvator - decontaminator (manipulant) 1 TOTAL 5 Echipa nr. 2 P.D.E. ef echip (operator chimist) 1 Salvator - decontaminator (instalator ap - gaze 1 termice) Salvator - decontaminator 1 Salvator - decontaminator (dozimetrist) 1 Salvator - (manipulant) 1 TOTAL 5 Echipa nr. 3 P.D.M.T. ef echip (operator chimist) 1 Salvator - decontaminator (ofer, mecanic 1 auto) Salvator - decontaminator 1 Salvator - decontaminator (instalator ap - gaze 1 termice) Salvator - (dozimetrist) 1 TOTAL 5

Echipa nr. 4 P.D.M.T.F. ef echip (operator chimist) 1 Salvator - decontaminator 1 Salvator - decontaminator 1 Salvator - decontaminator (instalator ap - gaze 1 termice) Salvator - (dozimetrist) 1 NESECRET Pag. 6/18

TOTAL 15. Echip SANITAR - VETERINAR, format din: ef echip (tehnician veterinar) Salvator(ofer) Salvator (zootehnist) Salvator (zootehnist) Salvator(zootehnist) TOTAL Echipe de CERCETARE CUTARE format din: ef echip (ofer) Cerceta (salvator) Cerceta (salvator brancardier) Cerceta(salvator brancardier) Cerceta (sanitar) TOTAL Echipe SALVARE I PRIM AJUTOR format din: Echipa nr. 1 ef echip (asistent medical) Salvator(ofer-sanitar) Salvator (sor de cruce roie) Salvator (brancardier) Salvator(brancardier) TOTAL Echipa nr. 2 ef echip (asistent medical) Salvator(ofer-sanitar) Salvator (sor de cruce roie) Salvator (brancardier) Salvator(brancardier) TOTAL Echipe SUPORT LOGISTIC, format din: Echipa nr. 1 - Logistic ef echip (contabil) Salvator(ef depozit - magaziner) Salvator (ofer) Salvator (magaziner) Salvator(magaziner) TOTAL Echipa nr. 2 Transport materiale ef echip (contabil) Salvator(ofer) Salvator (manipulant) Salvator (manipulant) Salvator(manipulant) TOTAL

1 1 1 1 1 5

16.

1 1 1 1 1 5

17.

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

18.

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

19.

Echip/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR format din: ef echipaj Servant Servant Servant Servant TOTAL 1 1 1 1 1 5 NESECRET Pag. 7/18

Total personal ncadrat n structurile pentru managementul i intervenia n cazul iminenei i/sau producerii unor situaii de urgen sau dezastre organizate - _____ persoane.

NESECRET Pag. 8/18

Anex la Decizia nr.___ din _______

TABEL NOMINAL
CU NCADRAREA PERSONALULUI N FORMAIUNILE DE INTERVENIE PENTRU SITUAII DE URGEN LA DATA __________________

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Sef formaii de protecie civil ECHIPAJE/GRUPE DE INTERVENIE


Echipaj/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR CU AP I SPUM format din: ef echipaj Servant Servant Servant Servant Servant Servant Echipaj/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR CUPULBERI I GAZE format din: ef echipaj Servant Servant Servant Servant Servant NESECRET Pag. 9/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL Servant

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Echipaj/grup DE INTERVENIE LA NLIME(automacara, autoscar, autovehicul cu bra ridictor) ef echipaj (ofer) Salvator ( anitary) Salvator ( anitary) Salvator Salvator

Echipaj/grup DE INTERVENIE de J.T. / .T. ( pt. Op. Ec. cu profil energetic)


ef echip (ofer) Salvator (electrician) Salvator (electrician) Salvator (electrician) Salvator (electrician)

Echipaj/grup DE INTERVENIE de TELECOMUNICAII ( pt. Op. Ec. cu profil telecomunicaii)


ef echip (electr omecanic Salvator (ofer) Salvator (electromecanic Salvator(electr omecanic) Salvator(electr omecanic NESECRET Pag. 10/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

31. 32. 33.

34.

35.

36. 37. 38.

39.

40.

41.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Echipaj/grup intervenie DECONTAMINARE I PROTECIE N.B.C Echipa nr. 1 Decontaminare Teren


ef echip
( Operator chimist )

Salvator decontaminator (ofer) Salvator decontaminator (dozimetrist) Salvator decontaminator (instalator) Salvator decontaminato r( manipulant)

Echipa nr. 2 Decontaminare Cldiri


ef echip
hemist ) Salvator decontaminator (ofer) Salvator decontaminator (dozimetrist) Salvator decontaminator (instalator) Salvator decontaminato r (manipulant) ( Operator

Echipa nr. 2 Decontaminare Vetrinar


ef echip NESECRET Pag. 11/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL


( Operator chemist

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

42. 43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. 50.

51. 52.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

) Salvator decontaminator (ofer) Salvator decontaminator (dozimetrist) Salvator decontaminator (instalator) Salvator decontaminato r (manipulant)

Echipaj/grup DE SUPORT LOGISTIC AL INTERVENIILOR SAU ALT UTILAJ Echipa nr. 1 (tractor cu remorc, autocamion, autobasculant)
ef echip (maistru construcii civile/industriale) Salvator
(conductor mecanic utilaj)

Salvator (maistru
constructor civile/ Industriale ,drumuri i poduri)

Salvator
(lucrtor construcii)

Salvator
(lucrtor construcii)

Echipa nr. 2 (fadroma, excavator)


ef echip
(maistru construcii civile/industriale)

Salvator
(conductor mecanic utilaj)

NESECRET Pag. 12/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL Salvator (maistru

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

53.

54. 55.

56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

constructor civile/ Industriale ,drumuri i poduri)

Salvator
(lucrtor construcii)

Salvator
(lucrtor construcii)

ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENIE


Echipa TRANSMISIUNI ALARMARE
ef
(electromecanic)

echip

Salvator (electrician) Salvator


(electromecanic)

Salvator (electrician) Salvator


(electromecanic)

Echipa DEBLOCARE - SALVARE Echipa nr. 1


ef echip
(maistru constructor)

Salvator (electrician) Salvator (sudor) Salvator


(instalator ap gaze - canal termice)

Salvator NESECRET Pag. 13/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL


(lctu mecanic electromecanic)

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

66. 67. 68. 69.

70.

71.

72.

73. 74.

75.

76.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Echipa nr. 2
ef echip
(maistru constructor)

Salvator (electrician) Salvator (sudor)


Salvator (instalator ap gaze - canal termice)

Salvator
(lctu mecanic electromecanic)

Echip INTERVENIE N.B.C.(DECONTAMINARE) Echipa nr. 1 P.D.P.


ef echip (operator chimist) Salvator decontaminator
(instalator ap - gaze termice)

Salvator decontaminator Salvator decontaminator (dozimetrist) Salvator decontaminato r (manipulant) ef echip (operator

Echipa nr. 2 P.D.E.


NESECRET Pag. 14/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL chimist) Salvator decontaminator


(instalator ap - gaze termice)

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

77.

78. 79.

80.

81. 82.

83.

84.

85.

86. 87. 88. 89.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Salvator decontaminator ) Salvator decontaminator (dozimetrist) Salvator decontaminato r (manipulant) ef echip


(operator echani)

Echipa nr. 3 P.D.M.T.


Salvator decontaminator (ofer,
ofer echanic auto)

Salvator decontaminator Salvator decontaminator Salvator (dozimetrist)

(instalator ap gaze termice)

Echipa nr. 3 P.D.M.T.F.


ef echip
(operatori)

Salvator decontaminator (of) Salvator decontaminator Salvator NESECRET Pag. 15/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL decontaminator

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

90.

91. 92. 93. 94. 95.

96. 97. 98.

99. 100.

101. 102.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

(instalator ap gaze termice)

Salvator (dozimetrist)

Echip SANITAR - VETERINAR


ef echip (technician veterinar) Salvator (ofer) Salvator (zootehnist) Salvator (zootehnist) Salvator (zootehnist)

Echipe de CERCETARE CUTARE


ef echip (sor
de cruce roie)

Cerceta (salvator) Cerceta (salvator brancardier) Cerceta (salvator brancardier) Cerceta (sanitar)

Echipe SALVARE I PRIM AJUTOR Echipa nr. 1


ef echip (asistent medical) Salvator NESECRET Pag. 16/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL (ofer-sanitar) Salvator (sor de cruce roie) Salvator (brancardier) Salvator (brancardier)

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

103.

104. 105.

106. 107. 108. 109. 110.

111. 112. 113. 114. 115.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Echipa nr. 2
ef echip (asistent medical) Salvator (ofer-sanitar) Salvator (sor de cruce roie) Salvator (brancardier) Salvator (brancardier)

Echipe SUPORT LOGISTIC Echipa nr. 1 - Logistic


ef echip (contabil) Salvator(ef depozit magaziner) Salvator (ofer) Salvator (magaziner) Salvator (magaziner)

Echipa nr. 2 Transport materiale


NESECRET Pag. 17/18

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA N PROTECIA CIVIL ef echip (contabil) Salvator (ofer) Salvator (manipulant) Salvator (manipulant) Salvator (manipulant)

FUNCIA AD-TIV. ECONO MIC

LOCUL DE MUNC (Secia)

TELEFON ADRESA
SERVICIU

116. 117. 118. 119. 120.

121. 122. 123. 124. 125.

Nr. Crt.

ACAS

MOBIL

SEMNTURA

OBS.

Echip/grup intervenie pentru STINGEREA INCENDIILOR


ef echipaj Servant Servant Servant Servant

NESECRET Pag. 18/18

S-ar putea să vă placă și