Sunteți pe pagina 1din 2

,

Lansarea primului satelit sovietic, Sputnik 1, 'in 1957; a marcat 'inceputul cuceririi spatiului de ctitre om in prezent, aproape toatti populatia Planetei se bucurti de serviciile aduse de satelitii spatiali.
Uvantul "satelit" inseamna insolitor, ~i se refer:l atat la corpurile naturale cat ~i la cele fabricate de om care se rotesc in junil altora in spa1;iu. Planetele, de exemplu, sunt sateli1;i naturali ai Soarelui, iar luna este satelitul natural al Pamantului. To1;i ceilal1;i sateli1;i sunt dispozitive artificiale (fabricate), lansate pe orbita de pe Pamant, cu ajutorul rachetelor. Numeroasele lor utilizari includ supravegherea militara, evaluarea resurselor Pamantului, prevederea timpului, comunica1;iile ~i cercetarile spa1;iale. Ca ~i in cazul lunii, sateli1;ii artificiali sunt men1;inu1;ipe orbita prin fol1a de atrac1;ie uniO Primul satelit artificial plasat pe orbita in jurul pamantului a fost Sputnik 1, lansat de URSS, in anul 1957, din Tyuratam, Kazahstan. Satelitul facea o rota1ie in jurul pamantului la fiecare 90 de minute. v Una dintre primele vieta1i care au ajuns pe arb ita in jurul pamantului a fast cainele savietic Belka. A fast lansat intr-un sate lit in august 1960, cu insa1itarul sau, Strelka.

versala a pamantului. In lipsa frecarii, in spatiu nu este .nevoie de energie care sa ii mentina in mi$care. Totu$i, in cele din urma ei incetinesc, coborand la altitudini mai mici, $i ard cand caldura produsa prin frecare cu atmosfera pamantului devine prea mare. Procesula$ezariipe orbita a unui satelit artificial estein esen1;i1 simplu, dar necesitao mare precizie. Satelitul este aruncat pe orbita sa de

289

SA TELITI

rachetede mare putere. Initial, toti satelitii erau lansati cu rachete care erau distruse in acest proces. Dar multi sateliti sunt acum lansati cu Naveta Spatial~reutilizabil~ a Americii. cand se trage un glont orizontal prin aer, forta gravitational~a p~mantului Il va aduce in cele din urma la sol. Dac~ glontul este aruncat cu o vitez~ initial~ mai mare, atunci el va ajunge mai departe inainte de a ajunge la sol. Exis~ o anumi~ vitez~ la care glontul nu ar mai atinge solul nicioda~. La 28.000 km/h, curba descenden~ a glontului In c~dere ar fi aceea~ica ~i curba suprafetei p~mantului. Astfel, de~i in continu~ c~dere,glontul ar rnmane la aceea~idistanta de suprafata.Cu alte cuvinte; glontul ar fi pe orbi~ in jurul p~mantului. La o asemenea altitudine mic~ frecarea cu atmosferaar provoca curand aroereaglontului. Chiar daca glontul ar rezistala ardere, frecarea l-ar incetini, f~candu-ls~ cad~ pe sol. Cre~terea In continuafe a vitezei initiale a glontului l-ar :ii trage pe acestaIntr-o orbi~ mai Indep~rta~. Viteza orbitala Viteza cu care un satelit "cade" spre P~mant este cunoscu~ de mai multe secole. in munca sa lega~ de gravitatie, dup~ 1600, omul de ~tiinta englez Isaac Newton a emis o formul~ ce stabilea un raport Intre viteza unui corp pe o orbi~ ~i raza orbitei. Aceas~ formul~, folosi~ initial In leg:lturn cu rotatia in jurul p~mantului, este as~zi folosit~ pentru calculul rotatiilor satelitilor artificiali. cand un satelit este pe orbi~, tendinta sa de a se deplasa in
O Puncte!e pe aceasta imagine de pe un sate!it meteorologic a! Fran\ei reprezinta trasnete. Astfel imaginea indica activitatea e!ectrica din stratul de jos a! atmosferei pamantu!ui.

linie dreap~, provoca~ de m~carea sa, este modificat~ de atractia gI'avitational~a corpului in jurul c~ruia se rote~te.Cu cat un satelit este rnai dep~rtat de acel corp, cu atat este mai rnic~ atractia gravitational~ exercita~ asupra sa, ~i cu atat mai rnic~ viteza relativ~ necesara pentru a produce o traiectorie orbital~. Sputnik 1, la o 1n~ltime de circa 160 km, f~cea o rotatie in jurul P~mantului la fiecare 96 de minute. Luna, la o distan~ de circa 386.000 km, necesit~ 28 de zile pentru o rotatie in jurul P~mantul~
O Echo II, lansat in

Unii sateliti sunt a~ezatipe orbit:l deasupra ecuatorului, pe directia rotatiei P~mantului la o in~ltime de 35.900 km. Aceasta face ca un satelit s~ se roteasc~ in jurul p~mantului o dat~ la fiecare 24 de ore. Dar, pentru c~ dedesubt p~mantul se rote~te cu aceea~i vitez~, satelitul pare s~ pluteasc~ nemi~cat pe cer, deasupra unui anumit punct al ecuatorului. Televiziunea prin satelit Acest tip de traiectorie se nume~te orbit:l geostational~, sau geosincron, ceea ce inseamn~ c~ satelitul este stationar fata: de P~mant, sau c~ se mi~c~ o dat~ cu el. Satelitii care sunt folositi pentru emiterea programelor de televiziune din toat~ lumea sunt de acest tip. Deoarece satelitii geostationari nu se mi~c~ fat~ de P:Imant, telespectatorul are nevoie doar de o simpl~ anteni fix:l.

anul 1964, era un satelit al SUA folosit la reflectarea semnalelor radio. Acest balon metalizat, cu diametrul de 41 metri, s-a umflat cand s-a desprins de racheta purtatoare.

O Antenele radio parabolice de pe nava ruseasc3 Yuri Gagarin stau indreptate spre cer in timp ce urm3resc un satelit in trecere.

9 .c Q.

290

S-ar putea să vă placă și