Sunteți pe pagina 1din 24

..

1:,'

I
.
/ . ::,. ..
\
REVISTA DE C.C. ALU.T.C. ANUL XVII - NH. 199 8/87
'..... ' ,', '1
CONSTRU'CTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRARI REALIZATE
DE ELEVI ........................ pag. 2-3
Oip-metru

Radioreceptor
Tester pentru tranzistoare
Redresor
Triluri de
'INITIERE IN .
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4-5

Alimentare
Caracteristica de prag
Fototelefon "
......... ' .................. pag. 6-7
Transceiver
OKM-302
LABORATOR .... ' ...... ," . .. . .. ... pag. 8-9
Amplificatoare. AF
de aragaz
TV-DX ............ pag. 1'0-11
Amplificatoare de
INFORMATicA ................. pag. 12-13
hard/s9ft
Calculul factorului de zgomot
AUTO,-MOTO ................... pag.14-1S
'Autoturismele Oltcit: Service
Aprindere
'LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag. 16-17
CITITORII RECOMANDA ........ pag. 18-19
Aeroionizator
Verificarea tranzistoarelor FET
Avertizor auto
TTL
Amplificator .
FOTOTEHNICA ................. pag. 20-21
Cum folosim cinecamera
QUARTZ 1 x 8C2
lobotronic 2000
REVISTA REVISTELOR .......... pag. 22,
Semnal SSB
Adaptor pentru
Baterii
Preamplificator
PENTRU TINERII DIN
AGRICUL,TURA .............. pag. 23
Cultura ciupercilor Pleurotus
SERVICE ........................ pag.-24
Radiocasetofonul RC810 "
(CITITI IN PAG; 10-11)
HETERODINA iMODULATA
Acest aparat este prezentat n
schema cu ajutorul lui
se pot face
- de rezo-
a unui circuit oscilant "Ia
rece"; L
- necunos-
cute a unui generator;
- acordarea unui receptor cu
semnal modulat;
- reglaje la amplifica-
toarele audio.
Aparatul este format din trei
- oscilatorul Colpitts;
- modulatorul;
- alimentatorul.
Oscilatorul Colpitts este realizat
cu o de de ti-
pul EC92.
Circuitul oscilant de acord
format din condensatorul dublu de
tip "Turist" bobina
L. Condensatorul variabil. are
dintre care una de 120 pF
una de 240 pF. La cea mare s-au
scos din rotor stator n sco-
pul
du-se un condensator variabil dublu
de 2 x 120 pF.
Bobina L este (ja-
tele din tabelul
Sarcina o
S, care este construit pe o
'de 0 12 are 4 x 100 de spire cu
de O, 15 email bumbac.
in circuitul grilei un poten-
cu ajutQrul se re-
sensibilitatea instrumentului
indicator (microampermetru de tip
TESLA).
De asemenea, tot aici, printr-o re-
de 470 kO, se pe
semnalul de la modulator,
atunci cind comutatorul este in po-
HET.
Aparatul se n hetero-
n acest caz se
poate culege semnal de la borna ex-
HET MOD.
Modulatorul este un oscilator au-
dio cu de 1 kHz. Transfor-
matorul TR2 are in primar 500 de
spire, iar in secundar 200 de spire
cu 0,15 cupru-email, bobi-
nate pe uri miez de 1 cm
2

Pe circuitul primar este plasat un
divizor capacitiv pe care se
cu ajutorul unui
tru semireglabil de 10 kO. De
acestui depinde atit
pragul de intrare n ct
forma semnalului la la
borna AUDIO.
'Prin conectarea unui osciloscop
la borna audio se va regla
metrul pentru unui semnal
perfect sinusoidal.
Allmentatorul este format din
transformatorul TR1 ce in
secundar tensiunile alternative de
150 V 6,3 V.
Pentru alimentarea a tu-
bului EC92 se tensiunea
de 150 V cu ajutorul unei diode
1N4007, apoi este de celula
2x8 V de 1 kO.
Al"imentarea modufatorului se face
prin redresarea tensiunii de 6,3 V cu
ajutorul unei diode 1N4001 prin
filtrarea cu 470 Aparatul este
construit ntr-o cutie din de
aluminiu de 2mm grosime are

Pe una din se scala
butonul de sensibilitate al
instrumentului indicator, comutato-
I
Elev MIHAI TUDOBIE.
Crai ava
IIET. ft'IOD 5/IIJfJDV

2+0
5
TR/
1
EC92. --o
liDV
rv220V

el "---i
AUDIO __ . __ .
1
2
3
4
S
6
7
UNb
I I ma
HET GRID
MODE
0,35- 0,9 MHz
0,8 - 1,8 MHz
1,85- 4,5 MHz
4,5 - 12 MHz
11 - 25 MHz
24 - 55 MHz
55 -145 MHz
rul modului de lucru
rul de 1. Cele borne AU-
DIO HET MOD snt din cele pen-
tru montate pe o
cu soclul lui
L.
Modul de folosire
Pentru de
a unui circuit oscilant "Ia
rece" se pune comutatorul MODE
pe GRID.
n timpul se apropie bo-
bina L de circuitul de se
minimul instr!:J-
mentului de un "dip". In
acest moment nu ."se mai
scala aparatului

se frec-

Pentru necu-
noscute a unuigerieratof, fie
apropiem bobina L de cmpul gene-
ratorului, fie folosim un cuplaj cu c-
teva spire intre bobina L cea a ge-
neratorului. n acest caz ca
prin rotirea scai ei un
maxim la instrumentul indicator,
. apoi citim
Pentru acordarea receptoarelor cu
semnal modulat se pune MODE pe
HET, iar la borna HET MOD
apare semnalul modulat; pentru in-
jectarea lui n aparate se
un cablu ecranat cu jack tip
de radio portativ.
Pentru verificarea reglarea am-
plificatorului audio se culege sem-
nalul de la borna AUDIO, indiferent
de lui MODE.
120 012
78 012
32 012
18 012
11 012
6 012
1 8 X 19
Radioreceptorul prezentat in fiM'
se compune dintr-un circuit
oscilant format din bobina L" con-'
densatoarele C, C
2
, o de
un tranzistor
de telefon sau ra-
did:' cu mai mare de 100 n
alimentat de la o baterie cu
tensiu,nea de 4,5 V-9 V.
'$abitl:B L, se pe un
tub de PVC sau un tub de carton cu
diametrul de 3-4 cm. Bobina are
109 de spire n 5
de:';pte 20 de spire cu din cu-
email sau bumbac,
BC/07
Elev DAN M. ISTRATII.
Crai ava
conductorui avnd un diametru de
0,1-0,5 mm.
Se vor monta condensatoarele: C,
= 100 pF, C
2
= SOOpF (condensator
variabil de acord), C
3
= 200 pF.
Dioda D, poate fi EFD 1 08;
EFD306 sau de
Tranzistorul T, poate fi EFT121,
EFT321, EFT323.
La prizele 1-4 se pot pune borne
ngropate; la A, la se
poate pune o pentru comu-
tare
Se mai poate folosi un comuta-
tor radio sau se fac lipituri directe.
TEHNIUM 6/1981
pentru tranzistoare
ADRIAN ,1 sint elev. al Liceului de
din Sfintu Covasna. Electronica este una dln
mele. in Sint un cititor al revistei
nT,hnium", care m-a aJutat in
domeniul electronicii. ,Prin intermediul acestei reviste a, dori, se
poate, se publice schema unul montaj realizat de mine. Am reali-
zat acest montaj deoarece este folositor in verificarea tranzistoarelor,
respectiv la Identificarea tipului pnp sau npn.
Acest montaj se compune din
generatoare Morse combinate
intre ele. Ou ajutorul primului gene-
rator (1n cel de sus) se . pot
verifica tranzistoarele de tip npn
(Tx), iar cu ajutorul celu.i de';al
doilea tranzistoarele de tip pnp (Ty),
n cel de jos. Particularitatea
montajului n faptul.
bele generatoare snt conectate la
snt alimentate de la
prin intermediul unui
comutator cu Piesele
folosite snt: T
1
= a0251 ..:... 253;
T
2
= a0171",,":"173; R
1
,= R
2
= 22 k!l;
01 = O
2
= 15 p,F; O.T. = 50 O;
K
2
""":"comutator cu K
1
-
comutator cu o
MODUL DE FUNCTIONARE
Pentru a verifica tranzistorul
este bun$ pentru a afla tipul lui
(npnsau pnp), astfel:
comutatorul Ktn
"aprins", care comutato-
rul K
2
n 1; Tranzistorul care .
trebuie verificat 11 vom fixa n soclul
Tx(avnd la
n soclu). Astfel, tranzistorul ar
fi bun ar fi de tip npn, n
s-ar auzi un ton, iar ar fi bun,
dar ar fi de tip pnp, nu se va auzi
tonul n La fel, tranzisto-
rul va fi defect, nu se va auzi tonul.
pe 1 nu se va auzi
tonul, iar noi nu tranzisto-
,rul este npn sau pnp, vom fixa
comutatorul K
2
pe 2 vom
fixa n soclul Ty.
se va auzi tonul n tranzisto-
rul este bun, dar nici de data
aceasta nu se va auzi
tranzistorul este defect.
De exemplu, avem un
tranzistor de tip pnp (AO 180), 11 vom
fixa n soclul Ty vom
comutatorul pe 2 (pnp).
REDRESOR
Propun.
de. alimentator .... cu .. dublare de .ten.
siune,util .'. {de
exemplu, cind. transformatorul . asi-
o cind este
o su de:tensiune sime-
transformatorul
. o fa

Schema de principiu este. prezen-
n
. Schema este deoarece
pentru' tensiunii duble .Ia
npmesc VIOREL FLORIN, snt
elev n clasa a IX .. un pasionat al
electronicii. cu interes
schemele PlJblicate n revista "Teh-
nluni", o parte din ele realizndu-Ie
cu rezultate, foafte bune (deexem-
plu. un amplificator de 40 W, o
de lumini, un temporizator cu multi-
plicare de capacitate din nr. 4/1982
multe alte montaje). Doresc foarte
mult devin colaborator al acestei
reviste. in mea
poate deveni realitate, trimit pentru
cititorii revistei schema unui genera-
t()r de "triluri realizat
de mine. O' foarte
de. experimentat.
Grupul T1, Rs. C" O
2
un
generator cu o de aproxi-
mativ1 kHz. O cu conectarea
R
l
a condensatorului
electrolitic O
2
= 100-1S0,uF!10 V,
care vafi cu tantal, montajul va imita
triluri de intrerupem
alimentarea . din butonul. a, m9ntajul
va la
condensator.ului 0
1
, Transformatorul
TR este de tipul transformatoarelor
de folosite in radioreceptoa-
rele "Mamaia",
TEHNIUM. 6/1987
Blev .. AT"OI,
Ttr-g"' .. ... lu
bornele A __ 0PlJ.t1te
tedresQ.are'. de .... tipul\ tBM ..' sau.3Pi\A
(dare.suportitenslunile.respective};
. schemei este
C\n.d . borne ;.
. prin"
ralel peC
1
Cind se
.ea. trece
prin. diodele 0
1
,'0
3
.
condensator, O
2
, Prin nsumarea
tensiunilor ce se pe cele
condensatoare se tensiunea
UAH, de redresarea
DIF.
O,SW
48.n.
TR.
I


1
I
I
I
, .
,----.. -i.------..... -
I "'""'---. K1
I __ --______
1.5 V
1

r tel 0-
: K2 -y- 2
.... ____ 1......,..... .
tranzistorul este bun, n se va
auzi. un ton, iar nu este bun, nu
se va auzi tonul. La fel., avem
un tranzistor de tip npn (a0107), l
vom fixa n soclul .Tx vo.m
;
in cazul cind 'este nevoie' de o
borna Mse cu-
la masa montajUlui,
du-se Ut18/2,
Alt avantaj al acestei scheme este
faptul se poate asigura un curent
......--
comutatorul K
2
pe 1.
tranzistorul este bun, atunci seva
aulJ. tonul n nu este
bun, nu se va auzi. Montajul va fi
alimentat de la o baterie tip "creion"
de 1,5 V. '
s-
dublu de cel. pe care .11 . poate
. suporta puntea n cuplare
Trebuie avut . in vedere ca
fiecare (grupare paralel de diode (O"
0
3
O
2
0
4
) suporte tensiunea
de vrf ce poate n
montaj.
AC1S0K
22nF
(2
100-1S0)lF
10V
TANTAL
B F 407
470-680jJF
10V

a instrumentelor de
ac indicator, fiind reali-
ponductor . foarte
'.i.SEfiD.oate arde atunci cind. este
unor suprasoli-
l<:;r:,>(::: .. .t'liifjtl a'XAI"lArAtA de curent (respectiv
borne). Deteriorarea nu
se nrlOdlJCe imediat
maxim admis pentru
la cap de. nu
coeficient de suprasolici-
tare universal valabil (acest
factor de .Ia un tip
de aparat la altui), se poate presu-
pune, pe baza practice,
o de 3-5 ori a .c1Jrentu-
lui. nomlna'. pentru un timp scurt,nu
.. ;. pagube
insemnate' (eventual cu de-
a acului la lovirea
limitatorului de
la baza
diverselor circuite de care,
a afecta senSibil instru-
mentului n domeniul permis, li-
curentul prin nainte
ca .. periculos.
Exemplul din aceas-
cu reduce:-
rea de un dorit de ori a
a mai
modul de calcul,'vom considera
a unui microamper-
metru cu /;=10 IJ.A (curentul de cap
de 7,5 kO
bobinei), pe care dorim prote.;.
la
1=100 IJ.A.
are la deschiderea
diodei 01 atunci cind tensiunea la
bornele ei cca 450-500
mV; n acest fel, dioda preia cea mai
mare parte din supracurentul pericu-
los .. Pentru a opera n cazul unei
a instrumentului,
n paralel cu 01 s-a montat o a doua
02, n Cele
diode snt cu siliciu, de exemplu de
tip 1N4148, lN914.
Instrumentul considerat are ne-
voie, pentru' acul.ui la cap
de., de o tensiune la borne
U = Ri.l; = 75. mV. la
pragul de deschidere' a diodei fiind
mult prea mare, in serie cu instru-
mentul a fost o
Rad,' care se astfel
nct de tensiune pe grupul
R; + Rad, pentru la cap
de fie de cca150 m V:
(R( + Rad) .Ii 150 mV (l)
In cazul nostru. concret, Rad 7,5
kO.
Oesensibilizarea de n = Illi = 10
ori se face prin introducerea
lui R... De data aceasta la
calcularea valorii lui Rs' se va
cont de noua
a .instru.mentuhJi, respec-
tiv ::: Ri + Rad; Prin urmare, vom
lua:
Rs = 91/(n-l) (2)
sau ,pentru concret, Rs =
15 kO/9 =1,67 kO; ,
Pentru a
a valorilor Rad. ca
ALIMENTARE
al. sursei l

comutatorul
R), prin in-
termediul unui transformator + re-
dresor,. sau de la baterii S).
n ambele cazuri, . tensiunea conti
plecare (practic ntre 7.5 V
10 V) este bine prin
stabilizare (TI cu piesele aferente)
la cca 5 V. Valoarea a tensiu-
nii stabilizate,care nu trebuie .de-
5,1 V, se prin sorta-
rea diodei Zener 01. Stabilizatorul
se pentru un curent
de de cel 300 mA, mo-
tiv pentru care tranzistorului Tii se
B
R1
22011
(1
470fF
16V
01
PL5V6Z
de eventualul efectc:te pro-
dus prin deschider,ea foarte a
diodei 01. va fi
practic. sub forma lInei
.reglabite,in cazul nostru,
de exemplu, 1,3, +500 O
trimer. Valoarea se
experimental, prin cu alt
microampermetru .de 100IJ.A etalo-
nat (se cele instru-
mente, se curentul prin
circuit la 100 IJ.A se
trirterul astfel ca instrumentul
, adaptat indice capul de
Am mai sus posibilul
efect de produs prin deschi-
derea diodei O 1. n veci-..
capului de al
mentuiui protejat, la bornele
grupUlui 01-02 se va aplica o
tensiune decca 150 mV, care este
n raport cu O2 in
rapQrt cu O 1. Cu toate se folosesc
diode .cu siliciu, este posibil ca 01
foarte slab
de microamper), afectnd
1n n
tatea capulu j AcestI ucru
. foarte se
aduce a9\.II.la\ capul
MA) se dioda 01;
o
dioda con-
ducea Remediul 11 con-
stituie, cum' am
Rs montarea di
01 O2 n cazuri extreme,
diodei cu
. 'mult de cca 0,5%
se \Ia nlocui 01 so
lin alt exemplar convenabil.
Problema este astfel
modul de calcul putnd
. transpus. pentru alte tipuri
instrumente. Mai
de discutat, anume
tejarea diodelor 0 1-02 n sitlJatiile.
foarte probabile (dar pos
cnd la bornele instrumentului
tat s-ar aplica, din tensi
mult prea mari, a exista n
cuit nici un element de limitare.
astf.eJ de. caz\uri, dioda O 1 se poate
distruge fie prin scurtcircuit
atunci instrumentul indicator nu
este pus n pericol), fie prin 'intreru-
perea atunci instru-
mentul este total compromis).
Ideea este deci de a introduce n
serie cu instrumentul a doua re-
(n
R), pe care o vom dimensiona de la
caz la caz; n de natura cir-
cuitului in care se fac
Atunci cnd instrumentu'l
fie folosit ca miUvoltmetru sau
voltmetru. R nu mai este
limitarea n curent fiind
de
de calibrare. Cind instrumentul
este utilizat ca microampermetru,
R se ia de ordinul sutelor
sau al zecilor de ohmi fie
n cu
a instrumentului adaptat,
pentru a nu-; afecta .sensibil indica-
dar n timp suficient de
mare pentru a limita fa valori neperi-
culoase curentul prin dioda O 1 n
cazurile accidentale).
PI lnl .... lIz.t. de flz. A. MAACULESCU
va un mic radiator din alumi-
niu de U(cca 6 cm
2
).
Schemaconvertorului realizat cu
T2 este din articolul
de aragaz", care apare
n acest un
randament acest convertor
este avantajos prin faptul utili-
de sau miez E + E
din la transforma-
torului Tr.2. Se poate folosi o bu-
de de (2) 8
+ 10 mm, ise
o din carton sau
material plastic.
transformatorului este n
articolul Pentru noua
tensiune. de alimentare pentru
noua tensiune la am
modificat doar numerele de spire
astfel: "1 = 1 500 spire 00,15 mm, n2
= 4 spire n3 = 12 spire.
n2 n3 le:-am realizat cu conduc.-
toare . izolate n plastic.
TranZIstorul Tz este cu ra-
diator.
Valorile R2 C4 se ex,,:
peri mental pentru unui
randament optim de transfer (ten-
siunea la de cca 500V,
la un consum minim din sursa stabi-
de 5 V).
tensiunii +U se face cu
un voltmetru .electronic. Ajustarea ei .
la valoarea de palier a contorului
utilizat se face cu ajutorul unui divi-
zor rezistiv !,Tlari ... de .ordi-
nul megaohmilor).

T2
80136
(4
47+ 470nF
---.... -..-..... +u
BA159
O,1HF
1000V

TEHNIUM 6/1987

CARACTERISTICA de PRAG
Ne-am spunem o
redresoare cu siliciu are "pra-
gul" de deschidere de cca 0,6-0,7
V; mai precis, dioda n con-
din momentul n care tensiu-
nea UF la bornele ei
atinge valoarea de cca 0,6-0,7 V.
Acest lucru este valabil prin
intrarea n atin-
gerea unui curent direct IF semnifi-
cativ, de exemplu de ordinul
uni.lor de miliamper sau al
miliamperilor, n cazul diodelor de
putere.
practice care impun sortarea sau
mperecherea unor diode com-
portarea lor if;;I zona mult
mai mici, de'brdinul microamperilor,
unde de tensiune n direct
snt . mai reduse. n
a caracteristicii,
a diodei este foar-
te mare, astfel nct tensiunile UF nu
pot fi precis. n
unui voltmetru electronic. Nimic nu
Pentru a cu precizie satis-
tensiunea electromotoare
a unui generator,
Ri a voltmetrului utilizat trebuie
fie mult mai mare dect
Rg a generatorului. ntr-ade-
cele parcurse
de curent de (fig.
1), un divizor care mparte
tensIunea electromotoare U n
unile U', la bornele lui Ri respec-
tiv, U-U', la bornele lui Rg.
nea U' de voltmetru este
mai dect U, U-U'
putnd fi practic numai
atunci cnd Ri este foarte mare n
raport cu Rg,
Teoria este dar ce
putem face trebuie
tensiunea unui generator
cu mare nu
dispunem de un voltmetru electro-
nic?
a genera-
torului ar fi precis (si-
rar n pro-
blema s-'ar reduce la o
a citirii directe U', conform

reduse
cu factorii mediului .ambiant,
telecomenzile
cu snt ade-
seori preferabile clasice
de transmisie - cu fir sau prin
unde radio -, n special la
mici.
Constructorilor amatori le snt,
mai greu accesibile
aceste montaje, impedimentul
principal constituindu-I procura-
rea elementului emisiv. Rezultate
optime se folosind "Iu:-
mina" din domeniul
apropiat, unde se
de zona de
sensibilitate a fotodio-
delor fototranzistoarelor cu
siliciu (orientativ 8S0 nm), care
servesc ca receptoare. Problema
de a procura ele-
mentul emisiv adecvat, respectiv
un LED cu emisie n
TEHNIUM 6/1987
ne ne
diverse artificii de indi-
dar suficient de de
exemplu ca acela din
presupunem nu avem la
un voltmetru sensibil, n
schimb, un microamper-
metru cu 10 -:- SO p,A la cap de
cu scala suficient de mare pentru a
citi precis zecimea de microamper.
Plecnd de la o baterie
de 1,S V, cu ajutorul divizo-
rului RI-P o de tensiune
U pe care o la cca
0,8 -:- 1 V; valoarea U nu are
fiind doar con-
interne mici.
Cu butonul B pentru o
R citim curen-
tul prin instrument, care este toto-
curentul direct prin IF.
a modifica elementele din cir-
cuit, apoi butonul B scurt-
circuitnd dioda O citim noua
valoare a curentului, 1; deoarece
U = U'(1+R
1
/R;) (1)
De exemplu, utiliznd un voltmetru
C.C., pe domeniul de 1 000 V,
i corespunde o Ri
= 10 MO, la bornele unui
generator cu Rg =
S MO o tensiune U' = 400 V. Valoa-
rea a tensiunii electromotoare
este: U = 400 V (1 + S MO/10 MO) =
600 V.
generatorului este
simpla a ten-
siunii U', conform figurii 1, nu ne
spune dect valoarea U
este mai mare sau cel cu
U'. Nedeterminarea poate fi
o
pe..ntru un alt curent total
prin circuit. In figura 2 es.te
o anume conectarea
n paralel cu voltmetrul a unei rezis;..
Ri cu a
voltmetrului (pe domeniul pe care se
citirea). Noua tensiune
de vOltmetru, un, va fi mai
sau cel mult cu U'" Noi
ne aici de generatoarele cu
mare in aceste
cazuri U' - U" este, de
mare.
citirilor este
voltmetrul utilizat este
adecvat n pro-
blema nu se mai pune.
Pentru a determina valoarea
(de exemplu, de tip AA 107,
CQY11C etc.).' Celor care po-
un astfel de dispozitiv le
propunem n continuare un ex-
periment amuzant, dar
cu multiple de aplica-
bilitate anume realiza-
rea unui fototelefon pentru
mici, de ordinul metrilor
sau al zecilor de metri. Prin
realizarea unui sistem optic efi-
cient (lentile mari de focalizare
la emisie aliniere
etc.), poate fi
la ordinul sutelor de
metri, dar aceste snt din
nou pentru con-
structorii Ne vom
deci a
comunica prin
ntre incinte nvecinate,
cu vizibilitate
de la una la alta, n n
care vorbirea nu este
+
_1,5V
p
25O.n.
acum nu mai intervine n
direct pe UF, noua valoare I
va fi mai mare dect IF la
capul de
Din aceste
rora le corespund, pe baza legii lui
Ohm,
LJ = UF + (R + R;).'I F, respectiv
U = (R + Ri).1
(unde am notat cu Ri
a microampermetrului), de-
ducem expresia de
tensiune UF pe
toare curentului IF
UF = (R + Ri).(I-I F)
Mai multe perechi. succesive (IF;
UF) se similar, alegnd
convenabil valorile de Ii-
U, vom aplica legea lui Ohm
ntregului circuit n cele
de
U-U' U' (2)
Ri'
U-U" U" (3)
.Ri
care constituie un sistem de
cu necunoscute, U
Rg.
Prin procedeele elementare de
rezolvare deducem:
LJ'U"
U = 2U"-U'
U'-U"
2U"-U' Ri
(4)
(5)
(zgomot mare, sau
ferestre nchise etc.).
Un prim pas l constituie im-
provizarea unui bloc de
demodulare a luminii infra-
mitare R (de exemplu, pe R
astfel nct curentul IF
aproximativ din 2 n 2 p,A). Un
prealabil calcul mintal orientativ este
obligatoriu, pentru nu in-
strumentul.
este, de
obicei, mai dect
rea curentului; de aceea se reco-
folosirea unor de
precizie ( 1% sau chiar 5%),
chiar valori I F
nare.
Perechile (lF; UF) se se
grafic sau se
ntre diverse exemplare de diode, n
de scopul concret

+
G
Exemplu. Cu un voit metru
avnd R; = 10 MO pe domeniul de
1 000 V conform figurii 1,
U' = 400 V. Conectnd n paralel cu
voltmetrul o de 10 MH,
noua citire devine U" = 300 V. Din
(4) deducem U = 400 V . 300
V/(2.300 V-400 V) = 600 V, iar din
(S},R g = (400 V-300 V) .10
MO/(2.300 V-400 V)= 5 MO.
Precizia acestor indirecte
depinde de valoarea diferen-
2U"-U'. La nevoie,
din figura 2 se poate
lua mai dect ft, tot de valoaxe
(RJ2, RJ3 etc.), dar n
acest caz de mai sus trebuie
modificate
modulate n
pentru a putea testa optimiza
cu ajutorul lui
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
R
+9V
47p F 1: Cs
FO
ROL21
5
TRANSCEIVER
SINCRODINA
Transceiverul DKM-302
SSB n banda de 80 m, este destinat
radioamatorilor dar
radioamatorilor care vor
avea n urma
acestui aparat.
Atributele principale ale transcei-
verului snt:
- simplitate;
- materiale de procurat;
- componente electronice
electrice autohtone;
- de abordat n
de amator;
:::- bune.
In ansamblu, este o cu
majoritatea componentelor uzuale,
de asamblat, gaba-
rit redus, tensiune de alimen-
tare comutator .emisie-
cu numai contacte.
In apar unele
personale n ceea ce adap-
tarea ntre etaje, modul de utilizare a
unor circuite integrate, realizarea
R
E
I
I
lOVItA
Ing. NICOLAE
etajului final de emisie; uHlizarea
tranzistoarelor de n
etajele de etc.
Y03YZ, Y03ANI Y03BDP, prin
ajutorul acordat la realizarea prototi-
pului testarea acestuia n trafic, au
adus o la
acestui aparat.
Caracteristici tehnice principale:

- sensibilitate: ;::: 0,3 p,V;
- selectivitate: 6 kHz;
- control ARF: :5 60 dB;
- amplifica 9 RF: :5 50 dB;
EMISIE
- atenuare ;::: 35 dB;
- input: cca 20 W;
ALIMENTARE: 30 V/1 A;
DIMENSIUNI MINIME: 285 x 180
x100 mm;
(asi-
75 n.
FUNCTIONARE
Transceiverul DKM-302 are n
sa 8 blocuri
nale, din care doar unul (VFO-ul)
este comun la emisie. S-a
ales unui de
separat de cel de em isie
pentru a simplifica astfel comutarea
n testare
unor mi-
xere integrate, care n cazul de
nu ndeplinesc pentru a fi
folbsite la emisie, ct la
Semnalul provenit din este
filtrat amplificat n etajul A1'
care se la intrarea mixerului
M
1
. demodulare, ajunge la
intrarea etajului audio A2' unde este
adus la un nivel au-
n difuzor.
La emisie, semnalul vocal provenit
de la microfon este aplicat etajului
A3' unde se In etajul M
2
se
cu semnalul VFO-ului. Sem-
nalul rezultat este amplificat filtrat
n etajul A4' care se
etajului final n vederea
puterii necesare la emisie.
Pe schema se poateur-
modul de realizare aetajelor
transceiverului.
Amplificatorul de
A
1
trei tranzistoare BC107
trei circuite acordate, din care
se pot prin intermediul unui
condensator variabil dublu de. 2 x
500 pF. Mixerul de este
de o TAA661, care
un. de conversie.
Avantajele acestui circuit constau n
aceea un semnal VFO
de amplitudine se
bine din punct de vedere al intermo-
Semnalul audio furnizat
este suficient pentru a fj preluat de
un final de tipul TBA 790 K sau orice
alt tip
L __________________________ _

VFO-ul are n sa trei
tranzistoare BC107.

T
5
in
unui 0scilator Clapp,
iar Te are rolul de separator .. Pe
de emisie este utilizat un
circuit j3A 741 ca amplificator de
microfon, care semnalul este
comprimat limitat n vederea apli-
unui mixer echilibrat de tipul
ROB025.
Preamplificatorul de emisie con-
tranzistoare BC107 cu-
plate prin emitor.
Finalul un tranzistor driver
:- Tg finale - T
lO
T11 ,
toate de tipul BD139. O particularita-
te o constituie faptul prin alege-
rea punctului de n colectoare
a fost montarea
radiator, izolatoare. In acest
mod nici nu ajunge
pe radiator snt mpiedicate ra-
parazite.
ASAMBLARE. TESTARE
Primele se piesele mari
care mecanice de
prindere. Apoi se lipesc componen-
tele electronice. Bobinele L
1
-L
2
, L3'
L4' Le, LrLa-Lg, L10 L11 -L12 se
pe oale de similare
celor din partea de FI = 455 ...
470 kHz a receptoarelor industriale.
L
7
-L
a
-Lg se pot realiza pe un tor
de avnd diametrul de 8 ...
10 mm. .
L
1
3 spire, L
2
are 10
cu la spira 3 dinspre 1,
L3' L4' L10 Ll1 au cte 10 spire, La
L
7
cte 12 spire, La Lg cte 4
spire, iar L
12
are 3 spire. Srma
este CuEm cu diametrul de
0,25 ... 0.35 mm. exact de
spire al bobinei Le se
experimental depinde de capaci-
tatea a condensatorului
TEHNIUM 6/1987
Cv3, care poate avea orice valoare
ntre 250 500 pF.
Bobina L
5
se pe o
de cu AL=300, bobinndu-se
400 de spire din CuEm el =0,1 mm.
Transformatorul driver (L
13
- L
14
-
L
15
) transformatorul de (L
16
- L17 - L
18
) se pe oale
TEHNIUM 6/1987
de cu AL = 30... 100
dimensiunile 18x(11 ... 14) mm. L
13
.20 de spire CuEm el =0,4 ...
0,5 mm, iar L
14
L
15
cte 5 spire din
L
16
L17 au cte 10
spire din CuEm el = 0,45 ... 0,55 mm,
iar L
18
12 din CuEm
el =0,5 ... 0,65 mm.
Deoarece tensiunea de alimentare
este (+30 V), pentru alimenta-
rea circuitelor integrate din calea de
este o stabilizare
de 11 -;- 13 V.
este de tranzistorul T
12
.
Circuitul stabilizator nu pune pro-
bleme deosebite trebuie func-
de la prima
piesele componente nu snt defecte
nu erori de conectare.
Tot montajul, cu ctorva
componente, se pe o
de circuit simplu placat. Nu
snt necesare ecrane metalice intre
etaje.
in primul rnd se recepto-
rul. Circuitele acordate L
2
-C
2
, L
3
-C
5
L
4
-C
10
se astfel nct n
banda 3,5-3,8 MHz se un
aproape constant.
n fiecare punct al benzii ajusta-
rea acordului. se din Cv1-
CV2, iar amplificarea se din
Pl' Aceste. mo-
duri de control al snt
suficiente nu mai este necesar un
reglaj suplimentar de volum al au-

Reglarea L6 se reali-
astfel nct existe o acope-
rire a benzii de 3,5-3,8 MHz.
Din R17 se polarizarea eta-
jului. se o de
reglaj pentru RIT, se modi-
adecvat elementele R21' R
15
sau
P2-
La testarea se utili-
un generator de frecven-
un osciloscop. Se
generatorul in locul microfonului
osciloscopul la capetele
semireglabile R
32
. Se genera-
torlll pe o
unui semnal de cca 1 V indicat de
osciloscop.
Pe borna de, se o
de de 750/20 ...
30 W. Osciloscopul se pa-
ralel pe de Acor-
dul L
10
L
l1
se reali-
astfel nct existe o
neliniaritate de maximum 3 dB n
banda 3,5... 3,8 MHz. Din R
32
se
nivelul iar din R
49
pOlarizarea driverului Tg care tre-
buie prezinte un curent de repaus
de cca 20... 30 mA.
ECHIV ALENTE
.,
BC549A I<.T3102.11 BOl83 KT819rM
BC549B KT3102.11 B0201 KT819B
BC549C KT3102E B0202 KT818&
BCSS7 KT361.11 B0203 KT819r
BC639 KT645A B0204 KT8186
BCP621A KT313A B0216 KT809A
BCP627B KT3136 B0223 KT837H
BCP627C KT313B B0224
BCP&28A KT373A B0225 KT837C
BCP6288 KT3136 80226 K1943 ...
BCPti28C KT313B B0227 K1639&
BCW47 KT373,\ 80228 K1943&
BCW48 K1'3736, KT313B B0229 K1639.11
BCW49 KT3736, KT373B B0230 K1943B
BCW57 K1361r B0233 KT8178
BCW58 KT361E 80234 KrsIS&
8CW62A KT361r 80236 KT817B
BCW63A KT361l' B0236 KT81i11l
BCYIO. KT'J08E 80231 KT817r
8CYII KT208.11 B0238 KT816r
BCY30 KT'l08Jl B0239 KT811B
BCY31 KT208M B0239A KT817B
BCY32 KT208M B0240 K1816B
BCY33 KT208r B0240A KT816B
BCY34 KT208r 802408 Krsl9r
i
CY38 KT50l.l1 B0246 KT818AM
CY39 KT50lM B0253 Krs09A
BCY40 KT501.11 B0291 KT8 1 9 ...
BCY42 K13126 80292 KT818A
BCY43 KT3128 B0293 KT8198'
BCY5 .. KT50lK 80294 KT8186
BCY66 KT312B B0295 KT819B
BCY58A KT342A 8rl296 KT8188
8CY588 KT3426 B0315 K1943A
BCY58C K1'3426 B0377 K19436
BCY58 O KT342B B0379 K1943 1\.
BCY59 KT3102A B0386 KT6446
BCY69 KT342B 80433 KT817 ...
8CY79 KT31076 B0434 KT816 ...
BCY90 KT208E B0435 K1817A
BCY908 KT50lr B0436 KT816 ...
BCY91 KT208E B0437 KT8175
8CY91B Ki50lr B0438 KT8166
8CY92 KT208E B0439 Krsl78
BCY92B KT50l.l1 B0440 KT816B
8CY93 K1208K 80441 KT817r
IlCY93B KT50lJl B0442 KT816r
8CY94 KT208K B0466 K19735
BCY94B KT50lJl B0611 KT817A
BCY95 KT208K B0612 K1816A
BCY958 KT50lM B0613 Krsl7A
BOI09 KT8056 B0614 KT816A
BOl21 KT902A B0615 K18176
80123 KT902A, KT805& B0616 KT1116&
BOl31 K1943B B0617 KT817B
B01356 KT343A 80618 Krsl68
BOl36 KT626A B0619 Krsl7r
801376 K19436 80620 Krsl6r
BOl38 K1"9265 B0813 KT815A
B01396 K1943B B0814 , KT814A
B0140 KT626B 80815 KT815&
80148 Krs056 B0816 KT814B
BOl49 Krs05B B0817 KT815B
BOl65 KT815.6. 80818 Krsl4r
80166 KT8146 B0825 KT646A
BOl67 KT8156 B0826 KT639 &
BOl68 KT814B B0827 K1646A
BOl69 KT815B 80828 K1639.11
BOl70 KT814f 80840 KTS39B
BOl75 KT817ti B0842 K1639.11
BOl76 KT8166 B0933 KT817S
BOI77 KT817B B0934 KT8166
BOl78 K1816B B0935 Krsl78
BOl79 KT817r' B0936 KT8168
BOl80 KT81sr B0937 Krsl7r
BOl81 I<T8196M B0938 KT816r
M B0944 K1837.
.,
unui amplificator
AF slnt evaluate de obicei n
de parametri:
- caracteristica amplitudine-frec-

- puterea
- coeficientul de distorsiuni de

- coeficientul de distorsiuni ar-
, monice;
- raportul semnal-zgomot.
Este cunoscut faptul de multe
ori amplificatorului
AF nu conduc la o apreciere a
sale.
Deseori apar paradoxale n
care un amplificator AF cu tuburi
electronice cu mai mo-
deste mai bine dect unul cu
tranzistoare cu mai ri-
dicate. '
n de calitatea amplifica-
toarelor a celorlalte
componente ale audio, su-
netul "tranzistorizat" se
sub forma armonicilor
superioare ale spectrului audio, prin
se n mare parte
de transfer, structurii amplificatoru-
lui etc.
Distorsiunile n regim static se im-
part n distorsiuni armonice, care
constau n denaturarea formei sem-
nalulw de distorsiuni de in-
care se prin
spectrului semnalului
de cu ale armonici-
lor semnalului de intraJe.
Distorsiunile de
statice pot fi de amplitudine de
constau n modularea n am-
plitudine a semnalului de in-
trare.
Distorsiunile dinamice armonice
se la alterarea formei semna-
lului de atunci cnd amplitudi-
nea semnalului de intrare
folosind pentru aceasta
schema amplificatorului prezentat n
figura 2. '
Teoria banda de frec-
se' de k ori n timp ce
distorsiunile, instabilitatea coeficien-
tului de amplificare, zgomotul pro-
priu se de k ori, unde k
este coeficientul de
Pentru a se un coeficient re-
dus de distorsiuni, cveficientul de
este la 40
chiar 60 dB. '
1n figura 3 f
1

limita a benzii audio a
amplificatorului n
este
de valoarea condensatoruJui C4 de
coeficientul de amplificare al etajului
echipat cu tranzistorul T
2
(C4 apare
multiplicat de /3 ori prin efect Miller
ntre baza lui
Pentru asigurarea frec-
fi se la 400-
500 Hz.
Se astfel la medii
un coeficient redus de distorsiuni,
dar o cu
valoarea coeficientului de
/1
DISTORSIUNI
1"
STATICE
I
I
DINAMICE
/
/
1
ARMONICE INTERMODULATI E

/
A
1 ARMONICE
DE AMPLITUDINE
I DE
o a com-
ponentelor de
Un criteriu de care caracteri-
un amplificator AF l
natura valoarea distor-
siunilor introduse n audio.
Distorsiunile unui amplificator AF
cu tranzistoare se pot clasifica pe
baza organigramei din figura 1.
Distorsiunile statice se
caracteristicilor
lor de transfer ale etajelor amplifica-
torului AF.
Distorsiunile dinamice apar la
a semnalului apli-
cat la intrarea amplificatorului AF
v'alori critice dictate de viteza
de a semnalului de al
al1Jplificatorului (slew-rate).
In plus, la intrarea amplifica-
torului AF snt prezente semnale de
ar-
monici/e lor), snt ndeplinite con-
pentru distorsiunilor
de n regim dinamic.
Trebuie subliniat faptul toate
aceste distorsiuni snt interdepen-
dente.
Modul de metodele de
eliminare vor fi prezentate n cele ce
Al..
scade distorsiuni/e cresc;
fenomenul este ilustrat n figura 3,
unde:
AI = amplificarea n

Cz.

A2 = amplificarea n nc
fi = limita benzii audio n

f
2
= limita benzii audio

k = AI-A2 = coeficientul de

Pe de parte, sensibil
auzului o cu
ordinului armonici/or,
fiind cu
unde n = 2 ... 11 = ordinul armo
Fenomenul este cu att mai
cu ct la unui
tor AF cu tranzistoare snt
mai multe armonici,
nica a 11-a, n timp ce la
arnplificator cu tuburi electroni
doar armonicile de
2, 3 4.
O -cu coefici
de distorsiuni armonice
coeficientul de distorsiuni de
(acestea din s
3-4 ori mai mari dect cele ar
nice): Apare deci
tate a la minimum a d
siunilor armonice de inte

presupunem la
amplificatorului AF din figura
semnalul din figura 2a,
combinarea unui semnal
de 1 kHz cu unul de 20 kHz s
amplitudine este cca 10% din am
tudinea semnalului de 1 kHz.
INTERMODULATIE
,
Din cauza joase fi, sem-
nalul de (fig. 2b)
semnalul de intrare cu o
intirziere t elementelor
circuitelor de lor
parazite, vitezei de reduse
etc.
\ i '
ci
TEHNIUM 611987

Apare astfel o supramodulare a
etajului de intrare chiar n cazul
la intrare a unor semnale
audio inferioare tensiunii nominale
de intrare.
n timpul
negative practic dispare
apar astfel distorsiuni care pot
atinge valori ridicate care se
printr-un sunet "metalic"
"dur.
Aceste distorsiuni snt cunoscute
sub denumirea de distorsiuni de
de (transient
intermodulation distortions
T.I.D.).
ntrzierea ..l t care apare
de cu
o intregrare a semnalelor de
care apar astfel
atenuate.
Un parametru care
regimul tranzitoriu al unui amplifica-
tor AF este viteza de crestere a
semnalului de (slew-rate)
Aceasta este de frec-
a semnalului audio
amplificat de amplitudinea sa
formula:
Vii = 271 . 1",,/\ .
Astfel, unui amplificator
car'e 50 W pe o sarci de
4 n, viteza de crestere
nedistorsionate a unui sem-
nal de 20 kHz este
Vii 1)111) = 271 . =
= 2 . 3, 4 . 10 . 20; 2,5 V /,us.
se o
de cca 10 V/f,Ls.
care
unui
etajul
clasa sa de
zat, greu accesibil
Regimul de care co-
respunde HI-FI n ace-
timp este accesibil este cel n
AB, cu curent mare n repaus.
n acest caz etajul final n
A la un nivel
tor la -13 dB sub puterea
peste acest nivel n B. Dato-
acestui fapt se
clasei A de (distorsiuni
reduse) cu cele ale clasei B - ran-
dament ridicat, mare etc.
Curentul mare repaus este indi-
cat si din de vedere. Astfel.
atun'ci cnd de este
redus, tran-
zistoarelor este
la cu-
prin tranzistoare si-
multan temperaturajonc-
care conduce la
TEHNIUM 6/1987
Propun constructorilor :tm,nor'
realizarea unui
care are la un r'"n",,,,'>,,,,r,
10 straturi avnd fiecare cte
spire de CuEm de
putere, alimentat de ia dou,'
baterii R6 (2x1,5 V). Dintre caracte
risticile tehnice ale aparatuluI
Bobnajul
- tensiunea la .... 10 kV cu la fiecare strat. In-
- impulsurilor . 10-20 Hz; r " ' bob/ne
- tensiunea de alimentare3 V "cald SI se leaga la dioda
- curentul consumat .... ,350' mA" 01, Infasurarea de colector are 10
- durata bateriilor ....... cca un 'an' splre CuEm, 0,3 mm, bobinate cu
---' oscilatorului .. kH;,pas astfel nct acopere n-
- eclatorului , .... 3 5-4 mm' treaga a secundarului (cca
- greutatea (cu baterii) .. 190 9 , 12 mm). spirele se
Principiul de bobmeaza de baza, care
Primul etaj este un convertor n-
de tensiune care furni-,
la iesire o tensiune
conti de
Se ca bobina oscilato-
rului fie pe o de
tip acest caz
fi alimentat la o
de 1,5 V.
Deoarece o astfel de este
uneori mai dificil de procurat, am
realizat o cu circuit magnetic
deschis (cu rezultate evident mai
modeste).
Miezul este format dintr-un seg-
ment lung de 17 mm luat de la o
anten de standard cu diame-
trul de 10 mm. Pe acest miez se
unui semnal n
nuu care poate modifica
de ale _
din
buclei
Dezavantajul regimului iucru
clasa AS cu mare repaus
al
R2
pulsurilor.
De remarcat
bateriile se
lung

rate.
f20V
a se n-
de rea-

bobinelor cu circuit mag-
netic deschis, cutia va fi
din sau alt material
electroizolant nu din metal.
montajul este simplu n
schimb realizareabobinei de induc-
o de
dare. modul de realizare a aces-
tei bobine. Pe un tub de plastic
de 40 mm, cu diametru! interior
6 mm diametrul exterior de
7 mm, se vor bobina 4 400 de
de CHEm 0,08 mm (cu
C3
O,LI7 fF
are
interior se
cu diametrul de
de 30 mm.
se vor impregna la
capete cu stirocol pentru a le pro-
teja umezelii.
O acest
a coeficientului de reactie
n banda audio; ,
2. distorsiunile armonice ale am-
plificatoruiui sa
nu 0,5%; aplicarea
unei negative dB
(10 30 ori), acestea pot reduse
sub 0,05 --:-- 0,02%.
Un televizor bun, lucrnd la para-
metrii maximi, are nevoie la intrarea
de de un semnal de cel
200 /-LV/75 n, conditie_ ca imaginea
nu fie in mod practic,
receptoarele de televiziune din ex-
ploatare snt uzate n de
la 50%, nct semnalul ne-
cesar ia intrare trebuie fie mai
mare de 200 /-LV. Din aceste motive
apare necesitatea folosirii amplifica-
toarelor de ele urmnd a fi
instalate chiar Astfel
se raportul semnal-zgomot,
calitatea imaginii
la
Utilizarea indivi-
duale de este o nece-
acolo unde semnalul televi-.
ziune este slab, la distante mari de
n de relief acci-
Se afirma cu
un bun de-
montat imediat
cablu de
En9 Al.EXANDRU CU::::'BREA
deosebite relativ ieftine.
Tranzistoarele FET carac-
teristici care le apropie de
tuburilor electronice.
Astfel, au mare de intrare
si snt mult mai liniare dect tranzis-
toarele bipolare. Pentru utilizarea la
mari s-au realizat tranzis-
toare MOS-FET speciale cu zgo-
mot redus mare n domeni-
ile FIF UIF.
FIF este realizat cu
MOS-FET cu
BF961 . ntr-un montaj cu sursa
(fig. 1).
L1, L2 snt bobine din CuEm - 5
spire bobinate n aer cu 0 interior =
5 conductor cu 0 = 0,8 mm;
2,5 spire.
Semnalul FIF dorit a fi n" ..
. este selectat circuitul de
L1' la poarta
Pentru a permite o asamblare
/"ion""""",,, usoare, dar si din conside-
de montajele se
n aer.
Vom ncepe prin real iza rea carca-
sei. Se poate folosi n acest scop
de 0,5-1 mm (de la
de copt din sau dublu
placat din cupru 'de grosimea S;
1 mm. Carcasa are dimensiuni co-
mune pentru ambele amplificatoare
(FIF UIF). Cu ajutorul unui foar-
fece de al unei
de vom realiza
repere:
a) capacele cutiei, conform figurii
3'
'b) trei transversali, conform
figurii 4;
c) doi longitudinali, con-
form figurii 5. '.
Carcasa (cutia) va fi
prin lipirea pe capacul
rit, ca n figura 6.
Lipirea componentelor va ncepe
cu cea a condensatoarelor trimer C
1
C2 montate n fel nct
de reglaj n afara carcasei
(fig. 7). .
1 3 se
. ating carcasei se fi-
de aceasta prin lipire.
Celelalte componente vor fi lipite
ca n figura 8 pentru amplificatorul
FIF ca n figura 9 pentru amplifi-
catorul UIF.
Conectarea mufelor de intrare
+ coaxial) de
+ coaxial) se va face prin
lipire, avnd ca tresa cablului
se n patru puncte la ca!-
(masaJ" amplificatorului). in
acest fel un contact elec-
tric bun, dar o cores ..
a ,
lipirea firelor de alimen-
tare: cel de plus la condensatorul de
trecere iar cel de minus la
cu iui i
apropiere de condensatorul de tre-
Se ca aceste
fie ct mai flexibile a
tare.
o manipulare n
verificarea
selor conform figurilor 8 9
lorilor pieselor conform figu
2, se trece la
de lucru n curent continuu.
voltmetru de curent continuu
de tensiun
poarta G
2
'a tranzistorului. O
n jur de + 2 Veste cea
toare. Se apoi con
amplificatorului, care trebuie
aproximativ 10 mA pentru cel
5 -:- 10 mA pentru cel UIF.
verificarea n curent
nuu se trece la reglarea a
rului. Procedura este urm
a) se introduce antenei
trarea amplificatorului, iar
plificatorului la borna de 75 n a
vizorului;
b) se conform
mei electrice;
c) cu ajutorul unei
magnetice se tri
ordinea C
1
, C
2
la
imaginii optime a sunetul
xim pe canalul care ne in
la calitatea condens
relor trimer: prin folosirea un
mere (ca
sau cu pierderi mari) c
mitem de la nceput

Pentru montajul din figura 8, dup
reglarea sus vom seu
circuita cu ultimele sp
dinspre ale bobinei L
1
. Da
se o a
imaginii, le vom apropia lipi cu
cositor; refacem reglajul.
La montarea tranzistorului
,
-
1
2
Intrare
Intrare
o calitate mai
a televizoarele
trebuie se bobineze un
cundar suplimentar pentru filament,
pe transformatorul TR702 (fig. 1).
snt
- se scoate transformatorul
TR702 de pe placa cu circuit impri-
mat (este prins n 12 puncte un

- se peste
7 -8 o pentru filament, de
6,5 spire cu 0 0,4; acest bobinaj se
TEHNIUM 6/1987
. ""
sarCIna
acordat
II
v
sul
I

I
I
I
1
1
Celor care mai
zistoarele bipolare
le prezint pe scurt un' amplificator
ce are un zgomot mai mare dect
cele anterioare (dezavantaj), dar un
mai mare (putnd atinge
28 oB avantaj).
Figura 10 schema elec-
a acestui amplificator. Pentru
domeniul FIF circuitul de intrare va
avea din figura 11, iar
circuitul de acorda't con-
din figura 12.
Bobinele snt identice cu cele din
figura 1.
Pentru domeniu! UIF circuitul de
6 spire
CuEm r/JO,S
n aer,
11nF Pint =5mm
1nF III
sen-

2
form schemei din figura 10.
Trebuie tranzistorul
BFY90 calitatea
acestui amplificator. Rezultate. exce-
lente cel de SGS sau
TFK.
Pentru a zgomotul,. n do-
meniul FIF n prima parte a dome-
UIF folosi n locul tran-
tranzistor 8F200
- se scoate R709, fiind
cu un transfor-
matorul TR702 se pe un
suport nalt de cca 40 mm O
care firele pentru filament.
R709.
Typ
lo(max) Roson(max)
I
PO(max) 9Ia(typ)
Se o capacitate de
de cca 5-6 pF, care
o calitate a imaginii.
BUZ17
BUZ18
BUZ27
BUZ28
BUZ38
BUZ67
BUZ48
BUZ48A
BUZ88
BUZ88-A
BUZ57A
BUZ58
BUZ58A
V
50
50
100
200
400
500
800
1000
A n
32 0,04
37 0,03
26 0,06
18 0,10
18 0,12
9,6 0,40
7,8 0,60
6,8 0,80
4,3 2,00
5,0 1,50
2,5 5,00
4,3 2,00
3,7 2,60
W K/W S
83,3 1,5 12
--
83,3 1,5 12
83,3 1,5 10
70 1,78 8
83,3 1,5 7,5
83,3 1,5 4,5
83,3 1,5 4,0
83,3 1,5 4,0
83,3 1,5 3,0
83,3 1,5 3,0
I
70,0 1,78 1,5 !
83,3 1,5 2,0
83,3 1,5 2,0 I
II
Ing- IULIUS SUL' - Y02 IS
dintre micro<;;alculatorul L/B881 (descris
n numerele anterioare ale revistei) telexul electro-
mecanic tip T51 (R.D.G.) permite realizarea unor im-
primante "ad-hoc", care, cu doar 50
bauds numai cu set.ul de caractere standard pen-
tru codul Baudot, o (doar ...
pentru realizarea unui "nardcopy", care scu-
de munca, uneori chinuitoare, a copiatului da-
telor ( ... manuall) de pe ecranul videodisplay-ulu i.
Schema hardware a interfetei este extrem de sim-
optocuplorul (810) izolarea
ntre nivelul TTL de la L/B881 si vrfurile de tensiune
("spiks") care apar pe electromagnetul receptor de
pe T51 poate fi nlocuit cu un LED
un fototranzistor, montate n ntr-un tub
opac din Curentul minimal 10 care
trebuie prin LED-ul optocuplorului, pentru
o comutare se printr-o valoare co-
a rezistorului R la buzerului de
la TxD (USART).
Tranzistorul T3 este de de ten-
siune. cu semn"al electromagnetul re-
ceptor de la T51 se face cu un conductor bifilar tor-
saaat,cu lungimea de .25 m, ceea ce face
amplasarea telexului ntr-un garaj sau
n subsol. Pornirea oprirea telexului se pot face
prin tip AUTO start (v. HANDBOOK,
RTTY), cu TRIAC etc.
software conversia de cod AS-
CII-BAUDOT, conversia paralel-serie, programarea
USART-ului (8251), a vitezei n bauds, setarea vecto-
rului OVECT etc.
Programul n cod obiect se manu'al de la
adresa 0F000h la 0F0BFh.
Lansarea programului se .face cu comanda GF4
00; va menu-ul de operare care detali-
ile de utilizare.
Corectitudinea manuale' n memoria
RAM se poate stabili fie verificnd octet cu octet (ex-
trem de laborios!), fie utiliznd un program de adu-
nare 'a pe blocuri de 256 de
Cei 32 de ai programului de verificare se n-
tot manual, de la adresa 0E000h n sus.
Adresa de start a blocului verificat se n
ordinea INTEL (LSB, MSB) la adresele 0E001h 0
E002h; pentru blocul 0 are valoarea 00, F0, pentru
blocul 1 va fi 00, F1 etc.
tabelate valorile sumei de verificare pe blocuri:
Bloc
o (0F000h - 0F0FFh) EE
1 (0F100h - 0F1FFh) 31
2 (0F200h - 0F2FFh) B1
3 (0F300h - 0F3FFh) 82
4 (0F400h - 0F4FFh) 26
R
.-5 V
560 A
INP
"1
TX O ",," I
U SART (, 1--
", J
L/B 881 'J
It
810
(opta)
18k.o.
fOOO 23 45 oa 41 20 53 49 5'5 Od 44 52 48 4e 46 4,3 4
f 0'10 54 5
a
40 57 48 59' 50 51 4 f 42 4 7 11 4d 58 56
f020 2a 33 oa 2d 20 27 38 37 ()j 40 34 3b 2c 5b 3
8
2
f030 35 2b 29 32 71 .36 30 31 39 3f ,s 00 2e 2f
f040 d5 e5 11 00 fo 21 a9 f3 fe 1b 02 52 fO 36 200"
f050 60 fo fe 1f c2 fO 36 00 C3 60 fo 86 5f 1a .b7
f060 e 1 d 1 o 9 d 5 e 5 21 3 f f o ba c a 72 f O 2d f2 68 f O
fO 70 2e 04 55 21 aaf3 3e 20 a2 ca 85 fO a6 c a 90 fO
f080 3
e
1 b c 3 Sb fO b6 fa 90 fO f 6 . ff 77 5f cd 97 fO
f090 5
a
cd 97 fO el d1 c9 db 31 e6 01 ca 97 fO 7
bd
;
f080 30 c9 cd 9
8
01 cd 01 21 de fO 76 fe 00 ca ba
foba fo cd cd 01 23 c3 ab fO 21 00 f8 22 33 f1 3e 01
fOCO :;2 Ob ff, cd ac f:; cd db 01 fe 73 ca dO f2 fe 74
fQd O c ae2 f2 fe 13 cad f f 2 cd 3c 00 o 3 ba fO oa oa
foeo oa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 2e 35 31 2e
fofo 30 20 20 69 6e 20 42 20 41 20 55 20 44 20 4f
f 1 00 2 o 54 08 Cd 2. o 2 o 20 2 o 50 72 6 f 6 7 12 6 1 6d 20
f110 70 65 6e 74 72 75 20 22 68 61 72 64 63 6f 70 79
f120 22 20 63 75 20 75 6e 20 54 45 4C 45 58 2e 26 2e
f130 oa oa (XI 20 20 31 2
e
53 65 6c 65 63 74 61 74 69
f140 20 76 69 74 65 7
8
61 20 -,o 74 72 38 20 2a 20 35
f150 30 20' 42 64 73 20 2a 20 6) 69 66 72 61. 20' 35 ()j
1160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
f170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 20 34 35 20 42
f 1 80 64 73 20 2 a 2 O 63 69 66 72 6 1 20 34 O a ()d 2 O 2. O
f190 32 2e 44 75 70 61 20 61 66 69 73 61 72 65 61 20
fiao 76 69 74 65 7
a
65 69 20 70 65 20 64 69 73 70 6c
flbO 61 792
C
20 6f 70 74 61 74 69 Od 20 20 20 20 70
f leo 65 6e 74 72 75 20 76 61 72 69 61 6e 74 61 20 64
f1do 65 20 75 63 72 75 3a 08 Cd 20 20 20 20 20 20
f1eo 20 2a 20 53 79 73 20 56 31 28 36 20 28 4f 56 45
f1fO 43 54 20 73- 61 7'5 20 50 29 20 2a 20 (P 69 74 65
f200 72 61 20 20 73 0" ,20 20 20 2020 20 20 2a 20 54
f210 35 2e 31 20 28 49 44 45 50 45 4e 44 45 4e
8V

O k,
Tr.sonerie
220V/8V-O,5W
C:::l--fIIIIh
TEHNIUM 6/1987
1220 54 29 20 20 20 20 28 '20 69 74 65 72 61 20 20
1230 74 Qd 20 20 20 20 20 20 20 28 20 20 4f 55 54 3d
f240 20 63 74 60 21 73 20 20 2a 20 4
f
55 54 20 54 35
f250 31 3
d
20 6.
f
72 69 63 65 20 43 48 41 00 20 41 64
f260 72 65 73 6120 64 65 20 53 54 4152 54 20 70 74
. f270 72 20 7
8
6f 68 61 20 64 65 ,2074 69 70 61 72 69
f280 74 3
1
28 68 65 78 29 00 20 20 20 20 20 20 '20 20
f290 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
f280 20 20 20 20 ao d4 b5 b1 ae b1 80 ao cf ce ao 00
f2bO 20 76 20 69 20 74' 2.0 65 20 7a 20 61 20 20 54 35,
12c031 2e 31 2e 2e 2e 2e 6C 61 20 67 61 72 61 6a 00
f2<10 21 al f4 cd 48 00 2152 f3 cd ao 03 cd db 01 ff
f 2e (} be 3 b c d ac 01 cd ge 01 c d 45 00 21 f 2 cd 48
12fO 00 21 00 fa 22 33 ff 38 01 32 Ob ff 06 04 cd d b
1300 01 c d 70 o 1 05 c 2 fe 12 3 e 3 b cd 70 01 11 00 f 8
1310 cd ba 00 22 eo f2 21 88 f2 cd 48 00 cd 01 38
1320 ab f3 cd be f3 cd -,:; f3 cd 7C f3 01 00 00 2a eO
1330 f2 -,e cd 39 13 23c3 31 f3 fe 00 ca 69 f3 cd 1b
1340 02 cd d 3 00 fe Od ce -,c 13 1e 09 cc a3 f3 cd 63
f350 fo c 9 cd 1 b 02 cd 63 10 c 9 er; d r; c 5 15 21 1 b' ff
1360 -re e6 20 ca 76 14 c 3 69 f3 21 7b 14 cd 48 00 cd
1:3 70 d bOl cd d bOl cd -p 00 cd ac 01 ff 1 e 02 cd 97
1380 fO le 08 cd 97 fO cd cb 01 cd 59 13 04 3e le ba
1390 cc 96 f3 3
e
00 c9 01 05 00 cd 7C 13 ()d C2 99 13
f3ao 0600 c9 cd c6 01 Je 20 c9 21 1b 35 21 ca 14 cd
f3
b
O 48 00 21 00 f8 22 33 f1 cd db 01 32 ab f3 fe 34
13c O cad 8 f; fe 35 c a e 2. f:3 f e :3 6 c a ec 1:3 fe '7 c a
13d O 16 f 3 cd 3C 00 c 3 . ac f 3 11 09 1 9 21 O a 14 cd 03
13 eo f 4 c 9 11 1 9 1 7 2 1 1 a f 4 c d 03 14 c 9 11 32 1 '4 21
13
1
0 2a f4 cd 03 f4 c9 11 46 11 21 3
a
14 cd 03 14 c9
f400 cd a2fo cd sa f4 cd 65 f4 c9 20 2.0 20 2034 35
f410 20 42 61 75 64 73 2e 2e 2.e 00 20 20 20 20 35 30
f42020 42 61 75 64 732
e
2e 2e 00 20 20 20 20 36 30, /
f430 20 42 61 75 64 13 2
e
2e 2e 00 20 20 20 20 37 35
1440 20 42 61 75 64 73 2e 2e 2e 00 20 20 20 20 53 20
1450 54 20 4
1
20 50 2-0 2e 28 2e 00 7e cd 70 01 1e 00
1460 C8 23 e3 5a f4 eb cd 72 033e 40 d3 31 3e 82 d3
14 iO 31 3
e
27 d 3 3
1
c 9 f1 c 1 d 1 el c 9 20 20 53 20 46
1480 20 49 20 52 20 53 -20 49 20 54 20 2e 2e 2e 6f 75
f 490 74 20 63 75 20 6f 72 69 63 p5 20 _43 48 41 20 21
14
8
0 00 20 73 20 65 20 74 20 61 20 74 20 20 4
1
56 45
f4
b
O"" 54 20 21 2e 2e 2
e
61 75 74 '20 63 75 20 61 72-
14cO 69 63 65 20 43 1+8 .1 20 21 00 20 76 20 69 20 14
14do 20 65 20 7
a
20 61 20 20 54 35 31 2e 31 2e 2e 2e
f4
e
O 2e 6C 20 67 61 72 61 68 20 20 20 20 20 20 20
1410 20 20 20 20 20 62 79 20 79 61 32 69 73 00 21 00
f500 fO 06 13 70 23 70 fe f5 02 03 f5 1f noeo 00 00
e 000 21 00 16 00 1fJ 82 57 7J te f fc a 12 e O 2' c 3
e01.0 05 eo cd ac 01 ,e " cd cd 01 78 cd- 38 02 11 1f
TEHNIUM 6/1987
Bioeui care la sumare un rezultat diferit de cel
tabelat cel o eroare!
Ansamblul LlB881 cu T510 poate fi utili-
zat pentru memoriilor n hexa
(vezI exemplul codului obiect T510), a textelor edi-
tate cu editorul - cu comanda p, a altor texte de-
puse .n diferite zone de memorie, a tabelelor'cu sim-
bolun rezultate o asamblare cu comanda AP
etc, Poate f! utilizat ca o extensie a interpretorului
BASIC (* mlcro* V2 . IS), fiind apelabil cu comanda
!3AUD de prima a vitezei
In bauds (BAUD 5), revenirea la normal cu BAUD 0
etc .
.... Un exemplu de utilizare pentru datelor or-
bltale de la OSCAR 10 este concludent pentru utili-
tatea "hardcopy"-ului!
Fiz. DRAGO. FALIE
factorul de zgomot global al
unUi de diSpozitive conectate n se
introduc factorii de zgomot
dispozitiv n parte, exprimate n decibeli.
.. Factorul de global al unui de dispozi-
tive conectate In sene este dat de formula lui Fri..is:
F = F, + -+ F3 - 1 +." + Fn - 1
(1) G
1
G1 G2 G1 G
2
." G
n
1
Factorii de zgomot din de mai sus si
snt n rapoarte simple nu n
decibeli.
Pentru a calcula factorul de zgomot global trebuie
mai nti din decibeli n rapoarte
simple factorii de zgomot amplificarea tuturor
dispozitivelor. din folosind
Fi = 10(Fj'/10) G
j
= 10(G'j/10)
(2)
unde F/ G'- snt factorul de zgomot amplificarea
dispozitivului i din n decibeli.
ce nlocuim factorii Fi Gi n {1},
factorul de zgomot -global F, pe care n mod
uzual I n decibeli: F'= 10 10gF
. Programul propus factorul de zgomot
total pentru dispozitive conectate n
Pentru fiecare dispozitiv trebuie introdusi factorul de
zg0ll!0t F G n decibeli.
C_6 s-au Introdus cele cupluri de valori se
,tactor.ul de amplificarea
tot In decibeli.
n snt mai dispozitive atunci
pent!u dispozitivele se introduc F=0 G=0.
Daca un format din mai mult de sase
dispozitive, atunci pe rndui intro-
ducnd ca valoare a lui F G valorile afisate
anterior n coloana TOTAL continund cu datele
celorlalte dispozitive.
Valorile dispozitivelor rezultatele snt
tablou pentru a se compara diferitele
.
10 i=20 Ta f76 STEP 24
20 PLOT 0.i: DRAw 255.0
30 NEXT i '
40 FOR i=20 Ta 240 STEP 32
50 PLOT i.0: DRRW 0.175
':'0 NEXT i
70 i =4. TO 25 e.TEP 4
ee PRINT TRB i;i/4;"
90 i
... TOTRL"
1 0 FOJ=;:i::: 1 TO 7
1.:::0 !='R INT .' II F" !I.G"
1:313 i
140 C:lt-1 f (6): Dlr-1 q (6:.
150 FOR i::1 Ta 7 -
160 LET 9=0
170 FOR J:: 1 Ta E.
le0 INPUT "F=" .;' f i. j) "(3:::"; 0;;1. (j)
1 S e L ET 9 =';j Hl (j)
200 AT 3*i .... 1 . 4*j -1.: f (j)
210 PRINT AT 3*i.4*J-l;g(Jl
2;2 0 L ET f ( -..i :' :: 10 t ( f (J) / 10 ;
2:30 LET 9(J)=10t(9(J)/10)
240.NEXT -..i .
250 L ET f::: f ( 1:: + ( t (2) - 1) ,/ 9 (1 j + ( f
C:;;) -1) /';;1 (2) /';;1 (1) + (f (4) -1:1 ..... 9 (1) /'9
( 2) (:3) + ( f (6) - 1) ...9 (1:; ..... SI (;2) ./ ';;1 (:3)
/',;;! 1.:.1-) + (f (E.) -1) /9 (1) ''''g. (2) ...... ;J (3) /9 (
4-) /9 (5)
255 LET f::10iLN f/LN 10
2':'0 PRINT RT 3ii-l,aB;INT (10ff
+.5) ./10
270 PRINT AT 3*i,28;g
280 NE>::T i
2S0 cop",(
(CONTINUARE N PAG. 21)
10101 I
Elementele
buratorului snt
dere n care: 1 - buson de
vizitare a sitei filtrante; 2 - 'racord
alimentare cu de
la 3 - racord re-
tur la rezervorui de 4 -
de sigilare; de
ax 7 -
de amorti-
trepte! 1);
timpul asemenea
este carbu rato-
rului se cu carburatorul
montat pe motor.
se carburatorul,
efectuarea de
nere este necesar ca ia
remonarea pe motor se
se verifice plneitatea
lor carburatorului, garnituri;
termoizolante si flansei colectorului
de admisiune se aplice
de de con-
structor. In caz contrar, motorul va
avea o carbu-
ratorul aer fa/s".
Reglajele carburatoarelor pe mo-
tor. In timpul rodajului motorului,
reglajul al mersului ncet n
gol este efectuat de uzina con-
structoare Oltcit, la de pe
banda de montaj la probele de ru-
lare pe a autoturismului. Re-
glajul cu ajutorul
rubulUl 1 de asigurare a
de CO constant, montat pe capacul
.4
Or. ing. TRAIAN
carburatorului si al surubului de do-
zaj montat n ' corpului car-
n camerei de
amestec a primei (fig. 8). La
efectuarea acestui la nivel de
ansamblu motor se res-
parametrii tabelul
Este fO<!rte
inclic'3.tiilor analizoarelor de
n caz contrar, re-
Ia ca.rbur8.-
tehnice Service n ""'"",i,""rl",
a
corectat
motorul
care se
liul de culoare rosie
lor Service. '
Este interzis a se
ce/ele de a se
asupra deschidere a
clapetelor de a
efectua n
gol, de00rece aceasta poate con-
. duce la o decalibrare a carbu-
ratorului, cu
asupra consumului de ce
poate cu 50 la 100%. Se
o asemenea inter-
scoate qarburatorul din ga-

Reglajul deschiderii
prealabile a clapetelor de' admisiune
se face de uzina constructoare
a carburatorului (SOLEX sau ntre-
prinderea nr. 2 pe standuri
speciale, pe care se debitul
de aer la fiecare din de
ale carbu lui
se poate
face n din care
suruburile snt
timp este
asupra
de
COLECTOR AOMISJE
toarelor vor fi eronate, conducnd
astfel la un consum de
rit sau .Ia diverse anomalii n exploa-
tare.
efectuarea reglajului de
mers ncet n gol, de reglaj
5 este sigilat cu ajutorul
6 (fig. 8). Acest reglaj trebuie supra-
vegheat permanent cu ocazia asis-
ncet n gol spre regimurile de mers
normal).
Acest este, de
sigilat de
constructoare poate fi
ocazia reviziilor de ti carbura-
dar numai efectuarea
autoturismului, n
dotate sau n curs de do-
tare cu standuri specifice.
efectuarea rodajului autotu-
regimului de mers
se face numai cu ajuto-
rul "1 (fig. 8)) montat pe
capac, pentru de
900+50 rot/min. de CO
nu se mai deoarece acest
un amestec de CO
constant).
n timpul autoturismu-
lui pot diferite
(marea majoritate clasice), care tre-
buie remediate de personal
Deoarece starea
direct
10
TEHNIUM 6/1987
n ultima vreme tot mai au-
pe autove-
hiculele proprii dispozitive de aprin-
dere din motive cunos-
cute privind folosirii
acestor aparate. Printre avantajele
oferite de aprinderea
reamintim:
- pornirii motorului n
de temperaturi joase (n ge-
neral sub -10 C);
- permite un regim apropiat de
cel normal n motoru-
lui, atunci cnd este alimentat cu
cu cifra
(C090 sau chiar C075);
- de a
contactelor de rupere de 25 40
ori, durata tor de utilizare;
- pornirea motorului cu
baterii de capacitate mai
chiar avnd un grad relativ mare de

- o ardere a
amestecului carburant:
- contribuie unii autori
firme) la reducerea consumului
cu 5 -:- 10%.
este schema elec-
principiu a unui astfel de
rli""",,,-,,it,i,, care n scopul
se folosesc numai
mente semiconductoare cu siliciu.
Schema are mode
lui de "Electro-
s-au adus unele
concretizate
- montarea tranzistoare
2N3055W sau KD607S
conecta-
dis;OCIZiIVll!UI de aprindere in-
auto. Comutatorul
c2, c3, c4, c5, c6 per-
,,15
de
(cu din bord tras,
; "''"'" ... ,i+;,,, de pornire trebuie fie
comandat, clapeta de n-
mersu I ncet n
moiorul
con-
ia pornirea la
rece, dar cu dispozitivul de pornire
Pornirea
poate fi de evaporarea
a din camera de
nivel
rii motorului de

colectorului de
La
buie
nu se disiQozitivl
mite conectarea pe NORMAL
aprindere sau pe po-
ELECTRONIC. Pentru
NORMAL contactele c1, c3, c4, c6
snt deschise si contactele c2, c5 n-
chise, iar pe ELECTRONIC
se
Cu ajutorul comutatorului K se
trece de la aprinderea monoscnteie
(K deschis) la aprinderea multiscn-
teie (K nchis).
Din figura se apara-
tul este dintr-un
rator din t ...
R7,
neon N
generare de
,n","r'T<>lr"<::I L si con-


elec-
pertu rbarea altor
poate proteja
Th unor vrfu ri de ten-
siune
a
cu atunci se ia contac-
tul motor) sau nchis, cnd
motorul poate fi dar cu un
consum mai mare benzina
nu se ci se n-
IUL.UII::::>lt cu o
a cab!ului
de pornire poate fi
chiar de posesorul auto-
turismului prin ungerea cablului
montarea fixarea lui pe carburator
ntr-o prin
pentru a elimina
cu de
are mersul incet n
neregulat, mai nti se
de reglare
.
I
I
'1
L ___ ........ _---:-- __
este se n cazul
avariei dispozitivului de aprindere

Cu comutatorul
ELECTRONIC, T4,
T5 la o tensiune pe
bobina care, redresare Cu
D3, D4, con-
C9 la de
vrf de circa 350 -;-. 380 V. acest
contactul este con-
T1, T2
din emito-
colectorul tranzistorului T3
acest tranzistor este
impulsurile de
tiristorului Th.
contacte-
mea scntei n aer
mm. se producerea
unei scntei se deschide
comutatorul K, T3 blo-
cndu-se prin rezistorul R6.
DATE
Transformatorul TR se
dintr-un miez de
treprinderea de Ferite
care snt dispuse

. L 1 = L4 = 16 spire conductor Cu-
Em 0 -:- 0,30
L2 = = 38 spire Cu-
Em 0 1,2 mm;
L5 = spire conductor Cu Ern. 0
0,2 mm.
Bobinele
Tranzistoarele T 4
direct
de
perfecte a
de masa izolarea
nu se realiza, tranzistoarele
T4 si se vor monta radiator
prin' intermediul unor de
sau de' hostafan cu grosi mea de 0,1
mm. La se va mai verifica
o colectoarelor de

un de
CuEm 0 0,9
Bobina L
de spire cu
bobinate tor de T20
x 10 x
Urziceni).
d.8
INDICATii SUPLIMENTARE
1. Se va evita
scurtcircuit ntre
de caz contrar
Th din
2. de
GENERATOR
16
AF
Cu tuburile de la radiorecep-
. . toare construi un generator de
semnal audio care poate folosi la re-
glarea aparatelor. Acesta
semnal sinusoidal ntre 25 Hz 30.kHz
\
\
n 4 game ..
Oscilatorul este realizat cu ECC85
(tubul care n receptor era n blocul
UUS). iar etajul de amplificare utili-
EL 84.
Semnalul de este cules din ca-
todul lui EL84 cu valori 0-20 V; 0-2
V 0-200 mV. Reglajul fin al valorilor
se face din de 100 kfL
Valorile de semnal se pot citi pe in-
strumentul de. (etalonat cap
din de 50 kfl).
Condensatorul variabil are o sec-
de
r-- -------------------,
I I
I I
I
lE
,..,
I
I
I'E
ISi!
I
I
I
I
I
I
I
, __ -.......J'-----
ECC85 El84
,..-------0-----..... _--0+:
...
:2
Ca repune
"Sonet-Duo"
ntreaga va
constitui un ct se poate de
folositor n timp.
Ca va trebui refa-
redresorul. In locul tubului EZSO
trebuie diode 1 N4007
sau F407 chiar soclul tubului, termi-
nalele 1-3 La te rm i nalele 1
7 se anodele. Este bine ca
fiecare nseriat cte un
rezistor de 33-45 HjO.5 W ca protec-
Celelalte tuburi electronice din
montaj trebuie verificate n prealabil la
un catometru. punerea n func-
redare, n
L 1 ce zgomotul
propriu al magnetofonului scade
tor. .
este ca intensitate,
starea condensatoarelor elec-
trolitice_. de decuplare, n special C9
cn.
TEHNIUM 6/1981
r-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
schema amplificatoru-
lui de pentru canalele 4 sau 5
tip P49766.
Acordul etaL pe un canal sau
altul se din condensatoarele
C
3
C
6
C
9
C
12

18 R9 I
R2 I I 82.n. 110,n. I
, 6.8K I I I IIc15 t-I '--1
107
O.at 'H IC19 C20 I 11
Aducerea pe un alt canal dect cele
de constructor trebuie expe-
de dv. Orice reglaj al circui-
telor oscilante trebuie cu capacul
cutiei amplificatorului bine fixat la 10-
cui lui. In caz contrar pot cupla-
jele ntre etaje. respectiv autooscilarea
ntregului ansamblu.
- - -ci4"l r - -tnF - W - .- - LEGENDA - -
1nF '
R10;470.n. R12;.680,n. R13;82.n. -c:::::r 'O;iW
-II- cerrunic SOO
: A VAlOARE -24V @ MUFE?S. '.
DIFERA DE LA UN CANAL LA AR.ATENUAmR
ALTUL' SiNT iN REZISTIV
TABEL
TABEL
RADIORECEPTORUL
1112
I
III/
Blocul UUS din radloreceptorul "Pa-
cific" se destul de simplu n mo-
dul se la Intrare semnal
de la un generator cu de 64.5
MHz se L 104; acul indicator
trebuie fie pe la 64,5 MHz.
trece acordul la 73,5 MHz se injec-
din gel)erator
acum reglajul se face din C114. Acesta
a fost acordul oscilatorului. Pentru in-
trare pe 64.5 MHz se L 1 02.
pentru 73.5 MHz se C104. In
timpul acordului de vo-
lum este pe maxim.
Circuitul TDA 2003 este amplificator
de putere n banda 20 Hz-20 kHz se
cu tensiune ntre
8 18 V. o putere de 8 W
pe o de 2 n. o putere de 6 W
pe o de 4 n. cu 0,3% distorsiuni.
J.
J.. e
TEHNIUM 6/1987
Echivalentul acestui circuit este
UL1413G produs Unitra. .
Schema de utilizare este
.))---6---__
1(/0
104-

IIJJ
107
.--f-._._._ . .....:
I
I
I
I
cititorii revistei care doresc materiale spre publi-
care le redacteze inteligibil, prezinte att modul de func-
al montajului, ct detaliile constructive de reglaj.
fie consemnate rezultatele tipul instrumentelor de
utilizate, acolo unde este cazul.
Schemele executate conform normelor STAS trecute tipul
valoarea pieselor componente, valori ale tensiunilor n
diferite puncte.
17
!!!,
Pentru reducerea a efec-
tului de poluare a aerului pe care-I
n sau birouri,
propunem amatorilor construirea
unui foarte simplu electroaeroioni-
de variantele cunoscute,
industriale sau manufacturale, acest
aparat se compune numai din mate-
riale piese recuperate.
. cum se din figura
1, aeroionizatorul are
componente:
- TR.L=transformator de linii de
la televizoarele sovietice ( .. Rubin",
"Temp", "Record." etc.);
- R=minireleu telefonic;
- redresoare de
tensiune;
- P=pieptene metalic sau
- de
CONSTRUCTIE
Se bobina de joasa
tensiune a transformatorului de linii
iar n locul acesteia se 39
de spire CuEm00, 1 mm, izolnd fie-
care strat n parte.
Releul trebuie o de
vibrare motiv pentru care se
vor demonta eventualele piese supli-
mentare doar trei lamele
de contact (ca n figura 1). n
de repaus a minireleului lamelele se
vor regla astfel nct dintre
cele contacte fie de cca 0,2
mm.
Aparatul propus poate fi utilizat n
camerele de locuit, n care caz se va
folosi o sau n bi-
roul de lucru,. caz n care se va
monta n locul antenei de
pieptenele metalic (fig. 2).
Ing. C. RMaU
Pieptenele metalic se
din de sau bronz
de 1 mm. Forma este
triunghi isoscel cu baza cu a
suportului de 10 mm. Vrfurile
-220V
R*
(91 kA)
notat cu R* se va lega un
metru cu valoarea de 100 kO/O,5 W
n serie cu un rezistor de 10 kO/1 W,
cursorul acestuia aflndu-se pe va-
loarea Se la
montajul, apoi se lent
cursorul n sens invers cnd vor
releului scntei
minime ntre contactele acestuia. Cu
ajutorul unui creion de tensiune, n
apropiere nu prin atingerea buc-
vom constata curen-
tului de tensiune pulsatoriu.
cu un instrument electro-
static, tensiunea are valoarea
de 4 kV.
Stabilirea valorii R* se va' defini-
tiva aparatul
neze stabil n timp,. iar scnteile pro-
duse de contacte fie ct mai mici
10nF/1kV
1
--
2

t
I
I "--_---".......;.---..tI Tr. L
I
f '
-----r--- _..J
101' este absolut necesar a se
n scopul mai lesni-
cioase a naltei tensiuni (efect co-
rona) n aerul n
car.e are un anumit procentaj de
umiditate. Pieptenele nu se vop-

Incinta (cutia) n care se vor
monta elementele aeroionizatorului
seva construi din materiale electroi-
zolante, ca piexiglas, perti-
nax etc., va fi cu
pe capacul superior. Forma
dimensiunile incintei la latitu-
dinea constructorului.
pentru a evita uzura a
pastilelor de argint sau
Aeroionizatorul experimentat
descris mai sus de la re-
de 220 V un curent (neglijabil)
de 1 mA, iar n secundar un curent
de cca 0,01 mA. Minireleul se va in-
chide ntr-un ecran cu grosimea de
cca 1 mm eventual protejat fonic
cu burete sau catifea.
UTILIZARE
Montat ntr-o de 16 m
2
, de .
ntr-un loc cu
de aer, aeroionizatorul a modificat
ntr-o aerului
nut, cu ioni negativi
dnd aerului
ozonat al
TV13
/tl'-4kV
P(A)
390pF/15kV
1-2 = 39spire
6-0 ::775 spi re
Antena este dintr-un fir
de cupruneizolat 00,1 mm, separat
electric de de prin-
dere n ai camerei la h
2 m, prin cte o de de
pescuit
Firul de coborre este din
material sau un conductor izolat, la
se va monta o
de radio.
SI REGLAJ
efectuarea
carea acestora astfel nct nu
existe atingeri (scurgeri) de
componentele naltei tensiuni se va
proceda astfel: n locul rezistorului
VE IrtCAREA
TRANZISTOARElOR
Controlul fundamental al tranzis-
FET se face cu un aparat
de minImum 20 kOIV, avnd patru
de control, notate cu a, b, c
d. Cu ajutorul unui sistem .de co-
se montajul
dm fIgura, care
parametrilor Vp , Idss. Prin alege-
rea valorii de 1 kO se poate citi direct
18
Ing. M. FLDRESCU
curentul n miliamperi pe scara de
voHmetru. Tranzistorul are rolul de a
proteja FET-ul probat, prin limitarea
puterii la 200 mW. se si-
multan K
1
K3 se ajunge la schema
d. Alimentarea se face la 18 V, cu
baterii n a
fost introdus un comutator canal
N - canal P.
Scara 1',1
TEHNIUM 6/1987
n scopul autoturismelor
parcate n locuri se poate
utiliza dispozitivul electronic a
este n acest ar-
ticol.
Schema are la articolul
"Avertizor", autor ing. Mihai Codr-
nai, n nr. 1/1985 al revistei,
dispozitivul prezentat aducnd o se-
. riede cum ur-

- cuplarea avertizorului se reali-
cu ajutorul unui comutator ca-
muflat n interiorul autoturism ului
(comutatorul K), timpul disponibil
pentru autoturism ului fiind
la cca 25 s, prejudi-
cierea sistemului de alar-
mare;
- dispozitivul, devenit activ
cele 25 s de la comutato-
rului K, este de nchiderea
a cel unui '
1
, ... 1",
indiferent. ct de scurt este timpul de
a acestuia;
- ntruct avertizorul a fost
utilizat pentru paza unui autoturism
Skoda S100, 1
1
,,,,/,,
snt legate la borna +12 V.
Ins. FEAARU
este alimentat temporizatorul format
. cu tranzistorul T
1
piesele aferente;
trecerea intervalului de timp
dictat de valorile elementelor sche-
+12V
o-
I
,
I

II
mei (cca 25 s), releul RM2 va fi
atras, ca urmare avertizorul trecnd
n stare de veghe. Astfel se alimen-
temporizatorul format cu tran-
zistorul T 2, cu rolul de sesizare a in-
chiderii a cel unui
Il'''' In prin
pentru un anumit timp a
de de 12 V pe de
4,7 kO din colectorul lui. T
2

n rest, este cea pre-
680
n materialul
La reglarea dispozitivului se va
avea n vedere ca timpul stabilit din
semireglabil P
1
fie
mai mic de timpul de
datorat temporizatorului realizat cu
T2
LED-ul prezentat n este
facultativ, dar util n indi-
cnd intrarea n stare de veghe a
avertizorufui.
Piesele utilizate nu snt critice,
avertizorul dnd
n expoatare.
1 OOOjl/16 V
470
din
nchiderea comutatoruiui K,
L ______________ _
r?
R. VASILE
Dispozitivul rapid nivelul'
unui punct n
n gol L3' La aplicarea
virfului n punctul testat se stinge L3
se aprinde L
1
pentru nivel ,,1", sau
L
2
pentru nivel "O".
La "rece", pentru R < 2 kO se
aprinde L
2
. Consumul este de 10
mA/L
2
; 15 mA/L
3
; 20 mA/L
1

CLAXON
T1 T2 Be 107,1.70,172
T3 BD 135,137, 139
COB 400
V
sv
....----.......... ----t1J +U
a
= 15Vcc

L1
OHM
RS
1,Skn
R6
1000
L3
(1
10Tmylar
T1
...... --+! ......
T2
(2
470 Tmylar
H'IESIRE
AMPLIFICATOR
TRARE
R3*
30kn
R2
1,Sko
,
in unele din domeniul au
este uneori
folosirea unui amplificator cu impe-
foarte mare. Amplificatorul
prezentat n satisface pe de-
plin aceste prezentnd ur-
caracteristici:
- de intrare = 10 Mf1;
- de trecere = 20 Hz-20
kHz 0,5 dB;
=
- tensiunea la intrare
T 1- FET canal
T2 - Be 108 B,e
1T=1nF
TEHNIUM 6/1987
ni BFW 10,11 ; BF 256A,B
50 mV;
- tensiunea de alimentare Ua
15 Va.
ridicate este
n primul etaj a
unui tranzistor FET cu canal N. de
tip 2N5950 (sau BFW10, 11, BF256
A, B).
AURELIAN MATEESCU
amplificatorului poate fi
variat ntre anumite limite prin mo-
dificarea valorii R3
cu asterisc n va-
lorii lui R3 conduce la
tigului, iar valorii lui R3 la

la cablajului se va avea
n vedere scurtarea traseelor.
Se utilizarea rezisten-
cu (RPM) a
condensatoarelor mylar de ca-
litate.
Montajul se iar cone-
xiunile de intrare vor fi ct
mai scurte executate cu cablu
ecranat.
BIBLIOGRAfiE
Popular Electronics, 1981

Aparatul de filmat pentru amatori
Quartz 1x8C-2, recent comercializat
in are de-
osebit de interesante. Vizorul reflex
luminii prin obiectiv,
cu posibilitatea
automate a diafragmei n timpul fil-
.comodi-'
tate mare lucrului. Filmul ,,8 super"
este n casete tip Ko-
dak-Srema, cu capac demontabil,
disponibile de asemenea n
aparatului
sint mult simplificate.
Obiectivul cinecamerei este zo-
om-ul Meteor 8M-1, .cu. 10-
9-38 rom manual)
deschiderea F/1,8.
de punere la punct este 1,5
m, iar cu lentile F=
667 mm F=250 mm, livrate o
cu aparatul, se pot face macrofil-
la 60 respectiv 33 cm.
Microprismele din zona a
geamului mat nlesnesc o focalizare

Un filtru de ncorporat
in aparat permite utilizarea peliculei
color 'pentru lumina becu-
rilor incandescente, la lumina de zi.
Introducerea filmului n traseul optic
este din exterior printr-o
pirghie.
Reglajul diafragmei n plaja
F/1,8-F/16 se poate face manual
sau automat. Sistemul de expunere
dispune de o care co-
deschiderea diafragmei; snt
luate n considerare sensibilitatea
peliculei, de filmare
eventuala introducere a filtrului de
conversie. Alimentarea sistemului de
. expunere se face din baterii cu
AL. CDTTA.GH. SALUTA
mercur, tip sau echivalente,
nseriate (2x1,35 V). Caseta cu bate-
rii este prin interiorul ca-
merei, scoaterea casetei cu
film. Nu pentru
baterie de aceea trebuie una
din pentru a
prentmpina lor n tim-
pul camerei:
- se trece pe regim de lucru ma-
nual (butonul pe M);
,. ... -
, "
"-$\
, I
I ,
, . I
,
... .... -,'
2
Reper 6
8,StQt
3
Reper 4
,.
3
1
- se 1/2 arcul de
transport a.l. filmului, pentru a ne
asigura obturatorul este oprit n
"nchis";
- se capacul pe obiectiv,
pentru ca fie n n-
tuneric;
- se scot bateriile din aparat.
Diafragma manual sau sta-
automat este n vizor
printr-un ac ce se n
unor marcate pe latura de
jos a cadrului.
6
7
8
Sensibilitatea' peliculei se intro-
duce n aparat cu ajutorul unui bu- .
ton cu -'2, -1, O, 1, 2; ele co-
respund la 12, 15, 18, 21 24 DIN.
buton permite supra sau
subexpunerea
Transportul filmului este asigurat
de un mecanism cu arc, care la o
armare trage 2,5 m film
(circa 30 s la 18 cadre/s). Vitezele
de filmare snt 8, 12, 18, 24 32
imagini/s. Este filmarea
cadru cu cadru, prin montarea de-'
flexibil n racordul file-
tat ce se de
Un contor lungimea de film
n La
scoaterea casetei, contorul revine
automat la 15 m. n vizor
este
"sus-jos" a unui palpator care con-
deplasarea filmului n
Imobilizarea acestui indicator n-
terminarea sau blocarea ac-
a peliculei. Se
ca aparatul nu fie de la o zi
la alta cu arcul de transport armat
TEHNIUM 6/1987
prospectele care
seturile de developare a filmelor
de diapozitive color snt destul
de detaliate apar unele omisiuni
care pot avea repercusiuni des-
tuI de grave asupra ima-
ginii
Un prim element de care tre-
buie seama este calitatea
apei folosite pentru prepararea
pentru Pen-
tru prepararea se va
folosi numai n
timp ce pentru se. poate
folosi apa de la robinet. Dar
indiferent de sursa de
a apei distilate, aceasta
se va folosi doar ce a fost
deoarece se tensiunea
acestuia. se va seama de
faptul o a
arcului poate obturatorul des-
chis, ceea ce cteva foto-
grame produce un consum din
bateriile sistemului de expunere. O
armare cu 1/2 de a' manetei
este deci
se timp de 24 ...
48 ore doar o
filtrare prin filtru fin (se
poate folosi o
sub forma 'unui con
n .interiorul unei plnii).
snt valabile pen-
, tru apa de la robinet, nerespec-
tarea lor putnd duce la
unor puncte pe su-
peliculei acolo unde.
s-au particule de praf.
Un al, doilea element de care
trebuie seama este tempe-
ratura Abaterea in
plus sau n minus' de la tempe-
ratura de
poate duce la denaturarea pu-
a culorilor.
unei temperaturi in limitele de :t
O,soC este ,chiar pen-
tru un amator mai dotat,' care
are cu cu ter-
mostat. Practic, pentru un ama-
tor perioadele optime de develo-
pare snt atunci cnd tempera-
tura mediului n jurul
valorii de 20 C .
toamna). Pentru celelalte pe-
rioade se poate proceda astfel:
cnd temperatura este
mai de ,20 C, fiecare ope-
se va executa cu o
avnd o mai
mare dect cea
astfel nct la
temperatura ei fie mai
dect cea
Cnd temperatura este
mai mare de 20 C, fiecare ope-
se va executa cu o
avnd o pu-
mai dect cea recoman-
astfel nct la ope-
temperatura ei fie
mai dect cea recoman-
Va.lorile cu care va
sau va temperatura solu-
pe durata unei se
vor de.termina pe cale experi-
anterior In-
diferent de metoda tre-
buie avem n vedere asi-
gurarea temperaturii recoman-
date pe 50% din durata unei
va garanta
unor imagini
calitativ.
In aceasta
trebuie cu o
permanent de la un
al filmului la altul, pe ambele
ale filmului, iar filmul fie
fixat ntr-un loc ferit de lumina
a soarelui. ilu-
minare se poate lucra practic cu
capacul tancului de developare
este bine ca procesul
la ultima
lare se cu tancul nchis.
Developareaeste bine se
n tancuri cu pentru
a feri filmului de atingeri.
Atunci cnd se banda
corex, filmului
a benzii pe tambur, filmul
banda se vor cu o iar
cu se va nvrti tamburul
n sens invers
cnd bobina se va n dia-
metru ct roia' tamburului, se va
fixa banda corex de role se va
introduce n tanc. Acest proce-
deu punctelor pe
prin atingerea de
banda corex, dar are dezavanta-
jul nu se poate developa mai
mult de un, film o
. se vor face cu
de n locul
apei de la robinet, este bine ca
aceste fie ct mai dilu-
ate pentru a permite o scurgere
ct mai de pe filmu-
lui, mpiedicnd astfel fixarea im-
pe filmului.
n pofida
luate pentru a o imagine
la de-
o serie de pete mici, al-
bastre, care calita-
tea imaginii, se pot repeta ulti-
mele (palizare
fixare) n identice cu
cele tempera-
'turi durate) ceea ce,
n unele cazuri, poate duce la
petelor.
n ncheiere, cteva pri-
vind caseta Kodak-Srema modul
de cu Caseta se
compune dintr:.-uncorp central
capace. In figura1 snt date
trei vederi ale corpului central - Ia _____ II
cu linie - traseul filmului.
Bobina cu se n com-
partimentul debitor al casetei (ima'-
ginea din stnga);' filmul se trece
apoi prin ghidajele indicate n de-
sen, iese din prin partea
trece prin presoare
(imaginea din mijloc). ce rein-
n pelicula este
n compartimentul receptor la
mosorul de antrenare. Fixarea pe
motor se poate face prin lipirea ca-
filmului cu o
de circa 7 rhm tre-
buie mai nti la
apoi la ntuneric cu film expus
de-abia appi se poate trece la
carea cu
Uneori rolele cu film snt livrate
de n sens
opus celui necesar (de exemplu, pe-
licula RCP-21 1 x S8,
bobine de cte 15 m n
ambalaj). n este ne-
o rebobinare a fil-
mului, in obscuritate sau la
lumina O ca
aceea din figura 2 fi deosebit
de n acest scop. Intr-o 1
de textolit sau material plastic snt
fixate axe: axa 2,
dntr-un M6 axa 4, n
printr-un rulment adecvat 3.
Rolele debitoare (din stnga)
ceptoare (dreapta) snt
o noutate n tehnica o
exponometrul de labora-
tor lobotronic 2000.
EI este att exponometru ct.
ceas de expunere, realiznd o eXRu-
nere cu aparatul de
Avnd o repetabilitate de circa
1/10 s ca element fotosensibil o
cu siliciu cro-
matic, acest exponometru este util
2000
att n alb-negru, ct n' color.
Poate fi folosit n mo-
duri de lucru:
1. simplu ceas de expunere cu afi-:
digital; se alege timpul de expu-
nere dorit conform se
expunerea;
2. exponometr'u cu
se sonda pe
aparatului de se
zona de refe-
(punctual); timpul de expunere
necesar se
3. exponometru cu inte-
(reflex); se sonda
obiectiv (cu un adaptor) cu
elementul fotosensibil 'ndreptat n
jos, astfel nct lu-
mina de pe apa-
ratului de
Ca orice exponometru de labora-
tor, este un aparat comparativ ne-
o programare la schimbarea
hrtiei totografice. Ex-
punerea poate fj de la un
buton, n limitele a 2 semitrepte de

Domeniul de este de
0,002-15 Ix.
n varianta. ceas de expunere
poate fi folosit n'tre 1,6 100 s, iar
'cu de expunere ntre. 0,8
200 s.
timpi de expunere ntre O
990 s.
nate, identic, din reperele 6 7. Ele
'se pe axe cu ajutorul unor II
M6. Roia debitoare trebuie.
se relativ lejer pe axa 2, n
timp ce roia recepto'are se
rigid pe axa 4. Cotele de
ale unor repere importante snt date
n figura 3, restul fiind la latitudinea
constructorului.
Pe roIa receptoare se mai
nti inelul de plastic pe care este
bobinat filmul livrat de
n acest inel se o
de circa 1,5mm 1,5 mm
adncime, cu o de bomfaier.
Un cu dimensi.uni,
montat n roia receptoare (reperul 9
din figura 2) va intra n
va mpiedica rotirea inelului. Pe inel
se prinde apoi, cu
peliculei.
In axul 4, gaura 03 se numai
introducerea a rulmen-
tului 3, pentru a evita
create de deformare a axului
n momentul
TEHNIUM 6/1987
Exemplul 1: Avem un sistem format din
rele etaje:
- un amplificator cu F
1
=3,2 dB G
1
= 7 dB;
- un amplificator cu F
2
=6,7. dB G=8 dB;
- un cablu cu o atenuare de -12 dB;F
3
=0
G
3
=-12; .
- un amplificator cu F
4
= 6 dB G
4
=6,5 dB;
- un mixer cu F
5
= 6 dB G
5
=-7 dB;
- un amplificat9r de cu
F6=2' dB G
6
= 22 dB;
Exemplul 2:' Avem sistem:
- un preamplificator cu F
1
= 2,5 dB G
1
= 18 dB;
- un cablu cu F
2
=0 dB G
2
=-14 dB;
- un receptor avnd primul etaj cu caracteristicile:
F
3
= 6 dB G
3
= 22 dB.
Exemplul 3: Avem un receptor cu 7 etaje avnd
caracteristici:
1) F,= 3 dB G
1
= 6 dB; 2) F
2
= 3,5 dB G
2
= 6 dB;
3) F
3
= 4 dB G
4
= 7 dB; 4) F 4=0 dB G
4
=-2 dB; 5)
F
5
= 4,5 dB G
5
= 7 dB; 6) F
6
= 6,5 dB G
6
=-8 dB; 7)
F
7
= 1,5 dB G
7
=22 dB.
Rezultatele celor trei exemple snt date n tabel.
4- 5 6 TOTRL
F' e. 2
..,
G -7 22 24.5
F 2.5 10 10 4.7
(3 18 0 10 2E.
F 4.5 O . S 3.9
G
;:
-6 16
e 0 0 :3.9
0 0 m :38
II
Ansamblul poate constitui
de a semnalului SSB
ntr-un sau transceiver.
Este construit din oscila-
toare, unul USB care
8998,5 kHz altul care
9001,5 kHz, respectiv LSB.
Semnalul de osci/ator este aplicat
unui etaj separator de la acesta
(1,5 V
vv
) ajunge la modulatorul echi-
librat. Tot modulatorului echilibrat i
se semnalul de la microfon,
amplificat n prealabil de tran-
zistoare B C413.
Modulatorul echilibrat este consti-
tuit din diode varicap BA 102;
.echilibrarea (anularea
se cu de 22
kn.
La modulatorului este cu-
filtrul de 9 MHz.
BULETIN PZK, 7-8/1985
Montajul este un amplificator care
semnalul de la doza mag-
a chitarei prin tranzistorul
8C149 l apoi ca se
o putere de 5 W cu
distorsiuni minime.
Amplificarea se din po-
de 10 kn. iar simetria
semnalului din de 47
k.o. Alimentarea este
dintr-un redresor ce poate debita 9
V/2 A.
MLODY TECHNIK, 3/1982
Grosime Tensiune
Tip capactate
VARTA
(mm) (V) (mAh)
0.6,78mm
',60 1"5
LO 8 321 540
2,16 1,5 LO 15 364 531
2,67 1,5 LO 20 3n -
07.87mm
1,60 1,35 LD 10 315
2.06 1,5 LD 18 362
2,06 1,5 HO 18 361
-
2.67 1,5 l..D 28 397 536
2,67 1.5 HO 28 396 556
3,10 1.5 LD 35 329 525
3,56 1,5 HD 38 392 547
3,63 1,5 LO 35 384 527
3.63 . 1,35 LD 50 325 507
5,33 1.5 HD 75 393 546
5,33 1.5 LO 60 309 526
5,33 1,35 LD 95 323 506
08,64mm
3,30 I 1,35 LD 65 388 503
09,50mm
1,60 1,5 LD 20 373 -
2,06 1.5 LD 30 371 537
2,06 1.5 HO 30 370 -
2,67 1,5 to 28 397 536
2.67 1.5 HD 28 396 556
3.57 1,5 LD 70 394 524
011.56mm
1.60 '1,5 lD 30 366 -
1,60 , 1,5 HD 30 365 -
2,06 1,5 LD 42 381 533
2,06 1,5 HD 43 391 553
3,00 1.5 LD 82 390 534
3,00 1,5 HO 85 389 554
3,48 1,35 LD 80 387 502
3,51 1,35 LD 120 343 509
3,58 1,5 LD 100 344 529
3,58 1,5 HD 100 350 549
4,06 1,5 LD 100 301 528
4,14 1,35 LD 150 354 508
4,19 1,5 HD 120 386 548
5,33 1.35 LD 220 313 501
5,36 1,5 HD 190 357 541
5,59 1.5 LD 165 303 521
RENAn PURACELl
38
-
31
-
37 -
40 -
19
-
- -
26 -
29 -
24
....
2 101125
10
-
5 10R125
15 10L123
16 10L13
8 10R123
- 10R10
41
-
30
-
- -
26
-
29 -
27 10L126
- -
- -
34 10R130
23 101130
11
-
17 10L122
-
W2
3 WH8
12 -
14 10l12O
1 WS11
4 10R124
6 10L124
13 WH3
7 10L14
9 WS14

CITIZ,MAXELl JEe
- SR616SW -
34 SA621SW
39 SR626SW
-
- - -
29 SR721SW -
-
SA721W -
- SR726SW SA57
- SR726W
-
- - -
13 SR41W SR41
18 SR41SW SR41
02
-
MR41
-
SR754W SR48
- SR48
- - MA48
- -
:..
45 SR916SW
-
31 SR920SW
-
- - -
-
SR726W -
-
SR726W -
17 SR936SW SR45
-
SR1116SVI
-
- -
27 SR11205.VI SR55
30 SR1120W SR55
24 SR54
15 SR1130W SR54
- - -
05 -
MR42
- - SR42
- - SR42
16 SR43SW SR43
- - MR43
21 SR43W SR43
06
-
MR44
- SA44W SR44
08 SR44SW SA44
JIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G3
GS3
-
G5
GSS
HSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G8
-
G10
HSB
HSB
-
-
GS12
-
G12
HSC
G13
GS14
f-c


ATE II
MINIATURA
Bateriile pentru ceasuri,
calculatoare, aparate foto etc. snt
construite pe de oxizi de argint
sau oxid de mercur. Bateriile pe
de oxid de argint 1;5
V, pe cnd bateriile pe de oxid
de mercur 1,3 V.
un tabel cu
principalele tipuri de baterii minia-
caracteristicile lor mecanice
electrice, cum snt livrate de di-
LD (Low
Drain) HD (High Drain) po-
sibilitatea de furnizare a
mici sau mari.
I PllflCAlOH
Pentru programelor TV
din canalul 11, preamplificatorul
turat are o Cele
tranzistoare snt de tipul
AF139 sau AF239. Bobinele L
1
L3
au cte 4 spire 0 6 mm CuEm 0,6,
iar L
2
are 3 spire 0 6 din CuEm
0,4.
2,7k
FUNKAMATEUR, 6/1982
1002 -12V
(it-mA)
Rx
7n
TEHNIUM6/1987
cultura ciupercUor
Dr. N. MATEESCU
Cultura' ciupercilor Pleurotus
poate fi printre cele mai
de realizat, ntruct o serie de
tehnologice la cul-
tura ciupercilor Agaricus bisporus
a altor specii nu, mai. snt necesare
(compostarea substratului nutritiv,
pasteurizarea acestuia,
amestecului acoperirea; trata-
mente cu pesticide al-
tele).
Ciupercile .Pleurotus se mai nu-
mesc iar la noi snt culti-
vate specii:
- Pleurotus ostreatus - denumit
buretele sau de
fag;
, - Pleurotus cornucopiae - sau
buretele in de cornet;
..:... Pleurotus florida - buretele
sau
- Pleurotus sajor-caju - denu-
mit buretele sau negru.
La este
asimetric pe picior pre-
dimensiuni variate, de la
centimetri la peste. 20 cm; ntietatea
in o buretele
sau Pleurotus ostreatus. Picio-
rul lor este situat
marginal la maturi-
tate o spon-
Caracteristic pentru piciorul
carpoforului acestor specii de ciu-
perci este faptul dimensiunile
sale snt de
In de pu-
piciorul reduce lungimea,
n grosime, spre deose-
bire de cazul cind lumina este
sub 50 Ix (nu se poate citi), piciorul
se puternic, ciuperca
rind ca o monstruozitate.
TEHNIUM 6/1987
La aceste specii de Pleurotus este
caracteristic faptul qiu-
pereilor se face sub de bu-
chet pe un postament micelian. Nu-
indivizilor dintr-un buchet
poate fie de la la mai
mult de 30 de exemplare; ntietatea
in o cetine Pleuro-
tus sajor-caju.
TULPINI DE PLEUROTUS CUL TI-
VATE LA NOI
Pentru cele patru specii de Pleu-
rotus snt cultivate tul-
pini produse de Institutul de Cerce-
pentru Flori-
Vidra, Sectorul Agricol Ilfov.
Pentru Pleurotus florida: Tulpina
308 produce carpofori de culoare
crem cu greutatea me-
die de 12 g de
de 14-22% de cantitatea de
substrat Tulpina 362 pro-
duce carpofori de culoare alb-crem,
cu greutatea de 19 g un
de recoltare de 25%.
Pentru- Pleurotus ostreatus: Tul-
pina 7-bis (foto 1) produce carpofori
de culoare cu
greutatea de 18-20 g un poten-
de recoltare de 17%. Tulpina 377
produce carpofori de culoare
cu greutatea ceva mai
cu un de recoltare mai ac-
centuat de tulpina 7-bis.
Pleurotus cornucoplae este repre-
zentat prin Tulpina 386, la care car-
poforul apare sub de cornat
cu dimensiunile de 3 - 8 cm, iar
cuticula este de culoare ca
Piciorul ciupercii se
mult maialungit mai ca la
celelalte specii de Pleurotus.
Pleurotus sajor-caju este repre-
zentat prin Tulpina 392; ciupercile
snt de culoare avnd
de forma unei cochilii de
de fructificare este de
20%, cu cel de la Pleu-
rotus ostreatus superior celui de
Pleurotus cornucopiae Pleurotus
tlorida.
Dintre cele patru specii de Pleuro-
tus cultivate la noi, Pleurotus sa-
jor-caju cea mai
primele ciuperci
18-21 de ztle de la
rea miceliului, comparativ cu 30 de
1
zile la Pleurotus florida Pleurotus
cornucopiae 45-50 de zile la Ple-
uPOtus ostreatus.
BIOLOGIA CIUPERCILOR PLEU-
ROTUS .
Temperatura. calorice
snt la Pleurotus ostreatus mai ridi-
cate n perioada de incubare sau de
mpnzire a miceliului n substratul
nutritiv celulozic (22-24C) mai
n perioada de formare' a
ciupercilor (12-15C). La celelalte
trei specii, necesarul ter'mic este la
fel de ridicat att n perioada mpn-
zirii miceliului n substratul nutritiv
celulozic, ct n perioada de for-
mare a ciupercilor (20-24C), fapt
care le ca ciuperci
termofile.
Umidltatea substratulul este de
70-75%, cu limita de
78-80%, apa trebuie intre n
structura materialelor celulozice din
care s-a format substratul nutritiv
(paie, de pOrumb,
altele) pentru aceasta este ne-
o mbibare n prealabil a ma-
terialelor.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
ti
JIANU SORIN - jud. Vilcea
Circuitul integrat K155TM2 este
bistabil dublu este echivalent cu
SN7474N.
HREHORCIUC VICTOR - Suceava
, Pentru depanarea televizorului
unei cooperative.
Nu datele componentelor,
din ceasul electronic la care refe-

PETCU IULIAN -
Tranzistorul KD337 este npn, iar
KD338 este pnp; au curent de colec-
tor 2 A, putere 20 W n audiofrec-
KD602 este npn, admite un
curent de colector de 8 A o ten-
siune colector-emitor de 100 V.
Dioda KZZ71 este tip Zener, admite
un curent de 36 mA o
tensiune ntre 6 7,4 V.
Circuitele TBA790, TBA810
TBA790T nu snt echivalente. Circu-
itul MH5400 este echivalent cu
CDB400E.
LUNGUEUGEN - Predeal
Vom publica amplificatoare cu
BFWtO.
UNGUREANU ILIE -
Nu date tehnice despre
TV din alte
LAZAROVICI TEODOR, Bd. Tomis
320, bl. M4, ap. 19 - Constanta
"Tehnium".
ALEXANDRU MARCEL -
Nu schema amplificato-
rului V150.
HOGEA DUMITRU - Jud.
Schimbnd tensiunea de alimen-
tare a aparatului se perfor-
aparatului.
JUNC NICOLAE - jud. Arad
'Vom reveni asupra antenelor ca-
dru. '
NEGREANU DAN -
Semnale trapezoidale ob-
prin convenable
ale semnalului sinusoidal.
, GRIDAN' GHEORGHE - jud. Garj
Tubul electronic EL84 se
curent n magazine; poate fi inlocuit
cu 6P18P sau cu ECL82 (partea te-

PAUL ALEXANDRA -
la
schema
DURBAC FERI -,. Giurgiu
La circuitul ROB8135
stabilitatea tensiunii de alimentare
condensatoarele de decuplare.
Schema "Alpina" nu o pen-
tru circuitelor
consulta cataloagele din
CONDRA ION .....; Sibiu
Montajul a fost experimentat, cu
741; M3900, trebui,e
(experimental) unele modifi-
Rezistoarele notate M22 au 220
kO, iar cele notate 1M au valoarea 1 MO.
VIt:TOA -
pentru aprecieri:
CRISTESCU GHEORGHE - Rm.
Vilcea, str. Topolog 20, cod 1000,
"Tehnium"
1971-1986.
DERITEI BALINT - jud. Cluj
Modul de prezentare a schemelor
publicarea materialului.
GlAVEANU VICTOR -
construi dipolul din cupru,
restul antenei din aluminiu nu
observa ale
antenei. ,O o are
dimensiunilor' fizice
ale componentelor antenei.
ILIE CRISTIAN - jud. Prahova
Nu tubul PL500 este defect n te-
levizorul dv., ci oscilatorul de linii.
Tubul PL500 se nu
semnal pe grila de co-

Desenul din scrisoare pe
apar imagini - deci os-
cilatorul chiar cnd frec-
sa este de 15 625 Hz.
CONSTANTIN - jud. Vilcea
Bobinele snt din CuEm 0,6-8
spire cu diametrul 8 mm.
CALINESCU OCTAVIAN - Slatina
antene Vagi.
SANCIUC DAN - Suceava
experimentarea
unui
permise numai n baza unei

intreprinderea "Microelt:)ct
a oferit di
LED.
Pentru componente ele,ctron
Magazinului DIODA,
1 Mai nr. 126,
LUCA DAN -
de 15 kO.
SAVA EMILIAN - jud.
Circuitul AY-3-8500
unele televizoare "Sport" se
ca de pentru
aceste televizoare.
UNGUREANU R. -
Din unele autoturisme
snt cu aprindere electro-
de arborele cotit.
TEAN TRAIAN - Tg. Mure,
Slaba calitate a pe
pistele 1-4 se benzii
magnetice mecanic la
margini. de ca-
litate nu n par-
tea
ADRIAN - jud. Mure,
nlocui, cum ca-
pul magnetic la casetofon. Con-
orga n
"Tehnium" 1/1979, pag. 5.
VIOREL - Vrancea
Preamplificatorul descris nu este
bun pentru amplificatorul de 10 W.
LUCHIAN LIVIU - Suceava
Ca cu
condensatoar'e linia de semnal din
preamplificator (prin tatonare
1 nF-100 nF).
I.M.
RADIOCASETOFONUL
11:-1111

MIRCESCU PAUL -
Radiocasetofonul RC-810 se ali-
de la de 220 V
sau de la 4 baterii de 1,5 V.
Aparatul gama un-
delor medii (525-1 650 kHz)
gama undelor ultrascurte (88-108
Ml;:iz).
In receptor folosesc tranzis-
toare de tipul' BF214-215, iar n pri-
'mele etaje dJn casetofon tranzis-
toare BC109. In etajul final audio se
folosesc tranzistoare
BC107-BC177.