Sunteți pe pagina 1din 24

lI'11II1"1UIIllI1l"'ll E D I T A T DE,

raglajele
tot mai mult teren in
olasl.oe, analogioe.
c1llsice sint mai ergono-
e un ar'gument de na-
I tll1ind mal ales de
o este substitui ..
01 aslc ou 00 ndensator
aoord.ul ou taste,
,1n receptoa.rele ou
Ins- VICTOR DAVID
mpuse unul reglaj digi-
tal (in trepte) al volumului de. oonsi-
derente psihofizologice (1) sint:
- treptel de ooa :; da;
- adinclmeareglajului de peste
60 dB.
Praotio nu ar avea sens un
reglaj de volum de profunzime su ..
dinamicii audio 1n
cafe este inclus, iar treptel
este un compromis intre adincimea
de reglaj capaoltatea multi-
plexorului utilizat de
In plus, multiplexoarele analogice li-
profunzimea reglaJulul prin
dlafon/a proprie intre canale.
in continLl,are se va-
riante practice de reglaj, cu multi ..
plexorul MMC4061, pe S trepte a 6
dB (adinoime de reglaj ...; 36 ... 0 dB),
re fi pe o tiv o m uIt i P I e x o r u I
MMC4067, pe 16 trepte a 4 dB
(adinoime -60 ... 0 da).
Prima este pen-
tru reglajde
volum pentru pentru oaseto-
foane receptoare cu Je-
pentru A doua
poate echipa un amplifica-
tor audio.
Vartanta I
pentru semnal audio; Vvv ....... :::;5
Varianta"
:::;5
-60 ... 0 da
4
100
ajulu, da ...... ............... -35 ... 0 dB
" .. / ..... '.\1, "' ...... .". de reglai, dB .... . .. .. .. . . .. . . .. . 5
intrare, kH ....... '... . . .. .. .. . .. . .. 56
de alimentare prin dioda 0
3
,
deorementarea
ce aoesta
ajunge 0000, RE ..
SET=B va
in stare. Analog, la
inainte,staf'ea a
Il
PRES L = 0
4
,
S-a ales 0
4
deoarece acesta semna-
starea ,,8" (1000)
prin tf'ecereafn HIGH.
Am limitat la 8
pentru. a stabili cores-
cu multi-
VARIANTA cu. 16 TREPTE DE REGLAJ
plexorulul (evitind golurile n func-
ca incrementa-
rea/decrementarea
asigure nive-
lului semnalului, conform tabelului
1.
Unul din .cele S !1veluri de sem-
na', din divizorul Rg-RHI> va
trece spre multiplexorului.
Avind de intrare mare,
repetorul cu
016 dlvlz.or.ul
1n timp de
Avantajul utili-
zate este decanat des-
chis, Ron, este fiind nse-
TEHNIUM 11/1987
cu de n re-
petor.
Atenuatorul este
de valori
elimina efectul rli""1',..".,;,,,,;
multiplexorului. Se
" .. '" '"'''''1" if",1"1
nalitatea cu
diafonia va fi din ce ce
alternd precizia
la niveluri mici.
Diodele
impulsurile
tiv de decrementare.
Pentru a avea, la conectare,
unui nivel diferit de
nim, se poate folosi schema
gura 2, care
,,3" (0011).
n figura 3 este
rianta de reglaj cu
zlnd un
(MMC40193t, care
multiplexorul MMC4067,
cu u n .. ",+i",,,,,,,1
zgomotos, de
(M387).
. dintre
toarele K1' K
2
vor ct
mai scurte preferabil ecranate,
Aceste comutatoare pot fi nlocuite
direct cu metalice pentru
a se controlul prin atingere
(TOUCH CONTROL), deoarece re-
de intrare ale ctrcuitelor
CMOS snt foarte mari.
nainte de plantare se va controla
curentul invers al' diodelor 11'14148
(1 R:::; 25 nA la U
R
== 20 V),
TEHNIUM 11/1987
9
CI.z.
........ __ ;p;;.... .... MMC It-cel
I{.(- vt:>,uM
1<.2. - 5Cdere \/Oi""..
1<.;; - ta/an::. spre ofrt:apttt -
I<r., - bei/afis spnt. 15;1;;'84
10 A

Q Iir
'(
R..t, .. , =
__________ __ ____ __
:2
11. C
-1
)1 D
... vS"S
REGLAJ
VOLUM VQLUM
DREAPTA STINGA

volum / I
tere
volum \ \
Balans spre
dreapta I \
Balans spre
stinga \ I
3. CONTROL DIGITAL STEREO
FONIC

n figura 4 este partea
de pentru canale au-
dio (stereo). Fiecare canal este echi-
patcu cte un MMC40193
cu un multiplexor analogic
MMC4067, conform schemei din fi-
gura 3,
Varianta de stereofonic
func-
tabelul 2.
La uneia dintre tastele K,
",K4 se un impuls de nu-
bistabilulu RS
N PAG. 5)
la

dine cu de la intrare.
tensiune regimul
de lucru al tranzistorului VT
1
impli-
cit n tensiune al cascadei
VT1-VT3 prin intermediul diode;
fel ca la sena
A..G.
DIN PAG. 3)
din CIi' va uece n
LOW pe durata tastei. Prin
matricea cu P
1
",P
4
din CI2 se impulsul de
spre
toare ale re,yersibile
CI3 C!4.
De exemplu, ia repe-
a tastei K3 balans spre
dreapta prin P
1
P 4 im-
pulsurile COUNT
DOWN a CI4 pe in-
trarea COUNT UP a lui C13, deter-
minnd incrementarea
lui C13, volumului pe
canalul dreapta analog
volumului pe canalul stnga. Fiecare
a tastei cu o
nivelul audio sau

Prin utilizarea unui circuit integrat
MMC4067 ca decodificator se poate
realiza interblocarea comenzilor, ca
n 5. irile bistabileior RS
pentru C15. La
unei taste se va
selecta una din ,,4"
sau ,,8", linia trecind n
se simultan sau
mai multe taste, adresa nu
va mai selecta nici una din liniile
utilizate, n
starea
Montajul
In.AF
o
n ..
n locul
cu
montajul, se
echivalente.
m e az
5/1986 ai revistei "Tehnium",
mai precis a variantei cu tranzistor
n bucla de con..,
10
A
II 8
/4 c
13
D
CI
I1NC

s

7-
0+
5
Os
.23
exemplu, la simul-
a tastelor K
1
K
4
se
adresa 1001. dar liniile utile n
HIGH, neputnd
prin adresele 0001;
sau 1000.
Identic circuitul de
din figura 6.
CONSTRUCTiVE
cele prezentate n
K
1
... K
4
snt mi- 1985
KT3616-2N2905; KT8155-BD135;
KT8145-BD136.
R5 Z7K
Cit !JM/(xf51J
TEHNIUM
siereofonic 1'-10.0
---
1212.
restrns din zonele urbane,
ct radioamatorilor de a
lucra ct mai multe DX-uri au
ca antena tot
mai
sau grup
tene, antena a fost

W3DZZ) pentru 2-5 benzi
dioamatori.
ANTENA
(pentru
se din
cu diametrul de 22
diametrul interior de 18
lungime de 2,58 m (fig. 1).
tul superior se un
material plastic, iar la partea
se reperul 1 cu pa-
tru 2 (M3x8). Capetele
ruburilor 2 (fig. 2), ",h"n ... """o
vor fi protejate cu vopsea
Pe se inelul
material plastic (TEFLON, DURA-
MID) cu ajutorul a trei 4
(M3x5) cu cap conic echidistant.
strngerea 4
turna n

Pe inelul
cu trei
pe
8 se
care se vor cositori
1 O tresa 11 a
Pe reperul 1 se I'Y'lr,nt,Qi:I",;j
cu bele 14
13 pe
"inima" cablului
elementele de aS<:lmlJlare
puse
proteja cu un
vopsea. Antena
juguri (fig. 3) ,.,"',,,fn,,.,ti,., ........ ,t'"
piese 16
rigidizate cu
cutate din
juguri se
buri '18
plate
pe o de lemn
care n prealabil a
teva straturi succesive
NOXIN. Tija de lemn
duce n pilonul 23 (fig.
antenei, fixnd-o cu
pentru lemn, 24.
7
prin iZ.olatoare

nare al acestora
ti fiind de
cablu cu
ANTENA
',BENZllE 28,
din
cu diametrul exterior de 22 mm, iar
cel interior de 18 mm.
Pentru a determina lungimea fi-
a vom apela la o me-
iar pentru a simplifica
am ales ca
de lucru F1'=7 MHz, F
2
=14 MHz,
21 MHz F 4=28 MHz. Se
constata
un multiplu
loarea F1'

F
1
=K
1
7=7 MHz;
F
2
=K
2
F
1
=2x 7=14
F3=K3Fl=3x 7=21

A ca vor
F 1 1
corespunde --v; v;
1 1 1 2
v; - v pentru .
3 4
n exemplul ales pentru
de 28 MHz
300000
A
28
= ::::: 10,717 m.
4 x 7 (MHz)
iar pentru de 21 MHz
300000
3 x 7 (MHz)
14,285 m.
Din figura 5 se pe un
radiant ipotetic de 14,285 mpot fi
desenate trei cu un
de maxim A m

puncte maxim
duce la ideea
a
(4 285
cru nu .. o.l"'I"\n,,,, ,rIo.I-\i1


compensare.
la
Radiantul care pe frec-
de 14 MHz ar avea lungimea
de: 300000
h 14 21,428 m ..
2 2
Deci la antena cu un
de 28 21
un o
de m, ..... .... ,.."
la
A
ce va rezona f ...",""'n+."I .....
de 28, 21 14
de m.
se 'va aplica
pentru ultimul tronson de radiant,
astfel o an-
lucreze pe
de 14 7 MHz
cu 30,134 m.
Antenele folosite de au o
lungime a radiantului de A/4, deci
antena va avea
rele dimensiuni:
de 28 MHz h=
m
FIG, :2
REPER 3
IZOLATelfl
FlG ..
REPER Z
DURALUMINIU
TEHNIUM 11/1987
18
A-A
19
21
17
17
19
FIG. 7
REPER 3
FIG.3 RE.PER 16
TEXTOLIT
FI G. 3 REPER 17
TDA;d 2
MATERIAL IZOLANT
- pentru de 28 21
MHz h=3,348 m
- pentru de 28, 21
14 MHz h=4,325 m
- pentru de 28, 21, 14
si 7 MHz h=7,535 m.
'in realitate, pentru calculul antenei
verticale se seama de diametrul
radiantului, al de
cablului coaxial de
din banda de radioamatori
pe care alege constructorul
n jurul se cel mai bun
raport de unde Avnd n
vedere cele de mai sus pentru
toarele date ale problemei:
- diametrul radiantului 22 mm
- diametrul srmei
2 mm
- cablului de alimen-
tare 52 n.
- F
1
=28,4 MHz; F
2
=21,3 MHz; F
3
=
14,2 MHz; F
4
=7.07 MHz, se obtin ur-
lungimi pentru
L.
2s
=2,51 m; L.
21
=O,58 m; L'4=0,870 m;
L
7
=3,21 m
Pentru ca nu
vibreze cnd antena este
cu un semnal de exemplu de 28
MHz, .se monteazcTi un "filtru dop"
(fig. 6). cum este cunoscut,
curba de atenuare a filtrului dop nu
TEHNIUM 11/1987
FIG7
REPER 7
MATERIAL !ZOLANT
are palier o de 900
de factorul de catitate Q al
bobinei de calitatea condensato-
rului); de se
n jur de 27,8 MHz apli-
cnd formula lui Thomson:
25330 25330
L
1
= c-:F2 = 15 X (27,8)2
2,18 MH
unde: C - capacitatea medie a con-
densatorului ntre tije 15 'pF; F -
de 27,8 MHz.
Alegnd diametrul bobinei 40 mm,
grosimea srmei 03 mm lungimea
bobinajului 1=30 mm
101;-
n, =oll L, x 11
2,18x 3 = 6,5spire
Filtrul dop se va acorda cu un un-
dametru la rece, pe de
27,8 MHz asupra conden-
sat.orului (reper 4, fig. 7).
Condensatorul C de 24 pF se rea-
(fig. 7) din piese de du-
27,8
MATERIAL PLASTIC
CC SS
rai, 1 2, izolate intre ele printr-un
cilindru 3 din teflon sau duramid.
Capacitatea este:
I
C 0,241 =
log
O,
24 pF,
unde: I - lungimea a cilin-
drului (reper 1-6,5 cm); pentru
banda de 28 MHz lungimea tijcli va fi
5 cm; D
2
- diametrul cilindrului (1)
- 1,4 cm; D, - diametrul cilindrului
(2) - 0,95 cm.
o rigi-
ditate antenei. In tabel snt
indicate toate datele referitoare la
trapurilor.
R,EALlZAREA TRAPURILOR.
reperetor 1, 2,
3 4 (fig. 7) se carcasa
bobinei 6 cu M3x 15 cap
conic, pe reperele 1 2 (filetul M3
n reperele 1 2 se prin coinci-
cu 03,2 de pe reperul
4).
asupra M6 se
aduce reperul 4 ntr-o medie
se capacitatea
de reperele 1, 2 3. opera-
se face n extreme.
Se un al srmei
de CuEm (03 mm) se
pe terminalul 9, terminal care se
prinde cu M3x15 cap
cilindric pe reperul 1 trecnd prin
carcasa bobine; 6. Cunoscnd lungi-
mea a conductorului
bobine!, se si al doilea
al srmei pe o lungime de cca
30 mm. Se va executa o "bobinare
de pe carcasa 6, notnd
rile de trecere a suruburilor M3x 15
n care se fixeaza cel de-al doilea
terminal 9 (cuplat la 2). Se reia bo-
binarea cu ajutorul unui se
trece srmei prin bucla ter-
minalului 9, cositorind-o. Bobina se
cu un strat de vopsea pe
de ulei. Ultimul al filtrului
dop se face, cum am la
rece, cu undametrul, care se
M6 cu M6
(reper 5) cu vopsea Duco sau
Emaur.
(CONTINUARE N PAG. 11)
.,
snt:
- puterea
W;
- de l ==
n
tate repetate rnd u ri
scheme de de lumini. Principi-
ile care stau la si
snt variate.
s-a trecut de la folo-
la folosirea
parametrilor
o separare a
de
la capetele de
coreSpUn7:21toare unui ca-
nal nu n ultimul rnd, simplitatea
puneri! tn n
ciuda aparentei a sche-
mei.
Varianta pe care o
utilizarea
tru separarea
are n compunere:
TTL-T1, P1; oscilatorul
comutatorul de
11, 12; circuitele
exemplare realizate
respectiv P7 -P9
circuitul de O,
circuitele de a TlnCTr,,;nc,ru
TS, T6, T7.
Pentru descrierea
toate circuitele
iesirile tuturor
lor n O logic. Atunci vom avea a
== 1, b = 1, d = 0, e = 1, f = 1, 9 = 1,
== O.
n stare, pe intrarea a
Ni se vor aplica im-
pulsurile provenite de la formatorul
TTL (punctul a).
Semnalul audio, cules de pe
borna de difuzor a
0,5 W), este aplicat nrd'onlri""rYlot','"iI,
P1, necesar
trare. La nevoie
este mai mare
poate nseria cu acesta o
de 1-10 kH. Mai departe, de
semnalul
utiliza-

Ing. le MBL
- banda de f = 30
18000 Hz;
- raportul semnal/zgomot ?
65
armonice THD ::s
0,8%;
- distor,siuni de
TiD::::; 0,2%;
- tensiunea de alimentare
V.
loarte
orice
com-
si deci
instanta-
nee a acestui semnal. cum se
din figura 1, perioada in-
stantanee a semnalului AF este cu-
ntre de
fel \ ale triggerului. Aceasta
este destul de pre-
cis amplitudinea semnalOIUi la
intrarea triggerului este suficient de
mare de nivelul logic de bascu-
Iare.
Ui
joase s-au
condensatoarelor C3,. CS C8, con-
form valorilor n schema
.
Pentru o comportare la re-
darea nalte, n ceea ce
atenuarea de condi-
de stabilitate a amplificatorului,
s-au ales, folosind diagramele indi-
cate de fabricant, valorile condensa-
toarelor ce C7. Astfel, banda de
este n domeniul
nalte la cca 20
kHz.
Amplificarea a montajului
este. de valoarea
R3. In vederea la
de amplificare ale electroa-
custlc, valoarea ei se poate modifica
(A = 4 000/R3, unde R3 este expri-
n ohmi).
INTRARE.
va
rele

C3, C4, C5.
face cu constante de timp diferite,
astfel nct C3 se ncarce mai re-
pede dect C4, care ia rndul lui se
mai repede dect C5.
presupunem n momentul celei
de-a doua 0-1 a punctului
a s-au condensatoarele C3
C4. Prin acestora se
n nil de ra
T4
TUN
Montajul se
de
de cupru. care a
zultate foarte bune este
n figura 2. La realizarea
cablajului s-a
primul rind
masa amplificatorului de intra
masa de
(ntr-un De
s-au
puse de montajele care folosesc ci
cuite
Toate schemei
electrice (de
trebuie fie de calitate foarte
Pentru
lor precizate n mod obligato-
riu se
nainte de montarea pe de
cablaj imprimat. La amplasarea cir-
1Ja:",6V
6
o
o
o
7
o
o
o
o O
O O
O 012
C6 1 R5
O' +o
o-e:::::J-.o oe:::J.o
Of ilO C11
(7 ---1
__ + ________
cuitului integrat TBA810AS, se reco-
trasarea lor am-
olasarea acestuia pe de ca-
S=O.3A
220V
SOHz
el
0.1
!J.v=18V
II
Tr.
zul nostru, CBB3 = O f = 1
CBB2 = = O. se va
ultimului bistabil, n
concluzie, orice. moment
vom avea o
viteza de lucru se su-
ficient de mult, se pot activa pe par-
cursul a
tensiunii de mai multe
aprinderea a mai multor
becuri. Acest lucru se
2 +4
INTRAR E


17
alegerea unei' sufi-
de mari a oscilatorului pilot,
dar nu att de mare nct nu per-
amorsarea tiristoarelor (t
INDICATiV
TiP

TENSiUNE
ALIMENTARE
(V)
0,002 ms). f .. a,r-",,,,..,t6
va fi 400 Hz
B = 1, C = 1
prin
revenirea schemei n starea
Snt astfel, noi im-
de intrare.
poate
mai din diagrama

mai jos:
N1
C B A
O O O
O O 1 perioadei
O 1 O semnalului
O 1
rezultatului
1 O O
1 O 1
"1 1 O - reset
se monteaza piese verificate
n prealabil se con-
form schemei, aceasta va
de la prima ncercare.
Pentru C8B1-CBB3 am folosit
exemplare recuperate din capsula
CDB490E, care au cte o iesire B, C
sau D Amatorii care po-
bistabile "consacrate" CDB473,
474 sau altele le pot monta conec-
tnd resetul acestora nainte de 11,
avnd n vedere logica de resetare a
acestora.
Prin de celule
tip T3, P6, CBB2, R6, C4 se poate
o extindere a de
canale. tiris-
toarele necesare.
TEHNIUM 11/1987
Extinderea
tegrate in
. a condus la rli",,.,. ... ,,ifi,.. ..,,,",,
de circuite
tea cri-
teriilor de si fir-
mele cu promovarea cir-
cuitelor integrate n aparatura cas-
n special circuitele de au-
se SPRAGUE
(S.U.A.) SGS (italia).
n cele ce caracteristicile
tehnice ale circuitelor integrate de
produse de aceste
firme, anume:
n tabelul 1.,snt prezentate cir-
cuitele integrate produse de firma
SPRAGUE;
- n tabelul 2 snt prezentate am-
plificatoarele audio. de putere pro-
duse de SGS Ates:
BIBLIOGRAFIE
SPRAGUE DATA BOOK
. WR-S03/1984
SGS SHORTFORM CATALOG, 1984
N PAG. 11)
min.
U
a1im
TIPUL max.
(V)
TAA611A 12
TAA6118 15
TAA611C 18
TBA800 30
TBA810CB 20
S, AS, ACB
TBA820 16
TCA940N 28
TDA1904 20
TDA1905 30
TDA1908/ 30
TDA2002 18
TDA2003 18
TDA2004 18
TDA2005 18
TDA2006 30
TDA2008 28
TDA2009 28
I
1
I
12
46
70
72
80
80
75
75
80
80
80
80
80
90
90
90
80
90
I
-$--
i
17
IMPED.

8
8
5.2
10
6
2x6,5
Z8H
T
8
16
4,
8
3,2
8
8
8
8
4
8
2x6,5 3,2
12 4
12 4
2x10 4
20 8
ro
N

40
4 SE
DUPA CIRCUITUL INTEGRAT
sau a
cu posibilita-
redare a unui pro-
muzical sonor, a mai folosi
amplificator de puter.e separat.
\
9
20
20
14
22
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
13,2
12
22
23
23
Ing- A. MATEESCU
IMPED.
INTRARE OBSERVATII
3,5
3,5
2,5
3
3,5
3,5
3,5
4,5
3
3
3,5

ECHIVALENTE
40 dual
170
250
150 TDA2002. IM383
150 TDA2008
150 TDA2003
250
250 stereo
250 stereo
170 LM384 N
100 HA1393
stereo
OBSI;RVA TII
TQ-100
DIL14
4 modificat
4
DIL14
4
DIL14
T0220
T0220
T0220
modif.
-,,-
TABS
modificat
pentawatt
pentawatt
multiwatt
multiwatt
pentawatt
pentawatt
n punte

:JI .::: I+I.'" :::a :lII ), ::311111%11 '1'.01>- ':3 ::
n unele speciale. ca
pentru diverse de izola-
rigiditate etc.,
se poate dovedi construc-
unui astfel de stabilizator pentru
tensiuni mari.
Schema este n
principiu din trei blocuri
anume redresorul, stabilizatorul
propriu-zis circuitul de
1. REDRESORUl (fig. 1)
un transformator TR1 de
putere, din televizoarele mai vechi
scoase din uz, precum droselul
...--__ J"'- 1
OR, condensatoarele electrolitice C"
C
2
C
4
, R" soclul
pii lampa L, (bec 6,3 V/0,3 A), lo-
de cordonul n-
de
Transformatorul trebuie o
de 15 cm
2
. Se va
primarul de 220 V
puterea de circa 165
W). In cazul srma din primarul
de 220 Veste se scoate
acesta. Se pentru prima-
rul de 220 V, 726 de spire cu
de cupru emailat, de 0,55
mm rea 1-2). In continu-
are se 563 de spire, tot
cu de cupru emailat, gros de
0,55 mm, pentru 3-4
mai departe iar 563 de spire, tot cu t::::::'
0,55 mm cupru emailat, pentru T r
4-5.
SIG.l
-
-
2
M. SPIRESCU
LJ.rrl-tl! DR
1.
lNi.OO7
5 D2
C1
2l<100pF
350V

L.J:'6/3V
7
lui unit cu plusul redresorului. Minu-
sul redresorului este adus n stabili-
zator prin intermediul R,
(7,5 n la 20 W, ce are rol
de de balast. Emitorul lui
T, merge la placa de
emitor (fig. 4) prin punctul "a", cel
al lui T
2
prin punctul "b", iar bazele
zatorului este prezentat n figura
Se va avea ca stabilizatorul
nu fie deconectat de la
dresor.
3. LA SCURTCIRCUIT
(fig. 2a)
unite merg prin punctul "c" la punc- Schema a fost cu un
tul ,,8". circuit de cu ul-
RlO' R", R, P
3
pot Pragul curentului la care
fi din de man-' este fixat de valoarea
sau cromnichel de 0,7 mm tensiunii culese la bornele lui P3
diametru, cu contacte la capete (bobinat). Reglajul se face cu dfe-
foarte bune, fixate cu cose pe rite de la
sau nituite cu oeze. Cablajul stabili- stabilizatorului, care cu-
+225V
R10-1.nJ20W
CI.
2
x
100JJF
3S0V
150..11..
I.W
REGLAJ FIN
150V
maxlA
Pentru lampa L, se vor bobina 23
de spire, cu 0,55 mm cupru emailat.
6-7.

Olodele O, O
2
snt de tipul
11'J4007 sau F407. Amplasarea re-
dresorului se poate face conform fi-
gurii 5, pe o de pertinax, chiar
pe transformatorul TA.
Droselul trebuie fie rebobinat
cu de cupru emailat de 0,8
mm.
La iesirea redresorului se va co-
necta i'mediat stabilizatorul deoa-
rece redresorul nu trebuie
timp ndelungat.
2. STABllIZATORUl (fig. 1)
tranzistoarele T, T
2
de
tip KU607, stabilizatoare serie, tran-
-.0
zistoarele T
3
, T
4
de tip SF359. ampli-
ficatoare de eroare T 5. SF359 m-
cu dioda 04 de
acestui tip de stabi-
lizator fiind nu mai insis-
asupra schemei electrice.
Tranzistoarele T
1
T
2
snt fixate
pe un radiator mare comun, de circa
200 cm
2
, sau pe cutia sau re-
dresorului.
Acestea se pe radiator
neizolate ntre ele, dar izolate
de n colec-
toarele lor snt unite prin interme-
diul radiatorului, iar acesta la rndul
o
1:
O O
max lA
SF 359 O,5.i2..
...... 20W
lf\
Rl0
Ko 18 CI.
01( \>08 08
BO<JT7 E
O
D'

O
o
4
TEHNIUM 11/1987
A
110mm
<ID (J)6 .
Kl
SIG 1 2

Dl
02
(URMARE PAG.
N 220Y
n tabelul 3 snt prezentate am-
plificatoarele de ce se nca-
n clasa produse
SGS;
- n tabelul 4 snt prezentate do-
TIPUL
TDA!910
7,5 8
TD.A2009 28 2x.10 4
20 8
TQA2010 18 12 4
9 8
TDA2020 22 20 4
16,5 8
TDA2020D 25
TDA2030 18 14 4 14
9 8 14
TDA2030A 22 18 4 16
12 8 16
TDA2040 2Q 22 4 16
12 8 16
NOTA: PT =
mici la nceputul reglajului
din ce n ce mai mari, la 1,1 A
curent maxim, valoare la care pro-
trebuie intre n
Schema se compune din T
7
T
s
,
care formeaza un circuit basculant
ce ntr-o de T
lO
.
Cnd tensiunea de la bornele 3-4
ale lui P
3
suficient de mult, T
9
se basculnd pe T
7
T
8
,
care la rndul lor pe T
6
(fig. 1), care pune la prin 0
3
alimentarea de colector a lui T
5

astfel stabilizatorul este blocat. In
acest moment tensiunea la bornele
lui P3 este totul revenind la
normal cnd
tul de la iesirea stabilizatorului. In
lucru normal T
1
, T
2
, RlO' R
11
su-
ntregul curent ce trece prin
aceste elemente cu tensiu-
nea ce cade pe ele (circa 50-60 W),
de aceea este necesar un radiator
mare la aceste tranzistoare.
Tranzistorul T
10
mai are rolul de
meniile de lucru ale CI de
SGS folosite ca
de
Datele
identificarea unor circu-
ite sau stabilirea
derea nlocuirii cu alte
muting,


"
stereo
punte
D1L14 PT + PSC
specia!
3,5 DIL14 PT + PSC
3,5 special
1
"
driver pentru
etaj final
0,5 3,5 pentawatt PT + PSC
(T0220
mod)
0,5 3,5 -t,- PT + PSC
0,5
0,5 4
"
gama

0,5 de
PSC = la scurtcircuit
TIPUL CAPSULA DESCRIERE
TBA231A DIL14 Preamplificator dual
TDA1054M DIL16 Preamplificator pentru casetofoane cu control au-
tomat al nivelului
TDA2054M DIL16 Idem, cu pentru casete Cr02
TDA2310 DIU4 Preamplificator dual HI-FI .'
TDA2320 DIL8 Preamplificator pentru sisteme de n infra-

TDA2320A DIL8 Preamplificator dual de tensiune a semnalului
TDA3410 DIL16 Preamp!ificator'dual, zgomot foarte redus
TDA3420 DI116 P(eamplificator dual de zgomot mic
TEHNIUM 11/1987
E
E
lJ"l
1:'-
E
E
O
r-..
LA
EMIT R
T2
LA

a nu permite existe si-
unei false, deci blo-
false ale stabilizatorului, din
cauza eventualelor de sar-

este din
punctele 1 2 ale stabilizatorului,
respectiv divizorul R
7
Rs din baza
lui T
6
spre minus R
12
plus.
Dioda Zener "O" ten-
siune la valoarea de 11 V.
Ca sistem de lucru, nti se reali-
redresorul, care n gol trebuie
furnizeze circa 300 V; la redresor
se stabilizatorul,
se punndu-se
la o de 150 n la 150
W. Tensiunea trebuie la 150
V. n caz scade mai mult, se
trece la. reglarea pragului de stabili-
zare, cnd tensiunea revine la
1 V.
acest moment, pragul de
stabilizare este cel bun, scoa-
tem de tensiunea
I 8-!
t-
..
I
RI
J 1
85mm
trebuie sa la 15011.
de stabilizare se fin din
ce s-a opera-
se .introduce n montaj
P
4
va fi fixat la mijlo-
cul cursei sale. Se P3
pentru punerea la prag a
cUrJl am la punctul 3. Pentru
se va o
ca n figura 2b sau la di-
mensiunile cerute de piesele pe care
le constructorul.
cu la 1
A sarcina nu se
sau nu pericol de
scurtcircuit 'Ia stabiiizatorui
perfect etajul de
Deoarece se cu
tensiuni mari, este nece-
sar folosim SCule foarte -bine izo-
late electric pe ct posibil, ca
montajul sub tensiune, n caz
contrar existnd pericolul de electro-
cutare.
Duco. Deasupra ultimuiui
trei ancore
de
de rufe n ulei
ancorate n trei puncte
pe
Antena se
printr-un adaptor
zut cu ROS-metru. Autorul,
o asemenea numai
trei un
unde pentru
zile,
pentru
REPER 1
DURAL
d
II
rIl.TRt
ACTIVE Ar
(URMARE 1 DIN NR. TRECUT)
(S)::(S2_(wp/qp)s ... wgU(s2+(wp/qp)s +
Rp::R 4HRs (12b)
q p = w p f [( 1 JR p C 2)( R 7 R 6) - (1 I R 1 C 2) - (1 / R 1 C 3 )] :::
=w p /[(1 )+(1 tR4(2)-(1/R
s
C2)(R7 JR6)]
r:; <:: D -,., I R n IR 5 1 [ 1 ... ( R 7/ R 6 )] 2 J R 1 C 3 ! R p C 2
T(s) =(S2+
R p :: R 4 li R 1) (13 b ) ; W :: 1 / R 1 C 2[ 3 R p
( 1 I R 1 C 2) + ( 1 1 R 1 C 3 ) = (1 I R p C 2)( R 7/ R 6 )
q p:: Wp 1[( 1/ R 1 C 2) + ( 1 / R 1 C 3) + ( 1 / Rit [2 )- (1/ R 5 [2)( R 7/R 6 )]
G S P ::: q p (R p J R 5 ) [ 1 + ( R 7 / R 6)] 2J R 1 C 3 I R p C 2
12
( 12 a),
(12c) ,
[12d) ,
( 12e),
( Ba),
( 13c) ,
( 13d)
( Be),
( 13fl,
2 2
T(
-K s ... u.lz
SJ - 2 2
s +(wp/qp)s- wp
(14 al,
( 14c )
TEHNIUM 11/1987
wZ- (R, +Rz) (Rs+R6l
z - R,R2[3 [t.RsR6
UJ 2;: Rl +-R Z [1._ R7(R8+R9) ]
z R,R
2
[3 [4 Rs R6RaR9
(C3+[4)(Rs+R6) = (4R7(Ra+R9)
R2 RsR6 R,RaR9
[3+[4=
R2 Rs RaR9 R, R6
2 z
T(s) ==K s + I!lZ
S2+(wp /qp)S +
[s == [1 (2
(, -;.( 2
1 + R1o/R9
( 15 b) i K == ---'-''------
1 + (4/(s
2 1
( 15 d) j w z = R s R 6 [s [3 - R s R 7 [ 1 [ 2
" 1
( 1 5f) q = 2 v(1 + (21 (1)( 1 + [21 C3}
J 1 + R sI Rs
Wp :;: uJz 1 + C41 Cs
" ( 1 + (4 ICs) ( lUp / LUZ )
qp =q "q(1JRa[sUJz+RsC4uJZ)- R10/R9
GSP =qp( 1-rfu)2 JRsC3/R6[s+ fRsC2JR7 C1
R9 ( 1 + (4 J Cs)( w p I wz)
( 14 d '),
( 14d"))
(14e '))
(14e li))
( 14f 1 )
(1501
J
( 15e) ,
(15e) )
(15g) )
(16 b) J
(16d) }
T(s)=I(sZ/[S2+ (wp/qp) s +wiJ
K==1+(Rz/R6) (18b) i
qp = Wp R8C7
T(sl=[S2_(wp/qp)s+
uJp
2
= R2JR1R4Rs(,3C7 C19b 1
qp :: Wp (,R 8 (1ge); R 2 :: R 5
f1?>a) )
(18e) )
(18d) J
(19 o) )
(19d) )
T (s) :: (s 2 + w ;) 1[ s2+ ( u.J p /q p ) S' + w J (20 a ),
wg =R2/R1R4RsC3C7 (20b) qp = wpC7[R
7
Ra/{R7+ Ra)] (20e),
R 2 R 7 == R sR 8 ( 2 O d )
T(S)={S2+ wf) 1[$2+ (wp /qp) s + (210) )
R3/R1R4RsC2C7 (21b); qp = w pC
7
Ra (21c)
W
z
( L P):;; w p { 1 + r R 4 I Re r 21 d 1 )
wz(L Pl =,LUp V1-(R,R4/R
3
Rs (21e)j
KLP=(1 +R31R4 )/(1+R,/Rz)
w;::R4 /R
3
R
s
R
7
C
6
(a
1 + Rz/R, r.IIr
q p - 1 + R 4 IR 3 V R 43
{230 )
K - K 2 R7
LP 1- R 1 R a
(23 e) 2 R a
lU p =-R-2R-s-R-=-7-C-3-C-e
( 220) \
( 22b),
(2 2e L
( 22 d ) ,
( 23b) ,
( 23d) )
Z 2
T(s)==K(wpJqp)S/[S+(wpJqp)S+ lUp] (110); /(=1+(R21R6)
( 23 e) )
(17e I ; qp == w pR
7
[s
faptului n softul calculatoarelor SPECTRUM
HC 85 nu s-a o de tipul "PRINT USING",
valorile rezultatelor snt pe ecran complet, ocu pnd
foarte mult De multe ori pentru unui
snt folosite paisprezece caractere. Acest mod de a re-
zultatelor este deranjant atunci cnd se ntocmirea unui
tabel unde se cere rezultatelor doar cu cteva cifre
sem nificative.
rezultatele n limite restrnse, atunci variabilele
se pot cu m zecimale folosind artificiu:
PRINT INT (a'10
m
+ '5)/10
m
rezultatele ce trebuie cu multe or-
dine de atunci trebuie o de
mai
Subrutinele propuse a cu m cifre semnifi-
cative n standard sau n astfel ca
de ocupe un minim de caractere.
Cea de-a treia a ca pe un
string n structura acestui string: semnul,
punctului zecimal, semnul exponentului, exponentul etc. Cu-
noscnd structura astfel programul
cu am cifre semnificative l
sub forma n care cel mai mic de caractere.
Pentru utilizarea subrutinei se atribuie variabilei a valoarea
ce trebuie se subrutina de se
pe ecran stringul a. $.
lIZ101Z1>LET ffI=3
EXEMPLU: 11211121 LET a=-1.234567S9E-12
10..20 GO SUB 10
1030 PRINT "a(m):";a$
REZULTAT: <il (rO) = -1 -12
TEHNIUM 11/1987
REH
REH TIPRRRSTE NUMARUL A CU
REH
REM M CIFRE SEMNIFICATIVE
REM
IF am0 THEN RETURN
LET a1=II'I-l
LET a3m2.302585093
LET a2=INT (LN Aas a/a3)
LET a4=EXP (s3*Ca2-a1)
IF AS5 a2<a1+2 THEN GO TO 1
10 REM
20 REM numarul a cu
30 REM
40 REM fu Cifre semnificative
50 REM
60 REM in notatie exponentiala
70 REM
80 IF 3=0 THEN RETURN
90 LET a1=m-l
100 LET a3=2.302585093
110 LET a2=INT (LN RaS /a3)
120 LET a4=EXP ta3f(a2-al)
130 LET a=INT (anIl4+.5l/EXP (a3
'H!l)
140 IF a2>=0 THEN LET al=STRS a
+"E+"+STRI a2
150 TF a2<0 THEN LET aS=STRS a+
"E"+STRI .2
160 RETURN
li
AUIOIURISMIII "OlIGII"
(iffIt) PRACTIC
Mers neuniform al motorului la
diferite n special la peste
80-100 Poate avea
cauze: ori o bujie care nu
normal n domeniul respectiv de tu-
ale motorului ori o anomalie la
alimentare (v. pct. 5). Bujia se poate
depista ori prin nlocuirea - pe rnd
- a bujiilor, la eliminarea celei
defecte, sau - clasic - prin turarea.
motorului scoaterea, pe rnd, a fi-
de alimentare cu curent electric
a bujiei, n de nivelul de zgo-
mot uniformitatea
motorului. Problemele de alimentare
se pot rezolva cum s-a
anterior.
It Frig habitach.d autoturismu--
lui. Constructorul a studiat masina
n diferite climatice de
ca
publicului. Astfel posibilitatea
n habitaclu a unui mediu
climatic rece sau cald,
pentru aceasta autoturismele fiind
dotate cu o de
cu trepte de
In n care nu se
interiorul autoturismului, este nece-
sar a se verifica monta-
rea ecranului calandru (Ia
turi sub +1cY C; pe . de
sub zero acest ,...,,1 ",,,,rI.' ,
fi cu
prin fixarea cu
de aluminiu sau din material plas-
tic); montarea a prizei de in-
a autoturismelor si-
poate la demontarea
motorului de pe autoturism a
fi reparat, iar la montarea nu se
corect cele infe-
rioare ale cutiei de stnga
dreapta; aceasta permite accesul
aerului rece care nu mai posibili-
tatea corecte a habitaclu-
lui). Pentru cine a ridica
mai mult temperatura n habitaclu,
se pot obtura orificiile de pe masca
Se
motorului nu este
aceasta fiind de-a dreptul
n general mult mai
pe timp rece, ceea ce
consumului de
bii cazul nefolosirii ecranului ca-
landru.

motor. La
fortuite, pe timp de noapte, com-
partimentul motor se pot folosi be-
curile prin
scoaterea lor din far si remontarea
lor terminarea Ideal
este a folosi o alimen-
n
rului (n
de la bateria de acumula-
soclu! brichetei -
tru a evita sparqerea
1 - indicator nivel lichid de 2 - turome-tru electronic;
3 - de a de climatizare, cu mar-
,tor ncorporat eu viteze; 4 - buton aer cald;
5 indicator nivel minim de combustibil; 6 ..;.... de ;
7- indicator de securitate; 8 - indicator pre-
siune ulei motor; 9 - indicator de a bateriei de ac.u-
mulatoare; 10 - buton starte:r pornire motor 11 - buton
de reglaj faI-uri, in de autoturismului.
ANSAMBLUL
o
Umflarea pneurilor
Schimbarea uleiu- Motor
lui motor
Schimbarea filtrului Motor
de ulei
Reglarea jocului
culbutoarelor
Motor
Schimbarea uleiu- Cutia de
lui la cutia de vi- viteze
teze (transmisie)
Reglarea nlocu- Motor
irea bujiijor
PERIODICI-
TATEA
km
2
- o pe
sau la
1 000 km
-1 000 km
rodai)
-7500 km
-1 000 km
(du rodai)
15000 km
1 000 km
rodai)
-15000km
- 1000 km
rodai)
- 15000 km
-1 000 km
rodai)
-15000 km

3
presiune = 1,9 bar
- presiune spate = 2,00 bari
- n pneu riie care nu aerul
se pot monta camere de aer
145 SR 13, cu valve de aer

- ulei 15 W 40
(Oltcit Special, Club)
- cu ulei nu tre-
bu ie nivelul
maxim de pe deoarece
filtrul de aer
la noului
filtru montat
- se face cu motorul rece la
0,20-0,25 mm
- ulei recomandat: 80/85 W
- n timp, electrozi-
lor de valoarea:
0,6-0,7 mm'
- Oltcit Special: Sinterom 14
LP 27; AC 42 L TS; Champion
BI'! 6Y; Evquem 800 L VS; Mar-
chal SC GT 34-5H
- Oltcit Club: Sinterom 14 LP
24; Marchal GT 34,2 H; Bosch
W 200 T 30; Bosch W6D; AC
42xLS; Champion N74; Ev-
quem 755 LS
..
ali-
mentare (re-
zervor de

filtru ali-
mentare (este
Reglare
plutitoare n ca-
mera de nivel
jicloare
de ralanti
jicloare
carburator a
carburatorului
I amplasat sub
I n
din
stnga spate)
Carburator
Carburator
Carburator
Carburator
Demontarea carbu- Carburator
ratorului de pe
motor
Reglarea cursei li-
bere a pedalei am-
breiajului
Pedalier
(fixare cablu
ambreiaj)
-15000 km
- 15000 km
- 5 000 km
- cnd se
impune (Ia

cOflSumului)
- cnd se
impune (Ia
fu
motorului cu
ntreruperi)
- cnd se
impune (Ia

cu ntreru-
peri)
numai
pentru reface-
rea reglajelor
sigilate de
uzina con-
structoare
- 20 000 km
-- 27 la de 3 000 roti
min.
- valoare de reglaj: 0,35-
0,45
ia un grad
- o la doi ani rezervorul
- o pe an sita
- se la 5000 km prin
cu la
sensul de
- se nlocuieste 15000-
20000 km .
brat.
pentru a nu porni motorul
refacerea montajului
(pericol de incendiu)
- valoarea 181
mm. la remontare
pentru ca ansamblul pluti-
toare nu corpul car-
buratorului. Se cu-
iul poantou
- la Oltcit Special, n
supapei electromagnetice
(ETOUFFOIR)
la Oltcit Club, se scoate ca-
pacul cu jiclorul fiind
montat n partea
(pentru a nu fi iden-
se toate)
la remontarea lor
la pentru a nu le de-
calibra
- la sigiliile carbura-
torului
- la remontarea car-
bu ratorului,' pentru a asigura
de etan-

- valoare 20-25
mm, iar cursa pedalei de am-
breiaj este de 150 mm
a geamului' (hayon) n cazul
o ridicat, la
sau la montarea lamei. Unii
auto sau "din
fisureze sau chiar
piesa din plastic prin tra-
gerea lamei
cea n prelungirea (In
plan).
n cazul pierderii lamei se
poate folosi lama
spate, iar n situatia distrugerii pie-
TEHNIUM 11/1987
O
pe timpul sezonului rece sau o
mai a motorului,
uneori n capacul ruptor-distribuito-
rului se sau
Incidentul pornirea moto-
rului sau spargerea capa-
cului apa a Cnd mo-
torul a fost cald). este bine
ca ntotdeauna astfel de situa-
nainte de pornirea motorului,
se demonteze capacul sus-numit
fie uscat cu
nu ex
unei de la bordul ma-
Cu el se poate remedia pe
drum temporar, la primul ate-
lier sau magazin, un plutitor fisurat
sau un radiator perforat co-
sau dezlipirii. Cnd se
plutitorul, trebuie mai nti se
benzina n interiorul
Benzina iese n totalitate
plutitorul este cufundat n
fierbinte cu n
sus.
nlocuirea unui racord cotit al
de sau climatizare
sei din plastic a
lui se pot nlocui ntre
ele. In perioada cnd lamele
toarelor snt demontate, este indicat
a se monta pe piesele din plastic
\ din' de cauciuc,
pentru a nu se zgria parbrizul n ca-
zul din sau re-
flexe a comenzii de pe satelitul stn-
ga. "
Zgomote la puntea In
tuirea a la
autoturismele Oltcit unele
piese care pot "introduce" zgomot
Ore ing. MIHAI STRATULAT
cu un altul rectiliniu improvizat pro-
duce de multe ori strangularea fur-
tunului la coturi. Astfel de gtuiri pot
fi furtunul este man-
sonat n zona cotului cu o
de
Pentru a avea cio-
canul nu mai iese din se
poate efectuq cozii cum
In se introduce
o de ale
margini snt apoi aduse peste cio-
can.
ciocan

auto cu expe-
o a ra-
diatorului poate fi n traseu
pdn introducerea, prin a
de de in (care
n habitaclu, oboselii mate-
rialului din care snt executate, prin
solicitarea a lor pe diferite
CIRCUIT
SPATE
CIRCUIT

STILUL DE COND.UCERE A
AUTOTURISMELOR
Caracteristicile autoturismelor
Oltcit optime, din
punctul de vedere al
lor, faptului
postul de conducere a fost reali-
zat ca urmare a unui studiu ergono-
mic modern, efectuat cele mai
noi teorii din domeniu. In plus, trac-
pe puntea parbrizul pa-
noramic, tabloul de bord, perfor-
motoarelor
auto posibilitatea de
a adopta n un stil
fluent eficace, care dea un
sentiment de de securitate
ofere posibilitatea de a efec-
tua parcursuri lungi, cu un ct mai
redus grad de
TEHNIUM 11/1987
S-a constatat practic ntre doi
auto cu stiluri de con-
ducere opuse (dinamic, sportiv-eco-
nomic) o de aproxi-
mativ 2 I la consumul de combusti-
bil" pe suta de kilometri.
In perioada achizi-
autoturismelor Oltcit se re-
a se controla vizual ct mai
des viteza de rulare, deoarece unii
dintre auto, nefiind
cu noul tip de autoturism,
n general cu 20-25
n plus de viteza care cred o
au.
n ncheiere, se au-
toturismele Oltcit au fost realizate
de nct asigure po-
sibilitatea dobndirii
unui stil de pilotare care
o conducere

se poate la farmacie). Dupa in-
troducerea n radiator, se por-
motorul
neze la ralanti cca 10 minute. Se n-
remediul numai
la un atelier apropiat.
e Cnd ordinea de aprindere nu
este ea poate fi
demontarea
bujiilor, se cu mna arborele
cotit. Obturnd orificiile bujiilor cu
un deget se poate determina
succesiunea momentelor n care ci-
lindrii ajung la comprimare.
& Stabilirea avansului la aprindere
stroboscop sau bec de control
se poate face prin demontarea ca-
pacului ruptor-distribuitorului ob-
servarea scnteii ntre contactele
ruptorului care apare cnd corpul
dispozitivului este rotit. Cei care au
ureche mai pot efectua reglajul
capacul
Producerea scnteii este de
o care
sonor
Pornirea motorului cu bateria
unei alte se poate face
nu dect un singur ca-
blu. Cu acesta se ntre ele
bornele plus ale celor baterii,
iar minus se pu-
nnd masinile la
n cazul n care termostatul s-a
defectat, vara se poate circula .pe
scurte el, dar iarna
acest lucru nu este recomandabil
deoarece motorut nu atinge tempe-
ratura de regim. In acest caz,
termostatului defect, se'
va strangula racordul dintre motor
bazinul de intrare al radiatorului cu
t> Strangularea se va face mai
mult sau mai strns, n
de temperatura este
frig, racordul va fi strns mai tare
invers.
De multe ori, unei bu-
de n trusa de scule se
Ea poate servI
pentru a temporar o anve-
pentru a izola un con-
ductor electric, pentru a substitui un
inel pierdut de la toba de
ment, pentru a zgomotul de
contact dintre table desprinse
etc.
pe traseu se
un cablu de tensiune, el poate
fi nlocuit cu chiar
care fie
cel 50 cm de cea mai apro-
parte a
Se poate rula curea de
ventilator? Desigur este
nu. O astfel de poate fi reme-
pe traseu folosind ... o pereche
de ciorapi de din nailon.
ciorapii se
pe fulii ntinzndu-i ct mai mult; le-
gnd capetele
nodului, dar
noua curea se va dovedi cu
nu se foarte ra-
pid motorul nu se amba-
leze excesiv .. nu pretindem o
prea mare n timp.
Cnd de deparazitare
din extremitatea de bujie se de-
bujia
cu ntreruperi sau nu mal
deloc. Cnd nu avem o
se taie extremitatea de-
se conducto-
,rul central se n jurUl
electrodului central al bujiei.
de rulare. Aceste piese snt: mai
nti cele patru de fixare a
superioare, cele rotule
ale inferioare,cele ro-
tule de pe ansamblul de di-
n flexiblocurile
amortizoarelor Este evident ca
orice posesor de autoturism trebuie
protejeze suspensia
prin evitarea gropilor traversarea
cu a trecerilor de cale
a altor
Cele mai solicitate piese snt cele
patru ale superioare
care, la un nivel de zgomot.
trebuie nlocuite cu piese noi.
Pornirea la
rece
Motor se trage
iarna n ma-
iar vara la 1/2

n timp, motorul nu
(ca de obi-
cei) trebuie verificate re-
glajele. se con-

(nchiderea cla-
petei de aer).
Pornirea la
cald
Demarajul
autoturis-
mului
Folosirea
treptelor de
viteze
Motor
- nu se dau
cu pedala
- se de-
marorul (cu ajutorul
cheii de contact)
- pe
motorului se readuce
n
- nu se

- se la fund pe-
daia de
a da
- se de-
marorul cu ajutorul
cheii de contact
n rodaj la Olcit
Special (Club) n treapta
1=25 (30) km/h
II = 40 (50) km/h
III = 70 (75) km/h
IV = 100 (110) km/h
motorul s-a necat
unui procedeu
de pornire, se n-
manevra de repor-
nire 10-15 min. In
caz extrem, trebuie de-
montate bujiile
deoarece s-au umezit cu
(valabil pentru
pornirea la rece).
Pentru o econo-
este necesar a se de-
mara prin accelerare
(se deschide-
rea treptei a 2-a a carbu-
ratorului). La stopuri, n
nu tre-
buie accelerat succesiv n
luminii verzi.
Optim economic, n
de de
rulare, este indicat a se
circula n domeniul de tu-
2 500-3 500, a
4 000 rot!min, cu
demaraje lente, pentru a
evita deschiderea treptei
a doua.
15
T-4314
.,
A.G.
Constructorilor amatori care po-
n laboratorul propriu instru-
mentul universal de T -4324
(de le oferim
cteva date tehnice utile n
depanare, n caz de defectare sau
decalibrare a unor domenii.
este un multimetru porta-
bil care permite tensiu-
nilor continue alternative, a cu-
continui sau alternativi a
electrice n
rele game:
tensiune 0,6 V-1,2 V-3
V-12 V-30 V-60 V-120 V-600
V-1 200 V; .
tensiune 3 V-6 V-15
V-fi) V-150 V-300 V-600 V-900 V;
curent continuu: 0,06 mA-0,6
mA-6 mA-60 mA-600 mA-3000
mA
alternativ: 0,3 mA-3
mA-30 mA-300 mA-3 000 mA;
200 n 5 kn
500 kn - 5 MO (pentru ultimul
domeniu de 5 Mfl, respectiv x 1 000,
cu de 29 -:-
pe domeniul de 3 V ten-
se mai pot face
de atenuare n plaja -10
dB -:- + 12 dB.
Preczia este de
pe domeniile de tensiune con-
curent continuu
respectiv de 4% pe domeniile de
alternativ curent, atenu-
are). Abaterile pot mai mari n al-
ternativ se fac n
afara domeniilor de indi-
cate n prospect pe aparat) sau
semnalele au forma de
de sinusoida
cazul unor absolut
necesare n aparat (nlocuirea unor
rezistoare arse sau decalibrate prin
a unor diode comuta-
Se reintroduc
cele
material
incheiere,
utile
cteva sfa-
repa-
de
la Acesta nu tre-
oricnd oricum n
n timpul remedierilor.
acestui poate cauza acci-
dente grave prin electrocutare.
DETALIUL A
16
toare etc.), se va cont obligato-
riu de schema pe care o
In cu
aceasta trebuie
numeroase notate pe
snt materializate n aparat
prin serie de sau
mai multe rezfstoare, pentru a se
putea anumite valori nestan-
dardizate, la impuse.
n continuare lista
pieselor componente, conform pros-
pectului -ntreprinderii
cu aici pot interveni
mici n de anul fa-

R
l
12 0,06 Mfl (6,8MH 5,1
MH, 5%);
R
2
= 8,4 0,042 Mfl (4,7 MO 3,6
MO,
R3 = 1,2 0,006 (680 kO + 510
kn, 5%);
R
4
1,2 0,006 MD (680 kO + 510
kfl, 5%);
R
5
"= 600 3 kn (300 kO + 300 kD,
5%);
R6 = 360 1

= 180 (91 kH + 91 kO,
tr>I,Qr<=anto
R8 =
tolerante
R9 =' 12 5,1
Ro,
R
10
= 3,3 kO (valoarea nsu-
cu R
26
fie 10,5
Rn = 500 2,5 n (200 O

R
12
25 kO
1,1 kO, tl"\l."" ... ",,..,+c
R13 = 225 ,1 il n + 120 D,
5%);
R
14
22,5 0,1.0;
R
15
= 2,25 0,01 D;
R
16
0,2 0,001 O;
Rn = 0,05 0,00025
R
18
= 4,56 0,023 (2,4 kn
2,2 kn, 5%);
R
19
= 500 + 2.45 n (270 n 240 n,
5%);
R
20
750 O I 5%;
R
2l
= 1 k! 2 ::':. 5%;
R
22
= 1 kn 5%;
ti de nu se va cupla
dect priza care are
nerea la
se exfolierea vop-
selei de la partea aceasta
se va prin zo-
nele afectate cu
hrtie de Se va pensula n
unu sau straturi cu
DERUGINOL sau INIU E
PLUMB, iar dupa uscare se va da cu
o vopsea de culoare de
cea a preferabil
Bazinul se va bine la in-
terior fiecare ca-
V
mA
DETALIu..
/200
600
91kJ
600 120
300 60
150 30
60 12
15 3
6 1.2
jid 0,6
03 0,06
j 0,6
30 6
300 60
1
3
6
5
81


24
Z3
I(J
17
18
R
23
= 110 -:- 300 O (valoarea nsu-
cu a instru-
mentului 1 000 6 D);
R
24
= 1,2 kO 5% (se
la etalonare);
R
25
2,2 kD 20%;
R
26
= 7,5 k.o 5% (valoarea nsu-
cu RlO fie 10,5 0,05 kO);
R
27
= 300 kO 5%;
0
1
, O
2
= diode cu germaniu, tip
090;
D3' 0 4 diode cu siliciu, tip
KD521G;
C
l
condensator electrolitic,
50 fJ.F.
Instrumentul indicator este un
microampermetru C.C. cu aproxi-
mativ 37,5 fJ.A la cap de scala.
CI
+rt"
4
TEHNIUM 11/1987
minimum

5-6 luni, la-
unge cu ulei
fine.
aplicabilitate n 'ramurile economiei

Campionatul republican de
s-a n cadrul a
patru de trafic radio
anexe n domeniul US UUS,
anexe pentru activitatea
de telegrafie radiogoniome-
tria de amator, de
n domeniul radio.co-
. de calcul
produse destinate economiei
nale altor ramuri de sport.
la categoria seniori, titlurile de
campioni ai R.S. Romnia au fost
astfel: Derecskei Iosif -
Y05DJM, cu lucrarea "Transceiver
UHF/VHF - 144-432-1296 MHz";
Aiecsandrescu Ioan - Y08CYP, cu
lucrarea "Automat programabil pen-
tru antrenamente la telegrafie
Durdeu- Vasile - Y05BlA
Iosif - Y05BSP, cu lucrarea "Gene-
rator de RF vobulat cu pigi-
capacimetru
digital"; Livescu C. Darius -
YQ3FAT Bogos Eugen -
Y03-2479/BU cu lucrarea "Minisis-
tem ZaO-BEL007".
Pentru categorii, la ju-
niori, titlurile de campioni ai R.S.
Romnia au fost de: Aleca
'Cristian - Y04-11526/BR, cu lu-
crarea "Receptor Tudo-
sie Mihai - Y07-6924/0J,' cu lu-
crarea "Radioreceptor 3,5 MHz pen-
tru radiogoniometrie", Crasmaciuc
Claudiu - Y04-20182/GL, cu lu-
crarea de tensiune
cu la scurtcircuit su-
0-30 V", Bratu
talm Y04QF 1 cu lucrarea "Pro-
gram pentru crearea imaginilor gra-
fice - Microdraw".
Pentru stimularea de
n rndurile tineretu-
lui au fost acordate placheta revistei
"Tehnium" premii I) valoare de
500 lei lui Nicolae Endre-
jevschi Petre pe'ntru lucrarea "Re-
ceptor SHF cu n
din banda de 11 GHz" si
lui Ciontu Petre pentru lucrarea
de tensiune".
n cadrul "Cupei U.T.C." au fost
acordate tot din partea revistei
"Tehnium" premii n valoare de 500
lei lui Grigoriu Monica Iosif Mirel.
Au mai fost acordate diplome
"Tehnium" Casei pionierilor si soi-
din Vulcan, jud.
lUi Bora Constantin Y03CPC si
lui Derecskei Iosif - Y05DJM pen-
tru cu aplicabilitate
prezentate.
Pentru valorificarea tehnoloQiilor
noi n supernaltei a
fost diploma revistei
lui Nicolae
Y03CM Endrejevschi Petre -
Y03CTW.
Din partea ntreprinderii "Microe-
lectro.nica:' au, fost oferite premii
constind In componente electronice
Ursu. Florin
Y03FIF, Darac -
Y03FHY, Horodnic
3-2118/BU, Ursulica Dan
Y04-2784/CT Stan Mihai
Y03-2416/BU.
n cadrul realizate cu
prilejul radioamatori-
lor au fost etape
ale dezvoltam acestuI sport n
cu acest prilej au fost ex-
puse- aparate componente
reviste ,legate de practica
dioamatorismului, panouri cu
QSL-uri ce multiplele
realizate de radioamatorii romni cu
toate continentele ntr-un sport de-
dicat prieteniei. Intreaga
n cadrul celor pa-
tru categorii, inclusiv a
lor la "Cupa U.T.C.", a putut fi utili-
pentru diverse ce
s-au constituit ntr-un util schimb de
pentru sutele de radioa-
matori la .... aceste manifes-

n afara premiilor oferite de re-
vista "Tehnium", ca n anii prece-
cele mai bune prezen-
tate cu ocazia acestor
vor fi publicate a fi cunos-
cute de din n-
treaga (C.S.)
...o", tranzistoarelor n montaje se poate face n trei
fiind de la electrodul de Se
conectare n functie de parametrii n""'7ont""ti
EMITOR COMUN COMUNA
ELECTRICI PEN Ct LE EI
Ee: sc ce

de in- medie
trare
Z1b;::::;
;::::; [3 .
ZI
--
foarte

ade i i -
mare
mare
+ 'G
re
;::::; .[3 ;::::;

<1
Amplificarea n
mat-e mare

et;:::;
curent 1
y;::::;f3+1
I
ificarea In mare
mare
<1
Amplificarea n
foarte mare mare medie
puteref(3 f o: ,..... [3 f f3 ;::::; f f3
Montajul un
amplificator de cu perfor-
deosebite pentru canalul
1Q-CCIR. mari,
de minimum 42 dB, zgomotului
mic,acest amplificator este reco-
mandat pentru folosirea la televi-
zoarele color.
DESCRIERE
Amplificatorul trei etaje
de amplificare. Primul etaj este rea-
lizat cu un tranzistor MOSFET
de tip BF960, n montaj

mari de intrare pe care o
acest tranzistor, amortizarea circui-
tului de intrare este Plecnd
de la acest avantaj s-a putut realiza
un circuit de intrare selectiv de
Amplificarea acestui
etaj se prin polarizarea
2 cu divizorul R3-R2.
Sursa este prin CS.,
Semnalul de intrare se n
poarta 1 prin filtrul C1, L2, C2, L3
condensatorul de cuplaj C6.
L 1 tranzistorul T1 la des-
electrice din
Semnalul amplificat de primul etaj
se celui de-al doilea etaj prin
filtrulC6, L4 condensatorul de
cuplaj C7. de amortizare
R6 de nece;.
a filtrului C6, L4.
AI treilea etaj este cu
al doilea, semnalul amplificat apli-
cndu-se televizorului prin conden-
satorul C12.
Amplificatorul este realizat pentru
a fi montat direct pe n sco-
pul raportului semnal!
zgomot al semnalului care ajunge la
televizor.
Alimentarea cu energie
se face prin cablul coaxial de cobo-
rre. Pentru aceasta este nevoie
se realizeze separarea semnalului
RF de semnalul cc (confQrm fig. 2).
DATE CONSTRUCTIVE
Amplificatorul se ntr-o
cutie din de
0,5 mm grosime. Dimensiunile aces-
teia modul de aranjare a pieselor
se dau n figura 3, cu

- condensatoarele C4 C5 snt
condensatoare disc, terminale,
care se lipesc cu o direct
pe primul perete Aces-
tea pot fi din conden-
satoare ceramice disc de
1 nF, al ceramic de
este cu
- C13, C14, C15 snt condensa-
toare de trecere de 1 nF. n lipsa lor
se pot folosi treceri de sau de
teflon executate la strung, decupla-
rea lor prin condensa-
toare ceramice disc de 1 nF;
- modul de amplasare a tranzis-
toru.lui T1 pe primul perete
tor din vederea V1; trecerea
semnalului din drena tranzistorului
T1, respectiv colectoarele tranzis-
toarelor T2, T3, n etajele urmatoare
se face prin 05 practicate n

18
Ing. RELIU ZEGHEANU
- piesele se n planul
trecerilor de la
peretelui;
- pieselor se va
face strict ca n desenul din figura 3,
care este realizat la scara 1/1;
- condensatoarele vor avea lun-
gimea terminalelor ct mai iar
cele de decuplare, ca C11, se vor
lipi la terminalul tranzistorului, ct
mai aproape de punctul de
din
- tranzistoarele se ct
mai aproape de metalici. T2
T3 se vor fixa prin lipirea capsulei
a terminalului de la peretele
transversal apropiat;
--- punctele de ale bobinelor
L4, LS, L6 se pe capacul
din fundul cutiei metalice.
PUNERE N
o verificare a
montajului cu schema din figura 1,
se tensiunea de alimentare
'se regimul de curent conti-
nuu al tranzistoarelor, n diferite
puncte ale montajului.
Tensiunile trebuie
valorilor specificate n
schema de principiu.
REGLARE
verificarea corectitudinii ali-
n curent continuu, se
poate trece la reglarea amplificato-
ruluL Asupra cu
nu se va insista, deoarece
de tip vobu-
loscop pentru FIF, nu este la nde-
mna amatorilor.
n orice caz, reglarea se va face
pe curba trebuie
nat faptul prin deformarea boei-
nelor L3, L4, LS spire-
lor) se pot de frec-
(n sensul ei), de Of-
diQul a 10% din
In reglarea se face direct
pe imagine, astfel:
--- se teleVizorul pe ca-
nalui 10-CCIR se prind imagi-
',', jIii 2
nea sunetul;
...,- se amplificatorul' la
televizor se cu 12
Vcc;
- se
satorului C7 dinspre L4 se conec-
la al an"
tenei se la
--- se bobina L5, prin n-
spirelor, cu o
din material izolant, se
imaginea (contrast suficient
zgomot minim);
- se C7 se cu"
antena la intrarea amplifica-
torului;
- se condensatorul
trimer C2 la valoarea medie a capa-
sale se bobina L3
pentru semnal maxim;
- se acordul prin
ajustarea a trimerului C3;
- pentru a curba
se revine asupra reglajelpr dinainte,
numai n limite foarte
strnse.
Executat corect, cu piese de
c;t.alitate reglat conform
de mai sus, acest amplificator va da
n

- - - - - T - - --l
II!
I
SAC BFY90
EVM
I
L __ _
Bobinele au caracte
ristici:
- l1, L7=20 de spire CuEm 0 0,3
mm, pe miez de fe-
03x1S mm;
- L2=18 spire CuEm 0 0,5 mm,
pe dorn 03;
- L3=4,5 spire CuEm 0 0,6 mm,
pe dorn 07;
'- L4, L5=1,5 spire CuEm 0 0,6
mm, pe dom 07;
- L6=4 spire CuEm 0 0,3 mm,
pe miez de 0
3x 15 mm, cu
T\-BF 960 I T2-BFY 90 I T3-BFY90
d. la
amplificator
1
I
I
+,nF
I
I
___ ..J.. __
R10
,OO.n.
SRF:a:1S$pire bara de
ferita 4" )x1Smm
,amA
:(:C1S I
l
,n
F' I
I 1
_L ___ ..J
ta televizor
antena
]
.12'1
-12V
1nF
o
a.n
20
'11

<i
o
""
TEHNIUM 11/1981
R20-S70it

YC10
R 19 1-00}JF /16 V
2,2kA
Arhitect ALEXANDRU NIC,A
Schema cuprinde un de
realizat
n banda
generatoare realizaite cu CirClJ-
ite integrate 555, care im-
pulsuri dreptunghiulare simetrice cu
'in jurul a 225 Hz
TIHNIUM 1/1987
Semna-
un canal pe
la inversat,
La mijlocul cursei
dublu de 2x 100 kO
mixate monofonic,
capete se
maximum stereo sau
11, T2 ,13 ::::.BC413 BC109
tranzistoarele T6 T7 n }
repetor pe emitor nu va in- r-------...... o
mixerului, iar
,""" ... "'f'I"" .... ta de garan-
diafonia dintre cele
este nu poate fi au-
o bu separare a ca-
sau stereo in-
Cele trei
se vor alimenta de la o
curent continuu bine fil-
cu prin condensa-
100 V, pentru anula-
parazite prin sursa ,de
VAL-IERgAN SEREDIUe,
producerea pe ecran a bare-
orizontale respectiv, 70000
producerea barelor verti-
de pri-
tensiunea de alimentare de la
circuite astabile simetrice,
CI2 9
S55 PS
lk..a.
+18V
procedeu care de
100% a semnalului. de bare
poate fi modificat cu ajutorul poten-
semivariabile R1 pentru
bare verticale R
7
pentru bare ori-
zontale.
Pentru realizarea bobinei L1 se va
folosi o de material plastic
cu diametru!' de 16-18 mm, pe care
se 6
spire.
Bobina L
2
se la 2 mm
de L
1
cuprinde spire.
Baliza radio ce n
banda de 2 m este
n Harghita la altitudi-
nea de 1 806 m si emite
pe indicativul Y06K'NE.
de lucru este

I\IIIII--r--_-""', r.
P3 \ I
."
mufO intr. 2
iesire '3
I
Pentru L
1
L
2
se va folosi con-
ductor de CuEm 0,8 mm.
Bobina Ls se pe un re-
zistor de 1 W, pe care se
150 de spire cu conductor CuEm 0,1
mm,
Cu ajutorul comutatoarelor K
1

K
2
se pornirea celor
oscilatoare de
Realizat ngrijit cu componente
de calitate, montajul
de la prima ncen;::are.
144,891 MHz emite din
KN26TK cu 2,5 W.
Cross Vagi, polariza-
rea semnalului fiind orizon-

.0
in 1983 firma Kodak Eastman' a
lansat sistemul de codificare DX a
peliculei de 35 mm a casetei stan-
dard destinate aparatelor fotogra-
fiee. Codificarea $-a' cu scopul
de a permite "citirea"
caracteristicilor filmului n
de fotografiat precum 'ln

taborator.
SistemUl DX cuprinde patru co-
duri de n sistem' binar:
pe pe
Ele sint n figura
Un prim sub de perfe-
practicate de 1nce-
'put al filmului ( prin
lor tipul lungimea peliC:u
lei. Citit cu ajutorul unor senzori op-
ti.ci sau contacte, codu.l permite
a procesului
IJICIIU\.,Ji:UC pe utilaje specializate.
cod, numit "secret" de-
oarece este vizibIl doar deve-
loparea filmului; este compus
succesiune de mici linii
opace . transparente dispuse. pe
marginea peliculei. Ei tipul
sensibilitatea emulsiei, precum
,eria Codul este
repetat periodic de-a lungul filmului,
.astfel se
chiar n cnd a fost

format dmtr-o suc,;.
albe negre, . este
eticheta .casetei. ..
ale liniilor au. o semnifi-
ce permite identifica-
rea tipului lungimii filmului. Citi-
face cu un senzor optic prin
care este "plimbat" peste Ii-
respective. De forma unui
el LED a lu-
ntr-un fascicul
desen
de la 1
fe81118:[S nu pe
codificarea se
fotoelectric.
de senzor
cu durate
de
o
electric (argintie), care
tiuni este cu un
tor (negru).
Aparatul fotografic destinat lu-
creze n cod DX are, n ul pen-
tru un de pioturi de
contact. Te.oretic snt necesare
ploturi, dar n prac-
se mai
la o parte din La introdu-
cerea casetei codificate n aparat se
de
contacte ploturi, care este in-
0000'0000000000
o 00
Cod perforat
Cod .. sec.ret" de linii
de linii
matric.e
de electronica aparatului.
Trei snt stocate n co-
dul matriceal al casetei:
1 .. Sensibilitatea .emulsiei. Ea este
sistemului de expunere
avea un, aspect mai Urechea
de prindere se prin interme-
diul a nituri, iar copca de prin-
dere a capacului se poate procura
cu care este de
aparatul.
2. Lungimea peliculei n
de cadre disponi-
bil). La terminarea filmului aparatlJI
de la orice mercerie. O
va dovedi. cu
si utilitatea.
ltZAREA
, Realizarea unor decorative
propriu-zise sau a unor motive de-
corative destinate fotomontajelor,
fotografice prin tehnici
speciale (suprapuneri,
multiple etc.) este pe cale'
folosind o relativ
care nu utilizarea
unui aparat fotografic.
Pe cale se pot realiza
de genul de fe-
copertelor pentru manu-
scrise etc.
Principiul metodei in expu-
nerea hrtiei fotog rafi ce prin inter-
meQulunor obiecte opace sau se,:"
mitnmsparente vor formaima-
gini' decorative. in urma unei prelu-
de laborator normale.
Ing. VASILE C.4l3tt.LBNIf:l:5i __ 1U
Ca exemplu este imaginea
prin plasarea
unor bijuterii cer-
cei-clipsuri) peo de hirtie. fo,:-
de adecvata
(15x24 cm), pe
aparatului de mant. Autorul a folOSit
hrtie color, o imagine
n tonuri de brun galben, cu unele
zone restrnse de alte culori dato-
rate semitransparente,
col'orate ele I.a rndul for. Nu s-a
folosit nici o de culoare.
Reproducerea s-a
prin tipar lao cul.oare.
Expunerea .. ?rtie.
poate face tn alte condtllde
minare; important este ca
mentul fie realizat
fotograful sau ctre loc
b,/ocarea mecanismului de transport
eventual rebobinarea a
peliculei n

DE CADRE
8
12 O
20

24 O
36

48 O
60 ..
72 O
LATITUDINEA
DE EXPUNERE
1/2
-1 ... +3 trepte
3. Latitudinea de expunere a
emulsiei. La aparatele foarte preten-
la
luarea unei dec,izii de expuRere de
microproces.orul camerei. Se
exploatarea ct mai
a. de redare a' detaliilor
din zonele sub sau supraexpuse d.a-
de hrtiei
fotografice folosite,
. Pentru un control mai bun al ima-
ginii, tasa Cu revelator se va
plasa o cu n care fotogra-
TEMNIUM11/1987
contrastului excesiv al
tuluL
Care este 'celor
conductoare/i-
ZONEI
9 10
.,
1\1
O

O

.,
O

O
O O
O El
ZONEI
11 12

O
zolatoare ale codului DX matriceal?
Totdeauna zonele 1 7 (capete
de snt conductoare (albe)
ca
In 1 se
'\ile de contacte pentru indicarea
emulsiei. Cu cercuri
albe s-au notat zonel,e conductoare
fia se va transfera reveTare
pentru cteva minute sau se va face
o revelare
Expunerea hirtiei este de
<;>rdinul ctorva secunde. Ea se poate
pre-
Starea bateriei de acumulator de VD1-VD4 snt 1 N4001, iar tranzis-
la autoturism poate fi prin toarele BC107.
diode LED.
Cnd dioda VD5 este ten- FRANKAMATEUR, 8/1987'
siunea bateriei este sub valoarea
iar cnd
dioda VD6 este bateria este

Aceste se stabilesc din
RP1. Montajul func-
att la 6 V, ct la 12 V,
schimbnd valorile' unor compo-
nente. Astfel, pentru 6 V, R
1
=270 n,
R
2
=470 n, R3=15 kn, R
5
=470 n,
RP
1
=270 n, iar pentru 12 V,
R,=390 n, R
2
=1 kO, R3=18 kO,
R
s
=680 n, RP1=220 n. Diodele
Particularitatea schemei n
faptul sonerie poate fi
din locuri, sunetul
emis fiind specific pentru fiecare loc
,n parte.
Se folosesc un transformator de
sonerie o sonerie.
Partea de
este din tranzistorul
8D139 releul de 12 V.
RADIOTECHNIKA, 9/1987

I I 1N4001 1N 4148
I ____ ____________________________
220V
N
Il
I
I
[J'l

10k
+ (1 ,
470 IJ'
16V
R'2
47k
IITI KI98 H7f6
VT3=B D 135, iar
face de la
contactul SA 1 de
7/1987
semnalului (VT1), ct
amplificare.
RADIO, 2/1987
TEHNIUM 11/1987
numai citeva dintreargumen ..
tele care noile tipuri
de cor'puri de Iluminat, realizate
recent la intreprinderea i,ROMLUX
u
..
,TTrgovl,te. .
Pentru cel care \nu le cunosc
- o parte dintre .ele se deja
in magazinele de resort,ale
lui - este vorba de
corpuri de iluminat echipate cu tu-
buri fluorescente (6 W,
respectiv 8 W), randament de
iluminare foarte care
cu consum r'edusi ilumina ..
tul local sau
Ele slnt concepute intr"un
in' casete din mate!'1
tic, tntr .. o de
metaUci
careslnt fixate
Tensiune 220 V-,
Putere a w
tip MA8-43
Durata de a
,3000 ore
cu a unul bec
cu de, 40 W
Tensiune 220 V-
Putere 6 W .
tip MA.;a..43
Durata de a
3000 ore
cu a unu/bec
cu de 25 W.
lor astfel: C
2
$.=47 nF, C
24
= 8
pF, C
25
:::220 =.4 700
Tg.
traiectul de aplicare a
, ser:nnalulu sincro de la. separator la
I etaj ere . baleiaj .. Tranzistorul BFW16
se .'n.etajul de
. dioda BA244 este pentru
(20 V, 100 mA), Bl)209 admite un
curent .mediude. colector 4A are
o tensiune colector
emitor de .1700 V"
DEAC $I;BASTIAN' - . Timi'O$ra
SCrisoare.
BURGHER .SEBASTIAN -.
Nu De-
progra1\leno.
N.COlESCU ... y;-.... Crafova .
montaje ..
piese. con-
. duc la nerealizarea .. parametrilor.
CRISTI PAVEL
pentru interconectare
blu bifilar ecranat.
BUDa MARIUS -IBelu.
Valorile componentelor televizoru-
lui E47 snt notate pe
POPOVICI
Circuitele. integrate la care re-
snt de TI (S.U.A.).
PINDIC CONSTANTIN - Tulcea
,Sunetul asociat programelor TV
nu este stereofonic.
PETRESCU ALEXANDRU
.
Plaja se
. IX . ental.
O IULIAN ....;. TirCilovi!i,te
Articolullacare

S-ar putea să vă placă și