Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.

1 din 4 ESTI 3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT

COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT


Cod IL-03, Revizia 0

LISTA DE SEMNATURI ELABORAT


Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.2 din 4 STI 3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT COFRAREA STRUCTURILOR DIN BETON SI BETON ARMAT 1.SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in vederea confectionarii si montarii cofrajelor la structuri de beton si beton armat. 2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea structurilor de beton executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3.DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la: NE-012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. 5. INSTRUCTIUNEA 5.1. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele: -asigurarea documentatie de executie; -verificarea calitatii privind trasarea si natura terenului fundare; -instruirea personalului ce executa lucrarile; -dotarea materiala pentru lucrari de cofrare; -dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarilor; -racorduri de energie, apa , si alte utilitati; - trasarea lucrarilor; -existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice inglobate, conform planurilor de executie; 5.2. Descrierea instructiunii Cofrajele se pot confectiona din din lemn, metal, produse pe baza de polimeri, cu conditia ca ele sa corespunda reglementarilor specifice. Este necesar ca aceste cofraje sa asigure suprafete de beton, corespunzatoare tipului de finisaj adoptat.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.3 din 4 STI 3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT Confectionarea cofrajelor se face pe baza unui proiect tehnologic de executie., care trebuie sa cuprinda detalii privind cofrajul propriu zis si elemente de sustinere. Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea lor, murdarirea, ruginirea, putrezirea. Este interzisa depozitarea direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stive de cofraje. Depozitarea cofrajelor se face pe grinzi de beton sau pe profile metalice. Se vor folosi obligatoriu materiale pentru ungerea cofrajelor pentru reducerea aderentei intre beton si cofraje. Cofrajele vor fi curatite in prealabil La receptia cofrajelor si sustinerilor se vor verifica urmatooarele: -sa se asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazut in proiecte; -sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul vibrarii betonului; -sa fie stabile si rezistente sub actiunea incercarilor care vor apare in timpul procesului de executie; -sa asigure ordinea de montare fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor; -sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele: -trasarea pozitiei cofrajelor; -asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor; -inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor Rigidizarea cofrajului la pozitie verticala se realizeaza cu distantieri si ancore de sarma. Se va trata diferit cofrarea stalpilor, grnzilor si planseelor. Se va face o verificare topo a pozitionarii in raport cu trasarea si modul de legare al elementelor cofrajului. Se interzice legarea cofrajelor cu tiranti din OB si PC sudati si legarea cofrajului de barele armaturii. Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate astfel incat sa nu permita deplasari ale cofrajului in timpul turnarii betonului. Decofrarea se va face la termenele stabilite prin proiectul tehnologic sau normativ, in functie de temperatura exterioara, sub coordonarea directa a sefului punctului de lucru. Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elemente ce se decofreaza, ruperea muchiilor sau degradarea cofrajelor si sustinerilor. Prezenta procedura este completata de fisa tehnologica si planul de verificari si incercari.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.3 din 4 STI 3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii operatiei revine sefului de santier si sefului punctului de lucru. Acestia vor notifica in scris alte responsabilitati , daca sunt necesare functie de complexitatea si durata operatiei. Verificarile se efectueaza de catre responsabilul CQ, conform prevederilor PCCVI. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare sunt conform normelor: -proces verbal de lucrari ascunse -fisa de betonare -proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare 8. ANEXE Specifice nu sunt.