Sunteți pe pagina 1din 17

Reticululendoplasmic

tipuri,structurasifunctii

PaveleaSinzianaIonela grupa7

Medicinagenerala,AnulI

Biologiaceluleiseintrepatrundecuecologia.Valulactualal medicamenteloradministratebolnavilorimpuneactiuneadetoxifiantaa reticululuiendoplasmaticnetedsipentruastopachiarineficacitateaunor medicamente.Efecteleanestezicelorsesimtsila3saptamanidupaoperatii atatlapacienticatsilapersonalulmedical. Reticululendoplasmaticrugosfabricaproteinespeciespecificefolosind uncodgeneticuniversalcareinscrietoatacomoaragenofondurilorpecarene angajamsalesalvamdelapieire. Fiecarespeciefaceaceastabiosintezaasigurandhranapentrueasi pentrualtaspecieconsumatoare. Nuexageramsaspunemcafaraminusculelereticuleendoplasmatice, rugossineted,nupotfunctionaecosistemelecacinusarsintetizaproteinesi nicimembranebiologicereciclabile

Folosirea microscopului electronic a dus la descoperirea reticulului endoplasmicdecatrePortersicolaboratoriisaiin1945.Reticululendoplasmic esteoreteadecanale,tuburi,careaudinlocinlocdilatatiicuaspectdesaci turtiti numiti cisterne. Aceasta retea este un sistem de membrane care continua practic fata externa a membranei nucleare duble si se extinde spre zonele periferice ale citoplasmei celulare fara a fuziona cu plasmalema (membranacelulara).Denumireaacesteistructurispecificaceluleloreucariote: reticulul endoplasmic a fost data de insusi descoperitorul si se noteaza simbolicprescurtatRE. Sa observat ulterior ca portiuni insemnate de reticul endoplasmic prezinta atasati de membranele sale numerosi ribozomi. Acest reticul endoplasmic a fost numit rugos sau RE rugos. Alte portiuni ale sistemului de membrane mentionat este lipsit de ribozomi si a fost numit RE neted. In RE rugospredominacisternelesacimembranositurtiti,dispusiinteancuricafoile detortsaudecartesiavandpesuprafatadinsprecitoplasmaasezatiribozomii. Interiorulacesteicisternesausaciiturtitiestenumitlumen iarfatamembranei reticululuidinsprelumen,estefataluminala.(PlansaI)

Inreticululendoplasmaticneted,sistemuldemembraneiaaspectulunei reteledetuburisinuexistaogranitaseparatoareprecisaintrereticul endoplamaticrugossicelneted.Totusiastaziestestiutcareticulul endoplasmaticrugosestespecializatfunctionalinrealizareaprocesului complexalbiosintezeiproteineloriarreticululendoplasmaticnetedin sintezalipidelorsidetoxificare. Pentrucercetareacelulei,metodelemodernefolosescobservatiilela microscopuloptic,microscopulelectronicsifractionareaceluleiprin omogenizaresiapoicentrifugarediferentiataprincarereticulul endoplasaticserupe,membranelefragmentatesereinchidsubformade veziculemicinumitemicrozomi.Acestimicrozomiauderutatuntimppe cercetatori,careastazistiubinecaei(microzomii)nusuntorganisme celularepropriuzise,cifractiuneasubcelularaobtinutaprincentrifugaresi carecorespundereticululuiendoplasmaticdincelulavie.Peacesti microzomisepoatestudiacompozitiachimicasifunctiilereticulului endoplasmatic. Odiferentaprincipalaintrereticululendoplasmaticrugossireticulul endoplasmaticnetedestecacelrugosareincomponentasaproteinele numiteriboforinecareaurolulesentialdealegapemembranaribozomii. Reticululendoplasmaticnetedneavandriboforinenupoateatasapeel ribozomii. Reticululendoplasmicinansamblulsauareproteinedemembranace

suntdefaptglicoproteinecarestrabatstratuldublulipidicalmembranei reticulului,avandgruparileglucidicedispusepefatamembraneicepriveste sprelumensausprecavitateareticululuiendoplasmatic.Inacestfel, lumenulreticululuiendoplasmaticseamanacuspatiulextracelularpentruca silaplasmalemagruparileglucidicesuntpefataopusacitoplasmei,decispre exterior.

Atasarearibozomilorlamembranareticululuiendoplasmicarataca principalafunctieareticuluiendoplasmaticrugosestesintezaproteinelorsi anumeproteineledeexportadicaproteinelesecretatedecelulasi eliminateinmediulexternsauintern,precumsiproteinelenecesaretuturor membranelorcelulareproprii. Sintezaproteineloresteinsauncomplexdeprocesefiziologice celularefinalizatelanivelulreticululuiendoplasmaticrugos,incaresunt implicatinucleul,citoplasma,ribozomiidinreticululendoplasmaticrugossi chiarribozomiiliberi.Asaseexplicadezvoltareamareareticulului endoplasmaticrugosincelulelepancreasuluiexocrincesecretaproteine enzimecurolindigestie;inceluleleficatuluihepatocitecaresecreta proteinanumitaalbuminasialteproteineserice;incelulelenervoase, neuroni,caretrebuiesaintretinaosuprafatamaredemembranein prelungirilelor. IncadinsecoleleXIXsiXXsauobservatlamicroscopuloptic granulatiibazofileinpancreassisaunumitergastoplasma,inhepatocite (corpiiluiBerg)siinneuron(corpusculiiluiNissl).Acestegranulatiierau binedezvoltatelaanimalelesatulesidispareauininfometare.Bazofiliaeste
7

colorareainalbastrucucolorantiacizisiestedatadeprezentaribozomilor dinreticululendoplasmaticrugos. Cumserealizeazalanivelmolecularsintezaproteinelorcu participareareticululuiendoplasmaticrugosnecesitauneleclarificaridespre rolulnucleuluisialribozomilor.Innucleuareloctranscriptiainformatiei geneticeadicatransferulsaucopiereainformatieigeneticedinsecventade nucleotideauneiadincatenelemoleculeideANDauneigene(deobiceidin catena3151)incatenadeARNm.Asadarinformatiageneticasetranscrie dintrosecventadenucleotideinaltasecventadenucleotide.Enzima necesaraprocesuluidetranscriptieesteARNpolimeraza.

CodonuldeinitiereatranscriptieiinmoleculadeARNmseaflain generalpecatena3151aANDuluisiestecelmaifrecventTAC(mairar CAC).Lasfarsitultranscriptiei,codoniistopACT,ATTsauATCdincatena31 51aANDuluimarcheazafinalizareatranscriptieiprinsintezaunuicodon complementar.CodonilorstoparatatisicareseaflalasfarsitulARNmfiind UGAsaurespectiveUAAsauUAG.Pentrucaanalizamstructurasifunctiile reticululuiendoplasmicrugos,inseamnacanereferimlacelulaeucariota undeinurmatranscriptieiseproducelainceputunARNmprecursorce continesecventeinformationale exonisisecventenoninformationale introni. AcestARNmprecursorestesupusunuiprocesdematurareprin inlaturareaintronilorsilegareacaplacapaexonilorinordinealorfireasca dinARNmprecursor.PrinprocesuldematurareaARNmulprecursorse pregatesteetapaadouaabiosintezeiproteicetranslatia.MaturareaARNm precursorarelocinspatiulnuclear.ApoimoleculeledeARNmmaturtrecin

cantitateanecesaradinnucleuincitoplasmapanalaRErugosundeareloc translatiaadicatransferulinformatieigeneticedinsecventadenucleotidea ARNminsecventadeaminoaciziaproteinelor.Trebuieprecizatcala transcriptieseproducsimoleculedeARNt(64detipuricorespunzatoare celor20decategoriideaminoacizidincodulgenetic),moleculedeARNr sauribosomalcarereprezinta85%dincantitateatotalaaARNuluicelularsi careasociatcuproteineribozomalevaformaribozomiiceseobservaliberi incitoplasmasauatasatimembranelorRErugos.DinplansaIseobservaca ribozomulareosubunitatemicasiosubunitatemaresipeelseataseaza moleculamonocatenaradeARNmmatur;deasemenearibozomularetrei locusuri:

1)locusulA(aminoacil):undeseinitiazaatasareaprimeimoleculede ARNt1,acaruianticodonestecomplementarcusecventainitialaaARNmsi careeprezentaindreptullocusuluiA.ARNt1transportametionina formiata. 2)locusulP(polipeptid)estelocusulundearelocformareauneilegaturi dipeptidiceintredoiaminoacizisuccesivi.Informatiageneticaseciteste prinmiscarearelativaaARNmfataderibozomsidelastangaladreapta, facandpasicuodistantadeuncodon.CandlocusulPesteocupat,locusul AdevinelibersilaelvavenicomplexulARNt2~AA2sianticodonulsaueste complementarcodonuluidinARNm. 3)locusulEx(exit)arerolulcaatuncicandcodonulstopdinARNmajungein

dreptulsau,sasedesprindacatenapolipeptidicaaproteineisintetizatesisa paraseascasuprafataribozomului,sfarsindusesintezauneimacromolecule proteicecareinitialesteunsirdeaminoacizi.

Intimpultranslatieiauloc3reactiiprincipale: a)AA1+ATPenzimaE>AA1~AMP+P~P aminoaciduladenozintrifosfataminoacidradical

fosfat

activat

b)AA1~AMP+ARNt1enzimaE1AA1~ARNt1+AMP adenozi monofosfat complex aminoacilARNt

c)AA1~AA2+ARNt1+ARNt2 legaturadipeptidica PlansaIIIlustreazafoarteschematiccodurilegeneticealeAND, ARNsischematranscriptieisitranslatieiinformatieigeneticecuimplicarea intranslatiesiaRErugos. SintezaproteinelorlanivelmolecularinRErugoscuprindeanumite detaliiinteresante.Atasarearibozomilorlamembranareticululuisefacecu subunitatearibozomalamaresosiarceamicaramanesprecitoplasmadand infatisareaunuiomdezapada.Ribozomiiseleagaincomplexede ribozomicuajutoruluneisinguremoleculedeARNformandsiruride
10

ribozominumitepolizomi.Aceastadispuneresefacenumaidupacefiecare ribozomasintetizatoportiunescurtadinlantulpolipeptidiccuprinzand panala30deaminoacizi. Inacestsemnaldeinsertieseleagauncomplexmacromolecular (formatdinARN7ssi6polipeptide)dincitosolnumitparticulade recunoastereasemnalului.Aceastaparticulamediazainteractiuneacu membranaRE.Particulalegatadesemnaluldeinsertieesterecunoscutade unreceptordinmembranaREnumitproteinadoc,dupacumsiribozomul esterecunoscutderiboforineaflateinmembranacisternelorRErugos. Toateacesteproteineactioneazacoordonatinlegarearibozomilorsiapoi trecerealantuluipolipeptidicprinmembranaREinlumenulcisternelor acestuia.

Reticululendoplasmicnetedaresielfunctiispecifice.Acestreticul esteimplicatinsintezagrasimilorsiebinedezvoltat,celuleleglandei
11

suprarenalecareprelucreazagrasimiproducandhormoni,steroiziside asemeniinceluleleintestinaleaurolinabsorptiagrasimilor. Peparcursuledificariisale,lantulpolipeptidicalunecaasemenea unuisarpeinlumenulRE.Elsetorsioneazainspatiusiisirealizeazao structuratridimensionalacareseapropiedestructuramolecularafinalaa proteinei.MembranaREcontribuiesieaaducandmodificarimoleculei proteiceprinadaosuriimportantedegrupariglucidice.Procesulacestade glicolizareesteofunctiespecificaaRErugossiarelocpefatadinsprelumen amembranei. Seasambleazadeobicei,lainceput,unlantscurtpolizaharidicpeo moleculalipidicasiapoiacestlantscurtestetransferatpemolecula proteicacuajutoruluneienzimeaflatainmembranaRErugos.Fabricile deproteinesuntsirurilederibozominumitepolizomiiarasamblarea propriuzisasefacelanivelulribozomilorundeseconstruiesc,lafiecarein parte,cateunlantpolipeptidic. ProteineledesecretietrecinlumenulREiarproteineledin membranaramaninserateinstratuldublulipidic.Proteineledemembrana aleREramaninmembranasinupotfitransferatealteimembranecelulare. Celuleleintestinaleabsorbamesteculdeacizigrasisiglucide rezultatedindigestiagrasimilor.REnetedalcelulelorintestinaleebine dezvoltatsisintetizeazatrigliceridesubformaunorpicaturilipidicenumite chilomicroni.Ulterioracestegrasimivorajungeinsangeceeacefaceca dupaomasaabundentaingrasimi,plasmasangvinasadevinalatescenta. REnetedalhepatociteloraresiacestadouafunctiiimportante: degradareaglicogenuluihepaticprininterventiaenzimeiglucozo6 fosfatazacaredepolimerizeazaglicogenuleliberandglucozain lumenulreticululuiendoplasmicsideaicieatreceinsange. detoxificarea:cuajutorulREneted,substantetoxicedenatura
12

endogenasauexogena(medicamente,toxine,poluanti)suntfiemai usoreliminatedincorp,fieneutralizatesiapoievacuate.

Detoxificareatuturoracestorsubstantesefaceprinreactiichimice de:oxidare,hidroliza,reduceresauconjugare(cuacidulglucuronic). Substantelepotentialtoxicesunttransformatedevenindmaisolubilesi atunciseevacueazamaiusorprinrinichisauisipierdtoxicitatea (detoxificare),sauisipierdactiuneabiologica(inactivare). Acestereactiiaulocsiatuncicandseprelucreazanormalunele substanteinorganismdeexemplumetabolizareasarurilorbiliare,a hormonilorsteroizi(cortizol,estradiol),metabolizareacolesteroluluilauna dinetapelesintezeisalecandsegrefeazaogrupareOHinnucleulsterolic,in degradareahemoglobinei. AceleasireactiisepetreccuajutorulREnetedsilaneutralizarea substantelortoxicesimetabolizareamedicamentelorcudiferitegradede toxicitate.Toateacestereactiisenumescgenericdetoxificare.Detoxificarile incelemaimultecazurisuntoxidarigeneratedeunsistemenzimatic specificmicrozomilor. Acestsistemenzimaticestenumitoxidazecufunctiimixtesi folosescoxigenulmolecularsielectronipentruatreceunatomdeoxigenpe substantatransformata(substrat). SubstantatransformataprimestegrupariOH,intimpcealdoilea atomdeO(oxigen)secombinacuH+pentruaformaapa.Denumireade oxidazecufunctiimixteestedatoratadecifaptuluicanecesitadoiacceptori diferiti,cateunulpentrufiecareatomdeoxigen.Enzimaprincipalaeste citocromulP450ohemoproteinacumaximuldeabsorbtiealuminiila450 nm(lungimedeunda).ElectroniisuntfurnizaticitocromuluiP450printrun sistemenzimaticpropriumembraneiRE,numitlanttransportorde

13

electronimicrozomal. REdetoxificasiprelucreazamedicamentele.Dacaingeramcantitati sporitedemedicamentesautoxice,sedezvoltarapidmembraneleRE neted,crestecantitateadecitocromP450dinmembrane.Procesuleste denumitinductiaenzimelormicrozomalesiaparecaurmareaexpunerii repetateaorganismuluilaactiuneaunortoxicesaumedicamentede exempluadministrareacronicadefenobarbitalintratamentulepilepsieila om,inalcoolismetc. ProliferareaREnetedinasemeneasituatiiesteoadaptarea organismuluiprinmetabolizareasubstantelordaunatoarecuajutorul oxidazelormicrozomale.Ajustareadozelordemedicamenteintratamentul bolnavilortrebuiesatinaseamadecapacitateaREneteddeastopa actiuneatoxicaaacestormedicamentesideaevitaineficacitatea medicamentelor. UnomalcoolictolereazamultesedativesiareunREneteddezvoltat. Dacabruscmultalcool,acestanulpoatetolerasiapareputernic intoxicarea. Personalulmedicalsinsaliledeoperatiiavandexpunerirepetatela anestezicesilafelsibolnaviipotmanifestasila3saptamanidupaoperatie oinductieaenzimelormicrozomalealeREneted.

Uneoriacesteadaptarisuntnefastelaomdeoareceagentii provocatoridecancer(ex.Metilcolantrenul)producinductiasintezeiunui citocromP448careactiveazacarcinogeneza. Dacaocelulaproducemulteproteine,areRErugosmultsideci


14

multiribozomiastfelincatcitoplasmaceluleisecoloreazainalbastrucu colorantiacizi,fenomennumitbazofoliecitoplasmatica(ceeacesevedela celuleletineresilacelecanceroasecaresuntfoartetinere).Acestfenomen esteindicatordediagnostichistopatologicdecancer(tumori). DacaocelulaareREnetedmult,decicantitatedeARNside ribozomimicaatuncicitoplasmasecoloreazainrosucuajutorulcolorantilor bazici,aspectnumiteozinofiliecitoplasmatica.Citoplasmaabundenta eozinofilasinucleulmicestecaracterdecelulaadulta. DacalamicroscopREaparemodificat,cuvacuolizarisidistrugeri provocatedesubstantetoxice,atuncisestabilestediagnosticulde intoxicatieinpracticamedicolegala. FunctiicomunealeRErugossiREneted.REvehiculeazaincelula foartemultesubstantecarecirculaastfelprincitoplasma.Circulatiaseface prinlumenulREcatsiprindifuziuneinmembranaREcareareofluiditate remarcabila.REesteasadarunaparatcirculatorintracitoplasmatic.RE compartimenteazacitoplasma,estesuportmecanicalacesteiasiinlesneste schimburiledesubstantecumatriceacitoplasmicasiculumenulRE.

InmembranaREseproducesintezadefosfolipidedemembrana cuexceptiacardiolipineiceesteprodusainmembranelemitocondriale. TotinRErugosseproducsiproteinedemembranasiastfel


15

putemconsideraingeneralRE,ofabricademembraneacelulei. MembranaREcrestecontinuualimentandmembranelealtor organitecelulare(ex.membrananucleara). MembraneleacesteaseproducinREsisubformadeveziculede transportelesedesprinddinREsifuzioneazacuaparatulGolgi,culizozomii, cuperixozomiisicuplasmalema(membranacelularaexterna).Sepoate spunedecicaREareunrolcheieinbiogenezamembranelorcelulare. Reinoireamembranelorcelularesefaceprinprimenireacomponentelorlor cuproteinesilipideneuzate.Intrucatveziculeledetransportincludin lumenullorsiproteineprovenitedinREinseamnacareticululendoplasmic participalabiogenezaorganitelorcelulare(aparatulGolgi,lizozomi, peroxizomi).

16

17

S-ar putea să vă placă și