DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală . Captarea Atenţiei 5’ IV. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura. Trei tipuri de plante:anuale.III.fruturelui de mătase si lăcustei.notează Conversaţia informaţiile in caiete. perene. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea.bienale. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă. descoperă asemănările şi deosebirile.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. viaţa la animale. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. Noteaza titlul in caiete.lumina si hrana. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. Observă.

Evaluare VII. discutarea lor. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. Fişă lucru de Munca Evaluare individua.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru. a rezolvării fişei. Conversaţia . Rezolva sarcinele din fişa de lucru.se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie.VI. Frontala VII.

RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. observaţia. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui. Bucureşti. explicaţia. “Ştiinţe”.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. lacustei. . b) Forme de organizare: individual. expunerea.RESURSE UMANE:30 elevi 4. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia. 2005.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1. frontal 2.

...................................... Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente.......... e).. Gradat.............. 3...........Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:....b)..... nimfă): a). Astfel. Apar şi picioarele din faţă....Ei seamănă cu un peştişor..................... coada se micşorează şi dispare....... Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui....Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase............ în broaşte......Manual de Ştiinte clasa a IV a.......... omidă..................... adult........ 2............ în ordinea firească (larvă...................... mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte.. Ce etapă lipseşte? DATA 4... ou......... ......................c).. ..........d)................... Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile.......................editura Cartea universitara...............2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1.. Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante. deci devin crescându-le adulţi.. mai întâi picioarele din spate.........................

! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina .Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii. -dar parcurge numai trei stadii. -branhiile dispar şi apar plămânii. ouă → larvă → adult 3. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă. -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila. Ele se nasc.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult .de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1.Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă. din care ies larvele. se hrănesc. numite mormoloci.Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă. se înmulţesc. -din ouă ies larve. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult.buburuza.ţanţarul. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi. fără picioare. Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză.cărabuşul de mai cariul. . mor. cresc şi se dezvoltă. -mormolocii au corpul lung. depuse de broască în apă.mormolocul devine adult.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful