DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

lumina si hrana. Noteaza titlul in caiete. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura.fruturelui de mătase si lăcustei.vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. Trei tipuri de plante:anuale. Observă.III. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. descoperă asemănările şi deosebirile. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală .bienale. viaţa la animale. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V. Captarea Atenţiei 5’ IV. perene.notează Conversaţia informaţiile in caiete. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie.

VI. Frontala VII. Conversaţia . Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. discutarea lor. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. a rezolvării fişei. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru. Evaluare VII. Fişă lucru de Munca Evaluare individua. Rezolva sarcinele din fişa de lucru.se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete.

lacustei. RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. Bucureşti. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia. 2005.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui. b) Forme de organizare: individual. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. “Ştiinţe”.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :.RESURSE UMANE:30 elevi 4. frontal 2. observaţia.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2. explicaţia. . expunerea.

....... 2............ Ce etapă lipseşte? DATA 4........b)........2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1...... deci devin crescându-le adulţi.........c).....Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:........... ........... adult..... 3.Manual de Ştiinte clasa a IV a............................................ Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile..........d).............. omidă... mai întâi picioarele din spate... coada se micşorează şi dispare. Apar şi picioarele din faţă............ ou..............Ei seamănă cu un peştişor.................. Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui......................... Gradat........ e).......... în ordinea firească (larvă.... în broaşte.................... .............. Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante..... mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte...editura Cartea universitara.............. Astfel............. Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente...... nimfă): a)..Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase......................

-din ouă ies larve. -dar parcurge numai trei stadii.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1.buburuza. -branhiile dispar şi apar plămânii. mor.cărabuşul de mai cariul. se hrănesc. . Ele se nasc. -mormolocii au corpul lung. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult. cresc şi se dezvoltă. din care ies larvele.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză.Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult . -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2.Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă.ţanţarul. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina . depuse de broască în apă. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă. numite mormoloci. ouă → larvă → adult 3. fără picioare. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi. se înmulţesc.mormolocul devine adult.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful