DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

viaţa la animale. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. Trei tipuri de plante:anuale. Observă. Captarea Atenţiei 5’ IV. perene.III. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală .lumina si hrana.bienale. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă. descoperă asemănările şi deosebirile.notează Conversaţia informaţiile in caiete. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. Noteaza titlul in caiete.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura.vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture.fruturelui de mătase si lăcustei.

Conversaţia . Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. a rezolvării fişei. Fişă lucru de Munca Evaluare individua. Rezolva sarcinele din fişa de lucru.se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete. Frontala VII. Evaluare VII.VI. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. discutarea lor. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru.

2005. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. explicaţia. lacustei.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. expunerea.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia. “Ştiinţe”. observaţia.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui. Bucureşti. . RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. frontal 2. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2. b) Forme de organizare: individual.RESURSE UMANE:30 elevi 4.

..... 3..........Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase.......................... coada se micşorează şi dispare... Gradat................. mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte.............. ......... 2.. deci devin crescându-le adulţi... ou.Manual de Ştiinte clasa a IV a... Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente.Ei seamănă cu un peştişor.... în ordinea firească (larvă.. Apar şi picioarele din faţă...... Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile......................b)..... mai întâi picioarele din spate.................editura Cartea universitara.......... adult............. în broaşte....... nimfă): a).......... Astfel............. Ce etapă lipseşte? DATA 4...............................................2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1....... Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante..... omidă............................... Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui............ e).......c)......................... ..Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:.....d)....

-ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă.cărabuşul de mai cariul. -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila. cresc şi se dezvoltă.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1. se înmulţesc. din care ies larvele.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii. depuse de broască în apă. mor. ouă → larvă → adult 3. -dar parcurge numai trei stadii. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult .ţanţarul. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă.mormolocul devine adult. numite mormoloci.Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă. Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult. -branhiile dispar şi apar plămânii. se hrănesc. -mormolocii au corpul lung. -din ouă ies larve. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. Ele se nasc. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina .etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2. fără picioare. .Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă.buburuza. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful