DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

lumina si hrana. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. descoperă asemănările şi deosebirile.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală . asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. Trei tipuri de plante:anuale. perene. Captarea Atenţiei 5’ IV.vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. Noteaza titlul in caiete. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. viaţa la animale.notează Conversaţia informaţiile in caiete.III. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor.fruturelui de mătase si lăcustei.bienale. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea. Observă. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V.

se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru. Conversaţia . Evaluare VII.VI. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. Fişă lucru de Munca Evaluare individua. Rezolva sarcinele din fişa de lucru. a rezolvării fişei.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. discutarea lor. Frontala VII. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie.

explicaţia. observaţia. Bucureşti. frontal 2. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. lacustei. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1.RESURSE UMANE:30 elevi 4. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date. .1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui. “Ştiinţe”.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. expunerea. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :. RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. 2005.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. b) Forme de organizare: individual.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2.

........................... Astfel...........editura Cartea universitara... Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante... deci devin crescându-le adulţi..... în broaşte.............Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase..c).d)... omidă.... ou.......... 2..... în ordinea firească (larvă................. .. Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente...b)................... Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui..... Apar şi picioarele din faţă. nimfă): a)..... mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte......Manual de Ştiinte clasa a IV a.......................................... Ce etapă lipseşte? DATA 4...... mai întâi picioarele din spate.. Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile...Ei seamănă cu un peştişor.................... adult.... e).......................................................................Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:......... ................... coada se micşorează şi dispare. 3...2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1.............. Gradat.........

buburuza. ouă → larvă → adult 3. Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi. mor. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult. numite mormoloci. -mormolocii au corpul lung. se hrănesc. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2. se înmulţesc. din care ies larvele. depuse de broască în apă. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. cresc şi se dezvoltă. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult . . -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila. -branhiile dispar şi apar plămânii. fără picioare. -din ouă ies larve.mormolocul devine adult. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina .Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă.cărabuşul de mai cariul. -dar parcurge numai trei stadii. Ele se nasc.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1.Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă.ţanţarul.