DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. descoperă asemănările şi deosebirile. Noteaza titlul in caiete. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă.III.lumina si hrana.bienale. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V. Observă.notează Conversaţia informaţiile in caiete. Trei tipuri de plante:anuale.fruturelui de mătase si lăcustei. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală . Captarea Atenţiei 5’ IV.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. perene. viaţa la animale.

Rezolva sarcinele din fişa de lucru. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie.VI.se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete. Frontala VII. Evaluare VII. Conversaţia . a rezolvării fişei. Fişă lucru de Munca Evaluare individua.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. discutarea lor. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor.

Programa şcolară pentru clasa a IV –a. “Ştiinţe”.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia. observaţia. expunerea. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date. lacustei. RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. b) Forme de organizare: individual. frontal 2. Bucureşti.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2. 2005. . explicaţia.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui.RESURSE UMANE:30 elevi 4.RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :.

............................. ou..................Manual de Ştiinte clasa a IV a...... în ordinea firească (larvă.. 3......Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase.................... .... Gradat.......Ei seamănă cu un peştişor.. adult......... 2........... Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui.............editura Cartea universitara.. Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile... .............. Ce etapă lipseşte? DATA 4.............................. mai întâi picioarele din spate..b)........................ Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente... nimfă): a)....... Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante.....c).... mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte.......... coada se micşorează şi dispare... Apar şi picioarele din faţă......................... Astfel.................... e)...... în broaşte.....2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1............. deci devin crescându-le adulţi.............d)........................ omidă..Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:......

-larva se transforma in nimfă(pupa)imobila.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult. numite mormoloci.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2. . Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult . se înmulţesc. mor. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi. fără picioare.Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă. ouă → larvă → adult 3. -mormolocii au corpul lung. cresc şi se dezvoltă. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta.mormolocul devine adult. din care ies larvele.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. Ele se nasc. se hrănesc.cărabuşul de mai cariul. -dar parcurge numai trei stadii. depuse de broască în apă. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada.ţanţarul. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina .Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă. -branhiile dispar şi apar plămânii. -din ouă ies larve.buburuza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful