DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătorului Stabilesc ordinea şi disciplina in sala de clasa. Ordonez şi distribui materialele necesare desfăşurării lecţiei; pregătesc calculatorul şi proiectorul pentru prezentare. Ce reprezinta ciclul vieţii? II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior 5’ Activitatea elevilor
Metode procedee

Strategii didactice
şi Mijloace de Forme de învăţământ organizare

Evaluare

I. Moment organizatoric 1’

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

-calculator Frontală -manual - videoproiector

Etapele prin care trec organismele: Care sunt stadiile de dezvoltare ale naştere,creştere si plantelor? dezvoltare,înmulţire si Conversaţia moarte. Care sunt condiţiile necesare Stadiile de dezvoltare pentru creşterea plantelor? ale plantelor sunt:însămânţarea,încol In fuctie de durata de viata cate ţirea,creşterea tipuri de plante exista?(exemple) rădăcinilor şi tulpinilor,maturizarea, apariţia florilor,apariţia fructelor cu seminţe si veştejirea (moartea plantei)

Frontală

Evaluare orală

perene.bienale. Noteaza titlul in caiete.notează Conversaţia informaţiile in caiete. Trei tipuri de plante:anuale. Predarea Învăţarea cunoştinţelor 20’ Elevii privesc Observaţia imaginile cu atenţie. videoproiector a poveştii „Omiduţa mâncăcioasa”. Conversaţia Videoproiector Frontală Evaluare orală Conversaţia Explicatia Frontală V.broască şi lacustă si să comparăm ciclurile de viaţa ale diferitelor specii de animale O voi realiza printr-o prezentare power point cu informaţii despre stadiile de dezvoltare ale broastei. viaţa la animale. asculţă explicaţiile care Explicaţia însoţesc prezentarea. Captarea Atenţiei 5’ IV.lumina si hrana. O voi realiza prin expunrea la Elevii citesc povestea.fruturelui de mătase si lăcustei. Enunţ obiectivele operaţionale(vom afla impreuna care sunt principalele etape ale dezvoltarii animalelor. descoperă asemănările şi deosebirile. Valcultor Videoproiector Frontală Evaluare orală .vom invaţa principalele stadii de dezvoltare la fluture. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Condiţiile necesare sunt:temeratura.III. Anunţ titlul lecţiei:Cicluri de Elevii ascultă. Observă.

VI. Frontala VII. Incheierea activitatii Împart elevilor fişele de lucru. discutarea lor.scrisă lă Frontală Fac aprecieri asupra comportării Elevii sunt atenti pe parcursul lecţiei. Ofer indicaţii privind modul de rezolvare a sarcinilor. Conversaţia . Rezolva sarcinele din fişa de lucru.se scrie schita lectiei pe tabla si in caiete. Asigurarea retenţiei şi a transferului Dupa prezentarea imaginilor si Noteaza schema lecţie. a rezolvării fişei. Evaluare VII. Fişă lucru de Munca Evaluare individua.

RESURSE TEMPORALE:50 de minute BIBLIOGRAFIE :.1 – să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să enumere principalele etape ale vieţii animalelor O2 – să precizeze stadiile de dezvoltare ale fluturelui.RESURSE UMANE:30 elevi 4. . explicaţia. RESURSE MATERIALE:  manual  caiete  tabla  fişe  calculator  videoproiector 3. broaştei O3 – să compare ciclul de viaţă al unor diferite specii de vieţuitoare O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date. O5 – să răspundă prompt solicitările învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor. expunerea.3 – să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi / sau dintre sistemele studiate 2. 2005.Programa şcolară pentru clasa a IV –a. b) Forme de organizare: individual. RESURSE PROCEDURALE: a) Metode şi procedee: conversaţia.PROIECT DIDACTIC DATA:5-12-2012 PROPUNĂTOR: ÎNVATATOARE: CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Ştiinţe UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cresterea şi dezvoltarea organismelor SUBIECTUL: Ciclul de viaţă la animale TIPUL LECŢIEI: predare de noi conţinuturi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. frontal 2. Bucureşti. “Ştiinţe”. lacustei.2 – să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător 1. observaţia.

................. Primăvara broasca depune ouă la marginea bălţii sub forma unor grămăjoare transparente... deci devin crescându-le adulţi....b).............................d).................Enumeraţi etapele creşterii şi dezvoltarii la lăcusta călătoare:..... mormolocii se mormolocii transformă se transformă în broaşte......... ...........editura Cartea universitara.............. nimfă): a)...............................2003 NUME FIŞA DE LUCRU 1... 2.... Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei În interiorul ouălelor se dezvoltă mormolocii care ies după o săptămână şi se prind de plante................. Ce etapă lipseşte? DATA 4.................... ...Ordonează etapele din ciclul de viaţă al unui fluture de mătase... în broaşte................................ Apar şi picioarele din faţă...... 3........... coada se micşorează şi dispare. mai întâi picioarele din spate.... Gradat...... Identifică pe desen stadiile din ciclul de viaţă al fluturelui.. adult...............................c)............... Astfel.......... în ordinea firească (larvă......... e)....... omidă..Manual de Ştiinte clasa a IV a... Mormolocii încep să înoate de la vârsta de trei zile............ ou.Ei seamănă cu un peştişor......

Procesul de transformare a oului în fluture de mătase se numeşte metamorfoză. -din ouă ies larve. ouă → larvă → adult 3. Creşterea şi dezvoltarea animalelor se realizează diferit de la o specie la alta.mormolocul devine adult. -dar parcurge numai trei stadii.Ciclul de dezvoltare al animalelor Toate animalele sunt organisme vii. ! Cele patru stadii ale fluturelui se intalnesc si la alte insecte :albina .ţanţarul. -după 31 de zile nimfa se transformă in adult.cărabuşul de mai cariul. din care ies larvele. numite mormoloci. Ele se nasc.Lăcusta călătoare: -se inmulţeşte prin ouă. . -branhiile dispar şi apar plămânii. -ouăle sunt depuse toamna într-un fel de săculeţ în pământ –iar primăvara ies larvele care cresc repede transformându-se in adulţi. -mormolocii au corpul lung.Broasca: -se înmulţeşte prin ouă. -larva se transforma in nimfă(pupa)imobila.de la un individ la altul Ciclu de dezvoltare la : 1. dar cu coadă care se transformă treptat: apar picioarele şi dispare coada. fără picioare. cresc şi se dezvoltă.buburuza. se hrănesc. mor.etc ouă → larvă → nimfă(pupă) → adult 2. ouă → mormoloci cu codă → mormoloci cu picioare → adult .Fluturele de mătase: -se înmulţeşte prin ouă. Această reluare periodică a etapelor vieţii alcătuieşte ciclul de viaţă. depuse de broască în apă. se înmulţesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful