Reguli de pronunţie în limba engleză

- partea întâi -

Reguli de pronunţie
- oo se citeşte u; exemple: book [buk] = carte, roof [ruf] = acoperiş; dar există şi câteva excepţii, cuvinte în care doi de o nu se citesc u: door [dor] = uşă, floor [flor] = podea, blood [blăd] = sânge - ee se citeşte e - a se citeşte e, ei, ă, a, în funcţie de poziţia sa în cuvânt - u se citeşte u, ă - i se citeşte i, ai - w se citeşte întotdeauna u - ir se citeşte ăr - all se citeşte ol - ation se citeşte eişn - ch se citeşte ci - sh se citeşte ş - er se citeşte ăr - ce se citeşte s - th se citeşte s sau z cu vârful limbii între dinţi; la scrierea fonetică a cuvintelor pentru acest sunet va fi folosit semnul š pentru s cu limba între dinţi şi semnul ž pentru z cu limba între dinţi. - ght se citeşte t - cuvintele care încep cu kn-, k nu se pronunţă în nici un fel, pronunţia începe cu n; exemplu: know se citeşte [nău] = a şti. - cuvintele care încep cu psy- se pronunţă începând cu sunetul s; exemplu: psychology se citeşte [saikalăgi] = psihologie.

Alfabetul
a = ei b = bii c = sii d = dii e = ii f = ef g = gii h = eici i = ai j = gei k = kei l = el m = em n = en o = ău p = pii q = kii r = ar s = es u = tii v = vii w = dabăl iu (double u) x = ecs y = uai z = zii, zet

Italy. şi iz from spein] He is Jean Paul. el este We are [ui ar] = noi suntem They are [žei ar] = ei. ea este din Spania [şi iz Maria. Madrid [timişoara biucărest landăn peăris roum bărlin mădrid] Verbul a fi = to be [tu bi] I am [ai em] = eu sunt You are [iu ar] = tu eşti. noţiuni abstracte. Bucharest. În limba engleză orice lucru şi orice fiinţă care nu este om se denumeşte cu pronumele personal it. She = se citeşte „şi” şi înseamnă ea. [iu ar helăn iu ar from inglănd] She is Maria. from England [ai em from Inglănd] = eu sunt din Anglia. she is from Spain = ea este Maria.. Marius [ai em Marius] = eu sunt Marius. Paris.Pronumele personal I = se citeşte „ai”. You = se citeşte „iu” şi înseamnă tu. Rome. voi. from London [ai em from Landăn] = eu sunt din Londra. Berlin. We = se citeşte „ui” şi înseamnă noi. Practică: I I I I I I I am am am am am am am [ai em] = eu sunt Helen [ai em Helăn] = eu sunt Elena. persoană. dv. from Romania [ai em from Romeinia] = eu sunt din România. London. They = se citeşte „žei” şi înseamnă ei/ele atât pentru oameni cât şi pentru celelalte substantive. England. ele sunt Practică: You are Helen. Germany. from Timişoara [ai em from Timişoara] = eu sunt din Timişoara. tu eşti din Anglia. you are from England = tu eşti Elena. Romania. se scrie cu literă mare oriunde în propoziţie şi înseamnă eu. etc. Spain [romeinia inglănd frans ităli germăni spein] Timişoara. el este din Franţa . He = se citeşte „hi” şi înseamnă el. voi sunteţi She is [şi iz] = ea este He is [hi iz] = el este It is [it iz] = ea. persoană It = se citeşte „it” şi înseamnă el sau ea pentru orice altă fiinţă în afară de om şi pentru lucruri. France. he is from France = el este Jean Paul.

Helen. from Bucharest. how do you do [hau du iu du] = bună ziua. žei ar from germăni] .partea a doua – Saluturile hello [helău] = bună ziua. England. noi suntem din Italia [ui ar mauro end laura. salut. care . Have a nice day! Helen: Thank you! Bye bye! Vocabular: what [uat] = ce. from Paris. Practică : Helen : Hello. Jean Paul. Helen. I am Helen.[hi iz jan paul. între persoane care se cunosc. I am from London. What is your name ? Marius: Hello. este o formulă de salut folosită pe scară foarte largă. He is Jean Paul. hi [hai] = salut. s-o întâmpinaţi cu Hello. nice to meet you. nu vă este permis. Romania. de exemplu dacă v-aţi întâlni cu regina Angliei. până le învăţaţi. Jean Paul: Nice to meet you too. pa see you soon [sii iu sun] = pe curând. Hellen: Hello. hi iz from frans] We are Mauro and Laura. bună. good morning [gud morning] = bună dimineaţa good afternoon [gud aftănun] = bună ziua good evening [gud ivning] = bună seara good night [gud nait] = noapte bună good bye [gud bai] = la revedere bye bye [bai bai] = pa. they are from Germany = ei sunt Hilda şi Hans. atât ca mod de adresare formal cât şi uzual. France. ei sunt din Germania [žei ar hilda end hans. formulă de salut foarte uzuală însă folosită între prieteni. ui ar from ităli] They are Hilda and Hans. ne vedem curând have a nice day [hev ă nais dei] = (să ai/aveţi) o zi frumoasă Exerciţiu: repetaţi de mai multe ori toate saluturile. de normele de politeţe. I am Marius. ci cu How do you do. este o formă foarte politicoasă de salut folosită mai ales atunci când interlocutorul are un rang social foarte mare. we are from Italy = noi suntem Mauro şi Laura.

your [iuăr] = al tău. cum te cheamă ? nice [nais] = drăguţ. drăguţă.ro/materiale-didactice/100163_i-am-helen . a ta name [neim] = nume What is your name ? = care este numele tău.didactic. plăcut to meet [tu miit] = a (se) întâlni too [tuu] = de asemenea nice to meet you [nais tu miit iu] = mă bucur să te/vă cunosc nice to meet you too [nais tu miit iu tuu] = şi eu mă bucur să te/vă cunosc thank you [šenk iu] = mulţumesc sursa: http://www.