Sunteți pe pagina 1din 15

Cuantificarea factorului timp i n calculele de eficienta econ omica a investitiilor

1. Timpul este un factor endogen in calculele de eficienta economica si mai ales in modelele de crestere economica; in fapt, componentele de baza ale modelelor de crestere sunt Investit iile si Timpul. Acesta poate juca un rol de multi plicator sau de inhibitor al proceselor de crest ere economica. Un ritm sustinut de crestere e conomica inseamna un program sustinut de in vestitii care se face in timp. Se impune deci masurarea exacta a influentei factorului timp in eficienta investitiilor, care re zida in urmatoarele:

a) in cadrul unui proces investitional, durata de realizare a investitiei are o anumita durata functi e de specificul domeniului in care se finalizeaza aceasta. b) durata de obtinere a efectelor are o important a deosebita. Este foarte important sa se obtina pr ofit chiar de la inceputul exploatarii investitiei. c) procesul inflationist impune luarea in calcul a unor coeficienti care sa permita luarea in calcul a marimii inflatiei intr-un anumit interval de timp.

d) orice investitie atrage cu sine un anumit risc, c are chiar daca poate fi de natura diferita, trebuie l uat in calcul si masurat in timp. e) cauza cea mai importanta a necesitatii cuantific arii factorului timp rezida in insasi desfasurarea a ctivitatii economice care inseamna, in cadrul oric arei economii si o anumita devalorizare monetara. Tehnica actualizarii se utilizeaza in numeroase se ctoare de activitate, pe langa cea de investitii. Me ntionam aici doua sectoare principale: cel bancar si cel al asigurarilor diverse. In tehnica actualizari i se utilizeaza sase factori sau coeficienti care au

2. Coeficientii (factorii) utilizati in tehnica actuali zarii 2.1 Coeficientul (factorul) de crestere Se utilizeaza in situatia in care o unitate moneta ra se investeste, cu o eficienta anuala notata cu " a", iar dupa "n" ani va fi egala cu: Deci: Suma finala = Sf Suma initiala = Si n
Sf Si (1 a )

unde

(1 a)

= coeficientul sau factorul de crestere.

Se utilizeaza cand se actualizeaza sume din pr ezent (trecut) la sfarsitul unei perioade viitoare. Se poate face comparatia cu o suma de bani ca re se depune la o banca sub forma unui depozit,
banca acordand pe o perioada de timp "n", doba nda "a". Ex.: In anul 2009 se depune la o banca suma d e 128.000 lei, banca acordand o dobanda de 20 % pe timp de 20 de ani. La sfarsitul acestei perio ade vom avea la(1 0.20 )20 4.907 .212 lei Sf 128 .000 banca:

2.2 Coeficientul (factorul) de crestere Se utilizeaza pentru actualizarea unor sume care se obtin sau se platesc la intervale de tim p egale intr-o perioada viitoare:

a) Presupunem ca se depun regulat la banca, i n fiecare din urmatoarele "n" luni suma de bani S h:

Ex: Incepand cu anul 2009, timp de 20 de ani se depune o suma de 75.000 lei, cu o eficienta anuala de 75 .000Ce 0.20 )20 seva.001 .550 lei 0.20. (1 suma 1 14 acumula? Sf
0.20

b) Daca sumele care se depun anual sunt diferit e, atunci suma care va fi obtinuta dupa "n" ani va n fi: Sf Sh(1 a )n h 1 h 1 Ex: O persoana depune anual la banca urmatoare le sume: Suma pe care o va detine persoana dupa 10 ani va fi: Sf 125 1,210 120 1,29 ... 70 1,21 3.407 .641

2.3 Coeficientul (factorul) de reducere Se utilizeaza pentru a determina cota fixa anual a "x" ce trebuie alocata, la o rata de actualizare "a" pentru ca peste "n" ani sa obtinem suma S: a a X S , unde este factorul de reducere n n (1 a) 1 (1 a ) 1

Ex: Stiind ca peste 15 ani este nevoie de un dis ponibil de 4 mil. lei, sa se determine suma anuala care trebuie investita, cu o dobanda de 8%:

0.08 X 4 10 143 .300 lei 15 (1 0,08 ) 1


6

2.4 Coeficientul (factorul) de actualizare (de disc ontare) Dorim sa stim care este valoarea in prezent a un ei unitati monetare obtinute in viitor, peste "n" ani : n n
1 X (1 a ) X 1 /(1 a ) factorul de discontare

Ex: Studentul Popescu a mostenit 20.000 $ si treb uie sai ridice in 2019, coeficientul anual de eficienta fiind de 0,12: 1

S2009 20 .000

(1 0,12 )

10

6.440 $

2.5 Coeficientul (factorul) cumulativ de actualizare Sa presupunem ca in fiecare an al duratei de realiz are a unei investitii se obtine sau se cheltuieste anu al o unitate monetara,astfel:
Suma totala pe care o avem la sfarsitul celor "n" ani va fi:

1 (1 a )n 1 Sf (1 a ) Sf 1 Sf Sh n (1 a ) a(1 a )n Pentru ca sa investit anual(1 a)n 1 o unitate monetara, Sh=1, unde


a(1 a)n

este coeficientul cumulativ de actualizare (c oeficientul dobanzii compuse).

2.6 Coeficientul (factorul) de recuperare


Este inversul coeficientului cumulativ de actuali zare adica este1 a)n a(
(1 a)n 1

si se utilizeaza la calculul marimii unei rate la un imprumut bancar, inclusiv dobanda. Daca sa contractat un imprumut bancar, acordat cu d . obanda "a", timp de "n" ani trebuie platita o rat a lunara , inclusiv dobanda de a(1 a)n S (1 a)n 1

3. Concluzii Intotdeauna cand sumele de bani trec de la o pe rioada la alta pe axa timpului, asa cum de fapt se intampla intotdeauna, trebuie utilizati coeficientii (factorii) de actualizare mentionati mai sus. Daca se utilizeaza numai indicatorii statici riscam sa fa cem erori majore. Ex: Urmeaza sa se cheltuiasca 100 mil. lei pentr u un proiect de investitii care va functiona 10 ani, urmand sa aduca un profit anual estimat de 15 mil . lei. Sa se analizeze eficienta investitiei: a) static; b) cu utilizarea coeficientilor de actualizare.

a)

Benef.net Benef.anual n Itotala Bnet 15 10 100 50mil .lei

b) Utilizand coeficientii de actualizare:


(1 a )n 1 Bnet Banual I n a(1 a ) (1 0.15 )10 1 Bnet 15 100 24 mil . lei 10 0.15(1 0.15 )

Rezultatele obtinute prin cele doua metode sunt contradictorii si se recomanda sa se utilizeze v arianta b), cea care ia in calcul efectul timpului a supra sumelor care se obtin sau se cheltuiesc.