P. 1
Imparatul mustelor

Imparatul mustelor

|Views: 272|Likes:
Published by gugutagugulan
Imparatul mustelor
Imparatul mustelor

More info:

Published by: gugutagugulan on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

Sections

  • I Vuietul scoicii
  • II Focul de pe munte
  • III Colibele de pe plajă
  • V Fiara din apă
  • VII Umbre şi arbori înaliţ
  • VIII Un dar dat beznei
  • X Scoica şi ochelarii
  • XI Castelul de stîncă

WILLIAM GOLDING

Împăratul muştelor

Tatălui şi mamei mele I Vuietul scoicii Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stîncă şi începu să-şi croiască drum spre lagună. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l tîra acum într-o mînă, cămaşa cenuşie îi asudase pe trup şi părul i se lipise de frunte. De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă devenise o baie fierbinte. Se trudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile zdrobite, cînd o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţîşni cu un ţipăt de vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un altul. ― Hei! se auzi. Stai o clipă! Desişurile din marginea brazdei se scuturară şi picături de ploaie căzură grindină. ― Stai niţel! zise vocea. M-am încurcat în liane. Blondul se opri şi îşi trase ciorapii cu un gest automat, de parcă ar fi fost acasă, nu în junglă. Vocea se auzi iar: ― De-abia mă pot mişca printre lianele astea. Cel ce vorbise ieşi cu spatele dintre desişuri, iar crăcile îi zgîriară hanoracul slinos. Mărăcinii se agăţaseră şi îi zgîriaseră rotulele goale şi plinuţe ale genunchilor. Se aplecă, scoase cu grijă ţepii mărăcinilor şi se întoarse. Era mai scund decît băiatul blond şi foarte gras. Înaintă, uitîndu-se atent pe unde calcă, apoi înălţă capul şi privi prin lentilele groase ale ochelarilor. ― Unde-i omul cu megafonul? Blondul clătină din cap. ― E o insulă. Cel puţin, aşa cred, zise el. Uite un colţ de stîncă în apă. Te pomeneşti că n-o fi nici un om mare pe aici. Grăsanul păru uimit. ― A fost pilotul ăla. Dar nu era în compartimentul pasagerilor, ci în carlingă. Blondul făcu ochii mici şi scrută colţul de stîncă. ― Ce s-o fi întîmplat cu puştii? continuă el. Trebuie să fi scăpat cîţiva. Sînt convins. Tu ce crezi? Blondul porni degajat spre malul mării. Încerca să se poarte cît mai firesc şi nu se arătă prea indiferent la cele auzite, dar grăsanul se grăbi să-l urmeze. ― Nu-i absolut nici un om mare? ― Nu cred. Blondul vorbise solemn; apoi îl copleşi bucuria unei ambiţii împlinite. Se aşeză în mîini, cu capul în jos, chiar în mijlocul brazdei şi îi rînji grăsanului, pe care îl vedea de-a-ndărătelea. ― Nu-i nici un om mare! O clipă grasul rămase pe gînduri. ― Şi pilotul? Blondul reveni la poziţia normală şi se aşeză pe pămîntul jilav. ― O fi zburat mai departe, după ce ne-a dat drumul. Nici n-ar fi putut să aterizeze aici. În orice caz, nu cu un avion cu roţi. ― Am fost atacaţi! ― Nu-ţi fie frică, are să se întoarcă. Grăsanul clătină din cap. ― Pe cînd coboram, m-am uitat printr-o fereastră. Am văzut cealaltă parte a avionului. Era în flăcări. Măsură din ochi brazda din junglă. ― Uite ce-a făcut fuzelajul...

Blondul întinse mîna şi pipăi trunchiul mutilat al unui arbore. Preţ de o clipă, păru interesat. ― Ce s-o fi întîmplat cu avionul? Unde-o fi? ― L-a împins uraganul în larg. Era foarte primejdios, fiindcă toate trunchiurile se prăbuşeau. Trebuie să mai fi rămas nişte copii în avion. Ezită un moment, apoi vorbi din nou: ― Cum te cheamă? ― Ralph. Grăsanul aşteptă să fie întrebat şi el cum se numeşte, dar propunerea de prezentare nu avu loc; blondul pe nume Ralph zîmbi vag, se ridică şi porni iar spre lagună. Grăsanul se ţinu scai de el. ― Cred că mai sînt mulţi copii împrăştiaţi pe-aici. N-ai văzut pe nimeni? Ralph clătină din cap şi iuţi pasul. Apoi se împiedică de o cracă şi căzu cu o buşitură. Grăsanul se opri lîngă el, suflînd din greu. ― Mătuşica mi-a spus să nu fug, fiindcă sufăr de astmă, explică el. ― Aşa, mă? ― Chiar aşa. Mi se taie răsuflarea. Eram singurul băiat din şcoală care avea astmă, rosti grăsanul plin de mîndrie. Şi port ochelari de la trei ani. Îi scoase şi-i întinse lui Ralph, clipind şi zîmbind, apoi începu să-i şteargă de hanoracul jegos. O expresie de durere şi concentrare îi schimonosi trăsăturile slab conturate. Îşi şterse sudoarea de pe obraji şi îşi puse repede ochelarii pe nas. ― Fructele alea. Se uită în jurul brazdei. ― Fructele alea, zise el. Cred... Îşi potrivi ochelarii, se îndepărtă de Ralph, călcînd prin desişuri, şi se ghemui în frunzişul încîlcit. ― Mă întorc numaidecît... Ralph se desprinse prudent dintre liane şi se strecură mai departe printre ramuri. Îl lăsă repede în urmă pe grăsan cu gîfîielile lui şi o apucă grăbit spre perdeaua care se afla încă între el şi lagună. Trecu peste trunchiul unui arbore zdrobit şi ieşi din junglă. Ţărmul era străjuit de palmieri. Stăteau drepţi, înclinaţi sau sprijiniţi, scăldaţi în lumina soarelui şi cu frunzişul verde la o înălţime de treizeci de metri. Ţărmul de sub ei, presărat cu nuci de cocos putrezite, cu vlăstari de palmieri şi acoperit cu iarbă aspră, era răscolit pretutindeni de pomi dezrădăcinaţi şi prăbuşiţi. Îndărătul lor se întindea bezna adevăratei păduri şi brazda deschisă prin ea. În picioare, cu o mînă sprijinită de un trunchi cenuşiu, Ralph îşi strînse pleoapele în faţa mării sclipitoare. În depărtare, poate la un kilometru şi jumătate, talazurile albe lingeau nişte stînci de coral, iar dincolo de ele marea era de un albastru închis. În arcul neregulat al stîncilor de coral, laguna stătea liniştită ca un lac de munte şi colorată în toate nuanţele albastrului, în verde tulbure şi în purpuriu. Plaja dintre terasa cu palmieri şi ţărm era un arc subţire, aparent nesfîrşit, căci la stînga lui Ralph liniile palmierilor, ale plajei şi ale mării se adunau într-un punct la infinit; şi, veşnic, aproape vizibilă, arşiţa. Sări de pe lespedea de piatră. Pantofii negri i se înfundară în nisip, iar căldura îl lovi. Simţi toată greutatea hainelor şi, cu un gest sălbatic, îşi azvîrli pantofii din picioare, apoi, dintr-o singură mişcare, îşi smulse ciorapii cu jartiere cu tot. Sări iar pe lespede, îşi scoase cămaşa şi rămase în picioare printre cojile de nuci de cocos, ca nişte cranii, iar pe trup i se prelinseră umbrele verzi ale palmierilor şi ale pădurii. Îşi desfăcu catarama în formă de şarpe a curelei, îşi trase pantalonii scurţi şi chiloţii şi rămase gol, cu ochii ţintă la plajă şi la marea orbitoare. Era destul de mare, avea doisprezece ani şi cîteva luni, aşa încît îşi pierduse burtica plinuţă din copilărie; nu era totuşi destul de mare pentru ca adolescenţa să-i dea sentimentul pudorii. Judecînd după lăţimea şi greutatea umerilor, ar fi putut deveni boxer, deşi gura trăda o anume moliciune, iar în privire nu i se citea arţagul. Bătu uşor cu mîna trunchiul palmierului; apoi, forţat să recunoască în cele din urmă existenţa insulei, rîse din nou încîntat şi stătu în mîini. Reveni mlădios pe picioare, sări pe plajă, îngenunche şi adună cu braţele la piept două mormane de nisip. După aceea se lăsă niţel pe spate şi privi cu ochi vii şi nerăbdători marea. ― Ralph... Grăsanul coborî dintre palmieri şi se aşeză atent pe marginea lespezii.

― Îmi pare rău c-am stat aşa de mult. Fructele alea... Îşi şterse ochelarii şi-i potrivi pe nasul turtit. Rama îi imprimase la rădăcina nasului un "V" adînc şi roz. Se uită cu invidie la trupul bronzat al lui Ralph, apoi la propriile haine. Prinse capătul fermoarului, întins pe tot pieptul. ― Mătuşica... Trase apoi energic de fermoar şi îşi scoase hanoracul peste cap. ― Aşa! Ralph îi aruncă o privire piezişă şi nu-i răspunse. ― Mă gîndesc c-ar trebui să aflăm cum îi cheamă pe toţi şi să facem o listă, zise grăsanul. N-ar strica să ne adunăm. Ralph ignoră propunerea, iar grăsanul se văzu silit să continue: ― Nu-mi pasă cum au să-mi spună, cît timp n-au să mă strige ca la şcoală, îi mărturisi el. Ralph arătă oarecare interes. ― Şi cum te strigau la şcoală? Grăsanul aruncă o privire peste umăr şi se aplecă spre Ralph. ― Îmi spuneau "Piggy"1, şopti el. Ralph izbucni în hohote de rîs. Sări în picioare: ― Piggy! Piggy! ― Ralph... te rog! Piggy îşi încleştă mîinile, cuprins de teamă. ― Am spus că nu vreau să... ― Piggy! Piggy! Ralph ţopăi în aerul fierbinte de pe plajă, apoi se întoarse în viraj ca un avion de vînătoare cu aripile strînse şi îl mitralie pe Piggy. ― Vîîîîj! Plonjă în nisipul de la picioarele lui Piggy şi rămase acolo rîzînd. ― Piggy! Piggy zîmbi reticent, măgulit fără să vrea de dramul acela de preţuire. ― Cîtă vreme n-o să le spui ălorlalţi... Ralph chicoti pe nisip. Expresia de durere şi concentrare reveni pe faţa lui Piggy ― Stai niţel. Se întoarse iute în pădure. Ralph se ridică şi o luă la dreapta. Un element pătrat al peisajului întrerupea plaja; o platformă uriaşă de granit trandafiriu îşi croia drum necruţător prin pădure, prin terasă, prin nisip şi prin lagună, ca un chei suspendat, înalt de peste un metru. Platforma era acoperită cu un strat subţire de pămînt şi iarbă aspră, şi umbrită de palmieri tineri care ― neputînd să crească la înălţimea maximă, rădăcinile fiind lipsite de sol adînc ― se prăbuşeau şi se uscau cînd ajungeau de vreo şapte metri, iar trunchiurile lor devălmăşite erau numai bune să şezi pe ele. Palmierii încă în picioare formau un plafon verde, pe care jucau reflexiile amestecate ale lagunei. Ralph se urcă pe platformă, simţi răcoarea şi umbra, închise un ochi şi se convinse că umbrele de pe trupul lui erau cu adevărat verzi. Se îndreptă spre marginea dinspre mare a platformei şi rămase cu privirea la apă. Era limpede pînă la fund şi strălucea de eflorescenta ierburilor marine tropicale şi a coralului. Un banc de peştişori lucioşi săgeta ici-colo. Ralph vorbi singur, articulîndu-şi încîntarea pe corzile de bas ale vocii. ― Aaah! În spatele platformei se iviră alte minuni. O forţă necontrolată a naturii ― un taifun, poate, sau o furtună dezlănţuită o dată cu venirea lui Ralph aici ― îngrămădise nisip în lagună, astfel încît pe plajă se formase un bazin lung şi adînc, îngrădit la capătul cel mai îndepărtat de un perete înalt de granit trandafiriu. Ralph, pe care aspectul de falsă adîncime a bazinelor de pe plajă îl mai înşelase şi înainte, se apropie, gata de o nouă dezamăgire. De data asta însă, insula îşi ţinu făgăduiala, iar bazinul, inundat evident doar în timpul fluxului, era, lucru de necrezut, atît de adînc la un capăt, încît arăta verde-închis. Ralph îl cercetă cu atenţie pe toată lungimea celor treizeci de metri, apoi se aruncă în el. Apa era mai caldă decît sîngele lui şi avu impresia că înoată într-o baie uriaşă. Piggy apăru din nou, se aşeză pe marginea cornişei stîncoase şi urmări cu invidie trupul verde şi alb al lui Ralph.

1 Purceluşul (engl.)

Piggy se săltă şi el.. Cînd o să intre în concediu. gîndindu-se la această problemă neobişnuită. fiindcă. zise el repede. Tăticu tău nu ştie. nu-i aşa? insistă Piggy. pe un trunchi din apropiere. Îi tremurau buzele. M-a învăţat tăticu. iar laguna îi copleşeşte cu scînteieri orbitoare. lîngă stîncă micuţă. Îşi scoase ochelarii.― Dar bine mai înoţi! ― Piggy! Piggy îşi scoase pantofii şi ciorapii. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? "Fiindcă. Cîte voiam. Ralph nu-i răspunse.. Piggy păru că se hotărăşte şi începu să-şi scoată pantalonii scurţi. La acest ultim cuvînt. ― Trebuie să dăm de ceilalţi. ţinîndu-şi nasul cu degetele. ― Au murit toţi şi sîntem pe o insulă... nimeni nu ştie. o să vină să ne salveze. Nu mi-au dat voie. zise Piggy. iar mămica. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? Ralph se bălăcea în apă. Piggy ieşi şi rămase gol. Se lăsă pradă viselor plăcute. Ralph ieşi din apă şi rămase în faţa lui Piggy. O rupse la fugă pe nisip. Piggy clătină sceptic din cap. Se aflau pe o insulă de coral. răspunse Ralph încet. ― E fierbinte! ― Dar cum te aşteptai să fie? ― Nu mă aşteptam la nimic. fiindcă. Somnul îl cotropi ca mirajele ce se străduiau să învăluie strălucirea lagunei. E comandor de marină. îşi băgă capul la fund şi împroşcă apoi printre buze o şuviţă de apă. ― Nu ştiu să înot. spuse Piggy. ― S-ar putea să rămînem aici pînă murim. căutînd zadarnic în jur ceva cu care să-i şteargă. Ţinea o cofetărie. apărat de soare şi ignorând ce cobea Piggy. şi pe faţă îi juca şi se sfărîmă o rază aurie. îşi spuse Ralph. Coborî pe vîrful picioarelor taluzul nisipos al lacului. Îşi înălţă bărbia şi zise: ― Înot de la cinci ani. îşi şterse ochelarii cu o şosetă. Aveam prăjituri berechet. Îmbrăcatul cămăşii cenuşii îi produse o nouă şi stranie plăcere. Trebuie să facem ceva. ― Am stat cu mătuşica. strîngînd la subsuoară aproape toate hainele. Se urcă pe marginea platformei şi se aşeză la umbra verde. ― Au să-i spună la aeroport. Se întoarse pe spate.. Mătuşica. ― Sîntem pe-o insulă. îşi puse ochelarii cu lentilele sclipitoare şi îşi coborî privirea spre Ralph.. traversă platforma şi dădu peste hainele risipite. Astma mea. . Uite-le colo. Prin arşiţa dimineţii." Mugetul de pe stîncile din mare se îndepărtă mult de tot. ― Dar bine mai înoţi! Ralph lipăi spre mal. ― În nici un caz n-au să-i spună cei de acolo. îngrăditura de nisip a bazinului se înălţă ameninţătoare ca o costişă de deal.. şiroind de apă. Imediat rămase gol ― palid şi gras în goliciunea lui. Nici dracu' nu ştie că sîntem aici. intră pînă la gît în apă şi îi zîmbi mîndru lui Ralph. ― N-ai de gînd să înoţi? Piggy clătină din cap. li se păru că arşiţa se înteţeşte. Cînd o să ne salveze tăticul tău? ― De îndată ce-o să poată. iar ochelarii i se aburiseră de ceaţă.. ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! Piggy primi afrontul cu un fel de răbdare umilă. Se aşeză grijuliu pe un trunchi prăbuşit. ― M-am cocoţat pe-o stîncă şi cred că-i o insulă. îi întinse cu grijă pe stîncă şi încercă apa cu degetul mare de la picior. pe trup îi tremurau reflexiile razelor încîlcite. bombăni Ralph. Tatăl tău ce-i? Piggy roşi brusc. ca o apăsare ameninţătoare. ― Mă duc să-mi iau hainele. sub razele neîndurătoare ale soarelui. N-ai auzit ce-a zis pilotul? Despre bomba atomică? Au murit toţi. ― Ia mai dă-o dracului pe mătuşă-ta! Ralph plonja din nou şi înotă pe sub apă cu ochii deschişi. ― Tăticu a murit. îndreptată spre lagună. nu ajungea pînă la ei decît mugetul lung al talazurilor ce se zdrobeau de stînci.

De un alb-gălbui închis. Greutatea trunchiului făcuse să se ridice o moviliţă de pămînt sterp. ― Cum sufla prietenul tău din cochilie? ― Parcă scuipa.. Prin gura cochiliei ieşi doar un şuierat. Piggy se aplecă riscant. şi mai avea o colivie cu un papagal verde. ― Dar asta ce-o mai fi? Ralph încetă să zîmbească şi arătă cu degetul spre lagună. ― Nu. Acum. ― Trebuie să facem ceva. luînd surîsul lui drept o dovadă că era acceptat. Piggy îşi puse mîna pe abdomenul umflat. scoica avea ici-colo pete trandafirii decolorate. Ralph nu-i dădu nici o atenţie. se dovedi o fiinţă fără importanţă..... Sînt sigur că... Ai s-o spargi. Cheamă-i! Neîncrezător. spuse Piggy Avea şi nişte pietre albe. ar trebui să dai pe ea o mulţime de bani. ― Ralph! Băiatul îl privi. că scoica nu mai era doar un obiect vizibil dela distanţă şi intangibil. proiectate de lagună. ― Dacă-i într-adevăr o insulă.. Ralph smulse tulpina şi începu s-o vînture prin apă. în timp ce peşti sclipitori fulgerau în toate părţile. ― E o piatră. Ralph.. E o scoică! Am mai văzut una la fel.mugeşte ca o vacă. Ca să ne adunăm. din cauza astmei. ― Ai grijă. sub pîcla arşiţei. prinzînd brusc o viaţă adevărată. E o scoică.. zicea. ― Gura! Ralph vorbi cu gîndul aiurea. Ala o ţinea pe zidul grădinii. va să zică? De asta ai scos cochilia din apă? Ralph îşi dădu peste cap părul blond. ― . Printre ierburile marine şi ferigi se vedea un obiect alb-gălbui. ― Hai. locul mult visat.. Îl privi radios pe Ralph. golind de nisip tubul adînc. dar niciodată înţeles pe deplin. Ralph o scutură.. iar Piggy. în sfîrşit. şi valvele roz ale gurii.o cochilie face o groază de bani. Se opri să-şi tragă răsuflarea şi mîngîie obiectul strălucitor din mîinile lui Ralph. Costă o groază de bani. ― Habar n-am.― Cîţi om fi? insistă Piggy Ralph înaintă şi se opri lîngă grăsan. Pe faţa acestuia umbrele se inversaseră.. corpul lung de patruzeci de centimetri. cuprins de un entuziasm frenetic. Pe apele lucioase. răspunse Piggy. iar jos strălucitoare. acoperit cu un desen fin şi cizelat. între vîrful ei ros. Piggy nu-şi mai găsea locul. Tulpina palmierului se îndoi şi Ralph împinse scoica printre ierburi. Deschise buzele într-un zîmbet de încîntare. ― . dacai vrea să cumperi una... nu sufla în pietrele albe. Sufla în ea şi-atunci venea mămica lui. se răsucea uşor în spirală. se strecurau ici şi colo brize uşoare. Ralph duse la gură capătul mic al scoicii şi suflă. niţel găurit.. dar plăsmuirile vii din visul lui diurn stăruiau încă între el şi Piggy. vlăstarul unui palmier se apleca peste lagună. or să vină toţi. deasupra erau verzi. o adevărată jucărie scumpă. Zicea că-i o cochilie. iar mătuşica. bolborosi Piggy. Cînd or să ne audă. întinse mîna ca o pîrghie şi apăsă cu cealaltă. ca nişte fiinţe strălucitoare şi înaripate. Scoica era interesantă. Băiatul zicea că trebuie să sufli prin capătul de jos. ― Aşa e. rîse încîntat.. şi palmierul avea să se prăbuşească în curînd. Prin păr i se furişă o rază tulbure de soare. Piggy îşi înălţă privirea spre Ralph. Iată. Ralph se entuziasma şi el. Fireşte. frunzele de palmieri porneau să şoptească. Ralph se şterse pe buze de apa sărată şi suflă .. ― Cu ajutorul ei. ― Asta urmăreai. afînat. în această împrejurare. Ralph îi luă scoica şi pe braţ i se prelinse puţină apă. frumoasă. încearcă. Pe zidul din spatele casei cuiva. Mătuşica nu voia să mă lase să suflu. pînă cînd cochilia ieşi la suprafaţă picurînd şi Piggy reuşi s-o apuce. îi putem chema pe ceilalţi. iar pete neclare de soare alunecau pe trupul băieţilor sau se mişcau la umbră. Aproape de cotul lui Ralph. care. Cînd ajungeau la platformă.

scoţînd sunete scurte şi pătrunzătoare. se îndreptă spre platformă şi le zîmbi vesel tuturor. Atenţia îţi era în primul rînd atrasă de o fiinţă întunecată. între hohote de rîs. făcînd speculaţii de tot felul. provocînd un sunet jos. se ivise un copil. pe jos. ieşi din ei şi se îndreptă spre platformă. ca un pîrţ. Piggy se mişca printre ei. Ralph îşi strînse buzele şi suflă în scoică. Veneau tot mai mulţi. iar faţa lui Ralph se umbri de o emoţie covîrşitoare. Scoica tăcu ― un colţ strălucitor de elefant. chiar şi embleme. ― Măiculiţă! După nota aspră a cochiliei. brunet. Scoica răsună pe dată. ca un liliac. palpitînd în pîcla arşiţei. Piggy striga ceva încîntat. păru tot mai mulţumit şi-şi vîrî în gură singurul deget curat. Plăcerea violentă stîrnită de acest sunet uluitor îi întunecase faţa. ajungînd o pată între picioarele grăbite. iar prin desişuri un animal guiţă şi o rupse la fugă. vocea lui obişnuită suna ca o şoaptă. Între timp. cum se nimerise. ― Sînt sigur că se poate auzi la kilometri. Băieţii se amuzară atît de tare. ― Cum te cheamă? ― Johnny. cît Johnny de mici. un şuierat. Copiii care veneau de-a lungul plajei. blond. îşi croi drum prin desiş. ceva mai mic ca Piggy. Copiii vădeau faţă de el acelaşi respect firesc. Stoluri de păsări se înălţară din vîrful pomilor. dar scoica rămase tăcută. Piggy îl ajută să se salte. în uniforme de şcoală cenuşii. înaintînd sub o pată neagră . ce dansa pe nisip. precedînd un trup care încă nu se vedea. ― Parcă scuipa. Se adunaseră ciorchine peste trunchiurile palmierilor. Pe plajă se observau semne de viaţă. Strigătele din pădure se apropiau. O duse din nou la buze. sub razele verticale ale soarelui. Ralph continuă să sufle. Ralph pricepu şi suflă cu toată forţa în scoică. Trei copii. degetul mare trandafiriu. Unii erau goi şi-şi duceau hainele în mînă. Nisipul. Văzduhul insulei se umplu de ţipetele păsărilor şi de ecouri. animalele mici fugeau să se ascundă. O notă aspră şi adîncă vui pe sub palmieri. iar lentilele îi sclipeau. Ralph îşi dezlipi scoica de la gură. capete care murmurau şi şopteau. Urmînd exemplul inocentului Johnny. Pe măsură ce se convingea că sunetul avea un scop precis. Păsările ţipau. sunetul urcă o octavă şi deveni un zgomot strident şi mai pătrunzător. Îşi lăsase pantalonii pe vine într-un scop anume şi nu-i mai ridicase decît pe jumătate. Ralph suflă de zor pînă cînd în pădure răsunară voci. Aveau insigne. nu arătă nici un interes. ca în faţa oamenilor cu megafoane. aproape că răsăriseră din pădurea unde se îndopaseră cu fructe. privindu-l cu ochi strălucitori. ascundea multe siluete de-a lungul cîtorva kilometri. iar pantalonii îi căzură în jurul gleznelor. se răspîndi prin pădurea încîlcită şi reveni ca un ecou din granitul trandafiriu al muntelui. Ralph îşi recăpătă suflul şi smulse scoicii o serie de sunete scurte şi violente.iar. voinic şi blond. nisipiu. în haine sau jersee. Piggy bombăni pentru sine numele. Era un băieţel de vreo şase ani. Cînd şi ultima pereche. Era umbra unui copil care. gălbui. iar bătăile inimii îi înfiorau cămaşa scorţoasă. ocupat să sufle. se micşorase. ― Suflă pe aici. alţii erau pe jumătate dezbrăcaţi. apărură brusc la vedere cînd ieşiră din pîcla arşiţei şi păşiră pe nisipul din apropiere. se aşezară pe trunchiurile prăbuşite ale palmierilor şi aşteptară. singuri sau cîte doi. la o încercare mai energică. Sunetul răsună din nou: apoi. întrebîndu-i cum îi cheamă şi încruntîndu-se în efortul de a le memora numele. cenuşiu deschis. ― Ia te uită! exclamă Piggy. apoi i-l strigă lui Ralph care. cu hainele în zdrenţe şi mînjit pe faţă de fructele terciuite. Piggy se aplecă spre el. sunetul coborî o octavă şi deveni un gîlgîit. Se petrecea ceva. Prin nisipul fierbinte şi mut se îndreptau spre platformă mai mulţi băieţi. trase adînc aer în piept şi mai suflă o dată. albastre. în umbra verde: capete cu păr şaten. la vreo sută de metri de plajă. Unul brunet. capete cu ochi care îl pîndeau pe Ralph. Sări de pe terasa cu palmieri pe nisip. pulovere şi ciorapi în dungi. castaniu. Băieţelul se ghemui înaintea lui Ralph. Ralph obosi. A apărut unul! Printre palmieri. încît Ralph. mai suflă un timp.

sau gata să devină furioşi. ― Unde-i trompetistul? Ralph. ― Foarte bine atunci. Se întoarse repede. n-am putea. Eric! Sam. Duceau în mînă pantaloni scurţi. Prin ceaţa diamantină a plajei se opintea o făptură întunecată. înţelegînd că pe cel din faţa lui îl orbise lumina soarelui. iar gurile şi le ţineau deschise.. răspunse: ― Nu-i nici un trompetist. În cele din urmă. Făptura păşi din miraj. Ochii de un albastru-deschis te măsurau nemulţumiţi şi furioşi. răspunse Merridew. gemenii clătinară din cap şi se arătară cu degetul. Superioritatea impusă de uniforme şi autoritatea firească a vocii lui Merridew îl intimidau. coborîrea. Veniţi şi voi. ― Da' nu-i nici un vapor? Înăuntrul pelerinei înfoiate se vedea un trup înalt. Ralph încetă şi rămase nemişcat. cămăşi şi haine felurite. ajunse la platformă. Lăsaţi-l în pace. Staţi jos. Merridew. transpiraţi şi unduindu-se în lumina nemiloasă. le dădu un ordin. îi răspunse Ralph. se îndreptă hotărît spre platformă şi scrută bezna care i se părea de nepătruns. iar şirul se risipi. cu capete rotunde ca nişte bile şi cu păr cînepiu.şi tremurătoare. nevenindu-ţi să-ţi crezi ochilor. Piggy aplecă spre ei ochelarii cu lentile strălucitoare şi. vînjoşi şi plini de viaţă.. membrii corului chicotiră. Cei doi băieţi.. îşi ridicară spre Ralph buzele umede: se părea că pielea fetei nu-i încăpea. cît hainelor. Se strînse de cealaltă parte a lui Ralph şi îşi făcu de lucru cu ochelarii. la AddisAbeba şi la slujba religioasă de dimineaţă. Fiecare purta o şapcă neagră şi pătrată. ― Dar. rînjeau împreună. încît te uluia. iar acum acest marş obositor de-a lungul plajei fierbinţi îi făcuseră să semene la faţă cu nişte prune proaspăt spălate. ajunse pe nisipul curat şi ceilalţi observară că aspectul ei întunecat nu se datora atît umbrelor. Un grup de băieţi mergînd aproape la pas.? Unul dintre băieţi căzu cu faţa în nisip. se auzi cum le repetă numele. le ascundeau trupurile de la gît şi pînă la călcîie. Te rugăm. Merridew. în vreme ce sufla din cochilie. ― Sam. şi rămase clătinîndu-se în soare. Ecourile şi rîsetele se stinseră în depărtare şi se aşternu tăcerea. ― Nu-i nici un om mare pe aici? ― Nu-i nici unul. Băiatul avea o figură boţită şi pistruiată. învăluit în pelerina neagră. însă fără a fi stupidă. printre şuierăturile stridente ale scoicii. îşi miji ochii şi se uită atent la Ralph. căutarea hranei. ca nişte cîini. avînd însă pe şapcă o insignă de aur. în faţa dirijorului corului. Eu am suflat! Băiatul se apropie şi mai mult. urîtă. aşa încît profilurile le erau turtite. Ralph o văzu primul şi o urmări pînă cînd forţa privirii lui atrase toţi ochii într-acolo. dar se sili să iasă cu bine din această situaţie penibilă. şi îmbrăcaţi în veşminte stranii şi excentrice. cu o cruce lungă de argint în dreptul inimii şi încheiate la gît cu un jabou gălbui. Băiatul care îi comanda era îmbrăcat la fel. se aruncară la pămînt şi rămaseră acolo. Cu pelerina fluturînd. cu o cochilie alb-gălbuie pe genunchi.. iată ce era de fapt creatura. nu păru să-l mulţumească. de sub şapca neagră ieşea un păr roşcat. Avem o întrunire.. rînjindu-i lui Ralph şi suflînd din greu. Merridew. Erau gemeni şi dubletul arăta atît de nostim. cu scoica într-o mînă şi bărbia rezemată de genunchi. Grupul de băieţi cu pelerine începu să se destrame din şirul strîns. Merridew se întoarse spre Ralph. Eric! Apoi se încurcă. cu o insignă de argint. în două şiruri paralele. unii din ei începură să protesteze slab: ― Ascultă. iar copiii rîseră. se aşezară ca nişte corbi pe trunchiurile devălmăşite şi îl studiară curioşi pe Ralph. Cînd grupul lui ajunse la vreo zece metri de platformă. La acest ultim amănunt răutăcios. comandantul păşi înainte. Merridew aruncă fulgere din priviri. Piggy nu-i întrebă de nume. respectînd resemnat ordinul. Cu toate acestea. iar băieţii se opriră. A leşinat la Gibraltar. Puştiul blond pe care îl văzu. Băiatul înalt le strigă: ― Corul! Drepţi! Corul se regrupa. subţirel şi ciolănos. Pelerine negre. îl suiră pe platformă pe băiatul căzut şi îl lăsară întins acolo. Arşiţa tropicelor. Respirau împreună.. ― Leşină mereu. trăgîndu-şi suflarea. Ralph îi observă. ― Nu-i nici un om mare pe aici? .

spuse că voia să plece acasă.. Sam şi Eric? Carei Eric? Tu eşti? Nu. Ralph se întoarse brusc. ― Atunci eu sînt şeful. Pe mine mă cheamă Ralph. Henry. ― Cine mă vrea ca şef? Toate mîinile. spuse Jack. impunînd tăcere. era lat în umeri şi zîmbea tot timpul. Ca să hotărîm ce-i de făcut. Harold. şi. ca un element tainic. băiatul din cor care leşinase se sprijini în capul oaselor de trunchiul unui palmier. Ăsta-i Johnny. se trezi în sfîrşit şi vorbi răspicat: ― Să votăm. zise Ralph. am uitat. stătea izolat şi firea lui ascunsă arăta limpede că nu voia să aibă de-a face cu nimeni. dar foarte puternic ― cochilia. în afară de cele ale coriştilor şi a lui Piggy. aflat în siguranţă de cealaltă parte a lui Ralph. rîsul se domoli şi apelul continuă. Unul dintre puşti. vrînd-nevrînd.. Printre cei din cor. fiindcă sînt coristul principal şi şeful clasei. Maurice era primul ca înălţime după Jack. făcea o figură aparte. tu eşti Sam. ― Un şef! Un şef! ― Eu trebuie să fiu şeful. cu mişcări furişe. se ridicară imediat.. ― Astea-s nume de ţînci. spuse Jack Merridew. ― Ştim aproape toate numele.. ― Eu sînt Sam.. Piggy! Pînă şi ţîncii ţinură isonul hohotelor de rîs. Băieţii se foiră.... ― Foarte bine atunci. Vocea băiatului arăta că ştie ce vrea. Eu. 2 Grăsanul. dorinţa tuturor de a avea un şef se transformă în alegere. Băiatul brunet. Murmură că se numea Roger şi tăcu. ― Nu-l cheamă Fatty! strigă Ralph. Mai era şi un băiat slăbuţ. În cele din urmă. De ce să fiu Jack? Mă cheamă Merridew. zise Piggy.. înclină capul şi îşi şterse din nou ochelarii. spuse Merridew. Gura. numele lui adevărat e Piggy! ― Piggy! ― A.. zise Jack. ― Să spună mai bine fiecare cum îl cheamă. Doar Piggy dăduse dovadă de bun simţ. Nemişcarea lui Ralph le atrăsese atenţia: apoi înălţimea şi aspectul lui plăcut. Izbucniră rîsete. Jack încercă să protesteze. în vreme ce faptele îl desemnau clar pe Jack ca şef. Roger. Merridew se aşeză pe un trunchi şi se uită în jur. Henry. Bill. zise Jack cu o obrăznicie sfruntată. . continuă Piggy. ― Atunci o să trebuiască s-avem singuri grijă de noi. îi zîmbi uşor lui Ralph şi spuse că se numeşte Simon. cel care stătuse şi îi aşteptase pe platformă cu scoica delicată bălăbănindu-i-se pe genunchi. sînt gemeni. Piggy. ― Foarte bine. Cine-l vrea pe Jack ca şef? Cu o supunere obosită. Cel care suflase în cochilie. vorbi timid: ― De-asta a convocat Ralph întrunirea. Printre băieţi se formă o vreme un circuit închis de simpatie. Ştiu să cînt în do diez. grăsanul se îmbujora. Ştim şi unele nume.. Ăştia doi. ― Pe cel cu scoica! ― Ralph! Ralph! ― Să-l alegem şef pe cel cu trompeta! Ralph ridică mîna. pe care nu-l cunoştea nici unul.. ― Gura! îi zise Ralph şi ridică absent cochilia. Băieţii se foiră din nou. Cred c-ar trebui s-avem un şef care să ia hotărîri. Ezită... Apoi Piggy o ridică şi el. Fatty2. Tocmai le-am aflat. ― Vorbeşti prea mult.― Nu. ― Şi eu îs Eric... ― Da! ― Să votăm pentru şef! ― Să votăm... ― Pe urmă. ― Trebuie să hotărîm cum vom fi salvaţi. pe ăla. prin aclamarea lui Ralph. numără Ralph. corul înălţă mîinile. dar în hărmălaia iscată. lăsîndu-l pe Piggy în afară. Nici unul dintre băieţi n-ar fi putut găsi o justificare serioasă alegerii. Robert. Jocul de-a votatul era aproape la fel de plăcut ca şi cel cu cochilia.

Piggy se ţinu bombănind în urma lor. ― Nu poţi să vii cu noi! Ochelarii lui Piggy se aburiră iar ― de data asta de umilinţă. aşteptaţi şi nu vă îndepărtaţi.. Se împrăştiară cu toţii. te-am rugat să nu le zici. ― Şi eu. Ralph. Murmurul se stîrni iar. Ralph ceru din nou cu mîna să se facă tăcere. Simon trebuia să facă doi paşi mici şi repezi ca să-i ajungă. Băieţii ar putea.. îi explică: ― Am încercat să mă caţăr pe dealul ăla ca să văd dacă e apă împrejur. ― Foarte bine. corul. ― N-avem nevoie de tine.. ce-ai vrea să fie? ― Vînători. ca şi cum ar fi scăpat de şcoală. Da' ne-a chemat scoica ta. Jack înşfăcă un cuţit lung din buzunarul de la spate şi-l înfipse într-un trunchi. Nici Jack şi nici restul nu-i dădură vreo atenţie. ― Ascultaţi-mă cu toţii.. apoi se stinse. Piggy se foi. atunci o să vorbim peste capul lui. ― Tu le-ai spus! După ce că te-am rugat. pistruii de pe faţa lui Jack dispărură sub roşeaţa jignirii. Am fost cu el înaintea celorlalţi. era un băieţel subţirel. Dacă nu-i o insulă.. iar buzele îi tremurară. impunînd tăcere. Jack şi-o puse pe-a lui pe trunchiul de lîngă Ralph. o să fim salvaţi imediat. ― Dar. ― Fireşte. O să merg eu. vioi.. ― Jack e şeful corului. Jack şi Ralph schimbară zîmbete de afecţiune timidă. Ralph îl privi.. Ralph se opri brusc şi se întoarse spre Piggy. Îmbujorarea dispăru de pe faţa lui Jack. Jack şi Simon săriră de pe platformă şi o luară de-a lungul plajei. Băieţii din jurul lui Simon chicotiră... Jack şi. Ralph îi zîmbi şi ridică scoica. Pantalonii scurţi şi cenuşii i se lipiseră de trup din cauza transpiraţiei.. Trebuie să am timp ca să văd cum stau lucrurile. corul e al tău. zise Ralph.. Paloarea leşinului îi dispăruse.. ― Am fost cu el cînd a găsit cochilia. ― Sau vînători. ― Nu eşti bun la aşa ceva. Trei sîntem de-ajuns.Cercul izbucni în aplauze.. îşi văzură de drum. Băieţii din cor. iar cînd Jack observă. Aşa că trebuie să hotărîm dacă e sau nu o insulă. privind pe sub o claie de păr drept. Trei dintre noi ― dacă luăm mai mulţi. ― Am putea. Ralph se întoarse spre el. Se înroşi.. ― Ascultă! Jack şi Simon se prefăcură că nu observă nimic. i-o tăie Jack. Se uită împrejur la feţele aprinse de emoţie. Nu pot hotărî pe loc ce-i de făcut. ― Vin şi eu. se ridicară. zise Jack şi se ridică. o să ne încurcăm şi-o să ne rătăcim ― trei dintre noi o să plecăm în cercetare. ― Dacă Simon merge între noi. începură să trăncănească şi îşi aşezară pelerinele negre pe iarbă la grămadă. iar el se ridică şi rîse scurt. în timp ce văzduhul vuia. Ceilalţi începură să vorbească înfocat. trecînd de bazin. . Scoateţi-vă pelerinele. Ochelarii lui Piggy scînteiară. ― Şi Simon. Cei trei începură să meargă la pas.. ― După ce te-am rugat că nu vreau. Se ridică.. dar te-ai apucat şi le-ai spus imediat. negru şi aspru. Nu ducea lipsă de băieţi dintre care să aleagă. gata să-i ofere ceva. ― Despre ce dracu' vorbeşti? ― De faptul că mi se spune Piggy Ţi-am zis că nu-mi pasă cîtă vreme nau să mă strige Piggy. Rămîneţi cu toţii pe loc. apoi se răzgîndi şi se aşeză la loc. Dădu din cap spre Ralph. Din cînd în cînd. ― Am putea face o armată din el. Pînă şi corul aplaudă. ― Bine. Ralph îi privi cu admiraţie.. care îi atîrna în laţe..

Rădăcinile şi tulpinile lianelor erau atît de încîlcite.. ― Mergem pînă la capătul insulei şi ne uităm după colţ. ― Ţuţ! ― Meserie! ― Mişto! Greu de ghicit de ce se bucurau. ― Animalele. erau murdari şi frînţi de oboseală. Întoarce-te. nu le îngăduiau să înainteze decît prin nişte tunele. E o mică îndoitură ― şi. Această parte a plajei era mai aproape de munte decît toate celelalte. Cele mai răspîndite erau stîncile trandafirii. . în afară de solul cafeniu şi de razele întîmplătoare prin frunziş. Cred că-i calea cea mai uşoară. Printre stîncile rozalii erau adeseori şi cărări înguste.. îşi dădu seama că îl jignise şi că îl zdrobise sufleteşte. poate în cea mai grea clipă. Se întoarseră unul spre celălalt. Fluxul scăzuse. claie peste grămadă. Ascensiunea abruptă pe tancurile de stîncă nu se dovedi atît de grea ca trecerile ocazionale prin tufişuri. ― O să încercăm să ne căţărăm pe munte de aici. Ralph se zgîriase rău. Piggy rămase nemişcat. făcînd-o tare ca o şosea. Cînd încetară să rîdă. cu o stîncă imensă înălţîndu-se din lagună. Piggy. zise el. Singurul lor ghid. era direcţia pantei: dacă o gaură. ― Dacă o fi într-adevăr o insulă. simţind nevoia de-a găsi o explicaţie. trebuiră să rîdă din nou. ― Hai. ca o piramidă. prin magia mirajelor. Ralph îl privi pe Piggy cu mai multă înţelegere. ― Parcă-i glazura de pe o prăjitură roz. Băieţii reuşiră să se strecoare dea lungul lor cu faţa la stîncă. zise imediat Jack. îmi pare rău dacă te simţi jignit. vă daţi seama. iar peste bloc un altul. ― Nu-i nimic de văzut după colţ. groase ca pulpele lor. Ezită între două căi ― de a-şi cere scuze sau de-a continua cu jignirile. încît băieţii trebuiau să se furişeze printre ele ca nişte ace flexibile. Ralph cercetă bezna de sub pomi. sîntem exploratori. Simon îi mîngîie timid braţul lui Ralph. fără să-şi fi pierdut. Ralph rămase alături. Lianele. iar indignarea de pe faţă îi dispăru treptat. ― Haideţi. dar. ― Mai bine Piggy decît Fatty. astfel că zăceau strîmb. încălecate de un bloc pus pieziş. Într-un fel. Toţi trei se înfierbîntaseră. Reveni la platformă. Asta-i treaba ta. pătrunzînd adînc în universul plantelor. şi aşa mai departe. Un fel de splendoare se răspîndi asupra lor şi asupra peisajului. aproape de sfîrşitul după-amiezei. şerpuind în sus. îi pătrunse şi se simţiră fericiţi. stîncile sînt tot mai greu de urcat. Pădurea vibra subtil. zise Jack. stătu în mîini şi căzu. zise el. ― Oamenii? Jack clătină sceptic din cap. zise Ralph. Cei trei băieţi păşeau repede pe nisip. izbucnind din fantastica încrengătură a lianelor din pădure. gîfîind. Pe stîncă îşi aveau cuibul păsările marine. Acum. rîseră tare şi vorbiră fără să se asculte. Văzduhul sclipea. O îngrămădire obişnuită de blocuri cubice. Găsiră capătul insulei. pentru a da de urma cărării în continuare. zise Ralph. Haideţi. iar ierburile marine întăriseră o fîşie a plajei. conchise el cu brutalitatea conducătorului înnăscut. La revedere. Cei trei băieţi începură să se caţere. pînă cînd masa trandafirie devenea o aglomerare de stînci în echilibru. O forţă necunoscută smulsese şi sfărîmase aceste cuburi.. forma sau realitatea. reuşiră să urce. Prins în păienjenişul lianelor. mirajele se mai domoleau. Ralph se întoarse cu ochi strălucitori spre ceilalţi. ― Cine-a făcut cărarea asta? Jack se opri şi îşi şterse faţa de sudoare.Se aşternu tăcerea. de pildă. fiindcă nu există un colţ. care apărea foarte desluşit. oricum. şi strînge numele băieţilor. acoperită de dantela lianelor era mai sus sau mai jos decît o alta. Ralph îşi puse mîna streaşină la ochi şi urmări conturul zdrenţuit al colţilor stîncoşi ce înaintau spre munte. Ralph.. Ralph strigă de probă şi ascultară cu toţii ecourile înăbuşite. E mai puţină vegetaţie de junglă şi mai multă stîncă trandafirie. Se întoarse şi o rupse la fugă după cei doi.

o coborîre mai domoală. un praf alb şi roz pluti în aer. O dată cu spaţiul deschis apăru şi soarele. drumul spre vîrf se dovedi uşor. ridicîndu-se de pe plante. Porniră însă nu spre vîrf. vegetaţia atîrna peste deschizătura din stîncă şi se răspîndea abundent prin bolta pădurii. în curînd. zise Simon. Locul era plin cu flori albastre. ― Ia uitati-vă! Ia uitaţi-vă! Sus. solemn. căzu. Ralph vorbi primul: ― Trebuie să ne vedem de drum. cobora în spate. ca un fort. ― Împingeţi! Accelerarea mişcării de pendul. Dincolo de golf se zărea culmea pătrăţoasă a muntelui şi în curînd ajunseră pe ea.. pădurea de sub ei se zgudui. plecară. în locul unde insula pătrundea în mare se găsea o alta. ca şi cum ar fi trecut prin ea un monstru turbat: apoi insula se linişti. dar termina la la capăt printr-o coadă trandafirie. ― Ar trebui să desenăm o hartă. Ce păcat că n-avem hîrtie. ― Haideţi.. Sînt sigur că n-a mai călcat nimeni pe aici. în sfîrşit. în lungimea bărcii. în cele din urmă însă. Ghiciseră că era o insulă: tot căţărîndu-se printre stîncile trandafirii. străjuite de mare. cei trei băieţi acceptaseră o altă provocare. înaintea lor. ― Meserie! Nu aveau destul loc ca să stea cu capul în jos. hurui. fără să se mai cufunde în beznă. pentru a ţine ritmul.. zise Jack. ridicare. recife. îmbrăcată de pomi şi cu sclipiri trandafirii. înţeleseseră parcă instinctiv că marea îi înconjura. Ecouri şi păsări îşi luară zborul. apăsare în punctul final de echilibru. Stîncă era cît un mic automobil. spre ţărm.― Asta-i o adevărată explorare. Prin aer roiau fluturi. înfruntîndu-i peste frunziş asemenea unui bastion rozaliu . o stîncă aproape izolată. ― Am putea să zgîriem pe coajă de copac şi să umplem dungile cu lut negru. cînd o împinse. un fel de căţărare peste stîncile trandafirii. ― Dumnezeule! Se aflau pe buza unui golf. în penumbră se văzu doar un morman de trupuri fericite şi agitate. mai tare.. Insula semăna oarecum cu o barcă. se desprinse. se rostogoli. ― Împingeţi! Se legănară înainte şi înapoi. Drumul îi conduse în pădurea tot mai rară şi întrezăriră întinderea mării. se balansa în aer. cocoşată la un capăt. hotărî să nu se întoarcă. zburînd şi aşezînduse la loc. Cînd se despărţiră. Dar nu voiau să-şi spună ultimul cuvînt decît odată ajunşi în vîrf. Ralph se opri. Ralph îşi exprimă de data asta intensitatea emoţiei prefăcîndu-se că-l doboară pe Simon cu o lovitură. Mai departe. Ralph se întoarse spre ceilalţi. Granitul trandafiriu al stîncii următoare se afla mult dincolo de liane şi de pomi. Privirile lor învăpăiate se adunară din nou. sări şuierînd prin văzduh şi sapă o groapă adîncă prin bolta pădurii.. de un verde intens. Cînd mai aveau cîţiva paşi... Cea de care se sprijinea Jack se mişca şi. accelerare. în peretele muntelui. le usca sudoarea ce le pătrunsese hainele în arşiţa întunecată şi umedă. accelerare.. De ambele părţi ― stînci. pivotă pe un punct de sprijin. ― Tot ce-i aici ne aparţine. un fel de plante de stîncă. Calea spre vîrf le părea. stîncile sfărîmate se ridicau ca nişte clăi şi coşuri de casă. aşa că reuşiră să urce repede poteca. ― Ţuţ! ― Ca o bombă! ― Ura! Cinci minute nu se clintiră de la locul triumfului. apoi întinderea plată a junglei din insulă. cînd vor fi avut o perspectivă panoramică asupra mării. propuse Ralph. sau a unei jumătăţi de golf. Asaltul culmii trebuia să mai aştepte. Băieţii îşi croiră drumul prin defilee şi printre bucăţile ascuţite de stîncă. în beznă. şi prin aerul cristalin al înălţimilor. vîrfuri de pomi şi o costişă abruptă. anevoios. acum. mai tare. deasupra acestui capăt al insulei. ― Împingeţi! Stînca uriaşă se clătină.

trunchiuri zdrobite. O să vînăm! O să prindem animale. iar mugurii. zise Jack. îngrădea mai multe laturi ale insulei. dădu din cap. am aflat ce voiam. Un recif de coral. unde nu se vedea nici un recif. Muguri de lumînare. iar apoi la locul dramei. sau vreo barcă. Pe cînd înaintau. zise Ralph. Apoi purceluşul se smulse dintre liane şi o zbughi prin tufişuri. ― Mi-e foame! Cînd Simon pomeni că îi era foame. ― Bucăţica aia de pădure de acolo. ― O s-avem ce mînca! strigă Jack. dar obosind înainte de-a fi terminat. O să ne asigurăm mai tîrziu. pornind din locul sterp unde stăteau. înfiptă în lagună. Ralph se uită în jos. zise Ralph. Aşa cum se ivea schiţat pe mare. Pauza dură atît cît animalul să priceapă ce îngrozitoare va fi lovitura ce i se pregătea. în direcţia opusă. lăsînd între ea şi mare franjuri de palmieri. savurau dreptul de a domina. Guiţa subţire. pradă unei spaime demente. căzură printre flori şi îşi croiră drum pe sub pomi. era şi platforma alături de care se foiau ca nişte insecte siluetele copiilor. pe pantă. pentru o clipă. triumfători.. Găsiră un purceluş prins într-o plasă de liane. ― Ăsta-i drumul cel mai scurt înapoi. Simon îi privi tăcut. Florile de stîncă din apropiere tresăriră şi briza aduse o clipă răcoarea pe feţele lor. guiţăturile crescură. mirajele nu răpeau perspectivei nimic din limpezimea ei. Tot acolo. Urmă o tăcere scurtă după care porcul continuă să guiţe. Dîndu-şi seama că ţinea încă în aer cuţitul. îşi . spuse Ralph şi îşi întinse braţele. ― Parcă sînt nişte lumînări. Pădurea fremăta. Ralph îşi făcu palmele căuş. ― Uite unde am aterizat.. Rîseră. Băieţii se uitară unii la alţii. de jos. ― Nu-i poţi aprinde. Reciful situat cam la un kilometru depărtare. ocolind în cercuri stîncă de la care pornea brazda. cînd deodată auziră zgomote ― guiţături ― şi zgomotul sacadat al unor copite pe o potecă. ― Nu văd nici o dîră de fum de la vreun sat. iar după-amiaza trecuse de mult. Jack arătă în jos. Băieţii cercetară totul. ― Muguri de lumînare. o ţine muntele. trăgînd o linie continuă cu creta. părea opera unui uriaş care se aplecase pentru a reproduce forma insulei. zbătîndu-se. ― Uite un recif. iar lama continuă să strălucească la capătul braţului osos. ca să iasă din plasa elastică. Cei trei băieţi se repeziră. iar părul negru îi căzu pe frunte şi pe ceafă. lianele continuară să se smucească. remarcă Ralph.şi îndrăzneţ. Ridică braţul. faţa îi strălucea. ― Totul ne aparţine. Coborîră pe o costişă de stîncă. băieţii simţiră că barca se mişca încet la pupa. Erau tufişuri de tuia întunecate şi frumos mirositoare. dîre lungi de spumă se spărgeau de stînci şi. mugi şi plesni ca un bici.. dincolo de brîul de recife lucea albastrul întunecat al mării. îşi dădură seama că şi lor le era. iar stîncile şi plantele marine se vedeau ca într-un acvariu. iar Jack îşi scoase cuţitul cu un gest larg. Se aflau la marginea pădurii dese şi păşeau obosiţi pe o potecă. foarte ascuţit şi insistent. Apa din golf era albastru-verzuie. ― Sînt luminări verzi. Se simţeau înălţaţi: erau prieteni. devenind disperate. Fiecare loc vizibil de pe munte era împădurit ― doar flori şi pomi. Jack spintecă unul cu briceagul şi zeama îi împroşcă. stăteau strînşi la lumină. ― Haideţi. ― E mai abrupt. apoi se uitară în largul mării. Ralph schiţă cu degetul o linie şerpuitoare. Am văzut poze cu stînci de-astea. şi mergînd paralel cu aşazisa lor plajă. Doar seamănă cu lumînările. Se opriră şi cercetară curioşi desişurile dimprejur. nu le putem mînca. Erau sus de tot.. Fluxul înainta. dar nu cred că insula-i locuită. spuse Jack dispreţuitor. Tufişuri de lumînare. Jack pălise sub pistrui. cu gurile deschise. printre flori. în josul defileului. de un verde ca ceara. Simon vorbi primul. Cu ochii strălucitori. Haideţi. făcură salturi şi urlară pe munte. În spatele prăpăstiilor şi al stîncilor se deschidea o spărtură printre pomi. apoi brazda. pîn-au să vină să ne ia de-aici.

― A scăpat. Data viitoare avea să fie fără milă. întrunirea de acum se deosebea de cea de dimineaţă.. îl întrerupse Jack.. pe iarbă. zise Ralph. e nevoie de o armată. ca să vînăm. Îşi dădu seama că putea să vorbească fluent şi să le spună ce-avea de spus. ― Înainte de a-l putea omorî. ― Cu toate astea. care nu se cunoscuseră înainte de evacuare. Ţinu scoica în faţă şi se uită la gura ei. Soarele dupăamiezei cădea pieziş de pe cealaltă parte a platformei şi majoritatea copiilor. la stîngă băieţii mai mari. ― Dar.coborî braţul şi vîrî lama la loc în teacă. Nu era decis dacă să se ridice sau să rămînă jos. Se spune întotdeauna înjunghiatul unui porc.. simţind prea tîrziu arsura razelor. ― Cochilia? ― Aşa se cheamă scoica. Ca să vînăm porci... se ghemuiau ţîncii. care nu mai formau un grup compact.. Sînt porci pe insulă. se apucară să caute şi să devoreze hrana.. avem nevoie de vînători ca să facem rost de carne.? Ştiau cu toţii motivul pentru care Jack nu lovise: din pricina spaimei imense stîrnite de cuţitul ce cobora şi avea să taie în carne vie.. ― Alegeam locul. . Întrunirea murmură. data viitoare! Jack înfipse cuţitul într-un trunchi şi se uită în jur provocator. ― Aşa. nici fum. Piggy stătea alături.. Va trebui s-avem singuri grijă de noi. N-am văzut nici case. Toţi trei încercară să descrie animalul roz ce se zbătuse în liane. că platforma se şi umplu. Sîntem pe o insulă nelocuită. Data viitoare. vedeţi.. altfel nu poţi mînca din carnea lui. sfidîndu-i să-l contrazică. Ne-am suit pe vîrful muntelui şi-am văzut apă de jur împrejur. Ralph ridică pe genunchi scoica trandafiriu-gălbuie şi o briză bruscă împrăştie lumină pe platformă.. spre bazin. Am să-i dau cochilia primului care vorbeşte. ca la şcoală.. ― Porcii se înjunghie. Ralph stătea pe un trunchi prăbuşit. fără alţi oameni pe ea. îşi puseseră hainele. ― Ascultă. ― Da. Şi mai e ceva.. ― Aşa că. Mergea înaintea lor şi nu-i vedeau chipul. Ruşinaţi. ― Guiţa. Ralph îşi drese glasul. dar nu-l ajuta. în faţă.! Îşi smulse cuţitul din teacă şi-l înfipse într-un pom.. îşi scoseseră pelerinele. zise Jack. La dreapta lui se găsea grosul corului. Se uită la stînga. Ieşiră la lumina soarelui. Băieţii din cor. zise Jack. apoi înaintară pe brazdă spre platformă şi spre adunarea băieţilor. ― Şi încă un lucru. Nu se poate să vorbim toţi odată.. ― Îl înţepi în grumaz şi laşi să se scurgă sîngele. II Focul de pe munte Nici nu apucă Ralph să termine cu suflatul în cochilie. Aşteptam să mă hotărăsc unde să-l împung.. apoi tăcu... nici urme de paşi. Tăcere. din pricina sîngelui de nesuportat. zise Jack. So ţină cînd vorbeşte. ― Am să-i dau cochilia celui care vorbeşte. Va trebui să ridicăm mîna. ― Nu există nici un om mare. ― De ce n-ai.. cu partea stîngă a trupului la soare.. ― Alegeam locul... îl corectă Ralph violent. dar. Ridică scoica de pe genunchi şi se uită la feţele vărgate de soare. ― Am văzut. nici bărci şi nici oameni. Îşi trecu mîna prin părul blond şi vorbi: ― Sîntem pe o insulă. Se uită împrejur fioros. nu se împung. Întrunirea se linişti. izbucniră toţi trei în hohote de rîs şi porniră să coboare înapoi pe potecă. ― Eram gata.

Ceilalţi băieţei. Îi urmări o clipă cu ochi mari.. Am găsit hrană şi băutură şi. ― Dacă tot trebuie să aşteptăm. dar erau serioşi. Băieţii mai mari îl observară primii pe băieţelul care se opunea. ― Insula coralilor. Băieţelul se uită împrejur. apoi se răsuci pe călcîie şi se aşeză. Ralph zîmbi.. Deodată. continuă el. Jack. scăldat de lumina violentă a atenţiei generale.. Piggy.. Ralph dădu în lături smocul de păr blond care îi atîrna pe frunte. în rîuleţul de colo ― tot ce vrei. ― Să facem reguli! strigă el nervos. A mai descoperit cineva ceva? Îi dădu înapoi cochilia lui Ralph şi se aşeză. Pînă vin oamenii mari să ne ia deaici. încît auzeau gîfîiturile lui Piggy. se uită nesigur la Ralph. ― Poate că ştiau unde mergem. Doar eu. zise el. Şi nu ştiu unde sîntem. ― Avionul a fost doborît de tir şi s-a prăbuşit în flăcări. în timp ce-i ştergea de cămaşă. ― E insula noastră. Nimeni nu ştie unde sîntem. ne putem distra.. Ralph continuă.. Stătea în picioare... iar Jack şi Simon tăcură. Jack rămase în picioare. Ralph îi luă cochilia din mînă. ― Şi flori albastre. ― Aşa că s-ar putea să rămînem aici vreme îndelungată. Jack se aşeză. cuprins de panică. care îi zîmbi. care pe o parte a feţei avea o pată.. ne-am putea distra pe insulă. Tăcerea era atît de desăvîrşită. ― Ura! ― Ţuţ! ― Bang! ― Bong! Ralph simţi că i se ia scoica din poală. ― E ca într-o carte. Jack întinse mîna după cochilie.. se furişă pe platformă şi se pierdu în pădure. Un grup de copii mici îl împingeau. Simon şi cu mine ne-am căţărat pe munte. Se uită la feţele lor atente.. scurma în iarba aspră cu degetul mare de la picior. cînd voi toţi. ― Sîntem însă pe o insulă bună. ― Nimeni nu ştie unde sîntem. îl împinseră spre Ralph. ca o pisicuţă.. Bombănea şi era gata să izbucnească în plîns.. apropie-te. Piggy îşi puse ochelarii. Jack se ridică în picioare. în picioare. ― Îl încurcaţi pe Ralph. ― Vorbeşte! . Nu-l lăsaţi să ajungă la lucrul cel mai important. ― Rîndunici şi amazoane. Se iscă hărmălaie. Se întrerupse pentru a urmări efectul. arătă spre cochilia din mîinile lui Ralph. un semn din naştere. ― Comoara din insulă. E o insulă bună. O groază de reguli! Iar dacă le încalcă cineva. care şopteau. zise Ralph. Am putea să rămînem aici vreme îndelungată. Piggy îşi scoase ochelarii şi clipi des. Se părea că nimeni nu mai descoperise altceva. fiindcă n-am ajuns la destinaţie. ― Cine ştie că sîntem aici? Ia spuneţi! ― Se ştie la aeroport.. Era mai palid decît înainte şi se emoţionase. Un nichipercea de vreo şase ani.― Şi nu-l va întrerupe nimeni. Ralph scutură cochilia. strînse la piept marea cochilie gălbuie şi strigătele se stinseră. revenindu-şi oarecum. haide. ― Asta voiam şi eu să spun. şi mîngîie buşteanul. Si hrană. ― Tăticu.. Briza care se ţinuse scai de ei pe lagună. Piggy. Soarele se strecură şi se aşternu auriu pe jumătate din platformă. şi apă în care să ne scăldăm. de culoarea dudei.. dar poate că nu. voi toţi.. ― Sînt şi porci. Tăcere. ― Foarte bine. ― Ala cu trompeta. E grozav.. iar el nu voia să înainteze. ― Stînci. zise Piggy. Făcu un gest larg.

― Atunci n-a putut s-o vadă! Rîsete şi strigăte de bucurie. ― O fiară? ― Ca un şarpe. şi. Băieţii o simţiră şi se foiră stingheriţi. ― Susţine cu încăpăţînare c-a văzut-o. ― Zice c-a văzut fiara. Briza rătăcitoare. stîrni uşurare şi veselie. ― Da' nu-i nici un şarpe! ― O să vedem cînd o să mergem la vînătoare. dar ici şi colo. explică Ralph prietenos. Piggy îngenunche alături de el cu scoica într-o mînă. Trebuie să ne distrăm.Băieţelul întinse mîna după cochilie. Le aruncă celorlalţi doi un zîmbet larg şi complice. după ce s-a tot opintit printre lianele alea. capetele confirmară printr-o mişcare gravă. se simţi învins. ― Da' nu-i nici o fiară! ― Zice că dimineaţa s-a transformat într-o liană. ― Probabil c-a visat urît. Şi-o să ne uităm şi după şarpe. una de-aia din pomi. toţi urmăreau discuţia cu un aer grav. auziseră de coşmaruri. stăruia o neîncredere care trebuia risipită altfel decît prin asigurări raţionale. Bombănituri. pentru o clipă. ― Aţi auzit? Zice c-a văzut-o pe întuneric. Ralph rîse. ― Care şarpe? ― Spune că există o fiară. ― Şi chiar acum pe plajă.. Fiara a venit şi pe urmă a plecat. şarpele ăla. Uite la ce m-am gîndit. Aprobară din nou grav. ― Nu există nici o fiară şi nici un şarpe pe o insulă ca asta. dar între timp hohotele îi curmaseră băieţelului vocea. s-a întors şi-a vrut să-l mănînce. Se gîndi din nou. iar adunarea hohoti. vom fi salvaţi. întreabă dacă o să se mai întoarcă astă-seară. ― Vrea să ştie ce-aveţi de gînd cu şarpele ăla.. Murmure. ― Daţi-i cochilia! strigă Piggy. ― Ajungem acum la lucrul cel mai important. sau poate apusul soarelui.. Chiar dac-ar fi. Daţi-i cochilia! În cele din urmă. Ralph se enervă şi. ― Trebuie să fim salvaţi. iar ceilalţi băieţi îl imitară. Ralph îl convinse să ţină scoica.. Ralph îşi trecu mîinile prin păr şi se uită la băieţel amuzat. ― A visat. Adunarea tăcea. Ralph rîse şi se uită împrejur. strecură niţică răcoare pe sub pomi. ca Africa sau India. fireşte. printre ţînci. O să vînăm porci şi-o s-avem carne pentru toţi. Băieţelul se ghemui şi mai mult... Strigătele aprobatoare ale adunării îl loviră ca un val şi îşi pierdu şirul. ascultînd şi traducînd adunării cele auzite. Cei mai mari fură de acord. M-am gîndit. ci doar de greutatea noii autorităţi a lui Ralph. îşi retrase brusc mîinile şi începu să plîngă. ― Unde? ― În pădure. Nu-i nici un şarpe. ― Da' nu-i nici o fiară! Nu mai rîdea nimeni. Din ochii care îl priveau atît de concentrat dispăruse orice veselie. ― Ralph are dreptate. M-am gîndit la el în timp ce ne căţăram pe munte. A văzut-o. Trebui să . groasă ca frînghia şi care atîrnă de pe ramuri. şi vrea să ştie dacă o să se întoarcă din nou astă-seară. fireşte. Simpla afirmaţie. ― Da' nu-i nici o fiară! O forţă de care nu fusese conştient îl îmboldi să declare din nou răspicat: ― Vă spun că nu-i nici o fiară. Jack luă cochilia. Nu trăiesc decît în ţările mari. Părea confruntat cu un lucru intangibil. o să-l vînăm şi-o să-l omorîm. Şi trebuie să fim salvaţi. dar şi enervat. aşteptînd confirmarea din partea băieţilor. Ralph ridică din nou cochilia şi buna dispoziţie îi reveni cînd se gîndi la ce avea să le spună. nesprijinită de vreo dovadă. ― Zice că fiara a venit pe întuneric. Foarte mare.

Simon. purtat de propriul triumf. croindu-şi drum printre frunzele şi crăcile rupte. Pomii. Aproape toate vreascurile erau atît de putrede. Piggy îşi regăsise răsuflarea. într-o bună zi. arătînd că şi el ştia să bată din palme. ― Sînt sigur c-a trecut ora ceaiului. pe care sînt desenate toate insulele din lume. se îndreptă spre pădure şi trecu peste brazdă. mare sau mică. uitînd de cochilie. ― Tăceţi! Aşteptaţi! Ascultaţi! Continuă în tăcere. Jack.. de viermi şi de putreziciuni. Ralph roşi. Suspină. Gloata se îndreptă deodată spre înălţimile insulei şi dispăru în urma lui Jack. Jack se întoarse spre corul gata să-i execute ordinele. ― Mai e ceva. încît cînd trăgeai de ele se rupeau. poate că n-o să ne observe. se prăbuşeau prematur şi putrezeau. Aşa că vedeţi. luă cochilia. stîrnind un nor de aşchii. încîntat de concluzie. Piggy îl privi dezgustat. Haideţi! Găsiră o potecă potrivită şi începură să tragă de vreascuri. Nu rămaseră decît Ralph. Fiecare grup de băieţi îşi aduse contribuţia. şi mormanul de vreascuri crescu. într-o bună zi tot o să fim salvaţi. ― O să facem un morman de vreascuri. se uită într-o parte la Piggy. Apoi. dar fără să-l audă cineva. nu aveau destul pămînt ca să crească. pe peretele mai abrupt al muntelui. împărţind greutatea. Aşa că are şi o fotografie a insulei ăsteia. dar alte vlăstare căutau să iasă la lumină. apucîndu-se cu toţii de treabă. Sepcile lor negre.. care rînjea. ― Şi. Izbucniră în aplauze şi în curînd platforma răsuna de zgomotul lor. Sub cealaltă parte a vîrfului muntelui se afla o platformă împădurită. care plesnea de admiraţie. Ralph se trezi că duce un buştean împreună cu Jack şi îşi zîmbiră. apoi se opri şi îşi înălţă privirea. S-ar putea să fie chiar vaporul lui tăticu. Zice că regina are o cameră mare. ― Ce ţînci! zise el dispreţuitor. Dacă se apropie un vapor de insulă. Departe. acolo jos avem lemne de foc. au să trimită aici un vapor. Gemenii Sam şi Eric fură primii care găsiră un buştean bun. Roger şi Maurice nu-l apucară şi ei. ― Uite. şi Piggy. dar nu reuşiră să-l scoată pînă cînd Ralph. Acum ţineau la el şi îl respectau. Pînă şi copiii care ajunseseră în vîrf îşi dădură drumul la vale.scuture cochilia înainte de a se face auzit. şi apoi în cealaltă la Jack. cu expresia de martir a unui tată pus să îndure scrîntelile copiilor. cîteva trunchiuri ieşiră însă întregi. Ralph scutură cochilia. Din nou. ― Haideţi! După mine! Pe sub palmieri se stîrni un zgomot care anunţă fojgăiala. ― Ralph! Ei! Unde te duci? Ralph înainta din greu peste primele valuri ale brazdei. prin strigăte şi printre razele piezişe ale soarelui se răspîndi acea . sub arşiţa umedă. simbolice. Să-i ajutăm să ne găsească. Zgomotul adunării în mişcare se pierdu pe munte. Ralph se trezi din nou că repetă gestul de a-şi face mîinile căuş. înaintea lui. ţipînd să se facă linişte. Chiar şi ţîncii plecară. platforma părea locul ideal pentru obţinerea combustibilului. A zis că nu mai există nici o insulă necunoscută. lianele îi cotropeau. Adunarea se simţi mai în siguranţă în urma cuvintelor lui. Ralph se sculase şi el. Jack îi dădu dreptate şi se trase de buza inferioară. ― Ca nişte ţînci. cu cochilia în mînă. se aplecă şi îşi înnodă şireturile. Jack răcnea printre ei. plină de hărţi. răsunau trosnituri şi rîsete. traseră lemnul mort şi grotesc pe stîncă şi îl rostogoliră peste ea. Cam la treizeci de metri mai jos de ei. Doar Piggy nu muncea. Se opri. Încetul cu încetul. le alunecaseră pe ureche. ― Tatăl meu e în marină. ca nişte berete. Se poartă ca nişte ţînci! Ralph îl privi bănuitor şi lăsă cochilia pe trunchiul unui copac. zise Piggy. La întoarcere. Ce-şi închipuie c-au să facă pe muntele ăla? Mîngîie cu respect scoica. Aşa că trebuie să facem fum pe vîrful muntelui! Să aprindem un foc! ― Un foc! Să aprindem un foc! Toţi băieţii se ridicară brusc în picioare. Din nou veselie şi bună dispoziţie. prin briză.

. ― Ochelarii! urlă Piggy. Mai jos. ― Pssst! Pssst! Deasupra muntelui sufla slab briza. Se prelinse în sus şi băieţii izbucniră în strigăte de veselie. ― Are cineva chibrituri? ― Faci un arc şi învîrteşti săgeata. ― Totu-i neclar. ― Mai aduceţi lemne! Aduceţi cu toţii lemne! strigă Ralph. Jack roşi şi el. urcară muntele cu braţele pline de frunze uscate şi le aruncară peste morman. ― Vrei? Îşi drese glasul şi continuă. iar briza era un rîu de scîntei. înaintară din greu pe ultima parte abruptă a muntelui. Rînd pe rînd. un fir subţire de fum se înălţă şi îl făcu să tuşească. băieţii încă munceau. zise Jack şi îi întoarse zîmbetul. iar băieţii se risipiră prin pădurea de pe costişă.. Jack îngenunche şi el şi suflă încet. zise Ralph. cuprinse o ramură. înălţarea unui drapel de flăcări fîlfîind permanent pe munte. roşu la faţă. Intonară: Unu! Doi! Trei! şi zvîrliră buşteanul peste mormanul uriaş de crăci. pe munte. Aproape imediat. Daţi-mi ochelarii! Ralph se îndepărtă de morman şi lăsă ochelarii în mîinile întinse nesigur de Piggy Vocea acestuia se transformă într-un murmur. ― Piggy. ― Hei. ― Freci două beţişoare. . băieţii încetară să plece după vreascuri şi rămaseră înconjuraţi de vîrfurile trandafirii şi zdrobite ale muntelui. ― Aveţi grijă! Daţi-mi-i înapoi! De-abia mai văd! O să spargeţi cochilia! Ralph îl împinse cu cotul şi îngenunche lîngă morman. Ceilalţi băieţi reluară strigătul pînă cînd tot muntele vui. oferind o mînă de ajutor. Ralph mişcă ochelarii înainte şi înapoi. iar Ralph stătu în mîini. ― Vrei să aprinzi focul? Acum. iată sarcina imediată. pînă cînd fumul se împrăştie. îi cuprinse treptat un sentiment de ruşine şi nu ştiau cum să-şi înceapă mărturisirile. Gemenii. ― Dumnezeule! Ce mai morman! Jack arătă brusc cu mîna. ! Băieţii ţopăiau de fericire. cînd absurditatea situaţiei devenise limpede.. pînă cînd imaginea albă şi lucioasă a soarelui în asfinţit se aşternu pe o bucată de lemn putred. în timp ce lumina soarelui de seară i se reflecta pe ochelari. acea stranie şi nevăzută lumină a prieteniei. îmbrăcat în pantaloni scurţi şi cămaşă. Pînă şi copiii cei mai mici. Împreună. Flacăra. crescu. unindu-şi eforturile sub povară. Începu să se bîlbîie. Mormanul era putred şi uscat ca iasca. dîndu-şi seama că mormanul crescuse destul. ― E îngrozitor de greu. ― Ochelarii lui ― să-i folosim ca lupe! Îl înconjurară mai înainte ca Piggy să poată da înapoi. în timp ce restul de băieţi se odihneau alături. ieşi cu greu şi atent din pădure.. Trunchiurile se fărîmiţau într-o pulbere albă. Îşi frecă mîinile. încît crăci întregi se predau cu voluptate flăcărilor galbene care se avîntau în sus. aproape invizibilă la început în lumina vie a soarelui. Nici nu-mi văd mîna. rîzînd cu mare chef. ― La o parte din lumină! Băieţii se împingeau şi se trăgeau. ― Nu pentru noi doi. se îngroşă şi apăru o flăcăruie. Respirau regulat şi transpiraţia li se zvîntase. a aventurii şi a mulţumirii. Ţinea cochilia sub braţ. prinse timid culoare şi ajunse la o cracă unde explodă cu o trosnitură violentă. Piggy se apropie. Viaţa deveni o întrecere cu focul. Căldura bătea la mare distanţă în jur. Îi aruncă o privire lui Ralph. lăsaţi-mă în pace! Scoase un urlet de groază cînd Jack îi smulse ochelarii. cu o inteligenţă nebănuită. Ralph vorbi primul. Piggy clătină din cap şi se apropie de mormanul de vreascuri. nimeni nu se gîndea la urmări. imitînd mişcarea. care îşi mărturisi confuz incompetenţa. Le freci. Ralph şi Jack se priviră. Apoi se dădură înapoi.splendoare. dintr-o parte într-alta. aruncînd o jerbă mare de foc la şapte metri. ai cumva chibrituri? îi strigă Ralph. deşi unii dintre cei mici pierduseră interesul şi căutau fructe prin noua pădure.

Nici urmă de vapor. Te-ai mulţumit să stai. răspunse Piggy indignat. Ăsta a fost ajutorul lui. Băieţii îşi dădură asentimentul. Se uitară concentrat la albastrul intens al orizontului. zise Maurice. Pala se micşoră repede. adică pe vînătorii mei.. ― Acum lăsăm focul să se stingă. E cel mai bun mijloc de-a scoate fum. Ar trebui să fixăm mai multe reguli. ca nişte cîini. în două grupe. o să vină şi-o să ne ia. ― Am cochilia. Se aruncară jos la umbră. de cenuşă. atunci descoperiră că erau frînţi de oboseală. Oricînd poate să treacă un vapor în depărtare ― arătă cu mîna înspre linia întinsă a orizontului ― iar dacă semnalăm. Tot nu vede nimeni fumul noaptea. Ne întâlnim unde e cochilia. ― Gura! Piggy se posomori. ― Trebuie să alegem pe cîţiva care să se îngrijească de foc. Jack le zîmbi şi agită cochilia. îşi dădură brusc seama de venirea serii. Trebuie să fixăm reguli şi să le respectăm. Băieţii simţiră vîntul serii pe feţele umede şi se opriră să se bucure de prospeţimea lui.. cerînd tăcere. transformîndu-se într-un vînt uşor. ca şi cum în orice clipă ar fi putut să apară acolo o mică siluetă. ştergîndu-se cu braţul pe obrajii negri. Ralph îi luă cochilia şi se uită la cercul de băieţi. zise el. ― De acord cu Ralph. săptămîna viitoare. Jack se ridică. Se întoarse către Ralph. îl facem în trei locuri. ― Să punem crăci verzi. ― Ce să zic. ― Am mai spus că-ntr-o bună zi vom fi salvaţi. grozav ai mai încercat. Trebuie doar să . care făcea ca părul copiilor să se zbîrlească pe loc. Roger luă cochilia şi se uită posac împrejur. soarele ― o picătură de aur arzător ― alunecă tot mai mult spre pragul lumii. aşa că taci din gură. surprinse privirea lui Jack şi renunţă. Piggy se aşezase între două stînci. întinse braţele să primească cochilia şi ţinu obiectul delicat în mîinile murdare de funingine. aduceau vreascuri şi le aruncau în foc. ţinînd cochilia pe genunchi. Ralph îşi înălţă fruntea de pe braţe.. La asfinţit. ― Am cochilia. chiar dac-am încerca. O dată cu încetarea luminii şi a căldurii. ― Am cochilia. Poate că n-o să fim niciodată salvaţi. O să iasă şi mai mult fum. Sîntem englezi. care apoi se stinse. Băieţii zăceau suflînd din greu.. cînd o să vrem. ― L-am aprins cu ochelarii lui.. ca şi jos pe plajă. Adunarea aprobă grav. iar englezii sînt cei mai buni la toate. Aceeaşi regulă aici. Jack se întoarse furios. ― Ralph. ― N-a fost un foc care să ne fie de folos. Ralph îi luă cochilia. printre stîncile sparte. Lăsaţi-mă să vorbesc! ― Cochilia nu mai contează pe vîrful muntelui. Doar o pălălaie. nu sîntem sălbatici. şi-o să ne ocupăm noi cu întreţinerea focului. Se iscă un murmur. zise Jack dispreţuitor. spuse Simon. Altos ― tu ai să te îngrijeşti ca focul să ardă săptămîna asta. zise Jack. am să împart corul.cînd nu se lăsau ademeniţi de fructe. Piggy vru să vorbească. Şi mai e ceva. Aşa că trebuie să ne purtăm civilizat. aruncînd o nouă jerbă de scîntei. ― Ce vrei să spui? ― N-a ieşit fum. sus.. Nici n-am putea să-l ţinem aprins. Dacă zărim un vapor pe-acolo ― îi urmăriră direcţia braţului osos ― o să punem pe foc ramuri verzi. apoi mormanul se prăbuşi pe dinăuntru cu un zgomot moale. Acest act generos stîrni un val de aplauze. ― N-a fost bine! Roger scuipă la ţintă în cenuşa fierbinte. Aerul se mişcă puţin mai repede. încît părţile adăpostite şi cele din care bătea vîntul se deosebeau limpede. Şio să-l aprindem iar. care se aplecă şi se risipi în vînt. La urma urmei. în cealaltă focul azvîrlea un braţ sălbatic de arşiţă. ― Va trebui să avem grijă şi de veghe. ― M-am uitat pe mare. într-o parte aerul era răcoros.

sau Maurice. răspunse Piggy trist. Noaptea e foarte frig acolo. Ralph tresări şi îşi dădu seama că băieţii rămîneau tăcuţi şi nemişcaţi. se tîrau ca un jaguar pe burtă spre liziera de palmieri tineri ca nişte mesteceni. ― Aţi zis că vreţi un foc mic. Zgomotele izolate ale focului se amestecau într-un răpăit de tobă. se cernu printre ramuri şi se rostogoli într-o parte. ― Cum credeţi c-o să fiţi salvaţi. Revelaţia. se strecurară prin frunze şi prin tufişuri. ― Ia uitaţi-vă! O perdea de fum se întindea la o depărtare de mai mulţi kilometri de insulă. iar tu mi-ai zis să tac. dar v-aţi dus şi-aţi strîns un morman de surcele cît o claie. Am dreptul să vorbesc. începură să chicotească. băieţii urlară de bucurie şi de entuziasm. se agăţă de un alt pom rămas în picioare şi ronţăi de sus în jos. iar apoi fumul se înteţi. Piggy luă cochilia. Şi era lemnul nostru de foc. nu trecu mult şi se tăvăleau de rîs. şi-aţi pornit cu zbieretele şi urletele aici pe munte. Băieţii se foiră şi încercară prin strigăte să-l reducă la tăcere. Hectare de fum galben şi negru alunecară lent spre mare. şi pe ramuri se ivi un frunziş de foc. Dacă zic ceva. strigă Piggy. cuprins de indignare. ― Aţi reuşit într-adevăr s-aprindeţi un foc mic. La vederea flăcărilor şi la asaltul irezistibil al focului. Flăcări mici apărură la rădăcina unui copac. Jack îşi mută ochii de la foc.. ― N-avem nimic de făcut. cuprinse parcă de o energie sălbatică. Veveriţa sări pe aripile vîntului. ― Mai taci din gură! ― Am cochilia.. Gemenii chicotiră. îi urmăriră privirea şi descoperiră gluma amară.. dar mişcarea . ar fi trebuit să facem adăposturi jos. încît tăcură cu toţii. dar dacă Jack. Va trebui să fim mai atenţi. ascultaţi-mă! în primul rînd. Se linse pe buze. Fumul se înălţa ici şi colo printre lianele atîrnate de pomii uscaţi sau pe cale de-a se usca. uitîndu-se peste ei. şi se întoarse spre Ralph. ― Am cochilia! Vă rog. Piggy îşi ieşi din sărite. care străjuiau întinderea de stînci trandafirii. apoi se undui şi învăpăie întregul şir. ― Ce spui? ― Cochilia. O jerbă plesni un trunchi şi se caţără pe el ca o veveriţă viu colorată. ― Am vrut fum.aşteptăm. Între timp. ― Aţi reuşit într-adevăr să aprindeţi un foc mic. sau Simon. Sub bolta întunecată a frunzelor şi a fumului. spre locul întins unde găsiseră vreascurile. Apoi izbucni într-un rîs atît de ciudat.. Sfidîndu-i. ― Ţi-e întotdeauna teamă! Huo. focul se înstăpîni pe pădure şi începu s-o roadă. conştienţi de măreţia şi de spaima forţei dezlănţuite sub ei. Piggy urmări nervos iadul de flăcări şi strînse cochilia în braţe. Fatty! ― Am cochilia. Toţi băieţii. Dar nici n-a apucat Ralph să spună: "Foc!". Ralph? Ralph se întoarse cu părere de rău de la spectacolul splendid şi măreţ. asta-i tot. ― Asta am spus şi eu! Am vorbit de întrunirile noastre şi de altele.. privindu-i uimiţi ochelarii lucitori. dacă nu vă ocupaţi de lucrurile importante şi nu vă purtaţi civilizat? Îşi scoase ochelarii şi se prefăcu că lasă cochilia jos. ― Va trebui să-l lăsăm să ardă. o limbă de foc răsări la rădăcina unui smoc de ierburi. Atinseră primul pom.. Ca nişte ţînci! Începură să-i asculte tirada. pe plajă. vreo patru sute de metri pătraţi de pădure căzuseră pradă fumului şi flăcărilor. Se opri în mijlocul tumultului. Flăcările. Îl priviră indiferenţi şi traseră cu urechea la răpăitul de tobă al focului. răspunse Piggy jignit. Mai jos de copiii care ţopăiau de bucurie. Am dreptul să vorbesc. crescînd mereu şi deschizînd drum. rămase în picioare. Fumul crescu. de-a lungul laturii ostile a muntelui. Inima flăcărilor sări sprinten între arbori. care părea că zguduie muntele.. Mi-e teamă.. Vocea i se înălţă într-un urlet de imputări. cu excepţia lui Piggy. îmi spuneţi să tac. spaima şi măreţia spectacolului îl înfuriară. Am cochilia. cu un realism amar. nu-i aşa.

Treaba ta dacă nu i-ai numărat. fără să-i pese de poziţia lui incomodă.unde-i? Ralph bombăni un răspuns. ― Ajunge! se răsti Ralph şi îi smulse cochilia. dar nu i-aţi dat timp să se gîndească.. Undeo fi? Mulţimea tăcea mîlc.. Tîra în mîna dreaptă . Jack se ghemui cu faţa la cîţiva centimetri de urmă... unde-i. şi porc fript. ca un cîine. Feţele băieţilor erau roşii. Nu-i de rîs! Aţi spus că Ralph e şeful. ― . N-o să fim caraghioşi dacă arde insula? Fructe fierte. Trunchiurile şi lianele care le împodobeau ca nişte ghirlande se pierdeau în bezna verde.. Pustii ăia! Cei mici! Cine i-a luat în seamă? Cine ştie cîţi sînt? Ralph făcu brusc un pas înainte. iar de jur împrejur ― tufişuri. Printre băieţi se stîrni un murmur. ― Cel care a pomenit de şarpe. mult mai lung decît cînd săriseră din avion.. ― Gura! ― . la. apoi s-au aruncat în mare. Ţi-am spus să faci o listă de nume. ― Deci. cel cu semnul pe faţă. unde-i? Vă spun c-a dispărut! Băieţii se priviră cu teamă..iar ţîncii rătăcesc pe unde arde focul. o rămurică plesnită şi conturul vag al unei copite. fără să le vină să creadă.. Se aplecase ca un alergător. iar spinarea goală i se acoperise cu o puzderie de pistrui întunecaţi şi se cojise.. cu un cîrcel atîrnat de o cracă noduroasă. la zece metri deasupra. încercînd să respire. căci se înăbuşea. îl frecaseră cu ţepii lor. arsă de soare. Jack îşi lăsă bărbia în jos şi le cercetă. Jack se întoarse la el. agonizară şi căzură la loc..pe urmă ai venit şi mi-ai luat ochelarii. Băieţii ţipară de frică: ― Şerpii! Şerpii! Uite şerpii! La asfinţit.. ― Piciul ăla.. trecînd pe dedesubt. ― Ţi-am spus. ― Cum s-o fac singur? strigă Piggy indignat.. III Colibele de pe plajă Jack stătea frînt de şale. nu ştii cîţi sîntem? ― De unde să ştiu. ― Puştiul care avea semnul pe faţă. apoi scrută penumbra tufişurilor... se decolorase. Uite. ― .. ― Şi asta nu-i tot.. o rupeţi la fugă ca. Nu se vedea decît o slabă urmă de cărare.. ca şi cum ar fi vrut să le silească să-i vorbească. Cîrcelul era lustruit pe dedesubt: porcii. Un pom explodă în foc ca o bombă. c-aţi aprins un foc de tabără inutil.. De unde ştii că nu sînt tot acolo? Piggy se ridică în picioare şi arătă cu mîna spre fum şi foc. s-au dus în pădure. ― Poate că s-a întors la. asta o să mîncăm.. Văzu un laţ de liană. ― Nici n-aţi ajuns bine aici. Se întîmpla un lucru ciudat cu Piggy. Apoi. Sub ei. pe partea ostilă a muntelui. nu-l mai văd. luminate de jos.. Se opri să-şi tragă răsuflarea..bruscă a celor mai mulţi dintre băieţii mai mari spre cochilie îl făcu să se răzgîndească. aţi dat foc la întreaga insulă. iar focul mugi spre ei. Piggy se prăbuşi peste o stîncă şi o prinse cu braţele. neobservat. cu nasul aproape de pămîntul jilav.. Jerbe înalte de liane se înălţară o clipă la vedere. se furişă vreo cîţiva metri şi se opri. O vîrî la subsuoară şi se ghemui din nou pe stîncă. parcă de ruşine. vorbi el gîtuit. dacă pustii se risipesc în toate părţile ca furnicile? Cînd v-aţi întors voi trei şi-aţi apucat să le spuneţi s-aprindă focul. De unde să ştiu cum îl cheamă pe fiecare? Ralph îşi linse buzele palide. Iar cînd zice ceva. Părul de culoarea nisipului. care apoi se stinse.. s-au risipit peste tot... au fugit cu toţii şi n-am mai apucat. Era acolo. Au aşteptat două minute. răpăiala de tobă continua. înaintă anevoie în patru labe. soarele se odihnea aproape deasupra mării.

îşi plimbă ochii peste Jack. şi pădurea erau absolut nemişcaţi. Trebuie să mai fi rămas. ― Şi trag chiulul întruna. ― Simţeam nevoia să beau. Înjură. urma aceea şi nemulţumirea surdă îi rechemară atenţia. Frunzele se desprinseră şi căzură fluturînd. Simon rămase pe loc. destul de largă şi de bătătorită ca să fie un drum. Îşi linse buzele uscate şi cercetă pădurea necomunicativă. ― Iartă-mă. căutînd un cuvînt. Excrementele de animale erau calde... Jack trezi o pasăre frumos colorată dintrun cuib primitiv de rămurele şi atunci tăcerea se sfărîmă şi un ţipăt ascuţit. o clipă. Odată întins la pămînt. şi în accesul lui de furie păreau că-i ies din cap. apoi sîngele îi năvăli la loc. şi deschise ochii. poteca se unea cu o cărare deschisă de porci. ― Am întrebat dacă are cineva nişte apă. se ivi chipul nedumerit al lui Simon. se simţi mai degrabă o fiinţă temătoare ― o maimuţă ascunsă de crăcile încîlcite ale pomilor ― decît un vînător. pe Jack. pe faţă i se aşternu o paloare. Mi-e sete. Ridică suliţa şi se strecură înainte. închise ochii. De pe potecă răzbătu răpăitul rapid şi aspru al unor copite ― un zgomot de castaniete. iar la acea oră nu se auzea nici măcar bîzîitul insectelor. Ţii minte întrunirea? Cînd s-a spus că toată lumea trebuie să muncească din greu pînă terminăm adăposturile? ― Afară de mine şi de vînătorii mei. în spatele lor. Răpăitul copitelor de porc se pierdu în depărtare. seducător. cu flori palide pe scoarţa cenuşie. Ralph stătea în faţa lagunei. Jack înălţă fruntea şi privi masa impenetrabilă de liane întinsă de-a lungul potecii. se iviră trunchiuri de un cenuşiudeschis.un băţ de vreun metru şi jumătate. marea sclipea şi Jack auzi voci. Ralph contemplă nemulţumit dezastrul. ― N-am să reuşesc niciodată să-l repar. ― Afară de vînători. n-avea pe el decît nişte pantaloni scurţi zdrenţuiţi. tresărind. Ralph explică: ― Am lucrat zile întregi. încoronate cu frunze de palmier. lîngă pom. înnebunitor ― promisiunea că vor avea carne. Ei bine. auzi ceva mişcîndu-se pe drum. cu nările larg deschise. Trase braţul drept înapoi şi aruncă suliţa cu toată forţa. ce părea că vine din abisul secolelor. Erau verzi ca măslina. respiră scurt. lîngă un adăpost din trunchiuri şi frunze de palmieri. uitîndu-se prin gaura din adăpost. vorbi Simon din adăpost. ieşi de pe potecă şi îşi urmă drumul pînă cînd pădurea se deschise vag şi în locul trunchiurilor goale. închise ochii şi trase din nou în piept aerul cald. Jack luă dintr-un grup de coji aşezate la umbră o tigvă de nucă de cocos. Zăceau grămadă printre brazde. o colibă grosolană care părea gata să se prăbuşească. dar nu-l observă. Unul din ele se deteriorase complet. stîrni ecouri. şi bău. prelucrînd informaţiile aduse de curentul de aer cald. uitîndu-se la pămîntul bătătorit pe care călca. Apa i se prelinse pe bărbie. ridică fruntea şi respiră uşor. Se trînti la picioarele lui Jack. Solul se întărise prin bătătoreala zilnică. într-un suspin lung. ― Ei.. Se opri lîngă trunchiul unui arbore uriaş.. ţinîndu-şi cu un şuierat respiraţia. Nu-l observă pe Jack decît cînd vorbi. Păşi ca o umbră prin bezna de sub pomi şi se ghemui. netede şi scoteau aburi uşori. aproape înnebuniţi. susţinuţi de cureaua în care înfipsese cuţitul. Vezi? Am . Ralph se întoarse spre adăpost şi ridică o cracă plină de frunze. Şi el. Apoi însă. încruntat. Respiră zgomotos cînd termină. Nici cei mai mari nu sînt mai breji. ― Aveţi cumva apă? Ralph. ― Nu-i nimic de făcut cu ei. iar cînd Jack îşi îndreptă trupul. plină ochi cu apă proaspătă. susţinînd acoperişul întunecat. ― Mai înalţ-o puţin. Pînă şi Jack se trase înapoi la acest ţipăt. În cele din urmă. Gesticulă. În dosul lianelor. pe gît şi pe piept. respiră adînc. ţîncii sînt. Tăcerea pădurii era mai apăsătoare decît arşiţa. Erau de un albastru-strălucitor. mînjit cu dungi de pămînt cafeniu ― victima greutăţilor unei zile de vînătoare. Jack rămase pe loc. iar el cercetă concentrat solul. Ralph îşi mută atenţia de la adăpost şi-l observă. înălţă privirea din masa de frunze. Apoi se furişă mai departe şi o apucă la întîmplare. În gaura făcută. salut! Apă? Acolo. O zbughi din tufiş şi înşfacă suliţa. scăldat în sudoare. Şi uite rezultatul! Ridicaseră două adăposturi şubrede.

un submarin sau un televizor.. aşa e. ― Vorbesc şi ţipă în somn. Jack roşi. în afară de asta... ― Am crezut c-o să reuşesc. dacă n-ar fi fost intonaţia. M-am. Ai fost treaz azi-noapte? Jack clătină din cap. ― Întruniri... Eu le-am dat drumul. ― Ce anume? ― Ei bine. Dacă am reuşi să facem vîrf uri. Doar atît. Nu ne-a ajutat nimeni.. M-am gîndit că singur. Dă-le ordin. Se ridică într-un cot. ― Avem nevoie de adăposturi! Deodată. Şi atunci. A trebuit să mă duc. În vocea lui Ralph vibra o energie ascunsă. vînătorii tăi s-au întors de mai multe ore. să mănînce sau să se joace. o să avem sigur nevoie de adăposturi. zise Ralph încet. ― Vrem carne.. iar cineva o să spună c-ar trebui să construim un avion. Şerpii nu erau pomeniţi. Jack se ridică în capul oaselor şi îşi întinse picioarele. nu? ― Ne trebuie carne. reluă Simon. E uşor să-i auzi. pe Jack îl apucă furia. S-au scăldat.. Şi mai e ceva. ― M-am dus să explorez. ― Ai băgat de seamă. Şi ne trebuie şi adăposturi. Ţîncii. Nota de nebunie îi reapăru în ochi. zise Jack. Da. ― M-am gîndit c-aş putea să ucid. ― Sînt sigur că. le e teamă. ― Şi n-o avem. ― Deocamdată n-avem deloc. Continuă să discute despre acest nou subiect mai puţin primejdios. ― Ca şi cum ar fi o insulă primejdioasă.. La sfîrşitul întrunirii.. nu trebuiau pomeniţi. Încercă să evoce impulsul covîrşitor de a depista urme de animale şi de a le omorî. ― Vorbesc de ce se întîmplă. ― Ca şi cum. or să lucreze cinci minute şi pe urmă or să se ripisească sau or să plece la vînătoare. Uimiţi de întrerupere. De două ori pe zi. Ralph şedea culcat şi se uita la palmieri şi la cer. ― Dacă mai plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul. Discutăm. Simon îşi scoase prudent capul. fiara sau şarpele ăla ar exista cu adevărat. o să fim foarte solemni.muncit toată ziua cu Simon. îşi ridicară privirea spre faţa serioasă a lui Simon. Copiii visează.. or să vină cu toţii în fugă. ştii bine. ― Ca şi cum ne-am afla pe o insulă primejdioasă. ― Mă acuzi. nu? Jack lăsă suliţa şi se aşeză pe vine. Se opri o clipă şi mînia i se stinse. e ― Dar n-ai făcut-o încă. Ralph se rostogoli pe burtă şi începu să se joace cu iarba.? ― Nu spun decît c-am lucrat din răsputeri.. ― M-am dus să explorez. Ca şi cum. Ţineţi minte? Cei doi băieţi mai mari tresăriră cînd auziră cuvîntul detestat. S-au dus să se scalde. Chiar şi unii dintre cei mari. Insinuarea lui ar fi putut trece ca neintenţionată. Se roşiseră amîndoi şi le venea greu să se mai uite unul la altul. ― O s-avem! Data viitoare! Trebuie să pun un vîrf de fier la suliţă! Am rănit un porc. ― Sînt scrîntiţi. Se răsuci în iarbă şi se uită la faţa fioroasă şi murdară a lui Jack. Cui nu-i plac întrunirile? Zilnic. dacă suflu acum în cochilie. ― Bănuiesc că n-ai de gînd să ne ajuţi la adăposturi. ― Tu eşti şeful.. ― Dar n-ai făcut-o. Avem nevoie de adăposturi din pricina. dar a căzut suliţa din el. Duşmănia era limpede. ..

. Ralph se încruntă... Expresia opacă şi dementă îi reveni în priviri.. nu-i nimic la mijloc. încît Ralph tresări violent... ― Salvaţi? A. îşi prinse genunchii în mîini şi se încruntă ca să înţeleagă limpede situaţia. Fireşte.. ― Am crezut c-ai văzut un vapor! ― Am putea să ne apropiem pe furiş.. porci şi iar porci! ― Dar avem nevoie de carne! ― Muncesc toată ziua doar eu cu Simon. Ralph îşi mută primul privirea. cu ochii la apa .. Înşfăcă suliţa şi o azvîrli în pămînt.. Jack trebui să reflecteze o clipă înainte de a-şi aminti ce însemna salvarea. nu-i nici o primejdie. ― . ― Acum văd! Jack strigă atît de tare. ― Doar eu ştiu cum se simt. ― Exact. Ralph nu-şi mai putu stăpîni indignarea.. nu cînd culegi fructe. tremură. conştientă parcă de privirea lor. fireşte. doar. Se ridică în capul oaselor şi se frecă pe umăr cu o mînă murdară. să ne vopsim feţele... De după platformă se auziră ţipetele vînătorilor care se scăldau în bazin. prefăcîndu-se că se interesează de un grup de tînci pe nisip. Vînezi! În timp ce eu. ― Vorbeam de fum! Nu vrei să fii salvat? Nu ştii să vorbeşti decît de porci. în pădure.. amintindu-şi de măreţia primei zile. nu ştiu.. ― Mă întreb cît de departe se vede. Ţineţi minte cînd ne-am dus în explorare? Îşi zîmbiră unul altuia. ci că eşti vînat. Jack sări în picioare şi vorbi foarte repede. Aşa o fi? Ridică ochii şi se întoarse brusc. ― Cel mai bun lucru e să fim salvaţi... ca vacile acasă.― Nebuni de-a binelea. ― Tu şi focul ăla! Cei doi băieţi coborîră pe plajă. ― Tu faci ce-ţi place! strigă Ralph. sus de tot. Ralph continuă. ca să stea la umbră.. Jack îşi strînse picioarele. ― Atîta vreme cît vînătorii tăi au grijă de foc. ca să nu ne vadă... Se opri o clipă. ― Aşa că ne trebuie adăposturi. se înălţă şi dispăru. ― La cîţiva kilometri.. Doar. ― Ce? Unde? Un vapor? Jack arăta însă spre prăpăstiile înalte care coborau de pe munte spre partea mai plană a insulei. scrutînd orizontul. se întoarseră şi se uitară peste umăr la muntele roz. ― Zi-i mai departe.. Se înfruntară pe plaja strălucitoare. deveni tulbure şi alb-gălbuie. Ralph privi uimit faţa extaziată a lui Jack. cît soarele e prea puternic. Făcu cîţiva paşi rapizi spre plajă. ― Au pus pe foc ramuri verzi. ― Cămin....se duc sus. ― Fireşte! Acum stau întinşi acolo sus. Simţi că nu vînezi. iar tu te întorci şi nici măcar nu observi c-am ridicat colibe? ― Şi eu am muncit. Ralph neîncrezător şi vag indignat. ca un fel de.. ― Păi. nesigur dacă Ralph îl ia în serios... murmură Ralph. desigur... apoi se întoarse. ― Nu iese destul fum. Vreau să spun. Ralph îl examina prin claia de păr blond. Roşi brusc. Tăcură din nou: Simon concentrat.. Şuviţa de fum schiţă o linie încreţită pe albastrul compact al cerului. da. te trezeşti uneori că.. cînd eşti singur. se îngroşă. La capătul platformei zăcea culcat Piggy. ― Aşa te simţi în pădure. Doar o impresie.. iar apoi se caţără pe coloana firavă. uimiţi de sentimentul duşmăniei. cînd vînezi. să se odihnească în timpul arşiţei. n-au încotro... Rădăcina de jos a şuviţei. poate să-i înconjurăm şi atunci. ― Cu toate acestea.... ― Fireşte. Deşi aş vrea să prind mai întîi un porc... Înţelegi? Asta-i tot. ― Dacă vînezi. ca şi cum te-ar urmări tot timpul ceva în junglă.

― Nu te deranja. Se priviră nedumeriţi. ― Poate mai am timp. scoteau strigăte de neînţeles şi îl trăgeau spre pomi. Florile şi fructele creşteau împreună pe aceiaşi pomi. şi. Neavînd nevoie să urce prea mult ca să găsească soarele. mai mult de dragul de a fi de acord cu el. Aerul de aici era întunecat. stropeala şi rîsetele reuşiră cu greu să-i unească din nou. pretutindeni plutea mirosul de fructe coapte şi se auzea bîzîitul a milioane de albine adunînd miere. Pielea. Ralph vîrî capul în gaura dintre frunze. continuă el şi arătă spre adăposturi. cu bărbia ascuţită. prăbuşit de-a lungul unui colţ. chiar dacă era nesatisfăcătoare. Călca cu paşi regulaţi prin hectarele de pomi fructiferi. Simon îi urmărise la cîţiva paşi. Îşi croi drum în susul brazdei. Claia de păr negru şi aspru atîrna lungă. Simon. în bîzîitul albinelor. ― Simon! El e de folos. trecu de marea stîncă pe care se cocoţase Ralph în prima dimineaţă şi o apucă la dreapta.. întregul spaţiu era îngrădit de tufişuri întunecate şi frumos mirositoare ― un amfiteatru de arşiţă şi de lumină. le alese pe cele mai frumoase din frunziş şi le împărţi mîinilor întinse şi nenumărate. strigătele. Cînd ajunseră însă la adăposturi. Simon dispăruse. E neobişnuit. Rămăsese pe loc şi se încruntase la o movilă de nisip pe plajă. ― Iar pe urmă. să văd dacă nu găsesc vreo urmă. neobişnuite. Vii şi tu? ― Dar soarele aproape c-a asfinţit. după ce mă scald şi mănînc. pînă sus. incapabile să comunice. printre pomi. ca şi Jack. Era un băiat mic şi osos. Paşii i se imprimau în pămîntul moale. unde cineva încercase să ridice o căsuţă sau o colibă. ― S-o fi săturat. Toţi ceilalţi s-au cărat. părăsiră adăpostul şi se îndreptară spre bazin. iar lianele tremurau pe toată lungimea cînd le lovea. iar o liană sprintenă arunca raze . acoperindu-i aproape fruntea joasă şi lată. Cînd îi sătură. Ajunse în sfîrşit într-un loc unde lumina se revărsa din plin. Ralph se încruntă.sclipitoare. Voia să spună că nimeni nu-i chiar aşa cum ţi-l închipui. în bolta întunecată. Purta nişte pantaloni scurţi în zdrenţe şi era în picioarele goale. şi-l retrase şi se întoarse spre Jack. zise Jack. Vorbeau. Apoi se întorsese cu spatele şi intrase hotărît în pădure. nu se afla la bazin... Simon a muncit ca şi mine. Aici îl ajunseră din urmă puştii care fugiseră după el.. ca un cordaj de vas cu pînze scufundat. ― Am să te ajut niţel. se bronzase puternic. atîrnat într-o latură a luminişului din junglă. destul de închisă la culoare. iar lianele îşi lăsau braţele în jos. ― A întins-o. Doar că. o puzderie de stînci ieşeau aproape la suprafaţă şi nu lăsau să crească decît plantele mici şi ferigile. lianele ţesuseră un covor uriaş. Se plimbară împreună ― două lumi de experienţe şi sentimente diferite. Apoi. În curînd. zise Jack. Un pom imens. Cînd ceilalţi doi porniseră de-a lungul plajei ca să se uite la munte. în lumina soarelui de după-amiază. lucind de transpiraţie. ― E un băiat ciudat. se sprijinea de cei încă în picioare. ― Simon e întotdeauna gata să dea o mînă de ajutor. şi s-a dus să se scalde şi el. Puştii îl pîndeau cu o expresie ciudată peste mîinile pline cu fructe coapte. cu Jack alături. înainte de-a mă scălda. cu dragoste şi ură. Ralph se întoarse la adăposturi. unde şi cei mai neajutoraţi îşi găseau uşor hrană. ― Dac-aş putea să prind un porc! ― Eu mă întorc să continuu lucrul la adăposturi. apoi se oprise. ― Băieţii nu-s de mare folos. Toată apa caldă şi sărată a bazinului. pe care se aşteptau să-l găsească. am să mă duc în partea ailaltă a muntelui. Simon le culese fructele la care nu puteau ajunge. Simon plecă de lîngă ei şi o luă pe poteca de-abia vizibilă. se opri şi se uită împrejur. unde viaţa continua zgomotos. murmură Jack. Trunchiuri lungi purtau flori de un albastru pal. Jack îi dădu dreptate. jungla înaltă îl înghiţi. printr-un consemn tacit. ochii foarte strălucitori îl înşelaseră pe Ralph cînd îl socotise încîntător de vesel şi de maliţios.

O dată cu dispariţia treptată a luminii. Marea sclipitoare se umfla. în afara unei perechi de fluturi frumos coloraţi. tot timpul zilei. cu . În larg. Băieţii mai mici erau cunoscuţi acum sub numele generic de "puştii". O clipă. ca şi Jack. în timp ce copiii îl urmăreau din ochi. a jocului şi a hranei le făcu imposibilă. Bezna potopi totul. Uneori. Se uită peste umăr. spre sfîrşitul după-amiezei. devenind albastru şi dens. agăţaţi de porţiunile mai ridicate. alergau ca picăturile de ploaie pe sîrmă. inundînd drumurile dintre pomi. soarele strălucitor. La amiază. se mişcă aproape pe furiş. Suliţele piezişe ale soarelui de culoarea mierii se micşorară. Era un alt moment de răcoare relativă. fiind prin urmare dată uitării. încît le pată de transpiraţie. Ajuns înăuntru. despicîndu-se în suprafeţe plane. Simon se opri. vorbind. Puştiul pe nume Percival se furişase de la început într-un adăpost şi rămăsese acolo două zile. poate chiar dormind. La prînz se petreceau lucruri ciudate. şi cum nici un băiat nu reuşea să ajungă măcar pînă la reciful de pe întinderea marină unde pîndeau rechinii cu botul deschis. descrescuseră. iar bezna se adună pe sub pomi. Bobocii ca nişte luminări fremătară. desfăcu frunzele şi se uită. ca momente cînd te puteai juca frumos. Cu toate acestea. Se ghemui. pentru a se încredinţa că era complet singur. sticlind în lumina ce picura de pe primele stele. ameninţat însă de venirea întunericului. după trecerea lui. se rupeau în bucăţi. adăposturile se umpleau de neastîmpăr. de la statura lui Ralph în jos. un puşti care se juca puţin şi plîngea des. tradiţia nord-europeană a muncii. Spre amiază. se pomeni într-o colibă mică. cîntînd şi plîngînd. destrămîndu-se ca un balon. Descreşterea în înălţime. urcară spre boltă. şi. adaptarea completă la acest nou ritm. bîzîitul albinelor. Sepalele lor verzi se desfăcură puţin şi vîrfurile albe ale florilor se înălţară gingaş în întîmpinarea aerului curat. sub stelele îndepărtate. se înălţau spre cer. ca fundul mării. iar viaţa era atît de plină. muriră şi culorile stridente. iluziile se destrămau pe cer şi soarele îi aţintea feroce. iar arşiţa ― ca şi cum înălţimea ameninţătoare a soarelui i-ar fi dăruit un impuls ― se transforma într-o lovitură de care se fereau. pînă crezuseră că se ţicnise şi se distraseră reţinut pe seama lui. aşa cum ignorau stelele miraculoase şi pîlpîitoare. avea loc treptat. mirajele se împuţinau. După ce soarele apunea. Apoi. pînă şi ţipătul pescăruşilor ce se întorceau la cuiburile lor dintre stîncile pătrate. la cărările ascunse în urmă şi aruncă repede o privire împrejur. culorile rigide ale dimineţii se îndulceau. se strînseră la loc. reciful de coral şi cîţiva palmieri piperniciţi. acolo unde nu exista uscat. cînd torentele de lumină cădeau mai aproape de verticală. trecură pe deasupra bobocilor verzi ca nişte luminări. o dată cu asfinţitul. Lianele şi tufişurile erau atît de aproape. avea ochii roşii şi era foarte trist. De atunci slăbise. Bobocii ca lumînarea îşi deschiseră florile largi şi albe. sau se multiplicau ca într-o stranie succesiune de oglinzi. cu un aer savant. Simon dădu drumul perdelei de frunze. pînă cînd acestea deveniră obscure şi stranii. Apoi se aplecă şi pătrunse în centrul covorului. Parfumul lor se răspîndi în aer şi se înstăpîni pe insulă. ca un ochi mînios. bezna se prăbuşea asupra insulei ca spuma unui stingător de incendii şi în scurt timp. strigătele păsărilor strălucitoare şi fantastice. tremurau. Lumina soarelui se ridicase definitiv din spaţiul deschis şi se retrăsese de pe cer. despărţită de luminiş prin cîteva frunze. Nimic nu se mişca. marea spărgîndu-se la kilometri depărtare. denunţă fenomenul ca fiind un "miraj". Seara înainta repede. Piggy. marea impunătoare şi aerul plăcut. prinzînd reflexe de perlă şi opal. se întrezărea ameninţător uscatul. alunecară pe vîrful tufişurilor. încît speranţa devenea de prisos.galbene şi roşii pînă în vîrf. se obisnuiră cu aceste mistere şi le ignorară. îşi ţinu răsuflarea şi ciuli urechile la zgomotele de pe insulă. iar arşiţa şi agitaţia se domoliră. enervante prin mişcarea lor imposibilă. IV Feţe vopsite şi păr lung Primul ritm cu care se obisnuiră fu ciclul lent din zori pînă la înserarea bruscă. fugind la umbră şi stînd acolo culcaţi. care dansau unul în jurul altuia în aerul fierbinte. Acceptară plăcerile dimineţii. scotea un sunet mai puţin perceptibil decît pulsaţia sîngelui. pe recife. iar orizontul se uniformiza.

deşi nu exista nici un părinte ca să-i tragă cîteva la fund. Henry deveni un fel de conducător. Poate că apăruse hrană acolo unde la ultima lor incursiune nu existase. se bronzaseră puternic şi erau extrem de murdari. căutînd încurajare. poate insecte. Coborî pe plajă şi îşi găsi de lucru pe ţărm. Nu era cu mult mai bronzat decît atunci cînd sărise din avion. fără să strîmbe din nas. lăsată pe ceafă şi pe frunte. părea să meargă de minune cu faţa lui mohorîtă. erau împodobite cu scoici. Sufereau spaime nemărturisite în beznă şi se ghemuiau unul întraltul. nimănui nu-i era greu să-i recunoască pe cei mari la un capăt şi pe cei mici la celălalt. încercînd să controleze mişcările gunoierilor. Aceste castele. Cu organele lor delicate. Johnny era bine făcut. culegînd fructe de unde reuşeau să ajungă. Roger şi Maurice ieşiră din pădure. Johnny îl urmări cu ochii albaştri de porţelan. cuprinzînd pe Simon. ziduri. fiindcă le făcea plăcere distracţia de a se aduna. şi încercă să le . care dispăruse încă din seara marelui foc. Ridicaseră castele de nisip la stăvilarul rîuleţului. blond şi belicos din naştere. orice fel de rămăşiţe ale vieţii terestre de pe insulă. asemenea unor gunoieri. În acel ultim ostrov al mării trăiau creaturi minuscule şi transparente. Plîngeau după mămicile lor mult mai puţin decît te-ai fi putut aştepta. excremente de păsări. Roger îi conduse direct prin castele. nu era însă destul de mare ca să priceapă şi. rareori le păsa de cei mari şi duceau o viaţă a lor. stăteau cuminţi. îşi găseau timp pentru jocuri stupide şi banale printre dunele de nisip alb de la ţărmul mării strălucitoare. fiind prea tînăr ca să evite soarele. acasă. Mîncau mai toată ziua. În acea după-amiază. Era rudă îndepărtată cu celălalt băiat. Roger rămase cu ochii la puşti. într-o oarecare măsură. creaturile transparente curăţau plaja. Pe Henry spectacolul îl fascină. în jurul castelelor se afla o mulţime de semne. Mai înainte. Henry obosi cu joaca şi o luă agale spre plajă. şine de cale ferată. fiindcă jocul îl interesa: cei trei copii. aşa că nu protestară. iar la fiecare cîteva secunde apa relativ liniştită a lagunei se umfla şi pătrundea treptat pe mal. fiindcă îi intrase nisip în ochi. Altfel însă. apoi reîncepu să-l împroaşte cu nisip şi în curînd Percival izbucni iar în plîns. cei mai mici băieţi de pe insulă. Acum. Tot trei se jucau şi acum ― Henry fiind cel mai înalt. pe care fluxul le umplu. îngenuncheaţi în nisip. Puştii neîndoielnici. iar Roger îl urmă. simţi totuşi căinţa în urma unui gest urît. dar în acelaşi timp intensă. cel cu pata de culoarea dudei pe faţă. Acum devenise ascultător. iar Maurice se grăbi să treacă mai departe. Prin minte îi trecu o scuză. şi care îi preocupau în mod special. foarte distinctă.toate că exista o categorie confuză. în comun şi plină de emoţii. ros şi albit de valuri. poate nu prea fericiţi. întîmplător. semnele făcute de ei. îngropînd florile şi risipind pietrele alese. cei de vreo şase ani. rămaseră neatinse. Se obişnuiseră cu durerile de stomac şi cu un fel de diaree cronică. reprezenta o legătură cu universul adult al autorităţii. mărind dezastrul. Fluxul uriaş al Pacificului înainta. ar fi acceptat afirmaţia fără să crîcnească sau să se îndoiască. cercetau noul tărîm. Murmură ceva în legătură cu scăldatul şi o rupse la fugă. Aici se jucau puştii. Ascultau chemările cochiliei. Ca o puzderie de dinţi mititei ai unui ferăstrău. Doar Percival începu să scîncească. ţinînduse pe sub palmieri şi apucînd-o ca din întîmplare în aceeaşi direcţie. Henry depăşi palmierii şi umbra. în afară de hrană şi de somn. dărîmîndu-le cu piciorul. venite în explorare o dată cu apa pe nisipul fierbinte şi uscat. înalte cam de treizeci de centimetri. flori ofilite şi pietre interesante. dar claia de păr negru. care nu căpătau sens decît dacă le priveai de la nivelul plajei. duceau o viaţă a lor. Maurice fusese pedepsit deoarece aruncase cu nisip în ochii unui băiat mai mic. Sapă în nisip canale mici. Robert şi Maurice. şi. Scormoni în apă cu un băţ găsit întîmplător. Cei trei puşti se opriră din joc şi îşi ridicară privirile. dacă erau sau nu coapte sau bune. dacă i s-ar fi spus că băiatul plecase acasă cu un avion. cărări. făcînd ca atitudinea lui iniţială de izolare să devină de-a dreptul respingătoare. fiindcă ceilalţi doi copii erau Percival şi Johnny. dar cel puţin adînc preocupaţi de distracţiile lor. fiindcă lacrimile îi spălaseră nisipul din ochi. iar adeseori jucau cîte trei împreună acelaşi joc. Percival încetă cu scîncitul şi îşi văzu mai departe de joacă. Maurice îl urmări rîzînd. mai ales fiindcă în ea sufla Ralph. fiind destul de mare. care. Percival avea părul cenuşiu şi nu-i fusese foarte simpatic nici măcar mamei lui. Fuseseră înlocuiţi la corvoada de la foc şi coborîseră să se scalde.

ca un cîine de vînătoare. producîndu-i o bucurie imensă. Se uită de-a lungul plajei. pietrele cădeau într-o parte şi într-alta. Vorbi cu ele. Era neastîmpărat. Ştii. Percival plecase plîngînd. Roger îl înţelese şi îl aprobă grav. iar Henry se întorcea ascultător. legile necruţătoare ale vieţii de mai înainte domneau şi aici. Henry pierdu interesul asupra pietrelor şi plecă. dar îi auzi slab.. se aplecă. în sfîrşit. ridică o mînă de apă călduţă şi îşi spălă murdăria de pe faţă. Căzură în jurul lui.ca fluturii de noapte pe pomi. Lîngă ei găsiră o bucată de mangal rămasă de la foc. Operaţiunea îl captivă. le dădu ordine. ― . Acoperite de reflux. Roger se aplecă.populeze cu acele creaturi. Jack îi explică lui Roger. O briză neaşteptată scutură marginile palmierilor. Cînd Roger deschise ochii şi îl văzu. căci simţea că exercita control asupra unor alte vieţuitoare. Ascultă cu atenţie. zări una şi rîse. Roger nu se gîndi să fugă. Roger vedea în spatele lui Henry platforma şi sclipirea jerbelor de apă pe cînd Ralph. suflînd repede şi clipind des. Ca la război. o şuviţă îi căzu pe frunte şi în ochi. stăvilit de nisip şi plin de nuferi albi şi de trestii ca nişte ace. dar Henry se concentrase atît de mult asupra creaturilor transparente. îi făcea semn cu mîna să vină. însă Roger se ascunsese din nou în dosul trunchiului de palmier. Gemenii se apropiară de Jack şi începură să protesteze timid. ― De-aş avea nişte argilă verde! Întoarse spre Roger o faţă ascunsă pe jumătate şi răspunse privirii lui uimite. rămăşiţă a unor vremuri absurde. sprijinit de el. ridică o piatră. urmele paşilor săi deveniră golfuleţe în care creaturile erau ţinute prizoniere. Se schimonosi. la vedere. lăsîndu-i iluzia unei mari îndemînări. aşa că Roger se îndreptă spre el.. fără să-l lovească. în cealaltă argilă roşie. iar frunzele lor se mişcară şi tremurară. dar veşnic prea tîrziu ca să le vadă în aer. îngenunche lîngă bazin şi deschise cele două frunze mari pe care le ducea în mînă. Plescăiturile din apă îl surprinseră pe Henry. Cred însă că mă văd. un mănunchi de nuci de cocos ― bucăţi fibroase. Aici aşteptau Sam. încît în cele din urmă se ridică în picioare. care nu ştia nimic despre el. La început se ascunse pe după trunchiul unui palmier uriaş. Roger adună o mînă de pietre şi începu să le arunce. le îmboldi. Simon. Eric şi Bill. Jack nu observă însă nimic. . iar Johnny rămăsese stăpînul singur şi triumfător al castelelor. asupra centrului cercurilor concentrice. Totuşi. ― Roger! Jack stătea cam la zece metri depărtare sub un pom. Piggy şi Maurice săreau în bazin. Roger aşteptă şi el. ― Ca să vînez. Invizibile şi puternice. iar soarele după-amiezei îşi goli în el tolba de săgeţi invizibile. Pe sub palmieri se întindea o plajă înaltă. unde nu îndrăznea să arunce. Se mînji cu argilă. Piatra. ― Gura! Frecă bucata de cărbune între petele roşii şi albe de pe faţă. Braţul lui Roger era dirijat de o civilizaţie ruinată. Într-una era argilă albă. fredona încet şi azvîrlea cu nisip într-un Percival imaginar. Stătea lîngă ele.. cu buşituri înfundate. milioane de valuri împrăştiaseră pietrele aflate odinioară pe nisipul altor plaje. vopsea de camuflaj. Ca lucrurile alea care vor să arate altfel.. Jack le făcu semn să-l lase în pace. a şcolii. a poliţiei şi a legii. Jack se feri de soare. ţinti şi o aruncă în Henry ― dar greşi ţinta. în jurul lui Henry rămînea un spaţiu cu un diametru de vreo şase metri. Se uită la reflexia lui în apă şi îi displăcu. La capătul rîului se afla un bazin mic de tot. Părăsi creaturile transparente şi tăcute şi se concentră. La douăzeci de metri deasupra lui Roger. Se aplecă. ricoşă la cinci metri în dreapta lui Henry şi căzu în apă. Un lucru roz pe sub pomi. ci se uită de la nucile de cocos la Henry şi înapoi. căutîndu-şi prietenul care îl necăjea. În jurul copilului ghemuit se afla protecţia părinţilor.. ― Nu. pe pielea brunetă se strecură o umbră întunecată. mari ca nişte mingi de rugby ― se desprinseră de pe crăci. nerăbdător. în timp ce lucra. Se ghemui pe ţărm.. într-o anumită problemă. încercînd să explice. Voi doi veniţi cu mine. ― Porcii nu mă miros.

Aduceţi-mi o nucă de cocos. cît la un străin impunător. înţelegînd că o parte din cuvintele lui îl făcuseră pe Ralph să zîmbească. Ralph se întoarse şi zîmbi involuntar. Piggy avea nişte pantaloni scurţi ferfeniţiţi. Faţa cu culori roşii. În schimb.. bătînd apa cu picioarele. trupul gras i se bronzase şi. Ca să fim salvaţi. ca stratul moale de catifea de pe coarnele cerbilor tineri. astăzi însă. ― Dar murdar mai eşti! Jack voia să-şi aranjeze altfel faţa. ― Sam şi Eric. chiar dacă n-o făceai înadins. ţinînd în mîini coaja plină cu apă. ― Haideţi! Am să mă furişez şi-am să-l înjunghii. apoi. Am putea să facem un cadran solar cu fiecare. trupul lui musculos susţinea o mască menită să le atragă privirile şi să-i înspăimînte. Una goală. Printre copiii mari se stabilise tacit consemnul că Piggy era un intrus. acest strat protector urmînd totuşi să dispară repede. agasat de faptul că se pomenise de salvare ― inutila şi caraghioasa lor salvare ― nici adîncurile verzi ale apei şi .. albe şi negre se clătină prin aer şi ţopăi spre Bill. o apucă pe plajă şi se aşeză la umbra palmierilor. şi navem metal. nu numai din cauza accentului.. a ochelarilor şi a unei oarecare lipse de înclinare pentru munca manuală. dar părul lui Piggy îi atîrna în şuviţe rare. O pată rotundă de soare îi căzu pe faţă şi în adîncurile apei se răspîndi o strălucire. a astamei. Masca îi forţă să-l urmeze. Se uită în bazin ca într-o oglindă. sări în picioare şi rîse emoţionat. Se uită uimit. în spatele căruia se ascundea Jack. zise el. şi masca părea un lucru de sine stătător.. dar răsuflarea tulbură luciul apei. ― Ia mai taci! Sări în picioare şi fugi spre bazin. ― Avem o groază de beţe. se bucură şi încercă să cîştige teren. Piggy clătină din cap. Roger zîmbi fără să vrea. nu atît la sine. Acesta rîse. ca şi cum chelia ar fi fost condiţia lui firească. Să înfigem un băţ în nisip şi pe urmă. iar rîsul lui răsună ca un lătrat însetat de sînge. ridicînd diverse lucruri la întîmplare şi aruncîndu-le apoi. Îşi vopsi cu alb un obraz şi o orbită. în timp ce Maurice se antrena la sărituri. zise Ralph acru. el se simţea cel mai bine în apă. Simon făcea pluta. Avem însă un băţ. astma asta-mă şi ideile lui practice te enervau. Piggy te scotea din sărite. deodată. eliberat de ruşine şi de timiditate. Restul aveau adevărate clăi.. şi un motor cu aburi. cît mai ales a grăsimii. Atunci am şti cît e ceasul. lentilele ochelarilor sclipeau. ca pe un semn de prietenie. Deodată îl zări pe Ralph pe sub palmieri şi se duse să se aşeze alături. Era singurul băiat de pe insulă al cărui păr părea că nu creşte. Dintre toţi băieţii. Hai! ― Dar.Sprîncenele de culoarea nisipului şi pistruii apărură la loc.. apoi se mînji cu roşu pe cealaltă jumătate a feţei şi trase cu bucata de cărbune o dîră neagră de la urechea dreaptă la falca stingă. chiar în clipa cînd Maurice executa o săritură nu prea reuşită. Am putea să facem un cadran solar. îşi dădu peste cap părul blond. ― Trebuie să ai multe materiale din metal pentru astfel de obiecte. lipit de sprîncene. Piggy îi văzu zîmbetul şi îl interpretă greşit. care nu conta. tăcu şi se strecură în desişuri. aveai întotdeauna o mică plăcere să-ţi baţi joc de el. Porni ţopăind spre Bill. ― Mare scofală! ― Ai zis că vrei să facem ceva. Acum. Începu să danseze. Efortul de a explica procesul matematic necesar se dovedi prea mare. Îngenunche. Cînd Maurice apăru la suprafaţă. grăsimea lui. indiferent la ce se uita.. şi un aparat de televiziune. ― M-am gîndit la un ceas. ― Şi un aeroplan. Piggy se plimba îngîndurat. Lîngă bazin. aşa că nu era nimic interesant de văzut pînă la reflux. ― Ceilalţi fac un şir.. noi. ― . flutură mîna de mai multe ori. Ralph ieşi din bazin. Vărsă apa. Fluxul acoperise bălţile dintre stînci care îl fascinaseră. îi strigă: ― Ai sărit pe burtă! Ai sărit pe burtă! Maurice îi zîmbi şi Ralph se lăsă uşor în bazin. Jack se repezi la gemeni. Ralph se bucură că se ivise prilejul să schimbe discuţia...

gata să plonjeze. se uită de la Ralph la orizont. luă o gură de apă. care ar fi putut fi un coş de vapor. ― Nu văd nici urmă de fum. Se aplecă înainte. Fumul ― un ghem mic şi strîns la orizont ― se desfăcea încet în fuioare. Simon fugi după el. Cînd Ralph ajunse la capătul brazdei. cît şi Piggy se uitau în sus pe munte. se sculă şi se apropie de el. ― Fumul de pe munte. Maurice. apoi se întoarse. Maurice îşi vîrî amîndouă picioarele printr-un crac al chiloţilor. o zbughi spre platformă şi o coti spre iarba de sub palmieri. ― Ralph. dar la noi se înalţă vreun fum? Ralph se mişcă nerăbdător. Maurice veni în fugă şi se holbă la mare.. Piggy strigă: ― Ralph! Te rog.. ― Ralph. fumul se mişca uşor la orizont. Ralph se opri în locul unde începea ascensiunea abruptă a muntelui. apoi Maurice. iar el şi îşi plimbă posac privirea de-a lungul orizontului întins şi albastru. înotă cu mişcări regulate pe sub trupul lui Simon şi ieşi la celălalt capăt al bazinului. dar. Piggy îşi făcu ochii mici. Atît Simon. Piggy se uita acum în direcţia bună. În clipa următoare. pîndind încă vaporul. Ralph. pe plajă. urcînd din greu de pe plajă. ― Ochelarii lui Piggy! strigă Ralph.nici soarele auriu şi zdrobit nu-l mai consolau. care plîngea din nou în tăcere. iar pe cealaltă o încleştase. În spatele celor patru băieţi. Piggy de-abia se vedea. toţi trei ignorau cu desăvîrşire agitaţia celor mai mari. Faţa lui îşi recăpătase culoarea. Rămas în picioare nemişcat. Ralph! Începu şi el să fugă. ― Nu văd prea bine. Simon stătea alături tăcut. Henry şi Johnny aruncau cu nisip în Percival.. care încercă să iasă din bazin. veşnic neîndemînatic. îşi trase sufletul ca să înjure. Ralph îşi ţinea părul peste cap cu o mînă. se vede vreun semnal? Ralph urmări fumul ce se destrăma la orizont. apoi se uită în sus pe munte. zise Piggy. Piggy îşi frecă ochelarii de chiloţi şi clipi spre mare. zise Piggy cu neîncredere. zise Piggy neliniştit. te rog! Se vede vreun semnal? Simon întinse timid mîna ca să-l atingă pe Ralph. Ralph era palid şi vorbea singur. cînd vaporul avea să dispară între timp? Însemna să se caţere şi să . iar sarea începu să-i înălbească trupul. unde-i vaporul? Simon. îşi chinui cu disperare trupul gol printre lianele înţepătoare şi se umplu de şuviţe de sînge. ― Nu mi se pare c-ar fi ceva. Mirajele se destrămaseră. Piggy. îşi încleştase mîinile pe frunte pentru ca părul blond să nu-i cadă pe ochi. se întoarse pe călcîie. Merita s-aduci ochelarii lui Piggy. înainte de-a ajunge pe terasă. Simon se strecură pe brînci afară din apă. Ralph se uită la orizont. care stătea alături. în loc să rămînă şi să se joace. Sub fum apăru o pată minusculă. ca şi cum ar fi fost rănit: ― Ralph! Ralph! La vibraţia din glasul lui. dar Simon strigă. Se întoarse şi scrută muntele. dădu buzna prin apa mică de la capătul bazinului. unde se întinse mlădios şi ud ca o focă. unde-o vezi? Ralph nu răspunse. acesta însă o rupse la fugă. Nu văd nici urmă de fum. Ralph continua să urmărească vaporul cu ochi lacomi. se repezi spre pădure. Ralph se răsuci pe nisip. Se luptă o clipă cu desişurile care începuseră să acopere brazda. Maurice se afla la doar cîţiva paşi în urmă. gata pentru orice eventualitate. dar Ralph se întoarse pe burtă şi se prefăcu că nu-l vede.. Dintre toţi. Acolo începu să-şi tragă chiloţii în zdrenţe. ― Au să vadă fumul nostru. ― Spune-mi. Încetă să strige şi se clătină. se împiedică de chiloţii aruncaţi de Maurice. sări în picioare şi strigă: ― Fum! Fum! Simon. peste nisipul alb şi fierbinte şi pe sub palmieri. Dacă s-a stins focul o s-avem nevoie de ei. apoi în susul muntelui. doar Ralph stătea liniştit. pantalonii lui Maurice se rupseră cu un suspin şi-i abandonă ca pe o epavă.

Cei doi păreau să se contopească în acelaşi zîmbet larg şi extatic. departe. deşi la acea distanţă cuvintele erau încă de neînţeles. ― Uite! Am omorît un porc.găsească focul stins. paznicii dispăruseră.. Cîţiva dintre băieţi purtau şepci negre. ― Aţi lăsat să se stingă focul! zise Ralph.eu am căzut peste el. Ralph îşi încleştă pumnii şi roşi violent. Ralph căută în minte cea mai îngrozitoare înjurătură pe care o cunoştea. golit de orice. căută ceva cu care să şi le cureţe. Dumnezeule! Simon. ― I-am tăiat grumazul. Capul porcului atîrna cu gîtul despicat. cu toată amărăciunea din voce. Ralph o rupse la fugă din greu printre stînci. în timp ce vaporul dispărea la orizont. Simon se întoarse.. ― O să-l aprindem din nou. impersonal. aştepta să se apropie procesiunea. îl salută entuziasmat pe Ralph. Piggy se smiorcăi. la partea ostilă a muntelui. Ralph îi privi fără să clipească.. cu răsuflarea tăiată şi scîncind ca un puşti. Pot să iau . uşor enervat. cu chipul Îndreptat tot timpul spre mare. În schimb. iar vocea i se înălţă demenţial. procesiunea ajunse la porţiunea cea mai abruptă a muntelui. Observă că avea sînge pe mîini. cuvintele melopeei ajunseră prin aer pînă la ei. se strîmbă de greaţă.. ţopăi cîţiva paşi.. luptîndu-se cu tufişurile. Jack recunoscu. O grămadă de combustibil se găsea acolo la îndemînă. se aşeză pe marginea recifului roz şi ţipă la vapor. şi spectacolul îl înspăimîntă. Gemenii stăteau locului.. Dumnezeule! O... Gemenii au fost trîntiţi. Orizontul se întindea din nou. Ridicau beţele simultan cînd dădeau de un petic de pămînt mai uşor de străbătut. iar porcul se clătina între ei.. Psalmodierea se distingea. Dintre vînători izbucniră voci. Ralph se întoarse spre mare. Focul se stinsese de tot. Se ivi şi Piggy. ridicînd suliţa. Simon se uită de la Ralph la Jack. l-am încercuit. era mort. Focul se stinsese. ne-am furişat peste el. Ne-am distrat nemaipomenit. Ralph. Ralph o porni orbeşte mai înainte.. în timp ce gemenii se opinteau pe solul accidentat. dar atunci nu le mai rămînea decît să-l urmărească pe Piggy cum suie costişa. dar tresărind. această scăpare. printre stîncile roz sfărîmate de lîngă malul mării apăru o procesiune. Jack avea prea multe lucruri să-i spună urgent lui Ralph. Ralph nu mai spunea nimic. Jack ajunse primul în vîrf şi. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Apărură Simon şi Maurice. cu părul roşcat şi. nu mai scotea fum. Psalmodiau ceva în legătură cu o boccea purtată cu mare grijă de gemenii rătăcitori. apoi îşi aminti de demnitatea lui şi rămase liniştit şi zîmbitor. Îşi concentră privirea şi. peste căldarea din munte plină de lemne înnegrite şi cenuşă. apoi melopeea se stinse. înţeleseseră ceea ce ştiuseră încă de jos de pe plajă cînd li se arătase fumul bine cunoscut al salvării. Ralph îl identifică de la distanţă pe Jack ― înalt. ca un sălbatic... iar Simon sîsîi la el să tacă. ― Porcul a guiţat. ştergîndu-şi apa de pe obraji.. lăsînd să cadă picături negre pe stîncă. Un porc curăţat de măruntaie se clătina greoi pe par. în culmea disperării şi ros de nehotărîre. de parcă ar fi căutat ceva pe jos.. ― Au lăsat să se stingă blestematul ăsta de foc! Se uită în jos. ― L-am încercuit... de parcă ar fi vorbit tare în biserică. inevitabil. la fel cum se uitase de la Ralph la orizont. în spatele lui Jack mergeau gemenii. în vreme ce şuviţa de fum a vaporului se îndepărta. li se adresă: ― Uite-i! Jos.. ― Ne-am strecurat. în afară de dîra uşoară de fum. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Fugi încoace şi încolo de-a lungul recifului. ― Am lovit porcul.. ducînd pe umeri un par lung. Ralph strigă: ― O.. iar în rest erau aproape goi. Cu chipul mînjit de argilă.. În cele din urmă. îşi ţinu răsuflarea şi se schimonosi. în fruntea procesiunii. ― Înjunghie porcul! Taie-i gîtul! Să lase sînge! În timp ce cuvintele începeau să se distingă. Ar fi trebuit să vii cu noi. apoi le şterse pe chiloţi şi rîse. Văzură imediat. zise Jack mîndru. ― . dar era prea încîntat ca să se necăjească.

. Jack Merridew! Tu şi vînătoarea ta! Am fi putut să plecăm acasă.. ― A trecut un vapor. Încercă. iar Jack îl plesni pe Piggy în cap.. a bucuriilor sălbatice. Se îndepărtă şi tăcu o clipă. ― A trecut un vapor. reducîndu-i la tăcere. ţinînd cuţitul plin de sînge. Jack se feri din faţa lor. disperat de ocazia pierdută. înfruntîndu-l. zise Jack. Ralph se întoarse.briceagul tău. Jack roşi puternic. Ai spus c-ai să ţii focul aprins şi l-ai lăsat să se stingă! Păşi spre Jack. pe urmă plecaţi la vînătoare şi lăsaţi focul să se stingă. începu să strige tare. să-i ia părtaşi la cele întîmplate. într-o izbucnire de mînie. ― Treaba era prea grea. ― Aţi lăsat să se stingă focul! Repetarea îl nelinişti pe Jack.. ― A trecut un vapor! Confruntat brusc cu toate implicaţiile ameninţătoare ale situaţiei. Piggy căzu şi gemu. aşa cum ar fi înghiţit o băutură plăcută. căci n-am fi fost destui ca să încercuim porcul. iar apoi sesiză tăcerea sumbră a celor patru. Am avut nevoie de toţi vînătorii. vocea îi trăda ura. în timp ce ciopîrţea şi smulgea halci din porc. Cei doi băieţi se înfruntară... Puse o mînă pe porc şi îşi trase din el cuţitul. Jack se ridică în picioare. Pe-acolo. conştient că făcuse o greşeală. ― Asta ai vrut. ― Focul nu s-a stins decît de o oră sau două. în cealaltă. lumea nostalgiei. care.. a tacticii. Ochelarii lui Piggy zburară şi zdrăngăniră pe stînci. ― N-aveai decît să-i iei cînd se termina construcţia adăposturilor. Dar ţia venit chef să vînezi. Îşi desfăcu larg braţele. Vorbi violent şi sălbatic. Ralph vorbi din nou. Ralph coborî braţul cu pumnul încleştat. Jack îşi trecu cuţitul în mîna stîngă şi se mînji cu sînge pe frunte cînd îşi trase în jos părul care i se lipise de ţeastă. răguşit. într-o parte se afla lumea strălucitoare a vînătorii. Am fi putut să ne întoarcem acasă. Ralph îşi dădu părul peste cap.. O să-l aprindem iar. iar apoi.. ― Ar fi putut să ne vadă. ― Aveam nevoie de carne. Aţi zis c-o să aveţi grijă să iasă mereu fum.. Ralph. Făcu un pas. Roşi. şi trebuia să faceţi ce v-am spus.. rîzînd şi cutremurîndu-se. Arătă cu braţul spre orizontul pustiu. îi trase un pumn lui Piggy în stomac. Numai gura e de voi. Jack se aplecă peste el. Apoi glasul îi răsună din nou. ca şi smiorcăiturile de aprobare din partea unora dintre vînători. Unul dintre vînătorii mai mici începu să se vaiete. care se întoarse. strident: ― Tu şi animalele tale ucise. a îndemînării. reîncepu Piggy. iar vocea îi tremură. Reproşul lui Piggy. în ochii lui albaştri luci o luminiţă ameninţătoare. capabil în cele din urmă să lovească pe cineva. amintirile senzaţiei cînd încercuiseră porcul ce se zbătea.. că îi impuseseră voinţa lor şi că îi luaseră viaţa. ar fi trebuit să vezi! ― O să mergem la vînătoare în fiecare zi. ― N-ar fi trebuit să lăsaţi focul să se stingă. Avea o mulţime de amintiri. mărinimos în bucuria lui. La aceste cuvinte. a bunului simţ ultragiat. senzaţia că fuseseră mai dibaci decît o altă fiinţă. Ralph îl îmbrînci pe Piggy. uită de timiditate.. ― A trebuit să-i iau cu mine la vînătoare. Piggy strigă îngrozit: ― Ochelarii! . îl împinseră pe Jack la acte violente. zise el. ― Ar fi trebuit să vezi sîngele! Vînătorii erau mai tăcuţi acum. nu? Fatty! Ralph păşi şi el înainte. ― Au curs rîuri de sînge. dar la aceste cuvinte zumzetul se iscă iar. Cuvintele lui se dovediră prea amare pentru Piggy. ― Sînt şeful. Se uită la gemeni. Observă că Ralph era gol şi zgîriat pe trup. apoi din nou la Ralph. Gemenii continuară să zîmbească... Tristul adevăr pătrundea în fiecare. Simţindu-se umilit.. ca să fac o crestătură pe mîner? Băieţii trăncăneau şi ţopăiau. Nu sînteţi în stare nici măcar să ridicaţi nişte colibe.

care tăcea. Las' că vezi tu. Jack n-avea cu ce să-l aprindă. cînta.. se aflau pe poziţii complet diferite. îl înconjura pe Simon. dar lemnul arse mai înainte ca porcul să se rumenească. duşmănia se risipi. Voia să refuze. Ralph ezită. Jack se simţi încurajat. Pe vîrful muntelui. Ralph simţi că buzele îi tresar.. Aşteptau un răspuns politicos şi potrivit. ― Foarte bine. dar regimul alcătuit doar din fructe şi nuci . care se plasase într-o poziţie inferioară. observaţii ce nu necesitau răspuns şi nu puteau deci să-i aducă o replică dispreţuitoare. Evident. Fără să vrea. tensiunea scăzu puţin. Ralph tăcu.. Cîţiva băieţi o rupseră la fugă pe costişă ca să mai aducă lemne de foc. dobitocule! Piggy şi întreaga parodie erau atît de comici. la vînători. într-un loc mai puţin potrivit. chiar dacă s-ar fi gîndit zile întregi. violetă. nici chiar Jack. înfipseră halci de carne în crăci şi le ţinură la foc. Ralph se duse la Piggy şi îi luă ochelarii. erau de părere că Jack procedase aşa cum se cuvine şi că. Dădea ordine. în afara purtării condamnabile a lui Jack. Piggy întinse mîinile şi îşi luă înapoi ochelarii. chiar şi aşa. ― Îmi trebuie ochelarii. Rămaseră tăcuţi pe vîrful muntelui. vînătorii se foiră plini de admiraţie. În privinţa focului. nu îndrăznea să-i ceară să se mişte. ― S-a spart o lentilă. cu ochii la cenuşa din jurul picioarelor. care ajunse primul. izbucni mînia: ― A fost o şmecherie urîtă. îi făcea observaţii lui Ralph. dar Simon. ― .. Şi totuşi. ura. pînă cînd între ei se afla o stîncă mare. şi totuşi. Cînd să aprindă focul. în clipa cînd focul se aprinse. încît vînătorii începură să rîdă. iar în cele din urmă trebuiră să aprindă focul la trei metri mai încolo. jarul îi pîrli aproape pe toţi o dată cu carnea de porc. încercară să-l ţină într-un proţap. Piggy rămase în spatele lui. n-ar fi reuşit să găsească o cale mai bună.. Jack era zgomotos şi activ. Ralph tăcea. în timp ce Ralph îngenunchea şi aţintea lentila lucioasă. Se uită duşmănos la Jack... În faţa acestei purtări cavalereşti. Jack era neputincios şi turba de mînie. apoi se stinse. Focul se stinsese.. Erau un cerc de băieţi în jurul unui foc de tabără. Cuvintele îi izbucniră ca un strigăt. ― Foarte bine! Foarte bine! Se uită la Piggy. Continuă să se caţere şi rîsul deveni isteric. în cele din urmă.. vaporul plecase. dobîndise un fel de superioritate asupra lui Ralph. Împotriva acestei arme. izolat într-o mare de culori fără sens. nemişcat. deasupra focului. ― Am să ţi-i aduc înapoi. care o rupse la fugă. aşa că pînă şi Piggy şi Ralph fură aproape cîştigaţi.Acum am un singur ochi. cerînduşi generos iertare. În faţa acestei flori fantastic de atrăgătoare. Îşi scoase capul pe deasupra ei şi îl privi fioros pe Jack cu o lentilă sclipitoare. Ralph îşi afirma rolul de conducător şi. Acum nu mai am decît un ochi. la Ralph. îi găsi. Ultimele cuvinte ale lui Ralph răsunară ca un murmur neplăcut. fără să ştie exact de ce. era furios că se lăsa influenţat de vînători. Jack se opri din strîmbături şi rămase cu faţa la Ralph. bătînd din aripi ameninţătoare. Nici măcar el nu-şi dădu seama cum legătura care se rupsese între el şi Jack se reînnodă în cu totul altă parte. îmi. Aprindeţi focul! În faţa unei acţiuni utile. se produse o nouă criză... Pînă să se ridice mormanul de crăci. Te asigur. gîtlejul lui Ralph refuză să-l articuleze. şi de această şmecherie verbală. ― . ― A fost o glumă proastă.. ― Tu să aştepţi. Aşteaptă numai.. Jack făcu o mişcare spre Piggy.. spre surprinderea lui. fluiera. Jack îi maimuţări smiorcăitul şi fuga. ― Îmi pare rău. roşie şi galbenă. Atunci. atît de vagă şi de eficientă. în ochii lui Jack se ivi o lumină opacă. Se simţea jignit.îmi cer iertare. vreau să spun. murmură el.Porni în patru labe să-i caute pe stînci. Nu-şi dădeau seama? În locul cuvintelor politicoase. ― Vin şi eu. Astfel. Îşi îndreptă trupul. în timp ce Jack ciopîrţea porcul. Piggy înşfacă ochelarii şi şi-i puse pe nas. Nimeni.

Schimbă subiectul şi-l alese pe singurul care putea să unească majoritatea băieţilor. Gemenii.. trebuia să reflecteze. Acum mîncaţi... Atunci Jack sări în picioare. ― Mi-am vopsit faţa. ― L-am încercuit.. şi nici Simon. ― I-am tăiat gîtul. ― Mănîncă. Se întoarse şi coborî muntele. iar vînătorii îl înconjurară şi se prefăcură că-l lovesc. Ralph. Toţi băieţii vorbeau în acelaşi timp. subliniind omisiunea.. săriră şi fugiră unul după altul. ― Prima lovitură i-a paralizat picioarele din spate. Acum. aşezat între gemeni şi Piggy. Simon.. Obosiră şi cîntecul lor se stinse. ― Tu n-ai vînat! ― Nici Ralph n-a vînat. V Fiara din apă Fluxul înainta. Du-te dracului! Se uită furios la Simon. iar uneori din cîte un peşte sau un crab. tăie o halcă şi-o aruncă la picioarele lui Simon. iar între apă şi stîncile albe şi fărîmicioase de lîngă terasa cu palmieri se întindea doar o fîşie subţire de plajă solidă. plin de sînge. chiar dacă o s-o ţinem pe întuneric.. Jack îşi reveni. dar găsi doar respect..de cocos.. ― Unde-ai găsit porcul? Roger arătă spre partea ostilă a insulei. ― Ia-o! Se răsuci pe călcîie.. rămas în cenuşa focului de semnalizare. solicitînd înţelegere. nesuportînd ca altcineva să-i spună povestea.. în sfîrsit. Gemenii chicotiră. Acceptă o bucată de carne pe jumătate friptă şi o înfulecă. iar Simon îşi coborî fruntea ruşinat. ― Într-un crab e foarte puţină carne! Ralph se foi jenat. toţi. tăcerea. şi-am ţinut-o într-una. aşa că cercul s-a strîns. Ralph vorbi. îl întrema prea puţin. în mijlocul cercului de copii uimiţi.. Cîntau în timp ce ţopăiau. guiţînd groaznic. tăcerea de pe vîrful muntelui se întinse pînă cînd trosnetele focului şi sfîrîitul moale al cărnii prăjite se auziră limpede. fără să vorbească. Interveni repede.. M-am furişat pe mîini şi pe genunchi. m-am strecurat... şi doar aici putea merge . iar eu. ― Ne-am răspîndit. Ridică puţin glasul... ― S-a întors. Piggy. Se opriră treptat şi rămaseră cu ochii la el. Apoi participară la joc şi ceilalţi. l-am lovit. ― Convoc o adunare. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph îi privi cu invidie şi ură.. Porcul a fugit. Jack se uită împrejur. ― Ţi-am dat carne! Accesul lui de furie înspăimîntătoare ascundea nenumărate şi inexprimabile complexe. care o apucă iute. Piggy însă. se şterse la gură şi împinse pe deasupra stîncilor porţia lui de carne spre Piggy. stîrni o înteţire a cruzimii. Încet. Maurice rupse.. Ralph o apucă pe fîşia care semăna cu o cărare. uşuraţi sufleteşte şi plini de entuziasm. ― Am cochilia. ezitînd şi el. Suliţele au căzut din el fiindcă n-aveau vîrfuri de fier. spuse: ― Mie nu-mi daţi? Jack intenţionase să-l lase în nesiguranţă.. Cer să aibă loc o întrunire. ca o afirmare a puterii. Cînd am să suflu în cochilie. lîngă mare. ― Erau acolo. zise Piggy cu lacrimi în ochi. Jos pe platformă. guiţînd ca nişte porci pe moarte şi strigînd: ― Dă-i una în cap! ― Arde-o la mir! Maurice făcu pe porcul şi fugi guiţînd în centru. rînjind identic. a pătruns în cercul nostru şi. stătea cu carnea în mîini.

deşi copiii nu vedeau decît o siluetă întunecată. şi. începu să grăbească pasul. Trebuia să reflecteze. dar în centrul triunghiului creştea înaltă şi necălcată. conştienţi de aerul lui posomorît şi de greşeala cu focul. Trunchiul zăcea paralel cu plaja.. ca atunci. pierdea ocaziile şi trebuia neapărat să ia hotărîri. Începu să meargă mai repede. iar buşteanul alunecase şi răsturnase vreo şase copii pe iarbă. îşi dădu iarăşi seama că marginile zdrenţuite ale chiloţilor îl rodeau şi-i lăsau o tăietură roză supărătoare pe pulpe. Altfel. fiindcă. Se cufundă din nou în gînduri. interiorul acoperişului verde era luminat de o încîlceală de reflexe aurii. Locul de adunare era înconjurat de trunchiuri cenuşii. În acea seară. în timp ce înainta printre razele soarelui care ascundeau decorul splendid. Venise vremea să se ţină adunarea şi. cînd ţii un felinar. Se opri. în faţă ― bezna insulei. O latură era alcătuită de buşteanul pe care şedea el ― un pom prăbuşit. îşi spuse Ralph. cînd un băiat se aplecase prea mult pe spate. cu scăfîrlia aia grasă. La stînga. iar umbrele se asterneau firesc. să evite gîndurile trecătoare şi fanteziste. stîrnit de paşii lui grăbiţi. Se încruntă şi încercă din nou. În faţa fiecărui trunchi iarba se tocise. Plaja de lîngă bazin se umpluse de grupuri de copii care aşteptau să înceapă adunarea. Desprinse . iar o bună parte din viaţa trează ţi-o petreceai urmărindu-ţi picioarele. Piggy ştia să judece pas cu pas. Adunarea se ţinea într-un fel de triunghi grosolan. lui Jack sau lui Piggy ― să aducă un bolovan şi să-l vîre sub buştean. care îi sufla în faţă. Nu trebuia să facă nici o greşeală la această adunare. foarte neobişnuită. trebuia să gîndească. alţi patru buşteni mai mici. Soarele care îi venea în ochi îi reaminti de trecerea timpului. Din nenorocire. Adunarea nu avea să fie o distracţie. De obicei. iar reflectatul era preţios. Cu tot trupul lui caraghios. susţinînd acoperişul scund de frunze. Ralph devenise specialist în gîndire şi putea să recunoască acest proces la un altul. cu faţa la fîşia de uscat. revăzu atent fiecare punct al discursului. ca tot ce făceau ei. înţelese cît de neplăcut era să-şi îndepărteze mereu de pe ochi părul încîlcit. Poate că una dintre furtunile legendare ale Pacificului îl adusese acolo. îi făcură loc cu toţii. Aşezat pe locul şefului. Vor avea deci de înfruntat instabilitatea buşteanului. fiindcă nimeni nu se aşeza acolo. iar luminile cădeau de sus în jos pe chipurile lor. unde fiecare potecă era o improvizaţie. Vîntul îi lipi cămaşa cenuşie de piept şi îşi dădu seama ― în această nouă dispoziţie ― că faldurile ei se făcuseră ţepene ca de carton şi neplăcute la purtat. amintindu-şi de prima explorare entuziastă ca de un amănunt dintr-o copilărie încîntătoare. fiindcă. drepte sau aplecate. Dacă feţele arătau altfel cînd erau luminate de deasupra sau de dedesubt ― ce mai era o faţă? Ce sens avea totul? Ralph se foi nerăbdător. Ralph trebui din nou să-şi revizuiască valorile.. ca şi de vîntul slab. de soarele în asfinţit. În dreapta. neregulat şi strîmb. soarele aluneca pieziş. în lături ― plaja. conştient deodată de importanţa ei. De aceea totul părea deosebit. Nu ţinuseră niciodată o întrunire la o oră atît de tîrzie. Nu ca Piggy. se delimitau şi mai puţin clar. mult prea voluminos pentru ca să fi crescut pe platformă. se trezi cu faţa la insulă. căci lipsa cuvintelor care să le exprime le făcea vagi. Nenumărate adunări se întrerupseseră în hohote de rîs. Ralph descoperi murdăria şi descompunerea. în timp ce păşea pe lîngă apă. fiind şef. iar după apusul soarelui să se întindă cu zgomot printre frunzele uscate ca să se odihnească.. fără să se uite pe unde calcă. ci o treabă serioasă. unul dintre ei ― cel mai îndepărtat ― groaznic de instabil. Ralph conchise că nu putea reflecta. să fie înţelept. Şi totuşi. atîta doar că nu era şef. dar mai puţin larg şi confortabil decît al şefului.în voie.. proiectată pe laguna sclipitoare. iar cînd Ralph se aşeză pe el. Piggy ştia să gîndească. avea urmări. în spatele ei ― laguna. Se pierdu în labirintul lor. a cărui bază o reprezenta buşteanul. Îl cuprinse din nou o dispoziţie ciudată. Deodată. Ralph se întoarse pe locul şefului. îl copleşi uimirea.. Apoi se întoarse cu chipul în soare şi o luă înapoi spre platformă. Celelalte două laturi ale triunghiului. Cuprins de scîrbă. acum Ralph înţelese că nimănui nu-i venise în minte ― nici măcar lui. La vîrf se îndesea din nou. Acum însă. zîmbi batjocoritor. un buştean lustruit fiindcă se aşezaseră pe el prea mulţi băieţi nerăbdători. Piggy era deştept.. înţelese brusc plictiseala acestei vieţi.

la soare. sau ― ridică cochilia într-un efort de a găsi cuvîntul convingător ― ca să fim deştepţi. Ştiu ce ne trebuie. La noapte. Locul se umplu repede. Adăposturile. Puştilor. Căută în minte cuvinte simple. Luăm hotărîri. Cojile sînt goale. Se opri o clipă. Chiar şi lîngă adăposturi şi pe platformă. Maurice sau Piggy ― aveau să folosească toată arta ca să răstălmăcească sensul întrunirii: acum însă. Ralph scutură cochilia. la început. printre care şi puştii care nu aflaseră. însă ele nu se pun însă în aplicare. Fluxul curăţă locul. cei de sus. În după-amiaza asta nu mai sînt decît două coji pline. Puştilor. Piggy se apropie tiptil de triunghi după protestul lui inutil Şi li se alătură celorlalţi. ― Staţi niţel! Ia spuneţi. ― Am spus că. ― Am ţinut o groază de adunări. Jack.cochilia din pom şi o cercetă. ― Dormiţi aproape toţi în adăposturi. Murmurul crescu din nou şi se stinse. o să doarmă toţi în adăposturi. voi ştiţi despre ce-i vorba. Nu ca să ne distrăm. Se îndreptă spre locul adunării şi duse cochilia la buze. Hotărîsem să se aducă apă de la rîu şi să rămînă în cojile alea de nuci de cocos. ― Şi mai e ceva. în schimb. ― Apoi colibele. Gestul lui trăda că voia să asculte. eu am cuvîntul. Ne-am gîndit bine. restul în stînga. rostite cel puţin de două ori pînă să le priceapă bine toţi. chicoti şi copiii se priviră între ei ― nu ca să glumim. pe-al treilea doar eu şi Simon. acoperite cu frunze proaspete. Se opri şi îşi drese glasul. Trebuia să stai jos. Să nu rîdeţi. Asta-i murdărie! .. Mai încolo. erau impresionaţi de atmosfera solemnă. Dar am hotărît să se aducă apă. ca şi puştii să înţeleagă despre ce era vorba la adunare. chiar dacă o scosese singur din lagună. pe cel de-al doilea doar patru dintre noi. nu să vorbească. în primul rînd. Expunerea la aer îi decolorase culoarea gălbuie şi roz. Nu. Şi n-am spus-o prima oară. Cîţiva bombăniră şi schimbară priviri rapide. continuă Ralph. Toţi făcuseră adăposturile. Nimeni nu răspunse şi feţele întoarse spre Ralph se concentrară. Ralph scutură din nou cochilia. Trebuie să ţinem o adunare. Desigur că e preferabil să bem apă de acolo ― ştiţi de unde ― din lacul în care se varsă cascada ― decît dintr-o coajă de nucă de cocos veche. ― Nu înseamnă că am ceva împotrivă să beţi din rîu. de la foc. Piggy îl intenţionase ca pe un gest de dezaprobare. Se linse pe buze. Nu pentru aşa ceva. Şi. Ceilalţi aşteptau semnalul şi se apropiară imediat. De-asta-i aşa de şubred. Aşa a mers cîteva zile. Dacă plouă iar. Ci ca să facem ordine. alţii. Ralph simţi un fel de respect şi de afecţiune pentru ea. făcînd-o aproape albă şi transparentă. Cei conştienţi de faptul că un vapor trecuse pe lîngă insulă în timp ce focul se stinsese erau tăcuţi la gîndul mîniei lui Ralph. Se opri o clipă şi îşi dădu automat părul peste cap.. nu mai mîncaţi fructe. Nu ca să rîdem şi să cădem de pe buştean ― grupul de puşti. aşezat pe trunchiul instabil. Am hotărît ca la stîncile alea din dosul bazinului de scăldat să facem o latrină. cu excepţia lui Sam şi Eric. M-am plimbat singur. cine le-a ridicat pe toate trei? Primul adăpost lam făcut cu toţii. obiectul dezbaterii trebuia expus limpede. ― Unii îşi fac nevoile peste tot. ― Am întîrziat mult. dacă v-apucă nevoile. cînd mîncaţi fructe şi vă apucă nevoile. ― Uite cum stau lucrurile. să atragi toate privirile spre cochilie şi să laşi cuvintele să cadă ca nişte pietre rotunde şi grele printre grupuleţele ghemuite sau pe vine. Un murmur de aprobare. Simon. O adunare care să facă ordine. Piggy veni şi el şi rămase în afara triunghiului. poate că participanţii şmecheri la dezbateri ― ca Jack. reflectînd la situaţie. ― E nevoie să ne întrunim. Adunarea izbucni în hohote. Copiii beau din rîu. se poate prăbuşi. Maurice şi majoritatea vînătorilor se aşezară la dreapta lui Ralph. Ştia că pentru o reuşită practică erau necesare declaraţiile fundamentale. Aşa că avem mare nevoie de adăposturi. Tuturor vă place să vorbiţi şi să vă adunaţi. Cine a făcut adăposturile? Iarăşi se iscă hărmălaie.

putem să ne ocupăm şi de altele. care întoarse capul. Şi eu mă sperii uneori. Jack se ridică. Dar. acum mai e ceva de discutat împreună. Ţineţi focul aprins. duceţi-vă pe plajă la stînci. ― Asta am vrut să vă spun. Doar aşa vom fi siguri. se sufocă uşor. cum ar fi focul . Se ridicară.. ― Un ultim lucru. Duceţi-vă hrana acolo. Ralph îşi continuă nepăsător cuvîntarea. ― Dar vorbeşti întruna! ― Am cochilia. ― Dacă vreţi să faceţi un foc ca să gătiţi peşte sau crabi. indiferent cîţi porci omorîţi. ― N-am terminat încă. ― Situaţia s-a înrăutăţit. Discursul trebuia urmat punct cu punct. E aşa de greu de făcut focul? Întinse un braţ. Se opri. îi şopti ceva lui Robert. care se stinse repede. în privinţa focului. Se auziră murmure aprobatoare.. Jack se aşeză bombănind. Jack se opri din cioplit. Cum o să fim salvaţi. Ralph răsuflă adînc. Ralph se aşeză şi el şi vorbi cu glasul lui obişnuit. ― Să folosim stîncile. amintindu-şi de fiară. Mişcă scoica uşor şi se uită peste ei în gol. Gogoriţe. Dacă nu vă puteţi abţine. Jack. numai că-i o prostie. Dacă ajungem să luăm o hotărîre în această privinţă. N-aduceţi focul de pe munte. mai bine să murim decît să lăsăm focul să se stingă? Vînătorii chicotiră jenaţi. Cîteva mîini se înălţară după cochilie în lumina soarelui de asfinţit. murdărim totul împrejur.. ― Vrei prea multe. Adunarea. Începură să protesteze. Ne pierdem vremea. ca să se vadă semnalul fumului. ― Trebuie ca acolo sus să iasă fum. Ralph se întoarse spre ei cu violenţă. se schimonosi pe întuneric şi îşi ridică mîinile. Am pornit bine: eram fericiţi. Se liniştiră treptat şi. dar Ralph clătină din cap. Înţelegeţi? Îşi deschise larg braţele şi se întoarse spre întreg triunghiul. fiindcă eu sînt şeful. Aproape c-am dat foc la întreaga insulă. rostogolind stînci şi aprinzînd focuri mici ca să gătim. vînătorilor! N-aveţi decît să rîdeţi. iar adunarea fremăta. căutînd punctul următor al discursului. Acum aţi aflat. de foc şi de discuţiile despre frică. Folosiţi stîncile ca latrină. ― Apoi. aştepta cu sufletul la gură. Altminteri. dacă nu ţinem focul aprins? Poate doar din noroc. Aţi priceput? Piggy întinse mîna după cochilie. ― Trebuie să discutăm despre ea şi să hotărîm că e neîntemeiată. nu reuşim să ţinem un foc aprins ca să scoată fum. Aşadar. Nu se va mai face foc decît sus pe munte. focul e mai important decît porcul. n-aveţi decît să vă suiţi pe munte. altminteri murim. Vreau să stabilim o regulă. Despre asta n-aveţi decît să discutaţi. Nu pricepeţi? Nu pricepeţi că.. de şarpe. Se opri. O să faceţi cum spun eu. strigă cineva. ― Apoi unii au început să se sperie. Părul îi alunecă din nou în ochi. Apoi.. ― Focul e lucrul cel mai important pe insulă. ― Şi mai e ceva. ― Şi mai e ceva. care cioplea cu briceagul o bucată de lemn. ― Ia uitaţi-vă la noi! Sîntem o droaie! Şi totuşi. ― Faceţi într-adevăr murdărie. şi anume ce-i de făcut cu frica. simţind că intervenise o criză. ― Nu uitaţi. Aşteptă pînă cînd pe platformă se aşternu o tăcere desăvîrsită. îşi reluară locurile. iar Ralph le răspunse tot cu strigăte. strigară. ascultaţi-mă pe mine.Rîsul răsună din nou. Ralph se opri şi sări pe trunchi.. ― Am spus că e o murdărie! Îşi apucă deodată cămaşa ţeapănă şi cenuşie. Noi trebuie să lămurim situaţia. aproape un geamăt. Doar acolo. ― Voi. Ralph continuă pe neaşteptate: ― Astea-s copilării. Nu pricep de ce. Se auzi un murmur. M-aţi votat şef. în cele din urmă.

. Păi. ― Dacă nu cumva. dacă merge ceva prost. e ştiinţifică. se găseşte cine să le îndrepte. oamenii or să zboare pînă la planeta Marte şi înapoi. Şi unde mai pui că nici nu vînaţi. puştii. Dac-ar fi existat o fiară. Ralph puse.... cînd o să se termine războiul. au să se răstoarne pe loc.. Ralph îl întrerupe scos din sărite. un fel de animal. Fireşte că nu-i nimic în pădure de care să ne fie frică. ce? ― Dacă nu cumva ne speriem de oameni. Puţinele raze de soare cădeau asupra lor orizontal. Într-un an sau doi. Numai porci.. chiar şi pentru minte. Piggy se opri.. vînător. nici nu faceţi adăposturi şi nici nu ne ajutaţi ― nişte plîngăcioşi. sînteţi vinovaţi. nu există nici o fiară în pădure. Ştiu că nu-i nici o fiară ― una cu gheare sau altfel. poate c-o să continuăm adunarea. Fireşte. ― Am cochilia. ― Sînt sau nu vînător? Dădură din cap cu un gest simplu. Aşa caţi face bine să staţi jos pe pămînt şi să ascultaţi. n-am fost chiar eu acolo? Data viitoare o să pomeniţi de stafii şi alte năzbîtii de-astea. Era. ar trebui să tacă din gură.. o fiară. N-aveţi decît să vă speriaţi dar nu-i nici o fiară în pădure. mă înţelegeţi ― dar mai ştiu că există şi frica. Nu vaţi gîndit. Ci de fiară. Nimeni nu se îndoia. ― Cînd o să terminaţi cu rîsul. cochilia pe trunchiul de alături.― prin minte îi trecu fulgerător imaginea a trei băieţi mergînd de-a lungul plajei strălucitoare ― şi să fim iar fericiţi. cu un gest ceremonios. de care să vă fie frică. Piggy întinse mîna.. Ralph spunea că urlaţi noaptea. semn că discursul se terminase. Voi. ― Foarte bine. ― Cum adică? Cine a pomenit de-un animal? ― Tu ai pomenit. dar ne-am obişnuit. Lei şi tigri există doar în ţările mari.. Ralph.. Nu vorbesc de frică. ia mai tăceţi! Uite ce e. ne-am adunat ca să hotărîm cum stau lucrurile.. o fiinţă întunecată.. ― N-ar strica s-o păţiţi plîngăcioşilor. asta e. ― Noi mîncăm porci.. Fiara! De unde fiare? Fireşte că uneori ne e frică. ca noi toţi. frica nu vă poate căşuna mai mult decît visele. ― Dacă vă doare burta şi vă trece o nevoie mare sau una mică. Ştim cum stau lucrurile şi. Acum trăncănesc ― nu numai puştii. dacă vă place. cu trăncăneala voastră despre frică.. întreaga adunare aplaudă uşurată. nu? Puştilor. dar uneori şi vînătorii mei ― trăncănesc despre o fiinţă.. Cît priveşte fiara.. Cum să existe? Ce-ar mînca? ― Porci. ― Nu sînt de acord cu tot ce-a spus Jack. Am auzit. nişte mototoli! Asta-i! În ce priveşte frica ― o să vă obişnuiţi cu ea. strînse cochilia la piept şi se întoarse spre vînătorii lui cu şepci negre şi murdare. Se uită la şirul de puşti care şuşoteau. ― Uite ce-i. Jack se opri. ca Africa şi India. Singur. Jack lăsă cochilia şi se aşeză. ― Şi la Grădina Zoologică. Iar dacă puştii se cocoaţă iar pe buşteanul ăla. Soarele dispăruse. aş fi văzut-o. nu? Ascultaţi-mă! Pe insulele mici nu trăiesc animale mari. lărgind subiectul.. neputincioşilor! Nu-i nici un animal. Am să vă spun şi eu cum stau lucrurile. Îşi scoase ochelarii şi clipi la ei. înseamnă deci că visaţi urît. N-aveţi decît să vă speriaţi. Ralph se uită cu gura căscată. Jack se ridică şi luă cochilia. nu sînt de acord cu Jack în ce priveşte frica de care vorbiţi. Doar nu vă gîndiţi serios că ar trebui să ne fie frică tot timpul? Viaţa. Dar Jack nu-i dădu nici o atenţie. de parcă s-ar fi întrerupt lumina de la comutator. ― Aşadar... ― Dacă nu cumva. Pe insulă nu e nici o fiară. ― Pe tine te trece o nevoie mare. acum cîteva zile. Ai zis că visează şi ţipă. fireşte.. spuse Piggy. ci doar cu o parte. am bătut toată insula. Ralph se foi neastîmpărat. Avem leacuri pentru orice. ― Piggy! ― Am sau nu cochilia? strigă Piggy indignat.. . Continuă explicaţiile.

în faţa lui se înşirau băieţi blonzi.. ― L-a apucat burta. aşa că reveni la loc. te-ai plimbat în somn. Vocea copilului continuă piţigăiată din dosul cochiliei albe. înfioraţi de plăcere. Îl izgoni departe. Ralph îşi aminti de un alt băieţel. dar şi mîndru de efectul stîrnit. Ralph reluă cochilia şi îl privi sever pe Simon drept în faţă. timp în care adunarea zîmbi la gîndul că cineva ar fi avut curajul să iasă în beznă.. şi poate c-o să reuşim să-i arătăm cît e de prost. ceva mare şi îngrozitor. Se opri. ― Dormeam cînd lianele tremurătoare se luptau. strînse cochilia în braţe. N-a fost nimeni. care stătuse la fel. se ridică din mijlocul băieţilor aşezaţi. Rămase înfundat pînă la genunchi în iarba din centrul triunghiului. iar Ralph îl privi uimit. Cînd adunarea se linişti. Puştiul clătină din cap cu încăpăţînare. ― Azi-noapte am avut un vis. apoi unul se ridică şi păşi în faţă. în fundul sufletului. avea destulă încredere în el. ― Atunci m-am speriat şi m-am trezit. Puştii începură să se consulte cu voce scăzută. ― Ei bine. ca să atragă atenţia înainte de a vorbi. Mă aflam singur afară din adăpost şi mă luptam cu nişte lucruri. într-un loc pe care îl ştiu. să n-o mai faci. Rîsul batjocoritor al băieţilor le trăda frica şi nemulţumirea faţă de cele întîmplate. ― M-am speriat tare şi-am dat să-l strig pe Ralph. zise Ralph. şi se uită de jur împrejur. cu lianele alea tremurătoare din pomi. iar ceilalţi puşti rîseră. ― Cum te cheamă? ― Phil. Pentru un puşti. cu privirile la picioarele ascunse. şi cînd au plecat m-am trezit şi-am văzut ceva mare şi îngrozitor mişcîndu-se printre pomi.Un hohot. ― Ei. exact ca Ralph. Oroarea vie din povestea lui despre acele lucruri atît de posibile şi de urîte le tăie glasul. un vis groaznic. pe jumătate de batjocură. şi încercă să-şi închipuie că se afla într-un cort. Umilit de purtarea lui Simon. Ezită. Mă aflam afară din adăpost. vorbind cu un dispreţ care suna extrem de ciudat şi de categoric. ― Ce loc? ― Un loc pe care îl ştiu. Ai priceput? Nu noaptea. de unde doar un prilej ca acesta putea să-l readucă la suprafaţă. ― Tu! Ce-ai căutat afară în beznă? Simon înşfacă cochilia cu un gest violent. Sînt destule discuţii prosteşti despre fiare. şi în al doilea rînd fiindcă Ralph cunoştea răspunsul la cel puţin o întrebare pusă de Piggy pe vîrful muntelui. Ralph se întoarse spre Piggy. Piggy îşi aplecă capul şi continuă grăbit. şi izgoni gîndul. bruneţi. Ralph ridică mîna să ia cochilia. Simon deschise gura să vorbească. Pe . Apoi Simon se ridică. ― A fost un vis urît. apoi îl lăsară singur. iar lucrurile tremurătoare dispăruseră. Piggy? ― Mai e unul. dar nici unul dintre ei nu purta pe faţă un semn din naştere. Puştii îl împinseră pe Percival înainte. oarecum speriat de amintire. dar Ralph avea cochilia. Un loc din junglă. fără ca puştii să te mai şi vadă cum te furişezi de icicolo ca un. ― Hai s-auzim ce spune puştiul care a pomenit de fiară. Adunarea murmură o aprobare reţinută. ― Dormeai. Întinse mîinile. în care mă luptam cu nişte lucruri. apoi am văzut că se mişcă ceva printre pomi. Jack lămuri problema. în primul rînd fiindcă nu exista nici un mijloc ca să se asigure că nu lipsea nici unul. pe jumătate de rîs. Se întrerupse. ― Voiam să mă duc într-un loc... iar puştiul se aşeză. Puştii nu mai fuseseră număraţi. Cum putea să rătăcească cineva prin pădure noaptea? A fost vreunul dintre voi? A ieşit vreunul? Se aşternu o tăcere lungă. pistruiaţi şi murdari. Ăsta.

Harcourt St. ţinînd cochilia. Cred că are dreptate şi cînd . Cearta porni din nou. iar Percival şi ceilalţi îl văzură. ― Ce-a zis? Jack ascultă răspunsul. părînd că-l susţine drept. Anthony. Lacrimile îi ţîşneau pe faţa boţită. Strigă din răsputeri: ― Ia uitaţi-vă la mine! Se prefăcu că se prăbuşeşte. La început semăna cu o efigie tăcută a durerii. Ralph se uită lung la copil. ― Gura! Gura! Căci cei mici încetaseră şi ei să fie liniştiţi. Jack se făcu auzit primul. Li se amintise de durerile personale. marea umflată din depărtare. cu fiecare respiraţie. apoi raportă degajat: ― Zice că fiara iese din mare. ia spune. tele. ― Gura! Gura! Percival Wemys Madison nu voia să tacă. Întreabă-l. priviră vastele întinderi de apă. ― Ce-i cu fiara? Cu Percival se petrecea un lucru ciudat. iar Maurice o luă ascultător. întrunirea se linişti. ― Tăticu zicea că nu s-au descoperit încă toate animalele din mare. Recunoscînd tacit că-şi amintea de ceva imposibil de pomenit. însă. cu infinite posibilităţi: auziră stins foşnetul şi şoaptele de pe recif.. apoi îi dădu drumul lui Percival. rîdeau cu toţii atît de absurd. cum te cheamă? Băieţelul se repezi înapoi în cortul imaginar.. comitatul Hampshire. Plînsul continuă. Percival căzu în iarba înaltă şi adormi. telefon. apoi însă bocetul crescu puternic şi susţinut. Jack îşi drese glasul. cocîrjată. proiectată pe lagună. fiindcă oamenii se sperie întotdeauna. Cum te cheamă? ― Percival Wemys Madison. ca vuietul cochiliei. ― Unde stă fiara? Percival se lăsă moale în braţele lui Jack. Ca şi cum această ştire ar fi fost adînc înrădăcinată în izvoarele durerii. se aşeză pe butucul instabil şi se rostogoli în iarbă. telefon. dacă reuşeşte să se ascundă pe insula asta. atunci cînd Jack zice că te poţi speria. Nu avea cochilia şi vorbi încălcînd regulile. ― Continuă. Scăpat din braţele lui. Căscă şi se împletici. aşa încît Jack îl prinse şi îl zgflţîi. are dreptate. ― Hai. Ralph îi întinse cochilia strălucitoare. Maurice vorbi atît de tare. adunarea reluă în cor. Casa Parohială. Se declanşase un resort pe care nu-l puteau controla nici autoritatea şi nici intimidarea fizică. puştiul izbucni în plîns. începură să plîngă molipsiţi. ― Cum te cheamă? Cum te cheamă? ― Linişte! În lumina asfinţitului. spune. de un violet ciudat. care vorbi răstit: ― Cum te cheamă? Chinuită de tăcere şi de refuzul puştiului de a vorbi. ca şi cum ar fi fost răstignit pe el. doi dintre ei aproape la fel de tare ca Percival. În curînd. Piggy îngenunche. iar gura i se deschise pînă cînd reuşiră să vadă o gaură neagră şi pătrată. Maurice îi salvă. Ultimul val de rîsete se risipi. ― Jack a fost pretutindeni. Atunci. o siluetă întunecată. Piggy se împăunase şi îi ameninţase. ― Ei. ― Unde poate să trăiască o fiară? ― Nici vorbă de vreo fiară! Percival bombăni ceva. Piggy se întoarse neputincios spre Ralph. şi poate că simţeau că participă şi ei la durerea universală. chicotiră şi rîseră. zise Piggy în bătaie de joc. dar nu-i mai păsa nimănui. Ralph se aplecă înainte. Adunarea se uită împreună cu el. ― E o fiară dibace. Se maimuţări stîngaci. Se frecă la fund. încît băieţii mari le ţinură isonul. Ralph dădu din cap spre Piggy. Ralph se întoarse involuntar. încît tresăriră cu toţii. ― Vreau să spun că. iar adunarea rîse din nou.băiatul cu semnul din naştere de culoarea dudei nu-l mai văzuse nimeni.

Două trunchiuri cenuşii se frecară cu un scîrţîit sinistru.. iar el se întoarse fără apărare la locul lui. zise el ezitînd. iar cochilia se mută dintr-o mînă într-alta. dar era o experienţă îngrozitoare să se adreseze unei adunări. ca un ghemotoc de trupuri pe iarba din centrul triunghiului. răspunse Simon. pe care nimeni nu-l remarcase în timpul zilei. încercînd să explice boala esenţială a omenirii. revoltat de lipsa de seriozitate.. izbucnirea i se părea de domeniul nebuniei. aşa că smulse cochilia de la Maurice şi suflă cu toată forţa. ― Am putea fi un fel de.. puştii erau aproape. Cum zice şi Piggy. Simon. puse mîna pe cochilie. fiarele. alea care fac cerneală. adunarea tăcu. ― Poate. Ralph ridică cochilia şi se uită lung prin beznă.. îi veni o inspiraţie. Desigur. Fatty? ― Am cochilia! Răsună zgomotul unei scurte încăierări. Da.. dar noi nu ştim. platforma se umplu de umbre ce se certau şi gesticulau. Maurice respiră adînc. Se destinseră ca după un orgasm. Eforturile lui Simon se irosiră. poate că există o fiară. Adunarea urlă sălbatic. ― Fireşte. iar Ralph se ridică uluit. O pală de vînt făcu să foşnească palmierii. sepii. discuţia degenera. stăteau ghemuiţi. . În cele din urmă. nu-i aşa? Nu e ceva sigur. rîsul celorlalţi îl înfrînse cu cruzime. Furtuna izbucni. ― Tu. dar nu ştie. Lui Ralph. Are cochilia! strigă Ralph. ― Prostii! Cel care vorbi fusese Piggy... Ar trebui să discutăm asta în timpul zilei. vreau să spun. fără îndoială.. viaţa are un caracter ştiinţific. eu nu cred în fiară. care se afla aproape. sufocat de bătăile propriei inimi. să-l scoată în evidenţă. Vorbi indignat. poate că fiara sîntem noi. Cineva spuse pe neaşteptate: ― Poate că vorbeşte de-un fel de stafie. expresiv şi brutal. Jack. Vînătorii ţipau de încîntare. ― Nu cred deloc în stafii! Jack se ridică şi el. ― Ba poate! ― Ba nu! Într-o clipă. Teama. ― Sepia nu poate să iasă din apă! strigă cineva. care şedea pe butuc. cum se cheamă. Piggy îi luă cochilia din mînă. ― Poate că asta e fiara. Cînd încercai să lămureşti lucrurile. care mănîncă balene întregi. ― Vreau să spun că.. Simon deveni incoerent. lipsa generală de înţelegere că focul era elementul cel mai important. vreau să spun. Simon? Tu crezi asta? ― Nu ştiu. Se opri din nou şi rîse vesel. ― Stai jos! ― Taci! ― Ia cochilia! ― Du-te dracului! ― Gura! ― Ascultaţi-l. scotea la iveală alte probleme neplăcute. ― Care e cel mai murdar lucru? Drept răspuns. continuă Simon. Adunarea tăcu uluită. ― Tăticu zice că există fiinţe. ― Dă-mi înapoi cochilia! Ralph se vîrî între ei şi primi un ghiont în piept. Simţi o nevoie primejdioasă de-a vorbi. Văzu o pată albă în bezna de lîngă el. în tăcerea nedumerită care urmă. iar tăcerea şi bezna părură să amplifice zgomotul. lungi de sute de metri.spune că nu există decît porci pe insulă. Dar. pronunţă un cuvînt scurt. o stafie.. inexplicabil de furios ― Cui îi pasă de ce crezi tu. Smulse cochilia de la cineva şi se aşeză cu răsuflarea tăiată. nu e chiar sigur. Puştii aşezaţi din nou pe buşteanul instabil căzură şi nici nu le pasă. ― Vorbim prea mult despre stafii. Plaja palidă îi apăru ca singurul lucru mai luminos. interveni o voce înăbuşită şi anonimă.

― Dacă am să suflu în cochilie. ― Gura! Vierme gras! Urmă o luptă scurtă. N-o să fim salvaţi niciodată. O să votăm.. aşa e? ― stai o clipă. pe întuneric. o s-o lovim.. încălcaţi regulile! ― Cui îi pasă? Ralph îşi reveni. Şi nici nu vreau să las impresia c-aş crede. o s-o lovim.... Ralph scrută întunericul şi zări mîinile ridicate. Presupun că problema e dacă există sau nu stafii. la urma urmei? Stai aici şi le spui ce să facă. vreau să spun că o să votăm dacă există sau nu stafii. o s-o vînăm! O s-o înconjurăm. ― Dă-le dracului de reguli! Sîntem puternici. O să fim ca animalele.. ― Discutăm prea mult şi nu mai respectăm ordinea. ― Regulile sînt singurul lucru pe care-l avem! Jack i se împotrivi. ― Ce vreţi să spun? Am făcut o greşeală cînd am ţinut adunarea atît de tîrziu. înecaţi în beznă.. de la palmieri la malul apei. Reflectă preţ de o clipă şi formulă întrebarea.Adunarea se clătină ca lovită de vînt.. Uită-te la ei! De pe plajă răsunară zgomote de vînătoare fictivă. ca întotdeauna. N-o să mai putem ţine focul aprins. Planul bine chibzuit al acestei adunări se destrămase. suflă în cochilie. ― Foarte bine. ― S-o ţineţi cu toţii minte. ― Crezi că alegerea are vreo importanţă? Te mulţumeşti să dai ordine fără cap. ― Pe urmă focul. Nu putem ţine adunări ca lumea dacă nu respectaţi regulile. urlete şi rîsete. ― Ralph. ― Cine crede c-ar putea exista stafii? Se aşternu o tăcere lungă şi nimeni nu se clinti. Susţin sus şi tare că nu cred în stafii. Am fost ales. Ridică cochilia. încît Ralph îi vedea sticlind singura lentilă de la ochelari. ― Jack! Jack! N-ai cochilia! Lasă-l să vorbească! Faţa lui Jack se ivi aproape. iar cochilia sclipitoare se smuci de colo-colo. Nu vreau să mă gîndesc la ele. Ralph se pomeni că atinge cochilia cu obrazul şi o luă din mîna lui Piggy ― Ce-au să spună oamenii mari? strigă Piggy din nou. atunci.! Scoase un ţipăt sălbatic şi sări pe nisipul gălbui. Sileşte-i să facă ce vrei tu. iar ei n-au să se întoarcă. însă acum... Adunarea se risipi. În orice caz.. . am stricat totul. lumea dominată de legi şi de raţiune. continuă el şi bătu din picior. de-a lungul plajei. Nu-şi dau seama? ― Trebuie să fii brutal. favorizează-l pe Piggy. iar băieţii alergară la întîmplare. apoi o să mergem la colibe fiindcă sîntem cu toţii obosiţi. Nu ― Jack.. ― Piggy are cochilia. o s-o lovim. se ducea de rîpă. Piggy îi smulse cochilia din mînă şi glasul lui răsună strident: ― Nu votez pentru stafii! Se întoarse spre adunare. nu acum. Platforma se umplu imediat de zgomote şi de agitaţie. de rîs isteric şi de spaimă. trăncănind. ― Jack! Jack! ― Regulile! striga Ralph. Ralph sări în picioare. ― Să taci! Cine eşti. ― E adevărat. Se opri din nou. zise Ralph. Lumea. Piggy se afla atît de aproape. Ralph răspunse cu glasul prudent al celui care repetă o teoremă. Ce sîntem noi? Oameni? Animale? Sălbatici? Ce-au să-şi închipuie oamenii mari? Nu ne facem datoria ― vînăm porci ― lăsăm focul să se stingă ― iar acum. O umbră îl înfruntă violent. ― Jack! Vocea lui Jack îl maimuţări acru. O să hotărîm ce-i de făcut. vînăm! Dacă există o fiară. Spuse sec: ― Înţeleg. pînă şi vaporul plecase. Odată lucrurile fuseseră limpezi.. nu ştii să cînţi. ― Sînt şef.. înghionteală. Nu vînezi.

Lucrurile ar merge de minune. Eu unul renunţ. Simon. ― Dar el este. e ca astma... zise Piggy simplu. încît zgomotul se auzea doar ca un ritm mut. ― Dac-ar reuşi să ne trimită un mesaj! strigă Ralph cu disperare. zise Piggy. Fii mai departe şef. ― Şi ce dacă n-are sens? Vorbesc de ce se întîmplă pe această insulă. străduindu-se zadarnic să evoce viaţa minunată a adulţilor. ― Am văzut că şi tu te-ai bătut cu el mai de mult. Ralph.. ― Ar trebui să renunţ la şefie. are să sară pe următorul.. dar. ― Gura. Fredonau.― Dacă nu sufli. ce se va mai întîmplă cu mine? ― Nimic. este Jack Merridew! ― Eu am stat mult în pat şi-am reflectat. zise Piggy. televiziunea ― n-ar putea exista.. Dacă ar putea face ce vrea. Siluetele risipite se adunaseră pe nisip şi formau o masă neagră. Numai tu şi Jack contaţi. Nu văd ce fac. Cunosc oamenii. Ţie n-are ce-ţi face. ― Pe mine? De ce? ― Nu ştiu. ― Ar construi un vapor. Şi pe tine te urăşte. în afară de asta. străzile. şi de-asta îl cunosc. ― Uite care e problema.. Te înşeli. ― Încetează cu discuţia asta! Avem destule necazuri... domnişoară. vă rog. ― Dacă ar fi Jack şeful. Băieţii care ţopăiau şi cîntau erau acum atît de departe. zise Piggy. ― Oamenii mari ştiu multe. obosiţi. Ralph îşi duse cochilia la buze.. tu ai putea să-l baţi. Cei trei băieţi stăteau în beznă.. ― Şi n-ar discuta despre fiară. iar apoi. Dacă există stafii. Ascultă-mă. ― Cine-i ăla care stă acolo? ― Eu sînt. Ralph. Dacă te temi de cineva. ― Aveam cochilia. ― Nu s-ar certa. nu poţi să respiri. Acasă exista întotdeauna un om mare. ― O.. Casele. şi nu mai pot răbda prin cîte am trecut. Cum aş mai vrea să fie aşa! ― Aş vrea să fie aici mătuşica. tu eşti un om întreg.. Aveam dreptul să vorbesc. Trei şoareci orbi.. dar îi aud. şi tu eşti şeful. se îndepărtaseră încet. L-ai prins c-a lăsat să se stingă focul. ― Mă urăşte.. se apropie de Piggy.. nu ne-am ocupa decît cu vînatul şi nu cu focul. Şi pe el. Piggy: sînt sau nu stafii? Sau fiare? ― Fireşte că nu. nu! Piggy îl înşfacă pe Ralph de braţ. dar nu te poţi împiedica să nu te gîndeşti la el. iar cei doi se ciocniră rău unul de altul. cu urlete. Ţopăiala se încheiase şi vînătorii se întorceau la adăposturi. dacă îl eviţi. Să presupunem oare că există fiinţe care ne pîndesc şi ne aşteaptă? Ralph tresări violent. Ascultă-i. şi primeai răspunsul. ― Fii mai departe şeful nostru. Vă rog. iar el nu e. zise Ralph. pe tine te respectă.. Mă cunosc şi pe mine. pustiule! De ce n-ai spus că nu există fiare? ― Mă tem de el. ― Ei n-ar da foc la insulă. iar puştii. beau ceai şi discută. Dumnezeule! O. Ralph. ― Şi nu mi-ar sparge ochelarii. cînd îl vezi iar. ― Nu sîntem buni de nimic. ― Piggy are dreptate. Dac-ar . spunîndu-ţi că de fapt e un băiat cumsecade. Se întîlnesc. Glasul i se ascuţi. îl urăşti. Am rămîne aici pînă la moarte. Şi acela sînt eu. o să ajungem şi mai repede ca animalele. într-o şoaptă înfiorată. domnule. Simon se foi în beznă.. ― Eu aş vrea să fie tata. Dar la ce bun? ― Ar ţine focul aprins. care se rotea. apoi o lăsă jos. Nu ştiu de ce. ― De ce nu ? ― Fiindcă n-are sens... ― Dacă renunţi. ― Fiecare trage în altă parte şi lucrurile merg prost.. Lor nu le e frică de întuneric. Şi n-ar provoca.

făcîndu-i să se caute cu mîinile. Piggy se ţinea pe lîngă ei. care îi îngheţă. de parcă ar fi scrutat peste coama muntelui. apoi. Cînd vîntul sufla. alunecă pe munte. devenind o bolboroseală. în ciuda cuvintelor lui curajoase. O clipă. iar o dată un băiat mai mare vorbi în întuneric. departe. sforile se înmuiau. Îi apăru faţa. desfundînd cerul ca un tirbuşon. o siluetă care atârna. dă-mi. Cînd ajunseră acolo. vorbind somnoros. încetară să caşte. Copiii zăceau neliniştiţi şi gălăgioşi printre frunzele uscate. iar Percival se linişti. la aproape cinci kilometri înălţime. VI Fiara din văzduh Nu se mai vedea decît lumina stelelor. Deasupra insulei se întinse o pată. Teoretic. deşi nici un copil n-a fost treaz ca să-l observe. În bezna dimineţii timpurii. pînă rămase ghemuită printre stîncile sfărîmate de pe culme. briza împingea silueta printre florile albastre. cu picioarele vînturîndu-i-se în urmă. peste bolovani şi pietrele roşii. căscară. Percival Wemys Madison.. Erau gemenii. Întins în iarba înaltă. pînă cînd pata de lumină crescu. peste recife şi lagună. silueta rămase cu capul acoperit de cască între genunchi. Atunci silueta. iar paraşuta bufni.. ― Nu. ― Cred că s-a stins. Silueta căzu şi se ghemui printre florile albastre de pe coastă. în vreme ce stelele alunecau pe cer. cu picioarele bălăbănindu-se.nişte iască. se culcaseră amândoi. Din beznă răsună un urlet subţire. Se apropiară acum de pata neagră unde fusese focul de semnal. silueta stătea pe vîrful muntelui. la datorie lîngă foc. o siluetă ce cobora rapid sub o paraşută. sforile se întindeau şi atunci presiunea întîmplătoare ridica fruntea siluetei şi îi îndrepta pieptul. unul ar fi trebuit să doarmă. Celălalt îngenunche. iar unul se întoarse în fugă. Apoi adormiră cu toţii. se lovi şi-şi trase încărcătura. Metru cu metru. pe cer însă existau şi alte lumini ce se mişcau repede. iar celălalt să stea de veghe. ceva mai jos pe coasta muntelui. vîntul se domoli. St. iar silueta se apleca din nou înainte şi se cufunda cu capul între genunchi. Strălucirea se intensifică. ori altceva. răsunară zgomote. Anthony. ca să mai aducă vreascuri şi frunze. apoi o cracă. Dar nu reuşeau niciodată să facă ceva ca lumea dacă lucrau izolat.. de la casa parohială Harcourt. Doi băieţaşi ieşeau dinţr-un morman de crăci uscate şi de frunze moarte. se frecară la ochi şi păşiră sigur. lîngă o stîncă. O felie subţire de lună se înălţă la orizont. din celelalte adăposturi ţipa cîte un puşti. trecea prin împrejurări în care evocarea solemnă a adresei de acasă se dovedea incapabilă să-l ajute.. bezna şi stelele. Din lumea adulţilor sosi un semn. destul de mare ca să lase o dîră de lumină cînd poposi pe apă. Sam aşeză şi alte vreascuri. Vînturile schimbătoare de la diferite înălţimi duceau silueta în voia lor. ― . luminată în roşu. neclintită şi cu sforile încîlcite. Uneori. Ralph şi Simon îl ridicară brutal şil duseră într-un adăpost. Apoi. încurcă sforile paraşutei şi le împodobi cu flori. din nou. şi cum era cu neputinţă să stea treji toată noaptea. în direcţia muntelui. Aci briza suflă capricios... Urletul se înălţă depărtat şi nepămîntean. De fiecare dată cînd vîntul se oprea. Sufla un vînt slab. Cînd pricepură de unde venea acel zgomot lugubru. purtă silueta într-o curbă ce cobora de pe cer şi o tîrî pieziş. Aranja crenguţele care i se vîrau în mînă. iar cei trei băieţi mai mari se îndreptară împreună spre adăpostul cel mai apropiat. se apleca iar. privind grupul de stele care luminau laguna. Eric se aplecă şi suflă încet. deşi nici o licărire cît de slabă nu ajunse pînă la ei de la lupta ce se desfăşura la zece mile înălţime. clipeau sau se stingeau. îşi apropie buzele de pată şi suflă uşor.. Se culcă la pământ. două umbre întunecate. la fiecare adiere.putea să ne trimită un om mare. iar craca luă foc. Sam puse o bucată de iască pe locul fierbinte. încetă să mai sufle.. . se apleca şi se înfunda. un semn. Izbucni o explozie de lumină. ― Sam.

Adormise după ce i se păruse că trecuseră ore. pomii din pădure foşniră. căutînd distanţa la care căldura era mai suportabilă. Eric îşi întinse mîinile. şi dădea zahăr căluţilor. ― Ralph.― Nu le pune pe toate. trezeşte-te! Frunzele foşneau violent. ― Din fericire. Părul de pe frunte le flutură... tu-mă-mbolnăveşti-încetul-cu-încetul-de-nervi!" Gemenii izbucniră într-un rîs identic... La cincisprezece metri de ei se auzi zgomotul înfundat al unei materii ce se umfla. l-a ocărit pe Jack.clar.. ― Aşa-i că era turbat? ― Cînd cu. se ghemui lîngă Eric şi se uită. apoi mugiră. Rămaseră nemişcaţi. ― . ― Ar fi fost. fiindcă se întorsese acasă. Focul începu să radieze căldură şi să se reverse plăcut asupra lor. arzînd în piramida de lemne.. ― . Se repezi în jurul focului. trezeşte-te! ― Ce s-a întîmplat? ― Am văzut. tot sucinduse şi răsucindu-se zgomotos printre frunzele uscate. scoarţa se chircea şi se descojea. Cortul se prăbuşi pe dinăuntru. celelalte trei pietre. Eric se ghemui în spate şi-l urmări pe Sam cum aprinde focul. . Intensitatea privirii lui făcea ca direcţia în care se uita să pară îngrozitoare. scîntei şi valuri de lumină neregulată peste vîrful muntelui. m ― Aproape că se. Nu-i plăcea să-şi amintească şi se uită la vîrful muntelui. azvîrlind un cerc larg de lumină peste vîrful muntelui. ― Aşa e. apoi. sub ei. o rupseră la fugă peste stînci. iar flăcările focului se aplecară. ― Şi mie. Departe. Ridică o mică piramidă de vreascuri şi focul începu să ardă bine... Flăcările.. stînca plesnită. Nu ţipă nici unul. ― Cînd cu focul şi cu porcul. lemnul exploda. Zece secunde se ghemuiră astfel.. ― Ce-i? ― Nimic. ca marea. dar se îmbrăţişară mai tare şi gurile li se strînseră. pe panta mai abruptă a muntelui. ― Sam. spunîndu-i că era vremea să-şi bea ceaiul. Eric urmări carii.. şi se gîndi la primul foc ― departe. unul în braţele celuilalt ― patru ochi care priveau ţintă şi nu clipeau..fiara. stîncile risipite cu umbrele lor turtite îşi recăpătară conturul real văzut la lumina zilei. căci Sam era întors cu spatele la ea. ― Turbat. Acolo se afla stînca cea mare.. Apoi cineva îl trase de braţ. în loc să ne ocărască pe noi. amintindu-şi de beznă şi de altele. Apoi Eric chicoti. se uitară nesiguri împrejur. ― Valeu! Gemenii priviră cîteva clipe focul în tăcere. ― Ce-i? ― Sam! Sam! Sam se uită enervat la Eric.. de parcă i-ar fi apucat pe amîndoi aceeaşi groază. Ralph visa. Nu mai auzea nici măcar zgomotele viselor din celelalte adăposturi. iar dincolo de ea.. ― În afară de asta e.. mai pune atunci. Apoi. vîri prea multe. Foarte bine. ― . peste zidul grădinii.. unde domnea acum o beznă completă... gaura ― acolo. ― Mi-e frig.... Flăcările puseseră stăpînire pe crăci. în timp ce grindina de foc trimitea fum. Îl ţii minte pe turbatul ăla de la şcoală? ― "Băiete. ― Va trebui să mai aducem vreascuri. ― Sam. Sam se distra. Cînd privi nepăsător dincolo de foc. ― Ralph..întuneric.. ― Să ne încălzim. le atraseră privirile. vîrînd cît mai multe crăci în foc. tîrîndu-se înnebuniţi fiindcă nu reuşeau să scape de flăcări. două guri deschise.

Gemenii... . ― O să fie o vînătoare adevărată. O ridică în schimb în aer. Zori nesfîrşiţi şterseră stelele şi lumina. le-o arătă. geamănul cel mai apropiat de el. ― Suliţele sînt de lemn.. Parcă s-a ridicat în capul oaselor... ― Focul lumina bine. O pasăre de mare bătu din aripi sus. în clipa cînd se îndrepta spre grupul stelelor ce păleau. iar în punctul cel mai înalt al cerului marginile norilor mici dobîndiră o culoare caldă...― Cine sînteţi? Gemenii? ― Am văzut fiara. îndrăzniră să facă cei cîţiva paşi pînă la adăpostul alăturat. căci omogenitatea lor fusese recunoscută. Din obişnuinţă. iar ei înţeleseră. ― Linişte. ― Gheare. tristă şi cenuşie. iar Bill îl pălmui pînă îl linişti. nu dormeam. o cochilie era acum de ajuns pentru amîndoi gemenii. Labirintul de întuneric se destrăma.. iar coamele penate ale palmierilor se înverziră.. coborîră la nivelul privirii. al cărui ecou răsună imediat. aripi.. bezna se umplu de gheare. apoi cu spaimă. Stai liniştit. Stăteau şi ascultau. Ralph se uită o clipă la felia de aur în creştere. Îi dădu cochilia lui Eric.. deşi îl treceau fiorii pe şira spinării. lipiţi unul de altul şi tremurînd. Fiara se mişca. ― Am fugit cît am putut. apăruseră lucrurile apropiate şi îndepărtate. iar ceilalţi băieţi se furişară după ei. care îi lumina din dreapta şi părea că le dă forţa să vorbească. începură să se foiască. iar în pădure se auzi un strigăt strident. . Nu...mai multe vreascuri. Cine vine? Ralph se foi nerăbdător. ― Era cît pe aci să mă atingă. izbucni în lacrimi violente. se cernu în sfîrşit prin adăpost. I se mişca ceva în dosul capului. iar suliţele de lemn ascuţit semănau cu un gard. deşi lumea din afara adăpostului era plină de primejdii. Jack îi chemă înapoi în centru. Nu fi caraghios. Piggy! Frunzele continuau să foşnească violent.. iar unul dintre gemeni îl înşfacă. iar cercul începu să-şi schimbe forma. ― . Ralph se ridică şi se plimbă spre platformă.. Chemaţi-i pe băieţi. în linişte.. Johnny... Dimineaţa luminoasă răspîndea multe ameninţări.. Sam reluă povestirea.. de puncte necunoscute şi de ameninţări. Sîngerez? Cercul de băieţi se trase înapoi înspăimîntat. desfăcîndu-se ca un evantai sub orizont. ― Ne-am lovit de liane.. Piggy se lovi de el. Hai. Dungile de nori de lîngă orizont începură să lucească trandafiriu.. ― Sînt zgîriat tot. Cercul de băieţi din faţa lui formase un mănunchi strîns de suliţe de vînătoare. Piggy şi Simon îl urmară.. brăzdată de zgîrieturile lăsate de tufişuri. ― Nu ieşi ― e îngrozitor! ― Piggy ― unde sînt suliţele? ― Aud... Razele soarelui. ― Tocmai îl aprinseserăm.. unde împrăştiară ştirile îngrozitoare. ― Era păroasă. ― Cum ai păţit asta? Eric se pipăi pe faţă. ― Am văzut fiara cu ochii noştri. Se lărgi în loc să se strîngă. ― Ţi-e frică? zise Jack şi îl privi dispreţuitor. ― Taci atunci.. Ralph arătă îngrozit spre faţa lui Eric. Ralph luă cochilia de la locul ei de pe butucul lustruit şi o duse la buze: apoi ezită şi nu suflă... descrierea făcută de gemenii ce-şi trăgeau sufletul în mijlocul unei tăceri depline.. doar pentru a le da curaj.. Ralph îngenunche la intrarea adăpostului şi scrută atent peisajul de jur împrejur. ss ― Am văzut-o cînd ne-am pitulat după pomi... în curînd. ― Avea ochi. căscînd încă.. ― A fost îngrozitor. ― Sam şi Eric. ― Colţi.ou ― Fiara ne-a urmărit.. la început cu îndoială. cu un ţipăt răguşit.

trezindu-se într-o încurcătură neplăcută. Ţii minte? Partea aia din insulă în formă de coadă.. dîndu-i energia de a porni la atac. răspunse fără chef Jack... nu? Sau nu vreţi nici unul să fiţi salvaţi? Ba da. Ce poate să facă Piggy doar cu un ochi? Ceilalţi băieţi se uitau curioşi cînd la Jack... unde sînt grămezile de stînci. Vechea enervare îl salvă. nu încăpea îndoială.. ― Ce facem. Fereşte-l pe Piggy de primejdie. Se sprijini de un butuc.. Piggy. ― Judecă şi tu.. iar pistruii îi apărură clar. Nu-i decît un drum de urcare. ― Aşa că trebuie să ne gîndim. Dacă fiara nu-i acolo. interveni dispreţuitor Jack. dar fără speranţe. Uite-o. fiindcă fiara nu lasă urme... ― Ţie ti-e întotdeauna frică. cu gura deschisă şi în jurul buzelor îi mijiră umbre albastre. evitară criza. Piggy luă cochilia. . La ce i-a folosit lui Simon să vorbească. Ba da. Piggy îşi scoase ochelarii stricaţi şi şterse lentila. ― Nu. Se linse pe buze şi rămase în picioare. Ralph nu-i mai putu ignora cuvintele.. Jack se înălbi la faţă. într-un fel. Ştim cine trebuie să vorbească. Nu e exclus să se strecoare printre pomi. ― Să stăm aici? Şi să ne cocoloşim pe bucăţica asta de insulă. Nu teai gîndit niciodată la asta. Restul băieţilor îl urmăriră cu atenţie. nu ne-o pierdem. Stai jos. O să căutăm. ― N-a fost nevoie. Nimeni nu-l băgă în seamă. mereu la pîndă? Cum o să găsim hrana? Şi ce se întîmplă cu focul? ― Hai să plecăm. ― N-am putea. Tăcerea deveni apăsătoare şi Piggy îşi ţinu răsuflarea. ― Aşa e! Foarte bine. Dac-ar fi lăsat. Acum e. împinse cochilia spre genunchii lui Ralph şi se aşeză. Ralph? ― N-ai cochilia. Ce facem cu puştii? ― Dă-i dracului! ― Trebuie să aibă cineva grijă de ei. dar nu reuşi. ― Şi mai e ceva. ca Ducă-se pe pustii. ― Gîndeşte-te. o să ne suim pe munte.. ― Nu vreţi să fiţi cu toţii salvaţi? Îşi întoarse privirea spre Jack. ― V-aţi pierdut capul cu toţii? Trebuie să aprindeţi din nou focul. zise el. fiindcă nu puteţi da de urma fiarei. voiau să fie salvaţi. Dacă n-ar fi avut sentimentul că-i pîndeşte ceva. încercă să respire din nou adînc. ― Aşa. le-am fi văzut. zise Ralph în cele din urmă. Nu putem porni la o vînătoare obişnuită. ― Pînă acum n-a avut nimeni. Jack. E vreun loc pe insulă unde n-am fost? ― Nu-i decît.. Piggy o să aibă grijă de ei. ― Am cochilia. Stîncile fac un fel de pod. zise Jack nerăbdător. Acum focul trebuie să se fi stins. Piggy răsuflă uşurat. Jack. ― Vreau să spun. implorîndu-i.. ― E mai mult decît o treabă de vînător. Nu vreţi să fiţi salvaţi? Se întoarse spre adunare. ― E o treabă de vînător. sau lui Walter? E vremea ca unii să priceapă că trebuie să tacă şi să lase hotărîrile pe seama noastră. ne pierdem vremea. Băieţii dădură din cap. Vorbiră cu toţii în acelaşi timp.. ― Iar creatura ar putea sta acolo. Sîngele îi năvăli în obraji. Am fost prin apropiere. trecînd repede de partea lui Ralph. şi dacă mă sperii.― Fireşte. ― Sper că nu vă bateţi joc de noi. şi. să rămînem aici? Poate că fiara n-o să se apropie. Nu mai avem nevoie de cochilie.. Cui nu-i e? Se întoarse spre gemeni. ca nişte pete cafenii. o s-o căutăm şi-o să aprindem focul. ― Cochilia! Cochilia! strigă Jack. Răspunsul fu prea apăsat ca să se mai îndoiască cineva de ei. Eu nu văd prea bine. cînd la Ralph. ― Am mai spus că focul e lucrul cel mai important. ― N-ai cochilia. sau lui Bill. ce facem? Să presupunem că fiara vine cînd aţi plecat cu toţii. Ralph s-ar fi răstit la el.

simţea o slabă neîncredere ― o fiară cu gheare care zgîriau. deşi ar fi văzut inamicul de la douăzeci de metri. să fie o baie de soare sub o cupolă albastră. ― Eşti vînător. fără să lase urme.― Hai să mergem. Am să merg. iar Jack păşea cu o prudenţă teatrală. În faţa lor se întindeau doar cîţiva metri de teren stîncos. Simon se răsuci pe picioare. înaintînd în faţa lui Ralph. sau să răsune prea tare. Ralph nu-i mai dădu atenţie şi se întoarse la problemele sale groaznice. Se trase într-o parte şi se uită în urmă. ― Am găsit un punct de observaţie. bombăni Jack. iar pe vîrf se aflau risipiţi bolovani mari. Cîteva clipe. Baza recifului plesnise. ca şi cum ar fi uitat că Simon se făcuse de rîs. Ralph desfăcu paravanul de frunze şi se uită. Îl urmări pe Jack spre castelul unde terenul se ridica uşor. Ralph se uită într-o parte. apoi se uită din nou în gol. Ralph înainta cu suliţa pe umăr. erau în stare să spună ce voiau. Suspină. prelungea însă insula în mare. voi. se bîlbîi încurcat Simon. înaltă poate de treizeci de metri. ― Eu sînt şeful. era bastionul trandafiriu pe care îl văzuseră de pe vîrful muntelui. Fiara trebuie să fie aici. O ridicătură strimtă de recife. zîmbi silit. neîndrăznind să calce pe nisipul fierbinte de lîngă apă. pînă cînd perspectiva o contopea cu pădurea. ca şi cum ar fi vorbit unuia singur. În stînga se afla încîlceala impenetrabilă a lianelor şi a pomilor. Ralph schimbă nerăbdător privirea. Aveau să ajungă la castelul de stînci în curînd. ca şi cum i-ar fi dat dreptate în privinţa vremii. ― Ştiu. ― Înţeleg. ― Ce facem atunci cu castelul? ― Ia uită-te. pata albă de pe frunte se roşi şi i se prelinse o şuviţă de sînge. Simon se bucură că fusese acceptat şi încetă să se gîndească la sine. eroice şi bolnave. Nu comenta. de parcă ar fi fost un promontoriu. aşezată pe vîrful unui munte. Ziua promitea. îl lăsară pe Piggy sprijinit de platformă. Simon. Ralph mergea în urmă. ca şi celelalte. Ralph îi răspunse politicos. Jack roşi. vînătorii tăcuţi se adunaseră în iarba înaltă. Ralph îl lăsă pe Jack în frunte. Această latură a castelului. Se întoarse spre ceilalţi. ― Să mîncăm mai întîi. În spatele lui Ralph. Îşi dădu seama că glasul lui risca să nu se mai audă. Alţii se dovedeau în stare să se ridice şi să vorbească adunării. După ce mîncară. . ziua nu înaintase destul pentru a fi umbrită de voalurile schimbătoare ale mirajului. Ralph prinse curaj. ― Ce părere ai? ― Am fost pretutindeni. cu ochii minţii vedea imaginea unei făpturi umane. Jack se întoarse în fugă. Ascundeţi-vă aici. ― De ce nu s-ar putea ca fiara să fie acolo? ― Nu vezi de ce? Fiindcă nu poate intra şi nici ieşi. ― Nu cred că există fiara. Cînd Simon se ciocni de un pom. zise Ralph şi adăugă: N-ar strica să luăm suliţele. fără să lase impresia că-i apasă senzaţia îngrozitoare a propriei personalităţi. Ralph şi băieţii mai mari porniră de-a lungul plajei. nefiind totuşi destul de iute ca să-i înhaţe pe Sam şi Eric. lată de cîţiva metri şi lungă de aproape cincisprezece. ― Foarte bine. ce păreau că se clatină. II privi pe Jack. Foarte bine. Plecăm după aia. Se vedea şi una dintre acele stînci pătrate şi trandafirii care susţineau baza insulei. mulţumit că scăpase o vreme de răspundere. Aşteptaţi-mă. iar şeful trebuia să meargă mai departe. Indiferent cum îşi închipuia Simon fiara. O să ne apropiem cît putem. îşi croiră cu atenţie drum de-a lungul terasei cu palmieri. Simon încetini sfios pasul pînă ajunse alături de el şi îl cercetă prin părul negru şi aspru care îi cădea în ochi. iar apoi cele două laturi ale insulei se îmbucau. Sub conducerea lui Ralph. ― Hei. Ralph se uită la Jack. iar Robert chicoti. Plaja se întindea înaintea lor într-o curbă dulce.

ci doar de această prăbuşire. polipi şi iarbă marină. ― Ce-i aia. Apoi. ― Ţii minte? Îşi amintiră momentele neplăcute de mai înainte. chiar dacă n-ar fi trebuit să înainteze.. Jack lovi stîncă de lîngă el cu pumnul. nu ştiu cum să-ţi spun. acoperiţi de un strat de guano ca de o glazură. Ralph se uită spre munte. marea avea să transforme castelul într-o insulă. ― Ce loc de construit un fort! O coloană de spumă marină îi udă. ca să vadă ce-avea de gînd. Îşi sili picioarele să se mişte pînă îl duseră la promontoriu.. se vedea o pată lungă şi verde. Se opri pe promontoriul strimt şi se uită în jos. Prăpăstii de aer îl înconjurară din toate părţile. putea înainta încet de-a lungul unei cornişe şi ocoli colţul care nu se vedea. tufişuri ciudate de coral. Urcară împreună ultima treaptă.. care ţinea un minut. apoi o costişă abruptă. îşi netezi părul peste cap cu o mişcare înceată de tot. şi. Valurile se cufundau încet printre stînci.. deasupra lagunei. iar în fund pădurea. La un moment dat. şi gata!. ― Ei bine. întinsă ca o masă. la revedere. E un loc foarte prost. deşi nu era nevoie. iar masa hurui stins. ierburile marine se încovoiară. mişcată de marea deschisă. ― Ce s-a întîmplat? Ralph se întoarse. Îşi dădu seama că se putea cocoţa pe recif. ca să fie mereu plină. iar apele retrăgîndu-se de pe cele patru margini acoperite de iarbă marină le făceau să semene cu nişte recife. iar la stînga. . ― Nu se vede fumul. Jack izbucni: ― Să vîrîm un trunchi de palmier sub stîncă şi dacă vine duşmanul. iar apa clocoti mugind deasupra masei de stîncă. Forma pătrată a stîncii îngăduia un fel de plintă în jur. jos de tot. ce urca spre stîncile sfărîmate care încununau bastionul. cercetă o jumătate de cavernă. urcare şi iar prăbuşire. undeva în spate. aşa încît la dreapta. ― Nici nu mă gîndesc. Ralph se întoarse spre reciful roşu. Observă că transpiraţia din palme i se uscase. în care nu se aflau decît mormane de ouă stricate. claie peste grămadă. ia uită-te! La treizeci de metri sub ei se găseau istmul. Se cocoţară pînă la ea şi gustară din firicelul de apă. Nu se vede nimic. pe cealaltă parte. ― N-am vrut să te las să mergi singur. pe stîncă.― Nu. atunci? La jumătatea distanţei. Un zgomot din spate îl făcu să se întoarcă. nici eu nu cred. ― Nu există apă proaspătă. Văzu acolo o stîncă plată. îşi dădu seama cu surprindere că nu se aştepta să întîlnească vreo fiară şi nici nu ştia ce-ar fi făcut dacă ar fi întîlnit-o. Nu-ţi dădeai seama de mişcarea valurilor. şi în cele din urmă se aşeză. Ralph nu răspunse. ca şi cum ar fi măturat stîncă. Jos. îşi continuă drumul peste stînci.. se uită de jur împrejur şi lovi stîncă cu mînerul suliţei. apele se prăbuşeau şi şopteau ca vîntul prin coroana pădurii. dezgolind mese trandafirii de granit. Era uşor de mers şi în curînd trase cu ochiul pe lîngă stîncă. Jack înainta de-a lungul cornişei. Văzu doar ceea ce aşteptase: bolovani trandafirii. Avea perspectiva celui de pe uscat asupra valurilor umflate şi i se păru la fel ca respiraţia unei creaturi uluitoare. strigă Jack entuziasmat. ― Am putea să punem o coajă de nucă de cocos acolo. Îşi strînse buzele care i se albiseră. terenul stîncos şi iarba plină de capete. ― De ce? ― Priveai. Descrise un gest larg cu mîna. dintr-un motiv greu de ştiut.. peste cîteva secole. doar Jack se dusese pînă la malul mării. ― Doar o dată dac-o împingem. Jack fremăta. Ralph se cutremură. leviatanul adormit răsuflă.. La dreapta se găsea laguna. unde o ultimă stîncă zdrobită acoperea grămada în descreştere. apele se umflară. Laguna îi apăra de Pacific.. Băieţii îl aşteptau în iarba înaltă. N-avea unde să se ascundă.

― Fum. Trebuie să ne asigurăm.. ― Înapoi la adăpost. îi văzură pe Jack şi pe Ralph nevătămaţi şi ieşiră la lumina soarelui.. Condu-ne din nou. ― Avem nevoie de fum. Bill se apropie de Ralph. aruncînd cu bubuituri o jerbă de spumă pînă la jumătatea înălţimii recifului. VII Umbre şi arbori înalţi Cărarea porcilor se afla în cealaltă parte. Acolo au văzut fiara. Acum plecăm. Aţi înnebunit cu toţii? Băieţii tăcură sau murmurară.. Şi nici prea multă apă proaspătă. baza stîncii trosni şi întreaga masă se prăbuşi în mare. se desprinsese şi atîrna vibrînd.― M-ai înnebunit cu fumul ăla.. Mai mulţi băieţi doreau să se întoarcă pe plajă. ― Trebuie să ne întoarcem şi să urcăm pe munte. ― Jack. Hărmălaia izbucni iar. ― Sînt obosit. Îşi supse pumnul învineţit. furaţi de entuziasmul explorării. Jack îi conduse în josul stîncii şi peste pod. ― Am zis că mergem mai departe! strigă Ralph furios. Ideea îi reveni imediat. care se crăpase. Privi sumbru muntele. şi nici adăpost. Sînt fructe. ― Avem timp destul! strigă Roger. Ralph rămase pe loc. se opintea şi împingea o stînca. ― Nu! Ralph îşi coji pielea de pe încheietura degetelor. cu mîna pe o imensă stînca roşie ― o stînca mare ca o roată de moară.. ― Ce facem. Fiara poate fi de cealaltă parte a muntelui. ― Fum. ― Eu sînt şeful. împingeţi stînci. Nu vedeţi muntele? Nu se zăreşte fum deloc. ― Fum. Uitaseră de fiară. Îşi sprijini suliţa de stînca ce se clintea şi-şi dădu două şuviţe peste cap. Dar Jack dispăruse.. Orizontul albastru şi întins îi încercuia. aşteptînd în iarbă. ― Pînă la pod. ― Am putea construi un castel de vrăjitor... S-ar putea să fie un vapor acolo în depărtare. ― Jack! Hai. Un pîlc de băieţi. iar primejdia dispăruse o dată cu întunericul. gata să se răzvrătească. În mintea lui se petrecu un lucru straniu. ― Ăsta-i cel mai important lucru pe care-l avem de făcut. Isi încleşta pumnul şi bătu în zidul roşu din dreapta. ― N-avem hrană aici. Alţii voiau să împingă şi alte stînci.. ― O să ne suim pe munte. făcînd o hărmălaie pe care n-o auzise. Trebuie să ne asigurăm. ― Hai să construim un fort. spart doar de vîrful muntelui. aproape de grămada de stînci . de parcă ar fi fost un ciocan. Buzele i se strînseră violent iar ochii de sub şuviţele de păr priveau melancolic. ― Staţi! Staţi! Vocea lui îi linişti. Trecură ca un puhoi peste pod şi în curînd urcau şi strigau. ― Am putea să mergem pe mal. zise Ralph. zise Ralph şi clătină din cap. ― Am putea împinge stînci. Se zbătea ceva ca o aripă de liliac şi o întuneca. ― De ce nu rămînem aici niţel? ― Ai dreptate. Iar voi vă pierdeţi vremea. Ai mai fost pe-acolo.. ― Hai să stăm aici.. o dată cu mînia. Nu părea să-l doară. atunci? Ceilalţi băieţi. În timp ce se întorcea.. Soarele strălucea. ― N-o să fie acolo.

Îşi dădu seama că trupul i se înconvoiase. erai bătut în cuie. Vînătorii începuseră să se furişeze în pădure sau jos. Simon îi vorbi aproape în ureche. prefăcîndu-se că o ignoră. ci doar din obişnuinţă.. Minunile învăluite ale mirajului nu rezistau la apa rece a oceanului.. apărată de scutul lagunei liniştite. se vedea mişcarea neîncetată şi umflată a valurilor de pe marea adîncă. Erau murdari. neputincios. îşi plimbă prudent limba peste dinţi şi ajunse la concluzia că nici o periuţă de dinţi n-ar strica. Suspină şi azvîrli craca de pe care culesese fructele. întinderea aproape infinită a acestei ape îi atrase atenţia cu forţa... Soarele trecuse de zenit. încercînd să se convingă că acumulau destulă forţă din banane şi din fructele alea verzi-cenuşii.. Aici. cercetă faţa lui Simon. treptat. val după val.de pe mal. iar orizontul era de un albastru tare. ― În curînd am să-mi sug şi degetul mare. nedumerit. dacă reuşeai să uiţi cît de cenuşii şi de pustii erau meleagurile acoperite cu ferigi din ambele părţi.. ca să-şi îndeplinească misiunea. umflîndu-se irezistibil peste vîrfuri şi peste vegetaţie. Alunecau de-a lungul insulei. Ralph îşi aminti de trupul său obişnuit odinioară cu curăţenia şi îi examina şi pe băieţi.. cînd se aşeză. îndopîndu-se cu această hrană uşor de găsit. aparent fără stînci şi fără banchizele de nisip ale apei puţin adînci. Ralph se întoarse şi se uită spre marea întinsă. . iar arşiţa după-amiezei cuprindea insula. cînd ajunseră la fructe.. căutînd un indiciu. oprindu-se. Ar fi vrut să facă baie. în faţa obtuzităţii brute a oceanului. era nu atît o înaintare. Trase dezgustat de cămaşa cenuşie şi se întrebă dacă merita s-o spele. Simon dădu din cap. ca nişte jeleuri. în arşiţa care i se părea neobişnuită chiar şi pentru această insulă. ― Te întorci de unde-ai venit. De cealaltă parte a insulei. provocînd cascade şi prăbuşiri ale apei ce dădea înapoi. şi totuşi. celălalt picior se întindea pînă jos la nivelul lui Ralph. urcarea şi prăbuşirea. Dacă reuşeai să-ţi astupi urechile la scurgerea şi la fierberea refluxului. Ar fi vrut să aibă o foarfecă şi să-şi taie părul ― îşi dădu peste cap claia de păr ― să mai scurteze părul ăsta murdar. ca aceia care căzuseră în noroi sau alunecaseră într-o zi de ploaie. a kilometrilor ce-i despărţeau. Se vedeau pe cîţiva kilometri. întregul grup se opri şi mîncă. aici însă. Ralph coborî spre stînci. perspectiva era complet diferită. ― Ascultă. trimiţînd în cele din urmă un braţ de talazuri printr-un golf şi sfîrşinduse la cîţiva metri de el în degete de spumă. Acolo. apoi. dar nu din cale-afară. deşi nu-şi amintea cînd îşi reluase acest obicei şi nici de ce o făcuse. nu mai purtau hainele uzate şi ţepene de transpiraţie. Se uită furiş împrejur. Ralph. de cealaltă parte a insulei. iar Ralph se mulţumi s-o urmeze. Ralph plănui cum să-şi facă toaleta. erai. Vînătorii stăteau jos. părul le crescuse mult prea lung. Descoperi cu o mică strîngere de inimă că socotea aceste condiţii drept normale şi că nu-i mai păsa. de care se ţinea cu amîndouă mîinile. căţărîndu-se pe micul recif. condamnat. dar pătate prin părţile mai greu accesibile de un fel de umbre. puteai să visezi la salvare.. Ralph îi trimise un mesaj lui Jack şi. Erau muşcate pînă în carne. Apoi unghiile. lăsîndu-l lung doar de un centimetru. dar asta nu din pudoare sau din confort. Ralph îşi dădu seama de căldură. Simon dădu din cap în timp ce vorbea. încîlcit uneori şi înnodat în jurul unei frunze uscate sau al unei crăcuţe. că muşchii gîtului îi înţepeniseră şi că gura îl durea. învăluită la prînz de miraje. ca şi ale lui. cît o urcare şi o cădere spectaculoasă a întregului ocean. Nici unul n-avea mare nevoie să facă un duş. aveau să se adune şi să se înalţe cu un muget. Ralph se trezi că strîngea dureros în mîini bucăţi de stîncă. o baie ca lumea. atunci mai exista posibilitatea să izgoneşti fiara din minte şi. cu săpun. bariera. Ralph urmări. avea să se cufunde dincolo de stînci şi să lipească pe ele iarba marină ca un păr lucios. Pentru prima oară în acea zi.. Apoi. tot ţinînd-o larg deschisă. Acum marea avea să se retragă. Se părea că nu-l auzise nimeni. pînă cînd ceva din izolarea mării îl năuci. feţele erau destul de curate cînd mîncau sau transpirau. chiar să şi visezi. e aşa de mare. pe lîngă stînci. o vreme. aproape la nivelul mării. îngenunchease cu un picior şi privea în jos de pe o stîncă mai înaltă. Ralph îşi întoarse mîna şi îşi cercetă unghiile. pielea devenise solzoasă din cauza apei sărate a mării. Aici se afla despărţirea. ocupate cu alte treburi.

. Ralph zise arţăgos: ― Eşti sărit. aruncă suliţa caraghioasă de lemn pe care o ducea. fiindcă nu se mai obosise să le pună la loc. Totul era perfect. o să fie timp să urce pe munte. în grupul lui Jack se petrecea o întîmplare neaşteptată şi în curînd procesiunea se opri.. atunci? Cum Simon nu răspunse.. pe care o citeai cu un fel de groază reţinută. şi totuşi. iar tăticu venea acasă zilnic. drept spre el. Mistreţul se îndepărtă. Jack era ocupat cu vînătoarea. La zidul de piatră din fundul grădinii poposeau căluţi sălbatici. iar mistreţul o apucă într-o parte în desişuri. apoi îi zîmbi amar lui Simon.. aproape cu simpatie.. Cred numai c-o să te întorci cu bine. Roger îi chemă din desiş. Apoi un animal apăru tropăind pe cărare. locuiseră întro căsuţă de la marginea gîrlei. Domneau prietenia şi buna dispoziţie. nu sînt. ai să te întorci cu bine. Ralph se sprijini de un pom şi. Jack se aplecă spre ea. am spus. Cărţile aveau colţurile uzate şi erau zgîriate. o să vînăm.. puteai să intri în casă şi să te uiţi pe fereastră. chiar dacă acum urmărim altceva. iar Jack o rupse la fugă. ― Pe-aici. unde puteai sta tolănit. Jack deschidea coloana. apoi vedeai primul fulg care se aşternea fără să se topească şi urmăreai cum întreg pămîntul se albeşte. se bucura că păşeşte mai alene. lîngă mare. visele diurne îl asaltară. urmîndu-l pe tatăl lui de la Chatham la Devonport. ― Veniţi să vedeţi! Alături de cărarea porcilor.. Dădură deodată peste un teren deschis. ― Dacă nu ne abatem din drum. Cărarea se umplu din nou de băieţi care strigau. ar fi putut să întindă mina şi să le atingă. pămîntul era răscolit şi se vedea o baligă aburindă. Cel puţin aşa cred. O clipă nu mai spuse nimic. Se uită la mare. paralelă cu prima. putea să simtă greutatea şi mişcarea lentă cu care Cartea uriaşă pentru tineri avea să iasă din raft şi să alunece în jos. ― Ralph. Trupul lui Ralph se mai destinse. ― Pe aici. căci după ce plecase din ea fusese trimis la şcoală. De pildă. urmărind cum trec în zbor fulgii de zăpadă. În succesiunea de case pe care le cunoscuse Ralph. ― De unde ştii. Cărţile ― aflate pe un raft de lîngă pat ― stăteau aplecate. iar două sau trei erau veşnic culcate pe deasupra. brusc.. Jack aruncă o . Mergeau mai încet decît îşi făcuse socoteala Ralph. într-un fel. aceasta se detaşa cu o limpezime deosebită. pe care n-o citise niciodată fiindcă era despre două fete.. apoi cealaltă despre vrăjitor. avem nevoie de carne. Grohăitul se transformă într-un ţipăt ascuţit.... Simon îl contrazise cu o mişcare violentă a capului. ― Nu. La culcare găseai o ceaşcă cu fulgi de ovăz cu zahăr şi smîntînă. Cînd mistreţul ajunsese la doar cinci metri. Băieţii se azvîrliră nebuneşte de pe cărarea porcilor şi se pitiră urlînd printre liane. Ralph se speriase. ― Dar are să ne omoare. Cînd ţi se făcea frig. mai era şi cartea despre oamenii care scoteau prin săpături diverse lucruri. Descoperiră o altă cărare de porci. obiecte egiptene. îi apărură viu în faţă. Porniră din nou. iar afară ninsese. Apoi îşi zîmbiră brusc.. Ralph îşi dădu seama că putea măsura distanţa cu luciditate. ― Ai un vapor în buzunar? Simon zîmbi şi clătină din cap.. Ralph îl văzu pe Jack înghiontit într-o parte şi căzînd. sărind peste pagina douăzeci şi şapte cu desenul oribil al păianjenului. Odată. vînătorii erau niţel speriaţi de fiara pomenită. cu suliţa la subsuoară. ― L-am nimerit! Suliţa s-a înfipt. cea deschisă la culoare şi lucioasă despre Topsy şi Mopsy. era şi Manualul de trenuri pentru tineri sau Manualul de vapoare pentru tineri.. pînă cînd părul aspru şi negru îi juca înainte şi înapoi pe faţă. Tufişurile fură despicate zgomotos în faţa lor. Se zărea pata umedă unde murea fiecare fulg. cu colţii strălucitori şi grohăind ameninţător. Chiar în dosul căsuţei se afla un fel de adăpost. Jack se întoarse în fugă şi căută cu suliţa prin tufişuri.. Mămica mai era cu ei. o văzu cum loveşte rîtul uriaş şi rămîne o clipă atîrnată.― Si totuşi. dar era plin de grijă şi de mîndrie. dincolo de ceainicul strălucitor de aramă şi de farfuria pictată cu omuleţi albaştri.

Se umfla în pene. zise Ralph jenat. atunci am putea s-o facem ca lumea. zise Ralph indignat. gîfîind şi ascultînd smiorcăiturile înspăimîntate ale lui Robert. care se prefăcea că atacă. cercul se clătină. ― L-am nimerit sigur. ― Omorîţi-l! Omorîţi-l! Robert urla şi se zbătea cu forţa disperării. Pe piele era o zgîrietură. iar suliţa s-a înfipt destul de adînc. înşfăcă suliţa lui Eric şi îl împunse pe Robert cu ea. Simţea nevoia unor martori. Cred că mistreţul e fiara. L-am rănit. Îşi întoarse antebraţul stîng. Atenţia se concentră asupra lui Jack. ― E nevoie de-un porc. ― N-a fost decît o glumă.. . ― N-a fost fiara. ― L-am nimerit sigur. Jack o supse. Şi eu m-am rănit destul de rău la un meci de rugby. să înşface o mînă din acea carne cafenie şi vulnerabilă. ― Eu te-am văzut. ― Dar era un mistreţ! strigă Ralph. în timp ce se străduia să iasă dintre ei. ca să vadă cu toţii. ― Mă doare fundul! Îşi frecă trist fundul. N-am apucat să înfig suliţa destul de repede. apoi chiar de durere adevărată. ca la o vînătoare adevărată. ar trebui s-o sugi. Ralph. Jack îl ţinea de păr şi îl ameninţa cu cuţitul. Jack se tăvălea pe jos. urlă de bucurie şi guiţă ca un porc pe moarte. ― Grozav joc. ― Uite ce mi-a făcut cu colţii. Melopeea se înălţă ca un ritual. la urma urmei. nu gravă. dar sîngera. În curînd îl loveau cu toţii pe Robert. Braţul lui Jack coborî. Dorinţa de a strînge şi de a răni devenise copleşitoare. prefăcîndu-se că-i e frică. cuprins deodată de un entuziasm nebun.. Robert grohăi la el. repetă Ralph. bătînd toba. ― De ce nu l-ai prins? Eu am încercat. ― Nu m-aţi văzut? Maurice dădu din cap. zise Jack şi se întoarse. Ca Berengaria. ― Ar trebui s-avem o tobă. ― Priveşte. L-am nimerit cu suliţa. Ralph se uită la el. Robert guiţă.. vînătoarea nu strica. ― L-am nimerit. Jack strigă. Cine te-a pus să arunci suliţa? De ce n-ai aşteptat? Îşi întinse braţul. luptîndu-se să se apropie. ― Hei. Grozav! Ralph continuă entuziasmat. ― Ţineţi-l! Îl apucară de mîini şi de picioare. A fost un mistreţ.. Le ceru atenţia. Ralph intră şi el în joc şi rîseră. zise Simon. Chiar în rît. zise Roger. ― Eu l-am nimerit. Jack roşi brusc. ― Ai zis c-o să ne omoare. în spatele lui se afla Roger. şi avu sentimentul că. ― Venea pe potecă. Uite cum am azvîrlit suliţa. spuse Maurice. l-am rănit.privire spre stînca goală şi păru neliniştit. Suliţa s-a înfipt în el. care se ştergea pe faţă cu un braţ murdar şi făcea eforturi să-şi recapete demnitatea. Cred că-i nevoie de un foc şi de o tobă ca să ţinem ritmul. Apoi rămase liniştit. fiindcă le cîştigase din nou respectul. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph se străduia şi el să se apropie. opriţi-vă! Mă doare! Minerul suliţei îl lovi în spinare. ― A dispărut. ― Ce să facem ca lumea? ― Nu ştiu. ca la sfîrşitul unui bal sau al unei vînători. ― Faceţi cerc! Cercul se adună şi se strînse. ― O rană. ― L-am nimerit.

să sară peste mici băltoace limpezi lăsate de flux. spuse Ralph. stînd singur. Se sui într-un pom. ― Nu-i putem lăsa pe puşti singuri cu Piggy toată noaptea. se preface că mă răstoarnă şi aşa mai departe. Jack îşi agită suliţa. Ralph îl privi pe Jack. În cele din urmă trebuiră să sară pe rînd. ― Mai bine să ne întoarcem la Piggy înainte să se întunece. privindu-l. sus? Jack ameninţă cu suliţa. a trecut vremea să bem ceaiul. încercară prin pădure. se aşezară jos o vreme. aşa că trebuie să fie porţiunea din mal pe care n-am vizitat-o. Părea fără fund şi se uitară îngroziţi în hăul sinistru unde clipocea apa. Maurice vorbi ezitînd şi nevrînd să pară las. asemenea unui şanţ de apărare. aşa că nu se poate. viroaga începu să fiarbă în faţa lor şi spuma ţîşni pînă la liane. zise Jack.. . ― O s-o omorîm. udîndu-i. dar era deasă şi încîlcită ca un cuib de pasăre. aparent la mare depărtare încă. parapete lungi. Am putea să deghizăm pe cineva în porc şi apoi să se poarte ca. Jack îi conduse din nou pe lîngă marea care se cufunda. ― Trebuie să aprindem din nou focul. Gemenii îşi dădură asentimentul. ― Bine. îi desfăcu frunzişul de pe vîrf şi văzu culmea pătrată a muntelui. ― Staţi să mă gîndesc.. picioarele păreau mai puţin agile ca înainte. se umfla şi se sugea. Mai departe. şi urmăriră conturul ascuţit al valurilor imense. Ici şi colo trebuiau să se caţere peste stînci udate de valuri. zise Robert. Apoi valul reveni. Apoi încercară să se grăbească pe lîngă stînci. unde se ajutau cu mîinile şi cu picioarele. ― Şi dacă fiara e acolo. Cea mai mare parte a drumului îi sili să coboare pînă la stînca goală de lîngă mare şi fură nevoiţi să se strecoare printre ea şi bezna pădurii luxuriante. ţărmul strîmt. n-o să găsim niciodată ce căutăm. Se ridicară pe rînd în picioare. unele folosite drept poteci. ca să li se usuce zdrenţele. Ceilalţi băieţi tăcură şi rămaseră în jurul lui. care treceau foarte încet pe lîngă insulă. îmbrăcat în vegetaţia impenetrabilă a junglei şi coborînd abrupt în mare. Oricum. netezindu-şi zdrenţele de pe ei. dacă nu voiau să se pună în primejdie. Ralph nu se mai sfia să se gîndească în faţa altora: era însă gata să ia hotărîrile necesare. spuse Jack. ― E nevoie de-un porc adevărat. Sosiră la o viroagă care despica.― Sau de cineva care să se prefacă. zise Maurice. cuibărit într-un adăpost. stîncile păreau de netrecut.. ca un singur trup. ― Atunci o să vedem dacă nu-i nici o primejdie pe vîrful muntelui. zise Jack. ― Aşa e. Dacă facem aşa. Ralph visă iar. Şi totuşi. cufundat în liniştea destrămată doar de strigătele celor ce visau urît. aşteptînd ca apa să coboare. mîngîindu-şi încă fundul. Ralph privi nemulţumit soarele. Ralph se uită împrejur şi văzu marea. ― Hai acum pe munte. că dacă mergem pe lîngă malul mării. ― Să ne folosim de un puşti. ştiţi despre ce-i vorba. Îl văzu clar pe Piggy. şi toţi rîseră. ― Ce mai aşteptăm? ― Cred. Se gîndi la puşti şi la Piggy. dar şi atunci unii se mai udară. o să ajungem sub locul unde am făcut focul şi-o să ne putem căţăra pe munte. iar băieţii ţipară. Treceau peste mici recife. ca la o partidă de şah. O să ne suim mîine dimineaţă pe munte. îşi continuară drumul ca şi cum ar fi escaladat un munte periculos şi ajunseră la un loc unde stîncile se transformau într-un perete imposibil de trecut. Ralph se ridică în capul oaselor. niciodată n-avea să devină un bun jucător de şah. Robert se tăie la genunchi rău de tot şi recunoscură toţi că trebuiau să urce încet cărarea. ― N-avem ochelarii lui Piggy. fiindcă trebuie să-l omorîm. Ralph dădu din cap. aşa încît poposiră.. Soarele păru că se mai domoleşte. zise Jack jenat. ― Se lasă seara. ― Nu-mi amintesc de reciful ăsta. Apoi Ralph spuse că înaintau prea încet. Găsiră fructe pe lîngă cuiburile de păsări mici şi strălucitoare care foiau ca insectele. lăsînd ca agilitatea picioarelor să întîmpine dificultăţile cărării. Din nenorocire.

― De ce mă urăşti? Băieţii se foiră neliniştiţi. O să orbecăim. Jack îşi drese glasul şi vorbi pe un ton ciudat şi încordat.― Dacă ne întoarcem. ― Jack. ― Nu vrei să te sui pe munte? Ralph suspină. Ralph dădu din cap. ― Bineînţeles. Simon îi aruncă repede un zîmbet. ― Haideţi. Apoi plafonul de frunze se sparse şi ei se opriră.. ― Cine s-a suit primul la castel? ― M-am suit şi eu. se întoarse şi se pierdu în pădure. iar în pădure umbrele se întindeau la tot pasul. zise Jack. Unde duce cărarea asta? ― Pe munte. Zău.. Ralph luă o hotarîre. ― Dacă traversăm. Ralph se uită înapoi la Jack şi-l văzu parcă pentru prima oară furios. O să mă întorc după ce-o să ajungem acolo. Toţi aprobară înţelegători. Ţi-am mai spus. Cărarea porcilor era un tunel întunecat.. Jack se afla lîngă umărul lui. ţii minte cînd te-ai dus tocmai pînă la stînca în formă de castel? ― Da. ― Aşadar. ― Mă duc eu. O să ne croim drum cu forţa pînă o să dăm de cărarea porcilor. Ţinea kilometri întregi. nu? Ralph se bătu peste dinţi cu vîrful murdar al suliţei. Arătă spre pădure. încă enervat şi jignit. Băieţii se priviră atent şi cu îndoială. ― Nu vreau să mă întorc. căci soarele aluneca repede spre marginea lumii. Înainte ca Ralph să aibă timp să-i răspundă. pe acolo pe jos? ― Da. ― Perfect. zise Jack enervat. ― Voiam să căutăm fiara.. Jack încheia coloana. nemulţumit şi posac. pe sub munte. cărarea trebuie să fie pe-acolo. simţind că duşmănia dintre ei reînvia şi înţelegînd sentimentele lui Jack în momentul cînd înceta să mai conducă. Bill rosti incredul: ― Singur prin pădure? Acum? ― Nu ne putem lipsi de mai mult de un băiat. ― Şi? ― Am găsit o cărare făcută de porci. Se uită lung împrejur. ca şi cum s-ar fi rostit un cuvînt obscen. ― Am sosit. ― Foarte bine atunci. dacă vrei. Alergară iute pe cărarea largă şi bătătorită. ― Mă gîndesc la lumină. Simon îşi croi drum pînă lîngă cotul lui Ralph. Murmurară că erau de acord. Dar în timpul zilei. zise Jack şi se strîmbă. răsuflînd agitat şi uitîndu-se la cele cîteva stele care clipeau în jurul vîrfului muntelui. nu-mi pasă. ― N-o s-avem destulă lumină. Ralph.. Îi conducea ca şi cum ar fi avut acest drept şi începu să taie vegetaţia încîlcită. Tu nu vii? Vrei mai degrabă să te înapoiezi la adăpost şi să-l linişteşti pe Piggy? Venise rîndul lui Ralph să roşească. silit de acea nouă înţelegere a lucrurilor pe care i-o datora lui Piggy. . ― O să traversăm direct platforma şi o să ne căţărăm mîine pe munte. dacă ţi-e frică. Ralph se întoarse spre el. Rînji batjocoritor. o să dureze ore întregi. Făcu un pas înainte şi se opri. ― Ai venit de-a lungul unei părţi a ţărmului ăstuia. ― Staţi o clipă. Cine vrea să se caţere acum pe munte? Îi răspunse tăcerea. se îndepărtă primul. Vorbi disperat.. Tăcerea se prelungi.. ― Ca nu cumva Piggy să păţească ceva.. ― Cineva o să traverseze insula ca să-i spună lui Piggy că ne întoarcem după ce se întunecă.

. ca un blestem.. dar dacă îi aştepta ceva pe vîrful muntelui. spusă cu indiferenţă. ― Fireşte că mi-e frică. Jack. Din întuneric se auzi răspunsul. ceilalţi băieţi uitară graba de-a pleca şi se întoarseră în faţa noii dovezi a urii dintre două fiinţe aflate în beznă. Cuvintele lui Jack izbucniră cu răutate. ― Sîntem nişte caraghioşi. Pipăi şi se lăsă alături de el. dacă tu n-ai nimic împotrivă... Bezna părea că pluteşte în jurul lor ca un flux.. Sîntem totuşi nişte caraghioşi. Se aşternu tăcerea. ― Fireşte. ― Dacă nu vrei să mergi mai departe. îl privi pe Ralph încordat şi cu suliţa ţinută ameninţător. Pe neaşteptate.. nu fiindcă le era teamă. da. Îşi reluară urcuşul pe coasta muntelui. acum. cei doi porniră să urce muntele. Pata dispăru. pentru a mai fi nevoie să-l repete. Cuvîntul era prea bine ales. înghiţiţi de beznă şi înarmaţi doar cu beţe? ― Sîntem nişte caraghioşi. ― Cenuşă. Înţepătura cenuşei în ochi. în cazul cînd.. tocmai cînd se calmase. ― Pleacă atunci. în timp ce tuşea. Totul era din vina lui Jack. Te aşteptăm aici. Fireşte.― Sam şi Eric? Ce părere aveţi? ― Ar trebui să mergem şi să-i spunem lui Piggy. La revedere. urmăriţi cu privirea de băieţii tăcuţi... ― Atunci sîntem trei. colţuros la pipăit. ― Cîtuşi de puţin. Sîntem pe marginea zonei arse. ― N-am nimic împotrivă. Se auzi zgomotul băieţilor care se împrăştiau. Unul lîngă celălalt. Simţi cum coaja pomului.. erau doar obosiţi... îi răspunse Jack sarcastic. care nu vorbea. Auzi uimit cum vocea îi răsuna rece şi nepăsătoare. să-şi spună cît erau de proşti. astfel încît răutatea din ironia lui Jack rămase fără rezultat. ― Roger? ― Eu sînt. o siluetă întunecată se desprinse. să-i spunem lui Piggy că. la ce le folosea că erau trei. Apoi ironia finală. De ce să mergem numai noi doi? Dacă dăm peste ceva. Paşii lor şi briza întîmplătoare stîrneau mici vîrtejuri de praf. am să mă duc singur. începu să gîfîie şi să tuşească. O alta îi luă locul. ― Foarte bine. ― Veniţi? La acest cuvînt.. Ralph se opri. Ralph se lovi cu genunchii de ceva tare şi rostogoli un trunchi carbonizat. atunci. ― Ei bine. Se opriră din nou şi Ralph avu răgazul.. Dacă nu exista nici o fiară ― şi aproape sigur că nu exista ― cu atît mai bine. o pată care era Jack se desprinse şi începu să se îndepărteze. ― Dar s-a dus Simon! ― Ar trebui să-i spunem lui Piggy.. în timp ce trunchiul se legăna în . ― Mă duc pe munte ca să caut fiara. ― Robert? Bill? Se îndreptară spre platformă. o pală de vînt îi făcu pe toţi trei să bombăne. ― De ce nu pleci? Ţi-e frică? O pată în beznă. n-o să fim de-ajuns.. oboseala şi frica îl înfuriară. întorcîndu-se în direcţia contrară fluxului băieţilor care fugeau. Îl luă pe Ralph pe nepregătite. Jack făcu un pas. ― Ţi-e frică? Ralph tresări enervat. aşteptînd să se întoarcă la adăpost şi la apele calme şi prieteneşti ale lagunei. ― . vorba amară. Ralph simţi ironia şi îl urî. Ralph se întoarse spre Jack. i se freacă de dosul genunchiului şi îşi dădu seama că Roger se aşezase. Pe Ralph îl orbiră lacrimile. transformată în tăciuni ascuţiţi. ― Ei? ― Mă duc pe munte. prea amar şi prea reuşise să intimideze.

Ralph îşi vîrî mîinile în cenuşa rece şi moale a focului şi îşi înăbuşi un ţipăt. unde era o viroagă în stîncă. iar Roger se împiedică. cu firea lor de nepătruns. afară de locul unde muntele făcea o gaură în beznă. fiindcă nimic nu se umflă. fiindcă luminile verzi reapăreau şi creşteau. apoi bombăni: ― Fiţi atenţi. Un fel de grămadă. Pentru prima oară de cînd îl cunoscuse pe Jack. ascultau răpăiala şi se gîndeau. Ajunseră la vîrful plat. Mîna şi umărul îi tremurau din cauza contactului neaşteptat. ― Închipuiri. cu o voce pe care de-abia o recunoscură. cît intenţia ei sfidătoare. bezna şi actul lor disperat dădeau nopţii irealitatea unui scaun de dentist. care apoi se destrămară în beznă. O creatură care se umfla. Ralph îl simţi că ezită. Vocea lui fizică tăcuse. transformaţi din pete de cerneală în siluete clare. ― O broască! Am auzit şi un zgomot. scoase un fel de şuierătură şi trecu . lăsîndu-l pe Jack în urmă. o vezi? Lui Ralph îi veni în ochi cenuşa focului stins. unde simţiră în mîini şi pe genunchi duritatea stîncii. cerul apropiat se umpluse peste tot de stele. Se furişară înainte. Din nou auzi de la depărtare şoapta lui Jack. ― Ţi-e teamă? Nu-i era teamă. ― Am văzut ceva ce se umfla pe vîrful muntelui. Roger se afla în spatele lui. O altă voce îi spunea să nu fie prost. ― Să ne strecurăm înainte pe mîini şi pe genunchi. Roger li se alătură. Ralph auzi o răpăială rapidă şi enervantă şi înţelese că Roger lovea în ceva cu suliţa lui caraghioasă de lemn. Jack se strecură pe alături. Stătea şi se legăna încet pe trunchi. iar Jack îi vorbi la ureche. se făcură auzite. Roger. ― Fireşte. Printr-o înţelegere comună. îşi îndreptă trupul. întinderile sclipitoare ale lagunei se aflau dedesubt. Jack şi Roger se apropiară. şi lucrul ăla s-a umflat. Vîntul mugi prin pădure şi le lipi zdrenţele de trup. Nu vedea nici viroagă şi nici altceva. ― Hai. Tresăriră.cenuşa invizibilă. Piggy îi spunea că era un copil. necomunicativ din fire.. iar dincolo de ele lucea o pată albă şi lungă ― reciful. ― O broască. Jack şi Ralph ocoliră umărul muntelui. Nici un fel de creatură nu se umflă. ― Să mergem să ne uităm. suspendat şi încremenit pe vîrful unui munte care cînd descrestea. la orizont. de jur împrejur. În spatele lor. ― Am văzut ceva pe vîrful muntelui. unde avea să răsară peste cîteva clipe luna. Jack se ridică. Se ridică de pe trunchi şi îi conduse prin beznă peste tăciunii care trosneau. cînd se mişca. tremura şi vorbea răguşit. cu toate cuvintele lui curajoase. Un nor de cenuşă se stîrni în jur. S-ar putea să mă urmărească. fiindcă uitaseră de el. Îl auziră împiedicîndu-se de buşteanul care se legăna violent. se legănau. zgomotul unor paşi uriaşi pe stîncă sau pe cenuşă. Roger şi Ralph înaintară pe vine. Un fel de "pleosc". Greaţa îi aduse brusc în ochi lumini verzi. Apoi Jack îi găsi. tăcea. Cînd ajunseră la ultima costişă. stăteau. zise Ralph tremurînd. Deasupra lor răsună zgomotul unei alunecări. iar vîrful muntelui aluneca într-o parte. se vedea o pată de cer mai limpede. şopti Jack. ca şi altele.. Roger şi Ralph. ― Acum? Vocea îl dădu de gol. Pe Ralph îl surprinse mai puţin sunetul vocii calme. Jack chicoti şi se cutremură de silă. a raţiunii. ― Uite acolo. iar ceilalţi îl urmară. Ralph se foi. Nu-şi dăduse nici o părere asupra fiarei şi nici nu-i mărturisise lui Ralph de ce se hotărîse să participe la această expediţie nebunească. se opriră şi se ghemuiră. iar Roger rămase niţel în urmă. Roger vorbi. iar cea interioară. O clipă rămase tăcut. dar înlemnise. Poate că fiara doarme.

deodată. absolut sigur? ― Ţi-am spus de zece ori pînă acum. În spatele lor.. nu cred că sîntem în stare să ne luptăm cu un astfel de monstru uriaş. Sîntem înfrînţi. Ca şi cum ar fi cîntat o serenadă soarelui ce răsărea. Pe urmă rosti: ― Nu putem aprinde un foc de semnalizare. muntele se goli de băieţi. ― Crezi că sîntem în siguranţă aici? ― De unde dracu' vrei să ştiu? Ralph se smuci de lîngă el şi merse cîţiva paşi de-a lungul plajei. de parcă n-ar vrea să ne lase să fim salvaţi. ― Eşti sigur? Vreau să spun. Un vîrf de aur apăru deasupra mării şi. Ai vorbit urît despre vînătorii lui. Roşi în timp ce se îndepărta. îşi transformă frica şi scîrba în ură şi se ridică în picioare. zise Ralph. ― Vorbe.. zise Ralph. şi încercă imposibilul. vorbe. Apoi? Făptura aia stă ghemuită lîngă foc. Jack îngenunche şi desenă un motiv circular cu arătătorul pe nisip.. Îşi frecă distrat mîinile. ― Nu ştiu. sîntem destul de curajoşi. Făcu doi paşi grei înainte. ― Fiara are colţi. vorbe. proiectată pe locul unde avea să răsară soarele. cerul întreg se lumină. . îi auzi pe ceilalţi ţipînd şi sărind. şi ochi mari şi negri. ― Nici nu mă gîndesc. VIII Un dar dat beznei Piggy se uită nefericit de la plaja palidă din zori la muntele întunecat. Sîntem buni să trăncănim. îi auzi cum şoptesc: ― Vezi ceva? ― Acolo. Jack suflă pînă cînd adăposturile prinseră viată pe dinăuntru şi vînătorii se strecurară pe platformă. Se cutremură violent.. iar făptura îşi înălţă capul. Chiar şi Jack s-ar ascunde. ― Ia mai taci! Sunetul cochiliei în care se sufla aiurea îi întrerupse. Vocea lui Piggy ajunse la ei înfundat. ― Ce facem? Ralph se întoarse spre platformă. Se redresă printr-un efort al voinţei. Jack continua să se uite la nisip.mai departe. Îşi aminti de goana înspăimîntată în josul muntelui.. Ralph se ridică ascultător. cum făceau atît de des de la o vreme. Ralph se pomeni că alerga cu paşi mari prin cenuşă. zise Ralph cu amărăciune. răspunse Jack dispreţuitor. vorbe. un fel de maimuţă uriaşă dormea cu capul între genunchi. Luă cochilia de la Jack. ― Eşti sigur? Absolut sigur? ― Du-te sus. Îşi dădu claia de păr peste cap.. în curînd. Piggy îşi puse ochelarii cu o singură lentilă şi îl privi pe Ralph. coborînd în goană panta întunecată. Piggy la fel. în urmă rămînînd doar cele trei beţe uitate şi făptura care se clătina.. Jack se ridică. l-am văzut. în faţă. în beznă se stîrni o foiala. ― Şi vînătorii mei? ― Nişte băieţi înarmaţi cu beţe.. Arătă cu mîna spre pata galbenă de deasupra mării. ― Cîtă vreme e lumină. dar n-am ataca un tigru. Ralph ignoră întrebarea lui Jack. Apoi vîntul mugi prin pădure. ― Ai făcut-o. doar la trei sau patru metri. ― Ce facem cu vînătorii mei? Simon se furişă din umbrele adăposturilor. Ralph auzi o sporovăială slabă de undeva ― poate chiar din gura lui. şi se îndreptară spre platformă. iar puştii smiorcăiră. În faţa lor. Piggy îşi scoase ochelarii şi lustrui singura lentilă rotundă. uită-te şi lasă-mă în pace. ― Zău. se găsea o movilă ca o stîncă şi care n-avea ce căuta acolo. Cochilia strălucea printre pomi ― o picătură albă. felia de lună se ridicase clară la orizont. Ne-am ascunde. îndreptînd spre ei o faţă descompusă.

atunci. ― Toată vorbăria lui! strigă Ralph. Ne-am strecurat pe vîrf ui muntelui. ― Zi atunci că sînt laş. ― Nu-i vînător. Ai suflat în cochilie. Roşeaţa se retrase încet din obrajii lui Jack. ― Pe vîrful muntelui. Din colţul ochilor i se scurgeau lacrimi de umilinţă.. ― Ralph seamănă cu Piggy. ― Poate c-aşteaptă.. ― Din pomi. ― Dacă nu-i adunai tu.. cred c-aţi aflat. Tăcerea continuă intensă. Lăsă cochilia cu mare atenţie pe iarba de lîngă el.. să ne vîneze. atîta tot.... Nu ştiu ce face. Fiara s-a ridicat şi s-a uitat la noi.. tăceţi odată! Atîta doar că n-o putem ucide. zise el pe un ton plin de insinuări şi de ameninţări. ― Cîţi cred că. ― M-am dus şi eu. Nu ştim nici măcar ce e. ― Eu i-am adunat. apoi am fugit. ― N-am declarat niciodată aşa ceva! ― Am cochilia. Strînse cochilia la piept cu o mînă şi tăie aerul cu degetul arătător al celeilalte.. ca să evite situaţia penibilă de-a o întîlni pe-a altuia.. Da.. Ralph crede că sînteţi laşi. Se opri o clipă.. am văzut fiara. Ascultaţi-mă! Fiara e acolo sus. Ochii îi aruncau fulgere. apoi năvăli la loc cu o violenţă dureroasă. ― Să ne vîneze. ia cochilia! Dă-i drumul şi vorbeşte! Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Jack şi se aşeză pe un trunchi. Vocea lui Jack continuă. tremurătoare şi totuşi hotărîtă. Nu sînt cu voi. Pe platformă răsună un fel de suspin. foarte bine.― Adunarea noastră. ― V-am adunat. ― Linişte! strigă Jack.. Doar la cîţiva paşi de ea. ca şi cum fiecare ar fi ştiut ce avea să urmeze. N-o să ne găsească niciodată carne. Cei doi băieţi se priviră cu ură prin perdelele de păr. indiferent ce e. Îşi drese glasul şi vorbi răspicat: ― Foarte bine. zise Jack. amintindu-şi de temerile lui de demult. apoi continuă. Dă ordine şi aşteaptă ca alţii să i le respecte pe degeaba. zise Jack. nu-i de ajuns? ― Bine. îi adunam eu.. atunci. ― Am mers şi eu! ― În urma noastră. Jack îl întrerupse. Mai întîi. Vorbe! Vorbe! Cine a dorit-o? Cine a cerut să aibă loc adunarea? Jack se întoarse roşu la faţă. ? ― Să ne vîneze. ― Foarte bine. Jack se întoarse spre vînători.. Mîinile care ţineau cochilia se clătinară. Şi asta nu-i tot. din mai multe motive. el a rămas în urmă. ― Din beznă... Jack strînse cochilia în pumn. Vorbeşte ca el. fiindcă aţi fugit din faţa mistreţului şi-a fiarei... zise Ralph. ― Eu nu mă mai joc. Glasul i se stinse. grea şi ruşinoasă. cînd Roger şi cu mine am mers mai departe. cu bărbia în piept. Fiara vînează. ― Da. Ca şi tine. ― Şi ce. încercate în pădure. ― Cine crede că Ralph nu merită să fie şef? Se uită plin de speranţă la cercul de băieţi înlemniţi. Si toată vorbăria lui. Numai că.. luptînd împotriva tăcerii ostile. Nu-i un şef bun.. Nu e monitor la şcoală şi nu ştim nimic despre el. ― Fiara iese din mare. Se linse pe buze şi îşi întoarse privirea într-o parte. toţi cei care nu-l mai vor pe Ralph şef. zise Jack violent. Pe sub palmieri se aşternuse o tăcere de moarte. ― Şi el e tot laş.. ..... Iar Ralph a declarat că vînătorii mei nu sînt buni de nimic. ― Să ridicăm mîna..

Se poticni ieşind din triunghi şi se îndreptă spre plaja albă. Ralph îşi spuse: "Are să se întoarcă." Se uită la cochilia din mîna lui Piggy. Nu-i nimic de făcut. Se întoarse puţin spre el. ― Simon? Ce s-a mai întîmplat? Un chicot pe jumătate batjocoritor trecu prin cercul de băieţi. ― N-avem nici un foc pe munte. Încet. Ceva pe care noi. Căută ajutor şi simpatie. Cercul se zgudui de groază. ― N-avem nici un ajutor.. Cînd are să apună soarele. Piggy era indignat. iar Simon se retrase de lîngă ei. O clipă se opri.. şi se opri asupra lui Piggy.Nu! Sări de pe platformă şi fugi de-a lungul plajei. cu o plăcere pe care ceilalţi i-ar fi recunoscut-o. ― Nu merge. Ce-ar strica dacă am aprinde un foc aici? Am putea s-aprindem un foc pe stînci. ― . iar tu te-ai mulţumit să stai ca. dacă nu faci foc. Şi cred că vă pot spune ce-are să afirme Ralph. uitîndu-se la Piggy şi nevăzîndu-l. Fumul e lucrul cel mai important pe insulă şi nu poţi avea fum. ― Ce? ― Nu-i nimic! Piggy renunţase la încercarea de a-l contrazice pe Ralph.. fără să dea atenţie lacrimilor care îi curgeau şiroaie. ― Nu mai vreau să fac parte din grupul lui Ralph. are să se întoarcă. ― Mi-am închipuit c-ar putea fi ceva de făcut. Ralph gesticula neliniştit. cînd Ralph şi ceilalţi doi n-au reuşit să facă nimic? Simon îi şopti răspunsul.. Şi chiar pe nisip. N-avem foc deloc. care îl privea cu o expresie uimită şi batjocoritoare. Apoi se retrase şi se aşeză cît mai departe de ceilalţi. Simon se opri şi se întoarse spre Piggy. Jack îşi drese din nou glasul. care fu atît de uimit. Ralph se uită la Simon. Din nou. să mă urmeze. O vreme se aşternu o tăcere deznădăjduită. Piggy. dacă împrejurările n-ar fi fost atît de serioase. Piggy. Apoi Simon se ridică şi luă cochilia de la Piggy. ― Cred c-ar trebui să ne cocoţăm pe munte.. ― La ce bun să ne urcăm pînă la fiară.Cei mai mulţi dintre băieţi îşi coborîseră privirea spre iarbă sau în altă parte. Se uită de-a lungul buştenilor din dreapta. Cine vrea să vîneze cînd am eu chef. Mai sînt şi alţii în afară de el pe insula asta. Acum susţin că trebuie să hotărîm ce-i de făcut. strîngînd cochilia la pieptul cafeniu. o să avem mai puţină nevoie de Jack şi de vînătorii lui. Ralph. încît rămase în picioare. Simon îl lăsă pe Piggy să-i ia cochilia.. Ralph îl urmări cu privirea pînă dispăru în pădure. o să trebuiască să stăm pe lîngă platformă. Piggy vorbea cu mai multă încredere şi.. ― Jack! Jack se întoarse şi se uită înapoi la Ralph. ― Am să plec.. cînd am dat într-adevăr peste fiară. tensiunea din adunare îi înăbuşi vocea. Acum. ca şi cum ar fi trebuit să dea forţă cuvintelor următoare. Monstrul e acolo ― iar noi trebuie să stăm aici. ― Am spus că ne putem lipsi cu toţii de o anumită persoană. numărîndu-i pe vînătorii care formaseră corul. ― Ce altceva vrei să facem? Odată terminată cuvîntarea. Piggy ridică cochilia. O să iasă acelaşi fum. ― Am vorbit. N-are decît să-şi prindă singur porcii. deşi mai că nu-mi vine să cred. apoi strigă strident şi furios. Îşi frecă din nou lentila de la ochelari şi se întoarse la subiectul discuţiei. ― E adevărat! ― Fum! ― Lîngă bazin! . ― Ne putem lipsi de Jack Merridew. Aşa că acum o să hotărîm cu adevărat ce-i de făcut.

. Ralph se lăsă pe nisip. rămurele.. aducînd lemne de foc. Pentru prima oară. Munciră aşadar cu mare chef şi veselie. Lemnul era la îndemînă ― un pom prăbuşit pe platformă. de care n-aveau nevoie la întrunire. Nimeni nu voia să-şi bată capul.. Piggy se simţea atît de încîntat. n-o să se vadă la mare depărtare. ÎI putem aprinde chiar aici. ― Unde-i Maurice? Piggy îşi şterse din nou ochelarii. fiind în apropierea cochiliei şi a adăposturilor şi părînd destul de prietenoase în timpul zilei. Adunarea semăna cu o petrecere. Unele dintre frunzele astea scot fum mai bine ca altele. ― Cred c-au plecat... Pustii încetară să cînte şi să ţopăie. ― Dar trebuie să facem o listă! Eşti tu. ocoli focul în fugă şi rămase lîngă Piggy. iar în veselie una de spaimă. zise Ralph şi se uită în jur. În scurt timp se înălţă un plafon de fum şi un tufiş se aprinse cu flăcări galbene. Nu mai erau siliţi să se apropie. Pe deasupra. băieţii luau orice lemn din apropiere. dîndu-şi părul peste cap. Gemenii înţeleseseră că alături de ei va arde noaptea un foc ca o consolare. ― Să încercăm. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă. încruntîndu-se. se umezise şi colcăia de insecte. Se uită înjur. O dată cu focul se stinse şi entuziasmul. şi cîţiva puşti începură sa danseze şi să bată din palme de bucurie. se risipiră spre malul mării sau după fructe. fiindcă aveau ceva de făcut. Liziera pădurii şi brazda le deveniseră familiare. Descoperi cu surprindere lîngă gropiţă o picătură de sînge. ciugulind fără să-şi dea seama ciotul unei unghii. să ne apropiem de. . care văzuseră puţine focuri de la prima catastrofă. se aplecă şi o aţinti asupra iascăi. apoi o să punem crăci verzi ca să scoată fum. Numai Piggy putea avea curajul şi inteligenţa de a propune să se mute focul de pe munte. ca să nu intre prea adînc în pădure. indiferent cît îl încîlciseră lăstarii. ― Va trebui să aprindem un foc mic. doar n-o să plece singur în pădure. fumul n-o să se vadă aşa de bine. ― Dacă-i poţi găsi. Piggy îşi scoase singur ochelarii cu o singură lentilă. buştenii trebuiau traşi cu grijă. Sam şi Eric şi. încît se mişca foarte liber după plecarea lui Jack şi era atît de mîndru de contribuţia lui la binele societăţii. în cheful lor se strecura o undă de panică. pentru ceilalţi. ― Cred. Cercetă cu atenţie unghia roasă şi urmări mica perlă de sînge care se strînsese unde îşi rosese degetul pînă la carne. încît ajută şi el. O bună parte putrezise. Ridicară pe nisipul pustiu de lîngă platformă o piramidă de frunze.... Se întrerupse. Ideile cele mai mari sînt şi cele mai simple. sau intrară în adăposturi. Ceilalţi dădură din cap. se entuziasmară grozav. într-un asentiment general. ― Unde-s Bill şi Roger? Piggy se aplecă şi puse o bucată de lemn pe foc. Ăsta-i prea mare ca să poată fi ţinut aprins. Piggy continuă. sînt eu. ― Fireşte. Ralph se aşeză şi începu să sape gropiţe în nisip. atmosfera sacrosanctă a platformei apărase pînă şi ce era inutil. Nu vru să se uite la Piggy şi vorbi nepăsător. întinzîndu-şi cu antebraţul murdar sudoarea de pe frunte.Băieţii începură să bombăne. altminteri se făceau praf. Fireşte. văzu cît de puţini băieţi mari rămăseseră şi înţelese de ce munca fusese atît de grea. Dar n-o să trebuiască să ne apropiem. ― Aşa c-o să aprindem focul aici jos. Va trebui să aflăm cum se face un foc mic şi puternic.. reflectînd la situaţie. între bazin şi platformă. crăci şi buşteni. ― Va trebui să facem o nouă listă a celor ce se vor îngriji de foc. deşi. Nu cred c-or să primească. Ralph se opri din lucru şi se ridică. nu-i aşa? Ralph sări în picioare. În cele din urmă. Piggy se aşeză atent pe nisip şi începu să-şi lustruiască lentila. Puştii. ― Să aprindem focul chiar acum. Ţopăiră şi cîntară. pe măsură ce orele se scurgeau. Lemnul era mai puţin uscat decît vreascurile folosite pe munte. închipuindu-şi în ce se puteau transforma noaptea. . nu. şi totuşi. Lucrară cu inimă.

arăta altfel astăzi ― atît de ceţos. Lumina soarelui se strecura în spatele paravanului de frunze. Gemenii se apropiară. Simon trecuse prin regiunea cu pomi fructiferi. nu? În timp ce buşteanul se usca. iar vocile lor răsunaseră ca un cînt de îngeri. N-o să ne mai batem capul cu fiara. Erau încărcaţi cu fructe. încît în unele locuri aerul fierbinte părea alb. Ralph rămase tăcut pe nisip. O să aprindem un foc mic şi puternic. ― Crezi că s-a urcat pe munte? Piggy izbucni într-un rîs violent şi mai luă cîteva fructe. tresărind. ― Vă mulţumesc.. Cei trei băieţi se aşezară. pe două rînduri.. i-am văzut cum se furişează şi pleacă. în curînd. ― O să vînăm. Piggy şi ceilalţi doi se aflau lîngă el. Vom fi mai fericiţi acum. vibra neliniştea. acum devenise ameninţător. dar puştii fuseseră prea ocupaţi cu focul de pe plajă ca să-l urmărească pînă acolo. zise el. Se mişcă de colo-colo. discutând cu ei în şoaptă şi apoi intrînd cu toţii în pădure. Îi cercetă atent. îi zîmbiră lui Ralph. care luă cîteva şi începu să le mănînce.. Sîntem aproape de capătul insulei. Să nu mai visăm atîta. cu ochii aţintiţi spre pădure. plăcut surprins. şi cu multe. ― Ne putem lipsi de ei. ca şi cum ar fi simpatizat cu marile schimbări petrecute în mijlocul lor. Rămase aşezat jos. se roşea şi răspîndea căldură. Vă mulţumesc! ― Ne descurcăm şi singuri foarte bine. Întări cu un gest al capului: ― O să uităm de ea. Au luato în partea aia.. ― O să vînăm. ― Şi mai e ceva. ― Întotdeauna ne-au făcut necazuri. lua foc. ― Se opri şi continuă mai încet. la castelul de stîncă. Cerul. O să mergem mai încolo. Încotro a apucat-o şi Jack. I se făcu repede sete. tîrînd un buştean mare şi rînjind triumfători. din străfundul sufletelor chinuite. E cam sărit. scurgîndu-se de pe părul lung şi aspru. ― Poate.― Cînd strîngeam lemne. Dădură din cap şi criza trecu uşor. Fiecare purta rămăşiţele unei şepci negre. . Ralph termină inspecţia mîinii şi îşi ridică privirea. ― Iar apoi.. Discul soarelui părea de argint coclit. ― Unde-i Simon? ― Nu ştiu. Data trecută aerul păruse că vibrează din cauza căldurii. Numai cei care nu-şi dau seama de situaţia de pe insulă ne fac necazuri. în ce priveşte fiara. zise el. multe zile în urmă stătuseră cuminţi. ― Mi-am zis că n-ar fi rău să facem un fel de petrecere. nu? Ralph se aşeză. O să omorîm un porc şi o să facem o petrecere. ― Ascultaţi-mă. Consimţiră cu frenezie. ca şi cum ar fi fost mai aproape şi mai puţin fierbinte. iar în mijloc dansau fluturii. ― Uite! Îşi reveni. nu? În glasul pe care îl auzi lîngă umăr. Răsturnară buşteanul printre tăciuni şi izbucniră cîteva scîntei. deşi aerul devenise înăbuşitor. îşi continuă drumul printre liane pînă ajunse la marele covor ţesut lîngă luminiş şi se furişă înăuntru. ― Ia ascultaţi. undeva pe plajă.. Aduseseră multe fructe şi toate bine coapte. sudoarea îl năpădi. Departe. Ralph îşi aminti motivul îngrijorării. Radia de fericire. dar nu reuşi să evite soarele. Eu am să fiu şeful. Se foiră. Îngenunche şi săgeata soarelui căzu asupra lui. spuse Piggy. ― Ne putem descurca şi singuri. Nu-l văzu pe Piggy îndreptîndu-se spre gemeni. O să-i dezvăţ pe mulţi dintre băieţii mai mari de obiceiul cu cochilia şi de toate celelalte. zise Piggy. ― Grozav! ― Da! ― Să uităm de fiară! Jack nu-şi trăda uimirea în faţa entuziasmului lor. o sete grozavă. Jack stătea în picioare în faţa unui grup de băieţi.

în mijlocul luminişului. dar în pădurea întunecoasă şi prea încîlcită Jack blestemă. începură să înainteze foarte încet. Jack le făcu semn celorlalţi vînători să stea liniştiţi şi înainta singur.. iar aerul se umplu de zgomot. ― E înăuntru. iar Jack se sculă şi ridică mîinile. o înjunghie cu furie. Urmărea cu o hotărîre şi o siguranţă misterioasă. sîngera turbată. iar ceilalţi băieţi dădură din cap. Se opri în faţa unui ascunziş. împungînd cu suliţa de cîte ori se ivea vreun colţişor din scroafă. Aproape imediat. Jack se opri la cincisprezece metri de turmă. Suliţa pătrunse treptat. nu vorbi. Această năvală îngrozitoare. după picăturile de sînge strălucitor. Scroafa se prăbuşi sub ei. După-amiaza se scurgea leneşă şi îngrozitoare din pricina arşiţei umede. Jack. dădu din picioare. doborîtă de căldură. Băieţii urlară şi se avîntară. ― Acum! Cireada de porci o zbughi. mugeau încet sau guiţau. Băieţii se dădură înapoi. Un şir de braţe drepte se trase înapoi. Se întoarse pe furiş şi le dădu instrucţiuni vînătorilor. iar aerul era fierbinte şi liniştit. Era neagră şi trandafirie. Roger găsi un loc să-şi înfigă vîrf ui suliţei şi începu să împingă. guiţă. Porcii. iar vînătorii o urmăreau uniţi cu ea în voluptatea morţii şi excitaţi de lunga vînătoare şi de sîngele scurs. Era fericit şi se simţea în bezna umedă a pădurii ca în hainele sale zdrenţuite. ― După ea! O rupseră la fugă pe cărarea porcilor. Nu bătea vîntul şi n-aveau nici o bănuială. Roger alerga în jurul vălmăşagului. Se aflau chiar lîngă ea cînd pătrunse clătinîndu-se într-un luminiş plin de flori strălucitoare. transpirînd tăcuţi sub arşiţă. iar guiţatul înspăimîntat se transformă într-un răget. Se uită împrejur. zăcea scroafa cea mai mare. În scurt timp. scroafa căzu. la sfîrcurile ei uriaşe se întindea un şir de purcei care dormeau. Înconjurară ascunzişul. iar vînătorii veneau în spatele lui. întinse braţul şi arătă spre scroafă. făcînd ca o suliţă să se înfigă şi mai adînc. Jack se îndepărtă. de la o distanţă de doar zece metri. Un purceluş se repezi în mare guiţînd nebuneşte şi tîrînd în urmă suliţa lui Roger. Se ridică brusc. Mai înainte ca ceilalţi să poată cerceta picătura de sînge. iar vîrfurile lor ascuţite o chinuiau. ― Acum să plecăm în pădure ca să vînăm. nişte saci umflaţi de grăsime. experienţa îl făcuse pe Jack tăcut ca o umbră. fluturii dansau mai departe. iar băieţii aşezaţi pe ea se simţiră mulţumiţi şi obosiţi. ― Acolo. lăsîndu-se cu toată puterea. zăceau şi se desfătau voluptuos la umbra de sub pomi. iar vînătorii reuşiră s-o urmărească uşor. ci respiră sălbatic. Deodată împunse pămîntul cu degetul. Suliţele ce se tîrau o împiedicau să fugă. Descoperiră repede şi cărarea proaspăt deschisă în pădure. cercetă o urmă şi atinse o ramură care se rupse. cufundată în fericire maternă. O văzură. scroafa înainta cu opinteli. graba de-a o ucide scăzu. ca să se încredinţeze că îl înţeleseseră toţi. înspăimîntîndu-i şi făcîndu-i să se uite unul la altul cu admiraţie şi nelinişte. dar scroafa îşi adună ultimele forţe şi păstră din nou distanţa dintre ei. aproape că o ajunseră. Jack îi găsi gîtlejul şi sîngele fierbinte îi ţîşni pe mîini. Se furişă pe o costişă pînă la stîncile şi pomii risipiţi pe malul mării. dar scroafa reuşi să scape cu o altă suliţă înfiptă în coapsă. o sălbătici şi mai rău.. iar după o clipă băieţii îl urmară supuşi. Se împiedică de un pom. purceii se risipiră. care trădau prezenţa porcilor. preocupaţi de zborul lor. Se risipiră neliniştiţi prin pădure. unde fluturii dansau unul în jurul altuia. Scroafa scoase un ţipăt înăbuşit şi se împletici cu două suliţe înfipte în coapsa grasă. iar scroafa trecu prin şirul de băieţi ce înaintau şi se pierdu cu zgomot în pădure. de sînge. iar vînătorii se năpustiră asupra ei. În cele din urmă. Atunci poate că n-o să ne mai supere. O vreme. Aici.― În ce priveşte fiara. din partea unei lumi necunoscute ei. Cînd o să vînăm. Jack dădu peste nişte excremente de animal şi rădăcini smulse şi împrăştiate. Se întoarse şi se îndepărtă. Pe sub pomi o ureche se mişcă leneş. ― Ia uitaţi-vă! . îi opri şi cercetă printre pomi. suliţele de lemn cu vîrfuri întărite la foc zburară spre porcul ales. Puţin mai încolo de turma de porci. de transpiraţie şi de spaimă. călare pe ea. o să-i lăsăm şi ei cîte ceva.

Chicoti lîngă băieţi, iar ei, văzîndu-i palmele rău mirositoare, izbucniră în rîs. Jack îl înşfacă pe Maurice şi îl mînji pe faţă cu sînge. Roger începu să-şi scoată suliţa şi băieţii o observară pentru prima dată. Roger rezumă actul într-o frază primită cu urlete de bucurie. ― I-a intrat pînă în fund. ― Ai auzit? ― Ai auzit ce-a spus? ― Pînă în fund! Robert şi Maurice jucară cele două roluri; iar rolul lui Maurice, care imita sforţările scroafei de a evita suliţa, fu atît de nostim, încît băieţii rîseră în hohote. În sfîrşit, pînă şi acest spectacol îi obosi. Jack începu să-şi cureţe sîngele de pe mîini, frecîndu-le de o stîncă. Apoi tăie scroafa, îi scoase măruntaiele, dînd afară pungile fierbinţi de intestine colorate şi aşezîndu-le grămadă pe stîncă, urmărit de privirile celorlalţi, în acelaşi timp, zise: ― O să ducem carnea pe plajă. Am să mă întorc la platformă şi-am să-i chem la petrecere. O să avem timp destul. Roger luă cuvîntul. ― Şefule... ― Ce-i? ― Cum aprindem focul? Jack se ghemui, apoi se încruntă în direcţia porcului. ― Dăm năvală peste ei şi le luăm focul. Patru dintre voi: Henry şi cu tine, Bill şi Maurice. Ne vopsim la faţă şi ne ducem pe furiş. Roger o să ţină în mînă o cracă, cînd o să le spun ce vrem. Voi, ceilalţi, duceţi scroafa de unde am venit. O să aprindem focul acolo. Pe urmă... Se opri şi se ridică, aţintindu-şi ochii pe umbrele de sub pomi. Vorbi din nou cu o voce mai scăzută. ― O să lăsăm însă o parte din vînat pentru... Îngenunche din nou şi tăie cu cuţitul. Băieţii se îngrămădiră în jur. Jack i se adresă peste umăr lui Roger: ― Ascute un băţ la amîndouă capetele. Se ridică imediat, ţinînd în mîini capul scroafei de pe care picura sînge. ― Unde-i băţul? ― Uite-l. ― Înfige un capăt în pămînt. A, e stîncă. Vîră-l în crăpătura de acolo. Aşa. Jack ridică încet capul scroafei şi îi înfipse gîtlejul moale în vîrful ascuţit al suliţei, care îi ieşi prin gură. Făcu un pas înapoi şi capul rămase atîrnat. Pe băţ se prelingea o şuviţă subţire de sînge. Instinctiv, băieţii se retraseră; pădurea era foarte liniştită. Ascultară, dar zgomotul cel mai puternic era al muştelor care bîzîiau peste maţele risipite pe jos. ― Ridicaţi porcul, şopti Jack. Maurice şi Robert străpunseră cadavrul cu o suliţă, ridicară greutatea moartă şi se pregătiră. Tăcuţi şi înconjuraţi de sîngele uscat, păreau deodată nişte ucigaşi. ― Capul acesta e pentru fiară. E un dar, vorbi Jack tare. Tăcerea primi darul şi îi încremeni. Capul rămase înfipt în par, cu ochi opaci, rînjind uşor şi cu colţii înnegriţi de sînge. O rupseră cu toţii la fugă prin pădure, spre plaja deschisă. Simon rămase pe loc, un chip mic şi cafeniu, ascuns între frunze. Chiar dacă îşi închidea ochii, capul scroafei îi persista în închipuire. Ochii lui pe jumătate închişi se înneguraseră de cinismul imens al vieţii oamenilor mari. Îl asigurau pe Simon că totul se dovedise a fi o afacere proastă. ― Ştiu asta. Simon descoperi că vorbise cu voce tare. Deschise repede ochii şi văzu capul rînjindu-i ironic în lumina ciudată a zilei, ignorînd muştele, maţele împrăştiate, ignorînd pînă şi ruşinea de a sta înfipt într-un par. Schimbă direcţia privirii şi se linse pe buzele uscate. Un dar pentru fiară. Dar dacă nu vine să-l ia? Capul, îşi spuse Simon, părea să fie de acord cu el. "Fugi, zicea capul încet, întoarce-te la ceilalţi. A fost o glumă, zău aşa de ce să te mai necăjeşti? Nu te simţi bine, asta-i tot. O mică durere de cap, ai mîncat ceva rău, poate. Du-te înapoi, băieţaş!" spunea capul tăcut. Simon ridică privirea, simţi greutatea părului ud şi se uită lung la cer.

Acolo sus, pe neaşteptate, apăruseră nori, turnuri uriaşe şi îngrămădite, cenuşii, alb-gălbui şi de un roşu ca arama, întinzîndu-se pînă departe peste insulă. Norii se coborîseră pe pămînt; se ghemuiau, stîrnind clipă de clipă o arşiţă chinuitoare. Pînă şi fluturii părăsiră luminişul unde acel obiect respingător rînjea şi picura sînge. Simon coborî capul, ţinîndu-şi cu grijă ochii plecaţi, apoi îşi puse mîna streaşină. Pe sub pomi nu erau deloc umbre, dar pretutindeni domnea o linişte adîncă, încît realitatea părea iluzorie şi greu de înţeles. Grămada de maţe semăna cu o băşică neagră de muşte, care bîzîiau ca un ferăstrău. După o vreme, muştele îl descoperiră pe Simon. Se lăsară ghiftuite pe dîrele lui de sudoare şi băură. ÎI gîdilau pe sub nări şi îi zburau pe şolduri. Colorate în negru şi într-un verde irizat, erau nenumărate; iar în faţa lui Simon, Împăratul Muştelor îşi ţinea capul pe băţ şi rînjea. În cele din urmă, Simon cedă şi se uită înapoi; văzu dinţii albi şi ochii opaci, sîngele ― şi acea atavică, inevitabilă recunoaştere îi reţinu privirea. Pe tîmpla dreaptă a lui Simon, începu să zvîcnească o venă. Ralph şi Piggy zăceau pe nisip, urmăreau focul şi aruncau alene cu pietricele în mijlocul jarului de unde nu mai ieşea fum. ― Craca aia a ars. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Ar trebui să mai aducem nişte lemne. S-au terminat şi ramurile verzi. Ralph suspină şi se ridică. Pe sub palmierii de pe platformă nu se vedeau umbre; doar lumina stranie, care părea să izvorască de pretutindeni şi concomitent. Sus de tot, printre norii uriaşi, tunetul bubui ca un tun. ― O să plouă cu găleata. ― Ce facem cu focul? Ralph fugi în pădure şi se întoarse cu o cracă lată şi verde pe care o aruncă în foc. Craca trosni, frunzele se încîrligară şi fumul galben se îndesi. Piggy desena aiurea pe nisip cu degetele. ― Din păcate, n-avem destui oameni care să ţină focul aprins. Trebuie să-i tratezi pe Sam şi Eric ca pe unul singur. Fac totul împreună... ― Fireşte. ― Dar nu-i cinstit, nu pricepi? Ar trebui să stea de pază în două rînduri. Ralph reflectă şi înţelese. Se enerva cînd îşi dădea seama cît de puţin judeca asemenea unui om mare şi suspină iar. Insula se dovedea tot mai dificilă. Piggy se uită la foc. ― În curînd o să mai avem nevoie de-o creangă verde. Ralph se întoarse. ― Piggy, ce ne facem? ― Va trebui să ne descurcăm fără ei. ― Şi... cu focul? Se uită încruntat la talmeş-balmeşul capetelor albe şi negre ale crăcilor nearse. Încercă să-şi exprime gîndurile. ― Mi-e frică. Văzu că Piggy îşi ridică privirea. Continuă nesigur. ― Nu mi-e frică de fiară. De fapt, şi de ea. Dar nimeni nu înţelege însemnătatea focului. Dacă ţi se azvîrle o frânghie când te îneci, dacă doctorul zice să iei pilula asta, fiindcă dacă n-o iei, o să mori, iei doctoria, nu? Nu-i aşa? ― Fireşte, iau doctoria. ― Ei, de ce nu pricep şi ceilalţi? De ce? Fără fum, o să murim aici, nu? Ia priveşte! Un val de aer fierbinte tremură deasupra cenuşii, fără să scoată însă vreo dîră de fum. ― Nu suntem în stare să ţinem un foc aprins. Iar lor nici nu le pasă. Şi în plus... Se uită concentrat la faţa transpirată a lui Piggy. ― În plus, uneori nici mie nu-mi pasă. Să presupunem că ajung ca şi ceilalţi... să nu-mi mai pese. Ce-o să se întîmple cu noi? Adînc tulburat, Piggy îşi scoase ochelarii. ― Nu ştiu, Ralph. Va trebui să continuăm, asta-i tot. Aşa ar face şi oamenii mari. Ralph, care începuse să-şi descarce sufletul, continuă: ― Piggy, unde-am greşit? Piggy îl privi uimit. ― Vrei să spui...?

― Nu, nu vorbeam de asta... mă refeream... din ce cauză se duc toate de rîpă aşa? Piggy îşi frecă încet şi gînditor lentila de la ochelari. Cînd pricepu cît de departe mersese Ralph luîndu-l drept confident, roşi uşor de mîndrie. ― Nu ştiu, Ralph. Cred că-i din pricina lui. ― A lui Jack? ― Da, a lui Jack. Numele devenise de nerostit. Ralph dădu din cap solemn. ― Da, zise el, cred că aici trebuie căutat motivul. În pădurea de alături izbucni o hărmălaie. Siluete drăceşti, cu chipurile vopsite în alb şi roşu, o zbughiră afară urlînd, aşa încît puştii fugiră cu ţipete de spaimă. Cu coada ochiului, Ralph îl văzu pe Piggy fugind. Două siluete se repeziră la foc, iar Ralph se pregăti să se apere, dar ei înşfăcară crăcile pe jumătate arse şi o rupseră la fugă de-a lungul plajei. Ceilalţi trei rămaseră nemişcaţi, pîndindu-l pe Ralph; văzu că cel mai înalt dintre ei, gol-puşcă, vopsit şi purtînd o centură, era Jack. Ralph îşi ţinu respiraţia şi vorbi. ― Şi-acum? Jack îl ignoră, ridică suliţa şi începu să strige. ― Ascultaţi-mă cu toţii! Eu şi vînătorii mei sîntem pe plajă, lîngă o stîncă turtită. Vînăm, petrecem şi ne distrăm. Dacă vreţi să faceţi parte din tribul meu, veniţi să ne vedeţi. Poate c-am să vă las să staţi cu noi. Deşi nu sînt sigur. Se opri şi se uită în jur. Nu simţea nici un fel de ruşine sau de timiditate în dosul măştii pictate, şi era în stare să-i privească pe fiecare pe rînd. Ralph îngenunche lîngă rămăşiţele focului, asemenea unui alergător la start, cu faţa ascunsă pe jumătate de păr şi de murdărie. Sam şi Eric se pitiră în dosul unui palmier de la marginea pădurii. Un puşti urlă, stacojiu la faţă şi cu trăsăturile strîmbe, lîngă bazin, iar Piggy rămase în picioare pe platformă, cu cochilia albă strînsă în mîini. ― Astă-seară facem o petrecere. Am omorît un porc şi avem carne. Dacă vreţi, veniţi şi mîncaţi cu noi. Sus, printre nori, tunetul bubui din nou. Jack şi doi dintre sălbaticii anonimi care îl însoţeau se clătinară, ridicară privirile, apoi îşi reveniră. Puştiul urlă mai departe. Jack aştepta să se petreacă ceva. Le şopti apăsat celorlalţi: ― Daţi-i drumul... acum! Cei doi sălbatici se împotriviră. Jack se răsti: ― Daţi-i drumul! Sălbaticii se uitară unul la altul, ridicară suliţele şi ziseră la unison: ― Şeful a vorbit. Apoi se întoarseră toţi trei şi-o luară la fugă. Ralph se ridică şi se uită în direcţia unde dispăruseră sălbaticii. Sam şi Eric se apropiară, vorbind în şoapte înspăimîntate. ― Am crezut că e... ― ...şi mi-a fost... ― ...teamă. Piggy stătea deasupra lor pe platformă şi ţinea cochilia. ― Au fost Jack, Maurice şi Robert, zise Ralph. Se distrează, nu-i aşa? ― Am crezut c-o să am o criză de astmă. ― Dă-o dracului de asta-mă. ― Cînd l-am văzut pe Jack, am fost sigur c-o să vrea să ia cochilia. Numi dau seama de ce. Grupul de băieţi privi scoica albă cu un respect plin de dragoste. Piggy o aşeză în mîinile lui Ralph, iar puştii, observînd simbolul cunoscut, începură să se întoarcă. ― Nu aici. Se îndreptă spre platformă, simţind nevoia unui ritual, în frunte mergea Ralph, cu cochilia strînsă în mînă, apoi Piggy foarte grav, pe urmă gemenii, puştii şi ceilalţi. ― Staţi jos cu toţii. Ne-au atacat pentru foc. Se distrează. Dar... Ralph era nedumerit, fiindcă simţea că i se lasă o perdea peste minte. Dorea să spună ceva; dar chiar atunci se lăsă perdeaua. ― Dar... Îl priveau grav, neavînd încă nici o îndoială în privinţa capacităţii lui.

O clipă nu vorbi nimeni. ― Foarte bine. Iar eu sînt fiara... fiindcă. Deasupra capetelor. spuse Împăratul Muştelor... nu-i aşa? Ţii mult la Ralph. Piggy îi şopti grăbit: ― Salvarea.mi-ar plăcea nişte carne. lovite de o pală de vînt fierbinte.. şi la Jack. fugi mai bine şi joacăte cu ceilalţi.. Iar vînătoarea şi celelalte ― adică jucatul de-a sălbaticii... ― Hai. Nu vrei să creadă şi Ralph că eşti ţicnit. nu? Eu sînt o parte din tine. Dar trebuie să ţinem focul aprins.. zise Împăratul Muştelor. fiindcă nu putem să aprindem focul sus ― şi e clar că nu putem ― e nevoie de mai mulţi ca să-l ţinem aprins.. Fără foc. cum spune şi Bill. Bill răspunse: ― Nu e bine să intrăm în junglă. mai aproape! Din pricina mea nu puteţi face nimic? Din pricina mea lucrurile sînt aşa cum sînt? Rîsul răsuna iar. ― A. ― Un cap de porc pe un băţ. apoi Piggy murmură în direcţia nisipului: ― Carne... E altceva. Simon bîţîi din cap. ― Auzi. se opri şi apoi vorbi curgător. ― . ― Ştiai. Ralph ridică mîna. spuse Împăratul Muştelor. nu eşti decît un băieţel prostuţ. Împăratul . ― Dar. Puştii şedeau şi se gîndeau gravi la carne şi la picăturile de grăsime. Focul e lucrul cel mai important de pe insulă. Sam şi Eric luară cochilia... ― De ce să nu facem chiar noi rost de carne? Gemenii se uitară unul la celălalt. Vino mai aproape. mai aproape.. Aşa trebuie să stăm pe lîngă foc.bine friptă.. ― Focul e lucrul cel mai important. ― . Gura lui Simon se strîmbă şi băiatul scoase cîteva cuvinte.. ― N-are cine să te ajute.. Ţinea ochii întredeschis!. În cele din urmă.. Nu eşti decît un băieţel prostuţ şi fără educaţie. iar tăcerea se umplu de îndoieli şi de nedumeriri. ca şi cum ar fi imitat obiectul respingător din vîrful băţului. să credeţi că aţi putea vîna şi ucide fiara! zise capul. Cîteva clipe. nu putem fi salvaţi. După discursurile splendide şi numeroase. Ştia că-l va apuca o criză.Ralph îşi dădu din ochi părul enervant şi se uită la Piggy. Simon îi răspunse prin tăcere. Sînt toţi vînători. ― Ei bine. Se opri iar... Nimeni nu vorbi după ce Ralph se opri. Bill întinse mîna după cochilie. Nu-şi putea desprinde privirea. ― Ce faci aici singur? Nu te temi de mine? Simon clătină din cap.. ― Nu crezi? întrebă Împăratul Muştelor.carne. Simon îşi muşcă limba umflată. ţinute chiar acolo. frazele lui Ralph li se păreau şchioape pînă şi puştilor. nu? Capul lui Simon se înălţă niţel. atunci.. tunetele bubuiră din nou şi frunzele uscate de palmieri foşniră. focul! Focul. Să mergem la petrecerea lor şi să le spunem că ne e greu să ne ocupăm numai noi de foc. fiindcă. Şi mie mi-ar plăcea să mă vopsesc ca un războinic şi să fac pe sălbaticul. Fără foc nu putem fi salvaţi. dar nu spuse nimic. ― El ― ştiţi voi cine ― seduce. ― El e vînător.. ca să scoată fum. ― .. da. Ralph se strîmbă.. pădurea şi toate locurile vag întrevăzute răsunară de ecoul acestei maimuţăreli a rîsului. ― Trebuie să se distreze. Du-te înapoi la ceilalţi şi-o să uităm tot ce s-a întîmplat.. şi dacă ne-au invitat. nu? Şi la Piggy. Ei cred că eşti ţicnit. mă înţelegeţi ― trebuie să fie o distracţie grozavă. ― Eşti un băieţel prostuţ. fireşte! Începu să rîdă. iar Împăratul Muştelor atîrna în aer în faţa lui. ah.. Doar eu. ― .la o petrecere.

Simon părăsi luminişul şi se strecură printre liane. gata să explodeze. înăuntru era beznă. soarele dispăru şi o văpaie de aramă înlocui lumina limpede a zilei. plesnind coroana pădurii. Rareori. privind opac înainte. pe vîrful muntelui. norii continuau să se adune. nu se mişcă. Robert. Cînd lianele se zgîlţîiră. Se vedeau luminişuri largi. crezi că ştii mai bine decît mine? Urmă o pauză. O pală de vînt îl făcu să se împleticească şi observă că ajunsese pe o stîncă sub cerul liber. pînă intră în bezna pădurii.Căci altfel.. lianele începură să împodobească tot mai rar pomii. bietul şi rătăcitul meu copil. Zăcea pe covoraşul de liane. Pricepi? Eşti un nedorit. aflată sub munte. Pricepi? Jack. Piggy şi Ralph. proiectată pe norii cafenii. o tresărire ca de mătase albastră. Simon zări cum o fiinţă ce stătea ghemuită se ridică brusc în capul oaselor.. Bill.. Simon trecu din criză într-o oboseală toropitoare. unde pădurea înceta să fie junglă adîncă. văzu că se mişcă ceva. Am să mă înfurii. pline de desişuri şi pomi uriaşi. Şi totuşi. Pricepi? Simon se afla înăuntrul hăului. Pînă şi aerul împins dinspre mare era fierbinte şi nu aducea răcoare. În scurt timp. o beznă care se lăţea. cu o figură inexpresivă. Ceea ce zări îl conduse în sus. cu capul culcat într-o parte. împleticindu-se uneori din pricina oboselii. mai violent. ca un bătrîn. cînd înlătura frînghiile lianelor şi îşi alegea calea după configuraţia terenului. în jurul gurii şi al bărbiei. o regiune mai înaltă. Cînd vîntul suflă pe vîrful muntelui. se trezi şi văzu vag pămîntul întunecat pe care-i zăcea obrazul. ca a unei fiinţe vii. Se tîrî. Strălucirea obişnuită îi dispăruse din ochi şi păşea cu un fel de hotărîre tristă. preferind duhoarea porcului. Un curent neîncetat de aer fierbinte se înălţa de pe munte. Simon se ridică. iar vîntul se porni din nou. Bietul şi rătăcitul meu copil. Împăratul Muştelor vorbi pe tonul unui învăţător: ― Lucrurile au mers prea departe. Simon se trezi că priveşte într-un hău uriaş. îşi trase picioarele sub el şi se apucă de liane pentru a se ridica. Cînd lui Simon i se sparse o vinişoară în nas. IX O perspectivă asupra morţii Deasupra insulei. ― E caraghios! Ştii foarte bine c-ai să mă regăseşti acolo jos ― printre ei ― aşa că nu-ncerca să scapi! Trupul lui Simon se arcui şi se înţepeni. dar fără să se oprească. azvîrlit la peste trei mii de metri înălţime. în pădurea tot mai rară. Pe la începutul serii. din pomi şi de pe suprafeţele trandafirii ale stîncilor. continuă Împăratul Muştelor. Şi muştele o descoperiră. căci altfel. Porni trist printre trunchiuri. iar o lumină sidefie se filtra printre ei. mase de gaze se îngrămădeau în aerul nemişcat. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta. Se căzni să înainteze. ― Te previn. Aici era coloana vertebrală a insulei. pe măsură ce picăturile de sînge începeau să curgă. rămase neclintit. în timp ce seara înainta şi tunul continua să bubuie. apoi se lipiră la loc. Dar. Se prăbuşi şi îşi pierdu cunoştinţa. Roger. ― . Împăratul Muştelor zăcea în vîrful băţului ca o minge neagră. îşi dădu seama că picioarele îl lăsau şi că limba îl duruse tot timpul. Maurice. sîngele se uscase. O să te omorîm.. articula cuvinte mute. Mişcarea ei. iar norii albi şi cafenii se lăsară apăsător. muştele îl ignorară. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta! Aşa încît nu merge mai departe. o să te omorîm. Lumina era nefirească. muştele zburară de pe maţe cu un zumzet turbat. şi se uită de sus la el.Muştelor se umfla ca un balon. pînă cînd pomii începură să se ferească şi să urle. iar sîngele îl podidi. Îşi ascunse faţa şi se tîrî mai departe. Nu le mergea bine decît muştelor. Culorile se retraseră din apă. le sperie o . în cele din urmă. pe pămînt. care îl înnegriseră pe împărat şi făcuseră ca maţele risipite să semene cu o movilă de cărbuni strălucitori. Simon i se adresă luminişului: ― Ce-mi rămîne de făcut? Nimeni nu-i răspunse. Apoi se întoarse.

― Să ne scăldăm. ― Doar pentru nişte carne. ― Nu-mi plac norii ăştia. se aplecă şi-şi trimise spre el răsuflarea putredă. Apoi. Piggy inspecta cerul ameninţător prin lentila ochelarilor. tot pe plajă. sau cel puţin abia mai fumega. ca să se joace de-a tribul şi să se vopsească pe faţă. Ralph se uită la cer. Apoi apucă sforile paraşutei.. bătu apa din jur. îşi puse mîinile streaşină la ochi şi privi cu atenţie fumul. La marginea lui se jucau cîţiva puşti. ― Am înţeles! Am înţeles.. asta-i tot ce putem face. Mai încolo. Palmierii lăsau liberă o fîsie lată între pădure şi ţărm. spuse Ralph. Ralph ieşi la suprafaţă şi aruncă o trîmbă de apă în Piggy. se înălţa spre cer o dîră subţire de fum. Apoi. Ţii minte ce rău a plouat după ce-am fost lăsaţi din avion? ― O să plouă iar. ― Mă doare capul. Piggy. iar muştele o potopiră. ― Şi pentru vînătoare. ― S-au întins poate prin adăposturi. zise Ralph. Piggy se întinse pe marginea nisipoasă a bazinului. aşteptîndu-se să se retragă resemnat ca întotdeauna şi într-o tăcere jenată. Examina oasele nazale. Ghici mişcările soarelui după înaintarea unei pete de lumină printre nori. O porni în josul muntelui. iar picioarele îi cedară. Simon se lăsă în patru labe şi îşi vărsă şi maţele din el. ― Aş vrea să plouă. ― Aş vrea să plecăm acasă. zise Ralph cu înţelegere. Se furişă înainte şi în curînd înţelese.clipă şi roiră asemenea unui nor întunecat în jurul capului.. iar ştirea trebuia să ajungă cît mai repede la ceilalţi. Ralph plonja în bazin. suspinînd. care ar fi trebuit să putrezească mai repede. ca la război. Nu m-auzi? Aruncă furios cu apă în ochii lui Ralph. ― Ai grijă de ochelarii mei. silueta corpolentă se înclină.. Ralph şi Piggy auziră zgomotul petrecerii. zise Piggy Dacă mi se udă lentila. în cel mai bun caz izbutea doar să meargă împleticit. ― S-au dus acolo. dinţii. ţinut prizonier fără milă de straturile de cauciuc şi de pînză. acoperită cu iarbă. încercînd să găsească o consolare în apele mai calde decît sîngele lor. le desprinse de pe stîncă şi eliberă silueta de jignirea vîntului. zise Ralph stingherit. silueta se ridică. Ralph îi aruncă o privire rapidă şi Piggy roşi. Piggy încetă să mai bată apa. Îngenunche în apă şi se uită împrejur. ― Poate c-ar trebui să mergem şi noi. Oricît de grijuliu păşea. Văzu corpul inert. vîntul suflă din nou. Stomacul umflat i se zvîntă. La urmă se îndepărtă şi se uită în jos pe plajă. ― Opreşte! strigă el. ― Unde-s ceilalţi? Piggy se ridică în capul oaselor. Reflectă şi se întoarse la corpul strivit care se descompunea şi putea alături. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Şi Bill? Piggy arătă dincolo de platformă. Rîse de Piggy. La petrecerea lui Jack. Piggy scormoni nisipul de sub apă şi nu-l privi pe Ralph. Fiara era neprimejdioasă şi oribilă. îşi mutaseră tabăra cît mai departe de fiară. Simon uită de muşte. Simon simţi că se loveşte cu genunchii de stîncă. observă că aproape toţi băieţii ― poate chiar toţi ― se aflau acolo. Un pas mai încolo de marginea acestei pajişti se găsea . As vrea să se mai răcorească. culoarea descompunerii. ― Adică. doar ca să fim siguri că nu se întîmplă nimic. Focul de lîngă platformă părea să se fi stins. Chiar de la acea depărtare. trebuie să ies din bazin şi să-i şterg. dincolo de rîuşor şi lîngă o placă mare de stîncă. ― N-au decît. Ralph îl stropi din nou cu apă. păşi timid în apă şi îşi puse ochelarii la loc. dar nu-l nimeri. Linişteşte-te. cînd mătasea albastră a paraşutei se dezumflă. Nu-mi pasă. în schimb. Sforile încîlcite arătau mecanismul farsei. Piggy îşi scoase ochelarii. Cu mult înainte să ajungă la grupul lui Jack. Ralph îl ţinti din nou.

ca şi Sam. fin. Pe stîncă ardea focul. Fără să înţeleagă motivul. zise Ralph. privindu-i pe Piggy şi pe Ralph peste marginea zdrenţuită a coajei. chicotiră nervos. uscat şi bătătorit de paşi. Ralph. autoritatea i se cocoţase pe umeri şi-i trăncănea la ureche. Trădat de propriul stomac. Jack agită din nou suliţa. urlară şi dansară. Apoi tăcerea se aşternu şi acolo. pe iarba moale. ― Cine vrea să facă parte din tribul meu? Ralph se mişcă brusc şi se împletici. zise Jack. iar Jack se întoarse pe locul său. Preţ de o clipă Jack îi ignoră. Piggy aruncă pe plajă un os ros bine şi se aplecă să mai ia nişte carne. care se vopsise şi se împodobise cu ghirlande. Ralph se uni imediat cu banda de băieţi în hohotele de rîs care îi calmară. Cine vrea să facă parte din tribul meu? ― Eu sînt şef. obişnuit. ― Dă-mi să beau. unii ţineau nişte coji de nuci de cocos şi beau din ele. stăteau întinşi. fructe şi coji de nuci de cocos. iar băieţii înfulecară şi mai repede. Ralph se uită în altă parte. E meseria voastră. pînă nu se mai auzi decît vocea celui de lîngă Jack. în faţa lui. spuse Jack. fiindcă m-aţi ales. Primiră darul din care picura grăsime. Acum alergi după hrană. aproape că îşi terminaseră masa. întelegînd probabil că nu era rost de nici o pauză. ― Aţi mîncat pe săturate? Mai rămăsese hrană. Pe frunzele verzi de alături zăceau grămezi de carne. Cîţiva băieţi se întoarseră spre el. ― Duceţi-le nişte carne.nisipul alb. în afară de Piggy. Judecînd după chipurile lor unsuroase. apoi ţărmul. Ralph făcu un pas nesigur. îl arseră. se adunaseră pe iarbă.. arătă spre un palmier şi îi şopti ceva greu de auzit lui Piggy. Ralph.. Simon şi cei doi care frigeau porcul. În acea clipă. dar nu cu calmul ei splendid. Sam. ca o maimuţă. ― Staţi jos cu toţii! Băieţii se aşezară în rînduri pe iarbă. O vreme îi privi pe cei doi. Înainte de petrecere. se aşezase acolo ca un idol. Rîdeau. tîrîseră în mijlocul pajiştii un buştean mare. iar Jack. Toţi băieţii de pe insulă. la care nu ajungea fluxul ― un nisip cald. îl loviră cu halca pe Piggy. rîse neliniştit şi lăsă jos osul pe care îl rodea. Rămaseră pe locurile lor şi mîncară sub un cer de aramă ameninţător. Jack vorbi iar nerăbdător. Piggy deveni iar centrul batjocurii generale şi se simţiră cu toţii veseli şi normali. ci cu ameninţarea violenţei. sfîrîind pe frigăruile de lemn sau pe frunzele verzi. Jack se ridică de pe buşteanul care îi servea drept tron şi se duse pînă la marginea pajiştii. iar Jack bău. iar din porcul pus la fript cădeau picături de grăsime în flăcările invizibile. Jack îl ignoră din nou. dar Ralph şi Piggy rămaseră la o jumătate de metru mai încolo. Jack se ridică şi agită suliţa. porni mai departe. iar Ralph urmări focul în timp ce mînca. în dosul ei ― o fîşie scurtă de nisip. Băieţii de lîngă proţap le dădură lui Ralph şi lui Piggy cîte o halcă suculentă. ― V-am dat hrană. De îndată ce-i văzură. ― Ai alergat şi tu! strigă Jack. ghemuiţi sau în picioare pe iarbă. dezgropîndu-şi picioarele din nisip. iar vînătorii mei au să vă apere de fiară. Venise seara. prevestitor de furtună. Muşchii antebraţelor cafenii se umflau. . cîntau. băieţii tăcură rînd pe rînd. arătîndu-i forţa. cu mîncarea în mînă. Piggy şi Ralph ajunseră la marginea platformei cu iarbă. pline cu apă. trosniturile focului dominau mugetul fluxului. Şi mai jos se afla o stîncă ce intra în lagună. ― Aţi mîncat pe săturate? Vocea lui implica un avertisment al proprietarului mîndru. Aceştia se traseră mai încolo pe nisip. Piggy încercă să fluiere. Se uită din spatele măştii vopsite la Ralph şi la Piggy. Uită-te la osul din mîna ta! Ralph roşi. băieţii care găteau lîngă foc smulseră brusc o halcă de carne şi fugiră cu ea spre pajişte. în picioare. Henry îi aduse apă. cît era încă vreme. Şi trebuia să ţinem focul aprins. îşi aplecă chipul pictat ca o mască spre băieţii aşezaţi şi arătă spre ei cu suliţa. crezînd că Ralph se întorsese spre el ca să-l acuze. observă că flăcările deveniseră acum vizibile în lumina scăzută. ― V-am spus că sînteţi vînători.

Se retraseră fericiţi spre gardul viu al băieţilor. ― Uite-o! Uite fiara! Cercul deveni o potcoavă. Simon le strigă că pe deal se afla un mort. ― Cine intră în tribul meu? ― Eu! ― Şi eu! ― Eu! ― Am să suflu în cochilie. deveni şi el vînător. zise Ralph. Vînătorii îşi luară suliţele. Fiara pătrunse cu greu în mijlocul potcoavei. iar explozia sulfuroasă lovi în jos. Din pădure se furişă o făptură care înainta întunecat şi nesigur.. ― Hai să plecăm. Avu loc o mişcare circulară. deşteptule? Iar cochilia nu mai contează în partea asta a insulei. salvarea. ― Cochilia contează şi aici. Cine-i mai deştept acum? Unde vă sînt adăposturile? Ceaveţi de gînd cu ele? Vînătorii se uitară neliniştiţi la cer. zise Ralph cu o voce tremurătoare. În dosul pădurii sclipi o lumină vie şi tunetul explodă din nou. zise Jack rînjind. Vezi. iar bubuiturile tunetului deveniră aproape insuportabile. şi-am să convoc o adunare. guiţă şi îl atacă pe Jack. . iar zgomotul era insuportabil. spre luminişul delimitat de stînci din spatele focului. Vibrau şi băteau pămîntul ca un singur trup. se auzi un tunet. bătînd regulat ca un puls. Ne-am mîncat porţia de carne. violentă. ― Focul. Puştii alergau la întîmplare şi urlau. Ai lăsat-o în urmă. Piggy şi Ralph.. alte cercuri continuară să se desfăşoare. încurcat şi transpirat. ferindu-se de loviturile picăturilor de ploaie. Piggy atinse încheietura mîinii lui Ralph. imperioasă şi oarbă. lovind cu un sunet distinct scoarţa pămîntului. Roger încetă să joace rolul porcului.. ― N-o să ţinem seama de convocare. ca un urlet de agonie. În clipa următoare. Picături mari de ploaie căzură între ei. Brusc.. Jack sări pe nisip. iar restul de băieţi legăturile de vreascuri. iar melopeea îşi pierdu nota iniţială de entuziasm facil. care oferea oarecare siguranţă. băieţii îl urmară. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea albalbăstruie despică din nou cerul în zigzag. părăsiră în fugă liziera pădurii. iar un puşti începu să plîngă. Urletul strident la vederea fiarei răsună ca un ţipăt de durere. şi-o să plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul din avion. Pe băieţi îi cuprinse un val de neastîmpăr şi începură să se împrăştie. Puştii ţipară şi se risipiră în neştire. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Ritmul deveni regulat. în locul bubuiturii înfundate. sub ameninţarea cerului. contează pe toată insula. ― Dansul nostru! Hai! Dansaţi! O rupse la fugă prin nisipul gros. iar puştii alergau şi săreau în afara cercului. zise Ralph. explozia transmise o lovitură. apoi băieţii intonară un imn. Roger deveni porcul. ca şi cum repetiţia le-ar fi oferit siguranţă. Roger mima groaza porcului. erau gata să se alăture grupului înnebunit. iar mijlocul cercului se goli brusc.― Cine intră în tribul meu ca să se distreze? ― Eu sînt şef. ― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea alb-albăstruie persista. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! De spaimă se înălţă o nouă dorinţă. ― N-o ai cu tine. ţipînd din răsputeri. ― Ce-ai de gînd atunci? Ralph cercetă rîndurile de băieţi.. rupse cercul celor mari. care stăvilea groaza şi o făcea de suportat. bucătarii frigările. ― Vine furtuna. aşa că se uită în altă parte. Cerul întunecat fu sfărîmat de o cicatrice alb-albăstruie. zise Ralph deodată. Nu-i erau de nici un ajutor. Ce facem cu focul? Am cochilia.. de spaimă. iar unul. Lumina pîlpîitoare se întări. O s-avem necazuri. Melopeea se înălţă şi mai mult. Cîţiva puşti formară un cerc al lor. Fulgerele de lumină brăzdau aerul întunecat şi îngrozitor. care se ferea. zgomotul se lăsă asupra lor ca plesnitura unui bici uriaş.

iar pe genunchiul drept se întindea o zgîrietură lungă. alunecară pe stîncă. Paraşuta duse silueta mai departe. şi trecea mai departe. Gloata o urmări imediat. Striga din răsputeri. iar făpturile mari se adunară în jurul lui şi formară o pată de lumină mişcătoare. Se opri un moment şi se uită la silueta de pe platformă. încercînd să opună zgomotului înfricoşător ştirea că descoperise un cadavru pe deal. Talazul uriaş al fluxului pătrunse şi mai mult pe insulă. Creaturile stranii. silueta alunecă. dincolo de curba întunecată a lumii. murdar şi cu frunze uscate atîrnate în claia de păr blond. cu ochi de foc. se învîrti pe loc şi se rostogoli în jos prin imensitatea văzduhului umed. Apa se ridică şi mai mult şi aureolă cu strălucire părul aspru al lui Simon. cu un zgomot de plesnitură umedă. după cele întîmplate. şchiopătînd. Nu se mai auzeau cuvinte. iar pădurea lăsă cascade de apă. Fiara zăcea ghemuită pe plaja palidă. iar apa se înălţă. Apa limpede reflecta cerul curat şi constelaţiile strălucitoare şi colţuroase. Rămase doar fiara. Aerul se răci. Un ochi semăna cu o crăpătură în obrazul dolofan. Apoi încetă şi vîntul şi nu se mai auzi nici un zgomot în afară de picuratul şi freamătul apei. apoi o apucă în jos spre plajă. apoi le înghiţea brusc. umflîndu-se puţin pe o parte. brazdă laguna şi o zvîrli peste recif. Pe vîrful muntelui paraşuta se umflă şi se mişcă. se ridică. Apoi norii se desfăcură şi lăsară o ploaie diluviană. care îl înconjurau cu ochii lor de foc şi cu trenele de aburi. săriră pe fiară. sîngele ei începuse să păteze nisipul. Acum atinse prima din dîrele care se scurgeau din trupul sfîrtecat. Ralph rămînea acelaşi. cădea mereu. Undeva. o dată cu marele val al fluxului. X Scoica şi ochelarii Piggy urmări cu atenţie silueta care înainta. o pietricică mai mare se încăpăţîna să rămînă pe loc şi era acoperită de un strat de perle. De-a lungul ţărmului. ţipară. Conturul obrazului i se argintă. iar cerul fu presărat din nou de lucirile neverosimile ale stelelor. imposibil de confundat. În ultimul timp. iar apoi în largul mării. iar petele de sînge se lăţeau. cadavrul lui Simon ― o formă argintie sub constelaţiile fixe ― se pierdu în largul mării. Apa se rostogolea de pe vîrful muntelui. rupse cercul şi căzu peste marginea abruptă a stîncii pe nisipul de lîngă ţărm. dar pînă şi cu ochiul bun. nemişcată. Fiara se afla în genunchi în mijlocul ei. o muşcară şi o sfîrtecară. ci numai sfîşierea dinţilor şi a ghearelor. Apoi se răsuci încet în apă. valurile limpezi aduceau puzderii de creaturi stranii şi fantomatice. îşi dăduse seama că vedea mai bine dacă îşi scotea ochelarii şi muta lentila la celălalt ochi. Marginea lagunei părea o dîră fosforescentă ce înainta lent. alunecînd printre crăpăturile din stînci şi curgînd din frunză în frunză pe pămîntul cafeniu al insulei. le reţinea într-o scurtă tensiune. în scurtă vreme se domoli pînă şi murmurul apei. i se îngrămădiră în jurul capului. se umezi şi se limpezi. încet. Un vînt puternic schimbă direcţia ploii. în timp ce miezul ei solid se răsucea.― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! înjunghiaţi-o! Beţele loviră. rupînd frunze şi crăci de pe pomi. iar băieţii o rupseră la fugă în beznă. urlînd. Fiara înainta. ploaia încetă şi norii se risipiră. Grămada se risipi iute şi siluetele se împrăştiară clătinîndu-se. unde apa era mai puţin adîncă. imperceptibil. pelicula de apă de pe planeta pămînt era reţinută. revărsîndu-se potop peste grămada de trupuri ce se luptau pe plajă. se năpustiră asupra ei. înconjurat de o mulţime de animale curioase şi strălucitoare. o loviră. Ralph ieşi dintre cocotieri. . iar linia umerilor deveni o marmură sculptată. Fluxul se revărsă peste plaja pătată de ploaie şi spălă totul cu un văl de argint. iar din gură îi ieşi o băşică de aer. scotea un sunet scurt. Pe ploaie văzură cît era de mică. Linia fosforescentă se umfla în jurul firelor de nisip şi al pietricelelor. soarele şi luna se mişcau agale. Corpul se ridică o fracţiune de centimetru de pe nisip. lovindu-se nesigur de vîrfurile arborilor înalţi. la cîţiva paşi de mare. Pe la miezul nopţii. cu braţele împreunate pe faţă. Ici şi colo. făcînd-o să cadă pieziş. iar gura noului cerc ronţăi şi urlă.

în afara cercului. ― Ralph! Nu mai rîde aşa. ― Era întuneric. cochilia albă şi fragilă sclipea încă lîngă buşteanul lustruit de atîta stat pe el. ― Ai mai spus-o. N-a fost. la vederea feţei lui Ralph. ― Eşti şef. Gesticula.. Apucă scoica drăgăstos. Se putea întîmpla orice. În sfîrşit. Ne-a fost frică! ― Mie nu mi-a fost frică. ― Încetează! răcni Piggy. Ralph rîse din nou. Tremura.. cu amîndouă mîinile. Piggy? ― N-am văzut prea bine. În glas îi vibra un fel de scîrbă şi de nebunie delirantă. Ralph! Ce-au să creadă ceilalţi? Ralph se opri în cele din urmă din rîs. căutînd o formulă. Ralph se cocoţă cu grijă pe platformă. ― Nimeni altcineva? ― Nu. ― Piggy― ― Ce-i? ― Ce facem? Piggy dădu din cap spre cochilie. de fapt. ― Tuturor ne-a fost frică. Ralph se aşeză în iarbă.. ― Simon.. ― Ei nu contează... Ar trebui s-o ştii. Fulgera. Piggy? Lucrurile pe care le-am făcut. Ralph. La ce bun să vorbeşti de asta? Sări în picioare şi se aplecă asupra lui Ralph.. Ralph se clătină mai departe. îl opri pe Piggy să gesticuleze.. Peste noi. ― Eşti încă şef. Se aplecă şi aşteptă. ― Am cochilia.― Piggy? N-ai mai rămas decît tu? ― Mai sînt şi nişte puşti. Continuau să stea jos.. ― Tu erai în afară. se clătina.... Nu-i nevoie să rîzi aşa. Piggy! Vocea lui Ralph. Piggy tăcu brusc. ― Poate că mai este. Ralph se ridică şi se duse să ia cochilia. Lumina verde şi petele lucioase de soare jucau peste trupurile lor murdare. dansul ăla blestemat. ― N-ai văzut.. ― O. răspunse Piggy agitat. N-ai văzut ce-am. Nu mi-a fost. ― Ce-i? ― A fost Simon. iar Piggy se încruntă.. cu faţa la locul şefului şi al cochiliei. ― Ce zici? Ralph vorbi mai tare. privind drept spre locul şefului şi spre laguna strălucitoare.. tuna şi ploua. În cele din urmă. . Piggy îi răspunse tot în şoaptă. N-ai intrat niciodată. zise Ralph încet. ce-au făcut. ― Nu. Iarba aspră se tocise în locul unde se ţinuseră întrunirile. Piggy îngenunche la stînga lui şi timp de un minut se aşternu tăcerea. Ralph. ― Ce-i? ― A fost o crimă. Piggy nu răspunse. ― Piggy. ― Ai putea. îngenunche şi se sprijni de un trunchi de palmier. Nu mai am decît un ochi. Avea loc. Ralph îşi drese glasul şi şopti ceva. cu cochilia la piept. Strîng vreascuri. ce-ai zis tu. nu mai ştiu cum mi-a fost. Nici un băiat mai mare? ― Doar Sam şi Eric. joasă şi înspăimîntată. după cîte ştiu. ― Să convoc o adunare? Ralph izbucni într-un rîs strident cînd pronunţă cuvîntul. dar se mulţumi să dea solemn din cap. ― Poate că doar se prefăcea. ― Nu pricepi..

― Şi. aflată acolo în siguranţă. Ralph îşi cercetă degetele de la picioare. De noi. Eric îşi mîngîie buza plesnită.. Vreau să merg acasă.. Socotise.. ― Noi n-am luat parte decît la urmă. Piggy se opri. ― Tocmai am fost în pădure. ― După petrecere.eram foarte obosiţi. A fost un bun. vreau să merg acasă. Gemenii fură surprinşi de vederea lui Ralph. ― Da.. ― Mai bine să terminăm ce avem de făcut.― A fost un accident.. ― Dar am luat parte! Cu toţii! Piggy clătină din cap.ca să strîngem vreascuri. O. n-am văzut nimic. ― Hei. avea să se opună .. ― V-aţi rătăcit după. ascultă. ― Da. Pricepi? L-am aprins eu.. apoi se aplecă aproape de el: ― Să nu spui c-am luat şi noi parte la dansul ăla. Vocea i se ascuţi din nou. că măcar o parte din trib. ― Noi patru. ― Venea din întuneric. Cînd Roger ajunse la istmul strîmt care făcea legătura între castel şi insulă. în aer. În aer pluteau greu lucrurile ştiute. ― Am plecat devreme. Ralph. A meritat-o. Am fost în afara cercului. basta! Atinse umărul gol al lui Ralph. ― Şi eu am fost afară. Sam se răsuci şi cuvîntul neruşinat îi izbucni de pe buze: ― . Oricum. Trebuie să uităm ce s-a întîmplat. repetă Sam.. N-am făcut nimic. ― .. ― Se duc să se scalde.. voi doi! Gemenii se opriră o clipă. Piggy dădu energic din cap. Îl aruncară lîngă foc şi se întoarseră la bazin.... Piggy îşi curăţa lentila de la ochelari.. ai spus că eram afară din cerc. Un accident. zise Piggy cu încăpăţînare. ― Am plecat devreme. asta a fost. ― .. La ce bun să te gîndeşti la asta? ― Mi-e teamă. în timpul acelei nopţi teribile... Gesticula iar.. ― A fost un accident. fiindcă eram obosiţi. Dumnezeule. ― A fost un accident.foarte devreme. ― N-ai văzut ce-au făcut... Ce l-o fi apucat să se strecoare aşa din beznă.dans? Amintirea dansului la care nu participase nici unul dintre ei îi zgudui violent pe toţi cei patru băieţi. ― O să încercăm. Bine că te-am întîlnit. Piggy privi rapid împrejur... Ralph sări în picioare. zise Sam eu o voce sugrumată. trăgînd după ei un buştean mare din pădure. aşa c-am plecat devreme. Am fost foarte obosiţi. Roşiră şi se uitară dincolo de el. Sam îşi pipăi zgîrietura de pe frunte. Ralph.. Sam şi Eric se apropiară. noi patru. ― Ascultă. Nu sîntem de ajuns ca să ţinem focul aprins. dar nerostite. Era sărit. Ralph. ― . N-au băgat de seamă în întuneric.... iar apoi îşi retrase repede mîna. după petrecere. şi eu am fost afară. Eric dădu din cap. ― O să trăim singuri. apoi continuă. Ralph. nu-l surprinse faptul că îl somară.ne-am rătăcit azi-noapte. ― Şi noi la fel. apoi merseră mai departe. spuse repede Piggy. zise Piggy brusc.. şi cu asta. .. ― Salut. ― . Să nu le spui lui Sam şi Eric.. iar Ralph se cutremură la acest contact uman.. ― Aşa e.. murmură Ralph.

. ― De ce? Robert clătină sceptic din cap. Arătă spre un sălbatic. Am să iau doar cîţiva vînători cu mine şi o să aducem carne. iar şeful îşi întoarse spre el faţa inexpresivă şi pictată... Roger se ghemui împreună cu ceilalţi. o să vînăm din nou. chiar dacă i-am dat de mîncare capul vînatului. gol pînă la brîu. Ralph îşi ridică privirea. cu faţa vopsită în alb şi roşu. Ceilalţi văzură un vîrf de limbă de un trandafiriu surprinzător ţîşnind afară. din dosul stîncilor care coborau neregulat. dacă voiam. iar stînca suspină adînc. Sub stînca cea mai înaltă fusese vîrît un buştean. ― Unii dintre voi au să rămînă aici ca să aranjeze prin peşteră şi să apere poarta. ― O să ne ducă la vînătoare! Smuci capul în direcţia adăposturilor îndepărtate. trecîndu-i peste buze şi dispărînd din nou. încetă să-şi clatine dintele şi rămase liniştit. se uită posomorît înapoi spre insulă şi îşi clătină cu degetul un dinte care i se mişca. S-ar putea să revină. ― Nu! În tăcerea care urmă. şefule? Şeful se arătă vag în explicaţii. Roger. Ţineţi minte cum s-a strecurat. ― Puteai să vezi că sînt eu. Stanley îşi ridică braţul de pe stîncă şi ridică un deget interogativ.? Îşi răsuci trupul şi coborî privirea. fiecare sălbatic se feri din calea amintirilor personale. prietene.. ― Stai! Cine-i acolo? ― Roger. şi fiţi atenţi.. ― E un adevărat şef.. Aşa că paznicii de la poartă trebuie să fie atenţi. de unde se înălţa spre cer o dîră de fum alb. A fost ― chicoti nervos ― stă legat de ore întregi. iar Robert schimbă subiectul şi aşa nerostit. izbucnind.. Aşa că staţi la pîndă. Apoi. dar vorbi hotărît. se smiorcăia gălăgios undeva în fund. Căci.. ― De ce să încerce să se furişeze înăuntru. Roger înainta. ― Ia priveşte aici.. Wilfred.. ― .. în soarele torid. ― Nu mă puteaţi opri să înaintez.. Robert se aplecă uşor pe pîrghie. ― Au să încerce să se furişeze. aşezat pe marginea stîncii. ― O să-l bată pe Wilfred. Roger se cocoţă pe stînca asemănătoare unei scări. nu-i aşa? Robert dădu din cap. Şeful stătea acolo. Tribul se afla în semicerc înaintea lui. aşteaptă. Apărătorii porţii se vor îngriji ca ceilalţi să nu se furişeze înăuntru. Robert se arătă plin de admiraţie. asimilînd posibilităţile oferite de o autoritate irespotisabilă. . ― Da? ― Dar nu l-am. N-a spus.. peste locul unde istmul se strimta. apoi spre altul. Roger primi vestea ca pe o iluminare. ― Dar şeful n-a spus de ce-a făcut-o? ― Nu l-am auzit niciodată. Un sălbatic îşi ridică mîna. ― Înaintează. ― Nu ştiu. ― Mîine. Şeful se opri.. Ca să strice ce facem. Un efort serios avea să trimită stînca în jos. iar sub el o pîrghie. coborî prin spatele stîncilor spre peşteră şi spre ceilalţi din trib. fiind de acord. Vocea răsună puternic de pe înălţime. bubuind. ― Eşti convins? Urcă şi-ai să vezi. continuă şeful.căci fiara ar putea să încerce să intre. cu suliţa. ― A venit deghizată. S-a înfuriat şi ne-a silit să-l legăm pe Wilfred. nu l-am.ororilor de pe insulă. Aşezat pe stîncile uriaşe. ― Şeful a spus să somăm pe oricine. Privirea îi poposi pe vîrful muntelui îndepărtat. Semicercul se cutremură şi murmură. fără să mai scoată un alt cuvînt. bătut recent şi dezlegat.

Şeful îi înlătură obiecţia. Mîine o să vînăm şi-o să avem carne. Maurice.. despre lume.. Stanley ridică iar degetul. ― Ce se întîmplă dacă ne întîlnim cu. ― O să luăm foc de la ceilalţi. vorbind singur.. Apoi şeful îşi ridică mîna. lîngă stîncă de vatră. Iar dacă vine. zise şeful solemn.. şefule.. Un val de fum alb şi galben se ridică şi împrăştie un miros oribil. ― Maurice. ― Poate. O să plecăm chiar înainte de asfinţit. ― Ce-i? ― Cu ce aprindem focul? Roşeaţa şefului era ascunsă de lutul alb şi roşu. ― S-ar putea să fim luaţi prizonieri de roşii.. . ― Aşa că nu vă apropiaţi de munte. sălbaticii murmurară din nou. Roşi jenat că participase la dans.. Nu voia să numească pe nimeni. o să dansăm din nou. vă puteţi duce la culcare de cum apune soarele. legată de paraşută. Ralph îşi cercetă cunoştinţele din ce în ce mai vagi.. era a treia oară cînd îl aprindeau. venindu-i în minte o speculaţie teologică. şi daţi-i capul vînatului. o să facem o petrecere. apoi fură cu toţii zguduiţi ca de o pală de vînt. Mai bine să n-o supărăm... iar Sam îi termină fraza arătînd cu capul spre capătul plajei. Ralph se trase înapoi. dă-i drumul! ― Fumul se subţiază tot mai mult.. iar apoi se stinse.. Roger şi cu mine. Bill ridică mîna.. Şeful dădu din cap. Şeful observă efectul propriilor cuvinte şi se opri brusc.. ― Da. ― Avem mare nevoie de lemne. Se uită împrejur cu un aer vinovat la cei trei băieţi care stăteau în picioare alături. ― O să mergem de-a lungul plajei. ― Ei. Nu poţi să ştii ce e în stare să facă. Eric îşi netezi părul peste cap. Ralph îşi aminti de silueta neobişnuită. răspunse şeful.. Piggy îi înmînă lui Ralph ochelarii şi aşteptă să-şi recapete privirea. Tribul reflectă. să-l ucidem? Liniştiţi. să înalţe la cer o coloană de fum ca semnal. Făcu semne violente în direcţia focului. Ascultaţi. dar şi speriaţi de posibilitatea unor viitoare spaime. ― Dac-am putea să fabricăm un radio! ― Sau un aeroplan. ― Nu vreau să mai petrecem o noapte fără foc.. Maurice ridică mîna.. Eric suflă peste lemne pînă se aprinseră şi flăcăruia se înălţă. ― Unde era focul lor? ― La vechiul loc. Piggy îşi puse din nou ochelarii şi privi fumul cu plăcere. o să.. ― Şefule.. ― Doar noi trei? Murmurul crescu.. Dar noi trei. tribul murmură din nou. ― . Trebuiau. fireşte.― Nu! Cum am fi putut. ― Cred că fiara s-a deghizat. ― Voi.. cînd o să avem carne. ― A zis ceva despre un om mort. recunoscuse dubla funcţie a focului. Astă-seară am să plec împreună cu doi vînători. chiar dacă sînt ude.. ― Mîine însă o să vînăm şi... dacă vă duceţi la vînătoare. Lemnul era umed.sau un vas. Cine vine? Maurice şi Roger înăltară mîinile. avem treabă. Pentru prima oară. dar era şi un cămin şi o consolare pînă cînd adormeau. tot or fi mai buni decît. În tăcerea lui nesigură. ceilalţi. ― Nu te opri.

― N-avem decît un singur lucru de făcut ca să ieşim din încurcătură. ― Hai să găsim ceva de mîncare. Se îndreptară spre pomii fructiferi... Ralph. iar în foc nu mai ardea decît jăraticul. În faţa lor atîrna un triunghi de beznă. Apoi... galben şi gros. Ăsta însă trebuie să fie mare Ralph puse o cracă pe foc şi urmări fumul care se ridică în beznă. cu excepţia unui foşnet întîmplător. oricine ne poate aduce carne.. ― Piggy. ― A. Va trebui să facem fum. Ralph îşi drese glasul: ― Acolo sus am ţinut focul aprins. adăpostul se cufundă în tăcere. Nimeni n-o să vadă fumul pe întuneric. Am obosit. Fumul se înălţă din nou. dar nu pot.nu noaptea. Ralph începu din nou să . chiar în clipa aceea de mare entuziasm şi convingere. o dată cu apăsarea întunericului. vorbind puţin şi mîncînd în grabă. deşi grav avariat. simţind cum. Nu vorbi aşa! Sam îngenunche lîngă Eric. ― Ce-i? ― Stai bine? ― Aşa cred. mai mult fum. Se ghemui înaintea lor. mai mult pentru sine. privind solemn de la unul la altul.. Ralph se ridică.― Astma mea.. soarele apunea.. în adăpostul de alături. zise Piggy.. ― Nu mai putem aduce alte vreascuri. ― . ― Eu nu mai car vreascuri. O vreme se auziră o foiala şi foşnetul continuu al frunzelor. ― Nu pricepeţi? Ce sens are să doreşti radiouri şi vapoare? Întinse mîna şi îşi strînse degetele pumn. Ralph încercă să-şi amintească. ― Doi dintre noi se vor îngriji de foc.acolo sus. ― Trebuie să-l ţinem aprins! Eric se aruncă pe jos. îngenunche cu pumnii strînşi. La ceva de o importanţă covîrşitoare. Şi la ce bun? ― Eric! strigă Ralph revoltat. Se uită de la un chip la altul. spuse Piggy posac. uscate şi foşnind cînd le atingeai. ― Dar nu putem ţine focul aprins! Uitaţi-vă la ăsta! Focul se stingea în faţa lor. în întunericul care se lăsa. ― . Cei patru băieţi mari pătrunseră în adăpost pe furiş şi se îngropară în frunze. adică douăsprezece ore pe zi. un puşti vorbea în somn. Cum altfel vrei să fim salvaţi? ― Fireşte. ― Ei bine. mi se înrăutăţeşte astma. da. pe cînd încercau să-şi găsească o poziţie mai bună. Frunzele care slujeau drept pat stăteau întinse înăuntru.. rămas încă în picioare. ― . îl cuprinde un ciudat sentiment de nesiguranţă. zise Eric.. În sfîrşit. şi se auzea zgomotul înfundat al fluxului pe recife... Cînd ieşiră din pădure. ― Era altceva cînd focul era.. perdeaua i se lăsă peste minte şi uită ce voise să spună. ― Acolo sus era un foc mic. Răspunsul veni automat: ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! ― Dacă împing buşteni. fără fum. Focul folosea la ceva.. Oricine se poate juca de-a vînătoarea. Sam îl aprobă energic. Gemenii erau întinşi unul lîngă altul. ― Ralph ţi-a repetat destul de des. la ce bun? Indignat. dacă nu facem fum. ― Să lăsăm atunci focul să se stingă în noaptea asta. Ralph. zise Ralph... ― Îl putem aprinde în fiecare dimineaţă.. ducînd cu ei suliţele... Îi conduse spre primul adăpost.. După aceea cortina se ridică.. Cei trei băieţi intrară în pădure şi se întoarseră cu braţele pline de vreascuri putrede.. plin de stele strălucitoare.nu pe întuneric. iar Ralph şi Piggy la celălalt capăt.. aş vrea sa vă ajut. ― Sînt prea obosit.

iar trupul îi tremura şi se convulsiona. iar la un moment dat rămase întins. . Din bezna de la capătul îndepărtat al adăpostului răzbătu un geamăt înfricoşător. Piggy îl certă cu demnitate. Puteau să meargă şi cu maşina. şi trist. Pulsul lui îneca orice alt sunet. căci autobuzul se apropiase şi mai mult. O întruchipare a acestor imagini dădea tîrcoale adăpostului. ― Ralph. ― O să înnebunim de-a binelea. la fel cum erau şi căluţii. Eric gemu ceva. Ralph se încordă printre frunze. Ascultă mai mult.. la marginea grădinii. Dartmoor era o regiune sălbatică. căluţii sălbatici aveau să vină şi să se uite peste gard. ― N-am spus nimic atît de caraghios.. Ralph continuă să chicotească. nu. era de nepătruns.. Ralph. un autobuz ciudat.. şopti Piggy Dacă nu ne întoarcem repede acasă. ― Ascultă. N-avem nici cutie poştală. ― O să ieşim din rîndurile oamenilor normali. fiindcă. Piggy îi şopti lui Ralph: ― Trebuie să scăpăm. ― Şocaţi de bombardament. ca în fiecare noapte. Şi n-am nici plic şi nici timbre. trosni limpede şi puternic o cracă. ― Iartă-mă. se lăsă din nou liniştea. şi în ciuda beznei care se lăsa. ― Tot nu aud nimic. Bezna. ― Se mişcă ceva pe afară. ― De ce?. tot drumul pînă la Devon. Apoi se linişti. Convulsiile îl epuizară. îl fură somnul. apoi rămase nemişcat. te rog. iar scoţi zgomotul ăla. Ralph se întinse la loc cu grijă. ― Ralph! Ralph! ― Taci şi ascultă.. unde nu putea domni sălbăticia. Sam şi Eric. Şi nici poştaş. Ralph îşi dădu la o parte şuviţele de păr umed căzute pe ochi. încleştaţi. liniştit. Cam la vreun metru de dosul adăpostului. Sîngele năvăli din nou în urechile lui Ralph. ― Ai putea să-i scrii mătuşii tale. întovărăşit de un lung suspin al frunzelor. în timpul unei pauze.. deşi îl durea pieptul. Apoi. Simţi capul lui Piggy sprijinit de umărul lui şi strînsoarea crispată a mîinii.. mai bine luau trenul... Pentru prima dată în acea zi. înainte dea se crăpa de ziuă. Piggy reflectă solemn. se luptau.. ― Nu aud nimic.. Nu-şi mai putu stăpîni chicotelile. Ralph tresări. trăgîndu-şi răsuflarea. Ralph se trezi dansînd în jurul unui felinar. aveau să aterizeze pe acel mare aerodrom din Wiltshire. Să presupunem că ar fi duşi acasă de un avion cu reacţie şi.facă presupuneri. o să înnebunim cu toţii. Un autobuz pleca din staţie. aşteptînd convulsia următoare. şi or să închirieze din nou căsuţa aceea. Ralph se foi neliniştit în frunze.. ― Ce vrei să spui? ― Să fim salvaţi. ― Nu ştiu unde se află acum. Gîndurile îi alunecară spre un oraş calm. Dar atracţia sălbăticiunii dispăruse.. ― Sam! Sam! ― Hei! Eric! În scurt timp. Succesul glumei lui neînsemnate îl încîntă pe Ralph.. Ce putea fi mai sigur decît autogara centrală. ― Vorbesc serios. Fiindcă? ― Fii liniştit.. ― Ralph! Ralph! ― Ce-i? ― Nu mai scoate zgomotele astea. pentru ca totul să fie perfect.. în afara triunghiului inutil de stele.. devenind tot mai clar. iar prin minte îi trecură imagini confuze. cu farurile şi roţile autobuzelor? Deodată. striviră frunzele. Fii. Ralph chicoti. Avea motive să fie recunoscător că visul se risipise. şi ascultă. iar băieţii înspăimîntaţi.

Aşa că nu ne-am descurcat prea rău. îşi încovoie spinarea şi bătu frunzele cu picioarele. apoi se trezi cu nişte degete în gură şi le muşcă. în sfîrşit. ― Piggy? Unde eşti. ― Piggy. ― . vino afară. iar în colţul unde se afla Piggy se dezlănţuiră urlete. Ralph se feri într-o parte. Piggy? Ceva se frecă de dosul adăpostului. Ralph alergă pe plaja palidă şi sări pe platformă. E adevărată! Se încleştă de Ralph şi încercă să respire. adăpostul se prăbuşi. ― Te-au rănit. ― Şi eu la fel. Afară o voce şopti oribil: ― Piggy. Noaptea era răcoroasă. Ne-am bătut cu ceilalţi. mă pocnea unul în mutră. înăbuşind lupta. el căzu într-o parte. Ralph trase un pumn la întîmplare. O contemplă cîteva clipe. Ralph strigă cu o voce tremurătoare: ― Toţi puştii să se culce. zise Eric. . Ralph îi şopti în ureche lui Piggy. ― A fost Jack cu vînătorii lui. folosindu-se de pumnul strîns ca de un ciocan. Piggy. Piggy respiră mai uşor. muşcîndu-se şi zgîriind. ― Ce-i? ― Mi se clatină un dinte. Cînd m-am trezit. Apoi. pe măsură ce faţa de sub el devenea alunecoasă. Piggy? ― Am crezut că vor cochilia. Piggy îşi strînse picioarele. lovituri şi membrele începură să zboare prin aer. Piggy. izbi cu o isterie din ce în ce mai violentă. N-or să se grăbească să mai vină să se bată cu noi. Ce face Piggy? Îl traseră pe Piggy dintre resturile adăpostului şi îl sprijiniră de un pom. înnebunit de durere. Ralph se mişcă brusc în întuneric.. ― L-am pocnit pe unul de-o să mă ţină minte. Ralph se îndepărtă de el.. urmat de zgomotul şi buşiturile unor creaturi. Trebuie să-l fi auzit cum a răcnit! Nici ăsta n-o să se mai întoarcă în curînd. zise Ralph cu amărăciune. Eu m-am ferit într-un colţ. începu să lovească în gura de sub el. siluetele anonime îşi croiră drum şi ieşiră. Piggy rămase liniştit o clipă. asta-i tot. apoi îl auzi pe Eric cum îşi scormonea prin gură. apoi se rostogoli împreună cu ce i se părea a fi o hoardă de băieţi. dădu peste un trup care se zvîrcolea şi simţi pe obraji o respiraţie fierbinte. ― Şi eu. Sînt groaznic de plin de sînge pe faţă. Îl loviră şi îl înghiontiră.. ― A venit! zise Piggy gîtuit de emoţie. Cochilia stătea lucitoare lîngă locul şefului.. Cineva se împiedică de trupul lui Ralph. Ralph? Dar pînă la urmă l-am aranjat. Pe tine te vreau. Un pumn se retrase şi reveni ca un piston. Acum culcaţi-vă. De ce nu ne lasă în pace? ― Or să ne ţină minte. apoi îl apucă o criză de astmă. zise Sam. ― Voi doi vă simţiţi bine? ― Aşa am impresia. Cinstea îl sili să continue: ― Cel puţin pe tine. La intrarea adăpostului se auzi un răcnet feroce..am fost pocnit. iar întreg adăpostul se lumină ca de o explozie. dar limpezită de spaimele imediate.Ralph se rugă disperat ca fiara să-i aleagă pe puşti.. zise Ralph. Un genunchi i se vîrî între picioare. Sam şi Eric se apropiară şi se uitară atenţi la Ralph... şi i-am ars una în biluţe.. ― Nu vorbi. L-am bătut rău de tot. iar bătaia continuă să se desfăşoare undeva deasupra. spuse Eric cu o mîndrie simplă. pocnindu-se. ― N-au luat cochilia. nu-i aşa. apoi se întoarse la Piggy. Forme întunecate se detaşară din rămăşiţele adăpostului şi se furişară pînă cînd ţipetele puştilor şi horcăiturile lui Piggy se auziră din nou. ― Ce-ai făcut? ― Mi-am ridicat genunchiul.. Piggy? ― Nu prea rău. ― Cum te simţi.

― Am luat cochilia doar ca să vă spun că nu mai văd deloc şi că trebuie să-mi recapăt ochelarii. Eric îl privi prin masca de sînge uscat. Acum Piggy nu mai vede. trei siluete fugeau spre stînca în formă de castel. Ralph îi luă cochilia şi se aşeză. Nu pricepeţi ce vreau să spun? Noi le-am fi dat un foc de bunăvoie.. de-a lungul arcului deschis al plajei... nu s-ar fi petrecut aşa ceva niciodată. Sam. încîntat de isprava lui. păsările se înălţară. sau altminteri. Gemenii urmăreau neliniştiţi.noaptea. Vocea lui Ralph se ascuţi. Ce. Piggy se întrerupse şi începu să se smiorcăie. Pe insulă s-au întîmplat lucruri îngrozitoare. simula nişte împunsături cu suliţa.. ― Doar un foc obişnuit. ― Degeaba. Se ţineau departe de pădure şi alergau pe malul apei. Se trase înapoi pe vine. care alerga în acelaşi ritm. dă-mi voie să mă sprijin de tine. Convoacă o adunare. Ţineţi minte cînd a plecat la vînătoare şi s-a stins focul. Credeţi că putem să-l aprindem.. în beznă şi ne-au furat focul. Piggy se uita în direcţia vagă unde se afla Ralph.. Dar l-au furat. iar Sam şi Eric se aşezară în dreapta.. Suflă cît poţi de tare. M-au orbit. zise Piggy. şi spune-ne ce... protejat de propria miopie.. alteori făceau roata stînd în mîini. ― Ne-au luat focul.. Se îndreptară spre platformă. Acum nu mai avem foc.― Ştiu. ― Dă-i drumul. În ambele direcţii. S-ar putea să treacă vapoare. Cenuşa gri şi uşoară ca nişte fulgi se risipi la răsuflarea lui în toate părţile. Îi conducea şeful. ― Suflă în cochilie. cu mult timp în urmă. trebuie să hotărîm ce-i de făcut. în mîna stingă i se bălăbăneau ochelarii sparţi ai lui Piggy.. Ralph. plaja era pustie. Eşti singurul care a reuşit vreodată să facă ceva. Glasul îi vibra de furie. . Dădu din cap. ― Ni l-au furat! ― Ei au fost.. Aşa că vorbeşte tu. ― .. dar nici un tăciune nu prinse viaţă. pe lîngă fîşia fosforescentă a apei. cei patru băieţi se adunară în jurul petei negre unde fusese aprins focul. Acum devenise într-adevăr un şef. Ralph. Am votat ca să fii tu şef. ca să fim salvaţi. iar ei au venit pe furiş. tot el a fost de vină. iar Ralph îngenunche şi suflă. XI Castelul de stîncă În scurta perioadă de răcoare din zori. ― Mă vezi? ― Niţel. zise Piggy. ne-am sălbăticit şi noi? Atîta doar că acum nu avem nici un semnal. iar efortul făcu să-i ţiuie urechile. dar ni l-au furat. semnalul s-a stins şi n-o să mai fim salvaţi niciodată. Uneori cîntau încet. Au venit pentru altceva. Eu. iar ceilalţi trei rămaseră în picioare în faţa lui. Acesta ţinu cu atenţie obiectul strălucitor şi îşi miji ochii spre Ralph. Ralph. iar Piggy stătea inexpresiv. Ralph continuă să sufle. Ralph îşi închise din nou ochiul de pe faţa tumefiată. Le-am fi dat foc de la noi. ceam să mă fac? Departe. ţipînd de pe coroanele pomilor ca în prima dimineaţă.. N-au venit pentru cochilie. Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Piggy.. Ei ni l-au furat. a fost. şi tocmai atunci a trecut un vapor prin apropiere? Iar ăştia îl socotesc pe Jack cel mai bun şef. ― Fireşte că-i degeaba. ― O adunare doar pentru noi? ― N-avem altceva de făcut. nu? Doar un semnal de fum. Ralph se aşeză pe trunchiul lustruit.. Pricepeţi? Aici e mîna lui Jack Merridew. Pe urmă a fost. Prima briză a zorilor puse capăt strădaniei lui şi-i aruncă cenuşa în ochi. Ralph. Ralph îşi apropie faţa la un metru de cea a lui Piggy. dacă ne-ar fi cerut. înjură şi se frecă la ochi pînă îi dădură lacrimile.. Dacă n-ar fi fost el. Cîţiva puşti ieşiră din adăposturi. Pădurea răspunse ca un ecou.

Împinse cochilia repede în mîinile lui Ralph. dulce. ca o stea. Aş fi încîntat... o s-o duc eu. Vreau ochelarii înapoi. ― Mai bine să mîncăm ceva şi pe urmă să ne pregătim.fiindcă s-ar putea s-avem nevoie de ele. spălaţi şi pieptănaţi ― la urma urmei nu sîntem nişte sălbatici. eşti mai puternic decît mine şi nici nu suferi de astmă. ― Trebuie s-o duci tu.dacă se înfurie. Ei. Sam înfulecă şi protestă: ― Dar facem baie zilnic! Ralph se uită la siluetele murdare dinaintea lui şi suspină. iar pe altele le găsi singur. Am să-i arăt singurul lucru pe care nu-l are. Să presupunem că mergem. îl asculta. Da. Piggy căută în minte cîteva cuvinte prin care să-şi exprime dorinţa puternică de a duce cochilia. ― Încerc să mă gîndesc. O să ne spălăm. zise Piggy. întinsă pe iarba călcată.. ― O să fie pictat pe faţă. Nu-ţi cer să fii cavaler. În timp ce mîncau. dar trebuie să fiu condus. Unii de pe insula asta sînt în stare să rîdă de orice. Ralph puse cochilia pe buşteanul lucios. Ralph... ― Ce poate să-mi mai facă? Am să-i spun ce părere am. Îşi croiră drum printre pomii fructiferi devastaţi. şi cu salvarea noastră nu-i de glumit. Vechea adunare.. zise Sam timid.. ― . O singură picătură de apă. nu fiindcă eşti puternic. ca să-ţi legăm părul la spate.. în timp ce perdeaua i se lăsa peste minte. ― O să fim ca mai înainte. Dar eu nu cer să-mi dai ochelarii înapoi ca pe o favoare. iar cochilia se odihnea albă şi fragilă la picioarele lui Ralph. Ralph? Nu ajunge să discutăm. dacă ţii..n-o să se sinchisească prea mult de noi. cu amîndoi ochii. şi ni le putem trage pe cap. Chiar şi Piggy. Am să i-o întind. ― Am să mă duc la el cu cochilia în mîini. Cine l-a mai văzut de cînd am venit aici? ― Piggy! Stai o clipă! ― Am cochilia. dacă vreţi. Ralph. ― Trebuie să ne pieptănăm.. o să fie vai de noi. fără să luăm o hotărîre.. Dă-mi ochelarii. zise el. Ralph se strîmbă la Sam. care de data asta roşi de mîndrie. am să-i spun. şi? Ce-au să creadă oamenii mari? Simon. ci fiindcă dreptatea rămîne dreptate. Piggy întinse mîinile să ia cochilia.nu-mi pasă.. ― Foarte bine. Uite. micuţul. adăugînd repede: Hai să mergem. Ralph se ridică în capul oaselor şi îşi dădu părul peste cap. În cele din urmă. Adică. roşu la faţă.. ― Cînd o să fim gata. asta am să fac.. Îi învăluia o lumină verde. a fost omorît. Vă dă mîna să rîdeţi. Dă-mi voie să iau cu mine cochilia.. Îi întinse cochilia lui Piggy. ― Am putea să ne dichisim niţel şi să mergem. ― N-ai cochilia! Piggy ridică scoica. ― Nu fi caraghios. ― Ar trebui să ne luăm suliţele.. Tu poţi să vezi. Îşi aminti vag de ceva ce-i spusese Simon. ― Ai să te alegi c-o bătaie.. odinioară. Piggy se opri un moment şi se uită lung la siluetele vagi din jur. curaţi cum eram înainte.. zise Sam. pipăind. lîngă stînci. dar eu unul n-am de gînd. ca şi cum ar fi vrut să scape de ea cît mai curînd. ca pe nişte şepci. Am să mă duc la acest Jack Merridew şi-am să-i spun pe şleau. . Ralph reflecta ce aveau de făcut după-amiază.. La ce bun? Tot trebuie să fiu condus ca un cîine.. ― . şi îşi şterse lacrimile din ochi.Se opri nehotărît. Ne-a crescut părul prea lung. ― Putem găsi ceva. orice s-ar întîmpla. ― Eu mi-am lăsat amîndouă şosetele în adăpost. Îşi supse obrazul umflat şi se uită la gemeni. zise Eric. aşa am să-i spun. sclipea acum pe curba delicată. Ştii cum o să fie... îl ajutară pe Piggy să-şi ia cîteva fructe. prelinsă printre degetele lui Piggy. rîdeţi. trebuie să mi-i dai! Piggy îşi încheie cuvîntarea şi tremură. ― N-aveţi decît să vă luati suliţele. n-ai decît să încerci. ― .. ― . ― Ce-ai de gînd. O să mergem cu tine. am să-i spun... am să-i spun.. Şi pe urmă a mai fost şi băieţelul ăla cu semnul pe faţă.

noi n-o să ne pictăm. Aici se întindea iarba zdrobită unde stătuseră întinşi cînd Ralph plecase în explorare. iar plaja se curăţase ca o lamă frecată.. dacă se uita pe jos şi îşi apăra de soare privirea obosită. cornişa care înconjura stînca. ― Nu-i nici o primejdie? Nu cumva e o stîncă ascuţită pe-acolo? Aud marea. în cele din urmă. Tot aici se aflau istmul. Ţineţi suliţele pregătite. Înţelegeau perfect dezlănţuirea de sălbăticie provocată de măştile pictate. îi putea urmări vag. Gemenii îl examinau curioşi pe Ralph. m-am gîndit. ― Dar au să fie pictaţi! Ştiţi cum o. ― N-am uitat. Eu am să merg primul. totdeauna. ― Cu toate astea. avem nevoie de fum. cu excepţia zumzetului persistent al albinelor. cu amîndouă mîinile. N-am uitat. ― Nu. ― Voi doi urmaţi-mă. Vorbeau rar şi tîrau vîrfurile suliţelor de lemn. ridicat de miraj. O clipă. ― Trebuie să fie un foc mare de tot. apoi Piggy la un pas în urmă. Piggy dădu din cap. ― Tu eşti şeful. se opriră toţi deodată. Toate le ţii minte. încercînd să-l îmbuneze. Am ştiut tot timpul. Se opriră în locul unde dansase tribul. ― Fără vopsea! strigă Ralph. Cea mai încîlcită parte a insulei. Sam şi Eric se uitară unul la altul. O dîră subţire se înălţa tremurînd în aer de cealaltă parte a stîncii.? ― Nu spun decît ceea ce spui şi tu. Eric avu un gest de reţinere. iar sus vîrfurile roşii. Se aşternu tăcerea. păşind de-a lungul plajei.― Ca fetele! ― Nu. fiindcă nu sîntem sălbatici. nici ei nu sînt mai breji. la jumătatea distanţei pînă la cer. ― Ştiam asta! strigă Ralph şi îşi trase braţul din mîna lui Piggy. Mergea deci între suliţele tîrîte şi strîngea cochilia atent. Beţele carbonizate se aflau încă pe stînci. iar cînd îl zăriră. Piggy vorbi pe un ton prietenos: ― Fireşte că trebuie. ca şi cum l-ar fi văzut pentru prima oară. Fiindcă fumul e un semnal şi nu putem fi salvaţi. dacă nu avem fum. iar iarba înaltă se unduia în faţă. o masă de tulpini strîmbe. Cerul şi muntele se găseau la o depărtare uriaşă şi străluceau sub arşiţă. se grăbi să răspundă Piggy. dar nisipul de lîngă ţărm se netezise din nou. ― Am spus "fum"! Trebuie să avem fum.. Băieţii ― un grup mic şi compact ― trimiteau pe plajă patru umbre asemănătoare unor gravuri. Ralph porni primul. ― Fireşte că nu. Ralph înaintă. plutea într-un fel de baltă argintie. Vedea lucrurile doar parţial prin pulsaţiile arşiţei ceţoase care se revărsa peste nisipurile sclipitoare. fireşte că nu. dansînd şi amestecîndu-se printre ei. şchiopătînd niţel şi cu suliţa pe umăr. reciful. Nimeni nu se îndoia că aveau să găsească tribul la castel.. zise Ralph. ― Fum. de-a lungul plajei.. O apucară în formaţie. Sam îi atinse braţul.. Piggy scrută neliniştit vălul luminos atîrnat între el şi lume. se găsea la stînga lor.. Trecură mai departe în tăcere. ― Atunci mergem aşa cum sîntem. ― Fum. Vrei să spui oare. Furtuna nu lăsase nici o urmă. În spatele lui veneau gemenii. Ralph se întoarse. dar plini de o vitalitate inepuizabilă.. negre. Ralph. Ceilalţi dădură din cap. căci Piggy descoperise că. Încercă să-şi amintească. udate rău de ploaie. . verzi şi impenetrabile. ― De ce ne ascundem? Păşi prin paravanul de iarbă spre micul luminiş care ducea la istm. ― Ei bine. zise Ralph. cam necăjiţi.. peste părul său lung şi peste răni. Se întoarse furios spre gemeni. spuse el. spuse Ralph apăsat.

nervos. dar limpede. strigă Jack. ― Poţi să vezi cine sînt! strigă Ralph. recunoscut prin personalitatea lui şi prin părul roşu. de pe culmi se auzi un ţipăt brusc. Un glas îl îndemnă în şoaptă din spate: ― Nu mă părăsi. ignorînd spaima lui Piggy ― Băgaţi de seamă. străjuit de cîte un vînător ghemuit. apoi imitaţia unui strigăt de luptă. ― Nu-i nici o primejdie? întrebă temător Piggy. dezvăluind un pătrat roşu şi plin de ierburi marine. ― A. ― Convoc o adunare. zăcea o scroafă decapitată şi curăţată de măruntaie. Ralph făcu cîţiva paşi înainte. ― Pleacă. ― Ce pofteşti? răsună o voce din dosul lui Ralph. Ralph se hotărî să şi-l lege şi el mai tîrziu. era însă cu neputinţă. aşa cum o lăsaseră. în spatele lor. O faţă vopsită vorbi cu vocea lui Robert. Apărură cîţiva sălbatici. Ralph vorbi din nou răspicat. ― Îngenunchează. iar Sam de-abia reuşi să-şi menţină echilibrul. Stai la locul tău.. Sălbaticii chicotiră o vreme. Sălbaticii care păzeau istmul mormăiră între ei şi nu răspunseră. Ralph. reduşi la dimensiunea capetelor cu părul vîlvoi. Tresăriră. Gemenii o zbughiră pe lîngă Ralph şi se aşezară între el şi intrare. ― I-ai furat ochelarii lui Piggy. Cuprinse cu o grijă caraghioasă stînca în braţe. Tăcere. Ralph înainta pe istm. Piggy se ghemui cu spinarea informă ca un sac. iar piatra ricoşă în apă.convocăm o adunare. se strecurară pe cornişă spre istm. ― E la vînătoare. Ralph luă cochilia de la buze şi se opri pentru a-şi trage răsuflarea. Roger îşi luă mîinile de pe pîrghie şi se aplecă să vadă ce se întîmplă. la vreo cincisprezece metri sub braţul stîng al lui Ralph. Aici eu comand şi e tribul meu. da? Cine mă obligă? ― Eu! se răsti Ralph. îi şopti Ralph într-o parte. Primele cuvinte le articula gîfîit. ― . iar unul îl ameninţă pe Ralph cu suliţa. înainta dinspre pădure. Îşi trecu privirea pe deasupra lor. pe iarbă.. Mă simt îngrozitor. cuprins de mînie. Băieţii de pe istm stăteau în lacul propriilor umbre. În cele din urmă. cu intenţia de-a greşi ţinta. nu mă părăsi! se văicări Piggy. ― Ralph. se lipi de ea şi rămase deasupra mării ce se retrăgea. spuse Ralph pe nerăsuflate. băieţii îşi legaseră părul la spate şi se simţeau mai bine ca el. ― Convoc o adunare. iar cei din mijloc izbucniră în hohote de rîs ― un rîs uşor. Aruncă o piatră. spuse Ralph.. ― Dă-mi cochilia şi stai liniştit. Sus de tot. Rîsul batjocoritor se stinse. Apoi marea se supse. care se pierdu ca un ecou printre stîncile înalte. Mult deasupra. ― Stai! Cine-i acolo? Ralph îşi lăsă capul pe spate şi zări deasupra stîncilor faţa măslinie a lui Roger. dominînd zgomotul. încît erau de nerecunoscut. Rămase în picioare la jumătatea drumului de pe istm şi îşi concentră privirea asupra sălbaticilor. Şi-a zis să nu te lăsăm înăuntru. ― Am venit să văd ce se întîmplă cu focul. Jack. N-ai auzit cochilia? . avea chef să le spună să-l aştepte şi s-o facă pe loc. Aveau suliţe şi se aşezară în poziţie de apărare la intrare. Ralph se întoarse brusc. căruia îi răspunseră vreo zece glasuri din dosul stîncilor. Ralph. Eliberaţi prin faptul că-şi vopsiseră feţele. Toţi trei erau mascaţi în negru şi verde.― Ţine-te strîns de mine. Chicotelile sălbaticilor se transformară într-o batjocură violentă. şi să discutăm despre ochelarii lui Piggy Băieţii din faţa lui se mutară de pe un picior pe altul. şi aşteaptă pînă mă întorc. ― Unde-i Jack? Cîţiva băieţi se foiră şi se consultară. O sursă de energie începu să vibreze în trupul lui Roger. vă previn! strigă Roger. Lasă-mă în pace. Ralph suflă mai departe. Trebuie să-i dai înapoi. Nu mai faceţi pe prostii! Duse cochilia la buze şi începu să sufle. Ralph ridică o pietricică şi o azvîrli între gemeni.. De fapt. atît de vopsiţi. M-ai ales şef.

. care se aflau între el şi trib. împingîndu-se şi aruncînduşi priviri demenţiale.. ― Hai.. dacă ne-ai fi cerut. nu sîntem de-ajuns. Piggy. lovindu-l peste degete şi producîndu-i o durere ascuţită. Tribul de feţe pictate chicoti şi Ralph ezită. Pe Ralph îl apucă un acces de furie. Acum.. ― Cine-i hoţ? ― Tu eşti! Jack se smulse din încleştare şi se repezi cu suliţa la Ralph. Se provocau ţanţoşi. se ridică atent. Sîngele îi năvălise în obraji. Gemenii. da. Acesta se mişcă şi se aplecă. Piggy.. ireal al sălbaticilor se răspîndi şi se pierdu ca un ecou. Apoi se despărţiră. ― Uitaţi-vă la ăsta. îşi luă o poziţie comodă şi lăsă în jos minerul suliţei. ca să se vadă. răsuflînd feroce. ― Hai tu. apoi pe gemeni. încercă să-i atragă atenţia lui Ralph.. în ce priveşte focul. prinzînd curaj datorită încetării violenţei. Ne daţi mai întîi ochelarii lui Piggy. Printr-un consimţămînt tacit. ― Ascultaţi! Uite ce-am venit să vă spunem. Ochelarii mei.Ai făcut o glumă proastă. E un semnal? E doar un foc de gătit. Am încercat să ţinem focul aprins. ţinîndu-şi ochii aţintiţi prudent asupra lui Jack. Se opri. între timp. S-ar putea ca un vapor să observe fumul. Dar n-ai făcut-o. nu uita de ce-am venit. Se luptau corp la corp.. ― Singura speranţă e să ţinem aprins un foc pe post de semnal. Arătă cu suliţa în urma lor. Iar voi vă jucaţi de-a vînătoarea. şopti Piggy. învins de tăcere şi de anonimatul feţelor pictate din grupul care păzea intrarea. dar n-am reuşit. Dar fără fumul ăla.. pînă îmbătrînim. Jack îl urmărea pe sub masca impenetrabilă. Îşi destinse muşchii. unde o dîră de fum se destrăma în aerul lăptos ca o perlă. trebuie să aşteptăm să treacă întîmplător un vapor... Jack strigă furios: ― Am zis: "Puneţi mîna pe ei!" . Gîndeşte-te la mine! Jack se repezi şi îl împunse pe Ralph cu suliţa în piept. vino. foloseau amîndoi suliţele ca pe nişte săbii. Am tot spus-o de cînd ne-au dat drumul pe insulă. iar Ralph pe marginea prăpastiei şi cu spatele la insulă. să vină să ne salveze şi să ne ducă acasă. S-ar putea să aşteptăm ani de zile. nu poate să vadă... Dacă nu-i capătă. Jack cu faţa spre castel. argintiu. iar ochiul lovit şi umflat îi tremură. ― Ralph. Ralph se uită în sus la coama munţilor. caraghioşi pictaţi? Sam. Rîsul tremurător. vino. gata de luptă. Poate că trece un vapor pe acolo. Repet.. Amîndoi băieţii răsunau din greu. ― Hai. Nu vă purtaţi cumsecade. Jack îl privi pe Ralph. ţi-am fi dat foc. Piggy şi cu mine.. ― Voi doi. cît e lumină. ― A. încercînd să-şi aducă aminte cum arăta Jack. pe poziţii adverse. îşi dădu părul pe spate şi fixă cu privirea masca verde şi neagră din faţa lui... Glasul i se sparse: ― Nu pricepeţi. Căraţi-vă. ― Puneţi mîna pe ei! Nimeni nu se mişcă. şi-ai să vezi ce te-aşteaptă! ― Vino tu. Ralph încuviinţă din cap. Nimeni nu-i răspunse. Apoi întoarse vîrful armei şi îl plesni pe Jack peste ureche. apoi spre grupul de sălbatici. Îşi ridică suliţa şi o îndreptă spre sălbatici.. menţinîndu-se însă la distanţa de atac. Te-ai furişat ca un hoţ şi-ai furat ochelarii lui Piggy! ― Mai spune o dată! ― Hoţule! Hoţule! ― Ralph! răcni Piggy. uluiţi se uitară unul la altul. nemaiîndrăznind să atace cu vîrfurile ucigătoare. Focul. Eric. Ralph observă imediat direcţia armei după felul cum îşi mişca Jack braţul şi o împinse într-o parte cu mînerul suliţei lui.. Lovitura atinse suliţa lui Ralph şi alunecă în jos. ghemuit pe jos. Şeful deschise o gură roz şi li se adresă lui Sam şi Eric. ― Puteai să iei foc cînd doreai. ― Nu uita de foc. Acum o să mîncaţi şi n-o să mai ardă nici un foc.

cu suliţa pregătită.. se lăsă tăcere. apăsă cu toată greutatea pe pîrghie. ― Uite ce trebuie să vă spun: Vă purtaţi ca nişte puşti.. Gemenii zăceau legaţi grosolan. o dată cu zgomotul pietrelor strivite pe vîrful stîncii. Piggy stătea alături. . ca acum. Auziră zgomotele din jur ― încurajările constante şi stridente ale tribului din spatele lor. Atacă. Jack îi trase un pumn lui Ralph şi îl nimeri în ureche. încurajările stridente se transformară în huiduieli prelungi. avînd spatele asigurat de cercul ce murmura. Uraganul de zgomote îi lovi ca o incantaţie a urii. Gemenii rămaseră nemişcaţi. Stătea în praful luptei. Piggy ridică cochilia. un porc şi un hoţ ordinar! Porni la atac. aplecat niţel într-o parte.. în linişte. în mijlocul lor se ghicea intenţia unui atac. atacă şi el. dominînd zgomotul: ― Cum vreţi. năuciţi. gîfîind şi furioşi. iar cînd tribul îi înţelese intenţia. iar Ralph de-abia reuşi să-i pareze lovitura. în aer răsună un zgomot ciudat. Ralph strigă. ― . Jack. Ralph îi înfruntă. în timp ce Piggy ridica cochilia albă şi magică. ― Vezi? Fac ce le spun. ― Haideţi. Piggy se ghemui din nou. Roger le dădea drumul. Dincolo de ei. să avem reguli şi să ajungem la o înţelegere. Ralph se aruncă la pămînt. deşi fiecare îşi pierduse cumpătul. Ralph îi numără printre laţele care îi cădeau pe ochi şi zări fumul inutil. ― Lăsaţi-mă să vorbesc. Legaţi-i! Grupul pictat îşi dădu seama că Sam şi Eric nu erau ca ei. Ştia că Ralph avea să încerce să-i salveze. Roger. Ralph îl lovi pe Jack în stomac. Sam şi Eric protestară dintr-o convingere sinceră. cu suliţele ridicate.Grupul de feţe pictate se mişcă agitat şi neîndemînatic în jurul lui Sam şi Eric. văzînd ferocitatea celuilalt. iar tribul îl urmări pe Ralph. cei care deţineau puterea. sau inteligenţi ca Ralph? Printre sălbatici se iscă o mare hărmălaie.serios! Le luară suliţele. huiduielile descrescură. un "poc!" uşor. Ascultaţi! Am cochilia! Surprinzător. ― Ascultaţi. iar Piggy un sac de grăsime. de o frumuseţe strălucitoare. Piggy strigă iar: ― Cum vreţi. tribul şi gemenii ― un morman de trupuri ― urlau şi se zvîrcoleau. Rîsul argintiu răsună din nou. Huiduielile crescură şi apoi se stinseră. Se ciocniră violent şi săriră într-o parte. Urlă la Jack. de oameni civilizaţi. Vocea lui Piggy pătrunse pînă la Ralph. Dedesubtul lui. ştiind că izbucnise criza. ― Legaţi-i! ― Jack! strigă Ralph disperat către masca neagră şi verde. Jack se apropie de trib şi băieţii deveniră o masă compactă de ameninţări. făcîndu-l să geamă. pe lîngă capul lui Ralph. Se pregăteau să-i cureţe de pe istm. ― Eşti o bestie.. Mult deasupra. ― Ce vreţi să fiţi ― o bandă de negri vopsiţi. Simţi şocul aterizării ei prin tălpi. cu o mîna încă pe pîrghie. Nu-i dădu mare atenţie ― dar îl auzi din nou. Cineva azvîrlea cu pietre. ― Am cochilia! strigă el. să respectăm legile şi să fim salvaţi. Tăcere şi nemişcare. Ralph era o claie de păr. sau să vînăm şi să ucidem? Hărmălaia răsună şi se auzi un nou "poc". iar apoi îşi reluară intensitatea. iar tribul urlă. Se aşternu tăcerea. Jack se întoarse spre Ralph şi îi vorbi printre dinţi. Apoi monstruosul obiect roşu ricoşa cruciş peste istm. ţinînd încă talismanul ― scoica fragilă. Lui Jack îi veni o idee. ca să vadă ce avea de gînd. îi doborîră pe gemenii stîngaci şi neliniştiţi. Apoi se înfruntară din nou. sau să vînăm şi să distrugem totul? Jack începu şi el să strige şi Ralph nu se mai putu face auzit. Ralph auzi stînca uriaşă înainte de-a o vedea. cuprins de o moleşeală delirantă. iar tribul îi înconjură. Îşi ieşi din sărite. Tribul era curios să audă ce lucru nostim avea să le spună.

Rana. răsucindu-se în văzduh. Roger îl privi grav. cu privirea ridicată şi cuprinşi de o groază mută. întrebîndu-se cît de rău îl răniseră. ― Nu aşa trebuie să te porţi cu ei. Văzu trupul decapitat al scroafei şi apucă să sară la timp. Piggy căzu de la zece metri şi se opri pe spate. albă şi trandafirie peste stînca. Ascultă. Apoi marea răsuflă din nou. urlînd acum ca şi şeful lui. N-ar fi avut cum să tragă cu urechea la zgomotul picioarelor goale. Fugi înainte. una îndoită. apoi alunecă şi căzu în apă. cît de spaimă. iar creierii îi ţîşniră roşii. şi nici să se socotească în siguranţă lîngă rîuleţ sau chiar pe plaja deschisă. iar tribul. poate pentru a-şi recăpăta suliţele. iar apa începu să fiarbă. Ralph se întoarse şi o rupse la fugă. ca ale unui porc după tăiere. şi în timpul primei spaime i se păruse că îi aude pe urmăritori. iar Sam şi Eric rămaseră nemişcaţi. Urletele încetară. O altă suliţă.. Ascultă de un instinct pe care nu şi-l cunoştea şi ocoli spaţiul deschis. începu să înainteze. Nu se afla de fapt prea departe de castel.. fără să vorbească. se întoarse şi îşi ridică mîinile.Stînca îl lovi pe Piggy în plin. care nu zbura drept. de unde se afla Roger. cu un suspin lung şi lent. ― Eu sînt şeful! Zvîrli suliţa din răsputeri şi plin de răutate spre Ralph. iar arborii îl ascunseră. astfel încît suliţele zburară pe alături. Apoi pătrunse în pădure. ― Ce-aţi vrut.. Vînătorii se strecuraseră doar pînă la marginea frunzişului. Sam urlă. tăcerea fu desăvîrşită. Braţele şi picioarele îi tresăriră slab. ajunse la concluzia că deocamdată spălatul rănilor putea să mai aştepte. fără măcar să aibă timpul să geamă. Ţeasta i se sparse. XII Strigătul vînătorilor Ralph zăcea într-un luminiş. încovoiat. ci se uită la Sam şi Eric.şi mie. pe platforma pătrată şi roşie din mare. Părul i se umpluse de praf şi se încîlcise ca nişte cîrcei de liană. ia spune? zise el cu un glas fioros. dar nu-l articulă. sugîndu-se. nu atît de durere. cochilia explodă în mii de fragmente albe şi încetă să existe. Roger se strecură pe lîngă şef. tot fugind prin pădure. ― De ce nu stai de pază? i se adresă furios şeful. În urma lui se ridică un zgomot puternic. ― Va trebui să vă alăturaţi tribului. ca al pescăruşilor... evitînd în ultima clipă să-l împingă cu umărul.. îi trecu pe lîngă faţă. Jack ţîsni din mijlocul tribului şi începu să urle nebuneşte: ― Vedeţi? Vedeţi? Uite. Ralph se clătină. Stînca se mai rostogoli de două ori şi se pierdu în pădure. Pe buzele lui Ralph înflori un cuvînt. Se zgîriase şi se învineţise pe tot corpul. o meritaţi! V-am spus-o! Nu mai puteţi veni alături de tribul nostru! Cochilia s-a spart. Deodată. dînd din cale frunzişul şi rămurelele.. acolo unde îl nimerise suliţa.. Şeful se opri lîngă scroafă. se afla în partea dreaptă a pieptului ― o zgîrietură umflată şi plină de sînge. cînd se retrase. Şeful nu-i mai vorbi. apoi .. Şeful smulse una dintre puţinele suliţe rămase şi îl împunse cu ea în coaste pe Sam. Vîrful ei îi sfîşie pielea de pe coaste. dacă s-ar fi bălăcit în apă. ca şi cum ar fi deţinut o autoritate necunoscută. iar chipurile anonime de diavoli se îngrămădiră pe istm. cu un diametru de cîţiva centimetri. ― Înapoi! Înapoi la fort! Tribul se întoarse cu zgomot la istmul unde îi ajunse şi Roger. ― Tocmai am coborît. Piggy. zbură prin aer într-o parte a stîncii. Pînă să-şi recapete răsuflarea.. Ce-aţi vrut cînd aţi venit cu suliţe? De ce nu vreţi să vă alăturaţi tribului meu? Începu să-l împungă ritmic. De data aceasta. În jurul lui plutea toată oroarea călăului. trupul lui Piggy dispăruse. Roger înainta spre ei. iar alta veni de sus. Gemenii rămaseră ascunşi în spatele tribului. ― Dă-mi drumul. ― .

reveniseră grăbiţi la stînca scăldată în soare, speriaţi parcă de bezna de sub frunze. Chiar îl zărise pe unul dintre ei, vopsit în dungi cafenii, negre şi roşii, şi îşi spuse că era Bill. Dar în fond, îşi zise Ralph, nu era Bill. Era un sălbatic a cărui imagine refuza să se suprapună vechii înfăţişări a unui băiat în pantaloni scurţi şi cămaşă. După-amiaza se scurgea; petele rotunde de lumină se deplasau regulat peste frunzele verzi şi fibrele cafenii, dar nici un zgomot nu răbufni de dincolo de stînca. Ralph ieşi în cele din urmă pe furiş dintre ferigi şi se îndreptă spre marginea tufişului de nepătruns din faţa istmului. Se uită cu o grijă deosebită printre crăcile de la margine şi îl văzu pe Robert stînd de pază în vîrful stîncii. Ţinea în mîna stîngă o suliţă şi arunca în aer o pietricică pe care o prindea apoi în mîna dreaptă. În spatele lui se înălţa o dîră groasă de fum. Ralph îşi umflă nările şi îi lăsă gura apă. Se şterse la nas şi la gură cu dosul mîinii şi, pentru prima oară în dimineaţa aceea, simţi că-i e foame. Tribul se adunase, fără îndoială în jurul porcului curăţat de măruntaie, urmărind cum grăsimea sfîrîie şi arde în cenuşă. Stăteau fără îndoială încordaţi. O altă siluetă, de nerecunoscut, apăru lîngă Robert şi îi dădu ceva, apoi se întoarse şi plecă în spatele stîncii. Robert îşi lăsă suliţa pe stîncă şi începu să roadă hrana din mîini. Aşadar, petrecerea începuse, iar santinela îşi primise porţia. Ralph constată că deocamdată se afla în siguranţă. Merse şchiopătînd pe lîngă pomii fructiferi, atras de gîndul hranei proaspete şi totuşi amărît cînd îşi amintea de petrecere. O petrecere azi, alta mîine... Îşi argumentă neconvingător că aveau să-l lase în pace; poate că vor face chiar un proscris din el. Dar apoi certitudinea iraţională şi fatală îl cuprinse din nou. Spargerea cochiliei şi moartea lui Piggy şi a lui Simon pluteau deasupra insulei ca un abur. Aceşti sălbatici pictaţi aveau să treacă şi la alte măsuri. Exista apoi legătura greu de definit dintre el şi Jack, care nu avea să-l lase niciodată în pace. Se opri, acoperit de petele de soare, şi ridică o cracă, gata să se vîre sub ea. Un spasm de groază îl zgudui şi zise cu voce tare. ― Nu. Nu sînt aşa de răi. A fost un accident. Se ascunse sub creangă, fugi împiedicat, apoi se opri şi trase cu urechea. Ajunse în regiunile distruse, pline cu pomi fructiferi, şi mîncă lacom. Văzu doi puşti şi, neştiind cum arăta, se miră de ce ţipară şi o rupseră la fugă. După ce mîncă, se îndreptă spre plajă. Lumina soarelui cobora acum pieziş printre palmierii de lîngă adăpostul ruinat. Acolo se aflau platforma şi bazinul. Cel mai bun lucru era să ignore sentimentul care-i apăsa inima şi să se bizuie pe bunul simţ al tribului, pe raţiunea adusă de lumina zilei. Acum, după ce tribul mîncase, trebuia să încerce din nou. Şi, oricum, nu putea să stea toată noaptea într-un adăpost gol, lîngă platforma pustie. Se înfioră şi un tremur îl străbătu în lumina soarelui de seară. Nici un foc. Nici un fum! Nici o salvare. Se întoarse şi şchiopată prin pădure, spre capătul insulei de sub stăpînirea lui Jack. Săgeţile piezişe ale soarelui se pierdeau printre ramuri. Ajunse în sfîrşit la un luminiş din pădure, unde stîncă împiedica vegetaţia să mai crească. Luminişul devenise un lac de umbre, iar Ralph aproape că se aruncă în spatele unui pom cînd văzu că în centru se afla ceva, dar îşi dădu repede seama că faţa albă era un os, că ţeasta porcului îi rînjea din vîrful unui băţ. Păşi încet în mijlocul luminişului şi se uită atent la ţeasta care lucea la fel de alb cum lucise odinioară scoica şi părea că îl priveşte batjocoritor şi cinic. O furnică harnică lucra de zor într-una dintre orbite, altminteri obiectul nu dădea nici un semn de viaţă. Oare aşa să fi fost? Simţi mici înţepături de teamă pe şira spinării. Se ridică în picioare, cu faţa aproape de nivelul ţestei şi, cu ambele mîini, îşi dădu părul într-o parte. Dinţii rînjiră, iar orbitele goale părură că-i domină privirea. Ce era asta? Ţeasta îl fixă pe Ralph ca o fiinţă care cunoaştea toate răspunsurile şi nu voia să le dezvăluie. Îl cuprinseră frica şi o furie morbidă. Lovi cu violenţă, iar obiectul scîrbos din faţa lui se clătină ca o jucărie, dar reveniri continuă să-i rînjească; îl lovi din nou şi urlă de scîrbă. Îşi linse dosul degetelor învineţite, uitîndu-se la băţul gol şi la ţeasta căzută şi spartă în două, cu un

rînjet larg pînă la urechi. Smulse băţul ce vibra în crăpătura dintre stînci şi îl ţinu ca pe o suliţă între el şi bucăţile albe. Apoi se retrase, cu ochii asupra craniului răsturnat şi rînjind la cer. Cînd văpaia verde dispăru de la orizont şi noaptea se lăsă de-a binelea, Ralph ajunse din nou la desişul dinaintea stîncii în formă de castel. Trase cu ochiul şi văzu că înălţimea era încă ocupată şi că, indiferent cine stătea acolo, se înarmase pentru orice eventualitate cu o suliţă. Îngenunche printre umbre şi singurătatea îl apăsă şi îl întristă. Da, avea de-a face cu sălbatici; dar erau fiinţe omeneşti. Spaimele, ca şi apropierea nopţii adînci, îl asaltau. Ralph gemu uşor. Deşi obosit, nu se putea destinde pentru a se lăsa pradă somnului, căci îi era frică de trib. Poate că ar trebui să intre îndrăzneţ în fort, să spună "Să ne împăcăm", să rîdă uşor şi să doarmă printre ceilalţi. Să-şi închipuie oare că avea de-a face cu copii, cu băieţi de şcoală care spuneau: "Da, domnule; am înţeles, domnule" şi purtau şepci? La lumina zilei, ar fi răspuns prin da; dar bezna şi ororile morţii spuneau nu. Zăcea în întuneric şi îşi dădea perfect seama că era un proscris. ― Fiindcă am bun-simţ. Îşi frecă obrazul cu braţul, mirosi izul acid al sării, al transpiraţiei şi al jegului stătut. Departe, în stînga, valurile oceanului respirau, se sugeau, apoi porneau din nou fierbînd peste stîncă. Din spatele castelului se auzeau zgomote. Ascultă cu atenţie, desprinzîndu-şi mintea de la unduirea mării, şi recunoscu un ritm familiar: ― Ucide fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Tribul dansa. Undeva, de cealaltă parte a peretelui de stîncă, se aflau un cerc întunecat, un foc strălucitor şi carne. Savurau hrana şi confortul oferit de siguranţă. Un zgomot de alături îl făcu să tresară. Sălbaticii se cocoţau pe stînca în formă de castel, pînă în vîrf, şi le auzi vocile. Se furişă cîţiva paşi şi văzu cum vîrful stîncii îşi schimbă forma, mărindu-se. Pe insulă nu erau decît doi băieţi care se mişcau şi vorbeau în felul ăsta. Ralph îşi lăsă capul pe braţe şi primi acest nou fapt ca pe o rană. Sam şi Eric făceau parte din trib. Păzeau castelul împotriva lui. Nu mai exista nici o şansă de a-i salva, pentru a forma un trib de proscrişi în cealaltă parte a insulei. Sam şi Eric se sălbăticiseră ca şi restul; Piggy murise, iar cochilia se sfărâmase. În cele din urmă, un paznic coborî. Cei doi rămaşi sus păreau doar o prelungire întunecată a stîncii. În spatele lor se ivi o stea uneori mascată de o mişcare. Ralph se strecură, dibuind drumul pe suprafaţa neregulată, ca şi cum ar fi fost orb. La dreapta se întindeau kilometri de valuri tulburi, iar în stînga lui zăcea oceanul neliniştit, înspăimântător ca un puţ de mină. În fiecare clipă apa clipocea în jurul stîncii morţii şi înflorea într-o cîmpie albă. Ralph se furişă pînă dădu de cornişa de la intrare. Posturile de pază erau chiar deasupra şi văzu capătul unei suliţe depăşind stîncă. ― Sam şi Eric ... strigă el încet de tot. Nu-i răspunse nimeni. Pentru a se face auzit, trebuia să vorbească mai tare; avea să trezească de la petrecerea lor de lîngă foc creaturile acelea pictate în dungi. Strînse din dinţi şi începu să se caţere, pipăind locul de unde se prindea. Băţul care susţinuse craniul îl stingherea, dar nu vroia să se despartă de această singură armă. Ajunse la acelaşi nivel cu gemenii şi le vorbi din nou. ― Sam şi Eric... Auzi un ţipăt şi zgomot de paşi pripiţi pe stîncă. Gemenii se ţineau unul de celălalt şi bolboroseau. ― Eu sînt, Ralph. Îngrozit la gîndul că vor fugi şi vor da alarma, Ralph se săltă în mîini, iar capul şi umerii îi apărură deasupra vîrfului stîncii. Văzu departe, sub braţele lui, jerbele de flori luminoase din jurul stîncii. ― Eu sînt, Ralph. Gemenii se aplecară în sfîrşit şi îl priviră în faţă. ― Am crezut că-i... ― ...n-am ştiut ce-i... ― ...am crezut... Îşi amintiră de noua şi ruşinoasa lor loialitate. Eric tăcea, dar Sam încercă să-şi facă datoria.

― Trebuie să pleci, Ralph. Pleacă imediat... Îşi flutură suliţa şi încercă să ia un aer fioros. ― Întinde-o. Ai priceput? Eric dădu şi el din cap şi agită suliţa. Ralph se lăsă pe braţe şi nu plecă. ― Am venit să vă văd. Vocea i se îngroşase. Îl durea gîtul, deşi nu acolo fusese rănit. ― Am venit să vă văd. Cuvintele nu puteau exprima durerea surdă a acestor lucruri. Tăcu, în vreme ce stelele strălucitoare se despicau şi jucau în toate direcţiile. Sam se foi neliniştit. ― Vorbesc serios, Ralph, mai bine ai pleca. Ralph îşi ridică din nou privirea. ― Voi doi nu v-aţi pictat. Cum puteţi...? Dac-ar fi lumină... Dacă ar fi fost lumină, i-ar fi cuprins ruşinea cînd ar fi recunoscut situaţia. Noaptea era însă întunecoasă. Eric prinse curaj; apoi gemenii îşi începură discuţia confuză. ― Trebuie să pleci, fiindcă nu-i sigur... ― ...ne-au silit... Ne-au lovit rău... ― Cine? Jack? ― O, nu... Se aplecară spre el şi îşi coborîră glasul. ― Cară-te, Ralph... ― ...e un trib... ― ...ne-au silit... ― ...n-am avut ce face... Cînd Ralph vorbi din nou, vocea îi scăzuse şi părea că-şi pierde răsuflarea. ― Ce-am făcut? Am ţinut la el... şi-am vrut să ne salvăm... Stelele se risipiră din nou pe cer. Eric clătină din cap cu seriozitate. ― Ascultă, Ralph. Nu-ţi mai bate capul cu raţiunea. S-a dus... ― Nu-ţi mai bate capul cu şeful... ― ...trebuie să pleci în interesul tău. ― Şeful şi Roger... ― ...da, Roger... ― Te urăsc, Ralph. Au de gînd să te omoare. ― Au de gînd să te vîneze. ― Dar de ce? ― Nu ştiu. Şi, Ralph, şeful Jack zice c-ai fi primejdios... ― Şi trebuie să fim prudenţi şi să azvîrlim cu suliţele ca într-un porc. ― O să ne împrăştiem ca un cordon de-a lungul insulei... ― O să înaintăm din acest capăt... ― Pînă te găsim... ― Trebuie să dăm semnale. Eric îşi înălţă capul şi reuşi să scoată un tînguit, bătîndu-se cu mîna peste gura deschisă. Apoi se uită neliniştit peste umăr. ― Aşa... ― ...numai că, fireşte, mult mai tare. ― Dar n-am făcut nimic, şopti Ralph disperat. N-am vrut decît să ţin focul aprins! Se opri o clipă, gîndindu-se trist la ziua de mîine. O problemă de o importanţă covîrşitoare îi veni în minte. ― Ce-aveţi de gînd...? La început nu reuşi să se facă limpede înţeles; apoi însă frica şi singurătatea îl îmboldiră. ― Cînd au să mă descopere, ce-au de gînd cu mine? Gemenii tăcură. Sub ei, stînca morţii înflori din nou. ― Ce-au de gînd... o, Dumnezeule! Mi-e foame... Stînca înaltă părea că se clatină sub el. ― Ei bine, ce-au de gînd...? Gemenii răspunseră indirect la întrebare. ― Trebuie să pleci, Ralph. ― Pentru binele tău. ― Stai cît mai departe. Cît poţi de departe. ― Nu vreţi să veniţi cu mine? Noi trei... Am avea o şansă. După o clipă de tăcere, Sam vorbi cu un glas sugrumat: ― Nu-l cunoşti pe Roger. E groaznic.

― Ce-o să faceţi. deschizînd un tunel. nu? Gemenii tăcură din nou. apoi căscă. Era un urlet întrerupt. Ralph! În timp ce se pregătea să coboare de pe stîncă. Deschise un ochi. ascuns. căci cel puţin unul dintre gemeni se tînguia. Gemenii înlemniră. cînd deodată auzi iar zgomotul. vise de prăbuşire şi de moarte dispăruseră.. n-o să mi se întîmple nimic rău. la zece metri sub el... înşfăcă băţul ascuţit şi se tîrî înapoi prin ferigi. îşi aminti de carnea dată de Sam şi începu s-o sfîşie cu lăcomie. Strigătul alunecă pe lîngă el peste istm. iar el avea să fie liber. putea cel puţin să intre în mijlocul oamenilor.. Un zgomot care se apropia îl trezi mai devreme decît ar fi vrut. ţipete de spaimă. le şopti el.. La primele raze. încît numai unul care izbutea să se vîre ca el ar fi putut să pătrundă. Dacă Piggy ar ieşi acum din apă. Ce însemna? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. Piggy era pretutindeni.. Îşi croi drum printre ferigi.. Ce aveau de gînd cu băţul? Aruncaseră cu suliţele şi nu-l nimeriseră decît cu una. ― Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele. Nu-şi pierdu vremea să reflecteze. Ce se întîmpla? Altcineva avea neplăceri. I se păru că spusese o prostie. Zgomotul paşilor se auzea încă la o oarecare depărtare.. răsunînd de pe malul mării ― iar apoi un alt sălbatic îi răspunse. Sam şi Eric discutau cu cineva. ― Uite! exclamă Sam.. Aici trebuia să stea. Ralph simţi că-i împing o halcă de carne şi o înşfăcă. iar acela avea să fie împuns. În cîteva secunde se strecură în desiş. tăcere. Lăsă băţul alături şi se ghemui în întuneric. cu capul golit de creieri? Ralph scînci şi căscă asemenea unui puşti.? De pe vîrful stîncii înalte veni un răspuns de neînţeles. Unul dintre membrii tribului se cocoţa spre ei.. în desişul ăla. în spatele tufişului.iar Şeful.. nu prea departe de trib. în timp ce lumina se filtra printre frunzele ferigilor. Se ghemui în iarba înaltă. ca ţipătul unei păsări în zbor.. Cît timp poţi rezista fără să dormi? Tînjea după un pat şi după cearşafuri ― dar singurul lucru alb de aici era apa lăptoasă ce se scurgea încet şi luminos în jurul stîncii.. cordonul de băieţi avea să înainteze. Pipăi şi dădu peste nişte frunze răcoroase şi delicate de palmier. În vreme ce mînca. chiar dacă asta însemna.. pe acest istm care devenea îngrozitor în beznă şi moarte. Dar ferigile şi iarba erau în apropiere. Aici ― şi pipăi iarba ― era un loc unde putea să-şi petreacă noaptea. Se încordă. ― . ― Am să mă ascund prin apropiere. amîndoi. Trase toate înjurăturile care îi trecură prin cap într-o clipă de enervare.înspăimântători. să se afunde atît de adînc. ― . Se lăsă în jos pe stîncă. care îl rostogoli pe o costişă întunecată. avea să se strecoare în desiş. vechi de secole. dar nu reuşi. iar dimineaţa începuse. Ralph încercă să găsească un sens cuvintelor.. Apoi glasurile se îndepărtară coborînd pe stîncă şi Ralph încetă să se gîndească la ele. de la mare pînă la lagună. aşa încît. dacă se dezlănţuiau ororile forţelor supranaturale.― . aşa că nu-i lăsaţi să se apropie de el. De-abia avu timp să înţeleagă că acele vise rele.. Ralph încercă să tragă cel puţin un ultim folos de pe urma întîlnirii. şi nici nu-şi dădu seama cît de repede veni somnul. Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele. ― Sam. auzi alte zgomote ― ţipetele de durere ale lui Sam şi Eric. Trebuia să nu uite să se trezească la primele raze de lumină. Ia asta. urmat de un altul.. iar cei ce-l căutau aveau să treacă pe alături. pentru a-i păcăli pe sălbatici. acolo unde se prăbuşise Piggy.. să se furişeze printre tulpinile încîlcite. Băţul din mînă deveni o cîrjă pe care se sprijinea. Aici era deci ascunzişul pentru acea noapte. alături de un alt tufiş unde intenţiona să se pitească a doua zi.. de-a lungul insulei. Pleacă repede. ― Dar voi ce-o să faceţi cînd au să mă prindă? Deasupra lui.doar Roger. Avea să stea acolo. Poate că nu aveau să-l nimerească nici data viitoare.... N-o să le treacă prin cap să caute atît de aproape. dar nu cu mult înainte apucă să vadă picioarele unui sălbatic înaintînd spre el. urlînd. Sus pe stîncă se auzeau voci. ― Vine să vadă dacă stăm de pază. zări o moviliţă la cîţiva centimetri în faţă şi se prinse de ea cu mîinile. Ferigile fură călcate în picioare şi auzi paşi . voci mînioase..

mişcîndu-se în iarba înaltă. În timp ce privea. în timp ce zgomotul creştea în acelaşi ritm. trîntit jos. Ralph se trezi cu gura plină de coaja lemnoasă a suliţei pe care o rodea. Un obiect roşu se întoarse încet. Trebuia să fie vîrful castelului. ca de pasăre. apoi cineva chicoti... în afara desişului. Se aşternu o tăcere lungă şi ameninţătoare. Ceva bubui pe stînca roşie. Răsună iar acel ţipăt strident. şi se miră descoperind cît de repede respira. ― Dacă ne păcăleşti. la doar un metru. pămîntul se cutremură. urlă de două ori. în umbra verde. Ralph se strînse instinctiv. apoi pămîntul sări şi începu să se zguduie. în mijlocul pieptului. Cercetă desişul. Unul dintre gemeni se afla acolo. iar rădăcinile gemură smulse din pămînt. Enervat. se auzi o gîfîitură şi un ţipăt de durere. În secunda următoare. ― Eşti sigur? Sălbaticul căruia i se adresase tăcu. unii tot îl mai pîndeau. cît un tanc. şi croise un drum lat de aproape un metru. Domnea încă liniştea. într-o clipă. Se uită printre frunze şi zări ceva roşu. Se îndepărtau şi se întorceau la castel. izbucnit în şirul de băieţi. şi oricine ar fi încercat să-şi croiască drum înăuntru. Se ghemui fericit. În cele din urmă. Nu răbufni nici un zgomot. tulpinile albe şi zdrobite. avea să cadă de pe o cornişă pe alta.. Ralph îşi vîrî degetele în gură şi le muşcă. încurcat printre plante.. auzi vocea lui Jack în vîrf: ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Uriaşul bolovan roşu pe care îl vedea deasupra stîncii dispăru ca o cortină. Ralph îngenunche pe pămîntul scormonit şi aşteptă să se aşeze praful. chiar în mijloc. aşteptînd ca zgomotele vînătorii să se piardă. Se ridică şi se uită în sus spre stînca în formă de castel. Dar ce-i puteau face? Le-ar fi trebuit o săptămînă să pătrundă prin desişuri. Socoti cu o luciditate chinuitoare înaintarea probabilă ― bolovanul avea să pornească încet. Ralph fu azvîrlit în aer. Din nou tăcere. îndepărtat şi neameninţător. împreună cu Jack şi Roger. întreg desişul se aplecă. dar alţii. în timp ce un potop de rămurele şi de frunze se abătu asupra lui. iar apoi zări siluete şi cerul albastru. să se rostogolească de-a lungul istmului ca un buldozer imens. Ralph ridică băţul şi se pregăti de luptă.. Observă că diafragma îi urcă şi coboară. ceva şuieră prin aer.. da. ar fi rămas fără apărare. Auzi paşi. Pipăi cu degetul mare vîrful suliţei şi rînji mulţumit. În curînd. îşi dădu părul peste cap. Bolovanul sări mai departe. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Un strigăt prelung de bucurie. Dincolo de desiş. ah! Printre pomi se răspîndi un rîs cristalin. dar înăbuşită. Se aşeză cu grijă printre crăcile rupte şi aşteptă să treacă grupul de vînători. Sus se mai afla doar un bolovan pe care l-ar fi putut deplasa. crăcile despicate şi desişul încîlcit îşi . Lăsă iar suliţa. Aşadar. apoi o ridică la loc. izbit de crăci. cu timpul. indiferent cine era. Deci. dar. era cît o căsuţă. iar o mînă uriaşă mătură vîrfurile desişului. făcu doi paşi repezi şi se întoarse. sentimentul de mare fericire se destramă. ― Voia să se ascundă acolo? ― Da. Ralph se strecură înăuntru şi se simţi isteţ şi în siguranţă. Fireşte. Poate că făcuse un gest cu mîna. ştiau. simţea bătăile violente ale inimii. tribul urlă de bucurie. zise Roger. Sălbaticul. strigătul se repetă în amîndouă direcţiile. în dreapta. nimeni nu-l putea ataca aici ― şi pe deasupra. În stînga. apoi se stinse. Se uită la vîrfurile rupte ale unor crengi. avea să guiţe ca un porc. avusese noroc. apoi ţipă iar.. Stînca uriaşă care îl ucisese pe Piggy sărise drept acolo. Oricine ar fi încercat să ajungă la el avea să fie împuns. Apoi trecu mai departe cu un pas de elefant. ca o roată de moară. ― Eşti sigur c-a vrut să se ascundă aici? Geamănul gemu uşor. Ralph se ghemui mai mult în desiş. un timp domni liniştea. bubuind şi distrugînd totul în cale spre plajă.. iar zgomotul se pierdu spre mare. auzi o voce ― vocea lui Jack. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Ralph lăsă suliţa. cît o maşină.

― Auuuuuuu! Suliţa îi tremură niţel în mîini. îşi pipăi din nou pulsul şi avu o senzaţie apăsătoare. şi Ralph îşi spuse că nu era a lui Jack. Ralph îşi înăbuşi tusea. se auzi o singură voce. iar o voce izolată răcni de trei ori. Din spatele desişului răsună un strigăt şi Ralph o rupse la fugă printre tufişuri. Se certau groaznic. cu picioarele tremurînd. Operau în acest fel ca să menţină cordonul intact în întreaga insulă. Se gîndi la mistreţul care trecuse cu atîta uşurinţă printre ei. încercînd să vadă prin fumul care se înteţea. răcni. Sam şi Eric se aflau pe undeva în cordon şi regretau. Fiecare dintre sălbaticii răspîndiţi în pădure trebuia să scoată acel strigăt şi să acopere zona. Ralph se aruncă asemenea unei pisici. apoi nişte pîrîituri mai tari. Se aruncă la pămînt lîngă nişte ferigi. Dacă ar fi avut linişte un răstimp. Auzi un zgomot ciudat. îşi trecu limba peste dinţi şi peste buze. Se ghemui pe călcîie şi rînji spre peretele de crăci. Bănui că era semnalul de înaintare şi fugi din nou. în două locuri.reveniră. îşi ridică suliţa. dădu nărăvaş din picioare printre liane şi o rupse iar la fugă gîfîind. Ce-i rămînea de făcut? Să se caţere într-un pom? Să străpungă cu forţa cordonul ca un mistreţ? Oricare dintre alegeri era îngrozitoare. Ralph ţîşni. mînat de frică. Un strigăt. vînătoarea se va transforma într-o urmărire de exterminare. Cineva rîse nervos şi un glas strigă: ― Fum! Îşi croi drum prin desiş spre pădure. cînd vînătorii aveau să se apropie prea mult. În curînd. ― Vezi? Ţi-am spus eu că-i primejdios. încercînd să meargă pe cît posibil pe sub fum. crăcile se mişcară violent în dreapta. şi auzi în depărtare strigătele întrerupte ale urmăritorilor. iar sălbaticul se frînse din şale. în fuioare albe şi galbene. Dacă îl descopereau. Cuprins de panică. Din nou tăcere. Şopteau acolo sus. Fumul se strecura printre ramuri. strident şi inevitabil. Să se urce în pom. Dar unde să fugă? Cordonul se va întoarce şi va înainta. pata de cer albastru de deasupra luă culoarea unui nor de furtună. mîrîi şi aşteptă. înarmat cu o suliţă. de lichid care se scurge. iar fumul se revărsă în valuri în jurul lui. iar părul îi căzu pe ochi. apoi o retrase. sau să atace? Îşi ţinu o clipă suflarea. ducînd moartea în mîini? Ralph îşi dădu peste cap părul încurcat şi îşi şterse sudoarea de pe . cît să se gîndească! Apoi din nou. Dădu de o potecă de porci. Vîrful ascuţit al unei suliţe apăru. Un băţ se rupse. Apoi se făcu iar linişte. Un sălbatic vopsit în dungi roşii şi albe stătea de pază. apoi coti. apoi se auzi un rîs înăbuşit. merse pe ea o sută de metri. Oare? Dar dacă în locul lor l-ar fi întîlnit pe şef sau pe Roger. Din nou. să treacă prin el şi să fugă înapoi. se şterse la gură şi îşi porunci să fie calm. ca şi cum s-ar fi desfăcut mari fîşii de celofan. avea să atace cordonul cît încă era subţire. Putea să se caţere într-un pom ― dar asta însemna să joace totul pe o singură carte. Un sălbatic spuse: "Nu!" cu o voce revoltată. iar mai devreme sau mai tîrziu va trebui să doarmă şi să mănînce. În urma lui. Dac-ar fi avut măcar timp să gîndească! Două strigăte izbucnite de la aceeaşi distanţă îi trădară planul. deodată. Şi totuşi. pînă cînd pieptul începu să-i ardă. Se aruncă sub un tufiş şi aşteptă săşi recapete răsuflarea. îl împunse cu suliţa. ţipetele întrerupte se întinseră din nou peste insulă. Avea mai multe posibilităţi. Dacă navea încotro. strigătul întrerupt se întinse peste insulă. nu o tăcere deplină. şi atunci se va trezi înhăţat de ei. Şi-acum? Şi-acum? Ralph îşi încleştă mîinile în jurul suliţei roase. Sălbaticul rănit gemu din nou. nu le rămînea decît să-l aştepte să coboare. ca să se ascundă printre liane. rămase o clipă pe loc. Tuşea şi îşi ştergea vopseaua din jurul ochilor cu dosul palmei. grupul invizibil rîse batjocoritor. ― Auuuuu! Cineva gemea în afara desişului şi se auzi o bolboroseală. iar sălbaticul rănit continua să geamă. Auzindu-l. zări un luminiş şi frunzele verzi de la marginea desişului. Cineva bombănea la doar cîţiva paşi de stînca în formă de castel. şi inima îi sări în piept. Ralph împunse cu suliţa lui prin crăpătură şi apăsă cu toată puterea. alergă spre marginea oceanului şi spre jungla deasă.

mai putea să se repeadă la sălbatic. Văzu un sălbatic vopsit în dungi ieşind repede dintr-un desiş verde şi înaintînd spre perdeaua unde se ascundea el ― un sălbatic înarmat cu o . Îşi înălţă brusc capul de la pămînt şi trase cu urechea. Ardea un foc mare şi răpăitul de tobe pe care şi-l închipuise mult în urmă răsună mai aproape. ― Gîndeşte-te! Se temea mai ales de perdeaua care i se lăsa peste minte. sau să se caţere într-un pom ― ce merita să rişte? Nenorocirea era că nu-i rămînea decît o singură alegere. dacă se ascundea în beznă şi avea ghinionul să fie zărit. încît crezu o clipă că petele îi clipeau tot în minte. în cazul că sălbaticilor nu le venea gîndul să se culce la pămînt şi să-l caute. Trebuia să descopere cel mai compact desiş. Fenomenul semăna atît de mult cu perdeaua tremurătoare din mintea lui. crăcile mari pocneau în rafale. alergînd printre mărăcini. Fenomenul se intensifică. în cazul cînd îl descopereau. Focul se apropiase. Deodată se trezi în luminiş. putea pătrunde pînă la vreo cinci metri de margine. Strigătele răsunară brusc în apropiere şi-l făcură să sară în picioare. se culcă şi trase cu urechea. Raze şi bălţi de soare pluteau deasupra lui. Tîrî prudent băţul după el şi îşi croi drum printre trunchiurile drepte. Nu merita să rişte cîtuşi de puţin! Ce-i puteau face? Să-l bată? Să-l omoare? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. străpuns pretutindeni de tulpini paralele sau verticale. Să se ascundă. Cineva strigă. pe fundalul căruia strigătele întrerupte se schiţau şi zgîriau ca pe o tablă de gresie. Trebuia să fie atent şi la un alt zgomot. Se întrebă dacă un porc mistreţ ar fi procedat la fel şi se strîmbă în gol. Îşi lăsă obrazul pe pămîntul de culoarea ciocolatei. un zgomot întunecat. fiecare pată de soare clipi spre el. Sub tufiş solul vibra foarte uşor. Caraghioşii! Focul probabil că ajunsese la pomii fructiferi ― ce-aveau să mănînce a doua zi? Ralph se foi în culcuşul strîmt. Dedesubt se afla un spaţiu înalt de aproape treizeci de centimetri. Atunci. dar nu avea timp să-şi amintească unde. în timp ce pîndea. Ralph alergă pe sub pomi. un mîrîit adînc. Vorbi tare: ― Gîndeşte-te. Ajunse în mijlocul draperiei. nu puteau fi decît Sam şi Eric. prea joase pentru a mai fi auzite. tufişurile şi încîlceala lianelor alcătuiau o draperie care reţinea toată lumina soarelui. În timp ce fugea. ca şi cum pădurea însăşi s-ar fi supărat pe el. fiindcă îi rămînea posibilitatea să străpungă cordonul. Ştia că-l mai auzise. Aici. O a treia idee ar fi fost să se ascundă atît de bine. Nu mai exista o nici adunare solemnă pentru dezbateri şi nici demnitatea cochiliei. Găsi în sfîrşit un loc care i se păru potrivit. se uită în jur. Se gîndi că sălbaticii trebuie să se fi apropiat şi inima începu să-i zvîcnească. deşi hotărîrea era disperată. şi să se furişeze înăuntru. estompînd sentimentul primejdiei. Care era cel mai bun lucru de făcut? Nu-l mai avea pe Piggy care să-i dea sfaturi înţelepte. Mai bine să se ascundă decît să se caţăre într-un pom. trunchiurile plesneau în foc. Ralph îşi înălţă faţa de la pămînt şi privi în lumina opacă. Ţipetele se auzeau departe şi slab. să forţeze cordonul. Dacă se strecura printre ele. îşi umezi buzele uscate şi închise ochii. Un foc putea să întreacă un cal în galop? Vedea pămîntul scăldat în soare cam la cincizeci de metri de unde stătea culcat. La un strigăt mai apropiat. exact în acelaşi loc şi văzu rînjetul de doi metri al craniului care încetase să-şi bată joc de fîsia de cer albastru închis şi privea ironic perdeaua de fum. Să străpungă cordonul. Dacă cineva ar fi cercetat pe sub tufişuri şi l-ar fi zărit. petele se stinseră şi o pătură grea de fum se aşternu între insulă şi soare. chiar şi atunci. Să se ascundă şi să-i lase să-l depăşească. Să se caţere în pom. se ridică şi porni în pripă.ochiul cu care vedea mai bine. sau poate că era doar un ecou al duduiturilor focului şi al urletelor întrerupte. făcînd din el un neisprăvit. iar transpiraţia îi lucea în dungi pe trupul murdar. cea mai întunecoasă groapă de pe insulă. înţelegînd de unde provenea mîrîitul pădurii. încît cordonul care înainta să treacă pe lîngă el fără să-l descopere. care s-ar fi prefăcut că nu observaseră nimic şi-ar fi tăcut. să rupă cordonul şi să facă stînga împrejur. apoi descrescu. îl goneau cu ajutorul fumului şi insula luase foc. să se ascundă.

îşi îndreptă picioarele. şoarecii chiţăiau. Se împiedică de o rădăcină. Urletele întrerupte slăbiră şi se pierdură. alţii însă se îndreptau spre el ţipînd. Apoi căzu. cînd greu. Sălbaticul scrută întunericul de sub tufiş. iar un desiş din faţa lui erupse într-o jerbă de flăcări. Ralph scoase un ţipăt de groază. plin de sînge. Două mîini. o frică disperată care prinsese aripi. ţipetele deveniră continue. cînd uşor. Pe plajă. O suliţă. încercînd să pătrundă prin beznă. Ofiţerul dădu din cap. aştepta o ambarcaţiune cu prora ridicată şi ţinută de doi marinari. Deodată. de parcă picioarele n-ar fi fost ale lui. arşiţa pulsa la stînga. strivind tufişurile. ― Hei. cînd scurt. Urletul întrerupt se răspîndi de la un ţărm la celălalt. Ralph o rupse la fugă. iar urletul care îl urmărea se înălţă şi mai mult. Nu ţipa. Nu-l vedea decît de la talie în jos. Te-a văzut. dîndu-şi seama cît era de murdar. o zbughi din tufişuri. care se făcea cînd lung. Ai să te întorci. iar focul înainta iute ca fluxul. ca şi cum i s-ar fi răspuns la o întrebare. apoi fugi iar. Ralph îi răspunse timid: ― Da. Ralph îşi căută suliţa pentru apărare. Uită de răni. o ancoră şi un frunziş auriu. Era limpede că vedea lumină într-o parte şi într-alta. înaintea ochilor îi jucau pete care se transformară în cercuri. Ralph se uită direct în ochii sălbaticului. aproape închizîndu-l. se rostogoli neîncetat în nisipul cald şi se ghemui cu un braţ ridicat pentru a se apăra. dar nu şi în mijloc ― acolo era Ralph. Urletele întrerupte se înălţară în urma lui şi se răspîndiră ― o serie de urlete scurte şi stridente. focul îi linse umărul drept şi zări luciul mării. Sălbaticul înainta. urlă şi răcni. Simţea oboseala. .suliţă. Ofiţerul se uită nedumerit la Ralph. iar deasupra cozorocului verde se zăreau o coroană. ţîşni o turmă de porci care se năpustiră în pădure. năvăli prin pădure şi spre plaja deschisă. Poate că-mi aude inima zvîcnind peste trosnetele focului! Nu ţipa. în spate. epoleţi. în spatele lui. Zări capătul suliţei. alergînd cu o iuţeală disperată. sălbaticul se schimonosi. se vîrî sub covorul de frunze şi scînci. Alergau cu toţii. şi înălţă privirea spre o şapcă uriaşă. O apucă la dreapta. Văzu un genunchi care dărîmă o movilită. un revolver şi pe tunică un şir de nasturi auriţi. Păsările ţipau. Ralph îşi ridică genunchii şi se ghemui. Zări o uniformă de pînză albă. mugetul pădurii deveni un tunet. La cinci metri mai încolo. îi auzea cum înaintează. Un băţ ascuţit. O faţă. Zvîrli suliţa. urlînd nebuneşte. îşi dădu seama că băţul era ascuţit la amîndouă capetele. se trezi în luminiş. şi apoi iar uşor. Acum apăru şi celălalt genunchi. aşteptînd încordat alte spaime. anunţînd că fusese descoperit. se lărgiră repede şi dispărură. stătea pe nisip şi se uita în jos la Ralph. Din spatele sălbaticului. Ralph îşi încleştă degetele în ţărînă. din frunzişurile verzi. În mijloc ― o pată de beznă. de mînie şi de disperare. Acum îl vedea de la genunchi în jos. uimit dar prudent. Era o şapcă albă. Fii gata. iar la stînga răsună tunetul strălucitor şi fierbinte al focului. Nu ţipa. Fii gata pentru orice eventualitate. în tăcere. Se feri cînd o suliţă îi zbură pe alături. gata să-i implore să aibă milă de el. în pădurea din spatele lui pîlpîiră lumini. iar sălbaticul se rostogoli. iar o creatură mică ţopăi. Sălbaticul îngenunche la marginea tufişului. iar urletele întrerupte şi disperate se strîngeau ameninţător într-un semicerc neregulat. Uşor jenat. Sălbaticul se opri la cincisprezece metri de el şi scoase un strigăt. cu spume la gură. Un ofiţer de marină. luminile pîlpîitoare dinaintea lui se contopiră. Secundele se prelungeau. Se ridică împleticindu-se. sălbaticul se opri lîngă desiş şi scoase un strigăt. de foame şi de sete şi îl cuprinse frica. O siluetă ciocolatie răsări în dreapta şi se retrase. Ţinea în mînă băţul ― băţul ascuţit la amîndouă capetele ― băţul care vibra atît de violent. Văzu un adăpost izbucnind în flăcări. îşi ia măsuri. apoi îşi luă mîna de pe tocul revolverului. un altul era înarmat cu un pistol-mitralieră.

Alţi băieţi se apropiau. plîngea sfîrşitul nevinovăţiei. În spatele lui. ― Vă distraţi şi vînaţi. să se şteargă la nas şi să fie uns cu alifii. Ofiţerul se uită peste el la grupul de băieţi vopsiţi. adică. în timp ce îşi imagina cercetarea care-l aştepta.. zise ofiţerul. nici un adult printre voi? Ralph clătină tăcut din cap. Percival Wemys Madison căută în minte încântarea care se ştersese cu totul. să se tundă. ceilalţi copii mici începură şi ei să tremure şi să plîngă în hohote. Cerul se înnegrise.. a înţeleptului său prieten Piggy. de-a dreptul extraordinară pe părul roşu. domnule comandor. continuă el şi se opri.. ca nişte mici sălbatici. murdar la nas. Ralph. Insula se calcinase ― Simon murise ― iar Jack. ― Doi? Omorîţi? Ralph dădu încă o dată din cap. se emoţionă şi el şi se simţi prost. cu trupurile vopsite în dungi de argilă colorată. Ofiţerul se aplecă şi îl privi atent pe Ralph. cu beţe ascuţite în mînă. Ofiţerul. nespălat pe trup. Un semicerc de băieţaşi. ― Eu sînt. în faţa insulei ce se consuma în flăcări. Ralph îl privi tăcut.― Nu există nici un adult. Un băieţel avînd pe cap o şapcă neagră zdrenţuită. 1954) . spuse ofiţerul. ― Cine-i şeful? ― Eu! răspunse Ralph tare. Şi nu ştii cîţi sînteţi? ― Nu. Ofiţerul se întoarse spre Ralph.. ― Mi-aş fi închipuit. Ofiţerul dădu din cap încurajator. nu? ― sînt în stare să facă o figură mai onorabilă decît asta. ― V-am văzut fumul.. ― Aşa a fost la început. zise Ralph. Dar nu mai scoase un cuvînt. se lăsă pradă lor. cu părul încîlcit. ridică fruntea şi-l privi. care părea că-i îndoaie tot trupul. ― O să vă luăm cu noi. cu burţile umflate.. Îl podidiră lacrimile şi îl zgîlţîiră hohote de plîns. întreaga insulă se zguduia din cauza focului. Ce făceaţi? V-aţi apucat de război sau ce? Ralph dădu din cap. cu privirea pironită pe crucişătorul elegant din depărtare. Ca în Insula Coralilor. mai înainte ca lucrurile. iar la brîu rămăşiţele unor ochelari. Se răsuci puţin pe nisip... Se îndepărtă pentru a le da timp să-şi revină şi aşteptă. păşi înainte. Focul ajunse la cocotierii de lîngă plajă şi îi înghiţi zgomotos. molipsiţi de lacrimile lui. Ofiţerul cercetă mica sperietoare dinaintea lui. Cîţi sînteţi? Ralph clătină din cap.. nişte ţînci cafenii. Vocea i se ridică pe sub fumul negru. sper? E vreun mort? ― Doar doi. Fluieră încet. aştepta pe plajă fără să scoată vreun cuvînt. Iar în mijlocul lor. eu sînt. Şi au dispărut. ― V-am văzut fumul. O clipă îi trecu rapid prin minte viziunea splendorii stranii care invadase odinioară plaja. O flacără aparent izolată sări ca un acrobat şi linse capetele palmierilor de pe platformă. Unul se apropie de ofiţer.... Ofiţerul îşi dădea seama de obicei cînd cineva spune adevărul. apoi se răzgîndi şi rămase nemişcat... ― N-a murit nimeni. Grozav spectacol. tremura sub o durere copleşitoare. (LORD OF THE FLIES. bezna inimii omeneşti şi rostogolirea prin aer a adevăratului. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă. Băiatul avea nevoie să facă baie. Pe atunci eram strîns legaţi. Ofiţerul îi zîmbi prietenos lui Ralph. mi-aş fi închipuit că un grup de băieţi englezi ― sînteţi toţi englezi. înconjurat de zgomote.. ― Ştiu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->