P. 1
TEMPERAMENT SI CARACTER

TEMPERAMENT SI CARACTER

|Views: 59|Likes:
Published by Denisa Max
PSIHOLOGIE 2013 face parte din programa pentru bacalaureat psihologie
PSIHOLOGIE 2013 face parte din programa pentru bacalaureat psihologie

More info:

Published by: Denisa Max on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

Personalitatea elevilor

Temperament şi caracter

Studenţii: Nistor Claudia-Maria Udrea Melinda Lavinia Orzaţă Camelia Ecaterina Facultatea de Litere , Anul I, Romana-Engleza II

Cuprins: Personalitatea elevilor Temperament şi caracter
I Personalitatea
1. Conceptul de personalitate 2. Definiţii ale personalităţii 3. Caracteristici ale personalităţii 4. Structura personalităţii 5. Dinamica personalităţii.

II.Temperamentul.
1. Definiţie 2. Clasificare 3. Rolul temperamentului în învaţare 4. Calitatea temperamentului 5. Test al temperamentului

III. Caracterul
1. Definiţie 2. Componente ale caracterului 3. Sarcini ale şcolii 4. Citate

IV. Bibliografie

s-a utilizat adesea şi sensul invers. Personalitatea. W. dată personalităţii este cea a lui G. o înscrie pe chipul fizic şi psihocomportamental al fiecărui om. ai căror actori. În schimb. am putea spune că istoria psihologiei se confundă cu istoria răspunsurilor la întrebarea “Ce este personalitatea?”. Persona sau persoana umană este figura specifică. care este reflectată de cei din jur şi prin care omul este identificat ca persoană umană. pe scena dramatică a lumii.PERSONALITATEA 1. metafora privind viaţa ca un teatru. o biografie proprie. comportamentală şi corporală stabilă şi relativ identică cu sine în timp. La origine termenul de „persona” (latină) înseamnă masca personajului din teatrul antic care exprimă prin figura desenată. . personalitatea este forma sau figura psihosomatică a omului. cu un nume propriu. Termenul de persoană desemnează individul uman concret. însă.I. sunt persoanele umane. este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării -la nivelul teoriei ştiinţifice. În sensul cel mai specific psihologic. dominanţa psihică a rolului: mască veselă sau tristă. Allport. forma inconfundabilă pe care jocul vieţii. un comportament caracteristic şi o fizionomie specifică. personajele. şi anume: „Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic”. Se impune. Întrucât teatrul reflectă viaţa.a modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană. Conceptul de personalitate Termenul de personalitate este atât de utilizat în limbajul cotidian. 2. să deosebim mai întâi persoana de personalitate. dimpotriva. Definiţii ale personalităţii O definiţie celebră. încât fiercare are sentimentul întrebuinţării lui corecte in cele mai diverse situaţii. Astfel “organizare dinamică” se referă la “organizare mentală”(formarea structurilor de idei care ghidează în mod dinamic activitatea). utilizarea lor ca termeni ai ştiinţei psihologice pune atâtea probleme încât.

care este personalitatea însăşi. O a treia definiţie. cu autoorganizare. Personalitatea apare astfel ca un “macrosistem al invarianţilor informaţionali şi operaţionali ce se exprimă constant în conduită şi sunt definitorii sau caracteristici pentru subiect”. Orice contrucţie teoretică validă referitoare la personalitate trebuie să . Din acest unghi de vedere.Caracteristici ale personalităţii O privire generală asupra definiţiilor date personalităţii evidenţiază câteva caracteristici ale acesteia: -globalitatea : personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei personae. Şi această definiţie scoate în evidenţă idea că personalitatea este un sistem autoorganizat datorită dinamicii resurselor sale interne orientate spre un scop. pragmatice şi axiologice”. Din analiza acestor definiţii rezultă câteva concluzii cu valoare metodologică importantă în domeniul psihologiei educaţiei: 1) personalitatea reprezintă un complex de elemente aflate într-o interacţiune reciprocă având un caracter dinamic. identificarea ei printer celelalte. individualizată”. O a doua definiţie la care facem apel este cea propusă de Paul PopescuNeveanu în “Dicţionar de psihologie”. cu o dinamică specifică. Şi această definiţie atrage atenţia asupra legăturilor structural-sistemice existente între latura informaţionalăoperaţională a activităţii. determinat biologic şi socio-cultural. “subiectul uman. teleonimic. îi aparţine lui Mihai Golu şi subliniază acelaşi aspect esenţial pentru înţelegerea personalităţii. Iar sistemul rezultat. această organizare a personalităţii atrage după sine funcţionarea atât a spiritului cât şi a trupului într-o unitate inextricabilă.Termenul de “psihofizic” include abordarea structural-sistematică şi “ne aminteşte că personalitatea” nu este nici exclusive mentală. ca purtător al funcţiilor epistemice. nici excusiv nervoasă. personalitatea. 3. Ca urmare.anume faptul că aceasta reprezintă “un sistem hipercomplex. emergent. reprezintă ca orice sistem “un complex de elemente aflate în interacţiune”. este considerat ca unitate bio-psiho-socială. 2) personalitatea se bazează pe o structură bio-psiho-socio-culturală. 3) personalitatea constituie un sistem supraordonat. între gândire şi conduită. incluzând în structura sa un ansamblu de subsisteme a căror legi/principii de funcţionare sunt construite pe ideea de ierarhizare.

acesta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă. . se dezvoltă. profesional.Structura personalităţii Structura personalităţii poate fi determinată în conformitate cu mai multe criterii. sentimente. mentalităţi etc. Din acest punct de vedere latura generală a personalităţii este o sursă de optimism pedagogic. 4. Ele sunt considerate atribute categoriale general-umane ( aici incluzând şi capacitatea de învaţare a omului. 2) Latura particulară a personalităţii este în legătură cu anumite componente interne-aptitudini. convingeri. ele surprind deoarece contravin acestui principiu.permită. de dezvoltare psihică permanentă a acestuia). descrierea condiutelor şi aspectelor psihofizice care fac din orice fiinţă umană un exemplar unic. Identificăm trei tipuri ale personalităţii: 1) Latura generală a personalităţii ce include caracteristicile comune ale omului ca specie.permanenţa (stabilitatea) temporală: dacă personalitatea este un sistem funcţional. referinţă la două criterii : a) raportul dintre planul general-particular-concret b) natura conţinutului organizat. să înţelegem acţiunile curajoase ale unei persoane timide. prin operaţionalizarea conceptelor sale. . atitudini. în virtutea coerenţei sale. istoric. resursă de educabilitate. ea îşi păstrează identitatea sa psihică. Facem. ci un system funcţional format din elemente interdependente. Această structură tipologica a personalităţii conatituie o . exprimat la nivel de trăsături generale a* După primul criteriu de analiză structura personalităţii se referă la laturile acesteia. Aceste trei caracteristici. încercând să explicăm. Deşi o persoană se transformă. evidenţiază faptul că personaliatea este o structură. Când în comportamentul cuiva apar acte neobişnuite. determinat din punct de vedere social. nu facem altceva decât să reducem incoerenţa iniţială. inclusiv a celui de educaţie şi de instruire. -coerenţa : majoritatea teoriilor postulează idea existenţei unei anumite organizări şi interdependenţe a elementelor componente ale personalităţii. Postulatul incoerenţei este indispensabil căci personalitatea nu este un ansamblu de elemente juxtapose. constituind o premisă psihologică pentru realizarea unui învăţământ frontal eficient. însă. comune unui anumit grup. Calitatea lor este foarte importantă pentru desfăşurarea activităţilor specific umane.

Pe de altă parte. rezultat din numărul ridicat de corelaţii interne şi legături externe. Dinamica personalităţii Dinamica personalităţii se referă la transformările care au loc pe fondul unei anumite stabilităţi care există la nivelul structurii personalităţii. volitive. Latura individuală condtituie o premisă psihologică pentru organizarea şi realizarea unui învăţământ individual eficient.învăţământul pe grupe.caracteristici care conferă fiecărui elev individualitate. 3) Latura individuală a personalităţii exprimă însuşirile unice ale fiecărei persoane. latura eficientă şi latura relaţională. caracterul dinamic este şi rezultatul faptului că personalitatea constituie un sistem hipercomplex. . pe fondul unor caracteristici tipice şi generale care sunt comune unor gprupe. Această latură trebuie cunoscută de profesori prin analiza caracteristicilor psihice cognitive. Sunt evidenţiate două laturi ale dinamicii personalităţii: 1) dinamica în plan individual 2) dinamica în plan social Caracterul dinamic al personalităţii este urmarea faptului că organizarea sa biopsihologică internă este condiţionată de factorul timp. În al doilea rând caracterul dinamic corespunde „unităţii de contrarii” care există la nivelul fiecărei personalităţi. nerepetebilitate. 5. aptitudinile şi caracterul sau latura dinamico-energetică. motivaţionale. organizat la nivelul următoarelor trei însuşiri generale: temperamentul. b* După cel de-al doilea criteriu de analiză. omului ca specie.premisă psihologică pentru realizarea unui mod specific de organizare a procesului de învăţământ. În al treilea rând. structura personalităţii se referă la conţinutul psihologic al acesteia. „ invariate” şi „dinamica funcţinală ” care vizează modificările şi adaptările curente la mediul înconjurător. respectiv. afective. căci personalitatea evoluează în funcţie de timp. între structurile funcţionale „statice”. „ personalitatea nu este un simplu sistem dinamic ci un sistem dinamic evolutiv în autoorganizare”. concentrate aptitudinal şi atitudinal.

fără teama de a greşi prea mult. 2. Hipocrate (400 î. Prin urmare. rezistent. pământ. De aceea încercând să descriem pe cineva. adjective precum: energic. Ele “imprimă o notă dominantă tuturor trăirilor şi comportărilor” persoanelor. în viteza şi ritmul vorbirii. rapid.Definiţie Cele mai accesibile. uşor de observat şi identificat trăsături de personalitate sunt cele temperamentale.II. vom putea utiliza.) şi Galenus(150 d. temperamentul este un ansamblu structurat şi stabil de trăsături de personalitate care exprimă caracteristicile ei dinamicoenergetice. amploarea. mobilitatea şi altele specific psihologice. Ele se referă la nivelul energetic al acţiunii. în concordanţă cu filosofia epocii care consedera că întreaga natură este compusă din patru elemente fundamentale – aer. Clasificare Prima clasificare a temperamentelor care. la modul de descărcare a energiei şi la dimanica acţiunii.). în conduitele voluntare ori în procesele de cunoaştere. lent şi antonimele acestora. “Dimanica temperamentală se exteriorizează atât în mişcările persoanei cât şi în activitate. expansiv. potenţialul sau disponibilul de energie neuropsihică. Aceştia. TEMPERAMENTUL 1. . viteza de desfăşurare. Prin caracteristicile energetice înţelegem capacitatea de efort psihic.Hr. cu o serie de îmbunătăţiri a rezistat până în zilele noastre este cea propusă de cunoscuţii medici ai Antichităţii. Caracteristicile dinamic-energetice ale persoanei sunt pregnante cele mai accesibile observaţiei şi studiului. prin însuşirile dinamice desemnăm caracteristicile globale ale mişcării sau activităţii psihocomportamentale. exploziv. foc şi apă – au afirmat că în corpul omenesc amestecul „ umorilor” ( hormones) ce reprezintă aceste elemente determină temperamentul. ea se imprimă în mimica individului.Hr. în aspectele scrisului său”.

optimist. are i viaţă interioară agitată datorită unor exagerate exigenţe faţă de sine şi a unei încrederi reduse în forţele proprii. necăjit. meditativ. persistent. Persoanele cu acest temperament au în general o bună dispoziţie.se adaptează uşor şi econimic. Încrezător în sine şi alţii este . expusă în lucrarea sa „ Atropologia” (1798). cu principii. c) Flegmaticul este o persoană imperturbabilă inexpresivă şi lentă. încrezător. nefericit. iute. îi place să fie în centrul atenţiei şi să întreţină buna dispoziţie. Astfel după Kant: Colericul este: activ. foarte expresivă. calmă. utilizate pentru prima dată de elveţianul Carl Gustav Jung. uşor de citit. Sangvinicul este : glumeţ.În funcţie de dominanţa uneia din cele patru „umori” (sânge. suspicios. Mai există deasemenea tipul psihologic extravertit şi tipul psihologic intovertit. b) Sangvinicul se caracterizează prin ritmicitate şi echilibru. greu adaptabilă. emotiv şi sensibil. Este vesel. periclitând persistenţa în actuini şi relaţii. socialul. Melancolicul este: anxios. serios. raţional. Se află mai mult printre oameni şi lucruri decât printre cărţi şi teorii. d) Melancolicul este la fel de lent şi inexpresiv ca flegmaticul. teatral. comunicativitate şi sociabilitate . Cum arată cele patru tipuri clasice de temperament? a) Colericul este o persoană emotivă. gîndurile si emoţiile i se succed cu repeziciune. pripit. bilă neagră. Flegmaticul este : calm. flegmă) temperamentul poate fi: -sangvin -melancolic -coleric -flegmatic Deşi această explicaţie era oarecum naivă trebuia să remarcăm intuirea ideii (adoptată de filosofia modernă) că macrocosmosul se reflectă în microcosmos. dar îi lipseşte forţe si viguarea acestuia. controlat. Puţin comunicativă. Tipul psihologic extravertit se caracterizează prin fire deschisă. irascibilă. fără griji. poate obţine performenţe deosebite în muncile de lungă durată. oscilează între entuziasm şi decepţii cu tendinţa de exagerare în tot ceea ce face . înflăcărat. comod. O bună descriere s acelor patru temperamente aparţine filoyofului german Immanuel Kant. mulţumit. Uneori marea lor mobilitate se apropie de nestatornicie. bilă galbenă.

3. Sentimentali şi idealişti. autocontrolul emoţiilor. dar au nevoie de încurajarea profesorilor. Tipul psihologic introvertit se caracterizează printr-un mod diferit de comportament. ordonat. încearcă să aibă grijă de toţi şi sunt sensibili la sentimentele lor. aceşti copiii pot suferii mari dezamăgiri când realitatea nu e pe măsura aşteptărilor lor. În ceea ce priveşte gândirea şi cunoaşterea. serios. Se simt răspunzători de atmosfera din clasă. profesori sau elevi. Se caracterizează prin profunzimea sentimentelor. opiniile colective. La vârste mai mari le place literatura în care se implică personal având reacţii emoţionale. să se supună percepţiei faptelor aşa cum sunt. Vor să le ălacă tuturor. preferă mai mult să asculte decât să vorbească. Fire închisă. Rolul temperamentului în învăţare Înţelegem mai uşor cum învaţă copiii dacă ne concentrăm atenţia asupra temperamentului lor. preferă să adopte ideile existente. stăpânire de sine. este mai tacut şi mai retras. Le place să înveţe şi pun preţ pe cunoaştere. se remarcă prin faptul că acordă mai multe importanţă ideilor proprii. mai puţin înclinat spre glume şi veselie . Se exprimă cu usurinţă folosind cuvinte complicate fiind cititori pasionaţi. În faţa unui obstacol prima reacţie temperamentală a introvertitului este de a se retrage sau de inhibiţie şi autoculpabilizare.adesea persoană de succes social. • Temperamentul Intuitivo-Afectiv Intuitiv-afectivii sunt fericiţi dacă îi pot mulţumi pe ceilalţi. Preferă să înveţe şi să lucreze singur. se mânie repede dar nu pentru multă vreme. Vom vedea astfel că avem tipuri diferite de inteligenţă şi că excelăm în domenii diferite. Relaţiile stabilite sunt foarte importante pentru ei. Îşi pierde uşor stăpânirea de sine. În ceea ce priveşte gândirea şi cunoaşterea. Nu le e uşor să privească lucrurile cu obiectivitate. În faţa unui obstacol prima reacţie temperamentală a extavertitului este angajearea în depăşire şi agresivitate. evită ocazia de a vorbi despre sine. ca şi faptul să se înţeleagă pe sine şi ăe cei din jur. • Temperamentul Intuitiv-Reflexiv . opiniilor personale.

Sunt conştiincioşi când indeplinesc sarcini. competiţiile. •Temperamentul Senzorial-Perceptiv Sunt similari cu senzorial-judicativii datorită nevoii de a învăţa mai degreabă acţionând asupra lucrurilor decât scriind sau vorbind despre ele. Adesea. liniar. La şcoală au nevoie de mobilitate şi libertate şi le place să deseneze. Asimilează informaţiile în mod abstract. Simt nevoia să-şi folosească cele cinci simţuri şi învaţă spontan de la viaţa din jur. Sunt atraşi de ce decurge logic şi raţional şi se comportă ca nişte mici oameni de ştiinţă. Se cufundă într-o activitate de tip ştiinţific. dar când le permit să devină activi şi mobili în timp ce învaţă se descurcă foarte bine. dacă li se cere să stea cuminţi şi să absoarbă mental . solidari cu clasa. de obicei. Senzorial-perceptivii excelează când primesc însărcinări practice. profesorii îi consideră leneşi sau proşti. Acumulează cunoştiinţe progresiv. Unii dintre ei . ăşi pierd interesul pentru şcoală. căci duc lipsă de crestivitate şi inventivitate. Îndeplinesc cu seriozitate orice însărcinare practică şi se străduiesc să fie binecrescuţi şi să facă servicii altora. mai ales introvertiţii. nu mai cooperează şi pot manifesta chiar tulburări de comportament. Pe măsură ce cresc lecţiile devin prea teoretice. Răspund cu uşurinţă la întrebarile care vizează fapte concrete căci pe acestea le reţin în primul rând. riscul şi evenimentele palpitante sunt în cazul lor cei mai buni stimulenţi. Sunt independenţi nefiind influenţaşi de profesori sau părinţi. părând chiar asociali şi lipsiţi de cuvinte. se adaptează la viaţa şcolară. par ciudaţi căci refuză. Li se potrivesc însărcinările practice şi preferă să li se spună ce să facă şi cum. învăţând mai mult din imagini şi filme. cu idei fundamentate logic. documentare si coroborare a datelor. Pun preţ pe inteligenţă şi îşi respectă profesorii numai dacă îi consideră competenţi. căci nu prea sunt cooperanţi în clasă. În schimb.Teria şi lecturile sunt prea abstracte pentru ei. Sunt ingenioşi. îi încântă rutina şi structura şcolară. notele fiind foarte importante pentru ei. ajutaţi fiind de confortul şi siguranţa mediului în care învaţă.Elevii intuitiv-reflexivi sunt însetaţi de cunoaştere de la o vârstă fragedă. •Temperamantul Senzorial-Judicativ Elevii senzorial-judicativi simt nevoia să mânuiască şi să facă lucruriri decât să înveţe teorii şi să asimileze informaţiile prin intermediul celor cinci simţuri. să se joace şi să comunice cu ceilalţi copii. ordonarea şi sistematizarea nu reprezintă o problemă pentru aceşti copii.

Temperamentele sunt neutre din punct de vedere valoric (nici un temperament nu e bun sau rău. De exemplu. ritmul activitătii si a comportamentului. deprinderilor necesare. se găsesc adesea nuanţe temperamentale. exista persoane care prezinta caracteristicile temperamentului melancolic.N. Aceasta. prin dezvoltarea aptitudinilor.informaţiile. Temperamentele nu sunt pure. 4. ceea ce îi conferă o stabilitate sporită fată de celelalte calităti psihice ale individului. Un exemplu de automodelare a trăsăturilor temperamentale ni-l oferă TITU MAIORESCU care l-a facut pe Serban Cioculescu să afirme: „nu s-a născut olimpian. când conditiile sunt aceleasi. Sunt înnăscute. se referă în egală măsură si la alte proprietăti psihice. cum sunt rapiditatea si stabilitatea proceselor psihice. temperamentul influentează alte caracteristici psihice. intensitatea proceselor psihice. exerciţiu. Proprietătile au un caracter potential. comportamentul lor devine diferit. un nivel energetic mai scazut poate fi compensat printr-o bună organizare a acţiunilor. în sensul că indivizii de temperamente total diferite pot avea în conditii diferite un comportament asemănător. Atunci însă. ci a devenit ca atare printr-o muncă laborioasă de modelare conştientă a propriei sale personalităţi. Componentele principale ale temperamentului sunt următoarele: activitatea psihică generală. dar care să ascundă în realitate un temperament coleric. Trăsăturile de temperament pot fi compensate prin dezvoltarea la nivelul caracterului a unor însuşiri care sa suplinească (de exemplu. Sunt educabile. devin codaşii clasei şi s-ar putea să nu ajungă la liceu sau mai sus. Exista mecanisme de compensare învăţate în timpul vieţii care pot constitui indici falşi asupra temperamentului unei persoane. pot fi modelate aspectele negative prin voinţă. de altfel. ceea ce le permite să se manifeste activ sau să se afle într-o stare latentă în dependentă de anumite conditii. fiecare are şi aspecte pozitive şi aspecte negative). amestecuri (80%). Cel care a trecut in ochii . fiind dependente de tipul de A. activitatea motorie. mijloace educaţionale. Conditiile sociale în care se manifestă temperamentul individului sunt prioritare. La rândul său.S. emotionalitatea.Calitatea temperamentului Calitatea temperamentului caracterizează componenta dinamică a personalitătii.

nu pot fi valorizate moral. putem spune că temperamentul. un pasionat.” În concluzie. impasibil (glacial). . un anxios. neimplicând responsabilitatea individului. ca subsistem al personalităţii se referă la o serie de particularităţi şi trăsături înnăscute care .contemporanilor săi ca un om rece. dar sunt premise importante în procesul devenirii socio-morale a fiinţei umane. a fost în adolescenţă şi tinereţe un neliniştit.

11. sunteti neastâmpărat si agitat. 4. pasionat. De obicei. si atunci fortati nota. 6. sunteti capabil de a risca. Temperamentul este prezentat ca sumă a celor patru componente clasice. vă descurcati bine în dispute. sangvinic. sunteti încăpătânat. sunteti necrutător fată de neajunsuri. 9. 12. 13. si anume: T = (Ac/A x 100%)C + (As/A x 100%)S + (Af/A x 100%)F + (Am /A x 100%)M Unde. sunteti neechilibrat si predispus pentru actiuni frenetice. sunteti categoric si lipsit de echivoc cu alti oameni. care îl vor ajuta să stabilească relatii bune cu pacientul si să organizeze un tratament optim. 4).Traditional se disting patru tipuri de temperament: coleric. Fiecare din ele este însotit de unele combinări stabile ale calitătilor psihice care. aveti un discurs rapid. si servesc la caracterizarea lui. COLERICUL Dacă: 1. iar Ac (respectiv As. care însă se manifestă cu intensităti diferite. 2. nu sunteti ranchiunos. E bine ca medicul să tină seama de particularitătile temperamentului pacientului. si o intonatie neuniformă. trebuie luat în seama faptul că cele patru tipuri de temperament mentionate se întâlnesc în formă “pură” destul de rar. Iată si întrebările: 1. Pe de altă parte. Datorită acestui fapt. nici supărăcios. 3. aveti o mimică expresivă. Af. 14. Prezentăm în continuare un test numit “formula temperamentului”. de altfel. flegmatic. 7. sunteti capabil de a reactiona energic si a decide rapid. lucrati doar când aveti chef. “A” este numărul total al răspunsurilor pozitive. se poate vorbi doar despre predominarea unuia sau altuia din ele la un individ. sunteti impulsiv si irascibil. 8. construirea unui test al temperamentului si interpretatrea stiintifică a rezultatelor obtinute în urma testării ridică unele probleme deosebite. Am) reprezintă numărul răspunsurilor pozitive la întrebările din compartamentul 1 (respectiv 2. . 5. 3. sunteti nerăbdător. melancolic. 10. sunteti hotărât si întreprinzător. 15.

sunteti totdeauna bine dispus. treceti usor peste esecuri si neplăceri. sunteti tenace. 10. nu vă pierdeti calmul într-o situatie com.plexă. 4. 15. gesticulati. 5. 20. 2. sunteti permanent în căutarea noului.16. atunci sunteti un coleric pur. atunci când o activitate încetează să vă mai intereseze. 14. vă displace munca cotidiană. nu vă cântăriti bine deciziile. 17. tare si articulat. interesele si atractiile dvs nu sunt stabile. sunteti calm si cu sânge rece. stiti să asteptati. sunteti capabil de a asimila repede tot ce e nou. neasteptată. 19. 13. . sunteti tăcut si vă displace trâncăneală. 3. nu vă jenati în prezenta unor oameni noi. vorbiti repede. 3. 4. 11. o tratati cu indiferentă. 16. adesea nu sunteti suficient de mobilizat. vă pasionează orice activitate nouă. sunteti predispus la schimbări bruste ale dispozitiei. sunteti sociabil si receptiv. 12. vă acomodati usor la diferite conditii. FLEGMATICUL Dacă: 1. atunci sunteti un sangvinic pur. 18. SANGVINICUL Dacă: 1. 17. distrat. 8. uneori sunteti superficial. sunteti prudent si chibzuit. monotonă. 3. sunteti consecvent si cumpănit în orice activi tate. adesea nu duceti un lucru început la bun sfârsit. 9. sunteti rezistent si laborios. sunteti vesel si voios. 2. 5. adormiti si vă treziti repede. aveti tendinta de a va supraaprecia. 7. treceti usor de la o activitate la alta. sunteti energic si activ. 18. 2. gesturile dvs sunt repezi si bruste. aveti o mimică expresivă. 19. 6.

sunteti inert. suportati usor singurătatea. sunteti putin sensibil la critică si laudă. atunci sunteti un flegmatic pur. 10. nu împărtăsiti nimănui propriile gânduri. nu vă irositi puterile pentru fleacuri. 2. vorbiti linistit si cumpătat. 7. 15. unele lucruri vă impresionează atât de mult. 12. 5. vă place acuratetea si ordinea. 9. MELANCOLICUL Dacă: 1. sunteti suspicios si ipohondru. sunteti nesociabil. vă acomodati cu greu la conditii noi. cu greu stabiliti contactul cu oameni necunoscuti. esecurile vă coplesesc si vă dezorientează. sunteti foarte sensibil la critică si laudă. 18. nu sunteti încrezător în propriile forte. cu pauze. 8. 15. 7. aveti tendinta de a vă închide în sine. nepăsător. vorbiti încet. 8. nu sunteti răutăcios. vă pierdeti în conditii noi. 13. sunteti timid. aveti stăpânire de sine. 17. 19. îi tratati pe toti în mod egal. încât vă podidesc lacrimile. vă aliniati fără să vreti la caracterul conlocutorului.6. sunteti din cale afară de supărăcios. uneori pe soptite. 14. aveti o sensibilitate exagerată. 16. fără a afisa emotii strindente. obositi repede. 13. 17. vă controlati cu usurinta pornirile. cu cele mai discrete gesturii si mimică. 6. vă includeti cu greu într-o activitate si treceti cu greu la alta. 12. 10. aveti o atitudine îngăduitoare fată de săgetile care vă sunt adresate. 4. aveti interese si relatii constante. sunteti extrem de exigent fată de sine si de altii. . 9. duceti lucrul început la bun sfârsit. 11. 4. 20. sunteti retinut si răbdător. 11. urmati cu strictete graficul vietii si al muncii. 3. 14. 16.

. căutati compasiune si ajutor din partea altora. cântăreşte îndelung orice răspuns. în general. pus pe glume. imaginar) atunci când trebuie să dea lucrări. gălăgios. Elevul melancolic tremură veşnic de teama celor din jur. se îmbolnăveşte (mai mult subiectiv. de aceea este. în felul următor: T = 40% C + 30% S + 10% F + 20% M. este mereu neastâmpărat. Elevul sangvinic molipseşte şi pe ceilalţi cu veselia sa. Un astfel de temperament poate fi numit coleric-sangvinic. Cum se comportă un elev aparţinând unuia dintre cele patru temperamente? Elevul coleric este agresiv. riscând adesea. 19. sunteti inactiv si sfios. atunci sunteti un melancolic pur. roşeşte uşor. bravează cu succes atunci când ia note proaste. Elevul flegmatic este reţinut în tot ceea ce face şi spune. se entuziasmează cu uşurinţă. se sperie de tot ceea ce ar putea fi o ameninţare pentru el. sunteti docil. nu-şi poate stăpâni furia atunci când se simte nedreptăţit. nu poate păstra mult timp un secret. dar e dispus să-şi ceară scuze şi să se împace cu toată lumea. este conştiincios şi se ţine întotdeauna de cuvânt. îşi alege cu grijă cuvintele atunci când trebuie să vorbească. Formula arată că tipul dominant în caracterul Dvs este coleric. chiar dacă nu vă sunt străine si unele trăsături proprii sangvinicului. plânge cu uşurinţă când e şicanat sau din cauza tensiunii afective. de exemplu. vorbeşte neîntrebat şi bârfeşte fără mari reţineri. Ajunge frecvent în faţa dirigintelui şi directorului pentru răbufnirile şi violenţele sale. analizează problemele din diverse puncte de vedere. 20. colegi si profesori. greşeşte din grabă şi superficialitate. dar nici veselia râzând în hohote în chiar mijlocul lecţiilor. Îi place să se impună celorlalţi colegi. este încăpăţânat şi nesăbuit în actele sale. respectat şi apreciat de ceilalţi care sunt totuşi intrigaţi de conservatorismul şi conformismul său.18. Formula temperamentului poate reda rezultatele testării.

se referă la însuşirile puternic ancorate în ereditatea individului. voluntară este dată de atitudinile omului. psihosociale şi socioculturale. ce se exprimă prin comportamente care în virtutea frecvenţei lor într-o gamă întreagă de situaţii. profilul psihomoral al individului este un rezultat al „voinţei moraliceşte organizată”(Mlages). pecete şi . .cu referire la om. sunt uşor de prevăzut. 1981). vieţii sociale şi vieţii personale ”. CARACTERUL 1. caracterul vizează îndeosebi suprastructura socio-morală a personalităţii. „o dispoziţie permanentă de inhibare a pulsiunilor instinctive în acord cu un principiu de reglare”. înseamnă tipar. Caracterul este deci modul constant. Însuşirile de personalitate din care se compune caracterul sunt atitudinile şi trăsăturile voluntare de caracter. care. Acest termen ne trimite la structura profundă a personalităţii.III. În acest sens caracterul este „cea mai înaltă şi statornică modalitate de autoreglaj la nivelul problemelor majore ale relaţiilor interumane. caracteristic de conduită socială. mai mult ca sigur implicăm un standard moral şi emitem o judecată de valoare (Allport. care provine din greaca veche. având rolul de drijare şi reglarea a conduitelor sale. Trăsăturile de caracter au rol de autoreglaj al comportamentului persoanei. Atitudinile exprimă poziţiile constante pa care le adoptă omul faţă de sine şi faţă de componentele mediului sociocultural. sisteme de trăsături. Spre deosebire de temperament. Din punct de vedere al psihologiei dinamice psihanalitice a personalităţii caracterul este comun cu superego-ul lui Freud. moral-valorică. termenul de caracter. calitatea de fiinţă socială a omului. moral-valorică a persoanei în relaţiile cu ceilalţi oameni. De câte ori vorbim despre caracter. ale muncii. Această constanţă comportamentală socială.Definiţie: Caracterul reprezintă latura relaţional-valorică a personalităţii fiind un ansamblu structurat şi stabil de însuţiri ale acesteia care exprimă calităţile voinţei omului şi atitudinile determinative ale conduitelor sale moralvalorice. determinată de o voinţă moraliceşte organizată. care constă în aplicarea voinţei morale la sine . stil de viaţă. Etimologic.

Componente ale caracterului .2.

autodepăşirea •Atitudinea faţă de muncă.În structura caracterului se pot distinge trei grupe fundamentale de atitudini: •Atitudinea faţă de sine. Prin urmare. hărnicia -conştiinciozitatea -iniţiativa -responsabilitatea -disciplina în muncă •Atitudinea faţă de societate. precum: -consecvenţa şi perseverenţa -hotărârea şi independenţa -fermitatea şi dârzenia -bărbîţia şi curajul • Trăsături negative.modestia . de fapt.încredere de sine . Cunoaşterea caracterului permite.amorul propriu .demnitate personală . caracterizată prin: -dragostea faţă de muncă -sârguinţa. caracterizată prin: -umanismul şi principialitatea -sociabilitatea şi cinstea -încrederea în oameni -spiritul critic şi autocritic -onestitatea Deasemenea. caracterizată prin: . cunoaşterea caracterului constituie un obiectiv care depăşeşte zona obiectivelor educaţiei morale. în structura caracterului se pot distinge două tipuri de trăsături: •Trăsături voluntare. precum: -lenea şi minciuna -egoismul şi parvenitismul -slugărnicia şi grosolonia -infatuarea şi impertinenţa -vanitatea şi disimularea etc. cunoaşterea potenţialului generalal unei persoane sau al .

. responsabilităţi formative. sunt considerate utile în formarea atitudinilor. În aceste condiţii. pe exemple. şcoala trebuie şă-şi asume într-o manieră sistematică. uneori foarte diferite de la elev la elev. . Deşi. ci şi (mai ales) resursele. datorată faptului că ea „este rezultatul unui şir de integrări a funcţiilor şi proceselor psihice particulare din perspectiva relaţinării omului cu semenii. cai de urmat. Comunicarea de tip persuasiv. a demnităţii şi a respectuluide sine şi faţă de ceilalţi. determinată chiar. educatorii trebuie să creeze situaţii în care eleviii să-şi cunoască nu numai limitele. Cercetări experimentale au demonstrat că intensitatea trăsăturilor psihologice ce alcătuiesc profilul psihologic al cuiva se distribuie conform curbei lui Gauss. ale fiecarui elev nu pot să se situeze toate la un nivel superior. ele acţionează în mod deosebit prin mecanismele învăţării sociale bazate pe imitaţii.dar şi cu sine. şi unele metode indirecte. la creşterea spiritului de toleranţă şi la evitarea etichetărilor globale care pot împinge pe unii elevi spre periferia grupului şcolar.Sarcini ale şcolii Având in vedere plasticitatea deosebită a „substanţei” psihologice ce va constitui personalitatea viitorului adult. De aceea. mai susţinută.elevului. Conştientizarea limitelor şi s resurselor. proces ce diferă considerabil de cel al însuşirii informaţiilor. prin însăşi definiţia şi structura sa. conduce la formarea unei imagini despre sine echilibrate. Din această perspectivă. cu efecte negative asupra personalităţii acestora. în general.şi a adaptării sale la mediul socio-cultural în care trăieşte.etc. caracterul îşi confirmă importanţa majoră. Se ajunge astfel la acceptarea diferenţelor fireşti dintre oameni. în mod normal performanţele şcolare şi sociale. mai ales când sarcinile şcolare se situează la un nivel ridicat de dificultate. În ceea ce priveşte modelele indirecte. optimismul pedagogic se instituie ca o condiţie necesară a succesului. pe identificare. pe modelare . metodele directe implicând condiţionările clasice şi operante. priceperilor şi deprinderilor. profesorul sau expectanţele acestuia modelează comportamentul şi performanţele elevilor şi aceştia devin ceea ce profesorii cred că pot deveni. Cu alte cuvinte.”. 3. am putea spune că una din cele mai importante sarcini formative ale şcolii este aceea de a oferi modele . Prin urmare.

trebuie să conducă la conştientizarea şi valorificarea resurselor de care aceştia dispun. însă inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.Abordarea diferenţială a elevilor în funcţie de personalitatea.” – Cicero “Poti judeca cu usurinta caracterul unui om observand modul in care ii trateaza pe cei care nu pot face nimic pentru el “. temperamentul şi caracterul lor. Citate: „Caracterul este destinul” Heraclit „Caracterul fără inteligenţă poate multe.Goethe .

editura Didactică şi Pedagogică .ro/ . Bucureşti •http://www. editura Polirom Iaşi. editura Coresi. Bucureşti •Margareta Modrea: „Psihologia în exemple şi modele explicative” •Romulus Crăciunescu:” Psihologie pentru pregătirea profesorilor” editura Universitaria.ro/mf/mf/mf14/psiho14.didactic. Pedagogia XXI. Craiova. editura Humanitas Practic •Roşca Alexandru: „Psihologie generală”. trasucere din engleză de Ana-Maria Schevab.Bibliografie: • Andrei Cosmovici şi Luminiţa Iacob: „Psihologie şcolară”.medfam. Ghidul tipurilor psihologice”. 2007 • Patricia Hedges: „Personalitatea şi temperamentul. 1998 • Gabriela C Cristea:” Psihologia educaţiei”. Colegium.html • http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->