Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEADEFIZIC TEMATICADECONCURSpentruprobascrisAsistentpoziia75dinStateledefunciuni

Fizicgeneral
1. Cinematica punctului material n miscarea rectilinie si n miscarea curbilinie: vectorul de poziie, traiectoria,vectorulvitez,vectorulacceleraie. 2. Miscarearectilinieuniform,miscarearectilinieuniformvariat,miscareacircularuniform. 3. Cinematicamiscrilorrelative. 4. Principiilemecaniciinewtoniene.Sistemedereferininerialesineineriale.Forecomplementare. 5. Teoremelemecaniciiclasice(energiecinetic,impuls,momentcinetic).Legideconservare. 6. Miscareasoliduluirigidcuaxfix.Momentedeinerie.Pendululfizic. 7. Ciocnirielasticesiinelastice. 8. Miscareancmpcentral(cazulforeloratractive).Legeaatracieiuniversale.LegileluiKeppler. 9. Deformrielasticeizotrope.LegealuiHooke.Energiapotenialelastic. 10. Oscilatorularmonicliniar(oscilaiilibere,amortizatesiforate;rezonanasifactoruldecalitate). 11. Undeelasticeplanenmediiomogenesiizotrope:undelongitudinalesitransversale,vitezaundelor. Ecuaiaundeiplane. 12. Noiunidestaticafluidelor.Legilehidrostaticii. 13. Noiunidedinamicafluidelor.Ecuaiadecontinuitate.LegealuiBernoulli. 14. Bazeleexperimentalealeteorieirelativitiirestrnse.PostulateleluiEinstein.TransformrileLorentz; consecine. 15. Elementededinamicrelativist(relaiile:masvitez,foracceleraie,masenergie,energie impuls). 16. Teoriacineticomolecularagazuluiideal.Ecuaiiledestarealegazuluiideal. 17. Principiulntialtermodinamicii.Coeficienicalorici.Calorimetrie. 18. PrincipiulIIaltermodinamicii.Procesereversibilesiireversibile.Entropia.Masinitermice. 19. TransformridefazdespeaI.EcuaiaClausiusClapeyron.Punctultriplu. 20. Fenomenesuperficialenlichide(tensiuneasuperficial,capilaritate). 21. Cmpulelectrostatic(legealuiCoulomb,intensitateasipotenialul,teoremaluiGauss). 22. Conductoare n regim de echilibru electrostatic. Capacitatea electric. Condensatoare (plan, sferic, cilindric).Grupridecondensatoare. 23. Curentul electric continuu. Tensiunea electromotoare. Ecuaia de continuitate. Legea lui Ohm. TeoremeleluiKirchhoff.LegealuiJoule. 24. Cmpul magnetic al curenilor electrici staionari. Legea Biot Savart. Interaciunea magnetic a curenilorelectrici. 25. Miscarea particulelor ncrcate electric n cmpuri electrice si magnetice uniforme. Fora Lorentz. ExperimentulMillikan.EfectulHall. 26. Fenomenuldeinducieelectromagnetic.LegealuiFaradayLenz.Autoinducia.Inductana. 27. Curentulelectricalternativ.CircuiteRLCncurentalternativ.Putereancurentalternativ.Rezonana. 28. Circuituloscilant.Oscilaiielectromagneticelibere,amortizatesiforate. 29. EcuaiileluiMaxwellnvid.Undeelectromagnetice. 30. Radiaiatermic.LegeaStefanBoltzmann.LegealuiWien.Cuantificareaenergiei.LegealuiPlanck. 31. Reflexiasirefracialuminii.Drumuloptic.PrincipiulluiFermat. 32. Dioptrul plan, dioptrul sferic. Asociaii de dioptri (lama cu fee plan paralele, prisma optic, lentile subiri,asociaiidelentilesubiri). 33. Instrumenteoptice(ochiuluman,lupa,microscopul,luneta,telescopul). 34. Interferenaluminii.Dispozitiveinterfereniale(dispozitivulYoung,lamasipanaoptic,oglindaLloyd, bilentileleBillet,oglinzilesibiprismaFresnel). 35. Difracianluminparalelpeofant.Reeauadedifracie. 36. Dispersiasiabsorbialuminii(aspectefenomenologicesiteoriaelectronic).

37. Modeleatomice(Rutherford,Bohr).Seriispectralepentruatomiihidrogenoizi.ExperimentulFranck Hertz. 38. Efectulfotoelectricextern.EfectulCompton. 39. RadiaiiX(spectrederazeX,legeaMoseley,aplicaii). 40. Emisiastimulat.Bilanulputerilor.ProprietileradiaieiLASER. 41. Semiconductori intrinseci si extrinseci. Formula conductivitii. Jonciunea pn. Dioda semiconductoare. 42. Reacii nucleare. Legi de conservare. Fisiunea si fuziunea nuclear. Principiul de funcionare a reactoruluinuclear. 43. Dezintegrri radioactive. Radiaii nucleare.Interaciaradiaiei cusubstana.Dozimetrie. Elementede radioprotecie. BibliografiepentruFizicgeneral 1. ***CursuldefizicBerkeley(vol.15),E.D.P.,Bucuresti,19811983. 2. Feynman,R.,Fizicamodern(vol.13),EdituraTehnic,Bucuresti,1970. 3. Holliday,D.,Resnick,R.,Fizic(vol.1si2),E.D.P.,Bucuresti,1975. 4. Sears,F.,Zemansky,W.,Young,H.D.,Fizic,E.D.P.,Bucuresti,1983. 5. D.Luca,C.Stan,Mecanicafizica,ParteaI:Mecanicapunctuluimaterial,Tehnopres,Iai,2004; 6. D.Luca,C.Stan,Mecanicafizica,ParteaaIIa:Mecanicamediilorcontinui,Stef,Iai,2006. 7. VioletaGeorgescu,M.Sorohan,Fizicamolecular,Ed.Univ.Al.I.CuzaIai,1996 8. C.Papusoi,A.Stancu,Tratatdeelectricitatesimagnetism,parteaI,Ed.CarteaUniversitara,2006 9. V.Pop,Bazeleopticii,IntreprindereaPoligraficaIasi(1988) 10. ErziliaLozneanu,Fizicnuclear,Ed.UniversitiiAl.I.CuzaIai(2003)

FacultateadeFizic TematicaibibliografiapentruprobapracticAsistentuniversitarpoziia75 FizicasiTehnologiaMediilorPolarizabile 1. Determinareapermitivitatiimaterialelorpolimerice,ceramicesiacondensatorilorindustriali. 2. Determinareadepententeidetemperaturaaconstanteidielectrice. 3. Relaxareadielectrica:dependentadefrecventaapermitivitatiiunormediidielectricesimagnetice. 4. Studiulefectuluipiezoelectric. 5. Studiulproprietatilormagneticealematerialelordia,parasiferomagnetice. Bibliografie L.Mitoseriu,V.Tura,Fizicadielectricilor,Ed.Univ.Al.I.CuzaIasi,1999 Ianculescu,L.Mitoseriu,Ceramiciavansatecuaplicatiiinmicroelectronica,Ed.PolitehnicaPress Bucuresti,2007 C.Papusoi,Proprietatimagneticealecorpuluisolidvol.I,Ed.Univ.Al.I.CuzaIasi,1980;vol.II,1988 FizicaDielectricilor 1.Metodaspectroscopieideimpedantaaplicatapentrustudiulmaterialelorceramiceoxidice2. Studiultranzitieidefazaferoelectricparaelectric.LegeaCurieWeiss. 2.Studiulproprietatilorneliniarealefilmelorferoelectrice(EDUKitRADIANT). 3.Studiulmodelelorteoreticepentrudeterminareadependenteidecampaconstanteidielectricesi determinareaexperimentalaaacesteia. 4.Determinareapermitivitatiidielectriceinmaterialecompozitesiestimareaacesteiapebaza modelelordecampefectiv. Bibliografie L.Mitoseriu,V.Tura,Fizicadielectricilor,Ed.Univ.Al.I.CuzaIasi,1999 Ianculescu,L.Mitoseriu,Ceramiciavansatecuaplicatiiinmicroelectronica,Ed.PolitehnicaPress Bucuresti,2007