Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 2 Teza cu subiect unic la matematica Clasa a-VII-a,semestrul I ,anul scolar 2008-2009

*Toate subiectele sunt obligatorii. *Timpul efectiv de lucru este de doua ore. *Se acorda 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (50puncte) Pe foaia de tez se trec rezolvrile complete. 4p 4p 4p 4p 4p 4p 6p 4p 4p 4p 4p 4p 1 a) . Rezultatul calculului 35-35:7 este egal cu ....... b) Solutia reala a ecuatiei -4x+8=5 este egala cu.......................... c) Fractia zecimala 2,4(59) scrisa sub forma de fractie ordinara este egala cu..... 2. a) Descompunerea in factori a expresiei ( x + 3) 2 25 este.................... b) Scrisa sub forma de interval multimea x = { x R / x < 5} este................. c) Media geometrica a numerelor a = 7 + 5 2 si b = 7 5 2 este............ 3.a) Desenati un tetraedru b) Numarul total de muchii ale unei piramide triunghiulare este ................. c) Numarul fetelor laterale ale unei prisme hexagonale este ................. a)Aria unei fete a cubului este ..................cm 2 b) Aria triunghiului BCC este........................ cm 2 c) Aria triunghiului ADC este..................... cm 2

Subiectul II (42 puncte) Pe foaia de tez se trec rezolvrile complete. 5p 1. a) Artai c pentru orice numr natural n, 5n + 3 este iraional. 1 1 1 + + 5p b) Calculai: . 2 + 3 2+ 3 5+2 x 2 + 10 x + 25 2. Fie fractia F(x)= x 2 + x 20 5p a) Aratati ca x 2 + x 20 = ( x + 5)( x 4) 5p b) Simplificati fractia x 2 + 10 x + 25 2. Fie fractia F(x)= x 2 + x 20 5p a) Aratati ca x 2 + x 20 = ( x + 5)( x 4) 5p b) Simplificati fractia 3. In figura alaturata triunghiul dreptunghic ABC cu m( A) =90 are latura [ BC ] inclusa in planul , BC=10cm, AB=6cm. AN 1 = Fie M [ AB ] si N [ AC ] astfel incat MB=3cm si AC 2 5p a) Completati figura cu segmentul [ MN ] 5p b)Calculati perimetrul si aria triunghiului ABC 5p c) Demonstrati ca MN 5p d) Calculati aria patrulaterului MBCN