Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEABABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA_________________________________
SECIA_______________________________________
ANUL. ABS.___________________________________

FIA DE LICHIDARE
NUMELE I PRENUMELE_____________________________________________________________________
SERVICIUL SOCIAL(I.C.Brtianu nr.14)_______________________________________________________
SERVICIUL CONTABILITATE(I.C.Brtianu nr.14)__________________________________________________
CMIN _____________________________________________________________________________________
BIBLIOTECA FACULTII____________________________________________________________________
BIBLIOTECA UNIVERSITII_________________________________________________________________
Am primit diploma de bacalaureat n original: ______________________________________________________

Semntura