Sunteți pe pagina 1din 1

Proba E. c) simulare - 5.12.

2012 M_mate-info
Filiera T Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I 5p. 1)

(30 de puncte)

; f: pentru care f n M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea ; f (1) = 0, f (2) = 6 ; ; ;

5p. 2) 5p. 3) 5p. 4) 5p. 5)

5p. 6)
SUBIECTUL al II-lea 1.

,s

.
(30 de puncte)

, cu pentru care matricea sistemului are determinantul nenul; pentru care dreptele sunt

5p. a ) S se determine 5p. b) 5p. c)


concurente; 2.

5p. a) S 5p. b) S se arate c legea 5p. c)


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) are element neutru;

1) Se 5p. a) S
5p. 5p. b) c) 2) 5p. a) Determina 5p. b) Pentru 5p. c) Pentru calcula ; , .

lim x
x

f ( x)