Sunteți pe pagina 1din 1

Elasticitatea cererii de turism 1. Venituri totale ale gospodariilor in t0=7951 lei, iar in t1=10858.

In aceeasi perioada, numarul turistilor a evoluat de la 4250000 la 4375000. Sa se determine coeficientul de elasticitate. Ex= Y/Y : X/X=4375000-4250000/4250000 : 10858-7951/7951= 0,029:0,36= 0,080 2. Veniturile medii totale ale gospodariilor in preturi curente au fost in t0=9207 si in t1=11790. In aceeasi perioada rata inflatiei a fost de 14,8%. numar turisti in spatii de cazare in t0=4250000 si in t1= 4375000. Sa se calculeze Ex in functie de veniturile reale. VT1=11790/1,148= 10270 (s-a aplicat metoda deflatiei) Ex=4375000-4250000/4250000 : 10270-9207/9207=0,103 3. Indicele castigurilor salariale reale in t1= 1,05 iar numarul turistilor a crescut in aceeasi perioada cu 3%. Sa se calculeze Ex VT=1,05% Ex=0.03/1.05= 0.028 Functia turistica Ft= L*100/P0+k*L L= numarul locurilor de cazare din localitate P0- populatia independenta de activitatea turistica k- coeficientul de corectie ce poate lua valori intre 0 si 1 in functie de locul si implicarea gradului de valorificare a resurselor si categoria de confort a acestora 1. Franta are o populatie de 58,8 mil loc si o populatie activa de 35,7 mil din care 45% lucreaza in sectorul tertiar. Marimea medie a unei familii=2,3. Franta dispune de 1,6 mil locuri cazare in hoteluri si unitati similar si 2,1 mil locuri cazare extrahoteliere cu un grad de valorificare mediu a potentialului turistic de 80%. Sa se calculeze Ft. k=0,8 L= 1,6 mil + 2,1 mil= 3,7 mil PO sector tertiar= 45/100*35,7 mil=16065000 Populatia dependent= PO sector tertiar *2,3=36949500 P0=58,8 mil- 36949500=21850500 Ft=3,7 mil*100/ 21850500+0,8*3,7=14,91