Sunteți pe pagina 1din 16

SSC RESURSELE UMANE SI MATERIALE IN SERVICII

Resursele umane rolul serviciilor in ocuparea populatiei; caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca; productivitatea muncii in servicii. Resursele materiale cantinutul si rolul capitalului tehnic in dezvoltarea serviciilor; investitiile si eficienta lor.

11.Resursele umane si materiale in servicii

Rolul serviciilor in ocuparea populatiei


Modalitati de analiza: analiza evolutiei angajarilor pe ramuri:
inceputul sec.XX ->50% in sectorul primar; pana in dec.VII redistribuire spre sectorul secundar; incepand din dec.VII->tertializarea populatiei; acum se inregistreaza cresteri diferentiate;

analiza categoriilor profesionale:


urmareste evidentierea in fiecare ramura si unitate de productie a meseriilor considerate tertiare;

11.Resursele umane si materiale in servicii

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Eterogenitatea ocupatiilor si a sistemului de ocupare a fortei de munca in sectorul tertiar: etrogenitate tehnica:
ramuri intensive in capital; ramuri intensive in forta de munca;

concentrarea economica:
ramuri cu concentrare puternica; ramuri cu concentrare redusa;

formele de organizare; motivatii economice si institutionale.


11.Resursele umane si materiale in servicii 3

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Caracteristici specifice ale modelului tertiar al pietei muncii: clasice:
angajarile in serviciile publice: stabilitate si dependenta de deciziile puterii publice; angajarile in sectorul privat: flexibilitate;

noi (actuale):
feminizarea; folisirea in mare masura a muncii cu timp partial impusa de: oerta de forta de munca; cererea de forta de munca.
11.Resursele umane si materiale in servicii 4

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Dualismul pietei muncii: piata primara:
functii cu statut favorabil si posibilitati de cariera;

piata secundara:
functii cu nivel mediocru de calificare si stabilitate.

Modelul dualist bazat pe diferentele privind categoriile socio-profesionale si nivelul veniturilor servicii nobile;
ritmuri de crestere mari;

servicii rele (bad jobs)


sunt mari creatoare de locuri de munca.
11.Resursele umane si materiale in servicii 5

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Model bazat pe gradele de competitivitate ale diferitelor categorii profesionale : servicii de rutina in productie
operatii repetitive; supraveghere; salarii dependente de timpul de munca sau volumul activitatii;

prestarea de servicii pentru public


activitati repetitive, supraveghere stricta; salarii dependente de timpul de munca;

servicii de analiza conceptuala


relatii de parteneriat nu de sefie; veniturile depind de rezultate nu de volumul muncii
11.Resursele umane si materiale in servicii 6

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Model lui Giarini si Liedtke: nivelul de baza:
1000 de ore lucrate de fiecare catatean(18-70ani); plata la nivelul traiului de subzistenta;

nivelul al doilea:
sfera normala a muncii platite; veniturile stau la baza fondurilor de pensii si acumularii capitalului;

nivelul al treilea:
forme de munca neplatite si voluntare.

Aplicarea presupune schimbari de mentalitete.


11.Resursele umane si materiale in servicii 7

Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca


Modelul de gestiune flexibila a fortei de munca (principalele categorii de angajati) : specialisti si profesionisti de nivel inalt; manageri si angajati polivalenti; angajati prin sub-contractare; angajati cu timp partial; angajati pe baza de contract cu durata determinata; lucratori temporari.

11.Resursele umane si materiale in servicii

Productivitatea muncii in servicii


Caracteristici: dificultati in definirea produsului; cresterea preturilor este determinata si de sporirea calitatii nu numai inflationist; rezultatul productiei are doua componente:
directa (efectele immediate); indirecta (multiplicatoare pe termen lung);

imbina preocupari privind


industrializarea si sporirea productivitatii; calitatii produsului si satisfactia consumatorilor;

depinde de eficienta si eficacitatea prestatiei


11.Resursele umane si materiale in servicii 9

Productivitatea muncii in servicii


Necesita definirea unor indicatori de evaluare Alegerea metodelor de evaluare depinde de: ponderea personalului; gradul de interactiune cu consumatorul; gradul de participare al consumatorului. Metode: ratele output/input; normele de timp sau de munca; analiza comparativa; metode deterministe (cantitative).
11.Resursele umane si materiale in servicii 10

Cantinutul si rolul capitalului tehnic


Capitalul tehnic cuprinde: capitalul fix; capitalul circulant. Diversitatea raporturilor capital/munca: servicii pe baza de personal; servicii pe baza de echipament. Tendinte in evilutia bazei materiale:
cresterea suprafetei medii a unei unitati; cresterea eficientei siciale a bazei materiale; reducerea nr. Locuitorilor pe unitate prestatoare; crestera suprafetei comerciale la 1000 de locuitori.
11.Resursele umane si materiale in servicii 11

Investitiile si eficienta lor


Modalitati de definire: in sens larg: cumpararea de valori mobiliare si imobiliare in sens restrans: cheltuielile facute cu dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice (capitalul fix). Dupa destinatie investitiile pot fi: materiale ; nemateriale .

11.Resursele umane si materiale in servicii

12

Investitiile si eficienta lor


Motivatia de a investi: investitii vizand reducerea costurilor si innoirea productiei; investitii in infrastructura; investitii de ordin strategic. Decizia de a investi (factori): nevoia de a investi; posibilitatea de a investi; posibilitatea de a prevedea efectele economice;

11.Resursele umane si materiale in servicii

13

Investitiile si eficienta lor


Indicatori: investitia bruta (IB); investitia de inlocuire (II); investitia neta (IN);

IN = IB - II

11.Resursele umane si materiale in servicii

14

Investitiile si eficienta lor


Termenul de recuperare (Tr)
Tr=I/Pr

Taxa de rentabilitate minima r


r=Pr/I x 100

Cifra de afaceri pe 1m 2 (randamentul):


r=CA/S

Profitul actualizat (Pra):


Pr a = I + Pr n Pr1 Pr 2 + + + (1 + a ) (1 + a ) 2 (1 + a ) n

11.Resursele umane si materiale in servicii

15

Investitiile si eficienta lor


Numarul de locuri (NRL):
Nr.turisti (pe peroiada)XDuata medie sejur Nr.nopti (pe perioada)X Coef.utiliz.cap.

Numarul de camere necesar (NRCN):


Numarul de locuri Ocup.med.camera

Necesar de construit (NC):


NC=NRCN-NRCE

Necesar de investit (Ninv)


Ninv=NC X INVS

11.Resursele umane si materiale in servicii

16