Sunteți pe pagina 1din 77

CCKJRCC1UIT1rJE ITN1rJEcGrJF(AlrJE

A.UlD) rr (Q)
catalog scurt .. seria TDAxxxx
TDA200
Circuitul TDA200 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 4 W pe de de 4 D.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
ee
sau la
Unele ale ci rcuitului sunt prezentate n continuare:
,..----.,.- - --<>'vcc

I
100U
'u
1 NPur o---j '---....'--1""-
>-1---,
220u
'00
eNO 0---'--+--- --'
Putere maxima de (V
cc
= 12 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensi une de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (PaUT = 50 mW)
(PeUT = 0,5 W)
(PeUT = 4 W)
4W
8V
16 V
0,1 V
35 mA
2,8A
0,4 %
0,8 %
8%
in tensiune 48 dB
Gama de 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 4 W) 68 dB
de sarcina
Capsula circuitului
radiatorului
40
Slp P
min. 35 cm
2
S. C. "T.M. S.R.L. Iei " 056190389
sir Miron Cos/m nr 2 1000
TDA1009
2
Circuitul TDA 1009 este un dublu amplificator de putere destinat n gama de audio,
n care puterea nu 2x7 W pe de de 2x4 n.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la Ve<; sau la
Unele ale circuitul ui sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 16 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW)
(PeUT = 0,5 W)
(Pe uT = 6 W)
in tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 6 W)
de
Capsula circuitului
radialorul ui
S. C. N SRL tel. 056.190389
sir. Miron Coslm nr2 1900
6W
5V
24 V
0,15 V
60 mA
2,OA
0,01 %
0.1 %
10%
39 dB
30 Hz - 20 kHz
45 dB
40
SPLIT - DIP
min. 65 cm
2
I,
iOOn 1000",
r
lOO
,-,
INPUT
w"
' o---JD 1 '
330 p TDA1009
I NPUT
3 TDA 1010/101 OA/1 020
Circuitele TOA1010rrOA1010AfTOA1020 sunt amplificatoare de putere B compatibile pin la pin,
destinate n gama de audio, cu puterea ntre 6 W 12 W pe de
de 4 O. Circuitele includ preamplificator amplificator de putere separate, comutarea n STANO-BY
a preamplificatorului. in modul STANO-BY, consumul este sub 1 mA. banda de n dome-
niul audio, ceea ce permite limitarea zgomotului.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
,oool
JOOIo<.
,."o- S t ilnd -b",
,
TDA 10 10 A
f O"1020

a


,U
V V
, , ,

=='0
- -
,"DOr t ,aou
"'C
4 ...
, U .

U .
'. ,
' 10 '"00
Putere de TOA 1 01 O
TDA1010A
TDA1020
Tensiune de alimentare TDA 1010
TDA1010A
TDA1020
Tensiune de alimentare TDA1010
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
TDA1010A
TDA1020
Coeficient de distorsiuni (P
OUTma
)( = 6 W)
n tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (POUT = 6 W)
de sarcina
Capsula circuitului TDA 1010
TDA 1 01 OAl1 020
6W
6,4W
12 W
9V
6V
6V
18 V
24 V
18 V
0,1 V
2S mA
10 %
48 dB
30 Hz - 20 kHz
68 dB
4 Q
SPLIT - DIP
SI L
S. C. HT.M. H S.R. L. tel 05ts- 19038'J
sir. MJfon Co.stm nr 2 1900
TDA1011 4
Ci rcuitul TDA 1011 este un amplificator de putere desti nat n gama de audio, n care
puterea nu 6,5 W pe de de 4 Q . Circuitul include preamplificator amplifi-
cat or de putere separat e. Preamplificatorul are de intrare mai mare de 100 k.O de asemenea,
zgomotul de RF.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (V
cc
= 16 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensi une de intrare
Curent de al imentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (POUTmax = 6 W)
rn tensiune
Garna de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 4 W)
de optima
Capsula circuituluI
Suprafata radialoru!ul
s.c. N S.R.L. tel.: 056-10038 11
sIr. M!ron Cos/in nr 2 1900
6, S W
3,6 V
24 V
0,1 V
14 mA
2,9A
10%
38 dB
40 Hz - 20 kHz
62 dB
4
SIP - P
min. 35 cm
2
'!.
,
1 NPUT o-----J
u
>00
"
>00 1 ,00
1
1
"

JGSOU
300k
J-
,ce
,
TDI'IIDll
"'>
f'-
4
u '

-
V
, , , ,
'. ,
100" r
SkG
== ' o,
T
OO
"

'--
5 TDA1013/1013B
Circuitel e TDA 1 013fTDA 1 01 3B sunt preamplificatoare de putere destinate in gama de
audio, in care puterea nu 4,5 W pe de de 8 n, sau 10 W pe
Ce 16 D, la o tensiune de alimentare de +35 V. Circuitul include preamplificator amplificator final separate.
De un ci rcuit de control al volumului de de 80 dB prin t ensi une la pinul
. in domeniul + 2V ... + 7V
Ci rcuitul are in structura sa la la scurtcircuit a la Vr;c sau la
Unele ale ci rcuitului sunt prezentate in cont inuare:
1 1 1

105 '"
r
6SOU
220k

,
f>
o
L

ILr
UI
V
TOA 1013S
,
' .'
"'''l n
'"'olt ..... ..
r OO"' CO>
1'00"
- -
ve,
Putere de 01 ce = 35 V) 10 W
Tensiune de alimentare TOA 1013 12 V
TDA1013B 10 V
Tensiune de alimentare TOA 1013 35 V
TDA1013B
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (POUT = 4 W)
in tensiune
Gama de
Raportul semnaUzgomot (POUl = 4 W)
de
Capsula circuitului TDA 1013
TDA1013 B
radiatorului
0.125 V
25mA
1,5A
1%
80 dB
30Hz-18kHz
68 dB
8n
SIP - P
SIL
min. 25 cm
2
S. C. - r,M. - S.R.L. lel .. 056 1!X)389
str. Miron Cos/in nr.2 1000
TDA1015
6
Circuitul TDA 1015 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 4 W pe de de 4 n Circuitul incl ude preampl ificator amplifica-
tor de putere separate. Preamplificatorul are circuit de limitare a zgomotului de RF o de intrare
mai mare de 100 kn
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V ce = 14 V) 4 W
Tensiune de alimentare 3,6 V
Tensiune de alimentare 18 V
Tensi une de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW)
(PaUT = 0,5 W)
(PauT = 4 W)
n tensiune
0,1 V
15 mA
2,8A
0,4 %
0,8 %
10 %
48 dB
Gama de
Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W)
de
4OHz - 18kHz
60,2 dB
Capsula circuitului
Suprafaia radi atorului
S. C. "T.M. S.R.L le/. ,' 056-190389
sir. Miron Cos/in nr.2 1900
4 Q
SIP - P
min. 25 cm
2
lOon
I
3 0 0 k
I
Lon
T
- ;=,80",
I :)vcc

I , 0 0u
&80 ....
100 p
7
TDA1015T
Circuitul TDA 1 015T este un , .. Tlplificator de putere desti nat n gama de audio, n
care puterea nu 500 mW pe de de 32 n. Acest circuit este realizarea n
ce nologie SMD a integratului TDA 1015.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
rx
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:

TOAI 0 1S T
i DO" 220 ....
, -- '---1 f--l4-
<.'
100n
Putere de (Va; = 12 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Coeficient de distorsiuni (POUT = 0,5 W)
n tensiune
Gama de reprodusa
Raportul semnal/zgomot (POUT = 500 mW)
de optima
Capsula circuitului
SQOmW
3,6 V
16 V
0,1 V
14mA
10 %
48 dB
30 Hz - 20 kHz
66 dB
32Q
sop
S. C. -T.M. - S.R.L. tel.: 056 190389
str. Miron Cos/m nr.2 1900
TDA1016 8
Circuitul TDA1016 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 4,2 W pe de de 4 D. Pentru a puterea de
nu este unui radiator. Este un circuit proiectat special pentru aparatura de nregis-
trare/redare: dispune de preamplificator cu nregistrare/redare de asemenea, un circuit
ALC (control automat de nivel) separat. Controlul se de asemenea prin stabilizare
de 2,6 V, ct circuit de STAND-BY.
Circuitul are n structura sa la la scurtcircuit a la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
=. 9 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 50 mW)
(PaUT = 0,5 W)
(PaUT = 2,3 W)
n tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 4 W)
de
Capsula circuitului
2,3 W
3,6 II
15 V
0,1 V
14 mA
2,9A
0,25 %
0.5 %
10 %
42 dB
40 Hz - 20 kHz
62 dB
SPLIT - DIP.
cu radiator interr'l
S.C. "T.M. H S.R.L. Iei. 056.190389
sIr Miron Coslm nr 2 1900
vezi schema f1 Af1exa 1
9 TDA1037
Circuitul TDA1037 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 7 W pe de de 4 n,
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
ee
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
>oou
I
V,?/
1 00.... 1 0 0 1 00 ....

lOOk ')
T D>lJ.037 ,
, 1
'"'
l OOOu
Putere de (V
cc
:;: 16 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 7 W)
in tensi une
Gama de
Raportul semnal/zgomot (POUT :: 7 W)
de
Capsula circuitului
radiatoPJlui
7W
4,5 V
20V
0,1 V
35 mA
3,8A
8%
42 dB
30 Hz - 20 kHz
62 dB
4Q
SIP - P
min. 65 cm
2
S.C. S.R.L. IeI. . 056-190389
str. Miron Cos/in nr2 1900
TDA1056
10
Ci rcui tul TDA 1056 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 12 W pe de de 4 O.
Ci rcuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
:::: 20 V) 12 W
Tensiune de alimentare
Te;nslune de alimentare
Tensiune de intra re
Curent de alimentare (Vin = O)
Cur!:;!nl de yrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 10 VI/)
in tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 12 VI/)
Rezistenta de
Capsula circuitului
Suprafata radl alorului
S.C. S.R.L. IeI. 0.56- 190389
sIr. Mlfon COSlm nr 2 1900 Tlmlyoara
9V
26 V
0.27 V
25 mA
3. 5A
6%
48 dB
20 Hz - 20 kHz
60,2 dB
4 (l
SIP - U
min. 70 cm
2
INPUT
,
00-
f.-..o-
-'-
v ,
>OO"t
100 ... >00

H u.
"
TDMJ.OSG
>O
t,
,
"

$
1100u
2 ... 2 100..,
"1 TDA 1510/151 OA/15158
Circuitele TDA1510fTDA1510AfTDA1515B sunt ampli ficatoare de putere destinate in gama
:" audio, in care puterea nu 2x4,5 W pe de de 2x8 n
Circuitele au incl use in structura lor la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
nel e ale circuitelor sunt prezentate i n continuare:
IDA 1510A
TDA1S 1S8
100 ...
Putere de (V ce = 16 V)
Tensiune de ali mentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de int rare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de repetitiv la
Coefi cient de distorsiuni (PaUT = 4 W)
rn tenSiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (PaUT = 4 W)
de
Capsula circuitului
Suprafa{a radiatorului
3W
9V
20 V
0,125 V
25 mA
1,5 A
1 %
60 dB
30 Hz " 16 KHz
66 dB
8Q
SIP " P
min. 45 cm
2
schema cu in punte
(mana) se n Anexa 2.
S. C. HT.M. H S.R.L. lei 056.190389
str M,,-on Cosrm nr 2 1900
TDA1512A 12
Circuitul TDA1512A este un amplificator de putere de fidelitate destinat n gama de
audio, n care puterea nu 20 W pe de de 4 n. Circuitul are distor-
siuni de reduse (0,1% la P
OUT
= 10 W) de asemenea, tensiune de decalaj la intrare foarte
15 mV).
Circuitul are incluse n structura sa la la al la V
ee
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (V
cc
= 33 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de varf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mVV)
(POUT = 20 W)
20W
15 V
35 V
0, 1 V
35 mA
2,8A
< 0,1 %
8%
n te nsiune 48 dB
Gama de frecvente 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 20 W) 68 dB
de 4 U
Capsul a circuitului SI L
radialorului mln. 35 cm
2
S. C. "T. M. S. R.L. tel 056-190389
:str. Miron CQstlrl n{ 2 1900
-
lSOu

'0-
1 N PU T 0------1
,
'o,
9
O 20k
1
11,"'c." I
IQ-
rvt ... "tion

TCA1S 12.:a
,
- /"

v"
+
r
H 'occ_n'
I I

11 ,ni t ,"'"
100 ...
00
-
, ,
, _ L
3k3

13 TDA 1514/15148
Ci rcuitel e TDA 1514fTDA 15148 sunt amplificatoare de putere destinate in gama de
audio, in care put erea nu 50 W pe de de 8 O. Circuitul TDA 1514A este o
pentru de fidelitate. Are inclus un circuit de temporizare la pornire pentru
evitarea zgomotelor tranzitorii . De asemenea, are de MUTE STAND-8Y. Uti lizind in
pu nte, se poate debita pe putere de 100 W (tensiunea de decalaj a lor fiind mai de
2 mVI).
Ci rcuitele au incluse i n structura lor la la scurtclrcuil al la V
ee
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate in continuare:

-..:. ... " ..... t.-u
J .. ""51'- *
"'., Sow.
-2?SV
Putere de (V
cc
=.:t. 27, 5 V) 51 W
(R
L
= 4 Ci V ce = :t 24 V) 65 W
Tensiune de alimentare .!. 7.5 V
Tensiune de alimentare .:!:. 30 V
Tensiune de int rare ll1aximtl "25 V
Curent de alimentare (Vin = O) 60 mA
Curent de vrf repetitiv la 4,5 A
Coeficient de distorsiuni pentru R
L
= B Q (intre paran-
teze pentru R
L
:;;; 4 U )
(PaUT = 32(40) W
(PaUT = 40(50) W
(PaUT = 51 (65) W
in tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 4 W)
de sa rcina
Capsula circuituluI
radlatorulUl
0,003 %
0, 1 %
10%
42 dB
20 Hz - 25 kHz
80 dB
80
SIP - P
min. 100 cm
2
SC/lema cu n
punte (100 W) se n Anexa 3.
s,c. W SR. L. Iei 056-190389
sir MI/on Costm nI' 2 1900
TDA1 515
14
Circuitul TDA1515 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 2x7, 5 W pe de de 2x4 n.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 20 V)
Tensiune de alimentare
Tensi une de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de varf repeti ti v la
Coefi cient de distorsiuni (P OUT = 50 mW)
(POUT = 0,5 W)
(P
OUT
= 6 W)
n tensiune
Gama de frecven1e
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 6 W)
de
Capsul a circuitului
Suprafa,a radiatorului
S. C. 7 .M. S.R.L tel.' 056-190389
str. Miron Costin 2 1900
6,5W
12 V
25 V
0,1 V
45 mA
3,2A
0,2 %
0,25 %
1 %
48 dB
20Hz- 18 kHz
62 dB
4 (>
SI P - P
min. 75 cm
2
>Ou
'$

H
"
100k
100n Z
INPUT 0---1
''"
-'-
" U
I NPUT o---j
100n
"
u 1 00k
'Ou

"
1>0
U 1 00'1
n


-
S
Ou
.
I TOA1 S 105
,
..
-

8
"y'
100'1
I
Ou
15 TDA1516Q/1518Q
Circuitele TDA 15160fTDA 15180 sunt amplificatoare de putere B, destinate n gama de
. audio, n care puterea nu 2x12 W pe de de 4 12. n
5:ereO, TDA1S160 are n tensiune fixat intern la 20 dB, iarTDA15180 la 40 dB. n punte,
J .-;1 5160 are n tensiune fixat intern la 26 dB, iar TDA15180 la 46 dB. Tensiunea de decalaj de
___:rare este mai de 100 mV, ceea ce e important pentru n punte. Circuitul are facilitate de
STA D-BY de MUTE, pentru a elirnina zgomotele tranzitorii de alimentare. n punte nu
:omponente externe, iar de este de 4 il, la o putere de 24 W de
2:<1 2 W I 2 Q n stereo) .
Circuitele au incluse n structura lor la la scurtcircuit al la V
ec
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
TO .. 1Sl.o0
TO __ .l S J, S .,
>-1---'--+----->
INPUT
10 0 0u
2 2 0,-,
Putere de (V
cc
= 14.4 V) 12 W
Tensiune de alimentare 14,4V
0,1 V
40 mA
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x12 W) 10
0
/0
in tensiune
Gama de
Rezistenta de
Capsula circuitului
radialorului
26 dB/BTL
30 Hz - 20 kHz
2U
SIL
min. 35 cm
2
schema cu n
punte (mono) se n Anexa 4.
s.c. HT.M. H S.R.L. Iei 056-190389
Sir M"on Coslm nr2 1900
TDA1517/1519 16
Circuitele TDA 1517fTDA 1519 sunt amplificatoare de putere destinate n gama de
audio, n care puterea nu 2x6 W pe de de 4 n. Se prin faptul
foarte puii ne componente externe, au la inversarea de alimentare de aseme-
nea, circuit e interne de STAND-BY MUTE, pentru eliminare zgomotelor de la alimentare.
Circuitele au incluse n struct ura lor la la scurtci rcuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 14,4 V) 6 W
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de ali mentare (Vin = O)
Curent de vrf repetiti v la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW)
(POUT" 0,5 W)
(PaUT" 4 W)
in tensiune TDA1517
8V
16 V
0, 1 V
35 mA
2,8A
0,4 %
0,8 %
8%
20 dB
40 dB TDA1519
Gama de reprodusa
Raportul semnallzgomot (POUl::: 6 W)
30 Hz - 20 kHz
68 dB
de
Capsula circuitului
Suprafata radiatorului
S. C. S. R.L. tel 056- 190389
str, Miron Cos/In nr 2 1900
4Q
SJL
min. 35 cm
2
220 ...
,.v_-o--,---_ ..,..-..,-<>v
1Do<I 1 5 17
TDAlSH'
INPUT <>---4 f-"-+-..-I:----
17 TDA 1519A(B)
Circuitele TDA 1519A(B) sunt amplificatoare duale n B, de putere, destinate n gama
de audio, n care puterea nu 2x11 W pe de de 4 n sau 22 W
(1 519A), respectiv 12 W (1519B) la conectarea n punte. Circuitele dispun de pin de control
MUTEISTAND-BY. Realizarea lor a permis mperecherea foarte a amplificatoarelor din
rezufind un decalaj foarte mic al tensiunilor de intrare, ceea ce le pentru
conectare n. punte n de calitate, mai ales n aparatura audio auto.
Circuitele au incluse n structura lor la la al la V
cc
sau la
Unele ale sunt prezentate n continuare:
,...-v "<>-"----'-f"<"VCC
TOIU5 19 Il!
2 2 0n
INPUT 0---1 f--'-+-"T"-l'-
220n
I I f-j V-4 "f-2+--,--{]
!n" .... t
,-arf.r.ne.
vglt .......
INPUT <>---11-.L...t-...... --t:..-
Putere de 0/oc = 14,4 V) 2xll W
Tensiune de alimentare 8 V
Tensiune de alimentare 16 V
Tensiune de intrare 0.1 V
Curent de alimentare (Vin = O) 40 mA
Curent de vart repetitiv la 3,5 A .
CoefICient de distorsiuni (POUT = 2x11 W) < 6 %
in tensi une 48 dB
Gama de 30 Hz - 20
Raportul semnaVzgomot (POUT = 2x11 W) > 60 dB
de 4 O
CapsuJa circuitului SIL - P
S.C. "T.M." S.R. L. tel.: 056-100380
3/r. Miron Co.stin nr.2 1900
TDA 1520/15208
18
Circuitele TDA 1520/1520B sunt amplificatoare de putere desilnaie apllca]iilor n gama de
audio, n care puterea nu 25 W pe de de 4 n Varianta 1520 B este o sub-
pentru HI-FI. Distorsiunile de sunt foart e reduse (sub 0,02% la
P
ouT
=10W) .
Circuitele au incl use n structura lor la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= .:t.18 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 22 mW)
in tensiune
Gama de
Raportul semnallzgomot (POUl = 25 W)
de sarcina
Capsula circuitului
radiatoruJui
S. C. -T.M. S.R.L. lai 056-190389
$Ir, Miron CO$/m flT.2 1900
2S W
!,7,S V
:!2S V
0,1 V
SO mA
4,4A
<; 0,5 %
20-46 dB
20 Hz - 20 kHz
> 60 dB
4 0
SIP - P
min, 55 cm
2
INPUT o---f
'"8
.. o
22"'1
.,.
'0'
TCA 1S20B
100"1
220p
,
2.'
20'
100,.,
, ,

r
690,"
,.
19 TDA1521/1521A
Circuitele TDA1521fTDA1521A sunt amplificatoare de putere stereo, destinate n gama de
audio, n care puterea nu 2x12 W (pentru TDA 1521) 2x6 W HI-FI (pentru
TDA1521A) pe de de 8 n. Circuitul poate fi utilizat n mono, cu cele n
pu nte, caz n care puterea este de 20 W.
Circuitele au incluse n structura lor la la scurtcircuit al la V
ee
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:

TDR1S2HA)
220.,
INPUT o---II-I-'-t-----""'f'-t./
.. ,
..... n o l.n punt .. .
220n I I
220
r'l 5
Putere de 01"" = 24 V) (BTL) 26 W
Tensiune de alimentare - +7.5 V
- .t20 V
Tensiune de alimentare maxima - 15 V
- asimetricl:il 40 V
Tensiune de intrare 0,1 V
Curent de alimentare (Vin = O) 35 mA
Coeficient de distorsiuni (POUT = 20 W) 0,5 %
(POUT = 26 W) 10 %
(POUT = 2x12 W) 0.5 %
(POUT = 2x15 W) 10 %
In tensiune fix (V"" = ;t16 V, Rs = 8 Q) 48 dB
Gama de reprodusa 30 Hz - 20 kHz
Diafonia intre canale 70 dB
de 8 Q
Capsula circuitului Sil - P
schema pentru
stereo se n Anexa 5.
S.C. "T.M." S.R.L. tel. : 056- 10038Q
sir. Miron Cos/in nr.2 HX)() Timi:;oara
TDA1551Q 20
Circuitul TDA 1551 Q este un amplificator de putere destinat stereo, n punte sau quad, n care
puterea este 2x22 W sau 4x11 W.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
un bus de prin care circuitul poate fi trecut n mod de lucru MUTE sau STAND-BY.
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (V
cc
= 14,4 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Coeficient de distorsiuni (? OUT = 2x22 W)
(POUT = 4xl l IN)
2x22W
16 V
0.1 V
35 mA
< 10 %
< 10 %
Tn tensiune 48 dB
Gama de 30 Hz . 20 kHz
Raportul semnallzgomol (POUT = 4xl 1 W) > 60 dB
de sarcina 4 Q
(pentru quad) :! Q
Capsula circuitului SIL - P
schema cu quad
se n Anexa 6.
S.C. -T.M. M S.R.t. tel : 056 j gQ389
str. Miron Cos/In nr.2 1900
TDAJ,. SS l Q
Canr
s t ...... " r--....J..----L-....;
i n pu n t",.
220 ...
I NPUT 1 0--1 rr-l'-f---- ---j
l NPUT 20--1 f-"'''-II-'-------I-
2 20 ...
,
le sus :
,
,
,
, ,
CONT ROL
Vp / 2
<?-
u
NC
t:-
"
<:ND
21 TDA 1552Q/1553Q

Circuitele TDA15520fTDA1553Q sunt amplificatoare de putere n 8, destinate stereo
in punte, n gama de audio, n care puterea este de 2x22 W. Circuit ele sunt vi rtual identice, cu
faptului TDA1553AQ are difuzoarel or.
Circuitele au incluse n structura lor la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
220 ...
TDA1SS2Q
TOA1SS3Q
TOIHSS3fi1Q
lNPUT 10--11-''-+----,----1
1 NPUI :2 o-j 1-'"'--+---4----1
220 ...
2200 ...
Confifil ... ,...ti e
Putere maxima de (V ce = 12 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de int rare
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 2x22 W)
2x22W
16 v
0,1 V
<" 10 %
n tensiune 48 dB
Gama de 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal /zgomot (POUT = 2x22 W) :> 60 dB
de
Capsula circuitul ui
4 0
SIP - P
S. C. 7 .M." S.R.L. tel. 056-1$)0389
str. Miron Coslin nf.2 1 fXX)
TDA 1554Q/1555Q
22
Circuitele TDA 15540fTDA 15550 sunt amplificatoare de putere n B, destinate stereo
sau quad n gama de audio, n care puterea nu 4x11 W sau 2x22 W pe
de de 4 n Cele circuite sunt virtual identice, cu faptului TDA 15550 are ncorporat
un sistem de a distorsiunilor. Circuitele au ncorporate MUTE/STAND-BY precum
la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 14.4 V)
Tensiune de alimentare
Tensi une ae Intrare maxima
Coeficient de dlstorsiun: (POUT = 4x11 W)
4x11 W
16 v
0, 1 V
< 10 %
n te nsiune 20 dB
Gama de frecvente reprodusa 30 Hz - 20 kHz
Raportul se mnal/zgomot (P
OUT
= 4x 11 IN) > 60 dB
Rezistenta de Qotimll
Capsula CIrcuit ulUI
4<'l
SrL - p
schema pentru quad
se in Anexa 7.
s.c. - S.R.L. Iei 056- 190389
!i lr MIron Cos;m nr 2 1900
220n
TQIHS54'"
10';:"1 5 55Q
1 NPUT 1 0---1 11'-11--.----1
it>-
I t'l P U T 2 o-j f-"''''--I--<----1.
220"
Z200u
d'fi t O.-t,on
L---i--+-+-+----J .J.t .c t 0 '-
7 11
!---' _ ____ --o<'"

23 TDA 1904/1905
Circuitele TDA 1904rrDA 1905 sunt amplifi catoare de put ere destinate n gama de
a dio, n care puterea nu 4 W (maxim 6 W) pe de de 4 n. Circutele
pri n puterea pe - pentru TDA 1904 puterea este 4 W;
- pentru TDA 1905 put erea este 5 W;
Circuitele au incluse n structura lor la la scurtcircuit al la V
ee
sau la
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
___ ,._-,
r }"
H,n h
:3 4 7u
Putere de (V
cc
= 12 V)
TDA1904
TDA190S
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare maxima
Tensiune de intrare
Curent de ali mentare (Vin = O)
Curent de vrf repeti tiv la
4W
SW
4V
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW)
(POUT = O.S W)
(POUT = 4 W)
20 V
1,3 V,,_v
10 mA
2,OA
0,4 %
0,8 %
8%
in tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 4 W)
Rezi sten!a de optima
Capsula circuitului
7S dB
40 Hz - 40 kHz
SO dB
4Q
SDIP-16
S. C. "T.M." S.R.L. tel .. 055HI0389
sir Miron Coslin nr.2 1900
TDA2002 24
Circuitul TDA2002 este un amplificator de putere n 8, destinat n gama de
audio, n special auto, n care puterea nu 8 W pe de de 2 n.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 14,4 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
8W
8V
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 50 rnW)
28 V
0,3 V
45 mA
3.5A
0,15 %
0,5 %
10 Ok
52 dB
(POUl = 0.5 W)
(POUl = 8 W)
n tensiune
Gama de reprodusa
Raportul semnallzgomot (PaUT = 8 W)
40 Hz - 20 kHz
55 dB
de
Capsula circuitului
Supra fala radiatorului
S. C. -T.M. S.R.L.. tel. ; 03tj1!X)38P
sir. Miron Cos/m fII'.2 1roD
4 0
PENTAWATI
min. 30 cm
2
TOR2 C02
220 <17
2 .2
25 TDA2003
Circuitul TDA2003 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n spe-
auto, n care puterea nu 10 W pe de de 2 n.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
TDA2003
Putere de = 14,4 V) 10 W
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mVV)
(PaUl = 0.5 W)
(Paul = 10 W)
8V
18 v
0.3 V
45 mA
3.5A
0,15 %
0,5 %
10 %
n tensi une 52 d8
Gama de 40 Hz - 20 kHz
Ra portul semnal/zgomot (POUT = 10 VV) 4G dB
de 4 J.)
Capsula circuitului PENTAWATT
radi atoru!ui mi n. 30 cm
2
S.C. - S.R.L. fel.: 056- 190389
L ________ _________________ .. nr.2 1900
TDA2004
26
Circuitul TDA2004 este un amplificator de putere dual n 8, destinat n gama de
audio, n special aparate aut o, n care puterea nu 2x10 W pe de
de 2 n.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 14,4 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensi une de alimentare
Tensi une de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
2xlOW
8V
28 V
Coeficient de (P
OUT
= 50 mW)
0. 1 V
65 mA
3.5A
0, 15 %
0,5 %
10%
(POUT = 0.5 W)
(POUT = 2xl0 W)
in tensiune 42 dB
Gama de 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2xl0 W) 45 dB
de
Capsula circuitului
Supra fala radiatorului
S.C. - r ,M. - S. R.L. IeI.: 056-190389
sIr. Miron Costm nr 2 1900
4Q
MUl TIWATI-ll
min. 70 cm
2
1 0"'2004
'u
iNPUllo----Q
2 TDA2005
m;uitul TDA2005 este un amplificator de putere dual n B, destinat in gama de
,e audio, n special aparate auto, n care puterea nu 2x6,5 W pe de
:E.t. Q. sau 2x10 W I 2 n.
ircuitul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
nele ale circuitului sunt prezentale n continuare:

Iz
fJ
2 20 ....
TDA200S
"
100"
2200 ....

vee100 ....
"
I
OO
"

220 ....
1 2010.
'"
Z,Z
Putere maxima de (V
cc
= 14,4 V) 2x6,5 \IV
Tensiune de alimentare minim 8V
Tensiune de alimentare maxima 28 V
Tensiune de intrare 0,1 V
Curent de alimentare (Vin = O) 65 mA
Curent de vart repetitiv la 3,5A
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 50 mW) 0,01 %
(POUT = 0,5 W) 0,1 %
(POUT = 2x6,5 W) 10 %
in tensiune 40 dB
Gama de 30 Hz- 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2x6,5 W) 55 dB
de 4 Q
Capsula circuitului
radiatorului
MULTIWATI-l l
min. 80 cm
2
S.C. MT.M. S.R.L. tel. : 056190389
str. Miron Costin nr.2 1900
TDA2006 28
Circuitul TDA2006 este un amplifi cator de putere n B, cU tensiune de alimentare des-
tinat n gama de audio, n care puterea nu 12 W pe de
de 4 n
Circui tul are incluse n structura sa la la scurtcircuit al la V
cc
sau la
Unele ale circuitului sunt prezentat e n continuare:
Putere de (V
cc
= .16 V)
Tensi une de alimentare
Tensi une de maxima
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de dislorsiLlIli (P OUT = 50 mW)
(POUl = O,S W)
(POUl = 12 W) .
In tensiune
12 W
.3 v
;t.24 V
0,1 V
20 mA
3,4A
O.Ol S %
0,05 %
8 %
30 dB
Gama de reprodusa
Raportul semna!lzgomot (P
OUT
= 12 W)
de
20 Hz - 100 kHz
45 dB
Capsula circuitului
radiatorului
S.C. S.R.L. -Iei 056-190389
str. Miron Cos/m fi(' 2 lrxJO
4 0
PE NlAWATT
min. 60 cm
2
,.
TOA2006
lN4QO 1
1
riDa ....
' " ( NPUT o- - IQ- ,
,
lN4001
2 2 k
,
,.
'"
0
l OOn
""
29 TDA2007
Circuitul -,DA20u l este un amplificator de putere dual n 8, destinat n gama de
audio, n care puterea nu 2x6 IN pe de de 8 n.
Circuitul are incluse n structura sa la la scurtci rcuit al la Vc;c sau la
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
I.' 220... <J l -J
r--I.ll- I '" .,o00 j
< 2200u
,
TOA2007


220u
. w
.l
Putere de 0I
cc
= 12 V)
TenSiune de alimentare
TenslLJne de alimentare
Tensiune de i nt rare
Curent de alimentare (Vin = O)
2x6W
8V
25V
0,1 V
48 mA
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 2x6 W)
3,5A
8%
in tensiune
Gama dl:: frecven!e
Raportul semnal/zgomot (P out = 4 W)
de opti ma
Capsu!a ci rcuitului
radiatcrU!UI
40 dB
30 Hz - 20 kHz
50 dB
8
SI P - P
tni n. 60 cm
2
S.C. S.R.L Iei.: 056- 190389
sll. Miron Cos/In nr.2 1900
TDA2008
30
Circuitul TDA2008 este un amplificator de putere n B, destinat n gama de
audio, n care puterea nu 12 W pe de de 4 Q .
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau Vrx; 0I
p
, iY
p
), ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Dutere de [V ce = 12 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensi une de alimentare maxima
TenSune de :n!rare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv ta
Ccerlcient ds dlstor:>iuni (P = 12 W)
in tenSiune
Gama de reprodusa
Raportul semnat/zgomot , P
our
= 12 W)
de opiima
Capsula circuitului
Supr .. r?diatorutUi
S.C. -r.M. W S. R.L. IeI.' 056-1 90389
sir . 1Ii/fan Cosllflllt .2 1900
12 'vV
10 V
28 V
0,1 V
65 mA
4A
8 %
40 dB
30 Hz - 20 kHz
55 dB
4 Q
PENTAWATT
min. 60 cm
2
_ 1000\.
I I
}J
.I.DOn
TDA2009/2009A
ircuitele TDA2009fTDA2009A sunt amplificatoare duale de putere n AS, destinate de
fidelitate n gama de audio, n care puterea nu 2x1 O W pe de
::e;t n
ircuitele au incluse n structura lor la ia scurt circuit al la V
ee
sau la
::r::u I TDA2009A este o a lui TDA2009, selectat pentru de fi delitate care are
un circuit de a la scurtcircuit n curent alternativ. Circuitele pot furnil a putere de
mare, cu distorsiuni reduse, att n varianta stereo ct n punte (25 W /4 .0).
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
: .. .?UT 2 0---(1
'"
Putere de (Vcc = 12 V) 2>1.10 W
Tensiune de ali mentare 8 V
Tensiune de alimentare maxi ma 28 V
Te nsiune de intrare maxi ma 0, 1 V
Curent de alimentare (Vin = O) 80 mA
Curent de vrf repetitiv la 4,5 A
Coeficient de distorsiu ni (POUT = 2X1 O VI/) < 0.2 %
n tensiune 40 dB
Gama de 30 Hz 80 kHz
Raportul semnaVzgomot (P
OUT
= 2x l O W) > 60 dB
de 4 Q
Capsula circuituluI MUl ITWATT-l1
radiatarului mjn, 80 cm
2
S. C. S.R.L. fe l .. OS6 1(}0389
sir. Mlf"on Cos/in nf,2 1900
TDA2010 32
Circuitul TDA2010 este un amplificator de putere cu tensiune de alimentare destinat apli-
de medie, n gama de audio, n care puterea nu 18 W pe
de sarci na de 4 n.
Ci rcuitul este protejat la scurici rcuitarea la sau V
cc
(V
p
, ct la domeniului
de de
Ur.ele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (Vc;c = .:t..16 V) 18 W
'rensil.me de alimentare
Tensiune de al imentare
de intrare
Curent de alimentare (V
u
} = O)
Curent de vrf repetitiv . la
Cosficient de distorsiuni (POUT = 50 mW)
(POUT = 0,5 W)
WOUT = 18 W)
in te nsiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (?OUT = 18 W)
::le
Capsula ci rcuitului
-5 V
-20 V
0,2 V
45 mA
3,5A
0,025 %
0.05 %
10 "/0
50 dB
20 flz - 20 kHz
62 dB
40
SPLlT- DIP14
radiatarului
cu radiator ncorporat
min. 80 cm
2
S.C. S.R.L. 'ei: 05611)0389
s'r Miron Costin fi! 2 1900
TDA20 J. O
100n
1 NPUT <>--1 f-.---"--j
,-____ -.-<>.v
1
33 TDA2020
Circuitul TDA2020 este un amplifi cator de putere cu tensiune de alimentare destinat apli-
n gama de audio, n care puterea nu 15 W pe de de 4 Q .
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
' :+:Y
p
) , ct la domeniului
.:E de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
TDM:;'0 20
IOOn
,. 0.--1 i- , --.---'-'-1
1001-,
Putere de (V
cc
= ;t1 4 V) , 5 W
Tensiune de al imentare minima
Tensiune de alimentare maxi' !1fi
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (V'n ;:: O)
Curent de varf repetiti v !e.
Coeficient de distersiull' (P OUT:: 50 mVV)
(POUT = 0.5
(P
OUT
= 15 Vlj
z..5 V
:!...22 V
0.25 V
100 mA
3.5 ,0.
0,\ 5 %
1%
i O ,%
in te .... Slune
Gama de
42 da
20 Hz20kHz
450B Raportul semnal/?gom"t (P uur = 15 'N)
rle sarcina
'"'
SPLlT DIP14 Capsula circuitulUi
radiatorului
cu r .;Jdl awr rncorporat
ao cm
2
S.C. M. S.R.L tel (51).190389
Sir Miron CaMin nr 2 1900 I
TDA2030/2030A
34
Circuitele TDA2030fTDA2030A sunt amplificatoare de putere n AB cu alimentare des-
tinate de fidelitate, n gama de audio, n care puterea nu 15 W pe
de de 4 D.
Circuitel e sunt protejate la scurtcircuitarea la sau V
ec
(V
p
' -='vp) , ct la domeni-
ului de de printr-o de limitare a puterii maxime de
Circuitul poate furniza la mari (3,5 A) cu distorsiuni armonice de nelinearitate reduse. Circuitul
TDA2030A este o care permite putere de mai mare (18 W I 4 D) cu distorsiuni reduse
1%) domeniu extins al tensiunilor de alimentare la g2 V) .
Unele ale circuitelor sunt prezentate n continuare:
Putere dt:: .... (V
cc
'= ..15 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare maxllna
Tensiune ae mtrare
Curent de ahmentar6 C""i,l :: O)
Curent de vrf repetit iv la !e:;We
Coeficient de distorsiuni {P ()IJT :: 15 W)
in tensiune
Gama de reprodusa
Raportul semnal/zgomot (Poul = 15 W)
de
CapSllla circuitU!l:i
Supra taIa radlatorului
s.c. HT.M. S.R.L iei
:;/r Miron Cos/m nr 2 1900
15W
:!..6 V
!J,2 V
0,25 V
100 mA
3.5 A
< 2 %
30 dB
20 Hz - 100 kHz
> 60 dB
4
PENTAWATI
mi n. 80 cm
2
10010<
'"
INPUT 0---1
10 0k
.1. 0010<.
"" T
T OA2 1.130
TDA2040
ircuitul TDA2040 este un amplifi cator de putere in AB cu alimentare destinat apli-
.="1IIf'" de fidelitate , in gama de audio, in care puterea nu 22 W pe
:E de 4 fl. Acest circuit are structura ca integratul TDA2030, dar puterea in
.::crentul maxim de au valori mai ridi cate. De asemenea, domeni ul tensiunilor de ali-
-e-.;; re este extins.
Circuitul este protej at la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
' :tY
p
) , ct la domeniului
:E de
Unele ale circuit ului sunt prezentate in continuare:
TOO::;204 0
' "
:-' -. v---JO-..--'-i
"'so
820p
lOOn
"O
Putere maxima de (V
cc
:= -:..18 V)
Tensiune de a"limentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de int rare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
a UT
= 50 mW)
(P
OUT
= 0, 5 W)
(POUT = 22 W)
n tensiune
22W
!.3 V
28 V
0,1 V
65 mA
4,2A
0,2 %
0,25 %
< 2 %
30 dB
Ga ma de 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (POUT = 22 W)
de
dB
40
PENTAWATI
mi n. 85 cm
2
Capsula circuitului
radiatorului
S.C. " T.M." S.R.L. Iei 056-190389
str Miron Cos/m nr 2 1900
TDA261 0/261 OA 36
Circuitele TDA261 DfTDA261 DA sunt amplificatoare de putere destinate n gama de
audio, n care puterea nu 7 W pe de de 8 n. Circuitul TDA261 DA prin
caracteristica de P
auTm
" = 4 W cU R
L
= 16 n.
Circuitele sunt protejat e la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
' :!:V
p
) , ct la domeni -
ului de de
Unele ale circuit elor sunt prezent ate n continuare:
Putere de (Vr.c = 16 V) 7 W
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin ;: O)
Curent de vrf repetil1v 13
6V
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 50 mW)
(PauT = 0,5 IN)
(PauT = 7 IN)
35 V
0.25 V
60 mA
1,5 A
0,015 %
0,05 %
8%
in tensiune
Gama de reprodusa
Raportul semnal/zgomo: (P out = 7 W)
Rezisten\a de
Capsula circuituluI
radialorului
S.C. !el 056 ;9038S1
sIr. Miron Coslln nr 2 1900
42 dB
20 Hz - 20 kHz
60 dB
8
SPLl T- DIP16
min. 50 cm
2
TDA2611/2611A
Circuitele TDA2611fTDA2611A sunt amplifi catoare de putere destinate aplica\lIIor n gama de
- . in care put erea nu 6,5 W pe de de 8 n.
Ci rcuitele sunt protej ate la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
, '!,vp). ct la domeni-
- de de
Unele ale circuitelor sunt prezent ate n continuare:
Putere , naxlmcj de IeSire (\!cc = 16 V)
Tensiune de ahmentQre
de
Tensiune de mtrare
Curent Ci t' alimentare (Vin :;: O)
Curent (1e '!rf la
6,!JW
6V
25 V
1"\15 V
: :5 mI'
3A
Coefic;ent de distorsiuni (P
OUT
:;: 50 mVV)
(POUT = 0,5 W)
(P
OUT
:: 6 W)
0,2 %
0.254"
1 '.'0
in le'I";L.I'lE:
Gama de frecv,:,n\o; leprodl.lstl
semnal/zgcmot {P
OLiT
::: 6
Rezistenta de sarclnt.
Capsula clrclJltul ui
radiatorului
d8
30dz- 20 kHz
68 dB
8
SI P - P
min. 35 cm
2
S.C. HT.M. - S.R.L Iei 056-190389
.sIr Miron Cos/m nr2 1000 rima;oara
TDA2613
38
Circuitul TDA2613 este un amplificator de put ere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 6 W pe de de 8 n. Este varianta mono a lui TDA 1521 A respec-
Hl-Fl din standardul DIN 455001lEC268. Schema de este cu alimentare
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
, .v
p
) , ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (V
cc
= !.12 V)
Tensiune de alimentare
asimetrica
Tensiune de alimentare
asi
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Coeficient de distorsiur.i (P OUT = 6 W)
n tensiune
6W
.7,5 V
15 V
oJOV
40V
0.1 V
70 mA
< 0,5 %
30 dB
Gama de
de optima
Capsula circuitului
:)0 Hz - 20 kHz
80-
SIL - P
radialorului mi n. 35 cm
2
schema cu alimentare
se n Anexa 8.
S. C. NT.M. N S.R.L. Iei.: 056-ffX}38g
sir Mlfon Costm nr.2 1900
mn Y
1 NPUT 0---1 f-I'-I--.----j
TO .. 2613
--L
_T
100 ...
o"eou

TDA2822/2822M
Circuitele TDA2822fTDA2822M sunt amplifi catoare duale de put ere destinate n gama
=-'= audio, n ca re puterea nu 2x1,7 W pe de de 8 (), Circuitul se
-o--2'c pnn tensi une de alimentare distorsiuni armonic" mici , consum redus posibi litatea
stereo sau n punte. Circui tul TDA2822 are POWERDIP, Iar va riantele TDA2822M
--:: au MINIDIP (plastic cu 8 terminale) , cu reducerea a puterii de (Ia
N )
Circuitele sunt protejate la scu,1circuitarea la sau V
ec
(V
p
' c:.'vp) , ct la domeni-
__ je de Unele peliormante ale ci rcuitelo' Sun! p.-ezentate n continuare,
Te' .. :?SZ:?M


4i( " ,'ii . l<:. 1:; '
i
..J....
Putere maxima de (V
cc
:: 12 V)

TDA2822M
TenSiune de alImentare
TenSiune de alimentare
TenSiune de mtrare
Curen: de a!lment are (Vin:: O)
Curent dE: -. rf repetitiv la
CoefiCient de distorSiuni (POUT:: 50 mV\!)
(POU, = 0,5 W)
(P OUT = 1.7 W)
2x1 ,7 W
2,1 W
(1.8V)3 v
15 V
0, 1 V
9 mA
1 A
0.1 %
0,1 %
< 2 %
. n tenSIune 40 dB
Gama de frecvente 10 Hz 15 kHz
Raportul semnal/zgomot (POUT :: 2)( 1,7 W) 47 dB
ReZistenta de! 8 Q
Capsula CirCUitulUi TDA2822 PQWERDIP
TDA2822M MINIDIP
S. C. S.R.L. fel 056- 190389
; rr ."-llfon Cos/In m 2 1900
TDA28245 40
Circuitul TDA2824S este un amplificator dual de putere destinat n gama de
audio, n care puterea nu 2x1,8 W pe de de 4 Q. ntre TDA2824
TDA2824S este varianta de DIP-16 la TDA2824 respectiv SIP-9 la TDA2824S.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
, V
p
), ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 9 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv ia
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW)
(P
OUT
= 0,5 W)
(POUT = 2x1 ,7 W)
2x1,8 W
3V
15 V
0,1 V
12 mA
1,5 A
0.2 %
0,8 %
<: 2 %
" 40 dB
Gama de 10 Hz - 15 kHz
Raportul semnal/zgomot (P oul = 2xl,7 W) 47 dB
de
Capsula circuitului
s.c. -r.M.
W
S.R.L. 1(01 056-190389
str. Miron Coslm (Jr.2 1900
H 2
SIP - P
rDA282<1S
HlJ----'-H
47 ....
1 NPUT o-----J h-'---H
'"

(
-L
'1 ----"1r--.' -ovcc
.l.- i
8 <l7.:r"
-L-L
41 TDA2870
Circuitul TDA2870 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
puterea nu 12 W pe de de 4 Q .
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
, '!:,vp), ct la domeniului
::le de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
TOA2870
100 ...
lNPUT "1--'-1
lOOk 10
1

loouI I loon
100 ...
Loaa ...
100 ...
Putere de (Vcc;:: 26 V) 12 W
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensi une de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
9V
32 v
0.2 V
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mV\l)
40 mA
3,5A
0.025 %
0,05%
in tensiune
(POUT = 0.5 W)
(POUT = 12W)
Gama de
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 12 W)
Rezistenta de
Capsul a circuitului
radiatorului
10 %
45 dB
30 Hz- 20 kHz
62 dB
4 0
SIP - P
min. 4S cm
2
S.C. 7.14. S .R.L. tel.: 0,56 ' 90389
sir. Miron Caslm nr.2 1900
TDA3000
42
Circuitul TDA300 este un amplificator de putere, destinat II' gama ce audio, n care
puterea nu 15 W pe de de 4 O.
Circuitul este protejat la scurlcircuitarea la sau V
cc
(V
p
, '!Y
p
) , ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 20 V) 15 W
Tensiune de alimentare
Tensi une de al imentare
Tensiune de intrare
Curent de ali mentare (Vin ::: O)
Curent de vrf repetitiv la
12 V
26 V
0.5 V
65 mA
5 A
Coeficient de distorsiuni (P OUT::: 50 mW)
(P
OUT
= 0,5 W)
(POUT = 10W)
0,2 %
0,25 %
2%
in tensiune
Gama de reprodusa
Raportul semna!/zgomot (P
OUT
::: 12 W)
de
Capsula circuit ului
radiatorulul
s.c. S.R. L. tel.' 0515190389
sIr Miron Co.stm IV < 1fXJO
36 dB
18Hz - 22kHz
62 dB
40
SIP - P
min. 60

INPUT o-,_-'-j
>.
r
1
43 TDA4920
Circuitul TDA4920 este un amplificator dual , de putere, destinat n gama de audio,
-n care puterea nu 2x5 W pe de de 2x4 n.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sa u Vr;c (V
p
, ct la domeniului
:le de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
TDA4920
2,"
4 70 ....
! NPUT
H
47
1,.1
H
07"
INPUT 0---1
,
<l 70n
2'"


...L
.1. .LOD'"'---v:v--l H
1 100,..
Putere de 0I
cc
= 12 V) 2x5W
Tensiune de alimentare 4 V
Tensiune de alimentare 12 V
Tensiune de intrare 0,1 V
Curent de alimentare (Vin = O) 15 mA
Curent de vrf repetitiv la 2,3 A
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 0,25 %
(PaUT = 0,5 W) 0,5 %
(P
aUT
= 2x5 W) < 10 %
in tensiune 48 dB
Gama de 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 2x5 W) 68 dB
de
Capsula circuitului
radiatorului
4 Q
SIP - P
min. 35 cm
2
S.C. -T.M. - S.R.L. Iei," 0.56190389
sir. Miron Cos/m nr.2 1000
TDA4925 44
Circuitul TDA4925 este un amplificator de putere destinat n gama de audi o, n care
puterea nu 2x6,5 W pe de de 2x4 O.
Circuitul est8 protejat la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
, "!:V
p
) , ct la domeniului
de de
Unele ale circuit ului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (Vr.c = 28 V)
Tensiune de alimentare minima
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (" in = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 50 mW)
(PaUT = 0,5 W)
(P
auT
= 2x6 W)
2x6,5 W
3,5 V
28 V
0,5 V
30 mA
2,5 A
0,01 %
0.1 %
8%
in tensiune 40 dB
Gama de reprodusa 30 Hz - 20 kHz
Raportul 3emnallzgomo: (P
OUT
= 2x6,5 W) 49 dB
Rezistenta de
Capsula circuitului
radialorului
S. C. S.R. L. Iei 056-190389
sIr Miron Coslm nr 2 HXJO
40
Slp P
min. 60 cm
2
"---I H
1 100,...
1 2::" i I 1201<
1 1- I

45 TDA4930
Circuitul TDA4930 este un amplificator de putere destinat n gama de audio, n care
:luterea 2x10 W pe de de 2x4 n
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
, Yp)' ct la domeniului
oe de
Unele ale circuitului sunt prez.entate n continuare:
Putere de (V
ec
= 20 V)
Tensiune de aliment3re
Tensi une de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de altlllentare (Vin :: O)
Curent de v5rt" repAtitiv la
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW)
(POUT = 0,5 W)
(P
OUT
= 2x10 'vV)
2xl 0W
8V
26 V
0.15 v
3('1 '11A
3,6A
0,2 Gir
0,25 %
<.10%
i n tensiune 30 dB
Gama de frecvente 30 rl z . 20
Raportul (P
OUT
= 2>< 10 Wi ,;C d8
de SJ,c:in;;; opti: It: 4! ,
Ci:lpsula ci rcuitL!L' S:P P
ra,;:il atorlitUI mi!", 55 el.";:'
".C. HT. M. H S.R.L lei
str Miron Coslm nr.2 1900
TDA7050(T)
46
Circuitul TDA7050(T) este un amplificator dual de putere destinat stereo sau n punte
n gama de audio, n care puterea este de maxim 150 mW, proiectat special pentru
cu Circuitele se prin tensiune de alimentare foarte Ci rcuitul TDA 7050T este vari anta
pentru tehnologie de implantare SMD, a circuitului TDA7050.
Ci rcuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau Va; (V
p
' :!:V
p
), ct la domeniul ui
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere Il1gxim de ::; 4,5 V) (BTL) 150 mW
Tensiune de alimentare minima 1,6 V
Tensiune de alimentare ma,dma 6 V
Tcns!u:le de Intrare maxima 50 mV
Curent de (Vin = O) 3 mA
Coeficient de distorsiuni WOUT:: 150 mW) < 10 %
Tn tensiune 26 dB
GelIT,:..! de li 30 Hz . 20 kHz
de sarCina optin 32164 O
Caps'JI8 circuitUlUI SOP
sC/1ema cu in punte
se n Anexa 9.
s . c . - S.P.. L Iei O,)(j-1j}OJi:]
str Miron Co.slm fIF.2 1900
- --r;-T--'''
rO&:l70S0(T) 6, n<
r-_...J. __ I
100U
,--'
>--j--L' -1, l'

i l
:;:;::1.
f J--L
INPUT o--J '
L.+---,
.::.-
TDA7052/7053
Circui tele TDA7052rTDA7053 sunt amplificatoare de putere destinate mono BTLsau
>:",-eo BTL n gama de audio, n care puterea nu 1 W/2x1 W pe de
=" S .. 25 D. Circuitul TDA7052 are ncorporat un preamplificator cu defazate cu180' etaje
- a e de 1 W, lucrnd astfel numai n Inono n punte (BTL). Circuitul TDA7053 este realizarea
' :"C'2" a lui TDA7052, lucrnd ca amplificator stereo cu conectate BTL.
Circuitele sunt jJrotejate la scurlcircuitarea la sau V
ee
(V
p
' :!:V
p
) , ct la domeni-
de de
Unele aie circUitului sunt p,ezentate n continuare:
Putere de (V
cc
= 12 V)
Tensiune de alimentare minlnla
Tensiune de alimentcrt:'
Tensiune de ir:trare maxima
Cwrenl de alimentare 01ln = O)
Coeficient de distorsiUni (POUT = 2 IN)
n tenSiune
Gama de reprodusa
Rezistenta de TDA7052
Capsula cl,ClJitulul TDA7052
TDA7053
;QA7053
2W
3V
18 V
0, 1 V
10 mA
<"10 %
39 dB
30 Hz 20 kHz
80
25 !2
DIL 8
Ol L16
schema de a circuitu-
lui TDA 7052 se in Anexa 9.
S.C "T.M. " S.R.L Iei 056190369
Miron (;11.<1 .. , " , ? " 11"" T._. ___
TDA7055Q 48
Circuitul TDA7055Q este un amplificator dual n punte, de putere, destinat n gama de
audio, n care put erea nu 2x6 IN pe de de 8 Q. Circuitul se remar-
prin posibilitat ea la tensiuni de aliment are red use de asemenea, prin pi nUlui de con-
trol MUTE' STAND-BY. Ci rcuitul este conceput lucreze doar n conexiuni stereo-BTL.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
, ct la domeniului
de de
Unele ale ci rcuitului sunt prezentate in continuare:
PUiere de (Ve.; = 12 V)
TenSiune de alimentare
TenSIune de alimentare maxima
Tensiune de Intrare maxima
Curent de alimentare (Vin == fJ)
Curent de varf repet itiv la
CoeficIent de distorslunt (POUT = 2)(6 W)
rn tensiune
Gama de
de
f: ansula Ci rcuit ulUI
Suprafata radJatorul ul
S.C. S.R.L. Iei" 0.56- 190389
Sir M/f on Cos/m nr 2 1900
2x6W
3V
18 V
0.1 V
10 mA
2.8A
< 10 %
40 dB
30 Hz - 20 kHz
80
SIP - P
mrn. 35 cm
2
TDQ'lOSS,",
1.
9 . 1 2
..L.
Q
+ --.-.J..-_ -,lOOU
49 TDA 7056/7057Q
Circuitele TDA7056ITDA7057Q sunt amplificatoare de putere in punt e (mono sau stereo), destinate apli-
::a. il or in gama de audio, in care puterea nu 3 W I 2x3 W pe de
J 16 O. Circuitul TDA 7056 poate fi utilizat doar in mono BTL, iar TDA7057Q doar in
sereo BTL, structurii interne acestei TDA 7057 este "dublul" lui TDA 7056.
Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea la sau V
ee
(V
p
' Y
p
) , ct ia dorneni-
_ ui de de
Unele ilie circuitel or sunt prezentate in continuare:

,--------,,--0,"
.:.oo'll _ 220 ....
]C_L
,
INPUT
S k )+-.1...+-f
,
Putere de (V
cc
::: 12 V)
TDA7056 3 W
TDA 7057 2x3 W
Tensiune de alimentare minima 3 V
de alimentare 18 V
Tensiune de intrare maxima 0, 1 V
Curent de alimentare (ViII;' O) 10 mA
Curent de varf repetitiv la 2,8 A
Coeficient de di storsiuni (P
aUT
::: 3w12x3 W) < 10 %
in tensiune 39 dB
Gama de 30 Hz - 20 KHz
Raportul semnalJzgJmot (P
OUT
::: 3wf2x3 W) 68 dB
de sarcina 16 n
Capsula circui tu lui TDA7056 StP - P
rOA?057 MUlTi\VAlT-13
radiatorului
schema de = cir,; ' li-
fului TDA 7052 se n Anexa 10.
S.C -T.M, " S.R. L. tel 056-190389
sir Miron Co.slin nr2 1000
TDA7231
50
TDA7231 este un amplificator de putere destinat in gama de audio,
in care puterea nu 1,6 W pe de de 4 Q.
Circuitul se prin posibilitatea la tensiuni de alimentare reduse, ceea ce il
pentru
este protejat la scurtcircuilarea la sau V
cc
0I
p
, .:':,vp) , ct la domeni ului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate in continuare:
Putere de (V
cc
::; 12 V) 1,6 W
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
C .J rent de alimentare (Vjn :;: O)
1,8 V
15 V
0,1 V
3,6 mA
1 A
< 10 %
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 1,6 W)
in tensiune 38 dB
4OHz - 18kHz
Hl
DIP-8
Gama de reprodusa
de sarcina
Capsula circuitului
Suprafata radi atorulCJi
S.C. T.M. " S.R.L. fel. : 056j9038g
Miron Costin nr.2 HJOO Timiljoare
min. 35 cm
2
INPUT <>--r-.L+ -L
'"
51 TDA7233(D)
Circuitul TDA7233(D) este un amplificator de putere destinat n gama de
audio, n care puterea nu 1 W pe de de 4 n. Circuitul se prin ten-
siune de alimentare pinului de control MUTE. Varianta TDA7233D poate fumiza la o
putere de 1,6 W /4 n, avnd o (SIL-8) de TDA7233.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau Ve<; (V
p
, .v
p
), ct la domeniului
de de
Unele ele circuitului sunt prezentate n continuare:
,-----...---...--<>'.
TDA7233
I
I NPUT <>-...---'--+ --l
4 70 ....
Putere de (V
cc
:: 12 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de ali mentare (Vin = O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 1 W)
n tensiune
Gama de
de
Capsula ci rcuitului TDA7233
TDA7233(D)
lW
1,8 V
15 V
0,1 V
3,6 mA
1 A
<: 10 %
39 dB
40 Hz -18kHz
40
DIP-8
S!L-8
S.C. -T.M. S.R.L. tel. ; 056-10038P
sir. Miron Cos/in nr.2 1000 Timls08fil
TDA7236 52
Circuitul TDA7236 este un amplificator mono cu BTL de putere foarte destinat
n gama de audio, n care puterea nu 16 mW pe de de
32 n Tensiunea de alimentare este foarte fiind dedicat pentru aparatura
Circuitul este protejat la scurtci'cuitarea la sau V
cc
(V
p
, ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere de (V
ec
= 1.5 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin:;: O)
Curent de vrf repetitiv la
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 16 IN)
Tn tensiune
Gama de
de
Capsula circuitului
S. C. WT.M. S.R.L. tel.: 056- 190389
str. Miron Cos/in nr.2
16 mW
0.9 V
1,6 V
0,1 V
1 mA
50 mA
< 2 %
31 dB
200 Hz - 10 kHz
32 Q
DIP-8

"n
'".u, o--i I-'+-C:::J-,C:J---j ,--c::::J----r-{=f--1
,
S. I.> lOOtJ
53 TDA7240A
Circuitul TDA7240A este un amplifi cator mono cu BTL, de putere destmat aplicatiilor
in gama de audio, n care puterea nu 20 W pe de de 4 Q. Circuitul
dispune de pin de control STAND-BY
Circuitul este protejat la scurl circuitarea la sa u V
ec
(V
p
ct la domen:ului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxlrna de (V
cc
= 12 vi 20 W
Tensiune de alimentare 6 V
Tensiune de alimentare 28 V
Tensiune de intrare maxima 0.1 \/
Curent de alimentare (Vin = O) 65 mA
Curent de varf repetitiv la 3,5 A
Coeficient de distorsiuni (POUT = 20 W) " 10 %
in tensiune 40 dB
Gama de 20 Hz - 20 kHz
de sarcm.a 4 O
Capsula cirCUitului MUL TI\J\:A:IT7
radiatorulu' mIr. 35 CIT::
S.C H S.R L .'el 05f. - 1C'03Sf;
':;11 M,'Qf) ':;oslm nrL liXJO
TDA7241
54
Circuitul TDA7241 este un amplificator mono cu BTL, de putere, destinat n
gama de audio, n care puterea nu 20 W pe de de 4 n.
Circuitul de TDA 7240A prin configurarea pinului de control STAND-BY.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
, :tVp), ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
Putere maxima de (V
cc
= 12 V) 20 W
Tensi une de alimentare
Tensiune de alimentare maxima
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (\'in = O)
Curent de vrf repetitrv la
Coeficient de distorsiur, j (P OUT = 20 W)
in tensiune
Gama de
Rezistenta de
Capsula ci rcuitului
radiatorului
S.C. S.R.L. Iei 056- 1!JOJ89
sir. MtrOil Caslm nf. 2 1900
8V
28 V
0,1 V
65 mA
3,5A
.: 10 %
26 d8
30 Hz - 25 kHz
4Q
MULTIWATI-7
min. 35 cm
2
'"
r NPUT 0-----I11-+"-+---1
s._
_ 22u
-Ll..
":1
f '7
!m"
55 TDA7250
Circuitul TDA7250 este un amplificator drive r stereo cu patru perechi n conceput
ca pilot pentru amplificator de putere stereo cu alimentare destinat de fidelitate n
gama de audi o, n care puterea este 2x60 W pe de de 2x4 D. Circui tul
dispune de pin de control MUTE I STAND-BY se cu un etaj final cu tranzistori com-
plementari.
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
' ct la domeniului
de de
L nele ale circuitului sunt prezentate n continuare:
47Cn
! Nf'UT o---j M--'-t-1
'"
2<.' ..
'. 'Wi.JT v--{
4 70n
CJ
lOOk
Putere de (V
ec
= .40 V)
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
2<100 W
:t.45 V
0,1 V
Curent de vrf repetitIV la ,!.5 mA
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 2x60 \IV) 0,03 %
fn tensiune 60 dB
Gama de 20 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
=2x60 W) > 75 dB
Rezisten!a de
Capsula circuitului
2x4 Q
Dlp20
s. c 7.M. - S.R. L. Iei 056.190389
,s tr Miron Cos/In nr 2 1000
TDA7255 56
Circuitul TDA7255 este un amplificator dual configurat cu BTL, de putere in B, destinat apli-
profesionale (HI-FI) n gama de audio, in care puterea nu 22 W pe
de de 4 D. (in BTL) sau 2x12,5 W I 4 Q in st ereo. Circuitul este conceput pentru auto audio
HI-FI, putnd debita in putere mare cu distorsiuni reduse dispune de o serie de terminale de control
speciale (FADER CONTROL, MUTE - compatibil TIL, STAND-BY, FEED-BACK)
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau Ve<; (V
p
, :!:V
p
) , ct la domeniului
de de
Unele ale ci rcuitului sunt prezentate in continuare:
Putere de (V
cc
:: 14.4 V) (BTL) 22W
TenSiune de alimentare
Tensiune de alimentare
Tensiune de intrare
Curent de alimentare (Vin = O)
Curent de vrf repet itiv 1a
Coeficient de distorsiuni (P OUT :: 22W)
rn tensiune
Gama de
Raportul semnal/zgomot (PeUT = 22 VI/)
de
Capsula circuitului
radi atoruiui
s.c. S.R.L. rei. 056-100389
sIr. Miron Coslm nr.2 1900
8V
28 V
0,3 V
80 mA
4A
0,05 %
28 dB
30 Hz - 20 kHz
> 58 dB
4
MULTIWATI-15
mln. 55 cm
2
'0'
lOD..,
INPUT + 0..---1
INPUT - o---j
100 ...
H
2 20 ...
}'oo ...
__
220 ...
mono
o>untw.
220n
I
57 TDA7256
Circuitul TDA7256 este un amplificator dual cu BTL, de putere, n B, destinat
n gama de audio, n care puterea nu 22 W pe de de 4
n. Face parte din categoria amplificatoarelor auto profesionale poat e furniza putere de mare cu dis-
torsiuni reduse, dispunnd de terminale de control speciale (MUTE - compatibil TTL, STAND-BY) .
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea la sau V
cc
(V
p
' !Y
p
) , ct la domeniului
de de
Unele ale circuitului sunt prezentat e n continuare:
100",

H G---
220... H10u
n
.lOD ...
Putere de (V
cc
= 14,4 V) 22 W
Tensiune de alimentare
Tensiune de alimentare maxime'!
Tensiune de Intrare
Curent de ali mentare (Vin = O)
3\1
28 V
0, 1 V
100 mA
Curent de vrf repetitiv [a 5,5 A
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
= 22 IN) 0,05 %
in Ifmsiune 36 dB
Gama de reprodusa 30 Hz - 20 kHz
RaportUl semnal/zgomot (PO
UT
= 22 W) > 58 dB
de
Capsula circultu!ui
radialorulUi
4 Q
MULTI WATI- 11
min. 55 cm
2
S. C. S.R. L. Ifll.: 055- 190JeQ
!ZII f, l"oo COS/III nr.2 HX)O
TDA7350 58
Circuitul TDA7350 est e un amplificator dual n AB. de putere . destinat n gama de
frecven\e audio. n care puterea nu 2x12 W pe de de 2 n sau 22 W /4 fl n
BTL.
Ci rcuitul dispune de pini de control BRIDGE / STEREO STA 'D-8Y est e protejat la scurt circuitarea
la sau V
ee
(V
p
. '!:V
p
) . ct la domeniului de de
Unele ale circuitului sunt prezentale n continuare:
Putere de (V
cc
= 14.4 V)
Tensiune de alimentare
2x12W
8V
Tensiune de alimentare 28 V
Tensiune de intrare maxima 0,1 V
Curent de vrf repetitiv 18 4 A
Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x12 W) < 0,8 %
in tensiune 35 dB
Gama de frecvente 30 Hz - 20 kHz
Raportul semnal/zgomot (P
OUT
= 2x12 W) :> 50 dB
de 4 Q
Caps!.Jla circuituluI MULTIWATT-11
radial orului min. 55 cm
2
s.c. "T.M. S. R.L. tel 05(;- 190389
sIr. Miron /)(. 2 1900 Tmli:; 08'fl
"0. " '-. +-->"
1 NP'JT v---1 r-- _
......jf-''-<>8TL I'S, :,-.",
59 TDA7360
Circuitul TDA7360 este un amplificator dual n AB, de putere de fideiitale, desti nat
ilor n gama de audio, n care puterea nu 2x12 W pe de de 2x4 D
sau 22 W pe de de 4 n n BTL.
Circuitul dispune de pini de control STAND-SY Ci.lPPING DETECTION, plus un pin special de
pentru BTL este proleja la scurtcircuitarea la sau V
ec
ct la
domf\Qi ului de de
Unele ale circuit ul ui sunt prezentate n continuare:
22 ....
H


I
"On "An.o ",-1--"''-1
I;-:pur O---1p' --+-1 2200",
1 NPU T o----j 1-'---+-1
2:20,.,
2..'VI
DT L.
, ,
Putere de (V
cc
= 14,4 V) 2x12 W
Tensiune de 6 V
Tensiune de alimentare 28 V
Tensiune de intrare maxima 0,1 V
Curent de repetitiv la 3,5 A
Coeficient dic;;tCfSIUni (POUT -, 2x12 W; 0,050/0
In tensiune 26 dH
Gama de 30 Hz - 20 kHz
Raportul3emnalizgcmct (PO:.JT::: 2X1 ;Z VII) > 55 dS
de sarcina
Capsula circuitl!Jui
radiawrului
4Q
MULTIWAlT-11
min.55cm
2
=
S. C. "T. M. S.R.L. IeI .. o:; i ifi030g
Sir. Mlf"on t:'os/in nr.2 1900
'"
,," 11
1801.
TOA10 1E
R..-c. lCI,
Pl.\<;
,
' o
p

I
2n2 ---L
T
27010<.
Anexa 1
St And-b\<;
voo
1 1"0
!OOn

220 ...
PQIoIER
--r--+-+
4
-- J 2:2 01> 1100n
"'i' 'i F
s.c. MT.M. S R
sir MI . . L. Iei 05
ron Cos/m nr.2 . 6-190389
1 goo
r'
Anexa 2
100k
220'"
INPUT 0-----1 f-O--''-H
100k
TDA1S10A
TDA1S 1S8
100k
100k
Con/' 9 .... r .. t i ..
S. C. HT. M. H S.R.L. tel .. 056-190389
Miron Costin nr.2 1900
Anexa 3
R L tel 0.5(;-190389
S.C. S. " ., 1POD
s:r M,ron Coslm nr
Anexa 4
TOA1S l,s Q
TOA1518Q
:220 ...
1 "' PUT 0----1
'-"-t-r--I
I
H
l .... " ... t
... . ff" ... . nc .
"01 t .,.,<i.
,
220..,
INPUT 0----1
T DA!S19 A
..,ono ... punt ...
,
S.C. lel. " 0561go389
S/.-. Moron CO!;/m n'.2 1
Anexa 5
S .C. " T. M. S.R.L. lel. _ 056-1903B9
str I/ltron Cos lm rr2 1900
Anexa 6
S.C. "T.M. " S.R.L. lel. ,056 f 90389
str. Mlfon Cos/in nr.2 1900
TDA lSS1Q
Conri'ilur ..
<lu .. d
{ du.,) ... .. o).
220,.,

lo-1r-L--t-,-----------1'

'0--1
220n
I NP UT
'0--1
220n
INPUT
'0--1 "
220n
, ,
1 C
'"'
1 C
,
,
,
220n
!NPUT :z :-ir

! .. ;>IJT
Anexa 7
S. C. - S .R.L. Iei 056.190389
sir Miron Cos/m nr 2 1900 Tlml:;Odfa
Anexa 8
S.C. NT.M. N S.R.L tel.' 056-19038Q
sir. Miron Cos/In N.2 11100
10 0,... ",90":L
2 20.,

1
100
...,
lNPUT o----,
I
Anexa 9
10':'70S2 ;r 0\1,.,
;-______ "-____________ --,100:1: =fal00U
.L
in
S.C. S. R.L. Iei '
sir. MIron Co,sfln nr,2 1900
Anexa 10
S. C. S. R.L. . tel .' 056- 190389
sir. Mi ron Costin nr.2 1900
TDA?OS7Q
1 NPUT 1>---,
J,
r-----------------.--.--<v.
3 100n
,...-_.L.. __ --, I I -< U
---
8 i o 5
1 4: 3 "
----
SO 8 / SOP 8 (S\AiJ)
"4 13- 12 l'
! 1 2 3 4
-'-- .
DIP 8/ DIL 8 / MINIDIP
DIP 14 / DIL 14 : SDIP 14/ SPlIT-DIP 14
are lerrninale zig-zag)
Capsule
1_
, 20 19 16 17 16 15 14 13 12 11 I
I
I
I
'-:_\ J __
DIP 20 / DIL 20 / POWERDIP
..... - , r-_:=
16 15 1011
-; __ r-1....-..:.=
13 12 11 10 9l
12345678
'.-=r- --..-:r, --[ r --1 -=- 1:T
DIP 16 / DIL 16 ; SDIP 16/ SPlIT-DIP 16
are termi nale Zig-zag)
deoarece nu o unificare a de denumire a anumitor capsule speciale, firme
diferite dau denumln diferit e pentru tip de De exemplu, capsula integratului TDA2005 este
MIJLTIWATT-11 la firma SGS, sa u DBS11 MP la firma PHllIPS. Un alt exemplu este TDA2030 a
se PENTAWATT la SGS- Ales, sau TO 220-5 la AEG. Deci, sunt redate mai sus desenele
capsulelor cu mai mul te denumiri sub care se pot in literatura de specialitate de la diverse firme.
S.C. S.R.L. Ie i ' 056-1903a9
str MIIOI! Coslm nr 2 1000
Capsule
TO 220-5
PENTAWATT
I
O
I

C>
2 3 4 5


"
mJ
, ,
, ,
SIL 9 MPF*
C>
TO 220-7
12345 67
, .. LTIWATT-7
I

"
-'
,.-
"
'-,
"

' ,
'u
SIL 9MP*
- c= J3S gp'
* La aceste tipuri de capsule de putere, numele depinde de de
De exemplu: SIL 9MPF I SIL 11 MPF I SIL 13MPF. Se mai numesc MUL n -1 _ _ ,''''' TI 11 , MUL-
TIWATT 15, echivalent cu DBS 11MP respectiv DBS 15MP). S-a adoptat de asemere: rri re gene-
SIL-P, SIP-P (Single-In-Line Power plasti c-metall Package) .
S.C. -T.M. S. R.L. Iei.: 056- 190389
str. Miron Crulm nr.2 1f}()()
Abrevieri
in continuare termeni specifi ci, in literatura de special itate audio, ct "ce
denumirile capsulelor circuitelor integrate:
ALe [Automatic Level Control]- Bloc intern specializat pentru compararea semnaluiui de (redresat
filtrat) cu un nivel prestabilit: se in circuitele de i nregistrare a sunetului, pentru a preveni supramo-
dularea a benzii .
BTL [Bridge Topology for Load connection]- de conectare a sarcinii i n punte.
Clipping detector - Terminal bloc intern specializat pentru puteri i nominale de
plevi ne semnalului distorsionat la
Dist orti on det ector - Terminal bloc intern special izat pentru limitarea distorsiunil or sem-
nalulUI de la un nivel maxim prestabilit (de exemplu 0,5%).
Fader [Fading control]- Terminal specializat la sistemele audio pe patru de caUAD) care per-
mit e trecerea a semnalului de de pe boxe le (Front) pe boxele "spat e" (Rear) .
Hi-f i [High Fidel ity]- fidelitate, calificativ pentru aparatura audio care standardul
DIN4SS00.
MU7E [Muting] - Termi nal care permite reducerea nivelului semnalului de la 20 dB, cu revenire.
Overl oati - Terminal de control care permite ni velului semnalului de corelat cu curen-
tul de temperatura cipului, astfel nct regimul de
Plar - Conlbinat cu terminalul MUTE, revenirea la ni velul de existent naintea
t0rminalului MUTE. n tehnica de inreglstrarelredare a sunetului are de redare.
Record - Inregist ra re.
Shon Ci rcuit Sense - Termir. a! care permite curentului de al etajului final , blocnd
tranzistorii drn etajul final la curentului maxim de
SMD [Surface Mounting Device]- Componente electronice montate "pe
SOAR [Safe Operate Area Reaction] - Bloc intern specific amplificatoarelor integrate de calitate, care
S. C. S .R.L. tel .. 056- 190389
sir. Miron Cos/m nr 2 1900
Abrevieri
tranzistoril or din etajele de in interiorul hlpcroolcl Oe (aria de si-
asupra ni velului semnalului de atac al finalilor asupra DunCl elcr s:atiee de functionare
ale lor.
Stand-by - Terminal de control care permite acti varea/dezactivarea etajul I -ne. ,Je ere zgomot
de comutare, sistemului in regim economic, in lipsa semnalulu' oe mtrare.
SVR [Supply Voitage Rejection] - Terminal conectat la bl ocul de stabili za re ,meM iZ care se
un condensator. raportului de al tensiuni i de alimemere
THD [Total Harmonic Distortion]- distorsiunile armonice t01ale.
DBS - DIL Bent SI L.
DBS"MP - DBS de terminale) Medium Power.
DIPIDIL - Oual In Line Package.
SIUSIP - Singie ' n line Package.
SIL" MPF - SIL de terminale) MP + cooling Fin.
SIP-P - Single In line Power Package.
SO/SOP - Small Jutline Package.
SDIP/SPLlT-DIP - de tip DIP cu terminale in Zig-Zag.
S,C. M S. R. L. rei 056- 190389
str MlrOiI Cost", fir 2 1900
-:..:...200
-:::::":' 1 C)9
-C "', :; ar, 01 OAl1 020
-:.:. . J "I 'I
-:!. -:'3l 01 38


- ::':'- )16
- Ji. i J37
-:::::,.:..' :56
-::0 ' 01 01', 51 OAl1515B
-:':"'- 512A
-::::: . .:.' 514/1 5148
-=:A1515

- JA1S'7/1 519

-::;.: 520/1 520B
- :':"52',/1521A
-:::,.l i 551Q
i"jAi 552Q/ 1553Q
- J':' ',5540/1555Q
T JA 904/1 905
-:;"2C02
- ::;0.200 3

TC.t-2005
- J..:.20C6
-:..:...2007


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cuprins
S.C. S.R.L tel.,' 055-HI0389
slF. Muon Costm "r.2 1900
Cuprins
TDA2010
TDA2020
TDA2020/2030A
TOA2040
TDA261012610A
TDA2611 /2611A
TDA2613
TDA28222822M
TDA2824S
TOA287'J
TDA30GJ
TOA4920
TOA4925
TOA4930
TOA7050(T)
TOA7053
TOA70550
TOA7053f70570
TDA7231
TOA7233(D)
TDA723',
TDA7240A
TOA7241
TOA7250
TOA7255
TOA7256
TDA735J
TOA136'J
Anexe
Capsul e
Abrevien
s.c. S.R.L tel 0.5o-HXJJ8Q
Mr Miron Costin nI 2 1900
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59