Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT

1. ANALIZA PERFORMANELOR NTREPRINDERII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE 1.1 Analiza structural a rezultatelor dup natura veniturilor i cheltuielilor (TSIG) (inclusiv ratele construite pe baza EBE) 1.2 Analiza factorial a marjei brute aferente cifrei de afaceri 1.3 Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri 1.4 Analiza ratelor de rentabilitate ( rata rentabilitii comerciale, rata rentabilitii resurselor consumate, rata rentabilitii economice i rata rentabilitii financiare) 2. ANALIZA PERFORMANELOR BURSIERE ALE NTREPRINDERII 3. ANALIZA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII 3.1 Analiza activului net contabil pe baza bilanului financiar 3.2 Analiza structurii resurselor economice i a surselor de finanare 3.3 Analiza corelaiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment i trezorerie net 3.4 Analiza lichiditii, solvabilitii i a gradului de ndatorare 4. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR ALE NTREPRINDERII 4.1 Analiza situaiei fluxurilor de numerar 4.2 Analiza ratelor financiare construite pe baza cash-flow

Proiectul se va efectua pe baza situatiilor financiare ale unei intreprinderi romanesti cotate, pe o perioada de cel putin 2 ani consecutiv. Echipa trebuie sa-si asigure baza de date a companiei alese pe cont propriu. Sursele informationale sunt: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de numerar, Notele explicativa 4, informatii statistice la nivel national sau de industrie (ramura), informatii valutare, site-ul BVB, alte site-uri cu analize financiare, articole, reviste de specialitate. Toate studiile de caz vor fi realizate pe baza situatiilor financiare ajustate in functie de rata inflatiei sau cursul de schimb valutar din perioada respectiva.