Sunteți pe pagina 1din 2

Model oferit de www.myaccountant.

eu

S.C. ____________________________________
Nr.ord.reg.com/an ________________________
C.I.F. __________________________________
Capital social ____________________________
Sediu __________________________________
Tel/Fax: ________________________________
Banca _________________________________
Contul _________________________________

DECIZIA NR. /...


n vederea conformrii cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.1225/14.12.2011 privind stabilirea
salariului minim brut pe ar garantat n plat pentru anul 2012, respectiv 700 ron lunar pentru un program
complet de lucru de 169,333 ore n medie pe lun, reprezentnd 4,13 lei/or,
administratorul societii d-nul/a ____________________________
DECIDE
1. ntocmirea actului adiional colectiv de modificare a salariilor pentru conformarea cu prevederile HG
nr.1225/2011,
ACT ADITIONAL COLECTIV
NR.____________/01.01.2012
Subsemnatul, __________________________________reprezentant legal al _________________________
i salariaii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele i prenumele__________________________________ CNP______________________


Numele i prenumele __________________________________ CNP_______________________
Numele i prenumele___________________________________ CNP______________________
Numele i prenumele___________________________________ CNP______________________
Numele i prenumele___________________________________ CNP______________________
Numele i prenumele___________________________________ CNP_______________________

am convenit la modificarea urmtoarelor elemente ale contractului de munca, dupa cum urmeaz:
ncepand cu data de 01.01.2012 salariul se va modifica astfel:
Nr..
Crt.

1
2
3
4
5
6

Nume i prenume salariat

Salariul
anterior

Salariul ncepnd
cu 01.01.2012

Spor de vechime
anterior

Spor de vechime
ncepnd cu
01.01.2012

Model oferit de www.myaccountant.eu

Modificarea salariului are la baz Hotrrea Guvernului nr. 1225/2011.


Restul clauzelor contractului individual de munc sunt conform prevederilor Legii nr.53/2003 i rmn
neschimbate.
Prezentul act adiional s-a ncheiat n ______ (_________) exemplare, cte unul pentru fiecare parte
contractat, urmnd s-i produc efectele ncepnd cu data de 01.01.2012.

ANGAJATOR
_____________________

ANGAJAT
____________________________