Sunteți pe pagina 1din 1

CONSIMMNT

Subsemnatul,.................................................................printe/tutore legal al
elevului............................................................................................de la
coala................................din localitatea............................................din
clasa......................... sunt de acord ca fiul/fiica mea s beneficieze de edine
de consiliere individual n cadrul cabinetului de asisten psihopedagogic
de la.....................................................................................

Data

Semnatura