Sunteți pe pagina 1din 1

DOMENIUL GEOGRAFIE A.

PROBLEME FUNDAMENTALE (pentru toate programele de studii universitare de licen: geografie, geografia turismului, cartografie, planificare teritoriala, hidrologie - meteorologie) 1. Zona, zonare, regiune, regionare, peisaj i tipuri de peisaje; 2. Apa in atmosfera 3. Ciclonii si anticiclonii ; 4. Fronturile atmosferice ; 5. Oceanul planetar : definitie, dimensiuni, componente ; 6. Marea Neagr; 7. Tipuri genetice de lacuri 8. Scurgerea apei raurilor 9. Relieful fluviatil(lunci,terase); 10. Relieful glaciar montan ; 11. Distributia spatiala a populaiei( factori care determina distributia spatiala a populatiei pe 12. Glob). Mobilitatea populatiei pe Glob ( forme de mobilitate a populatiei, tipuri de 13. migranti, evolutia migratiilor internationale ) ; 14. Resursele energetice si valorificarea lor pe Glob : petrolul, gazele naturale , carbunii ; 15. Repartitia, densitatea , structura populatiei in Romania ; 16. Raspandirea si tipologia asezarilor urbane si rurale in Romania ; 17. Caracterizarea complexa a unitatilor si subunitatilor geografice de rangul I si II Carpatii 18. Orientali, Subcarpatii de Curbura, Podisul Moldovei, Campia de Vest ; B. PROBLEME DE SPECIALITATE Programul de studii universitare de licen: CARTOGRAFIE 1. Planuri si harti topografice, definitie si clasificare; 2. Scara hartii, definitie si clasificare; 3. Planimetria, definitie, elementele planimetriei. 4. Altimetria , definitie, felurile nivelmentului. Nivelmentul geometric, generalitati ; 5. Metode de prezentare a reliefului pe planuri si harti ( metoda curbelor de nivel ) 6. Proiectii cartografice, definitie si clasificarea lor; 7. unei harti digitale (electronice ) peste o harta sablon ; 8. Elemente de continut ale hartii topografice ; 9. Sisteme de coordonate in geodezie, topografie si cartografie ;.

S-ar putea să vă placă și