Sunteți pe pagina 1din 2

METODA DIFERENTELOR ABSOLUTE r-ta o varietate a metodei subs.in lant.Ea este valabila numai in conditiile legaturii factoriale multiplicative.

Daca nr.de factori este 2 atunci ESENTA metodei este redata prin 2 reguli: 1.p/u a determina influenta primului factor(de obicei cantitativ)diferenta absoluta a acestuia se imulteste cu marimea de baza celui de-al 2 factor(de obicei calitativ); 2.p/u adtermina infl.celui de-al 2 factor asupra indic.rezultativ diferenta absoluta a factorului se imulteste cu marimea efectiva a primului factor.Aceste reguli pot fi efectuata sub forma tabelara sau fara.Tabel p/u 2 factori: VPF=Ns*Ws Indicatori Anul Anul Abaterea absoluta Inclusiv sub influenta precedent raportat Ns Ws VPF2 VPF,mlei VPF1 VPF2-VPF1= VPF Ns* Ws1(mii lei) Ws* Ns2(mii lei) Ns1 Ns2 X X Ns,pers Ns2-Ns1= Ns Ws1 Ws2 X X Ws,lei Ws2-Ws1= Ws Daca nr.de factori corelati este mai mare de 2 atunci regula suna asa:p/u a determina infl.anumitului factor asupra indic.rezultativ trebuie diferenta absoluta a acestui factor sa imultim cu marimea efectiva a factorilor precedenti si cu marimea de baza a factorilor ulteriori.Tabel:VPF=Nm*Nz*Dz*Wh Denumirea factorului Modul de calculare Influenta factorului (Nm2-Nm1)*Nz1*Dz1*Wh1/1000 Inf. Nm Nm Nm1*(Nz2-Nz1)*Dz1*Wh1/1000 Inf. Nz Nz Nm1*Nz1*(Dz2-Dz1)*Wh1/1000 Inf. Dz Dz Nm1*Nz1*Dz1*(Wh2-Wh1)/1000 Inf. Wh Wh Avantaje:1.este posibila calcularea oricarui factor fara calcularea prealabila a influentei factorilor precedenti;2.este rationala verificarea rezultatelor obtinute prin metoda clasica balantiera.Dezavantaje:1.aria de aplicare ingusta(numai legatura multiplicative);2.rezultatele obtinute depend de ordinea aranjarii factorilor in formula legaturii factoriale. METODA DIFERENTELOR RELATIVE ea este valabila numai in conditiile legaturii multiplicative.Aceasta metoda presupune aplicarea datelor initiale generalizatoare spre deosebire de datele cu privire la marimea factorilor de influenta.Esenta:1. se determina indicele de crestere(%indepl.planului) p-u fiecare din indicatori generalizatori ; 2. se determina scopul de crestere (%abaterii de la plan) p-u primul indicator generalizator ; 3. p-u urmatorii indicatori generalizatori se determina diferenta relativa dintre indicele de crestere a indicatorului ulterior si indicele de crestere a indicatorului precedent ; 4. influenta fiecarui factor se determina ca produs dintre diferenta relativa obtinute la pasul 2 sau 3 si marimea de baza a indicatorului rezultativ. Tabel:VPF = NS * WS ; VPF = NS * VPF / NS Indicatori Anul Anul Ritm de Dif. Metoda calculului Infl. Fact. Den. precedent raportat crestere,% Relativa Fact. Ns ,pers 1198 979 81.72 -18.28 (-18.28)*35457.5/100 -6481.63 Ns VPF,miilei 35457.5 35525.6 100.19 +18.47 (+18.47)*35457.5/100 +6549.73 Ws Avantaje:1.p/u a obtine rezultatul influentei factorului nu este nevoie sa calculam marimea acestuia;2.verificarea rezultatelor obtinute este posibila prin metoda clasica.Dezavantaje:1.este valabila numai in cazul legaturii multiplicative;2.necesitatea efectuarii calculelor in ordinea prestabilita fara posibilitatea de a calcula influenta factorului separate;3.influenta factorilor depinde de ordinea lor. METODA RECALCULARII INDICATORILOR ea este aplicabila in cazul cind de la etapa de planificare pina la momentul analizei se produc multe schimbari in volumul si structura indicatorilor analizati.In acest caz comparabilitaea planului si datelor efective se asigura prin efectuarea recalcularilor.Un caz clasic de aplicare a metodei r-ta pregatirea datelor initiale p/u analiza factoriala:costul vinzarilor,consumurilor la un leu vinzari nete,profitul brut,rentabilitatii vinzarilor.Esenta:la expirarea perioadei de gestiune se efectuiaza determinarea indicatorilor valorici cu conditia respectarii volumului si structurii prevazute in planul de afaceri.In asemenea mod se elimineaza influienta acestor factori si atentia specialistilor se concentreaza asupra altor factori.Tabel:VPV = Q*P Pozitia Cant. Cost.unitar,lei Prt Costul vinz.,mii lei Venit vinz,mii lei de sort. exp. unitar, nat. lei Pl. E Pl Ef. Pl E Pl Rec Efect Plan Recalc Efectiv A 1 2 3 4 5 6 7=1*3 8=2*3 9=2*4 10=1*5 11=2*5 12=2*6 Costul vinzarilor,mii lei Abaterea Inclusiv sub influenta absoluta Q P 13=9-7 14=8-7 15=9-8 Venitul din vinzari,mii lei Abaterea Inclusiv sub influenta absoluta Q P 16=12-10 17=11-10 18=12-11

Avantajele:1.metoda permite inlaturarea factorilor cantitativi si structurali in cadrul analizei indicatorului rezultativ;2.este simpla si clara.Dezavantaje:1.manopera inalta a lucrarilor de pregatire a datelor initiale;2.nu intotdeauna in perioada de baza se gasesc informatiile la pozitii noi de sortiment

METODA CALCULULUI MARGINAL aceasta metoda este valabila in conditiile concurentei perfecte intr-o perioda scurta de timp.Aceasta metoda opereaza cu indicatori marginali cum sunt:productivitatea muncii marginale,costurile marginale etc..Prod.marginala arata sporul volumului de productie obtinut cu ajutorul factorului munca cu conditia mentinerii constante a capitalului #.Analiza productivitatii marginale contribuie la determinarea nr.optimal de muncitori.Tabel:prt unitary=3000lei,salariul unui muncitor=10000lei Nr.de angajati Volumul de Volumul de Productivitatea muncii Productivitatea muncii productie in productie in marginale,lei medii,lei expresie naturala expres.valorica,lei 1 10 10*3000=30000 30000-0=30000 30000/1=30000 2 25 25*3000=75000 75000-30000=45000 75000/2=37500 3 34 102000 102000-75000=27000 102000/3=34000 4 41 123000 123000-102000=21000 123000/4=30750 5 44 132000 132000-123000=9000 132000/5=26400 Daca in ramura unde activeaza # nivelul mediu de salarizare s-a stability in suma 10000lei.In aceste conditii nr.optimalde muncitori alcatuieste 4,deoarece al 5 munc.are un spor mai mic decit salariul(9000<1000). P/u stabilirea nr optim de muncitori este necesar sa comparam productivitatea marginala cu costul marginal a factorului uman(salariul).Dezavantaje:este greu de colectat infor.initiale p/u efectuarea calculelor marginale. METODA PARTICIPARII PRIN COTA se aplica in cazurile cind factorii particulari actioneaza asupra IR prin factori intermediari.Rentabilitatea activelor=profit pina la impozitare/valoarea medie a activelor Profit pina la impozitare:rez.finan.din activitatea operationala,rez.fin.din activitatea de investitii,din activitatea financiara,rez.exceptionale.Valoarea medie a activelor:valoarea medie a activelor pe TL si a activelor curente. Scopul metodei este de a stabili influenta factorilor particulari asupra IR.Aceasta metoda intotdeauna se foloseste in combinatie cu alte metode,prin care se determina influenta factorilor intermediari asupra IR.Metoda presupune aplicarea a 2 etape:1.prin oarecare alta metoda,calculam infl.factorilor intermediary asupra IR(prin met.subs.in lant); 2.prin metoda participarii prin cota determinam infl.factorilor particulari asupra IR.Influenta factorilor particulari asupra IR se calculeaza proportional marimii,pe care acesti factori exercita asupra factorului intermediary.In acest scop putem aplica:1.intocmirea proportiilor; 2.determinarea coeficientului de repartizare; 3.aplicarea lui. Coeficientul de repartizare=modificarea IR sub influenta fact.intermediar/modificarea acestui factor intermediary In continuare acest coefficient se imulteste consecutive cu abaterea absoluta a fiecarui factor particular p/u a afla influenta acestui factor aspra IR. METODA ABC este un instrument de analiza structurala care se aplica p/u studierea totalitatilor numeroase de elemente.Exemplu:structurarea creantelor pe TS,structurarea materialelor stocate procurate sau consumate, structurarea datoriilor pe TS fata de furnizori.In cadrul aplicarii acestei metode elementele totalitatii se se clasifica in 3 grupe in dependenta de cota cumulativa a acestora: A<=80%; 80%<B<=95%; C>95% Esenta metodei:1.elementele totalitatii se evaluiaza in unitatile de masura similare;2.se determina ponderea fiecarui element in suma totala a elemntelor;3.se determina cota cumulativa a fiecarui element;4.fiecare element se atribuie la una din 3 categorii:A,B,C.Tabel:clasificarea debitorilor # in 3 categorii Debitorii Soldul creantei la Ponderea in % Cota Categoria 31.12 cumulativa,% debitorului 1 10450 13.87 87.17+13.87=96.04 C 2 320 0.42 99.58+0.42=100 C 3 17190 22.82 59.35+22.82=87.17 B 4 23110 A 30.68 30.68 5 460 0.61 98.97+0.61=99.58 C 6 870 1.15 97.82+1.15=98.97 C 7 21600 28.67 30.68+28.67=59.35 A 8 1340 1.78 96.04+1.78=97.82 C 75340 100 X Total Concluzie:Din calculele effectuate rezulta ca numai 2 debitori,adica din toti detin cota 59% din totalul creantelor existente la data de analiza,respective efortul contabilitatii afferent colectarii creantelor trebuie indreptat in primul rind la debuitorul 4 si 7.

S-ar putea să vă placă și