FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT

           (a+b) =a +2ab+b . 2 2 2+ (a-b) =a -2ab-b . 2 2 (a-b)*(a+b)=(a -b ) 2 2 2 (a+b+c)=a +b +c +2ab+2bc+2ac. 3 3 2 2 a +b =(a+b)*(a -ab+b ). 3 3 2 2 a -b =(a-b)*(a +ab+b ). 3 3 3 2 3 2 2 3 (a+b) =a +b +3ab9a+b)+b =a +3a b+3ab +b . 3 3 2 3 2 2 3 (a-b) =a -3ab(a-b)-b =a -3a b+3ab -b . 3 3 3 2 2 2 a +b +c =(a+b+c)*(a +b +c -ab-bc-ca)+3abc. n n n-1 n-2 ’ ’ n-2 n a -b =(a-b)(a +a b +…+a b +b -1);a,b ℝ, n ,n≥2. 2n+1+b2n+1=(a+b)(a2n-a2n-1b’+a2n-2b2+…+a’b2n-1++b2n); n a x ≥0,(∀)x ℝ = ≥2.
2 2 2 2

;a,b ℝ.

APROXIMARI ALE NUMERELOR REALE
(∀)x ℝ , x=x0x1x2x3 . . . xn . . . ; x0 ; xi cifre,x *

Definitie: a.)Numarul x(n)=x0x1x2…xn se numeste aproximare prin lipsa de ordinal n(cu o
eroare mai mica decat 10-n) a numarului x ℝ+*(trunchiere).
b.)Numarul x(n)’=x(n)+10-n se numeste aproximarea prin adios a lui x ℝ+* , de ordinal n.

Observatii: 1.)x(n),x’(n)
  
 

x(n)≤x≤x (n) , (∀) n x-x(n)≤ x’(n)-x< 2.)Daca x<0 aproximarea prin adios o luam prima : x’(n)=x0x1x2...xn aproximarea prin lipsa : x(n)=x(n)-10-n a’ = ;a≥0.

ADUNAREA NUMERELOR REALE

Definitie: suma numerelor positive x=x0x1x2…xn…
s=x+y cu proprietatea ca x(n)+y(n)≤s<x (n)+y (n) , (∀) n
’ ’

si y=y0y1y2…yn… este numarul

y>0 . . Proprietati ale inmultirii si adunarii: 1) x<y / +z →x+z<y+z. (∀) n . x=x0x1x2…xn… . < 2) { →xz<yz. ≥0(∀ x ℝ. .      mh= mg= ma= mp= mh≤mg≤ma≤mp mg=ma a=b |a|<α-x<a< α | | | | =| | INMULTIREA NUMERELOR REALE Definitie: x. 4) 0 < 5) 6) < 2 < >0. 0 3) <y /*(-1)→ -x>-y. y=y0y1y2…yn… Se numeste produsul numerelor reale positive x si y numarul real p=xy cu proprietatea:x(n)*y(n)<p<x’(n)*y’(n).

MODULUL UNUI NUMAR REAL SAU VALOAREA ABSOLUTA . 5) |a|=|b|  a= b 6) Daca c>0 atunci |a|≤c  -c≤a≤c 7) ||a|-|b||≤|a-b|. 2. . |x|≥0 . 2) |a|=0  a=0. |x| 0 x 0 3. . b. a. 3) |ab|=|a|*|b|. 0 0 <0 Proprietati ale modului: 1) |a|≥0.In aceasta situatie avem a+b≥0 sau a+b<0.  daca a+b<0 atunci |a+b|=-a-b=-a+|b|≤b|≤|a|+|b| d.In acesc caz |a|=-a si |b|=-b →|a+b|=-(a+b) deci |a+b|=|a|+|b|.analog pentru a<0 si b>0.deci |a+b|=|a|+|b|. . |u|+|v|+|w| 0 { 0 0 0 . ∀ x ℝ. <0 0 0 1. Daca a>0 si b>0 atunci a+b>0. Daca a>0 si b<0 atunci |a|=a si |b|=-b. 4) |a+b|≤|a|+|b|. c.|x|= { 0. |a|={ 0.  daca a+b≥0 atunci |a+b|=a+b≤a=|a|≤|a|+|b|. MODULUL UNUI NUMAR REAL ∀ x ℝ. Daca a<0 si b<0 atunci a+b<0.

[a. 6. . 18. 0 | |≥ 16. | |≤ |< INTERVALE DE NUMERE REALE (a. ]  | x . 11. |. 5. ∀ a. | |=| |.y≥0→||x|-|y||≤|x-y|.b)={ x ℝ/a<x} [a. | | | | | | |x + y| |x + |y||x.|. {  u<-a sau u>a. )={ x ℝ/a≤x} (. | | 12. max .|x|≥x. {  u= . 0 17. 2 . | max . | + | ≤ | | + | |. |x|≥x. ∀ k .b)={ x ℝ/x<b} (. y ℝ. (a.b)={ x ℝ/a≤x<b}. | | | | | =|x|. ∀ k 2 | =x2. + ) (0.1) ℝ. 9. ∀ x. |. | | | | | | k|=|x|k. ℝ=(.. ∀ x ℝ. [a.. ∀ x ℝ*. 0 | |< 13.4.b]={ x ℝ/a<x≤b}. ∀ x ℝ→|a-b|=|b-a|. { mn .. 0 | | 15.y 0. x [ . 7. {  u≤-a sau u≥a.b ℝ |a-b|2k=|b-a|2k. {  -a ≤u≤a.b)={ x ℝ/a<x<b}. 0 | |≤ 14.b]={ x ℝ/x≤b} . 10. | 0. {  -a<u<a. (a. | | |.b]={ x ℝ/a≤x≤b}. 8.

…pn numere prime p are ( + divizori naturali + … + divizori naturali.. ≥ <0 PARTEA FRACTIONARA A LUI x ℝ Definitia 1: {x} = x-[x]. Definitia 2: x=x0*x1*x2*…*xn*… [x] = { 0. ≥ 0 …. .p2. Definitia 2: {x}={ 0 2 … 0.PARTEA INTREAGA SI PARTEA FRACTIONARA A UNUI NUMAR INTREG Gf Ox : { n=p1 *p2   1 0 →f(x)=0 n *…*pn : p1.*pn are ( + PARTEA intreaga a lui x ℝ Definitia 1: [x] = k → k ≤x≤k+1. n=p1 *p2 *. 2 … …. . < ..

k+1). ∀ x ℝ. b. b. c. 10) [x+y] ≥ [x]+[y]. Caz general:Identitatea lui Hermite [x]+[x+ ]+[x+ ]+…+[x+ ECUATIA DE GRADUL AL DOILEA ax2+bx+c=0 .n+1) → [x]=[y]. ]=[nx]. 6) [x+k]=[x]+k . 0<{x}<1. 2) [x]≤x<[x]+1 . k .y [n. 12) [x]+ [x+ ]=[2x] (Identitatea lui Hermite). 3) X<[x] ≤x. c.x2= =0 → x1=x2= < 0 → x1. =b -4ac: * 2 →x . 1. ℝ . 14) [ ]=[ /n] . k. . c=0→ax2+bx+c=0→x(ax+b)=0→x=0 sau ax+b=0 →{ 2. 7) {x+k}={x} .x2 ℝ ℝ : ax2+bx+c = a(x-x1)(x-x2). Descompunerea in factori a trinomului ax2+bx=c: ≥0→x1.b ℝ. 5) [{x}] = {[x]}=0. b=0→ax2+bx+c=0→x2= 3. n .=0 → x >0 → x1. 8) [x]=k k≤x<k+1  x [k.Proprietati: 1) x=[x]+{x} .c a.>0. a ℝ* . 11) n[x]≤ [nx] . 13) [x]+ [x+ ]+[x+ ]=[3x]. 4) [x]=x  x  {x}=0. k . 9) x.x2 .n * . 0 → .

x2 are forma : x2-Sx+P.A d determina pe aceasta 2 sensuri : { 3. Sensul pe o dreapta : 2 puncte distincte O. ||AB||=AB ||BA||=BA . Marimea unui segment : Prin marimea segmentului [AB] intelegem lungimea acestuia. 2. d si de toate dreptele paralele Observatie: 2 drepte paralele au aceeasi directive.Suma si produsul radacinilor: { x12+x22=S2-2P + (Relatiile lui Viete) Ecuatia care admite drept radacini numerele x1. Directia unei drepte d este reprezentata de dreapta paralele cu ea : Dir(d)={d’ P/ d’||d sau d’=d}. VECTORI LIBERI IN PLAN 1. Sensul pe 2 drepte paralele { 4.

.A. ⃗⃗ V(multimea vectorilor) nenuli. | | ̅̅̅̅=0 →segment orientat nul. Vectori liberi in plan : Multimea{̅̅̅̅/̅̅̅̅ ̅̅̅̅} → ⃗⃗⃗⃗⃗ Observatie: a.Cd au aceeasi : { 7. . Vectorul liber ramane parallel cu el insusi pastrandu-si si sensul si modulul. Segmente orientate echipolente : 2 segmente orientate din plan care au aceeasi directie. ⃗⃗⃗⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗  ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ b. 0=⃗⃗⃗⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .A. ADUNAREA VECTORILOR Fie ⃗ . Regula triunghiului : O. [ ].B P (din plan) ⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ Punem prin definitie ca : ⃗ + ⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ Observatie: ⃗ + ⃗⃗ nu depinde de alegerea punctelor O. ̅ 6. 1. .5. Segment orientat : O pereche de puncte (A. ⃗ c.B) definite prin directive. ̅̅̅̅ ̅̅̅̅  AB.Putem allege orice punct din plan ca fiin originea vectorului.B.marime se noteaza ̅̅̅̅ si se numeste segment orientat.acelasi sens si acelasi modul se numest segmente echipolente. ̅̅̅̅ { .sens.

Regula Poligonului : M.P.x2>0. Comutativitatea : .x2>0. ∀ ⃗ . ⃗⃗ V.|x1|<x2 X1<0.|x1|>x2 X1<0. ⃗⃗ V. Elementul neutru este ⃗⃗⃗ : ⃗ + ⃗⃗⃗ =0 + ⃗ = ⃗ .⃗ : ⃗ + ⃗ )= ⃗ + ⃗ 0 . ⃗⃗⃗ 3.x2<0 X1>0. . FORMA CANONICA ax2+bx=c=a(x+ )2- NATURA RADACINILOR ECUATIILOR DE GRADUL AL DOILEA P 0 0 0 + + + + 0 + + + + 0 + + + s Natura radacinilor x1.N. Asociativitatea : ⃗ +( + ⃗⃗ )=( ⃗ + )+ ⃗⃗ .x2 ℝ X1=x2=0 x1=x2≤0 X1=x2>0 X1<0.R P avem ⃗⃗⃗⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ +⃗⃗⃗⃗⃗ . ∀ ⃗ V. ∀ .x2>0 b=par → ’=( )2-ac → x1=x2= PROPRIETATI ALE ADUNARII VECTORILOR 1. + ⃗⃗ = ⃗⃗ + . 0 0 ⃗⃗⃗ ⃗. ⃗⃗⃗ 2. 4.2. Regula lui Chasles (regula triunghiului) : ∀ P.Q… : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +⃗⃗⃗⃗⃗ +⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Opusul lui ⃗ il notam cu .Q. 3.

consideram *0 ⃗ 0 pentru orice ℝ. .Observatie:  2 vectori care au aceeasi directive. consideram 0* ⃗ =0 pentru orice vector ⃗ . 2. Vectorii ⃗ si ⃗ au aceeasi directive ∀ b. Proprietati: 1) ( + ⃗ 2) ⃗ + ⃗ +⃗ .⃗ . ℝ. Observatie: a. d.Spunem prin definitie ca : ⃗ . Inmultirea vectorilor cu numere reale: Definitie : Operatia care asociaza oricarui vector si oricarui numar real produsul lor se numeste inmultirea vectorilor cu numere reale. Daca ⃗ ⃗ ⃗ 0 .). ⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗ . =⃗⃗⃗⃗⃗ . | ⃗ |=| |*| ⃗ |.  INMULTIREA VECTORILOR CU NUMERE REALE 1. |⃗⃗⃗|= ⃗ si (-1) ⃗ =.acelasi sens sar au sensuri ⃗ contrare se numesc vectori opusi iar suma lor este de 0. ⃗ =⃗  0 0 sau ⃗ 0. c. ⃗+ .= ⃗ +(. Produsul dintre un vector si un numar natural: Definitie : Fie un vector ⃗  si un numar :   Daca ⃗ si sunt nenule se numeste produsul vectorului ⃗ cu numarul real un vector notat ⃗ care au : ⃗ ⃗ 0 ⃗ <0 { |⃗ | | | ⃗ ⃗ Daca 0 . Urmarind regula paralelogramului constatam ca o diagonala reprezinta suma vectorilor iar cealalta diferenta lor.

. ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ Relatia lui Sylvester : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . ⃗ ⃗. 3⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 0.v(q)).    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Definitie : Se numeste tautologie daca v( =1. ⃗ . . ∀ ⃗⃗⃗⃗⃗ . . v(p⋀q)=v(p)*v(q). 7) ( )⃗ ⃗ 8) ⃗ ⃗ 9) (-1) ⃗ = . ⃗⃗⃗ . . { ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ )→relatia vectoriala a medianei. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 0. ∀ . p↔q=(p→q) ⋀(q→p). . → ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 0.3) ⃗ 4) 1* ⃗ = ⃗ . v(p\/q)=max(v(p). .… .(. 5) –( ⃗⃗⃗⃗ 6) (.⃗ . v(p↔q)=1  v(p)=v(q).⃗ ⃗. Elemente de logica matematica p 0 0 1 1 p 0 1 1 0 q 0 1 0 1 q 0 1 0 1 p\/q 0 1 1 1 p→q 1 1 0 1 p 0 0 1 1 p 0 0 1 1 q 0 1 0 1 q 0 1 0 1 p⋀q 0 0 0 1 p↔q 1 0 0 1 p 0 1 p 1 0 v( p)=1-(p). p= ̅ .

P→Q. si cuantificatorul universal ∀ : p(x). . Observatie: Vectorul nul este coliniar cu orice alt vector. ternare.2. P⋀Q.).z…) care contin aceleasi variabile putem forma cu ajutorul conectorilor logici. noi predicate: Cuantificatorul existential p(x)propozitie.R sunt coliniare daca ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Observatie: Daca avem 2 predicate P=p(x.Ori de cate ori definim un predicat trebuie sa indicam si multimile in care variabilele iau valori. → x a.Elemente de calcul al predicatelor Definitie : Un enunt care depinde de una sau mai multe variabile si are proprietatea ca pentru orice “valori” date variabilelor corespunde o propozitie(adevarata sau falsa) se numeste predicat(sau propozitie cu variabile). ⃗ ℝ astfel incat ⃗ + =0.i.y.y.z.⃗⃗⃗⃗⃗ sunt coliniari.z…).. P\/Q.y.q(x.z…) si Q=q(x. 3 puncte P. .a.y. ⃗ u si v sunt coliniari  ⃗ V sunt vectori coliniari daca si numai daca ℝ astfel incat u ⃗ ⃗ v . Propozitie: 2 vectori u si v ⃗ ⃗ Observatie:    Daca este unic. dupa cum depend respective de 1. x Vectori coliniari Definitie : 2 vectori care au aceeasi directive se numesc vectori coliniari. binare.Q.3…variabile. P↔Q s.Predicatele sunt: unare. Notam predicatele cu p(x.

u. Observatie:    vectorii necoliniari sunt nenuli.Vectori necoliniari Definitie : 2 vectori care nu au aceesi directive se numesc vectori necoliniari. Exemplu:   { { ∀ +2+ + +2+ + + 0 + 0 + + 0 Definitie : Prin inductie matematica intelegem procedeul mathematic care din 1 sau mai multe propozitii particulare obtinem o propozitie generala. ⃗ . Observatie: Propozitia general ape care o intuim trebuie sa o demonstram. .v necoliniari → ⃗ + 0 ⃗ ⃗ 0{ ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ 0 0. Inductia matematica Definitie : Prin deductie matematica intelegem procesul prin care dintr-o propozitie generala obi propozitii particulare.

“ r adevarata ∀ r<k k adevarata” (n) este adevarata . ⃗ ) se numeste baza. “ (k) P(k+1)” Presupunand ca P(k) este propozitie adevarata . Etapa demonstratiei.b dintre 2 vectori necoliniari. ∀ ≥ . P(n0) este propozitie adevarata. 2. Etapa verificarii directe. (n) este adevarata . ⃗ ⃗ (∀ v V ⃗ . sunt coordonatele vectorilor v in baza ⃗ ={a. ⃗ b 2.Trebuie sa aratam ca P(k+1) este adevarata. 2. ∀ 2) Principiul 2 al inductiei matematice 1. P(n): … propoz t e adevarata. ⃗ b Descompunerea unui vector intr’un reper cartezian Definitie : Prin system de axe si coordinate sau system cartezian (notat cu xOy sau Oxy) intelegem un system format din 2 axe de coordinate ortogonale(notate Ox si Oy) cu originea comuna “ ”. . . Perechea (a. Etapa verificarii . ∀ n≥n0 Descompunerea unui vector dupa 2 directii diferite Propozitie: Fie a. ⃗ }.Metoda inductiei matematice 1) Principiul 1 al inductiei matematice 1. astfel incat ⃗. Observatie: 1. Daca sunt ndepl n te cele 2 etape ≥ 0. Etapa demonstrat e .

Sirul (an)n este strict monoton daca este strict crescator/descrescator. ∀ n≥n0. Sirul (an)n este descrescator daca an≥an+1. e. Observatie: Calculam an+1-an si comparam cu 0. termenul general al s rulu s “n” rangul termenulu Siruri marginite Definitie 1: Sirul (an)n>1 este marginit daca ( Definitie 2: Sirul (an)n este marginit daca ( anm>M. ∀ n≥n0. d.Siruri de numere reale Definitie : f: n0 r n s r de numere reale ntelegem o apl cat e “f: . Sirul (an)n este strict crescator daca an<an+1. . Sirul (an)n este strict descrescator daca an>an=1. n0 ℝ. fo a0 . g. b. c. Sirul (an)n este sin constant daca an=an+1=a. Sirul (an)n este monoton daca este crescator sau descrescator. ∀ . f1 a1… fn an unde n (an)n>0 s r de numere reale unde “a” general. nm 0. f. ) )m. ∀ n≥n0. Sirul (an)n este crescator daca an≤an+1. ) daca ∀ ℝ Observatie: an este sir marginit (superior + astfel incat Siruri monotone a. ∀ n≥n0. ℝ. ∀ n≥n0.M ℝ si n astfel ncat m≤an<M. 0 astfel incat |an|≤ .

3. este m jlocul segmentulu [ ]. Formula termenului general : an=a1+(n-1)r. . . ∀ ≥ . Teorema: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Teorema lui Pappus: Teorema bisectoarei: . +2 Teorema 1: (an)n≥ Observatie: este progresie aritmetica  an+1= . k=- ℝ-{-1} spunem ca M imaprte segmental dat AB in raportul k. Cunoscand a1 si r putem obtine toti termenii sirului: { 2. r=a2-a1=an+1-an. ∀ se numeste progresie aritmetica daca este definit de relatia de recurenta : ≥ .Punctul care imparte un segment intr-un raport dat Definitie: Relatia AM=kMB . ’ . .Numarul r ℝ se numeste ratia progresiei aritmetice. ’ . mpos b l k ℝ*-{-1}. k 2. A Observatie: 1. ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ .⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ Progresii aritmetice Definitie: Sirul (an)n≥ an+1=an+r . Observatie: 1. ∀ 2 2+ + + ≥ .

2 2+ a. bn(termenul general)=b1*qn-1 . q= … ≥ ≥ c. Sn=a1+a2+…+an a2=S2-S1 { an=Sn-Sn-1. ∀ b.b. Daca an+1-an … constanta r s rul este o progres e ar tmet ca cu rat n ℝ.1. bn+1=bn*q .x3 { 2 + 2 + 2 4. Observatie: Daca termen une progres geometr ce cu rat a r… Suma primilor n termini ai unei progresii geometrice: Sn=b1+b2+…+bn q q Sn=nb1 Sn= . x1. 2. ∀ n≥m.c  b= x1. .x2. ∀ ≥ . 2. Teorema justifica denumirea de progresie aritmetica.x2. Teorema 2: ∀ ≥ .x4 x2= x3= { 5. . An-am=(n-m)r . (Suma primilor n termini ai unei progresii aritmetice): Sn=a1+a2+…+an= Observatie: 1. 3. ∀ Observatie: Impunem q Teorema : ℝ* q 0 caz part cular nesemn f cat v .x3. Progresia geometrica (bn)n≥ Definitie: a.

. x1.x3. bn=bn*q .x2.b. k=̅̅̅̅̅.x2. a.c b2=ac.d { 2 5. 3.x4 { . x1.c.Observatie: 1. bk*bn-k+1=b1*bn .x3 { 2 2 6.n 2. a. ∀ n≥m. 2 4.b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful