Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud

A. RAPORT CU PRIVIRE LA BILANT DE MEDIU NIVEL I 1. INTRODUCERE 1.1 Obiectivul lucrarii Obiectivul documentatiei este obtinerea autorizatiei de mediu pentru lucrarile de îmbunatatiri funciare din Unitatea de Administrare Braila Sud, aflata in subordinea ANIF-RA Sucursala Teritoriala Arges-Ialomita-Siret, Judetul Braila, cu urmatoarele amenajari hidroameliorative: Terasa Ialomita-Calmatui, Terasa Viziru, Ianca-SurdilaGreci, Calmatui-Gropeni-Chiscani, Gradistea-Faurei-Jirlau, Bazin Hidrografic Calmatui. Documentatia a fost întocmita în conformitate cu Ordinul nr. 184/1997 al MAPPM pentru aprobarea procedurii de realizare a bilantului de mediu, anexa 2 si anexa 2.1. Lucrarile care fac obiectul bilantului de mediu din Unitatea de Administrare sunt: irigatii, desecari, drenaje, diguri. Amenajarile hidroameliorative sunt: - Terasa Ialomita-Calmatui are urmatoarele capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii 137.289 ha - suprafata amenajata pentru desecare 74.403 ha - suprafata amenajata pentru drenaj 12.092 ha - statii de pompare irigatii 273 buc. - statii de pompare desecare 37 buc. - canale de irigatii 359,2 km - canale de desecare 419,0 km - Terasa Viziru cu urmatoarele capacitati : - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - Ianca-Surdila-Greci cu capacitatile urmatoare: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare

32.670 ha 18.982 ha 284 ha 39 buc. 7 buc. 121,920 km 404,336 km

26.802 ha 9.905 ha 32 buc. 1 buc. 72,170 km 215,09 km

SC EXPERCO-ISPIF SRL

1

Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud

- Calmatui-Gropeni-Chiscani – capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - diguri - Gradistea-Faurei-Jirlau cu urmatoarele capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - Bazin Hidrografic Calmatui – capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - canale de irigatii - canale de desecare 1.2 Scopul lucrarii

15.613 ha 16.560 ha 569 ha 14 buc. 13 buc. 34,50 km 292,60 km 57,75 km

14.611 ha 2.738 ha 38 buc. 1 buc. 40,440 km 76,733 km

23.460 ha 20.478 ha 2.548 ha 17 buc. 50,504 km 449,800 km

Scopul bilantului de mediu este acela de a stabili daca amenajarile de îmbunatatiri funciare in cadrul desfasurarii activitatii specifice au si impact negativ asupra factorilor de mediu. Pentru aceasta s-a consultat documentatia existenta pentru fiecare amenajare, s-au cules date din teren si au fost facute investigatii asupra unor amplasamente cu probleme înainte si dupa executia amenajarii. 1.3 Legislatii si prescriptii privind protectia mediului utilizate La întocmirea bilantului de mediu s-a utilizat legislatia în vigoare privind reglementarile protectiei mediului si anume: a) Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată de Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare b) Legea apelor nr. 107/1996, completata cu O.1671/2007 (MMDD) c) Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004; HG 1309/2004; HG 1872/2005 d) Legea protectiei muncii nr. 319/2006

SC EXPERCO-ISPIF SRL

2

.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud e) Ordinul nr.03. Zona este cunoscuta sub denumirea de campia Strachina si face parte din cadrul unitatii majore Baraganul Ialomitei. Partea III. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita-Calmatui a fost executata in perioada 1977-1987 si este situata in jumatatea estica a Baraganului de Nord si Central. republicat in 26. . Aspectul general al campiei este acela de «camp» cu o inclinare usoara de la nord catre sud si de la vest catre est.1996 k) Ordin nr. Indicatori ecopedologici 1987 p) HG 1286/2004 Regulament de aparare impotriva inundatiilor.la nord cu amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui . Sistemul hidroameliorativ Ialomita-Calmatui se invecineaza : . 756/1997 Reglementari privind evaluarea poluarii mediului (sol) l) STAS 4273/1983 Incadrarea in clase de importanta a constructiilor hidrotehnice m) Legea 311/2004 privind calitatea apei potabile n) ICPA Metodologia elaborarii studiilor pedologice . in spatiul cuprins intre lunca fluviului Dunarea si luncile raurilor Ialomita si Calmatui. completat cu HG 1/2002.la vest cu limita judetului Buzau. 1957 / 1995 privind aprobarea Normelor de medicina muncii. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI SI LOCALIZARE 2.la est cu amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani . HG 8/2004. . SC EXPERCO-ISPIF SRL 3 . 536/1997 pentru Normele de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei.1 Localizare si topografie a.la sud cu raul Ialomita . 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilantului de mediu In scopul stabilirii limitelor admisibile privind poluarea mediului s-au utilizat urmatoarele prescriptii: f) PD5 – 1994 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor (MLPAT) g) GE 027 – 1997 MLPAT Ghid de proiectarea lucrarilor de aparare si consolidarea taluzelor la canale si diguri h) HG 188/2002 Normele privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa „‟NTPA – 001‟‟ i) Ordin nr. 2. HG 7/2007 j) Ordin nr. fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si “Normativ cadru de dotare cu materiale de aparare impotriva inundatiilor si ghetarilor” Prevederile acestor prescriptii sunt obigatorii.

la sud cu amenajarea hidroameliorativa Ialomita . .la nord raul Buzau.la vest cu amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci. Gropeni. Stanca. .la nord cu sistemul hidroameliorativ Noianu-Chiscani. care afluiaza spre raul Calmatui. . din incinta indiguita Calamtui-Gropeni-Chiscani. Cotele terenului sunt cuprinse intre 4-7 m. .amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui. d. pe malul stang.la vest cu amenajarea hidroameliorativa Terasa Brailei si lantul de comune: Tichilesti. cu interfluvii largi. 200ha. Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau a fost executata intre anii 1985-1987 si pusa in functiune intre anii 1987-1990.la sud . Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani se invecineaza: . cu altitudine medie de 20 m. privaluri. slab fragmentate. . pe malul stang al raului Buzau fiind cel mai indepartat sistem hidroameliorativ fata de fluviul Dunarea avand urmatoarele limite: . Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru a fost executata intre anii 1969-1974 si este situata in Campia Viziru. Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani a fost executata incepand cu anul 1950 si este situata in partea de sud-est a judetului Braila.la est . in albia majora a fluviului Dunarea. grinduri.la sud cu amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui. care face parte din campia Baraganului de Nord. Polizesti si Gura Gârlutei. c. depresiuni care determina denivelari de pana la 2 m.la nord limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau.la nord cu amenajarea hidroameliorativa Terasa Brailei. e. .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b. intre km 227 amonte si km 175 aval al fluviului.la est cu Lunca Dunarii intre localitatile Gropeni si Stancuta. Amenajarea Ianca-Surdila-Greci are urmatoarele limite geografice: .la est cu fluviul Dunarea si bratele Caleia si Lata Stanca.la vest .limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau.Terasa Viziru si Terasa Brailei. . Crovurile sunt prezente cu o frecventa de 1 crov la cca. Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci a fost executata intre anii 19851990 si este situata in partea de vest a judetului Braila avand un relief specific Campiei Brailei reprezentand alternante de arii largi depresionare si platforme intinse fragmentate de brate parasite ale raului Bazau si vai cu scurgere intermitenta uneori torentiala. . Tufesti. . Tibanesti. SC EXPERCO-ISPIF SRL 4 .Calmatui. Stancuta Noua. Microrelieful incintei este accidentat datorita numeroaselor balti. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru se invecineaza : . fiind situata in extremitatea vestica a judetului Braila.

nisipuri si argile. 2. Cel mai mare grad de fragmentare al terenului se intalneste pe suprafata ocupata de amenajarea Ialomita-Calmatui. astfel ca la sfârsitul pleistocenului inferior si la începutul pleistocenului mediu apare o transgresiune.Calmatui. In depresiunile mai adanci au aparut lacuri sarate alimentate din precipitatii si din panza freatica (Lacul Alb. la nord-est amenajarea Lunca Rau Buzau. . la est raul Buzau.la sud cu amenajarea hidroameliorativa Ialomita . Esna si Lacul Dulce). In cadrul acestor macrounitati morfologice se individualizeaza lunca Dunarii si luncile raurilor Siret. f. Lacul Sarat. la vest limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau. s-a separat o formatiune geomorfologica unitara.la est cu incinta Calmatui-Gropeni-Chiscani. .la vest cu limita judetului Buzau. Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui se invecineaza: . Dupa schimbarile climatice. Seaca. Macro si microrelieful sunt factori care au o importanta prioritara in cunoasterea «mecanismelor» naturale din zona. Depresiunile interioare din campia inalta manifesta un drenaj local care este cu atat mai intens cu cat depresiunea este mai adanca. care cuprinde o parte din Câmpia Baraganului de Nord (Câmpia Brailei) si o parte din Câmpia Baraganului Central (zona dintre limita de sud a judetului si râul Calmatui). ceea ce asigura aici conditii mai favorabile unui echilibru hidrogeologic prin efectul drenajului local exercitat de formele depresionare ale terenului.2 Geologia si hidrogeologia In cadrul Câmpiei Române. Aspectul zonei este acela de «camp» cu o inclinare usoara de la nord catre sud si de la vest catre est. Buzau si Calmatui.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud - la sud raul Buzau. Relieful judetului Braila este de origine acumulativa pe o grosime ce merge pâna la 400 m. Comaneasca. . Plopu.la nord cu sistemele hidroameliorative Ianca-Surdila-Greci si Terasa Viziru. Campia inalta are un anumit grad de framantare – respectiv alternante de platforme si arii largi depresionare pe care s-au format crovuri sub efectul vanturilor si prin tasari locale. fapt ce a determinat acumularea de pietrisuri. SC EXPERCO-ISPIF SRL 5 . Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui a fost executata in perioada 1982-1987 si este situata in estul Campiei Baraganului pe ambele maluri ale raului Calmatui. Procesul acumulativ s-a desfasurat de la începuturile levantinului pâna în cuaternar. nivelul Marii Negre a variat.

1 Istoricul amplasamentului Agricultura constituie ramura economica principala a economiei judetului (atât înainte cât si în prezent). Siretului si Buzaului adancimile apei freatice sunt mai mari. irigatii. apropierii nivelului freatic de suprafata si capilaritatea solului: la adancimi de 2-3 m continutul total de saruri este de 10-15 g/l. depresionare. gradul de mineralizare creste simtitor. El este drenat si alimentat catre fluviul Dunarea. Fiecarei unitati morfologice de relief îi corespunde un strat freatic independent. intre 5-10m. Numai in zonele marginale ale lacurilor si in zonele centrale ale ariilor depresionare nivelul freatic se situeaza la adancimi mai mici de 2 m. hidrogeologice si pedologice au determinat realizarea unor amenajari complexe de desecare – drenaj. la adancimi mai mici de 3 m. existenta unor ape freatice mineralizate determinând degradari saline active si o potentialitate de degradare prin modificarea echilibrelor actuale sub influenta factorilor naturali si antropici. Cadrul natural al zonei si implicit al judetului este caracterizat astfel: deficit climatic de apa însemnat. Particularitatile litologice. existenta unor areale cu exces periodic de apa determinat de conditiile orografice specifice. Stratul freatic al Campiei Ramnicului (malul stang al raului Buzau) este situat predominant la adancimi mai mari de 5 m. fiind mai mare in depresiuni datorita evapotranspiratiei favorizata de formele concave ale terenului. atingand valori de peste 25 g/l. 3. Stratul freatic din lunca Dunarii de caracterizeaza prin adancimi ale nivelului freatic de 12 m. Gradul de mineralizare al apei freatice este diferit existand o corelatie intre microrelief si concentratia in saruri a apei freatice. in jonele joase. In zonele de influenta drenanta ale luncilor Dunarii. conditionata de marea suprafata a terenurilor agricole pe care le ofera terasele si luncile ce alcatuiesc câmpia Baraganului de Nord. 38 %) are adancimi ale nivelului freatic intre 2-5 m in zonele centrale mai putin drenate. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI DEZVOLTARII VIITOARE 3. existenta unui drenaj efectiv slab datorita configuratiei geomorfologice si hidrogeologice existente. fiind consecinta drenajului eficient al vailor afluente. In aceste zone se deosebesc: Stratul freatic al Campiei Brailei care ocupa cea mai mare parte din teritoriul judetului Braila (cca. potentialitatea solutiilor de degradare prin compactare sau destructurare. La acestea se agauga SC EXPERCO-ISPIF SRL 6 .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Situatia hidrogeologica a perimetrului este strâns dependenta de alimentarea cu apa a stratelor permeabile din subteran.

sol) si de protejarea acestora. CD3A. înca de la începutul secolului. CD5B. proiectare.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud unele avantaje ale climatului de stepa. CD9. 3. dupa care. CD9A. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru a fost executata intre anii 1969-1974. CS13. in cadrul amenajarii Gradistea-Faurei-Jirlau s-a propus pentru reabilitare SB Visani. Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani . imediat s-au executat lucrarile de desecare si amenajarea orezariei de la Stancuta. la mentinerea si ameliorarea calitatii mediului. executie si întretinere a lucrarilor necesare asanarii.indiguirea s-a realizat in perioada 1950-1957. Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui a fost executata in perioada 1982-1987. Lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au executat etapizat în complex tinând seama de modul de evolutie a factorilor de mediu (apa. SC EXPERCO-ISPIF SRL 7 . CD5A. Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau – lucrarile de amenajare s-au executat intre anii 1985-1987. 60%) si experienta de munca a populatiei locale. CD7A. In fruntea acestui departament a fost ales Anghel Saligny . Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci s-a executat in perioada 19851990. Amenajarea hidroameliorativa Ialomita-Calmatui s-a executat in perioada 19771987. CD5.2 Dezvoltarea viitoare In prezent nu se preconizeaza o extindere a lucrarilor de îmbunatairi funciare. SRP IVD. ci numai o reabilitare. CA1I). CA Terasa. Astfel în 1910 Carol I promulga “ Legea pentru punerea în valoare a pamânturilor din zonele inundate ale Dunarii”. retehnologizare si exploatare rationala a acestora (in cadrul amenajarii Terasa Viziru s-a propus reabilitarea statiilor : SRPA 01. Lucrarile de îmbunatatiri funciare au preocupat statul român. CD7. SRPA 03. grosimea si fertilitatea cernoziomurilor foarte raspândite aici. CA1G. CA1C. CD3. De aceea putem considera lucrarile de îmbunatatiri funciare ca lucrari cu o contributie majora la conservarea si utilizarea durabila a solului. SRPA 02. ponderea mare a populatiei judetului ocupata în agricultura (cca. SRPA 04 si canalele: CA Lunca. care a creat cadrul juridic pentru înfiintarea sub autoritatea Ministerului Agriculturii a Serviciului de Imbunatatiri Funciare (SIF) în atributii de studiere. CD10. îmbunatatirii si punerii în valoare a terenurilor inundabile.

70 m sub nivelul marii. Suprafata amenajata pentru irigatii este de 137.289 ha Sursa de apa pentru irigatii o constituie fluviul Dunare.1 Generalitati . Distributia apei pe canalele principale este automatizata. 221+ 600.289 ha. pentru care nu au fost solicitari de apa din partea beneficiarilor de teren si 3. Se constata o diminuare a cerintei de apa a beneficiarilor agricoli datorita dificultatilor financiare ale acestora. Metoda de udare este aspersiunea pe întreaga suprafata cu statii de pompare si conducte ingropate. Unitatea de Administrare Braila Sud deserveste mai multe amenajari hidroameliorative: Amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita-Calmatui Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Terasa IalomitaCalmatui sunt: a. In anul 2008 au fuctionat numai 58 statii de pompare pentru care exista contracte semnate cu beneficiarii terenurilor. s-a trecut în conservare o suprafata de 22. SC EXPERCO-ISPIF SRL 8 .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4. cu vane hidraulice de nivel constant.357 ha. Priza sistemului este construita pe Dunare la km. Priza este formata dintr-un golf sapat în malul drept al Dunarii pâna la cata de minus 2. Debitul de apa prelevat la statia de pompare este de 168 mc/s. In ultimii ani amenajarile de irigatii si-au redus simtitor activitatea.activitatea desfasurata Activitatea desfasurata în Unitatea de Administrare Braila Sud este de exploatare. dintre care cele mai lungi sunt D1 D9. Irigatii pe o suprafata de 137. ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL OBIECTIVULUI 4. Dealungul canalelor sunt prevazute linii electrice si drumuri de exploatare. întretinere si reparatii a lucrarilor de îmbunatatiri funciare. Astfel. în dreptul localitatii Stanca. în care sunt amplasate 9 nave – statii de pompare.2 km. Reteaua de distributie cuprinde 32 de canale.841 ha au intrat in procesul de dezafectare. cu o lungime totala de 359.

cu statii de punere sub presiune si agregate termice de pompare. Captarea debitelor se face la km 221+650. In anul 2008 au functionat numai 20 statii de pompare.092 ha In cadrul amenajarii Ialomita – Calmatui. dimensionat pentru un debit de 42. Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune. In anul 2008 numai 5 statii au fost functionale.336 km. c. Desecare .evacuare.pe o suprafata de 18. al ameliorarii solurilor si al îmbunatatirii conditiilor litologice de ansamblu. Starea acestora este in general buna. Canalele de desecare au o lungime de 404. Acest lucru se realizeaza prin 7 statii pompare evacuare (SPE Maxim Gorki. Canalul CCE evacueaza gravitational apa in Dunare in apropierea localitatii Gropeni.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b.1 mc/s (debit suplimentar necesar pentru amenajarea Calmatui-Gropeni). Desecare . 6 canale de distributie si 39 statii de pompare irigatii (4 SRP si 35 SPP). lucrarile de drenaj au fost executate în depresiunile cu terenuri saraturate.1 mc/s si este refulat in canalul de aductiune CA Lunca. Schema hidrotehnica este formata din canalul de aductiune CA terasa.pe o suprafata de 74.4 mc/s) se evacueaza gravitational în râul Calmatui. în scopul maririi efectului drenant al acestor depresiuni. Irigatii pe o suprafata de 32. Priza este comuna cu amenajarea Ialomita-Calmatui si Calmatui-Gropeni-Chiscani.982 ha Apa se evacueaza prin pompare de pe intreaga suprafata. In anul 1987 el a fost reversibilizat – permitând atât evacuarea apelor de desecare cât si alimentarea cu apa a orezariei Bertesti. b. Debitul prelevat pentru Terasa Viziru este de 27. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru sunt: a. Cel mai important sistem de desecare de pe teritoriul judetului Braila (partea de est) este sistemul de desecare C1. Evacuarea apelor din sistemul Ialomita – Calmatui se realizeaza prin 37 statii de pompare . SPE 1-6) care descarca apa in canalul CCE din amenajarea Terasa Brailei. Colectorul C1 (Q=10.pe o suprafatã de 12. Drenaj . Canalele de desecare au o lungime de 419 km. fiind mai dense în partea centrala a perimetrului unde predomina ariile depresionare cu soluri freatic umede. în apropierea localitatii Spiru Haret.403 ha Lucrarile de desecare se întind pe 63 % din suprafata sistemului.670 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare. SC EXPERCO-ISPIF SRL 9 .

pentru care au fost incheiate contracte.. Reteaua de canale are o lungime de 72.170 km si este in totalitate impermeabilizata. Irigatii pe o suprafata de 15. din care : aspersiune cu SPP 7. In prezent functioneaza 11 statii de pompare pentru irigatii. Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune cu statii de pompare (32 buc).Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud c.905 ha Reteaua de desecare consta din canale principale si secundare.613 ha Sursa de apa pentru alimentarea incintei Calmatui – Gropeni – Chiscani o constituie fluviul Dunare. In anul 2008 au functionat numai 6 statii de punere sub presiune pentru care au fost semnate contracte cu beneficiarii de teren. Irigatii pe o suprafata de 26.09 km.pe o suprafatã de 284 ha Este amplasat in zonele joase ale Terasei Viziru (Liscoteanca. b. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-GropeniChiscani sunt: a. captarea debitelor facandu-se prin statia IM Gheorghiu din amenajarea Ialomita-Calmatui si care alimenteaza 6 amenajari.102 ha inundare 8.791 ha prin pompare (SPE Dervent) in râul Buzau. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci sunt: a.pe o suprafata de 9. Drenaj .114 ha in raul Calmatui si pe 1. 203 si 208.52 km. impermeabilizat cu dale mari (deteriorate pe o suprafata de 5 %). De la aceste statii de pompare apa este condusa prin reteaua de canale de aductiune – distributie la amenajarile interioare unde prin intermediul celor 14 statii de pompare presiune este distribuita prin aspersiune. Canalul principal de alimentare a amenajarii este CA1 in lungime de 28. Desecare . Suprafata amenajata pentru irigatii este de 15.802 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare.511 ha SC EXPERCO-ISPIF SRL 10 . cu lungimea de 215. Bordei) avand rolul de coborare a nivelului freatic. Evacuarea se face gravitational pe o suprafata de 8. prin trei puncte de pompare situate la km 190.613 ha.

Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau sunt: a.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b. tot in raul Buzau.738 ha Apa este evacuata prin pompare de pe 1.560 ha Apa se evacueaza prin pompare de pe întreaga suprafata. respectiv prin pompare din raul Buzau in acest lac. Debitul total necesar alimentarii cu apa a sistemului este de 9. iar diferenta de 3. Statia de pompare evacuare este nefunctionala. Un debit de 6 mc/s este adus din Dunare pe magistrala de irigatie a judetului. II.813 ha in raul Buzau si de pe 925 ha gravitational.75 km Lucrarile de îndiguire.00 km. prin statia IM Gheorghiu. III).54 mc/s se asigura din acumularea Jirlau.54 mc/s. sunt situate de-a lungul fluviului Dunare pe o lungime de 52. Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune iar tipul de amenajare este cu statii de punere sub presiune cu conducte ingropate. c. prin statia de pompare SRP IV care alimenteaza canalul CA1C. Desecare pe o suprafata de 16. Statiile care sunt in functiune anul acesta sunt in numar de 16 pentru care exista contracte semnate. de a apara terenurile agricole riverane la viiturile apelor. iar digul de compartimentare din dreptul comunei Schei are o lungime de 5. toamna si iarna.611 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare prin intermediul schemei hidrotehnice a amenajarii Ialomita-Calmatui. în Dunare. Desecare pe o suprafata de 2. SC EXPERCO-ISPIF SRL 11 . Este necesara planterea de perdele de protectie pe aceste zone pentru a evita eroziunea de mal. Se mentioneaza ca sunt unele zone critice. Irigatii pe o suprafata de 14. Drenaj pe o suprafata de 569 ha Este amplasat în zonele joase ale Incintei Calmatui – Gropeni – Chiscani având rol de coborâre a nivelului freatic. d. zone descoperite prin lipsa perdelelor de protectie intre km 42+250-51+250 si km 28+750-30+200. prin potentialul lor operational asigura functiile esentiale ce le revin. Digurile ce constituie linia de aparare Calmatui – Gropeni – Chiscani (compartimentul I. In prezent fuctioneaza 8 statii de pompare evacuare. Acest lucru se realizeaza prin 13 statii de pompare evacuare.75 km. Diguri în lungime de 57. b.

Amenajarile de irigatii sunt constituite în principal dintr-o retea de canale deschise în lungime de 50.2 Materiale de constructie Materialele folosite la reparatii sunt: ciment. care alimenteaza mai multe sisteme hidroameliorative). si anume: SRP 1+3. Calmatui se face din canalul CA1. SRP 4.548 ha. Reteaua de canale este prevazuta cu constructii hidrotehnice necesare (podete etc). metal. care debuseaza în albia regularizata a râului Calmatui. tabla. Irigatii . care cuprind o suprafata de 2. inundare 670 ha.548 ha Amenajarile de drenaj. Alimentarea cu apa a sistemului B. o retea de conducte sub presiune în lungime de 475 km si 16 statii de punere sub presiune. Drenaj . PVC. din care 6 in functiune in 2008 cu contracte semnate pentru irigarea suprafetelor deservite de aceste statii si o statie de repompare a apei. în vederea preîntâmpinarii înmlastinirii sau saraturarii. c.8 km de canale.460 ha. b. au drept scop eliminarea excesului de apa din punctele cele mai nevralgice. 4. Drenajul este realizat din tuburi de ceramica clasice. carton asfaltat etc. Puterea instalata în sistem pentru irigatii este de 20 MW. prin intermediul a trei statii de repompare. SC EXPERCO-ISPIF SRL 12 .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui sunt: a.H. Desecare .478 ha Datorita conditiilor locale – regimul apelor freatice – în acest sistem a fost necesar sa se prevada o retea de desecare generalizata.pe o suprafata de 23. Unitatea de Administrare Braila Sud procura materiale de constructie când primeste fonduri pentru reparatii. Suprafata amenajata pentru irigatii este de 23.pe o suprafatã de 2. ceramica.504 km. plasa sudata. SRP 1C. din care: aspersiune cu SPP 22. Reteaua de desecare cuprinde 449.pe o suprafata de 20. Canalul CA1 este alimentat de statia de repompare SRPA III din cadrul amenajarii Ialomita – Calmatui.460 ha Sursa de apa pentru irigatii o constituie fluviul Dunare (statia IM Gheorghiu din sistemul Ialomita – Calmatui. conducte beton.790 ha.

sau odata cu irigatia pe zonele joase. Aceste ape sunt captate de reteaua de canale de desecare si tuburile de drenaj si evacuate gravitational sau prin pompare în Dunare.4 Emisii in atmosferã In zona studiata nu sunt emisii atmosferice poluante.5 Alimentarea cu apa.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4. pesticide) poate produce un impact negativ. nu exista un stoc de materiale.2 m în zonele cu regim acvic.3 Stocarea materialelor Materialele necesare reparatiilor se stocheaza în magaziile din dotare. Se poate spune ca aceste lucrari si-au atins scopul. pe zonele unde s-a observat exces de umiditate. Lucrarile de desecare si drenaj. Prin sistemele de desecare se pot evacua accidental în emisar poluanti ce nu sunt ai beneficiarului lucrarii prezente. 4. odata cu introducerea sistemelor de desecare si drenaj s-a constatat o mentinere a nivelului apei freatice la cote de cca. Lucrarile de îmbunatatiri funciare care fac obiectul prezentei documentatii nu produc ape uzate. 4. In prezent. In lunca. in râul Calmatui si râul Buzau. au avut ca scop coborârea nivelului freatic. Principalul posibil poluator este posesorul terenului agricol. care prin lucrarile agricole (în special îngrasaminte. prezentata în capitolul 3 din Bilantul de mediu. 4. doar evacueaza apele provenite din excesul de umiditate.6 Producerea si eliminarea deseurilor Activitatile desfasurate în cadrul amenajarilor hidroameliorative produc numai deseuri tehnologice: pamânt amestecat cu materii organice rezultat în urma decolmatarii si defrisarii vegetatiei ierboase de pe ampriza canalelor de desecare. 1 . efluenti tehnologici si menajeri Alimentarea cu apa a amenajarilor hidroameliorative din cadrul Unitatii de Administrare Braila Sud se face din Dunare. rolul desecarii a fost acela de a evacua apele din incintele indiguite si de coborare si mentinere a nivelului freatic la cote care sa asigure dezvoltarea normala a culturilor agricole. care au fost executate dupa introducerea irigatiilor. Se poate considera ca lucrarile analizate nu produc ape uzate. acesta se împrastie în SC EXPERCO-ISPIF SRL 13 . Astfel.

8 Protectia si igiena muncii Personalul aferent în exploatarea amenajarilor hidroameliorative din Unitatea de Administrare Braila Sud a luat cunostinta si este obligat sa respecte normele specifice de protectia muncii. energia electrica fiind utilizata pentru actionarea motoarelor din statiile de pompare. în general. cu gard din beton sau plasa de sârma.20 cm pe malurile canalului si ulterior. 4. desecari si diguri si a constructiilor hidrotehnice.7 Alimentarea cu energie electrica Se face din sistemul national. prin araturi. aceste materiale. interzicerea accesului persoanelor straine în incintele împrejmuite sau în apropierea instalatiilor. se incorporeaza în sol. 4.9 Prevenirea si stingerea incendiilor In amplasamentul lucrarilor de îmbunatatiri funciare nu se gasesc surse generatoare de incendiu. Pentru acestea sunt prevazute o serie de masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor. rezultând pe parcursul repararii lucrarilor. 10 . supravegherea instalatiilor din statii de catre electromecanici. conducte. sunt reutilizate (podete etc). Aceasta persoana verifica fisa postului fiecarui angajat. dale deteriorate. 4. 4. care în prezent nu exista în arealul studiat.11 Securitatea zonei Securitatea zonei este asigurata prin: împrejmuirea întregului perimetru construit (statii de baza). laboratorul fix de instructiuni si testari). decât la statiile de pompare (incinta si posturi trafo). Electromotoarele pompelor fiind în cladiri închise nu produc zgomot în atmosfera si deci nu deranjeaza ecosistemele din apropiere. urmarirea de catre personalul specializat a bunei functionari a retelei de irigatii. Aceasta activitate este urmarita de o persoana autorizata din Unitatea de Administrare Braila Sud care este în subordinea directa a Inspectorului sef. pentru a putea efectua lucrari de întretinere si reparatii necesare. SC EXPERCO-ISPIF SRL 14 .10 Zgomot si vibratii In cadrul obiectivelor studiate nu exista surse de zgomot. 4.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud - straturi de cca. tine registrul de evidenta a accidentelor si urmareste respectarea normelor de protectia muncii (echipamente de protectie.

in cadrul amenajarilor hidroameliorative s-au aplicat irigatii in procent de : . In prezent se constata o coborare a nivelului freatic ca urmare a perioadei secetoase din ultimii ani si aplicarea irigatiilor pe suprafete restranse fata de capacitatea sistemelor.73%-35. acestea imbraca aspecte deosebit de complexe.ICITID Baneasa – ce au monitorizat nivelele si chimismul apelor freatice. Ridicarea nivelului freatic imprima solurilor un regim secundar acvic. aceste lucrari au modificat balanta fondului funciar. Din totalul suprafetei agricole a judetului 91% dispune de lucrari de îmbunatatiri funciare.96%-23. judetul Braila fiind judetul cu ponderea cea mai mare a suprafetei cu lucrari de îmbunatatiri funciare din totalul suprafetei agricole.13. Principala caracteristica a evolutiei solurilor în regim irigat este data de influenta nivelului freatic asupra solului. 5. Câmpia Baraganului de Nord sau Câmpia Brailei si Baraganul Central a contituit obiectul unor studii si cercetari efectuate atât înainte de a se preconiza amenajarea unor mari sisteme de irigatii în aceasta zona precum si cu prilejul proiectarii lucrarilor de îmbunatatiri funciare. litologice. CALITATEA SOLULUI 5. jud. ICPA si SCCASS Braila – cu obiectiv principal solul).Terasa Viziru 6. la un procent de 80% teren agricol. str. Modul cum actioneaza acesti doi factori difera de la o amenajare hidroameliorativa la alta în functie de conditiile orografice.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4. In privinta cauzelor care au contribuit la ridicarea nivelului freatic.40% SC EXPERCO-ISPIF SRL 15 . Astfel. ajungând astazi. desecari) s-au redat în circuitul agricol terenurile ocupate anterior de balti. care este factorul principal.Terasa Ialomita-Calmatui 6. cat si pe parcursul exploatarii acestora (SCCASS Braila . Astfel. Cercetarile efectuate au pus în evidenta cei doi factori principali: naturali (regimul climatic. Vapoarelor nr. geotehnici etc) si antropici (pierderile de apa din canalele si aplicarea defectuasa a irigatiilor fara respectarea regulamentelor de exploatare). Braila. in perioada 2000-2008.12 Administratie Unitatea de Administrare Braila Sud este in subordinea ANIF-RA Sucursala Teritoriala Arges-Ialomita-Siret. vechimea sistemului. hidrogeologici. Mentinerea indelungata pe aceeasi suprafata a unui regim secundar acvic conduce la aparitia gleizarii si înmlastinirii secundare asociata uneori cu salinizare si/sau alcalizare. tipul de amenajare si metodele de udare folosite. stufãrisuri etc.1 Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat Prin lucrarile de îmbunatatiri funciare (îndiguiri.64% .

se propun urmatoarele masuri: monitorizarea principalelor însusiri de calitate a solurilor fertile si/sau ameliorate pentru semnalarea la timp a cauzelor si sensului modificarilor acestor factori. Sub aspectul conditiilor naturale terenurile din cadrul amenajarilor analizate se caracterizeaza printr-un potential natural ridicat de acumulare a apelor excedentare din precipitatii sau din pierderi de apa prin infiltratie din reteaua de canale de irigatie.5 m. în general din îngrasaminte. In ultimii ani când suprafete irigate au fost foarte reduse. 5.30%-34. SC EXPERCO-ISPIF SRL 16 . Fenomenul de degradare secundara se atenueaza mult. ceea ce favorizeaza infiltrarea usoara a apelor în exces care ajung repede în stratul freatic.ameliorative de conservare si protectie a fertilitatii solurilor.20%-23. Redresarea nivelului freatic se realizeaza prin actiunea de desecare si drenaj a zonelor depresionare. Se constata o reducere a gradului de mineralizare.azotul nitric din sol.15%-10.90% 3. are o grosime redusa (2-5 m) si este situat pe soluri cu o capacitate naturala redusa de drenaj. supravegherea aplicarii tehnologiilor ameliorative si agricole.nitrati . Solurile au o textura medie pe cea mai mare parte din suprafete . pâna la anihilare.pesticide. In scopul prevenirii evolutiei negative a factorilor pedohidrologici.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud . corespunzatoare regulamentelor si normativelor stabilite. acolo unde exista un drenaj natural bun sau o retea de drenuri subterane cu o buna functionalitate.2 Efecte potentiale ale activitatilor invecinate Ca surse potentiale de poluare a solurilor în zona studiata sunt: . concomitent cu obiectivul de asigurare a cerintei de apa a plantelor agricole si de valorificare a capacitatii productive a solului. a avut si are un rol principal în evolutia solurilor în functie de adâncimea nivelului freatic si de cota terenului.5-1. . fenomenul de degradare secundara se poate accentua.Ianca-Surdila-Greci . Stratul freatic este format din nisipuri fine sau nisipuri prafoase.70% 9. în perioadele de seceta.Gradistea-Faurei-Jirlau . Astfel irigatia în cadrul amenajarilor hidroameliorative capata importanta unei masuri tehnice preventive . Prin lipsa aportului suplimentar de apa din irigatii.00%-20.02% Gradul de mineralizare a pânzei freatice. plantele au consumat rezerva de apa din sol favorizând ridicarea sarurilor si cantonarea lor între 0.40% 2.Bazin Hidrografic Calmatui 1. cu consecinte negative asupra calitatii solurilor exploatate în conditii de irigare din zona studiata pentru pastrarea calitatii acestor soluri.Calmatui-Gropeni-Chiscani . favorizând acumularile de apa si ridicare a nivelului freatic uneori la peste 3 m.

mentinându-se totusi unele formatiuni care sa pastreze biodiversitatea ecosistemelor naturale. stufarisuri etc. sol) în vederea protejarii acestora. 4. 5. prin evacuarea apelor de suprafata în exces. floarea soarelui. Lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au executat etapizat. In ultimii ani. suprafata aferenta culturilor cu necesar de apa mai mare precum soia. Chiar si la aceste culturi se aplica o tehnologie agricola simpla care nu duce la sporuri de productii daca nu se aplica irigatiile. care fara apa necesara nu aduc sporuri de recolte . SC EXPERCO-ISPIF SRL 17 . 2. Lucrarile de desecare din cadrul amenajarilor hidroameliorative se poate spune ca si-au atins scopul in mentinerea regimului hidrologic din zona. 7. tinând seama de modul de evolutie a factorilor de mediu (apa. pe parcursul anilor. porumb. 6. Lucrarile de imbunatatiri funciare creeaza un microclimat umed care functioneaza ca o bariera (antropica) in fata extinderii fenomenului de desertificare din zona de sud a Moldovei. fapt impus de schimbarile ce au avut loc pe suprafetele amenajate datorita modificarii factorilor de mediu. semnalat inca din perioada 1977-1980 (cercetari de teledetectie). mai ales dupa anul 2000. pe baza reducerii suprafetelor irigate fata de perioadele anterioare. Lipsa irigatiilor.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Datorita costurilor ridicate cantitatea de îngrasaminte si pesticide utilizate în agricultura fiind redusa se poate spune ca nu exista în zona poluare cu nitrati si pesticide. au fost completate cu lucrari. Astfel. Aceste lucrari au produs o transformare a ecositemelor naturale în ecosisteme agricole (agroecosisteme). ca urmare a monitorizarii acestora – sol si apa. in perioadele cu precipitatii abundente si coborârea si mentinerea nivelului freatic la cote ce asigura o buna dezvoltare a plantelor. Prin lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au redat în circuitul agricol terenurile ocupate anterior de balti (zonele depresionare. Amenajarile hidroameliorative. sfecla de zahar. 6. se constata diminuarea aportului freatic din sursele de irigatii. 3. datorita climatului arid din zona. extizându-se suprafetele cu culturi de grâu. ele doar evacueaza apele provenite din excesul de umiditate. modificând balanta fondului funciar. în complex. CONCLUZII SI RECOMANDÃRI a) Concluzii 1. duce la o tendinta de diminuare a diversitatii de culturi. care prezentau exces de umiditate). Lucrarile de îmbunatatiri funciare nu produc ape uzate. s-a redus. legumele. cartoful. altadata existente în zona. 8.

in cadrul amenajarii Calmatui-Gropeni-Chiscani. Din punct de vedere chimic nu se observa o modificare esentiala a indicatorilor chimici principali. prin evaporatie. drenaj). Aprovizonarea cu fosfor si potasiu este în general buna. precum si de pierderile de apa din canalele de irigatii si prin norme de udare peste capacitatile de câmp (mai ales în perioada de început a irigatiilor). acolo unde s-au aplicat irigatiile pe suprafete mici si unde lucrarile de baza le reprezinta amenajarile de desecare. In evolutia starii fizice a solurilor nu au aparut fenomene evidente de tasare datorita irigatiei (daca au existat au fost în primii 3-4 ani de la intrarea în functiune a sistemelor si au fost remediate pe parcurs). Aceasta s-a putut observa în ultimii ani când suprafata irigata a scazut foarte mult si totusi nivelele apei freatice au crescut în perioadele cu precipitatii. 15. Posibila sursa de poluare din zona sunt tehnologiile de cultivare a terenurilor agricole. 12. dar fara ca acestea sa fie factorul principal. La acestea au contribuit existenta unor strate cu permeabilitate redusa spre suprafata. revizuite anual. Ridicarea nivelului freatic este determinatã în principal de precipitatii. care faciliteaza migrarea sarurilor in profilul solului. Nu s-a observat o agravare a starii de eroziune a solurilor. fiind influentat de temperaturile tot mai ridicate si de precipitatiile reduse. km 28+750÷30+200). fiind totusi mentinute la cote acceptabile prin functionarea sistemului de desecare . corelat cu tehnologii de lucrare a SC EXPERCO-ISPIF SRL 18 . 14. Se constata totusi o reducere a gradului de mineralizare in cadrul unor amenajari. 16.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 9. gradul de mineralizare se mentine aproximativ constant. obiectivelor si asezarilor omenesti din luncile indiguite sunt intocmite “Planuri de aparare impotriva inundatiilor”. Digurile de aparare sunt în stare buna. Se poate afirma ca lucrarile de îmbunatatiri funciare. cu desemnarea zonelor critice si masurilor ce trebuie luate in perioadele cu nivele ridicate. 10. activitatea de supraveghere si întretinere fiind în atentia permanenta a ANIF-RA. 11. în general au avut un rol pozitiv în evolutia calitatii solului. Exista totusi o zona critica. in care aportul adus prin irigatii a condus la diluarea mineralizarii apei freatice . Aplicarea corecta a irigatiei si asigurarea controlului apei freatice (desecare. Evolutia solurilor în zona studiata este legata de ridicarea nivelului freatic. Sub aspectul continutului de materii organice si azot total se constata unele apropieri de cele initiale si corespunzator tipurilor de sol existente în amenajarile hidroameliorative. Sucursala teritoriala Arges-Ialomita-Siret. 17. 13. unde lipsesc perdelele de protectie (km 42+250÷51+250. Pentru apararea impotriva inundatiilor a terenurilor.drenaj. sistemele de desecare putând fi vectori de poluare (transporta poluanti catre emisar).

Respectarea regulamentelor de exploatare si intretinere pentru amenajarile hidroameliorative întocmite de proiectant la punerea în functiune a sistemelor si cu modificarile ulterioare intervenite ca urmare a evolutiei si transformarilor aparute în cadrul amenajarilor. SC EXPERCO-ISPIF SRL 19 . decolmatarea sistemelor de drenaj. precum si refacerea retelei de puturi de observatie. Fata de anul 1999 cand s-a intocmit ultimul bilant de mediu nu au aparut modificari esentiale in starea lucrarilor si a calitatii factorilor de mediu. evitarea acumularilor masive în stratul freatic si evacuarea permanenta a apelor colectate de reteaua de drenaj. In urma analizarii. Initierea unui regim de exploatare la nivel tehnic superior care sa urmareasca în esenta reducerea pierderilor de apa. de regimul de precipitatii si de stadiul de dezvoltare a culturilor. Mentinerea unor niveluri permanente scazute în reteaua de desecare astfel încât sa se resimta efectul drenant al acestora pe durate cât mai îndelungate. 3. Urmarirea evolutiei nivelului si chimismului apei freatice si solului prin reluarea monitorizarii si luarea masurilor ce se impun ca urmare a evolutiei acestor factori. a amenajarilor de imbunatatiri funciare din cadrul Unitatii de Administrare Braila Sud. 5. 6. înlaturarea vegetatiei de pe canalele de desecare. constituie mijlocul principal pentru prevenirea degradarii factorilor de mediu. Aplicarea normelor de udare diferentiate pe zone în functie de nivelul si calitatea apei freatice. se recomanda mentinerea retelei de desecare in stare buna de functionare. 18. In conditiile specifice zonei aceste lucrari de întretinere trebuie sa aiba o frecventa mai mare decât în alte judete. 8. de tipul de sol. O data cu obtinerea fondurilor de reparatii se recomanda initierea unui program de reparatii si refacere a captuselilor si a rosturilor la canale pentru reducerea pierderilor de apa. b) Recomandari 1.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud pamântului. 4. executarea constanta a lucrarilor de decolmatare. cosirea si tratarea cu ierbicide a vegetatiei de pe intreaga retea de desecare in vederea asigurarii functionarii la parametri proiectati. Se recomanda acest control sa se faca. se poate trage concluzia finala ca activitatea desfasurata este compatibila cu cerintele protectiei mediului si a cadrului uman de viata. de institute specializate. în special în zonele cu potential de degradare. Despotmolirea. Pentru pastrarea gradului de mineralizare la niveluri acceptabile. 7. 2. din punct de vedere al protectiei mediului.

ameliorativ si productiv. 13. 11. urmarirea realizarii si mentinerii unei plantatii de protectie continua si viguroasa în zona dig-mal. ceea ce nu mai corespunde în totalitate actualelor conditii generate de aplicarea Legii 138/2004. reabilitari.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 9. la baza taluzelor. GEF etc). grifoane în vecinatatea digurilor) ce pot apare la ape foarte mari datorita curentilor subterani critici si aplicarea masurilor specifice. datorita unor acorduri semnate de Guvernul Romaniei. modificata si completata cu Legea 233/2005. Aducerea si mentinerea sectiunii transversale a digurilor la parametrii proiectati. au putut fi atrase fonduri semnificative din partea unor donori si agentii internationale (cum sunt BIRD. PFARE. supravegherea permanenta a digurilor si interventia promta în remedierea oricaror deficiente în special în punctele critice mentionate. Asigurarea în exploatare a unui regim hidrologic al teritoriului care sa realizeze mentinerea la adâncimi relativ constante a apei freatice si continuitatea procesului de levigare a sarurilor solubile cu mentinerea sarurilor la baza profilului de sol (100120 cm). 12. Dupa anul 2000. exploatarea rationala a masei lemnoase din zona dig-mal si înlocuirea imediata a arborilor taiati cu specii ca: salcia. observarea atenta si marcarea punctelor periculoase (scurgeri pe taluze. destinate inclusiv reabilitarii si retehnologizarii infrastructurii de imbunatatiri funciare din tara noastra. 10. VERIFICAT. o constituie cultivarea orezului. O particularitate care trebuie reconsiderata în mod obligatoriu datorita efectului dublu. plopul. placi de stufit sau prin aplicarea pe taluz a unor panouri din polietilena. Doinita BRATU SC EXPERCO-ISPIF SRL 20 . Guvernul Olandei. în acest scop este necesara restabilirea functionalitatii amenajarilor orizicole. In acest sens un rol important l-a avut si il are prin programele sale de asistenta financiara si consultanta. BERD. Sing. Ing. Lucrarile de îmbunatatiri funciare necesita modernizari. Banca Mondiala. întrucît este o cultura rentabila. combaterea eroziunii de mal prin consolidari cu fascine. Maria TORJE INTOCMIT. Lucrarile de îmbunatatiri funciare au fost concepute pentru exploatarea dirijata pe suprafete mari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful