Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud

A. RAPORT CU PRIVIRE LA BILANT DE MEDIU NIVEL I 1. INTRODUCERE 1.1 Obiectivul lucrarii Obiectivul documentatiei este obtinerea autorizatiei de mediu pentru lucrarile de îmbunatatiri funciare din Unitatea de Administrare Braila Sud, aflata in subordinea ANIF-RA Sucursala Teritoriala Arges-Ialomita-Siret, Judetul Braila, cu urmatoarele amenajari hidroameliorative: Terasa Ialomita-Calmatui, Terasa Viziru, Ianca-SurdilaGreci, Calmatui-Gropeni-Chiscani, Gradistea-Faurei-Jirlau, Bazin Hidrografic Calmatui. Documentatia a fost întocmita în conformitate cu Ordinul nr. 184/1997 al MAPPM pentru aprobarea procedurii de realizare a bilantului de mediu, anexa 2 si anexa 2.1. Lucrarile care fac obiectul bilantului de mediu din Unitatea de Administrare sunt: irigatii, desecari, drenaje, diguri. Amenajarile hidroameliorative sunt: - Terasa Ialomita-Calmatui are urmatoarele capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii 137.289 ha - suprafata amenajata pentru desecare 74.403 ha - suprafata amenajata pentru drenaj 12.092 ha - statii de pompare irigatii 273 buc. - statii de pompare desecare 37 buc. - canale de irigatii 359,2 km - canale de desecare 419,0 km - Terasa Viziru cu urmatoarele capacitati : - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - Ianca-Surdila-Greci cu capacitatile urmatoare: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare

32.670 ha 18.982 ha 284 ha 39 buc. 7 buc. 121,920 km 404,336 km

26.802 ha 9.905 ha 32 buc. 1 buc. 72,170 km 215,09 km

SC EXPERCO-ISPIF SRL

1

Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud

- Calmatui-Gropeni-Chiscani – capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - diguri - Gradistea-Faurei-Jirlau cu urmatoarele capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - statii de pompare irigatii - statii de pompare desecare - canale de irigatii - canale de desecare - Bazin Hidrografic Calmatui – capacitati: - suprafata amenajata pentru irigatii - suprafata amenajata pentru desecare - suprafata amenajata pentru drenaj - statii de pompare irigatii - canale de irigatii - canale de desecare 1.2 Scopul lucrarii

15.613 ha 16.560 ha 569 ha 14 buc. 13 buc. 34,50 km 292,60 km 57,75 km

14.611 ha 2.738 ha 38 buc. 1 buc. 40,440 km 76,733 km

23.460 ha 20.478 ha 2.548 ha 17 buc. 50,504 km 449,800 km

Scopul bilantului de mediu este acela de a stabili daca amenajarile de îmbunatatiri funciare in cadrul desfasurarii activitatii specifice au si impact negativ asupra factorilor de mediu. Pentru aceasta s-a consultat documentatia existenta pentru fiecare amenajare, s-au cules date din teren si au fost facute investigatii asupra unor amplasamente cu probleme înainte si dupa executia amenajarii. 1.3 Legislatii si prescriptii privind protectia mediului utilizate La întocmirea bilantului de mediu s-a utilizat legislatia în vigoare privind reglementarile protectiei mediului si anume: a) Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată de Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare b) Legea apelor nr. 107/1996, completata cu O.1671/2007 (MMDD) c) Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004; HG 1309/2004; HG 1872/2005 d) Legea protectiei muncii nr. 319/2006

SC EXPERCO-ISPIF SRL

2

Sistemul hidroameliorativ Ialomita-Calmatui se invecineaza : . republicat in 26. fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si “Normativ cadru de dotare cu materiale de aparare impotriva inundatiilor si ghetarilor” Prevederile acestor prescriptii sunt obigatorii. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita-Calmatui a fost executata in perioada 1977-1987 si este situata in jumatatea estica a Baraganului de Nord si Central. Indicatori ecopedologici 1987 p) HG 1286/2004 Regulament de aparare impotriva inundatiilor. Aspectul general al campiei este acela de «camp» cu o inclinare usoara de la nord catre sud si de la vest catre est. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilantului de mediu In scopul stabilirii limitelor admisibile privind poluarea mediului s-au utilizat urmatoarele prescriptii: f) PD5 – 1994 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor (MLPAT) g) GE 027 – 1997 MLPAT Ghid de proiectarea lucrarilor de aparare si consolidarea taluzelor la canale si diguri h) HG 188/2002 Normele privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa „‟NTPA – 001‟‟ i) Ordin nr. SC EXPERCO-ISPIF SRL 3 . IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI SI LOCALIZARE 2. Zona este cunoscuta sub denumirea de campia Strachina si face parte din cadrul unitatii majore Baraganul Ialomitei. 1957 / 1995 privind aprobarea Normelor de medicina muncii. .1 Localizare si topografie a. in spatiul cuprins intre lunca fluviului Dunarea si luncile raurilor Ialomita si Calmatui. . Partea III.03.la sud cu raul Ialomita . completat cu HG 1/2002. . 536/1997 pentru Normele de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei. 756/1997 Reglementari privind evaluarea poluarii mediului (sol) l) STAS 4273/1983 Incadrarea in clase de importanta a constructiilor hidrotehnice m) Legea 311/2004 privind calitatea apei potabile n) ICPA Metodologia elaborarii studiilor pedologice .la est cu amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud e) Ordinul nr.la nord cu amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui . 2. HG 7/2007 j) Ordin nr. HG 8/2004.la vest cu limita judetului Buzau.1996 k) Ordin nr.

la nord cu amenajarea hidroameliorativa Terasa Brailei.la nord raul Buzau. cu altitudine medie de 20 m.la sud . . .la est . care face parte din campia Baraganului de Nord. Crovurile sunt prezente cu o frecventa de 1 crov la cca. . cu interfluvii largi. . grinduri. privaluri. depresiuni care determina denivelari de pana la 2 m. in albia majora a fluviului Dunarea.la sud cu amenajarea hidroameliorativa Ialomita .la sud cu amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui.la vest cu amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci. SC EXPERCO-ISPIF SRL 4 . Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani se invecineaza: . d. Cotele terenului sunt cuprinse intre 4-7 m.la nord cu sistemul hidroameliorativ Noianu-Chiscani.la vest .Calmatui. Amenajarea Ianca-Surdila-Greci are urmatoarele limite geografice: . Gropeni.la nord limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau. Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci a fost executata intre anii 19851990 si este situata in partea de vest a judetului Braila avand un relief specific Campiei Brailei reprezentand alternante de arii largi depresionare si platforme intinse fragmentate de brate parasite ale raului Bazau si vai cu scurgere intermitenta uneori torentiala. . Stanca. pe malul stang al raului Buzau fiind cel mai indepartat sistem hidroameliorativ fata de fluviul Dunarea avand urmatoarele limite: . Polizesti si Gura Gârlutei.la est cu Lunca Dunarii intre localitatile Gropeni si Stancuta. Microrelieful incintei este accidentat datorita numeroaselor balti. Tibanesti. slab fragmentate.la vest cu amenajarea hidroameliorativa Terasa Brailei si lantul de comune: Tichilesti. intre km 227 amonte si km 175 aval al fluviului. Tufesti.Terasa Viziru si Terasa Brailei. . 200ha. . . care afluiaza spre raul Calmatui. din incinta indiguita Calamtui-Gropeni-Chiscani.limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau.la est cu fluviul Dunarea si bratele Caleia si Lata Stanca. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru a fost executata intre anii 1969-1974 si este situata in Campia Viziru. c. pe malul stang. e. Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani a fost executata incepand cu anul 1950 si este situata in partea de sud-est a judetului Braila.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b. Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau a fost executata intre anii 1985-1987 si pusa in functiune intre anii 1987-1990.amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui. Stancuta Noua. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru se invecineaza : . fiind situata in extremitatea vestica a judetului Braila. .

Seaca.la vest cu limita judetului Buzau. Plopu. Dupa schimbarile climatice. la est raul Buzau. Campia inalta are un anumit grad de framantare – respectiv alternante de platforme si arii largi depresionare pe care s-au format crovuri sub efectul vanturilor si prin tasari locale. s-a separat o formatiune geomorfologica unitara. Procesul acumulativ s-a desfasurat de la începuturile levantinului pâna în cuaternar. In cadrul acestor macrounitati morfologice se individualizeaza lunca Dunarii si luncile raurilor Siret. 2. astfel ca la sfârsitul pleistocenului inferior si la începutul pleistocenului mediu apare o transgresiune. Esna si Lacul Dulce).la est cu incinta Calmatui-Gropeni-Chiscani. Depresiunile interioare din campia inalta manifesta un drenaj local care este cu atat mai intens cu cat depresiunea este mai adanca.Calmatui. Comaneasca. la nord-est amenajarea Lunca Rau Buzau. .2 Geologia si hidrogeologia In cadrul Câmpiei Române. fapt ce a determinat acumularea de pietrisuri. nisipuri si argile. . la vest limita teritoriala a judetului Braila cu judetul Buzau. Aspectul zonei este acela de «camp» cu o inclinare usoara de la nord catre sud si de la vest catre est.la nord cu sistemele hidroameliorative Ianca-Surdila-Greci si Terasa Viziru. In depresiunile mai adanci au aparut lacuri sarate alimentate din precipitatii si din panza freatica (Lacul Alb. care cuprinde o parte din Câmpia Baraganului de Nord (Câmpia Brailei) si o parte din Câmpia Baraganului Central (zona dintre limita de sud a judetului si râul Calmatui). Relieful judetului Braila este de origine acumulativa pe o grosime ce merge pâna la 400 m. . Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui a fost executata in perioada 1982-1987 si este situata in estul Campiei Baraganului pe ambele maluri ale raului Calmatui. ceea ce asigura aici conditii mai favorabile unui echilibru hidrogeologic prin efectul drenajului local exercitat de formele depresionare ale terenului.la sud cu amenajarea hidroameliorativa Ialomita .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud - la sud raul Buzau. Lacul Sarat. nivelul Marii Negre a variat. SC EXPERCO-ISPIF SRL 5 . Buzau si Calmatui. Cel mai mare grad de fragmentare al terenului se intalneste pe suprafata ocupata de amenajarea Ialomita-Calmatui. f. Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui se invecineaza: . Macro si microrelieful sunt factori care au o importanta prioritara in cunoasterea «mecanismelor» naturale din zona.

irigatii. 3. Stratul freatic al Campiei Ramnicului (malul stang al raului Buzau) este situat predominant la adancimi mai mari de 5 m. existenta unor areale cu exces periodic de apa determinat de conditiile orografice specifice. apropierii nivelului freatic de suprafata si capilaritatea solului: la adancimi de 2-3 m continutul total de saruri este de 10-15 g/l. atingand valori de peste 25 g/l. Fiecarei unitati morfologice de relief îi corespunde un strat freatic independent. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI DEZVOLTARII VIITOARE 3. Stratul freatic din lunca Dunarii de caracterizeaza prin adancimi ale nivelului freatic de 12 m. hidrogeologice si pedologice au determinat realizarea unor amenajari complexe de desecare – drenaj. Gradul de mineralizare al apei freatice este diferit existand o corelatie intre microrelief si concentratia in saruri a apei freatice.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Situatia hidrogeologica a perimetrului este strâns dependenta de alimentarea cu apa a stratelor permeabile din subteran. in jonele joase. Particularitatile litologice. existenta unor ape freatice mineralizate determinând degradari saline active si o potentialitate de degradare prin modificarea echilibrelor actuale sub influenta factorilor naturali si antropici. El este drenat si alimentat catre fluviul Dunarea. gradul de mineralizare creste simtitor. potentialitatea solutiilor de degradare prin compactare sau destructurare. La acestea se agauga SC EXPERCO-ISPIF SRL 6 . Siretului si Buzaului adancimile apei freatice sunt mai mari. la adancimi mai mici de 3 m. depresionare. existenta unui drenaj efectiv slab datorita configuratiei geomorfologice si hidrogeologice existente. Numai in zonele marginale ale lacurilor si in zonele centrale ale ariilor depresionare nivelul freatic se situeaza la adancimi mai mici de 2 m. conditionata de marea suprafata a terenurilor agricole pe care le ofera terasele si luncile ce alcatuiesc câmpia Baraganului de Nord. In zonele de influenta drenanta ale luncilor Dunarii. intre 5-10m. In aceste zone se deosebesc: Stratul freatic al Campiei Brailei care ocupa cea mai mare parte din teritoriul judetului Braila (cca. fiind consecinta drenajului eficient al vailor afluente. Cadrul natural al zonei si implicit al judetului este caracterizat astfel: deficit climatic de apa însemnat.1 Istoricul amplasamentului Agricultura constituie ramura economica principala a economiei judetului (atât înainte cât si în prezent). fiind mai mare in depresiuni datorita evapotranspiratiei favorizata de formele concave ale terenului. 38 %) are adancimi ale nivelului freatic intre 2-5 m in zonele centrale mai putin drenate.

CD5A. Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau – lucrarile de amenajare s-au executat intre anii 1985-1987. 3. proiectare. Astfel în 1910 Carol I promulga “ Legea pentru punerea în valoare a pamânturilor din zonele inundate ale Dunarii”. CD3.2 Dezvoltarea viitoare In prezent nu se preconizeaza o extindere a lucrarilor de îmbunatairi funciare. care a creat cadrul juridic pentru înfiintarea sub autoritatea Ministerului Agriculturii a Serviciului de Imbunatatiri Funciare (SIF) în atributii de studiere. SRP IVD. CA1G. dupa care. in cadrul amenajarii Gradistea-Faurei-Jirlau s-a propus pentru reabilitare SB Visani. CS13. CA1C. CD7A. Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci s-a executat in perioada 19851990. CD9A. îmbunatatirii si punerii în valoare a terenurilor inundabile. Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui a fost executata in perioada 1982-1987. 60%) si experienta de munca a populatiei locale. CD5B. Lucrarile de îmbunatatiri funciare au preocupat statul român. CD5. Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani . CA Terasa. SRPA 02. la mentinerea si ameliorarea calitatii mediului.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud unele avantaje ale climatului de stepa. Amenajarea hidroameliorativa Ialomita-Calmatui s-a executat in perioada 19771987. CD9. ci numai o reabilitare. retehnologizare si exploatare rationala a acestora (in cadrul amenajarii Terasa Viziru s-a propus reabilitarea statiilor : SRPA 01. CD3A. executie si întretinere a lucrarilor necesare asanarii.indiguirea s-a realizat in perioada 1950-1957. Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru a fost executata intre anii 1969-1974. grosimea si fertilitatea cernoziomurilor foarte raspândite aici. imediat s-au executat lucrarile de desecare si amenajarea orezariei de la Stancuta. sol) si de protejarea acestora. CD7. De aceea putem considera lucrarile de îmbunatatiri funciare ca lucrari cu o contributie majora la conservarea si utilizarea durabila a solului. In fruntea acestui departament a fost ales Anghel Saligny . CA1I). ponderea mare a populatiei judetului ocupata în agricultura (cca. înca de la începutul secolului. CD10. SRPA 03. SRPA 04 si canalele: CA Lunca. SC EXPERCO-ISPIF SRL 7 . Lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au executat etapizat în complex tinând seama de modul de evolutie a factorilor de mediu (apa.

1 Generalitati . cu vane hidraulice de nivel constant. In ultimii ani amenajarile de irigatii si-au redus simtitor activitatea. s-a trecut în conservare o suprafata de 22. în care sunt amplasate 9 nave – statii de pompare.activitatea desfasurata Activitatea desfasurata în Unitatea de Administrare Braila Sud este de exploatare. în dreptul localitatii Stanca. cu o lungime totala de 359. Irigatii pe o suprafata de 137. Debitul de apa prelevat la statia de pompare este de 168 mc/s. Suprafata amenajata pentru irigatii este de 137.289 ha Sursa de apa pentru irigatii o constituie fluviul Dunare.357 ha. pentru care nu au fost solicitari de apa din partea beneficiarilor de teren si 3. Distributia apei pe canalele principale este automatizata.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4. Priza sistemului este construita pe Dunare la km. ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL OBIECTIVULUI 4. Reteaua de distributie cuprinde 32 de canale. In anul 2008 au fuctionat numai 58 statii de pompare pentru care exista contracte semnate cu beneficiarii terenurilor. Dealungul canalelor sunt prevazute linii electrice si drumuri de exploatare. 221+ 600.289 ha.2 km. SC EXPERCO-ISPIF SRL 8 . Astfel. Unitatea de Administrare Braila Sud deserveste mai multe amenajari hidroameliorative: Amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita-Calmatui Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-Gropeni-Chiscani Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Terasa IalomitaCalmatui sunt: a. Se constata o diminuare a cerintei de apa a beneficiarilor agricoli datorita dificultatilor financiare ale acestora. Metoda de udare este aspersiunea pe întreaga suprafata cu statii de pompare si conducte ingropate.841 ha au intrat in procesul de dezafectare. dintre care cele mai lungi sunt D1 D9. întretinere si reparatii a lucrarilor de îmbunatatiri funciare.70 m sub nivelul marii. Priza este formata dintr-un golf sapat în malul drept al Dunarii pâna la cata de minus 2.

pe o suprafata de 74. In anul 2008 au functionat numai 20 statii de pompare.pe o suprafata de 18. Canalele de desecare au o lungime de 404. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Terasa Viziru sunt: a.982 ha Apa se evacueaza prin pompare de pe intreaga suprafata.1 mc/s (debit suplimentar necesar pentru amenajarea Calmatui-Gropeni). In anul 2008 numai 5 statii au fost functionale. în apropierea localitatii Spiru Haret.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b. cu statii de punere sub presiune si agregate termice de pompare. SPE 1-6) care descarca apa in canalul CCE din amenajarea Terasa Brailei. Starea acestora este in general buna. Cel mai important sistem de desecare de pe teritoriul judetului Braila (partea de est) este sistemul de desecare C1.336 km. Priza este comuna cu amenajarea Ialomita-Calmatui si Calmatui-Gropeni-Chiscani.670 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare.092 ha In cadrul amenajarii Ialomita – Calmatui. Drenaj . c. fiind mai dense în partea centrala a perimetrului unde predomina ariile depresionare cu soluri freatic umede. Desecare . Schema hidrotehnica este formata din canalul de aductiune CA terasa. Debitul prelevat pentru Terasa Viziru este de 27.403 ha Lucrarile de desecare se întind pe 63 % din suprafata sistemului. dimensionat pentru un debit de 42. Desecare . Canalul CCE evacueaza gravitational apa in Dunare in apropierea localitatii Gropeni. lucrarile de drenaj au fost executate în depresiunile cu terenuri saraturate.pe o suprafatã de 12. Acest lucru se realizeaza prin 7 statii pompare evacuare (SPE Maxim Gorki.1 mc/s si este refulat in canalul de aductiune CA Lunca. Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune. Captarea debitelor se face la km 221+650. Colectorul C1 (Q=10. Canalele de desecare au o lungime de 419 km. Irigatii pe o suprafata de 32.evacuare. In anul 1987 el a fost reversibilizat – permitând atât evacuarea apelor de desecare cât si alimentarea cu apa a orezariei Bertesti.4 mc/s) se evacueaza gravitational în râul Calmatui. al ameliorarii solurilor si al îmbunatatirii conditiilor litologice de ansamblu. b. SC EXPERCO-ISPIF SRL 9 . 6 canale de distributie si 39 statii de pompare irigatii (4 SRP si 35 SPP). Evacuarea apelor din sistemul Ialomita – Calmatui se realizeaza prin 37 statii de pompare . în scopul maririi efectului drenant al acestor depresiuni.

Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune cu statii de pompare (32 buc).114 ha in raul Calmatui si pe 1. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Ianca-Surdila-Greci sunt: a.102 ha inundare 8.. captarea debitelor facandu-se prin statia IM Gheorghiu din amenajarea Ialomita-Calmatui si care alimenteaza 6 amenajari. 203 si 208.802 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare.613 ha. Reteaua de canale are o lungime de 72. Irigatii pe o suprafata de 15. pentru care au fost incheiate contracte.511 ha SC EXPERCO-ISPIF SRL 10 . In prezent functioneaza 11 statii de pompare pentru irigatii. Suprafata amenajata pentru irigatii este de 15. din care : aspersiune cu SPP 7. Canalul principal de alimentare a amenajarii este CA1 in lungime de 28. Bordei) avand rolul de coborare a nivelului freatic. De la aceste statii de pompare apa este condusa prin reteaua de canale de aductiune – distributie la amenajarile interioare unde prin intermediul celor 14 statii de pompare presiune este distribuita prin aspersiune. Evacuarea se face gravitational pe o suprafata de 8. impermeabilizat cu dale mari (deteriorate pe o suprafata de 5 %). prin trei puncte de pompare situate la km 190.791 ha prin pompare (SPE Dervent) in râul Buzau.52 km.613 ha Sursa de apa pentru alimentarea incintei Calmatui – Gropeni – Chiscani o constituie fluviul Dunare. Desecare . Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Calmatui-GropeniChiscani sunt: a.905 ha Reteaua de desecare consta din canale principale si secundare. In anul 2008 au functionat numai 6 statii de punere sub presiune pentru care au fost semnate contracte cu beneficiarii de teren. b.pe o suprafatã de 284 ha Este amplasat in zonele joase ale Terasei Viziru (Liscoteanca.pe o suprafata de 9. Irigatii pe o suprafata de 26.170 km si este in totalitate impermeabilizata. cu lungimea de 215. Drenaj .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud c.09 km.

în Dunare.54 mc/s se asigura din acumularea Jirlau. d. Diguri în lungime de 57. In prezent fuctioneaza 8 statii de pompare evacuare. c. SC EXPERCO-ISPIF SRL 11 . b. iar digul de compartimentare din dreptul comunei Schei are o lungime de 5. zone descoperite prin lipsa perdelelor de protectie intre km 42+250-51+250 si km 28+750-30+200. Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Gradistea-Faurei-Jirlau sunt: a.75 km Lucrarile de îndiguire. Statia de pompare evacuare este nefunctionala. Drenaj pe o suprafata de 569 ha Este amplasat în zonele joase ale Incintei Calmatui – Gropeni – Chiscani având rol de coborâre a nivelului freatic. Este necesara planterea de perdele de protectie pe aceste zone pentru a evita eroziunea de mal.611 ha Sursa de apa o constituie fluviul Dunare prin intermediul schemei hidrotehnice a amenajarii Ialomita-Calmatui. tot in raul Buzau. toamna si iarna. Debitul total necesar alimentarii cu apa a sistemului este de 9. prin potentialul lor operational asigura functiile esentiale ce le revin.738 ha Apa este evacuata prin pompare de pe 1. Acest lucru se realizeaza prin 13 statii de pompare evacuare.813 ha in raul Buzau si de pe 925 ha gravitational. Se mentioneaza ca sunt unele zone critice. sunt situate de-a lungul fluviului Dunare pe o lungime de 52. Desecare pe o suprafata de 2. iar diferenta de 3. de a apara terenurile agricole riverane la viiturile apelor. II.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud b. III). Statiile care sunt in functiune anul acesta sunt in numar de 16 pentru care exista contracte semnate. prin statia de pompare SRP IV care alimenteaza canalul CA1C.560 ha Apa se evacueaza prin pompare de pe întreaga suprafata.00 km. Digurile ce constituie linia de aparare Calmatui – Gropeni – Chiscani (compartimentul I. Irigatii pe o suprafata de 14. Desecare pe o suprafata de 16. prin statia IM Gheorghiu.54 mc/s. Intreaga suprafata este irigata prin aspersiune iar tipul de amenajare este cu statii de punere sub presiune cu conducte ingropate. respectiv prin pompare din raul Buzau in acest lac. Un debit de 6 mc/s este adus din Dunare pe magistrala de irigatie a judetului.75 km.

din care: aspersiune cu SPP 22. Puterea instalata în sistem pentru irigatii este de 20 MW. SRP 1C. tabla. Suprafata amenajata pentru irigatii este de 23. Desecare . Drenajul este realizat din tuburi de ceramica clasice. si anume: SRP 1+3. Unitatea de Administrare Braila Sud procura materiale de constructie când primeste fonduri pentru reparatii.460 ha Sursa de apa pentru irigatii o constituie fluviul Dunare (statia IM Gheorghiu din sistemul Ialomita – Calmatui. din care 6 in functiune in 2008 cu contracte semnate pentru irigarea suprafetelor deservite de aceste statii si o statie de repompare a apei.H. 4. ceramica.pe o suprafatã de 2.pe o suprafata de 20. b. Canalul CA1 este alimentat de statia de repompare SRPA III din cadrul amenajarii Ialomita – Calmatui. Reteaua de canale este prevazuta cu constructii hidrotehnice necesare (podete etc). Calmatui se face din canalul CA1. au drept scop eliminarea excesului de apa din punctele cele mai nevralgice. care cuprind o suprafata de 2. carton asfaltat etc. prin intermediul a trei statii de repompare. SRP 4. plasa sudata.pe o suprafata de 23.790 ha. Alimentarea cu apa a sistemului B. c.504 km. Reteaua de desecare cuprinde 449. Drenaj .478 ha Datorita conditiilor locale – regimul apelor freatice – în acest sistem a fost necesar sa se prevada o retea de desecare generalizata.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Obiectivele si capacitatiile din Amenajarea hidroameliorativa Bazin Hidrografic Calmatui sunt: a.2 Materiale de constructie Materialele folosite la reparatii sunt: ciment. o retea de conducte sub presiune în lungime de 475 km si 16 statii de punere sub presiune. metal. în vederea preîntâmpinarii înmlastinirii sau saraturarii. care alimenteaza mai multe sisteme hidroameliorative).548 ha. care debuseaza în albia regularizata a râului Calmatui. conducte beton. inundare 670 ha.8 km de canale. PVC. Irigatii .548 ha Amenajarile de drenaj.460 ha. SC EXPERCO-ISPIF SRL 12 . Amenajarile de irigatii sunt constituite în principal dintr-o retea de canale deschise în lungime de 50.

acesta se împrastie în SC EXPERCO-ISPIF SRL 13 . doar evacueaza apele provenite din excesul de umiditate. pesticide) poate produce un impact negativ. rolul desecarii a fost acela de a evacua apele din incintele indiguite si de coborare si mentinere a nivelului freatic la cote care sa asigure dezvoltarea normala a culturilor agricole.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4.3 Stocarea materialelor Materialele necesare reparatiilor se stocheaza în magaziile din dotare. Lucrarile de desecare si drenaj. Se poate considera ca lucrarile analizate nu produc ape uzate. 1 . prezentata în capitolul 3 din Bilantul de mediu. Se poate spune ca aceste lucrari si-au atins scopul. sau odata cu irigatia pe zonele joase. 4.4 Emisii in atmosferã In zona studiata nu sunt emisii atmosferice poluante. In prezent. nu exista un stoc de materiale. pe zonele unde s-a observat exces de umiditate. Principalul posibil poluator este posesorul terenului agricol. care au fost executate dupa introducerea irigatiilor. in râul Calmatui si râul Buzau.2 m în zonele cu regim acvic.6 Producerea si eliminarea deseurilor Activitatile desfasurate în cadrul amenajarilor hidroameliorative produc numai deseuri tehnologice: pamânt amestecat cu materii organice rezultat în urma decolmatarii si defrisarii vegetatiei ierboase de pe ampriza canalelor de desecare. Lucrarile de îmbunatatiri funciare care fac obiectul prezentei documentatii nu produc ape uzate. 4. efluenti tehnologici si menajeri Alimentarea cu apa a amenajarilor hidroameliorative din cadrul Unitatii de Administrare Braila Sud se face din Dunare. au avut ca scop coborârea nivelului freatic. In lunca. odata cu introducerea sistemelor de desecare si drenaj s-a constatat o mentinere a nivelului apei freatice la cote de cca. Prin sistemele de desecare se pot evacua accidental în emisar poluanti ce nu sunt ai beneficiarului lucrarii prezente. Aceste ape sunt captate de reteaua de canale de desecare si tuburile de drenaj si evacuate gravitational sau prin pompare în Dunare. Astfel.5 Alimentarea cu apa. care prin lucrarile agricole (în special îngrasaminte. 4.

Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud - straturi de cca. Electromotoarele pompelor fiind în cladiri închise nu produc zgomot în atmosfera si deci nu deranjeaza ecosistemele din apropiere.10 Zgomot si vibratii In cadrul obiectivelor studiate nu exista surse de zgomot. sunt reutilizate (podete etc). desecari si diguri si a constructiilor hidrotehnice. Pentru acestea sunt prevazute o serie de masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor. rezultând pe parcursul repararii lucrarilor.7 Alimentarea cu energie electrica Se face din sistemul national. decât la statiile de pompare (incinta si posturi trafo). Aceasta persoana verifica fisa postului fiecarui angajat.9 Prevenirea si stingerea incendiilor In amplasamentul lucrarilor de îmbunatatiri funciare nu se gasesc surse generatoare de incendiu. 4. 10 . 4. SC EXPERCO-ISPIF SRL 14 . pentru a putea efectua lucrari de întretinere si reparatii necesare. Aceasta activitate este urmarita de o persoana autorizata din Unitatea de Administrare Braila Sud care este în subordinea directa a Inspectorului sef.11 Securitatea zonei Securitatea zonei este asigurata prin: împrejmuirea întregului perimetru construit (statii de baza).20 cm pe malurile canalului si ulterior. în general. aceste materiale.8 Protectia si igiena muncii Personalul aferent în exploatarea amenajarilor hidroameliorative din Unitatea de Administrare Braila Sud a luat cunostinta si este obligat sa respecte normele specifice de protectia muncii. dale deteriorate. laboratorul fix de instructiuni si testari). care în prezent nu exista în arealul studiat. tine registrul de evidenta a accidentelor si urmareste respectarea normelor de protectia muncii (echipamente de protectie. cu gard din beton sau plasa de sârma. 4. conducte. se incorporeaza în sol. 4. 4. supravegherea instalatiilor din statii de catre electromecanici. energia electrica fiind utilizata pentru actionarea motoarelor din statiile de pompare. urmarirea de catre personalul specializat a bunei functionari a retelei de irigatii. interzicerea accesului persoanelor straine în incintele împrejmuite sau în apropierea instalatiilor. prin araturi.

Modul cum actioneaza acesti doi factori difera de la o amenajare hidroameliorativa la alta în functie de conditiile orografice. la un procent de 80% teren agricol. str. Cercetarile efectuate au pus în evidenta cei doi factori principali: naturali (regimul climatic. hidrogeologici.73%-35. In prezent se constata o coborare a nivelului freatic ca urmare a perioadei secetoase din ultimii ani si aplicarea irigatiilor pe suprafete restranse fata de capacitatea sistemelor. vechimea sistemului. Astfel.64% .Terasa Ialomita-Calmatui 6. judetul Braila fiind judetul cu ponderea cea mai mare a suprafetei cu lucrari de îmbunatatiri funciare din totalul suprafetei agricole. ICPA si SCCASS Braila – cu obiectiv principal solul).ICITID Baneasa – ce au monitorizat nivelele si chimismul apelor freatice.1 Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat Prin lucrarile de îmbunatatiri funciare (îndiguiri. jud. desecari) s-au redat în circuitul agricol terenurile ocupate anterior de balti. cat si pe parcursul exploatarii acestora (SCCASS Braila . Astfel. Câmpia Baraganului de Nord sau Câmpia Brailei si Baraganul Central a contituit obiectul unor studii si cercetari efectuate atât înainte de a se preconiza amenajarea unor mari sisteme de irigatii în aceasta zona precum si cu prilejul proiectarii lucrarilor de îmbunatatiri funciare.40% SC EXPERCO-ISPIF SRL 15 . Din totalul suprafetei agricole a judetului 91% dispune de lucrari de îmbunatatiri funciare. Ridicarea nivelului freatic imprima solurilor un regim secundar acvic.96%-23.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 4.Terasa Viziru 6.13. Braila.12 Administratie Unitatea de Administrare Braila Sud este in subordinea ANIF-RA Sucursala Teritoriala Arges-Ialomita-Siret. in perioada 2000-2008. aceste lucrari au modificat balanta fondului funciar. ajungând astazi. stufãrisuri etc. Principala caracteristica a evolutiei solurilor în regim irigat este data de influenta nivelului freatic asupra solului. acestea imbraca aspecte deosebit de complexe. litologice. tipul de amenajare si metodele de udare folosite. 5. care este factorul principal. geotehnici etc) si antropici (pierderile de apa din canalele si aplicarea defectuasa a irigatiilor fara respectarea regulamentelor de exploatare). in cadrul amenajarilor hidroameliorative s-au aplicat irigatii in procent de : . CALITATEA SOLULUI 5. Mentinerea indelungata pe aceeasi suprafata a unui regim secundar acvic conduce la aparitia gleizarii si înmlastinirii secundare asociata uneori cu salinizare si/sau alcalizare. Vapoarelor nr. In privinta cauzelor care au contribuit la ridicarea nivelului freatic.

SC EXPERCO-ISPIF SRL 16 .02% Gradul de mineralizare a pânzei freatice. plantele au consumat rezerva de apa din sol favorizând ridicarea sarurilor si cantonarea lor între 0. Solurile au o textura medie pe cea mai mare parte din suprafete .azotul nitric din sol. pâna la anihilare. în perioadele de seceta. In scopul prevenirii evolutiei negative a factorilor pedohidrologici. Redresarea nivelului freatic se realizeaza prin actiunea de desecare si drenaj a zonelor depresionare. corespunzatoare regulamentelor si normativelor stabilite.5-1. acolo unde exista un drenaj natural bun sau o retea de drenuri subterane cu o buna functionalitate. ceea ce favorizeaza infiltrarea usoara a apelor în exces care ajung repede în stratul freatic.15%-10. Se constata o reducere a gradului de mineralizare.30%-34.20%-23. în general din îngrasaminte. a avut si are un rol principal în evolutia solurilor în functie de adâncimea nivelului freatic si de cota terenului.Gradistea-Faurei-Jirlau .ameliorative de conservare si protectie a fertilitatii solurilor. se propun urmatoarele masuri: monitorizarea principalelor însusiri de calitate a solurilor fertile si/sau ameliorate pentru semnalarea la timp a cauzelor si sensului modificarilor acestor factori.Ianca-Surdila-Greci .2 Efecte potentiale ale activitatilor invecinate Ca surse potentiale de poluare a solurilor în zona studiata sunt: .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud .Bazin Hidrografic Calmatui 1.pesticide. . favorizând acumularile de apa si ridicare a nivelului freatic uneori la peste 3 m. Stratul freatic este format din nisipuri fine sau nisipuri prafoase. Prin lipsa aportului suplimentar de apa din irigatii.40% 2.Calmatui-Gropeni-Chiscani . Sub aspectul conditiilor naturale terenurile din cadrul amenajarilor analizate se caracterizeaza printr-un potential natural ridicat de acumulare a apelor excedentare din precipitatii sau din pierderi de apa prin infiltratie din reteaua de canale de irigatie. 5. cu consecinte negative asupra calitatii solurilor exploatate în conditii de irigare din zona studiata pentru pastrarea calitatii acestor soluri. concomitent cu obiectivul de asigurare a cerintei de apa a plantelor agricole si de valorificare a capacitatii productive a solului. In ultimii ani când suprafete irigate au fost foarte reduse. fenomenul de degradare secundara se poate accentua. supravegherea aplicarii tehnologiilor ameliorative si agricole.nitrati . Fenomenul de degradare secundara se atenueaza mult.90% 3.5 m.70% 9. Astfel irigatia în cadrul amenajarilor hidroameliorative capata importanta unei masuri tehnice preventive . are o grosime redusa (2-5 m) si este situat pe soluri cu o capacitate naturala redusa de drenaj.00%-20.

s-a redus. sfecla de zahar. ele doar evacueaza apele provenite din excesul de umiditate. semnalat inca din perioada 1977-1980 (cercetari de teledetectie). care prezentau exces de umiditate). Astfel. se constata diminuarea aportului freatic din sursele de irigatii. Lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au executat etapizat. Prin lucrarile de îmbunatatiri funciare s-au redat în circuitul agricol terenurile ocupate anterior de balti (zonele depresionare. în complex. extizându-se suprafetele cu culturi de grâu. in perioadele cu precipitatii abundente si coborârea si mentinerea nivelului freatic la cote ce asigura o buna dezvoltare a plantelor. pe parcursul anilor. sol) în vederea protejarii acestora. floarea soarelui. fapt impus de schimbarile ce au avut loc pe suprafetele amenajate datorita modificarii factorilor de mediu. Aceste lucrari au produs o transformare a ecositemelor naturale în ecosisteme agricole (agroecosisteme). stufarisuri etc. SC EXPERCO-ISPIF SRL 17 . 6. Lipsa irigatiilor. Chiar si la aceste culturi se aplica o tehnologie agricola simpla care nu duce la sporuri de productii daca nu se aplica irigatiile. 2. mentinându-se totusi unele formatiuni care sa pastreze biodiversitatea ecosistemelor naturale. 3. 4. altadata existente în zona. CONCLUZII SI RECOMANDÃRI a) Concluzii 1. 8. au fost completate cu lucrari. prin evacuarea apelor de suprafata în exces. legumele. Lucrarile de desecare din cadrul amenajarilor hidroameliorative se poate spune ca si-au atins scopul in mentinerea regimului hidrologic din zona. 6. modificând balanta fondului funciar. tinând seama de modul de evolutie a factorilor de mediu (apa. 5. In ultimii ani.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud Datorita costurilor ridicate cantitatea de îngrasaminte si pesticide utilizate în agricultura fiind redusa se poate spune ca nu exista în zona poluare cu nitrati si pesticide. Lucrarile de imbunatatiri funciare creeaza un microclimat umed care functioneaza ca o bariera (antropica) in fata extinderii fenomenului de desertificare din zona de sud a Moldovei. Lucrarile de îmbunatatiri funciare nu produc ape uzate. duce la o tendinta de diminuare a diversitatii de culturi. pe baza reducerii suprafetelor irigate fata de perioadele anterioare. datorita climatului arid din zona. mai ales dupa anul 2000. cartoful. porumb. care fara apa necesara nu aduc sporuri de recolte . Amenajarile hidroameliorative. 7. suprafata aferenta culturilor cu necesar de apa mai mare precum soia. ca urmare a monitorizarii acestora – sol si apa.

corelat cu tehnologii de lucrare a SC EXPERCO-ISPIF SRL 18 .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 9. în general au avut un rol pozitiv în evolutia calitatii solului. 14. Sub aspectul continutului de materii organice si azot total se constata unele apropieri de cele initiale si corespunzator tipurilor de sol existente în amenajarile hidroameliorative. fiind totusi mentinute la cote acceptabile prin functionarea sistemului de desecare . Evolutia solurilor în zona studiata este legata de ridicarea nivelului freatic. activitatea de supraveghere si întretinere fiind în atentia permanenta a ANIF-RA. Din punct de vedere chimic nu se observa o modificare esentiala a indicatorilor chimici principali. Sucursala teritoriala Arges-Ialomita-Siret. Se constata totusi o reducere a gradului de mineralizare in cadrul unor amenajari. gradul de mineralizare se mentine aproximativ constant. Pentru apararea impotriva inundatiilor a terenurilor. drenaj). In evolutia starii fizice a solurilor nu au aparut fenomene evidente de tasare datorita irigatiei (daca au existat au fost în primii 3-4 ani de la intrarea în functiune a sistemelor si au fost remediate pe parcurs). 17. care faciliteaza migrarea sarurilor in profilul solului. in cadrul amenajarii Calmatui-Gropeni-Chiscani. sistemele de desecare putând fi vectori de poluare (transporta poluanti catre emisar). obiectivelor si asezarilor omenesti din luncile indiguite sunt intocmite “Planuri de aparare impotriva inundatiilor”. 11. in care aportul adus prin irigatii a condus la diluarea mineralizarii apei freatice . 13. Aceasta s-a putut observa în ultimii ani când suprafata irigata a scazut foarte mult si totusi nivelele apei freatice au crescut în perioadele cu precipitatii. dar fara ca acestea sa fie factorul principal. 16. Exista totusi o zona critica. Posibila sursa de poluare din zona sunt tehnologiile de cultivare a terenurilor agricole. Nu s-a observat o agravare a starii de eroziune a solurilor. La acestea au contribuit existenta unor strate cu permeabilitate redusa spre suprafata. km 28+750÷30+200). Digurile de aparare sunt în stare buna. 10. cu desemnarea zonelor critice si masurilor ce trebuie luate in perioadele cu nivele ridicate. 15. fiind influentat de temperaturile tot mai ridicate si de precipitatiile reduse. 12. precum si de pierderile de apa din canalele de irigatii si prin norme de udare peste capacitatile de câmp (mai ales în perioada de început a irigatiilor). unde lipsesc perdelele de protectie (km 42+250÷51+250. acolo unde s-au aplicat irigatiile pe suprafete mici si unde lucrarile de baza le reprezinta amenajarile de desecare.drenaj. Aprovizonarea cu fosfor si potasiu este în general buna. Se poate afirma ca lucrarile de îmbunatatiri funciare. Aplicarea corecta a irigatiei si asigurarea controlului apei freatice (desecare. Ridicarea nivelului freatic este determinatã în principal de precipitatii. prin evaporatie. revizuite anual.

In conditiile specifice zonei aceste lucrari de întretinere trebuie sa aiba o frecventa mai mare decât în alte judete. constituie mijlocul principal pentru prevenirea degradarii factorilor de mediu. 8. de tipul de sol.Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud pamântului. Respectarea regulamentelor de exploatare si intretinere pentru amenajarile hidroameliorative întocmite de proiectant la punerea în functiune a sistemelor si cu modificarile ulterioare intervenite ca urmare a evolutiei si transformarilor aparute în cadrul amenajarilor. în special în zonele cu potential de degradare. Se recomanda acest control sa se faca. b) Recomandari 1. 18. Fata de anul 1999 cand s-a intocmit ultimul bilant de mediu nu au aparut modificari esentiale in starea lucrarilor si a calitatii factorilor de mediu. decolmatarea sistemelor de drenaj. de institute specializate. O data cu obtinerea fondurilor de reparatii se recomanda initierea unui program de reparatii si refacere a captuselilor si a rosturilor la canale pentru reducerea pierderilor de apa. se poate trage concluzia finala ca activitatea desfasurata este compatibila cu cerintele protectiei mediului si a cadrului uman de viata. cosirea si tratarea cu ierbicide a vegetatiei de pe intreaga retea de desecare in vederea asigurarii functionarii la parametri proiectati. 3. 4. Pentru pastrarea gradului de mineralizare la niveluri acceptabile. In urma analizarii. SC EXPERCO-ISPIF SRL 19 . a amenajarilor de imbunatatiri funciare din cadrul Unitatii de Administrare Braila Sud. Initierea unui regim de exploatare la nivel tehnic superior care sa urmareasca în esenta reducerea pierderilor de apa. Despotmolirea. înlaturarea vegetatiei de pe canalele de desecare. precum si refacerea retelei de puturi de observatie. evitarea acumularilor masive în stratul freatic si evacuarea permanenta a apelor colectate de reteaua de drenaj. Mentinerea unor niveluri permanente scazute în reteaua de desecare astfel încât sa se resimta efectul drenant al acestora pe durate cât mai îndelungate. Urmarirea evolutiei nivelului si chimismului apei freatice si solului prin reluarea monitorizarii si luarea masurilor ce se impun ca urmare a evolutiei acestor factori. 7. se recomanda mentinerea retelei de desecare in stare buna de functionare. din punct de vedere al protectiei mediului. 6. Aplicarea normelor de udare diferentiate pe zone în functie de nivelul si calitatea apei freatice. 5. 2. executarea constanta a lucrarilor de decolmatare. de regimul de precipitatii si de stadiul de dezvoltare a culturilor.

urmarirea realizarii si mentinerii unei plantatii de protectie continua si viguroasa în zona dig-mal. Maria TORJE INTOCMIT. plopul. ameliorativ si productiv. 10. destinate inclusiv reabilitarii si retehnologizarii infrastructurii de imbunatatiri funciare din tara noastra. O particularitate care trebuie reconsiderata în mod obligatoriu datorita efectului dublu. 13. Dupa anul 2000. grifoane în vecinatatea digurilor) ce pot apare la ape foarte mari datorita curentilor subterani critici si aplicarea masurilor specifice. supravegherea permanenta a digurilor si interventia promta în remedierea oricaror deficiente în special în punctele critice mentionate. Lucrarile de îmbunatatiri funciare au fost concepute pentru exploatarea dirijata pe suprafete mari. 11. Asigurarea în exploatare a unui regim hidrologic al teritoriului care sa realizeze mentinerea la adâncimi relativ constante a apei freatice si continuitatea procesului de levigare a sarurilor solubile cu mentinerea sarurilor la baza profilului de sol (100120 cm). ceea ce nu mai corespunde în totalitate actualelor conditii generate de aplicarea Legii 138/2004. modificata si completata cu Legea 233/2005. combaterea eroziunii de mal prin consolidari cu fascine. Guvernul Olandei. în acest scop este necesara restabilirea functionalitatii amenajarilor orizicole. GEF etc). PFARE. la baza taluzelor. Aducerea si mentinerea sectiunii transversale a digurilor la parametrii proiectati. exploatarea rationala a masei lemnoase din zona dig-mal si înlocuirea imediata a arborilor taiati cu specii ca: salcia. placi de stufit sau prin aplicarea pe taluz a unor panouri din polietilena. au putut fi atrase fonduri semnificative din partea unor donori si agentii internationale (cum sunt BIRD. Sing. Doinita BRATU SC EXPERCO-ISPIF SRL 20 .Raport si Bilant de mediu nivel I – Unitatea de Administrare Braila Sud 9. reabilitari. Banca Mondiala. BERD. datorita unor acorduri semnate de Guvernul Romaniei. observarea atenta si marcarea punctelor periculoase (scurgeri pe taluze. In acest sens un rol important l-a avut si il are prin programele sale de asistenta financiara si consultanta. întrucît este o cultura rentabila. 12. Ing. VERIFICAT. Lucrarile de îmbunatatiri funciare necesita modernizari. o constituie cultivarea orezului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful