Sunteți pe pagina 1din 17

Moshe Idel

Mircea Eliade [i Zoharul: nisipuri mi[c`toare

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011

DOSAR
Acest articol este un fragment dintr-o analiz` mai vast` a operei lui Mircea Eliade [i a viziunii sale asupra androginiei, ca parte a unui proiect mai amplu despre du-par]ufin n mistica iudaic`.

1. Androginul n opera [tiin]ific` a lui Eliade: o tentativ` de inventar


|ncepnd cu anul 1938, Mircea Eliade a revenit, n multe dintre scrierile sale despre religie, la semnifica]ia pe care a g`sit-o n diversele mituri ale androginului o tem` ce integreaz`, potrivit interpret`rilor sale, unele dintre cele mai importante idealuri ale religiilor arhaice. Cercet`rile [tiin]ifice din domeniu au nceput s` se refere la aceast` tem` a scrierilor1 lui Eliade o tem` central` n viziunea sa asupra religiei , iar con]inutul lor a avut un ecou destul de nsemnat asupra teoriilor altor savan]i2. De fapt, Eliade reitereaz` anumite discu]ii ntlnite la un lung [ir de teozofi sau oculti[ti din secolele XVII [i XVIII, care au influen]at cteva figuri de la sfr[itului secolului al XIX-lea [i din secolul al XX-lea, cu ale c`ror scrieri era familiarizat3. Toate acestea snt, n linii mari, deja cunoscute, dar a[ dori s` subliniez un aspect care a sc`pat aten]iei cercet`torilor: recursul, n studiile romne[ti, la Zohar [i absen]a de mai trziu a acestei teme. Voi ncerca, n cele ce urmeaz`, s` tratez ntr-un mod mai am`nun]it dect s-a f`cut pn` acum tema androginiei, lund n considerare, pe de o parte, caracterul central al unor abord`ri romne[ti mai timpurii ale androginiei la Eliade, pe care le voi compara cu versiunile mai

trzii ale acestor abord`ri, urm`rind schimb`rile. Pe de alt` parte, voi analiza unele dintre sursele pe care Eliade le citeaz` [i interpret`rile pe care le d` unora dintre ele, pentru a schi]a astfel accep]ia, la Eliade, a androginului ca arhetip. Voi ncerca s` epuizez prima [i ultima scurt` expunere, [A] [i [F], n paragraful imediat urm`tor, n vreme ce eseurile mai lungi n romn`, variantele [B] [i [C], precum [i versiunea francez` [D] [i cea franco-englez` [E] vor fi tratate n cele dou` sec]iuni care urmeaz`. Voi l`sa deoparte analiza categoriilor folosite de Eliade pentru explicarea propriei viziuni asupra androginului, precum totalizarea [i integrarea, g`site n studiile n romn` din tinere]ea sa. [A] |n martie 1938, Eliade public` n romn` un scurt eseu intitulat Alegorie sau limbaj secret?, care trateaz`, n prima parte, natura mistic` a con]inutului Cnt`rii cnt`rilor biblice4. Posibila contribu]ie a acestui eseu (care are, de fapt, o versiune mai veche, mai pu]in relevant` n discu]ia ce urmeaz`) la n]elegerea unora dintre primele surse ale lui Eliade [i a modului n care acesta le-a utilizat nu a fost nc` recunoscut` de c`tre cercet`tori, acesta fiind motivul pentru care voi ncepe cercetarea mea cu o descriere mai detaliat` a unei mici p`r]i din con]inutul s`u. Eliade citeaz` un enun] zoharic cu urm`torul sens: E necesar ca b`rbatul s` se sanctifice pe sine nainte de uniunea conjugal`, astfel nct copilul care se va na[te s` aib` o form`

13

DOSAR
des`vr[it`... Forma uman` corespunde formei astrale.5 Textul zoharic este extras din cartea lui Paul Vulliaud La Cantique des Cantiques daprs la tradition juive6. Autorul francez, care face parte dintr-o tradi]ie de oculti[ti francezi, l-a fascinat mul]i ani pe Eliade, care l-a vizitat n Fran]a, scriind chiar [i o prefa]` la una dintre c`r]ile sale7. De fapt, gradul n care acesta l-a influen]at pe Eliade merit` totu[i cercetat cu aten]ie, chiar dac` aici ne referim la alt` tem`8. |n nota de subsol la pasajul zoharic citat mai devreme, Eliade a scris: Formularea astfel nct copilul s` aib` o form` des`vr[it` se refer` f`r` ndoial` la un om ntreg9, la androgin, idealul tuturor tradi]iilor metafizice [i religioase. Referirile la omul original din Zohar snt nenum`rate10, [i, la fel, faptul c` omul [generic] presupune femeia [i b`rbatul deopotriv`, contopi]i perfect ntr-un singur trup [i cu un singur suflet (precum Adam, nainte ca Eva s` fie creat` din coasta lui). Termenul androgin, precum [i ipoteza contopirii b`rbatului cu femeia ntr-un singur corp [i un singur suflet nu se reg`sesc n textul zoharic [i, dup` p`rerea mea, nu reflect` o lectur` plauzibil` a gndirii zoharice. Oricum, afirma]ia lui Vulliaud a uniunii totale se reg`se[te, cuvnt cu cuvnt, ntr-un pasaj din cartea unui autor ocultist, lyonezul Antoine Blanc de Saint-Bonnet, un succesor al lui Swedenborg, citat apoi, din nou, cuvnt cu cuvnt, de c`tre Vulliaud cu o pagin` nainte de pasajul de mai sus din Zohar, unde apare la sfr[itul citatului: Omul b`rbat [i omul femeie snt alc`tui]i n a[a fel nct s` devin` un singur om sau, mai mult, un singur suflet: [i atunci cnd au devenit unul, ei snt omul complet.11 Aceasta este o parte dintr-o expunere mai lung` a accep]iei cre[tine asupra rela]iilor dintre b`rbat [i femeie, citat` de Vulliaud, care culmineaz`, totu[i, ntr-un pasaj necitat de Vulliaud, dar care corespunde citatului francez de mai sus: C`ci nici b`rbatul nu este f`r` femeie, nici femeia nu este f`r` b`rbat, zice Sf. Pa-

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
vel12. F`r` aceast` uniune, ei snt doi; nici unul nu se simte ca o fiin]` divizat`.13 Astfel, pasajul mai lung citat de Vulliaud din compatriotul s`u mai vrstnic lyonez nu are nimic de-a face, explicit cel pu]in, cu Kabbala, dar este o interpretare mistic` catolic` interesant` a unui punct de vedere atribuit n mod ndoielnic, trebuie s` spun Sfntului Pavel, combinat` cu o viziune asupra reintegr`rii unit`]ii pierdute, provenind, cel mai probabil, dintr-o tradi]ie ocult` mai veche14. Oricum, imediat dup` pasajul din De Saint-Bonnet15 citat mai nainte (f`r` ns` a-l men]iona pe Sfntul Pavel), Vulliaud scrie: Citarea ar fi interminabil`. Aminte[te de textele identice din Kabbala.16 |ntr-adev`r, Vulliaud men]ioneaz` imediat dup` aceea o serie de texte zoharice, care vorbesc despre uniunea conjugal` dintre b`rbat [i femeie, f`r` ns` a presupune pierderea sexelor lor. Citindu-l pe Vulliaud, Eliade era pe bun` dreptate impresionat c` ocultistul francez sus]ine c` Kabbala concord` cu pasajul citat din De Saint-Bonnet [i prezint`, la rndul s`u, Zoharul n acela[i fel, [i anume ca descriind puternica uniune a celor dou` sexe care culmineaz` devenind un singur corp. Apoi, pornind de la nen]elegerea creat` de afirma]ia lui Vulliaud, Eliade introduce conceptul contopirii17 celor dou` corpuri, care a dus, ulterior, la o lectur` androginic` a sursei zoharice. Ca s` fie clar: o astfel de lectur` androginic` nu se reg`se[te ca atare nici n interpretarea lui De Saint-Bonnet, nici n cea a lui Vulliaud; ei nu recurg la acest termen, cel pu]in nu n acest context, [i cu att mai pu]in n sursa zoharic` citat`. |n acest context, trebuie pus` n lumin` observa]ia important` a lui Wasserstrom cu privire la contribu]ia Kabbalei cre[tine la n]elegerea conceptului reintegr`rii tuturor fiin]elor18. El a subliniat faptul c` att Scholem, ct [i Eliade au recurs la conceptul reintegr`rii tuturor fiin]elor, care provine de la Martines de Pasqually (cca 1725-1774) un ocultist de la jum`tatea secolului al XVIII-lea, autor de origine, probabil, marrano. Despre opiniile acestuia Eliade scrie c` este suficient s` spunem c` pentru el ]elul ini]ierii era repunerea omului n drepturile sale adamice pierdute, adic` recuperarea condi]iei primordiale de

n Moshe Idel (n. 1947, Trgu-Neam]) este cel mai important cercet`tor actual n domeniul Cabalei, profesor de gndire iudaic` la Universitatea Ebraic` din Ierusalim [i cercet`tor la Institutul Shalom Hartman. Numeroasele lucr`ri publicate includ titluri de referin]` precum: Kabbalah: New Perspectives (1988), The Mystical Experience in Abraham Abulafia (1988), Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid (1990), Hasidism: Between Ecstasy and Magic (1995), Messianic Mystics (1998), Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation (2002), Kabbalah and Eros (2005), Enchanted Chains: Techniques and Rituals in Jewish Mysticism (2005).

14

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011

DOSAR
|n limba romn` au ap`rut: Perfec]iuni care absorb. Cabala [i interpretare (2004), Cabala [i eros (2004), Ceea ce ne une[te. Istorii, biografii, idei (Sorin Antohi n dialog cu Moshe Idel, 2006), Ascensiuni la cer n mistica evreiasc`. Stlpi, linii, sc`ri (2008), Lan]uri vr`jite (2008), Fiul lui Dumnezeu [i mistica evreiasc` (2010). |n 1999 a primit prestigiosul Israel Prize pentru excelen]` n domeniul filozofiei iudaice, precum [i alte numeroase distinc]ii, printre care: Premiul Bialik pentru contribu]ia n [tiin]ele iudaice, Premiul Gershom Shalom pentru excelen]` n cercetarea Cabalei din partea Academiei Na]ionale de {tiin]` a Israelului; Premiul Ben Porat, din partea pre[edintelui Universit`]ii Ebraice pentru excelen]` n cercetare; Premiul EMET pentru contribu]ia la studiul gndirii iudaice.

oameni-zei crea]i dup` imaginea lui Dumnezeu.19 Cu toate acestea, pasajele zoharice care se refer` la matrimoniu vizeaz`, n interpretarea idiosincrasic` a lui Eliade, reintegrarea n androginie. Imediat naintea pasajului despre Zohar, Eliade scrie: |n unele societ`]i umane extraeuropene, iubirea [i matrimoniul snt chiar [i ast`zi ritualuri [i valorific`ri metafizice ale existen]ei... Chiar [i fizica iubirii are un caracter ceremonial, prin intermediul c`ruia omul se integreaz` n ritmurile cosmice.20 Astfel, starea androginic` presupus zoharic` este invocat` pentru a exemplifica experien]a integr`rii n ritmurile cosmice prin iubire sau matrimoniu. Ipoteza lui Eliade este c` n Zohar mariajul este descris ca o ntoarcere la starea adamic` [i, ca atare, la androginie. Nu [tiu de ce Eliade presupune c` textele zoharice se refer` la integrarea n ritmurile cosmice, de[i o lectur` a Zoharului permite ipoteza c` iubirea uman` sexual` imit` acupl`rile sexuale divine [i c` are chiar un impact asupra lor. Aceast` scurt`

discu]ie con]ine prima conexiune disponibil` ntre starea androginiei [i integrarea ntr-un context mai vast, [i este nucleul discu]iilor viitoare ale lui Eliade pe tema androginiei. Dac` nu m` n[el, se pare c` accep]ia lui Eliade despre Zohar, mijlocit`, dup` cum s-a v`zut, de oculti[ti [i ezoteri[ti, con]ine primul document scris care ilustreaz` valorificarea de c`tre Eliade a androginiei ca simbol central al transform`rii asociate cu reintegrarea. Interesul lui Eliade fa]` de Kabbala [i Zohar s-a manifestat ns` cu mult nainte de 1938. El men]ioneaz` Zoharul ntr-o disput` pe care a avut-o deja n anii de liceu cu un coleg evreu, un anume Israelovici. Eliade sus]inea relevan]a ocultismului pentru [tiin]` [i considera c` teoria lui Copernic se reg`se[te deja n Zohar, descris ca o carte str`veche care a mo[tenit chiar [i mai vechea [tiin]` asirian`, ea ns`[i o succesoare a mo[tenirii sumero-akkadiene21. |n aceast` lucrare, scris` la o vrst` de pn` n 18 ani, Eliade se refer` [i la o serie de oculti[ti, unii dintre ei cabali[ti, precum Eliphas Lvi [i Madame Blavatski. Un an mai trziu, el public` un scurt studiu despre Cntarea cnt`rilor un fel

15

DOSAR
de celul` primordial` [Urzelle, n textul orig., n germ. n.t.] a eseului de mai trziu, din 1938, care a fost discutat mai nainte , n care face deja o referire succint` la cele dou` c`r]i ale lui Paul Vulliaud despre Kabbala22. |n 1928, Eliade men]ioneaz` Kabbala de dou` ori, precum [i alte forme de misticism, n discu]iile despre magia numelor23. Rezumnd importan]a acestei scurte discu]ii g`site n eseul din 1938 al lui Eliade: ntlnesc pentru prima oar` scrierile sale referitoare la conceptul androginului ca ideal al tuturor tradi]iilor metafizice [i religioase, [i asta pornind de la ceea ce el n]elege ca fiind un pasaj zoharic. Aceast` abordare care caut` o tradi]ie unificatoare [i peren` e pe cale s` devin` platforma tuturor discu]iilor viitoare ale lui Eliade despre androgin, chiar dac` Zoharul nu va mai fi men]ionat. [B] |n ianuarie 1940, Eliade a publicat n periodicul Universul literar un scurt articol intitulat |n c`utarea lui Adam. Scris n romn`, pentru un public mai larg, articolul are numai cteva note de subsol24. Aceast` scurt` abordare se nscrie ntr-o serie mai lung`, referitoare la teme similare, din care fac parte [i articolele Adam [i Eva, Adam [i Golgota [i cel despre androginul din romanul lui Balzac Sraphta, publicate nainte [i dup` apari]ia acestui articol, n acela[i periodic. E vorba de o serie de eseuri care nu snt neap`rat unitare [i pe care, citindu-le, nimeni nu le-ar considera imposibil de n]eles unul f`r` cel`lalt. De[i unele eseuri trateaz` dualit`]ile privitoare la zei [i la oameni, nu este vorba de o dualitate n materie de polaritate sexual`. Con]inutul acestui articol, precum [i dezvoltarea din [C] vor fi discutate mai jos, n sec]iunea a 2-a. [C] |n a doua jum`tate a anului 1942, ntreaga serie de articole men]ionate mai devreme au fost retip`rite la Bucure[ti25, n romn`, ntr-o bro[ur` intitulat` Mitul reintegr`rii. De data aceasta, materialul se nf`]i[eaz` ntr-o form` mai unitar` [i este nso]it de mai multe note de subsol, iar versiunii [B] i-au fost ad`ugate cteva, scurte, pasaje. |n aceast` variant`, eseurile ti-

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
p`rite mai nainte devin parte a unei viziuni mai pronun]ate, care dezbate ceea ce Eliade nume[te, acum, emfatic mitul reintegr`rii. Acesta este un titlu vag, care reprezint` doar o parte dintre eseuri, dar d` impresia c` ar exista o tem` atotcuprinz`toare ce confer` bro[urii unitate. Se pare c` e vorba de mitul referitor la totalizarea binelui [i a r`ului sau a sacrului [i a profanului, care corespund totaliz`rii realizate de androgin, a b`rbatului [i a femeii, [i confer` o anumit` form` de unitate, reg`sit` n titlul care pune accentul pe mit. Astfel, androginia sau androginizarea este parte a unui complex mitic mai vast, acela al reintegr`rii lucrurilor care au fost separate n polarit`]i [i care snt reunite apoi pentru a restaura perfec]iunea primordial`. De data aceasta, articolul despre c`utarea lui Adam se nume[te Arhetipul androgin. Reeditarea textelor, menit` s` transforme eseurile disparate ntr-un volum mai unitar, a fost f`cut`, n principal, la Lisabona, cnd Eliade era ata[at cultural al Romniei n Portugalia. Eliade descrie acest volum ca pe un simplu eseu26. [D] Eliade a sus]inut o prelegere la conferin]a Eranos din Ascona, n Elve]ia, care a fost publicat` n francez`, n anuarul Eranos din 1958, sub titlul La coincidentia oppositorum et le mystre de la totalit. Textul acoper` o parte din temele discutate n culegerea de eseuri Mitul reintegr`rii27. Con]inutul lucr`rii va fi discutat n sec]iunea a 3-a. [E] Prelegerea Eranos a fost u[or ad`ugit`, att n privin]a textului, ct [i a notelor de subsol, [i retip`rit` n francez`, n 1962, ca parte din culegerea Mphistophls et landrogyne28. Dualitatea con]inutului reg`sit` n titlu reflect` mai bine con]inutul eseului, dat fiind c` discu]iile sale despre Faust [i Mefistofel nu implic` androginia. Aceast` versiune francez` a fost tradus` n englez`, n culegerea de articole The Two and the One publicat` n 196529. Versiunea englez` este cea mai cunoscut` [i multe dintre descrierile viziunii lui Eliade despre androgin pornesc de la aceasta. Noi ne vom referi la ea n mod special n sec]iunea a 3-a.

16

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
[F] |n Encyclopedia of Religion a lui Eliade, articolul referitor la androgin e semnat chiar de Eliade, mpreun` cu Wendy Doniger OFlaherty30. E vorba de un articol mai complex din punct de vedere conceptual bazat pe o nou` distinc]ie ntre androginia prin separare [i cea prin fuzionare, ntlnit` deja cu c]iva ani nainte, n cartea lui Doniger OFlaherty31 , din care ns` ne intereseaz` doar reluarea unora dintre opiniile sale mai vechi, n special a celor din The Two and the One32, con]inutul mai amplu al acestui articol neintrnd acum n sfera noastr` de interes. Astfel, de exemplu, afl`m c`: |n mitologia misticismului haosul este totu[i pozitiv, iar dorin]a de a reveni napoi la haos este ]elul existen]ei umane, suprema integrare c`tre care se tinde. |n multe ritualuri, de asemenea, androginia este o restaurare simbolic` a haosului, a unit`]ii nediferen]iate care a precedat Crea]ia, iar aceast` ntoarcere la omogenitate ia forma unei regener`ri supreme, a unei amplific`ri spectaculoase a puterii.33 |n Encyclopedia, accep]iile androginiei lui Adam din Biblie [i din Midra[ snt men]ionate pe scurt, dar, din nou, nu se fac referiri la versiunile iudaice ale Zoharului [i Kabbalei, texte de importan]` major`, depozitare ale diverselor concep]ii [i abord`ri despre androgin34. Trebuie spus c`, n ciuda existen]ei acestui articol, pentru o lung` perioad` a carierei sale, anume ntre 1958 [i 1986, Eliade nu a mai revenit n mod semnificativ la tema androginiei, care l-a fascinat att de mult ntr-o faz` mai timpurie a vie]ii sale. Se pare c` varianta [E] reprezint` abordarea cea mai extins` [i reprezentativ` a temei cercetate aici. Primele cinci versiuni fac parte din evolu]ia nucleului conturat deja n 1938, dar, dup` cum vom vedea mai jos, n versiunile noi nu e vorba doar de ad`ugarea unor noi materiale, n plus fa]` de cel mai vechi, ci, de asemenea, de eliminarea, din edi]iile franceze [i engleze, a unora dintre sursele folosite n cele dou` versiuni romne[ti mai vechi. Dincolo de aceste abord`ri, n celelalte scrieri ale sale tema a fost tratat` mai sumar35.

DOSAR

2. Conceptualiz`ri ini]iale ale androginului n dou` eseuri romne[ti


Da]i-mi voie s` discut pe marginea celor dou` versiuni romne[ti [B] [i [C] mai pu]in cunoscute n studiile occidentale, care acord` mai mult` importan]` versiunilor [D] [i [F]. Care snt afirma]iile lui Eliade din vremea primului nucleu, formulate n aceste dou` versiuni romne[ti? Voi rezuma afirma]iile din versiunile [B] [i [C]: 1. Mitul androginului se g`se[te n cele trei tradi]ii mistice ale religiilor monoteiste ca o tradi]ie secret`, exprimat` n alegorii [i simboluri, n aceea[i manier` n care trebuie n]eleas` [i alchimia. 2. Caracterul secret este legat de faptul c` aceste tradi]ii mistice au fost percepute ca eretice, dar [i de faptul c` acest mit provine din gnosticismul greco-cre[tin, care a mo[tenit aceast` viziune din surse mult mai vechi, ce preced` cu un mileniu religiile monoteiste de mai trziu. Gnosticismul nsu[i a fost o mi[care secret-ocult`, bazat` pe ritualuri de ini]iere. Potri-

17

DOSAR

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011

vit lui Eliade, mitul androginului ocup` un loc central n gnosticism, [i d`, n acest sens, trei exemple de texte gnostice p`strate de P`rin]ii Bisericii: Evanghelia dup` Egipteni (citat` n Clemens din Alexandria), Simon Magul (p`strat de Sf. Hipolit) [i [coala gnostic` naasean`. Eliade citeaz` pe scurt din cele trei surse gnostice. De[i tradi]iile gnostice transmise snt fragmentare, se presupune c` ele snt depozitarele unor tradi]ii cu mult mai vechi. 3. Eliade pretinde c` androginul este un simbol al perfec]iunii umane, iar ob]inerea unei atari perfec]iuni este bazat` pe transcenderea polarit`]ii sexuale [i revenirea la starea primordial`, la o stare amorf` [i nedeterminat`, la care el se refer` explicit ca la o reintegrare sau totalizare. 4. Aceast` rentoarcere este asemuit` cu contopirea misticilor cu divinitatea, cu absorbirea lor n divinitate sau cu starea de impasibilitate [i deta[are, precum pietrele, a asce]ilor hindu[i. Acesta este rezultatul setei de abolire a condi]iei umane, o ipotez` care str`bate, n general, opera lui Eliade. 5. Se consider` c` aceast` accep]ie a androginului a fost mp`rt`[it` de oameni pe parcursul mileniilor, n diferite religii, [i este consi-

derat` un arhetip. 6. |n unele tradi]ii iudaice, Adam era considerat bisexual [i, astfel, o fiin]` nedeterminat`, iar reintegrarea era conceput` ca o rentoarcere la starea adamic`36. 7. Eliade [i declar` deschis interesul pentru tema androginului la Jakob Bhme, E. Swedenborg [i F. von Baader, ceea ce-l nscrie ntr-o tradi]ie de gnditori oculti[ti37. Eliade adaug` n versiunea romneasc` extins` [C] unele observa]ii, note de subsol [i cteva paragrafe, care ns` nu schimb` versiunea anterioar`, ntr-un mod radical. Cu toate acestea, printre cele mai importante schimb`ri, am men]iona referirea la Filon [i la cre[tinismul timpuriu ca expresii ale unei viziuni androgine, n chipul logos-ului. Acum, reintegrarea este descris` ca avnd loc n`untrul totalit`]ii preexistente a logos-ului, ca parte a unei scheme care presupune trei stadii: 1. Logos-ul preexistent, ca realitate total`, universal` sau divin`. 2. C`derea, sau divizarea [i suferin]a. 3. Mntuitorul reintegreaz` ntreaga existen]`, diferen]iat` n vie]ile individuale, n totalitatea sa38.

18

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
Interesant de observat cum aceast` dram` tripartit`, care combin` evenimente cosmice [i individuale, nu mai apare n versiunile ulterioare ale discu]iei lui Eliade despre reintegrare. Aceste complet`ri creeaz` o tensiune ntre afirma]iile din versiunea [B] despre dimensiunile subversive ale tradi]iilor secrete [i afirma]ia din [C] potrivit c`reia Filo [i Pavel au adoptat abord`ri androgine. E greu de v`zut n aceste dou` personaje gnostici ascun[i [i figuri marginale ale istoriei tradi]iilor monoteiste. Aceast` regresie la totalitatea amorf` este descris` acum ca avnd un sens profund metafizic. Reintegrarea spiritual` a fost formulat`, potrivit lui Eliade, n termeni uneori mitici, alteori teologici39. |n celelalte dou` versiuni romne[ti de mai trziu, Eliade se refer` la tradi]ia mistic` iudaic` [i face cteva observa]ii n acest context. Eliade aloc` mai mult spa]iu misticismului iudaic dect celui cre[tin [i musulman [i, continund cele afirmate n varianta [B], el scrie: Mitul androginului a fost activ de asemenea [i n Kabbala, de[i acele texte extrem de dificile au circulat n cercuri restrnse de nv`]a]i [i mistici evrei. Zoharul (III, 5a, 18b etc.) p`streaz` chiar [i o interpretare marital`. Despre mitul androginului: omul nu devine o persoan` real` (anume omul originar) dect atunci cnd nf`ptuie[te pe p`mnt uniunea conjugal`. Ceea ce este un ecou al unei func]ii mistice str`vechi a c`s`toriei: perfec]iunea individului prin totalizare. De fapt, ntreaga Kabbal` se bazeaz` pe identificarea om/Dumnezeu, iar c`s`toria uman` nu este, pentru misticismul iudaic (care const`, n marea sa parte, n comentarii oculte la Cntarea cnt`rilor)40, dect o imagine palid` a uniunii lui Israel cu Dumnezeu. Vom vedea cu alt` ocazie cum mitul androginului este mai evident la nceputul iudaismului, cnd Adam era conceput ca androgin.41 {i citim apoi din Zohar, III, 5a: Un rege f`r` regin` nu este un rege, nu este m`re] [i nici sl`vit. Acesta e motivul pentru care celui care nu exist` ca b`rbat [i femeie i se va lua toat` slava, nu va fi considerat un Adam

DOSAR
[i, mai mult, nu va fi socotit demn de binecuvntare... Am nv`]at din cartea lui Hammuna Sabba c` so]ia sa era tem`toare de Dumnezeu asemeni lui, [i datorit` ei era el numit mare.42 Nu despre androginie este vorba aici, ci despre starea marital` care asigur` perfec]iunea so]ului. Ne intereseaz` n mod deosebit expresia egalit`]ii dintre membrii cuplului: so]ia sa era tem`toare de Dumnezeu asemeni lui [i, mai mult, ea este cea care confer` m`re]ie so]ului. Cu toate acestea, prezen]a b`rbatului [i a femeii este men]ionat` explicit, ca parte a st`rii maritale, nu [i androginia. Eliade [i sursele sale o introduc, ca urmare a unei presupozi]ii care le influen]eaz` lecturile. |ntr-adev`r, dup` cum a promis, el revine la tema androginiei lui Adam n alt eseu, publicat n aceea[i lun`, ianuarie 1940, n aceea[i revist`, intitulat Adam [i Eva43. Aici, pornind de la unele studii despre interpretarea versetului I, 27 din Genez` [i a interpret`rilor acestuia din Midra[, Eliade l descrie pe Adam ca pe o fiin]` androgin`. Teza lui este c` oamenii originari erau descri[i astfel n multe culturi, [i minimalizeaz` importan]a afirma]iei unuia dintre cercet`tori44, care propune acceptarea unei influen]e indoeuropene asupra versiunilor semite ale acestui mit, argumentnd c` tema omului originar androgin este prea r`spndit` pentru a adopta o astfel de solu]ie45. Eliade adopt` propunerea unui alt cercet`tor, care sugera amendarea textului ebraic al Genezei I, 27, din versiunea tradi]ional` otam, adic` ei, n oto, adic` el, presupunnd astfel c`, n verset, crea]ia se refer` numai la b`rbat, nu la b`rbat [i femeie mpreun`46. Modificarea este propus` pentru a prilejui o interpretare androgin` clar` a versetului biblic47. |n versiunile mai vechi ale eseului despre androgin, Eliade subliniaz` importan]a orgiei rituale ca unul dintre mijloacele de a ob]ine starea de totalizare, sau androginizarea, o tem` care l va preocupa adesea [i n cercet`rile viitoare48. De[i aceasta nu este singura cale c`tre reintegrare cealalt` ar fi yoga , Eliade presupune c` ceea ce se urm`re[te prin intermediul orgiei este totalizarea binelui [i a r`ului, coinci-

19

DOSAR
den]a, la fel, a sacrului [i a profanului, contopirea definitiv` a contrariilor, anihilarea condi]iei umane printr-o regresie c`tre non-diferen]iere, c`tre starea amorf`. |nlocuirea ve[mintelor se ncadreaz` perfect n experien]a orgiastic`, de vreme ce chiar androginul este o contopire a contrariilor n`untrul aceluia[i individ.49 El consider` tipul de religiozitate care urm`re[te reintegrarea ca pe un fel de constant` a religiei [i scrie: Genul ideal de umanitate la care au visat [i Platon, [i gnosticii, [i misticii Evului Mediu, [i romanticii germani este visat [i nf`ptuit, prin mijloace rituale rudimentare, [i de c`tre oamenii s`lbatici din zilele noastre.50 |n The Myth of Reintegration el repet` punctul de vedere din eseul s`u mai vechi despre limba secret` [i despre dimensiunea ritual` a iubirii51. Aici [C], de asemenea, recurge la conceptul contopirii52. Astfel, Eliade adopt` o abordare n care androginia este deopotriv` o tradi]ie str`veche, dar [i o tradi]ie care ndeamn` la c`utarea perfec]iunii sub forma androginului, de-a lungul veacurilor. Aceast` perfec]iune este descris` de el nu numai ca un mit sau ca un ideal, ci ca o tem` major`, acompaniat` de ritualuri de androginizare53. Eliade presupune c` perfec]iunea era privit` ca integrnd idealul androginiei, iar faptele urm`reau s` o nf`ptuiasc`, att n Antichitatea str`veche, ct [i n Evul Mediu sau n tradi]iile arhaice mult mai timpurii; putem astfel observa, dup` felul n care e abordat` tema androginului, c` avem de-a face cu primul exemplu semnificativ al metodei care urmeaz` s` inspire, n anii ce vor urma, ntregul proiect al lui Eliade: importan]a unei religii primordiale [i reiterarea unor acte sau ritualuri str`vechi, n proiectul reg`sirii perfec]iunii pierdute. Pentru a rezuma versiunile n limba romn`: ele se bazeaz` pe presupunerea c` tradi]iile despre androgin snt foarte vechi, au fost transmise oral [i s-au ncruci[at cu anumite izvoare gnostice care au influen]at cele trei tradi]ii secrete majore, iar gnditori moderni ca Swedenborg sau, sub influen]a lui, Goethe [i Balzac s-au inspirat, n operele lor literare, din aceste tradi]ii medievale. Potrivit celui de-al doilea ar-

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
ticol, intitulat Adam [i Eva, o viziune idealizat` a unui Adam cu o alc`tuire androgin` se reg`se[te n surse midra[ice. |n cel pu]in dou` locuri, Eliade se refer`, n aceste eseuri, n mod evident la coinciden]a contrariilor, de[i acest concept nu joac` un rol central n eseurile sale romne[ti54. Ce este, totu[i, nou n versiunile de mai trziu ale variantelor n limba romn`? |nainte de toate, observ`m o accentuare a temei coincidentia oppositorum, care este unul dintre cele mai importante [i semnificative aspecte ale totalit`]ii [i, ntr-o anumit` m`sur`, conturarea unei ipoteze cu privire la afinit`]ile dintre practicile orgiastice [i ob]inerea reintegr`rii. Eliade este ns` mult mai pu]in interesat s` integreze religia n istoria filozofiei occidentale, ct ntr-un moment arhaic preistoric cu ecouri n filozofie.

3. Prelegerea Eranos [i versiunea ei ulterioar`


Prelegerea n limba francez` a lui Eliade de la conferin]a Eranos din Ascona despre androgin a fost publicat` n 1958 sub titlul La coincidentia oppositorum et le mystre de la totalit. Se pare c` inten]ia de a publica n francez` o variant` mai elaborat` a celei de-a doua versiuni romne[ti dateaz` nc` din februarie 1943, dup` cum afl`m dintr-o scrisoare a lui Eliade c`tre prietenului s`u din Romnia, filozoful Constantin Noica, care s-a ocupat de publicarea c`r]ilor sale la Bucure[ti55. |n aceast` variant` francez` ulterioar`, el prezint` o bun` parte dintre temele deja expuse n seria de publica]ii reeditate n The Myth of Reintegration, dar felul n care este nf`]i[at aici materialul [i eliminarea anumitor p`r]i din materialul citat nainte au generat o expunere radical diferit`, chiar dac` mesajul original a r`mas, n fond, acela[i. Eliade a exclus astfel teoria transmiterii secrete, referirile la cele trei tradi]ii mistice [i orice discu]ie cu privire la Adam ca androgin, citnd, n schimb, alte materiale, nemen]ionate n eseurile romne[ti anterioare56. Comparnd a treia versiune romneasc` [C] cu prelegerea Eranos, reiese c` Eliade [i-a preg`tit prelegerea francez` pornind de la un astfel de text, de vreme ce a in-

20

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
clus n ultima variant` aproape toate materialele noi g`site n textul din 1942, dar nu [i n textul din 1940. |n orice caz, expunerea din 1958 reflect` evolu]iile cercet`rii lui Eliade de la nceputul anilor 50, care include mai ales referiri la androginia [amanilor [i a yoghinilor57. Astfel, n prelegerea Eranos [i n dezvolt`rile ei ulterioare, se remarc` o cu totul alt` pondere a identit`]ii surselor care au favorizat ipoteza lui Eliade despre semnifica]ia androginului: apari]ia temei [amanismului arat` c` ipoteza sa se fondeaz` acum pe cel mai recent material cu care s-a confruntat, mai degrab` dect pe materialele citate n versiunile romne[ti. Excluderea din noua variant` a unor p`r]i importante de material iudaic, biblic [i cabalistic nu este, o spun clar, ctu[i de pu]in un act de represiune, ntruct Eliade citeaz` opiniile unui autor evreu pe care nu l-a men]ionat mai devreme, Leone Ebreo, [i continu` s` se refere la discu]ia midra[ic` despre Adam58. Trebuie s` existe unul sau mai multe motive pentru schimbarea genului de material folosit acum pentru ilustrarea teoriei sale a reintegr`rii n totalitate. Nu problema interpret`rii specifice a lui Eliade, bazat` pe centralitatea reintegr`rii, este cea care l-a mpiedicat pe acesta s` prezinte Zoharul la Eranos, a[a cum a f`cut-o cu alte ocazii, ci, n opinia mea, ns`[i situa]ia invoc`rii Zoharului. Unul dintre motivele acestei re]ineri pare s` fie prezen]a intimidant` [i poate chiar ap`s`toare a lui Gershom Scholem, care a conferen]iat la Eranos ani la rnd, nainte; mi pot imagina re]inerea lui Eliade n a lansa ipoteze despre natura [i istoria misticismului iudaic sau despre semnifica]ia Zoharului, n prezen]a lui. Scholem, la fel ca Eliade, recurge la no]iunea reintegr`rii59. De fapt, n scurta prezentare a temei androginiei [i ntregului, f`cut` cu ocazia altei prelegeri Eranos, n 1953, Eliade alege numai pasajul din Midra[ ca relevant pentru ipoteza lui60. Totu[i, n aceast` versiune a discu]iei despre androgin, Eliade citeaz` o singur` surs` iudaic` pentru sus]inerea ipotezei lui, [i anume o discu]ie midra[ic`, a c`rei expunere [i n]elegere ridic` probleme. Oricum, chiar [i n acest caz, un studiu al lui A. Krappe, pe care l-a men-

DOSAR

]ionat n a doua versiune romn`, a fost eliminat61. Iar n aceast` versiune ulterioar`, Eliade men]ioneaz` c` gnosticismul are r`d`cini n gnoza iudaic` timpurie62. Se poate spune c` n toate versiunile majore despre androgin ca perfec]iune, pe care Eliade le-a expus n cei 16 ani n care a continuat s`-[i reia teoria, el s-a referit la Midra[ ca la una dintre sursele sale. Pentru a-[i sus]ine ipotezele, el ofer` aproape ntotdeauna o anumit` surs`, Bere[it Rabba I, 4, fol. 6, col. 2, urmat` de traducerea n englez`: b`rbat pe partea dreapt` [i femeie pe partea stng`, dar Dumnezeu l-a separat n dou` jum`t`]i63. Uneori, citatul este mai lung, dar ultima sa parte, redat` aici, nu exist`

21

DOSAR
n nici una dintre versiunile din Midra[ ale Bere[it Rabba pe care le cunosc64. Aceast` versiune necunoscut` a Midra[-ului nu arat` c` Eliade a ncercat s` inventeze sau c` a inventat efectiv un text midra[ic. Este mai simplu de att: Eliade a luat, pur [i simplu, punctul de vedere despre Midra[ exprimat de Krappe, n nume propriu, drept o surs` existent` n Midra[. Iat` ce scrie, de fapt, savantul american, exprimnd propriul punct de vedere: Al]ii65 au o p`rere diferit`: primul om era b`rbat pe partea dreapt` [i femeie pe partea stng`: atunci Dumnezeu a separat cele dou` jum`t`]i.66 Aici nu e vorba de redarea prin propriile cuvinte a unei interpret`ri academice, ci de o redare corect` a concep]iei unor gnditori midra[ici anteriori. Tema celor dou` jum`t`]i nu exist` nici n citatele rabinice specifice reluate de Krappe [i, din cte [tiu eu, nici n izvoarele rabinice din Antichitatea trzie, chiar dac` tema apare n texte de cu totul alt gen, scrise mult mai trziu, [i anume n sursele mistice ale Evului Mediu. Aceasta nu este doar o parafrazare, ci o opinie academic` pe care

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
Eliade a transformat-o ntr-un text-surs`, a citat apoi, ca atare, ntr-o serie de scrieri. Oricum, aceste erori filologice snt teme minore, n compara]ie cu problema mai vast` care const` n faptul c` ipoteza major` a lui Eliade cu privire la androgin ca ideal nu apare n Midra[, [i chiar l contrazice. De[i Eliade nu a spus niciodat` n mod direct c` androginul este, potrivit Midra[-ului, o figur` ideal`, aceasta este semnifica]ia repetatelor sale evoc`ri ale pasajului midra[ic. Prelegerea Eranos con]ine, de aceea, o redare eronat` a concep]iei midra[ice, perpetund ceea ce poate c` exist` deja n versiunile romne[ti: presupunerea implicit` a st`rii androginice a lui Adam idee a c`rei pertinen]` Eliade s-a str`duit att de asiduu s` o demonstreze este prezentat` de el ca [i cum autorii midra[ici ar privi aceast` stare ca pe un ideal, n vreme ce textele midra[ice, n concordan]` cu Biblia ebraic`, considerau de fapt starea lui Adam, dup` extragerea Evei din corpul s`u, mai bun` ca nainte. Urmndu-l poate pe Krappe, Eliade aplic` o lectur` platonic` a

22

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
corpului sferic ideal, dup` cum descrie Platon androginul, ca pe o f`ptur` ideal` Midra[-ului, al c`rui cadru conceptual este diferit. Asemenea lui Dume Eliade e ns` preocupat de teoriile zil, mai vechi, pe care le transpune n termeni de androginie, conceput` ca o form` prefilozofic` de reflec]ie67. Astfel, documentele iudaice, care au jucat un rol major n versiunile din 1940-1942, [i chiar de mai devreme, ale studiilor sale, au fost marginalizate n prelegerea din 1958 de la Ascona, iar ceea ce a r`mas seam`n` mai mult cu o caricatur` a unui tablou mai colorat [i mai bogat al concep]iilor despre androgin [i despre du-par]ufin g`site n iudaism68. Dac` corectitudinea tezei despre androginul ideal depinde de cele dou` surse iudaice care au r`mas n variantele postbelice n afara discu]iei, atunci teza lui Eliade este nentemeiat`. Ceea ce trebuie subliniat n acest context este faptul c` textul midra[ic este unul dintre pu]inele citate redate mot mot de Eliade n eseul s`u. Nu [tiu dac` situa]ia pe care o descriu aici este simptomatic` pentru felul n care Eliade a citat [i alte surse, n discu]ia despre androginul ideal. |n momentul de fa]`, nu ntrev`d vreun efort academic serios de a verifica exactitatea citatelor sale [i de a evalua corectitudinea interpret`rilor oferite de el, ci mai degrab` o repetare a opiniilor sale, chiar [i de c`tre cercet`tori familiariza]i cu sursele ebraice69. Rezumnd, feluritele versiuni ale discu]iilor despre androginie reprezint`, pe de o parte, o extensie a anumitor idei, iar pe de alta, un act de reeditare [i o serie de schimb`ri care snt departe de a reprezenta o evolu]ie liniar`. Eliade a ad`ugat [i a scos materiale din versiunile mai vechi, a schimbat titlurile diferitelor versiuni [i a actualizat, uneori, bibliografia. Aceast` abordare dinamic` nu a mbog`]it discu]iile ini]iale prin analize de text sau prin detalierea unor teme, dar a integrat teme suplimentare n mitul reintegr`rii. Conceptual vorbind, opiniile lui Eliade pe tema androginiei nu s-au schimbat din momentul n care au fost prima oar` schi]ate, n 1940, ntr-un articol de ziar. Cu toate acestea, cu privire la cartea Zohar a avut loc o schimbare.

DOSAR

4. Zoharul n Istoria credin]elor [i ideilor religioase a lui Eliade


Feluritele apari]ii ale Zoharului, precum [i dispari]ia sa din scrierile lui Eliade nu se reflect` n ultima [i cea mai lung` referire la Zohar din opera lui Eliade, anume n rezumatul s`u, bazat pe Major Trends in Jewish Mysticism a lui Scholem, din al treilea volum al Istoriei credin]elor [i ideilor religioase. |n ultimul volum, cu subtitlul From Muhammad to Age of Reforms70, Eliade acoper` [i istoria Kabbalei din acea perioad`, dar m` voi referi numai la sec]iunea despre Zohar71. Nu m` voi referi la micile erori inerente discu]iei, unde se expun teme complexe ntr-o manier` succint` [i care au fost filtrate de literatura secundar`. Eliade adopt` viziunea lui Scholem asupra Zoharului, o carte ap`rut` n Spania dup` 1275, oper` a rabinului Moshe de Len72, [i l descrie ca reprezentnd o teozofie evreiasc`, adic` o doctrin` mistic` al c`rei scop principal este cunoa[terea [i descrierea lucr`rilor misterioase ale divinit`]ii73. Mai aproape de tema noastr` e ns` urm`toarea afirma]ie, pe care Eliade o citeaz` cuvnt cu cuvnt din Scholem: La nceput, totul era conceput ca un mare ntreg, iar via]a Creatorului pulsa f`r` opreli[te [i net`inuit n cea a creaturilor sale... Numai C`derea l-a f`cut pe Dumnezeu s` devin` transcedent.74 Aceast` afirma]ie se g`se[te ntr-adev`r n al doilea capitol al lui Scholem despre Zohar, dar referirea pe care, n mod corect, o face este la teoria lui Nahmanides75. Am ndoielile mele cu privire la posibila contribu]ie a viziunii lui Nahmanides care trateaz` o teorie a ciclurilor cosmice ce sus]ine, ntr-adev`r, c` divinitatea pulseaz` n tot universul la n]elegerea corect` a Zoharului, a c`rui viziune este substan]ial diferit` de cea a lui Nahmanides. Scrierile rabinului Moshe de Len nu suport`, de altfel, o astfel de afirma]ie. Oricum, aceast` idee presupus zoharic` este atestat`, potrivit lui Eliade, n rndul primitivilor [i el se refer`, n acest scop, la un studiu al s`u n care discut` nostalgia paradisului76. Dac` s-ar fi uitat realmente n Zohar, ar fi aflat cu

23

DOSAR

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
cu viziunea lui Eliade a iudaismului care evolueaz` n jurul timpului uniliniar81. Dar concep]ia lui Eliade reflect` doar n mic` m`sur` dimensiunile empirice mult mai puternice ale Kabbalei [i ale Zoharului. Ceea ce lipse[te din aceast` perspectiv` asupra gndirii zoharice este referirea la propriile referin]e legate de Zohar ale lui Eliade, fie ca la o carte str`veche, n tinere]ea sa, fie ca la o carte tratnd contopirea masculinului cu femininul, la maturitate, dup` cum am v`zut mai sus. Astfel, putem sus]ine c` prezen]a lui Scholem la Eranos l-a mpiedicat pe Eliade s` continue, n ultima sa carte publicat`, teoria totaliz`rii [i discu]ia despre receptarea mai concret` a istoriografiei [i fenomenologiei lui Scholem. Pe scurt: Eliade a fost foarte influen]at de ceea ce a citit n literatura secundar` la un moment dat, [i [i-a schimbat vederile n consecin]`, f`r` ns` s` men]ioneze acest lucru sau alte motive ale respectivei schimb`ri. Uneori e dificil s` te bazezi pe pu]inele texte pe care el le invoc`, ]innd cont c` le-a citit pe fug` sau c` nu a v`zut imaginea de ansamblu a fenomenului pe care l descria pornind de la literatura secundar`. Dac` Eliade ar fi fost familiarizat [i cu alte teorii despre Zohar, cum ar fi cea formulat` de Moses Gaster un nv`]at pe care l admira nespus [i despre care a scris ntr-un mod foarte elogios82 ntr-o pies` despre Zohar scris` n romn`, la sfr[itul secolului al XIX-lea, la Bucure[ti83, atunci poate c` viziunea sa [i, totodat`, a noastr`, asupra acestei c`r]i ar fi fost, de la bun nceput, mult mai bogat`84.
1. Vezi importanta contribu]ie a lui Steven M. Wasserstrom la analiza acestei teme, n Religion after Religion, Gershom Scholem, Mircea Eliade and Henry Corbin at Eranos, Princeton, 1999, pp. 203-214. 2. Vezi, de exemplu, LAndrogyne, Paris, 1986; Elemire Zolla, The Andorgyne, Reconciliation of Male and Female, New York, 1981; Wendy Doniger OFlaherty, Women, Androgynesm, and Other Mythical Beasts, Chicago, 1982, pp. 290-291, 296-297, 314, sau mai recenta Ezoterism [i comunicare simbolic`, Timi[oara, 2004, pp. 150-151 a lui Marcel Tolcea; Ellito R. Wolfson, Language, Eros, Being, Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, New York, 2005, pp.

u[urin]` c`, n Zohar, posibilitatea vizit`rii paradisului este nc` deschis`, iar C`derea nu este semnificativ`77. Nu n ultimul rnd, uniunea lui Dumnezeu cu {ekhinah, hiers gmos, ntrege[te adev`rata unitate a lui Dumnezeu78 [i, potrivit lui Eliade, exilul lui {ekhinah se va ncheia: Numai dup` restabilirea armoniei originare prin Actul Mntuirii va fi Dumnezeu unul [i numele S`u Unu.79 Viziunea Kabbalei zoharice care graviteaz` n jurul unei teozofii transcendente, a exilului [i a mntuirii, ntr-o ordine originar` actualmente perturbat`, este, n mare m`sur`, o viziune aproape cre[tin`, sus]inut` [i de viziunea lui Scholem asupra iudaismului [i a Kabbalei ca via]` n suspendare80, [i se potrive[te

24

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
261-262, iar pentru influen]a asupra lui Henry Corbin, vezi Wasserstrom, ibidem, p. 209. 3. Vezi discu]iile pe tema androginului [i a ezoterismului occidental la Antoine Faivre, Access to Western Esotericism, Albany, 1994, passim, n special pp. 201-226, [i, pentru una dintre sursele fundamentale ale conceptului androginiei n ezoterismul occidental, Boehme: An Intellectual Biography of the Seventeenth-Century Philosopher and Mystic, Albany, 1991, pp. 114-121 [i Pierre Degaye, Lhomme virginal selon Jakob Boehme, Landrogyne, pp. 155-195. 4. Ap`rut n Revista Funda]iilor Regale, anul V, nr. 3, martie, 1938, pp. 616-632. Am folosit versiunea reeditat` din culegerea de eseuri ale lui Eliade Lucrurile de tain`, Editura Emil Manu, Gala]i 1996, pp. 100-117. 5. Ibidem, p. 103. 6. Paris 1925, p. 202. Traducerea lui Vulliaud n francez` a unui pasaj din Zohar I, fol. 90b, este: Se cuvine ca b`rbatul s` se sanctifice n momentul uniunii conjugale, ne nva]` Zoharul, astfel nct copilul care se va na[te s` aib` forma des`vr[it` [i cuvenit`... Forma omului corespunde formei astrale. Cu privire la Vulliaud despre Zohar, vezi critica dur` a lui Gershom Scholem, Vulliauds bersetzung des Sifra di-Zeniutha aus dem Sohar und andere neuere Literatur zur Geschichte der Kabbala, Monatsschrift fr die Wissenschaft des Judentums 75 (1931), pp. 347-362, 444455. 7. Vezi Wasserstrom, Religion after Religion, pp. 269-270, nota 19. 8. Cel mai complet studiu despre Eliade [i ezoterism se refer`, practic, la familiarizarea lui Eliade cu R. Guenon [i graviteaz` n jurul operei literare a lui Eliade. Vezi Marcel Tolcea, Eliade ezotericul, Editura Mirton 2002. Despre aspecte [tiin]ifice ale operei lui Eliade [i ocultism, vezi Antoine Faivre, Modern Western Esoteric Currents in the Work of Mircea Eliade, the Extent and the Limits of their Presence, Hermeneutics, Politics and the History of Religions, The Contested LEgacies of Joachim Wach & Mircea Eliade, Editura Christian K. Wedemayer [i Wendy Doniger, Oxford-New York, 2010, pp. 147-157 [i Natale Spineto, Mircea Eliade and Traditionalism, Aries 1 (2001), pp. 62-86 [i, n cteva cazuri, Wasserstrom, Religion after Religion. 9. Sau complet. 10. Vezi Vulliaud, La Cantique des Cantiques, p. 201, nota 3.

DOSAR
11. De lUnit spirituelle ou de la socit et de son but au-del du temps, Paris, 1841, p. 1441, citat` n Vulliaud, ibidem, p. 201. 12. O trimitere, cel mai probabil, la Galateni 3:28. 13. De lUnit spirituelle, p. 1441. 14. Vezi Wasserstrom, Religion after Religion, p. 38. 15. Pentru alte influen]e ale lui de Saint-Bonnet asupra lui Vulliaud, vezi ibidem, p. 154. 16. Ibidem, p. 201. 17. Sau, n alt context, totalizare. Vezi Jurnalul portughez, I, p. 102. 18. Religion after Religion, p. 38. 19. Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions: Essay in Comparative Religions, Chicago, 1978, p. 50. Vezi [i Eliade, Occultism and Freemasonry in Eighteenth-Century France, History of Religions, 13

25

DOSAR
(1973), pp. 89-91. 20. Allegory or Secret Language, p. 102. 21. {tiin]` [i ocultism, ap`rut n Vl`staru, anul II, nr. 8-10, mai 1925, pp. 29-30, retip`rit n Cum am g`sit piatra filosofal`. Scrieri de tinere]e, 1921-1925, editor Mircea Handoca, Bucure[ti, 1996, p. 246. Despre acest eseu n general, vezi de asemenea Tolcea, Eliade ezotericul, pp. 180-181. Pentru percep]ia lui Eliade asupra formelor philosophia perennis, vezi Some Notes on Theosophia perennis: Ananda K. Coomaraswamy and Henry Corbin, History of Religions, 19 (1979), pp. 167-176. 22. Cntarea cnt`rilor, Adev`rul literar [i artistic, anul VII, 24 octombrie 1926, p. 4, reeditat n Morfologia religiilor: Prolegomene, ed. M. Handoca, tip`rit` ca supliment al Jurnalului literar (1993), edi]ia a doua, pp. 54-59. 23. Vezi Eliade, Virilitate [i ascez`. Scrieri de tinere]e 1928, ed. M. Handoca, Bucure[ti, 2008, pp. 196, 197. 24. Vezi Universul literar, 13 ianuarie, vol. II, nr. 3 (1940), pp. 1, 8. Textul a fost reeditat n Morfologia religiilor: Prolegomene, ed. cit., pp. 236-239. Citatele urm`toare vor face referire la aceast` versiune. 25. Reeditate recent n culegerea de eseuri cu titlul Drumul spre centru, editor G. Liiceanu, A. Ple[u, Bucure[ti, 1991, pp. 328-386. Voi cita n cele ce urmeaz` din aceast` edi]ie. Exist` [i o traducere n italian` Il mito della integrazione, Milano, 1989. 26. Jurnalul portughez, I, p. 473. 27. Anuarul Eranos, 27 (1958), pp. 195-236. 28. Paris, 1962. 29. Trad. J.M. Cohen, New York, 1965, pp. 78-124. 30. Londra, New York, 1986, vol. 1, pp. 276-281. 31. Vezi Women, Androgynes, and Other Mythical Beasts. 32. Vezi, de ex., Encyclopedia of Religion, p. 279. 33. Ibidem, p. 227. Se refer` la lucrarea sa The Two and the One, pp. 114, 119, 122. De comparat cu Wasserstrom, Religion after Religion, p. 204. 34. Encyclopedia of Religion, p. 277. 35. Patterns in Comparative Religion, trad. R. Sheed, New York, 1972, pp. 419-425 [i Myths, Dreams and Mysteries: The Encounter between Contemporary Faith and Archaic Realities, trad. Philip Mairet, New York, 1975, pp. 174-175. 36. Aceast` teorie a omului originar ca unitate [i totalitate deopotriv` se reg`se[te [i n lucr`ri mai trzii,

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
ca A History of Religious Ideas, vol. I, p. 165; vezi [i nota 7. 37. Drumul spre centru, p. 368. 38. Ibidem, pp. 374-375. 39. Ibidem, p. 375. 40. Deja n 1926, ntr-un articol care se referea exclusiv la Cntarea cnt`rilor, Eliade subliniaz` interpretarea cabalistic` a acestui text biblic. Articolul a fost retip`rit n Morfologia religiilor, pp. 54-59. El se referea deja atunci, la 19 ani la cartea lui Vulliaud despre Zohar. {i era familiarizat cu teme din Zohar chiar mai devreme, dup` cum se vede mai sus. 41. Morfologia religiilor, pp. 236-237. |n versiunea [C] despre care vom vorbi dendat`, textul este reprodus exact, dar Eliade adaug` o not` de subsol n care se refer` la cartea lui Paul Vulliaud La Kabbale Juive, Paris, 1932, 2 vol., [i la La Cantique des Cantiques daprs la tradition juive. |ntrebarea care se poate pune este cum poate concorda mariajul cu dizolvarea n divinitate sau cu ob]inerea impasibilit`]ii. Vezi Drumul spre centru, p. 371, nota 1. 42. Zohar III, fol. 5a. Pentru analiza contextului acestui pasaj, vezi M. Idel, Kabbalah: New Perspectives, New Haven, 1988, pp. 223-224. 43. Universul literar, anul XL (1940), nr. 5, 27 ianuarie, pp. 1, 8, dezvoltat n Drumul spre centru, pp. 376-382. Trebuie men]ionat c` Eliade a publicat ntr-un ziar, deja cu mul]i ani n urm`, un scurt articol intitulat Adam, Eva [i Cain (Cuvntul, 1928), retip`rit apoi n Morfologia religiilor, pp. 239-241, dar f`r` vreo leg`tur` cu articolul Adam [i Eva de mai trziu. 44. Vezi Alexander Haggerty Krappe, The Birth of Eve, n Occident and Orient: Being Studies in Semitic Philology and Literature, Jewish History and Philosophy and Folklore in the Widest Sense, in Honour of Haham Dr. M. Gasters 80th Birthday: Gaster Anniversary Volume, ed. Bruno Schindler, Arthur Marmorstein, Londra, 1936, pp. 312-322. 45. Drumul spre centru, p. 378. 46. Vezi teoriile expuse n The Birth of Eve a lui Krappe, pp. 312-313. 47. Drumul spre centru, p. 377. 48. Vezi, de ex., Patterns in Comparative Religion, pp. 356-359; n leg`tur` cu conexiunea dintre orgie [i reintegrare, vezi n special pp. 358-359. Vezi, de asemenea, lucrarea sa Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions, pp. 88-92. 49. Drumul spre centru, pp. 379-380; de comparat

26

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
cu formularea mai trzie din Patterns in Comparative Religion, p. 424, A History of Religious Ideas, I, p. 165, nota 7 [i din The Two and the One, p. 115. 50. Drumul spre centru, p. 381. 51. Ibidem, pp. 381-382. Vezi de asemenea ibidem, p. 387. 52. Ibidem, p. 382. 53. Ibidem, pp. 379-381. 54. Ibidem, pp. 379, 382. 55. Publicat ca o anex` la Jurnalul portughez [i alte scrieri, ed. Sorin Alexandrescu, trad. Mihai Zamfir, (Humanitas, 2006), I, p. 475. 56. Aceste modific`ri snt deja evidente n lucrarea francez` Trait din 1949, tradus` n englez` cu titlul Patterns in Comparative Religion, pp. 423-425, de[i el men]ioneaz` n trecere Kabbala, vezi p. 425. |n A History of Religious Ideas, I, p. 165, un text scris n 1975 [i publicat n 1978, Adam este nc` androgin, de[i cred c` aceast` discu]ie reflect` atitudinea sa de mai demult, dup` cum am ar`tat, expus` de el nsu[i n Introducere, p. XVI, puncte de vedere pe care le-a sus]inut la Bucure[ti [i la Paris. 57. Vezi Yoga, Immortality and Freedom, Princeton, 1969, pp. 271-272. Oricum, aceast` form` de interpretare este mai consistent` n prelegerea Eranos.

DOSAR
Vezi anuarul Eranos, 1958, pp. 231-235. Pentru ipoteza potrivit c`reia practicarea mandalei vizeaz` reintegrarea personalit`]ii, vezi interpretarea lui Giuseppe Tucci, Thorie et pratique du mandala, trad. H.J. Maxwell, Paris, 1974, pp. 29-53, 110-111, 113. Eliade era bine familiarizat cu Tucci [i cu scrierile sale. Vezi [i Wasserstrom, Religion after Religion, p. 205. 58. Vezi anuarul Eranos, 1958, p. 220, The Two and the One, p. 104. 59. Vezi Wasserstrom, Religion after Religion, p. 38. 60. Vezi anuarul Eranos, 1953, cu titlul tradus Mother Earth [i publicat n Myths, Dreams, and Mysteries, p. 175. 61. The Birth of Eve, p. 314 62. Vezi The Two and the One, p. 107 63. Drumul spre centru, p. 376, Patterns in Comparative Religion, p. 423, Myths, Dreams, and Mysteries, p. 175, anuarul Eranos, 1958, p. 220 [i The Two and the One, p. 104. 64. Vezi traducerea [i analiza acestei tradi]ii midra[ice la Daniel Boyarin, Carnal Israel, Reading Sex in Talmudic Culture, Berkeley 1993, pp. 42-46. 65. Al]i nv`]a]i rabinici din trecut. 66. The Birth of Eve, p. 314.

27

DOSAR
67. Vezi anuarul Eranos, 1958, p. 198. 68. Vezi M. Idel, Kabbalah & Eros, pp. 53-103. Pentru alt` abordare a androginului [i a du-par]ufin, mai aproape de cea a lui Eliade, dar cu accent pe androginul masculin, vezi Wolfson, Language, Eros, Being. Mai mult, falocentrismul din articolele romne[ti de tinere]e ale lui Eliade (de discutat cu alt` ocazie), despre care Wolfson nu [tia, aminte[te de importan]a acordat` mai trziu acestei teme. Dat` fiind suprimarea referin]elor la Zohar din versiunile de mai trziu, n alte limbi europene, ale acestui eseu, Wasserstrom [i Wolfson nu au avut ocazia s` se familiarizeze cu rezonan]ele zoharice ale studiilor de nceput ale lui Eliade. 69. Vezi notele 1 [i 2. 70. Trad. Alf Hitebeitel [i Diane ApostolosCappadona, Chicago & Londa 1985. 71. Ibidem, pp. 169-171. 72. Ibidem, p. 169. 73. Ibidem, p. 170. 74. Ibidem, pp. 170-171; Scholem, Major Trends, p. 224. 75. Vezi Major Trends, p. 402, nota 65. 76. A History of Religious Ideas, p. 171, nota 56. 77. Vezi M. Idel, Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders, Budapest & New York, 2005, pp. 88-93, 101-133.

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 011
78. Major Trends, p. 232, [i A History of Religious Ideas, p. 171. 79. Ibidem. 80. Vezi Gershom Scholem, The Messianic Idea in Judaism, New York, 1972, pp. 7, 35, 202. De comparat cu M. Idel, Messianic Mystics, New Haven, 1998, pp. 233-234. 81. Vezi, n special, M. Eliade, Cosmos and History, The Myth of the Eternal Return, trad. Willard R. Trask, New York, 1959. Vezi, de asemenea, M. Idel Some Concepts of Time and History in Kabbalah, n Jewish History and Jewish Memory, Essay in Honour of Yosef Hayim Yerushalmi, ed. E. Carlebach, J.M. Efron, D.N. Myers, Hamburg & Londra, 1998, pp. 153-188. 82. Vezi mai ales Moartea domnului Gaster, Revista Funda]iilor Regale 6 (1939), mai, nr. 5, pp. 395-399. 83. M. Gaster, Ochire asupra literaturii ebraice, Anuar pentru israeli]i 8 (1885/6), pp. 41-107. 84. Vezi M. Idel, Moses Gaster on Jewish Mysticism and Zohar, New Developments in Zohar Studies, ed. R. Meroz [= Teuda, vol. XXI-XXII], Tel Aviv, 2007, pp. 111-127 [n ebraic`].

n
traducere din limba englez` de Matei Ple[u

28