Sunteți pe pagina 1din 7

Cldire de locuit P+M cu perei structurali din zidrie armat i planseu de beton armat

1.1. DATE GENERALE


Amplasament: Calarasi
Anul construciei : 2013
Funciune: cldire de locuit.
Structura: pereti structurali parter /mansarda lemn / planseu ba
Perei structurali din zidrie ZC
Planee din beton armat
Inlimea nivelului: Hniv = 2,5 m
nlimea totala cldirii: Htot = 5,00 m
Grosimea pereilor : t = 30 cm pe toate directriile

1.2. REZISTENELE ZIDRIEI

rezistena medie a zidriei la compresiune: fm

3,1438 N/mm2
314,38 tone/m2

Valori minime necesare ale rezistenei caracteristice la compresiune


fk (N/mm2)
3,14
314 tone/m2
Valori minime ale rezistenei caracteristice la compresiune fkh (N/mm2)
fkh (N/mm2)
0,55
55 tone/m2
Valori minime ale rezistenei caracteristice iniiale la forfecare fvk0
fvk0 (N/mm2)
0,175
17,5 tone/m2
Valori minime necesare ale rezistenelor caracteristice la ncovoiere
fxk1 i fxk2 (n N/mm2)
fxk1 (N/mm2)
0,2
20 tone/m2
fxk2 (N/mm2)
0,4
40 tone/m2
1.3. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CLDIRII I STRUCTURII
Aria nivelului : Aniv =
112,71 m2
Aria planeelor pe nivel : Apl,niv =
93,54 m2
Aria zidriei n plan pe nivel (s-au sczut parapeii ): Azid,niv =
Volumul zidriei pe nivel :Vzid,niv =
57,51 m3
hniv=

19,17 m2

1.4. GREUTATEA DE PROIECTARE A NIVELULUI


Greutatea volumetric a zidriei zid =
1,8 tone/mc
Greutatea zidriei pe nivel Gzid,niv = 1.8 57,51=103,51 tone
Greutatea unitar a planeelor peste parter (nivel 1)
planeu + arpant + nvelitoare (estimat)
0,8 tone/m2
SARCINA UTILA = 150*0,3=45daN/m2
G=0,5 Gpereti + Gplanseu
G=
134,29 tone
ELEMENT
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11

t
9,8
4,3
3,3
4,3
3,3
1,05
2,55
1,55
1,05
0,6
3
2,45
1,55
5,2
1,2
1,05
3,7
2,85
1,7
5,3

h
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

A
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,94
1,29
0,99
1,29
0,99
0,32
0,77
0,47
0,32
0,18
0,90
0,74
0,47
1,56
0,36
0,32
1,11
0,86
0,51
1,59

V
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

7,35
3,23
2,48
3,23
2,48
0,79
1,91
1,16
0,79
0,45
2,25
1,84
1,16
3,90
0,90
0,79
2,78
2,14
1,28
3,98

Gperete
13,23
5,81
4,46
5,81
4,46
1,42
3,44
2,09
1,42
0,81
4,05
3,31
2,09
7,02
1,62
1,42
5,00
3,85
2,30
7,16

Ny
6,20
6,72
3,76
6,72
5,51
1,29
3,33
3,02
1,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nx
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,19
2,96
1,71
1,36
8,80
2,75
2,33
9,77
8,54
4,73
3,74

G seism
12,82
9,62
5,99
9,62
7,73
2,00
5,05
4,07
2,52
1,60
4,99
3,36
2,41
12,31
3,56
3,04
12,27
10,47
5,88
7,32

N
19,43
12,01
10,66
12,01
10,66
7,62
9,64
8,29
7,62
8,21
13,22
11,22
9,65
22,02
10,57
9,95
20,97
18,59
13,23
17,10

L12
L13
TOTAL

2,55
1,55
63,9

0,3
0,3

2,5
2,5

0,77
0,47
19,17

1,8
1,8

1,91
1,16
47,93

3,44
2,09
86,27

0
0
38,37

3,22
1,68
52,79

4,94
2,73
134,29

12,87
9,98
275,51

incarcari din planseu repartizate la pereti

ELEMENT LUNGIME
T1
4,15
T2
4,3
T3
3,3
T4
4,3
T5
3,3
T6
1,65
T7
2,5
T8
2,75
T9
1,65
L1
1,65
L2
2,5
L3
1,75
L4
2,15
L5
4,15
L6
1,9
L7
1,4
L8
1,25
L9
1,75
L10
2,15
L11
2,65
L12
1,75
L13
2,15

INC
0,925
1,85
1,35
1,85
1,975
0,925
0,925
1,3
1,3
0,857
0,857
0,78
0,748
1,788
1,711
1,969
1,969
2,801
2,604
0,296
1,122
0,925

LUNGIME
2,5
0
0
0
0
0
1,25
0
0
0
1,75
0,875
0
1,75
0
0
3,25
2
0
3,25
2
0

INC
0,55
0
0
0
0
0
1,3
0
0
0
0,78
0,748
0
1,711
0
0
2,801
2,604
0
1,122
0,925
0

LUNGIME
3,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INC
0,675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

xiKg

1.4. CALCUL LA FORTE ORIZONTALE


nlimea nivelului het =250 cm
Cordonatele centrului de greutate al planeului (CG) :
xCG
5,9 m
yCG
4,9 m
Calculul rigiditatii laterale si a centrului de rigiditate

ELEM

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

lw
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Xcr
ELEM
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

9,8
4,3
3,3
4,3
3,3
1,05
2,55
1,55
1,05

Kg

xi

0,255
0,581
0,758
0,581
0,758
2,381
0,980
1,613
2,381

0,3837
0,1546
0,1108
0,1546
0,1108
0,0145
0,0772
0,0332
0,0145
1,054

0,15
2,65
4,15
7,65
7,65
11,65
11,65
11,65
11,65

Kg

yi

4,167
0,833
1,020
1,613
0,481
2,083
2,381
0,676
0,877
1,471

0,0035
0,0974
0,0728
0,0332
0,1931
0,0196
0,0145
0,1285
0,0907
0,0395

0,0576
0,4096
0,4598
1,1826
0,8476
0,1693
0,9000
0,3868
0,1693
4,583

4,348 m
t

lw
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,6
3
2,45
1,55
5,2
1,2
1,05
3,7
2,85
1,7

yiKg
0,15
0,15
0,15
0,15
3,15
3,15
5,65
5,65
5,65
5,65

0,0005
0,0146
0,0109
0,0050
0,6083
0,0618
0,0821
0,7258
0,5126
0,2233

q
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845
0,845

N
6,20
6,72
3,76
6,72
5,51
1,29
3,33
3,02
1,81
1,19
2,96
1,71
1,36
8,80
2,75
2,33
9,77
8,54
4,73
3,74
3,22
1,68
91,16

0,845
845
8,45

L11
L12
L13

0,3
0,3
0,3

5,3
2,55
1,55

Ycr

0,472
0,980
1,613

0,1974
0,0772
0,0332
1,001

9,65
9,65
9,65

1,9045
0,7455
0,3204
5,215

5,212 m

Calculul rigiditatii la torsiune


ELEMENT Kg
xi
T1
0,3837
T2
0,1546
T3
0,1108
T4
0,1546
T5
0,1108
T6
0,0145
T7
0,0772
T8
0,0332
T9
0,0145
1,0540

0,15
2,65
4,15
7,65
7,65
11,65
11,65
11,65
11,65

xcr-xi
Kg(xcr-xi)2
4,198
6,7617
1,698
0,4457
0,198
0,0043
-3,302
1,6854
-3,302
1,2081
-7,302
0,7750
-7,302
4,1189
-7,302
1,7705
-7,302
0,7750
17,5446

ELEMENT Kg
yi
L1
0,0035
L2
0,0974
L3
0,0728
L4
0,0332
L5
0,1931
L6
0,0196
L7
0,0145
L8
0,1285
L9
0,0907
L10
0,0395
L11
0,1974
L12
0,0772
L13
0,0332
1,0007

0,15
0,15
0,15
0,15
3,15
3,15
5,65
5,65
5,65
5,65
9,65
9,65
9,65

ycr-yi
Kg(ycr-yi)2
5,062
0,0906
5,062
2,4965
5,062
1,8638
5,062
0,8507
2,062
0,8208
2,062
0,0834
-0,438
0,0028
-0,438
0,0247
-0,438
0,0174
-0,438
0,0076
-4,438
3,8879
-4,438
1,5218
-4,438
0,6541
12,3222

KJ R
eox=
eoy=

29,867 m3

Xcg-xCR
yCG-yCR

1,552 m
0,312 m

rox
roy

5,323 m
5,463 m

<
<

1,59698346
1,63892181
Mtx=
Mty=

OK
OK
57,31 tonem
11,51 tonem

OBSERVATIE
Conditia de regularitate in plan este satisfacuta
Conditii suplimentare cf CR6
lpl=D/sqrt12
rox2=
roy2=

4,428 m
28,33729 >
29,84516 >

lpl2+eox2
lpl2+eoy2

22,01532
19,70376

Conditia se verifica

Calculul fortei taietoare de baza pe ansamlul cladirii


F=mag/q-=c*G
ag=
m=
=
=
=
g=
=

0,25
134,29 tone
2,5
0,88
1
9,81 m/s2
1

c=
F=

0,275
36,930 tone

OK
OK

q=
q=

2.25 u/1
2

Distribuia forei seismice pe nlimea cldirii se face cu relaia

Fi=(Gizi/sumGizi)*Fb
(Gizi/sumGizi
Fb
Fi

1
36,930 tone
36,93 tone

ELEMENT Kg
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
verificare

Kg/sumKg Fb
0,3837
0,1546
0,1108
0,1546
0,1108
0,0145
0,0772
0,0332
0,0145
1,0540

ELEMENT Kg
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
verificare

ELEMENT

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13

Hech=sumFizi/Fb
Hech=

0,36403
0,146667
0,105129
0,146667
0,105129
0,01379
0,073294
0,031505
0,01379
1

Fi
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93

Kg/sumKg Fb
0,0035
0,0974
0,0728
0,0332
0,1931
0,0196
0,0145
0,1285
0,0907
0,0395
0,1974
0,0772
0,0332
1,0007

lw(m)

9,8
4,3
3,3
4,3
3,3
1,05
2,55
1,55
1,05
0,6
3
2,45
1,55
5,2
1,2
1,05
3,7
2,85
1,7
5,3
2,55
1,55

0,003534
0,097373
0,072698
0,033182
0,192981
0,019604
0,014524
0,128359
0,090663
0,039486
0,19722
0,077194
0,033182
1

t (m)

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Fi
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93
36,93

A (m2)

(Xcr-Xi)*Kg Fi

Xcr-Xi

13,44361
5,416399
3,882399
5,416399
3,882399
0,509278
2,706749
1,163488
0,509278
36,93

4,198
1,698
0,198
-3,302
-3,302
-7,302
-7,302
-7,302
-7,302

N (tone)

2,94
1,29
0,99
1,29
0,99
0,315
0,765
0,465
0,315
0,18
0,9
0,735
0,465
1,56
0,36
0,315
1,11
0,855
0,51
1,59
0,765
0,465

19,43
12,01
10,66
12,01
10,66
7,62
9,64
8,29
7,62
8,21
13,22
11,22
9,65
22,02
10,57
9,95
20,97
18,59
13,23
17,10
12,87
9,98

19,17

275,51

1,610683
0,262484
0,021941
-0,510429
-0,365869
-0,106132
-0,564078
-0,242467
-0,106132

Ftot
3,091
0,504
0,042
-0,980
-0,702
-0,204
-1,082
-0,465
-0,204

ycr-yi)*Kg Fi

ycr-yi
0,130
3,596
2,685
1,225
7,127
0,724
0,536
4,740
3,348
1,458
7,283
2,851
1,225
36,93

2,5 m

5,062
5,062
5,062
5,062
2,062
2,062
-0,438
-0,438
-0,438
-0,438
-4,438
-4,438
-4,438

V ( tone)

16,535
5,920
3,925
4,437
3,180
0,306
1,624
0,698
0,306
0,137
3,786
2,827
1,290
7,280
0,740
0,534
4,719
3,333
1,452
6,946
2,719
1,169

0,0068961
0,1900303
0,141874
0,0647562
0,1533962
0,0155824
-0,002455
-0,021697
-0,015325
-0,006674
-0,337499
-0,132101
-0,056783

M (tonem)

med

TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE

0,137
3,786
2,827
1,290
7,280
0,740
0,534
4,719
3,333
1,452
6,946
2,719
1,169
36,930

TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE
TONE

Ftot

0,017899
0,49322
0,368232
0,168074
0,398137
0,040444
-0,006372
-0,056314
-0,039776
-0,017323
-0,875974
-0,342866
-0,14738

41,34
14,80
9,81
11,09
7,95
0,76
4,06
1,75
0,76
0,34
9,47
7,07
3,23
18,20
1,85
1,33
11,80
8,33
3,63
17,36
6,80
2,92

16,535
5,920
3,925
4,437
3,180
0,306
1,624
0,698
0,306
36,930

tone/m2

6,61
9,31
10,76
9,31
10,76
24,19
12,61
17,84
24,19
45,60
14,68
15,26
20,76
14,12
29,36
31,58
18,89
21,75
25,94
10,76
16,82
21,45
14,37 tone/m2

med

0,1430 daN/mm2

Determinarea rezistentei unitare de proiectare la compresiune a zidariei


fd=m*fk/m
m
fk
m

1
314
2,2

fd
fd

142,7273 tone/m2
1,42 N/mm2

ELEMENT Atotal (m2)lw( m)


T1
2,94
9,8
T2
1,29
4,3
T3
0,99
3,3
T4
1,29
4,3
T5
0,99
3,3
T6
0,315
1,05
T7
0,765
2,55
T8
0,465
1,55
T9
0,315
1,05

0 (t/m2)
6,6096259
9,3079845
10,764949
9,3079845
10,764949
24,189841
12,607582
17,83828
24,189841

Ned (t)
19,43
12,01
10,66
12,01
10,66
7,62
9,64
8,29
7,62

Azc (mm2)
171058,979
105698,063
93814,2606
105698,063
93814,2606
67075,7042
84901,4085
73017,6056
67075,7042

xc (mm) Mrd (KNm) Mrd (As)


Mrd (total)
570,1966 896,7815 1227,8028 2124,5843
352,3269 237,0045 439,42416 676,4286
312,7142 159,1820 310,18176 469,3638
352,3269 237,0045 310,18176 547,1862
312,7142 159,1820 439,42416 598,6062
223,5857
31,4856
0
31,4856
283,0047 109,3236
0 109,3236
243,392
54,1903
0
54,1903
223,5857
31,4856
0
31,4856

Azc (mm2)
72246,2346
116339,239
98734,8371
84980,0088
193860,125
93039,7051
87580,3433
184588,93
163666,714
116444,692
150540,585
113267,672
87810,6844

xc (mm)
240,8208
387,7975
329,1161
283,2667
646,2004
310,1324
291,9345
615,2964
545,5557
388,149
501,802
377,5589
292,7023

>
>
>
>
>
>
>
>
>

M( KNm)
413,36
148,00
98,11
110,92
79,51
7,64
40,61
17,45
7,64

VERIFICARE
Xc<.3lw
570,20
352,33
312,71
352,33
312,71
223,59
283,00
243,39
223,59

<
<
<
<
<
<
<
<
<

2940
1290
990
1290
990
315
765
465
315

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Beton C16/20
fcd

8,9 N/mm8

ArmaturiPC52
fyd

210 N/mm2

ELEMENT Atotal (m2)lw( m)


L1
0,18
0,6
L2
0,9
3
L3
0,735
2,45
L4
0,465
1,55
L5
1,56
5,2
L6
0,36
1,2
L7
0,315
1,05
L8
1,11
3,7
L9
0,855
2,85
L10
0,51
1,7
L11
1,59
5,3
L12
0,765
2,55
L13
0,465
1,55

0 (t/m2)
45,595401
14,684597
15,260241
20,760708
14,116994
29,359196
31,58453
18,891264
21,745659
25,937484
10,755604
16,819879
21,452245

Ned (t)
8,21
13,22
11,22
9,65
22,02
10,57
9,95
20,97
18,59
13,23
17,10
12,87
9,98

VERIFICARE
Xc<.3lw
387,7975
329,1161

<
<

900
735

OK
OK

Mrd (KNm) Mrd (As)


0
172,61614 284,33328
118,94211 277,87116
61,1435
0
501,43049 633,28776
47,026437 116,31816
37,710451
0
323,42041
0
214,22735
0
86,766594
0
410,27977
0
139,76625
0
62,70957
0

Mrd (total)
456,94942
396,81327
61,1435
1134,7182
163,3446
37,710451
323,42041
214,22735
86,766594
410,27977
139,76625
62,70957

M (KNm)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

94,65
70,66
32,25
182,00
18,49
13,35
117,97
83,32
36,29
173,65
67,97
29,22

283,2667
646,2004
310,1324
291,9345
615,2964
545,5557
388,149
501,802
377,5589
292,7023

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

465
1560
360
315
1110
855
510
1590
765
465

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Rezistena la lunecare n rost orizontal pentru solicitri seismice


d=0,8fd
d=

1,136 deci
deci

fvk=
fvd=

0,545 N/mm2
0,248 N/mm2

ELEMENT lad=lw-2lc t
T1
8659,607
T2
3595,346
T3
2674,572
T4
3595,346
T5
2674,572
T6
602,829
T7
1983,991
T8
1063,216
T9
602,829

300
300
300
300
300
300
300
300
300

xc
570,1966
352,32688
312,7142
352,32688
312,7142
223,58568
283,00469
243,39202
223,58568

fvk*lad/lc+0,4d
8,731344726
6,015893675
15,54640951
6,015893675
5,115657823
1,923821507
4,275095919
2,835138294
1,923821507

Vrd1
As
fy
298715
1230,88
471013,6
615,44
291695
615,44
127173,7
615,44
95984,33
615,44
86027,79
0
241974,4
0
138010
0
86027,79
0

ELEMENT lad=lw-2lc t
L1
118,358
L2
2224,405
L3
1791,768
L4
983,467
L5
3907,599
L6
579,735
L7
466,131
L8
2469,407
L9
1758,889
L10
923,702
L11
4296,396
L12
1794,882
L13
964,595

xc
240,82078
387,79746
329,11612
283,2667
646,20042
310,13235
291,93448
615,29643
545,55571
388,14897
501,80195
377,55891
292,70228

fvk*lad/lc+0,4d
0
3,580518363
3,421478652
2,346571967
3,750036283
1,473177105
1,324600126
2,641682113
2,21149693
1,751370118
5,120655018
3,045282585
2,250438318

Vrd1

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ELEMENT

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13

Med (KNm) q*Med

413,36
148,00
98,11
110,92
79,51
7,64
40,61
17,45
7,64
0,00
94,65
70,66
32,25
182,00
18,49
13,35
117,97
83,32
36,29
173,65
67,97
29,22

826,73
296,01
196,23
221,84
159,01
15,28
81,21
34,91
15,28
0,00
189,30
141,33
64,51
364,01
36,98
26,70
235,93
166,64
72,58
347,29
135,93
58,43

Mrd (KNm)

2124,58
676,43
469,36
547,19
598,61
31,49
109,32
54,19
31,49
0,00
456,95
396,81
61,14
1134,72
163,34
37,71
323,42
214,23
86,77
410,28
139,77
62,71

ELEMENT

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13

0
277703,2
225212,8
132941,1
484655
91375,98
77339,29
325083,5
241299
135958,5
513910,9
229954,7
131741,7

Ved (kn)

165,35
59,20
39,25
44,37
31,80
3,06
16,24
6,98
3,06
1,37
37,86
28,27
12,90
72,80
7,40
5,34
47,19
33,33
14,52
69,46
27,19
11,69

As

210
210
210
210
210
210
210
210
210

fy
0
615,44
615,44
0
615,44
615,44
0
0
0
0
0
0
0

q*Ved

330,69
118,40
78,49
88,74
63,61
6,11
32,49
13,96
6,11
2,75
75,72
56,53
25,80
145,60
14,79
10,68
94,37
66,66
29,03
138,92
54,37
23,37

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

Vrd2
51696,96
25848,48
25848,48
25848,48
25848,48
0
0
0
0

Vrd (N)
350411,9
496862
317543,5
153022,1
121832,8
86027,79
241974,4
138010
86027,79

Vrd2

Vrd (N)

0
25848,48
25848,48
0
25848,48
25848,48
0
0
0
0
0
0
0

Vrd (KN)

350,41
496,86
317,54
153,02
121,83
86,03
241,97
138,01
86,03
0,00
303,55
251,06
132,94
510,50
117,22
77,34
325,08
241,30
135,96
513,91
229,95
131,74

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

0
303551,7
251061,2
132941,1
510503,5
117224,5
77339,29
325083,5
241299
135958,5
513910,9
229954,7
131741,7

S-ar putea să vă placă și