P. 1
Bibliografia heraldicii.pdf

Bibliografia heraldicii.pdf

|Views: 222|Likes:
Published by Sinziana Romanescu
bibliografie pentru heraldica roamneasca
bibliografie pentru heraldica roamneasca

More info:

Published by: Sinziana Romanescu on Feb 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI ................................................................ 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI..........................................................................CUPRINS INTRODUCERE...................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI .........................170 4 .................... 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE.........................167 INDICE DE AUTORI................ ALBUME. 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI .................. MODERNE ŞI CONTEMPORANE)................................................. 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE................................................................................................. STUDII GENERALE.......................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII.................. 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE............................................................................................................................................................................ MANUALE.............................. 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE . DICŢIONARE ROMÂNEŞTI........................................................................................................................................................... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA......................................................................... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE................................................................................................................................................................................... 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI....................................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE......................................................................................................... TRATATE........................................................... 16 Capitolul III – SINTEZE.................... 145 RÉSUMÉ ............................... 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN....................

75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE............................................ 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES.167 5 ............................................................................................. 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ..... ALBUMS........................................ MÉDIÉVALES............................ DICTIONNAIRES ROUMAINS ........................................ 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE..... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES............7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ....................... 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ........................................................................................................................ RÉSUMÉ ......... 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES..................CONTENU INTRODUCTION.................................................................... 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES .......... ÉTUDES GÉNÉRALES..................................................................... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES................................................. 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ............... 16 Chapitre III – SYNTHÉSES......... TRAITÉS......................................................................................................................................... 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES .. 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ...........................................................................145 INDEX DES AUTEURS .................................................................................................................................... MANUELS.................................................................................................................................................................... 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ....... ET CONTEMPORAINES)................................................................................................................

Laurenţiu Semcovici 6 . 7. drd.univ. 6. 4.dr Olga Cicanci Conf. drd. Diaconu Felicia Arhivist drd.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1. Pavel Mircea Florea Lector univ.dr. Ileana Ratcu Lector univ. 5.univ. drd. Ecaterina Anton Lector univ. Olimpia Guţu Lector univ. 3. Prof. 2.

– elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. monografii etc. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. Maria Georgescu. deteriorându-le. cataloage. opise. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. Ion Popovici. Gheorghe Mudura. o sferă largă de interese. cât şi la Direcţiile sale judeţene). asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. Monica Cincu. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. totuşi. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. clasificate tematic. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. Este vorba de realizări individuale care acoperă. obiectivele majore ale domeniului. Anuţa Bichir. Cu toate stăruinţele. 7 . într-adevăr.

În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. iar în completare. să fie difuzată şi prin INTERNET. phaleristice etc. sigilare. în mod inevitabil.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. latină. în spiritul aceloraşi recomandări. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică.. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. Cele în germană. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. Pentru a lărgi accesul la informaţie. titlurile româneşti şi cele în maghiară. Pe 8 . prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. Este de dorit ca această Bibliografie. vexilologice. În interiorul fiecărui capitol. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea.

În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. când s-a putut. Evident. indicându-se. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. anuarele 9 . altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). ale unor localităţi. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. moderne şi contemporane). Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. şi locul de păstrare a manuscriselor. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. tratate. instituţii (medievale. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului..Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. albume etc. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. cu referiri la arta blazonului. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. sinteze. chiar dacă sunt mai greu accesibile. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. Astfel. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. De asemenea.

dincolo de hotare. univ. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. a fenomenului heraldic românesc. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. Cu toate scăpările. dr. parţial inerente. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. Prof.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Maria Dogaru 10 .

Ştirban. [Bibliographie historique de la Roumanie. 639-693. 667-698. D. BIBLIOGRAFII 1. p. Ştefan. Gelu. Báthory. întocmită de Hristodol. 64-66). Edit.I. p. 514 p. 3. 9599. Gheorghe.. Edit. Bocşan. Bucureşti. Iancu. Neamţu. Bibliografie selectivă. Jardáky.R. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. Báthory. 1969-1974. XI-XX în tom. Bibliografie selectivă. Ludovic. Vol. 1969. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. întocmită de Crăciun. în tom. Bibliografia istorică a României. întocmită de Pascu. Hristodol. I-X. Iancu. Bibliografia arhivisticii româneşti.R.S. Gheorghe. Dumitraşcu. Vol. X (1973). 1975. Bucureşti. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. 73-75). Ioan. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. 5. Báthory. XX (1983).R. V. 1980. Ludovic. Gheorghe. Bocşan. Bibliographie sélective]. 4. Gheorghe. Nistor. Iancu. pentru tom. 11 . Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Bibliographie sélective]. Bucureşti. XXX (1994). 1944-1969. [Bibliographie historique de la Roumanie..S. 2. Bibliografie selectivă. Ludovic. Hristodol Gheorghe. Marcel.. 99-100). Ştirban. Iaşi. 1970. Marcel.S. Ioachim. Ludovic. 627-628. Bibliografia istorică a României. Edit. XXIXXX în tom. Academiei R. Bibliografia istorică a României. Marcel. Vol. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. IV. Bibliographie sélective]. Nicolae. (la p. 453 p. Bucureşti. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Academiei R. Pentru tom. Ştirban. DGAS. I. Academiei R. Nicolae. pentru tom. 1974-1979. Xenopol”. p. 109 p. Gheorghe. 387 p.

7-8. Nicoară-Turc. 409 p. Bibliografia istorică a României. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 1990. Mândruţ. Bucureşti. Ludovic. Damian P. 1-57. a II-a Bucureşti. Bibliographie sélective]. Lucia. Iancu. Bibliographie sélective]. Báthory. V (1971). Bibliografie selectivă. Gheorghe. Mândruţ. 1987-1991. Stelian. Păun. Gheorghe.Bibliografia heraldicii româneşti 6. Vol. Hristodol. Constantin. Edit. Felicia. [Bibliographie historique de la Roumanie. Stelian. Ed. 1989-1994. întocmită de Hristodol. Ştefan. Vol. [Cahier de l'étudiant]. 7. 10. 9. 459 p. lucrările româneşti). Ştiinţele speciale ale istoriei. 1945. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 12 .S. Nicolae. 1984-1989. 12-14 principalele lucrări de heraldică). XXXIII (1980). Carnetul studentului. Bibliografia istorică a României. Bibliografie selectivă. 14-17. [Bibliographie historique de la Roumanie. Hristodol. Bogdan. Bibliografia numismaticii româneşti. Mitrea.. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. p. 69-70). Edit. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). Mândruţ. (La p. Ioan. Haye (Olanda). VI. Bucur. IV (1968). Nicolae. Báthory. Academiei R. Bibliografie selectivă. VII. 532 p. VIII. Adrian. Bibliografia istorică a României. Ludovic. Bucureşti. 8.R. 12. 86 p. 87). 480-486. Nistor. 1985. Listă bibliografică la p. Academiei. Vol. 70-72). În: Studii şi cercetări de numismatică.. întocmită de Hristodol. Gheorghe.R. Ivaneş. 1993. Marga. (La p. Stelian. 1996. Delia. nr. Edit. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. întocmită de Pascu. 399-421. Gheorghe. Academiei R. Iancu. Rusu. Bucureşti. 1979-1984. „Revista de istorie”. 11. 1603-1635. Gheorghe. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. 24 p. 45-46. p. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 1939. Bibliographie sélective]. [Bibliographie historique de la Roumanie. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. p. Păun.S. p.

191-201. 19. 1960 (La p. În: vol. 410-421. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Dogaru. Maria. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. p. 680 p. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. Cristache. [„Hrisovul”. 89 p. LXVI (1989). Golimas. 20. 49-69. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. Edit. 1977. p. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). Aurel şi Gheorghe. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. Din bibliografia vexilologiei româneşti. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 319 p. I-VII. 1(1995). (La p. Edit. [Bibliographie héraldique roumaine]. nr. Bibliografia numismatică românească. Buletinul Şcolii de Arhivistică. 1998. 14. „Hrisovul”. Din bibliografia sigilografică românească. Maria. Dogaru. 13 . Dogaru. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. p. 4. 1.Maria Dogaru 13. Herman. 15. München. Robert. Bucureşti. Arad 1999. 1944-1969. Maria. 1941-1947. Tom. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Cernovodeanu. Din bibliografia vexilologiei româneşti. Ştiinţifică. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Bibliografia numismatică dacoromană. Societatea Română de Vexilologie. 1984. În: „Arhiva Românească". Deutsch. 16. 21. Bucureşti 1970. Complexul muzeal Arad. Maria şi Mureşan. 18. I-VII. Hienz. Augustin. [Bibliographie numismatique roumaine. Dan. 17. Facultatea de Arhivistică. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Bucureşti. Dogaru. Din bibliografia vexilologică românească. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 69 p. fasc. 52 lucrări de heraldică generală. Bibliografia heraldicii româneşti. 1941-1947. Bucharest. [Les historiens et la science historique en Roumanie].

XII (1969). 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). 345-351. nr. nr. În: „Revista Arhivelor”. 24. nr. nr. Doina. Seria nouă 1958-1994. Index alfabetic. În: „Revista Arhivelor”. 1958-1967). 2. LIII (1976). 1976. [Revue d'histoire. 1. nr. 22. p. Alexandru. În: „Revista Arhivelor”. 100-1180 (pentru perioada 19811985). 25. VIII (1968). 19971998). nr. În: „Revista Arhivelor”. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. 245-266 (pentru seria nouă. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). „Revista Arhivelor”. 60 p. Bucureşti. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. 1969. 14 . 1. Vol. Românii în secolul XIII. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. L'index bibliographique]. p. 213-215). 410-437. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). [Les roumains dans le XIII-e siecle]. 1. Paliu. 1945. Ştefan. (la p. nr. Sacerdoţeanu. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). „Revista pentru istorie. 26. I (1924-1926) – vol. [Revue pour l'histoire. În: „Revista Arhivelor”. Viorel.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. 291-304. 1. În: „Revista Arhivelor”. 450-456. nr. p. 410 p. O bibliografie. 106-118. Ioana. Iaşi. 27. p. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). 1. p. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. p. p. 4. nr. Bucureşti. [Revue des Archives]. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. Petre. Indice bibliografic (1948-1985). În: „Revista Arhivelor”. 1. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. întocmit de Fănescu. p. Grozav. IV (1941). Vol. Mihail. 1986. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). p. I. 3. întocmit de Burlacu. 1. nr. nr. Aurelian. În: „Revista Arhivelor”. 23. 1970. p. „Revista de istorie”. Lemny. VII (1946-1947. Mihail.1. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. 1981. p. întocmit de Fănescu. 1989. Redactor responsabil Făget. LIV (1977). Matei.

1998.Maria Dogaru 28. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 15 . Cu o bibliografie. Bibliographie thématique 1924-1985]. Întocmită de Mioara Tudorică. 1970. + fig. DGAS. „Revista Arhivelor”. 1986-1994. [Constantin Moisil. 150 p. 77 p. pionnier de la numismatique roumaine. Bibliografie tematică. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). Cluj-Napoca. [Revue des Archives]. Bucureşti. pionier al numismaticii româneşti. 29. Avec une bibliographie]. [Revue des Archives. 533p. (La p. Bucureşti. „Revista Arhivelor”. 1988. Ţabrea. Ilie Constantin Moisil. Bibliografie tematică 19241985. 30.

79-106. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. Even Paul. 32. 34. p. Blason bourgeois. 1867. vol. p.II. Archives Nationales. 1950. 899. p 887. 1868. Paris. 520 (Stema Principatelor Unite). p. p.110 37. I. gróf. 36. Budapest. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Adam. 1869. p. 16 . 1865. 1958. 35. 1866. +180 pl. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. Paris. Gyula. Bruxelles. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). Armes nobles et bourgeoises. seria a II-a. Marques des tailleurs de pierre. Extras din Archives héraldiques Suisses. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). Adam. 875. Almanach de Paris. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). 1951-1954. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. 1972. Even Paul şi Jequier. Andrianne. 33. Liège. p. I. pl. 49-54. III. De l'acquisition et du port des armoiries. Andrassy. 580. 1913. Annuaire général de diplomatie. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. 1-76. p. 144 p. II. 1864. M. Armorial des souveraines. de politique. IV. 146. Leon.

Magyar nemzetségi czimerek. Dogaru. p. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 1904. Vienne. Budapesta. Keszthely. p. Dan. 1982.+ ilustr. Paris. Marcello. Bascape. 39. Giaccomo. 43. 409-422. Roma. Cernovodeanu. VIII (XII).Maria Dogaru 38. 44. Cosma. 3 vol. 2-6 octobre 1990. 25-30 août 1980). 1064 p. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. Del Piazzo. pl. 237-256. Copenhaga. 1990. Chartes. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). p. + 8 f. 40. Bucureşti. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 17 . 1982. 175 p. Borgia. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Cernovodeanu. 2003. Sigilografia generală. 1983. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. 45. Vol. Dan. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Iozsef.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. sceaux et chancelleries. 1980-1981. Copenhague. [Les blasons de la noblesse hongroise]. 4-10 octobre 1981. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). Viena. 41. 339-358 + 10 ilustr. Dan. [La sigillographie génèrale]. Facultatea de Arhivistică. Ecole des chartes. Maria. Dan. În: Genealogica . Luigi. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. Isegne et simboli. Bautier. Robert Henri. 42. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines.

Manual of heraldry. Nürnberg. 50. D. p. 47. 51. 38 p. Hoher Adel. Francisc sir. Galbreath. Galbreath.M.Bibliografia heraldicii româneşti 46. 54. Bruxelles. Garcia. Bucureşti. 1948.phénomène humain permanent.A. 1977. Facultatea de Arhivistică. [La sigillographie génèrale]. Theil III. Album. Vaernewyck. Sigilografia generală. Lausanne. 1901-1926. Görlitz. Milano. Hildebrant und Georg Starke. Grant. 49. Carrafa Alberto. 18 . Le blason. 101 planşe (xerox color). Maximilian F. Dogaru. 53. şi Jequier. Manuel du blason. Grunenberg.B. D. 55. Dizionario araldico. Gheuse. Bd. 48. Paris. Fejérpataky. 1883. Ad. László şi Aldassy. Pierre. 145-149. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. 142 p. 1919. 1933. Die europäischen Fürstengeschlechter. L. J. Caradja). (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. Cantacuzino. Conrad. Ghellinck. Antal. 3 vol. L'Héraldique . 1891. 427 p. I. În: Farbendruck herausgegeben von prof. The Edinburg. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). Guelfi Camajani. L. VII. Gritzner. P. Wapenbuck. Maria. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. 1483. În: Colecţia J. 1958. 587 p. Budapesta IIII. Manuel du blason. Grant. 52. Heft 62. Madrid. L. 1999. Lausanne. [Des monuments heraldiques hongroises]. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 56. 1940. Magyar czimerek emlékek. 1937. Ergänzungsband.

XV şi XVI. Pesta. 21. breviter describuntur. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. Ivánfi. Bd. Flondor. 39 v). 38 f. von Rosenfeld. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. IV. Steinacker. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). F. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. ex-variis fide dignis autoribus collecta. Jefarovic. 60. 1741. Hulsius. Graz. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. II. Génévieve şi Durivault. 58. 1596. comentarii despre aceste steme. 62. 1885. 1869. 128 p. p.G. Titan von. 27v. Leipzig. 64. Handbuch der polnischen Heraldika. 41 p. Karl dr.(steme româneşti la p. 1863. Romaşcan. Le blason. Heyer. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. Herescu.F. Paris. 98). 19 .Maria Dogaru 57. 63. czimerek. Lindt. Stârcea etc.) 61. versehen von – Heraldisches Insitut. 1975. Ede. În: colecţia J. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Nürnberg. 15. Gumowski. C. 59. Otto. În: Königreich Galizien. Mustaţă. E. + 28 pl. Georges. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. Viena. Gandensis Levinus. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec.. 16 p. Hristofor. Hefner. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. München. 1961. D'Haucourt. Wien. M. + pl. Norribergae.D. [L'armoiries des blasons Illiriques]. la pl. Typis Christophori Lachneri. vol. Neues Wappenbuch des blühender Adels. 1898. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek.

Brugi. 1956 (coordonator Charles Samaran). 28. 15-20.C. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. 6 şi 18. Neubecker. Heraldry. Londra. nr. Meurgey de Tupigny. În: vol. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. p. nr. Héraldique. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. 8 şi 19. 1977. 72. 13-14). 1857-1868. 8. Neubecker. 71. Enciclopedia of Heraldry. 22. J. 66. Lwow. 15. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. 73. Heraldik. I-IV. Guttenberg 1974. Sinn und Wert. Kaspra Niesieckieco…. pl. Ottfried. pl. 1980. nr. pl. şi ilustr. 1970. Pesta. 1994. nr. 23. München. I-XII + vol. descrierea lor. Tom. 67. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). Ottfried şi Rentzmann. 21. 21.R.S. H. 1946. suplimentar. Ottfried. Luxemburg. Wappen: ihr Ursprung. pl. 418 p. stema principatului Transilvaniei. R. pl. 70. Le système héraldique français. 264 p. 65. Battenberg. 11 şi 16. Louch.Bibliografia heraldicii româneşti pl. 69. Jacques. pl. nr. 20. 2-3. A. Frankfurt am Main. W. 1728-1743. Nagy. London. şi Wagner. nr. stemele oraşelor din Banat. 68. Armorial du pays de Luxembourg. Neubecker. L'Histoire et ses méthodes. Este descrisă şi stema 20 . pl. 25. Wappenkunde. 28. Vol. 3. Mathieu. WappenbilderLexikon. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. nr. Kasper. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. 13. 26. nr. şi ale oraşelor acestei provincii. Paris. Iván. Niesiecki. Crişana şi Maramureş.

Ediţia a II-a. II . III. Dictionnaire des héraldiques. Michel. IV .2 + 920 p.. O.). Augsburg. 76. VI. Novak. + 8 pl.. 82. se descrie stema familiei Movilă). 83. Rietstap. Pastoureau. Pastoureau. 7 vol. III . Nep. Edition Brepols. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. 2-ème édition Gouda. Paris. 1979. vol. Schepens. 407 p. 1987. Iozef. 81 p. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. 3. 206 p. Cantacuzino. 366 p. 1976.2 + 404-406 p. 342 ilustr. Richenthal. Bruxelles. 1483. Kasper. Michel. 74. Bobrowieza. I-IX. 77. Niesiecki. p. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. Berlin. 1993. Herbarz Polski. Paris. 1894-1904. 2 vol.8 + 937-938 p. Th. 1575. Traité d'héraldique. 1986. 81. Ritter Vitezowic. 290 p. figures Costantz. L'armorial Charolais. Folio. Armorial général. + ilustr. + ilustr. Paul. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti).Maria Dogaru familiei Movilă. 1701. 75. ilustr. revizuită şi dezvoltată. 80. în culori. Ulrich. I . Richenthal. Lipsca. de. Folio nr. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. 1934. Viena. vol. 78. Renesse. 1884. Pet'kova zbirka pečati. 288). Popoff. Les armoiries. 79. + ilustr. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. Ediţie revăzută. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. + ilustr. J. 248. Michel. Ulrich.2 + 759-761 p. Ghica etc. [Les blasons familliales Slovenes].. Tom. [L'armorial de Pologne]. I-II (supplément). descriptio et restitutio. 21 . Rodové Erby na Slovensku.E. Frankfurt-am-Main. 1839-1846 (în vol.

Grosses un allgemeines Wappenbuch. J. Kolozsvar. Vol. 95 p. 1857. Otto Titan von Hefner. Vol. Siebmacher's. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania).1602). + 162 planşe. Siebmacher's. Ersten Bandes erste Abtheilung. Siebmacher's. [Des diplômes nobiliares et blasons]. 1655-1657. I-IV. Sándor. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. Imre. VI + 124 p. vol. F. VIII + 108 p. Grosses und allgemeines Wappenbuch. J. 86. + ilustr. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Nürnberg. + 213 planşe. 88.. 1912. 1910. Siebmacher's. J. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 51 p. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. Ersten Bandes erste Abtheilung. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Nürnberg. II Reihe. II (1629-1660). Otto Titan von Hefner. 22 . + 115 planşe. Maximilian. 59 p. 1878. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. J.Bibliografia heraldicii româneşti 84. Bearbeitet durch A. Kolozsvar. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . I (1551-1629). J. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. Czimerlevelek. 85. 89.T. 87. + ilustr. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Gritzner. 1856. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Nürnberg. Siebmacher's. Grosses und allgemeines Wappenbuch.

92. 150 p. J. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Siebmacher's. + 107 planşe. Einleitungsband. 94. Gritzner Kgl. Société du Grand Armorial de France. Grosses und allgemeines Wappenbuch. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. J. 1885-1909. IX. 1887. F. Gritzner. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 71 p. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. Wappenbüchlein. Stalins. Paris. 31 se află stema atribuită Daciei). 119 p. J.atlas héraldique en six langues. Illustriert durch H. 93. 1555. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. Siebmacher's. Milan. Simič. I-VII. Nürnberg. (Planşa anexată la p. Solis. Nürnberg. 1952. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. Heling Wappenmaler. În: „Glasnik". in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. Verlag von Bauer und Raspe. Kanzleirath im Kgl. vol. la fig. Preuss Premierlieutenant a D. Belgrad. Gaston. + 179 planşe. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. Virgil. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. 60 p. Nürnberg. Siebmacher's. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Preuss Misterium des Inneren. 1878. 1857.Maria Dogaru Maximilian. 91. 95. + 72 planşe. M. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. 23 . Premierlieutenant a D. Nürnberg 1888. Kgl. 90. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Vocabulaire .

1961. Szabolcs. Lausanne. Tyrnaviae. comentarii asupra acestor steme. L'Héraldique. L'Héraldique Hongroise. 1973. 1990. Seria nouă. image de la psychologie sociale. 69-70). Szabolcs. vol. 98. A. 197 p. Anthony şi Richard. 126 p.tab. 101. 1967. XIII şi a Moldovei tab. + pl. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti .Bibliografia heraldicii româneşti 96. VIII pl. Wagner. p. per Leopold Berger. 389 p. Ioannes R. p. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). 1950. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. 649-658. Vajay. 11-21. XIV. 1734. 97. Oxford. 24 . Szabolcs. Typis Acdem. p. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. Roma. fig. Vajay. 352-365 lista termenilor româneşti). (P. Vajxay. I. I fig. 100.P. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. 99. Szegedi. Vocabulaire international de la sigillographie. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. XVI. Wiesbaden.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

28 . ilustr. 345-367. Jean Nicolas. p. Teză de doctorat. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). Extras. nr. Ştiinţa. 561-633 + 6 pl. 88-101. p. 130. Nichitici. 96 p. Mănescu. XIV-XIX. 131. L'Aigle de Roumanie. 26 p. Sigismund. nr. Bucureşti. Ittu. „Revue roumain d’histoire”. Larionescu. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Moisil. Vol. XXVII (1988). Bucureşti. Constantin. 128. Jakó. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. Bucureşti. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). 315-338. Bucureşti. 126. [Études de sigillographie roumaine. ilustr. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. nr. Negrei. + 6 pl. p. Chişinău. Bucureşti. 129 p. 129. 4. Jean Nicolas. Armorialul Moldovei de Sus. Les sceaux des hauts dignitaires. Mănescu. Ion. 1994. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. II. Alexandru. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. Sigilii de dregători. Extras. Traian. Simbolurile Ţării Moldovei. 1927. I-II. 125. 1956. Vladimir. p. Introducere. vol. ilustr. Constantin. p. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. Edit. 126-149. 127. Studii de sigilografie românească. XXVI (1987). 4-5.Bibliografia heraldicii româneşti 124. 1956. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. II (1927-1929). Mischevca. 1988. 1976. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. 4. În: DIR. „Revue roumain d’histoire”. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. Mănescu Jean Nicolas. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. În: „Revista Arhivelor”. Album héraldique]. Heraldica vie şi rolul ei în societate.

1903. 1997. Edit. Modvest. [Les armoiries de Roumanie. 1-80. Noi studii de sigilografie românească. 1. Bucureşti. Constantin. 139. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . Évéque de Râmnic-Noul Severin]. Recherche critique basée sur l'histoire]. 1931. ilustr. Steagul. Năsturel. trofee. Aurelian. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. Cercetare critică pe temeiul istoriei. Moiş.S. p. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . 134. trophées. 138. 237 p. Edit. Stema României. 65-85.Noul Severin. Constantin. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. P. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. Moisil. P. Vasile. P. 136.V. [Nouvelles études de sigillographie roumaine].S. Ghenadie. 1931. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică.V. 61 p. În: „Revista Arhivelor”.V. 2. Extras.Maria Dogaru 132. Bucureşti. Bucureşti. Carol Göbl. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. + ilustr. [Les armoiries de Roumanie. Năsturel. 135. 137. p. arheologie şi filologie”. însemne domneşti. L'origine et son évolution historique et héraldique]. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Năsturel. Sigiliul domnesc şi stema ţării. 1892. stema română. Bucureşti. 1885. Stema României. P. 24 p. + pl. Bucureşti. 100-109. [Héraldique devant Msgr. + ilustr. VI (1940). De la acvila heliacă la stema României.V. p. nr. În: „Boabe de grâu”. Sacerdoţeanu. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. 133. 76 ilustr. Voinţa naţională. XV (1914). Moisil. Eraldica în faţa P. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. În: „Revista pentru istorie. Năsturel. nr. [Le drapeau. les armoiries roumains des enseignes princiers. 178 p.

Traité technique]. Sturdza Săuceşti. p. nr. Schiţe de sigilografie românească. Marcel. 331538 + ilustr. V. 11-68 ilustr. 141. + 12 pl. Emil.A.R. 1956. nr. Heraldica . [Le sceau princier et les armoiries du pays. XI (1968). Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. L'Héraldique roumaine. 1971. + ilustr. 143. Vol.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. + 5 ilustr. Ştiinţifică. 32-38. Bucureşti. 1891. Marcel. 2-3. 17 p. Bucureşti. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. Bucureşti.P. 142. Extras. Academiei R. 2. Edit. 7 p. p. Vârtosu. Sturdza Săuceşti. În: „Revista Arhivelor”. 172. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971).Tratat tehnic [L'Héraldique. 140. Urechia. Edit. 1974. Paul Attinger. În: DIR Introducere. 30 . p. + 5 ilustr. Neuchâtel. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. II. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. p.

147. Boiangiu. p.341-342. 29 mai . Aneta. 2. 59 p. 145. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). Braga (Portugalia). [L'activité de la Commission d'Heraldique. génèalogie et sigillographie 1996-1997]. Bucureşti. Bacâru. 1-2. 148.2 juin 1972). ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. 1997. nr. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. p. 346-348. 92 p. Magdalena. 149. 67-69. XV (1976). Berindei. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. Dan. Iorga”. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège.a. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. p. 1973. 2. Bunta. „Revue roumain d’histoire”. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. 1.IV. f. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. Constanţa. 1973. Quelques supralibros des Voivodes roumains. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Activitatea Comisiei de heraldică. Livia. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. [Cours spécial d'héraldique. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. Ferdinand. ilustr. 2. nr.. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). 1. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. Bartsch. Une capsule sigillaire 31 . 146. + 12 ilustr.

Căzan-Neagu. Contribuţii la heraldica. În: Studii şi cercetări de numismatică.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. Ileana. Ileana. 2. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice.D. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. Originile simbolice ale blazonului. VII. 263-275. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Iaşi. 517-544. 154. [Contributions à l’héralique. 150. p. Căzan. Şerban Cantacuzino). În: „Ziridava”. p. IV 1968. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. Căzan. 95-105. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 151. În: Analele Universităţii Bucureşti. 156. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. În: „Revista de istorie”. Xenopol”. Buzdugan. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. p. Ileana. XXXVIII (1989). 5 p. [Le symbole héraldique et la 32 . 1012-1022. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. Burlacu. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. nr. Bucureşti. 153. 1988. XI (1979). pendant la période du Reglement Organique]. Ileana. LXXIII. XXXI (1994). Bourul Moldovei semn de hotar. Căzan. 1978-1979. nr. 152. 126-127. 195-198. 155. [Les origines symboliques du blason). p. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. George. Caţavei. 54-60. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. Gheorghe. Victor. XLII (1989). p.

partea I. În: Studii şi materiale de istorie medie. Dan. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. nr. p. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. XI (1977). Cernovodeanu. nr. p. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. 4. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. Cernovodeanu. XVI (1940). cetate a culturii româneşti. Dan. p. Ileana. 11. 67-71. p. În: „Magazin istoric”. 117-131. Dan. 15 + 6 ilustr. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. 163. 158. p. XI (1992). al XVI-lea). [Armoiries roumaines]. Extras. 3. Cernovodeanu. 162. V (1976). 33 . Cernovodeanu. Bucureşti. + 10 ilustr. p. p. Cernovodeanu. Imaginarul medieval. În: Vlăstarul. Bucureşti. Bucureşti. Dan şi Cojocărescu. 157. 1974. 1974. 15 p. nr. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. Căzan. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). 217-229. Consideraţiuni asupra heraldicii române. nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). În: „Revista de istorie”. 160. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. Steme româneşti. IV(1993). nr. 6-8. 159. Cernovodeanu.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. 161. Dan. În: „Tribuna României”. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. 3-4. 15-18 + 7 ilustr. 92. 135-149. nr. le symbole et le signe héraldique]. Dan. În: Târgovişte. + ilustr. XI (1974). [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. Maria. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval.

Dan. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. XXXV. XV (XIX). Freiburg in Bresgau. 232-241. În: „Hidalguia”. XIII (XVII) (1986). p. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 427-437. Dan. 175-192. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 2. X (1990). suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. (Los Angeles). Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. 1987. Cernovodeanu. Paris. vol. 53-64. p. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. 9-13 octobre 1989. În: „Revista Arhivelor”. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. Freiburg in Bresgau. XXXVIII. 169. Dan. p. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. nr. 229-241. nr. XLIX (1997). La Petite Pierre. 228-239. A. 200. Dan. Cernovodeanu. nr 1-2. Vol. „Revue roumain d’histoire”. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. În: Homo Religiosus. Cernovodeanu. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). XXXIII (1994). 1872-1947]. 166. p. 165. Vol. p.R. Bruxelles. vezi şi „Hidalguia”. 24-27 juin 1987]. 183-189. 1990.Bibliografia heraldicii româneşti 164. 168. 167. 1989. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Sorbonne. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. Cernovodeanu. 34 . 170. p. Le cimier dans les anciens pays roumains. Dan. LXIV. Cernovodeanu. 199). Vol. p. 220-221. Hommage à Mircea Eliade. Cernovodeanu. Dan. 39-52. nr. Dan.A. p. Cernovodeanu.

généalogie et sigillographie]. 1-2. Le dernier hérald de la Bassarabie]. [La valeur éducative du symbole héraldique]. 1. Maria. Dogaru. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. Dogaru. L'importance de l'héraldique. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. 177. LII (1976). Maria. XLVIII (1971). genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. În curs de publicare. 15 noiembrie 1978. IV (IX) (1997). 172. 174. 1991. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. [La constitution de la Commission d'héraldique. p. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. Paul Gore. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. Dan. 212-231. În: „Arhiva Genealogică”. nr. Dogaru. 176. nr. 1974. nr. Colesnic. Maria. Cernovodeanu. p. 175. Dogaru. Ultimul herald al Basarabiei. nr. p. 173. genealogie şi sigilografie. 3. Maria. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. avec les armoiries des provinces roumaines]. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. Iurie. 155-171. 315-337. 178.revista de cultură istorică”. 4. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . [Paul Gore. 377-379. Dogaru. nr. 19-26. Iorga”.Maria Dogaru 171. Chişinău. În: „Revista Arhivelor”. În: „Patrimoniu . În: „Revista Arhivelor”. p. Dogaru. XII (1969). p. 2. München. 490-493. Valoarea educativă a simbolului heraldic. Maria. Maria. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. În: „Revista Arhivelor”. ilustr. p.

nr. În: „Revista de istorie”. Dogaru. 1982. Dogaru. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. 25-46. XIX (1982). 180. XXXIII (1980). 206-222. În: „Revista de Istorie”. 179. În: „Revista Arhivelor”. Maria. Maria. Dogaru. nr. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. Muzee. Maria. p. Maria. 743758. Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. arhivistică. p. Istorie. XXIX (1980). p. p. Londra. 184. [Le colloque scientifique „Archéologie. p. 23-31. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. 4. 4. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXXIII (1980). 31 août . 185. 123-133. Supliment. Maria. 183. 182. 181. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1979. nr. LVIII (1981). heraldică”. Bucureşti. LVI (1979). Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. 5. 978-979. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. În: Analele Universităţii Bucureşti. Londre. archivistique et héraldique”]. ilustr. 3. Dogaru. nr. 36 . Dogaru. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. p. [Le sceau – source historique et facteur culturel].7 septembre 1976. Dogaru. p. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. Colocviul ştiinţific „Arheologie. În: „Revista Arhivelor”. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. 454. Maria.

LXVIII (1991). p. Muzee. an XVIII (1984). 192. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. 1. 148-150. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Le faux dans les documents moldovalahs. [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. 1983. 187. În: „Magazin istoric”. XXIV (1987). Maria. p. Maria. 31-43. Albu Liliana. nr. Florica. Muzee. Dogaru. unitatea naţională şi independenţa”. 5. Dogaru. p.Maria Dogaru 186. 26 oct-30 nov 1990. p. nr. Dogaru. Dogaru. Chişinău. VII. Maria. XXV (1988). 191. 188. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. 48-61. Dogaru. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. 321-325. DGAS. 3-4. XXIII (1986). [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. 47 p. 1983. 14-19. l'unité nationale et l'indépendance”]. 5. Muzee. Dogaru. Dogaru. Dogaru. 1986. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . În: Muzeul Naţional. Maria şi Mureşan. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. 8. Maria. 193. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. nr. 1. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. p. 190. l'amitié. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. prietenia. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. nr. Unitatea românească în simboluri heraldice. În: „“Revista Arhivelor””. Maria. 189.

[L'ancien héraldique des Roumains.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. LXXI (1994). p. Maria. Dogaru. Romania's heraldry. 198. IV-V. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. 195. LXIV (1987). Dogaru. p. nr. nr. 3. le cabirisme et le mithraïsme]. XIX. [La conservation des sceaux]. Enăceanu. 194. Maria. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. Bucureşti. 1996. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. p. 197. cabirismul şi mitraismul. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. 1894. 370-379. 1999. nr. Maria. Dogaru. p. Dogaru. 339-343. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. 38 . + ilustr. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. În: „Revista Arhivelor”. În: Memoria Antiquitatis. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. 196. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. În: „Ziridava”. Catalogue. 1994. Ghenadie episcop al Râmnicului . + 65 pl. 199. 75-85. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. Maria. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. 200. XXI. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. Maria. 473484. 1998. p. nr. 418-423. 17-30. Bucureşti. Maria.Noul Severin. În: „Revista Arhivelor”. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. În: vol. Dogaru. 1991. 4. p. Saragosa. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. În: „Hrisovul” (serie nouă). 113 p. Eraldica veche a românilor. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. 135 p. Drăghici Natalia şi Dogaru.

Octavian. nr. Gorovei. Filitti. Despre primele steme ale Principatelor Române. 1938. Sur le blason des Princes Roumains. 207.Maria Dogaru 201. p. Guţu. tom. 26-32. Nicolae. Bruxelles. 1531-1538. În: „Hrisovul” (serie nouă). 345-346. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. 1925. 4p. 17-19. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. Iorga. 22. p. 3. Filitti. IV (IX) (1997). Nicolae. p. 3. Maria. IV-V. 208. Ioan C. 1946. 2. Bucureşti. In honorem Paul Cernovodeanu. 204. p. O acvilă neobişnuită. În: Studii şi cercetări de istorie veche. În: „Magazin istoric”. Extras. În: „Lupta întregului popor” (1988). Grămadă. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. XIX. Cristache şi Dogaru. Bucureşti. Gheorghe. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. Iliescu. XXX (1977). [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. nr. Ioan C. [Un aigle insolite]. 205. 209. Olimpia. 203. p. 1-2. nr. 30 p. nr. 39 . 1-3. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. p. Ştefan. V (1971). 1935. 27-36. vol. p. 206. În: „Arhiva Genealogică”. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. p. 1999. 202. 8. În: „Revista de istorie”. Ştefan. 33-44. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. Gorovei. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938].

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

43 . Constantin. 2 + 4 ilustr. Les armoiries unies de la Valachie. la Moldavie et la Transyilvanie]. O pagină de heraldică românească veche. Brâncoveanu et Cantemir]. Cercetări sigilografice. nr. p. 371-375. În: „Revista Arhivelor”. Steme vechi româneşti. Extras. 12 p. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. I (1948-1949). 12 p. Moisil. Steme vechi româneşti. 234. p. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. [Armoiries roumaines anciennes. Moisil. nr. 239. 1942. Stemele unite ale Moldovei. Anneaux sigillaires princiers d'or]. Moisil. 5. 2 + ilustr. Moisil. V (1942). 1. 235. Constantin. Moisil. LVIII (1941). 238. 159 (15 iunie). p.Maria Dogaru 233. Brâncoveanu şi Cantemir. Constantin. Inele sigilare domneşti de aur. În: „Universul”. În: „Universul”.” Ştiinţe Istorice – filozofie. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. nr. LVIII (1941). 240. Bucureşti. 3. Ideea imperială în Ţările Române. + 1 pl. [Armoiries roumaines anciennes. 4. LVIII (1941). Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. nr. Moisil. 237. Dumitru. În: Universul. LVIII (1941). [Recherches sigillographiques. 151-162. p. 236. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei.P. Moisil. [Armoiries roumaines anciennes. [Drapeaux et armoiries]. Constantin. nr. 152 (8 iunie). nr. Extras. Constantin. 1949. 132 (19 mai). Năstase. 212-219 + 1 pl. p. p.R. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. Constantin. 300 (4 noiembrie). II 1958. Steaguri şi steme. Steme vechi româneşti. Constantin. În: „Universul”. 2 + 3 ilustr. 3-4. În: Studii şi cercetări de numismatică. 2 + 5 ilustr. p. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească.

497-514 + ilustr. Alexandru. 246. 14 (6 ianuarie). p. 7 p. 325-330. În: „Albina”. Revistă enciclopedică populară. 243. p. nr. 267-285 242. [Le blason du pays sur les sceaux. 371-376 + ilustr. 1. XXVII (1904-1905). 247. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. 169-175. V. Odobescu. XV (1977). 245. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. nr. 241. p. Năsturel. Onciul. Ardealului şi Moldovei. În: „Revue des études sud-est européennes”. Stoica. 117-119. 233258. 2. Opanschi. nr. 1958. În: „Arhiva Genealogică”. 367-369 + ilustr. Bucureşti. nr. tom. V (1902). 30 p. P. 1972. XLII (1908). Extras. Petre Ş. p. În: „Analele Academiei Române”. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. Atena. Dimitre. Marca ţării pe peceţi. 1905. Năsturel. Nicolaescu. ilustr. p. 12-13 (23-30 decembrie). Năstase.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. Les insignes du pouvoir. 244. bâtiments et monnaies]. dezbateri. Bucureşti. Heraldica naţională. În: „Convorbiri literare”. clădiri şi monede. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. IV (IX) (1997). [Héraldique nationale. nr. de Transyilvanie et de Moldavie]. Dumitru. Cătălina. În: Studii şi cercetări de numismatică. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. 1958. 1-2. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. 5 (4 noiembrie). V (1901). Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . p. seria a II-a. p. vol. II. p.

În: Studii şi cercetări de istorie veche. p. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. Radu. 251. 252. 33-36. XVII (1930). 2. 245-252. 250. 236-237. nr. XXX (1982). Unirea. 1934. p. În: Monitorul Oficial. Mihail şi Berceanu Radu. Paşcanu. 10-11 + ilustr. color. Tudor. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. St. XX(1971). 253. x x x. Suceava). Braşov. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. 254. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National].P. 2 f. + ilustr. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. Sanielevici. p. p. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. [L'Héraldique . 249. 45 . jud. 1. des districts et des villes . În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. 64-67. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. p. VII (1996). Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. 248. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. Stemele Regatului României. Bucureşti.science auxiliaire de l'histoire]. + pl. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. Paşcanu. În: „Filatelia”. nr. p. 9 + ilustr. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. 44 p. Popoiu. În: Cercetări numismatice. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. În: „Revista Muzeelor”. nr. 1935. 8 (184). Constanţa). Mihail şi Berceanu. Panaitescu. nr.municipes.Maria Dogaru Moldova. Papasima. Heraldica în filatelia românească. 9 (185). În: „Filatelia”. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. P. XXXII (1995). L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. Lizica. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. XX (1971).

Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. 481-489 + 35 ilustr. Theodorescu. Sturdza Săuceşti.D. Marcel. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca].Bibliografia heraldicii româneşti 255. 46 . [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. Vulturul şi capul de bour. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. 579-589 + ilustr. Trohani. 141-158. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. XVII (1980). p. II 1958. 260. 256. 1979. 14-19 septembrie 1970). [L'aigle et la tête d'aurochs. 1972. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. IV. 93-95. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. nr. Viena. reproduse în volumul Itinerarii medievale. În: Studii şi cercetări de numismatică. Şahinian. II (1979).2 juin 1972. p. Viena. p. 371-387. Ştefănescu. 2-3. Vezi şi Arhivum Heraldicum. 258. 155-162. p. 261. Braga (Portugalia). 1973. Liège. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. 1962. p. Leon. 257. I. 29 mai . Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. Şimanschi. 2637. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: Studii vâlcene. p. Xenopol”. 259. 1973.D. 1980. p. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. ilustr. În: Cercetări numismatice. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. Ion. 2. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. În: Studii şi cercetări de istoria artei. În: Genealogica et Heraldica. R. Bucureşti. George. Marcel. l'Armorial roumain. Sturdza Săuceşti.

Vârtosu. Bucureşti. Ist. Alexandru Moruzi). 3. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. Vârtosu. 268. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. 129-130. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. 265. p. p. Extras.Maria Dogaru 262. 15 p. Vârtosu. Vitali. III. Emil. Emil. 351-362. V. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. 419-437. Mem. 266. Secţ. 1898. nr 2. Florica. nr. 12-13. domni ai Ţării Româneşti). t. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. 1. XXV (1942). 1942. 47 . domn al Moldovei. p. Constantin Brâncoveanu. Originea stemelor Ţărilor Române. Umlauf. 225-232. Mihai Radu şi Grigore Ghica. Emil. 267. Vârjoghie. XXXIII (1996). p. p. Veress. Florica şi Stoica. 263. „Revue roumain d’histoire”. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. Glose sigilografice. nr. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. VI (1967). Bucureşti. În: „Analele Academiei Române”. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. 264. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. În: „Revista Muzeelor”. LXXV-LXXVI (1981-1982). (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. 2. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. Urechia. p. mem. [Gloses sigillographiques]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. + 6 pl. În: „Revista istorică română”. nr. 57-65. A. I (1931). 73-87 + 6 pl. 1958. S.A.

IV (IX) (1997). Despre cosigilarea actelor domneşti. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. Zahariuc. p. p. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. 48 . 151-158. Vârtosu. Petronel. 270.Bibliografia heraldicii româneşti 269. VI (1969). vol. 255285. [Sur la cosigillation des actes princiers]. Emil. 1-2. Iaşi.

p. p. I. 152-155. nr. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. I. 273. VII (1956). nr. 3. Barnea. Bălăceanu Stolnici. 276. Dan. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. 6. 189-197. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. 275. 1. p. În: Studii şi cercetări de istorie veche. C.V. 1.). nr. „Byzantia”. nr. 277. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . p. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. I (VI) (1994). 49 . Bucureşti. XXXIV (1981). [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. XIV (1975) nr. XI (1972). Dan. „Revue roumain d’histoire”. Galaţi). „Revue roumain d’histoire”. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. Barnea. p. Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. Berindei. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). 150-151. Berindei. 1971. nr. 199-206 (fig. 1-2. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. Barnea. În: „Revista de istorie”. I. 274. 272. În: „Arhiva Genealogică”. nr. p. Două armoriale ale familiei Du Mont. 1024-1025. Tom. Berindei. V.Belgia). 3-4. 149-172. 1971. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. pag. În: Studii şi cercetări de numismatică. Dan.

Cernovodeanu. Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. Livia. sec. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. „Revue roumain d’histoire”. 211-232. Heraldică medalistică. 1995. 282. 314-316. Livia şi Jude. 280. 1848. Bucureşti. 284. Dan. 1-15 + 9 ilustr. nr. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. În: „Revista de istorie”. Tom. Freiburg in Bresgau. Cluj-Napoca. Paris. 1991. 281. Tom. 3. XVI-e – XIX-e siècle]. [Héraldique numismatique. 285. (Berlin-Ouest). 279. 1979. 283. XVI-XIX. Dan. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. 50 . Bucureşti. 342 a . 149-150. 1-2. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). Dan. nr. Călian. p.342 b. Dan. XXX (1991). Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). XL (1987). În: „Der Tappert”. p. Căzan. XIII-XVII 1979. 278. Billecocq. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. VII (IX). 24-30 septembrie 1973.Bibliografia heraldicii româneşti 278. Maria Magdalena. p. Ileana. Cernovodeanu. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Căliano. p. Adolphe. 1974. p. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. p. Berindei. I. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. 2-6 octombre 1990. Cernovodeanu.

292. 1985. vol. Dan. 290. 17. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. p. 288. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Nobleza y Armas. 287. Londres. 1986. Cernovodeanu. 5-9 octobre 1981). Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. 693-701. Dan. 180. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. 19-23 septembre 1983. Freiburg in Bresgau. În: „Genealogica et Heraldica”. Dan. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. nr. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Paris. p. BressanoneBrixen. Edit. Dan. p. 31 août . Cernovodeanu. de l'Académie Internationale d'Héraldique. Cernovodeanu. European books of arms and the historical realities they reflect. 1983. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. 1984. La Revista de Genealogie. Versailles. p. În: „Hidalguia”. Recueil du 51 . 98-100. Dan. 49-54.7 septembre 1976. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Le Léopard d'Or. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Londra. 289. 2-4 mai 1985). Dan. 177-194 + 36 ilustr. XII (XVI). Madrid. no. Dan. ilustr. 291. 39 p. Versailles.Maria Dogaru 286. 23-25 septembre 1983. 1979 (difuzat în 1984). Montmorency. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). XXXI. University of California at Berkeley. Paris. 1983.

În: „Buletinul Bibliotecii Române”. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. Ştefan. 295-302. 187225. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. Bucureşti. 1990. 157-176. 3-4. Helsinki. ilustr. 28-31 + 2 ilustr. Ciobanu. p. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. Lisabona. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 1216 octombre 1987. 298. Spoleto. 282-300 + 11 pl. p. 1986. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. p. 7-13 septembre 1986. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Freiburg in Bresgau. 297. În: „Revista istorică”. Cernovodeanu. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. 73-86. Bruxelles. Helsinki. 1988. LXVI. 3. 294. Dan. vol. XIV (XVIII). În: „Turul”. 16-21 août 1984. 293. Vol. nr. în lumina ultimelor cercetări. 201-210 + 3 ilustr. Lisbonne. 52 . 295.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dan. Dan. 1987-1988. Héraldique. Budapesta. nr. 1993. Dan. p. V (1994). Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. p. VII (1985). În: Nouvelles etudes d'histoire. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. p. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. 2. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Dan. Cernovodeanu. p. 296.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

[Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. p. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. 3. 407-409. În: „Revista Arhivelor”. nr. p. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. Peter Ruk. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. Maria. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. 124-127. LXXI (1994). 327. 1. 323. Maria. Dogaru. Maria. nr. 321. Târgovişte. ilustr. În: „Revista Arhivelor”. 291312. Maria. Maria. Dogaru. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. Revue française d'héraldique et sigillographie. 4. p. Maria. p. 322. Dogaru. 324. p. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). nr. nr. Dogaru. LXXI (1994). LXIX (1991). 325. I (1995). 47 p.Bibliografia heraldicii româneşti 320. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. 117-128. 303-305. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. Dogaru. Beiträge 56 . Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Maria şi Ratcu. Ileana-Maria. Paris. În: „Hrisovul” serie nouă. Dogaru. Maria. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. Interferenţe”. reproducere dactilografiată. 326. Dogaru.mai 1996 (bilingv româno-francez). 3. Interférences”]. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . n 54-59 (1984-1989). LXX (1993). Dogaru. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. 1996. 1990.

Hogea-Velişcu. 206-214. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. Ivanfi. Bucureşti. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. [Le symbole bonnétes rouges]. Autour de la Salamandre. 330. Illustrierte rumänische Rundschau. 15-16. I. 1939. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. 329. 16 p. 288-282. Maria. Jean. Cartea Românească. Extras. 98 + pl. 1996. p. În: „Magazin istoric”. 7. Edit. Holban. Heraldica canadiană oficială. Canada. Gaster. Simbolul bonete roşii. 1884. 57 . Semiotik. 334. 328. În: Etudes byzantines et post-byzantines.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. V (1971). Dogaru. juin-septembre 1996. 335. 1939. nr. p. 333. 1. Maria. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. În: Der Bukarester Salon.Ottawa . Hugonhout. Academiei Române. 1946. Rümänische Wappen-Sagen. VIII. Héraldique officielle canadienne]. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. Ian Thorbeke Verlag. XXII. II. 28-30. Holban. 1869. p. p 155-159. În: „Magazin istoric”. În: „Revue historique du sud-est européen”.Canada iunie-septembrie 1996. nr. XIX (1985). Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. Ede. Maria. Mihail. p. Bucureşti. 331. p. Octavian. Iliescu. LXXIV (1997). 332.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). 196-216. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. Bucureşti. Pesta. 1991. Bucureşti. 10. nr. Extras din „Revista Arhivelor”. p. Vol II. În: „Revista Arhivelor”. Expoziţia internaţională de heraldică .

Varşovia. Klietminn. Ioan S. În: „Revista Arhivelor”. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. f.a. 343. (Prezentare de M. Jean Nicolas. 59 p. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. 337. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. Band I. Berlin. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 21 august – 7 septembrie 1976. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. Kuczynski. 339. Seria III. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. Karadja. Phaleristik Rumäniens. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. 341. Manu. Serie nouă. Praga. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. Constantin. Sjendnoceni Rumunu. Macurek. 1993.. tresci. 231-235. 16 p. Kurt Gerhard dr. 334 p. 1927.Bibliografia heraldicii româneşti 336. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. p.. 5-7 p. Tbilisi. VIII (1966). tom. 338. 249 ilustr. Stefan Krzysztof. În: „Analele Academiei Române”. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. 342. Dogaru). În: „Hrisovul”. 436-437. VII. Mănescu. 2. Iaşi în secolul al XVIII-lea. Kuczynski. 1993. 340. 4-5. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. funkcje. nr. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. Londra. 58 . L`apparition. 1995. Karadja. contenu et fonctions]. Iosef. Stefan Krzysztof. 131 p. nr. Geneza. 1975. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). p. p. ilustr. II (1927-1929). 155-156. [Les blasons territoraux polonaises. Constantin. [L`Héraldique de la Roumanie]. I. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Polskie Herby ziemskie. "Ianus". + ilustr.

LV (1978). I. 59 .Maria Dogaru 344. Madrid. Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. Mănescu. În: Genealogica et Heraldica. 1972). Jean Nicolas. p. Crucea Sf. M. 11-12. 8 f. Bucureşti. no. În: „Glasul Bisericii”. Tom. nr. 1980. pl. Stelian. Roma. 349. Mănescu. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. Constantin. 1511 (prezentarea Dogaru. (Extras). 1978. Metman. 348. p. 1983. XXXI (1978). Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. XIX (1960). Ideea Daciei în stemmatografia illirică. no.). Moisil. André . 1925 septembre 1982.symbole héraldique]. 1023-1041 cu ilustr. 347. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Metzulescu. 1981. 417-426. p. Vers une crypto-héraldique. Dimitris. Yves. 357-374. Năstase. 345. Monete polone cu stema Moldovei. Bucureşti. 1986. 47-51. 35-36. p. (Le club français de la médaille”. 346. 350. În: „Revista de istorie”. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. [La croix de St. Toute vie est couleur. M. („Le club français de la médaille”. nr. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. simbol heraldic. Metman. În: „Revista Arhivelor”. Edition Scientifique Italienne. 139-140. 469-470 (prezentare de Dogaru. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 24-25. Madrid. 8. Yves. 5-23. 4. p. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. 351. Jean Nicolas. p. p. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. XIV (1919). Helsinki. Helsinki. 16-21 août 1984. Andrei. nr. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie].). Jean Nicolas. p. 1969). Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. Mănescu.

I (10)+ 557 (-578) p. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . Franciscus. + ilustr. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. 1941-1645. Bucureşti. În: „Archiv für Ordenskunde”. Cracovine. Al. 1766. 359. 1958. p. p. [Les armes du St. Ioan. În: „Revista pentru istorie. arheologie şi filologie”. Empire Romain]. 1980. În: Biblioteca şi cercetarea. Vindobonae. Caesarius. ClujNapoca. 121-123. 360. Berlin. 14 p. Neubeker. Armele Sf. 357. t. Réthy. Năsturel. 3-32. I-III. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. 355. 353. nobiliumque scuta complectens. Simon. (Descriere. p. Bucureşti. Popeea. II. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. 166-176. 2 tab.. Dimitris. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. 3. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. Palma. 226-232). Ioannis Thomae de Trattern. Typis. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa.(Extras). Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). László. t.. 354. Un armorial din secolul al XVIII-lea. Năsturel. Nr.V. Stematografia lui Paul Ritter. XVI. Popovici.V. Franciscus Carolus. Atena. p. [Un armorial du XVIII-e siècle. VII. 1984. În: Studii şi cercetări de numismatică. VIII. ilustr. Der Orden „Michael der Tapfere”. 358. Okolski. O. 1914. Orbis Poloni. P. P. 2 ilustr. Stemmatographia de Paul Ritter]. nr. p. 1992. Năstase.Bibliografia heraldicii româneşti 352. Moldovei şi Transilvaniei). 98-108. 356. 121 p. 1915-1922. Imperiu German.

239-259. August 31 – September 7th 1976. Sect. Sturdza. p. 366. 361. Mem. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. 1892. 169-181. Alexandru al II-lea Mircea. nr. Sturdza Săuceşti.. În: „Analele Academiei Române". Londra. W. München. 1974. t. Stuttgart. seria II. În: XIII-th. p. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 71-98. p. 23 p. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. Xenopol”. 433-436.A. Ist. D. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). Proceedings.. Neagoe Basarab). Anciens blasons roumains du XII-e siècle. Sturdza. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Héraldique. D. 1978. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences.N. 1987. VIII (1888). p. Rudt von Collenberg. Byzantinische Präheraldik des 10. 362. Secţ. Rezachevici. În: Arhaeológiai Értesítö. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. XL. 364. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. Mem. 61 . Extras. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). p. + 4 pl. Martin. D. Jahrhunderts.A. Bucureşti. und 11. 363. În: „Analele Academiei Române”.Maria Dogaru transalpins]. Iaşi. t. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. dezbateri 18931894. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. XXIV. 97-106. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. seria II. 365. 1581. Marcel. 1979. München. Ist. 52-53. vol. 9-13 sept. p. Adam Berg. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. Constantin. XVI. Schrot. 1888.

Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. 369.Bibliografia heraldicii româneşti 367. 371.7 septembrie 1976. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. 263-277. Vârtosu. În: Biblioteca şi cercetarea. V. Wyrostek. Notice sur les armoiries du peuple roumain. Emil. 1901. p. I. 373. nr. Tanaşoca. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Paris. În: Cronică numismatică şi arheologică. 193-207. Bucureşti. 370. Ştefănescu. ilustr.A. 1900. nr. 31 august . Ştefănescu. D. XXIV. en 1581]. p. Ţabrea. Ludovik. Mémoire au Congrès d'histoire comparée. Mihail. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. 192 p. 20 p. 131-132. nr. În: „Revue des études sudest européennes”. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. paru à Lyon. IV(1966). Cracovia. 197-206. 1. 1932. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. XVIII. Londra. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. 59-70. Nicolae-Şerban. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. 1987. p. p.XIX-e siècles). În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. 62 . nr. Iaşi. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. 1984. Adriana. 1944. VIII. Cluj Napoca. 368. 372. Maçon. Urechia. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. Xenopol”. 1-2.

Maria. Bădără. p. p. 679-683. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu].VI. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. 376. În: „Columna lui Traian”. 509-512.D. În: Acta Musei Napocensis. Pătraşcu le Bon]. 1965. Magdalena. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. 379. 377. Doru. XLII (1989). Aricescu. 5. Gh. II. p. 1981. În: „Revista de istorie”. În: „Revista de istorie”. Scutul unguresc în armele Basarabilor. 5. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. 4-6. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Un tipar de sigiliu din secolul XVI. nr. C. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. 375. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. Bartsch. nr. 172-173. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. ilustr. p. 63 . 120128. Bunta. IV (1873). Bunta. 1968. Ferdinand şi Dogaru. p. p. 533-538. 5 ilustr. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. Magdalena. Brătianu. 378. I. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. 95-l03. VII (1921). În: Acta Musei Napocensis. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice.

384. Dan. 249-266. Tom XXIX (1976). 7-8. p. În: „Tribuna României”. În: „Familia”. Cernovodeanu. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. p. XCIV (1976). 382. nr. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. Vol. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. 66. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. 3-4. p. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. Freiburg in Bresgau. Cernovodeanu. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. XXX (1991). Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. + 5 ilustr. 280-300. pag. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. Les armoiries. p. 1963. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. Dan. 15 + 5 ilustr. Anexe. IX (XIII). 386. 383. 381. 387. Dan. Mateiu. Căzan. Cernovodeanu. p. Ileana. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). Cernovodeanu. XI (CXI) V. 14 ilustr. Dan. 10 (122). 8+9 ilustr. Cernovodeanu. Bucureşti. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. 7. Dan. Caragiale. nr. Perpessicius. IX (1975). 1975. 1731-1743. p. 730-753.Bibliografia heraldicii româneşti 380. „Revue roumain d’histoire”. 1975. În: Opere. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Dan. Oradea. IV. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Ed. Stindardul cel mare al lui Mihai. p. 1982. 11. 64 . nr. 385. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. 253-262. nr. Cernovodeanu. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. În: „Magazin istoric”. În: „Revista de istorie”. nr. nr.

În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. 8p + 22 ilustr. enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). Berne. Bucureşti. nr. nr. p. O distincţie românească necunoscută. Cernovodeanu. Luxembourg. În: „Vexilla Belgica. p. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. 394. Serie nouă. U. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. Pavel. În: „Revista Muzeelor”. 891-903. Cernovodeanu. [Une décoration roumaine inconnue]. XXXIII (1996). p. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . Dan. 2 p. 389. În: „Magazin istoric”. Cernovodeanu. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. cu 22 ilustr. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. + 2 pl. 392. Chihaia.A.Maria Dogaru 388. Cernovodeanu. 3. 100-122. 1. Dan. Dan. Brown University. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. Louvain-la-Neuve.XIX-e siècle]. nr. I (1964). 151163. ilustr. 393. XXI (1991). 1984. septembre 1979.S. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . 391. 62-63. 1982.. Pavel. 4-6 Mai 1984. 390. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). Dan. p. 49-54. Dan. puis des Principautés Unies. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). Cernovodeanu. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Providence. Chihaia. Bruxelles.

Muzee. 395. 1909-1910. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. p. nr. 455-457. p. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. 48-49. 6-8. Mem. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. 9 juin . [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. nr. În: „Buletinul monumentelor istorice”. II. 398. În: „Revista istorică”. În: „Magazin istoric”.13 66 . p. 65-66 + ilustr. p. XXXII. Nicolae. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. Docan. 400. Chihaia. XIV (1980). XVI). XV (1978). 357-359. nr. Chiper. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. Dogaru. ilustr. nr. XXXIX (1970). 1. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). 459-567. În: „Revista Muzeelor”. 399. 4. découvertes à Curtea de Argeş]. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. nr. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. VI (1969). Ist. ilustr. Pavel. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. Sect. 3-4. p. V (1994). 6. 396. Chihaia. Cristea. Ioan. t. p. Pavel. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 1 ilustr. Ovidiu. 5. În: „Revista Muzeelor”. Seria. Maria. Pavel. sec. Chihaia. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. V++1968). În: „Analele Academiei Române”. p. 401. 303-307. 2. nr. 397.

408. 405. 1973. LI (1974). p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1-2. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. 29 Mai-2 Juin 1972. XXIII (1975). Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. 385-421 + ilustr. ilustr. Maria. 404. L (1973). Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. Dogaru. ilustr. nr. În: „Revista Arhivelor”. 2. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. nr. nr. În: „Revista Arhivelor”. 307-308. LII (1975). p. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. p. nr. 379-384 + 5 ilustr. 169-171. 265270. 191-198 + 2 ilustr. Liège. 2. Dogaru. Dogaru. Maria. Dogaru. Braga (Portugalia). 406. reflétées par les sceaux]. p. În: „Revista Arhivelor”. 2. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 402. Supliment. 134-138.Maria Dogaru septembre 1848]. Maria. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. 3. Maria. p. XLVII (1970). [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. [Les sceaux de type iconographique 67 . Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. Maria. Dogaru. Maria. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. În: „Revue des études sud-est européennes”. Dogaru. p. 407. la mère du voïvode. p. În: „Revista Arhivelor”. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. nr. XI (1968). Dogaru. 403.

Bucureşti. 9. p. Maria şi Negreanu. Constantin Brâncoveanu. În: Tirajul. În: „Magazin istoric”. XL (1987). 9. Filofteia. 3. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Maria. 68 . 1982. În: „Revista Arhivelor”. Drăghiceanu. 288-293. 3. + ilustr. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). Dogaru. 6-7. p. nr. p. nr. [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. 413. Dogaru. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. Primele steme reprezentate în culori. Bucureşti. al XVI-lea. În: „Revista de istorie”. 409. 333-337. Maria şi Rînziş. 412. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. George D. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. nr. XIX (1985). 53-61. Dogaru. Steme şi portret. 411. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. LX (1983). [Les armoiries du voïvode Litovoi]. 35 p. Florescu. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. [Constantin Brâncoveanu. XLIX (1915). Maria. Virgil. p. p. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. În: „Convorbiri literare”. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. LVI (1979). În: „Revista Arhivelor”. 10. p. Dogaru. Les prémiers blasons en couleurs]. nr. 921-926. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. Stema voievodului Litovoi. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 410. nr. Armoiries et portrait]. Ioana-Alexandra. 414. 1940.

Extras. 1-7. Iliescu. Steagul lui Tudor Vladimirescu. XXXVI (1913-1914). p. II. 2 ilustr. p. Tom. 421. nr. nr. În: „Magazin istoric”. Octavian. Sect. pag. 1846. Une aigle insolite]. seria II. Cartea a II-a. 529-535. În: „Analele Academiei Române”. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. 134-138. V (1971). 418. Cercetări. Culegeri). p. 12 p. În: Cronica numismatică şi arheologică. Mem. Centro Europeo di Studi Traci. 416. ilustr. Din trecutul unei steme. Ist. Iliescu. Craiova. Aurel. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. În: Oltenia (Documente. Iorga. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. [Le passé d'un blason. XXVII (1988). [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. Octavian. Metzulescu. 1-2. Florescu. 16. 183196. Bucureşti. 25-27. 27-32. 187. VI.Maria Dogaru 415. mem. 417. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. V(1983). Radu. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. În: Studii şi cercetări de numismatică. În: Cercetări numismatice. 422. Iliescu. p. + ilustr. O acvilă neobişnuită. 69 . Octavian. le sceau et les monnaies. 207. 1941. R. Octavian. Mănescu. 419. Bucureşti. 420. Laurian. p. nr. 3 (48). 1975. Roma. În: Noi Tracii. Nicolae. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. p. „Revue roumain d’histoire”. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. Jean N. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. XIX (1945). Vlad I-er. 139-152. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. Viena. August Treboniu. 423. 73-105. 1914. p. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. Iliescu. voïvode de la Valahie: le règne. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. XXI (1992). p.

În: „Glasul Bisericii”. Crucea Sfântului Andrei. p. 92-94. p. 426. 427. 34. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. 430. XIX (1960). Apoteoza în fresca românească. 845-860 + ilustr. nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. nr. 1945. p. LXXVII (1959). [L'Apothéose dans la fresque roumaine. 47. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. 3-4. III (1943). Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. 103-107. 331-356 + ilustr. Ion Radu. 322-342. 90-96. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. 1024-1041. 11-12. Stelian şi Metzulescu George. Extras. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. p.un symbole héraldique]. nr. Stelian. Stelian. În: „Biserica ortodoxă română”. În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. XXIV (1965). În: „Hrisovul”. 7 p + 1 pl. 425. Metzulescu. Constantin. [La croix du Saint André . Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. Ion Radu. Metzulescu. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. 428. Metzulescu. LXXVI (1958). Bucureşti. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. XVIII 1923. Mircea. Metzulescu. Moisil. V (1945). Stelian. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat].Bibliografia heraldicii româneşti 424. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. În: „Biserica Ortodoxă Română”. În: „Hrisovul”. nr. În: „Glasul Bisericii”. Mircea. p. p. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. ilustr. 9-10. 429. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. 70 . p. simbol heraldic.

98 (15 aprilie). 24-26 + ilustr. 2 +ilustr. Moisil. Constantin. În: Cronica numismatică şi arheologică. ilustr. p. 2. 2. 437. În: „Universul”. Alexandru Ghica. Basarab. Monetele lui Vladislav I. În: „Universul”. 432. Extras. Bucureşti. + ilustr. [Bulles d'or roumaines]. nr. [Armoiries roumaines anciennes. 435. Steme vechi româneşti. Moisil. nr. [Armoiries roumaines anciennes. Bule de aur româneşti. 438. 71 . Constantin. IV (1923). În: „Revista Arhivelor”. Études historiques et numismatiques]. 1944. 433. 2 + 4 ilustr. Gheorghe Bibescu. p. LVIII (1941). D. 2 + ilustr. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. Moisil. În: „Universul”. Constantin. VI (19441945). Studii istorice şi numismatice. Moisil. p. LVIII (1941). LVIII (1941). Serban Cantacuzino]. Constantin. p. Barbu Ştirbei]. 1924-1925. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: „Universul”.Maria Dogaru 431. XXIX-XXXVI (19351943). Constantin. Moisil. nr. Moisil. Xenopol”. nr. 146 (2 iunie). 83-90. 436. p. Consideraţii istorice şi heraldice. Barbu Ştirbei. p. 434. 256-286. Steme vechi româneşti. p. 3-4. 126 (13 mai). Alexandru Ghica. nr. Gheorghe Bibescu. 133-139. ilustr. LVIII (1941). [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. Constantin. Şerban Cantacuzino. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. Constantin. nr. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. Moisil. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. [Les monnaies de Vladislav I-er. [Bulles d'or roumaines]. 32 p. 3. 107-159. 49 (25 februarie). Moisil. Constantin. Basarab. nr. ilustr. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. p. Bule de aur româneşti. Iaşi.

p. [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. 443. nr. Mihai. II (1927-1929). p. III (1951). În: „Convorbiri literare”. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. 442. 1-2. P. Gh. inele şi bule de aur domneşti. 1925. Constantin. Ion. un XVIII-e siècle]. Popescu. 150-155 + 14 ilustr. Năsturel. p. [Les armoiries de Georgia et de Valachie. 86-90. bulles d'or princières]. În: „Revista Arhivelor”. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. Moisil.V.P. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. 445. Petrescu. 1324. 1982. nr. în secolul XVIII. 21. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. În: „Viaţa militară”. [Sceaux.R”. XI (1914). Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 441. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R.R”. Ştiinţe istorice şi filozofice. Rînziş. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie.C. În: „Revista Arhivelor”. p. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. 10 (XVIII). p. Moisil. XX (1966) (decembrie). 28 + ilustr. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658].838-841. nr. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II).P. 72 . Munteanu. 440. LIX (1982). p. Nanu. 444. p. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. Ştiinţe istorice şi filozofice. 446. Capetele de arabi din stema Basarabilor. 782789. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs].Bibliografia heraldicii româneşti 439. p. Filofteia. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. 1. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. Constantin. 4 (1952). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 19-23. VIII (1966). D. Peceţi. 103-104. anneaux sigillaires.

XV (1941). Une rectification sigillographique]. p. Von dem Walachischen Wappen. 58-60. p. I. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. Nicolae. Despre steagul lui Mihai Radu. ilustr. 1766. 453. 1. 61-67 + ilustr. 454. În: Privilegierte Anzeigen. Romanescu. Vol. V (1941). În: Arhiva Olteniei. 1. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". 330-333. 161-162. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. 9-10. Aurelian. p. mai-iunie. 365-37. V (1968). 1781. V (1968). nr. În: „Revista Arhivelor”. Seyvert. Aurelian. Sacerdoţeanu. 73 . p. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. Seyvert. Mureş. În: „Revista Muzeelor”. Johann. p. 448. O rectificare sigilografică. Von dem Walachischen Wappen. Sulică. ilustr. IV (1940). În: „Revista Arhivelor”. 296-313 ilustr. În: „Revista Muzeelor”. VI (1944-1945). [Sur le drapeau de Mihai Radu]. Aurelian. 188-191. În: „Revista Arhivelor”. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 2. Aurelian. Două steme şi autografe domneşti din 1616. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. 180-185. 113-118. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. 2. Aurelian. Johann. Sacerdoţeanu. 450. nr. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. nr. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. p. 443-445. p. nr. Sacerdoţeanu. nr. IV (1928). Tg. Sacerdoţeanu. 452. Sacerdoţeanu. Viena. Pressburg. Marcel. nr 5. nr. p. 5-16. În: „Şoimii”. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah].Maria Dogaru 447. 451. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. 449. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. p. 455.

1944. nr. 2. ilustr. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). 8 p. În: Studii şi cercetări de numismatică. I 1957. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. Anton. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur.D. p. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. p. I. Andrei. p. nr. 9. p. Velcu. 307-355. p. Cu privire la stema Ţării Româneşti. În: Cronica numismatică şi arheologică. I (1937). 456. 457. 1013. XVII. II (1905). [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. Extras. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. (Ţara Românească). Velcu. Bucureşti. 458. Vârtosu. Anton şi Potocki. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. 373-388 + ilustr. 461. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Bucureşti. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. Ghica]. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. 178-183 + ilustr. 21-23. ilustr. 459. În: Omagiul lui C. Grigorie. Emil. ilustr. p. Velcu. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. 460. În: Studii şi cercetări de numismatică. Anton.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). [A propos des armoiries de la Valachie. Tocilescu. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 74 . 1943. 547-550. 127-128. Giurescu. I 1957. 1943. Ştefănescu. nr. ilustr. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or].

195-208. p. p. 465. 255-257 + ilustr. 466. p. nr. 1980. nr. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. St. Bătrâna. Bucureşti. 463. Paraschiva Victoria. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. Andronic. Alexandru. Suceava]. Adrian. découvertes dans la capitale du pays.VII. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. D. În: „Arhiva Genealogică”. Bălan. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. 467. p. Comunicare la al II-lea 75 . În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. II (VII) (1995). I. 1-2 Caiete heraldice. Xenopol”. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. Adrian. Emil. Lia şi Bătrâna. Heraldica monetelor moldoveneşti. Becker. HERALDICA MOLDOVEI 462. 99-114. Iaşi. Bătrâna. În: Constituirea statelor feudale româneşti. 464. Batariuc. Edit. 1. vol. XXIV (1987). 315-343. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. Lia şi Bătrâna. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. XV (1967). [L'héraldique des monnaies moldaves]. C. 58-61 + ilustr. XXXIX (1970). p. Academiei. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. În: „Romanoslavica”. Olteanu.

27 p. 29 septembrie . Bogdan. nr. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. Cernăuţi. I. 470. Berza. Damian P. XIV. Bucureşti. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. În: Studii şi cercetări de istoria artei. 17-40 + 5 pl. 472. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. Mihai. 11. În: Studii şi materiale de istorie medie. Documents des XIV-e. [L'aurochs et le bison]. p.1 octombrie 1935. 469. Berza. p. 471. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. Botezat. [Album paléographique moldave. 29 septembrie . III (1956). Sect. 245-264 + 15 pl.1 octombrie 1935. p. În: „Filatelia”. Mihai. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. Eugen. 99-128. nr. 1926. 468. 1935. 1-2. t. [Les armoiries de la Moldavie. Seria II. + 105 pl. Nr. p. Mihai. VII (1958). XXXVI (1913-1914). XVI-e siècles]. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. 473. p. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Mem. Extras. XV-e. 20 p. Simbolul de pe stema Moldovei. Berza. O străveche matrice de pecete românească. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec.Cernăuţi. II (1955). Bourul şi zimbrul. În: „Analele Academiei Române”. XI. 474. Stema Moldovei. 1956.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . În: Cronica numismatică şi arheologică. Ioan. Paris. 152. p. 69-88. Ist. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. Botezat. 76 . nr. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). 17-20. Bucureşti. 1956. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. 1-2. XV. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Eugen. + 15 pl. Bucureşti. Bogdan. nr.

Cernovodeanu. În: Moldova suverană. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. 1974. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. Cernovodeanu. Dan. p. Muzee. 265-273 + 3 ilustr. 124125. Cernovodeanu. august 9. nr. Madrid. 1945. Iliaş Rareş. p. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). 5 p. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. 479. [Le blason d'Etienne le Grand]. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. LXXX-LXXXI. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1990. În: Cercetări istorice. Blazonul lui Ştefan cel Mare.Maria Dogaru 475. Componentele unui simbol. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. V. 19-25 septembre 1982. + 3 ilustr. Valerian. Extras. 17 p. Cioban. 478. p. XIX (1982). [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. [Les composantes d`un symbole]. C. p.XVI-e siècles. 481. V. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 121-123. 1975. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. Condurachi. În: „Hrisovul”. Ciofu. Chişinău. Tom. 477. 1983. nr. 277-293 + 14 ilustr. 49-53. Emil. LXVII-LXIX. 146-151. 1976-1977. I. 6. 391-428. Ciobotea. Extras 1974. 476. Nr. p. Dan. nr. +14 ilustr. 480. 1973-1975. Dan. Bucureşti. 77 . Dinică. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. Madrid. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor".

[Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. Elena. 486. În: „Revista Arhivelor”. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. În: „Revista Muzeelor”. 2. Maria. p. VII (1970). p. nr. nr. 6. 13. 483. 1 ilustr. [Les sceaux de Vasile Lupu]. X. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. p. Sigiliile lui Vasile Lupu. 225-227. Dogaru. Speranţa Teodora. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. Dogaru. nr. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova.Bibliografia heraldicii româneşti 482. 4. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. + ilustr. 2. LXIII (1986). Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. În: „Revista Arhivelor”. 532-533 + ilustr. Dogaru. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). Demény L. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 1. În: „Revista Muzeelor”. 235-240. 60-63. 346-348 ilustr. p. 221-225. Cozma. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. Maria. LXV (1988). [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. În: „Revista Arhivelor”. 485. nr. LXI (1984). Diaconescu. 488. Elena. 1990. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. În: „Revista Muzeelor”. Maria. XVII . VIII (1971). nr. Cozma. 197-202. 1984. III (1966). (Sigiliul lui Vasile Lupu). 78 . 7172 din 1995. nr. nr. 487. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. 489. p. p. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. p. 484. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 2.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. p.

nr. D. XVII-XVIII (1933-1934). 494. 84-88 + 1 ilustr. În: „Revista Muzeelor”. 423-430. nr. p. p. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. p. Iaşi. Ştefan. 1987. 117-128. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. Mircea. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). nr. Dumitru-Darac.131-133. 492. p. Vol. p.I. II/1. Gorovei. 2. 560-563 + 491. p. Ştefan. Ioniţă. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. Rudolf. Liège 29 Mai . p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: Românii în istoria universală. Iaşi. În: „Revue roumain d’histoire”. IV ilustr. 419-422. 81-82. 496. C. 493. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. Gorovei. 1973. Braga. 661-674. Filipciuc. XIV (1977). Xenopol”. Moldovei . [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). 6. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”.2 Juin 1972. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". 495. 263-270. LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. Gorovei.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. nr.XVI-e siècles). Gassauer. XXIII (1984).Maria Dogaru 490. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. Dumitrescu. Ştefan. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Despre stemele domnilor Graţiani. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. Geneza însemnului "cap de bour". 79 .

Octavian. 2. Destăinuirile unei steme. Caiete heraldice.Bibliografia heraldicii româneşti 497. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. 500. 47-54 p. Ştefan. Heraldica şi puterea suverană. 9. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Cronica”. 181-234. În: „Glasul Bucovinei”. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. p. Sorin. nr. XXII. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. În: „Arhiva Genealogică”. I. XXIX (1994). 297. p. p. nr. 1964. 7. 498. nr. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. Extras. Grigoraş. 5896 (22 aprilie). Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. Două ipoteze. 499. Cătălin. Gorovei. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. IV (IX) (1997). Iftimi. 1964. Grămadă. 1-2. nr. IV (IX) (1997). II (VII) (1995). 285-297. 1-2. Bucureşti. Deux ipothèses]. p. 504. Iaşi. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 501. Xenopol”. Hriban. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. ilustr. Culegere de studii îngrijită de M. În: „Arhiva Genealogică”. 503. p. vol. 1940. Edit.305. Academiei. Iliescu. p. Berza. D. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. Iftimi. 502. 1-2. Despot Vodă şi heraldica. Sorin. Gheorghe Duca]. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. Iliescu. 167-168. p. Nicolae. Octavian. Bucureşti. Efigii pe moneta lui Iliaş I. + ilustr. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. 1964. N. Le voïvode Despot 80 . 305-314. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. vol. [Les révélations d'un blason. Stema Iaşilor în vechile peceţi.

nr. 1981. découvert dans la capitale du pays. Mănescu. nr. 506. [Les armoiries de la Moldavie]. 507. XXIV (1973). J. 512. redobândit în 1937. nr. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. VI (1972). 5-6. p. 209-211. [Les armoiries de 81 . O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). 166-167 + ilustr. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. nr. nr. Iorga. p. ilustr.N. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. Karadja. Mănescu. În: „Magazin istoric”. pierdut în 1664. 1850. p. 2. [Le blason de la Moldavie]. retrouvé en 1937]. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. În: „Revista Muzeelor”.N. Matei. În: Studii şi cercetări de istorie veche. x x x Marca Ţării Moldovei. p. 37-42 + 1 pl. În: „Gazeta de Moldova”. 5. 323-329 + ilustr. M. 510.D. 1937. 509. 51 (13 iunie). În: „Magazin istoric”. J. 505. ilustr. Nicolae. 508. Bucureşti. nr.Maria Dogaru et l'héraldique]. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. Mănescu. 5. 7-8. VIII (1915). p. J. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. 458-460. Suceava]. 511. 139-140. Constantin. Stema Moldovei. În: „Marmaţia”.N. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 157-161. Constantin. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. p. XXII. p. Ittu. VI (1969). III (1969).

III. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. Moisil. [Sur le blason de la Moldavie]. 29 septembrie . În: „Universul”. nr. 2. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 1981. LXIII (1941). Moisil. [Les armoiries de la Moldavie]. 514. XIII. 337-365. p. Stema cu deviza "Non solum armis". [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. J. 515. Nr. Steme vechi româneşti. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. 518. 1982. Sturdza]. 1974. p. 139. În: „Cronica numismatică şi arheologică". Constantin.N. Jean N. 516. 519. În: „Universul”. nr. Sturdza. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. Ioan Sandu şi Mihail Gr. LVII (1941). [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. Iaşi 14-16 octombrie 1937. 225-233 + 6 ilustr. Constantin. Möhlenkamp. Bucureşti. 513. I. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Ilie. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. 465-480. 1938. Ilie. În: Cercetări istorice.1 octombrie 1935. În Târgovişte. ilustr. Minea. p. Moisil. Renate. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Mănescu. 517. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). Mănescu. L (1973). 106 (23 aprilie). Târgovişte. p. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. 401-402. 48-69. p. ilustr. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Despre stema Moldovei. I. Cernăuţi. 82 . cetate a culturii româneşti. 1925. Constantin. nr. 3. În: „Revista Arhivelor”. 98-99. p. p.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. Stema Moldovei. Minea. 520.

nr. aprilie 3. Tricolorul Basarabiei în 1917. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. 329-335. Moisil. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. 526. 14-20 nov. 527. 525. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. LVIII (1941). Moisil. 1990. 8. 523. I. [Le tricolore. Chişinău. 42 (18 febr. În: Simbol al demnităţii. p. LXVII (1972). 2. VI. nr. [Le tricolore de Bessarabie]. LVIII (1941). Neamţu. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. În: „Universul”. p. 83 . Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. XII (1969). Moraru. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. Tricolorul. 2 ilustr. 1991. Petcov. Popovschi. ilustr. Gabriela. 1969. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. nr. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare.. 1990. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. p. 528. 46. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. 3-4. În: „Tribuna”. p. A. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. În: „Universul”. Rădulescu. În: Arheologia Moldovei. O. nr. 60. ilustr. Constantin. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. 524. 173-218 ilustr. V. Constantin. p. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. nr.). 11 (8 april). 237-238. p. p. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. În: „Vocea Poporului”. Eugenia. Bucureşti. 2.Maria Dogaru 521. şi Siscanu. [Anciens sceaux. 522. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie].

nr. În: Cercetări numismatice. Vârtosu. 532. Sah. p. Note şi discuţii sigilografice. 189-190 + 4 ilustr. În: „Literatura şi Arta". Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. 519-539. VII. 261-275. Oliver. p.und Landeskunde. 59-63 + ilustr. p. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. Despre marca Moldovei. p. 533. [Sur le blason de la Moldavie]. Bucureşti. 11. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. p. 1960. I (1841). În: „Cetatea Albă”. 531. Velescu. x x x Stema Moldovei. 7. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. [Les armoiries de la Moldavie]. 1998.A.secolul XIX). Edit Museum. III. Tabac. În: Siebenbürgen (Boian). 169 p. Nazarov. Tabac. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. 36. În: „Icoana lumei”. 534. IV (1937). U(rechia). p. nr. p. 12 (23 martie). 1995. În: Studii şi cercetări de numismatică. 910. 535. Silviu Andrieş. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. ilustr. 7 sept. 6. V. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. 1-30 noiembrie. [Notes et discussions sigillographiques]. nr. 2. nr. Silviu Andrieş. XI (1968). Silviu Andrieş. 536. Tabac. 1865. V. Emil. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. 95-96. În: Forschungen zur Volks.Bibliografia heraldicii româneşti 529. Chişinău. 84 . Sibiu. nr. 530. 1996.

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

1930. p. [Diplômes d`anoblissement]. p. Extras. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. Die Siegel der drei Nationen. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Straussenburg. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. Czimerlevelek. Vajay. 562. În: Siebenbürgisch . 186-187. An II (10) 1904.Deutsches Tageblatt. Neuchâtel. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Arz von. 559. vol. 561. p. Kéopeczi Jozef. Albert. 17246. p.). Schlandt. 558. Hermann. 14-16. + ilustr. Paul Anttanger. 88 . Szabolcs de. 1-18. Sibiu. În: Genealógiai Füzetek. 565. 8387 . 811 şi oraşul Cluj. 1971. 140-141. 564. 279. În: Turul. 17249 şi 17250. p. Straussenburg. 1968. Erdélyi czimere. Berne. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. III. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. Albert. 19 p. 1. 1966. 1982/2. p.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. Straussenburg. p. XI etc. Sebestyén. 813. Arz von. vol. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 783 şi oraşul Arad. Stannberg. În: Der Tappert. nr. Zimmermann. 233. Arz von Albert. fig. Das Wappen von Siebenbürgen. XXV p. 1930. [Armoiries transylvaines]. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). 560. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sebestyén Kéopeczi Jozef. Iaşi. 3 şi 20-27). 1917. Sibiu. 33-48. Franz. 1930. T. 786. XXXV. 563. nr. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. judeţul Cluj. p. p. vol. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. p. I.

]. [Les armoiries des Principautés Unies]. Carsian. Moneda de 250 lei şi problema stemei României. Berindei. 1994. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. Bolliac. 12 p. 89 . [Les armoiries de Roumanie]. Buzdugan. 67-70.P. [Les titres d’honneur et les décorations de R. fas. 1936. Ordinul "Steaua României". les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie].R. În: „Buciumul”. 40. Lucia. [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. Bielţ. Premier décernement]. Prima conferire. XVII (1947). 567. nr. Bucureşti. VIII. I-II. 571.P. 570. O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. 98-106. I (1863). 568. 569. Dan. Tipografia Alfa. George. p. VII (1973). În: „Muzeul Naţional”. 131132. Carsian A. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. [Les décorations. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. ilustr. 572. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. p. 1966. p. Armele României. În: „Revista istorică română”. Gr. Cezar. Titlurile de onoare şi decoraţiile R.IX. 10 (91). 1958. Decoraţiile.R. Un essai pour instituer une médaille nationale]. A. 33 (27 aprilie). Bucureşti. Stema Principatelor Unite (1863). nr. p. Avakian. Vol. Bucureşti. În: „Magazin istoric”.

578. 1978. p. Dan. Dan. 1978. Cernovodeanu. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. XVI (1977). 10 p. Dan. 3. IV. 97 (15 noiembrie). p. Dan. V (1976). VI (1977).Bibliografia heraldicii româneşti 573. Independenţa României în heraldica. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 535-544. XIV (1977). Cernovodeanu. Cernovodeanu. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. 5 + 6 ilustr. 30-31 + 1 ilustr. nr. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. nr. p. + 18 ilustr. 5. la numismatique et l'insignologie nationale]. + 5 ilustr. numismatica şi insignologia naţională. 5. Cernovodeanu. 319-334 + ilustr. p. p. 90 . Bucureşti. 579. 107. 576. Cernovodeanu. Independenţa României oglindită în heraldică. (Extras. În: „Revue roumain d’histoire”. Dan. Dan. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Revue roumain d’histoire”. În: Muzeul Naţional. 2. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. Cernovodeanu. XVI (1977). Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. p. În: „Tribuna României”. 319-334 + 4 ilustr. 574. 535-544 + 18 ilustr. nr. nr. p. 575.). 577. În: „Tribuna României”. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. Dan. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. XIV (1977). Cernovodeanu.

Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. Tirol. 1932-1933. XV-XXII. 30 septembrie . Festival Roumain. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. gen. 24-27 aout 1981. Dan. Medalia jubiliară Carol I. 1989. Focşani. [La medaille jubilaire Carol I. În: Kongressbericht. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 1. 582. 4 p. Ştefan. Fotache G. În: „Marisia”. nr. 581. Ciofu. J. 1985-1992. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. Valerian. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. [Documents des 91 . Dan. Dan. + 21 ilustr. Gr. Dogaru. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. Romfest '88. Ottawa. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. 586. 584. 124128. 587. 269-288 + 10 ilustr. Ed a II-a. Dănilă.2 octombrie 1988. Cernovodeanu. 585. [Les décorations roumaines de guerre]. Cernovodeanu.Maria Dogaru 580. p. Decoraţiile româneşti de război. p. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. Cricoveanu. p. LXX-LXXIV 1976-1980. Maria. Constandache. Cleveland. 583. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1910. Cernovodeanu. 423-426. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. 227-328. Thaur. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours].

. 109-131. N. Bucureşti. 1995. Maria. 590. nr. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. 1. p. Ionescu. 4-6. 26-32. 1916. În: Revista „Alo 981". Primele însemne de distincţiuni române. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. Bucureşti. Le drapeau de la Roumanie. Dogaru. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. De la Cuza la Marea Unire. Date noi privind coroana de oţel a României. Ed. Dogaru. p. p. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. 1993. 592. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. Ziua Naţională. 588. Simbolurile naţionale. I. Edit. [Les symboles nationaux. 591. L’Hymne national de la Roumanie]. Maria. Revistă Română de Heraldică. nr. cultură. educaţie. p. Maria. Editura Ministerului de Interne. Tradiţie. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain].Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. 1-11. Bibliteca Centrală Pedagogică. [Les décorations roumaines]. 593. Stema ţării şi sigiliul statului. În: „Analele Academiei Române”.T. 1996. Anul I. 1. p. p. Istrati. În: „Herb”. Maria. Dogaru. 65 p. Maria. Decoraţiile române. Dogaru. 1-15. LXVI (1989). Drapelul României. 594. 101-103. C. Les armoiries et le sceau d’État. Reprodus şi în vol. 1993. 589. 1913. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. a 2-a în colecţia "Pro Patria". 2000. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. XXIII (1993). În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 92 . Imnul Naţional al României. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. Le jour national.

P. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. [Pavillons navals roumains]. 1-2. 603. 602. Jean. 1995. [Catalogue numismatique. Bucureşti. 115-145. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). La monnaie metalique. 1960. 8 p + 5 ilustr. Edit. 303-320. Catalog numismatic. p. Jean. 93 . Sterescu. 1-2. 599. et médailles roumaines. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. Istorie. 1853-1997. [Catalogue numismatique. nr. croix. p. Ivănceanu. Bucureşti. 3. Mănescu. Mănescu. 185 p. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. N.R. nr. Vintilă. 1927. p. 1960. XXVIII (1989) nr. Manole. XXIX (1990). p. J. 236 p. Manole. În: Studii privind Unirea Principatelor. Historique. [Ordres. moneda metalică. cruci şi medalii româneşti. În: „Revue roumain d’histoire”. Bucureşti. 7-27. 1867 – 1994.N. Koslinski. Aurică. Jean. În: „Revue roumain d’histoire”. lois et réglements]. Catalog numismatic. Mănescu. 600. Aurică. 598.Maria Dogaru 595. Tămpeanu. Nicolaie. Mănescu. 601. Petre. N. În: „Revue roumain d’histoire”. 235-252. Bucureşti. C. Ordine. 1867-1994]. 597. Les billets de banque 1853-1997]. Bucureşti. Academiei R. Zimbrul Carpatin. Mircea şi Smaranda. XXX (1991). 3-4. 596. J. Mănescu. 517-523 + 5 ilustr. legi şi regulamente. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. În: „Revue roumain d’histoire”. 1996. Edit. Pavilioane româneşti de marină. N. Mircea şi Smaranda. Bucureşti. p. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. XXXII (1993). Extras. Bancnote. nr.N. 1996.

XXV (1995). [Les médailles et les décorations roumaines. Constantin. 15-16 (6-14 ian). În: Enciclopedia României. În: Cântarea României. Tiparul.) nr. V (1901). În: Enciclopedia României. 1980. nr. nr. Decoraţiile româneşti. P. I. XXIX.V.). magistraţi şi doamne. VI (1902). Mihai. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. nr. 605. 13-14 (24-31 dec. 15 p.). Năsturel. Constantin. 47 p. 610. Mănescu. 608.Bibliografia heraldicii româneşti 604. Soc. 1. Les armoiries de Roumaine]. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern. 51 (16 sept. Bucureşti. p. În: „Albina”.). Bucureşti. nr. Dragoş. IV (1900). Vol. 1891.) nr. 1938. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. 10 (3 dec. Bucureşti. 49 (2 sept. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. 2 (14 oct. Perioada convenţională. nr. Bucureşti. Stemele unite ale Principatelor Unite. 37 (10 iun. P.). Moisil. nr. La couronne d’acier]. 39 (24 iun. În: „Magazin istoric”. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu]. ilustr. 58-72. 23 (4 martie) nr. nr. 1938.). 4.S. Morărescu. nr. le Roi Carol I er. 33-35. Revistă enciclopedică populară. 38 (17 iun. Năsturel. 94 .V. Tipo lito. În: „Flacăra”. Descrierea şi portul lor de către civili. nr. 8-20.) nr. Jean N. 1901. 606. p. 1984. La période conventionelle].V. Regelui Carol I. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. p. V. Bucureşti. Moisil. 1901. Năsturel. Steagul şi stema României. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. [Les armoiries de Roumanie]. 51. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. Stema României. militari. P. 609.). Pelin. 611. Stema României. clerici.S. 11 (10 dec. [Les décorations roumaines]. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. Coroana de oţel a României.) nr. 47-48 (19-26 aug. 607. nr.

Va avea România o stemă?. Nr. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. 9 (dec. Ştefănescu. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. László. 617. Ştefan Tiberiu. 5358. 1921. Ordinul Mihai Viteazul. Bucureşti. nr.: nr. II. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. Sebestyén de Keöpeczi. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. Laurenţiu. 1998. 26 p. În: Muntenia. În: Turul. 26-27. Seria II.Maria Dogaru 612. Popescu. 1992. Constantin. Popescu. [Une décoration récente d`une grande valeur. 1-2. 191 p. An V (1998). La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Universul. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . 6. 1884. 618. p. p. 1-2. 1914. 1 + 1 ilustr. 189. nr. p. IV-V. Constanţa. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. 616. Stănciulescu. p. Noua stemă a României. Revistă ilustrată enciclopedică. nr. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. 620. În: „Revista de pedagogie”. Date statistice controversate. În: „Ilustraţia”. Seria nouă.). 614. În: „Hrisovul”. Decoratii româneşti pentru învăţământ. Réthy. 16. 619. 14 p. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. 613. XXXVIII. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. A román Királyság czimere. Bucureşti. 1888. Laurenţiu. Iosef. p. nr. T. 245-246. X (1921). Ştirbu. données statistiques controversées]. Szemkovics. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Buzău. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. 1999. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. 615. Laurenţiu Ştefan.

[Sous le drapeau tricolore]. Anca. Bucureşti. 109-112. În: Cercetări numismatice. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 621. Zaharia. Vasilescu. 16. p. XIX (1985). [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. nr. În: „Magazin istoric”. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 142-143. 622. 12 (225). Sub steagul tricolor. 96 . 245-268. nr. 1998. LXXXX-LXXXXI 1994-1995. I. Dumitru.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. p. 1977.

[Les blason des districts de Bessarabie]. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Câncea. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. Chişinău. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Sibiu. XVXVIII.). 624. 134-140. p. 625. 1899.n. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. Mărcile districtelor Basarabiei. STEME DISTRICTUALE 623. Liège. Must. VI-VIII e. Cernovodeanu. 97 . 1936-1937. Braga (Portugal). Alexandru. nr. sec. 413-422. Tom. p. 304-309. 1973. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. Teceu. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. nr. III. În: „Revista Arhivelor”. Adalbert. p. XXXVII (1986). 627. Gustav. 127-138. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. 29 mai-2 juin 1972.X. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. LVIII. Sigiliile caimacamilor Craiovei. (Stemele judeţelor Olteniei). [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Zamfir C. p. 626. Câmpulung şi Vişc). 2. 1935. Bedeus. Arbure. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. Dan. p. Balogh. 4. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. 628. Ioan V. LIX (1982). În: „Revista Arhivelor”. 178-179 + 4 ilustr. Barnea.

Cernovodeanu. Otto. 1976. VI. Maria. Iaşi. 295-302 + 6 ilustr. 145-153. 634. Dan. 1978. 633. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. p. Dan. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. Vol. Nobleza y Armas. Dahinten. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. Cernovodeanu. Emblematica şi heraldica dobrogeană. IV. II (VII) 1994. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. 267-275 + 4 ilustr. 1992. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Evoluţia Stemei Argeşului. 94-96. 636. XLX (1973). 635. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. nr. Maria. nr. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. Dogaru. no. În: „Hidalguia”. Bistriţa. p. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. 630. p. XVIII. Dan. Covacs. 1994. 632. Arad. 499-504. 631. În: „Arhiva Genealogică”. Constanţa. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. 98 . În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. XXXV. Dogaru. Cernovodeanu. La Revista de Genealogia. 2. Dan. Madrid. Curtea de Argeş. 1936. nr. 200. În: „Revista Arhivelor”. 3-4. Heraldische Überreste in Bistritz.Bibliografia heraldicii româneşti 629. Cernovodeanu. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. p. 1987. 283-290+ pl. p. p. 12-14. 229-241 + 17 ilustr. Maria. În: „Ziridava”.

Solnocul de Mijloc et Salaj]. Muzee. Documente. XXIII (1986). În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. p. Dogaru. 49-61. nr 1. 66-68. 94-102. Dogaru. 642. Dogaru. Dulgău. Seria a III-a. 135. 1996. An II. 2. Maria. [Le blason d'Olténie]. Filiala Cluj Napoca. p.seconde moitié du XIX-e siècle]. 1998. nr. 638. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. p. p. Sigiliile Comitatelor Crasna. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). p. Dogaru. Bujorel. 47-53. p. I. I-II. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. XVI (1979). Iaşi. 1994-1995. (Stemele judeţelor Olteniei). 1-2. Dulgău. În: Oltenia Studii.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Les sceaux des Conseils départementaux . XVII. 639. nr 1. ilustr. Maria. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. 201-205. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. Seria nouă. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. În: Acta Musei Porolisensis. 643. În: „Arhivele Moldovei”. Culegeri. nr. 637. 89-95 ilustr. Stema Olteniei. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. Edit. 53-57 + 12 ilustr. Bujorel. 1993. 640. XIII (1976). p. 99 . I-II. 641. 1981. Scorillo. Muzee. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. Dogaru. p. [Les sceaux des comitats Crasna. În: „Arhivele Olteniei”. Maria. Craiova. Maria. Muzee. 1995-1996.

XII. În: Apulum . caiet III. 1928. p. 646. K. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. Vol. Évolution territoriale]. Pleşa. 1981-1982. Timiş-Torontal). 4/1975. II. Bucureşti. Antal Alexandru. 100 . Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. 651. [Les armoiries des districts. Tudor. p. Referat profesional. 1938. Oszóczki. Imprimeriile Statului. p. 1974. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. 1999. Marienburg. [Les armoiries des districts de Roumanie]. p. În: Siebenbürgische Quartalschrift. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Pall. Mateescu. 649. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba.Bibliografia heraldicii româneşti 644. 34 p. 225-229. În: „Hrisovul”. 645. Ion. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. x x x Stemele districtelor României. Bucureşti. În: manuscris. Depus la Arhivele Naţionale. Caraş. 1929. Maramureş. 405-430. 240 p. Satu Mare. 72 ilustr. Seria nouă. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. Evoluţia teritorială. 183-201. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. 19-515. 1975. În: Studii şi cercetări. 648. Sibiu. p. anul VII (1801). [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. Direcţia Judeţeană Satu Mare. établies par la Commission consultative d'héraldique]. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. V. Nr. XIV-XVIII). În: Ardealul. Bihor. V -VI.arheologie . [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. În: Enciclopedia României. dosar nr. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. Satu Mare. 647. Meruţiu. Cluj. ilustr.istorie – etnografie. 159-170. IV-V. 650. Lucas Joseph.

şi Sibiu. În: „Arhiva Genealogică”. Mihail. 1936. p. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. 1936-1938. 1958. 658. Albert. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Caiete heraldice. Braga. p. 656. La contribution de Gheorghe Asachi]. 653. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. nr. 65 p + 1 pl. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. 657. 1-2. 33-34 + 16 ilustr. O nouă ipoteză.sächsischen Gebietskörperschaften. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. p. p. Ungureanu. Straussenburg. 24-32. (Portugalia). 1996. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Arz Von. Straussenburg. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Tabac. 6. Arz Von. 55 p. Straussenburg. Zimmermann. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. 33-34. Sibiu. XLIX. Straussenburg. Sibiu. Arz von. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 467-475 + 2 ilustr. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. nr. München. 101 . 1878. color + 25 ilustr. 1937. 654. Sibiu. 29 mai . II (VII) (1995). Une nouvelle hypothèse]. Albert. Neue Folge. Ştefănescu. 1858. ilustr.Maria Dogaru 652. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. p.sächsischen Gebietskörperschaften.sächsischen Gebietskörperschaften. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 107-121. Arz Von. 1973. p. Sibiu. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. nr. 659. Silviu. partea a II-a. 1. Liège. + 25 ilustr. 10. Mihai-Răzvan. Albert. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. p. 655. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie".2 juin 1972. Albert. 285-289. Franz. LIX. În: Literatură şi artă. [Les emblèmes des districts de Moldavie.

[Un sceau inédit de la ville de Suceava]. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 3-26. Cernovodeanu. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. 256-257. p. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. [Une erreur historique]. Dan. 1914. nr. p. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. LVI. Das Wappen von Hermannstadt. p. Dan. 663. O eroare istorică. p. I (1863). M. 665. 66 (27 iulie). În: „Revista Arhivelor”. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. În: Suceava. Bolliac. 1. Cernovodeanu. ilustr. 1913. ibidem. 103. 39-42. 1971. Blaj. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). p. Sibiu. 69-75. VIII. Andriţoiu. Cezar. 38 ilustr. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. [Nouvelles 102 . p. p. XLVIII (1971). IX. nr. 662. Sibiu. und 16. 661. 19 p + 38 ilustr. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Extras.XI. nr. în secolele XIX şi XX. Bucureşti. 1982. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. 159-177 + 38 ilustr. 664. Şi Cerghedean. 666. Bucureşti. XXXVII. Michael. XXXVI. Jahrhundert. În: „Buciumul”. Antohi. 1933. M. Pavel. 8. Erhard. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. Auner. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. 1971.

IV. Dan şi Spiru. 670. În: „Revista Arhivelor”. Cernovodeanu. 4. 667. 1. p. 672. În: Teleormanul liber. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. Vechile steme ale oraşului Alexandria. 1050. ilustr. 249-253 + 1 ilustr. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". În: Materiale de istorie şi muzeografie. 673. 1977. 3-5 octobre 1988. P. p. 134-141. Dan. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. ilustr. LXVIII (1991). 668. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. XVI. + 16 ilustr.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. XII (1975). 365379. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. Dan. şi Vătămanu. Muzee. În: Muzeul Naţional. (Blazonul oraşului Tulcea).I. p. 103 . L. II. nr. nr. N. 2. 669. Cernovodeanu. 1966. Radu Ştefan. IV. nr. 1975. LXXX-LXXXI. Cernovodeanu. Ioan. Ciobanu. 1990. 3-14. Cernovodeanu. 341374. nr. Vechimea oraşului Baia. Keszthey. Cernovodeanu. 1994. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". Dan. 19761977. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. (Se referă la sigiliul acestui oraş). p. Cernovodeanu.127. p. [L`ancienneté de la ville Baia]. Dan. 73-77. 671. 124.

[L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. nr. În: „Magazin istoric”. nr. 1. Stema oraşului Tulcea. 678. 157-164. + 6 ilustr. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. Stema municipiului Bucureşti din 1993. În: „Românul”. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. [Deux sceaux et leur signification]. 109-110. 1993. 680. p. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". 683. În: „Junimea literară”. 5-6. Ciurea. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). 25 iulie. p. XII (1978). D. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. În: Historia Urbana. [Les sceaux de la ville d'Arad]. 205-213. Dogaru. p. VII. Maria şi Mureşan. 675. 1844. 64 p. Sigiliile oraşului Arad. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. LV (1978). 2. Iaşi. 215-231. p.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. 682. Două sigilii şi semnificaţia lor. Iaşi. 104 . Augustin. Literatur und alle Denk . În: Mazagin für Geschichte. 31-32. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). 681. Dan. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. Maria. 1863. p. În: Revista Bucureşti. p. p. nr. În: Cercetări numismatice. 18 iulie 1863. În: „Revista Arhivelor”. [La correspondance privée du „Le roumain”]. Budapest. 56-57.. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. III. Dogaru. 2. 676.Bibliografia heraldicii româneşti 674. [Le blason de Tulcea]. p. Kronstadt. Istorie. Maria. VII (1956). fasc. Dogaru. D. Darvasy. VI (1907). ilustr.nr. 677. Dogaru. 92-96 + 1 ilustr. 1994. Mihaly. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. 1. 1942. 1 Bd. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). 6. Maria. 679. I. Tom. 1980. p. Maria. 1978. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. Dogaru.

O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. 688. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Însemne bistriţene. 691. 262. 1. 1994. Maria. Bujorel Petru. 197-209. Al. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). Géza. În: Historia Urbana. 692. Opinii şi precizări. Dogaru. Dogaru. Slobozia . p. 3. Maria. [Les symboles de la ville Slobozia]. VIII (1907). [Le sceau latin de Câmpulung. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. 690. Lucrare manuscris. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. Maria. Simbolurile oraşului Slobozia. Dumitrescu. 105 . În: Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. Maria. 222. Târgovişte. Târgovişte. Dogaru. 1888. LXXII (1994). Tom. Erdélyi városok. 1994. Slobozia. 685. II. Dogaru. mai 1995.400. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". Elek. În: „Secolul”. 689. Dogaru. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). 687. Jákab. În: vol. 693. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. p. În: curs de publicare. [Armoiries des villes minières hongroises]. 1994. 41 p. În: Maghiar városok. 1942.Maria Dogaru 684. Une hypotèse]. Budapesta. În: „Revista Arhivelor”. 1941. [Villes de Transylvanie]. nr. nr. Faller. 1995. Jenö. 686. Budapesta. Dulgău. nr. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. p. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. [Enseignes de Bistrita]. Ember. Maria. Kolozsvár története világosító rajzai.

Görlitz. p. 697. Grunenberg. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. p. 35-38. p. Andreas. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. Georgescu. Nr. M. 1974-1975. Maria. 1862. XI-XII. 3. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. În: „Revista Arhivelor”. 696. Gorovei. [J'ai mis le sceau de la ville]. Ştefan. Georgescu. 703. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). 62-65. 10-11. Hordilă. Vechi peceţi săteşti bucovinene. nr. I. 1969. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Maria. 1483. În: „Sargetia”. În: „Altarul Banatului”. 699. În: „Revista Arhivelor”. Gräser. X (1936-1939). Bucureşti. 700. Hildebrandt. 702. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. 698. 341-347. 106 . 701. [Le blason de la ville d'Alexandria]. 1-3. ilustr. şi Jivan. 2. Gogoaşă. p. În: „Magazin istoric”. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. În: „Codrii Cosminului”. Sibiu. R. Georgescu. XII (1978). Am pus pecetea târgului. Frăţilă. p. nr. 695. 1. p. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. 363-367. II (1991). Grămadă. p.Bibliografia heraldicii româneşti 694. [Esquisse historique de la ville Medias]. 411-413. p. Ion. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. 67-73. 1875. Conrad. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. nr. 217-268+ pl. Graf Siegfried Alcantara und Ad. 1. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. 1982. LXIII (1986). Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. I. 74-77. LXVI (1989) nr. În: „Memoria Antiquitates”. p. D. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. Nicolae. Maria. Stema oraşului Alexandria.

Jude. D. XV. Xenopol”. p.Maria Dogaru 704. XIX). 710. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. XX. 9-10. XVIII. Maria Magdalena. 706. 467-479. nr. Sibiu. XL. Iaşi. Bucureşti. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. A. Braşov. p. p. III (Kronstadt). Xenopol”. Maria Magdalena. 708. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. p. Maria Magdalena şi Cordoş. + 2 ilustr. 712. Ionescu. ilustr. 4 p. În: Das Burzenland. 1983. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. [Ancien blason de la ville de Buzău]. vol. XVI. Sorin. p. 1928. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. 843-847. XXX. 1974. În: „Acta Muzei Napocensis”. 1979.D. 1993. În: „Convorbiri literare”. Extras. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. Alexandru. 707. Iaşi. 1978. x x x Kronstadt. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 267-272. Jude. Hopârtan. 1981. Iftimi. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. Jude. În: „Acta Muzei Napocensis”. 709. Lepădatu. XI. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. 1140-1142 + 2 ilustr. 705. x x x Kronstadt. 691-697. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. În: „Acta Muzei Napocensis”. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. 152154. 107 . 423-432. p. p. N. 711. 1906 (decembrie) p. Maria şi Magdalena. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. 1907. În: „Acta Musei Napocensis”. 509-511. Jude. 1-3. Vechea stemă a oraşului Buzău. Dimitrie Gh. 1928.

Lucas Joseph. În: Materiale de istorie şi muzeografie. XV. I. X. 397-421. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. Das Kronstädter Wappen. p. 722. Mănescu. În: Clio. 715. 121-122. 180-190. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. IX. 193216. 108 . [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. Augustin. Das Kronstädter Stadt – Wappen. 721. 53-54. 720. 4. p. 718. În: „Biharea”. p. Kronstadt. 195209. Nr. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 1807. 716. Bd. 1857. 1981. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. Gemuth und Vaterlandskunde. 16-21. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. În: „Crisia". O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. Gheorghe. Ioan. Mudura. 714. 2. 717. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. [Les antiquités de Baia]. 1969. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Alexandru. 1. În: Blätter für Geist. Nemeti. 1805. p. Lepădatu. Mihai. p. III (1996). Marienburg.Bibliografia heraldicii româneşti 713. N. Lucas Joseph. 1977. I. p. 9-12. p. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. 719. Mihalca. Niculăescu. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. Mudura. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). Bd. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. II (1993). 31-32. În: „Marmaţia”. Marienburg. 1985. p. F. În: „Aradul cultural”. Mureşan. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. p. Gheorghe. Antichităţile de la Baia. 1. 1909 (aprilie-iunie).

87-93. Goleşti. 223-238. K. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. III. ilustr. Oredi. 724. nr. p. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. Mutus amor civium.XIX-e siècles]. 73. IV (1970). În: Acta Musei Porolisensis. 4. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. 1. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. 106-122. p. [Le village dans les sources sigillaires]. nr. Ionel. [Les sceaux des villes minières]. p. 1906. nr. Maria. Satul în izvoare sigilare. Oszóczki.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. Popescu. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. 1992-1993. 45 p. Bucureşti. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. În: „Magazin istoric”. p. 1991. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. IV. Polay. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. 205-207. Penea. [Villes et cités de Transylvanie]. Andrei. Marinela Cristina şi Băjan. p. 8. 725. Oszóczki. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. 730. În: Satu Mare. 1943. K. IX-XI. 142-149. Reghinul Săsesc. LIII (1971). p. XIX. Sigiliile de oraşe miniere. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. Studii şi comunicări. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. 109 . În: Klis. Petrişor. Casa Şcoalelor. Radovici. 727. 729. 726. 1995. Mihai. Johann. 127-129. 728. Elemér. 1980. 1987. p. 723.

Arz von. G. Reichenauer von. Nr.. 1903. Das Wappen von Kronstadt. nr. În: Kolozsavár Szemle. 1898. 1928. 1906. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. 734. Sebestyén de Keöpeczi. Albert. Friederich. C. Nagybánya város XIV századi pecsétei. XVI-XVII). Arz von. În: „Turul”. 738. În: Koloszvár Szmele. Stenner. 281-284. Gyula şi Csáki. Das Wappen von Kronstadt. 13. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 733. p. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". LXI. XXXVII. p. Schönherr. 1906. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. 1944. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Elemer. Csergheö von. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. Nürnberg. p. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. Stadt 739.Bibliografia heraldicii româneşti 731. O. 11. 8. Ed. p. Sebestyén. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. Sacerdoţeanu. În: colecţia J. Straussenburg. Albert. Iosef. 11-28 + 19 ilustr. 49-50. 119-132 + 7 ilustr. LI. XIX (1962). Aurelian. 1940. Iosef. Sibiu. p. Iosef.. 732. 735. 1944. 212 p. Raichenau. 1097-1100. ibidem. Sibiu. Sibiu. Straussenburg. 110 . Iosef. 152-154. În: „Kronstädter Zeitung”. Das Wappen der Kronstadt. [Le blason de la ville Cluj]. p. Bárczay von. Kolozsvár Cimere. Sebestyén. Adel von Siebenbürgen. În: „Glasul Bisericii”. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. nr. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Sebestyén de Keöpeczi. 1-12. a Olteniei. 1938. 12. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 293 p. XXIV. ilustr. IV. p. Theill XII. 740. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. V. Das Wappen der Stadt Kronstadt. 737. stema unită). Heft. 736. 266-267.

nr. X. LIII. 1 tab. p. p. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. caiet 1-4. 13p + 1 tab. p.. seria II. Tabac. Zur Klärung der Meinungen. 4 (limba română şi rusă). Sect. În: Timpul. Endre. 1931. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. 742. Notiţă istorică. András Mihály. t. 332-335. p. district de Neamţ. [Le sceau du bourg de Piatra. p. „Korunk”. Silviu. Republica Moldova. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. Straussenburg. 1995. LIII. p. Das Wappen von Hermannstadt. raionul Floreşti). Straussenburg. + ilustr. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Szentkatolnai Bakk. 1931. Aranyosgvéres cimerváltozatai. În: „Analele Academiei Române”. Arz von. 201-210 + 1 tab. 83-100. 2. 1-11. p. p. 747. 744. XXII. În: „Turul”. p. Albert. Extras Hermannstadt. 9 septembrie. 746. Sibiu. 235-243. Arz von. Mem. 1930. 1930. IX (1966). În: Muzeul Naţional. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. XLII (1983). 745. 201-210. Albert. Floreşti. Straussenburg. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. Sibiu. 1887/1888.Maria Dogaru 741. Extras. Ungureanu. Sibiu. 10 p. Vizaksa város Cimere és pecsétei. 749. + 7 ilustr. 4. Notice historique]. Ist. 748. nr. Das Wappen von Hermannstadt. 1 tab. Tabac. V. Extras. Gh. 13.A. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. 111 . Urechia. 53-54.. Székely. 1889. 743. Das Wappen von Kronstadt. Braşov. În: „Revista Arhivelor”. Arz von. Bucureşti. Bucureşti. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. 1904. 7 ilustr. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). Albert. 1997. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. Silviu Andrieş. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1944.

p. nr. 758. nr. 112 . 1878. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. 1966. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 84-85. 1957. Ilie. Vârtosu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. 123-129. 756. V. Zimmermann. p. Vârtosu. Sibiu.Bibliografia heraldicii româneşti 750. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. p. 753. p. Bucureştii şi sigilografia. nr. Sibiu. Dolj). Zimmermann. [Le sceau partagé du village Arcesti. I. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. 131-155. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. 107-110 : 116-121. Viorica. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. [Bucarest et la sigillographie]. 2. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. nr. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. F. Sibiu. Zimmermann. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1878. Emil. (1974). Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. Emil. 1882. 111-114. XVII. 1. 751. Franz. 4. p. 9. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Istorie. p. În: Studii vâlcene. 1. 1956. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 755. nr. 757. Muzee. 1 pl. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. Franz. 357-366. Emil. 752. ilustr. p. Franz. 5. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. 754. Vulpe. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Vârtosu. IV. Zimmermann. XXIII (1986). 1883. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). 338-346. 97-98. 2. În: Materiale de istorie şi muzeografie. p. Ursu. district Dolj].

nr. [La pétition du 11 juin 1861. Valerian L. În: „Apulum”. 762. 355-360. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. În: Acta Musei Napocensis. Dan şi Dogaru. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 .XII.. Adrian. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. III 1966. Petiţia de la 11 iunie 1861. Lia şi Bătrâna. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. p. 197-211. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. 213-228. În: Cercetări numismatice. 761. 318-324. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. 764. Maria. 760. Magdalena. p. p. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. Bătrâna. 1967. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. Bartsch Ferdinand. 3. 763. 1983. 1985. Berindei. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. În: „Revista Arhivelor”. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. Bunta. Iorga”. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. Talerul de aur al lui Nicoară. Magdalena. p. Le Comité pour la subscription et son cachet]. Bunta. LVIII (1981). Ciofu. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. V. VI.

XXXI (1978). XVIII. 55-61. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). p. Maria. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. În: Ziridava. 461-468. În: „Revista Muzeelor”. p. Culică. 679-685. nr. Dogaru. p. p. 124-128. Teodora Speranţa. 411-415. IX (1972). 769. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État].Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. Cojocărescu. Maria. L. Nr. 1962. 5. p. Maria. 124128. Vasile. Augustin. Muzee. 765. 768. nr. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. 4. LXX-LXXIV (1976-1980). Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. 1993. XXVI (1989). 51-55. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. p. 767. 770. În: „Revista de istorie”. p. LXX-LXXIV (1976-1980). Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). nr. Dogaru. Vol. Dascal. nr. 6. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 114 . 1971. 348 + ilustr. Diaconescu. 771. 766. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. 4. În: „Filatelia”. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. 3-4. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. al XIX-lea). În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. 551-555. Dengel. p. nr. Natalia şi Mureşan. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota.

Muzee. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. Maria şi Demşa. judeţul Arad. XIX. Dogaru. 553-556. p.10. 1978. p. 406-407. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. Maria. 129-136. Maria. nr. p. În: Mehedinţi. p. 115 . Dogaru. p. p. Embleme individualizând instituţii culturale. [Sources héraldiques de type naval].D. 773. Heraldica contemporană. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Crisia”. Maria. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. 1985. Drobeta Turnu Severin. Dogaru. nr. O mărturie insignologică de la Marea Unire. p.Maria Dogaru 772. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. 211-216. Dogaru. nr. Augustin. Maria şi Mureşan. 68-73. istorie şi cultură. Dogaru. 779. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. 7. [Héraldique contemporaine. Xenopol”. 1989. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. 775. 777. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. Muzee. Maria. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. département d'Arad]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. p. XIX (1982). LXVII (1980). În: „Revista Arhivelor”. 6-7. 46-49. 778. 774. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. Muzee. XIX-XX). XXV (1988). XIX (1982). XVI (1979). 2. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Dogaru. Maria. Maria. Izvoare heraldice de tip naval. 2. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. Dogaru. Muzeul judeţean Călăraşi. Dan. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. 776. 435-438.

Simbolurile Ministerului de Interne. 4. 786. 345 p. 1974. 18. Nr. 233-241. 781. Dogaru. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. p. Primele hărţi. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. Kiriac. 303-314. 783. p. 53 ilustr. Kiriac. 108-109. 1979. 10. Serie nouă. Satu Mare. 1995. În: Arhiva Românească. Maria. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). ale târgurilor. 1980. 1997. Dragomir. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Edit. Dogaru. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". 2. Bujorel. Dragomir. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. 5-11. În: „Filatelia”. p. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. fasc. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. 785. 1. Baia Sprie. 1999. Nr. Kiriac. Tom. Maria.33. Baia Mare. Dogaru. 784. În: „Hrisovul”. 782. În: „Pro Patria”. 1996. cultul romano-catolic şi cultul reformat). Dragomir. Maria. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. p. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. I. 116 . [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. Dulgău. The Earliest Romanian Quarantine.Bibliografia heraldicii româneşti 780. În: „The American Philatelist”. p. În: „Filatelia". 3-4. Date târzii şi timpurii. II. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Seals and Cachets. Muzeului Sătmărean.

[L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. Albert. Emil şi Hojbotă. 10. În: vol. p. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. În: „Arhiva Genealogică”.und Landeskunde. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. Ittu. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. L. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Revista Arhivelor”. nr. Guy Marica. XXX. Ştefan Pascu. Figura aurarului în sigilografie. Petru. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. 451-458. p. 790. 437-445. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. p. În: Forschungen zur Volks . În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. 792. 793. p. Laurenţiu. Pavel Mircea şi Ene. nr. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. Iordache.Maria Dogaru 787. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. În: „Aluta”. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. IV-XIII. prof. 72-81. V. 46-47. 789. vol. p. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. XXIV (1987). nr. 117 . Eichhorn. XX (1983). nr. IV (IX) (1997). 6. 791. Emandi. Florea. Muzee. 2. Stelian Gh. XII 1969. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. Incze. 794. VI-VII (1974-1975). [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. p. Omagiul acad. 1990-1991. Cluj. Muzee. 113-141. p. 220-231. Constantin. 788. p. 1-2. 4. Siebenbürgische Zunftsiegel. Sub semnul lui Clio. LXII (1985). 60-61. Proiect de statut.

Nr. 42-43.XIX-e siècles]. 39-42. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. p. 118 . Dănuţ. p. Augustin şi Grozi. p. 2. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. Morărescu. În: Cântarea României. p. 11-12. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Ivănuş. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. 3-4. 1980. 797. Muzee. 798. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. VII. p. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . Mureşan. 796. Maria Magdalena. LXXXVIII (1970). p. 799. 4 (aprilie 1940). Livia. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. 8-20. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). 1984. nr. Jude. Muzee. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. 785-786. Flaminiu. 3. Lenghel. p. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. 1983. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. VII (1970). Liţiu. 802. Alexandru. Dragoş. Mârţiu. În: „Biblioteca”. Morărescu. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 61-70. 801. 800. În: „Revista Muzeelor”. XXX (1993) nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Cluj. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. Gheorghe. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839).Bibliografia heraldicii româneşti 795. nr. nr. 5. mai. 1228-1232. XXVI (1989). Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. Dragoş. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. Nr. 436-437. În: „Clujul medical".

415-417. Doina. 806. [Les estampilles des offices et des services postaux]. În: „Mitropolia Olteniei”. Dumitru. Suceava. IV. nr. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. 187-198. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier".). Mureşan. 347-350. În: „Drobeta”. 4-6. Constantin. În: Acta Musei Napocensis. păstrat în Polonia. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. Ion. Năglar.). 292-293. p. IX (1966). [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). 1996. 810. p. 6-7. XV).Maria Dogaru 803. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. Tudor şi Grigorescu. ilustr. Lucian. grand vornic]. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. Augustin. Galaţi. XXXIII (1981). Olimpia. IV. Tecuci etc. p. 187-192. 807. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. p. al lui Toma. logofătul lui Ştefan cel Mare. p. În: „Valahica”.(1967). XIX-XX. 1980. 1. p. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. Passalega. În: „Filatelia”. În: „Revista Arhivelor”. 804. 809. nr. nr. 808. 805. moldave. Regleanu. 1971. 119-122 (fig. Nr. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. Arad. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. Rezachevici. IV. Penescu. Popescu. M. În: „Ziridava”. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. Rătoi. p. 1973. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. conservé en Pologne et 119 . 2.

secolul XVII). 1981. 1995. Filofteia. Iaşi. [Contributions à l'histoire des Băleni. În: „Romanoslavica”. Rînziş. În: „Revista Arhivelor”. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine].D. grand vornic]. 1. Valeriu. nr. adressé aux marchands de Braşov]. XXIV (1987). X.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. logothète d'Etienne le Grand]. În: „Revista Muzeelor”. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. 65-66. Sacerdoţeanu. Xenopol”. Muzeul Câmpulung Muscel. 405-455. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. 4. VIII (1971). 813. În: Caietul Seminarului special . 3. 325-334. nr. Rînziş. Rînziş. 814. Valachie. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. 1987. Aurelian. 815. 1964. Aurelian. Sacerdoţeanu. p. 328-332. Universităţii Bucureşti. p.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Filofteia. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. 340-347. ilustr. p. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. 812. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. p. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. Filofteia. Edit. 149-152. p. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. Muzeul Câmpulung Muscel. vol. În: Studii şi comunicări. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. p. 811. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. 101. XVII-e siècle]. 120 . LXI (1984). În: Studii şi comunicări. Le sceau du boyard Ivasco. ilustr. 816. p. [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. Rusu. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. Contribuţii la istoria Bălenilor.

). Ştefănescu. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. 1998. XXVIII. 823. p. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. 73-90. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. lista membrilor. p. 1. XVII. 4. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. Sporea. 1971. nr. În: Acta Musei Napocensis. X (1967). 1980. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. ilustr. [Du passé des villages de la région de Săcele. 457-477. joi 25 noiembrie. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. p. bibliografie românească şi internaţională etc. XI (1971). p.Maria Dogaru 817. p. p. O ştampilă comercială inedită. 509-510. 821. Braşov. nr. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. 1. Radu. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. 819. Heft 1-2. 818. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. Bucureşti. [Une estampille commerciale inédite]. 121 . 820. nr. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. Şvarţ Kara. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. x x x Societatea Română de Vexilologie. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. 58-62. Keöpeczi Iosef. Din trecutul satelor săcelene. Mihail. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. 35-55. În: „Cumidava”. (Se cuprind statutul. nr. Corina. 8361. 1938. terminologia de bază. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. XII. Zottu Tzigara. Sebestyén. Iţic. 1979-1980. Nicolae. 2 + ilustr. Braşov. 822. Marcel şi Nistor. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. Sturdza Săuceşti. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. În: „Revista Arhivelor”. În: „Drum nou”. descriere şi reprezentare). [La societe Roumaine de vexillologie]. Ştefănescu.

Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 830. 2. Emil. Trâmbaciu. nr. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. Bucureşti. p. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. Vârtosu. Memoriile secţiei literare. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). XIX (1982). Andrei. p 54-57. II. A Brassai ötvösség története. 1. Gyàrjás. 15 p. Trausch. p. 7-8. 1912. 827. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. p. 83-106. Anton şi Potocki. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. 19-20. p. O. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. le gendre du Petru Şchiopul]. Seria III. Muzee. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). IV. În: „Analele Academiei Române”. În: „Artă şi arheologie”. nr. În: „Magazin für Geschichte. 123-124. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . 44-46. Veress. 75. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. planşa II e. p. Emil. Extras. Tafrali. p. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. În: „Hrisovul”. fascic. Caiet I. Ştefan. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. 203-216. Braşov. 1942.. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. ilustr. vol. 831. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. III. I (1937). 828. ilustr. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. Tihamér. ilustr. Andrei. 1942.Bibliografia heraldicii româneşti 824. Velcu. 826. Tomul V. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). 166168. ginerele lui Petru Şchiopul. Ghica]. 1852. Joseph. 1931-1932. Bucureşti. 1931. Vârtosu. 825. 829. Braşov. Geschichte des Burzenländer Capitels. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. ilustr.

p. 834. 835. 121-127. Emil. [Sceaux des corporations bucarestoises]. În: „Ziridava”. 1. În: „Revista Muzeelor”. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. Zdroba. Nr. ilustr. ilustr.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. II. 107-112. 1786-1829. Sigilii cu însemnele dregătoriei. 1971. Mircea. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. Mircea. În: Studii şi cercetări istorice medievale. 2. p. 832. nr. 123 . Sigilii de breaslă din judeţul Arad. II (1965). 1960. Sigilii de corporaţii bucureştene. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. Zdroba. p. Vârtosu. 152-159. 347-374. 1786-1829]. Ţara Românească. nr. p. III-IV. I (1950). Emil. În: „Marmaţia”. p. Mircea şi Barbu. În: Studii şi cercetări numismatice. 833. Vârtosu. 140-180. 1974. III.

XIV (1976). În: „Magazin istoric”. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. 651-652. 352 + IV p. XCIX (1981). 7-9. 1 (10). Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. Cernovodeanu. Maria. 840.. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. STEME ECLEZIASTICE 836. Petru Movilă. p. În: curs de publicare. Ghenadie. ilustr. Enăceanu. 124 . 11-13 + 6 ilustr. XXXII (1980). Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. Dogaru. 962-968 + 4 pl. 357-361. p. 3-4. În: „Revue des études sud-est européennes”. Heraldica bisericească în Ţările Române. 837. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. nr. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). În: „Biserica Ortodoxă Română”. Dan. Maria. p. p. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. (Stema acestui demnitar religios). 7-8 (iulie-august). Bucureşti. V. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 1884. XCIII (1975). nr. În: „Mitropolia Olteniei”. 839. Maria. p..XIII. II (1968). Corneliu. 317-323. 841. Albu. ian. 838. Cernătescu. 842. nr. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. nr. Dogaru. nr 2. Dogaru.

846. XXVI. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. baron de Saguna. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. În: „Mitropolia Banatului”. 844. 5-6. p. Bucureşti. 1910. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). D. Mem. nr. 1827-1910]. 1-8 + ilustr. În: „Glasul Bisericii”. În: „Analele Academiei Române”. Karadja. XLVI (1987). 1909. p. Edit. pl. Ieremia B. + 10 f. nr. şi Polga.Maria Dogaru 843. p. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. Sect. Metzulescu. t. Consistoriul Mitropolitan. Grămadă. Filitti. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). XXXV (1985). p. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. 845. Bucureşti. Constantin. baron de Saguna. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. 849. 544. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. mem. 125 . p. 305-315 + ilustr. seria III. nr. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. Ist. 116-124. 6. 848. Lupaş. 1944. Extras. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours.. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. ilustr. 335-337. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. 3-4. 1939. 847. [Le Métropolite André. Nicolae. Sibiu. 20. Ghiţă. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. În: „Glasul Bisericii”.. ilustr. Fabian M. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. Ioan. 10 p. Ionescu Gion. XIX (1960). 6. p. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. Ioan. Stelian. În: „Glasul Bucovinei”. Mitropolitul Andrei. Cernăuţi.

Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). 4 p. 853. În: Studii şi cercetări de numismatică. XXI (1962). 1995-1996. p. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. 123-144. [Le Sceau de la Monastère Vad]. [Un blason de Costandie Filitti. 856. episcop de Buzău. Metzulescu. (Reprezentarea Sf. 852. p. VII. 121-123. La signification de quelques représentations et symboles]. 857. 5-6. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. Metzulescu. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). 131-134. Georges et le dragon”]. I-II. 854. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. Stelian. p. Sabău. nr. Petre Ş. Filiala Cluj-Napoca. În: „Glasul Bisericii”. În: „Mitropolia Banatului”. Victoria. 280-306. Al. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . Metzulescu. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. archevêque de Buzău]. Porumb. nr. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. XX (1961). 1-3. O stemă a lui Costandie Filitti. 1116-1142 + ilustr. II. Marius. Bucureşti. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Năsturel. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 3-4. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. Genealogie şi Sigilografie”. nr. + ilustr. Stelian. 439-440 + ilustr. În: „Glasul Bisericii„. Stelian şi Dănilă. Stelian.Bibliografia heraldicii româneşti 850. Reprezentarea „Sf. Lucaci Ioan. Academia Română. În: "Glasul Bisericii". 1958. 543-557. XXI (1962). Gheorghe şi dragonul”. 1980. 1958. Erminiile în arta creştină medievală europeană. nr. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. 851. Din simbolurile artei plastice creştine. Extras. + 5 pl. 11-12. XV (1965). Metzulescu. La réprezentation „St. 855. Popeea. p. p. Sigiliul Mănăstirii Vadului. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine.

Aurelian. Dimitrie. În: „Glasul Bisericii”. nr. p. [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. [Antim Ivireanu. bibliotécaire et imprimeur]. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu].Maria Dogaru paroissiales du Banat]. 1-3. În: „Mitropolia Banatului”. 9-10. Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 223-224. nr. 838-841. XXIII (1964). bibliotecar. 861. 7-12. p. Antim Ivireanu arhivist. 862-890. 4. 858. 3-4. XVIII (1959). VIII (XCCII) 1997. Aurelian. 859. nr. 135-145. În: „Altarul Banatului”. (Steme de mitropoliţi). În: „Mitropolia Olteniei”. 542-585. şi tipograf. Sacerdoţeanu. nr. 77-83. XXXVI (1986). nr. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). 860. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. XXII (1963). p. p. În: „Glasul Bisericii”. 9-10. 127 . p. ilustr. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. Sacerdoţeanu. Aurelian. Stoi. XVIII (1966). p. Sacerdoţeanu. archiviste. nr.

de Roumanie]. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . 1927.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. 863. Inele sigilare inedite din sec. p. Anton Manea. III. Sturdza şi Moruzi). nr. 128 . Liège. Gheorghe. nr. pl. 67-87 şi 94. 68-69 (mai-iunie). Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. nr. 7. Étude et documents. 864. Gagrim. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. 31. Cristina. p. 29 mai . XIX + 233 p. România. 1980. În: Din trecutul nostru. [L`héraldique de Bessarabie]. Ferdinand. + 2 f. Cernăuţi. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. nr. Studiu şi documente. 205-213. În: Cercetări numismatice. p. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. 866. VII (1939). 1973. ibidem. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [La famille Onciu. Bălan. Cu blazonul familiei Onciu. Braga (Portugalia).XIV. p.2 juin. Gheorghe. ibidem. 36-39 (septembrie-decembrie). Teodor. + 3 tab. Heraldica basarabeană. 865. Bezviconi.S. (Stema familiei Hâncu). III-IV(1936). (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. Boerii Hâncu. Familia Onciu. 1972. Bartsch. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. 1 (octombrie). 64-67 (ianuarie-aprilie). nr. I (1933). [Les boyards Hâncu].S. În: „Glasul Bucovinei”. Bezviconi. În: Din trecutul nostru.

p. p. Gheorghe. Donici. Paul. (Stemele familiilor Cantacuzino. 1940-1943. Bezviconi. Gheorghe. p. II (1935). Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. Tufescu etc. Arhondologia Basarabiei II. Basarabă ot Greci. nr. Binder. nr. 73 (octombrie). Bezviconi. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 17-20. 52. Bezviconi. Bezviconi. Vol. Cazimir. Bezviconi. 28-30. Boierii Stamati. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). II (1934-1935). În: Din trecutul nostru.) 869. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. 1-4 şi 4758. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). III (1935). Gheorghe şi Gore. 46-49 (iulie-octombrie). 868. 129 . III. Keşco. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. nr. Ralli-Arbure. Kalmuţki. 22-118. 874. (Familiile Kazimir. II. nr. III (1936). 872. Paul. Gheorghe. [Les boyards Stamati. (Stemele familiilor Stamati. 870. În: Din trecutul nostru. 320 p. 1-18. Bucureşti. p. 871. Gheorghe. Gagrim. Gheorghe. 1980. Basarabă ot Greci]. nr. Sturdza. Familia Krupenschi în Basarabia. În: Din trecutul nostru. Gheorghe. 15-16 (decembrie-ianuarie). Bucureşti. 873. IV-V (1937). 345 p. Stroiescu). VII (1939). nr. Rali. Arhondologia Basarabiei. Bezviconi. 48-61. Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. 22-29. I. p. I-II. În: Din trecutul nostru. În: Din trecutul nostru. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie].Maria Dogaru 867. II. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. Stroescu. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. p. 7-10. 21-24. Bezviconi. În: Din trecutul nostru. Coroi. Figuri şi umbre din nordul Moldovei..

Române. [La généalogie de la 130 . Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. Cantacuzino. 757 p. În: „Buciumul”. Paris. George. „Revue roumain d’histoire”. 882. 878. Les Mauroyeni. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. Cornelia. Blancard. Bucureşti. p. ilustr. Monografia familiei Mocioni. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. 121123. facsimiles. p. IV. 879. Théodore. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . 923 p. 1939.Bibliografia heraldicii româneşti 875. XV. cartes-etc. 1893. 881. 25-157. Mihai. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). Botiş. Teodor. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. de la Turquie et de la Roumanie. Genealogia Cantacuzinilor. Paul. Théodore. 876. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). Tom. nr. 23 (20) martie. LXVII-LXIX (1973-1975). p. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). Un vechi sigiliu cantacuzinesc. nr. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. 591. Binder. Bodea. portraits. Genealogia familiei Cantacuzinilor. fac-similés. 880. (13 noiembrie). aprilie-iunie. nr. I-II. 4. cartes. p. [La monographie de la famille Mocioni]. 1909. Orné de portraits. XXVII (1988). Flammarion. Cezar. 390-391. p. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. Ernest Leroux. Buzdugan. Bolliac. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. 231-233. + 35 pl. I (1863). Paris.P. Les Mauroyeni. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 473-476.1658). Blancard. Ilustr. 877. 1965. p. Illustré de nombreuses gravures. 301-314.

Bucureşti. Dan. Madrid. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". 7 p. 1970-1971. p. p. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. p. Bucureşti. Cernovodeanu. Dan. Cernovodeanu. Dan. Cernovodeanu. [La généalogie de la famille Cârlova]. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. XVI-XIX). Extras. Cârlova. 1939. Freiburg in Bresgau. 883. 887. IV. + 5 ilustr. Viena. nr. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1973. p. Atena. 2. XLII (1973). 1972. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . În: „Buletinul Bibliotecii Române”. XXX (1982). Ioan. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. 39-40 + 3 ilustr. p. 589-595. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. + 3 ilustr. 14-19 septembre 1970. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). tom. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). 1998. II. 769-781. Cernovodeanu. nr. 886. Cernovodeanu. Vol. 1902. 131 . (Stemele familiei menţionate). [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. + 3 tab. 1971. 2 p. 1. 885. 888. Genealogia familiei Cârlova.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. 1983. Nobleza y Armes. 884. Bălceşti pe Topolog. Bucureşti. 221-232. p. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. 118-133. 48 p + 22 pl. Extras. X (XIV). Vol. 562 p.XVIe XIXe siècles]. Viena. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. 174 (septembrie-octombrie). 889. Dan. Dan. XI. Sur les boyards roumains. 673-679 + 5 ilustr. Dan. Un sigiliu paşoptist inedit. Cernovodeanu.

694695 ilustr.d. p. „Revue d`études sud est européene”. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. Maria. Corneliu. Dogaru. În: „Revista de istorie”. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. 895. Maria. 694-695 ilustr. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). nr. [Le sceau de Ioniţă. Sigiliul lui Ioniţă. 729-741. 896. Bucureşti. I (1995). Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). p. 1900.Bibliografia heraldicii româneşti 890. 375-378. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. În: „Transilvania”. Costin. 891. [Le sceau d'Avram Iancu]. În: Arhiva Românească. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. 894. În: „Mitropolia Olteniei”. inedit. XXXIII. nr. XXXIII (1981). 4. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. Dogaru. Dima Drăgan. [Un sceau personnel. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. Constantin. 2. p. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. nr. 4. Maria. Miron. 7-9. 893. 132 . XXXIV (1981). 4. Dogaru. nr. p. 271-280. Deca. 80-90. Maria. Un sigiliu personal. În: „Revista Arhivelor”. p. În: „Revista Arhivelor”. 897. Sigiliul lui Avram Iancu. f. p. Dogaru. p. nr. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. XLIX (1972). X (1972). Pliant cu stema în culori. 217-219. inédit. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. 892. XLIX (1972).

Maria. Maria. Dimitrie. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Augustin. 3-4. 54-59. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 902. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. 1989. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. efigii pe sigilii şi medalii. În: „Mitropolia Olteniei”. 395-403. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. p. Dogaru. p. LXIX (1990). În: „Revista Arhivelor”. 2. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. Genealogia şi arhivistica. Mureşan. Arad. Maria. 903. 904. În: „Hrisovul”. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. Bucureşti. Maria şi Berciu Drăghicescu. 2. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. [L`Héraldique au service de la recherche historique. leurs effigies sur sceaux et médailles]. 115-130. III. Radu Ion. Seria nouă. Dogaru. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. Ioan. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. Stoi. Sf. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. Maria şi Mircea. În: „Ziridava”. 1998. 901. nr. Heraldica în slujba cercetării istorice. Maria şi Dragomir. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Maria. 221-232. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. p. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. Popovici. 899. Dogaru. Dogaru. 206-221. nr.Maria Dogaru 898. Opuscula Numismatica. LXIX (1990). p. p. 7-9. Dogaru. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. Dogaru. Maria. [St. Muzee. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. 6 ilustr. nr. 204-215. 900. XXXIII (1981). Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. XIX-XX. XXVII (1990). În: „Revista Arhivelor”. p. Adina. 1996. 379-380. 133 . [La généalogie et l'archivistique. Dogaru. p. nr.

XVI (1978). 910. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. În: Cercetări Numismatice. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. nr. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). Roumanie]. În: „Hrisovul”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dumitrescu. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. Nicolae. Emil. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. 906. Emil. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. II. În: „Hrisovul”. 908. 1999. Maria. p. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. Dumitrescu. p. p.Bibliografia heraldicii româneşti 905. întocmită de. IV-V. 205-216.S. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. I. 1996. Alexandru Al. 21 + ilustr. 909. 113-128. Anul XIV (1977). sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. Serie nouă. 907.S. Dogaru. p. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. 183-192. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. Maria. Fălcoianu. 1977. Edroiu. Muzee.. Dogaru. [L`arbre généalogique de la famille 134 . 911. Maria. În: curs de publicare. România. În: Acta musei Napocensis. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. 311-313 + 3 ilustr. Semnificaţia stemei familiei Magheru. Dragomir. 3. Seria nouă.. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726).

LI. 10 + 43 p. 1 fl. 1889. Amedée. Cernăuţi. Institutul Albinei. Iaşii.1 tab. 8 f. Costin. Fick. Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. Foras.G. p. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. Amedée. Amedée. (Este reprodusă stema color). 135 . Observation sur les nomn. + 7 f. de către principele Mihail Apafi). concedată fraţilor Ilie. (Heraldica familiei Brâncoveanu. 1 tab. Ioan C. 914. În: „Revista Arhivelor”. Chiriac şi Teodor Sturdza).pl.]. 912. 362 p. des familles noble alliées. Autorités historiques. [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. 1929. les charges. Foras. 916. 917. din 1679. An LXXI (1994).Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. 103-120. 1904. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. Foras. XXXVI. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. Gheorghe). . J. vol.. Arborele genealogic al familiei Flondor. 1925. Paris. 1842. Flondor. les titres. Carol Göbl. 913. Filitti. (Se prezintă şi stema familiei). le blason. Geneva. (Stema familiei Sturdza. 13 tab. 915. 3 ilustr. Nicolae. 12 p. Feneşan. Bucureşti.. 10 pl. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . 1919. 1652).

XXVI-XXX (1989-1993). 921. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. Album heraldic. Cosmin.40. 919. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. 1918. Groza. 36-37. 131-133. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. 923. 427 + 53 ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. Cristache. XXII (1988). ilustr. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. Ştefan. În: Studii şi comunicări. Gorjanu Popa. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: „Magazin istoric”. Liviu. Alba-Iulia. nr. nr. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. 121-123. Steme boiereşti din România. nr 2. nr. p. [Une hypothèse héraldique]. IV. p. 924. 10. Arheologie-istorie. 294-298 + 3 ilustr. Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. Hagi Mosco.Bibliografia heraldicii româneşti 918. [Un intéressant sceau de notre collection]. (Stema familiei Bălăceanu). LXVII-LXIX. 925. Vol. Gheorghe. 1 + 10 pl. Grecianu. Muzeul Câmpulung-Muscel. Bucureşti. Radu şi Guboglu. p. 1987. 1973-1975. 157-158. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. Emanuel. Grecianu. 591598. 136 . În: Acta Muzei Napocensis. Bucureşti. 37. Cristache. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. 421-422. p. Gheorghe. Gheorghe. Mihail. 1913. LXXXVII-LXXXIX 19831985. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Cristache. I. I. [Armoiries des boyards de Roumanie]. 922. O ipoteză heraldică. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. 920. p. p. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. 1995.

Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. Historique et généalogies]. 1-2. LIII + 595 p. p. 934. ilustr. 49 pl. nr. 2. 2. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. Istorii şi genealogii. 931. Evoluţia stemei Filipeştilor. [Les familles boyardes roumaines. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. p. f. 2 tab. II (VII) (1995).d. nr. 101-110. 291-303. Kovács. XIX (1982). [Sceaux des princesses de la Moldavie]. Ionescu Gion. 6-7. 58-60. p. 95-98. 46-50. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Jahrhundert). Rodolphe Em. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. Muzee. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. Bucureşti. 928. XXVII (1990). Paris. 2.-16. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Revista Muzeelor”. f. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. Marin. D. Familiile boiereşti române. p. Sorin Gh. VI (1969). Iftimi. p. În: „Arhiva Genealogică”. Rodolphe Em. Ionescu Gion. Octavian George. 933. 932. (Sunt descrise diferite steme de familie). 1981. 927. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. Bruxelles.d. Edit. 929. Napoli. În: „Oltenia”. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. Ittu. nr. p. Minerva. 147-152. Muzee. nr. nr. Gianini. 137 . Andrei. XXXVI (1993). [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. p. 930. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. 68 p. Lecca. Kretzulescu. 1899. Kretzulescu. 3. Iordache. Constantin. D. nr. Fr.Maria Dogaru 926.

Arte plastice. 7 tab. 75 f.. nr. t. 937.L. III (1969). 405-406.. 1927. pl. F. 62 p. I 1957. C. XXIX – XXXVI (1935-1942). 1 tab. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. J. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu].Bibliografia heraldicii româneşti 935. Mem. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Documente din secolele al XVI-lea . Bucureşti. I. Ştefan. 28-32. Göbl. 180-184. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. nr. Moisil. 83-90. partea a II-a. p. Al. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. adnotate şi publicate de. 1944. Extras F. 285-342 + 1 tab.. XLI. p. 80 şi 99 + ilustr. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. 8. VII mem. [Menus renseignements sigillographiques]. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). Meteş. Mărunţişuri sigilografice. T. Constantin. În: „Analele Academiei Române”. Mano. Mareş. Sect. 938. Göbl. seria III. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). Bucureşti. p. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. nr. Moisil. p. 83-90. 58 p. 940. 1927.N.al XIX-lea privitoare la familia Mano. 10. Constantin Georges. 138 . şi Boga. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. Recueiles adnotés et publies]. [Un portrait du Miron Costin]. Minea. În: „Magazin istoric”. Un portret al lui Miron Costin. Constantin. 939. (Blazonul familiei Mano). 936. 168-173. XXIX-XXXVI (19351942). Edit. 1942. p. culese. Bucureşti. Bucureşti. 941. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. Mănescu. Göbl. 1907. XXXIV 1987. Extras. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. Ist.

37-71. [Données historiques concernant les familles 139 .. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). partea a II-a. P. p. Pandula. 947. An LXXIV (1997). Mureşan. (Stema familiei Cantacuzino). p. nr. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. 61-74. 1-3. p. În: „Revista Arhivelor”. Szent István Rend román tulaydonosai. p. 7. Năsturel.V. p. În: „Revista pentru istorie. Satu Mare.. [La famille Olănescu. Năsturel. Etienne]. Genealogia Năsturelilor. ilustr. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848].46-90. 943. Bucureşti. Familia Olănescu Notiţe şi documente. XII (1911). 77 p. 948. 215-217. [La généalogie des Năsturels]. P. Năsturel. XI (1910). nr. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. 1903.és a magyar királyi. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. arheologie şi filologie”. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. p. XVI (1922). Ioan. 210-234.V. 1997. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. În: Nobilimea românească din Transilvania. Puşcariu. 244-261. 944. (Blazonul acestei familii). partea I. XII (1908). nr. 1. nr. Date istorice privitoare la familiile nobile române. Olănescu. 81-119. 81-136.. 317-349. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. Albert Baer. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. Mária Terézia Rend . Bucureşti. 945. ilustr. p. 7-9. p. 4-6.Maria Dogaru 942. 282330 + ilustr. Notices et documents]. p. p. p.V. 1906. Katonai. 946. Attila A. Augustin. XIII (1912). Grigorie P. XV (1914). partea I-a. (Cu un rezumat în limba română).43. În: Literatura şi arta română. P. Bucureşti.

Însemne şi semnificaţii. Sigiliul lui Mihai Eminescu. par un Phanariote. 41. 2. Fişe nominale şi fotografii. Eugène. În: „Magazin Istoric”. 2 ed. 12 (108) din 16 martie. Întregiri. Rînziş.Maria. Filofteia. nr. Rizo-Rangabe. 10 (106) din 12 martie p. X + 160 p. Rînziş. 13. nr. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. 1904 + 261 illustr. 952. en Roumanie. 949. Généalogie et historique. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. 151 p. Tipariul tipografic arhidiecesan. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. 40. p. illustr. Racoviţă Cehan. [Sceaux de boyards Roumains]. en Russie et en Turquie. [Des portraits et des sceaux des princesses]. nr. nr. 950. Folfteia. Vol. 171-174. Données complémentaires. ca 140 . I-XVIII + 184 p. Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. În: „Magazin istoric”. + 6 pl. 955. Rînziş. Vlastos.Anastasia. Rizo-Rangabe. În: „Muzeul Naţional”. Bucureşti. 12. Emblèmes et significations]. Mihai. În: „Poliţia română”. XXIII (1989). (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). Filofteia. Filofteia. 1892. Rînziş. p. 13. 11 (107) din 19 martie. 1892-1895. 1982. II-IX + 416 p. Athènes. I-II. XXIII (1989). Duca Vodă . S. Sibiu. 2. Constantin Brâncoveanu . (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe).Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. 9 (105) din 5 martie 1992. p. 951. p. fiches nominales et photos]. Athènes.. p. Părtile I-II. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. Nr. 1942. + 4 tab. p. Eugène. VI. Genealogie şi istorie. 953. [Le sceau des Mihai Eminescu]. Însemne heraldice româneşti. 13. Familia Racoviţă Cehan. [La famille Racoviţă Cehan. 954. nr.

p. nr. 1930. [La famille Rosetti]. IX (1937). Vittorio. 141 . Rosetti. În: „Mitropolia Olteniei”. Wappenbriefe einiger Kronstädter. p. Sebestyén de Kopecs. VII (1922). nr. 798-818. Aurelian. 1 ilustr. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). + 4 tab. III. 959. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). În: „Ţara Bârsei”.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. 957. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. 192. Braşov. Dimitros Scarlatos. p. Josef. Atena. Extras. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. 1972. 214 + 1 ilustr. 956. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). 14 din 11 martie. (Familia Pavel Munyan alias Popa). p. O diplomă de înnobilare din Haţeg. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 958. fata lui Radu Şerban). Academiei Române. 962. p. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. Sacerdoţeanu. 296 p. Rosetti. I-II. Milano. 1944. Sacerdoţeanu. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. 134-140. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). 838-841. Aurelian. Edit. 1937. Radu. 40-52. 963. Soutzos. Braşov. Vol. Familia Rosetti. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Spretti. Radu. p. 9 p. 2. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. Enciclopedia storico nobiliare italiana. Bucureşti. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). 9-10 (1966). 1938-1940. În: "Flacăra". Josef. Vol. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. caiet 1-4. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. Sebestyén de Kopecs. 961. 960.

1913. nr. Ştefănescu. Nicolae. p. 969. Sturdza. 971. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. 2. În: Studia universitatis Vasile Goldis. Stoi. În: Ziridava. 967. 1969. 13-43. Mihai G. p. XIX-XX (1996). + 1 tab. Heraldică. 69-74. Série Beaux-Arts. + 128 ilustr. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. 3-4. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. Maria Magdalena. e XVII 1980. Dimitrie. şi Mănescu. VIII + 463 p. În: Calendarul Românesc. [Héraldique. IV. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. Dimitrie şi Duca de Cadar. Arad. 1. nr. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600).Bibliografia heraldicii româneşti 964. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. Marcel şi Nistor. 35-42. 965. Bd. Blazonul unei reputate familii româneşti. XXXVIII (1988). p. 339-342. nr. Tom. I (IV) (1994). Dimitrie. 966. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. Dimitrie. 81-87. Szekely. Arad. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. p. 970. p. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason].C. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. 1994. 142 . [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. XII. Stoi. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. Jean N. În: „Arhiva Genealogică”. p. 49-50. Nr. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. Alexandre A. 1992. p. Paris. Sturdza Săuceşti. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. Stoi. stema princiară a Mavrocordaţilor). (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. În: „Mitropolia Banatului". Stoi. 83-86 + 2 ilustr. 968. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche].

p. [Les armoiries de la famille Sturza]. Vornicescu. Ştefănescu Mihai. mem. Saul). 977. 6. 975. Lit. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. seria. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. p. În: „Revista Arhivelor”. Secţ. nr. Nicolae M. Vornicescu. Mem. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. XV (1981). Seria nouă. Nestor. p. XII (1969).d. 1931. 2 pl. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Năstase. 1. + ilustr. f. Armoiries des boyards de Roumaine]. 979. 14-15. 1995. reproducere pe coperta 1 şi 2. 9. Stema familiei Sturdza. III. Bucureşti. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. ilustr. Veress. t. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. 1931. În: "Analele Academiei Române". Ipsilanti). 354-374. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. În: „Ştiinţă şi tehnică”. În: „Magazin istoric". 974. XXXIII (1981). [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. [Histoire de grand serdar George Saul]. Extras. Nestor. În: „Magazin istoric”. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. Bucureşti. 10. nr. nr. Vlădescu. 4. V. (Stema marelui serdar Gh. 7-9. nr. p. Titu. Tonk. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). 978. Edit. ilustr. 83-106. Socec. 24 p. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). p. Andrei. Vornicescu. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). 976. Al. În: „Mitropolia Olteniei”.Maria Dogaru 972. 4 (1989). 13-32 + ilustr. 973. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . Nestor.

O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. Vornicescu.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. În: „Arhiva Genealogică”. 1982. la 25 ianuarie 1663. 981. XXVI (1915). În: „Almanahul estival – Luceafărul”. p. Bucureşti. Nestor. 1915. 13 p. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. Extras. 982. Pavel Gore. boieri moldoveni). XI (1925). [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi].3. Ştiri despre Costineşti. Iaşi.D. nr. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. În: „Revistă de istorie”.4 noiembrie 1829). 67-68. 25 p. 139-176. Sever. 3444. p. 1. 11 p. 144 . L’anneau de Tudor Vladimirescu]. [Les révélations d’un sceau. 986. ilustr. 4-6. + 6 pl. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . p. 873-881. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 1943. [Renseignements sur les Costins]. În: Omagiu prof. p. (Stema familiei menţionate). nr. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). p. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. A. Sever. Zotta. (Este descrisă stema acestei familii). 1981. Sever. Zotta. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). 984. 312 p. p. 7-9. Göbl. 1928. Revelaţiile unui sigiliu. Xenopol. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. Edit C. Zotta. Bucureşti. 980. Chişinău. 1638). 985. 70-76. Sever. Extras. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. Zotta. 79-84. Inelul lui Tudor Vladimirescu. nr. II (1913). Ioan Lupaş. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. principele Transilvaniei. Zotta. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. 983. 1943. Sever.

INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. Arbure. 1898. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. în secolul al XVII-lea. 67-114 + ilustr. Orhei. nr. Une visite à Curtea de Argeş]. Hotin). Gheorghe Rákoczi).Em. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. Bălţi. + 24 f. Arion. 1920. Zamfir C. Filipescu. O vizită la Curtea de Argeş. 990. Bender. + 1 tab. [Chronique historique.Gr. Cantacuzino.) p. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). XVIII/XIX.-sept. 1902. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. LI. Akerman. În: "Convorbiri literare". În: Studia bibliologica. p. 559-566. Bucureşti. Bucureşti. 988. Livia. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. Carol Göbl. 8-9 (aug.XV. 1969. + 4 h. 790 p. Edit. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. 989. Minerva. Bacâru. + ilustr. II. Bucureşti. Basarabia în secolul XIX. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău.pl. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Cronica istorică. Dinu C. 145 .

blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. 96-110. p. 994. p. 1973. 5 vol. cu stema acestei familii). Bucureşti.. 997. Bezviconi. Filipescu. Constanţa. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Blaremberg. nr.pl. 167. 1910. + 8 f. 570 p. 202 nr. + ilustr. III (1809-1830) Bucureşti. Livia. IX + 572 p. Bogdan. Em.). + ilustr. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. Bucureşti. Ex-libris-ul cu variante al lui G. p. 1944. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. Bianu Ioan. 21. mitropolitul Moldovei etc. Bacâru. Nerva. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. 1901. (L`ex-libris avec des variantes du G. [La bibliographie roumaine ancienne]. Semi-mileniul Chişinăului.Aaron. 7 iul. XXXV. nr. În: „Revista bibliotecilor".. 1912-1936. Bucureşti. VIII + 77 (780) p. însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti.Em. XXIII. tom. + ilustr. Ioan. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. steme judeţene. + ilustr. 428-430 + 6 ilustr. II. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . 247-253. Hodoş. Bacâru. 995. Bibliografia românească veche. În: „Convorbiri literare”. 1885. 992. p. + 1 f. II (1716-1808) Bucureşti. steme orăşeneşti. XIII + 372 (376) p.Bibliografia heraldicii româneşti 991. Nicolae. traduse şi rezumate din slavoneşte. p. 1936. IV (addenda et corrigenda). 808 p. 3). 993. 1903. I (1508-1716). (Despre ex-libri-urile lui G. + 2 f.Em. În: „Din trecutul nostru”. Filipescu. tom. BlajPetru Pavel . [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. Simonescu Dan. Tom. 31-34. Ioan. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. Imprim. du "Peuple roumain". tom. 996. Filipescu]. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). Livia. Bogdan. Gheorhge. 1970. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu).

(Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. seria. I (1413-1508). Mem. Vol. Ioan. XXI + 611 (p. texte slave cu traduceri. + 1 p. (I). Edit. [Documents d`Etienne le Grand]. XV şi XVI. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). XXX (1908). Bogdan. Bucureşti. 311-360 + 6 f. Bucureşti. Socec. Documentele lui Ştefan cel Mare. 147 . Ioan. 1902. XV şi XVI şi ale boierilor). 16 p. Bogdan. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Bucureşti. II t. Bogdan. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. 12 p. Ioan. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. 63 p. + 26 pl. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). 1905. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. Inscripţiile de la Cetatea Albă. 1905. p. 1905. (erata). (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. 1913. Ioan. XLVI + 518 p. Bucureşti. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). Socec. XV şi XVI în arhivul Braşovului. 998. + LXXXVI + 347 p. Ioan. [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). Secţ. Edit. Edit. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). În: „Analele Academiei Române”. 1002.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. II). C. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Bogdan. Vol. 1000. 1001. I-II. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. Socec.pl. Ist. 999. Bogdan. Edit. Bucureşti. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. Documente moldoveneşti din sec. Göbl. XVIII + 400 p. Socec. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec.

+ ilustr. Naţională. Tip. Edit. Claudia. Iaşi. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. 148 . (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. Luchian. Liviu. Cezar. [L`ancienne Braila. Monographie historique et sociale illustrée]. 1904. planuri.odinioară şi astăzi. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Brăila. Stampe. x x x Brăila veche. Michael Richard. Monografie istorică şi socială.. 1008. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. 1995. Bolliac. George. N. Bonaciu. Buzdugan. 1009. 1006. 1829-1929. Schiţe istorice şi administrative. III p. Litterarischer Verein in Stuttgart. Bogdan. Étampes. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. 255 p.A. Der Aulendorfer Codex. [L`histoire de la ville Oradea]. Constantin. plans et cartes]. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). Istoria oraşului Oradea. 1004. + XXXII pl. Monede şi bancnote româneşti. Bucureşti. Oraşul Iaşi. 1861. Richenthal. ilustrată. + ilustr. + 1 h. Tübingen. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. 338 p. 429 p. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Tip. 1007. Bogdan. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. N..A. + 3 pl. cât şi ale unor comune din numitul district). a II-a. Oradea. 1929. Lucia şi alţii. 1882. [La ville de Iassy. Octavian. 1977. Daco-romane. 1913-1915. + 1 h. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). Iaşi. Cornea. Oraşul Iaşi . Naţională. Buck. 519 p. Ed. 516 P. Borcea. Oprescu. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. 1005. Sport Turism. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). Editura Cogito. (Stema Oradei din epoca feudală. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. [Daco-romane. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş).

vol. 834/836/ p. vol. vol. Silvia. Întocmit de Ciucă. [Catalogue des documents de la Valachie]. 1981. Ciucă. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Bucureşti. Birceanu. Veronica.. Marcel Dumitru. Istoricul oraşului Focşani. V (1640-1644). Marcel-Dumitru. 868 p. 149 .. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. 1947. 1985. 1975. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. apoi ale Focşanilor unificaţi). Doina. Iulia. Marcel Dumitru. Bucureşti. Doina. I (1369-1600). II. [L`histoire de la ville Focşani]. vol. 991 p. IV (1676-1700). Veronica. Bucureşti. întocmit de Soveja. Bucureşti. Bucureşti.. Gh. 1977. Bucureşti. Negulescu. + ilustr. Cornelia. Negulescu. VII (1650-1653). + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). 647. vol. 1013. Mihai. Vol. 1959. VI (1645-1649). vol. Vasilescu. 1974. III (1621-1632). Dimitrie F. Bucureşti. Doina. Gabriela.. Doina. Vol. + ilustr. Vătafu-Găitan. întocmit de Ciucă. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. 1974. Duca Tinculescu. Silvia. 1906. I. + ilustr. 1011. 812 p. unele descrieri de sigilii). întocmit de Vasilescu. întocmit de Regleanu. Mihai. 1970. 1959. 576 p. 907 p. Focşani. Bucureşti. 566 p.Maria Dogaru 1010. Ciucă. vol. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. Veronica. Bucureşti.. V (1701-1720).. Bucureşti. Duca Tinculescu. 283 p. Dragomir. Vătafu-Găitan. III. Doina. Mihai. 1968. întocmit de Ciucă. întocmit de Regleanu. DGAS. Vasilescu. 1012. vol. date asupra sigiliilor. (1621-1652). întocmit de Duca Tinculescu. Regleanu. Doina. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. Doina. Diaconescu. Veronica. Tip. Constanţa. Maria. Marcel Dumitru. 1993. Doina. Duca Tinculescu. 653 p. 281 p. întocmit de Soveja. p. (1653-1675). Doina. Marcel Dumitru. Vasilescu. 491 p. IV (1633-1639). Silvia. ilustr. Mihai. Gheorghian. Constanţa.A. Duca Tinculescu. întocmit de Ciucă. Duca Tinculescu.. (1387-1620). Bucureşti.. Reghina. 700 p. vol. Crivăţ. + 7 h. Duca Tinculescu. Duca Tinculescu. Bucureşti. Caian.. Bucureşti. întocmit de Regleanu. vol. II (1601-1620). Supliment I (1403-1700). Maria. Duca Tinculescu.

58. Ed. 174. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. 1911. 1 f. Boldur. Th(eodor). Baroni. 76. Bucureşti. 150 . Figuri contimporane din România. 536 p. p. 548 p. domn al Ţării Româneşti . (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. fasc. Ciucă. 454. Figuri contimporane din România. date asupra sigiliilor. Bogdan p. 13. Cîndea Virgil. În: „Magazin istoric”. Bâzgan Melentina. dat mănăstirii Sf. 323. + 128 p. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. fasc. Balş. În: „Arhiva Românească”. sigiliul său heraldic). III (1969). Cârlova de Reillane. Cornel. 528.. 10. Tom. Dictionnaire bibliographique illustré].). [Figures contemporaines de Roumanie. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. 3. + 2 f.. p. 1018. Bucureşti. (Stema familiei Lenş. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). p. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. 43-49 + 1 pl. de Crăciun 1911 (Ed. Brădescu. 1. În: Studii. fasc. p. 1016.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. p. 391. I. p.. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. 4 (26). + ilustr.-rom. descrierea ei heraldică. p. 1963. Dicţionar bibliografic ilustrat. p. 1995. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). fr. 155. p. 355. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Cazacu. Ecaterina de la Muntele Sinai. 159-173. 113. Bucureşti. [Figures contemporaines de Roumanie. Silvia. Dictionnaire bibliographique]. p. 1014. Th(eodor). 1017. Broşteanu-Urdărianu.1678-1688). + ilustr. XVI. Matei. Butculescu. 97 etc. p. + 82 p. [La signification politique d`un acte féodal]. 1909-1914 (lucrare în fascicule). Cornel. Belu (Bellio) fasc. nr. p. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). + ilustr. 1015. unele descrieri de sigilii). 8. Marcel-Dumitru. 1999. 651-671. Meitani. a II-a Familia Lenş. Ecaterine du Mont Sinaï]. Nr.pl. nr.

V. Opere complete. dicţionar biografic ilustrat. Ed. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix). Figuri contimporane din România. XVI. p. Demény. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu].Maria Dogaru 1019. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. 1019-1924). 151 . Croix.A. 1024. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). T. Cornel. Dictionnaire bibliographique illustré]. + 100 p. T. Extras. Nr. 1913. Istrati.. al XVI-lea. C. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. [Figures contemporaines de Roumanie. I-II. 1965. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). p. nr. 1965. (ed. corectată şi considerabil adăugită. Lidia A. Costin. Th(eodor). (În vol. Vol. + 1 f. Densuşianu. nr. [Une livre slave précoresienne]. Revistă de istorie". 1020. 1969. Göbl. I la note se află un studiu al lui V. 1886-1888. + ilustr. 1022. Familia Lenş. XIII + 900 p. Publicaţiune periodică în două limbi. În: „Studii. + 11 pl. Bucureşti. Demény Ludovic. de Crăciun 1911. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. O tipăritură slavă precoresiană. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). Paris.. Bucureşti. 1021. (II). contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. Edit. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. + ilustr. Bucureşti.pl. [La Dacie préhistorique]. Nicolae. a III-a revăzută. Urechia). După manuscripte cu variante şi note. sieur de la . al XVI-lea. 1023. 1912. p. Bucureşti. Dacia preistorică. 229-241 + 17 ilustr. CXIX + 1152 p. Cu o prefaţă de C. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Miron. XV + 656 p. + 271 ilustr. XVIII.pl. + 12 f. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. 38 p. (Oeuvres complètes]. T. (I).Mémoires du sieur de la Croix. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. 5. 2. 1 f. I-II.A. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). 1001-1038 + ilustr.

vol. vol.vol. XXXI (1976). 1985. XXI. Dima Drăgan. Seria B. anexată lucrării. 1977. XXIV (1633-1634) 1974. Bibliographi et bibliophili]. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli).Seria C. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. Ex-libris. Dima Drăgan. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. 1965. xx. [Ex-libris.x. 1964. 1030. Bucureşti. 1975. 1996. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. Dogaru. II (1449-1486). I (1222-1456). 432 p. vol. XXI (1626-1627). Seria A. (Pe harta geografică. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). VIII (1576-1580). Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. XXIII (1635-1636). IV (1536-1550). 1985. 1975. 1975. 5. Relaţii între Ţările Române. I (1384-1448). DGAS. Edit. 1969. 1984. Corneliu. vol. III (1526-1535). se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. 1971. vol. XXIII (1630-1632). [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. vol.vol. Seria D. În: „Revista de istorie". III (1487-1504. VI (1566-1570). vol. vol. XI (1593-1600). 1961. XXI (1632-1633). XII (1361-1365). (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). nr. 1980. Corneliu. p. 1026. 1028. eine genaue Darstellung. nr. vol. vol. Fürstenthümer. Nürnberg. 152 . 2. 1969. + 1 h. X (1351-1355). Bibliografie şi bibliofilie. 66 p. I (1247-1500). 1975. vol. Ţara Românească . aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. Tom. Documenta Romaniae Historica. 1029. 399 p. vol. XXII (1634). II (1501-1515). Moldova vol. 1688. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. 1027. XI (1356-1360). XXV (1635-1636). Transilvania . + ilustr. 156 + 2 ilustr. 1966. x x x Die Donau. 1976. 1973. XIX (1626-1628).vol. Maria.. vol. vol. 1996. vol. p. 1968.Bibliografia heraldicii româneşti 1025. vol. 861-869. 1981. XXII (1628-1629). V (1551-1565) 1980. 1972. vol. vol. Litera. 1969. der Fürst aller Europäischer Flüsse. vol. XV şi XVI). Das ist. vol. 1985. În: „Revista bibliologică”.

o istorie glorioasă. Drăgan. 3-26 + ilustr. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. pl. XLII. + 1 tab. 1036. [Fauves du temps des nos ancêtres]. 1797-1804. (stema familiei Hasdeu la pl. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. Partea I-a 1836-1863. Dragomirescu. ctitorie a numitei familii). [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. p. p. Enăceanu. [Le tricolore roumain. Satu Mare. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. Petru Movilă. Tricolorul românesc.Maria Dogaru 1031. Carol Göbl. t. [La noblesse roumaine de Transylvanie. p. un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. VIII + 382 p. Engel Johann Christian von. În: „Analele de istorie". Ghenadie. Bucureşti. IV 1-2. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. 1969. (Evoluţia 153 . o problemă controversată în istoriografia română. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. Geschichte der Moldau und Walachey. 1032. 352 + IV p. Muzeului Sătmărean. 1037. 46 p. 41-42). Vol. I-II Theil. Edit. pl. Edit Ştiinţifică. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. Maria. Alexandru. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. Iuliu. Halle. Halle. Nobilimea românească din Transilvania. 243-246 p. + 81 pl. I-V. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. 1034. Bucureşti. Filipaşcu. + ilustr. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). (I). 1884. 4. 1 (1988). IV). Andrei din Frunzăneşti. une histoire glorieuse]. dans le departament Ilfov]. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. + 5 f. nr. În: Nobilimea românească din Transilvania. + 10 f. 362 p. IV 1. 1997. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. 133-148. 1804. T. 1973. (II). Ioan. Dogaru. Bucureşti. 1913. 1035. 1033.

al XV-lea şi al XVI-lea. 1039. [Régèstes. IV. Paris. III. 1827-1910. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. 1042. I. mem. Bucureşti. p. (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. t. I-III. Tip „Steaua”. Βλαχία και Μολδαβιας. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). Ioan C. p. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. Filitti. Viena. 131-132. 30 p. L'Albanie et la Question d'Orient. pe pagina de titlu în vol. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. Regeste de documente. Extras. 1038. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. [À travers le temps]. Secţ. 1910. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. Mem. + 10 f. Bucureşti. Constantin. 1041. + 2 pl. 9-10). 200 p. Ioan C. În: „Lupta”. Constantin C. 1923. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. 31-68. XIV-XVII. 1. + 1 tab. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. 1043. + 5 pl. Vol. seria. 1938. p. 1044. 1). pl. Filitti. Valachie et Moldavie]. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). 1818-1819. Bucureşti. Filitti. ilustr. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. Ist. Famille Slătineanu]. 1040. Bucureşti. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Despre Negru Vodă. Ghika. Dujarric. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. 1924. [Sur Negru Vodă]. 39 p. 61-62). Gane. Giurescu. În: „Analele Academiei Române”. VI + 293 (-295) p.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. Pe aripa vremii. p. 1908. III). Albert. Dionisie. Familia Slătineanu (1712-1862). stema familiei Mănescu). [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . Fotino. Ioan C. 1924.

.. I. În: „Ziridava" XIX-XX. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. 1047. + 1 h. pl. 1049.. XVI (5 dec. p. Iorga”. Ceres. h. Bucureşti. 1045. 1975. XIX). 551 p. Hasdeu.. + 1 f. Texturi române inedite dintre 15601600. Bucureşti. St. ]. arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. + ilustr. 9597).Maria Dogaru du XVI-e siècles]. Bucureşti. 1048. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. ed.]. Edit.S..S. + 2 h. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). + 5 pl. [Histoire critique des Roumains. nr. „N. „Pădurea. p. Arad. Istoricul podgoriei Odobeştilor. Inst. + 1 f. R. Acad.).. Goţia. Hasdeu. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). + ilustr. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). 1626-1864 şi 3 reproduceri). Giurescu. 388 p.R. Tip. Giurescu. 1984. Dorin.P. Constantin C.S.. (Acad. Texturi inedite. [L`histoire de la forêt roumaine.R. 239-253.. 1050. B. 662 p. + 14 ilustr. Bucureşti. Arhiva istorică a României. Hasdeu.P. 1996. Tip. Bucureşti. Edit. Curţii (Lucrătorii asociaţi). I. Constantin C. Imprim. + ilustr. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). + 2 f. R. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). B.P. 128. 1873 III + 340 p. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. 1967. XII + 311 (313) p. 1969.R. Ist. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. 379 p. 1046. a II-a.] T. Biblioteca istorică. Limba română vorbită între 1560-1600. Acad. Antoniu Mănescu. pl. 1875. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. (Cap. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV.. Bucureşti. 155 . (Rebusul heraldic al Basarabilor p. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. R. Edit. Ed. a III-a. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. B.

nr. Bucureşti. B.t. Documente privitoare la istoria românilor. Hasdeu. 193-234). nr. p. 24 p.) p.5 .P. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş). istoria blazonului oraşului Argeş etc. I. I Tip. 8 + 196 p. Basilae. 1878-1881. 697 p. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov). Etymologicum Magnum Romaniae.1750). 1051. T. 1544.55 x 37. Vol. Noua s.-iul. Socec. al XVI-lea. 5 (mai). Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. Hurmuzaki. 8-9 (aug-sept. p. 1894. 6-7 (iun. 1054. Eudoxiu de. Limba română vorbită între 1550-1600. + 1 pl. Socec. 1056. II + 448 p. Cuvente den bătrâni. vol. la vol. Edit. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania).-nov. Qui? D`où? Depuis? ]. 512-556 şi 559-568. Bucureşti. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării).). Bucureşti. 1887. p. 1983. Corona. VI (1700 . Vol. 357-404 şi 456-484. Sybenburgen. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.P. (Hartă geografică . Academică Rom. I-III + suplim.a Transilvaniei în sec. II. + n. nr. 1877. Chorographia Transylvaniae. ale familiei Bălăceanu.P. B. + ilustr. (În raportul din 23 oct. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Johannes. muz. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. 1055. 271-292 şi 309-340: nr. 609 p. 1878. [Les Basarabs. Honterus. 1053. Textes inédites]. VIII. MDXXXII (1532). În: „Columna". stemele Basarabilor. + ilustr. [Cuvente den bătrâni. 1878. Bucureşti. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor). Honterus. Ed. Hasdeu. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. Edit. B. impressum in inclyta Transylvaniae. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Sc. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. 10-11 (oct. Basarabii. Johannes.). Cine? De unde? De când?. Hasdeu. 1052. Bucureşti. a II-a. + XV + ilustr. XVIII + 2223 p.). II.

stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Nürnberg. Gherghina . Meridiane. Vol. 1897. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). 1630. „Lucia". Ionescu Gion. 46-52). VIII „Von dem Wappen des Landes". cap. de. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. + ilustr. Hurmuzaki. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). Bucureşti. 1804. 1057. [L`histoire du Bucarest]. [Actes de chancellerie princiere. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). Ornements et miniatures]. p. Gandensis Levinus. (Stemele atribuite Basarabilor. 1061. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII.judeţ al Bucureştiului. p. 1901 (mss. se discută stema Ţării Româneşti. realizată în 1596. 1062. Vol. Documente privitoare la istoria românilor. în cap. 1059. Ornamente şi miniaturi. Etiopienii în Dacia preistorică. 84 p. 1058.+818 p. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. Eudoxiu. Ingigian. [Les possessions de la ville Odorhei]. 1899. 1926. Udvarhely. în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). Ionescu.Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. Geografia celor patru părţi ale lumii. Acte de cancelarie domnească. (Harta geografică. LI + 691 p. 157 . VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. VI. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). Edit. Hulsius. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. 4 p. Tip. Bucureşti. I. Bucureşti. [La gèographie des quatres parties du monde]. Edit. Hugas. G. Traian şi Soveja. Istoria Bucureştilor. IX. Socol Cornăţeanu. Udvarhely város birása. Ionescu Niscov. 1060. Socec. + 15 ilustr. 328). IX 1 (1650-1747). 1063. Iakab-Szadeczky. (Cap. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Veneţia. Maria. Novus opus Geographicum.M.

nr. În: „Analele Academiei Române". + 50 pl. ale 1064. color. p. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. Edit. Bucureşti. Dan Horia. + tab. [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. + 2 pl. Album des documents]. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. DGAS. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). seria. Lugos rendezett tanácsu város. 158 . Ioan. 193-274 + 2 pl. 350 p. Iorga. 1068. [Nouvelles dates sur Despote]. a oraşului Lugoj. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. p. II. Ionel. Maria. Nicolae. + ilustr. Iorga. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. domn al Moldovei). Coordonator Gal. 19 şi 22. Secţ. Mem.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. Ioana. 96. + ilustr. descrierea stemei acestui oraş. p. [Témoignages du passé. genealog. p. 1974. Horwath István és Tarsa. Volum întocmit de Soveja. stemele unite. 84 p. 1069. + 12 pl. Moldovei. XXVIII (1991). Adatok és vázlatok. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. törtenete. Ivasiuc. p. Edit. (Istoria oraşului cu consiliu. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. p. (Stemele Ţării Româneşti. István. Burlacu. 1067. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). Udrişte Năsturel. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. II. Minerva. 74-79 şi 282-286. În: „Revista istorică". XIX. x x x Mărturii ale trecutului. 61-67. Nicolae. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. Göbl. 1065. C. 81-82). Lugoj). 130 p. Opriş. 119 p. p. Bucureşti. 1898. [L`histoire de la ville Lugoj]. 1974. Mazilu. (Pe pagina de titlu. 1907. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). t. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. 238 p. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. p. 1916. În: „Revista Muzeelor”. Szabaka. Extras. 3. 1898. 1981. 1066. Album de documente. stema sigilară din 1551. Bucureşti. 125). Florenţa. Ist. Iványi.

Moisil. I. p.1994 – Album. 5-6. 1687. XXVI. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. Decoraţiile româneşti. p. nr. Tipografia Honterus. (Stema municipiului Reghin din 1994). 1075. În: „Glasul Bisericii”. Metzulescu.. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). [Le municipe Reghin 1994. 528-558 + ilustr. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). În: „Glasul Bisericii”.Maria Dogaru 1070. Taina culorilor în fresca românească. Constantin. Vol. Stelian. 1071. Stelian. 3-4.Album]. p. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. XX. XXV. 1961 nr. 159 . Sibiu. Stelian. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. x x x Municipiul Reghin . 546). Metzulescu. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. Johann Kimens. Nünberg. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. Metzulescu. p. 280-306 + ilustr. 1994. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). 608-622. 5-6. [Les décorations roumaines]. 1076. p. 1967. 7-8.. În: „Glasul Bisericii”. Molitor. 1938. 1072. nr. p. publicată în 1630. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. 532-554 + ilustr. 1966. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). Metzulescu. nr. În: Enciclopedia României. În: „Glasul Bisericii”. 85-97. peceţile. 1073. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. p. XXI. Erminiile în arta creştină medievală europeană. 1962. Stelian. 1074. Contribuţii în artă.. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. [Contributions dans l`art.

V. Basel (1567-68). f. Ion. 1078. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). În: „Romanoslavica”. II. Ceres. Paltânea. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. Petre Ş. 250-256). Ioan Callimachi (1759). 143-149 + ilustr. 1037). + 14 h. În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. p. Basel 1588. Nystazopulu Peledikis. p. vânătoarea şi heraldica. Münster. gebreliche. 225-327 . Ion-Radu. 61-63 + ilustr. Matei Ghika (1753). nr. 1970. 1080. p. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. 1081. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). 1970. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl.P. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. fürnemsten Stetten. Constantin Ispilanti (1805). XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Maria şi Mircea.331 + 20 pl. Vol. 1269 stema atribuită Valahiei. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. (La p. Bucureşti. an Welt und Natürlichen historien. Paul. (Vânătoarea în sigilografie p. geschichten. Edit. Antonie din Popeşti (1670). Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. III (1969). În: „Magazin istoric”. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. handtierungen. Atena. [Villes de Moldavie]. + 1467 p. Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. 1079.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. Panaitescu. 160 . Gheorghe Duca (1670). 9-17 + ilustr. În: Σίµεικτα. jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. 1977. XXXIX. şi Grigore II Ghica (1748). 20). 1962. Sebastian. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. Oraşe din Moldova. reprezentarea identică a stemei p. P. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Nania. Năsturel. p. Herrschaften. nr. p. 1082. 4. 9 (30). 249-250. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. + ilustr.

Maria Dogaru 1083. Papadopol Calimah. + ilustr. Petre Ş. brodat cu stema Moldovei). [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. 161 . Edit. F. „Glasul Bucovinei”. + 3 pl. tip. Procopovici Alexe. 58 p. 1887. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). 1891. Theil I-II 1-2. (Despre peceţile târgului Bârlad). II. Reilly. Alexandru. 1789-1791. Braşov. Bucureşti. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Popa. von. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). Dimitrie. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. II. Schauplatz der fünf Theile der Welt. Papadopol Calimah. 1. 93-130. 114 p. 220 p.. (Stema Brâncovenilor din 1689. (I). 1961. S. George Coţăfany.. Secţ. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti).]. 1087. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). 2 p. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. [Notice historique sur Bârlad].. [Villes et cités de Transylvanie]. + ilustr.. Introducere în studiul literaturii vechi. Casa Şcoalelor. 45 p. Radu şi Năsturel. 1922. XVIII-lea. t. de la anul 1333 până la 1850. de Arte grafice şi edit. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. 127 p. nr. Cernăuţi. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. + 335 h. Sibiu şi Sighişoara). + 2 h.I. Bucureşti.I. + ilustr. p. Alexandru. 1085. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. 1887. 1088. 1943. Popescu. Bistriţa. Inst. + ilustr. 1084. Notiţă istorică despre Bârlad. Bucureşti.. În: „Analele Academiei Române”. Pappasoglu. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. capitala Regatului român. p. 1089. Istoria fondării oraşului Bucureşti. gestochen von Ignaz Albrecht. Bârlad. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. VIII. + 1 p. Univ.. [Notice historique sur Botoşani]. Notiţă istorică despre Botoşani. 2 p. 1889. 228232 + 1 pl. Wien. [Un épitaphe de la Valachie]. 1086. Extras. ilustr. Mihai. IX. + 91 h.

Heinrich Steiner. 1092. Album. 3-4. + 1 f. T. [La Roumanie . 205-216. Romanescu. Nicolae din Curtea de Argeş). În: „Revista de istorie". al XV-lea. XIV. 2481 f. + 206 f. p. Bucureşti. 1483. Rezachevici. Rezachevici. 162 . 7. simboluri ale saşilor şi secuilor).l`histoire en documents. 1090. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. (Stema Ţării Româneşti. [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. à la noblesse européenne]. (Stemele atribuite. În: „Arhiva Genealogică”. [Introduction à l`histoire du costume roumain].bisericii Sf. + /2/ f. Folio 215 f. 1575. Augsburg. Ulrich.istorie în documente. 1975. 1096. + 45 pl. nr. 2 p. + 269 h. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. Augsburg.domn al Ţării Româneşti . au Moyen Age. Album]. p. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). 4 p. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. Constantin. Richenthal. Marcel. Anton Sorg. XXVIII. Ţării Româneşti şi Moldovei). Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. 1091. III (VIII) (1996). 1536. 467-479 şi 480-482. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. ilustr. În: „Revista istorică română”. (1975). nr. 1094. Folio (3) f. Folio. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). (II 2). Richenthal.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). în sec. p. Conciliumbuch zu Constantz. 1093. Autori: Burlacu Ioana. 1095. Ulrich. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. 1944. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). x x x România . Richenthal. Introducere la istoria costumului românesc. Extras. 1095-1098. num. Constantin. Frankfurt a/Mein. (Stema ctitorului .

Popovici. 432 p. Plon. mare hatman al Moldovei în 1581.1921). p. Brânceanu. Sturdza. + 72 pl. 175 p. 1099. Alexandru. nr. Sacerdoţeanu. Moldova. Arhivele Statului din România. stema unită. 1100. 1968. Les documents de l`Union. sigilii ale unor instituţii moderne). sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. 69-78 + 5 pl.C. Sturdza Săuceşti. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. Popovici. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. 1906. României .Maria Dogaru Dogaru. XI. Maria. Bucureşti. Album. Grigorie al III-lea Ghica.acordate de Mihai Viteazul în 1600). [La Roumanie en temps et éspace]. [La Roumanie.1672. 163 . (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. Bucureşti. Colectiv de autori. al lui Sandu Sturdza. Marcel şi Gonta. x x x România. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . 1955. (Stemele Basarabiei. Stelian. [Le tricolore roumain. 1992. Bucureşti. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. Arhivele Naţionale din România. Alexandru Ioan Cuza etc. Grigorie Ghica . 1097. Maria. 1098. Autori: Ioan Scurtu. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Alexandre A. II. 200 p. al Zoei Stutrdza. 1993. În: „Revista Arhivelor”. Bucovinei. Editura Enciclopedică. stema arhaică a neamului Sturdza. 1918. mare logofăt. Album]. Documentele Unirii. 1918. Soveja.). [La première pierre tombale du Matei Basarab]. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). stema princiară a familiei Sturdza). 287 p. Editura Fundaţiei Culturale Române. stema României din 1921. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. principi ai Transilvaniei. 2. 1101. DGAS. Paris. 1996. Silvia. Aurelian şi Metzulescu. 1779. Tricolorul românesc. Evoluţie în timp şi spaţiu. prince régnant de Moldavie 1834-1849. x x x România. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. p. Silvia. Le règne de Michel Sturdza. Album. 342-351 + 8 ilustr. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. Lidia. Ioan Opriş. Ştefan cel Mare. Negreanu. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. + ilustr. Ioana-Alexandra.

28 p. + 1 pl. St.Moldova. 1105. Franz-Joseph. I-III. În: „Revista medicală”. C. Bucureşti 1991. Pavel Gore heraldist.. Ioan cu colaborarea lui Lungu. În: „Biserica Ortodoxă Română". Şerban. Mureş. Dogaru. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. IV (IX) (1997). als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von.. [Pavel Gore héraldiste]. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . Vol.. Nicolae. 231-250. + IV + 14 f. Marcel. 1107. x x x The Great Union of all Romanians December 1. pl. voievodul Transilvaniei. Alcătuit de Predescu. Corneliu. 690-766 + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 1102.. 1906. III< cap. LXXIV. (erată) + 3 h. Corneliu. 28 p. Maria. Imprim. 705 + 12 p. (În vol.Ţara Românească. Bucureşti. Sulzer. Dogaru. În: „Arhiva Genealogică”. Geschichte des transalpinischen Daciens. nr. Chiriţescu. 1781-1782. + ilustr. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). 1106. Constantinescu. + 5 tab.. Antim Ivireanul tipograf. 1-2. publicat de. (II). (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. Mihai Viteazul). Marcel. 8-9 (aug-sept).Moldova. 1103. das ist: der Walachey. Cel dintâi "ex-libris" românesc. Silviu. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. Mihai Viteazul). (index). Wien. 164 . Nicolae. Tg. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). Vătămanu. Gr. Tocilescu. 164. p. [Antim Ivireanul typographe]. (I). [Le prémier „ex-libris” roumain]. 1108. x x x Unirea cea mare a Românilor. Şerbănescu. 1956. vol. Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. Chiriţescu. p.Ţara Românească. 1992. 1918. 1104. Roman Muşat . Şerban Constantinescu. Iancu de Hunedoara. Roman Muşat . voievodul Transilvaniei. Moldau und Bessarabiens. 547 p. Iancu de Hunedoara. 464 + 1 p. Maria. [La Grande Union des Roumains]. Bucureşti. Tabac.

1931. 1929-1939. 2 (oct. 1110. XXXII + 351 p. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. [Bibliographie roumaino-hongroise.Maria Dogaru XI.. Vătămanu. vol. Emil. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. Acad. R. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. p. VII (1970). Instit. + 1 f pl. Edit. + 3 f pl.P. Documente privitoare la istoria Ardealului. Iorga” Biblioteca istorică. XXXI + 371 p. XVII + 354 p. Edit. + 1 f. 157 + 1 ilustr. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. Andrei. Edit. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi). 536-538 + ilustr.Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi).pl. Nicolae. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. 1112. Cartea Românească. nr. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. IX).. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . Moldovei şi Ţării Româneşti. (Stemele Ţării Româneşti. stema de pe 165 . XXI. 1111. + ilustr. Nicolae. Edit. Bucureşti. 1968. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. I. 1109. 1964. Moldavie et Valachie]. I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. 1960. I-XI. vol. XVI. 3 (mart. 1929. Vol. p. I (1473-1780). „N. nr. + ilustr. Edit. Vătămanu.P. În: „Revista bibliotecilor”.R. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558.). II.) p. Vol. Cartea Românească. + 1 f. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). 1113. Cartea Românească. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. domni ai Moldovei. Veress. pl. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. 1930. + ilustr. Bucureşti. Vârtosu. Bucureşti. 228-230 + 1 pl. Bucureşti. Andrei.pl. p. Bibliografia româno-ungară. În: „Revista Muzeelor”. medic al lui Constantin Brâncoveanu). 6. Veress. (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572.R. nr. al XV-lea şi al XVI-lea). R.Cu 4 facs. 314 p. Cartea Românească. I. Bucureşti. (Acad.

1972. (Este reprezentat sigiliul heraldic. Bucureşti. În: Europa de sud-est în evul mediu. VI. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). Cartea Românească. Mitropoliei Craiova. al soţiei lui Iliaş Vodă. IV. 1935. Ioan Vodă Movilă din 1639. Edit. Cartea Românească. pl. I. Vornicescu. Edit. Vol. Bucureşti. Descătuşarea. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. sigilii boiereşti. VII + 528 p. + ilustr. al lui Marcu Vodă din 1607. Constantin Şerban din 1658. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. 1938. Vol. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). 1937. Bucureşti. Radu Şerban din 1616. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. VII + 347 p. Bucureşti. Cartea Românească. Vol. Edit. acordată în 1595 de Rudolf III. Chişinău. 1934. VIII. Voitehovski. T. Ştiinţa. domn al Ţării Româneşti. vol. V. + 1 f. 1932. Edit. Bucureşti. Edit. + ilustr. Cartea Românească. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. 1115. domn al Moldovei din 1653. [La libération]. 1939. VII + 399 p. Cartea Românească. + ilustr. Vol. Cartea Românească. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. p. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. 1933. + ilustr. Bucureşti. stema oraşului Lugoj. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. vol. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. Bucureşti. + 1 pl. XI. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. 166 . X. 1 f. 217 p. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). Cartea Românească. ale lui Gheorghe Ştefan. pl. Nicolae Pătraşcu Voievod. Nestor. 1617. (Stema lui Sigismund Báthory. Edit. Bucureşti. 371-374 + 3 ilustr. XVI + 388 p. 1932.Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. 1114. VII. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. Vol.A. XXIV + 482 /-483/ p. pl. + ilustr. cu stemă. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. fiica lui Moise Basarab. V. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. Vol. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). I). IX Edit. Edit. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). 347 + 2 p. VII + 350 p. Edit. principe al Transilvaniei. XXIV + 407 /-409/ p. 1981. şi Ioan Movilă din 1636).

– l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. catalogues. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). régistres. surtout à cause du travail gigantesque. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. Malgrè les efforts. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. monographies. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques.

Evidement. 168 . ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. Inévitablement. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. sigillaires. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. des institutions (médiévales. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. modernes et contemporaines). la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. Au début. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique. horgnoise. grecque. latine. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. pour complèter. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. les titres en roumaine. Pour permttre un accès plus large à l’information. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. vexillologique etc. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique.

nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. Avec toutes les omissions. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. parfois inhérente.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. dans le même temps. le lieu de leur conservation. selon la possibilité. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. 169 . en précisant.

A. Théodore 876. 35 Andriţoiu. 568 Billecocq. 374 Arion. Gheorghe 150 Burlacu. 5 Bodea. Cornelia 878 Boga. 1010 Cantacuzino. 988 Aricescu. Mitrea 11 Bunta. 572 Caţavei.32 Albu Liliana 191 Albu. Giaccomo 38 Batariuc. Paul 874. 763 Burlacu. Cristina 862 Arbure. Magdalena 149. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. 1003. 566 Bacâru. George 151. Damian. 103. 275-278. M. Lucia. Emil 467 Bedeus. T. Even Paul 31. 379. 1009 Caian. Josef 538 Berceanu Radu 250. 731 Barnea. 464 Bălan. 875 Birceanu. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. Robert Henri 39 Bădără. Victor 152 . 879. Mateiu 30. 10. Andrei 727 Bălan. Zamfir C. 466. Adina 899 170 Berindei. Nicolae. Antal 47. M. 251 Berciu Drăghicescu. 877 Blaremberg. 762. Gustav 626 Bedeus. Teodor 880 Brânceanu. 1096 Buzdugan.INDICE DE AUTORI Adam. Livia 145. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. Adalbert 624 Bárczay von. 1005 Bonaciu. 380 Carsian. 567. P.L. I. 570. 990-992 Balogh. Liviu 1006 Borgia. 939 Bogdan. 465 466. I. 378. 571. 760 Bătrâna Lia. 996-1002 Bogdan.D. 881. Gheorghe 865-873. A. Erhard 661 Anton Manea. 377 Buck. 623. 761 Berza. Ferdinand 146. 664. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. 537 Andrassy. 1069. Lidia 1097 Brătianu. Aneta 148 Bolliac. Cezar 569. Dan 147. 102. Alexandru 625 Barnea. Mihai 468-470 Bezviconi. Claudia 1006 Borcea. O. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. Gabriela 1011 Blaj. Corneliu 61. 760 Becker. Adolphe 279 Binder. 989 Auner. Eugen 473-474 Botiş. Gh. 863 Bascape. Gr. Doru 376 Băjan. Gyula 34 Andrianne. 471 Bogdan. N. Mihai 882 Caragiale. Michael 662 Avakian. C. 995 Bocşan Nicolae 4. C. 1004 Boiangiu. 375. 836 Áldássy. 759. Dimitrie F. Michael Richard 1008 Bucur. 271-273 Bartsch. Ioana 24. Von Schaarberg. Dinu C. Pavel 663 Blancard. Luigi 38 Botezat. Ioan 472.

Kiriac 783-785 Dragomir. Dorin 540 Cristea. D. 173199. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Victoria 853 Deca. Elena 482. 894-906. Nicolae 400 Dogaru. Otto 634 Dalas. Robert 14 D'Haucourt. Pavel 393-397 Chiper. Iurie 172 Condurachi. 731 Csoma. 573-582. Fotache G. G. 679-688. Elemer 733 Csergheö von. J. 105-108. Marcel-Dumitru 75. Ioan 398 Chiriţescu. Iuliu 1032 Drăgan. Ioan 883 Călian. 401-412. 1030. 382-392. N. 635-641. 1023 Demşa. 1015 Ciurea. Doina 1011. 1105. 1013. 674 Cojocărescu. Virgil 413 Drăghici. 837 Cernovodeanu. 282. M. Dan 778 Dengel. 281 Căzan. (Căzan-Neagu) Ileana 104. Maria 163. 587592. 1013 Dulgău. 690 Dumitrescu. 770-782. 1107 Cordos. Miron 890. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. 1096. D. Lucia 1006 Cornel. Virgil 1016 Cârlova. Al. 706 Cornea. Livia 280. 689. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. Maria 15-18. Bujorel Petru 642. J. 46. 584 Constantinescu. 585 Cristea. Iozsef 44 Culică. Ioan V. 1027 Docan. 907 Dragomir. Emil 481 Constandache. Mircea 490 171 . Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. Marcello 38 Demény Lidia A. 672 Chiffletius. 676 Darvasy. Natalia 767 Dănilă. 884-889 Cernovodeanu. Constantin 891 Del Piazzo. 375. Ciucă. 153-157. 768 Densusianu. L.Cazacu. Speranţa Teodora 486. Şerban 1105. Iozsef 44 Costin. 302-328. 818. 478 Ciobanu. 40-43. 1020 Covacs. Nicolae 1024 Deutsch. 660 Cernătescu. 475-477. 838. 45. Radu Ştefan 298. 627 Cândea. 839-841. J. 643. 1107 Dragomir. 381 Cerghedean. Constantin 1028 Cioban. 158171. Emil 908. Maria 904.I. Dinică 479 Ciofu. Gr. 583. 1026. 1011. Corneliu 301. 765 Colesnic. 480. Marcel 1105-1107 Cihodaru. 1031. 539 Chihaia. Petre 300 Dima-Drăgan. 769 Diaconu. C. 110-119. 628-632. 761. 487-489. Génévieve 58 Diaconescu. Ioan 1033 Drăghiceanu. Maria 633 Cozma. Matei 1014 Câncea. 893. Ştefan 586 Dănilă. P. Mihaly 677 Dascal. 1022 Demény Ludovic 485. 283-297. Valerian L. Cornelia 1011 Croix. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. 665-671. Ovidiu 399 Crivăţ. 673 Ciobotea. Dan 13. Martine 299 Dan. Vasile 766 Dahinten. V. Sieur de la 1021 Csáki. 764. Th(eodor) 1017-1019 Cosma.

Mihail 329 Georgescu. 843. 913. 86-88 Heyer. 912 Filipaşcu. D. P. Andreas 701 Grămadă. Dionisie 1041 Frăţilă. 699. Alexandru 1102 Gore. 415 Foras. Maria 695-697. Alexandru 1037 Filipciuc. Francisc 53 Gräser.A. 202. L. Jean 333 Hulsius. 910 Eichhorn. Gotia. 842. Radu 922 Grecianu. 492 Filitti. 1035 Ene. F.B. Emanuel 925 Hasdeu. Constantin C. 499 Grigorescu. 918-920 Gheorghian. 60 Hienz. Mihail 922 Guelfi Camajani. A. N. George D. 121. Dorin 1047 Grant. Paul 870 Gorjanu Popa. Johannes 1054. Nicolae 120. 24 Fejérpataky. Cosmin 921 Gorovei. 57 Guţu. Ioniţă 491 Durivault. 923 Grigoraş. 707 Hordilă. 205. von Rosenfeld. 330 Hojbotă. Paul 85 Gal. 1058 Hurezan. Doina 25 Fălcoianu. Cătălin 500 Hristodol. Georges 58 Edroiu. Pavel Mircea 789 Florescu. Ionel 1069 Galbreath. Ştefan Sorin. Iulia 1011 Gheuse. Laurenţiu 789 Engel. 89 Groza. 332 Honterus. Alexandru Al. Olimpia 808 Gritzner. M. C. Radu. 845 Grecianu. I. Albert 787 Elek. 122. V. Vaernewyck 51 Gheorghe. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. D. Johann Christian von 1036 Faller. 1044-1046 172 Gogoaşă. Pierre 56 Gumowski.G. Felicia 8 Hristodol. 48. Petru 788 Holban. Conrad 55. Jákab 691 Emandi. Cristache 19. Viorel 24 Grozi. 790 Hagi Mosco. 541 Gaster. 546. Amedée 915-917 Fotino. 49 Gane. 414 Florescu. Emil 788 Ember. Gheorghe 3-8 Hugonhout. Liviu 924 Grozav. Nerva 994 Hogea . 494-497. Olimpia 207 Guy. 1055 Hopârtean. 1038-1040 Flondor. Pascu 547 . Otto Titan von 59.I. C. 1029 Ghellinck. 911 Fănescu. Jenö 693 Făget. Rudolf 493. Aurel 19 Gonţa. 52 Ghika. 204. Albert 1043 Ghiţă. Marica. László 47 Feneşan.D. Maximilian. 88. Mihail 21. Costin 315. Ioan C. Nicolae 914 Florea. 54. Maria 331. Géza 692 Enăceanu. Nicolae 203. 694 Fürst. 206.P. 844 Giurescu. 201.Velişcu I. Gandensis Levinus 61. Ion 698 Golimas. 702 Guboglu. 700. R. Livia 802 Grunenberg. Herman 20 Hodoş. 1049-1053. Ştefan 123. Iemia B.Dumitru-Darac. Ghenadie 200. B. 1048 Hefner. 498. 703 Hriban.

49 Jitaru. L. 343-346. Dimitrie Gh. 66 Luchian. 794. 933 Kuczynski.Hurmuzaki. 791 Ingigian. 502. Jean Nicolas 106. Alexandru 712. Traian 126 Laurian. 716. Stefan Krzysztof 339. Stelian 218-222. 335 Iványi. 506. 348 Metzulescu. Hugas 1060 Ionescu Gion. Jacques 68 Mihalca. 714. Karl. Nicolaie 596 Kovács. 422. 515. 542 Incze. J. 1064.T. 846. Dan Horia 1068 Mănescu. Corneliu 1105. 926 Iliescu. 1065 Istrati C. 545 Jefarovic. 599604. Gheorghe 3-7 Iftimi. 424-427. 209. 598 Manu. V. 342 Mareş Al. Constantin 7 Ivánfi. Alexandru 797 Lepădatu. August Treboniu 421 Lecca. 505. N. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. Aurel 423 Metzulescu. Sigismund 125. Mircea 597. 1062 Ionescu. 509 Mathieu. 88. 516. Florenţa 1067 Ivănceanu. Gion. 705 Ionescu. Nicolae 26. 549. 694 Jordaky. 89 Mazilu. Alexandru 23 Matei. Ştefan 938 Metman. 793 Iorga. Grigore P. 65 Louch. Elek 543 Jakó. Corneliu 213 Mano. Octavian 208. 67 Maximilian. 544. 6-8 Mârţiu. G. 550. 420. Octavian 1009 Lungu. Maria Magdalena 281.D. I. 1070-1073. 796 Karadja. 927. 936 Marga. I. 971 Mândruţ Stelian. Eudoxiu de 1056. Tudor 645 Matei. 849-853. Traian 1063 Ionescu. Ştefan 22 Lenghel. 349. 717 Minea.Vintilă 595 Ivănuş. 646 Meteş. 507. Stelian Gh. Liţiu. 127-129. I. 503..M 1061 Ionescu. 210. M. Rodolphe Em. 212 Jivan. George 424 Metzulescu. 799 Meruţiu. 501. Iulian 548 Mateescu. Constantin 336. 939 173 . Ludovic 4 Jude. Ilie 223. Gheorghe. 593 Iordache. 930 Ivaneş. István 1066 Ivasiuc. Kurt Gerhard 338 Koslinski. Leon 32. 215217. Yves 347. Iosef 341 Maior. Sorin Gh. Ede 62.C.S. A. R. 1099 Meurgey de Tupigny. 64. F. 504. 510-514. 704. Ioan 848 Macurek. Flaminiu. H. Constantin 124. 847 Klietminn. London. Octavian George 934 Lemny. 340 Larionescu. Lucas Joseph 644. Ioan 214 Marţian. 932. Delia 7 Marienburg. 416-419. Dănuţ 795 Jákab. D. 706-709. 334. 937. Ioan S. 594 Ittu. 798. 713 Lindt.. Andrei 931 Kretzulescu. 715 Marinescu. Constantin Georges 935 Manole. 1107 Lupaş. Marin 929 Iordache. 337. 928 Ionescu Niscov. Hristofor 63 Jequier.

Michel 76. Ion 1078 Nanu. Ioana-Alexandra 409. 902. Mihai 445.C. 946 Olteanu. 554. 352 Năsturel. Kasper 73. 518-522. 248. 1086 Năsturel. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Andrei 1028 Paliu. 354. 464 Onciul. Petre Ş. Dragoş 607. 6 Passalega. A. Fabian M. 803. 135-138. Sebastian 1077 Munteanu.P. 351. 940. 719 Münster. 720. Franciscus Carolus 357 Paltânea. 243. Gheorghe 1029 Popa. 854. 1096 Oredi. P. 358. 430-440. 903. Constantin 1009 Opriş. Elemér 728 Polga. Nicolae 821. 523 Morărescu. P. 969 Novak. Paul 1081 Panaitescu.V. Eugenia 524 Neamţu. 1082 Pandula. 855 Popescu. 1012. Alexandru 245 Okolski. Alexandru 1083. Iván 69. Tudor 249 Pappasoglu. 802. Mihail 250. Al. Dumitru 805 Pastoureau. 818 Popescu. 7 Pelin. Michel 78 174 . 779. Augustin 18. Damaschin 1028 Mircea. 725 Oţetea. Ioan 1069. 74 Nistor. Johann 723 Oszóczki. 801 Mudura. 442 Năglar. Ion 441 Mureşan. O. 242. Grigorie P. Mihai 611 Penea. K. Nicolae 6. 942 Mureşan. 608-610. 647. Ştefan 5. 1080 Mischevca. Cătălina 247 Oprescu. Petre 24 Pall. 844 Popa. Ionel 726 Penescu. Ion 649 Polay. Gheorghe 718. Lucian 806 Petcov. Radu 1086 Popeea. 605-606. Alexandru 130 Nicoară-Turc. Constanţa 1011 Nemeti. 429. Vladimir 130 Möhlenkamp. 943-945 Neamţu. 350. Gelu 3 Negreanu. 251 Păun. Marinela Cristina 727 Pleşa. 1097 Negrei. Ion 130 Negulescu. 6 Nistor. 767.Mioc. Gh. 553. Francisc 1028 Palma. Florica 189 Nagy. Renate 517 Moisil. Antal Alexandru 648 Pall. Simon 356 Olănescu. Francisc 552 Papasima. 724. 444 Petrişor. 77 Paşcanu. Ioan 721 Neubecker. Barbu 835 Mircea. Dimitrie 1085 Pascu. 1087 Popoff. 1084 Papai. Constantin 131-133. Dimitre 246 Opanschi. 729. 947 Papadopol Calimah. 355 Nichitici. 941. 551 Nania. 613. D. (Dimitris) 240. 353. Ion Radu 428. 682. 443. Attila A. 526 Petrescu. Johann Kimens 1075 Moraru. Laurenţiu 612. 800. Maria 1080 Odobescu. 241. 224-239. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. Ottfried 70-72. St. Stoica 244 Niculăescu. Ion 807 Popescu. Doina 804 Năstase Dumitru. Lucia 8 Nicolaescu. 1079. Ioan 5. Mihai 722 Niesiecki.

Gyula 733 Schrot. J. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. 734-737. Nicolae 1103 Şimanschi. Ioan 671 Sporea. Aurelian 12. 256. 448-452.P. 951 Rînziş. 446.1107 Procopovici. Marius 856 Potocki. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. S. 598 Solis. Adrian 6 Rusu. V. 652-655. Radu 956. 858-860. I. 101 Richenthal. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. Ileana Maria 327 Rădulescu. Maria Magdalena 970 Szemkovics.968. Martin 363 Scurtu. Ioan 1105. 969. 821. 365 Sulică. Gabriela 528 Rătoi. Ulrich 80. 960.C. 253 Schlandt. Tudor 808 Regleanu. 23. Vittorio 963 Stalins.I. 964-967 Stoica. St. Andrei 459. András Mihály 744 Szekely. Alexandre A. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. 1013. Florica 264 Straussenburg. 961 Seyvert. 454 Siebmacher's. Lizica 252 Popovici. 79 Rentzmann. 903 Popovici. 811-813. 815. Maria 730 Ratcu. 362 Rusu. Arz von. V. Friederich 738 Stephănescu. Paul 83 Rizo-Rangabe. J. Hermann 558 Schönherr. Valeriu 814 Sabău. Nagy 557 Rezachevici. Silvia 1096. 81. 656.141. 957 Rudt von Collenberg. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. 861.E. 731 Reicherstorffer. 21. Constantin 361. C. 732. 595 Stoi. 1011 Reichenauer von Raichenau. W. Leon 258 175 . Alexe 1088 Prodan.Popoiu. Franz-Joseph 1102 Szegedi. 1100 Sturdza. Eugene 950. Johann 453. 1063. W. Dan 994 Siscanu. Corina 819 Spretti. 952-955 Romanescu. László 360. Ion 257 Şerbănescu. Mihai 809. 828 Predescu. F. Aurică 597. Iosef 559. 85-92 Simic. Virgil 94 Soutzos. 530 Sándor. 255. 560. 1101 Sturdza. 70 Resch. 820 Sterescu. Dimitrie 213. Georg 555 Reilly. Maria 1011. 1091 Richard. 816. 82 Ritter Vitezowic. 959. 1090. 26. 810. 739-743 Sturdza Săuceşti. 958. 139. Th. Gaston 95 Stănciulescu. Filofteia 412. Petre. 1099 Sah Nazarov. David 1028 Puşcariu. 9 Székely. Ioan 948 Racoviţă Cehan. 1092-1094 Rietstap. 1069. Nicolae 455 Sulzer. 366. 527 Porumb. 903. Mihai 949 Radovici. Milan 93 Simonescu. A. Ioannes R. 364.. D. 614 Révai. 523 Smaranda.I. Marcel 140.N. Imre 84 Sanielevici. Endre 745 Şahinian. Ioan 316. 1089 Renesse. 1097 Popovschi. Mihail 368. 1096 Spiru. 359. 817. Adolf 556 Réthy. Marcel 447. 1095 Rosetti.A. Albert 561-563. 615.

748 Ungureanu. 370 Umlauf. Constantin 619 Ştefănescu. 1113 Vlădescu. Dumitru 622 Zahariuc. 986 Zaharia. 824 Tanaşoca. 1115 Vulpe. 564 Vasilescu. Vitali 262 Ungureanu. Gyàrjás 825 Titu. Gh. Florica 264 Vârtosu. 976 Voitehovski. 971. Constanţa 620 Şvarţ Kara. 461. 259. 1112. 1106 Tomescu. Iţic 823 Tabac. 266-269. 829. Sever 981-985 176 . Al. 1108-1110 Velcu. 657. 456 Ştefănescu. Joseph 826 Trâmbaciu. 835 Zimmermann. Szabolcs 97-99. Grigorie C. 65. Ilie 754 Wagner. I. 755-758 Zotta. Nestor 977-980. 1104 Tafrali. O. 372. V. Silvia 1013 Vătămanu. Mioara 28 Ţabrea. C. Emil 143. 595 Theodorescu.D. 974 Trausch. 263. Năstase 973 Tocilescu. Mircea 27 Tonk.Ştefănescu. Mariana 30 Ursu. Franz 565. Ludovik 373 Xenopol. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 747. George 261 Tudorică. Mircea 834. 1114 Vornicescu. Anca 621 Vasilescu. 972 Ştefănescu. Oliver 536 Veress.A. Nicolae 672. Anton 458-460. 457.A. Veronica 1011 Vârjoghie. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. A. 659. Anthony R. 101 Wyrostek. 749 Ursachi. 371. Ilie 29. 535. 751-753. Nicolae M. Adriana 367 Ştefănescu. Adrian 30 Ursachi.D. 534. Petronel 270 Zdroba. 828 Velescu. 975. Mihail 656. Viorica 750 Vajay. 142. Răzvan 260 Tihamér. 830-833. 1111 Vătafu-Găitan. V. Silviu Andrieş 531-533. Mihai-Răzvan 658 Urechia. Ştefan 827 Trohani. Andrei 265. 746.

secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->