FISA DE LUCRU NR 1 Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a. Etape: 1.

Alegerea sarcinii de lucru Fie ABCD un patrulater convex, în care BC si AD nu sunt paralele, fie EЄ(BC) si FЄ (AD) astfel încât . Construim paralelogramele ABEG si ECDH. Demonstrati ca: a) AG || DH; b) < GFA ≡ < DFH; c) Punctele G, F, si H sunt coliniare; d) [EF este bisectoarea unghiului GEH. (cf. Manual de matematica pentru clasa a VII-a, Ed. Teora, 2000) 2. Solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cer elevilor sa propuna strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea, de exemplu, sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare "pe desen" a proprietatilor cerute în concluzia problemei, de masurare a unor unghiuri sau segmente. Las elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte! 3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze pentru asezarea ideilor (de la 15 minute pâna la o zi). Notez toate propunerile elevilor. La sfârsitul orei, pun elevii sa transcrie toate aceste idei si le cer ca pe timpul pauzei, sa mai reflecteze asupra lor. 4. Reluarea ideilor emise pe rând si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pentru problema analizata, cuvintele-cheie ar putea fi: masurare, congruenta, asemanare, paralelism. 5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru problema supusa atentiei. Pun întrebari de tipul: Am putea rezolva problema folosind masuratori pe o figura cât mai corecta? Este util sa studiem un caz particular al problemei? Au întrebarile problemei legatura între ele? Ce anume trebuie sa demonstram? 6. Afisarea ideilor rezultate în forme cât mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a discutiilor avute cu elevii, trebuie sa rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta poate fi sintetizata sub forma unor indicatii de rezolvare de tipul: 1 construim figura; 2 aplicam un criteriu de asemanare; 3 folosim teorema bisectoarei.

Identificati în multimea divizorilor numarului 24. cu 11. am aplicat metoda "turul galeriei".de enumerat criteriile de divizibilitate învatate . etc.d.d. sarcina de lucru a cerut ca elevii sa analizeze în ce mod se poate forma un dreptunghi cu ajutorul unor betisoare de lungimi diferite si cine este câstigatorul unui joc. 4.. si c.Unitatea de învatare: Divizibilitatea numerelor naturale . Ca PREMIU. cu 4 si 25).m.m. Elevii care au primit o fisa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat si justificat în scris valoarea de adevar a unor propozitii.m. iar fiecarei fete i-am asociat un verb. Stabiliti relatia dintre c..un referat despre Cantor 6 Echipa 6 . Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ.1: Verbul "DESCRIE" 1.un material despre "Ciurul lui Eratostene" 4 Echipa 4 .FISA DE LUCRU NR 2 La lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor .un referat despre criterii particulare de divizibilate (cu 7.m. dupa care au acordat note materialelor realizate de celelalte grupe. Enumerati criteriile de divizibilitate studiate.un material informativ despre repartitia numerelor prime Fisa nr. am folosit metoda cubului si turul galeriei. Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebari grila în care au aplicat criteriile de divizibilitate.m.c. multiplu .c.de identificat numerele prime.m. si produsul a doua numere Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul COMPARĂ au stabilit asemanari si deosebiri între criteriile de divizibilitate (cu 3 si 9.m. între procedeele de calcul pentru c. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au identificat dintr-o multime numerele divizibile cu 2.d. metodele de calcul a c.un material despre Arhimede 2 Echipa 2 . sa solutionez situatiile în care nu toti elevii s-au implicat în cadrul activitatii în grup sau atunci când un elev a monopolizat toate activitatile.clasa a VI-a. Scrieti multimea divizorilor lui 24. numere prime între ele .m. urmând ca eu sa discut împreuna cu ei obiectivitatea notelor acordate si sa corectez eventualele erori.m. astfel: 1 Echipa 1 . dupa expirarea timpului de lucru (20-25 minute). cu 3. 5. astfel: În desfasurarea activitatii. cu 13) 3 Echipa 3 . Elevii din fiecare grup si-au prezentat sarcina de lucru si modul de realizare a ei. c. Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile.d.de enuntat definitiile pentru divizor. Le-am cerut sa realizeze si scurte demonstratii sau sa descopere greseala dintr-o redactare a unei rezolvari.m. Pentru evaluarea activitatii. si produsul a 2 numere naturale.m. teorema împartirii cu rest. am avut grija sa dau indicatii unde a fost necesar. c.2: Verbul "COMPARĂ" .m.m.c.de stabilit relatia între c. si c. Am realizat un cub din carton si am colorat fiecare fata diferit.m.c.. ce au continut si chestiuni capcane.c.un material informativ despre Aristotel 5 Echipa 5 .c.m.m. Enuntati definitia divizibilitatii numerelor naturale.m. Fisa nr.m. 3.c. 2. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul DESCRIE au avut urmatoarele sarcini: . fiecare echipa a primit câte un material informativ.m.m.c. divizorii proprii si divizorii improprii. cu 5. cu 10 si au completat spatiile punctate cu raspunsuri corecte.

201. si c. Fisa nr. cu 4 si 25..m.4: Verbul "ANALIZEAZĂ" 1. c)35 si 54. Exista un numar care împartit la 3 sa dea restul 1. c) Daca m ЄN este divizibil cu 6 si cu 4.5: Verbul "ARGUMENTEAZĂ" 1. stiind ca se divide cu 6.m. iar împartit la 6 sa dea restul 4? 3. cu 3. împartit la 5 sa dea restul 3.c.A. de fiecare data.B. A ∩ B. Sa se determine toate numerele naturale de 4 cifre. a) Sa se determine multimile A si B. d) Daca mЄ N este divizibil cu 17. 2. atunci m este divizibil cu 24. Fisa nr. . 7 betisoare cu lungimea de 3 dm fiecare si 8 betisoare cu lungimea de 4 dm fiecare. Fisa nr. si compara rezultatele.m.m. Aflati doua numere naturale al caror produs este 26460.m.c. atunci (15 × m) este divizibil cu 51.. justificând raspunsurile: a) Suma a doua numere naturale pare este un numar par. Aratati ca orice multiplu comun al lor este divizibil cu produsul lor. al lor este 14. pentru x ……. numarul ales sa nu divida nici unul din divizorii deja alesi pâna atunci. împartit la 4 sa dea restul 2. b) Sa se afle A U B. Completati spatiile punctate cu raspunsurile corecte: a) b) c) pentru x ….d. Analizati cine câstiga jocul. A . Doi jucatori joaca urmatorul joc: ei aleg. cu conditia ca. pentru a + b ……. În multimea A = identifica numerele divizibile cu 2.6: Verbul "APLICĂ" 1.1.m.m. Fie A multimea numerelor de forma divizibile cu 15. în sensul ca fiecare numar nou ales sa nu aiba mai putini divizori decât oricare din numerele anterioare alese. 2. . Având 4 betisoare cu lungimea de 1 dm fiecare.. 504. a) Gasiti un multiplu comun al numerelor 30 si 37. Realizati un scurt eseu matematic în care sa puneti în evidenta asemanari si deosebiri sau analogii între criteriile de divizibilitate cu 3 si 9.3: Verbul "ASOCIAZĂ" 1. . analizati daca se poate forma un dreptunghi având asezate toate aceste betisoare cap la cap pe conturul sau? 2. 5 betisoare cu lungimea de 2 dm fiecare. b) Suma a doua numere naturale impare este un numar impar. 2. B . cu 10. Calculeaza c. b) 120. Fisa nr. Analizati ce se întâmpla daca jocul se schimba. divizibile cu 12 si B multimea numerelor de forma sa dea câtul 10 si restul 4. b) Este adevarata afirmatia si în cazul numerelor 36 si 40? Justificati. un divizor natural pozitiv al numarului 1000. cu 5..c. pe rând.d. care împartite la 12. cu 8 si 125. Primul care alege 1000 ca divizor pierde. 2. Precizati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare. pentru numerele: a) 324 si 432. iar c.