FISA DE LUCRU NR 1 Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a. Etape: 1.

Alegerea sarcinii de lucru Fie ABCD un patrulater convex, în care BC si AD nu sunt paralele, fie EЄ(BC) si FЄ (AD) astfel încât . Construim paralelogramele ABEG si ECDH. Demonstrati ca: a) AG || DH; b) < GFA ≡ < DFH; c) Punctele G, F, si H sunt coliniare; d) [EF este bisectoarea unghiului GEH. (cf. Manual de matematica pentru clasa a VII-a, Ed. Teora, 2000) 2. Solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cer elevilor sa propuna strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea, de exemplu, sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare "pe desen" a proprietatilor cerute în concluzia problemei, de masurare a unor unghiuri sau segmente. Las elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte! 3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze pentru asezarea ideilor (de la 15 minute pâna la o zi). Notez toate propunerile elevilor. La sfârsitul orei, pun elevii sa transcrie toate aceste idei si le cer ca pe timpul pauzei, sa mai reflecteze asupra lor. 4. Reluarea ideilor emise pe rând si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pentru problema analizata, cuvintele-cheie ar putea fi: masurare, congruenta, asemanare, paralelism. 5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru problema supusa atentiei. Pun întrebari de tipul: Am putea rezolva problema folosind masuratori pe o figura cât mai corecta? Este util sa studiem un caz particular al problemei? Au întrebarile problemei legatura între ele? Ce anume trebuie sa demonstram? 6. Afisarea ideilor rezultate în forme cât mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a discutiilor avute cu elevii, trebuie sa rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta poate fi sintetizata sub forma unor indicatii de rezolvare de tipul: 1 construim figura; 2 aplicam un criteriu de asemanare; 3 folosim teorema bisectoarei.

un material despre Arhimede 2 Echipa 2 .de enumerat criteriile de divizibilitate învatate . iar fiecarei fete i-am asociat un verb. etc. sa solutionez situatiile în care nu toti elevii s-au implicat în cadrul activitatii în grup sau atunci când un elev a monopolizat toate activitatile.. multiplu . cu 5.m.m. cu 4 si 25). între procedeele de calcul pentru c.un material informativ despre Aristotel 5 Echipa 5 .m. Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile. dupa expirarea timpului de lucru (20-25 minute).FISA DE LUCRU NR 2 La lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor .c. cu 3.. Stabiliti relatia dintre c. si c.un material despre "Ciurul lui Eratostene" 4 Echipa 4 .m. divizorii proprii si divizorii improprii.un referat despre Cantor 6 Echipa 6 .de identificat numerele prime.m.. astfel: 1 Echipa 1 . cu 13) 3 Echipa 3 . Elevii care au primit o fisa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat si justificat în scris valoarea de adevar a unor propozitii. Pentru evaluarea activitatii.c.c. 3. metodele de calcul a c. 5.m.m.c. Identificati în multimea divizorilor numarului 24. 2.m. am folosit metoda cubului si turul galeriei. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au identificat dintr-o multime numerele divizibile cu 2. si produsul a 2 numere naturale.m. c. Enuntati definitia divizibilitatii numerelor naturale. dupa care au acordat note materialelor realizate de celelalte grupe. cu 10 si au completat spatiile punctate cu raspunsuri corecte. Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ. Fisa nr.m.m.c. Ca PREMIU. teorema împartirii cu rest.d.c.m. numere prime între ele .m. si c. c.d.m.un material informativ despre repartitia numerelor prime Fisa nr. ce au continut si chestiuni capcane.c.m. am avut grija sa dau indicatii unde a fost necesar.2: Verbul "COMPARĂ" .c. 4.d.d.clasa a VI-a. astfel: În desfasurarea activitatii.m.m. fiecare echipa a primit câte un material informativ.de enuntat definitiile pentru divizor. Elevii din fiecare grup si-au prezentat sarcina de lucru si modul de realizare a ei. si produsul a doua numere Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul COMPARĂ au stabilit asemanari si deosebiri între criteriile de divizibilitate (cu 3 si 9. Am realizat un cub din carton si am colorat fiecare fata diferit. Scrieti multimea divizorilor lui 24.Unitatea de învatare: Divizibilitatea numerelor naturale . sarcina de lucru a cerut ca elevii sa analizeze în ce mod se poate forma un dreptunghi cu ajutorul unor betisoare de lungimi diferite si cine este câstigatorul unui joc. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul DESCRIE au avut urmatoarele sarcini: .m.m.m. Enumerati criteriile de divizibilitate studiate. cu 11. Le-am cerut sa realizeze si scurte demonstratii sau sa descopere greseala dintr-o redactare a unei rezolvari. urmând ca eu sa discut împreuna cu ei obiectivitatea notelor acordate si sa corectez eventualele erori. am aplicat metoda "turul galeriei". Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebari grila în care au aplicat criteriile de divizibilitate.de stabilit relatia între c.1: Verbul "DESCRIE" 1.un referat despre criterii particulare de divizibilate (cu 7.

împartit la 5 sa dea restul 3.. A . si compara rezultatele.c. cu 3. analizati daca se poate forma un dreptunghi având asezate toate aceste betisoare cap la cap pe conturul sau? 2. a) Sa se determine multimile A si B. B . . Fisa nr. A ∩ B. b) Suma a doua numere naturale impare este un numar impar. . c) Daca m ЄN este divizibil cu 6 si cu 4. 504. un divizor natural pozitiv al numarului 1000. pentru numerele: a) 324 si 432.4: Verbul "ANALIZEAZĂ" 1. al lor este 14. 2. În multimea A = identifica numerele divizibile cu 2. Exista un numar care împartit la 3 sa dea restul 1.m. Realizati un scurt eseu matematic în care sa puneti în evidenta asemanari si deosebiri sau analogii între criteriile de divizibilitate cu 3 si 9.d. . iar c. Având 4 betisoare cu lungimea de 1 dm fiecare. Fisa nr. 2. cu 4 si 25. cu 8 si 125.m.. atunci (15 × m) este divizibil cu 51. numarul ales sa nu divida nici unul din divizorii deja alesi pâna atunci. Analizati cine câstiga jocul. justificând raspunsurile: a) Suma a doua numere naturale pare este un numar par.c. iar împartit la 6 sa dea restul 4? 3. 201.m. b) 120. d) Daca mЄ N este divizibil cu 17. pentru x ……. Fie A multimea numerelor de forma divizibile cu 15.1. Calculeaza c. atunci m este divizibil cu 24. pentru a + b ……. Analizati ce se întâmpla daca jocul se schimba. 2. cu 10.A..5: Verbul "ARGUMENTEAZĂ" 1.m. Precizati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare. în sensul ca fiecare numar nou ales sa nu aiba mai putini divizori decât oricare din numerele anterioare alese. 2. divizibile cu 12 si B multimea numerelor de forma sa dea câtul 10 si restul 4. si c.m. cu 5.B. stiind ca se divide cu 6. 5 betisoare cu lungimea de 2 dm fiecare.c. Primul care alege 1000 ca divizor pierde. c)35 si 54. 7 betisoare cu lungimea de 3 dm fiecare si 8 betisoare cu lungimea de 4 dm fiecare. Completati spatiile punctate cu raspunsurile corecte: a) b) c) pentru x …. b) Sa se afle A U B. care împartite la 12. cu conditia ca. împartit la 4 sa dea restul 2. Doi jucatori joaca urmatorul joc: ei aleg.d. de fiecare data. pe rând. a) Gasiti un multiplu comun al numerelor 30 si 37.6: Verbul "APLICĂ" 1.m. Fisa nr. b) Este adevarata afirmatia si în cazul numerelor 36 si 40? Justificati. Aflati doua numere naturale al caror produs este 26460..3: Verbul "ASOCIAZĂ" 1. Sa se determine toate numerele naturale de 4 cifre. Fisa nr.m. Aratati ca orice multiplu comun al lor este divizibil cu produsul lor.