FISA DE LUCRU NR 1 Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a. Etape: 1.

Alegerea sarcinii de lucru Fie ABCD un patrulater convex, în care BC si AD nu sunt paralele, fie EЄ(BC) si FЄ (AD) astfel încât . Construim paralelogramele ABEG si ECDH. Demonstrati ca: a) AG || DH; b) < GFA ≡ < DFH; c) Punctele G, F, si H sunt coliniare; d) [EF este bisectoarea unghiului GEH. (cf. Manual de matematica pentru clasa a VII-a, Ed. Teora, 2000) 2. Solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cer elevilor sa propuna strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea, de exemplu, sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare "pe desen" a proprietatilor cerute în concluzia problemei, de masurare a unor unghiuri sau segmente. Las elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte! 3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze pentru asezarea ideilor (de la 15 minute pâna la o zi). Notez toate propunerile elevilor. La sfârsitul orei, pun elevii sa transcrie toate aceste idei si le cer ca pe timpul pauzei, sa mai reflecteze asupra lor. 4. Reluarea ideilor emise pe rând si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pentru problema analizata, cuvintele-cheie ar putea fi: masurare, congruenta, asemanare, paralelism. 5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru problema supusa atentiei. Pun întrebari de tipul: Am putea rezolva problema folosind masuratori pe o figura cât mai corecta? Este util sa studiem un caz particular al problemei? Au întrebarile problemei legatura între ele? Ce anume trebuie sa demonstram? 6. Afisarea ideilor rezultate în forme cât mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a discutiilor avute cu elevii, trebuie sa rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta poate fi sintetizata sub forma unor indicatii de rezolvare de tipul: 1 construim figura; 2 aplicam un criteriu de asemanare; 3 folosim teorema bisectoarei.

c.m. cu 13) 3 Echipa 3 .m.. Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ. cu 3..m. astfel: În desfasurarea activitatii.un material informativ despre repartitia numerelor prime Fisa nr. Enuntati definitia divizibilitatii numerelor naturale.2: Verbul "COMPARĂ" . 3. Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebari grila în care au aplicat criteriile de divizibilitate. Enumerati criteriile de divizibilitate studiate. iar fiecarei fete i-am asociat un verb.de enumerat criteriile de divizibilitate învatate . am avut grija sa dau indicatii unde a fost necesar. dupa expirarea timpului de lucru (20-25 minute).d. 4. dupa care au acordat note materialelor realizate de celelalte grupe. Am realizat un cub din carton si am colorat fiecare fata diferit. Elevii care au primit o fisa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat si justificat în scris valoarea de adevar a unor propozitii.m.de stabilit relatia între c.m.un referat despre Cantor 6 Echipa 6 .m. ce au continut si chestiuni capcane. am folosit metoda cubului si turul galeriei.de identificat numerele prime.un material informativ despre Aristotel 5 Echipa 5 .m. cu 5. Le-am cerut sa realizeze si scurte demonstratii sau sa descopere greseala dintr-o redactare a unei rezolvari. Scrieti multimea divizorilor lui 24. Fisa nr. divizorii proprii si divizorii improprii. sa solutionez situatiile în care nu toti elevii s-au implicat în cadrul activitatii în grup sau atunci când un elev a monopolizat toate activitatile. Ca PREMIU.c. numere prime între ele . urmând ca eu sa discut împreuna cu ei obiectivitatea notelor acordate si sa corectez eventualele erori.m. astfel: 1 Echipa 1 .1: Verbul "DESCRIE" 1.un material despre Arhimede 2 Echipa 2 .m. metodele de calcul a c.c. am aplicat metoda "turul galeriei".clasa a VI-a.de enuntat definitiile pentru divizor.m.c. Elevii din fiecare grup si-au prezentat sarcina de lucru si modul de realizare a ei.m. între procedeele de calcul pentru c.Unitatea de învatare: Divizibilitatea numerelor naturale . si produsul a 2 numere naturale. si produsul a doua numere Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul COMPARĂ au stabilit asemanari si deosebiri între criteriile de divizibilitate (cu 3 si 9. cu 4 si 25).c. cu 11.m. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul DESCRIE au avut urmatoarele sarcini: .m. fiecare echipa a primit câte un material informativ.un material despre "Ciurul lui Eratostene" 4 Echipa 4 .d. 5. teorema împartirii cu rest.c. Identificati în multimea divizorilor numarului 24.c. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au identificat dintr-o multime numerele divizibile cu 2.c. Stabiliti relatia dintre c. etc. sarcina de lucru a cerut ca elevii sa analizeze în ce mod se poate forma un dreptunghi cu ajutorul unor betisoare de lungimi diferite si cine este câstigatorul unui joc. c.c. cu 10 si au completat spatiile punctate cu raspunsuri corecte.m. si c.FISA DE LUCRU NR 2 La lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor .d. si c.m.m.m. multiplu .m. Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile..m.un referat despre criterii particulare de divizibilate (cu 7.d. Pentru evaluarea activitatii.m. 2.

stiind ca se divide cu 6. 2.d. care împartite la 12.. c) Daca m ЄN este divizibil cu 6 si cu 4. iar împartit la 6 sa dea restul 4? 3. .c. Sa se determine toate numerele naturale de 4 cifre. pentru a + b ……. 2. numarul ales sa nu divida nici unul din divizorii deja alesi pâna atunci. b) Suma a doua numere naturale impare este un numar impar. B . A . Aratati ca orice multiplu comun al lor este divizibil cu produsul lor. cu conditia ca. împartit la 5 sa dea restul 3. . cu 5. Fisa nr. În multimea A = identifica numerele divizibile cu 2. pe rând.c.3: Verbul "ASOCIAZĂ" 1. Exista un numar care împartit la 3 sa dea restul 1. justificând raspunsurile: a) Suma a doua numere naturale pare este un numar par. cu 4 si 25.5: Verbul "ARGUMENTEAZĂ" 1. Calculeaza c. cu 10. Fie A multimea numerelor de forma divizibile cu 15. Fisa nr..m. 504. divizibile cu 12 si B multimea numerelor de forma sa dea câtul 10 si restul 4. A ∩ B. analizati daca se poate forma un dreptunghi având asezate toate aceste betisoare cap la cap pe conturul sau? 2. pentru numerele: a) 324 si 432. Având 4 betisoare cu lungimea de 1 dm fiecare. a) Sa se determine multimile A si B. Analizati cine câstiga jocul. .. a) Gasiti un multiplu comun al numerelor 30 si 37..6: Verbul "APLICĂ" 1. si compara rezultatele.c. împartit la 4 sa dea restul 2. de fiecare data. Primul care alege 1000 ca divizor pierde.B. 5 betisoare cu lungimea de 2 dm fiecare. b) Este adevarata afirmatia si în cazul numerelor 36 si 40? Justificati. 7 betisoare cu lungimea de 3 dm fiecare si 8 betisoare cu lungimea de 4 dm fiecare. al lor este 14. atunci (15 × m) este divizibil cu 51. Analizati ce se întâmpla daca jocul se schimba.m. cu 8 si 125.m.d. Fisa nr. Precizati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare.m. Doi jucatori joaca urmatorul joc: ei aleg. b) 120. Realizati un scurt eseu matematic în care sa puneti în evidenta asemanari si deosebiri sau analogii între criteriile de divizibilitate cu 3 si 9.A.m. pentru x ……. 201. 2. iar c.4: Verbul "ANALIZEAZĂ" 1. 2. cu 3.m.1.m. atunci m este divizibil cu 24. Aflati doua numere naturale al caror produs este 26460. c)35 si 54. Fisa nr. d) Daca mЄ N este divizibil cu 17. si c. Completati spatiile punctate cu raspunsurile corecte: a) b) c) pentru x …. în sensul ca fiecare numar nou ales sa nu aiba mai putini divizori decât oricare din numerele anterioare alese. b) Sa se afle A U B. un divizor natural pozitiv al numarului 1000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful