FISA DE LUCRU NR 1 Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a. Etape: 1.

Alegerea sarcinii de lucru Fie ABCD un patrulater convex, în care BC si AD nu sunt paralele, fie EЄ(BC) si FЄ (AD) astfel încât . Construim paralelogramele ABEG si ECDH. Demonstrati ca: a) AG || DH; b) < GFA ≡ < DFH; c) Punctele G, F, si H sunt coliniare; d) [EF este bisectoarea unghiului GEH. (cf. Manual de matematica pentru clasa a VII-a, Ed. Teora, 2000) 2. Solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cer elevilor sa propuna strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea, de exemplu, sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare "pe desen" a proprietatilor cerute în concluzia problemei, de masurare a unor unghiuri sau segmente. Las elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte! 3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze pentru asezarea ideilor (de la 15 minute pâna la o zi). Notez toate propunerile elevilor. La sfârsitul orei, pun elevii sa transcrie toate aceste idei si le cer ca pe timpul pauzei, sa mai reflecteze asupra lor. 4. Reluarea ideilor emise pe rând si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pentru problema analizata, cuvintele-cheie ar putea fi: masurare, congruenta, asemanare, paralelism. 5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru problema supusa atentiei. Pun întrebari de tipul: Am putea rezolva problema folosind masuratori pe o figura cât mai corecta? Este util sa studiem un caz particular al problemei? Au întrebarile problemei legatura între ele? Ce anume trebuie sa demonstram? 6. Afisarea ideilor rezultate în forme cât mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a discutiilor avute cu elevii, trebuie sa rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta poate fi sintetizata sub forma unor indicatii de rezolvare de tipul: 1 construim figura; 2 aplicam un criteriu de asemanare; 3 folosim teorema bisectoarei.

Enuntati definitia divizibilitatii numerelor naturale.m. divizorii proprii si divizorii improprii.m. Pentru evaluarea activitatii.de enumerat criteriile de divizibilitate învatate . Identificati în multimea divizorilor numarului 24. dupa care au acordat note materialelor realizate de celelalte grupe.1: Verbul "DESCRIE" 1. Le-am cerut sa realizeze si scurte demonstratii sau sa descopere greseala dintr-o redactare a unei rezolvari. am folosit metoda cubului si turul galeriei.. si c.m. sarcina de lucru a cerut ca elevii sa analizeze în ce mod se poate forma un dreptunghi cu ajutorul unor betisoare de lungimi diferite si cine este câstigatorul unui joc.c. c.m.c. urmând ca eu sa discut împreuna cu ei obiectivitatea notelor acordate si sa corectez eventualele erori.m.m.. cu 4 si 25).c.d.c. numere prime între ele . astfel: În desfasurarea activitatii.m.c.un referat despre Cantor 6 Echipa 6 .un material informativ despre repartitia numerelor prime Fisa nr.de identificat numerele prime.de enuntat definitiile pentru divizor. 5.m.d.m.un material informativ despre Aristotel 5 Echipa 5 . etc.Unitatea de învatare: Divizibilitatea numerelor naturale . cu 3. dupa expirarea timpului de lucru (20-25 minute). Elevii din fiecare grup si-au prezentat sarcina de lucru si modul de realizare a ei. c. si produsul a doua numere Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul COMPARĂ au stabilit asemanari si deosebiri între criteriile de divizibilitate (cu 3 si 9. 2.m.m. teorema împartirii cu rest. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul DESCRIE au avut urmatoarele sarcini: . Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile.d. fiecare echipa a primit câte un material informativ. am aplicat metoda "turul galeriei". Enumerati criteriile de divizibilitate studiate. multiplu . Ca PREMIU. Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ.m. sa solutionez situatiile în care nu toti elevii s-au implicat în cadrul activitatii în grup sau atunci când un elev a monopolizat toate activitatile. Fisa nr.FISA DE LUCRU NR 2 La lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor . Stabiliti relatia dintre c.2: Verbul "COMPARĂ" . 4.m. între procedeele de calcul pentru c. cu 10 si au completat spatiile punctate cu raspunsuri corecte. si c.clasa a VI-a.un referat despre criterii particulare de divizibilate (cu 7.m. ce au continut si chestiuni capcane. astfel: 1 Echipa 1 . cu 13) 3 Echipa 3 .d. cu 5.m. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au identificat dintr-o multime numerele divizibile cu 2.c.un material despre "Ciurul lui Eratostene" 4 Echipa 4 .m. cu 11. 3.c..m. iar fiecarei fete i-am asociat un verb.m. Elevii care au primit o fisa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat si justificat în scris valoarea de adevar a unor propozitii.c.un material despre Arhimede 2 Echipa 2 .m. metodele de calcul a c.de stabilit relatia între c. si produsul a 2 numere naturale. Am realizat un cub din carton si am colorat fiecare fata diferit. Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebari grila în care au aplicat criteriile de divizibilitate. Scrieti multimea divizorilor lui 24.m. am avut grija sa dau indicatii unde a fost necesar.

de fiecare data. cu 5. în sensul ca fiecare numar nou ales sa nu aiba mai putini divizori decât oricare din numerele anterioare alese. Având 4 betisoare cu lungimea de 1 dm fiecare.. si c. c) Daca m ЄN este divizibil cu 6 si cu 4. Precizati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare. stiind ca se divide cu 6. 2. d) Daca mЄ N este divizibil cu 17. iar c. un divizor natural pozitiv al numarului 1000. b) Suma a doua numere naturale impare este un numar impar. În multimea A = identifica numerele divizibile cu 2. 201.3: Verbul "ASOCIAZĂ" 1. pentru a + b ……. analizati daca se poate forma un dreptunghi având asezate toate aceste betisoare cap la cap pe conturul sau? 2.. . al lor este 14. Aratati ca orice multiplu comun al lor este divizibil cu produsul lor. numarul ales sa nu divida nici unul din divizorii deja alesi pâna atunci. Analizati cine câstiga jocul. b) Este adevarata afirmatia si în cazul numerelor 36 si 40? Justificati. împartit la 5 sa dea restul 3. Calculeaza c. care împartite la 12. cu 8 si 125.c. Fisa nr. pentru x ……. B . cu 10. 2. 5 betisoare cu lungimea de 2 dm fiecare. Aflati doua numere naturale al caror produs este 26460. Realizati un scurt eseu matematic în care sa puneti în evidenta asemanari si deosebiri sau analogii între criteriile de divizibilitate cu 3 si 9. Fisa nr. 504. pe rând. Fisa nr. divizibile cu 12 si B multimea numerelor de forma sa dea câtul 10 si restul 4. Analizati ce se întâmpla daca jocul se schimba. cu 3.. b) 120. a) Sa se determine multimile A si B.d. A ∩ B. b) Sa se afle A U B. 2. si compara rezultatele.A. a) Gasiti un multiplu comun al numerelor 30 si 37. Exista un numar care împartit la 3 sa dea restul 1. justificând raspunsurile: a) Suma a doua numere naturale pare este un numar par.6: Verbul "APLICĂ" 1. pentru numerele: a) 324 si 432..B.m.5: Verbul "ARGUMENTEAZĂ" 1. . împartit la 4 sa dea restul 2. Fie A multimea numerelor de forma divizibile cu 15.m.1. atunci m este divizibil cu 24.c. Primul care alege 1000 ca divizor pierde.4: Verbul "ANALIZEAZĂ" 1. 7 betisoare cu lungimea de 3 dm fiecare si 8 betisoare cu lungimea de 4 dm fiecare. atunci (15 × m) este divizibil cu 51. Doi jucatori joaca urmatorul joc: ei aleg. Sa se determine toate numerele naturale de 4 cifre. Fisa nr.m.m. iar împartit la 6 sa dea restul 4? 3.m.d.c.m. 2. cu 4 si 25. A . . Completati spatiile punctate cu raspunsurile corecte: a) b) c) pentru x …. c)35 si 54. cu conditia ca.m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful