FISA DE LUCRU NR 1 Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a. Etape: 1.

Alegerea sarcinii de lucru Fie ABCD un patrulater convex, în care BC si AD nu sunt paralele, fie EЄ(BC) si FЄ (AD) astfel încât . Construim paralelogramele ABEG si ECDH. Demonstrati ca: a) AG || DH; b) < GFA ≡ < DFH; c) Punctele G, F, si H sunt coliniare; d) [EF este bisectoarea unghiului GEH. (cf. Manual de matematica pentru clasa a VII-a, Ed. Teora, 2000) 2. Solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cer elevilor sa propuna strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea, de exemplu, sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare "pe desen" a proprietatilor cerute în concluzia problemei, de masurare a unor unghiuri sau segmente. Las elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte! 3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze pentru asezarea ideilor (de la 15 minute pâna la o zi). Notez toate propunerile elevilor. La sfârsitul orei, pun elevii sa transcrie toate aceste idei si le cer ca pe timpul pauzei, sa mai reflecteze asupra lor. 4. Reluarea ideilor emise pe rând si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pentru problema analizata, cuvintele-cheie ar putea fi: masurare, congruenta, asemanare, paralelism. 5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru problema supusa atentiei. Pun întrebari de tipul: Am putea rezolva problema folosind masuratori pe o figura cât mai corecta? Este util sa studiem un caz particular al problemei? Au întrebarile problemei legatura între ele? Ce anume trebuie sa demonstram? 6. Afisarea ideilor rezultate în forme cât mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a discutiilor avute cu elevii, trebuie sa rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta poate fi sintetizata sub forma unor indicatii de rezolvare de tipul: 1 construim figura; 2 aplicam un criteriu de asemanare; 3 folosim teorema bisectoarei.

m. Le-am cerut sa realizeze si scurte demonstratii sau sa descopere greseala dintr-o redactare a unei rezolvari. astfel: În desfasurarea activitatii.un material informativ despre Aristotel 5 Echipa 5 .d. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au identificat dintr-o multime numerele divizibile cu 2. Am realizat un cub din carton si am colorat fiecare fata diferit.m. am folosit metoda cubului si turul galeriei..m..c. 5. numere prime între ele .Unitatea de învatare: Divizibilitatea numerelor naturale .de enumerat criteriile de divizibilitate învatate . astfel: 1 Echipa 1 . am avut grija sa dau indicatii unde a fost necesar. si produsul a doua numere Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul COMPARĂ au stabilit asemanari si deosebiri între criteriile de divizibilitate (cu 3 si 9. cu 13) 3 Echipa 3 . Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebari grila în care au aplicat criteriile de divizibilitate.m. cu 5. dupa expirarea timpului de lucru (20-25 minute).un referat despre criterii particulare de divizibilate (cu 7.c.c. Ca PREMIU.c.un referat despre Cantor 6 Echipa 6 . Stabiliti relatia dintre c.m. c.FISA DE LUCRU NR 2 La lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor .c.de identificat numerele prime. 4.m. fiecare echipa a primit câte un material informativ. si c. Identificati în multimea divizorilor numarului 24.clasa a VI-a. am aplicat metoda "turul galeriei". 3.m. c.m.m.un material informativ despre repartitia numerelor prime Fisa nr.m. cu 10 si au completat spatiile punctate cu raspunsuri corecte.m. si produsul a 2 numere naturale. Elevii care au primit fisa de lucru cu verbul DESCRIE au avut urmatoarele sarcini: .c. sarcina de lucru a cerut ca elevii sa analizeze în ce mod se poate forma un dreptunghi cu ajutorul unor betisoare de lungimi diferite si cine este câstigatorul unui joc. Elevii din fiecare grup si-au prezentat sarcina de lucru si modul de realizare a ei. Scrieti multimea divizorilor lui 24. teorema împartirii cu rest.2: Verbul "COMPARĂ" .un material despre "Ciurul lui Eratostene" 4 Echipa 4 .m.m. Enuntati definitia divizibilitatii numerelor naturale.m.d.m. 2.1: Verbul "DESCRIE" 1.de enuntat definitiile pentru divizor.m. Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile.c. divizorii proprii si divizorii improprii.m. multiplu . cu 4 si 25). Elevii care au primit o fisa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat si justificat în scris valoarea de adevar a unor propozitii. etc.d. ce au continut si chestiuni capcane. cu 11.m.. dupa care au acordat note materialelor realizate de celelalte grupe. Fisa nr. între procedeele de calcul pentru c.m.c. urmând ca eu sa discut împreuna cu ei obiectivitatea notelor acordate si sa corectez eventualele erori. iar fiecarei fete i-am asociat un verb. Pentru evaluarea activitatii.d.un material despre Arhimede 2 Echipa 2 . cu 3. Enumerati criteriile de divizibilitate studiate. si c. metodele de calcul a c. Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ.de stabilit relatia între c.m. sa solutionez situatiile în care nu toti elevii s-au implicat în cadrul activitatii în grup sau atunci când un elev a monopolizat toate activitatile.

al lor este 14.m. divizibile cu 12 si B multimea numerelor de forma sa dea câtul 10 si restul 4. În multimea A = identifica numerele divizibile cu 2. . Fie A multimea numerelor de forma divizibile cu 15. pe rând. 504. B .. . în sensul ca fiecare numar nou ales sa nu aiba mai putini divizori decât oricare din numerele anterioare alese. Aflati doua numere naturale al caror produs este 26460. iar c. pentru numerele: a) 324 si 432. cu 5.4: Verbul "ANALIZEAZĂ" 1. a) Gasiti un multiplu comun al numerelor 30 si 37. Fisa nr.m. 7 betisoare cu lungimea de 3 dm fiecare si 8 betisoare cu lungimea de 4 dm fiecare. Exista un numar care împartit la 3 sa dea restul 1.c. Fisa nr. Analizati ce se întâmpla daca jocul se schimba. stiind ca se divide cu 6.m. .m. un divizor natural pozitiv al numarului 1000. 2.6: Verbul "APLICĂ" 1. Fisa nr. c) Daca m ЄN este divizibil cu 6 si cu 4. Aratati ca orice multiplu comun al lor este divizibil cu produsul lor. atunci (15 × m) este divizibil cu 51.A.. analizati daca se poate forma un dreptunghi având asezate toate aceste betisoare cap la cap pe conturul sau? 2. 2. b) 120.. b) Suma a doua numere naturale impare este un numar impar. cu 10. Primul care alege 1000 ca divizor pierde.m. împartit la 5 sa dea restul 3. Analizati cine câstiga jocul. cu 3. A . a) Sa se determine multimile A si B. care împartite la 12. 201. pentru x ……. cu conditia ca.5: Verbul "ARGUMENTEAZĂ" 1. 2. cu 8 si 125. Calculeaza c. 2. 5 betisoare cu lungimea de 2 dm fiecare. d) Daca mЄ N este divizibil cu 17. Completati spatiile punctate cu raspunsurile corecte: a) b) c) pentru x …. Fisa nr. Sa se determine toate numerele naturale de 4 cifre. si compara rezultatele.1. Doi jucatori joaca urmatorul joc: ei aleg.3: Verbul "ASOCIAZĂ" 1. împartit la 4 sa dea restul 2. pentru a + b ……. c)35 si 54. iar împartit la 6 sa dea restul 4? 3. Realizati un scurt eseu matematic în care sa puneti în evidenta asemanari si deosebiri sau analogii între criteriile de divizibilitate cu 3 si 9.m.d. atunci m este divizibil cu 24.. A ∩ B. Precizati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare. justificând raspunsurile: a) Suma a doua numere naturale pare este un numar par.c.d. si c. Având 4 betisoare cu lungimea de 1 dm fiecare. numarul ales sa nu divida nici unul din divizorii deja alesi pâna atunci. b) Sa se afle A U B.m. cu 4 si 25. de fiecare data.c.B. b) Este adevarata afirmatia si în cazul numerelor 36 si 40? Justificati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful