Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE NSCRIERE

PENTRU ACORDAREA GRADAIEI DE MERIT


N NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Subsemnatul, ______________________________________, posesor al BI/CI
seria____,

nr.

_________,

CNP

___________________________,

telefon_______________, ncadrat pe postul* _________________________________,


de

la

_________________________________________

cu

funcia

de**__________________________, de la ____________________________________,
v rog s-mi aprobai nscrierea la concursul de acordare a gradaiei de merit n
nvmntul

preuniversitar

2010,

la

categoria***

_______________________________________.
Menionez c la data de 01 septembrie 2009 am o vechime efectiv n
nvmntul preuniversitar de _________ ani.
Anexez prezentei cereri dosarul de nscriere conform metodologiei de concurs,
O.M.E.C.I. Nr. 6054 din 4 decembrie 2009.

Data:______________
Semntura:_______________

* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier,


administrator, .
** director, director adjunct, inspector colar, ...
*** categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic, specialitatea
limba romn,...