Sunteți pe pagina 1din 22

Tabel III.2.1.

1 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)


Puturi forate de mica adncime (pna la 20 m) lei/m.l. foraj 8.249 4.952 euro*)/m.l. foraj 1.964 1.179 Puturi forate de medie adncime (20 - 50 m) lei/m.l. foraj 4.952 2.860 euro*)/m.l. foraj 1.179 681 Puturi forate de mare adncime (peste 50 m) lei/m.l. foraj 2.860 2.722 euro*)/m.l. foraj 681 648

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SUBSECTIUNEA 2: III.2.1.2

Captarile de suprafata pot fi captari de izvoare, drenuri laterale din cursuri de apa, captari de apa direct din malul rurilor, captari prin chesoane. Unitatea de masura pentru captarile de suprafata este debitul de 1 l/s. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul toate cheltuielile pentru executia captarii de suprafata, raportate la unitatea de masura. Costul unitar al unei captari de suprafata este influentat considerabil de conditiile specifice ale terenului pe care se amplaseaza captarea de suprafata, precum si de caracteristicile cursului de apa (variatii de debit minim si maxim n timpul anului, perioadele de etiaj, evolutia gradului de turbiditate a apei n timpul anului si a modificarii ncarcarii chimice n perioada anuala si multianuala). Tabel III.2.1.2 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
Captari din izvoare lei/1 l/s 41.000 52.000 euro*)/1 l/s 9.762 12.381 Drenuri laterale lei/1 l/s 5.099 6.598 euro*)/1 l/s 1.214 1.571 Captari din mal de ruri lei/1 l/s 29.497 39.102 euro*)/1 l/s 7.023 9.310 Captari prin cheson lei/1 l/s 27.300 33.100 euro*)/1 l/s 6.500 7.881

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECTIUNEA 2: III.2.2. Conducte de aductiune


Functia tehnologica a conductelor de aductiune n sistemul de alimentare cu apa este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodaria de apa. Unitatea de masura pentru conductele de aductiune este metrul liniar de conducta.

O solutie adecvata alimentarii cu apa la sate o reprezinta folosirea conductelor de PEID (polietilena de nalta densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, lundu-se n calcul urmatoarele cheltuieli pentru punerea n opera a conductei de aductiune, raportate la unitatea de masura: - cheltuielile de transport si depozitare la amplasamentul lucrarilor; - sapaturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigura protectia la nghet; - asezarea unui strat de balast de 10 cm; - montarea si sudarea conductelor la pozitie; - astuparea transeei si aducerea terenului la starea initiala; - camine de golire, camine de aerisire, camine de rupere a presiunii si camine de vane de sectionare; - fitinguri, robineti, ventile de aerisire si alte accesorii; - aparate de masura si control; - probe tehnologice n perioada montarii si punerii n functiune. Conductele de aductiune se dimensioneaza la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor n vigoare. Tabel III.2.2 (valori de referinta) Cost unitar (exclusiv TVA)
Diametrul nominal al conductei PEID [mm] DN 63 DN 75 DN 80 DN 90 DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 180 DN 200 DN 225 DN 315 Presiuni de serviciu PN 6 atm lei/m.l. 67 80 84 101 126 139 172 197 235 252 269 403 euro*)/m.l. 16 19 20 24 30 33 41 47 56 60 64 96 lei/m.l. 71 84 88 105 130 143 185 214 256 281 311 487 PN 10 atm euro*)/m.l. 17 20 21 25 31 34 44 51 61 67 74 116 76 92 97 109 143 162 206 239 286 323 391 508 PN 16 atm lei/m.l. euro*)/m.l. 18 22 23 26 34 39 49 57 68 77 93 121

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECTIUNEA 3: III.2.3. Statii de clorinare a apei

Functia tehnologica a statiei de clorinare n sistemul de alimentare cu apa este asigurarea dozei de clor necesara ndeplinirii conditiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, pna la extremitatea retelei de distributie. Avnd n vedere structura asemanatoare, unitatea de masura pentru statia de clorinare independenta este bucata. Costul unitar este diferentiat pentru debite mai mici si, respectiv, mai mari de 10 l/s. Tabel III.2.3 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
Capacitatea statiei de clorinare < 10 l/s > 10 l/s lei/bucata 142.800 171.301 euro*)/bucata 34.000 40.786

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Statia de clorinare se dimensioneaza la debitul maxim zilnic.

SECTIUNEA 4: III.2.4. Statii de tratare a apei


Functia tehnologica a statiei de tratare este corectarea calitatii apei pentru a asigura transformarea ncarcarii chimice a apei brute n apa cu conditii de potabilitate impuse de prevederile legale si normele europene. Unitatea de masura pentru statia de tratare este 1 l/s apa tratata. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmatoarele cheltuieli pentru executia statiei de tratare a apei, raportate la unitatea de masura: - fundatia containerului si legaturile electrice si hidraulice cu celelalte componente ale sistemului; - containerul (containerele) pentru bateriile statiei de tratare; - bateriile de filtrare ale statiei de tratare, componentele tehnologice aferente; - conductele si instalatiile interioare de legatura; - instalatiile de pompare interioare; - aparatele de masura si control; - elementele de automatizare pentru supravegherea si controlul procesului. Tabel III.2.4 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
Debitul statiei de tratare Tipul statiei de tratare 172.998 243.000 < 10 l/s lei/1 l/s apa tratata Deferizare si demanganizare euro*)/1 l/s apa tratata 41.190 57.857 93.702 130.998 > 10 l/s lei/1 l/s apa tratata euro*)/1 l/s apa tratata 22.310 31.190

Denitrificare

85.000 118.000 145.000 190.000 148.701 205.002 131.200 182.700

20.238 28.095 34.524 45.238 35.405 48.810 31.238 43.500

68.700 96.000 96.999 135.001 101.800 142.401 85.700 119.599

16.357 22.857 23.095 32.143 24.238 33.905 20.405 28.476

Reducere a amoniacului Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si denitrificare) a apei subterane Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si denitrificare) a apei de suprafata

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Statia de tratare se dimensioneaza la debitul maxim zilnic. n componenta unei statii de tratare poate intra si statia de clorinare, n functie de solutia tehnica propusa.

SECTIUNEA 5: III.2.5. Rezervoare de nmagazinare a apei


Functia tehnologica a rezervoarelor de nmagazinare a apei este compensarea diferentelor orare care pot aparea ntre debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare si debitul maxim orar consumat n anumite ore de vrf, asigurarea protectiei n caz de incendiu, precum si a functionalitatii sistemului n cazul unor defectiuni n fronturile de captare sau la sursele de energie. Prezentul standard de cost se refera la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante si a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membrana butilica, care reduc procesele umede numai la fundatii si asigura o durata scurta de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin si mai rapid. Unitatea de masura pentru aceasta componenta a sistemului de alimentare cu apa o reprezinta 1 m 3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate n considerare urmatoarele: - fundatiile radiale n cazul rezervoarelor confectionate din panouri termoizolante prefabricate sau, dupa caz, fundatiile circulare n cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membrana butilica; - panourile termoizolante sau, dupa caz, tolele metalice si membrana butilica, inclusiv aprovizionarea si transportul acestora la locul de punere n opera; - montajul elementelor prefabricate si al instalatiilor aferente care asigura functionalitatea (sistem de ncalzire, vane hidraulice si alte instalatii interioare); - constructiile si instalatiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv camine, vane de alimentare si evacuare, aparate de masura si control); - probele de etanseitate legate nemijlocit de realizarea lucrarilor de constructii si montaj.

Rezervoarele de nmagazinare a apei se calculeaza la "volumul necesar de compensare orara", la care se adauga "rezerva de incendiu", "rezerva de avarie" si "rezerva de apa intangibila". Volumele de compensare si rezervele de nmagazinare se calculeaza potrivit normativelor n vigoare. Tabel III.2.5 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
Capacitatea rezervorului [m3] 15 50 100 150 200 300 350 400 500 600 700 800 900 1.000 Rezervor din panouri termoizolante lei/1 m3 capacitate 8.072 4.519 3.587 3.100 2.617 2.062 1.940 1.819 1.562 1.579 1.558 1.428 1.525 1.520 euro*)/1 m3 capacitate 1.922 1.076 854 738 623 491 462 433 372 376 371 340 363 362 Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membrana butilica lei/1 m3 capacitate x x 2.302 2.201 2.100 1.600 1.369 1.151 1.100 1.050 949 x x x euro*)/1 m3 capacitate x x 548 524 500 381 326 274 262 250 226 x x x

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECTIUNEA 6: III.2.6. Statii de pompare si repompare

Functia tehnologica a statiilor de pompare si repompare este transportul apei ntre componentele sistemului si de la aceste componente n reteaua de distributie, asigurndu-se presiunile de serviciu necesare. Unitatea de masura pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu apa este 1 l/s x m col. apa, ntruct depinde de 2 parametri: debitul pompat si naltimea de pompare Hp (exprimata n metri coloana apa). La calculul costului unitar au fost luate n considerare urmatoarele: pretul pompelor, montajul si instalarea acestora, pretul containerului statiei de pompare, inclusiv fundatiile si asezarea pe fundatii. Tabel III.2.6 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
Debitul statiei de pompare naltimea de pompare [m Tipul pompei

5 - 10 l/s > 10 l/s

< 25 25 - 50 < 25 25 - 100

1.457 - 1.949 1.100 - 1.512 781 - 1.151 630 - 811

347 - 464 262 - 360 186 - 274 150 - 193

x x 928 - 1.151 760 - 1.172

x x 221 - 274 181 - 279

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Statiile de pompare se dimensioneaza, dupa caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar.

SECTIUNEA 7: III.2.7. Retele de distributie

Functia tehnologica a retelei de distributie n sistemul de alimentare cu apa este transportul apei de la gospodaria de apa pna la consumatori, cu presiunea de serviciu necesara. Reteaua de distributie cuprinde conducte principale, conducte secundare si conducte de distributie cu bransamente la consumator. Unitatea de masura pentru reteaua de distributie este metrul liniar de conducta. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmatoarele cheltuieli pentru executia retelelor de distributie, raportate la unitatea de masura: - cheltuielile de transport si de depozitare la amplasamentul lucrarilor; - sapaturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigura protectia la nghet; - asezarea unui strat de balast de 10 cm; - montarea si sudarea conductelor la pozitie; - astuparea transeei si aducerea terenului la starea initiala; - camine de golire, camine de aerisire, camine de rupere a presiunii, camine de vane de sectionare si camine de trecere; - fitinguri, robineti, ventile de aerisire si alte accesorii, exclusiv costul bransamentelor; - aparate de masura si control; - hidrantii de incendiu; - probe tehnologice n perioada montarii si punerii n functiune. Conductele de distributie se dimensioneaza la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor n vigoare. Tabel III.2.7 (valori de referinta) Cost unitar (exclusiv TVA)
Presiuni de serviciu Diametrul nominal al conductei PEID [mm] DN 63 DN 75 PN 6 atm lei/m.l. conducta 55 67 euro*)/m.l. conducta 13 16 PN 10 atm lei/m.l. conducta 55 71 euro*/m.l. conducta 13 17 PN 16 atm lei/m.l. conducta 63 76 euro*)/m.l. conducta 15 18

DN 90 DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 225 DN 315

88 118 130 164 185 239 256 391

21 28 31 39 44 57 61 93

92 126 139 176 202 273 298 466

22 30 33 42 48 65 71 111

97 139 155 193 231 311 353 554

23 33 37 46 55 74 84 132

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECTIUNEA 8: III.2.8. Anexe administrative si mprejmuiri


- Anexele administrative si mprejmuirile nu au functie tehnologica, dar reprezinta componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu apa, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau, dupa caz, a perimetrelor de protectie sanitara, precum si a spatiilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui birou administrativ si a instalatiilor sanitare de apa-canal pentru folosinta personalului. Prezentul standard de cost se refera la o mprejmuire si porti din gard de srma ghimpata, sustinut de stlpi din beton prefabricati si un container administrativ. Unitatea de masura pentru mprejmuire si porti este metrul liniar de mprejmuire. Pentru containerul administrativ, unitatea de masura este bucata, cu acelasi cost unitar pentru toate sistemele. Tabel III.2.8 (valori informative) Cost unitar (exclusiv TVA)
mprejmuire lei/m.l. mprejmuire 2.360 euro*)/m.l. mprejmuire 562 lei/buc. 34.100 Container administrativ euro*)/buc. 8.119

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

CAPITOLUL IV: Cost total

SUBCAPITOLUL IV1: Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apa


(1)Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apa se face nsumnd costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, nmultite cu cantitatile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucrari, constructii si instalatii componente ale sistemului de alimentare cu apa. (2)Precizare La stabilirea costurilor s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariu mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009; - pentru contributii asupra salariilor pe care le suporta angajatorul si le include n costuri: - C.A.S., C.A.S.S., ajutor somaj, CCI., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010; - pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata; - pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%; - pentru distanta de transport: - transport materiale: 25 km; - transport pamnt: 10 km. (3)NOTE: 1.Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica; - cap. 5 - Alte cheltuieli. 2.Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare si inginerie: b) consultanta: c) asistenta tehnica: d) organizare de santier: e) cheltuieli diverse si neprevazute: 3,0% din valoarea investitiei de baza; 1,0% din valoarea investitiei de baza; 1,5% din valoarea investitiei de baza; 2,5%; 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" la Hotarrea Guvernului nr. 28/2008. 3.Cresterea costului unitar datorata, n principal, influentei zonei seismice si climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite fata de caracteristicile investitiei de referinta se justifica distinct n documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

SUBCAPITOLUL IV2: Exemple de calcul

n prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu apa, rezultnd faptul ca evaluarea costurilor propuse este usor aplicabila pentru orice structura de sistem centralizat de alimentare cu apa n mediul rural.

SECTIUNEA 1: IV.2.1. Sistem de alimentare cu apa nr. 1


SCHEMA TEHNOLOGICA [POZA] A se vedea actul modificator. Tabel IV.2.1 (valori informative)
Nr. crt. 1. 2. 3. Componentele sistemului Captare subterana din 4 puturi forate de mica adncime, cu adncimea de 12 m fiecare Conducta de aductiune din PEID, DN 110, PN6 Statie de tratare cu instalatie complexa de deferizare, demanganizare si denitrificare pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s) Rezervor de nmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana butilica, cu capacitatea de 400 m3 Statie de clorinare independenta pentru un debit < 10 l/s (Q = 11 l/s) Statie de pompare cu 2 pompe pentru un debit de 11 l/s si naltimea de pompare de 30 m, cu turatie variabila Retea de distributie n lungime totala de 20.780 m, din conducte PEID, din care: - 1.100 m DN 110, PN6 - 2.300 m DN 90, PN6 - 17.380 m DN 63, PN6 mprejmuiri (inclusiv porti) cu o lungime totala de 400 m Container administrativ Cantitatea 4 x 12 3.850 7 U.M. m.l. foraj m.l. conducta 1 l/s Cost unitar - lei/U.M. 7.900 126 179.000 Cost total - lei 379.200 485.100 1.253.000

4.

400

m3 capacitate

1.151

460.400

5. 6.

1 11 x30

buc. I/s x m col apa

171.301 790

171.301 260.700

7.

1.100 2.300 17.380

m.l. conducta

118 88 55

129.800 202.400 955.900

8. 9.

400 1

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

944.000 34.100 5.275.901 lei 1.256.167 euro

Cost total - investitie de baza si probe - n lei Cost total - investitie de baza si probe - n euro*)

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). - SECTIUNE FORAJ

[POZA] A se vedea actul modificator. REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANJZATE [POZA] A se vedea actul modificator. CONTAINER STATIE DE POMPARE SI STATIE DE CLORINARE [POZA] A se vedea actul modificator. STATIE DE POMPARE SI STATIE DE CLORINARE [POZA] A se vedea actul modificator. FUNDATIE CONTAINER DE POMPARE SI STATIE DE CLORINARE [POZA] A se vedea actul modificator. SCHEMA TEHNOLOGICA [POZA] A se vedea actul modificator. Tabel IV.2.2 (valori informative)
Nr. crt. 1. 2. 3. Componentele sistemului Captare subterana din 2 puturi forate de mare adncime, cu adncimea de 100 m fiecare Conducta de aductiune din PEID, DN 110, PN6 Statie de tratare cu instalatie de reducere a amoniacului cu instalatie de clorinare ncorporata, pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s) Rezervor de nmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 350 m3 Statie de pompare 2 + 1 pompe pentru un debit de 11 l/s si naltimea de pompare de 30 m, cu turatie variabila Statie de repompare cu 2 pompe cu Q = 4 l/s Hp = 60 m col apa Rezervor de nmagazinare tampon din panouri Cantitatea 2 x 100 450 7

SECTIUNEA 2: IV.2.2. Sistem de alimentare cu apa nr. 2

U.M. m.l. foraj m.l. conducta 1 l/s

Cost unitar - lei/U.M. 2.700 126 160.700

Cost total - lei 540.000 56.700 1.124.900

4. 5.

350 30 x 11

capacitate

1.940 790

679.000 260.700

l/s x m col apa

6. 7.

4 x 60 15

l/s x m col apa m3 capacitate

2.250 8.072

540.000 121.080

termoizolante, cu capacitatea de 15 m3 8. Retea de distributie n lungime totala de 19.800 m, din conducte PEID, din care: - 1.500 m DN 160, PN10 - 2.710 m DN 90, PN6 - 15.590 m DN 63, PN6 mprejmuiri (inclusiv porti) cu o lungime totala de 500 m Container administrativ 1.500 2.710 15.590 m.l. conducta 202 88 55 303.000 238.480 857.450

9. 10.

500 1

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

1.180.000 34.100 5.935.410 lei 1.413.193 euro

Cost total - investitie de baza si probe - n lei Cost total - investitie de baza si probe - n euro*)

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). STATIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUI [POZA] A se vedea actul modificator. REZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE [POZA] A se vedea actul modificator. STATIE DE REPOMPARE [POZA] A se vedea actul modificator. POZARE CONDUCTA PRINCIPALA DE DISTRIBUTIE [POZA] A se vedea actul modificator.

SECTIUNEA 3: IV.2.3. Sistem de alimentare cu apa nr. 3

SCHEMA TEHNOLOGICA [POZA] A se vedea actul modificator. Tabel IV.2.3 (valori informative)
Nr. crt. 1. 2. 3. Componentele sistemului Captare subterana formata dintr-un put forat de medie adncime, cu adncimea de 31 m. Conducta de aductiune din PEID, DN 80, PN6 Statie de tratare deferizare, pentru un debit < 10 l/s Cantitatea 31 50 4 U.M. m.l. foraj m.l. conducta 1 l/s Cost unitar - lei/U.M. 4.100 84 190.000 Cost total - lei 127.100 4.200 760.000

(Q = 4 l/s) 4. 5. 6. Rezervor de nmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 150 m3 Statie de repompare (2+1) pompe, Q = 3 l/s, naltimea de pompare Hp = 25 m Retea de distributie n lungime totala de 4.535 m, din conducte PEID, din care: - 900 m DN 90, PN6 - 1.100 m DN 75, PN6 - 2.535 m DN 63, PN6 mprejmuiri (inclusiv porti) cu o lungime totala de 400 m Container administrativ 150 3 x 25 900 1.100 2.535 m3 capacitate l/s x m col apa m.l. conducta 3.100 2.350 88 67 55 465.000 176.250 79.200 73.700 139.425

7. 8.

400 1

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

944.000 34.100 2.802.975 lei 667.375 euro

Cost total - investitie de baza si probe - n lei Cost total - investitie de baza si probe - n euro*)

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). SCHEMA TEHNOLOGICA STATIE DE TRATARE - DEFERIZARE [POZA] A se vedea actul modificator.

SECTIUNEA 4: IV.2.4. Sistem de alimentare cu apa nr. 4


SCHEMA TEHNOLOGICA [POZA] A se vedea actul modificator. Tabel IV.2.4 (valori informative)
Nr. crt. 1. 2. 3. Componentele sistemului Captare subterana din 3 puturi forate de mica adncime, cu adncimea de 12 m fiecare. Conducta de aductiune din PEID, DN 160, PN10 Statie de denitrificare cu schimb de ioni cu instalatie de clorinare ncorporata, pentru un debit mai mare de 10 l/s (Q = 11 l/s) Statie de pompare (1+1) pompe cu turatie variabila pentru un debit de 10,2 l/s si naltimea de pompare de 100 m Rezervor de aspiratie din panouri termoizolante, cu Cantitatea 3 x 12 2.134 11 U.M. m.l. foraj m.l. conducta 1 l/s Cost unitar - lei/U.M. 7.900 214 87.000 Cost total - lei 284.400 456.676 957.000

4.

10,2 x 100

l/s x m col apa

1.150

1.173.000

5.

m3 capacitate

7.500

52.500

capacitatea de 7 m3 6. 7. Rezervor de nmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 400 m3 Retea de distributie n lungime totala de 8.097 m, din conducte PEID, din care: - 1.500 m DN 160, PN6 - 2.300 m DN 110, PN6 - 4.297 m DN 75, PN6 mprejmuiri (inclusiv porti) cu o lungime totala de 600 m Container administrativ 400 1.500 2.300 4.297 m
3

capacitate

1.819 185 118 67

727.600 277.500 271.400 287.899

m.l. conducta

8. 9.

600 1

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

1.416.000 34.100 5.938.075 lei 1.413.827 euro

Cost total - investitie de baza si probe - n lei Cost total - investitie de baza si probe - n euro*)

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). POZARE CONDUCTE DE ADUCTIUNE SI DISTRIBUTIE [POZA] A se vedea actul modificator. CONTAINER CLORARE SI TRATARE CU SCHIMB DE IONI [POZA] A se vedea actul modificator. SCHEMA TEHNOLOGICA STATIE DE TRATARE CU SCHIMBATOR DE IONI [POZA] A se vedea actul modificator. STATIE DE TRATARE cu schimb de ioni - Diagrama de proces [POZA] A se vedea actul
(la data 02-aug-2010 anexa 2^15 completat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 717/2010 )

modificator.

ANEXA Nr. 219:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICA IV STANDARD DE COST

Indicativ: SCOST-09/MDRT

I.Preambul Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008-2009; - costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari n preturi la nivelul lunii ianuarie 2010. II.Domeniu de aplicare Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii n conditii de eficienta economica; b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta; c)ghidarea n analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta. Prezentul standard se adreseaza si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractarii lucrarilor de constructii. III.Obiectiv de referinta 1.III.1. Prezentare generala: "Modernizarea unui kilometru de drum comunal de clasa tehnica IV Scop: - asigurarea conexiunii la reteaua nationala si judeteana; - asigurarea accesibilitatii unor zone cu potential la nivel de regiune unde conditiile economice au mpiedicat dezvoltarea zonei; - economisirea timpului si a carburantilor; - reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; - mbunatatirea capacitatii portante. 2.III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are doua benzi de circulatie, prezentnd degradari accentuate. Situatia proiectata urmareste: - mbunatatirea elementelor geometrice si a cailor de rulare; - aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului; - realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se ncadreze n prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent; - asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; - ncadrarea drumului n clasa tehnica IV, categoria de importanta C; - clasa de trafic mediu: nivel de trafic de 0,1-0,3 m.o.s. (milioane osii standard 11,5 tone) Situatia proiectata nu cuprinde: lucrari de arta, poduri si podete. Pentru drumuri de clasa tehnica IV vor fi asigurate: - latime platforma: 8,0 m; - latime parte carosabila: 2 x 3,0 m; - latime acostamente: 2 x 1,0 m, compuse din: -- 2 x 0,25 m benzi de ncadrare; si -- 2 x 0,75 m umplutura balast; - panta transversala carosabil: 2,5% - panta transversala acostament: 4% Sistem rutier propus: - 4 cm uzura din BA 16; - 5 cm strat de legatura BAD 25; - 15 cm piatra sparta; - 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie); - acostamente amenajate (balastate) - santuri sectiune naturala 80% si sectiune pereata 20% din lungime, pe ambele parti ale drumului. 3.III.3. Caracteristici esentiale de calcul
Denumirea Caracteristica macroseismica a amplasamentului P100-1/2006 Clasa tehnica Categoria de importanta Zona climatica STAS 1709/1-90 Tipul de pamnt STAS 1709/1 Adncimea de nghet STAS 6054-77 IV C" - normala III P3 80-90 cm Clasa/Nivelul de performanta ag = 0,08 g;Tc = 0,7 sec.

4.III.4. Planuri si sectiuni caracteristice - Sectiune transversala [POZA] - A se vedea actul modificator

IV.Cost investitie de baza IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinta)
COST UNITAR (exclusiv TVA) lei/km 4. Cheltuieli pentru investitia de baza, din care: 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
*

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

euro*)/km 193.506 171.449 22.057 193.506

Constructii si instalatii Lucrari de drumuri Sistemul rutier Santuri Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale

812.725 720.085 92.640 812.725

Investitie de baza - cost unitar

) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Precizare La stabilirea costului s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010; - pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009; - pentru contributii asupra salariilor pe care le suporta angajatorul si le include n costuri: -- C.A.S, C.A.S.S, ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; -- pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare; - pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%; - pentru distanta de transport: -- transport materiale - 25 km; -- transport pamnt - 10 km. NOTE: 1.Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; - cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; - cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica; - cap. 5. - Alte cheltuieli; - cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar. 2.Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel: a)proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza; b)consultanta: 1,0% din valoarea investitiei de baza; c)asistenta tehnica: 1,5% din valoarea investitiei de baza; d)organizare de santier: 2,5%; e)cheltuieli diverse si neprevazute: 10,0%. Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" la Hotarrea Guvernului nr. 28/2008. 3.Cresterea costului unitar datorata, n principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referinta, se justifica distinct n documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

ANEXA Nr. 220:


I.Preambul

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLA CATEGORIA I - MBRACAMINTE ASFALTICA STANDARD DE COST

Indicativ: SCOST-02/MADR

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008-2009;

- costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari n preturi la nivelul lunii ianuarie 2010. Tipurile de drumuri clasificate n functie de categoria drumului si a tipurilor de structuri rutiere sunt prezentate n cap. V "Tabel informativ". II.Domeniu de aplicare Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii n conditii de eficienta economica; b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta; c)ghidarea n analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta. Prezentul standard se adreseaza si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractarii lucrarilor de constructii. III.Obiectiv de referinta 1.III.1. Prezentare generala: "Modernizarea unui kilometru de drum de exploatare agricola - categoria I mbracaminte asfaltica" - zona de ses Scop: - asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri comunale, judetene sau nationale; - asigurarea accesibilitatii n zone n care se desfasoara activitati agricole; - economisirea timpului si a carburantilor; - reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; - mbunatatirea capacitatii portante. NOTA: Pentru zone de deal si de munte, costul unitar se va majora avnd n vedere dificultatea sporita a conditiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport si manopera. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal si 25% pentru zona de munte. 2.III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are doua benzi de circulatie, prezentnd degradari accentuate. Situatia proiectata urmareste: - mbunatatirea elementelor geometrice si a cailor de rulare; - aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului; - realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se ncadreze n prevederile legale; - suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; - ncadrarea drumului n categoria I de drumuri agricole, categoria de importanta C. Situatia proiectata nu cuprinde: lucrari de arta, poduri si podete. Pentru drumuri de categoria I vor fi asigurate: - latime platforma: 7,0 m; - latime parte carosabila: 2 x 2,75 m = 5,50 m; - latime acostamente: 2 x 0,75 m; - panta transversala carosabil: 2,5%; - panta transversala acostament: 4%. Sistem rutier propus: - 4 cm uzura din BA 16; - 5 cm strat de legatura BAD 25; - 15 cm piatra sparta; - 15 cm balast; - acostamente amenajate (balastate); - asigurarea scurgerii apelor: rigole si/sau santuri trapezoidale. 3.III.3. Caracteristici esentiale de calcul
Denumirea Caracteristica macroseismica a amplasamentului P100-1/2006 Categoria drumului Categoria de importanta Zona climatica STAS 1709/1-90 Tipul de pamnt STAS 1709/1 Adncimea de nghet STAS 6054-77 Clasa/Nivelul de performanta ag = 0,08 g; Te = 0,7 sec. I "C" - Normala III P3 80-90 cm

4.III.4. Planuri si sectiuni caracteristice [POZA] - A se vedea actul modificator IV.Cost investitie de baza IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinta)
Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA) lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investitia de baza, din care:

4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6

Constructii si instalatii Lucrari de drumuri Sistemul rutier Santuri Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale

545.475 530.955 14.520 545.475**)

129.875 126.418 3.457 129.875**)

Investitie de baza - Cost unitar

Precizare La stabilirea costului s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010; - pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009; - pentru contributii asupra salariilor pe care le suporta angajatorul si le include n costuri: -- C.A.S, C.A.S.S, ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; -- pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare; -- pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%; - pentru distanta de transport: -- transport materiale - 25 km; -- transport pamnt - 10 km. NOTE: 1.Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; - cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; - cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;

- cap. 5. - Alte cheltuieli; - cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar. 2.Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel: a)proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza; b)consultanta: 1,0% din valoarea investitiei de baza; c)asistenta tehnica: 1,5% din valoarea investitiei de baza; d)organizare de santier: 2,5%; e)cheltuieli diverse si neprevazute: 10,0%. Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" la Hotarrea Guvernului nr. 28/2008. 3.Cresterea costului unitar datorata, n principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fata de caracteristicile investitiei de referinta, se justifica distinct n documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei; ___ * ) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). ** ) Pentru zone de deal si de munte, costul unitar se va majora avnd n vedere dificultatea sporita a conditiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport si manopera. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal si 25% pentru zona de munte. V.Tabel informativ Drumuri de exploatare agricola
Categoria drumului*) I Date tehnice Carosabil (m) Acostament (m) Latime totala (m) Relief Ses Tipuri de structuri rutiere Asfaltare Pietruire X**) X 5,50 2 x 0,75 7,00 II 4,00 2 x 0,50 5,00 COSTURI PE 1 KM lei/euro X X X X X X III 2,75 2 x 0,375 3,50

Teren stabilizat Deal Asfaltare Pietruire Teren stabilizat Munte Asfaltare Pietruire Teren stabilizat
*

X X X X -

X X X X X X X X -

X X X X X X X X X X

) Categoriile de drumuri sunt n conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de ntocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole. ** ) Valorile pozitiilor notate cu X din tabelul informativ se regasesc n standardele de cost n curs de elaborare pentru fiecare tip de drum agricol. Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 311 din data de 12 mai 2010
(la data 25-mar-2011 anexa 2^18 completat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 250/2011 )

Forma sintetic la data 31-mai-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.