P. 1
Organizare Sistematica S.T.

Organizare Sistematica S.T.

|Views: 23|Likes:
Published by Stefanel Gheorghe
a
a

More info:

Published by: Stefanel Gheorghe on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $49.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/22/2014

$49.99

USD

pdf

text

original

STUDII

ŞI

ARTICOLE

DE

TEOLOGIE

SISTEMATICA,

ORDONATE

TEMATIC,

PUBLICATE ÎN REVISTA "STUDII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001
Asist. Jean NEDELEA şi Studenţii: Laurenţiu MITITELU şi Ionuţ PITEŞ

1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2 Ortodoxie şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de trans mitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scriptură 1.33.Sfânta Tradiţie 1.34.Mărturisiri de credinţă 1.35.Sinoade 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Dogmele Sfânta treime Cunoaşterea lui Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul 1.5 Despre Dumnezeu: 110.Mariologia 111.Aghiologia 112.Sfânta Cruce 113.Sfintele icoane 114.Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.142.Fiinţa Bisericii 1.143.însuşirile Bisericii 1.144.Membrii Bisericii
Sfintele Taine: 1.15.1. 1.15.2. Botez 1.15.3. 1.15.4. 1.15.5. Spovedanie 1.15.6. 1.15.7. Cununie 1 Ierurgiile Soteriologia .16 1 1 Eshatologia .18 .

16.Angelologia 17.Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.91.Har şi libertate 1.92.Credinţa şi faptele bune 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICĂ 21.Generalităţi 22.Legea morală 23.Binele şi răul 24.Omul - entitate morală 25.Desăvârşirea morală
211.Virtutea creştină 2.18. Statul

26.Postul şi asceza 27.Rugăciunea 28.Faptele bune 29.Lecturile biblice 2.10.Viaţa în concepţia creştină

212.Păcatul 213.Patimi. Aspecte imorale societatea 215.Munca 216.Monahismul 217.Progres. Civilizaţie 31.Generalităţi 32.Religia grecilor antici 33.Religia romanilor antici 34.Religia geto-dacilor 35.Religia Iranului Antic 3.9. Islamismul

2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi Războiul 2.14 Familia 2.21. 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7. Iudaismul 3.8. Creştinismul Biserica şi

3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR

4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 51.Generalităţi 53.Teozofia 54.Spiritismul 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ
1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Patriarhii orientali (867), I (1930), nr. 2. pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHF.LESCU, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, pp. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului creştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi viaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202.
BRIA, pr. prof. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-328. IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. IDEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM, Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, XLIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Dumitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXXIII (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949),

5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului nul sectar 5.7. Secte moderne

52.Generalităţi cu privire la fenome-

nr. 9-10, pp. 763-780. 58.

,

IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1984), nr. 9-10, pp. 630641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi DU hui Sfânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pp. 297-314. CLEMENT, Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie .(traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-48. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului loan Hrisostom la Praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţei, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noastră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2,-pp. 101-110. DRAGUL IN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36-47. FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după loan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRÂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisului" ale Sfântului Efrem Şirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimir, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), ni". 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. Gheorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dogmatice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 1, pp. 100-120. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui DumitruStăniloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Misiunea Bisericii într-o lume secularizată,XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă VI (1937), voi. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Radu, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp..130-135. RADU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (1954), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de ani. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), nr. 9-10,pp. 686-699.* RUS, prof. dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfântului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preocupări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389-407. IDEM, învăţătura despre religia subiectivă din punct de vedere interconfesional,X(1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei religioase,\7lll (1956), nr. 9-10, pp. 554-566. IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 527-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. .131-146. pr. conf. N. Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6,

VASILESCU. magistr. 1-2. Emilian. 17-47. 7-8. 5-6. 516-527. BRIA. pp.3. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. Haralambie.2. pp. nr. IDEM. p. pr. pp. Consideraţii generale. XI (1959). 3-16. N. nr. 3-4. pp. pr. Const. 5-6. 1-2. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. Vladimir şi MARCU. 127-129. 503-513. Esenţa şi rolul credinţei în teologie. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. diac. 79-84. 1. voi. drd. nr. pp. pr. pp. pp. Nicolae. Ion. Alexandru. 1-2. 3-4. 444-461. III (1932).. pp.. 686-699. MIHÂLCESCU. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. Teodor. 3-4. 1-2. Ioan. dr. 9-10. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. nr. Sfântul Vasile cel Mare în Teologia Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. Ion. nr. voi. XV (1963). Nic. NICULCEA.. 51-57. 333-343. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. III (1932). CORNIŢESCU. CRISTESCU. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. pp. Materialismul medical. • NICOLAESCU. Les idees calvinistes du patriarche Cyrille Lucaris. nr. Isidor. p. în Apus. 1. 7-8. prof. XXIV (1972). nr. XL (1988). Biblia în sistemul filozofic hegelian. nr. XXII (1970). XXIII (1981). 5-6. XXXIX (1987). 82-93. nr. La terminologie revelationelle dans la theologie contemporaine. IONESCU. nr. nr.2. 1-2. diac. ŞTEFAN. nr. prof. Tache. 423-436. nr. prof. XXXV (1983). pp. drd. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. Câteva studii dogmatice publicate în Bulgaria în ultimii ani. Gh. Revelaţie şi eshatologie. XXXIV (1982). Adrian N. Nicolae. XLIII (1991). Dr. Dumitru. pr. magistr. l..pp. XIII (1961). XXI (1969). Irineu. nr. 125-137.ROVENŢA.. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. STREZA. drd. doctrina. 4. Grigore. lect. MORARU. Adrian. pp. nr. I. XIII (1970). pp. nr. 48-61. dr. XXVIII (1976).3. Hristov Iordanov. nr. XXIII (1971). pp. 9-10. Lupta ortodoxiei contra arianismului. pp.. arhid. 13-32.Vll (1955). Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. VII (1938-1939).LII (2000). VASILESCU. 398-408. pp. 3-4. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. asist. 46-57. 546-556. nr. RĂMURE^ANU. 31-74. pr. 384-406. pp. nr. elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipărite între 1561-1716. 1. pr. Sfânta Scriptură BALCA. diac. 3-4. Sfinţii Trei Ierarhi. Revelaţie. Gh. prof.V\\ (1955). răspândirea şi influenţa maniheismului. magistr. nr. p. drd. drd. pr. 169- . XXIX (1977). 3. prof.1. Bogomilismul. interpreţi ai Sfintei Scripturi. prof. Dogmă şi Predică. iu. diac. Scriptură. XI (1959). LIII (2001). pp. nr. VÂLCU. Gngorie. Gheorghe. magistr. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. magistr. conf dr. VASILE. XXVI(1974). prof. 167-174. F Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 1-2. STEREA. pp. Sandu. DRĂGULIN. pp. 5-8.pp. PRELIPCEANU. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. JARPÂLÂU. pp. pp. 7-8. pp. 4. prof. X (1958). diac. STAN. 3-4. pr. 102126. pr. nr. pr. prof. pp. GRĂJAR. 39-60. Ortodoxie şi Heterodoxie BACONSKY. HOLBEA. TODORAN. XXXIV(1982). LII (2001). pr. Ioan. 139-149. nr. Originile. asist. Eugen. 1-2. 5-6. l. VI (1954). POPESCU. 466-474. Sfânta Scriptură. 22-37. nr. 173-189. nr. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. 179-196. lect. pp.

Importanţa şi rolul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii Scriptură. nr. 3-4. însemnătatea şi rolul Mărturisirii de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Primirea tradiţiei în timpul de azi din punct de vedere ortodox. DE ELEAS. XXXVII (1985). NICULCEA. XXXVI (1984). 5-8. Les idees calvinistes du patriarche Cyrille Lucaris. pr. Adrian. JIVI. Alex. 7-8. nr. Rolul şi importanţa Mărturisirii de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. XXII(1970). pp. 5-6. MIHĂLCESCU. nr.181. Istvan. 3-4.3. 1. 25-51. Sinodul de la Constantinopol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. pp. XXXII (1980). pp. 1-2. ICĂ. pp. nr. XXXVII (1985). Vladimir. Mărturisirile de credinţă CATRINA. 614-619. pr. I. pp. XLIII (1991). pp. asist. p. Stelian. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . M. 277-283. V(1953). Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. Tradiţie şl tradiţii (traducere). VERZAN. 606-613. pr. Sabin. 312-346. 5-6. magistr. nr. pr. 615-633. dr. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. 1. F.. Aurel. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irlneu al Lyonulul.nr. IONIŢĂ. XXXII (1980). drd. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. IONESCU. 534-546. nr. 401-431. XXII (1970). dr. TOFANĂ. DUMITRESCU. 398-408. XXX (1978). nr. 357-485. IDEM.XXV (1973). nr. conf. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii.temeiuri biblice. Viorel. nr. 5-6. XXXIV (1982). 585-599. nr. pr. XXXII (1980). . 1. pr. pp. 5-13. nr. 1. Ion. STAN. XXVII (1975). 1-2. Tradiţie şi Mărturisire. pp. 3-4. voi. drd. XXXIV (1982).4. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. Actualitatea pastoral-mlslonară şl adâncimea teologică a Interpretării scrlpturlstlce a arhiepiscopului Petru Hrlsologu. MOLDOVAN. 1-2. conf. IUHAZ. pp. STĂNILOAE. nr. Irineu. XXXIII (1981).. pp. pp. IV (1952). nr. nr. nr. IDEM.. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. prof. Hermann. 7-10. nr. 7-8. Ion. pp. prof. Viorel. pr. 9-10. pp. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). Ilie. pp. Sinoadele COMAN. 159-172. Dan. nr. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R.XVI (1964). 7-10. dr. XVI (1964). Sfânta Scriptură şl Tradiţia. Teodor. LOSSKY. nr. 1-2. 5-6. diac. 174-185. Consideraţii generale. 9-10. conf dr. prof. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. XXIII(1971). 3-16. prof. lect. PITT. 149-165. pp.. Sfânta Tradiţie BRIA. asist. XXXIII (1981). Dumitru. TODORAN. 7-8. pp. pr. drd. drd. XXV(1973). Despre inspiraţia Sfintei Scripturi.3. nr. pr. 329-352. pp. nr. Scriptură. IONIŢĂ. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. Aurelian. nr. 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. 384-406. Simion. Mărturisirea de credinţă a arhiereilor ortodocşi. pp. Tradiţia şl tradiţiile (traducere).5. 7-8. 3-4. 4. pp. pp. 451-458. 633-647. mitr. pp. 284-286. 517522. Ioan G. POPESCU. pr. pp. 265-276. 57-64.3.. III (1932). drd.3. pr. XLIV (1992). prof. dr.ERS. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 78. Atenagora. Ioan I. p. prof. Simbolul Niceo-constantinopolitan. nr.

7-8. 45-53. XXIII (1971). pr. p. Ioan. FER. JURCÂ. Sinoadele în cultul şi iconografia Bisericii Ortodoxe. Doctrina Fer. 9Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. împăratul Justiniajt. icoană a iubirii. 155-164.5. 5-6. prof. pp. pr. XIII (1961). 266-316. 90-99. XLIII (1991). nr. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. drd. STAN. Despre sinodalitate. Dogma Sfintei Treimi. 534-572. XVI (1964). VALDMAN. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381): învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. XXXVIII (1986). nr. pr. Ioan. pr. pr. prof. nr. nr. 10. Despre Dumnezeu CALCIU-DUMITREASA. drd. drd. CRISTESCU. GRECU. 7-8. 166-188. IDEM. Dometie. 8292. BROSCĂREANU.4. Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 3-4. 2. Ioan I. nr. pr. prof. pp. Dogmă şi Predică. 3-4. Sinodul I ecumenic de la Niceea. 426-444. magistr. IDEM. 3-49. IDEM. Revelaţie. magistr. 15-61. nr. 3.. VII (1955). Dogmele CHIŢESCU. pp. V(1953). 5-6. ICĂ. 1. Cristişor. 347-364. Vlăduţ. pp. dr. 546-560. 7-8. Dogma şi viaţa creştină. XXIX (1977). XXV (1973). nr. pp. nr. 327-387. Aurel. pp. pp. drd. pr. drd. 5-6. pp. 520-534. pp. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". XLII (1990). 1. pp. 1-2. MANOLACHE.. Simbolul niceean. nr. Consideraţii interconfesionale privindontologia divină. 1. învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânt Treime. pp. Nicolae. 232-241. pp. 3. 79-99. 3-4. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. Dogmă şi cult. 39-63. Liviu. Gh. XV (1963). nr. pp. 1-2. nr. XXVII (1975). VI (1954). prof. pp. Nicolac. 5-6. pp. arhim. magistr. XXVI (1974). pp. 676-685. Sfânta Treime şi sobomicitatea Bisericii. XX (1969). nr. V (1953). nr. Fiinţa Dogmei. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. nr. 3-4. drd. XVII (1965). Dumitru. 568-573. prof. pr. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi.. Romul.5. Ion. XV(1963). Sfânta Treime BRIA. Condamnarea ereziei lui Arie. nr. Şt. 303-321. MUNTEANU. Isidor. IDEM. 39-64. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. nr. nr. TODORAN. pr.1. RÂMUREANU. nr. pp. nr. 1-2. Simbolul constantinopolitan. VI (1954). pp. pp. 9-10. STĂNILOAE. 3-4. nr. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. 7-8. 5-6. pp. 1-2. nr. IDEM. pr. Rene. Despre Prea Sfânta Treime. 188-209. Noţiunea dogmei. Traian. XXVII (1975). drd. nr. pp. nr. VASILIU. Grigore. XXIV (1972). 127-129. prof. Constantin-Eugen.XXV (1973). GRIGORAŞ. Sfânta Treime. XLI (1989). drd. 173-190. Sinodul V Ecumenic şi papalitatea. pp. .MANEA. XXI (1969). pp. .

structura supremei iubiri. N. PLĂMĂDEALĂ. magistr. natura şi căderea îngerilor. NĂSTASE. Marin. 5-8. nr. Tache. 14-37. 310-325. nr. XXXI (1979). XXXV (1983). pp. pp. pp. X (1958). 1-2. Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. VI (1954). pp. XLI (1989). Ion I. prof. STĂNILOAE. nr. lect. 62-93. nr. XXXIV (1982). ierom. XLI (1989).Vll (1955). Constantin. Anca. pr. drd. C.LII (2000). pr. Dumitru. Dometie. pp. drd. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. PAVEL. magistr. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. pp. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura divină şi pe cea creată. STEREA. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă. Ion L. magistr. XXVI (1974). pp. 4. 4. pp. VII (1955). 53-64. pp. Cunoaşterea ocultă . STĂNESCU. pp. Cunoaştere în dreapta credinţă. 471-506. 5-6. 673-686. (1977). Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic.MOLTMANN. XXIX. IDEM. 567-584. pp. pp. 5-6. nr. prof. Remus. nr. dr. pp. nr. Propunerile dogmatice pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). 4-6. Florin. STAMATE. 174-188. nr. Angelologia MANOLACHE. 5-6. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine.5. prof. pp. nr. 9-10. Sfânta Treime. nr. 122-136. nr. Studii recente despre Filioque. 370-384. 3-4. 333-356. Alex. 497-506. pp. 3-4. 3-4. XLV (1993). BIDIAN. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Nicolae. Lucian. magistr. pp. IX (1957). magistr. MANOLACHE. Adrian. Aug. XXII(1970). BRIA. pr. 5-6. pp. 34. 1. nr. 592-602. 3-4. XXV (1973). Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. nr. drd. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. nr. 1. 621-627. nr. Antonie. XXXIV (1982). pp. 578-591. TODORAN. 640-649. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. TURCESCU. Credinţă şi cunoaştere în creştinism.W\\ (1955).5. protos. nr. 216-221. 1-2. Vasile.6. 627-632. pp. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. pp. IDEM. RĂDUCĂ. Polemica antignostică privind crearea lumii..VIII (1956). nr. în viziunea origenistă. Un capitol de angelologie: creaţia. GALERIU. 50-74. 5-10.2. pr. 9-10. pp. Gheorghe R. nr. 1-2. pp.falsificare a cunoaşterii adevărului. V. NICULCEA. conf. 3-4. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. nr. Jiirgen. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. nr. 7-8. pr. ANGHELESCU. XXXI (1979). drd. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania Iui Varlaam. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. 139-149. prof. nr.3. 7-8. 145-151. pr. Actualitatea problemei. XXVII(1975). magistr. pp. . drd. 396-406. LI (1999). FRUNZĂ. pp. nr. nr. 216-224. Progresul în cunaşterea lui Dumnezeu. 37-53. ONIŞOR. IDEM. Const. X (1958). Anca. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. 5-10. XLIV (1992). pr. asist. nr. Isidor. drd. dr. nr. pp. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trinitare. cu referire specială la Sf Grigorie de Nissa. XLVII (1995). 3-4. 9-10. 1.. 60-79.

. 1. pr. 632-638. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. drd. Omul. pr. XXIX (1977). pp. pp. 9-10. RAMUREANU. nr. nr. XXIV (1972). BUCHIU.. 403-423. pp. STĂNESCU. lect. X (1958). 368-385. 165-173. nr. drd. pp. magistr. 9-10. 51-63. IDEM. pp. III (1951). 1-2. 3. magistr. nr. Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament. XLIX (1997). MOLTMANN. asist. XXII (1970). Chip şi asemănare în teologia roinano-catolică şi în cea ortodoxă. 26-39. XLI (1989). chip al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). Gheorghe. protos.. Dumitru. 67-84. nr. Concepţia platonică despre suflet. pr. 5-6. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Cabasila. VORNICESCU. 218-230. XXIX (1977). Grigorie T. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. pp. 532-545. Dumitru. pr. XXXIX (1987). 75-81. nr. IX (1957). Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. nr.7. pp. Jiirgen. Vladimir. 5-6. pp. 5. nr. IX (1957). Antropologia Vechiului Testament. POPESCU. Gheorghe N. BRANIŞTE. nr. I„ Sfinţii Părinţi despre trup. 388-400. 120-138. nr. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. Ştefan. POP. Dumitru. nr. CRISTESCU. BELU. COMAN. pp. 3-4. 3-4. pp. Concepţia Sfântului . XXX (1978). 9-10. nr. acad. nr. drd. XXIX (1987).VIEZUIANU. di". pr. XLIV (1992). Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Chip şi asemănare (traducere). 264-270. pp. drd. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. 5-10. pp. pp. pp. LOSSKY. MARCU. nr. 20-37. prof. 4. ierod. nr. pr. 5-6. nr. drd. IDEM. STĂNILOAE. 5-6. D. 1-2. pp. XXXIV (1982). Ioan. 5-6. 3-4. 93-110. magistr. pr. BĂLAN. nr. pp. pr. pp. 1-2. Spirit umanist şi elemente de antropologie în gândirea patristică. 356-368. 7-8. Ioan I. Nicola». prof. 588-599. 299-309. pp.Iustin Martirul şi Filozoful despre suflet. Vasile. nr. X (1958). pr. BUDE. XXV. Nestor. drd. proi". Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. magistr. Cristian. prof. 27-44* SĂNDULESCU. drd. XLV (1993). Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. pp. IDEM. nr. Observaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa despre căderea omului şi păcatul originar. pr. pr. 5-6. nr. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. nr. 417-429. pp. BODOGAE. nr.două entităţi diferite. XXXI (1979). 44-48. 672683. 1. nr. 313-327.. SEMEN. Irineu.. prof. Ioan G. pr. Petru. Persoana şi invidivul . Origen despre Logos. pp. XLI (1989). Marin. XLIII (1991). învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa despre "Chip şi . drd. 1. pp. Teodor. Mântuitorul Jisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. pp. prof. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolului sfinţeniei în restabilirea ei. 7-8. X (1958). XXXVI (1984).

XXIII (1971). lect. ierom. Origen despre Logos. Olivier. Logos şi Theosis. pp. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 96-107. 48-71. XXV (1973). XXII (1970). 2. arhim. 7-8. drd. nr. XXII (1970). 7-25. XXII (1970). nr. iu. 1. 3-4. pp. XLIII (1991). Vasile. drd. pp. 9-10. nr. XXIII (1971). IDEM. magistr. 3-4. 7-8. XXVIII (1976). IDEM. învăţătura despre întrupare la Fericitul Augustin. pp. 3-4. CLEMENT. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. XLV (1993). XVIII (1966). 4. nr. Orest. pp. XXVII (1975). Ioan. Alexandru. Faptul Răscumpărării în imnografîa Bisericii Ortodoxe. 12-46. IDEM. nr. Naşterea supranaturală a Domnului nostru lisus Hristos. Sebastian. 7-8. IDEM. XXII (1970). Gh. nr. nr. XLVI (1994).Dumnezeu Mântuitorul. BUZDUGAN. BUTNARU. pp. pp. C. BUCEVSCHI. 9-10. CHILEA. 493-514. nr. Logosul în "Protrepticul" lui Clement Alexandrinul. 3-4. BUCHIU. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. 1-2. prof. N. JOIŢA. pp. Concepţii hristologice în ininele neoprotestanteprivite din punct de vedere ortodox. prof.. nr. CRÂCIUNAŞ. dr. 250-267. acad. 9-10. nr. XXV (1973). 523-534. 470489. diac. 1. X (1958). 1-2. pp. IDEM. 3-4. pp. 1-3. nr. nr. nr. pp. pr. pp. XXIX (1977). drd. IDEM. asist. .asemănare". BRIA. 3-4. drd. pp. pp. GHEORGHESCU. pp. pp. nr. Logos şi Kyrios în "Stromatele" lui Clement Alexandrinul. lisus Hristos în izvoarele antice profane. nr. pr. 9-10. Ion. Logos şi Ethos. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. pr. nr. pr. 41-59. pp. Nicolae. drd. nr. Ştefan. pp. Despre întruparea Unuia-Născut şi că Hristos unul este şi domn după Scripturi (traducere). 3-4. pr. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohia (traducere). nr. Mormântul gol (traducere). pp. 585-602. XXIII (1971). Leon Gh. 511-519. Despre condacul Naşterii. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). pp. 3-53. pr. 33-45. XXV (1973). XLI (1989). 186-211. VII (1957). IDEM. GHIUŞ. ierod.Vl\\ (1956). Benedict. Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghelii. COMAN. 546-555. XXIV (1972). CÂNDEA. BUZESCU. XXXVI (1984). pr.. 1-2. XXII (1970). Studii de hristologie în teologia românească. LEONŢIU DE BIZANŢ. 687-700. XLII (1990). pp. pp. pp. 5-6. 544-561. 692-720. 5-6. pp. 7-8. prof. pp. 666-673. 9-10. XXIII (1971). 70-104. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. pp. 165-173. nr. 406-431. 26-35. 230-250. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. 649-685.8. pr. 7-8. 55-72. Iisus Hristos . 466-482. IDEM. pp. Chesarie. nr. 7-8. prol'. Costache. "Fiul Omului" după Noul Testament. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. 249-263. MIHOC. CHIŢESCU. IDEM. drd. pp. 7-8. nr. dr. Teoria recapitulaţiunii la sfântul Irineu. IDEM. LI (1999). 1-2. VII (1938 1939). VII (1955). Nicolae V. nr. magistr. Hristologia. ARION. învăţătura despre Recapitularea în Hristos în teologia ortodoxă. Persoana Logosului lisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice. nr. pr. DURĂ. 1-2. nr.. nr. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. 5-13. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografîa Bisericii. pp. 115-140. Virgil. nr. pp. pp.XLV (1993). nr. 211-223. nr. Irineu.

XXXV (1983). 1-2. Despre Sfântul Duh împotriva pneumatoma-hilor macedonieni (traducere). nr. MOLDOVAN. NICULCEA. IDEM. 230-250. XX (1968). Iconomia şi roadele învierii Domnului. Persoana şi lucrarea Sfântului Duh în scrierea "De Spiritu Sancto" a (1981). pr. pp. prof. SAVIN. NEAGU. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). IDEM. dr. 7-8. XXXII (1980). nr. drd. Emanuel. pp. Vasile M. 56. 15-53. p. Dumitru. Natalia Manoilescu. nr. drd. Sfântul Atanasie cel Mare despre întruparea Logosului şi mântuire. 81-94. 5-8. BANU. XLI (1989). 7-8. loan. nr. 516-527. nr. VOICU. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. 1-4. pr. Poziţii protestante şi ortodoxe recente despre întrupare. nr. X (1958). Ioan Gh. TURCESCU. XXVI (1974). MIRCEA. Constantin. drd. TACHE. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ierarhi. 18-27. magistr. pr. 5-13. 9-10. pp. pr. pp. 275-287. 3-4. XLVI (1994). Jiirgen.. XVII (1965). drd. 5-20. nr. Ilie. 9-10. nr. drd. pp. nr. XLI (1989). nr. XXVI (1975). pp. nr. drd. pp. XXII (1970). nr. pr. 512528. 75-81. pp. 5-6. . învăţătura despre Sf Duh la Sfântul Vasile cel Mare. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). nr. Ioan. 349-359. 5-6. La theologie de la Resurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. pr. NIŞCOVEANU. 3-4. XXIX (1977). 28-40. 1. XXXI (1979). Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. 2. IDIîM. Constantin. 1-2. 5-6. XXXIV (1982). Mântuitorul lisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii. 5-10. pp. SANDU. Lucian. 1-2. VIII (1956). VOICESCU. nr. 475484. 1-2. Alexandru.. 519-534. pp. XXXII (1980). 130-137. Sterea. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. COMAN. dr. pp. XVI (1964). IDEM. pp. VIEZUIANU. nr. Mircea. Explicarea la textul kenotic din Filipeni 2. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIH-IX. prof. nr. pr. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. arhid. drd. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitorul. asist. pp. Ion. nr.9. XLVII (1995). 46-107. pr. prof. 7-8. XXIX (1977). pp. 1-3. 334-344. JOIŢA. nr. 682-690. Adrian. pp. IDEM. pr. XXXI (1979). nr. drd. Constantin. Naşterea Domnului în creaţia imnografică a Sfântului Roman Metodul. XXIV (1972). pr. nr. Pastile. Mihail. pr. pp. XLII (1990). prof. pp. pp. 638-648. MOLTMANN. 49-70. pp. DINU. 458-469. REZUŞ. XXIX 1977). 9-10. nr. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. CORNIŢESCU. pp. 56. 5-6. Legătura interioară dintre moartea şi învierea Domnului. Ştefan. Hristologia în teologia contemporană. magistr. 7-10. pp. întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. 3-4. pp. Dumitru. pp. 4. XLV (1993). învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. drd. nr. 267-283. pp. drd. STĂNILOAE. 627-632. 320. nr.MIHOC. XVI (1964). 575-585. 5-8. 76-83. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. drd. nr. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. pp. 4-6. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. pp. XXXIII 26-43. nr. 1-2. XLV (1993). POPESCU. drd. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. nr. 159-167. 660-672. nr. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. Coborârea la iad a lui lisus Hristos. nr. XXXIV (1982). pp. magistr. CHIRVASIE. XIV (1962). 7-8. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. prof. Petru. Constantin. pp. nr.

. pr. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. XXXII (1980). magistr. VIII (1956). Maica Domnului în colindele religioase româneşti. nr. 470-486. CHIŢESCU. 3-4. nr. 327-387. DRÂGUŞIN. XXI (1969). Vasile. 44-57. Mariologia ALEXE. învăţătura despre har şi libertate în Pateric. pp. BRIA. 370-384. drd. 9-10. pr. XXXVI (1984). VERZAN. 1. RADUCA. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. 5-6. pr. nr. RĂMUREANU. Nicolae. pr. Mircea. FARAIIAT. pr. pp.. Gheorghe. 325-343. pr. XXVI (1974). Ion. pp. prof. Const. Sabin. drd. nr. pr. drd. DUŢU. nr. 5. pp. Vasile. 1-2. nr. 1. LUI (2001). pp. învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţii Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. nr. Maica Domnului (Mariologia). Credinţa şi faptele bune. 5-6. Preacurata Măria. Petru. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. dr. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. pp. 5-6. pp. dr. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. pp. magistr. nr. Alex. 3-4. VI (1954). Sfântul Duh în teologia interconfesională. 9-10.9. IDEM. 235-248. C. pp. Sfânta Fecioară Măria în opera omiletică a Cuviosului Andrei . POPA.1. 7-8. prof. Vasile. pp. pr. ierom. pp. magistr. XXIII (1971). XXV (1973). XXXIV (1982). nr. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. GHEORGHE. nr. Simeon Noul Teolog. nr. drd. Simbolul constantinopolitan. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. 2133. 1. ENACHIE. pp. condiţii ale mântuirii. conf. pp. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. pp. nr.. 495511. CITIRGĂ. drd. 567-584. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Const. pp. XXXIV (1982). Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381): învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. 248-259. Desprepredestinaţie. 16-23. 6. pp.Vlll(l956). Har şi libertate BANU. pp. Valeriu. 740-746. prof. pp. nr. Irineu loan. nr. 9-10. loan. nr. 406-418. 7-8. 346-358. 661-676. IDEM. XLI (1989). 5-10. VII (1955). Credinţa şi faptele bune REZUŞ. 126-143. BIDIAN. pp. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. 3-4. drd. XXXIX (1987). Constantin I. drd. RÂDUCĂ. asist.Vl (1954). nr. Kamal. Aug. prof. Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfâ ntului Apostol Pavel.10. Constantin. 51-64. nr.2. V (1953). 5-6. pp. Ştefan N. 1 -2. 9-10. nr. nr. 9-10. XXXIII (1981). nr. Emanuel. 554-566. drd.. 4. 640-649. XLII (1990). 1-2. 5-6. 399-438. Temeiurile credinţei religioase. 5-6. magistr. VIII (1956). pp. nr. XXXIX (1987).9. CHIALDA.Sfântului Vasile cel Mare. nr. Minai. XXXI (1979). XXXV (1983). pp. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. 27-41. VOICU. pp. 50-63. SANDU. drd. 110-114. prof. PAVEL.

XXXII (1980). L (1998). . pr. 7-10. pp. Doctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. 546-561. MLADIN. pp. Ioan I. 3-4. Dometie. pr. 134-148. IONIŢÂ. PÂRVU. Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. nr. 22-38. 1-2. XXXIX (1987). prof. nr. drd. 5-10. XXX (1978). 3-4. nr. X (1958). învăţătura ortodoxă despre icoane. 572-587. învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. 175-201. XXII (1970). nr. 3-4. nr. pr. 78. pp. Mihail. Aghiologia CHILEA. 257-320. Sfinţii în viaţa morală creştină. Ioan. prof. nr. 314. Ioan. Izvoare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. 581-590. 910. XXIII (1971). nr. nr. 10-86. 1-2. ICIIIM. 1. nr. 3-4. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. POPESCU. RÂMUREANU. 444-452. XLII (1990).Criteanul şi a Sfântului loan Damaschin. 5-6. 181-192. 15-36. VIZITIU. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei. 6. (partea a doua). IDEM. BARONIAN. magistr. 150-165. pp. IBIDEM. Cuvânt la cinstita şi de viaţă-făcătoarea Cruce (traducere). 5-6. ca obiect al cultului creştin-ortodox. Ene. Viorel. nr. VIII (1956). drd.. XIII (1961). IV (1952). pp. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. POPESCU. pp. nr. IDEM. Cinstirea sfintelor icoane în primele trei secole. pr. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală creştină. în literatură şi în iconografia creştină. 427-452. nr. BROSCĂREANU. LI (1999). III (1951). nr.11. prof. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. pp. C. XLII (1990). pp... Dumitru. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. nr. nr. drd. L (198). STĂNILOAE. nr. Sfinţii. pp. 2. 422-436. 3-4. Gh. LI (1999). 3-4.13. magistr. prof. drd. ierom. RADU.. 1. pp. pp. 672679. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului.. 4. XX (1969). Sebastian. pp. XXIII (1971). pp. VI (1954). arhim. IDEM. nr. ierom. magistr. nr. pp. 3-96. Zareh. 7-8.12. nr. Sfântul Ioan Damaschin. 189-218. pp. Versiunile româneşti ale Erminiei — mărturii ale tradiţiei bizantine în pictura bisericească. pp. nr. BRANIŞTE. Adrian. 103-115. 742-750. prof. apărător al cultului sfintelor icoane. Mihai D. pr. 3-4. pp. XXIX (1977). 9-10. XXVII (1975). pp. prof. XXVII (1975).partea întâi). nr. Rene. VII (1957).Icoana în iconomia mântuirii. 9-10. drd. pp. pr. p. pr.. 71-85. XXXII (1980). 621-672. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. nr. 1-2. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). pp. pr. 610-620. MANOLACHE. 1. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. pp. Dumitru. pp. 1-2. TURCU. 3-25. XXXI (1979). Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. pp. 5-6. 3-4. drd. nr. pr. XXIII (1971). drd. Reprezentarea Sfintei Treimi hi pictura bisericilor româneşti. Mihai Gh. nr. 179-199. 112-120. 9-10. Nicolas. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. pp. asist. pp. nr. MOLINIER. arhim. Nicolae. MIRCEA. Teodor M. IORDĂCIIESCU. Sfintele icoane ALEXANDRESCU. Teologia icoanelor. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctorat .

Logos. pp. 296-304. nr. nr. XIV (1962). 3-4. XXIX (1977). pp. pp. 7-10. nr. pp. 1-2. 76-93. nr. magistr. Sabin. 316-323. ALEXE. 64-1 A. STREZA. XXXIII VIII (1956). 7-8. Vaier. prof. IDEM Jntroducere în eclesiologia ortodoxă. XLIV (1992). pp. JOIŢA. prof. pp. nr. XVII (1965). nr. magistr. învăţăturapaulină despre Biserică. Eclesiologia comuniunii. XXXI (1979). 1-4. pp. 539-553. BEL. XX (1968). 368-381.1 Generalităţi ABRUDAN. nr.. D. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Romano-Catolică. 3-4. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. 7-8. Eclesiologia pastorală. nr. Constantin. 35-41. nr.. XXVIII (1976). nr. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-ca-tolică. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. prof. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. IOAN. Esenienii şi Biserica primară. XX (1968). pp. 1. . CHIŢESCU. pr. 695-705. nr. pp. pr. pr. Leon Gh. drd. 3-4. XXVII (1975). 15-53. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. Evanghelos D. 3-4. 343-354. monahul C. DRÂGULIN. 1-4. temei. 32-48. 461-477. 1-2. BELU. magistr. COMAN. pr.IDEM. D. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. IDEM. cu specială privire la Epistola către Efeseni. pp. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). L (1998). N. pp. drd.. ENACHE. Ştefan C. pr. XXIX (1977). nr. 1-4. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VHI-IX. IDEM. IX (1957). 9-10.. XXXI (1979). 395414. C. Ion. drd. 5-6. pr. VII (1955). pp. 402-418.. 669-682. nr. 60-70. IDEM. HRISTOV. Nic. piui. 5-8. Gheorghe. pp. 230-242. XXVII (1975). XXII (1970). pp. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. pp. Vasile. 1-2. Origen despre Logos. prof. Teologie şi Biserica la Sfinţii Trei Ierarhi. pp.. VERZAN. drd. THEODORU. 707-717. dr. pr. 9-10.. ARION. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. nr. 54-300. 165-173. pp. 1-2. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. magistr. pp. XII (1960). nr. BEJGU. izvor şi reflectare în pictura bisericească. Alexandru. 1-2. Mihai. 5-6.. diac. 74-85. pp. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan (teză de doctorat). Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). 12. Sfânta Scriptură. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. nr. nr.14. nr. nr.14. XXV. Gh. nr. pp. pp. XII (1971). Ioan G. L (1998). Concepţia paulină despre Biserică. N. pr. pp. Eclesiologia 1. 298-307. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. 3-170. nr. pp. 1-2. 115-128. pr. nr. pp. DANIEL. BUZESCU. 9-10. XXXI (1979). XXVI (1974).1-2. XXXIV (1982). nr. BRIA. Biserică şi Euharistie. IDEM.

nr.XXW (1972). nr. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică.(1981). BUZDUGAN. XXX (1978). PLĂMĂDEALĂ. drd. pr. XVIII (1966). drd. 706-722. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. John. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biserică. FER. 7-10. Identitate şi înnoire în Biserică şi în teologie. drd. pr. în Tradiţie şi în telogia contemporană (teză de doctorat). IDEM. prof. 3. Bisericile locale şi Biserica universală. 1-2. 1-2. asist. II (1931). Aspectul teandric al Bisericii. măgistr. MEYENDORFF. ierom.3. 1. 5-6.742. 7-8. pp. D.Vl (1954). MIHOC. 7-8. pp. 3-4. 49-68. drd. pr. nr. CHIŢESCU. 9-10. MICLE. 7-10. pp. pp. pp. XXXIII (1981). respectiv 35-46. MOLTMANN. pr. 5-8. pr. 398-407. Christoph. Sfântul loan Gură de Aur. Dorel. 520-534. pp. 7-8. nr. pr. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 3-4. Ştefan. 732746. NEAGU. 684-695. 150-168. KLEIN.1 (1930). Sfânta Treime şi sobomicitatea Bisericii. XXX (1978). nr. .2. IDEM. nr. nr. predicator al unităţii creştine. Costache. drd. nr. pp. 638-645. 23-79. XXXI (1979). 295-315. Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament. Ion. XLIII (1991). nr. 738. Teodor M. ALEXE. ŞURUBARU. 531-563. pr. pp. nr. 267-284. nr. pp.Xlll (1971). 1 (versiunea greacă). prof. 1 -4. 26-43. 522-533. 3-4. GRIGORAŞ. pp. nr. 2 (versiunea latină). pp. nr. 301 -315. Jiirgen. XXIV (1972). POPESCU. 534-546. XXVI (1974). episcop Antonie. Constantin. 9-10. Fiinţa Bisericii JOIŢA.. 705-714. STĂNULEŢ. nr. pp. nr. 90-103. pr. şi nr. pr. prof. Contribuţii la istoria încercărilor de unire a Bisericilor. Sinteză eclesiologică. STĂNILOAE. 5-6. 3-4. Probleme de eclesiologie. 9-10. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. MOLDOVAN. pr. pp. XXV (1973).. XX (1968). 143-150. D. însuşirile Bisericii ABRUD AN. nr. conf. însuşirile şi limitele Bisericii. nr. 233-249.. pp. pp.XXlX (1977). nr. pp. 182-204. XXIV (1972). Ecleziologia Noului Testament. nr. XX (1969). XXXII (1980). prof.. 325-625. 7-8. Sobomicitatea Bisericii. pp. nr. 9-10. STAN. Veniamin. Aurel.14. 1. XX (1968). nr. pp. pp. pp. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. Vasile M. Unitatea dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. MARCU. VII (1955). pp. pp.14. drd. STĂNILOAE. Vasile. pp. Ilie. 565-575. drd. 732-737. nr. Concepţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. 5-6. 9-10. XXXI (1979). pp. prof.Vll (1955). Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. ni-. drd. nr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). Grigorie. Din aspectul sacramental al Bisericii. IDEM. 638648. drd. Nicolae. 220-232. XII (1970). pp. pp. Liviu. Nicolae. 5-6. XVII (1965). prof. pp. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. Dumitru. nr. nr. 9-10. POGAN. Viziuni despre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). 5-10. XXVIII (1976). nr. Tratativele de la 1337-1339. prof. Alexandru.

Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. pr. VOICU. Fericitul Augustin. 582-598. 7-8. nr. VII (1955). 305-323. Rplul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. Al. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfanţului Apostol Pavel. Marin I. conf.' Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei.. Natura sinodicităţii. pr. pp. nr. 309-318.. pr. nr. 606-616. Constantin. 5-6. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pentru cei morţi. nr. 3-4. nr. nr.XXll (1970). Haddis. nr. nr. 5773. XXII (1970). pp. Autoritatea Bisericii. CITIRIGA. 7-8. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaro-papismul catolic. XXXIV (1982). nr. magistr. Constantin. GHEORGFIE. 5-6. Dumitru I. XXXVI (1984). drd. BURTAN. pp. 9-10. pr. 324-336. 90-105. nr. 5-6. XXIX (1977). 1-2. prof. XXXI (1979). pp. diac. . XLIII (1991). 587-603. pr. 183-216. ICHIM. Actualitatea gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. drd. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. drd. CIUDIN. pp. prof. | Nestor. Lucian. nr. 198-217. pp. drd. XXV (1983). Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. XVI (1964). drd. drd. pp. pp. 506-520. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. 497-506. Const. nr. magistr. magistr. Sinodalitatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. 1-2. nr. GALERIU. nr. 1-2. pp. 72-81. nr. 1. Dumitru. 490-503. nr. Gh. 5-6. magistr. pp. 93-102.SAVA. 7-8. pp. 190-197. 541-555. drd. 92105. Problema celibatului preoţesc în Biserica Romano-Cato-lică. nr. nr.. nr. Sfântul Joan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. 1-2. drd. ALEXE. nr. STAN. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. I (1949). pr. II (1950). 910. pp.IGU. pp. FARAIIAT. pp. prof. Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală. 5-6. (1974). nr. II (1950). Liviu. 5-6. 3-4. IDEM. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. nr. nr. GÂNDEA. 739-762. pr. Ştefan. 717-725. 336-352. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. 327-346. STEREA. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolele IVV. 9-10. Succesiunea apostolică. pp. VII (1955). pp.14. Dumitru. XX (1969). Gh. IDEM. 5-6. 210-220. pr. XIII (1971). 3-6. I. drd. N. prof. Pr.. pr. Vasile. prof. STAN. VERZAN. BE. VII (1955). TUDOR. 343-354. 9-10. 1-2. II (1950). 3-4. GAFTON. XXIX (1977). pp. COMAN. pr. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. XXX (1978). drd. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. pp. IDEM. XXXIX (1987). IX(1957). pp. XXX (1978). VORNICESCU-SEVERINEANU. nr. drd. pr. pr. 232-245. pp. nr. nr. Nicolae. predicator al unităţii Bisericii. Ioan G.. 5-15 XXIII (1971). pp. 5-10. 704-713. pp. 5. Kamal. pp. 29-39. Sabin. XXVIII (1976). asist. Rugăciunea pentru alţii şi sobomicitatea Bisericii. XIV (1962). Membrii Bisericii ALEXA. 9-10. pr. nr. GĂINĂ.4. Ovidiu. pp. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bise ricii şi actualitatea ei. XX (1969). Sfinţii Apostoli şi episcopii. TĂMAŞ. 92-105. pp. Alexandru. Sebastian. Spiridon. nr.. pp. pr. nr. Tache. 3-6. prof. 1-2. pp. prof. YESHANEW. pp. Sobornicltatea Bisericii în epistolele pauline. XXV (1973). ŞEBU.. pp. 9-10. STĂNILOAE. Nicolae. Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică. pr.

XLI (1989). N. IDEM. pp. pr. SAVA. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. nr.. Preoţia Mântuitorului .izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. 3-4.Minciuna papalităţii în primele trei veacuri. pp. pr. 305-323. prof. MĂLIN. 17-35).. BRIA. Corneliu. prof. III (1932). I (1949). Rolul credincioşilor în Biserică după Con-ciliul al II-lea Vatican. XXIII (1971). XLVIII (1996). pp. nr. pp. Alex. nr. Ion. Ferdinand. pp. MIRCEA. 713-738. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II). XLIII (1991). pp. nr. pr. nr. XVII (1965). pp. IDEM. 3. XXVIII (1976). învăţătura despre ierarhia bisericească la Dionisie Pseudo-Areopagitul. IDEM. pp. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). nr. VERZAN. 7-8. pr. drd. Ioan. XLIII (1991). Ioan F„ Arhiepiscopii. pp. pr. XLIII (1991). (1949). 7-8). 5-6. 5-6. dr. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). 4. magistr. pp. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). 3-4. CHIŢESCU. Sfintele Taine 1. pr. XLII (1990). pp. XXX (1978). XXV (1973). 636-651. IDEM. XLIII (1991). 5-6. 5-6.. Gheorghe. Vaticanul cetate zidită pe nisip . IDEM. nr. Remus. I (1930). XLIII (1991). prof. prof. pp. nr. 1. pr. nr. nr. N. 483-497. pp. 2. STĂNILOAE. 286-303. Teodor M. 53-102.1. ni". dr. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. XLIX (1997). SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 22-34. 11-26. pp. pp. Episcopul (II). Sfintele Taine. nr. nr. 107-123. L. 9-10. prof. 66-73. drd. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodali-tăţii ei. ONIŞOR. diac. Constantin. Emanuel. 514-534. 2. pp. pp. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa primatului jurisdicţional. STAN. IDEM. 5-6. nr. 3. 3-50.Vll (1955). nr. STĂNCULESCU. nr. "De Mysteriis" (traducere). nr. pp. 165-179. Preoţia împărătească sau duhovnicească. pp. 3^4.KLOSTERMANN. Episcopul (I). nr. pr. nr. 207-219. 9-10. Dumitru. Despre Sfintele Taine.15. POPESCU. drd. 3-45. 3. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru . drd. 140-211. XIV (1962). 45-84. nr. dr. 1. PĂDUREANU. IV (1952).40-50. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. nr. pp. pp. 293-329. voi. di". 5-6. XLI (1989). 598-633. 7-10.15. prof. dr. BANU. 3-51. Sabin. Cler şi popor în primele trei secole. 683-695. Liviu. CORNIŢESCU. 9-10. pp. 3-4. nr. Preoţia în lumina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. 49-106. pp. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). Primii didascăli creştini. Succesiunea apostolică. XXII (1970). ZAVOIANU.

103-114. XXXII (1980). XXXV (1983). 7-10. POPA. STĂNILOAE. Sfintele Taine. prof. 1-2. pp. a Mirungerii şi a împărtăşirii. L (1998). 3-287. nr. Ion. 531-563. Ioan. TARAZI. pp. magistr. drd. pp. XI (1959). Alexandru. magistr. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chirii al Ierusalimului. nr. pp. XXXII (1980). 7-10. Dumitru. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor". Dumitru. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Sfintele Taine în viaţa Bisericii. drd. XVIII (1966). Propovăduirea Cuvântului şi Sfiitele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). 1. 358-370. Sorin. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament. SAUCA. pr. 695-711. nr. 707-714.. XXXII (1980). (1980). pp. dr. nr. 9-10.1982). 5-6. nr. KIRKOS.2 Botezul BRANIŞTE. pp. 172-195. prof. Euharistie. pp. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhi episcopul Simeon al TesaloniculuiyXXW (1972).15. 1-2. nr. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. Nicolae. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 1-2. SABĂU. Emilian. 7-10. 7-8. XXXII . Omiliile baptizmale ale Sfântului Maxim de Turin. Ene. 509-527. FLOCA. XXIV (1972). drd. pp. pr. pp. pp. Explicarea Botezului în "Catehezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. nr. arhid. 9-10.Movilă. drd. pp. 7-8. nr. 1-2. Tainele în Confesiunea augustana. dr. prof. pr. pr. drd. drd. 5-6. 140-146 PETCU. nr. pr. XXVIII (1976). diac. pr. nr. 3-4. Ministeriu" (Lima . RADU. 720728. 714-719. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. KLEIN. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trinitare. pp. 1-2. I. XXXIV (1982). Ion. 314-331. 1-2 pp.. 527-542. nr. TURCU. drd. pr. NICULCEA.. Marcel Alex. pp. prof. drd. prof. pp. 190-210. 578-591. VASILESCU. nr. Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. 7-8. Mihai. 21-39. VIEZUIANU. pp. nr. nr. Adrian. 428-443. prof. 60-65. TUDOR. Christoph. Nicodim. pp. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Botezului. drd. XXXIII (1981). XI (1959). 37-49. XXXIV (1982). nr. pr. Din aspectul sacramental al Bisericii. nr. XXXII (1980). II (1950). nr. XXVI (1974). 7-8. pp. nr. 1-2. XXII (1970). nr. pp. Gârma Wolde. D. DURA. GEORGESCU.

drd. pr. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. Dorcl. 155-166.15. iertare. XXV (1973). XXXIV (1982). pp. Orest. nr. XVII (1965). 1. 35-41. prof. 1-2. nr. drd.păcat. 2. 1. pp. BRIA. 5-6. Taina Mărturisirii. nr. împărtăşire?. 364-383. 1-2. nr.. 632-648. 737-741.1. pp. D. 484-500. drd. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă IX (1957). drd. XXXVIII (1986). pp. loan G. nr. pp. 417-428. pp.17. nr. nr. 5-6. nr. 7-8. 490-503. nr. Cununia Ierurgiilc GALERIU. Mirungerea SABĂU. BUCEVSCHI. VINTILESCU. BRIA. 5. pr. Ion. DURA. drd. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. 99-104.15. Alexandru. I. Vaier. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. Teodor. 3-4.Eroare. pp.1982). Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. Evlavia euharistică după Sfântul loan Gură de Aur. XXXIX (1987). 1. Euharistia BEL. 131-138. 3-4. Ministeriu" (Lima . Certitudinea mântuirii. pr. nr. 46-61. nr. 527-542. 1. SIMA. pp. Ion. pp. 5-6. pp.. diac. nr. pr. nr. 157-174. pp. Ştefan. 410-420. SAUCA. pr..6. prof. Ion. loan. 7-8. pp. despre Preoţie. prof. XII (1960). asist. XXXVI Soteriologia ABRUDAN. pr. MIRCEA. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. VIII (1956). IV (1952).. 3-4. XI (1959). Marcel Alex. nr. XXVII (1975). pp. N. 7-8. XXXV (1983).. 230-242. 382-406. CIULEA. Gheorghe. drd. Despre Sfânta Taină a Mărturisirii. drd. 25-38. Etapele psihologice ale Mărturisirii.7. 7-8. prof. pp. 9-10. 3-32. pr. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea Sfântului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. XLII (1990). Euharistie. XXVII (1975). BUCHIU. XII (1960). drd. magistr. nr. pp.3. nr. nr. 89. pp. Nicolae. D. XXIII (1971). pp. nr. pp. POGAN. Spovedania BALCA.16. drd. pr. nr. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. prof. 7-8.. 1. CARAZA. diac. VII (1955). 358-370. pr. 3. nr. Sfânta taină a Euharistiei— taină a iubirii jertfelnice. Constantin-Eugen. prof.15. pr. COMAN. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. Deasă ori rară . prof.5. V (1953). nr. prof. STÂNILOAE. XX (1968). 5-6. Vasile. Gheorghe. Petre.15. XXVI (1974). pr. pp. Biserică şi euharistie.4. nr. 7-8. JURCA. pp. pp. 1-2. Constantin. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. XXXV (1983). TILEA. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. JOIŢA. Sfânta împărtăşanie în spiritualitatea creştină. Sebastian.15. XI (1959). pp. POPESCU. Taina nunţii. 81Preoţia CITIRIGA. drd. 528-543. XXXIV (1982). Preoţia împărătească sau duhovnicească. 7-8. pp. pr. nr. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 1. 534-546. 9-10. 3-4. 483-497.

Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. SANDU. XXV (1973). 5-6. prof. Dumitru. Nicolae. Gh. drd. Liviu. nr. XXXIV (1982). DANIEL. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). nr. Constantin. Eshatologia în concepţia lui Origen. nr. SIMA. nr. pp. magistr. VI (1954). VIEZUIANU. 235-248. Venirea a doua a Domnului. nr. COMAN. X (1958). 245-256. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. 7-8. magistr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. 1-2. Dumitru. 14-27. pp. nr. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. XXV (1973). 1-20. Gheorghe. BĂLAN. DAN. 3-4. TODORAN. pp. 346-358. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. XXVII (1975). nr. 328341. nr. nr. îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. pr. 5-6. 461-471. nr. Condiţiile însuşirii mântuirii. XLI (1989). Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile ese-nienilor. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. drd. Nicolae. 46-57. Alexandru. 5-6. drd. Condiţiile mântuirii. 1-2.. 1-2.. G. nr. pr. dr. nr. XXXVI (1984).(1984). nr. nr. XXXIV (1982). 3-4. 357-385. ni. XXIII (1971). XI (1959). drd. NICOLAESCU. drd. pp. pp. prof. pp. 5-8. II (1950). IDEM. pp. pp. pp. Ştefan N. pr. pr. după Patriarhul Serghie al Moscovei. pr. Revelaţie şi eshatologie. prof. 5-6. XXXVII (1985). Dumitru Gh. Marin M. 546-555. Ioan. magistr. 222-231.18. 3. 3-11. pp. BRANIŞTE. 440453. III (1951). drd. 615-630. 9-10. drd. 506-516. nr. prof. Eshatologia ARSENIEV. nr. 5-6. pp. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. pp. 388-400. STOINA. pp.. pp. pp. 188-207. învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. pr. nr.. învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. în islamism şi creştinism. nr. prof. loan. nr. pp. Aspecte ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. 390-407. CHIŢESCU. MIRCEA. Ilie. 101-112. magistr. pp. XXIV (1972). 24-45. pr. pp. 219-230. DRÂGULIN. nr. 7-8.'pp. LII (2000). pp. REMETE. pr. drd. XLI (1989). pr. Aspectul ontologic al răscumpărării. MOLDOVAN. RADU.. XXIV . Vasile. STÂNILOAE. IX (1957). 7-8. pp. JOIŢA. Nicolae. 7-8. Gheorghe N. CITIRIGA. 368-385. 5-6. pp. 3-6. 3-4. împărăţia de o mie de ani. STEREA. 3-4. Logos şi theosis. îndreptarea după epistolelepauline şi după epistola Sfântului Iacob. drd.. XXIX (1977). nr. 1. Simion. 1-2. XLII (1990). Toader. XXV (1973). drd. nr. diac. îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. Tache. 4. pp. pr. XXIX (1977). Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. 5-6.

CHILEA. Filaret. 5-6. pp. 3-4. nr. nr. nr. 352-360. pp. magistr. nr. II (1950). nr. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. pp. DAMIAN. Valoarea morală creştină a dumnezeieştii Euharistii. XLIV (1992). pp. Idei moral-sociale în proverbele românilor. 7-8. lisus Hristos în viaţa duhovnicească. pp. BALCA. ni'.WIl (1955). 2. pp. Criteriile moralităţii creştine. 632-648. nr. 9-10. pr. nr. COSMA. pp. 1-2. XVI (1964). magistr. II (1957). 673-681.. Adevăr şi trăire religioasă. nr. pp. prof.-Augustin. 558-576. prof. 3-4. nr. RĂDULESCU. prof. BELU. pr. nr. pp. Generalităţi ALEXE. pr. 112-123. 30-53. XVI (1964). Misiunea moralizatoare a Bisericii. 3-24. Ion. 51-67. 3-4. pp. Dumitru. 325-346. 328-342. Judecata universală după Noul Testament. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici.tolică. nr. Spiritualitate pentru timpul nostru. 5-6. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. Prietenia după Sfânta Scriptură. 9-10. pr. nr. pp. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumos. diac. BUCEVSCHI. 221-240. pp. nr. BE. XXXVI (1984). Sebastian. COMAN. 1-2. pp. Sensul suferinţei în creştinism. 7-8. 1-2. nr. pp. Sensul bucuriei în viaţa creţtină. 216-253. Gh. IV (1952). BIDIAN. 5-6. nr. Robert. 9-10. magistr. IX (1957). Teodor. pp. 361-370. 1-2. IV (1952). prof. IDEM. pp. 155-176. pp. pr. Gh. Ioan..(1972). 500-515. XXV (1973). Ironia biblică şi morala ironiei. Eshatologia ortodoxă în comparaţie cu cea romano-ca. Gh. pr. pr. nr. Datoriile individului faţă de colectivitate după concepţia creştină. 5-6. pp. 223235. BARRINGER. PETRUŢĂ.. 255-271. nr. magistr. Biserica şi Liturghia. pr. nr. diac..1. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. 7-8. 3-4. 334-350. Dumitru. pr. pp. nr. IDEM. 489-503. prof. 5-6. Antonie. dr. IX (1957). XLV (1993). Inimă curată. 7-8. pp. nr. BRIA.. VASILESCU. Orest.Vll (1955). dr. pp. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. drd. IDEM. COSTEA. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. Ioan G. nr. 115-131. Teologic Morală şi Bioetică 2. Concepţia eshatologică a Fericitului Augustin în "De civitate Dei". Nic. N. Ştefan C.. nr. 7-8. IDEM. 34. XXIX (1977). drd. . 7-8. pp. prof.IGU. PLĂMĂDEALĂ. Sorin. XVIII (1966). Al. drd. drd. magistr. BUTNARIU. Primele trei manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. IDEM. nr. nr. IDEM. XIII (1961). prof. 68-86. pp. XV (1963). XIII (1961). XX (1968). SANDULESCU. 381-390. I (1949). 3-4. XIV (1962). 12-23. 511-519. IV (1952). magistr. 5-6. pp. XXV (1973). 506-517. dr. pp.

XXV (1973). MARCU. XXXIII (1981). IBIDEM. 71-82. 7-8. 7-8. voi. nr. pp. L'eglise orthodoxe orientale et la vie spirituelle interieure. 463-474. 2. 53-65. Mihai. X (1958). IV (1933). XV (1963). pr. Caracterul religios-moral al Fericirilor. IDEM. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. 1. prof. pp. voi. nr. dr. 1-2. IDEM. 173188. VI. 445-466. pp. 1-2. nr. nr. 3-4. XXXIV (1982). 708-712. Emanoil. nr. II (1957). Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. 3-4. pp. drd. pp. 414-429. 1-2. 2. XLIII (1991). XVIII (1966). pp. pp. pp. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. 701-708. pp. 9-10. pp. PARASCHIVAŞ. Eroismul în lumina moralei creştine (II). 7-8. pp. 9-10. nr. magistr. 7-10. XVIII (1966). 111(1932). magistr. 571-577. Ioan. Ştefan. 156-165. 1-2. 113-127. Gheorghe. nr. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). IDEM. 114-125. pp. 353-367. Grigorie T. Probleme de morală creştină în preocupările teologilor ortodocşi români. diac. nr. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. IDEM. prof. XXXIII (1981).. 343-376. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev. pp. 65-103..Vlll (1940). pr. XLVI (1994). 387-408. Vasile. Aspectul moral al cultului divin ortodox. XLII (1990). prof. pp. Eroismul în lumina moralei creştine (I). 3-23. XIV (1962). GEORGESCU. nr. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. prof. 3-4. Catedra de Teologie Morală. pp. pp.. IDEM. 77-99. pp. MIIIĂLCESCU. 2. pp.pp. XXVII (1975). arhim. HOPKO. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel.. nr. MLADIN. Vasile cel Mare. magistr. magistr. Şerban. 605-625. nr. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. pp. XXIII (1971). nr. 5-6. II (1930). Idei morale şi sociale în comentariul la Psalmi alSf. 4. pp. nr. 4-6. nr. pr. 269-294. nr. 4-6. pr. nr. MIRON.XXXII (1980). Morala ortodoxă faţă cu celelalte morale confesionale. pp. nr. XLV (1993). 1. XLVI (1994). PRESCURE. Constantin C. 91100. . Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăniloae. IDEM. ILOAIE. 212-245. nr. IDEM. IDEM. Vasile. 3-62. PRELIPCEANU.pp. PAPUC. pp. 7-8. Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a creştinului. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. 91-100. 7-8. NICOLAE. nr. NĂSTASE. nr. nr. I (1929). dr. nr. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. prof. nr. N. IDEM. Pe marginea unui studiu interesant de morală creştină. VII (1955). IDEM. Thomas. pp. 120-142. l. Ion I. pp. 131-140. pp. 5-6. 11-36. PAVEL. pp. nr. Gheorghe. pp. V (1953). 56. nr. prof. IONESCU. A. XXVII (1975). IDEM. Consideraţii critice asupra eticei materialismului economic. LIII (2001). voi. IDEM. nr.V\ (1954). IDEM. III (1932). Dreptatea lui Dumnezeu. XLIV (1992). 9-10. 1-2. 592-602. pr. 118-130.. 133177. pp. Idealul moral-creştin şi aspectul său social.

. XLVI (1994). nr. drci. PAVEL. prof. 38-50. XXXIV (1982). STOINA. XXI (1969). nr. pp. unul din primele tratate româneşti de învăţătură morală creştină. 647-666. STOLERU. 4-6. XLVI (1994). 2. nr. dr. SABÂU. V (1953).. prof. IDEM. pr. nr. prof. nr. 58-69. STOLERU. Samir. pp. XXXVII (1985). XXIII (1971). WARE. 50-70. Demnitatea omului. 59-72. SEVICI. 7-8. nr. nr. pp. 750-759. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. Rolul formativ al Bisericii. XXXVIII (1986).Legea morală GHOLAM. nr. 3. Tiaian. 275285. drd. 1-2. XXVI (1974). pp. pp. XLV (1993). Sfinţenie şi slujire în viaţa creştină. 174-186. 3-4. pp. 1. pp. Ion. învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului Ioan 2. Theodor. 89-101. nr. IDEM. XLII (1990). ni-. 9-10. Dumnezeu nu este autor al răului. drd. Nacu. Gură de Aur. 1-2.-Marcel. pp. 51-70. Paul. pp.pp. Teodor. 1-3. nr. Ioan. De la drepturile omului la drepturile religioase. Alcx. Kallistos. pp. Grija Bisericii faţă de mediul ambiant. XXXIX (1986). 3. 726-735. 89-96. lect. 9-10. STOENESCU. IDEM. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. Valoarea frumosului în viaţa creştină. 5-6. XII (1960). nr. . pp. IDEM. prof. pr. 313-327. RADU. pp. 165-170. asist. 6. Legea divină şi legea bisericească. pp. Sfinţii Părinţi despre trup. 103-118. pp. XXVII (1975). nr. pp. 701-707. Liviu. ZĂGREAN. Bioetica. nr.\A (1999).Omul . MIRON. XXV (1974). Vasile. Constantin C. IDEM. 500-517. IX (1957).4. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Cabasila. pp. pp. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. pr. 9-10. 5-6. pp. familia şi morala creştină. diac. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului loan Gură de Aur la scrisoarea paulină către Filipeni.entitate morală BELU. Dumitru.3. XXVII (1975). Rolul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. Morala creştină şi etica filosofică. 9-10. drd. BRIA. pp. D. Nicolae N. pr. IDEM. pp. 183-190. 541-555. nr. XLII (1990). 352-366. prof. nr. 3-5. pr. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. LII (2000). nr. RÂDUCĂ. L'attitude envers Ies biens communs selon la morale chretienne. nr. EVDOKIMOV. drd. Nicolae. 3-4. XXXVII (1985). nr. diac. Lupta duhovnicească (traducere). nr. I. XXV (1973). nr. pp. 5-6. 5-6. nr. nr. XXXIII (1981). 1-2. pp. nr. nr. 3-4. XLIII (1991). 266-275. nr. XV (1963).IDEM. 2. 105-109. 3-4. 9-10. STYLIANOPOULOS. magistr. 78-100. Liviu. pr. 3-4. 1-2. STOINA. pp. 1. Ioan G. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. 673-691. pp. nr. 83-90. 48-51. 9-10. pp. pp..Binele şi răul COMAN. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi (traducere). Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. pr. 2. XXIV (1972). XL (1988). drd. XXV (1973). pp.2. IDEM. Viaţa creştină după Sfântul Isac Şirul. Valoarea binelui în viaţa creştină. 299-309 BODOGAE. drd. nr. Negaţiile răului şi afirmaţiile binelui (traducere). Dan. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir.

nr. CITIRIGĂ. 7-8. nr. XI (1959). 2. XXXIV . pp. pp. nr. DANIEL. 3-4. III (1951). 481-490. pr. Tito. Transfigurarea creştinului prut iutrurea harului Sfântului Duh. 3-4. Antonie. 5-6. nr. pp. Vasile. prof. nr. pr. 3-4 p. 211-226. XXVII (1975). Nicolae. Om trupesc şi om duhovnicesc. 1-2. magistr L. Rostul postului. magistr. pp. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. BOGDAPROSTE. 5-6. XLVII (1995). nr. XIII (1971). 514-521. drd. Dumitru. 7-8. Rolul voinţei în viaţa »iom/«. dr. 224-235. XXXVI (1984). nr. drd. Pavel. Basile.Desăvârşirea morală CIOCOIU. 3-4. 1-2. pp. 3-4.Faptele bune APOSTOLU. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. DURĂ. George. 5-8. nr.6. 2. D. pp. Const.Rugăciunea BELU. dr. 542-551. 435-471. nr. CLEMENT. prof. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. nr. 546-555. 2. PETRESCU. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă. învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. Gheorghe. învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă.VIII (1956). pp.predicatorul milosteniei. pp. învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). magistr. 41-75. pr.CRÂCIUNAŞ. 73-82. 3-4. pp. XLIV (1992). 1-3. ierod. nr. pp. 253-269. 390-407. (1982). Ioan. XXV (1973). nr. pr. XLVIII (1996). asist. pr. arhiep. pp.. 346-358. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea ei în literatura patristică din primele trei secole. drd. pp. protos. dr. pp.. XXIX (1977). nr. nr. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Liviu. nr. 4-6. pp. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. III (1951). 25-60. prof. Lecturile biblice ABRUDAN. XXXVI (1984). 214-222. 233-243.7. Oiivier. pp. Irineu. drd. GROSU. pp. nr. pp. asist. XXVI (1974). pp. nr. Faptele bune în perspectiva desăvârşirii morale. 144-160. nr. nr. XXXVII (1985). Dumitru. Nicolae D. TURCU.Postul şi asceza COLLIANDER. 66-79. 9-10. pp. pp. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. pr. Logos şi Theosis. LIII (2001). Aurel. JOIŢA. pp. 666-673. 3-4. XXXVII (1985). Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. nr. nr. pr. Constantin. drd. NECULA. drd. Ioasaf. drd. pr. XLVII (1995). nr. pr. POPA. SIMA. Macedon. Gheorghe. Sorin. X (1958). magistr. POPA. 9-10. prof. 216-224. Cartea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. IX (1957). 421-436. 1-2. 7-8. 5-6. 2. KRIVOCIIEINE. XXXV (1983).5. Sfântul Vasile cel Mare . Calea asceţilor (traducere). dr. PETCU.9. 188-207. Chirii al Ierusalimului. 3-4. PAVEL. PLĂMĂDEALĂ. 3-4. 48-62.8. XXI (1970). 314-331. pr. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. 2. Rugăciunea luilisus (traducere). X (1958). C. drd. Alexandru. nr. STOINA. 78. nr. ierom. pp. pp.

Orest. nr. pr. XXXVI (1984). BELU. Dumitru. nr. GEORGESCU. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. MIHĂLŢAN. drd. pr. pp. XXXII (1980). 95-113. LII (2000). nr. Virtutea creştină BELU. IX (1957). XXXVI (1984).10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. pp. nr.5. pp. pp. 9-10. pp. ca virtuţi sociale. IACOBESCU. XXXVII (1985). dr. Valoarea vieţii umane şi apărarea ei. Teodor. COSMA. 5-6. 9-10. 293303. Constantin. 105-110.. IDEM.104-118. BRANIŞTE. diac. magistr. XXXVII (1985). prof. nr. Teama şi iubirea de Dumnezeu. Ioan. Ilie. Minciuna malthusianistă şi conştiinţa creştină. nr. CÂRSTOIU. VIII (1956). pr. Mihai. Ioan. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. XXVII (1975). DAMIAN. 199-215. drd. IDEM. 725-73$.. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. Gheorghe. nr. nr. 496-529. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. Sensul creştin al iubirii de sine. 477-481. pp. Privire compartivă între Eros şi Agape. GALERIU. 9-10. Un aspect mai puţin luat în seamă al iubirii faţă de semeni. Aurel. 7-8. STOENESCU. dr. magistr. 555568. N. PAPUC. RADU. prof.. prof. 5-6. Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. nr. drd. pr. IDEM. 9-10. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. 407-411. drd. RADU. 9-10. 5-6. pr. X (1958). XXV (1973). 70-81. nr. 5-6. nr. nr. pp. 471487. Liviu. pp. nr. 510-521. pp. pp. 9-10. BUCEVSCHI. XXXVII (1985). 7-8. pr. 341-36. 303-317. prof. învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. pp. pp. nr. diac. Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. 673- . 7-8. Dreptul la viaţă. XXXV (1983). prof. pr. nr. magistr. drd. pp. 4.11. pr. V (1953). Gh. 2. 691. pp. 579-589. 365-388. 5-6. prof. pp. 3-4. confirmată de XXXVII (1985). XXXVIII (1986). Temeiuri morale creştine pentru apărarea vieţii. Sorin. IX (1957). drd. D. Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. 2. Nacu. pr. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. drd. pp. 7-8. XXXVI (1984). nr. pp. XLII (1990). Viaţa creştină după Sfântul Isac Şirul. 649-672. prof. 7-8. 641-656. Constantin. XXXVI (1984). pp. 600-609. D. pp.. 630-641. Marin M. dr. I. 9-10. STOINA. Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Necesitatea şi roadele iubirii. pr. 1. prof. 1-2. nr. pr.. BURTAN. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. nr. pp. PAVEL. 269-278. V (1953). nr. nr. 3-4. nr. Valoarea educativă neîntrecută a iubirii creştine. pr. NICOLAESCU. pp. nr. Vasile. drd. X (1958).

pp. magistr. 103-118. pr. 9-10. pp. 7-8. XLIV (1992). XXVI (1974). VASILESCU. IDHM. asisl. pp. 1-2. ROVENŢA. LI (1999).importante cercetări ştiinţifice. XIV (1962). 5-6. prof. 1-2. pr. pp. nr. Dragostea faţă de om. 469-488. pp. V (1934-1936). Lăcomia. pp. Victoria. Isidor. nr. pp. nr. 673693. 3-4. Căsătoria . XXXVI (1984). 513-525. 7-8.13. C. Apostol Pavel. nr. VIII (1956). 1-2. IX (1957). după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. familia şi morala creştină. V (1934-1936). 125-151. Marin. pr. XLVIII (1996). nr. 533-548. Haralambie. nr. magistr. 9-10. Sebastian. V (1934-1936). 3-4. Nestor. Iubirea creştină. XXVI (1974). Bioetica. pr. 99-106. Păcatul şi eliberară după Noul Testament. pp. pr. Concepţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. nr. pp. IX (1957).. nr. RÂDULESCU. IVAN. VII (1955). C. pp. 332. V (1953). nr. Nicolae. 9-10. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. nr. 107-122. RADUCA. drd. 51-72 2. 580-587. IX (1957). nr. pp. Const. pp. Despre invidie (traducere). Patimi. 530-543. Omilia despre lăcomie (traducere). 7-10. D. Ioan G. 330-348. PIETREANU. 90-98. 7-10. pp. nr. 609-615. Virtute şi păcat în concepţia Sf. pp. pr. ierom.. STĂNILOAE. dr. pp. magistr. drd. pp. ALEXE. pp. Familia . nr. Aspecte imorale PAVEL. Nicolae. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. asisl. nr. 51-72. 3-4. 130-139. nr. 190-203. 673-693. IDHM.piedică în calea mântuirii. pp. nr. 545564. prof. nr. Patimile omeneşti .12. TODORAN. XVII (1965). VORNICESCU. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. pp. magistr. CHILEA. XXVIII (1976). C. VIII (1956). Apostol Pavel. 82-89. 34. pp. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre fa milie. Familia BRANIŞTE. 669-683. 1-2. XXVIII (1976). prof. prof. 7-8. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. nr. Virtute şi păcat în concepţia Sf. V (1953). pp.14. Eros şi Agape. IDEM. nr. 9-10. 471-481. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjugale.'3-4. XIV (1962). Iorgu. Victoria. nr. 2. PIETREANU. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. VASLESCU. IX (1957). patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. dr. Ştefan C. nr. pp.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. COMAN. IDEM. prof. Trândăvia şi trufia în concepţia moralei creştine. pp. pr. 7-8. Vasile. 139-154. 7-8. IDEM. 2. pr. pp. Biserica creştină sprijină şi hinecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. X (1958). magistr. STOLERU.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. prof. .

XV (1963). 4-6. Dumitru. Norme de organizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. VIII (1956). prof. prof.17. VASILESCU. dr. pp.19. nr. 9-10. IV (1952). prof. 495-512. 1-2. 217-222. (1949). pp. Costică A. VIII (1956). XXVII (1975). diac.. pp. 352-365. pp. (1980). pp. GALERIU. Dumitru. 2.. pr. prof. nr. 371 -393.chorum" al Fericitului Augustin. Principiul loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. prof. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). pp. nr.P. 81-108. COLLINADER. bună. asist. pp.16. 155-159. 5-6. învăţătura creştină despre muncă.. 669690. NEGOIŢĂ. Isidor. Munca în comun şi morala creştină. Problema muncii în creştinism. Grigorie. 3-4. nr. nr. pr. lect.R. nr. magistr. MOISESCU. diac. Temeiuri dogmatice şi duhovnişeti pentru viaţa monahală de obşte. pp. nr. pp. I. John. 24-37. poruncă dumnezeiască. Tito. CRĂCIUNAŞ. V (1953). Progres. 3-4. 7-8. prof. 5-6. pp. însuşire a chipului divin în noi. nr. 20-26^ PÂTRULLSCU. 9-10. IV (1952). pp.pp. XLV (1993). Creştinism şi patriotism. Ioan G. Cili. Irineu. 3-4. diac. 3-4. nr. nr. pp. 51-75. Nicolae. pr. VOICESCU. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultural. ierod. Calea asceţilor (traducere). 7-8. TODORAN. pp. nr. dr. pr. pp. D. Munca. Munca creatoare. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan dură de Aur.18. Statul POPA. Ioasaf. 3-4. nr. 173-190. prof. pr. diac. XXXIV (1982). XXXII . 2.2. prof. Civilizaţie FECIORU. 41-76. CHIALDA. Dumitru. 1-2. pr. pp. PAVEL. 1-2. "Vrednic este lucrătorul de plata sa". pr. îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. Problema naţională şi rezolvarea ei democratică în R. nr. 1-2. 142-156. pp. STÂNILOAE. prof. XV (1963). 5264. nr. XXXIV (1982). 2. pp. 516-530. 1-2. arhim. pr. VIII (1956). Sorin. drd. 613-616. Monahismul BÂBUŞ. pr. IV (1952). 3-4.. Dumitru. 2. pp. Locul şi importanţa monahismului în viaţii Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. Creştinismul şi tehnica. Patriotismul *** Iubirea de patrie. nr. prof. 9-10. COMAN. dr. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. nr. 210-220. MHYENDORFF. XLVII (1995). 9-10. 5-14. ierod. 7-8. Mihail. pp. nr. Uie. 2. magistr. RADU. M. pp. prolos. Constantin. 2. nr. XL] I (1990). nr. poruncă dumnezeiască. STĂNILOAL. XXXIV (1982). Munca manuală a monahilor după tratatul "De opere mona. 489-499. 7-8. 422-436. POPA. V (1953). drd. coordonată a existenţei umane. Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte. Supunerea faţă de stăpânire.. nr. MLADIN. pp. pr. XXXVI (1984). Emilian. nr. Ioasaf.. IV (1952). pp. 176-204. Constantin. 622-640. XXXVIII (1986). pp. VII (1955). POPA. Munca COSMA. 98-111. nr. magistr. nr. RADU. Grigorie. 1 (1949).15. pp. 211-225. 5-6. V (1953). 309-313. nr. nr. drd. Biserica Ortodoxă sprijnă strădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine.

NICOLAE. asist. XXXV (1983). pp. pp. IDEM. 9-10. Mitr. prof. pp. 9-10. dr. XII (1960). Adrian. 554-576. GALERIU. 9-10. 3-4. Religia în slujba păcii.. dr. pp. nr. V (1953). NEAGA. VASILESCU. Victor. 5-6. 67-76. 3-23. XXXV (1983). . George. 3. Banatului. Marin M. 658-663. nr. prof. 1-2.. prof. Sclavia în lumeagreco-romană. XLIV (1992). 9-10. pp. nr. Gheorghe. pp. nr. drd. 7-8. STREZA. Ştefan. pp. VLĂDUCEANU. N. DURĂ. drd. XXXV (1983). pp. Porunci. 7-8. PAVEL. Gh. bunul cel mai de preţ al tuturor oamenilor şi popoa relor. 113-199. 3-7. MOISESCU. nr. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace". BOGDAPROSTE. 627-639. nr. drd. pp. 4. XXXV (1983). 1-2. XXII (1970). 118-131. Dan. 648-658. 3-4. Pace şi Prietenie. pr. pr. Orest. Paul. BĂDULESCU. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scriptură. pp. Lmilian. IDEM. pp. pp. Critica războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. 9-10. diac. nr. BALĂ. nr. pp. Nicolae V. Emilian. Const. (1954). pp. REZUŞ. C. XXXIX (1987). nr. Patriarh Justinian. 652-663. Pacea. pp. prof. prof. 247-268. nr. nr.. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capadocieni.S. 1-2. pr. dr.act de dreptate şi slujire. Mihai. factor esenţial al realizării păcii între oameni. Biserica Ortodoxă si Patriotismul. magistr. Biserica Ortodoxă. nr. pp. ALEXE.aspiraţia legitimă a contemporaneităţii. pr. 526-553. prof. IV (1952). diac. nr. 552562. prof. Pacifismul consecvent al Bisericilor.20. MORARU. Paul. V (1953). Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii. ni'. nr. pr. XXXVIII (1986). 157-161. nr. 7-8. pp. POPESCU. nr. 40-47. 382-399. Pacea şi Războiul *** Militarismul si Pacea. 145-154. nr. 3-4. nr. IDEM. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IV-XV. IV (1952).21. IV (1952). pr. Gh. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. 3-21. 1-2. al popoarelor. magistr. pp. nr. pr. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. PASCllIA. V (1953). XLII (1990). pp. Eugen. 2. XXXV (1983). 7-8.. 3-4. F. 72-91. I (1949). pp. Constantin. pr. Condiţiile morale ale păcii în concepţia creştină. nr. BUZOIANU. 241-250. nr. 1-3. Liviu. pp. la existenţă. 3-4. nr. pp. LI (1999). Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. Orest. I. IDEM. Pacea . nr. pp. pp. nr. 9-10. 5-6. Iustin. VII (1955). ALEXE. 1-2. Pacea. V (1953). 104-130. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura creştinortodoxă. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. pr. 104-118. pp. 663-673. nr. solia păcii şi înfrăţirii. VII (1955). 5-6. BUCEVSCII1. magislr. asist. prof. Petre. 8-14. pp. 7-8.P. pp. XLVI (1994). nr. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. 2. pp. BRÂNZEA. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. Slavă lui Dumnezeu si pe pământ pace. Pacea . pp. BRANIŞTE. prof. dr. BILĂ. 317-329. pp. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problematicii lor pentru tinerii zilelor noastre. Lucrarea socială a Bisericii. XII (1960). 6-21. 1-2. 453-478. nr.POPESCU. drd. 447-453. dr. nr. 623-644. VII (1957). VI 577-586. pr. V (1953). Dreptul la pace. XXVIII (1976). Biserica şi societatea * APOSTU. obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. XIV (1962). pi\ magistr. XXXV (1983). 5-6. Biserica Ortodoxă Română în lupta pentru apărarea păcii.

XXXVI (1984). Vladimir. C. dr. 2. 69-82. 103-110. VLAD.Vl\\ (1956). III (1951). pp. nr. prol". pr. IDEM. Idei misionare şi sociale înnoitoare Ia Sfinţii Trei Ierarhi. pp. 9-10. 100-107. 5-6. piedică în calea mântuirii. nr. pp. nr. V (1953). V. nr. nr. 5-6. Şerban. lect. RĂMUREANU. VI(1954). 3-4. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. Ce/ar. îndatoriri sociale după Noul Testament. N. VI (1954). Orest. RliZUŞ.22. pp. Mihai. 590-604. 284-304. VORNICESCU. V (1953). Petre. pp. 155175. pp. nr. pp. POP. 3-4. drd. prol". 1-2. XXIX. XXX (1978). 2. Ioan G. drd. VII (1955). nr. 582-599. nr. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de societatea vremii lor. 1-2. ierom. XXXI (1979). IX (1957). pp. . nr. pr. 454-462. 7-8. lect. VI (1954). 231-238. diac. M. magistr. pp. 3-4. pr. prof. PRELIPCHANU. Ioan.. IDEM. nr. 463-474. lect. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. nr. asist. SUPARSCHI. 61-72. nr. drd. prof. Viorel. magistr. VII (1955). 1-2. nr. DIACONU. DUŢU. IONESCU. pp. XXIX (1977). nr. pp. IDEM. GEORGESCU. I. 9-10. pr. drd. învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfanţului Vasile cel Mare. PAVEL. Combaterea nedreptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. 347-356. pp. pp. nr. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodoxe Române (1949). 9-10. 3-24. drd. COMAN. Idei moral-sociale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. Adrian. CHIALDA. magistr. pp. 1 -2. pr. pp. XLI (1989). 324-337. pr. 158173. Nicolae. IDEM. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. Idei morale şi sociale în comentariul la Psalmi al Sf. pr. 501-513. pp. 5-6. 1-2. pr. Constantin. 167-179. pp. M. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. diac. IDEM. XXXVI (1985). nr. ni". Actualitatea învăţăturilor moral-sociale din cartea lui Isus Sirah. prol". nr. Macedon.BUCEVSCIII. XXV (1973). nr. Temeiurile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. prol". Datoriile morale ale preotului. Dumitru. pp. IDEM. III (1951). NICOLAESCU. 1-2. VII (1955). Vasile cel Mare. protos. Irineu. PETRESCU. Principii misiounre şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. XXXV (1983). nr. 50-65. Creştinismul şi bunurile materiale după Sfinţii Părinţi.. 1. Nestor. 1-2. 210-224. pp. 165-187. 1-4. nr. diac. 7-8. pr. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. 3-4. arhim. pp. pp. 223-240. pr. 5-12. X (1958). 3-4.V\ (1937).. 1(1949). Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. pp. Creştinismul şi problemele social-economice. învăţătura creştină despre bunurile economice. PIETREANU. 3-4. pp. pr. pp. 7-8. prof. dfd. 1 -2. nr. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 8-18. Idei moral-sociale în epistolele pauline. pr. nr. pp. 123-134. 3-4. VIII (1952). tir. nr. V (1953). 7-8. pp. pp. 603-621.. nr. 222-233. condiţie esenţială î n propo-văduire. IONIŢĂ. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. FECIORU. 3-4.. nr. prol. pp. Marin. Nedreptatea socială. STAMATE. dr. nr. VASILIU. Sol'ron. 276-290. învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele luiSolomon ". Viaţa morală a preotului. magistr. X (1958). îndatoriri moral-sociale după Decalog. Const. 355-367. voi. XXXII (1980). Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei.

drd. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. N. G. 43-54. XLVI (1994). Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. ISPIR. 9-10. 180193. 3-4. 1-2. BUTNARIU. 99-146.24. pp. Irineu. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. 125-153. pp. Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor... nr. I. 499-513. nr. îndrumător al vieţii preo ţeşti. Slelian. pr. CHIŢESCU. IDEM. NEGOIŢÂ. MARCU. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. M1RON. 1-3. drd. pr. XLVI (1994). XXI (1969). 134-141..1. G. pp. XXXVIII (1986). prof. 7-10. Dan. Ioan. Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religios-morală a păstorului de suflete. pp. Mitul ca reprezentare a divinităţi. pp. pp. Gh. Câteva probleme de Istoria religiilor. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre. 1-2. nr. drd. 1-2. magistr. pr. XXVII (1975). Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. III (1932). pp. ARSENIEV. prof. Naşterea Domnului şi concepţia teosofîcă despre reîncarnare. 157-174. 689-704. Aproapele BOGDAPROSTE. 699-715. nr. Responsabilitatea morală GRĂGIUNAŞ. Generalităţi ACHIIY1FSCU. drd. 26-39. 3. voi. Catedra de Teologie Dogmatică. A. LIII (2001). ZAGREAN. ierocl. 1 (1930). 5-6. 2. dr. pp. 202-2 I 5. pp. IDHM. Marea şi Iordanul (traducere). nr. TOFANÂ. VIII (1956).lucrare cerească . dr. nr. 131-143. magistr. Vasile. pp. 3-4. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. magistr. Pavel. nr.\'l\ (1955). dr. I (1929). pp. pr.sfaturi şi îndemnuri. Gh. 9-10. . 2. nr.. pp.. 547-567. 3-4. pp. asist. POPESGU. pp. Preoţia . XXXIV (1982). 242-255. pr. 128-139. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. 2. Experienţa religioasa în Vechiul Testament (traducere). pp. VI ( 19 54 ). V. Nicolae şi RADU. Sfântul Grigorie cel Mare. nr. nr. VIII (1956). 2.TAR. pr. pp. 3-4. XXII (1970). (gROSU. GABRIEL. Teodor. nr. 3. Respectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. Practici magice şi combaterea lor. nr. pp. nr. IDEM. prof. 197-216. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. XLIII (1991). 9-10. IDEM. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. pp. Dumitru. 22-34. nr. Responsabilitatea morală.'97-112. XI (1959). GLĂ. II (1931).99-108. pp. nr. 523531. La consideration du prochain selon le Decalogue. 84-99. 9-10. pp. ni. 19-55. ALEXE. magistr. Alexandru. 50-67. Spicuiri după izvoare ruseşti.. 439-457. pp. pp. lecl. 1-2. prof. 15-47. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoadelor Ecumenice. prof. nr. IV (1952). 3-4. 5. XI (1959). IDEM. IDEM. dr.. pp.23. XXXIII (1981). GHEORGIIE. Jarpălâu. nr. IV (1952). nr. Cunoaşterea aprofundată a Sfintelor Scripturi. MOTSIU. pr. pr. Religia cunaanită. Ideea de Dumnezeu în Congo. pp. GALOIANU. 182-196. nr. 3-4. POP.Vl\ (1955). 9-10. 7-8. Religia şi cultura africană. XLII (1990). iu. 3-4. 525-556. Gh. 3-4. Ioan. Nieolae. X (1958). nr. 109-116. pp. drd. III (1951). IV (1952). nr. pp. pr. ierod. nr. diac. Grigorie T. pr. încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isiliaste. pr. Viorcl. Ideea de Dumnezeu în Uganda. pp. nr. Yoga.

XXXIII (1981). III (1951). magistr. 9-10. XLII (1990). Elemente ale religiei geto-dacilor favorabile procesului de creştinare a strămoşilor. magistr. Gheorghc. IDEM. Religia Slavilor. prof. nr. pr. IDEM. IDEM. II (1950). Ideea de progres în diferite religii. pp. Nicolae. pp. 427-456. Petru. 9-10. POPESCU. Importanţa decoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase. 554-577. fulsu prezicere a viitorului. 248261. 98-110. ■ IDEM. pp. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. 66-78. XXIII (1971). Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. Cultele religioase din Tomis. XXVIII (1976). 123-135. nr. XII (1960). Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. 561-571. RUSU. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. drd. pp. XXIII (1971). pp.2. 38-61. nr. IDEM. XX (1969). Probleme ale creştinismului african. XXXIX (1987). Gheorghe I. prof. pp. 672-678. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-ronuine si în creştinism. 1-2. I (1949). pr. XXVI (1974). 3-4. nr. nr. pp. STAN. Istoria religiilor în preocupările profesorului Dr. nr. nr. 1-2. pp. pp. pp. 6. 7-8. 85-109. URS ACI IE. nr. IDEM. pr. 7-8. Istoria Religiilor ca ştiinţă. MITRU. 3. pp. Emilian. Nicolae. Religia solară a împăratului Iulian Apostatul. 552580. 321-335. XV (1963). XXIII (1971). nr. IDEM. Paul. 1-2. nr. IONESCU. nr. 1-2. 261-274. VIII (1956). nr. Religia geto-dacilor CIOBOTEA. prof. pp. nr. 546-561. pr. 7-10. VI (1954). 3. nr. RĂMUREANU. 7-8.REZUŞ. 3. 7-8. nr. pp. SOARE. Dan Ilie. Ion. drd. Dumitru. nr. Paul. nr. 3-4. 1-2. pp. 5-6. pp. Ortodoxia şi celelalte religii. diac. XXIII . Religia romanilor antici BILA. Importante descoperiri arheologice în Egipt. 3-30. pp. nr. pp. pp. 1-2. pp. pp. Mithraismul în Dacia. 400-412. pp. VII (1955). pp. 1-2. Cultul şarpelui la Tomis. în literatura şi iconografia creştină. IDEM. drd. 5-6.. XV (1963). pp. XXIV (1972). 99-103. 536-541. IDEM. 9-10. Mihail. I. nr. nr. 7-8. NEAGOE. 546-561. Alexandru. drd. VASILESCU. Zevtn.4. 5-6. nr. XXIII 91971). Ioan. Ioan Mihălcescu. 226-264. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 3-4. IDEM. 1-2. nr. nr. XI (1959). nr. 3-4. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-ro mane. 7-8. Religia Slavilor. pr. pp. MITRU. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. 1-2. în literatura şi iconografia creştină. nr. XI (1959). Divinaţia. XXIII (1971). Contribuţii ale cercetătorilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. pp. 34-46. 114-122. XII (1960). 248-261. 552-580. nr. Mihail. Kcligia grecilor antici BILĂ. dr. XXX (1978). XXIII (1971). 7-8. IDEM. nr. drd. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-ro-mane. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al Il-lea şi al III-lea.3. 520-528. IDEM. drd. pp.. (1971). 611-623. nr. II (1950). magislr. drd. POPESCU. 1-16. pp. Studiul Istoriei religiilor în România. diac. prof.

pp. nr. Religia Iranului antic. prof. Iudaism şi elenism în epistolele Sfântului Pavel. 436-450. XXXIII (1981). XXIII . Aug. nr. 3-4.8. 3. X (1958).. prof. "Irodieni" . Esenienii şi Biserica primară. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. XXXVII (1985). nr. Bhakti şi Agape. 5-8. Matei. LUPŞA. nr. Toader. Joltann Wolfgang Goetfie despre religie şi creştinism. . pp. 203-226.Budismul. pp. drd. 225-252. PÂSLARU. IDEM. Experienţa religioasă în Vechiul Testament (traducere). Tendinţe reformiste şi ecumeniste în Budismul actual. 3-4. nr. Religiile Indiei: 3. 3-4. Remus.6. Religia Iranului Antic VAS1LESCU. 5-6. 5-6. 551-541. nr. pp. 140-148. Aug. nr. Emil. 9-10. POPESCU. pp. Maxim. XX (1968). 5-6. Dumitru. XXV (1973). XVIII (1966). nr. 3. 9-10. nr. 3. pp. Nicolae. . 9-10.C«/t'i'rt prohleme de Istoria religiilor. în islamism şi creştinism. 707-717. NICOLAE. Ideea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iuhirea creştină. VIZITIU. nr. XII (1960). pp. 7-8. pp. nr. 9-10. nr. 663-676. Creştinismul românesc a fost de la început Ortodox. Moksa şi theosis . Mircea. IX (1957).7. Dumitru. nr. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. Const. Ştefan. 648-663. IDEM. pp. Hinduismul.1. pp. 572-584. II. 3-4. nr. pp: 222-231. diac. magistr. XIV (1962). 3-4. pp. 3.. pr. RADUNA. ROMAN. nr. magistr. pp. XXVI (1974). VASILESCU. Iudaismul ABRUD AN. pr. 9-10. XXV (1973). 420-436. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. La religion des Thraces sud-danuhiens. XLIII (1991). STAN. Sărbătorile postexilice ale evreilor. GHEORGIIE. drd. nr. XXVI (1974). magislr. nr. Mihail. pp. DAN. 225-252. 691-699. Emilian. 436-446. pp. pp. Alexandru I. BASARAB. VASILESCU. 9-10.2.concepţia hindusă despre desăvârşire şi învăţătura creştină despre în dumnezeire. magistr. pp. Un Iov hahilonean? Ceva din teodiceea akkadiană. dr. LII (2000). pp. 7-8.. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. pp. prof. 5-6. XII (1970). RUS.6. Marile religii necreştine actuale. XVI (1964). 3. 50-67. diac. Emilian. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. VIII (1956). pp. 3-4. IDEM. 450-470. nr. 318-337. magistr. pp. XXIX (1977). X (1958). XXVI (1974). pp. pp. Titi. 576-588. 489-502. 7-8. XLII (1990). magistr. 131-146. Marile religii necreştine actuale. Bhakti şi Agape. EGOIŢĂ. Constantin. nr. drd. 175-201. XIV (1962). 277-296. pp.6. XII (1960). IDEM. 7-8. Budismul MARINESCU. drd. 103-120. nr. Alex. Alex. 9-10. DINCĂ. ARSENIEV. pp.5. magislr. nr. nr. Ath. diac. XVIII (1966). Aurelian. nr. drd. nr. Constantin. XVIII (1966). lect.denumire a esenienilor în Noul Testament. pp. Emilian. 5-6. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. I (1949).. Sistemul castelor din India. 4. pr. pp. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. pr. Starea actuală a Budismului. 5-6. Creştinismul BIDIAN. nr. 3-4. DANIEI. Iisus Hristos în gândirea indiană. magistr. Hinduismul BIDIATN. nr. 389-400. prof. 343-364. 814837. 528-547.

nr. IONBSCU. pp. 1 -2. 649-661. nr. 3-4. prof. IDEM. 3-4. PREDA. Biserica Ortodoxă Română şi Islamismul. 1-3. RITTER. nr. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. XLII (1990).9. Adolf Martin. Islamismul. N. Funcţia epistemologică a iubirii. BLJZ1ÎSCU. Preotul G/ieorglte. Teologie şi Filozofie. nr. pp. 3-4. pp. prof. pr. 183-202. 2. 194210. 103-105. 244-261. pp. loan. Biblia în sistemul filozofic hegelian. 248-261. nr. prof. Fazekaş. nr. XII (1960). IX (1957). Nikolai. 1-2. STAN.. Nicolae. pp. drd. pp. PULPEA. prof. Emilian. lect. 1-2. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. Alexandru I. pp.. XLII (1990). pr. act de cunoaştere. 101-103. Lesformes et le syinholisme des crois pre'c/iretiennes. 39-60. Concepţia despre lume si viaţă în teologia Fericitului Augustin. pp. pp. Constantin C. XIV (1962). XXVI (1 974). Ioan. Radu. Matei. 101-103. 1 3-30. 669-697. nr. magistr. diac. 3. drd. . pp. Sensul uman al filozofiei kantiene. 3.(1971). 3-4. pr. Emilian. XLV (1993). 119-144. Toader. nr. 222-231. XLII (1990). V (1934 1936). pr. dr. pp. IONESCU. XLIII (1991). pp. I (1949). pp. pp. Dumitru. PAVEL. XLII (1990). Şerban. Dumitru. 3-4. în islamism şi creştinism. diac. drd. VASILESCU.. pp. 153-165. Islamismul DAN. 1 (1949). XXXIII (1981). 3. nr. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. 291-299. Jobann Wolfgang Goetlie despre religie şi creştinism. pr. IDEM. nr. MUNTEANU. 3. nr. SOARE. dr. 5-6. MITRU. VIII (1956). XV (1963). IX (1957). SOARE. 3-4. nr. nr. XXVI (1974). 5-6. asist. 627-652. 9-10. 244-262. 120-142. prol. Configuraţia actuală a creştinismului. VASILESCU. 4-5. nr. pr. diac. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. 9-10. pp. POPESCU. pp. XLII (1990). nr. LII (2000). Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Nicolae. 3-4. 234-249. nr. STAN. 1. Marile religii creştine actuale. 3-4. IX (1957). nr 9-10. C. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. Situaţia femeii în islamism şi creştinism.. IDEM. prof. IDEM. nr. ni". 3-4. pp. 90-99. Religia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. 73-79. magistr. pp. Despre natura credinţei (traducere). 555-566. pp. Ţuţea. Natură şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. BERDIAHV. Ideeu de transcendenţă în teologia dialectică protestantă. MIIIÂLCESCU. Iubirea. PÎSLARU. pp. FILOZOFIE CREŞTINĂ BALCA. XXV (1973). 3-4. 9-10. Premisele unei filozofii creştine Iu Clement Alexandrinul. nr. V (1934 1936). XXII (1970). nr. XLVI (1994). pp. pp. pr. pp. 3-60. 4. 260-270. pp. nr. pp. nr. XXI (1969). 20-41. IDEM. Creştinismul şi filosoful antică în gândirea Fericitului Augustin (I). Ştiinţificii şi teologia. TODORAN. pp. 61-89. nr. in-. Aug. 3-4. magistr. Teodor M. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi magică. XLII (1990). IDEM. loan. pp. pp. 100-105. nr. 3-4. Alex. pp. 277-296. 195-207. isluinist transilvănean în secolul al XV-lea. nr. nr. ŞANDOR. Axiomatica unei "filozofii creştine". nr. drd. BIDIAN. nr. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev. pp. TDEM. XXII (1970). 4. Nae. pp. Starea actuală a Islamului. 3-11. 193-215. Isidor. X (1958). XLVI (1994). 365-373. magistr. Alexandru I. 3-4. VIII (1956). prol.

b)VOICU. pp. Lipsa de temeinicie a spiritismului. 3. MLADIN. Vintilă. 1-2. pp. 3-4. nr. 5. pp. prof. pr. 213-225. Dan. 82-101. 7-8. ocultism. 5-10. Liviu. I (1949 I. Emilian. răspândirea şi influenţa maniheismului. 102-126. pp. arhidiac. nr. VIII (1956). XIII (1961). nr. 5-6. pp. nr. pp. IDEM. Const. prof. pp. Combaterea falselor revelaţii. Prin lucrarea Duhului Sfânt. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. POPESCU. II (1950). pp. Dumitru. Generalităţi DAVID. IV (1952). '178-189. Cluj-Napoea. prof. 717-753. Originea şi aspectele milenarismiilui din punct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. pr. BÂDULESCU.4. Gh. 374-380. pp. I (1949). î 4. SAVIN. pp. SOARE. magistr. 7-8. pp. prof. Pelru. Dumitru. nr. diac. referat secundar. XI (1959). XXXI (1979). Gh. 394-400. VASILESCU. XV (1963). Spiritismul.2. . Spiritismul BUTNARIU. nr. Spiritualitate şi slujire. 5-6. Sfântul Duh în teologia interconfesională. Nicolae. 5-6. Bogomilismul. VIII (1956). drd. Tcozofia ALEXE. r. pp.. 1-2. Emilian. Arpad. Privire istorică asupra schismelor. pp. dr. V (1953). 5. 477-490. 226-237. 5-6. STAN. 347-394. FONTA. 5-6. liber pentru slujirea lumii.. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". pp. pp. magistr. nr. Motive care determină pe unii creştin <t totlocşi să treacă la alte culte. nr.. STANILOAE.3. diac. 271-297. Liviu. nr. c) GALERIU. 9-10. pp. Dumitru. nr. LII (2000). prof. nr. 5. pr. Soroace desminţite. magistr. 3-4. pp. nr. XVI (1964).. prof. 5-6. 7-8. XLIII (1991). diac. 7-8. 3-6. 318-329 Generalităţi cu privire Ia fenomenul sectar BACONSKY. morală şi socială. nr. 304-325. Pr. nr. II (1950). 280-294. pp. 7-8. VASILESCU. VASILESCU. 29-30 mai 1979. Formele şi cauzele falsului misticism. spiritism şiteosofie. prof. pp. magislr. pr. XL (1988). ereziilor şi sectelor. referat secundar. prol. Originile. Criteriile revelaţiei divine şi combaterea falselor teofanii. Const. nr. IV (1952). VIII (1956). 345-364. 3-6. nr. pp. Naşterea Domnului şi concepţia teosofîcă despre reîncarnare. STAN. Referate: a)PENTEK. nr. Petru. 454-470. pr. 444-461. Rolul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii noastre. 1(1949). POPESCU. Superstiţiile şi combaterea lor. Teodor M. Societăţi religioase în Biserica Veche. 5-6. Ilie. XVI (1964).1. Ioan Gh. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. IDEM. magislr. doctrina. 251-272. drd. 590-596. Glossolalia. pr. 150-164. nr. prof. 109-134. II (1950).5. nr. 72-84. pp. prof. 5. nr. 26-39. dr. Eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urmare a convingerilor religioase. NewAge: o pseudo-religie mondială. prol". Criteriologia falselor teofanii. pp. 11(1950). referat principal. 334-350. Ecumcnism *** A 33-a Conferinţă teologică inter confesională din România. diac. Pretinsele origini orientale ale teozofiei moderne. pp. VASILESCU. C. pr. prof. nr. nr. pr. 5-6. LIII (2001). Dumitru. IDEM. IDEM. pp. Religie.5. Teodor.. o primejdie religioasă. nr. I (1949). REZUŞ. 1-2. superstiţie.

TIVI. *** A 42-a Conferinţă teologică interconfesioiială. Bucureşti. 28-29 nov. Ecumenisiniil local al cultelor religioase din România. Ioan Caraza şi lect. Aurel. Remus Rus. pp. Lumea. 5-10. 720-728. Hans. pr. coreferat. prof. Dură. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. prezentare de Al. de la Vancouver. P. 1-2. . contribuţie la unitatea poporului român. locul de viaţă al omului. prezentare de pr. nr.B. R c f e r a t e: . Contribuţia teologilor din România la promovarea ecumenisniului contemporan.E. XXXV (1983). Grigorie. pace şi hună-înţelegere între popoare. R e f e r a t c: a)DAVID. 10-11 iunie 1981). IUIAN. asist. dr. prof. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesioiială. dr. prezentare de pr. Bucureşti. referat principal. nr. c)VASILIU. Sibiu. 9-10. lect. Simbolul Niceo-constantinopolitan. pr. 7-10. prof. Euharistie. lstvan.Tivi. diac. 28-29 mai 1980. M. nr. referat principal. prezentare de A. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustaiui privitor la Sfintele Taine. coreferat. pp. XXXII (1980). lect. referat secundar. nr. Ioan. Crisloph. dr. dr. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. dr. pp. pp. prezentare de Alexandru M. prof. pp. XXXII (1980). arhid. XXXIV (1982). pr. R e f c r a te: . loniţă. nr. nr. asist. 1-2. 601-619. b)PITTERS. nr. Tainele în confesiunea Augustună CORNIŢESCU. prezentare de diac. c) MARCU. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petrii Movilă.viaţa lumii. Cezar. XXXIII (1981). Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Botez. *** A 40-a Conferinţă teologică interconfesioiială. Iisus Hristos . conf. Apărarea vieţii. 94-103 si 108-135. nr. Nicolae V. 1981. 1979. XXXV'(1983). Ioniţă. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. referat secundar. FLOCA. loniţă. *** a 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. Referate: a). 258-282. Referate: KLEIN. 7-10. conf. 250-261. îndatorire faţă de oameni. *** A 38-a conferinţă teologică interconfesională. referat principal. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupări/e celei de a Vi-a Adunări generale a C. 423-444. prof. coreferat. *** A 44-a Conferinţă teologică interconfesioiială. llcrmann. 754-760. prezentare de Şt. 5-6. *** A 43-a Conferinţă teologică interconfesioiială. L. XXXVI (1984). *** Moţiunea şi Chemarea cultelor religioase din România pentru dezarmare. M. 3-4. Ecumenismulpractic local. 23-24 nov. Gănceanu. asist. Constantin. pp.*** A 34-a Conferinţă teologică interconfesională din România.TIVI. 1-2. pp. prezentare de Al. 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. Aurel. Nicolae Necula. pp. b)KLItlN. referat principal. XXXIV (1982). dr.

împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. . lect. referat principal. 357-485. pp. coreferat. prof. pp. XXXVIII (1986). Rolul Bisericii în procesul de întărire a credinţei. dr. Responsabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. 96-106. diac. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. nr. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. pp. IDEM.. prof. DRÂGULIN. IDEM. diac. . Îndatoririle Bisericii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. Vasile. l. prezentare de Al. 102-117. nr. 5-6. nr. referat principal. dr. LIII (2001). loniţă. b)STAN. pr. Emilian. pp. ecu-menism. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Romano-Catolică. nr. dr. XXXVI (1984). XXXVII (1985). 9-10. pp. 482-493. 113-148. ENACHE. Ministeriu". coreferat. nr.pp. nr. prof. nr. 1-3. Euharistie. reconciliere creştină şi unitate europeană. 1-2. prof. Valeriu. pp. 91-110. XXXVI (1984). dr. Cristoph. Ion. 64-74. prof. 5-6. GALERIU. 96109. 3-4. M. 2. 3-6. dr. Michael. XXXVII (1985). Ioan-Vasile. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". b)MOLDOVAN. R e f e r a t e: a)MIIIOC. pr. Toleranţa religioasă şi buna vecinătate. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. prof. pr. pr. XXXIV (1982). nr. Ghcorghe. prezentare de Al. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. XXX (1978). pi. 1. drd. Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialodului teologic pentru unitatea creştină. pp. Nicolae. Tamas. DRÂGUŞIN. pr. IONIŢÂ. dr. c)JUI1ASZ. asist. nr. referat principal. Alexandru I. 1-2. dr. pr.XUll (1991).a) BRIA. prof. DURA. XXX (1978). 423-439^ MAXIMOS de Pittsburgh. DINCÂ. dr. pp. b)ŞEBU. Constantin. XXVII (1975). pp. Sebastian. prof. nr. 1-4. nr. 7-8. dr. XXXI (1979). XXXVI (1984). LEB. pr. pr. nr. pp. Mihai. pp.Aspecte teologice actuale. drd. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea Iui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei Ierarhi. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă romănă. Contribuţii la istoria relaţiilor ecumenice româno-angli-cane. nr. loniţă. dr. pp. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesioiială. IDEM. R c f e r a t c: a)GROSS. Unitatea şi integritatea lumii create. pp. 611-635. drd. dr. pp. dr. Remus Rus. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesioiială. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . prof. 78. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan. XXXVII (1985).TIVI. 554-581. pp. prezentare de eoni". c)CORNIŢnSCU. drd. XLVII (1995). nr. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. pr. Ilie. Aurel. împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. coreferat. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesioiială. prof. 54-300. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. 381-390. 5-8. c)KLFIN. nr. coreferat. 3-4. nr. 303-313. 157-169. XXXIX (1987). 5-6. M. Viorel. Titi.

1-2. Dumitru. 616-621. prof. Emil. prof. dr. XLVII (1995). nr. 5-6. XVII (1965). Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. 4-6. 5. 5-6. Scriptură. Consideraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. 5-6. drd. NEAGA. dr. pp. 275-285. 398-408. 9-10. prof. Vechiul Testament. pr. IV( 1952).152-172. Vasile. Adrian. 566-577. 9-10. Grigorie T. loan. 1-2. nr. POP.. drd. Secte moderne JURCAN. pp. ZĂGREAN. pp. drd. pr.7. nr. Panteism şi monoteism. Vergii. 3-4. Vasile. Despre mormoni. pi. XXXVI (1984). nr. magistr. XV (1963). XXXIV (1982). 78-94 . XXXVI (1984). F Germania şi Biserica Ortodoxă Română. NICULCEA. nr. 89-103. nr. nr. drd. SAUCA. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. pp. Nicolae. 5-6. XXXV (1983) nr. loan. pp. MARCU. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. VASILESCU. pp. VÂLCU. pp. 134-141. Divinitatea în noile curente religioase.MIIIOC. pp. XLV (1993). pp. 5-14. nr. factor al ecumenismului. pr. prof. 400-417. nr. Biserica Episcopaliană din Statele Unite. drd. pp. prof. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. XXIII (1971). Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->