P. 1
Organizare Sistematica S.T.

Organizare Sistematica S.T.

|Views: 23|Likes:
Published by Stefanel Gheorghe
a
a

More info:

Published by: Stefanel Gheorghe on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $49.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/22/2014

$49.99

USD

pdf

text

original

STUDII

ŞI

ARTICOLE

DE

TEOLOGIE

SISTEMATICA,

ORDONATE

TEMATIC,

PUBLICATE ÎN REVISTA "STUDII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001
Asist. Jean NEDELEA şi Studenţii: Laurenţiu MITITELU şi Ionuţ PITEŞ

1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2 Ortodoxie şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de trans mitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scriptură 1.33.Sfânta Tradiţie 1.34.Mărturisiri de credinţă 1.35.Sinoade 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Dogmele Sfânta treime Cunoaşterea lui Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul 1.5 Despre Dumnezeu: 110.Mariologia 111.Aghiologia 112.Sfânta Cruce 113.Sfintele icoane 114.Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.142.Fiinţa Bisericii 1.143.însuşirile Bisericii 1.144.Membrii Bisericii
Sfintele Taine: 1.15.1. 1.15.2. Botez 1.15.3. 1.15.4. 1.15.5. Spovedanie 1.15.6. 1.15.7. Cununie 1 Ierurgiile Soteriologia .16 1 1 Eshatologia .18 .

16.Angelologia 17.Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.91.Har şi libertate 1.92.Credinţa şi faptele bune 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICĂ 21.Generalităţi 22.Legea morală 23.Binele şi răul 24.Omul - entitate morală 25.Desăvârşirea morală
211.Virtutea creştină 2.18. Statul

26.Postul şi asceza 27.Rugăciunea 28.Faptele bune 29.Lecturile biblice 2.10.Viaţa în concepţia creştină

212.Păcatul 213.Patimi. Aspecte imorale societatea 215.Munca 216.Monahismul 217.Progres. Civilizaţie 31.Generalităţi 32.Religia grecilor antici 33.Religia romanilor antici 34.Religia geto-dacilor 35.Religia Iranului Antic 3.9. Islamismul

2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi Războiul 2.14 Familia 2.21. 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7. Iudaismul 3.8. Creştinismul Biserica şi

3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR

4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 51.Generalităţi 53.Teozofia 54.Spiritismul 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ
1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Patriarhii orientali (867), I (1930), nr. 2. pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHF.LESCU, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, pp. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului creştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi viaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202.
BRIA, pr. prof. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-328. IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. IDEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM, Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, XLIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Dumitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXXIII (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949),

5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului nul sectar 5.7. Secte moderne

52.Generalităţi cu privire la fenome-

nr. 9-10, pp. 763-780. 58.

,

IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1984), nr. 9-10, pp. 630641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi DU hui Sfânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pp. 297-314. CLEMENT, Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie .(traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-48. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului loan Hrisostom la Praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţei, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noastră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2,-pp. 101-110. DRAGUL IN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36-47. FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după loan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRÂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisului" ale Sfântului Efrem Şirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimir, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), ni". 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. Gheorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dogmatice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 1, pp. 100-120. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui DumitruStăniloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Misiunea Bisericii într-o lume secularizată,XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă VI (1937), voi. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Radu, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp..130-135. RADU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (1954), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de ani. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), nr. 9-10,pp. 686-699.* RUS, prof. dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfântului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preocupări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389-407. IDEM, învăţătura despre religia subiectivă din punct de vedere interconfesional,X(1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei religioase,\7lll (1956), nr. 9-10, pp. 554-566. IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 527-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. .131-146. pr. conf. N. Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6,

Gngorie. MORARU. nr. pp. prof. diac. drd. 179-196. pr.. STEREA. 3-4. pp. pp.2. ŞTEFAN. Les idees calvinistes du patriarche Cyrille Lucaris. Gh. lect. 1-2. Const. 31-74. pp. 1-2. 79-84. Ortodoxie şi Heterodoxie BACONSKY. magistr. XXVI(1974). Esenţa şi rolul credinţei în teologie. nr. Revelaţie. 3-4. 4. 1-2. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. 7-8. NICULCEA. pp. doctrina. I. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor.. pp. Sfânta Scriptură. N. 3-4. HOLBEA. XXXIV (1982).1. 5-6. DRĂGULIN. 139-149. 48-61. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. 169- . 102126. 9-10. pr. PRELIPCEANU. pp. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. STREZA. Materialismul medical. nr. 3. XXII (1970). XXIV (1972). XXIX (1977). magistr. Biblia în sistemul filozofic hegelian. 1. Sfântul Vasile cel Mare în Teologia Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. pr. Grigore. nr. BRIA. pp. 1-2. STAN. nr. IONESCU. XV (1963). prof. 5-6.Vll (1955). • NICOLAESCU. VASILE. Sfânta Scriptură BALCA.pp. pp. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Dr. p. pp. 546-556. LIII (2001). Sandu. prof. 5-6. nr. JARPÂLÂU. 516-527. Irineu. nr. 127-129. prof. RĂMURE^ANU. nr. Bogomilismul.V\\ (1955). La terminologie revelationelle dans la theologie contemporaine. 1-2. pp. nr. Consideraţii generale. XXXIX (1987). Teodor. prof. răspândirea şi influenţa maniheismului. nr. nr. XL (1988). p. III (1932). prof. pp.3.. pr. drd. Gh. Sfinţii Trei Ierarhi. pr. MIHÂLCESCU. prof. VASILESCU. XXXIV(1982). 1. 398-408. Dogmă şi Predică. III (1932). Vladimir şi MARCU. l. Haralambie. dr. 22-37. Eugen. X (1958).. drd. VI (1954). 3-16. drd. Nicolae. diac. 7-8. 167-174. magistr. Scriptură. nr. conf dr. diac. Originile. Adrian N. XXIII (1971). 17-47. LII (2001). nr. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. 503-513. XI (1959). Ion. TODORAN. Emilian. interpreţi ai Sfintei Scripturi. pp. pr. Alexandru. VII (1938-1939). XLIII (1991). XI (1959). Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. pp. pp. Revelaţie şi eshatologie. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. XIII (1970). pp. Ioan. drd. XXIII (1981).. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. Tache. iu. arhid. nr. CRISTESCU. elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipărite între 1561-1716. Adrian. IDEM. nr. 1-2. VASILESCU. 1-2. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. l. 384-406. 9-10. pp. 686-699. pr. voi. 3-4. asist. 333-343. pp. 46-57. lect. 5-8.pp. pp. 125-137.2. Ion. 3-4. pr. 3-4. prof. 1. pp. nr. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. pr. F Germania şi Biserica Ortodoxă Română. nr. în Apus.LII (2000). dr. 4. pr.ROVENŢA. nr. 173-189. 5-6. asist. 51-57. voi. XXXV (1983). POPESCU. GRĂJAR. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. Lupta ortodoxiei contra arianismului. XXI (1969). nr. nr. CORNIŢESCU. magistr. Câteva studii dogmatice publicate în Bulgaria în ultimii ani. nr. diac. nr. prof. pp. XXVIII (1976). XIII (1961). 13-32. Nicolae.3. Gheorghe. Dumitru. pp. pp. nr. pr. Hristov Iordanov. nr. magistr. p. Ioan. 423-436. VÂLCU. 444-461. nr. diac. pp. 82-93. 466-474. Isidor. 39-60.. 7-8. Nic.

IONESCU.. pp. drd. nr. Tradiţie şl tradiţii (traducere).3. JIVI.. Atenagora. dr. pp. XXII (1970). III (1932). 174-185. IUHAZ. XXXVII (1985). pr. POPESCU.ERS.nr.4. 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. 534-546. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. drd. Stelian. 606-613. pp. Mărturisirile de credinţă CATRINA. Irineu. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. voi. 384-406. ICĂ. 1-2. XXII(1970). pp. 7-8. XXXVI (1984). Dumitru. 1. 4. pr. Primirea tradiţiei în timpul de azi din punct de vedere ortodox. 451-458. nr. conf. 5-6. pr. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. 1. 312-346. pr. 329-352. 615-633. diac. Actualitatea pastoral-mlslonară şl adâncimea teologică a Interpretării scrlpturlstlce a arhiepiscopului Petru Hrlsologu. Istvan. 1. 401-431. nr. 149-165. 57-64. Alex. pp. mitr. prof. M. DE ELEAS. prof. pp. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . pr.XXV (1973). sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. 7-10. pr. 517522. MIHĂLCESCU. Sinoadele COMAN. 9-10. Aurel. Aurelian. Ioan I. 159-172. nr. pp.5.181. nr. XLIV (1992). Les idees calvinistes du patriarche Cyrille Lucaris. pp. XXIII(1971). Dan. pp. 78. p. 5-8. Adrian. Hermann. DUMITRESCU. 1. Sinodul de la Constantinopol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. nr. pp. 585-599.. Mărturisirea de credinţă a arhiereilor ortodocşi.3. XXXII (1980). Tradiţia şl tradiţiile (traducere). Ioan G. pp. 284-286. 3-4. pr. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. 614-619. 1-2. 5-13. XXXIV (1982). STAN. 7-8. Rolul şi importanţa Mărturisirii de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 3-4. VERZAN. p. 7-8. însemnătatea şi rolul Mărturisirii de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 5-6. 7-8. pp. pr. 1-2. XXXVII (1985). pr. nr. pp. 1-2.3. I. XXXII (1980). 265-276. nr.. TOFANĂ. 633-647. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irlneu al Lyonulul. 357-485. Vladimir. F. V(1953). dr. nr. 3-4. nr. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. 25-51. Viorel. 3-16. nr. nr. Consideraţii generale. nr. TODORAN. XVI (1964). nr.. Importanţa şi rolul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii Scriptură. XXXIII (1981). Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. 277-283. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. nr. dr. pp. XXV(1973). Teodor. lect. prof. XXVII (1975). Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. IDEM.temeiuri biblice. 5-6. pp. 9-10.XVI (1964). LOSSKY. . Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). Simion. 5-6. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. nr. nr. MOLDOVAN. prof. XXX (1978). pp. nr. pp. Ion. XXXIV (1982). pp. nr. prof. XXXIII (1981). Ilie. drd. IONIŢĂ. PITT. pp. IDEM. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. nr. XXXII (1980). asist. STĂNILOAE. Sfânta Tradiţie BRIA. prof. drd. Sabin. 398-408. Simbolul Niceo-constantinopolitan. conf dr. 3-4. pp. NICULCEA. magistr.3. pr. IV (1952). pp. Viorel. dr. nr. XLIII (1991). pp. pr. Tradiţie şi Mărturisire. IONIŢĂ. conf. 7-10. drd. asist. Sfânta Scriptură şl Tradiţia. Scriptură. nr. Ion.

nr. pr. pr. 79-99. 39-64. Dogmele CHIŢESCU. 1-2. Doctrina Fer.XXV (1973). Sinodul I ecumenic de la Niceea.4. 266-316.. pp. pp. 3. Dogmă şi cult. Condamnarea ereziei lui Arie. 3-4. XLII (1990). prof. 520-534. nr. IDEM. arhim. drd. drd. 546-560. 7-8. nr. 8292. XLI (1989). Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânt Treime. Vlăduţ. Simbolul constantinopolitan. pp. XVI (1964). drd. FER. XXIV (1972). Aurel. Despre Prea Sfânta Treime. 5-6. VASILIU. 534-572. pp.5. pr. V (1953). pp. drd. 7-8. VALDMAN. nr. Isidor. dr. pp. 3-4. pp. nr. Romul. XV(1963). prof. Rene. STAN. 232-241. 2. prof.. pp. 9-10. Noţiunea dogmei. pp. XX (1969). JURCÂ. Nicolae. 1. Nicolac. 327-387. MUNTEANU. drd. p. nr. Sinodul V Ecumenic şi papalitatea. Sinoadele în cultul şi iconografia Bisericii Ortodoxe. pp. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. Ioan.. Dumitru. XIII (1961). Gh. pp. VI (1954). pr. împăratul Justiniajt. Despre Dumnezeu CALCIU-DUMITREASA. STĂNILOAE. 3-4. Despre sinodalitate. 7-8. VII (1955). Ioan I. Simbolul niceean. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. IDEM. nr. nr. 188-209. pp. Dogma şi viaţa creştină. pr. . pr. pp. nr. pr. 3-49. nr. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381): învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. ICĂ. GRIGORAŞ. pp. pr. XXIX (1977). 1-2. XXV (1973). nr. pp. 15-61. Cristişor. Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 347-364. pp. nr. Consideraţii interconfesionale privindontologia divină. 173-190. Dogmă şi Predică.5. Constantin-Eugen. prof. pp. nr. pp. pp. Sfânta Treime BRIA. Ion. pr. XVII (1965). 166-188. nr. 5-6. RÂMUREANU. 127-129. 90-99. pp. 10. pp. drd. 1-2. 568-573. nr. nr. drd. XLIII (1991). pp. IDEM. magistr. 155-164. IDEM. XXVII (1975). Grigore. Sfânta Treime. pr. 5-6. drd. 676-685. prof. TODORAN. Dogma Sfintei Treimi. 45-53. GRECU. Sfânta Treime şi sobomicitatea Bisericii. XXI (1969). XV (1963). XXVI (1974). 3-4. nr. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Fiinţa Dogmei. Şt. nr. magistr. 7-8. Traian. 9Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. IDEM. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. MANOLACHE. 1-2. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". VI (1954). nr. XXIII (1971). 5-6. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. Dometie. nr. prof. Ioan. 5-6. nr. 1. Liviu. 1. nr. nr. CRISTESCU. pp. magistr. 426-444. XXVII (1975). 303-321. 39-63. V(1953). BROSCĂREANU.MANEA. icoană a iubirii. Revelaţie. 3. 3-4.1. XXXVIII (1986). .

STĂNILOAE. nr. Cunoaşterea ocultă . 1.falsificare a cunoaşterii adevărului. Florin. Anca. ONIŞOR. XLI (1989). drd. nr. 1. XXV (1973). structura supremei iubiri. magistr. 9-10. nr. 7-8. Progresul în cunaşterea lui Dumnezeu. XXVII(1975). pp. 216-221. nr. 145-151. nr. nr. Anca. dr. Const. STAMATE. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania Iui Varlaam. pp. nr. nr. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. 1. pr. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. 673-686.3. 592-602. 9-10. XLI (1989). ierom. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. 370-384. Tache. Nicolae. 9-10. C. Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. pp. XXXIV (1982). nr. pr. cu referire specială la Sf Grigorie de Nissa. 5-10.5. 4. pr. Un capitol de angelologie: creaţia. pr. 497-506. Vasile. Actualitatea problemei. pp. BIDIAN. lect. pp. 5-6. 4-6. XXXI (1979). magistr. PLĂMĂDEALĂ. XXXV (1983). nr. LI (1999).6. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. Sfânta Treime. 5-6. pp. nr. protos. 5-8. IDEM. 139-149. XXXIV (1982). pp. Ion I.2. 1-2. . Jiirgen. 3-4. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Polemica antignostică privind crearea lumii. X (1958). Constantin. magistr. pr. pp. 627-632. prof. XXVI (1974). 333-356.. VII (1955). X (1958). STEREA. conf. magistr. drd. 3-4. 396-406. Antonie. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trinitare. Aug. pp.VIII (1956). Dometie. 50-74. Lucian. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. 1-2.W\\ (1955). pp. 5-6. pp.LII (2000). XLVII (1995). pp. pp. FRUNZĂ. nr. drd. pp. 3-4. magistr. pp. nr. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura divină şi pe cea creată. pp. nr. TODORAN. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. nr. 471-506. 37-53. VI (1954). XXIX. ANGHELESCU. pp. Remus. 5-10. Angelologia MANOLACHE. GALERIU. 621-627. pr. XLIV (1992). pp. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. în viziunea origenistă. IX (1957). Ion L. 3-4.5. 3-4. asist. natura şi căderea îngerilor. magistr. 1-2. prof. XLV (1993). dr. nr. RĂDUCĂ. pp. BRIA. 3-4. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă. 4. 640-649. Adrian. nr. IDEM. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. 14-37. TURCESCU. 578-591. XXXI (1979). Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. nr. 567-584. 7-8. drd. STĂNESCU. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. (1977). 62-93. V. pp. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. pp. drd. Alex. 60-79. IDEM. pp. pp. MANOLACHE. nr. NĂSTASE. Marin. nr. NICULCEA. Studii recente despre Filioque. 5-6. prof. 174-188. PAVEL. pp. nr. Propunerile dogmatice pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). nr. Dumitru.. N. 310-325. Isidor. nr. Gheorghe R. pp.MOLTMANN. 216-224. 53-64. prof. 122-136. nr. pr. XXII(1970). Cunoaştere în dreapta credinţă. drd. nr. 34.Vll (1955). Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic.

672683. IDEM. 5-6. nr. STĂNESCU. Ştefan. Concepţia platonică despre suflet. pp. 1. Ioan. 3-4. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. Jiirgen. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. 75-81. I„ Sfinţii Părinţi despre trup. pr. Mântuitorul Jisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Dumitru. Vasile. pp. pp. 388-400. chip al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). XXXI (1979). Teodor. drd. XLI (1989). nr. pp. 5-6. nr. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. 67-84. BODOGAE. pr. pr. 299-309. IX (1957).. BRANIŞTE. 3. nr. nr. Chip şi asemănare în teologia roinano-catolică şi în cea ortodoxă. Petru. Ioan G. nr.două entităţi diferite. XXIX (1977). Ioan I. 7-8. XXXIX (1987). IDEM. XXXVI (1984).7. 5-10. protos. nr. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Concepţia Sfântului . pp. 1-2. 165-173. POP. magistr. di". MARCU. Marin. magistr. BUCHIU. 5-6. XLIII (1991).Iustin Martirul şi Filozoful despre suflet. pp. XXIV (1972). 20-37. Vladimir. Grigorie T. nr. COMAN. XLIX (1997). pp. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. pr. 588-599. Dumitru. Antropologia Vechiului Testament. 3-4. asist. pp. prof. Chip şi asemănare (traducere). 1. VORNICESCU. Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. 368-385. BĂLAN. nr. XLI (1989). pp. 7-8. proi".VIEZUIANU. XXIX (1977).. XLV (1993). pp. 632-638. Persoana şi invidivul . Cristian. prof. lect. IDEM. nr. 27-44* SĂNDULESCU. pp. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. 218-230. magistr. nr. 5-6. nr.. 4. drd. nr. nr. XLIV (1992). învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa despre căderea omului şi păcatul originar. Irineu. pp. POPESCU. BUDE. nr. 5. pr. prof. magistr. 120-138. nr. 1-2. pp. drd. nr. 26-39. Dumitru. pp. Nestor. 1-2. pr. BELU. IX (1957). D. nr. 5-6. 9-10. Gheorghe. XXXIV (1982). pp. drd. STĂNILOAE. 3-4. 9-10. 417-429. pr. prof. nr. pr. drd. 403-423. RAMUREANU. 1. nr. XXII (1970). MOLTMANN. nr. Omul. X (1958). pp. 44-48. SEMEN. 5-6. LOSSKY. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor.. pr. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Cabasila. Gheorghe N. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolului sfinţeniei în restabilirea ei. pp. 532-545. pp. 51-63.. III (1951). Nicola». XXIX (1987). acad. XXX (1978). Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. pp. pp. 356-368. drd. nr. pp. X (1958). Observaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. nr. drd. pp. pr. XXV. X (1958). drd. CRISTESCU. 264-270. pr. pp. ierod. 313-327. pr. 9-10. 93-110. învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa despre "Chip şi . prof. Spirit umanist şi elemente de antropologie în gândirea patristică. Origen despre Logos.

asist. pp. 544-561. 470489. 250-267. 5-6. pr. 186-211. 48-71. LEONŢIU DE BIZANŢ. Studii de hristologie în teologia românească. pp. 687-700. pr. drd. drd. iu. BUTNARU. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor.asemănare". 1. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. nr. Virgil. JOIŢA. XXIII (1971). pp. XLIII (1991). pp. 666-673. CRÂCIUNAŞ. XXII (1970). XXII (1970). ierom. CÂNDEA. 1-3. DURĂ. nr. ARION. N. XLVI (1994). nr. nr. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografîa Bisericii. Faptul Răscumpărării în imnografîa Bisericii Ortodoxe. XXXVI (1984). nr. 3-4. MIHOC. 546-555. COMAN. 3-53. 5-6. IDEM. XXV (1973). Logos şi Theosis. Alexandru. pr. pp. nr. învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghelii. 3-4. Naşterea supranaturală a Domnului nostru lisus Hristos. 3-4. 3-4.. Persoana Logosului lisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice. arhim. 249-263. Chesarie. 5-13. pp.XLV (1993). 1-2. 9-10. 9-10. IDEM. nr. magistr. 406-431. nr.8.Dumnezeu Mântuitorul. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. LI (1999). Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. "Fiul Omului" după Noul Testament. 7-8. pp. 1. nr. Mormântul gol (traducere). pp. dr. 692-720. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). nr. pp. 230-250. 1-2. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. 55-72. pr. 4. învăţătura despre Recapitularea în Hristos în teologia ortodoxă. Nicolae. BUZESCU. pp. pp. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. 33-45. IDEM. Hristologia. VII (1957). pp. nr. nr. 3-4. IDEM. nr. pr. BUZDUGAN. VII (1938 1939). pp. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohia (traducere). Logos şi Ethos. CHILEA. Concepţii hristologice în ininele neoprotestanteprivite din punct de vedere ortodox. prof. 7-8. Nicolae V. nr. XXII (1970). Ştefan. pp. 70-104. 3-4. Orest. pp. IDEM. Gh. lect. pp. Teoria recapitulaţiunii la sfântul Irineu. VII (1955). prof. IDEM. 649-685. 1-2. pp. XLII (1990). XXIII (1971). 9-10. drd. X (1958). 7-8. BUCHIU.Vl\\ (1956). pp. pp. drd. drd. 9-10. 466-482. nr. XXIII (1971). XXV (1973). nr. XXII (1970). nr. nr. XXIII (1971). pp. 585-602. 1-2. ierod. Logos şi Kyrios în "Stromatele" lui Clement Alexandrinul. 7-8. 7-8. 3-4. 12-46. IDEM. 9-10. pp. pp. pp. XXVIII (1976). Leon Gh. XXVII (1975). CLEMENT. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. Iisus Hristos . nr. pr. IDEM. 115-140. 7-8. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. dr. 493-514. 511-519. 1-2. GHEORGHESCU. XXV (1973). acad. XXII (1970). Logosul în "Protrepticul" lui Clement Alexandrinul. Vasile. BUCEVSCHI. 523-534. nr. C. nr. 7-25. pp. nr. pr. pp. 165-173. 26-35. nr. magistr. Benedict. învăţătura despre întrupare la Fericitul Augustin. XXIV (1972). nr. nr. 96-107. 2. 211-223. Despre condacul Naşterii. BRIA. CHIŢESCU. lisus Hristos în izvoarele antice profane. drd. Irineu. Ion. pp. XXIX (1977). pr. pp. Ioan. Sebastian. pp. XLV (1993). nr. 41-59. pr. prol'. . 7-8. IDEM. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. pp... GHIUŞ. nr. Costache. XLI (1989). Olivier. XVIII (1966). Despre întruparea Unuia-Născut şi că Hristos unul este şi domn după Scripturi (traducere). Origen despre Logos. prof. IDEM. pp. diac. nr. pp.

XLVI (1994). Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. pp. Naşterea Domnului în creaţia imnografică a Sfântului Roman Metodul. XLV (1993). prof. NICULCEA. dr. 75-81. 5-6. nr. nr. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. 7-10. arhid. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Persoana şi lucrarea Sfântului Duh în scrierea "De Spiritu Sancto" a (1981). drd. 76-83. nr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 1-2. pr. învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. pr. pp. 1-2. 5-6. 5-6. MIRCEA. XXIV (1972). asist. XXXI (1979). VOICESCU. p. XXXV (1983). Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. prof. XIV (1962). Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitorul. 230-250. Constantin. pp. XXIX 1977). 81-94. 4-6. 130-137. XLII (1990). SAVIN. 7-8. pp. pp. 575-585. nr. 1-2. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. magistr. pp. 275-287. NIŞCOVEANU. XXXIV (1982). pp. 519-534. 5-8. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIH-IX. XLVII (1995). nr. Adrian. Iconomia şi roadele învierii Domnului. Pastile. 7-8. 267-283. 660-672. prof. nr. XXII (1970). 627-632. XXIX (1977). pp. pp. Poziţii protestante şi ortodoxe recente despre întrupare. pr. pr. Constantin. Petru.9. 56. 9-10. IDEM. nr. XVII (1965). MOLTMANN. 512528. IDEM. X (1958). BANU. pp. XX (1968). Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. COMAN. DINU. drd. pr. 9-10. 159-167. prof. 9-10. 56. Emanuel. 1-2. 7-8. pp. Dumitru. 7-8. nr. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. Constantin. prof. pr. pp. La theologie de la Resurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. învăţătura despre Sf Duh la Sfântul Vasile cel Mare. 5-20. Sfântul Atanasie cel Mare despre întruparea Logosului şi mântuire. 15-53. 1-2. Jiirgen. 46-107. SANDU. 475484. IDEM. 638-648. . pr. drd. drd. nr. magistr. XXXIV (1982). nr. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ierarhi.. pr. pp. JOIŢA. CORNIŢESCU. Lucian. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. pr. 49-70. Explicarea la textul kenotic din Filipeni 2. Dumitru. 18-27. nr. 3-4. nr. REZUŞ. XLV (1993). Vasile M. drd. Mircea. drd. pp. nr. MOLDOVAN. XXXIII 26-43. Mihail. Ion. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. nr. Despre Sfântul Duh împotriva pneumatoma-hilor macedonieni (traducere). drd. pp. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. pp. 334-344. XVI (1964). TACHE. nr. XVI (1964). nr. Legătura interioară dintre moartea şi învierea Domnului. Ştefan. pp. nr. Alexandru. 1-3. pp. Ilie. pr. 5-6. CHIRVASIE.MIHOC. pp. nr. XXXI (1979). întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. 28-40. nr. dr. XXIX (1977). VIEZUIANU. XXXII (1980). XXVI (1974). 516-527. XLI (1989). VIII (1956). IDEM. drd. 682-690. Mântuitorul lisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii. drd.. magistr. 5-8. Ioan. TURCESCU. IDIîM. NEAGU. pp. nr. Sterea. nr. 349-359. POPESCU. pp. drd. drd. pp. Coborârea la iad a lui lisus Hristos. pp. 3-4. pp. nr. nr. Ioan Gh. 320. pp. Natalia Manoilescu. Hristologia în teologia contemporană. XXVI (1975). 1-4. nr. loan. 5-10. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). 3-4. Constantin. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. 4. nr. pp. nr. nr. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). pr. 5-13. pp. VOICU. STĂNILOAE. 2. pp. XLI (1989). XXXII (1980). drd. 458-469. nr. 1. nr.

Har şi libertate BANU. pr. nr. Irineu loan. pp. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 6. drd. 9-10. 9-10. Mariologia ALEXE. Vasile. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. loan. V (1953). Credinţa şi faptele bune REZUŞ. pr. magistr. Gheorghe. DRÂGUŞIN.Vl (1954). pp.Sfântului Vasile cel Mare. CHIŢESCU. VIII (1956). pr. BIDIAN. CITIRGĂ... 740-746. pp. XXXIX (1987). XLI (1989). 5-6.. pp. Petru. drd. XXI (1969). Sfântul Duh în teologia interconfesională. prof. XXXV (1983). 9-10. 346-358. Emanuel. Alex. drd. pp. XXXIII (1981). 5-6. RĂMUREANU. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. 5-6. Preacurata Măria. 16-23. 3-4. pp. pr. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381): învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. Const. pp. nr. 554-566. 7-8. prof. 567-584. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. nr. XXXIV (1982).9. asist. Simbolul constantinopolitan. drd. nr. 4. 1-2. VOICU. IDEM. nr. 2133. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. XLII (1990). 5-6.. pp. pp. 1 -2. Simeon Noul Teolog. 50-63. pp. 5. conf. condiţii ale mântuirii. VI (1954). nr. XXIII (1971). magistr. drd. Sabin. LUI (2001). XXXVI (1984). Ion.Vlll(l956). Constantin. 5-10. 110-114. Temeiurile credinţei religioase. Ştefan N. 1-2. nr. nr.2. nr. DUŢU. 640-649. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. pp. Vasile. pr. PAVEL. prof. Const. 3-4. nr. VIII (1956). 370-384. nr. 406-418. 399-438. învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţii Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. 7-8.1. XXXIV (1982). Aug. IDEM. 661-676. RADUCA. FARAIIAT. nr. 1. drd. nr. 5-6. pp. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. pp. RÂDUCĂ. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. prof. VII (1955). SANDU. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. pp. CHIALDA. 9-10. 1. 27-41. Constantin I.9. XXV (1973). pp. Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfâ ntului Apostol Pavel. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. XXXI (1979). dr. Desprepredestinaţie. ierom. 248-259. nr. drd. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. Vasile. 1.10. pp. pr. 327-387. nr. Kamal. pr. pp. nr. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Mircea. nr. 9-10. Credinţa şi faptele bune. 51-64. XXVI (1974). XXXII (1980). nr. Maica Domnului (Mariologia). pr. POPA. ENACHIE. pp. drd. învăţătura despre har şi libertate în Pateric. nr. prof. Sfânta Fecioară Măria în opera omiletică a Cuviosului Andrei . BRIA. XXXIX (1987). drd. VERZAN. magistr. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 5-6. pp. 44-57. Valeriu. dr. 126-143. magistr. 325-343. GHEORGHE. nr. pp. C. Minai. 235-248. 470-486. 3-4. nr. pp. pp. 495511. Nicolae.

XXXII (1980). Dometie. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). pp. pp. 1. 134-148. prof. prof. pp. Adrian. drd. Cinstirea sfintelor icoane în primele trei secole. nr. BRANIŞTE. 427-452. ierom. IONIŢÂ. Teologia icoanelor. prof. nr. Izvoare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. 5-6. 150-165. IDEM. 546-561. învăţătura ortodoxă despre icoane. 78. pr. RADU. pp. pp. 6. drd. asist. nr. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. (partea a doua). pp. POPESCU.Criteanul şi a Sfântului loan Damaschin. III (1951).12. Reprezentarea Sfintei Treimi hi pictura bisericilor româneşti. POPESCU. drd. Teodor M. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. 7-10. pp. nr. XLII (1990). 444-452.. 581-590. VIII (1956). pr. 3-4. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. nr. 422-436. XXIX (1977). LI (1999). pp. 22-38. 314. 3-4. Ene. 3-4. BARONIAN. Sfinţii. nr. pp. pp. Mihail. MANOLACHE. Dumitru.11. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. drd. pr. prof. Ioan.. pr. C. pr. XIII (1961). 610-620. nr. 5-6. nr. p. RÂMUREANU. XXXI (1979). Doctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. magistr.partea întâi). pr. învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură.. Nicolae. pp. nr. XXIII (1971). 179-199. VI (1954). XXIII (1971). 189-218. nr. 3-4. MIRCEA.13. 3-4. MOLINIER. 9-10. Mihai Gh. Aghiologia CHILEA. XXVII (1975). BROSCĂREANU. Sfinţii în viaţa morală creştină. IORDĂCIIESCU. pp. nr. PÂRVU. Viorel. pp. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. Ioan.. Cuvânt la cinstita şi de viaţă-făcătoarea Cruce (traducere). . nr. Ioan I. Zareh. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. XXXII (1980). pp. 3-25. 910. pr. Nicolas. Dumitru. X (1958). pp. IV (1952). XXII (1970). magistr. ierom. drd. IDEM. pp. 103-115. 10-86. Rene. pp. pp.Icoana în iconomia mântuirii. 572-587. 3-4. nr. 5-6. 672679. nr. IDEM. 4. 3-4. nr. nr. STĂNILOAE. 742-750. pr. nr. XXIII (1971). MLADIN. 1. nr. arhim. XXX (1978). drd. pp. IBIDEM. pr. 3-96.. 1-2. 3-4. magistr. 181-192. 175-201. prof. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. drd. pp. 71-85. XLII (1990). nr. XXXIX (1987). Sfintele icoane ALEXANDRESCU. 257-320. 9-10. 1. nr. 5-10. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. pp. nr. nr. arhim. L (1998). Mihai D. VII (1957). 9-10. apărător al cultului sfintelor icoane. Versiunile româneşti ale Erminiei — mărturii ale tradiţiei bizantine în pictura bisericească. nr. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctorat . Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. LI (1999). 15-36. TURCU. nr. ICIIIM. 2. pp. 1-2. VIZITIU. 1-2. în literatură şi în iconografia creştină. pp. 112-120. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală creştină. XX (1969). Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei. pp.. prof. L (198). nr. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. pp. Sfântul Ioan Damaschin. Sebastian. 7-8. Gh. ca obiect al cultului creştin-ortodox. 1-2. XXVII (1975). 621-672.

DANIEL. nr. STREZA. XXXIII VIII (1956). Mihai. Concepţia paulină despre Biserică. pp. drd. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica.. 60-70. Eclesiologia 1. 1-4. 368-381. HRISTOV. nr. XXXIV (1982). prof. prof. Esenienii şi Biserica primară. drd. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. nr. BEL.. XXVII (1975). monahul C. 3-4. nr. nr. CHIŢESCU. Gheorghe. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. Leon Gh. 54-300. 5-8. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Romano-Catolică.1 Generalităţi ABRUDAN. pp. XXXI (1979). pp. pr. XIV (1962). pp. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. Vaier. Origen despre Logos. nr. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor.. XXII (1970). 5-6. 1-2. pp. nr. izvor şi reflectare în pictura bisericească. COMAN. nr. XXXI (1979). magistr.IDEM. pp. 32-48. 1. Logos. nr. 9-10. diac. pp. nr. 316-323. nr. drd. prof. XXIX (1977). IDEM Jntroducere în eclesiologia ortodoxă. 1-4. pp. pp. 230-242. învăţăturapaulină despre Biserică. nr. prof. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. nr. D. pp. IDEM. VII (1955). pp. L (1998). pp. pp. C. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. Sfânta Scriptură. pp. 343-354. BRIA. 9-10. 539-553. VERZAN.. JOIŢA. pp. 7-8. temei. magistr. Eclesiologia comuniunii. Gh. 7-8.14. magistr. Ion. IOAN. nr. 1-4. DRÂGULIN. 461-477. BUZESCU. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. pr. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan (teză de doctorat). XLIV (1992).. Biserică şi Euharistie. IDEM. dr. IDEM. Ioan G. pp. D. pp. pr. N. Ştefan C. pp. 707-717. 3-4. 3-4. 1-2. 1-2. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VHI-IX. nr. 64-1 A. XII (1960). XVII (1965). XX (1968). nr. XXV. 7-10. pp. pr.. 1-2. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere).1-2. drd. . cu specială privire la Epistola către Efeseni. pp. ARION. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-ca-tolică... 74-85. 395414. nr. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. Sabin. Teologie şi Biserica la Sfinţii Trei Ierarhi. pp. nr. XXVI (1974). 5-6. XXXI (1979). Constantin. Evanghelos D. pr. 695-705. 76-93. pp. 35-41. pp. nr. N. 115-128. 298-307. 9-10. BELU. 12. XX (1968). IX (1957). magistr. pr. 3-4. Eclesiologia pastorală. nr. XXVIII (1976).14. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. IDEM. 669-682. nr. pp. Alexandru. piui. 1-2. pr. ALEXE. ENACHE. XXIX (1977). THEODORU. nr. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). nr. 1-2. 165-173. Vasile. pr. XII (1971). L (1998). 402-418. 15-53. XXVII (1975). 3-170. Nic. BEJGU. pr. 296-304.

nr. pp. POGAN.3. Sobomicitatea Bisericii. drd. MIHOC. Fiinţa Bisericii JOIŢA. respectiv 35-46. 5-6. XXX (1978). nr. pp. 143-150. drd. 520-534. nr. nr. 9-10. nr.(1981). pp. Jiirgen. nr. nr. 684-695. Nicolae. pr. XXVIII (1976). 9-10. NEAGU. 1-2. prof. pr. pp. XXXII (1980). Costache. Aspectul teandric al Bisericii. XLIII (1991). măgistr. 23-79. Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament.742.2. 706-722. GRIGORAŞ. STĂNILOAE. Alexandru. pp. Ilie. 220-232. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii.. pr. 9-10. pr.Xlll (1971). Nicolae. Ştefan. nr. pp. nr. 732-737. XXV (1973). XXIV (1972).1 (1930). XXXI (1979). 3-4. 638-645. 233-249. pr. KLEIN. Dorel. II (1931). 1 -4. John. 534-546. FER. VII (1955). 3-4. Bisericile locale şi Biserica universală. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biserică. 7-8. pr. pp. 7-8. 5-8. nr. nr. Sfânta Treime şi sobomicitatea Bisericii. MICLE. 301 -315. pp. Ecleziologia Noului Testament. pp..Vll (1955). 9-10. . 1. pp. nr. XVIII (1966). pr. nr. drd. pp. STĂNULEŢ. POPESCU. prof. STĂNILOAE. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). XVII (1965). 49-68. STAN. pp. XXIV (1972). 1 (versiunea greacă). XX (1968). 3. MARCU. MOLTMANN.XXlX (1977). 5-6. XXVI (1974). nr. 531-563.XXW (1972). IDEM. pp. 150-168. 1-2. nr. Ion. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. ni-. pp. 3-4. 9-10. predicator al unităţii creştine. Vasile. însuşirile şi limitele Bisericii. BUZDUGAN. pp. XXX (1978). Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. XX (1968). pr. Constantin. nr. 1. asist. nr. pr. nr. Aurel. 9-10. IDEM. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. Unitatea dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. pp. drd. Identitate şi înnoire în Biserică şi în teologie. pp. 5-6. pp. Sfântul loan Gură de Aur. Vasile M. 398-407. în Tradiţie şi în telogia contemporană (teză de doctorat). 522-533. 7-10. 7-8. Din aspectul sacramental al Bisericii. nr. 705-714. XXXIII (1981). pp. MOLDOVAN. XXXI (1979). Sinteză eclesiologică. drd. 267-284.Vl (1954). 5-6. pp. prof. drd. nr. pp. XX (1969). D.14. şi nr. PLĂMĂDEALĂ. însuşirile Bisericii ABRUD AN. nr. ierom. D. nr. Christoph. Teodor M. nr. Grigorie. episcop Antonie. 565-575. pp. Dumitru. conf. 5-10. pr. drd. prof. Liviu. pp. CHIŢESCU. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. 7-8. 325-625. XII (1970). pp. pp. drd. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 2 (versiunea latină). Contribuţii la istoria încercărilor de unire a Bisericilor. Tratativele de la 1337-1339. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate.. pp. 638648. drd. 7-10.14. 738. prof. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. 732746. ŞURUBARU. 182-204. Probleme de eclesiologie. nr. ALEXE. Concepţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. prof.. 295-315. nr. prof. 26-43. 3-4. nr. Viziuni despre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). Veniamin. IDEM. pp. MEYENDORFF. 90-103.

SAVA. BE. pp. Rplul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. Sobornicltatea Bisericii în epistolele pauline. pr. ŞEBU. magistr. nr. XXIX (1977). nr. nr. . nr. pr. (1974). nr.. pr. Gh. pp. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolele IVV. pp. nr. Kamal. BURTAN. 497-506. pp. XVI (1964). 5-6. pp. nr. Const. 336-352. prof. pr. I (1949). 3-4. IDEM. VORNICESCU-SEVERINEANU. FARAIIAT. pr. 1-2. Membrii Bisericii ALEXA. drd. pp. Spiridon. Al. 7-8. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. 704-713. Fericitul Augustin. STAN. 5-6. 5-6. pp. TUDOR. 739-762.. 3-4. prof. nr. nr. drd. drd. nr. GHEORGFIE.. Ştefan. pp. XLIII (1991). Natura sinodicităţii. Ioan G. pp. drd. 9-10.. Dumitru. pr. XXX (1978). drd. XXXI (1979). Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 5-15 XXIII (1971). nr. | Nestor. Lucian. drd. TĂMAŞ. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pentru cei morţi. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. pp. nr. II (1950). drd. XXV (1973). 5-6. 309-318. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. 7-8. pp. 582-598. nr. II (1950). 587-603. N. prof. pp. I. Constantin. 5-10. 5. 9-10. magistr. 3-6.. STEREA. Pr. pr. pr. 1-2. pp.' Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. XXVIII (1976). nr. pr. pr. 305-323.4. IX(1957). nr. 198-217. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. STAN. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. nr. pr. Nicolae. pp. pr. pp. VERZAN. 343-354. 5-6. 717-725. XXII (1970). VII (1955). predicator al unităţii Bisericii. 3-4. ICHIM. nr. nr.14. asist. 3-6. pp. pp. Succesiunea apostolică. pp. drd. prof. pp. 1-2. Rugăciunea pentru alţii şi sobomicitatea Bisericii. Sinodalitatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. Sfinţii Apostoli şi episcopii. 232-245. 324-336. nr. 9-10. 92105. XX (1969). 29-39. ALEXE. 910. Marin I. 210-220. drd. pp.XXll (1970). nr. 5-6. Dumitru. VII (1955). drd. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament.. pr. XIII (1971). GAFTON. 9-10. prof. Alexandru. prof. drd. 7-8. VOICU. Ovidiu. Tache. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. XXV (1983). 1. GĂINĂ. nr. 190-197. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfanţului Apostol Pavel. prof. 541-555. 506-520. 90-105. conf. IDEM. nr. XXXIV (1982). magistr. Actualitatea gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. pp. GÂNDEA. pp. COMAN. 1-2. IDEM. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaro-papismul catolic. 490-503. diac. II (1950). pp. STĂNILOAE. 93-102. Sfântul Joan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică. XXX (1978). nr. Autoritatea Bisericii. Sebastian.. Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală. pp. nr. 5-6. CITIRIGA. 183-216. GALERIU. 1-2. Sabin. pp. Gh. XXIX (1977). nr. CIUDIN. 1-2. Haddis. 9-10. XXXIX (1987). pp. 327-346. pp. YESHANEW. Problema celibatului preoţesc în Biserica Romano-Cato-lică. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. Nicolae. XIV (1962). nr. 606-616. Dumitru I. nr. pr. 72-81. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bise ricii şi actualitatea ei.IGU. pp. pp. 5773. Vasile. nr. magistr. 92-105. Constantin. pr. nr. VII (1955). Liviu. XXXVI (1984). XX (1969).

140-211. pr. Corneliu. 165-179. Episcopul (II). prof. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). drd. nr. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pp. CHIŢESCU. 66-73. Dumitru. IDEM. pr. nr.40-50. PĂDUREANU. 3-50. pr. 5-6. învăţătura despre ierarhia bisericească la Dionisie Pseudo-Areopagitul. Preoţia Mântuitorului . Ioan F„ Arhiepiscopii. 483-497. STAN. nr. nr. nr. 286-303. dr. Ion. pp. pp.15. 293-329. III (1932). Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). pp. CORNIŢESCU. Cler şi popor în primele trei secole. pp. 1. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. pp. nr. 2. Preoţia în lumina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa primatului jurisdicţional. nr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. 107-123.Vll (1955). I (1930). I (1949). BRIA. nr. Vaticanul cetate zidită pe nisip . pp. diac. XLIII (1991). nr. 3-4. ni". pp. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. pr. drd. XVII (1965). 17-35). 3. pr. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 636-651. nr. 3-51. XXII (1970). pr. pp. 598-633. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. pr. 7-8). drd. 5-6. drd. prof. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru . dr. pp. Alex. pp. Despre Sfintele Taine. pp. Ioan.Minciuna papalităţii în primele trei veacuri. 3^4. pp. 713-738. 207-219. ONIŞOR. 5-6.. magistr. 22-34. XLIII (1991). nr. 53-102. pp. voi. Constantin. nr. XLIII (1991). IDEM.. "De Mysteriis" (traducere). nr. pr. nr. L. 3-4. XLVIII (1996). pp. N. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). prof. XXX (1978). XXV (1973). pp. 2. 3. XIV (1962). 7-8. 683-695. 305-323. Gheorghe. prof. 9-10. IDEM. 9-10. pp. Sfintele Taine 1. IDEM. dr. 3-4. Sabin. Sfintele Taine. 9-10. di". STĂNILOAE. dr. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). Teodor M.. XLIX (1997). STĂNCULESCU. IDEM. XLII (1990). nr.1. pp. XXIII (1971). 4.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. Primii didascăli creştini. 11-26. 5-6. nr. Succesiunea apostolică. prof. XXVIII (1976). 45-84. XLI (1989). XLI (1989). 7-10. VERZAN. MĂLIN.15. Emanuel. MIRCEA. POPESCU. pp.KLOSTERMANN. 5-6. 3. IV (1952). 1. prof. nr. 3-45. ZAVOIANU. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II). pp. 514-534. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodali-tăţii ei. pp. XLIII (1991). SAVA. 49-106. IDEM. Ferdinand. XLIII (1991). Remus. 5-6. (1949). nr. pp. BANU. nr. nr. Episcopul (I). pp. N. Rolul credincioşilor în Biserică după Con-ciliul al II-lea Vatican. nr. Liviu.

7-10. XXXII (1980). drd. 21-39. XXXII (1980). arhid. TUDOR. pp. 7-10. pr. nr. 314-331. nr. 695-711. 3-4. prof. drd. Gârma Wolde. I. XXVIII (1976). XXXII (1980). pr.Movilă. KIRKOS. Ioan. STĂNILOAE. 3-287. pr. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chirii al Ierusalimului. 7-8. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. pp. 509-527. nr. nr. nr. nr. XI (1959).. pr. pr. KLEIN. pp. XXXII (1980). Nicolae. 5-6. magistr. drd. XXXIV (1982). SAUCA. TARAZI. pp. pp. pp. nr. XXXIII (1981). 190-210. Omiliile baptizmale ale Sfântului Maxim de Turin. 707-714. D.2 Botezul BRANIŞTE. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament. VIEZUIANU. 1-2. XVIII (1966). 7-8. dr. pp. prof. nr. nr. 720728. pp. 1-2 pp. pp. 1-2. drd. NICULCEA. RADU. 714-719. pp. drd. Adrian.15. 428-443. 1-2. 578-591.. nr. drd. nr. drd. Sfintele Taine. nr. prof. XXXV (1983). XXXIV (1982). Dumitru. pp. Euharistie. DURA. Mihai. FLOCA. pp. 140-146 PETCU. nr. 7-8. Propovăduirea Cuvântului şi Sfiitele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Ene. pp. 1-2. magistr. 37-49. XI (1959). pr. pp. Tainele în Confesiunea augustana. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhi episcopul Simeon al TesaloniculuiyXXW (1972). pp. L (1998). XXVI (1974). GEORGESCU. Din aspectul sacramental al Bisericii. 5-6. pp. Alexandru. 7-10. prof. 1. prof. pp. Sfintele Taine în viaţa Bisericii. Ministeriu" (Lima . nr. XXXII . Sorin. nr. Ion. 103-114. Nicodim. XXII (1970). 358-370. Ion. 60-65. Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. Dumitru. prof. diac. pp. drd. Marcel Alex. 527-542. TURCU. nr. 1-2. nr. Emilian. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. II (1950). SABĂU. 9-10. a Mirungerii şi a împărtăşirii. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Botezului. (1980). 9-10. Explicarea Botezului în "Catehezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 531-563.1982). Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor". VASILESCU. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trinitare. dr. pr. POPA. 172-195. XXIV (1972). Christoph. nr. 1-2. pr. 7-8. nr. drd..

prof. pp. pp. nr.păcat. 99-104. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. pp. 737-741. drd. nr. BRIA. împărtăşire?. 364-383. prof. 417-428. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă IX (1957). XXVI (1974). pr. pr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. prof. XXV (1973). 89. 9-10. Ion. 25-38. pp. 1. pp. JURCA. Orest. IV (1952). loan G.6. JOIŢA. nr. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 527-542. drd. Marcel Alex. nr. XXXIX (1987). BUCEVSCHI. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. 484-500. Euharistie. drd. drd. drd. pp. drd. Ion. Vaier. XVII (1965). XXXV (1983).1. XXIII (1971). asist. pr. 46-61. diac. POPESCU. MIRCEA. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. Despre Sfânta Taină a Mărturisirii. Evlavia euharistică după Sfântul loan Gură de Aur.. Biserică şi euharistie. pp. Taina Mărturisirii. XXXV (1983). 7-8. 1-2. iertare. pp.15. 9-10. nr. 81Preoţia CITIRIGA. Ion. XXXVI Soteriologia ABRUDAN.17. 35-41. pp. pp. Petre. 3-4. Sfânta taină a Euharistiei— taină a iubirii jertfelnice. XXVII (1975). CIULEA. Alexandru. pr. 157-174. Gheorghe. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. Constantin-Eugen. prof. XXXIV (1982). XXVII (1975). STÂNILOAE. magistr. nr. nr. 490-503. VINTILESCU. Constantin. pp. nr. pr. 3-4. I. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. pr. 410-420. pp. TILEA. prof. V (1953). XI (1959). nr. prof. nr. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 1. DURA. nr. 358-370. 7-8. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. 7-8. 1. Mirungerea SABĂU. 230-242. 131-138. drd. COMAN.. pr. N. Dorcl. SIMA. 7-8. 3-4. XII (1960). despre Preoţie. nr. XLII (1990).. nr.5. 1-2. pp. 528-543.16. 3. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. pr.15. Spovedania BALCA. XXXIV (1982). VIII (1956). Sebastian. D. SAUCA.. 5. BUCHIU. 155-166. 3-4. nr. pp. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. 1. Ministeriu" (Lima . nr. 483-497. pp.3. nr. Sfânta împărtăşanie în spiritualitatea creştină. Vasile. drd. 7-8.7. pr. 3-32. 5-6. 2.Eroare. VII (1955). 1-2. Certitudinea mântuirii. pp. 7-8. drd. XXXVIII (1986). XII (1960). pp. Ştefan. 382-406. 534-546. nr. pp. BRIA. Gheorghe. prof. pr. 5-6. D. Nicolae. pr. 7-8.15. pp. Cununia Ierurgiilc GALERIU. Deasă ori rară . 5-6. prof. CARAZA. pr. Lucrarea Sfântului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. nr.15. loan. 632-648. pp. Teodor. nr.1982). nr. 1. drd. 5-6. pp.15. nr. 1.. XX (1968). XI (1959). Etapele psihologice ale Mărturisirii. pp. Taina nunţii. Euharistia BEL. diac. nr.. pp.4. nr. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. POGAN.

Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. pp. 546-555. pp. Condiţiile mântuirii. drd. nr. 235-248. Vasile. Liviu. 5-8.. pr. pr. II (1950). 222-231. pp. 3-4. drd. XXVII (1975). pp. Marin M. RADU. nr. pp. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. drd. prof. îndreptarea după epistolelepauline şi după epistola Sfântului Iacob. 346-358. DRÂGULIN. XXXVI (1984). nr. XXV (1973). 46-57. învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. TODORAN. Gheorghe. 188-207. 5-6. nr. pr. pp. pp. 3-4. 1-2. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. X (1958). MIRCEA. pp. diac. 245-256. pr. Aspecte ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. Aspectul ontologic al răscumpărării. BRANIŞTE.(1984). pp. magistr. nr. drd. Nicolae. pp. 5-6. XI (1959). pr. prof. pp. pp. nr. XXXVII (1985).. Toader. SANDU. drd. DANIEL. 101-112. XXXIV (1982). prof. Ilie. 440453. drd. nr. pp.. îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. pp. Eshatologia ARSENIEV. XXXIV (1982). 1-2. 390-407. 461-471. pp. pp. nr. Venirea a doua a Domnului. XLI (1989). 3-6. pp.. XXV (1973). Dumitru. Gh. nr. nr. XLII (1990).. magistr. nr. pr. Ioan. 7-8. 5-6. XLI (1989). ni. 1-20. prof. 357-385. împărăţia de o mie de ani.18. nr. STÂNILOAE. DAN. pr. 9-10. în islamism şi creştinism. Revelaţie şi eshatologie. 3-4. nr. Gheorghe N. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. 368-385. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 4. 1-2. magistr.'pp. 219-230. pr. III (1951). COMAN. CITIRIGA. BĂLAN. Nicolae. dr. XXIV (1972). pp. XXIX (1977). 3-4. pp. Alexandru. nr. învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. VIEZUIANU. Logos şi theosis. 1. pp. 5-6. nr. Condiţiile însuşirii mântuirii. 5-6. 3-11. 24-45. Constantin. REMETE. pr. 506-516. 1-2. XXIII (1971). JOIŢA. 3. 615-630. NICOLAESCU. nr. LII (2000). XXIX (1977). după Patriarhul Serghie al Moscovei. nr. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile ese-nienilor. drd. Simion. magistr. SIMA. nr. nr. îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. 7-8. nr. drd. XXV (1973). 5-6. IDEM. 7-8. G. Ştefan N. nr. CHIŢESCU. drd. prof. Tache. pp. VI (1954). Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 328341. Dumitru. 388-400. pr. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. 7-8. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). STEREA. Nicolae. drd. 5-6. IX (1957). loan. 14-27. Dumitru Gh. pp.. Eshatologia în concepţia lui Origen. nr. STOINA. MOLDOVAN. XXIV .

216-253. 5-6. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. 3-4. pp. pp. BUTNARIU. pp. IV (1952). IX (1957). prof. drd.. drd. 115-131. nr. XIV (1962). 5-6. pp. COMAN. 381-390.. nr. 5-6. BELU. Idei moral-sociale în proverbele românilor. PLĂMĂDEALĂ. pp. Gh. 34. prof. Biserica şi Liturghia. IDEM. pr. pp. 51-67.-Augustin. Primele trei manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. XVI (1964). Al. nr. nr. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. 1-2. Valoarea morală creştină a dumnezeieştii Euharistii. pp. Inimă curată. 112-123. IDEM. BARRINGER. pp. 7-8. pp. Judecata universală după Noul Testament. II (1950). nr. 489-503. 3-4. Gh. drd. pp. 1-2. 7-8. 3-4. 1-2. 3-4. pp. nr. XXXVI (1984). Ion. Sorin. 352-360. Generalităţi ALEXE. nr. nr. Gh. Datoriile individului faţă de colectivitate după concepţia creştină. COSTEA. 7-8. magistr. IV (1952). Antonie. 2.1. prof. 558-576. nr. Adevăr şi trăire religioasă. pp. 3-4. 9-10. nr. pp. 500-515. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine.. 673-681. pp. Dumitru. drd. BIDIAN. 30-53. Orest. 5-6. pr. 223235. BUCEVSCHI. pp. 7-8. 632-648. 155-176. pp. Nic. Ştefan C. nr. pp. XIII (1961). dr. IX (1957). Misiunea moralizatoare a Bisericii. . II (1957). lisus Hristos în viaţa duhovnicească. XVI (1964).Vll (1955). IDEM. nr.(1972). nr. dr. Dumitru. Teologic Morală şi Bioetică 2. nr. COSMA. dr.. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. XV (1963). Prietenia după Sfânta Scriptură. nr. 9-10. RĂDULESCU. nr. 361-370. nr. 506-517. BE. CHILEA. Criteriile moralităţii creştine. magistr. magistr. nr. magistr. SANDULESCU. IV (1952). Bogăţia -piedică în calea mântuirii. ni'. pr. XXV (1973). 334-350. pp. XIII (1961). 5-6. Spiritualitate pentru timpul nostru. IDEM. nr. 328-342. 255-271. Teodor. 511-519. pr. Sensul suferinţei în creştinism. Sebastian. pr. Ironia biblică şi morala ironiei. 325-346.tolică. 9-10. Ioan G. Eshatologia ortodoxă în comparaţie cu cea romano-ca. prof. pp. diac. nr. nr. DAMIAN. I (1949). XVIII (1966). IDEM. pp. Sensul bucuriei în viaţa creţtină. pr. XLV (1993). Robert. 7-8. XXV (1973). IDEM.. XXIX (1977). PETRUŢĂ. pp.WIl (1955).IGU. prof. 221-240. 5-6. pp. XX (1968). 7-8. nr. pr. magistr. 3-24. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumos. prof. prof. pr. Ioan. 68-86. pp. nr. BALCA. XLIV (1992). diac. pp. BRIA. Filaret. magistr. N. Concepţia eshatologică a Fericitului Augustin în "De civitate Dei". pr. VASILESCU. pp.. 12-23. nr. 1-2.

N. Grigorie T. magistr. pp. 113-127. XLV (1993). 3-62. nr. Mihai. pp. IONESCU. Vasile. 7-8. GEORGESCU. nr. L'eglise orthodoxe orientale et la vie spirituelle interieure. Thomas. 71-82. XXV (1973). 9-10. Ioan. prof.. XLIII (1991). NĂSTASE. pp. 1-2. PRESCURE. l.. XXVII (1975). X (1958). Constantin C. 1. Ştefan. nr. IDEM. pp. nr. 1-2. XV (1963). XVIII (1966). 571-577. XXVII (1975). prof. pp. 4. pp. III (1932). 3-4. nr. pp. 114-125. voi. XLVI (1994). pp. 11-36. nr. NICOLAE. 353-367. nr. pp. MARCU. nr. 701-708. 7-8. 7-8. diac. 9-10. nr. A. XIV (1962).pp. XLIV (1992). magistr. 343-376. pp. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev. XLII (1990). Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. drd. 133177. 269-294. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. IV (1933). 1-2. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. IDEM. 77-99. Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a creştinului.. nr. pp. 5-6. nr. nr. pp. 156-165. IDEM. pp. MLADIN. nr. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. 65-103. II (1930). MIIIĂLCESCU. 708-712. dr. pp. pp. Gheorghe. Probleme de morală creştină în preocupările teologilor ortodocşi români. VI. nr. IDEM. Vasile cel Mare. 91-100. 1-2. XXXIV (1982). pp. IDEM. nr. IDEM. VII (1955). pr. PARASCHIVAŞ. nr. 2. 53-65. Caracterul religios-moral al Fericirilor. IDEM. 414-429. 212-245. 2. PRELIPCEANU. nr. 445-466. Pe marginea unui studiu interesant de morală creştină. 118-130. nr. 7-8. voi. pp. 387-408.XXXII (1980). Despre unele caracteristici ale moralei catolice. 131-140. 7-10. Dreptatea lui Dumnezeu.Vlll (1940). PAPUC. nr. pr. IDEM. pp. arhim. IBIDEM. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). 1. 91100. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. 9-10. voi. 173188. 463-474. 605-625. magistr. pp. 120-142. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. pp. Eroismul în lumina moralei creştine (I). XXIII (1971). IDEM. XXXIII (1981). . pp. prof.. ILOAIE. nr. nr. 5-6. pp. 4-6. pr. nr. Vasile. magistr. V (1953). XVIII (1966). IDEM. 2. HOPKO. nr. Şerban. IDEM. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor.pp. Aspectul moral al cultului divin ortodox. Eroismul în lumina moralei creştine (II). "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. I (1929).. pr. 56. Morala ortodoxă faţă cu celelalte morale confesionale. prof. pp. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. IDEM. pp. XXXIII (1981).V\ (1954). Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăniloae. pp. 3-4. prof. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. pr. XLVI (1994). MIRON. dr. 592-602. II (1957). nr. IDEM. 111(1932). Catedra de Teologie Morală. Gheorghe. pp. 7-8. Ion I. PAVEL. nr. Emanoil. 3-23. 4-6. Consideraţii critice asupra eticei materialismului economic. nr. pp. 3-4. pp. 1-2. Idei morale şi sociale în comentariul la Psalmi alSf. prof. LIII (2001).

pr. 58-69. Liviu. Legea divină şi legea bisericească. nr. Vasile. Valoarea frumosului în viaţa creştină. nr. prof. STYLIANOPOULOS. ni-. Lupta duhovnicească (traducere). XLVI (1994). 38-50. 3-4. nr. XXI (1969). 3. XXVII (1975). 165-170. . pp.. LII (2000). 3. pp. Alcx. D. 1-2. pp.Legea morală GHOLAM. pr. nr. V (1953). 275285.. STOENESCU. pp. XXV (1973). diac. 673-691. XLIII (1991). MIRON. nr. 1-3. Liviu. nr. Sfinţenie şi slujire în viaţa creştină. 9-10. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Cabasila. 313-327. IDEM. Morala creştină şi etica filosofică. 9-10. 59-72. 500-517. XXXIX (1986). nr. pp. XLII (1990). pp. prof. Ioan G. 183-190. nr. Nacu. prof. IDEM. XXV (1973). 103-118. drd. pp. SEVICI. Theodor. drci. 352-366. 4-6. XLV (1993). 2. pr. pp. Bioetica. IDEM. IDEM. nr. Nicolae N. SABÂU. pr. pp. XXVII (1975). 5-6. nr. 1. 51-70. 1-2. 174-186. 1-2. învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului Ioan 2. STOLERU. Demnitatea omului. XXV (1974). nr. pp. nr. 3-4. Kallistos. Nicolae. Viaţa creştină după Sfântul Isac Şirul. pp. diac. drd. Tiaian. Paul. nr. pp. 1-2. 3-4. IX (1957). prof. 3-5.Omul . pp. Dan.IDEM. 83-90. 647-666. XXXIV (1982). XXIII (1971). 726-735. 89-96. 2. pp. nr. Dumitru. nr. pr. pp. ZĂGREAN. XL (1988). nr. Gură de Aur. 701-707. unul din primele tratate româneşti de învăţătură morală creştină. nr.3. 5-6. nr. De la drepturile omului la drepturile religioase. asist. dr.4. STOLERU. 105-109. 750-759. Constantin C. 50-70. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. nr. 5-6. familia şi morala creştină. 48-51. 7-8. pp. lect. drd. drd.pp. drd. XXXIII (1981). pp.Binele şi răul COMAN. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. magistr. Samir. 5-6. PAVEL. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi (traducere). Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. 541-555. pp. nr. 78-100. pp. Ioan. RÂDUCĂ. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. pp. Dumnezeu nu este autor al răului. Teodor. 266-275. pr. RADU. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. IDEM. nr. Rolul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. nr. pp. IDEM. 89-101. L'attitude envers Ies biens communs selon la morale chretienne. 3-4. I. Negaţiile răului şi afirmaţiile binelui (traducere). Ion. XLVI (1994). XLII (1990).\A (1999). nr. pp. pp. pp. nr. nr. nr. prof.entitate morală BELU. 299-309 BODOGAE.-Marcel. XXXVIII (1986). drd. XXXVII (1985). STOINA. XV (1963). 9-10. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului loan Gură de Aur la scrisoarea paulină către Filipeni. 9-10. XII (1960). pp.2. 2. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. XXIV (1972). 9-10. Grija Bisericii faţă de mediul ambiant. 1.. XXXVII (1985). WARE. Rolul formativ al Bisericii. 3-4. BRIA. 9-10. EVDOKIMOV. nr. XXVI (1974). Sfinţii Părinţi despre trup. IDEM. STOINA. pp. pr. Valoarea binelui în viaţa creştină. pp. 6. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor.

VIII (1956). pp. 1-3. Basile. 9-10. C. nr.. pp. 216-224. XXXVII (1985). D.7. 9-10.Desăvârşirea morală CIOCOIU. Oiivier. pr. protos. Macedon. 5-6. drd. Liviu. pr. Antonie. 546-555. 1-2. 421-436. 346-358. nr. drd. 224-235. asist. drd.Faptele bune APOSTOLU. 5-6. Nicolae. 2. Aurel. pp. 2. XIII (1971). Alexandru. Om trupesc şi om duhovnicesc. Transfigurarea creştinului prut iutrurea harului Sfântului Duh. nr. (1982). învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. KRIVOCIIEINE. 3-4. pr. 514-521. pp. XXXVI (1984). pr. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. 3-4. nr. pp. 144-160. 188-207. nr. Sfântul Vasile cel Mare . 3-4. dr. pp. pp.CRÂCIUNAŞ. nr. 5-6. pp. pp. LIII (2001). pr. pp. PLĂMĂDEALĂ. nr. 48-62. Logos şi Theosis. 542-551. XXVII (1975). XLVIII (1996).8. 314-331. Constantin. 2.6. Tito. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. XXIX (1977). asist. magistr. pp. STOINA. 211-226. Const. 3-4. Ioan. III (1951).predicatorul milosteniei. CLEMENT. X (1958). 481-490. nr. pp. magistr. pp. XXXIV . 5-8. drd. nr. Rostul postului. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. pp. PAVEL. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. III (1951). Rolul voinţei în viaţa »iom/«. XLVII (1995). Calea asceţilor (traducere). Dumitru. Sorin. 7-8. nr. magistr. TURCU. 1-2. Gheorghe. drd. PETRESCU. nr. pp. 3-4 p. Dumitru. nr. POPA.9. 233-243. XLVII (1995). magistr L. 73-82. POPA. Nicolae D. nr. pr. XXI (1970). X (1958). 3-4. Lecturile biblice ABRUDAN. George. pp. pp. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. arhiep. pp. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. pr. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. GROSU. nr.Postul şi asceza COLLIANDER. pp. 3-4. învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). pr. 2. XXXVII (1985). XXVI (1974). nr. Irineu. 390-407.. nr. IX (1957). dr. pr. 4-6. XXXVI (1984). pp. CITIRIGĂ. drd. 3-4. Rugăciunea luilisus (traducere). prof. prof. dr. pp. XLIV (1992). 78. prof. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea ei în literatura patristică din primele trei secole. 66-79. nr. Gheorghe. nr. Pavel. 666-673. drd. Ioasaf. 214-222. nr. nr. 7-8. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. 41-75. XI (1959). Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. drd. PETCU. Vasile. pr. Cartea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. nr. DANIEL. nr. Chirii al Ierusalimului. ierod. ierom. nr. 435-471. SIMA. JOIŢA. 2. dr. nr. învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. prof. 1-2. DURĂ. pp. XXV (1973). 3-4. 25-60. Faptele bune în perspectiva desăvârşirii morale. XXXV (1983). 253-269. pp.5. BOGDAPROSTE.Rugăciunea BELU. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă. 7-8. NECULA.

104-118. 471487. 510-521. pr. XLII (1990). magistr. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. Necesitatea şi roadele iubirii. nr. pp. V (1953). 725-73$. drd. Privire compartivă între Eros şi Agape. 673- . dr. 5-6. XXXVII (1985). pr. pp. pp. pp. prof. 1-2. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. nr. nr. 9-10. RADU. nr. IDEM. 2. Ilie. IX (1957). I. Dumitru. pp. V (1953). Dreptul la viaţă. nr. Un aspect mai puţin luat în seamă al iubirii faţă de semeni. Aurel. pp. X (1958).. prof. 641-656. 407-411. GALERIU. 303-317. PAPUC. MIHĂLŢAN. prof. 477-481. 9-10. pr. nr. 2. Gheorghe. dr. 7-8. Mihai. drd. Sorin. dr. 3-4. nr. nr. Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. nr. pp. 3-4. 5-6. nr. N. Marin M. pp. nr. nr. nr. prof. magistr. pr. pr. nr. drd. XXXVI (1984). STOINA. IX (1957). prof. drd.. confirmată de XXXVII (1985). IDEM. pp. BELU. 341-36. pr. Virtutea creştină BELU. prof. 4. Minciuna malthusianistă şi conştiinţa creştină. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. X (1958). pp. IACOBESCU.. 579-589. 95-113. XXXVI (1984). VIII (1956).5. 9-10. drd. pp. 1.11. pp. GEORGESCU. drd. NICOLAESCU. nr. pr. nr. 7-8. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. 7-8. Gh. nr. Constantin. 365-388. 600-609. 7-8. Temeiuri morale creştine pentru apărarea vieţii. STOENESCU. Nacu. XXXII (1980). Sensul creştin al iubirii de sine. drd. COSMA. pp. XXVII (1975). CÂRSTOIU. pr. Vasile. PAVEL. 105-110. Constantin. pp. Teama şi iubirea de Dumnezeu.. magistr. ca virtuţi sociale. nr. XXXVII (1985). Teodor. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. nr. 555568. pp. 9-10. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. D. pp. 630-641. drd. BURTAN. 691. XXXVI (1984). 5-6. 496-529. pp. 199-215. pp. XXXVII (1985). 649-672. Liviu. IDEM. Valoarea educativă neîntrecută a iubirii creştine. BUCEVSCHI. diac. pp. 9-10. XXXV (1983). 293303. diac. 269-278. pr. 5-6. DAMIAN. Ioan. pr. 7-8.. pp. pp. Ioan. 70-81. 9-10. XXXVIII (1986). Viaţa creştină după Sfântul Isac Şirul. 9-10. Orest. nr. Valoarea vieţii umane şi apărarea ei. BRANIŞTE. XXV (1973). pp. pr. pr. prof. nr. RADU. Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. XXXVI (1984). prof. 5-6. D. Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. nr. LII (2000).

Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. Const. nr. IVAN. 190-203. nr. 673693. RADUCA. 82-89. XXVI (1974). ierom. prof. pp. 9-10. Ioan G. drd. Marin. D. pp.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. 107-122. nr. Apostol Pavel. C. familia şi morala creştină. IX (1957). 469-488. VASLESCU. 2. Lăcomia. 580-587. pr. 1-2. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. prof. 1-2. Nicolae. 673-693.. Bioetica. 90-98. Familia . nr. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. VII (1955). 99-106. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. nr. XXVIII (1976). 1-2. 530-543. Virtute şi păcat în concepţia Sf. 330-348. Omilia despre lăcomie (traducere). VIII (1956). asisl. IDEM. pp. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. 5-6. LI (1999). nr. PIETREANU. X (1958). Aspecte imorale PAVEL. pp. XIV (1962). magistr. pp. Eros şi Agape. 513-525. 7-8. 3-4. nr. IX (1957). magistr. Biserica creştină sprijină şi hinecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. pp. 130-139.'3-4. XXVIII (1976).12. IDHM. C. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. prof. 471-481. 139-154. XVII (1965). XXXVI (1984). VIII (1956). pp. nr. 609-615. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. 7-8. prof. pp. IX (1957). nr.14. . magistr. Victoria. pp. V (1934-1936). pp. Familia BRANIŞTE. pr. pp. nr. magistr. pp. 125-151. nr. pp. Concepţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. pp. Nicolae. Sebastian. pp. CHILEA. XIV (1962). 103-118. PIETREANU. dr. pr. XXVI (1974). TODORAN. Victoria. STOLERU. 51-72. 51-72 2. 545564. nr. pp. 533-548. XLVIII (1996). pp. pp. nr. nr. Nestor. V (1934-1936). pp. pr. 669-683. VASILESCU.. 9-10. 3-4.13. pr. Iorgu. Virtute şi păcat în concepţia Sf. V (1934-1936). nr. asisl.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. V (1953). nr. VORNICESCU. drd. pp. pp. 7-10.importante cercetări ştiinţifice. Căsătoria . pp. prof. dr. 1-2. IDEM. Isidor. Păcatul şi eliberară după Noul Testament. 9-10. RÂDULESCU. 7-10. Vasile. nr. pp. Dragostea faţă de om. COMAN. XLIV (1992).piedică în calea mântuirii. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. V (1953). pr. 3-4. pr. nr. nr. STĂNILOAE. Haralambie. Patimile omeneşti . pr. Ştefan C. nr. Despre invidie (traducere). 34. ALEXE. 7-8. IX (1957). Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjugale. 332. magistr. 7-8. nr. pp. Patimi. 7-8. 9-10. Trândăvia şi trufia în concepţia moralei creştine. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre fa milie. prof. 2. C. ROVENŢA. Iubirea creştină. Apostol Pavel. IDHM. IDEM.

pr. Supunerea faţă de stăpânire. GALERIU. 210-220. 98-111. (1980). pp. poruncă dumnezeiască. 5-14. coordonată a existenţei umane. MLADIN. POPA. VIII (1956). pp. pr. 3-4. prof. 5264. Dumitru.17. ierod. CHIALDA. "Vrednic este lucrătorul de plata sa".16. 2. 309-313. Calea asceţilor (traducere). prof. pp..2. pp. 489-499. XLV (1993). Creştinismul şi tehnica. dr. 5-6. pp. pp. pp. M. pp. 1-2. pr.pp. prof.18. 9-10. 41-76. magistr. nr. pr. VIII (1956). nr. 1 (1949). 2. 176-204. Problema naţională şi rezolvarea ei democratică în R. pr. arhim. nr. MOISESCU.P. Uie. pr. lect.. pp. I. nr. XLVII (1995). Munca COSMA. pp. Dumitru. 669690. nr. însuşire a chipului divin în noi. pr. pp. Nicolae. bună. Patriotismul *** Iubirea de patrie. prof.R. CRĂCIUNAŞ.19. XXXIV (1982). 20-26^ PÂTRULLSCU. 9-10. Problema muncii în creştinism. pp. 2. STÂNILOAE. prof. Grigorie. pr. 24-37. drd. VASILESCU. Ioasaf. pp. Norme de organizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. pp. pp. pp. 7-8. Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte. TODORAN. magistr. nr. 7-8. IV (1952). V (1953). pp.. nr. nr. poruncă dumnezeiască. COMAN. pp. Munca manuală a monahilor după tratatul "De opere mona. XXXII . POPA. XV (1963). IV (1952). Demnitatea muncii la Sfântul Ioan dură de Aur. Munca. nr. 5-6. VII (1955).. Biserica Ortodoxă sprijnă strădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. XL] I (1990). Principiul loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. D. 622-640. nr. 516-530. V (1953). Statul POPA. Dumitru. 4-6. 1-2. pp. V (1953). magistr. Grigorie.. nr. prof. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. Sorin. 211-225. nr. nr. IV (1952). prof. Tito. Emilian. Isidor. VIII (1956). 3-4. nr. pp. 9-10. Mihail. XXXIV (1982). 2. 5-6. nr. 1-2. Constantin. 142-156. RADU. prof. 9-10. pp. dr. nr. nr. 155-159. VOICESCU. Dumitru. NEGOIŢĂ. prolos. STĂNILOAL. 7-8. nr. Progres. 2. 1-2. drd. asist. diac. COLLINADER. Constantin. IV (1952). pr. Creştinism şi patriotism. 51-75. Costică A. drd. 495-512. 352-365. Irineu. Monahismul BÂBUŞ. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). prof. învăţătura creştină despre muncă. pr. Cili. Ioan G. nr. XV (1963). 7-8. XXXVI (1984). nr. Ioasaf. Munca creatoare. MHYENDORFF. nr. 613-616. 422-436. XXXVIII (1986). 3-4. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultural.15. 3-4. diac. 217-222. 2. Temeiuri dogmatice şi duhovnişeti pentru viaţa monahală de obşte. (1949). XXXIV (1982). pp. 173-190. 1-2. pp. ierod. Munca în comun şi morala creştină. îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. John. Locul şi importanţa monahismului în viaţii Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. dr. 3-4. 371 -393. nr. diac. RADU.chorum" al Fericitului Augustin. 3-4. nr.. PAVEL. Civilizaţie FECIORU. nr. nr. pp. XXVII (1975). prof. 81-108. diac.

Critica războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. VLĂDUCEANU. STREZA. BOGDAPROSTE. nr. 648-658. 1-2. BUCEVSCII1. Porunci. dr. Adrian. BILĂ. bunul cel mai de preţ al tuturor oamenilor şi popoa relor. 67-76. 113-199. XXXV (1983). nr. 652-663. VII (1955). 145-154. IDEM. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IV-XV. pi\ magistr. magistr. BALĂ. George. C. drd. pp. nr. Mitr. 9-10. DURĂ. I. magislr. Banatului. 382-399. Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii. asist. 453-478. Religia în slujba păcii. XXXV (1983). prof. Pacifismul consecvent al Bisericilor. pp. pp. Mihai. 2. BĂDULESCU.POPESCU. XXXV (1983). pp. prof. 663-673. prof. LI (1999). Pacea . Patriarh Justinian. POPESCU. Gh. 118-131. XLIV (1992). Petre. prof. pp. Ştefan. Emilian. nr.. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. nr. XXXV (1983). nr.20. pp. pp.21. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. 2. ni'. Biserica Ortodoxă Română în lupta pentru apărarea păcii. 7-8. prof. diac. 1-2. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. 9-10. 241-250. pr. nr. Eugen. 5-6. XLII (1990). 9-10. XLVI (1994). Nicolae V. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura creştinortodoxă. Biserica Ortodoxă. pr. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. 247-268. pr. 6-21. nr. magistr. Slavă lui Dumnezeu si pe pământ pace. 104-130. pp.. Gh. 3-23. XIV (1962). obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. nr. nr. Biserica şi societatea * APOSTU. ALEXE. I (1949). pp.. pp. nr. Dreptul la pace. prof. pp. BUZOIANU. 9-10. nr. al popoarelor. 1-2. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problematicii lor pentru tinerii zilelor noastre. nr. 1-3. nr. VII (1955). 317-329. nr. MOISESCU. pp. 8-14.act de dreptate şi slujire. dr. GALERIU. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scriptură. NEAGA. 3-4. Iustin. asist. Liviu. V (1953). XXVIII (1976). nr. Orest. (1954). XII (1960). pp. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace". solia păcii şi înfrăţirii. Paul. 3-21. N. nr. dr. Lmilian. drd. XXXV (1983). VII (1957). MORARU. Pace şi Prietenie. pp. diac. PASCllIA. Lucrarea socială a Bisericii. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. . XXXVIII (1986). 1-2. nr. pp. pp. 72-91. prof.S. XXII (1970). 7-8. 554-576. 7-8. pp. 4. nr. 658-663. IDEM. IV (1952). pr. IDEM. dr. dr. pr. PAVEL. pr. nr. nr. pp. 5-6. drd. 157-161. 9-10. la existenţă. prof. pp. pp. nr. 3-7. Paul. XII (1960). pr. Biserica Ortodoxă si Patriotismul. Victor. pp. VASILESCU. pp. nr. 552562. 1-2. drd. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capadocieni.. 526-553. 7-8. pp. nr. XXXV (1983). 9-10. Orest. pp. Dan. nr. 3-4. Constantin. IV (1952). pp. 447-453. V (1953). prof. 3-4. 1-2. pp. Pacea. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. Pacea . nr. Pacea şi Războiul *** Militarismul si Pacea. XXXIX (1987). BRÂNZEA. NICOLAE. V (1953). pp. Sclavia în lumeagreco-romană. Const. 3. pp. IDEM. 40-47. Pacea. Gheorghe. IV (1952). 3-4.aspiraţia legitimă a contemporaneităţii. 5-6. factor esenţial al realizării păcii între oameni.P. REZUŞ. VI 577-586. nr. pr. Marin M. 627-639. 623-644. F. 3-4. BRANIŞTE. 104-118. pp. V (1953). ALEXE. 5-6. 7-8. nr. pr. V (1953). Condiţiile morale ale păcii în concepţia creştină. pr. pp.

pr. nr. 69-82. Irineu. nr. pr. magistr. Viaţa morală a preotului. drd. Şerban. VASILIU. prol". nr. Marin. nr. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. nr. nr. 7-8. 61-72. 7-8. 3-4. magistr.. 3-4. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. învăţătura creştină despre bunurile economice. prof. nr. tir. VI (1954). dfd. pp. FECIORU. XXX (1978). 1-2. îndatoriri sociale după Noul Testament. 222-233. 3-4. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. STAMATE. voi. V (1953). X (1958). Mihai. 5-6. C. RĂMUREANU. nr. pp. magistr. Idei misionare şi sociale înnoitoare Ia Sfinţii Trei Ierarhi.. pr. învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele luiSolomon ". 590-604. VII (1955). IDEM. nr. III (1951). 3-4. arhim. V. pp. pp. nr. ierom. 1-2. XXXVI (1984).22. prol. 9-10. Orest. 8-18. 3-4. învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfanţului Vasile cel Mare. I. pp. IX (1957). drd. XXIX (1977). Ioan. nr. 2. pp. nr. nr.V\ (1937). 5-6. pp. VIII (1952). magistr. 347-356. pr. pp. pr. 1-2. 582-599. 2.. GEORGESCU. 5-12. nr.. Idei moral-sociale în epistolele pauline. 1(1949). nr. dr. 210-224. pr. prol". lect. Vladimir. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. pp. nr. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale din cartea lui Isus Sirah. 231-238. Const. SUPARSCHI. VII (1955). pr. 155175. piedică în calea mântuirii. lect. 1-2. M. pp. IDEM. RliZUŞ. XXXI (1979). 324-337. Nicolae. pp. VLAD. 454-462. pr. prof. diac. V (1953). îndatoriri moral-sociale după Decalog. 123-134. 284-304.. PIETREANU. DUŢU. pr. drd. diac. 3-4.Vl\\ (1956). pp. Nedreptatea socială. nr. VII (1955). Principii misiounre şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. DIACONU.BUCEVSCIII. 100-107. III (1951). N. 3-4. 501-513. condiţie esenţială î n propo-văduire. Creştinismul şi problemele social-economice. XXIX. pp. 223-240. CHIALDA. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. Ioan G. prof. nr. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. pp. 1 -2. nr. XXV (1973). prol". asist. pr. 1-2. . diac. 1-4. pp. XLI (1989). necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. dr. M. pp. pp. PETRESCU. drd. pr. 103-110. COMAN. nr. Temeiurile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. IONESCU. pp. 7-8. pp. Petre. Vasile cel Mare. Datoriile morale ale preotului. VI(1954). Nestor. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodoxe Române (1949). drd. protos. pp. pr. nr. 158173. 603-621. Ce/ar. pp. 9-10. NICOLAESCU. pp. PAVEL. pp. Macedon. XXXII (1980). IDEM. 276-290. 1. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. Creştinismul şi bunurile materiale după Sfinţii Părinţi. 355-367. Constantin. XXXVI (1985). IDEM. pp. 165-187. pp. Adrian. 1 -2. pp. Sol'ron. pp. nr. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. nr. IONIŢĂ. lect. Combaterea nedreptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. 463-474. 50-65. 1-2. VI (1954). XXXV (1983). VORNICESCU. 9-10. pp. ni". Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. nr. 3-4. pp. 3-24. nr. nr. IDEM. prol". Dumitru. V (1953). X (1958). Idei morale şi sociale în comentariul la Psalmi al Sf. 5-6. PRELIPCHANU. Viorel. POP. Idei moral-sociale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de societatea vremii lor. 167-179. 7-8. IDEM.

XXXVIII (1986). VI ( 19 54 ). ARSENIEV. IDEM. 525-556. 3-4. pp. MOTSIU. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. 15-47. IV (1952). pr. Catedra de Teologie Dogmatică. drd. nr. IDEM. nr. nr. Dan. Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religios-morală a păstorului de suflete. Marea şi Iordanul (traducere). Dumitru. pp. Alexandru. pp. nr. nr. magistr. nr. GABRIEL. Teodor. nr. pp. 1-2. magistr. 128-139. pp. Gh. Ioan. Preoţia . prof. XXII (1970). (gROSU.99-108. X (1958). pp. pr. pr. 3. prof. XLVI (1994). 3. ni.. nr. XLII (1990). 9-10. 1-3. pr. III (1951). Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare... BUTNARIU. pp. Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 7-8. IDHM. 1-2. 26-39. pp. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine.sfaturi şi îndemnuri. 50-67. drd. II (1931). IV (1952). ISPIR. I. Vasile. pp. pp. Grigorie T. . Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor. ZAGREAN. pp. POP. pp. 2. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. IDEM. Ioan. XI (1959). 2. îndrumător al vieţii preo ţeşti. G. MARCU. pp. XXVII (1975). 182-196. VIII (1956). 9-10. pp. 109-116. pp. 689-704. XI (1959). Generalităţi ACHIIY1FSCU.. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. VIII (1956). dr. 699-715. 43-54. 3-4. NEGOIŢÂ. magistr. 2.lucrare cerească . Respectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament.. 125-153. nr. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. GHEORGIIE. asist. nr. La consideration du prochain selon le Decalogue. pp. Experienţa religioasa în Vechiul Testament (traducere). Nicolae şi RADU. 9-10. Religia şi cultura africană. 9-10.24. drd. Slelian. Ideea de Dumnezeu în Uganda. Câteva probleme de Istoria religiilor. pp.\'l\ (1955). Spicuiri după izvoare ruseşti. nr. M1RON. Nieolae. nr. pr. 3-4. CHIŢESCU. pp. Responsabilitatea morală. încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isiliaste. Practici magice şi combaterea lor. prof. pp. ierocl.TAR. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoadelor Ecumenice. TOFANÂ. 180193. 3-4. 242-255. 197-216. 5-6. G. Pavel. 131-143. nr. 7-10. 1-2.. IDEM. nr.Vl\ (1955). nr. 22-34. 157-174. 19-55. LIII (2001). Mitul ca reprezentare a divinităţi. XXXIV (1982). magistr. V. Religia cunaanită. Viorcl. Irineu. Aproapele BOGDAPROSTE. pp. pp.. pp. 499-513. Naşterea Domnului şi concepţia teosofîcă despre reîncarnare. 202-2 I 5. 134-141. 2. Gh.'97-112. Ideea de Dumnezeu în Congo. nr. A. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre. nr. pr.1. drd. 3-4. 1-2. 3-4. POPESGU. nr. lecl. iu. 99-146. III (1932). pr. pp. nr. pr. nr. nr. 9-10. XLVI (1994). IDEM. 84-99. drd. nr. nr. dr. 1 (1930). dr. Sfântul Grigorie cel Mare. prof. IV (1952). 3-4. 523531. pr. pp. voi. dr. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. GALOIANU. pp. ierod. I (1929). pp. XXXIII (1981). Yoga. 5. 547-567. Gh. pr. XLIII (1991). Cunoaşterea aprofundată a Sfintelor Scripturi. Jarpălâu.23. N. 439-457. Responsabilitatea morală GRĂGIUNAŞ. pr. ALEXE. pp. diac. XXI (1969). GLĂ. 3-4. prof.

3-4. Ion. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al Il-lea şi al III-lea. prof. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. nr. 1-2. XXVI (1974). 7-8. drd. Kcligia grecilor antici BILĂ. 546-561. VI (1954). 554-577.2. Mihail. NEAGOE. 1-2. II (1950). nr. nr. 261-274. pp. 7-8. SOARE. IDEM. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. nr. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. 561-571. pr. nr. 9-10.REZUŞ. 1-2. prof. 123-135. 248-261. XV (1963). 1-2. Nicolae. Religia Slavilor.4. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. 7-10. Mihail. 248261. 552580. Emilian. Ioan. nr. 226-264. Gheorghc. Ioan Mihălcescu. Cultul şarpelui la Tomis. nr. XX (1969).3. XXXIX (1987). diac. XXIII (1971). Ideea de purificare în religiile de mistere greco-ronuine si în creştinism. Religia romanilor antici BILA. II (1950). III (1951). magislr. 672-678. 66-78. RĂMUREANU. pp. IDEM. 536-541. XV (1963). pr. XXIII (1971). Probleme ale creştinismului african. Religia geto-dacilor CIOBOTEA. pp. 427-456. Zevtn. pp. pp. (1971). pp. nr. pp. 321-335. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-ro mane. I (1949). 520-528. 7-8. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. I. în literatura şi iconografia creştină. nr. nr. XLII (1990). 5-6. pp. IONESCU. Studiul Istoriei religiilor în România. magistr. nr. 7-8. 99-103. 1-2. pp. pp. Religia Slavilor. XXXIII (1981). 3-4. pp. POPESCU. pp. nr. 3-30. pp. XXIII (1971). nr. 3. drd. MITRU. drd.. Petru. nr. dr. XXIII (1971). XI (1959). Contribuţii ale cercetătorilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. nr. nr. nr. Religia solară a împăratului Iulian Apostatul. pp. VII (1955). Elemente ale religiei geto-dacilor favorabile procesului de creştinare a strămoşilor. pp. 1-2. nr. MITRU. 9-10. XXIII . Dan Ilie. 552-580. Mithraismul în Dacia. pp. 5-6. Paul. 9-10. IDEM. POPESCU. nr. nr. Ideea de progres în diferite religii. XII (1960). pr. 3. prof. IDEM. Paul. pp. IDEM. pp. pr. drd. IDEM. XII (1960). Cultele religioase din Tomis. 1-16. XXX (1978). pp. Dumitru. IDEM. 7-8. IDEM. 5-6. 114-122. IDEM. nr. nr. URS ACI IE. 611-623. pp. 7-8. în literatura şi iconografia creştină. pp. pp. Divinaţia. XXVIII (1976). 546-561. IDEM. nr. fulsu prezicere a viitorului. pp. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. VIII (1956). 34-46. XXIV (1972). 3-4. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-ro-mane. 7-8. 1-2. 98-110. nr. nr. 3-4. 1-2. Istoria religiilor în preocupările profesorului Dr. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist.. drd. 3. STAN. 38-61. drd. Importanţa decoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase. RUSU. pr. magistr. 6. 400-412. pp. nr. XXIII (1971). pp. prof. nr. Ortodoxia şi celelalte religii. drd. Nicolae. IDEM. Gheorghe I. diac. ■ IDEM. Istoria Religiilor ca ştiinţă. 85-109. Importante descoperiri arheologice în Egipt. nr. Alexandru. XXIII 91971). 1-2. pp. XI (1959). pp. VASILESCU.

drd. 9-10.7. Religia Iranului Antic VAS1LESCU. drd. pp. PÂSLARU. nr. 9-10. 9-10. Hinduismul BIDIATN. pp. 5-6. pp. 7-8. pp.6. 3-4.. Bhakti şi Agape. VIZITIU. nr. XVIII (1966). Emil. drd. XII (1970). Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. XVIII (1966). LUPŞA. . Emilian. Maxim. Constantin. 343-364.denumire a esenienilor în Noul Testament. 103-120. prof. nr. 3-4. nr. XIV (1962). 572-584. magislr. Emilian. nr. magistr. pp.6. Hinduismul. IDEM. Religia Iranului antic.. nr. 7-8. 436-446. 5-6. IDEM. Sistemul castelor din India. nr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament (traducere). Starea actuală a Budismului. Emilian. 648-663. pp. EGOIŢĂ. Creştinismul românesc a fost de la început Ortodox.pp. lect. ROMAN. Budismul MARINESCU. 3-4. Constantin. 175-201.6. Aug. Alex. Un Iov hahilonean? Ceva din teodiceea akkadiană. Const. 131-146. 528-547. nr. Bhakti şi Agape. Esenienii şi Biserica primară. pp. 663-676. Marile religii necreştine actuale. XXVI (1974).Budismul. I (1949). 551-541. nr. Joltann Wolfgang Goetfie despre religie şi creştinism. nr. XXV (1973). 389-400.. X (1958). XVI (1964). nr. 707-717. nr. pp. RADUNA. POPESCU. Ştefan. 4. 7-8. Dumitru. XII (1960). BASARAB. nr. XVIII (1966). Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. magistr. 3-4. II. DANIEI. pp. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în Budismul actual. nr. XII (1960). XLII (1990). nr. DAN. GHEORGIIE. 3. 3. LII (2000). dr. Ideea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iuhirea creştină. diac. Remus. prof. 203-226. 576-588. 7-8. STAN. pp: 222-231. 225-252. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. XLIII (1991). IX (1957). 50-67. VIII (1956). Mircea. pp. Aug.5. pp. Titi. 9-10. magistr. VASILESCU. pp. . 5-6. Mihail. 3. Alexandru I.1. pp. pp. pp. pr. Sărbătorile postexilice ale evreilor.C«/t'i'rt prohleme de Istoria religiilor. Iudaism şi elenism în epistolele Sfântului Pavel.concepţia hindusă despre desăvârşire şi învăţătura creştină despre în dumnezeire. 3. XIV (1962). IDEM. prof. 450-470. 140-148. nr. magistr.8. drd. XXIX (1977). 691-699. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. pp. magistr. 5-6. pp. XXV (1973). Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. pr. 436-450. pp. VASILESCU. pp. 3. Toader. Dumitru. 3-4. ARSENIEV. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. 489-502. pp. pr. "Irodieni" . XX (1968). pp. nr. RUS. Aurelian. 9-10. 5-6. nr. 277-296. XXIII . în islamism şi creştinism. 5-6. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 9-10. 225-252. Ath. IDEM. nr. nr. XXVI (1974). Creştinismul BIDIAN. Religiile Indiei: 3. 9-10. 5-8. DINCĂ. nr. nr. nr. Alex. nr. diac. XXVI (1974). nr. 3-4. Iudaismul ABRUD AN. nr. La religion des Thraces sud-danuhiens. diac. XXXVII (1985). NICOLAE. pp. Iisus Hristos în gândirea indiană. 420-436. X (1958). magislr. pp. 814837. Nicolae. 3-4. pp. drd. Matei.2. Moksa şi theosis . XXXIII (1981). magistr. Marile religii necreştine actuale.. pr. pp. 318-337. prof.

VASILESCU. IONESCU. 260-270. pp. Islamismul. ŞANDOR. prof. pp. 119-144. diac. 1-2. diac. nr. MUNTEANU. Concepţia despre lume si viaţă în teologia Fericitului Augustin. 3-4. PREDA. nr. Configuraţia actuală a creştinismului. STAN. Emilian. 20-41. PAVEL. IDEM. SOARE. 2. nr. pp. nr. 248-261. pp. Dumitru. loan. pp. 3-4. STAN. 3. 1 -2. 5-6. 1-2. pp. nr. Preotul G/ieorglte. magistr. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev. 3-4. PÎSLARU. 3-4. pr. pp. VASILESCU. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. nr. Alexandru I. IDEM. pr. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 3-4. 222-231. 9-10. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. 244-262. XLVI (1994). 9-10. LII (2000). lect. IDEM. 3-60. 194210. N. pp. Alexandru I. XII (1960). SOARE. Alex. TDEM. isluinist transilvănean în secolul al XV-lea. loan. C. Axiomatica unei "filozofii creştine". XXVI (1974). Lesformes et le syinholisme des crois pre'c/iretiennes. Ioan. 3-4. IX (1957). 193-215. 3-4. 3-4. Premisele unei filozofii creştine Iu Clement Alexandrinul. pp. prof. pp. magistr. act de cunoaştere. TODORAN. VIII (1956). 4-5. Nicolae. XLII (1990). pp. POPESCU. XXI (1969). XIV (1962). pp. 3-4. nr. XLVI (1994). nr. FILOZOFIE CREŞTINĂ BALCA. asist. dr. XV (1963). drd. drd. X (1958). 103-105. pp. 195-207. 1 3-30. prof. XLII (1990). Biserica Ortodoxă Română şi Islamismul. nr. pr. 291-299. XLII (1990). nr. pp. Religia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir.. 1-3. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. nr. 627-652. Constantin C. magistr. Teodor M.. MIIIÂLCESCU. V (1934 1936). Natură şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. diac. IONBSCU. Ştiinţificii şi teologia. Emilian. prof. 4. 3. 101-103. BIDIAN. nr. 555-566. Starea actuală a Islamului. 3-11. nr. XXII (1970). BLJZ1ÎSCU. Dumitru. pp. pp. 244-261. IDEM. Jobann Wolfgang Goetlie despre religie şi creştinism. I (1949). . nr 9-10. Şerban. 90-99. pp. 277-296. ni". prol. IDEM. XXXIII (1981). Ţuţea. 365-373. BERDIAHV. prol. 153-165. nr. nr. magistr. nr. Matei. IDEM. nr. 5-6. XXV (1973). 1. 3-4. Isidor. pr. nr. pp. RITTER. 61-89. 73-79. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi magică. pp. Adolf Martin. pp.(1971).. pp. 39-60. XXVI (1 974). dr. XLV (1993). Islamismul DAN. in-. 120-142.. 183-202. Iubirea. Sensul uman al filozofiei kantiene. nr. XLII (1990). Ideeu de transcendenţă în teologia dialectică protestantă. 3. pp. în islamism şi creştinism. 3-4. 669-697. pp. V (1934 1936). nr. Teologie şi Filozofie. pr. 3-4. prof. drd. 234-249. 100-105. nr. Radu. XLIII (1991). 3-4. Toader. Aug. PULPEA. pr. pp. XLII (1990). pp. nr. pp. Despre natura credinţei (traducere). nr. pp. nr. drd. 9-10. Creştinismul şi filosoful antică în gândirea Fericitului Augustin (I). nr. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. Nikolai. IX (1957). 649-661. 4. Nae. 3. Fazekaş.9. pr. Nicolae. pp. pp. pp. VIII (1956). Marile religii creştine actuale. XXII (1970). 101-103. pp. Biblia în sistemul filozofic hegelian. 1 (1949). pp. IX (1957). nr. MITRU. nr. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. Funcţia epistemologică a iubirii. XLII (1990).

477-490. IDEM. 1(1949). 5-6. Nicolae. pp. Eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urmare a convingerilor religioase. Teodor M. Dumitru. Generalităţi DAVID. nr. 347-394. XVI (1964). nr. pr. 5. diac. nr. 72-84. Pretinsele origini orientale ale teozofiei moderne. 590-596. Lipsa de temeinicie a spiritismului. magistr.. Soroace desminţite. Gh. 374-380. Spiritualitate şi slujire. nr. Religie. 102-126. Const.. Glossolalia. 345-364.5. Spiritismul BUTNARIU. b)VOICU. diac. magistr. pp. IDEM. IV (1952). Emilian.4. 109-134. 7-8. 29-30 mai 1979. nr. 280-294. 5-10. nr.3. prol. VASILESCU. 454-470. XL (1988). Dumitru. drd. pp. I (1949). '178-189. XI (1959). 1-2. 304-325. XXXI (1979). 82-101. magislr. pp. pr. V (1953). 7-8. Const. II (1950). pp. drd. magislr. nr. 5-6. 11(1950). . nr. Motive care determină pe unii creştin <t totlocşi să treacă la alte culte. Gh. pr. Naşterea Domnului şi concepţia teosofîcă despre reîncarnare. 318-329 Generalităţi cu privire Ia fenomenul sectar BACONSKY. 251-272. Liviu. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. prof. Ioan Gh. VIII (1956). pp. nr. 3-4. prof. nr. pp. nr. LII (2000). VASILESCU. prof. II (1950). Liviu. Referate: a)PENTEK. Teodor. Tcozofia ALEXE. C. Cluj-Napoea. Vintilă. prof. 7-8. Dumitru. XV (1963). VASILESCU. pp. Spiritismul. IDEM. 150-164. 5-6. Criteriile revelaţiei divine şi combaterea falselor teofanii. pr. magistr. prof. 334-350. VASILESCU. 394-400. prof. Emilian. BÂDULESCU. STAN. 5. dr. pp. Arpad. I (1949 I.2. NewAge: o pseudo-religie mondială. 5-6. Formele şi cauzele falsului misticism. SAVIN. pp. pp. 5-6. XVI (1964). 9-10. Dumitru. Prin lucrarea Duhului Sfânt. diac. pp. 1-2. MLADIN. pp. Superstiţiile şi combaterea lor. pr. 444-461. 7-8. pp. REZUŞ. 213-225. pr. ocultism. prol". nr. STANILOAE. 5-6. pp. Ecumcnism *** A 33-a Conferinţă teologică inter confesională din România. STAN. referat secundar. nr. nr. Sfântul Duh în teologia interconfesională.. o primejdie religioasă. 7-8. pp. 226-237. 3-6. c) GALERIU. pp. r. pr. nr. 1-2. liber pentru slujirea lumii. Societăţi religioase în Biserica Veche. 5-6.1. Criteriologia falselor teofanii. 5-6. nr. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. prof. Privire istorică asupra schismelor. răspândirea şi influenţa maniheismului. 271-297. doctrina. 3-4. LIII (2001). Rolul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii noastre. Petru. diac. POPESCU.5. POPESCU. nr. nr. VIII (1956). FONTA. Pelru. XIII (1961). nr. nr. prof. dr. superstiţie. arhidiac. 26-39. 717-753. II (1950). IDEM. 5. prof. Originile. pp. pp. ereziilor şi sectelor. VIII (1956). Bogomilismul. prof. pp. referat secundar. spiritism şiteosofie. nr. Ilie. IV (1952). î 4. nr. pp. 3. morală şi socială. pr. pp. pp. referat principal. Pr. I (1949).. nr. 5. SOARE. Combaterea falselor revelaţii. pp. 3-6. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului".. XLIII (1991). Originea şi aspectele milenarismiilui din punct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. Dan.

Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. nr. nr. conf. L. XXXIII (1981).B. nr. Lumea. 601-619. pp. XXXII (1980). asist. pp. 1979. prezentare de pr. prezentare de Alexandru M. Nicolae V.E. XXXV'(1983). nr. lect. 3-4. 7-10. referat principal. Cezar. Ecumenisiniil local al cultelor religioase din România.*** A 34-a Conferinţă teologică interconfesională din România. pp. b)PITTERS. Apărarea vieţii. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 7-10. lstvan. nr. XXXIV (1982). Aurel. conf. R e f e r a t c: a)DAVID.Tivi. asist. XXXII (1980). 5-6. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupări/e celei de a Vi-a Adunări generale a C. *** A 44-a Conferinţă teologică interconfesioiială. R c f e r a t e: . 9-10. prezentare de Şt. referat principal. Remus Rus. dr. Gănceanu. prof. prezentare de diac. c) MARCU. prof. XXXV (1983). pr. Bucureşti. loniţă. referat secundar. 250-261. de la Vancouver. prof. Bucureşti. 1981. IUIAN. Ecumenismulpractic local. Euharistie. *** A 38-a conferinţă teologică interconfesională. Contribuţia teologilor din România la promovarea ecumenisniului contemporan. XXXVI (1984). pp. 94-103 si 108-135. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor religioase din România pentru dezarmare. Aurel. prezentare de pr. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustaiui privitor la Sfintele Taine. FLOCA. Tainele în confesiunea Augustună CORNIŢESCU. prof. pp. pp. îndatorire faţă de oameni. arhid. prezentare de A. contribuţie la unitatea poporului român. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. dr. 5-10. 1-2. 1-2. Crisloph. M. pr. dr. loniţă. *** A 43-a Conferinţă teologică interconfesioiială. 10-11 iunie 1981). asist. Referate: a). 423-444. prezentare de Al. 720-728. Grigorie. R e f c r a te: . referat secundar. 754-760.TIVI. diac. pp. b)KLItlN. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesioiială. prof.TIVI. llcrmann. pp. Constantin. 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. Ioan. Hans. *** a 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. pr. Nicolae Necula. dr. referat principal. Iisus Hristos . 28-29 mai 1980. Referate: KLEIN. coreferat. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petrii Movilă. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Botez. Sibiu. Dură. 1-2.viaţa lumii. P. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. dr. locul de viaţă al omului. *** A 40-a Conferinţă teologică interconfesioiială. *** A 42-a Conferinţă teologică interconfesioiială. referat principal. coreferat. pace şi hună-înţelegere între popoare. nr. M. 28-29 nov. . c)VASILIU. prezentare de Al. 23-24 nov. 258-282. Ioan Caraza şi lect. nr. Simbolul Niceo-constantinopolitan. Ioniţă. dr. coreferat. XXXIV (1982). nr. lect.

Ilie. 1-4. 1-3. Cristoph. pr. 1-2. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Romano-Catolică. 2. c)JUI1ASZ. 5-6. pr. 482-493. 1-2. Emilian. 303-313. pr. ecu-menism. nr. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. GALERIU. Rolul Bisericii în procesul de întărire a credinţei. pr. împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. referat principal. 1. pp. Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialodului teologic pentru unitatea creştină. . pp. Vasile. dr. diac. . b)STAN. referat principal. 91-110. Mihai. pp. nr. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan. drd. lect. Sebastian. prezentare de Al. loniţă. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. c)CORNIŢnSCU. Aurel. coreferat. Ministeriu". c)KLFIN. pp. XXXVII (1985). LIII (2001). Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. prof. XXX (1978). prof. IDEM. dr. XXXVI (1984). LEB.XUll (1991). 381-390. R e f e r a t e: a)MIIIOC. XXXVII (1985). 113-148. ENACHE. dr. Toleranţa religioasă şi buna vecinătate. 64-74. pp. pp. DRÂGULIN. drd. Constantin. R c f e r a t c: a)GROSS. 7-8. dr. drd. dr. DURA. pr. prof. l. IONIŢÂ. Unitatea şi integritatea lumii create. prof. 157-169. Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei Ierarhi. Ion.Aspecte teologice actuale. nr.TIVI. XXX (1978). Ghcorghe. prof. Michael. reconciliere creştină şi unitate europeană. prof. XXXVII (1985). Viorel. Îndatoririle Bisericii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. nr. prezentare de eoni". pp. prof. nr. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesioiială. dr. 3-4. Responsabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. 5-8. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesioiială. 78. XXXI (1979). dr. prof. prof. 3-4. nr. 54-300. Ioan-Vasile. coreferat. Remus Rus. pp. prof. coreferat. nr. pp. Titi. dr. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. pr. Valeriu. 423-439^ MAXIMOS de Pittsburgh. M. pp. asist. dr. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". Dialogul interreligios în teologia ortodoxă romănă. pp. Alexandru I. loniţă. XLVII (1995). pr. XXXVIII (1986). b)MOLDOVAN. Nicolae.a) BRIA. 96109. nr. nr. dr. coreferat. pp. IDEM. 3-6. nr. pr. XXVII (1975). XXXVI (1984). DINCÂ. dr. 611-635. pp.pp. referat principal. 5-6. XXXVI (1984). "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. nr. Tamas. drd. IDEM. Contribuţii la istoria relaţiilor ecumenice româno-angli-cane. pp. 357-485. DRÂGUŞIN. nr. dr. Euharistie. XXXIV (1982). nr.. nr. diac. 9-10. 102-117. 554-581. b)ŞEBU. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesioiială. XXXIX (1987). 5-6. pr. prezentare de Al. nr. pp. 96-106. M. nr. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea Iui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). pi.

7. drd. pp. drd. Biserica Episcopaliană din Statele Unite. 400-417. prof. loan. NICULCEA. SAUCA. XXXIV (1982). nr. 398-408. Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline. pp. nr. nr. dr. 5-6. nr. F Germania şi Biserica Ortodoxă Română. VÂLCU. pr. loan. Vasile. Scriptură. dr. Consideraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. 134-141. magistr. XLV (1993). 5-6. pp. XXXVI (1984). POP. Divinitatea în noile curente religioase. pi. XXXV (1983) nr. XV (1963). XXIII (1971). prof. 5. pr. Secte moderne JURCAN. VASILESCU. factor al ecumenismului. 5-14. Emil. IV( 1952). NEAGA. Vechiul Testament. 5-6. MARCU. 4-6. XXXVI (1984). pp. Panteism şi monoteism. Adrian. 9-10. 3-4. 89-103. nr. 5-6. Vasile. XVII (1965).152-172. pp. prof. prof. pp. nr. 1-2. nr. Nicolae. 566-577. drd. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. 78-94 . Grigorie T. Vergii. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. pr. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului.MIIIOC. pp. nr.. 275-285. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. XLVII (1995). drd. drd. nr. 1-2. 616-621. pp. Despre mormoni. pp. prof. pp. ZĂGREAN. Dumitru. 9-10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->