Sunteți pe pagina 1din 3

ADN-ul Substanta macromoleculara formata din ribonucleoproteine .Are in genereal o structura monocatenara. Tipuri de ARN 1.

ARN viral =materialul genetic al unor virusuri ;virusul mozaicului tutunului griplal,polimielitei,hiv 2.ARN celular a).ARN mesager cel care copiaza informatia genetica de pe o catena de ADN reprezinta aprox 5 % din b ARN-UL celular marimea moleculei sale depinde de lungimea mesajului copiat b).ARN transfer/transport=cel care ttransporta aminocacizii aflari liberi in citoplasa la ribozomii pentu a fi indusi in proteine Ficare aminiacid are propriul sau ARB de transfer Acesta reprezinta aprox 15 % di ARN-ul celular Are forma de frunze de trifoi c)ARN ribozomal se afla la nivelul ribozomiloi si participa la sinteza proteinelor 8090 % din ARN-ul celular Alte tipuri de ARN nucleoauric nucleolarnic Functiile materialului genetic ADN Replicare Transcrptie translatare -------------------ARN------------------Proteine -------------------Reverstanscriptaza

TRANSCRIPTIE -reprezinta copierea mesajului genteic de pe o catena de adnin molecula ARN-ului mesager -3 etape -------------1.initierea catenei de cu ARN mesager -------------2.alungirea catenei -------------3.incheierea sintezei 1.INITIEREA CATENEI se realizeaza darotita unei enzime niumite ARN polimeraza Arn polimeraza se aseaza pe catena de ADN acolo unde exitsa un sehmend de ADN numit promotor

Initierea catenei se realizeaza prin fixarea ribonucleotidei a ARN-ului ,complemeare ch nucleotida din strucutra ADN-ului 2.ALUNGIREA CATENEI se realizeaza prin adaugarea cate unei nucleotide complementare cu cea din structura ADN-ului.Legaturile dintre ribonucleotide sunt tot legaturi FOSFODIESTERCICE . 3.INCHEIEREA SINTEZEI SE REZALIZEAZA CAND MESAJUL A FOST COPIAT DUCAND LA OBTINEREA UNUI ARN MESAGER ARN m ---procariote eucariote La procariote ARN-ul mesager copiaza informatia genetica a mai multor gene ceea ce dce la sinteza mai multor tipuri de proteine La eucariote se copiaza informati genetica a unei singure gene.O alata diferena ese aceea ca procariotele ARN-ul mesager poate functiona imediat.La eucariote RN-ul sufera un proces de maturare (marurarea ARN-ului) Transcriptia are loc la procariote in citoplasma iar la eucariote in nucleu Codul genetic si caracteristicile lui Codonuk genetic este relatia de corespondenta dinte o grupare de trei nucleotide din structura ARN-ului su un aminoacid inclus in proteine Caracteristicile codului genetic 1.este universal INTREAGA LUME VIE are un anumit cod;codiica acelasi aminoacid Codonul este unitatea de codificare =unitatea lumii viii vechimea materialului genetic functia de perfectionare 2.este descifrat Pentru 20 de aminioazi exita 61 de codoni 3.este nesuprapus 4.este fara virgula TRASNLATIA (traducerea )

Consta int trecerea de la limbajul polinucleotidic din ARN-UL mesager la limbajul polipeptidic din structura proteinelor

-3 etape -------------1.initierea catenei polipeptidice -------------2.alungirea catenei -------------3.incheierea sintezei -pentru a a participa la sinteza catenei

AA VOR FI 1.activati AA 2.legati de ARN-ul de transfer specific lor Aminoacil 1.activarea AA-AA1+ATP-------- AA~ANP Sitetaze

------------ATP

aminoacil 2.legaai de ARnt -AA1~AMP +anrn t --------AA~ARNt +amp Sintetaza

1.initierea catenei polipeptidice Initierea presupune prezenta unui ARNt inititor ---poarta 11mentinata --subunitate mica a ribozomului --ARN mesager care contine mesajul genetic Unirea subunitatii mici cu ARN-ul detinatir atrage dypa el subunitatea mare Ribozomul are 3 pozitii/situsuri functiore note A,P,T . Alungirea catenei se face prin deplasarea ribozomuluipas cu pas de-alungul macrimoleculei de ARN mesager ,Fuecare oas acopera un codo. Momentele alungirii sunt urmat.aplare codonului din ARN-mesager cu aticodonul din structura ARN-ului de transfer Fpormarea leg.peptidice dinte cei doi aminoacizii Catena polipeptidica aljunge la pozitia