Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DESFIINTARE

Subsemnatul/a ___________________________________ (Nume, prenume), legitimat/a cu

Anton Camelia

B.I

590959 _______(B.I, C.I, Pasaport), CNP_______________________seria ___, nr.________, eliberat de

2681209134012

KT

Pol. Medgidia Clicknet 13.10.06 ______________ la data _________, titular al serviciului/serviciilor Romtelecom _______________
______________________________________ (Voce, Clicknet, Dolce/ se vor mentiona toate serviciile internet si date

41486503529528 contractate de catre client), avand cod facturare ___________________________ solicit desfiintarea Clicknet internet si date urmatorului/lor serviciu/servicii Romtelecom: _______________________________ (Voce, Clicknet,
Dolce/ se vor mentiona doar serviciile pentru care se doreste desfiintare) instalate la adresa

Strada Silozului Pavilion 2 CFR Municipiul Medgidia Judet Constanta ____________________________________________________________________________________ cod postal 905600 ____________________________________________________________________________________
(judet, localitate, sector, strada, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

Motivul pentru care doresc desfiintarea serviciului/ serviciilor Romtelecom este: Utilizez/ voi utiliza servicii de telecomunicatii de la un alt operator Tariful abonamentului/ abonamentelor este prea mare Nemultumit de calitatea serviciului/ serviciilor Voce Clicknet Dolce

x Nu mai am nevoie de serviciu/ servicii - nu doresc sa mai utilizez serviciul/ serviciile


Plecare din tara Mutare la o alta adresa (in Romania) Decesul titularului serviciului/ serviciilor Alt motiv: ________________________

In vederea finalizarii cererii de desfiintare a serviciului/serviciilor mai sus mentionat(e) pot fi 2 contactat la numarul/ numerele de telefon: ______________________________________________. 0769625539 In cazul Clientilor care sunt in cadrul Perioadei minime prevazuta in Contract: Intrucat, Contractul inceteaza, pentru unul sau mai multe Servicii, inainte de expirarea Perioadei minime, ma oblig la plata unei juste despagubiri pentru incetare prematura, in cuantumul mentionat in Contract.

Data,

Nume si prenume solicitant, Semnatura,

18.12.2012
1
2

Anton Camelia

Solicitarea poate fi realizata numai de catre titularul serviciului/ serviciilor Romtelecom sau de catre un imputernicit legal (cu procura notariala valabila) si va fi insotita de o copie a actului de identitate; Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie folosite de S.C. Romtelecom SA in vederea procesarii/solutionarii cererii de desfiintare
S.C. ROMTELECOM S.A. Sediul: Piaa Presei Libere nr. 3-5, Cldirea City Gate (Turnul de Nord), Etajele 7 - 18, Sector 1, Bucureti, cod 013702, Nr. din Registrul Comerului: J40/8926/1997 CUI/CIF: RO 427320 Capital social subscris i vrsat: 318.464.490 Lei