Sunteți pe pagina 1din 14

Principiile de organizare a unui cabinet medical

Asist. Dr. Adina Bucur

Patronul
Medicul poate fi si manager
- angajeaza un manager

Etape in stabilirea obiectivelor pentru practica medicala (I)


Definirea conceptului de ingrijiri medicale si a

conceptului de afacere care se va aplica la nivelul cabinetului Stabilirea obiectivelor generale de practica si apoi a obiectivelor specifice in scopul realizarii performantei Stabilirea politicilor de practica formulate in concordanta cu politicile de sanatate ale guvernului si cu legislatia existenta si care se vor adresa atat pacientilor cat si angajatilor

Etape in stabilirea obiectivelor pentru practica medicala (II)


Punerea la punct a unui plan de actiune pentru a
realiza obiectivele formulate, plan ce va cuprinde etapele ce trebuie parcurse de la obtinerea aprobarilor necesare pana la receptia cabinetului, inclusiv angajarea personalului Elaborarea si dezvoltarea principiilor de afaceri legate de activitatile comerciale si publicitare ale cabinetului, cu precizarea cheltuielilor si a costurilor

Etape in stabilirea obiectivelor pentru practica medicala (III)


Elaborarea unor standarde de calitate
pentru ingrijirile medicale oferite, in concordanta cu standardele stabilite de organizatiile specializate in domeniu; aceste satndarde devin obligatorii pentru toti membrii echipei medicale si vor fi modificate odata cu introducerea unor noi tehnici si medicamente

Etape in stabilirea obiectivelor pentru practica medicala (IV)


Elaborarea unui program de planificare a
resurselor umane care va include recrutarea/selectarea/angajarea de personal, stabilirea modalitatilor de formare si dezvoltare a personalului angajat, precum si remunerarea acestuia; definirea componentei echipei medicale ca numar, specialitati, personal sanitar mediu, contabil, jurist etc.

Etape in stabilirea obiectivelor pentru practica medicala (V)


Elaborarea sistemului informational din
interiorul si exteriorul serviciului medical acesta permite colectarea, prelucrarea, stocarea, analiza elementelor care furnizeaza informatii utile cu ajutorul computerului.

Principiile de functionare a cabinetului medical (I)


Respectarea unei atitudini morale si etice fata de

pacienti si fata de ceilalti membri ai echipei medicale; Programarea orelor de consultatie si eventual a orelor pentru rezolvarea unor urgente solicitate de pacienti; Respectarea programului; Stabilirea unui numar de pacienti care pot fi rezolvati in conditii optime intr-o perioada de timp;

Principiile de functionare a cabinetului medical (II)


Limitarea ariilor de practica in concordanta cu

specializarea obtinuta de fiecare medic Inlocuirea unui medic care nu este disponibil de catre un alt membru al echipei; Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor oferite consumatorilor; Evitarea infectiilor nosocomiale prin respectarea normelor de igiena; Mentinerea performantei serviciului medical prin formarea si dezvoltarea personalului in raport cu nevoile.

Structura serviciului medical


Este in functie de complexitatea
activitatilor si de gradul de specializare a medicilor

Bugetul cabinetului medical


Este o planificare a resurselor financiare. Este format din doua mari capitole:

venituri si cheltuieli estimate. Diferenta dintre ele reprezinta profitul. Veniturile si cheltuielile vor fi detaliate pe capitole

Cheltuielile - capitole
Cheltuieli de personal: salarii si alte stimulente

acordate angajatilor Asigurare Cumparare de echipamente: dotare Cheltuieli de intretinere (utilitati si imobiliare) Taxe achitate, diferite contributii Cheltuieli de transport, calatorii Cheltuieli pentru marketing Alte cheltuieli neprevazute

Activitatea unui manager (I)Elaborarea si mentinerea unui program de lucru; Urmarirea asigurarii urgentelor; Urmarirea respectarii programului pacientilor; Urmarirea standardelor de calitate; Evaluarea nevoilor de servicii medicale ale pacientilor; Asigurarea unui personal calificat; Elaborarea unui program de formare a angajatilor;

Activitatea unui manager (II)


Asigurarea materialelor, echipamentelor si

aparaturii corespunzatoare; Asigurarea desfasurarii activitatii in siguranta pentru angajati si pacienti; Urmarirea respectarii drepturilor pacientilor; Rezolvarea eventualelor plangeri ale pacientilor; Elaborarea bugetului si supravegherea activitatilor financiare; Realizarea activitatilor de marketing.