Sunteți pe pagina 1din 11

CONCEPTUL SI SFERA FINANTELOR INTERNATIONALE 1.1.

Continutul si sfera finantelor internationale Relatiile valutar financiare internationale mijlocesc schimburile de bunuri si servicii dintre tari cu ajutorul valutelor si a altor instrumente de plata internationale, asigura formarea si redistribuirea unor fonduri in valuta necesare echilibrarii balantelor de plati, dezvoltarii economiei, cooperarii tehnice, stiintifice, culturale si sociale. Finantele internationale reflecta raporturile de schimb si de transfer de creanta care se exprima si se deruleaza prin intermediul valutelor si altor mijloace de plata internationale in vederea dezvoltarii economice a fiecarei tari, a realizarii schimburilor si a cooperarii internationale. Finantele internationale se deosebesc de alte componente ale relatiilor economice internationale prin urmatoarele: . finantele internationale mijlocesc schimburile economice internationale, economica, stiintifica, culturala si sociala; colaborarea

. finantele internationale exprima raporturile economice de formare, repartizare si utilizare a unor fonduri in valuta necesare schimburilor economice internationale, dezvoltarii economice a tarilor si cooperarii internationale; . relatiile valutar financiare se manifesta intre state suverane si independente, intre persoane juridice si fizice din state diferite, precum si in raporturile cu organismele internationale. . relatiile valutar financiare internationale se exprima prin intermediul unei valute sau a unui instrument de plata international. a) Relatiile valutare asigura comensurarea raporturilor economice de schimb si de transfer de creanta la nivel international prin intermediul valutelor sau a altor instrumente de plata internationale. Schimburile economice internationale, prestarile de servicii, formarea si redistribuirea fondurilor pe plan international, contractarea si rambursarea unor imprumuturi pe pietele bancare si financiare internationale ce se exprima in valuta formeaza relatiile valutare. b) Relatiile financiare internationale exprima raporturile economice privind constituirea, repartizarea si utilizarea unor fonduri in valuta necesare dezvoltarii economice, schimburilor economice si cooperarii internationale. Fondurile in valuta se formeaza pe seama unei parti din produsul intern brut, din resursele disponibile in valuta ale bancilor, organizatiilor, din cotizatii, ajutoare, donatii. Transferul de creanta ce se realizeaza prin intermediul relatiilor financiare internationale se exprima in valuta si se deruleaza intre state, intre persoane fizice si juridice din state diferite si in relatiile cu organismele internationale. In cadrul relatiilor financiare internationale se deosebeste asistenta financiara pentru dezvoltare care imbraca forme diferite: ajutorul public pentru dezvoltare acordat de statele dezvoltate, miscarile de capital particular spre tarile in curs de dezvoltare, investitii directe de capital din tarile industriale. Tarile dezvoltate s-au angajat sa acorde un ajutor public pentru dezvoltare, in cadrul deceniilor dezvoltarii, intr-o anumita proportie din produsul brut sub forma de donatii si imprumuturi pe termen lung din surse oficiale sau sub forma de investitii in sectorul particular. In cadrul OCDE s-a constituit Comitetul Asistentei pentru Dezvoltare (CAD) pentru monitorizarea finantarii externe a tarilor in curs de dezvoltare. c) CREDITUL INTERNATIONAL cuprinde raporturile care reflecta atragerea unor disponibilitati in valuta si redistribuirea lor in vederea satisfacerii unor cerinte ale statelor sau ale

societatilor comerciale din diferite state. Relatiile de credit international se caracterizeaza prin urmatoarele: . resursele de creditare se formeaza pe seama disponibilitatilor in valuta care provin de la banci, societati comerciale, organisme financiar-bancare internationale si din alte resurse; . resursele in valuta se mobilizeaza si repartizeaza pe baza rambursabilitatii si cu conditia platii unei dobanzi. Relatiile valutar-financiare internationale au un rol important in sprijinirea eforturilor tarilor in vederea modernizarii structurilor economice, in reducerea decalajelor economice dintre state, in stimularea dezvoltarii schimburilor economice internationale si in asigurarea echilibrului balantelor de plati. 1.2. Mutatii si tendinte in finantele internationale Finantele internationale au inregistrat profunde transformari din punct de vedere al sferei, mecanismelor si impactului lor asupra schimburilor economice si cooperarii internationale. Pana la inceputul anului 1970 in sfera finantelor internationale se incadrau mecanismele si tehnicile de formare si utilizare a resurselor in valuta necesare schimburilor economice si cooperarii internationale si de asigurare a echilibrului valutar in relatiile economice internationale. In cadrul mecanismelor valutare si financiare aurul avea misiunea de mentinere a stabilitatii cursurilor de schimb si de restabilire a echilibrului in relatiile economice internationale1. Modificarile profunde din structura mecanismelor si tehnicilor valutar financiare internationale au fost determinate de abandonarea cursurilor fixe si de trecerea la cursurile flotante in anii 1971-1973, de procesele de integrare economica, de liberalizarea miscarilor de capital, de aparitia si dezvoltarea pietei eurovalutelor, de reciclarea capitalurilor provenite din producerea socurilor petroliere, de renuntarea la aur in calitate de mecanism central al sistemului valutar, de cresterea schimburilor internationale si de programele de dezvoltare economica aplicate in diverse tari. Reciclarea petrodolarilor a impus o intensificare a miscarilor de capital, si in acelasi timp s-a manifestat o crestere a dezechilibrelor din platile internationale. Integrarea economica favorizata de mobilitatea capitalurilor si de substitualitatea activelor a contribuit la diversificarea relatiilor valutar-financiare. Resursele in valuta ce se mobilizeaza si repartizeaza in vederea derularii schimburilor economice internationale, investitiilor si acoperirii altor cerinte au inregistrat cresteri importante. Dezvoltarea economica a tarilor, adancirea diviziunii internationale a muncii au amplificat fluxurile financiare si de credit2. Cresterea cuantumului resurselor financiare redistribuite pe plan international si diversificarea mecanismelor financiare si valutare au contribuit la largirea sferei finantelor internationale. Ca urmare a globalizarii in domeniul relatiilor financiare si valutare internationale au crescut operatiile de schimb valutar. Schimburile comerciale, operatiunile pe pietele financiare si derivate au multiplicat vanzarile si cumpararile de valuta. Procesul de globalizare financiara necesita mecanisme de control ale autoritatilor monetare si intarirea controlului prudential din partea bancilor care desfasoara activitati pe plan international. Procesul de globalizare genereaza unele efecte pozitive in domeniul relatiilor valutar financiare internationale:

. tarile beneficiaza de mecanisme de gestiune a echilibrului extern; . liberalizarea miscarilor de capital asigura o alocare mai eficienta a resurselor datorita instrumentelor de plasament si de finantare; . se diversifica activele financiare; . modernizarea sistemelor financiare datorita concurentei de pe plan international; . finantarea diverselor activitati economice se realizeaza in aceleasi conditii; . tehnologiile de transmitere a informatiilor favorizeaza dispersia operatorilor pe pietele financiare; Globalizarea impune adaptarea managementului institutiilor financiare internationale la problemele dezvoltarii economice mondiale. FONDUL MONETAR INTERNATIONAL Fondul Monetar International reprezinta o organizatie internationala din cadrul Natiunilor Unite creata pe baza acordului Conferintei monetare si financiare din anul 1944 de la Bretton Woods SUA pentru a facilita cooperarea valutar-financiara dintre tarile membre. Fondul Monetar International a devenit o institutie internationala care asigura cooperarea interguvernamentala in domeniul monetar si financiar, reglementarea comportamentului statelor membre, sprijinirea tarilor membre care se confrunta cu deficite ale balantelor de plati, promovarea unor politici si strategii prin care membrii actioneaza in directia sustinerii cresterii economice si a stabilitatii sistemului monetar international. Fondul Monetar International a fost infiintat oficial la data de 27 decembrie 1945, in momentul in care 29 tari au semnat si ratificat acordul de la Bretton Woods si a inceput sa functioneze la 1 martie 1947. 1 Resursele Fondului Monetar International Resursele Fondului Monetar International se grupeaza in resurse ordinare sau obisnuite si resurse imprumutate. Resursele ordinare ale Fondului Monetar International provin din cotele de participare ale tarilor membre in valuta, in DST, si moneda nationala. Cotele de participare ale tarilor membre reprezinta parametri de baza in adoptarea unor decizii de catre organele de conducere ale FMI: . marimea cotei de participare determina puterea de vot a fiecarei tari membre; . tragerile in transe, aranjamentele stand by si alte mecanisme de finantare se obtin in functie de cota de participare a unei tari membre; . in functie de cota de participare se aloca Drepturi Speciale de Tragere tarilor membre. In conformitate cu prevederile statutului FMI din anul 1944 cota de participare a unei tari membre se achita in aur, valuta si moneda nationala. Partea varsata in aur (transa aur) reprezinta suma cea mai mica, fie de 25% din cota de participare, fie de 10% din rezervele oficiale nete de aur si dolari SUA. Diferenta de 75% din cota de participare ce se plateste in moneda nationala exprima "pozitia neutra" a unei tari membre.

Disponibilitatile in moneda nationala la nivelul de 75% din cota pot fi influentate de operatiunile de rascumparare. Conform statutului Fondului Monetar International tarile membre urmaresc ca prin operatiunile de rascumparare sa nu se reduca disponibilitatile in moneda nationala sub 75% din cota sau sa se majoreze peste cota mentionata. Din anul 1978, respectiv de la cea de a doua modificare a statutului Fondului Monetar International, cota de participare a unei tari membre se exprima in Drepturi Speciale de Tragere si se achita in proportie de 25% in valuta si 75% in moneda nationala84. Cresterea cotei de participare a unei tari membre intra in vigoare din momentul aprobarii de catre organele de conducere ale tarilor si al virarii integrale a sumei datorate. In totalul resurselor ordinare ale FMI, cotele de participare mai mari sunt detinute de SUA, Germania, Japonia, Franta. Imprumuturile completeaza resursele ordinare ale FMI in cazul in care cerintele de finantare ale tarilor membre sunt mai mari. Consiliul Guvernatorilor decide asupra marimii, conditiilor si termenelor pentru contractarea unor imprumuturi din orice surse, dar pe baza consimtamantului emitentului monedei imprumutate. In cazul manifestarii unor dereglari in evolutia sistemului valutar, Fondul Monetar International poate sa imprumute o suma de la Grupul celor 10 tari industriale pe baza Aranjamentelor Generale de imprumut (General Arrangements to Borrow) (GAB). Aranjamentele Generale de Imprumut au fost initiate in anul 1962 in vederea majorarii resurselor necesare finantarii actiunilor de prevenire sau combaterii unor crize in sistemul valutar, pe seama imprumuturilor contractate de Fondul Monetar International de la grupul tarilor dezvoltate (G10): SUA, Germania, Japonia, Marea Britanie, Franta, Italia, Canada, Olanda, Belgia, Suedia si din anul 1964 Elvetia (G11). Rata de lichiditate a resurselor Fondului Monetar International depinde de raportul dintre rata resurselor nete disponibile neangajate si obligatiile lichide. Rata de lichiditate a crescut de la 44,8% la 89,2% in urma celei de a unsprezecea modificari a cotelor de participare ale tarilor membre. 2 Politicile si facilitatile de finantare asigurate de Fondul Monetar International A. Principiile asezate la baza accesului tarilor membre la resursele Fondului Monetar International a) Acces egal la resursele Fondului Monetar International Resursele Fondului Monetar International se pun la dispozitia tarilor membre in mod uniform. Statutul FMI nu face deosebiri in accesul tarilor membre la resursele financiare. Resursele se utilizeaza de catre un membru pe baza principiului tratamentului egal si nediscriminatoriu in vederea realizarii politicilor economice si sociale. Uneori, principiul egalitatii accesului sau al uniformitatii tratamentului este criticat invocandu-se faptul ca drepturile si obligatiile nu au efecte echivalente asupra tarilor membre, deoarece unele obligatii pot fi mai oneroase, iar unele drepturi mai benefice. b) Accesul la resursele FMI depinde de situatia balantei de plati

Statutul FMI mentioneaza ca resursele financiare se acorda in functie de situatia balantei de plati externe a unei tari membre. Deficitul balantei de plati externe are un caracter complex deoarece reflecta efectele diversilor factori cantitativi si calitativi. Asistenta financiara a Fondului Monetar International sprijina membrii sa corecteze dezechilibrele din balantele de plati. In acelasi timp, Fondul Monetar International sustine programele ce se aplica de tarile membre si pe seama asistentei financiare din alte surse, respectiv creditori privati, oficiali sau in calitate de intermediari ce asigura redistribuirea fondurilor de la tarile cu surplus la tarile cu deficit al balantei de plati. Accesul la resursele Fondului Monetar International este dependent de necesitatile membrilor privind balanta de plati precum si de capacitatea de ajustare a economiei si de restituire a sumelor catre FMI. c) Asigurarea accesului liber la resursele FMI In spiritul acestui principiu, operatiile tarilor membre cu FMI se realizeaza la initiativa acestora. Conform mentiunilor din statutul FMI, relatiile unei tari membre cu Fondul Monetar International se deruleaza la cererea tarii respective. Din acest principiu rezulta prerogativele suveranitatii tarilor membre asupra politicilor economice si financiare. Recunoasterea autonomiei tarilor membre in formularea si fundamentarea politicilor economice nu exclude examinarea de catre FMI a programelor si politicilor tarilor membre. Tarile membre pot fi incurajate sa adopte unele programe si masuri in vederea reducerii deficitului balantei de plati externe pe seama resurselor ordinare atunci cand se constata un dezechilibru al balantei de plati sau pentru a preveni un dezechilibru extern. d) Conditionalitatea in utilizarea resurselor FMI Tarile membre care solicita acces la resursele FMI se angajeaza sa formuleze si sa implementeze programe economice. Cu exceptia tragerilor in cadrul transei de rezerva care sunt neconditionate, celelalte forme de acces la resursele Fondului Monetar International implica elaborarea si aplicarea unor programe economice prin care tarile actioneaza in directia eliminarii dezechilibrului balantei de plati. Principiul conditionalitatii in utilizarea resurselor FMI urmareste sa asigure certitudinea ca tara care solicita o suma de la FMI va actiona in vederea eliminarii cauzelor dezechilibrului extern si va fi in masura sa rascumpere moneda nationala de la Fond in termenul stabilit. Exigentele FMI la acordarea asistentei financiare catre tarile membre se justifica prin faptul ca asigura protectia resurselor si accelerarea procesului de ajustare in tarile beneficiare. Daca dezechilibrul extern se datoreaza unor factori temporari care determina scaderea incasarilor din exporturi tara membra se angajeaza sa aplice anumite politici economice in vederea restabilirii echilibrului. Programul de ajustare depinde de dezechilibrul manifestat in balanta de plati externe a tarii membre si de factorii care il determina. In cazul in care corectarea dezechilibrului necesita schimbari structurale perioada necesara ajustarii este mai mare datorita transformarii factorilor de productie88. Obiectivele si programele elaborate de o tara membra in vederea obtinerii resurselor de la FMI se prezinta intr-o scrisoare de intentie a guvernului catre Consiliul Executiv al FMI. BANCA MONDIALA

Grupul Bancii Mondiale este format din Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID), Corporatia Financiara Internationala (CFI), Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale (MIGA), Centrul International de Solutionare a Litigiilor privind Investitiile (CISLI). 1 Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (International Bank for Reconstruction and Development) Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare a fost creata pe baza acordurilor Conferintei Natiunilor Unite si Asociate de la Bretton Woods din anul 1944 pentru a facilita finantarea investitiilor destinate realizarii proiectelor de reconstructie si dezvoltare in tarile membre la data de 27 decembrie 1947 dupa aderarea a 27 de tari membre. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare este organizata sub forma unei societati pe actiuni, care poseda personalitate juridica proprie si are capacitatea de a incheia contracte, de a achizitiona si dispune de bunuri mobile si imobile si de a institui proceduri legale. a)Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare: . sprijinirea reconstructiei si dezvoltarii economiei statelor membre prin investitii de capitaluri in scopuri productive, inclusiv reconstructia economiilor distruse de razboi, reconversia ramurilor productive la nevoile de pace si incurajarea dezvoltarii ramurilor productive in tarile mai putin dezvoltate; . promovarea investitiilor straine private pe calea acordarii de garantii sau a participarii la credite si alte investitii ale sectorului privat, daca capitalul privat nu este disponibil in termeni rezonabili sa suplimenteze investitiile private in scopuri productive; . sustinerea cresterii echilibrate pe termen lung a comertului international si mentinerea echilibrului balantei de plati prin incurajarea investitiilor internationale destinate dezvoltarii ramurilor productive in statele membre, cresterii productivitatii muncii si standardului de viata in teritoriile lor; . coordonarea imprumuturilor acordate sau garantate de banca cu imprumuturile din alte surse in vederea realizarii cu prioritate a proiectelor de dezvoltare urgente si eficiente in tarile membre; . sprijinirea tarilor membre in perioada postbelica de a realiza tranzitia de la economia de razboi la economia de pace si in continuare de a urmari modul in care investitiile internationale genereaza efecte asupra mediului de afaceri din teritoriile statelor membre; b)Capitalul Bancii Internationale pentru Reconstructii si Dezvoltare Capitalul propriu provine din contributiile statelor membre. Capitalul initial autorizat al BIRD a fost de 10 miliarde dolari SUA, fiind impartit in 100.000 de actiuni in valoare de 100.000 USD fiecare care au fost disponibile pentru subscriere membrilor97. Capitalul social poate fi majorat, daca se decide cu o majoritate de 3/4 din totalul voturilor. Fiecare membru subscrie la capitalul social al BIRD in functie de un numar minim de parti stabilit pentru membrii initiali, un numar pentru ceilalti membri si tinand seama de unele reguli care specifica conditiile de subscriere. . 20% se plateste sau varsa la cererea BIRD pentru a realiza operatiunile sale; . 80% se varsa catre BIRD numai atunci cand este necesar pentru a indeplini obligatiunile cuvenite Bancii.

Diferenta de 80% din subscriptia de capital se tine in cont la Banca Centrala a tarii membre in vederea garantarii imprumuturilor fiind denumita "capital apelabil". Cotele subscrise se platesc de catre statele membre in proportie de 2% din pretul fiecarei actiuni in aur sau dolari SUA si diferenta de 18% in monedele membrilor bancii. In cazul in care, se constata ca valoarea nominala a monedei unui stat membru sa redus, ori, valoarea de schimb externa a monedei unui stat membru s-a depreciat in cadrul teritoriului sau, membrul plateste BIRD intr-un interval rezonabil o suma aditionala proprie pentru a mentine valoarea la nivelul subscrierii initiale a cantitatii de monede. In situatia in care valoarea nominala a monedei unui membru creste, BIRD va restitui membrului, intr-un interval de timp rezonabil o cantitate de moneda egala cu valoarea cresterii cursului. Actiunile BIRD nu pot fi ipotecate, nu pot constitui garantii si sunt transferabile numai catre BIRD. Capitalul de pe pietele financiare internationale se mobilizeaza prin emisiunea si vanzarea obligatiunilor si/sau prin credite bancare. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare isi plaseaza obligatiunile prin oferta publica pe piata capitalurilor, prin bancile centrale si organismelor internationale. Oferta publica se realizeaza prin intermediul grupurilor bancare de investitii, agentilor de schimb si de plasament, organismelor publice si bancilor comerciale. Resursele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare provin si din veniturile nete realizate. Veniturile nete sunt expresia diferentei dintre veniturile din plasamente, veniturile din imprumuturi, dobanzi si comisioane si cheltuielile privind dobanzile platite la imprumuturile contractate de banca, cheltuielile privind emisiunea si plasarea titlurilor si cheltuielilor administrative. c) Imprumuturile si garantiile acordate de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare acorda imprumuturi pe termen lung in vederea realizarii unor programe de dezvoltare economica in tarile membre care sunt garantate de guvern. Imprumuturile acordate de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare au sporit de la o perioda la alta. In acelasi timp, s-a inregistrat o crestere a numarului proiectelor, ca urmare a implicarii Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare in realizarea unor programe de dezvoltare in tarile membre si in tranzitia la economia de piata din unele tari. 2 Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID) (International Development Association) Asociatia Internationala pentru Dezvoltare a fost infiintata in anul 1960, in calitate de agentie interguvernamentala in vederea creditarii in conditii avantajoase a tarilor mai putin dezvoltate din punct de vedere economic. Membrii Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare sunt tari dezvoltate si tari in curs de dezvoltare. Fondurile Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare se formeaza din: subscriptiile initiale ale membrilor, reconstituiri periodice (subventii) furnizate de tarile membre dezvoltate, contributii speciale sau voluntare, transfer de venit net de la BIRD, venitul net cumulat rezultat din activitatea agentiei. Imprumuturile de la Asociatia Internationala pentru Dezvoltare se obtin pe baza urmatoarelor criterii: . nivelul de dezvoltare economica scazut, reflectat de produsul intern brut pe locuitor;

. tara sa se confrunte cu dezechilibre in balanta de plati; . tara sa se angajeze intr-un proces de dezvoltare economica prin politicile promovate; . tara sa inregistreze o stabilitate din punct de vedere economic, financiar si politic pentru a justifica acordarea de imprumuturi destinate dezvoltarii pe termen lung. Creditele acordate de catre Asociatia Internationala pentru Dezvoltare au termene mari de rambursare, nu sunt purtatoare de dobanzi, dar pentru sumele acordate se percep comisioane. Cea de a zecea reconstituire a resurselor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare a prevazut anumite obiective prioritare: sprijinirea luptei impotriva saraciei prin evaluarea performantelor tarii pe planul reducerii cresterii demografice, ameliorarii serviciilor sanitare, largirii posibilitatilor de educare si formare; protectia mediului inconjurator prin gestiunea resurselor forestiere, eficienta utilizarii si conservarii energiei; sustinerea politicilor macroeconomice si sectoriale prin credite destinate productiei, infrastructurii, investitiilor. 3 Corporatia Financiara Internationala (CFI)(International Financial Corporation) Corporatia Financiara Internationala si-a inceput activitatea la 20 iulie 1956 in vederea dezvoltarii intreprinderilor private in tarile membre, fara garantii guvernamentale. In vederea realizarii acestui scop, Corporatia Financiara Internationala acorda asistenta in cooperare cu investitori particulari, in finantarea infiintarii, imbunatatirii si dezvoltarii intreprinderilor productive particulare care contribuie la dezvoltarea tarilor membre prin investitii, fara garantarea rambursarii de catre guvern, mobilizarea capitalului intern si strain, promovarea unei conduceri competente, stimularea fluxului de capital in investitii productive in tarile membre. Corporatia Financiara Internationala actioneaza in urmatoarele directii: . acorda sprijin in vederea finantarii dezvoltarii intreprinderilor productive particulare prin investitii, fara garantarea rambursarii de catre guvern si in cazul in care nu este disponibil capitalul particular; . stimuleaza investitiile proprii, participarea capitalului strain si promovarea competentei in economia nationala; . acorda asistenta tehnica in fundamentarea planurilor de afaceri, identificarea pietelor produselor si mobilizarea fondurilor necesare investitiilor in sectorul privat. . Corporatia Financiara Internationala sprijina procesul de privatizare prin investitii si prin asistenta tehnica si urmareste impactul asupra economiei tarilor membre si asupra mediului. Capitalul Corporatiei Financiare Internationale de 11.000.000 dolari SUA a fost majorat in anii 1977 si 1985, ajungand la 300.000.000 dolari SUA. Capitalul de baza poate fi majorat de Consiliul Guvernatorilor cu o anumita majoritate de voturi. In cazul unei majorari autorizate in conformitate cu prevederile statutului, fiecare tara membra poate sa subscrie in functie de ponderea capitalului subscris fata de capitalul total al Corporatiei Financiare Internationale Corporatia Financiara Internationala administreaza un fond destinat finantarii investitiilor in sectorul privat care provine din subscrierea tarilor dezvoltate si din resurse transferate de la BIRD. Fondurile Corporatiei Financiare Internationale se plaseaza sub forma imprumuturilor sau prin participatii industriale sau financiare.

Creditele de la Corporatia Financiara Internationala sunt destinate realizarii proiectelor de investitii care indeplinesc urmatoarele criterii: sunt fundamentate pe baza rentabilitatii; contribuie la crearea unor locuri de munca, la stimularea introducerii progresului tehnic si la valorificarea resurselor naturale; asigura retragerea aportului Corporatiei Financiare Internationale si inlocuirea cu fonduri proprii in cursul unei anumite perioade de timp. Creditarea investitiilor de catre Corporatia Financiara Internationala (CFI) in sectorul particular se realizeaza pe baza anumitor principii: . CFI nu finanteaza un proiect de investitii pentru care se poate mobiliza capital particular in conditii rezonabile; . CFI finanteaza o actiune in sectorul privat daca are acordul statului membru; . CFI nu impune conditii cu privire la cheltuirea sumelor pe teritoriul unei tari; . CFI nu isi asuma raspunderea pentru managementul intreprinderii in care a investit; . CFI urmareste in procesul de finantare sa nu devina actionarul principal la un proiect; . CFI finanteaza investitiile pornind de la cerintele intreprinderilor particulare si tinand seama de riscuri. . CFI va incerca sa mentina o diversificare judicioasa a investitiilor sale. Corporatia Financiara Internationala acorda imprumuturi in principalele devize si in moneda nationala pe termen cuprins intre 7 si 12 ani. Proiectul de investitii pentru care se solicita finantare de la Corporatia Financiara Internationala cuprinde principalele laturi ale investitiei: finantare, management, asistenta tehnica, piata si vanzarile (piata locala, nationala, regionala, export), estimari ale productiei, preturilor, potentiali cumparatori, retele de distributie, concurenta, protectie tarifara, fezabilitate tehnica, forta de munca, resurse de materii prime, impact asupra mediului inconjurator (descrierea procesului de productie, furnizori de echipamente, forta de munca, infrastructura, surse de materii prime, amplasarea intreprinderii), costul proiectului cu detaliere pe terenuri, constructii, echipament instalat, capital circulant, surse de finantare, profit, rentabilitate, sprijin guvernamental, stimulente, reglementari cu privire la controlul schimbului valutar, intrarea si repatrierea capitalului, esalonarea in timp a pregatirii si executiei proiectului. Corporatia Financiara Internationala este imputernicita sa actioneze in urmatoarele directii: . sa contracteze imprumuturi, sa furnizeze garantii colaterale sau alte garantii necesare, daca inainte de a face o vanzare publica a obligatiilor pe piata unei tari membre a obtinut aprobarea tarii respective in a carei moneda se exprima obligatiile; . sa investeasca fondurile care nu sunt necesare operatiunilor de finantare in obligatiuni si alte titluri usor negociabile si fara restrictii . furnizeaza servicii de consiliere, asistenta tehnica si informare respectiv baze de date privind pietele noi, sugestii in materie de privatizare, consiliere in elaborarea proiectelor, in dezvoltarea competentei, in formarea climatului pentru investitiile straine.

Romania a fost admisa in calitate de membru al Corporatiei Financiare Internationale prin rezolutia Consiliului guvernatorilor din 4 septembrie 1990 si a subscris 1504 actiuni in valoare de 1000 dolari SUA. 4 Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale (MIGA) (Multilateral Investment Guarantee Agency) a) Constituirea si obiectivele MIGA Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale105 a fost infiintata in anul 1988 in vederea incurajarii investitiilor de capital strain, a completarii programelor nationale si regionale de garantare a investitiilor, a atenuarii riscurilor necomerciale, a impulsionarii fluxurilor de capital catre tarile in curs de dezvoltare si a extinderii cooperarii internationale. In indeplinirea obiectivelor sale, agentia: . emite garantii, inclusiv coasigurare si reasigurare contra riscurilor necomerciale privind investitiile intr-o tara membra, care vin din alte tari membre; . realizeaza activitati complementare adecvate in vederea promovarii fluxului de investitii spre si intre tarile membre in curs de dezvoltare; . exercita alte asemenea prerogative in mod incidental, necesare sau dorite in promovarea obiectivelor sale; Emiterea de garantii privind investitiile si realizarea unor servicii complementare contribuie la incurajarea fluxului de investitii destinat dezvoltarii productiei in tarile membre si indeosebi in tarile in curs de dezvoltare. b) Calitatea de membru si capitalul MIGA Calitatea de membru este deschisa tuturor membrilor Bancii Internationale Reconstructie si Dezvoltare. Capitalul autorizat al Agentiei de Garantare a pentru

Investitiilor Multilaterale este de 1 miliard DST, divizat in 100.000 actiuni, fiecare in valoare de 10.000 DST care au fost disponibile spre a fi subscrise de membri. Consiliul guvernatorilor cu majoritate speciala poate sa majoreze capitalul de baza al agentiei. Capitalul initial subscris de fiecare membru se plateste in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei de aderare, respectiv 10% din valoarea fiecarei actiuni vor fi platite in numerar si inca 10% sub forma de bilete la ordin nenegociabile, nepurtatoare de dobanzi sau obligatiuni similare, iar diferenta se solicita la nevoie. Subscriptiile la actiuni se platesc in monede liber utilizabile cu exceptia tarilor in curs de dezvoltare care pot plati in moneda nationala pana la 25% din contributia stabilita. Investitiile eligibile cuprind dobanzile la titlurile de participare la capital, inclusiv imprumuturi pe termen mediu sau lung contractate sau garantate de catre detinatorii de titluri de participare la capital si alte forme de investitii directe. c) Operatiunile MIGA Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale urmareste anumite obiective cu ocazia angajarii in garantarea investitiilor:

. fundamentarea economica a investitiilor si impactul lor asupra dezvoltarii economice a tarii; . conformitatea investitiei cu legislatia si reglementarile tarii gazda; . concordanta investitiilor cu obiectivele de dezvoltare declarate si cu prioritatile tarii beneficiare . conditiile de investitii asigurate de tara beneficiara, inclusiv tratamentul echitabil, corect si protectia legala a investitorilor. . Investitori eligibili pot fi persoanele fizice sau juridice care indeplinesc anumite conditii: . persoana fizica este cetatean al altei tari decat tara gazda a investitiei; . persoana juridica sa aiba principalul sediu de afaceri intr-o alta tara membra sau majoritatea capitalului sa fie detinuta de un stat membru sau de alte state membre sau de cetatenii acestora; . persoana juridica fie ca este sau nu particulara sa opereze pe baze comerciale; Investitiile sunt garantate numai daca urmeaza a fi facute pe teritoriul unei tari membre in curs de dezvoltare. Termenii si conditiile fiecarui contract de garantie vor fi stabilite de agentie pe baza regulilor si regulamentelor pe care Consiliul de conducere le va elabora, cu conditia ca agentia sa nu acopere pierderea totala a investitiei garantate. Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale garanteaza investitiile eligibile impotriva unor prejudicii rezultate din urmatoarele riscuri: . riscul de transfer de valuta care este produs de orice introducere (atribuibile guvernului tarii gazda) de restrictii asupra transferului in afara tarii gazda a monedei proprii intr-o moneda liber utilizabila sau alta moneda convertibila detinatorilor garantiei, inclusiv lipsa unei actiuni din partea guvernului tarii gazda intr-o perioada rezonabila de timp privind cererea unui investitor pentru un astfel de transfer; . exproprierea si masurile similare care se refera la orice actiune legislativa sau administrativa sau orice omisiune atribuibila guvernului tarii gazda care are ca efect deposedarea detinatorului de proprietate sau controlul, ori un beneficiu substantial din investitie cu exceptia unor masuri nediscriminatorii cu aplicabilitate generala pe care guvernele le adopta in scopul reglementarii activitatii economice in teritoriile lor; . incalcarea contractului care se manifesta prin suspendare sau incalcarea de catre guvernul tarii gazda a contractului cu detinatorul garantiei cand acesta nu a recurs la un for judiciar sau arbitru pentru a formula reclamatia de suspendare a executarii sau incalcarii contractului, sau daca decizia nu este transmisa in termen rezonabil, sau daca hotararea nu poate fi pusa in aplicare; . razboi si tulburari civile care inseamna orice actiune militara sau tulburare civila pe teritoriul tarii gazda; 5. Centrul international de solutionare a litigiilor privind investitiile (CISLI) CENTRUL INTERNATIONAL DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR PRIVIND INVESTITIILE a fost infiintat in anul 1966 pentru a oferi facilitati pentru solutionarea, prin acord sau arbitraj, a litigiilor privind investitiile care apar intre tarile membre si reprezentanti ai altor tari membre. In acest sens s-a elaborat "Conventia asupra rezolvarii disputelor privind investitiile" din anul 1966.