Cele 3 forme ale verbelor sunt infinitivul, imperfectul şi perfectul.

Cunoscând aceste 3 forme ale unui verb se poate conjuga acel verb la orice timp fără dificultate. În tabelele ce urmează sunt date cele 3 forme pentru o serie de verbe uzuale, pentru câteva verbe cu particulă separabilă şi pentru câteva verbe reflexive. În prima coloană este dată forma de bază a verbului, forma din dicţionar - infinitivul. În cea de-a doua coloană este dată forma de imperfect, în coloana treia este forma de participiu, în coloana patra se află verbul auxiliar pe care îl foloseşte ( la perfect, mai mult ca perfect). În coloana 5 este traducerea verbului în limba română

Cele 3 forme ale verbelor
Infinitiv antworten arbeiten baden bitten bleiben danken dürfen essen fahren feiern finden fliegen fragen gehen haben heißen helfen hollen hören kochen Imperfekt (Pretäritum) antwortete arbeitete badete batt blieb dankte dufte aß fuhr feierte fand flog fragte ging hatte hieß half hollte hörte kochte Partizipium geantwortet gearbeitet gebadet gebetten geblieben gedankt gedurfen gegessen gefahren gefeiert gefunden geflogen gefragt gegangen gehabt geheißen geholfen gehollt gehört gekocht haben/ sein haben haben haben haben sein haben haben haben sein haben haben sein haben sein haben haben haben haben haben haben Traducere a răspunde a lucra a face baie a ruga a rămâne a mulţumi a avea voie a mânca a călători a sărbători a găsi a zbura a întreba a merge a avea a se numi a ajuta a aduce a auzi a găti Observaţii

1

kommen können lachen laufen lernen lesen machen malen müssen nehmen rufen sagen schlafen schreiben sehen sein singen sollen spielen sprechen springen studieren suchen trinken tun übersetzen verstehen

kamm konnte lachte lief lernte las machte malen musste nahm rief sagte schlief schrieb sah war sang sollte spielte sprach sprung studierte suchte trank tan übersetzte verstand

gekommen gekonnt gelacht gelaufen gelernt gelesen gemacht gemalt gemusst genommen gerufen gesagt geschlafen geschrieb gesehen gewesen gesungen gesollt gespielt gesprochen gesprungen studiert gesucht getrunken getan übersetzt verstanden

sein haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben sein haben haben haben haben sein haben haben haben haben haben haben

a veni a putea a râde a alerga a învăţa a citi a face a picta a trebui (obligatoriu) a lua a striga, a chema a spune a dormi a scrie a vedea a fi a cânta a trebui (opţional) a se juca a vorbi a sări a studia a căuta a bea a face a traduce a înţelege

2

waschen weinen wohnen wollen zeichnen

wusch weinte wohnte wollte zeichnete

gewascht geweint gewohnt gewollt gezeichnet

haben haben haben haben haben

a spăla a plânge a locui a vrea a desena

Cele 3 forme pentru verbe cu particulă separabilă
Infinitiv aufstehen Imperfekt (Pretäritum) stand auf Partizipium aufgestanden haben/ sein sein Traducere a se scula Observaţii verb cu particulă separabilă verb cu particulă separabilă verb cu particulă separabilă verb cu particulă separabilă verb cu particulă separabilă verb cu particulă separabilă

mitkommen

kamm mit

mitgekommen

sein

a veni cu

fernsehen

sah fern

ferngesehen

haben

a se uita la TV

mitspielen

spielte mit

mitgespielt

haben

a se juca cu

einsteigen

stieg ein

eingestiegen

sein

a urca

zumachen

machte zu

zugemacht

haben

a închide

Cele 3 forme pentru verbe reflexive
Infinitiv sich freuen sich fürchten Imperfekt (Pretäritum) freute sich fürchte sich Partizipium sich gefreut sich gefürchtet haben/ sein haben haben Traducere a se bucura a se teme Observaţii verb reflexiv verb reflexiv

3

sich schämen sich beeilen sich wundern sich verlieben

schämte sich beeilte sich wunderte sich verliebte sich

sich geschämt sich beeilt sich gewundert sich verliebt

haben haben haben haben

a se ruşina a se grăbi a se mira a se îndrăgosti

verb reflexiv verb reflexiv verb reflexiv verb reflexiv

4