Sunteți pe pagina 1din 3

Numele i prenumele expertului Poziia n proiect Categoria A B expertului Denumire Beneficiar (Lider de parteneriat)

Anexa 3 Fi lunar de pontaj Fi de pontaj Luna / anul: August 2012 Ion Ionescu MANAGER DE PROIECT C Expert termen lung SC FORMATORUL SRL POSDRU/Cod apel/DMI/G/Nr proiect Titlul proiectului POSDRU/Cod apel/DMI/G/7Nr proiect Titlul proiectului POSDRU/Cod apel/DMI/G/7Nr proiect Titlul proiectului Expert termen scurt

Cod / titlu proiect 1 [1]: Cod / titlu proiect 2[2]: Cod / titlu proiect 3[2]: Ziua [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr. Activitii [4] A.1. A.1. A.2. Titlul activitii[5] Activitatea de management al proiectului Activitatea de management al proiectului Achizitii publice

Rat / or [6]

Nr. ore Nr. ore Nr. ore Nr. ore lucrate lucrate lucrate alocate altor proiect 1[7] proiect 2[8] proiect 3[8] activiti [9] 3 3 3 2 2 2 4 4 4 NA NA NA

A.1. A.2. A.3. A.4. A.5.

24 9 6 3 3 45

A.1. A.1. A.2. A.3.

Activitatea de management al proiectului Activitatea de management al proiectului Achizitii publice Plan de diseminare si informare

3 3 3 3

2 2 2 2

4 4 4 4

NA NA NA NA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.3.

Plan de diseminare si informare

NA

A.1. A.1. A.2. A.4.

Activitatea de management al proiectului Activitatea de management al proiectului Zi libera legala Achizitii publice Elaborare ghid bune practici

3 3 0 3 3

2 2 0 2 2

4 4 4 4

NA NA 0 NA NA

A.1. A.1.

22 A.5. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nr. total de ore

Activitatea de management al proiectului Activitatea de management al proiectului Organizare cursuri Concediu de odihna Concediu de odihna

3 3 3 0 0

2 2 2 0 0

4 4 4 0 0

NA NA NA NA NA

Concediu de odihna Concediu de odihna Concediu de odihna Concediu de odihna Concediu de odihna 45

0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0

NA NA NA NA NA

Subsemnatul declar, sub sanciunea Codului penal privind falsul n declaraii i a returnrii sumelor ncasate, c informaiile furnizate sunt adevrate i corecte n fiecare detaliu i neleg c AM / OI / OIR are dreptul sa-mi solicite documente doveditoare n scopul verificrii i confirmrii acestora. Numele expertului: Ion Ionescu

Semntur: Dat: 03.09.2012

Numele reprezentantului legal al Beneficiarului: Vasile Vasilescu Semntur: Dat: