Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .............. cu domiciliul in ............... am imprumutat pe debitorul ................, cu domiciliul in .................... cu suma de .................. lei intocmind in acest scop contractul alaturat. Intrucat debitorul nu si-a onorat obligatiile, va rog ca in baza art. 482 C. com. sa incuvintati ca, prin licitatie publica, sa se vanda bunurile date in gaj pentru a ma putea despagubi de suma datorata. Anexez lista bunurilor gajate. Data depunerii DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI Semnatura,