P. 1
Carte Pe CD Giani Bura

Carte Pe CD Giani Bura

|Views: 79|Likes:
Published by Terec Ioana

More info:

Published by: Terec Ioana on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

Bura Giani

     

Analiza riscurilor în industria  alimentară 
CURS          ISBN CD   978‐606‐10‐0896‐4 
 

  Editura Universității din Oradea  2012 

 

Cuprins 

PARTEA 1 ...................................................................................7
Capitolul 1. Alimente ................................................................................... 7 1.1. Consideraţii generale.......................................................................... 7 1.2. Alimentele - substanţele nutritive şl rolul lor în alimentaţie.............. 9 1.3. Clasificarea alimentelor ................................................................... 13 Capitolul 2 . Siguranţa alimentului sub aspect nutritiv ......................... 29 2.1. Aspecte generale .............................................................................. 29 2.2. Substanţe nutritive şi rolul lor în alimentaţie ................................... 35 2.3. Suplimentarea alimentelor procesate – mijloc de asigurare a siguranţei alimentare .................................................................................... 58 PARTEA 2 .................................................................................................. 66 Capitolul 1. Riscuri fizico-chimice în alimente........................................ 66 1.1. Prezenţa radionuclizilor în alimente................................................. 66 1.1.1. Radiaţiile - efecte şi importanţă ................................................. 68 1.1.2. Cesiu-137 ................................................................................... 69 1.1.3. Stronţiu-90 ................................................................................. 72 1.1.4. Tritiu........................................................................................... 73 1.1.5. Carbon-14................................................................................... 74 1.1.6. Iod .............................................................................................. 75 1.1.7. Plutoniu ...................................................................................... 77

2   

1.1.8. Krypton - 85 ............................................................................... 78 1.2. Prezenţa metalelor şi nemetalelor cu potenţial toxic în alimente..... 79 1.2.1. Plumb ......................................................................................... 79 1.2.2. Mercur ........................................................................................ 82 1.2.3. Cadmiu ....................................................................................... 86 1.2.4. Zinc ............................................................................................ 88 1.2.5. Cupru.......................................................................................... 89 1.2.6. Arsen .......................................................................................... 89 1.3. Hidrocarburi aromatice .................................................................... 90 1.4. Dibenzodioxine policlorurate şi dibenzofurani.............................. 93 1.5. Bifenil - policlorurate (PCB).......................................................... 103 1.6. Pesticide în alimente ...................................................................... 104 1.6.1. Generaţii de pesticide............................................................... 107 1.6.2. Clasificarea pesticidelor ........................................................... 107 1.6.2.1. După compoziţia chimică.................................................. 107 1.6.2.2. După natura dăunătorului combătut .................................. 111 1.6.4. Pesticide organoclorurate şi organofosforice - importanţă practică ....................................................................................................... 115 1.6.5. Pesticide carbamate şi tiocarbamate - importanţă practică ...... 119 1.7. Nitraţii şi nitriţii - rolul în siguranţa alimentelor............................ 125 1.7.1. Nitraţii şi nitriţii în lapte şi produse lactate.............................. 130 1.7.2. Nitraţii şi nitriţii în carne şi produse din carne......................... 132 1.7.3. Aprecierea riscurilor pentru sănătate ........................................ 135

3   

1.8. Compuşi N-nitrozo – rolul în siguranţa alimentelor ...................... 139 1.8.1. Nitrozamine.............................................................................. 140 1.8.1.1. Clasificarea nitrozaminelor ............................................... 145 1.8.1.2. Prezenţa nitrozaminelor în alimente de origine animală... 150 1.9. Iodul - rol şi importanţă.................................................................. 154 1.9.1. Implicaţiile iodului în patologia umană ................................... 157 1.9.2. Implicaţiile iodului în patologia animală ................................. 159 1.9.3. Efectele sării iodate asupra produselor alimentare................... 161 1.10. Reziduuri de medicamente în alimente ........................................ 169 1.11. Biotoxine acvatice - rol şi importanţă .......................................... 177 1.11.1. Intoxicaţia paralitică............................................................... 179 1.11.2. Toxine ciquaterice.................................................................. 186 1.11.3. Tetrodotoxina ......................................................................... 190 1.11.4. Neurointoxicaţii produse de metaboliţii fructelor de mare .... 193 1.11.5. Intoxicaţii diareice produse de metaboliţii fructelor de mare 195 1.12. Micotoxine - rol şi importanţă ..................................................... 196 Capitolul 2. Riscuri biologice în alimente .............................................. 198 2.1. Riscuri produse de insecte.............................................................. 198 2.1.1. Măsuri de prevenire.................................................................. 199 2.1.2. Aspecte eco-biologice ale insectelor întâlnite în unităţile de industrie alimentară.................................................................................... 200 2.1.3. Principiile dezinsecţiei ............................................................. 203 2.1.4. Mijloace şi metode de combatere a insectelor ......................... 205

4   

2.2. Riscuri produse de rozătoare.......................................................... 216 2.2.1. Pagube economice produse de rozătoare ................................. 219 2.2.2. Principiile deratizării................................................................ 221 2.2.3. Măsuri preventive .................................................................... 222 2.2.4. Mijloace şi metode de combatere a rozătoarelor...................... 223 2.2.5. Măsurile organizatorice în deratizare....................................... 233 2.3. Riscuri de natură microbiologică ................................................... 234 2.3.1. Riscuri de natură bacteriană ..................................................... 234 2.3.1.1.Riscuri microbiologice produse de Staphylococcus aureus ......................................................................................................... 234 2.3.1.2. .Riscuri microbiologice produse de Clostridium botulinum (botulismul) ................................................................................................ 237 2.3.1.3. Riscuri microbiologice produse de Clostridium perfringens ................................................................................................. 240 2.3.1.4. Riscuri microbiologice produse de Bacillus cereus .......... 242 2.3.1.5. Riscuri microbiologice produse de Lysteria monocytogenes........................................................................................... 246 2.3.1.6. Riscuri microbiologice produse de Salmonella................. 251 2.3.1.7. Riscuri microbiologice produse de Escherichia Coli ....... 252 3.3.2. Riscuri de natură virală ............................................................ 258 3.3.2.1. Hepatita A ......................................................................... 258 3.3.2.2. Gastroenterite virale ......................................................... 262 3.3.3. Riscuri de natură fungică ......................................................... 265 3.3.3.1. Specii de fungimicotoxigeni .............................................. 265

5   

......................................................................................... 287 Rubratoxine .................................................. 288 Micotoxine termogene ....................................................... Micotoxine şi efecte asupra consumatorilor .....2....................................................3.... 287 Stahibotriotoxine ...........3........ 284 Sterigmatocistina..... 281 Aflatoxine..................................... 288 Bibliografie ...... 281 Ochratoxina A ............................................................................................................. 289 6    ......................................................................... 288 Trichotecene...................................3.............................. 286 Zearalenona ......................................................................................................................................................................

1. cu alte cuvinte hrana înseamnă ceea ce omul consumă (apă-alimente) pentru a-şi asigura stabilitatea compoziţională a structurilor corporale în condiţii de homeostazie (menţinerea în limite apropiate ale constantelor mediului intern). în anumite condiţii biotice neprielnice.ro Stilul de viaţă (ansamblul de concepţii şi componente ce caracterizează felul de trai al unui individ sau colectivităţi.capital. respectiv al unei populaţii) determină tipul de hrană folosit (strict vegetarian. ceea ce înseamnă că şi un semnal alimentar care înseamnă o perspectivă poate susţine viaţa ca şi o hrană-materie. *Sursa: www. decodificată în context. respectiv de a asigura starea de sănătate. Hrana nu este numai materie şi energie.PARTEA 1 Capitolul 1. Alimente 1. ci şi sursă de informaţie. Consideraţii generale Hrana reprezintă tot ce serveşte la nutriţia omului. Se poate vorbi de o istorie a hranei în funcţie de perioada istorică considerată. Una a fost hrana omului primitiv 7    . mixt adică formată din produse vegetale şi animale).

care în sens strict. dar şi de ieşiri constând în deşeuri ale digestiei şi activităţii metabolice (fecale.vânător şi culegător şi alta a fost hrana omului în condiţiile domesticirii animalelor şi cultivării plantelor. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române. transpiraţie). expiraţie etc). Istoria hranei este. de fapt. alimente. dar şi gastronomia (se referă la evoluţia modului de pregătire a hranei din punct de vedere al rafinamentului. obţinerii energiei pentru desfăşurarea proceselor vitale. urină. 8    . ţinând seama de diferenţele regionale. prin nutriţie se înţelege „totalitatea proceselor fiziologice prin care organismele îşi procură hrana necesară creşterii şi dezvoltării. şi alta este hrana omului în condiţiile economiilor specializate-dezvoltate când a intervenit gastrotehnia (producţia pe scară industrială a alimentelor). funcţionarea acestui sistem nu este posibilă fără intrări de oxigen (aer). de factorul urbanizare. de deosebirile de clasă socială şi de avere. al dezvoltării şi diferenţierii gusturilor). dar şi consumul acesteia (nutriţia).“ Având în vedere că organismul uman se comportă ca un sistem deschis. care vehiculează în acelaşi timp o parte din energia şi informaţia primite de la fiinţele producătoare (plante şi animale). refacerii ţesuturilor etc. psihologic şi spiritual. istoria alimentaţiei. apă. precum şi surplusul de energie entropică care depăşeşte mecanismul autonom homeotermic (energia termică eliberată prin transpiraţie.ce reprezintă acel mod de viaţă universal prin care umanitatea s-a dezvoltat biologic. respectiv de la o nutriţie simplă la una complexă. Noţiunea de alimentaţie include activitatea omului de a procura hrana. metaboliţi neutilizabili şi săruri minerale eliminate prin apa din fecale. înseamnă istoria hrănirii populaţiilor. Nutriţia indivizilor umani a avut o istorie strâns legată de istoria societăţii omeneşti. aşa cum s-a dezvoltat şi macrobioticul .

habitatul în care trăieşte individul. • • individualitatea biochimică şi corporală a diferiţilor indivizi. interdicţiile de ordin religios.substanţele nutritive şl rolul lor în alimentaţie Definiţii ale produsului alimentar Pentru produsul alimentar sunt date mai multe definiţii printre care amintim: a) „Produsul în stare naturală sau prelucrat care serveşte ca hrană“ (Dicţionarul Limbii Române) b) „Alimentul reprezintă un produs natural neelaborat sau elaborat.2. dar şi de producţia industrială de alimente. stil de viaţă.Este evident că starea de alimentaţie. • veniturile nete ale consumatorilor care permit accesul acestora la alimentele necesare acoperirii nevoilor nutriţionale în funcţie de vârstă. respectiv starea de nutriţie a diferitelor segmente ale populaţiei este influenţată de: • oferta de alimente pe piaţă. gradul de educaţie nutriţională în ceea ce priveşte necesitatea unei alimentaţii care să respecte anumite recomandări ale nutriţioniştilor. • gradul de asigurare a igienei produselor alimentare astfel încât acestea să fie sigure pentru consumator (food safety). activitate fizică. stil alimentar. ceea ce depinde de producţia agricolă şi zootehnică. • factorii care influenţează stilul alimentar: nivelul de cultură şi civilizaţie. recunoscut printr-o experienţă îndelungată ca fiind bun şi necesar pentru a asigura (după ingerare) dezvoltarea şi întreţinerea vieţii organismului uman" 9    . stare de sănătate. sex. obiceiurile alimentare. Alimentele . 1.

solidă. parţial sau neprelucrat. folosite ca hrană de cel care le consumă şi având calităţi nutritive şi senzoriale" e) „Prin aliment se înţelege orice produs sau substanţă indiferent dacă este prelucrat integral. congelate sau deshidratate care sunt comercializate pentru ingerare sau mestecare de către oameni. care pot servi la nutriţia omului“ d) „Alimentele reprezintă toate substanţele destinate a fi ingerate. România) f) Conform „Acordului de vânzări şi folosirea taxelor" din 6 ianuarie 2005. „alimentele şi ingredientele alimentare semnifică substanţele în formă lichidă.c) „Alimentul reprezintă toate substanţele ce sunt susceptibile a fi digerate şi care servesc la hrănire. pregătite culinar sau ca atare. deoarece industria alimentară lansează în mod constant produse noi a căror adoptare de către consumatori va fi influenţată de publicitatea făcută de producător şi de receptivitatea cumpărătorului  definiţia nu ţine cont de însuşirile senzoriale şi nici de inocuitatea produsului pentru organismul uman. toate materiile indiferent de originea lor. Pe marginea definiţiilor menţionate se pot face următoarele comentarii: La definiţia de la punctul b) se aduc următoarele precizări:  anumite produse alimentare pot fi realizate (de exemplu: derivatele proteice din leguminoase şi seminţe oleaginoase)  experienţa îndelungată nu este absolut necesară pentru ca un produs să fie acceptat ca aliment. respectiv sunt consumate pentru gustul şi valoarea lor nutriţională". elaborate sau neelaborate. concentrată. completată de legea 412/2004. destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman" (text preluat din legislaţia UE şi menţionat în legea 150/2004.  La definiţia de la punctul c) şi d) se aduc următoarele precizări: 10    .

ambalarea sau păstrarea produselor alimentare. omul asociază o gamă cât mai largă de produse alimentare de origine vegetală şi animală încât să îşi procure nutrimentele necesare (în condiţiile în care venitul net îi permite să aloce o sumă corespunzătore pentru hrană). Criteriile de alegere a alimentelor Se pune întrebarea care sunt criteriile după care individul uman îşi alege alimentele? 11    . nu există un aliment ideal şi de aceea . 2003). energetice. chiar dacă are sau nu are valoare nutritivă. care prezintă calităţi senzoriale. nutritive şi biologice şi care asigură nutriţia organismului uman. a cărei adăugare în produsul alimentar este legată de un scop tehnologic (şi organoleptic) în fabricarea. cu efect cert sau la care se aşteaptă efecte convenabile (directe sau indirecte) asupra proprietăţilor acestuia. Practic. chiar de natură microbiologică.pentru a-şi asigura o dietă corespunzătoare. fără riscul îmbolnăvirii“ (Banu. consumat ca atare. o definiţie mai completă a unui aliment ar fi: „alimentul semnifică orice produs de origine animală sau vegetală. Termenul nu include contaminanţii sau substanţele adăugate în alimente pentru menţinerea sau îmbunătăţirea calităţilor nutritive“ nu se specifică toate calităţile ce trebuie să le aibă un aliment sau se specifică numai parţial.• în categoria alimentelor ar intra şi aditivii alimentari (substanţe a căror definiţie după Comitetul mixt de experţi FAO/OMS este: „aditivul semnifică orice substanţă. sub formă elaborată sau după pregătire culinară. care nu este considerată în mod normal ca aliment şi care nu este folosită în mod normal ca ingredient tipic al alimentului. • După părerea noastră.

 Principiul modelului cultural specific unei populaţii sau alteia. hidraţi de carbon). Conform acestui model oamenii au preferinţe înrădăcinate. într-un fel se hrăneşte un asiatic şi în alt fel un european. gust) ale alimentelor. în aceste cazuri. Alimentaţia raţională înseamnă să nu se introducă odată cu hrana germeni patogeni în organism. al vitaminelor. Conform acestui principiu alimentul capătă o valoare simbolică datorită rolului psihologic-individual. obiectivul alimentaţiei raţionale poate fi vindecarea unei boli. miros. Dieta (raţia alimentară). social şi cultural.  Principiul alimentaţiei „raţionale“ prin care hrana se alege pe principii ştiinţifice şi raţionale. trebuie să fie variată (cât mai bogată în 12    . iar acestea nu reflectă. lipide. obiceiuri. în sensul că „organismul ştie ce-i trebuie“. În unele cazuri. valoarea nutritivă şi biologică a hranei. decât cu o anumită probabilitate. să nu se încarce tubul digestiv şi nici alte sisteme organice solicitate la digestie. alimentaţia raţională se confundă cu „dietetica" şi cu „dietoterapia“. fiind interesaţi numai de mâncarea care le place. Acest principiu este dependent de „calităţile organoleptice“ (culoare. şi anume păstrarea sănătăţii. pentru care să se atingă obiectivul principal al alimentaţiei.Profesorul Doctor Săhlenu Victor în lucrarea „Omul şi alimentaţia“ menţionează următoarele principii care stau la baza alegerii alimentelor:  Principiul ghidajului instinctiv (self selecţia). hrană care este completă şi echivalentă din punct de vedere al trofinelor principale (proteine. substanţelor minerale şi a altor substanţe biologic active. psihosocial. care reprezintă cantitatea de alimente raportate la unitatea de timp. De exemplu. modificarea reactivităţii organismului sau ameliorarea stării sale estetice.

alterabile.com/albums/zz29 8/elegantza4/?action=view&current=alimentefar acolesterol. În contextul celor menţionate.photobucket. respectiv ca o premisă a purificării sufleteşti. Sursa:http://s837. printre care  după origine: vegetale. amintim: Clasificarea alimentelor Alimentele pot fi clasificate după numeroase criterii. animale.3. utilizarea postului total sau subtotal este esenţial pentru fortificarea organismului. rezultate ca urmare a acţiunii microbiotei intestinale asupra părţii nedigerate din alimente ajunsă în colon.  după destinaţie: pentru consum uman.agrofm. respectiv pentru a evita contactul prelungit al mucoasei colonului şi rectului cu unele substanţe toxice şi iritante.vegetale) pentru a stimula peristaltismul. pentru consum industrial.  după stabilitate: uşor alterabile. dar şi ca un complement necesar al exerciţiilor spirituale.jpg Sursa: www. 1.ro  după gradul de prelucrare tehnologică: materii prime. semifabricate. produse finite. „Curăţenia“ colonului trebuie privită nu numai ca o purificare (detoxifiere) a organismului. 13    . greu alterabile. existând o corelaţie strânsă între dieta alimentară şi igiena mintală.

grăsimi animale şi uleiuri. după modul de ambalare: în vrac. lapte şi produse derivate din lapte. peşte şi produse din peşte. cu proteine. femeilor în stare de graviditate şi alăptare. condiţii fiziologice. conţinut ridicat/scăzut de 14    . preambalate (porţionate). alergii alimentare. came şi produse din carne. ambalate. cu conţinut ridicat de fibre. În această categorie pot fi clasificate:  pâinea şi produsele făinoase fără gluten destinate persoanelor care suferă de boala celiacă. Aceste alimente sunt destinate sugarilor şi copiilor. sub şi supraponderabilitate. formulate pentru a satisface cerinţe particulare de dietă din cauză de vârstă. persoanelor în vârstă. legume şi produse din legume. destinate persoanelor ce suferă de fenilcetonurie. ouă şi produse din ouă. zahăr şi produse zaharoase.  Alimente medicale care sunt definite ca „produse special procesate şi formulate. destinate persoanelor care suferă de anumite afecţiuni şi care sunt utilizate sub control medical“.  alimente fără sare destinate cardiacilor. alimente fortificate. Pe lângă aceste alimente „comune“. o alimente fără proteine ce conţin fenilalanină. convalescenţilor.  alimente destinate persoanelor ce suferă de boala inflamatorie a vezicii urinare. în această categorie pot fi încadrate alimentele cu conţinut scăzut de glucide.  după ierarhizarea în piramida ghidului dietei (de la bază spre vârf): cereale şi produse derivate din cereale. mai pot fi şi: • Alimente pentru diete speciale [„Food for special dietary use" (SUA) respectiv „Food for particular nutriţional use" (UE)] care sunt definite ca alimente special procesate. fructe şi produse din fructe. cu valoare energetică ridicată.

produse îmbogăţite cu vitamine. minerale.  Alimente nutraceuticale (echivalent cu alimente nutriţionale).  promovarea sănătăţii tractului gastrointestinal. Aceste alimente au o anumită adresabilitate.  alimente organice sau ecologice de origine vegetală şi animală.  promovarea sănătăţii sistemului cardiovascular. în scopul de a preveni sau corecta o anumită carenţă la un segment sau la întreaga populaţie a unei ţări (ex. aminoacizi).  Alimente „sănătoase“ care se referă la:  alimente fără aditivi şi puţin procesate. alimente cu proteine modificate şi un anumit nivel de electroliţi pentru bolnavii de rinichi. care după Ashwel (2002) ar fi:  promovarea dezvoltării şi creşterii optime a sugarilor. copiilor. chiar dacă nutrimentele respective sunt conţinute în mod normal în alimentele respective.  alimente destinate persoanelor care exercită efort fizic peste normal 15    . aminoacizi).  optimizarea metabolismului (controlul obezităţii. reprezintă „un aliment sau parte din aliment care asigură beneficii de sănătate.  Alimente funcţionale care reduc riscul apariţiei unei boli.  Alimente fortificate (îmbogăţite) care sunt acele alimente la care s-au adăugat unul sau mai multe nutrimente esenţiale.  promovarea apărării organismului faţă de stresul oxidativ. inclusiv prevenirea şi/sau tratamentul unei boli". în această categorie pot fi incluse şi suplimentele alimentare care sunt produse destinate suplimentării dietei cu unul sau mai multe nutrimente (vitamine. diabetului). respectiv care asigură organismul şi cu alte substanţe biologic active. adolescenţilor. săruri minerale. mineralizante). (hiperenergizante. hiperproteice.

1.0. 01.  Alimentele noi sunt alimente obţinute prin ingineria genetică (OMGOrganisme Modificate Genetic) care trebuie să satisfacă atât cerinţele de inocuitate ca şi un produs alimentar convenţional şi în plus nu trebuie să influenţeze codul genetic al omului. 01. promovarea performanţei mentale.1.1. iaurt de băut.2.1.1. Lactate şi băuturi lactate.1.1. sistemul de categorisire a produselor alimentare este cel prezentat în continuare cu specificaţia că în anexa C a aceluiaşi standard se prezintă numărul de standard şi data apariţiei acestuia pentru fiecare produs alimentar. cu cacao. 01. băuturi pe bază de zer). Lapte şi zer (simplu). precum şi numărul categoriei alimentului corespunzător clasificării din anexa 6. 01. Lapte (simplu). Băuturi pe bază de lapte.2. aromatizate şi/sau fermentate (lapte cu ciocolată.2. produsele alimentare sunt clasificate după cum urmează (de remarcat că fiecare produs alimentar este nominalizat într-un standard unde se găseşte şi numărul de clasificare al alimentului): 01.1. 01.2. 01.20 01. Zer (simplu).1. titlul produsului conform Codex.1. Produse lactate şi produse similare cu excepţia celor de la punctul 0. Lapte fermentat (simplu). 16    . Conform Codex Stan 192/1995 revizuit 7-2006 anexa B. cu germeni. Produse lactate fermentate sau coagulate cu renină (integrale) cu excepţia celor de la punctul 01. Conform Codex Stan 192/1995 revizuit 7-2006 anexa B. Alimentele modificate genetic sunt în prezent în cadrul unor controverse aprinse între cercetătorii din UE şi SUA.2.1.

1.6. smântână cu conţinut redus de grăsime (simplă). inclusiv cele care includ fructe. Smântână coagulată (simplă). Lapte fermentat tratat termic după fermentare. Brânzeturi maturate.6. integral).1. Smântână pasteurizată (simplă). 01. 01.6. Analogi de lapte şi smântână. 01.1.2. 01. Lapte praf şi smântână praf şi produse analoage (simple). 01.3.4.6.5.1.3 2. 01.5.6. Coaja brânzeturilor maturate după sărare şi maturare. 01.2. 01.4.2. 01. Brânzeturi pulbere (pentru reconstituire şi sosuri de brânză).4. 01. vegetale. Brânzeturi simple topite. 01. Brânzeturi şi produse analoage.3. smântână pentru frişca şi frişca. 01.6.1.01.5. înălbitori de băuturi.1.6. Brânzeturi nematurate.6.2.6. Smântână (simplă). 01.6.2.6.2. Lapte coagulat cu renina (integral).2.2. 01. 01. Lapte condensat (simplu).4.4.4. 01. Brânzeturi maturate (inclusiv cele cu coajă).2.2.6. Lapte fermentat (simplu) netratat termic după fermentare. Lapte condensat şi produse analoage (simplu.3.2. 01. 17    .4. 01. 01.2. Smântână sterilizată UHT.3. Brânzeturi din proteinele zerului.1. Brânzeturi topite aromatizate.3. 01.2. 01.6. Brânzeturi din zer. Analogi de smântână.1. Brânzeturi prelucrate (topite). Analogi de brânză. carne etc. 01. 01. 01.5. Lapte praf şi smântână praf (simple).4. 01.4.1.

02.1. ulei de peşte şi alte grăsimi animale.1. Gheaţa comestibilă. inclusiv produse mixte şi/sau aromatizate pe bază de emulsii grase. alune şi seminţe. 04.1.1.1.7.1. 01.2.1.4. Ulei din unt. Emulsii grase de tipul ulei/apă.2.2. rădăcini. cu excepţia brânzeturilor din zer.1.1.2.8. 18    . Deserturi pe bază de grăsimi cu excepţia celor de la punctul 01. 02. Fructe proaspete.1. 02.2.0.1. 04.1. cu excepţia brânzeturilor din zer. cu excepţia brânzeturilor din zer.1. Emulsii cu mai puţin de 80% grăsime. Fructe. 02. 02. Zer lichid şi produse din zer. Uleiuri şi grăsimi vegetale.7. vegetale (inclusiv ciuperci de cultură şi sălbatice. leguminoase şi legume).2.1. 04.3. tuberculi. 04. 02.2. Fructe congelate. Amestecuri de unt şi margarina.2. 04. Deserturi pe bază de lapte (pudinguri. iaurt cu fructe şi aromatizanţi).2. Zer praf şi produse din zer uscate.3. 02. Fructe proaspete tratate la suprafaţă.1. 02.2.1.8. Untură. Fructe proaspete descojite sau tăiate. Margarina şi produse similare. 02. seu. Zer şi produse din zer. 03.1. Fructe proaspete netratate. 04.1.1.01.0.1. 04. 02. alge. 01. uleiuri. Fructe. Unt şi smântână concentrată.3. grăsime lactată anhidră. 01.8.2. Fructe procesate. 04.1. inclusiv şerbeturi. Emulsii cu minimum 80% grăsime. 02.1.0. emulsii de grăsime. Emulsii grase în principal de tipul apă/ulei.2.3.1.1. Grăsimi. Grăsimi şi uleiuri libere de apă.2. 02. 02.

seminţe.1. 19    .2.5. 04.1. 04.2.1.3.1.2.1. Preparate din fructe. 04.1.2. fără alune şi seminţe). Produse vegetale uscate (cele de la 04.5. Fructe în conserve (pasteurizate). Deserturi pe bază de fructe.2. Produse vegetale procesate (cele de la 04.2.2. 04.2.2.2. umpluturi de fructe.2.2.2.3. 04. Vegetale proaspete netratate (cele de la 04. 04.2.1.1. Vegetale proaspete (incluzând ciuperci de cultură şi sălbatice. Vegetale (incluzând ciuperci de cultură şi sălbatice.). tăiate sau sfărâmate (cele de la 04.2.3. jeleuri.8.1.10. Produse vegetale congelate (cele de la 04. Produse din fructe fermentate. Gemuri. rădăcini şi tuberculi.2.2. marmelade.1. Fructe în oţet.7. lapte de cocos.).2.2.2. nuci.1. 04. Vegetale proaspete tratate la suprafaţă (cele de la 04. 04.2.1.1.1.2. 04. leguminoase şi legume) alge.1.2. 04.1.2. seminţe.1.1.1. alune (nuci). incluzând pulpe.2.2. 04. 04.). alge.1. Fructe uscate. incluzând deserturi aromatizate cu extracte apoase de fructe.1.).4. piureuri.2. 04.6. Vegetale proaspete descojite.2. leguminoase şi legume inclusiv soia).1. Produse vegetale în oţet.2.2.2. Paste pe baze de fructe (cu excepţia celor de la punctul 04.2. 04.). 04. 04.2. ulei saramură sau sos de soia (cele de la 04. rădăcini şi tuberculi. Fructe confiate.2. Umpluturi de fructe pentru produse de patiserie.1.12. 04.).).11. 04. ulei sau saramură. 04.1.9. Fructe tratate termic.2. alune.04.1.

05.2.3. alune şi pulpă de seminţe (ex.2.1. 05. Guma de mestecat. 05. şi 05.. Produse zaharoase incluzând bomboane moi şi tari.2. leguminoase şi legume). 05.2.4.04.2. Produse tartinabile pe bază de cacao inclusiv umpluturi.). rădăcini şi tuberculi. 04. Produse zaharoase.1.5.2. 05. Bomboane tari. Produse vegetale în conserve (cele de la 04. 04.2. 20    . Produse vegetale fermentate (incluzând ciuperci de cultură şi sălbatice.5.4.1.2. 04.2.8. rădăcini şi tuberculi.2.2. alge cu excepţia produselor fermentate din soia de la punctul 12. Produse vegetale. Imitaţii de ciocolată.2.1. inclusiv imitaţii şi substituenţi de ciocolată.1. Mixuri de cacao (siropuri).2. fără alune şi seminţe).a.4. 05. Decoraţii. leguminoase şi legume). produse care substituie ciocolata.6.0.2.2.7.10.1. 05. Nuga şi marţipan. 05.) cu excepţia alunelor şi seminţelor.2. glazuri (fără fructe) şi sosuri dulci.3.1.1.1. 05.1. alge.5.3.4. 05. Produse vegetale fierte sau prăjite (cele de la 04. 05. deserturi vegetale şi sosuri vegetale confiate).3.2.2.. în afară de cele de la punctele 05.1. Produse de cacao şi ciocolată. Amestec de cacao (pulbere) şi masă de cacao. nuga ş. 05. Produse vegetale (incluzând ciuperci de cultură şi sălbatice. paste sau piureuri (cele de la 04. Bomboane moi.1.2. precum şi altele cu excepţia celor de la punctul 04. 04. 05.2. Produse de cacao şi ciocolată.2. 05.

7. 07. Deserturi pe bază de cereale şi amidon (ex. tăieţei şi produse asemănătoare în stare neuscată. 21    .2.1. Produse din soia (cu excepţia celor de la 12.2. 07. 06. Cereale şi produse cerealiere. Alte produse de panificaţie comune (ex.2.1. baghete. Pâine şi chifle. 06. 06.4. 06. cu excepţia celor de la punctul 07.5. leguminoase şi legume. 06.2.2. 06. 06.1.3. pudinguri de orez şi tapioca).1. Paste făinoase. crupe. tăieţei şi produse asemănătoare în stare uscată.1. derivate din seminţe cerealiere.1. Paste făinoase şi tăieţei. şi 12. 06. pizza. incluzând şi fulgi de ovăz.8. 07. Amestecuri pentru pâine şi produse de panificaţie comune.5. Produse de panificaţie.1.6. brioşe).2.1. Soda breads (pâine din aluaturi afânate chimic). Amidon. Produse prefierte sau procesate din orez. Seminţe întregi.6. 07. Pâine şi produse comune de panificaţie. Pâine aburită şi chifle. 07.0. Produse asemănătoare pâinii. din rădăcini şi tuberculi.1. Pâine din aluat fermentat cu drojdii şi specialităţi de pâine. Paste făinoase. Făinuri. inclusiv turte din orez (numai tip oriental). Făinuri şi amidon (incluzând făina de soia).06.0. incluzând şi orezul. 06.101).4. 06.1. tăieţei şi produse asemănătoare în stare prefiartă. 06.3. 07.4.4. 06. Paste făinoase. 07. incluzând pâine cu umplutură şi pesmet.3. 07.4. 06.1.1. Pesmet pentru înfătnare peşte şi pui.9.1. Cereale pentru breakfast (micul dejun). 07.0. paiete.

checuri. vânat fermentate şi netratate termic.2. checuri şi prăjituri (ex. 08. umplute cu fructe sau tip budincă). 08. 08. vânat în stare mărunţită. 07.2. pasăre şi vânat în piese mari sau bucăţi. 07. pasăre. vânat în stare mărunţită.3. 22    .2. Carne proaspătă.1.3. 08. pasăre şi vânat.1.1. clătite). Carne proaspătă. pasăre şi vânat în piese mari sau bucăţi. vânat congelate. pasăre. 08.3. 08. în piese mari sau bucăţi.2.1. Produse din came. 08.1. 08. sărate netratate termic. pasăre. 08. Cozonac. 08.1 .1. Produse din carne. inclusiv carne din pasăre şi vânat. vânat în stare mărunţită. în piese mari sau bucăţi. Produse din carne. Carne proaspătă. pasăre. 08. 08. 08. Produse din carne. vânat în stare mărunţită netratate termic. 07. pasăre.1.2.2. pasăre.1.2. în piese mari sau bucăţi. pasăre şi vânat în piese mari sau bucăţi. Produse din carne. Alte produse fine de panificaţie (ex. pasăre şi vânat în stare mărunţită.2. Amestecuri pentru produse fine de tip panificaţie (ex. Carne şi produse din carne. sărate şi tratate termic.2. sărate. în piese mari sau bucăţi. 08.1. tratate termic. 08. Produse din carne.3. biscuiţi. pasăre.2. Produse din carne procesată.0.2.07. vânat. Produse din carne. cu aromă) şi amestecuri. pasăre. pasăre şi vânat sărate şi maturate şi netratate termic.2. sărate şi uscate.3.2.3.1.1.2. în piese mari sau bucăţi.2. vânat maturate. rulouri dulci).1.2. Produse din carne.3.1. Produse fine de panificaţie (dulci. Produse din carne.Produse din came.

inclusiv moluşte.1. 09. Produse din peşte fierte/prăjite.1. 09. uscate.2. 08. inclusiv moluşte. vânat în stare mărunţită. inclusiv moluşte. Produse tratate termic din carne. Produse din carne. Produse congelate din carne. 09.4. Peşte procesat şi produse din peşte.3.3. inclusiv moluşte. fileuri de peşte congelat şi produse din peşte. Moluşte. 09. fileuri de peşte. crustacee şi echinoderme. 09. crustacee şi echinoderme.2. 09. Produse din peşte. pasăre şi vânat. 09. 23    . Peşte congelat.0.08.2.3. Peşte proaspăt şi produse din peşte. 09. Peşte.1. congelat. prăjite. 09.2. 09.1.3. inclusiv moluşte.2.3.2.4. inclusiv moluşte. Peşte şi produse din peşte afumate.4. crustacee şi echinoderme. 09. inclusiv moluşte.1.3.3. Peşte şi produse din peşte fierte. crustacee şi echinoderme.2. pasăre.1. 09.2.2. crustacee şi echinoderme mărunţite sau peşte. sărate. crustacee şi echinoderme. Peşte proaspăt. 09. crustacee şi echinoderme. crustacee şi echinoderme congelate.2. mărunţite. Peşte şi produse din peşte. inclusiv moluşte. 09. vânat în stare mărunţită.5. crustacee şi echinoderme în stare proaspătă. inclusiv moluşte. produse din peşte. crustacee şi echinoderme. Peşte şi produse din peşte. inclusiv moluşte. 08.2. crustacee şi echinoderme. crustacee şi echinoderme fierte.1. pasăre.3. Moluşte. sărate şi fermentate. fermentate şi/sau sărate. Semiconserve de peşte şi produse din peşte.2.2.4.

11. Alte zaharuri şi siropuri (ex.5.4.1.3.1. Zahăr pudră. 24    . Zahăr brut şi rafinat. zahăr brun moale.1. 11.1.3. parţial invertit. sărate şi în conserve. Zahăr brun cu excepţia produselor de la 11. Imitaţie de icre de salmon. 10. Sirop uscat de glucoza folosit la fabricarea produseloi zaharoase. 09. 11.1.0.3. inclusiv melase. 10.1. zahăr brun de trestie.3. caviar şi altele produse din icre de peşte.1. pastă de peşte) cu excepţia celor de la 09. sirop de glucoza uscat.3. Zahăr alb. 10.2.2. 11. Lactoza. 11. Îndulcitori inclusiv miere. Ouă proaspete.1.2.3.09.3. Peşte şi produse din peşte în oţet şi/sau saramură. Produse din ouă. sirop de arţar.2.1. Peşte şi produse din peşte marinate şi/sau în gel inclusiv moluşte. Produse din ouă congelate.3. 10. 11. 11. Ouă şi produse din ouă. Soluţie sau sirop de zahăr. 10. 11. 09. 11. crustacee şi echinoderme (ex. Semiconserve de peşte şi produse din peşte.3. Produse din ouă uscate şi/sau coagulate termic.3.3.1. Sirop de glucoza folosit la fabricarea produselor zaharoase. dextroză anhidră.3. inclusiv ouă alcalinizate. 10.4. crustacee şi echinoderme.2.3.4. 11. 10.2. dextroză pudră. dextroză monohidrat şi fructoză.0. inclusiv moluşte. 11.1.1. 09..xiloză. Ouă conservate. Produse din ouă lichide.1. Deserturi pe bază de ouă.3.1.4.2. 09.2. 10. 11.1.2. Zahăr alb de trestie sau zahăr măcinat.3. Zahăr alb moale. zahăr pentru ornare).

12. 12. salata de macaroane.1.6.3. Substanţe de asezonare. 12. îndulcitori nenutritivi (de masă) inclusiv îndulcitori intenşi. 12.7.5.2.2.6. 12. Produse proteice.3.6. condimente.4. 12. Mixuri pentru supe şi bulioane. 12.2. Drojdie şi produse asemănătoare. şi 05. 12. 25    . 12. 12. Plante condimentare. Oţet. produse proteice (inclusiv produse proteice din soia) şi produse fermentate din soia. salata de cartofi) şi produse tartinabile cu excepţia tartinabilelor din cacao şi arahide prevăzute la 04.11. Muştar. Sosuri neemulsionate (ex. sos brun). substanţe de asezonare (ex. 12.5.1. Plante condimentare şi condimente. Mixuri pentru sosuri şi zeamă de friptură. 12. 12. sos de brânză. Substituenţi de sare. sos de peşte). dressing-uri pentru salate). sosuri.6.1.2.0.5.5.2.3. bulioane. Sare şi substituenţi de sare.9. Sosuri clare (ex. maioneză.1.1. 12. 12. Supe şi bulioane.2.6. condimente.2.1.8. Sare.2. 12.5. asezonaree tăieţeilor instant).2. 12. Sosuri şi produse asemănătoare. ketchup. 12.4. Sosuri emulsionate (ex. 12. sos cremă. 12.1. 11. Supe gata de consum (ready to eat). Sare. supe.6. Salate (ex.1. inclusiv în conservă îmbuteliate şi congelate. Miere (de albine).

Produse din soia fermentate. Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale (excepţie produsele de la 13.2. sugari post înţărcare. 12. 12.3.4 şi 13. 12. 26    . 13.1.10. miso). Produse alimentare pentru folosire în nutriţie specială. copii de vârstă mică şi pentru scopuri medicale speciale. 13.9.4. 12. 13.4.2. Coagul din soia deshidratat. Produse pentru sugari.1.9. Alte produse din coagul semideshidratat (cu excepţia celor de la 12.10. Produse dietetice pentru menţinerea siluetei şi pentru slăbire. 12.2. Alimente complementare pentru sugari şi copii.3. 12.1. şi 12.10. 13. 13.). Produse pentru sugari.2. Băutură din soia de acoperire. 12. 12.12.9. Produse dietetice (cu excepţia produselor de la 13.10.9. 12. 12. Coagul semideshidratat din soia cu sos vâscos. 13.3. 12. Băuturi din soia.1).9. Alte produse proteice. Sos de soia fermentat.9.1. Coagul proaspăt din soia (tofu). 12. Coagul semideshidratat din soia prăjit prin imersare.3.3. Coagul deshidratat de soia (fosile)-Kori-tofu.9.3.9. 13.3. Soia fermentată (ex.10.9. 12.0.1. Alte produse din soia (inclusiv sos din soia nefermentat).1.2.1. Produse pentru sugari în scopuri medicale speciale. Pastă din soia fermentată (ex.2.3. 12. 13.1.13. Produse din soia.5. 13.2.9.3.1.9.5.1.9. Produse pentru sugari post înţărcare. natto).3. 12.1.6).1.9.4.1. Coagul din soia fermentat (brânză de soia).3.1.

14. 14.4.2. Băuturi necarbonatate aromatizate.4. 14.1.2.1 Băuturi carbonatate aromatizate.2.1.3.1. solide) pentru băuturi răcoritoare aromatizate.1.1. energie sau electroliţi. Concentrate (lichide.1.1. 14. 14. inclusiv băuturi fără alcool sau cu un conţinut redus de alcool.4. Băuturi nealcoolice. de cereale şi seminţe. Concentrate pentru nectaruri de vegetale. Nectaruri din vegetale.2. 14. Sucuri de fructe concentrate.1. infuzii de plante. Cafea.2. Concentrate pentru nectaruri de fructe. excepţie cacao.1. 14. 14.6.2.1. 14.5.0. 14.3. 14.1. Sucuri de fructe.3.1.1. 14.3.3.2.4.4. 27    . inclusiv băuturi pentru sport.1.3. 14.3.4. 14.1.1. Apă. substituenţi de cafea.2. Băuturi răcoritoare aromatizate.2.1.1. 14.13. 14.1.2. Apa de masă şi apa carbonatată. 14.1. inclusiv punches.1. Băuturi alcoolice. 14. Nectaruri de fructe. 14. 14. Cidru de mere şi de pere. Sucuri vegetale.2. 14. 14.1. Nectaruri de fructe şi vegetale.1.2.1. ceai.3.1. 14. Sucuri concentrate din vegetale. Sucuri de fructe vegetale. Băuturi cu excepţia produselor lactate. Ape minerale naturale şi surse de apă. Suplimente alimentare. Bere şi băuturi din malţ.1.2.

Vinuri de struguri spumoase şi semispumoase. vin. 14.2. Vin tare de struguri. 15. Mied. Vinuri de struguri comuni.4.3. cu fructe uscate).1. Băuturi spirtoase distilate cu >15% alcool.3. Produse apetisante „ready to eat" (gata de consumat). arahide procesate.3. Snack-uri de cartofi. Vinuri de struguri. Alte vinuri în afară de cele din struguri.0. 14. Băuturi alcoolice aromatizate (de ex. cereale sau din făinuri şi amidon (provenite din rădăcini.5.6.2. leguminoase şi legume).2.2. băuturi tip cooler şi băuturi slab alcoolice. bere. tuberculi.2. inclusiv arahide.3.2. Alune. 14.1. 15.2. vin dulce de struguri.2. 14. 14. lichior de vin.14. 14. alune acoperite (cu cuvertură) şi amestecuri cu alune. răcoritoare).3. arahide (de ex.7. 15.2.2. 14. 28    .

 factori care ţin de organismul uman: starea fiziologică a organismului. viteza de absorbţie a substanţelor rezultate din digestia principalelor nutrimente şi a substanţelor biologic active (minerale.1 kcal.1. biodisponibilitate cuantificată după: nivelul de substanţe nutritive şi biologic active aflate în tractul intestinal. lipide) care sunt şi fur¬nizori de energie (1 g glucide = 4. Această biodisponibilitate este influenţată de două mari categorii de factori:  factori care caracterizează procesul (prezenţa substanţelor cu caracter antinutritiv) şi procesarea materiilor prime în vederea transformării în produse finite. Aspecte generale Siguranţa alimentului este o componentă a securităţii alimentare. nivel apt de a fi absorbit de organism. 29    . dintre biominerale. parţial prelucrat. 1 g proteine = = 4. proteine.Capitolul 2 .  să aibă o valoare nutritivă biodisponibilă cât mai mare. 1 g lipide = 9 kcal. cantitatea de substanţe reţinute în organism. Siguranţa alimentului sub aspect nutritiv 2. respectiv dintre nutrimente şi vitamine. a nutriţiei umane şi se referă la trei aspecte pe care trebuie să le îndeplinească un produs alimentar neprelucrat. vitamine etc). interacţiunile de sinergism/ antagonism/asociativ dintre nutrimente. potenţialul vitaminic şi alte substanţe biologic active.1 kcal). prelucrat total sau creat şi anume:  să aibă valoare nutritivă intrinsecă care este exprimată prin cantitatea şi calitatea principalelor nutrimente (glucide. precum şi prin conţinutul în compuşi biominerali.

 să aibă inocuitate (să fie salubru). fibre alimentare). inhibitori ai proteazelor (inhibitori tripsinici). antimineralizante (acid fitic.  contaminanţi chimici: metale grele. antioxidanţi. alcaloizi. ascorbic oxidaza). micotoxine. goitrogeni de tip tiocianat etc. monomeri cu masă moleculară mică. glucozide guşogene. aditivii care se folosesc în producţia de alimente fără respectarea legislaţiei în vigoare cu referire la destinaţie.  substanţe chimice ce se pot forma în timpul procesăriiconservării: nitrozamine. pesticide. sănătos). de oxidare termică a grăsimilor  substanţe care pot migra din ambalajele plastice în produsul alimentar: stabilizatori. deci să nu pună în pericol organismul uman (consumatorul normal. doze etc. hidrocarburi policiclice aromatice. pigmenţi. etc. amine biogene. plastifianţi.)  substanţe cu caracter antinutritiv din materiile prime agroalimentare: hemaglutinine sau lectine. polimeri. glucozide naturale. 30    . antivitamine (avidina din albuşul de ou.  microorganismele patogene care pot produce intoxicaţii (prin toxinele elaborate în aliment) sau infecţii prin multiplicarea lor în organismul uman. acid oxalic. blocanţi ai NAD şi NADH care sunt coenzime ce participă la eliberarea niacinei din compuşi inactivi niacetina şi niacinogen ce se găsesc în porumb. Inocuitatea (calitatea igienică) este parte integrantă a calităţii globale şi este influenţată de:  substanţe cu caracter toxic care se găsesc în mod natural în materiile prime sau în produsele finite (aminoacizi cu seleniu.

♦ se folosesc numai materii prime de primă prospeţime pentru procesare. Asigurarea siguranţei alimentului implică:  Executivul prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANCP) care trebuie să aplice legislaţia în domeniul industriei alimentare. în vederea reţinerii nutrimentelor şi substanţelor biologic active. procesare.  virusurile care pot contamina produsele de origine animală şi vegetală. este menţinută la un nivel foarte ridicat. agenţii biologici care pot infesta alimentele: protozoarele. pesticidele. ♦ consumatorii respectă regulile de igienă personală la transformarea materiilor prime achiziţionate. iar în zootehnie şi avicultura se folosesc numai vaccinurile şi antibioticele autorizate în scopul prevenirii sau combaterii unor boli la animale şi păsări. inclusiv aplicarea Regulamentului 178/2002 cu privire la 31    . Se poate realiza un înalt grad de inocuitate dacă: ♦ în agricultură se folosesc în mod strict controlat îngrăşămintele. ♦ procesarea este minimală. în alimente gata pentru consum şi păstrează corespunzător materiile prime şi alimentele preparate. ♦ conservarea este corespunzătoare pentru a evita dezvoltarea microorganismelor de alterare şi patogene. distribuţie şi comercializare a produselor alimentare. ♦ igiena unităţilor de stocare. paraziţii. dar suficientă astfel încât să se inactiveze sau să se îndepărteze substanţele cu caracter toxic şi antinutritiv şi respectiv pentru a nu se produce substanţe cu caracter toxic. insectele şi larvele acestora.

de a asigura calitatea şi controlul materiilor prime. fraudelor. de a utiliza procese şi tehnologii adecvate. alimentare cu termen de valabilitate depăşit. acordarea de asistenţă membrilor APC lezaţi în interesele lor de consumatori.  Consumatorii individuali şi cei asociaţi în APCR (Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România). aceasta din urmă având rolul de a promova interesele consumatorilor prin influenţare legislativă şi administrativă. a vânzărilor ilicite de alimente. controlul unităţilor privind respectarea cantităţilor de ingrediente. a alimentelor procesate. de a eticheta corect şi complet produsele alimentare. procesatorul şi distribuitorul care au obligaţia de a respecta ghidul de bună practică de producţie şi respectiv de igienă. scoaterea din circuitul distribuţiei şi consumului a produselor . aplică sistemul HACCP. drepturile membrilor săi în calitate de consumatori. ajutor în rezolvarea reclamaţiilor consumatorilor. informarea şi educarea consumatorilor în ceea ce priveşte legislaţia în domeniu. procesării. implicare în procesul de luare a deciziilor care pot afecta interesele consumatorilor la nivelul administraţiei centrale şi locale. distribuţiei şi comercializării. care intră în componenţa produselor finite. urmărirea modului în care unităţile care activează în domeniul producţiei de produse agro-alimentare. sancţionarea falsificărilor.trasabilitatea produselor alimentare de la producător până la consumator. aditivi etc.  Producătorul. informarea corectă privind produsele noi lansate pe piaţă. controlul unităţilor în ceea ce priveşte respectarea ghidurilor de bună practică de producţie şi respectiv de igienă. Siguranţa alimentară în cazul produselor ambalate implică ca producătorul să cunoască cele două funcţii importante ale ambalajului şi anume: 32    .

trebuie să: informeze consumatorul prin descrierea produsului: cine. funcţia de manipulare. precum şi termenii străini utilizaţi în mod curent şi care se găsesc în dicţionarele uzuale. impermeabilitate la apă sau impermeabilitate controlată.) în oerioada prelucrării. rezistenţă la acţiunea temperaturilor ridicate/scăzute. impermeabilitate la lumină şi la radiaţii. în ceea ce priveşte înscrisurile de pe etichetă trebuie avut în vedere ca:  menţiunile de pe etichetă trebuie redactate în limba oficială. stabilitate la acţiunea factorilor externi de mediu (umiditate. lizibil şi inteligibil. impermeabilitate totală sau controlată la gaze. rezistenţă la insecte pentru anumite tipuri de ambalaje. Un factor care asigură siguranţa alimentului este şi eticheta care. în sensul protejării conţinutului de influenţe vătămătoare producătoare de pierderi cantitative şi calitative. denumirile de firmă sau societăţi comerciale şi denumirile produselor tipice cunoscute publicului larg. impermeabilitate (rezistenţă) la microorganisme. exceptând mărcile de fabrică sau de comerţ. precum şi asigurarea păstrării proprietăţilor şi valorii produsului ca marfă. impermeabilitate la grăsime. substanţe corosive etc. când şi unde a fabricat produsul. Funcţia de conservare a ambalajului este asigurată de însuşirile - principale ale acestuia şi anume: compatibilitatea ambalajului adică stabilitate fizico-chimică ceea ce înseamnă să nu permită cedarea în mediile de extracţie (produsul alimentar) a substanţelor străine peste limitele admise de normele legale. cum să fie păstrat şi folosit. aceasta fiind în general dependentă de felul ambalajului. pe lângă aspectul estetic ce interesează mai mult captarea atenţiei cumpărătorului. ce ingrediente conţine etc. care ajută la raţionalizarea şi simplificarea distribuţiei alimentului.- funcţia de conservare. 33    . păstrării şi transportului produsului alimentar. depozitare şi transport.

etichetarea şi metodele utilizate trebuie să respecte anumite cerinţe: să nu permită inducerea în eroare a consumatorului cu privire la: caracteristicile alimentului şi. denumirea sau denumirea de firmă şi adresa producătorului. Conform directivelor UE.  informaţiile furnizate să nu prezinte modificări. identitatea. în eroare consumatorul cu privire la reala origine sau provenienţă a alimentului • nstrucţiuni de utilizare. atunci când absenţa acestora ar face imposibilă utilizarea corespunzătoare a produselor alimentare. ale ambalatorului sau vânzătorului (comerciant) • menţiuni privind locul de origine sau de provenienţă. ci şi denumirea întreagă. ştersături. precum şi la metodele de producere sau 34    . de dorit nu numai numărul E. • valoarea energetică exprimată în kJ/100 g şi procentul principalelor nutrimente. în special. durabilitatea (valabilitatea). compoziţia. Textul de pe etichetă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: • • denumirea prin care este vândut produsul. înlocuiri şi/sau adăugiri care pot induce în eroare consumatorul. • • • • cantitatea netă în cazul produselor preambalate. la natura. orice tip de condiţii de depozitare sau utilizare. cantitatea. proprietăţile. menţiunile să nu fie acoperite sau separate prin alte indicaţii sau desene. atunci când în lipsa furnizării unor asemenea menţiuni s-ar induce. originea sau provenienţa sa. data fabricaţiei şi durata de valabilitate a produsului. lista ingredientelor inclusiv a celor provenite din organisme modificate genetic şi a aditivilor folosiţi. într-un anumit grad.

sau o descriere a alimentului şi dacă este necesar. lipidele şi proteinele. atunci când acestea nu există. când. pentru produsele alimentare cu utilizări nutriţionale speciale (prevederile comunitare sau. Conţinutul energetic al alimentelor Conţinutul energetic al alimentelor este evaluat prin determinarea energiei de combustie (cu ajutorul bombei calorimetrice). 35    . aplicabile conform prevederilor comunitare. care este mai mare decât valorile energetice disponibile. care ţin seama de pierderile energetice prin fecale şi urină (tabelul 1). Substanţe nutritive şi rolul lor în alimentaţie Principalele clase de substanţe cu rol nutritiv în alimentaţia umană sunt glucidele. care se aplică alimentului respectiv. acestea din urmă fiind valori nete. denumirea obişnuită în statele membre ale UE. denumire sub care produsul este vândut consumatorului final. în fapt. sau în absenţa unei asemenea denumiri. reglementare sau prevedere administrativă. pe care acestea nu le au în realitate. toate produsele similare au caracteristici asemănătoare. Aceste trofine asigură energia necesară organismului şi nevoile nutritive ale acestuia. nu trebuie să atribuie produselor alimentare proprietăţi de prevenire. prevederile naţionale pot avea derogări de la această regulă în cazul apelor minerale naturale). descriere ce va fi suficient de precisă pentru a informa cumpărătorul asupra naturii reale a produsului şi care va înlesni distingerea sa comparativ cu alte produse cu care s-ar putea confunda. atribuirea de efecte sau proprietăţi alimentelor.2. 2. tratare sau vindecare a unor boli sau care se referă la asemenea proprietăţi. sugerarea că ar avea caracteristici speciale.procesare. denumirea sub care un produs alimentar este vândut va fi acea denumire stabilită prin lege. a utilizării sale.

De precizat că metabolismul bazal este influenţat de masa corporală şi vârstă. Glucidele în alimentaţia umană Glucidele din alimente sunt utilizate în principal pentru obţinerea de energie în organism. energia de combustie este de 7. ritmul de muncă. Activitatea profesională.0 4. Cele mai importante surse de glucide sunt: 36    . lipide şi proteine (determinate prin analiză chimică) cu factorii menţionaţi pentru fiecare categorie de component (valorile energetice disponibile).Valoarea energetică a alimentelor se obţine prin multiplicarea conţinutului de glucide. Tabelul 1 Energia trofinelor din alimente Energia de combustie Energia disponibilă Trofina kcal/g kcal/g Carbohidrati Proteine Lipide 4. Energia disponibilă din alcool este utilizată în principal pentru producerea de căldură.40 4. termoreglare şi activitate profesională.0 kcal/g. durata activităţii fizice.5% pentru glucide).0 Nevoile energetice ale organismului uman sunt cele pentru metabolismul bazai.5 kcal/g. mai ales cea fizică măreşte foarte mult cheltuielile energetice în raport cu mărimea efortului. iar cheltuielile energetice pentru consumul de alimente sunt mai mari pentru alimentele cu conţinut mare de proteine (metabolismul bazai se măreşte cu 30% în cazul proteinelor. iar cea disponibilă 7.0 9. cu 8% pentru lipide şi cu 5.65 9.1 5. consumul de hrană. în ceea ce priveşte alcoolul etilic. La un consum moderat de alcool (2 g/kilocorp şi zi) acesta se oxidează cu viteză constantă de 100mg/kilocorp şi oră.

pepenii verzi. pepene galben. banane. vinete) care conţin între 3:15% glucide. mandarine. laptele praf (32-35% glucide). tomatele care conţin <5% glucide. fructe uscate (caise uscate. care este un indicator al vitezei de eliberare (digestie) a glucozei din aliment şi al vitezei de absorbţie a acesteia în sânge. mierea. Indicele glicemic (IG) se măsoară prin determinarea concentraţiei glucozei în sânge. ea va fi absorbită lent în sânge şi nu va duce la un nivel ridicat al glicemiei şi în consecinţă nici secreţia de insulina nu va fi foarte mare. fasole verde. îngheţatele de fructe (25-35% glucide). varză. ficatul. căpşuni. spanacul. legumele proaspete (ardei.  pâinea albă (-50% glucide). glucoza se eliberează lent.şi dizaharidele) se absorb 100%.  fructe proaspete (ananas. zahărul şi produsele zaharoase. tomate. Acest indice este foarte puţin influenţat de conţinutul în proteine sau în grăsimi al alimentului respectiv. Astfel dacă dintr-un aliment. îngheţatele de lapte (15-27% glucide). morcovi. ciocolată (-60% glucide). prune uscate. cireşe. marmelade. la trei ore după ingestia unui aliment conţinând 50 g glucide absorbabile. iar amidonul (după gelatinizare) în proporţie de 94-98%. produse de cofetărie. caise. conopidă. nectarine. biscuiţi zaharoşi (în general cu > 70% glucide)  dulceţuri.  laptele. ţelină. curmale) care conţin > 40% glucide. pere. prune. 37    . ceapă. vişine) care conţin între 3-20% glucide în funcţie de fruct. grapefruit. mazăre. Glucidele simple (mono. piersici. struguri. gemuri cu 60-65% glucide . O bună clasificare a glucidelor se face după indicele glicemic al acestora.

legume Mazăre Struguri Piersici Fasole verde Prune Mere şi pere Smochine Caise IG mic 51 50 48 50 45 42 40 39 38 35 31 2 Produse de panificaţie Pâine din făină normală Mămăligă Fructe. legume Cartofi fierţi Dovleac Pepene verde Băuturi Bere Băuturi izotonice Limonada Dulciuri 3 Zahăr Jeleuri Ciocolată. care nu conduc la creşteri alimente cu indice glicemic mediu. alune. legume Stafide şi ananas Morcovi bătrâni Cartofi Banane Pepene galben Caise confiate Porumb floricele Kiwi. Cereale Orez expandat Orez cu bob scurt Musli cu zahăr Cartofi copţi Cartofi prăjiţi ^Piure de cartofi IG mare 85 76 70 85 75 75 110 78 70 1 Morcovi Linte Grapefruit Cireşe Soia. papaya 2 30 30 25 22 15 46 40 31 20 15 22 20 51 35 40 40 30 Dulciuri Marmeladă Miere Fursecuri cu Cereale Cuşcuş Orez cu bob LGr|ş Orez normal Spaghete IG mediu 69 65 65 65 62 65 60 57 55 55 3 Produse de panificaţie Covrigei Aluaturi de secară Pâine toast Fructe. mango.După indicele glicemic alimentele se împart în trei categorii: • • • alimente cu indice glicemic mare (> 70%) care determină creşteri alimente cu indice glicemic mic (< 50%). care se încadrează între cele două rapide şi mari ale zahărului în sânge (alimente „rele") mari ale glucozei sanguine (alimente bune) categorii (IG = 50-70%) Valorile IG ale unor alimente 1 Produse de panificaţie Pâine neagră Pâine integrală Pâine de secară Fructe. ciuperci Băuturi Suc de portocale Nectar de mere Lapte de soia Suc de mere Suc de legume Dulciuri Ciocolată amară (70% cacao) Fructoză Cereale Fulgi de porumb Orez Fulgi de ovăz Aluaturi integrale Produse din grâu dur Lactate 65 59 65 60 55 55 ^55 100 80 70 85 72 70 95 75 70 40 38    .

ouă. coacerea) măresc indicele glicemic. menţinerea sistemului neuro-muscular etc. Astfel tratamentele termice care conduc la gelatinizarea amidonului (în principal fierberea. moluşte şi crustacee etc. oaie. Proteinele în alimentaţia umană Proteinele din compoziţia unor alimente de origine vegetală sau animala sunt pur şi simplu surse de aminoacizi care rezultă prin hidroliza gastrică ş intestinală a proteinelor. pasăre. fasole verde. 39    .) şi de origine vegetală din cereale. proteine transportatoare (de O2. Modul de pregătire a alimentelor amidonoase influenţează de asemenea indicele glicemic. orez) măreşte indicele glicemic datorită faptului că înlătură din materia primă componentele care încetinesc digestia poliglucidelor şi deci pol conduce la o absorbţie mai lentă a glucozei (de exemplu: fibre.De remarcat că „gradul de rafinare" al alimentului. fasole ţucară. orz. în special mazăre verde. lupin) şi legume. enzime. lapte şi derivate. anticorpi. leguminoase (soia. fasole. porc. Proteinele din alimentaţia (hrana) omului pot fi de origine animală (carne de vită. Cartofii prăjiţi au indicele glicemic mai redus. hormoni. fasole grasă etc. participă la capacitatea de tamponare a sângelui precum şi la reglarea schimburilor de apă şi electroliti în interiorul şi în afara celulei. Unele proteine sunt implicate în contracţia musculară şi rezistenţa mecanică altele joacă rol de protecţie şi de detoxifiere a organismului. respectiv celuloză şi hemiceluloză). de metak etc). peşte. mazăre. Aminoacizii absorbiţi de organism sunt folosiţi pentru diferite construcţii proteine din compoziţia citoplasmei şi structurilor organice ale ţesuturilor solide ş lichide. mai ales în cazul cerealelor (grâu. linte. în acest fel acestea îşi pierd specificitatea (informaţie structurală specifică) şi în acelaşi timp antigenitatea.

în cantitate suficient de mare de proteine de 40    .valina. proteinele alimentare se deosebesc între ele prin conţinutul lor în aminoacizi. 1971) aşa cum se arată în tabel. Proteine complete Caracteristici biochimice Conţin toţi aminoacizii esenţiali în proporţii apropiate de cele corespunzătoare omului Caracteristici biologice Au cea mai mare eficienţă în promovarea creşterii pe care o pot întreţine chiar când aportul este redus Exemple de proteine • Ovoalbumina şi ovovitelina din ou • Lactalbumina şi lactoglobulina din lapte • Actina. L triptofan. L . L-leucina. L .Calitativ. L .treonina.tirozina. peşte) din următoarele consideraţii ştiinţifice: • anabolismul poate avea loc în condiţiile în care pe piaţa anabolică se găsesc aminoacizi necesari. DLmetionina. Proteine incomplete Pentru întreţinerea creşterii sunt necesare cantităţi aproape de două ori mai mari şi câştigul ponderal este mai mic. ouă. L . nu esenţiali.fenilalanina. Cei 10 aminoacizi sunt: L-izoleucina. L-lizina. lapte. dar 2-3 sunt în cantităţi mai mici şi limitează utilizarea celorlalţi III. gluteina din cereale • Legumelina din mazărea uscată II. dar mai ales prin conţinutul în aminoacizi esenţiali şi raportul dintre aceştia. miozina şi mioalbumina din carne • Glicina din soia • Leucozina. iar cei întreţin creşterea şi nici nu prezenţi sunt în menţin balanţa azotată proporţii dezechilibrate • Colagenul din tendoane. dar la adulţi pot menţine balanţa azotată Lipsesc 1-2 aminoacizi Oricare ar fi aportul. L-cisteina. ceea ce înseamnă că piaţa metabolică de aminoacizi poate fi foarte bine echilibrată prin consum. Clasificarea biochimică şi biologică a proteinelor Clasa I. În funcţie de conţinutul şi proporţia aminoacizilor esenţiali proteinele ali¬mentare pot fi grupate în trei clase (Gontea. indiferent de sursa din care provin. Proteine parţial Conţin toţi aminoacizii complete esenţiali în proporţii corespunzătoare. oase • Zeina din porumb Împărţirea în cele 3 clase a proteinelor nu trebuie să conducă la concluzia că în alimentaţie este necesar să existe numai proteine de origine animală (carne.

Parametrii care caracterizează din aceste punct de vedere o proteină sunt următorii: a) Coeficient de utilizare digestivă real (CUD) b) Coeficient de eficacitate proteică (PER) c) Valoare biologică (VB) d) Utilizarea proteică reală (NPU = Net Protein Utilisation): În tabel. se arată PER. proteinele de origine animală având efect corector. precum şi valorificarea postprandială care depinde de valoarea lor biologică. p-glucanii. CUD şi VB pentru diferite produse alimentare. în sensul că sortimentul aminoacidic rezultat în final să fie complet. De remarcat că digestibilitatea depinde de natura proteinelor: proteinele de origine animală sunt mai digestibile decât cele de origine vegetală deoarece în digestibilitatea celor din urmă interferează celuloza. care se completează reciproc din punct de vedere aminoacidic. respectiv viteza de digestie (durata de digestie). biodisponibilitate care are în vedere coeficientul de utilizare digestivă. Din cele menţionate rezultă că indicatorul cel mai precis în aprecierea unei proteine este valoarea biologică (VB) deoarece aceasta ne 41    . În judecarea calităţii unei proteine trebuie să avem în vedere cronobiologia proteică. NPU. pectinele.calitatea II. nivelul de absorbţie a produselor de digestie (aminoacizi) precum şi biodisponibilitatea lor în organism. hemiceluloza. • proteinele de origine animală au în general masă moleculară mai mare decât cele de origine vegetală şi deci şi degradarea lor până la aminoacizi în tractul gastrointestinal este mai lentă (cu excepţia proteinelor serice din lapte care sunt considerate proteine „rapide" adică cu digestie rapidă) şi deci cu consum mai mare de energie.

linte) limitant. triptofan (porumb) Metionină".5 2. laptele. producţia de hormoni. lintea. ouăle. reglarea energetică. participă la creşterea şi repararea ţesutului muscular. menţionăm următoarele:  izoleucina este implicată în reglarea glucidelor din sânge. grâul.3 1. fasolea. ovăz) Lizină*. migdalele. + Nmet. este necesară în formarea hemoglobinei şi participă la reglarea energetică. ** . Sursele de izoleucina sunt: carnea.6 77 80 75 55 55 45 Azotul pentru menţinerea homeostaziei se pierde prin urină şi fecale: Nmenţ = Nend. orezul roşu. fasole. Sursele de leucină sunt: carnea. orez.primul aminoacid Aminoacidul limitant şi alimentul Metionină + cisteină Metionină + cisteină Metionină + cisteină Lizina". peştele. fasole. PER NPU CUD 97 97 95 97 90 80 83 VB 94 82 I 76 74 62 68 60 3.9 1. treonină" (grâu.al doilea aminoacid limitant. ouăle.  leucina este implicată în reglarea glucidelor din sânge. laptele.indică ce parte din azotul absorbit de organism este reţinut de către acesta în vederea: creşterii organismului (Ncr).7 1. 42    .u. pentru producţie (Nprod) Indicatorii principali de calitate ai proteinelor (valori medii) Sursa de proteine Ou Lapte şi produse lactate Peşte Carne Cereale Seminţe oleaginoase Leguminoase * . soia. seminţele leguminoase (linte. bobul. treoninâ (susan.f. menţinerea homeostaziei proteice (Nmenţ).1 3. grâu. În ceea ce priveşte importanţa unor aminoacizi esenţiali care pot fi aduşi atât de proteinele de origine animală sau vegetală. peştele. soia. creşterea şi repararea ţesutului muscular. floarea soarelui) Metionină* + cisteină (mazăre. bob).

De asemenea. seminţele leguminoase.  treonina intervine în producţia de anticorpi. 43    . peştele. soia. Raportul tirozină + fenilalanină/triptofan + aminoacizi cu lanţ ramificat. peştele. Sursele de metionină sunt carnea.  triptofanul este un precursor al serotoninei care combate anxietatea şi favorizează somnul şi reglează apetitul. orezul.  fenilalanina funcţionează ca neurotransmiter. promovează absorbţia calciului. Sursele de lizină sunt carnea. grâul. Sursele de valină sunt carnea. brânzeturile. anticorpilor. orzul. migdalele. Sursele de histidina sunt carnea (în principal de porc şi pasăre). nucile.  valina intervine în dezvoltarea şi repararea ţesutului muscular. scăderea trigliceridelor serice. Sursele de triptofan sunt carnea. Un nivel ridicat de serotonină în creier poate provoca coma hepatică. avocado. Sursele de fenilalanina sunt laptele. laptele. alunele. arahidele.  metionina previne depunerea de grăsime pe artere. în reglarea energetică şi producerea de niacină. laptele. fasolea. hormonilor şi enzimelor. ouăle. arahidele. ciupercile. ceapa. cartofii. intervine în producerea de niacină. orezul roşu. influenţează pătrunderea triptofanului din ficat în celulele cerebrale. Sursele de treonină sunt carnea. laptele. ouăle. creşte nivelul sanguin de norepinefrină. Raportul dintre triptofan/tirozină + fenilalanina + leucină + izoleucină + valină. cerealele. seminţele leguminoase. fasolea.  histidina intervine în dezvoltarea şi repararea ţesuturilor şi în formarea histaminei (amină biogenă). drojdia. usturoiul. ouăle. arahidele. lintea. lintea. laptele. fasolea. soia. dezvoltarea şi repararea ţesutului muscular. acţionează ca antioxidant şi promovează sinteza colagenului. peştele. soia. nucile. lizina intervine în formarea/reglarea colagenului. influenţează sinteza dopaminei şi respectiv a norepinefrinei. soia. epinefrină şi dopamină. laptele. ouăle.

8 5. dar chinezii sunt capabili să detoxifieze organismul de acid glutamic mai bine şi mai rapid decât europenii la care se înregistrează „sindromul restaurantului chinezesc" în cazul unui consum exagerat de alimente ce conţin acid glutamic sau cele care sunt potenţate cu glutamat monosodic în vederea intensificării percepţiei gustului unui produs alimentar.2 Aminoacidul Arginină 6.7 4.7 2. raportul dintre aminoacizii esenţiali/aminoacizii neesenţiali fiind în strânsă dependenţă de vârstă.8 5.8 Lizină 7. Aminoacizii neesenţiali pot fi sintetizaţi de organismul uman.3 8.9 8. în timp ce la adulţi aminoacizii esenţiali pot reprezenta numai 15% din nevoile totale de proteine ceea ce înseamnă că pentru adulţi calitatea proteinelor nu are o semnificaţie prea mare (sau chiar deloc). histidină şi lizină al unor protide alimentare (calculat ca procent la 16% azot) Produsul Ou întreg Lapte de vacă Lapte de femeie Carne de porc Carne vită Carne oaie Carne pui Macrou Ton Sardină Crevete Grâu Histidină 2.7 44    .4 8. Conţinutul în arginină.8 3. Astfel rasa galbenă (chinezii) are o capacitate mai mare de sintetizare a aminoacizilor neesenţiali decât rasa caucaziană.2 1.7 3.3 3.Pentru un bilanţ echilibrat pool-ul de aminoacizi trebuie să conţină şi aminoacizi neesenţiali.7 8.4 2.8 8.4 3.5 5.4 8.0 6. Astfel nevoile în aminoacizi esenţiali ale nou-născuţilor reprezintă 50% din nevoile totale în proteine. În tabel se prezintă conţinutul de histidină.1 5.1 9.2 8.4 6.2 7.2 8. însă capacitatea de sintetizare este în funcţie de rasă. Nivelul de glutamină şi serină din plasma tinerilor chinezi este de 6 ori mai mare decât la tinerii din rasa albă.3 5.1 7.1 2. arginină şi lizină în diferite produse alimentare.1 8.4 2.4 6.5 2.2 2.9 3.

12 1. din acizi graşi polinesaturaţi cum sunt linoleic.  prostacicline care intervin în răspunsul imunitar şi în reactivitatea vasculară.3 1.72 2.2 2.05 6.15 10.45 2.1 9.  leucotriene care intervin în bronhoconstricţii. eicosapentaenoic (derivat din acidul a-linolenic) se formează:  prostaglandine ce intervin ca citokine. <z~ micşorează potenţialul 45    . E.2 2.Făină albă Orez Porumb Soia Mazăre verde Linte Mazăre Floarea soarelui Feve Arahide 2.55 Lipidele în alimentaţia umană Lipidele sunt necesare organismului uman deoarece:  sunt sursă de energie concentrată (9 kcal/g). chemotaxis.4 2.5 9. arahidonic.8 5.49 3.74 2. Acizii graşi polinesaturaţi mai sunt importanţi şi pentru faptul că: reduc trigliceridele din sânge (acizii graşi co3). K).12 3.0 7.5 2.41 12. alinolenic.  tromboxani care intervin în tromboză şi bronhoconstricţii.  sunt sursă de acizi graşi saturaţi. D.  măresc palatabilitatea alimentelor în care sunt prezente.  membranele celulare (fosfolipidele). dar şi polinesaturaţi cum ar fi acidul linoleic (co6) şi acidul a-linolenic (co3) care nu pot fi sintetizaţi de organism.8 9.63 4.0 5.8 9.72 2.2 4.9 3.9 7. inflamaţii.0 7.  sunt purtători ai vitaminelor liposolubile (A. În plus. Din lipidele resintetizate în organism din glicerol şi acizi graşi eliberaţi din lipide în cursul digestiei intestinale se formează:  depozitele de grăsime care protejează organele vitale şi care acţionează ca termoizolator.02 12.2 1.

♦ formarea structurii membranelor tuturor celulelor organismului. şofran  acidul a-linolenic C18. soia.  acidul eicosapentaenoic C20:4 se găseşte în alge marine. Primii doi acizi graşi polinesaturaţi nu pot fi sintetizaţi in vivo şi sunt indispensabili pentru: ♦ dezvoltarea noului născut. ♦ prevenirea tulburărilor în ceea ce priveşte coagularea sângelui şi fragilitatea capilarelor. Este precursor al prostaglandinelor „bune" şi inhibă supraproducţia de prostaglandine şi leucotriene. efect pe care îl are şi acidul oleic (mono-nesaturat).3 care se găseşte în vegetale verzi şi alimente de origine vegetală. ♦ fosforilarea oxidativă în mitocondriile hepatice. glandelor suprarenale. ♦ dezvoltarea şi funcţionarea normală a creierului. urechii interne.  acidul arahidonic C20:4 este substratul pentru producţia de eicosanoide (prostaglandine. În nutriţia umană. floarea soarelui. leucotriene etc). '»" contribuie la reducerea HDLcolesterol din sânge. 46    .de agregare a plachetelor sanguine. ♦ funcţiile sexuale şi de reproducere. o mare importanţă o au acizii graşi polinesaturaţi:  acidul linoleic C18:2 care se găseşte în uleiurile vegetale din: germeni de porumb. Acest acid blochează producţia excesivă de prostaglandine şi leucotriene  acidul y-linolenic C 18:3 se găseşte în uleiul de ciuboţica cucului sau primulă (Primula veris) şi în limba mielului (Borago officinale). asigurând şi permeabilitatea normală a acestora. ochilor. ♦ activitatea enzimatică implicată în metabolismul aminelor biogene. peşte din apele marine reci.

scade răspunsul glicemic şi reprezintă un factor de risc pentru sănătatea oamenilor (creşte riscul bolilor cardiovasculare.♦ scăderea presiunii sanguine. La un regim hipocaloric (1000 kcal) totalul caloriilor din acizi graşi trebuie să fie ~ 19%. Indicatorul carenţei în acid linoleic îl reprezintă raportul (Ri) dintre triene/tetraene şi în principal: Dacă Ri>0. palmitic)]. Indicatorul carenţei în acid linolenic este raportul (R2) dintre pentaene/hexaene: În alimentaţie se recomandă şi un consum moderat de ulei de măsline. din care 7-8% din acizi graşi saturaţi. din care 7. miristic. prin acizii graşi saturaţi rezultaţi la hidroliză şi care sunt absorbiţi în organism contribuie la creşterea LDLcolesterol şi a colesterolului total din sânge în dauna HDL-colesterol [în special acizii graşi cu lanţ mediu (lauric.8% din acizi graşi saturaţi. atunci avem de a face cu o stare patologică.6%. 6. ulei de canola sau ulei de nucă. care conţin cantităţi importante de acid oleic (C18:1). Grăsimile saturate din dietă. al obezităţii şi 47    . Grăsimile mononesaturate (care conţin acid oleic) menţin nivelul de HDL-colesterol şi previn creşterea trigliceridelor în sânge. Se consideră că o dietă cu 2000-2750 kcal total calorii din acizi graşi trebuie să fie de 30-38%. Aceste grăsimi trebuie să înlocuiască grăsimile saturate din dieta şi nicidecum să se adauge la acestea. ♦ combaterea anxietăţii.4.5% din cei mononesaturaţi şi 4. Consumul de lipide. în special saturate creează mai rapid starea de saţietate. depresiilor.50. ♦ scăderea incidenţei bolilor inflamatorii. 8-9% din cei mononesaturaţi şi 9-11% din cei polinesaturaţi. Raportul acizi graşi polinesaturaţi/acizi graşi saturaţi în acest caz este de 0.7% din cei polinesaturaţi. dezordinilor bipolare.25-1. iar raportul acizi graşi polinesaturaţi/saturaţi trebuie să fie 1.

şi liposolubile). cupru. compuşi bioactivi. sulf. iar sulful intră în constituţia condroitinsulfaţilor ce sunt prezenţi în celulele ţesuturilor conjunctive. Acizii graşi trans din dietă nu trebuie să depăşească 2%. vitamine (hidro. magneziu. fosfor. a) Compuşii biominerali sunt reprezentaţi de: . de 5-6% din total de AGN margarina. pulmonar). vanadiu.diferitelor forme de cancer de colon. 48    . iod. fluor. de 15-20% din total de AGN trebuie grăsime de porc. acizi graşi consumate 50-60g grăsime de pasăre lipide/zi Conţinutul de AGN Nu asigură necesarul 0.. zinc. potasiu.03. sodiu. brom. Compuşii biominerali din alimente care ajung în organism au rol:  plastic .0.05 Seu de vită. din care cel mult 10-11% să provină din grăsimi saturate. Clasele de lipide în funcţie de conţinutul în acizi graşi nesaturaţi Clasa Lipide cu valoare biologică mare Lipide cu valoare biologică medie Caracteristici Raport Exemplificări Caracteristici biochimice AGN/AGS biologice Uleiuri vegetale Conţinutul de AGN de Pentru acoperire nevoi 3. alţii decât mineralele şi vitaminele.8 Ulei măsline... unt acizi graşi Lipide cu valoare biologică redusă Substanţe biologic active Substanţele biologic active sunt reprezentate de macro şi microelemente. germeni de acizi graşi lipide/zi porumb) Conţinutul de AGN Pentru acoperire nevoi 0.0. de prostată. cobalt. grăsimile din dietă sunt clasificate în următoarele clase nutriţionale. . oaie. floarea circa 80% din total consumate 15-20g soarelui.intrând în compoziţia unor ţesuturi: calciul şi fosforul intră în structura oaselor şi dinţilor.5 de AGN trebuie (soia.microelemente: fier. Necesarul de grăsimi este estimat la 30% din total nevoi energetice. endometrial.. seleniu. molibden. În funcţie de conţinutul în acizi graşi nesaturaţi (AGN) şi saturaţi (AGS). mangan.4. crom.macroelemente: calciu. clor.

intervine în contracţia/relaxarea muşchilor. carii 49    . Mg) şi în determinarea pH-ului gastric.respectiv rol în echilibrul osmotic. vitamine. coloid osmotic şi procesele de oxidoreducere. Intervine în reglarea bătăilor inimii precum şi în coagularea sângelui. hiperlipidemie. menţine funcţia celulară la creier şi inimă.  fizico-chimic . proteine. de asemenea intervin în contracţia musculară (Ca. Carenţa în unele din biominerale menţionate poate conduce la instalarea unor stări metabolice care afectează sănătatea indivizilor umani carenţaţi. hipertensiune. tetanie. hormoni. respectiv în transmiterea impulsului nervos la fibrele musculare. realizarea sistemelor bioelectrice implicate în transportul transmembranar (pompa Na/K). contribuie la reducerea colesterolului şi lipidelor în sânge.  fiziologic . intervine în funcţionarea nervilor. la osteoporoză (demineralizarea oaselor) postmenopauză şi senilă.  de componente ale unor lipide. Lipsa calciului conduce la rahitism în cazul copiilor (lipsa de calciu este cuplată cu deficienţa în vitamina D3). Calciul reglează permeabilitatea membranelor celulare musculare şi este necesar pentru activitatea unor sisteme enzimatice. biocatalitic .cofactori sau componenţi a numeroase enzime. Dacă ne referim la funcţiile unor biominerale şi la efectele carenţei acestora asupra stării de sănătate a oamenilor putem să facem următoarele precizări:  Calciul este necesar pentru dezvoltarea oaselor şi dinţilor precum şi la stabilitatea acestora.în sensul că biomineralele intervin în mecanismul menţinerii echilibrului acido-bazic din sânge. osteomalacie (formă de decalcifiere a oaselor provocată de tulburări profunde în metabolismul fosforului şi calciului din substanţa osoasă).

naştere prematură. după perioade prelungite de repaus la pat (spitalizare). boală de ficat. anumite aner (anemie feriprivă sau hipocromică). Surse importante de calciu sunt laptele şi produsele derivate. osteoporoză. oboseală.dentare/boala periodentară. hipertiroidism. dureri de spate şi picioare. nucile. dificultăţi în reglarea temperaturii. în caz de infecţii bacteriene. peştele (sardine. terapia cu estrogeni. ţesut muscular. pierderi de sânge acute/cronice. femeile care se hrănesc numai vegetale.  Fierul este esenţial pentru formarea hemoglobinei din globule roşii şi a mioglobinei muşchilor şi prin urmare intervine în transportul oxigenului în sânge. hipoclorhidrie. organele (ficat. pâinea neagră. menoragie. modificări în metabolismul energetic. boala ficatului. rezistenţă fizică redusă. cancer. răspuns imunitar defectuos. legumele usca gălbenuşul de ou. De asemenea. femeilor în perioada de graviditate şi alăptare. hipertensiune. rinichi. femeile în perioada menstruaţie. intoleranţă la glucoza. Este implicat în transportul de electroni şi fosforilareâ oxida ti vă. leguminoasele. splin Excesul de fier reprezintă un risc deoarece promovează bolile 50    . cancer şi terapia estrogeni. îmbunătăţeşte funcţionarea muşchilor. Lipsa de fier conduce la anemie feriprivă. Nevoile de fier sunt crescute la femeile gravide. moluştele. moluştele. inimă. Surse de fier sunt cărnurile roşii. greutate în respiraţie. deficienţă în cupru. ingerare excesivă de calciu. salmon). creşterea nivelului de fosfat şi proteine în dietă. copiilor. Deficienţa în fier constă în aclorhidrie. alunele. legumele şi leguminoasele. spanacul. palpitaţii ale inimii. ouăle. Nevoile de calciu sunt sporite în cazul sugarilor.

cardiovasculare n ales la persoanele cu defecţiune genetică- hematocromatoză. tulburări ale metabolismului carbohidraţil ale gustului şi mirosului. bolnavii schizofrenie. Nevoile de cobalt sunt crescute în hipertensiune. brânzeturile şi ouăle. 51    . este componentul esenţial al factorului de toleranţă al glucozei. abuz de ala hipoclorhidrie. Este necesar şi pentru sinteza acidului folie. pasăre. cancer insuficienţă hepatică. carnea de vită. anemie pernicioasă şi chete vegetariene. persoane cu dietă preponderent pe bază de carbohidraţi rafinaţi. reduce starea anxietate. cerealele întregi. hiperlipidemie. Surse de crom sunt carnea şi produsele din carne. pe oceanic. necesar potenţarea insulinei. oaie. viţel. ciupe moluşte. intervine în metabolismul glucidelor şi lipide (stimulează sinteza acizilor graşi şi colesterolului). Deficienţa în crom se constată în diabetul tip II. persoane în vârstă din cauza absorbţiei proaste. laptele. drojdia de panificaţie. carnea de pasă brânzeturile.  Cobaltul este componentă intrinsecă a vitaminei B12 fiind necesar pentru sinteza metioninei din homocisteină şi pentru conversia acidmetilmalonic la succinil-CoA necesară în sinteza acizilor graşi.  Cromul îmbunătăţeşte producerea de energie şi stamină. ouăle. diabet. la pacienţii postoperatorii alcoolici. ateroscleroză. Stările de deficienţă se manifestă ca anemie macrocitică (pernicioas hipoclorfidrie. Necesarul de crom trebuie sporit în caz de diabet tip II (mellitu hipoglicemie. Surse de cobalt sunt rinichii.

magneziul intervine în funcţionarea creierului şi nervilor. soia. Stările de deficienţă se manifestă la o ingerare excesivă vitamina C. în contracţia musculară. stabilizează structura ATP. Deficienţa în magneziu conduce la ameţeli. având acţiune antiinflamatorie. Sursele de cupru sunt ficatul. Contribuie şi la menţinerea balanţei calciului şi potasiului. Este implicat în producţia hormonilor tiroidei şi paratiroidei. Nevoile de cupru sunt mărite în cazul femeilor care se tratează cu estrogeni. De asemenea. ingerare mărită de calciu. slăbiciune musculară. Deficienţa în cupru conduce la anemie. reprezintă coenzimă a 80% din enzimele ce intervin în ciclul Krebs. Stări de deficienţă se constată la pacienţii post-operatoriu. pacienţii cu arsuri. Împreună cu vitamina C intervine în formarea elastinei. ateroscleroză. Este important pentru absorbţia şi metabolizarea fierului pentru formarea SOD. îmbunătăţeşte producţia de energie a inimii. producţia de carbohidraţi şi lipide. hiperlipidemie. peştele. în hepatite infecţioase. când există niveluri crescute de zinc în ţesuturi. Ajută la protejarea tecii mielinice a nervilor. hepatită. cerealele întregi şi legumele. osteopor şi hipotiroidism. tulburări sistemului nervos.  Magneziul intervine în structura oaselor. 52    . reacţiile de sinteză a proteinelor şi acizilor nucleici. Contribuie la menţinerea integrităţii pereţilor vase sanguine. a hormonilor sexuali. iritabilitate. seminţele. la creşterea şi sănătatea oaselor. Contribuie la formarea globulelor roşii. în anumite forme de anemii microcitice. contribuie la dilatarea arterelor coronariene şi scade presiunea sângelui. Cuprul este coenzima implicată în metabolismul energetic. cărnurile. dezvoltarea scheletului. demineralizarea oaselor. anemie feriprivă. contractare musculară. nucile.

vieţuitoarele marine (peşte.  Manganul este asociat în enzimele implicate în metabolismul. ateroscleroză. ingerarea crescută de hidrazină. anorexie şi deficienţă în fier. germenii de grâu. vegetalele (legumele) de culoare verde. gălbenuşul de ou. linte). nucile/arahidele. hipoglicemie. crustacee. vegetalele frunzoase. Nevoile de mangan sunt crescute în Diabetus mellitus. Este de asemenea implicat în producţia de carbohidraţi şi lipide. ceaiul. micşorarea funcţiei renale. Intervine în prevenirea cariilor dentare şi cancerului de 53    . Deficienţa în mangan conduce la anormalităţi în ceea ce priveşte formarea cartilagiilor şi oaselor. echinoderme).  Molibdenul este component al unor enzime implicate în metabolismul sulfului şi acidului uric. Este implicat în sinteza melaninelor. moarte subită cardiacă. moluşte. terapiei diuretice. leguminoasele uscate (fasole. producţia de hormoni sexuali. dischinezie tardivă. acidoză diabetică. seminţele de floarea soarelui. mazăre. activitate mentală scăzută şi tulburări neurologice. acizilor graşi. vaselor şi cartilagiilor. malabsorbţiei. Nevoile de magneziu sunt mărite în cazul dietelor cu carbohidraţi rafinaţi. consum excesiv de alcool. intoxicaţia cronică cu hidrazină. Stările de deficienţă se constată în metabolismul anormal al glucozei. Surse de mangan sunt cerealele întregi. epilepsie. alunele. Surse de magneziu sunt cerealele întregi. hiperaldosteronism. năut. tulburări psihiatrice. formarea membranei de fosfolipide şi a protrombinei. hiperlipidemie. nucile. laptele. creşterea/menţinerea ţesutului conjunctiv. leucemie. tetanie.ciroza ficatului. deficienţe în ceea ce priveşte mucopolizaharidele şi lipopolizaharidele. drojdia de panificaţie. orezul brun. este important în funcţiile şi structurile neurologice.

peştele. legumele şi vegetalele frunzoase de culoare verde. Surse de molibden sunt cerealele întregi. Stările de deficienţă se constată la concentraţii mari de calciu plasmatic. ritm anormal al inimii. carnea de pasăre. la ingerare mare de vitamina D şi ia terapia de durată cu glucocorticoizi şi terapia tiroidei. laptele. lipidelor. Controlează presiunea sanguină prin modificarea activităţii muşchilor netezi.  Fosforul este implicat în metabolismul energetic şi este parte a metabolismului fosfolipidelor. în balanţa fluidelor. asigură intrarea substanţelor energetice în celule. Este important în metabolismul carbohidraţilor. alimentele bogate în proteine şi cerealele. apetit redus. creşterea concentraţiei de hormoni paratiroidieni. Reprezintă o substanţă tampon intracelulară şi este implicat în funcţia rinichilor/ficatului şi în producţia de lecitină. intervine în contracţia musculară. proteinelor. controlează activitatea inimii şi sistemului nervos.  Potasiul intervine în transmisia impulsului nervos. Este necesar pentru funcţionarea organismului uman. unde sunt folosite pentru producţia de energie.esofag. Simptomele de deficienţă constau în slăbiciune. Stările de deficienţă se constată în cariile dentare. Surse importante de fosfor sunt carnea de vită. Nevoile de molibden sunt crescute la diete cu conţinut mare de carbohidraţi rafinaţi. brânzeturile. Previne impotenţa la bărbaţii mai în vârstă. precum şi 54    . nucile. germenii de grâu. în cazul cariilor dentare şi posibil în anumite forme de cancer. iaurtul. Nevoile de fosfor sunt crescute la pacienţii cu terapie de estrogeni. anormalităţi în metabolismul aminoacizilor şi posibil la pacienţii cii cancer esofagian. cărnurile. nucile. Intervine în structura oaselor şi dinţilor.

boli cardiovasculare. ficatul. Stările de deficienţă se constată la pacienţii care au diete cu conţinut ridicat în carbohidraţi rafinaţi şi sare. avocado. cartofii. insuficienţă renală. prunele). cerealele întregi. caise. rect. broccoli. aspermatogeneză. în hiperplazia glandei suprarenale. Deficienţa în potasiu conduce la letargie. în metabolismul anormal al glucozei. cataracte. Nevoile de seleniu sunt crescute în cazul sugarilor hrăniţi cu biberonul. la pacienţii trataţi cu digitale sau la cei cu diabetus melitus. Stimulează producţia de anticorpi şi sinteza de proteine în ficat. faţă de acţiunea radicalilor liberi. cerealele întregi. cancer. precum şi în hipercolesterolemie. vegetalele. Activează ARN şi ADN. slăbiciune. Intervine în introducerea acizilor graşi esenţiali în fosfolipide şi este esenţial pentru transportul nutrimentelor prin 55    . Surse de potasiu sunt vegetalele (legumele). la persoanele cu hipotensiune.excreţia de NaCI. Surse de seleniu sunt vieţuitoarele marine (peşte. cu diaree severă sau cu vomizări. la cei trataţi cu prednison. laptele. Stările de deficienţă se constată în boala ficatului.  Sodiul este implicat în reglarea raportului electroliţiior extracelulari/cationi şi homeostazia osmotică. Nevoile de potasiu sunt crescute la pacienţii cu terapie diuretică. moluşte. este component de bază al glutation-peroxidazei care protejează ţesuturile. lintea. în special membranele. crustacee. cancer. fructele (banane. fasolea. funcţie cardiacă diminuată. echinoderme). prin urmare regularizează volumul sângelui. curmalele. apetit redus. plămâni. ACTH. reduce riscul de cancer de prostată. colon. rinichii. sân. usturoiul. maladsorbţia proteino-calorică. alunele/arahidele de Brazilia. cancer.  Seleniul îmbunătăţeşte funcţia vitaminei E. cărnurile. creşterea cantităţii de lipide în dietă. boala cardiacă. ritm anormal al inimii.

diaree. cerealele întregi. vieţuitoarele marine (peşte. metabolism lipidic modificat. la ingerarea excesivă de vitamina C. diaforeză. Surse de vanadiu sunt uleiurile vegetale. la copiii mici (în vederea dezvoltării oaselor şi dinţilor). Surse de sodiu sunt laptele. condimentele şi NaCi adăugată pentru asezonarea mâncărurilor.  Vanadiul stimulează acetil-CoA deciclaza. hipoclorhidrie. Stările de deficienţă se constată în cazul vomizărilor pe perioade prelungite. scăderea conţinutului de vitamina C în glanda suprarenală.membranele celulare. Nevoile de sodiu sunt sporite în caz de activitate fizică grea. moluşte. infecţii cronice. pentru vindecarea rănilor şi funcţia imunitară. este asociat cu metabolismul colesterolului. în terapia diuretică. tulburări de reproducere. crustacee. peştele procesat. Deficienţa în sodiu produce scăderea absorbţiei de calciu. cărnurile procesate. la persoanele cu carii dentare sau dinţi căzuţi. Previne căderea dinţilor şi cariile dentare şi este implicat în metabolismul glucozei şi producerea de glutation. dezvoltarea sistemului de reproducere. în hipoclorhidrie. Nevoile de vanadiu sunt crescute în hiperlipidemii. Este esenţial pentru creştere. hiperadrenalism. tulburări de reproducere. la femeile însărcinate. Inhibă enzimele de hidroliză a ATP. Este necesar pentru sinteza acizilor nucleici şi transportul CO2. hipertrigliceridemie. Stările de deficienţă se constată în scăderea numărului de globule roşii. carii dentare. 56    . deci are un efect de scădere a lipidelor. pierdere excesivă în greutate. echinoderme). proteinelor şi metabolismul energetic. absorbţie deficitară a fierului. vegetale în conservă. ficatul.  Zincul este coenzimă în peste 90 sisteme enzimatice.

b) Vitaminele sunt substanţe indispensabile vieţii deoarece intervin în funcţiile celulare care asigură dezvoltarea şi menţinerea normală a organismului. De asemenea. scoicile. scăderea maturizării sexuale. la persoanele în vârstă din cauza malabsorbţiei. alimentele pregătite cu apă fluorinată. a ARN şi ADN. în cazul dietelor cu multă fibră. pierderea apetitului. dar şi producţia animalieră (carne. seminţele de floarea soarelui. ouă. iar cele liposolubile intervin în construcţia unor structur precum şi în procesele anabolice. Contribuie şi la scăderea densităţii oaselor.  Fluorul previne cariile dentare şi contribuie la întărirea oaselor. vegetale şi fructe. ouăle. soia. Surse de fluor sunt ceaiul. peştele marin consumat cu oase. scăderea gustului şi mirosului. în cazul femeilor însărcinate.Stările de deficienţă se constată în sinteza deficitară a proteinelor. întârzierea cicatrizării rănilor. laptele. apa fluorinată. Nevoile de zinc sunt crescute la femeile însărcinate. Carenţa este mai frecventă în ţările sau zonele la care agricultura este predominată de monoculturi. la copii şi adolescenţi. 57    . la persoanele cu boli cronice (de ex. lapte. Cele hidrosolubile intervin mai mult în metabolismul celular. în infecţii cronice. întârzierea creşterii. alimente pregătite în vase de teflon. Surse de zinc sunt cărnurile. în general. cerealele întregi. peşte). Vitaminele pot fi hidrosolubile şi liposolubile. spanacul. în perioada neonatală. Deficienţe în fluor promovează cariile dentare şi posibil şi „distrugerea" vertebrelor. cu diabetus mellitus). Carenţa în vitamine este asociată. cu perioade mari de secetă care influenţează producţia de cereale. carenţa în vitamine este asociată cu starea de sărăcie extremă a populaţiei incapabile să-şi asigure o hrană cât de cât suficientă şi variată.

58    . daidzeina. Flavonoide: epicatechine. Acestea se găsesc mai ales în produse de origine vegetală şi fac parte din compoziţia aşa numitelor alimente funcţionale. acid galic). capsaicină. genistină). dar şi cu aminoacizi. Resveratrolul din strugurii roşii (şi respectiv vinurile roşii). zeaxantină. Steroli din plante: p-sitosterol. în principal substanţe minerale. Suplimentarea alimentelor procesate – mijloc de asigurare a siguranţei alimentare Definiţii Terminologia privind suplimentarea alimentelor cu diferite nutrimente. antociani.c) Alte substanţe biologic active. flavonoli/flavani flavonone kaempferol. luteină. (quercetina. Acizi fenolici (acid oafeic. brasicasterolul. campestrolul. 2.3. fitosterolul. vitamine. licopen. fructooligozaharide etc. p-caroten. stanoli. Pectine. miricitina. Indoli. Monoterpene (limonen). Prebiotice: inulină. flavonoli izoflavone/izoflavonoide (genisteina. Ele sunt reprezentate de: Carotenoide: a. p-criptoxantină. acid p-cumaric. neohesperidina). stigmasterolul. flavone (apigenina. acid clorogenic. luteolina). (hesperidina. rutina) proantocianidine). (catechine. Alil şi dialilsulfide: alicină.

în scopul de a preveni sau de a corecta o deficienţă (carenţă) demonstrată a unui nutriment sau nutrimente esenţiale. ulcere. normalizarea. îmbogăţirea (fortificarea). uscare). pasteurizare.acizi graşi esenţiali. diaree etc). Conform datelor prezentate de literatura de specialitate fortificarea (îmbogăţirea) se poate face: • Fortificare deasupra nivelului natural: acest tip de fortificare se face pentru produse alimentare cu destinaţi^ specială (pentru copii. coacere. fierbere.elor. Pierderile de nutrimente biologic active pot avea loc mai ales în procesul de fabricaţie (măcinarea cere&. proteine este în general fixată pe plan internaţional. prin adaos de nutrimente esenţiale. Suplimentarea produselor alimentare procesate cu substanţe biologic active se poate face pentru unul din următoarele scopuri: restaurarea (restabilirea. prăjire. reconstituirea) nivelului normal al componentelor dintr-un produs alimentar. care au fost „pierdute" în timpul procesării materiilor prime sau depozitării produselor finite în condiţiile respectării ghidurilor de bună practică de producţie. chiar dacă nutrimentul (nutrimentele) adăugat(e) este (sunt) sau nu este (sunt) conţinut(e) în mod normal de aliment. în scopuri terapeutice) astfel încât alimentele respective să furnizeze toate componentele la nivelul optim cerut de organism şi să acopere eventualele pierderi din variate motive cum ar fi: factori care interfera în ingestia alimentelor: boli gastrointestinale (gastroenterite acute. la o populaţie sau un grup (segment) specific de populaţie". boli 59    . pe baza liniilor directoare adoptate de Codex Alimentarius. conform Codex Alimentarius semnifică „adaosul unui sau mai multor nutrimente esenţiale unui produs alimentar. concentrare. sterilizare.

factori care măresc necesităţile organismelor în substanţe biologic active: factori de stres. factori care interfera în utilizarea substanţelor biologic active: lipsa transportorilor vitaminelor liposolubile (acilgliceroli. vârsta înaintată care modifică metabolismul şi împiedică menţinerea unei balanţe pozitive pentru diferite biominerale. împiedicarea transformării provitaminelor în vitamine. migrene etc). factori care cauzează distrugerea/inactivarea/complexarea unor vitamine in vivo. precum şi la ingrediente care contribuie la satisfacerea unei necesităţi de ordin senzorial (sarea de bucătărie). exerciţiu extenuant).neuropsihice (neurastenie. factori care măresc excreţia de vitamine şi biominerale. pierderea apetitului. anorexia. în principal calciu. factori fizic care măresc metabolismul (hipertiroidism. factori care interfera în absorbţia nutrimentelor biologic active (vitamine. fosfolipide). graviditatea şi lactaţia. substanţe minerale. psihoze. în special pâine albă) consum care poate conduce la riscul unor carenţe. • Fortificare în scopuri de sănătate publică: acest tip de fortificare este necesară în cazul produselor alimentare care se consumă în cantităţi mari de către marea masă a populaţiei datorită obiceiului alimentar (pâine. detoxifierea. reducerea capacităţii de depozitare a vitaminelor de către unele organe şi glande. • Fortificarea în scopul de a face alimentele interşanjabile la nivel echivalent cu cel de bază: acest tip de fortificare se aplică în cazul 60    .

în acest caz îmbogăţirea se face cu vitamina C până la nivelul celui existent în sucul de portocale. se poate determina ce aport exterior este necesar pentru fortificarea produsului. Motivaţia necesităţii fortificării unor produse alimentare Motivaţiile fortificării unor produse alimentare sunt carenţele nutriţionale ale unor segmente de populaţie.margarinei care se consumă în prezent mai mult decât untul de vacă (margarina se îmbogăţeşte cu vitamina A. în acest caz se poate determina numărul de calorii date de principalele trofine (glucide. Bugetul familiar redus conduce în acelaşi timp şi la o monotonie în ceea ce priveşte meniul zilnic. respectiv un raport adecvat între proteine/lipide/glucide. acest gen de fortificare se aplică şi băuturilor răcoritoare care substituie sucul de portocale. lipide) ale alimentelor. Cunoscând faptul că între numărul de calorii şi necesarul de vitamine există o strânsă legătură. precum şi conţinutul produsului în vitamine şi săruri minerale. E). 61    . proteine. dar mai ales în ceea ce priveşte un aport vitaminic şi mineral cât mai apropiat de necesarul zilnic recomandat. • Fortificare în scopul de a face produsul alimentar sigur: acest tip de fortificare este justificat ştiinţific deoarece adaosul unor micronutrimente se face pe baza_ determinării compoziţiei chimice a alimentului ce urmează a fi îmbogăţit. De asemenea. prin care se accentuează carenţele nutriţionale. fiind considerate ca determinate de următoarele cauze:  Cauze economice: bugetul familiar la unele segmente de populaţie defavorizate nu permite achiziţionarea de alimente variate care să realizeze în dietă un raport adecvat între cele de origine vegetală şi animală. astfel încât metabolizarea acestuia să aibă loc în condiţii normale. Asemenea fortificări se fac şi în cazul laptelui de soia. D.

ulei rafinat cu limpiditate şi luciu. conduce la scăderea 62    . • Stocarea de durată mai mare şi transportul pe distanţe mai mari a produselor alimentare. fapt care în mod inevitabil. deci cu o valoare nutritivă mai redusă. ulei. dar şi biominerale (fierbere).  Modificarea comportamentului alimentar: pe plan mondial. există o tendinţă de a consuma alimente cât mai „rafinate". zahăr de culoare cât mai albă). orez cât mai bine polisat. cum este cazul consumatorilor de pâine albă. fie în mod direct. zahăr (la îndulcirea ceaiului. a produselor dulci realizate în gospodărie) fie în mod indirect prin consum ridicat de produse realizate la nivel industrial (produse de cofetărie. dulceţuri. a crescut foarte mult proporţia acestor alimente în dieta zilnică a populaţiei. dar care a condus şi la pierderi mai mari de micronutrimente. populaţie care a fost nevoită să-şi modifice obiceiurile alimentare. la una rezultată printr-o procesare avansată. Măcinarea cerealelor la un grad de extracţie mic (făinuri albe) micşorează considerabil conţinutul în biominerale şi vitamine. Cauze tehnologice: folosirea de tehnologii în care se aplică procese termice dure conduce la spolierea produselor în micronutrimente în special vitamine (sterilizare. trecând de la o hrană naturală.  Tendinţa permanentă către urbanizare care a condus la: • Migrarea populaţiei rurale către oraşe. produse zaharoase.) care conţin mult zahăr. gemuri. prăjire. fierbere. coacere). checuri etc. cozonaci. cafelei. dar care în schimb se remarcă prin calitate senzorială ce atrage consumatorul (pâine albă. cu reflectare pe plan naţional. • Realizarea de produse cu grad de conservare mai mare ceea ce a implicat procesare eficientă pentru distrugerea microorganismelor. în plus.

Consumatorul nu. încât asociindu-le sau combinându-le să-şi formeze o dietă adecvată din toate punctele de vedere.cunoaşte ce compoziţie (nutrimente) are un aliment de origine vegetală/animală. nu ştie dacă componentele se găsesc în cantităţi.valorii nutritive a produselor finite. chiar cu riscul ca produsul să nu aibă savoarea dorită. 63    . proporţii adecvate şi de aceeaşi calitate nutriţională. Programul de fortificare/restaurare Programul de fortificare /restaurare se realizează la nivel naţional numai după ce: • se realizează un bilanţ alimentar pentru a vedea distribuţia de alimente şi componentele nutritive ale acestora şi pentru a determina grupurile de populaţie la care aportul de alimente cu un anumit nivel de componente este mai redus şi care deci necesită fortificare. Consumatorul obişnuit nu ştie că prin consum de proteine/ aminoacizi este necesară prezenţa vitaminei B6 indispensabilă metabolizării acestora.  Educaţia nutriţională a consumatorilor: marea masă a consumatorilor nu are o educaţie nutriţională care să-i permită să aleagă în aşa fel alimentele. • sunt constatate modificări în comportamentul alimentar al unor segmente de populaţie care ar putea conduce la apariţia de carenţe. mai ales prin scăderea conţinutului de vitamine. dar mai ales din punct de vedere nutriţional. Educaţia nutriţională a consumatorilor trebuie să includă şi cunoştinţe în ceea ce priveşte cea mai adecvată metodă de pregătire culinară astfel încât să se ajungă la pierderi cât mai reduse de substanţe biologic active. că la un consum mai mare de glucide este necesar un plus de vitamină 61t iar în cazul consumului de lipide care conţin acizi graşi polinesaturaţi este necesară o cantitate mai mare de vitamină E şi de alţi antioxidanţi naturali din alimente.

 adaosul de micronutrimente nu va conduce la crearea unui dezechilibru între micronutrimentele dietei. • se pune la punct tehnica de fortificare/ restaurare respectiv nivelul la care se face fortificarea/restaurarea la nivel naţional sau regional. Principii generale pentru fortificare/restaurare La baza unui program de fortificare/restaurare trebuie să stea următoarele principii:  necesitatea creşterii aportului de micronutriment esenţial la unul sau mai multe segmente de populaţie trebuie mai întâi demonstrată pe baze observaţiilor clinice şi subclinice de carenţă. tehnologiile şi mijloacele utilizate pentru încorporarea substanţelor de fortificare/restaurare în produsul alimentar. 64    .• se face alegerea substanţelor de fortificare/ restaurare şi a produselor alimentare ce urmează a fi fortificate/ restaurate.  micronutrimentul utilizat la fortificare/restaurare este stabil în condiţii de depozitare şi folosire. • se analizează problema costurilor de fortificare care este legată de: numgrul de substanţe ce se adaugă în scop de fortificare/ restaurare. • se cunoaşte modul de evaluare a calităţii programului de fortificare/restaurare (evaluări chimice şi biochimice asupra stării de nutriţie a unor segmente largi de populaţie şi asupra aportului de alimente fortificate/restaurate ce ajung la aceste segmente de populaţie).  alimentul folosit pentru fortificare/restaurare este consumat în cantităţi care sunt semnificative în ceea ce priveşte contribuţia acestuia la diete populaţiei.  nivelul de micronutriment(e) este (sunt) sub nivelul dorit în dieta unui număr semnificativ de persoane.

320 mg femei însărcinate 2.5-3 mg 10 mg adulţi.7 mg Vitamine Niacina (vitamina B3) Piridoxina (vitamina Bs) Vitamina B12 Acid folie Acid pantotenic Biotina Doza zilnică recomandată 19 mg 2 mg 2ug 200 pg 7 mg 100 Mg Doze zilnice recomandate pentru substanţe minerale (RDA) Substanţa minerală Calciu Crom Cobalt Cupru Fier Magneziu Mangan Molibden Fosfor Doza zilnică recomandată 800 mg pentru adulţi. Pentru a stabili nivelul de fortificare este necesar să se cunoască dozele zilnice recomandate pentru vitamine şi substanţe minerale. Aceste doze sunt menţionate în tabele. 175 ug femei gravide 70 ug 65    . 30 mg femei gravide 350 mg bărbaţi. 280 mg femei. micronutrimentul folosit este biodisponibil din alimentul în care s-a încorporat.5mg 1. Doze zilnice de vitamine recomandate (RDA) Vitamine Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina Bi (tiamina) Vitamina B2 (riboflavina) Doza zilnică recomandată 1000 pg 5 mg 10 mg 80ug 60 mg 1. există siguranţa că prin adaosul de micronutriment(e) nu există riscul atingerii unui nivel de toxicitate ţinând seama de acumularea micronutrimentului şi din alte surse. 65 ug femei gravide 500 mg 100-300 pg 12-15 mg 1.5-5 mg 75 pg-250pg 800 mg adulţi.5-4 mg 750 mg 150 pg adulţi. 1200 mg femei gravide Substanţa minerală Potasiu Seleniu Sodiu Vanadiu Zinc Fluor Clor Iod Seleniu Doza zilnică recomandată 1500-3000 mg 70 pg adulţi. 1200 mg pentru tineri şi femei însărcinate 50-200ug 3-5ug 1. 55 ug femei.

Sursa naturală de radiaţii poate fi telurică şi cosmică. De aceea. 2002). Cesiu173 etc.PARTEA 2 Capitolul 1. Riscuri fizico-chimice în alimente 1. Cobalt 60. deoarece la acestea din urmă intervine metabolismul fiecărui animal. iar o altă parte se depun pe suprafaţa plantelor şi sunt consumate direct. beta. Se poate considera că plantele sunt mai periculoase din punct de vedere radioactiv decât produsele alimentare de origine animală. raze X sau gamma. a centralelor atomoelectrice şi a exploatărilor miniere. Contaminarea radioactivă accidentală a alimentelor nu are nici o legătură cu ionizarea alimentelor. radiaţiile reprezintă un pericol potenţial 66    . Confuzia este dată de faptul că această tehnica de conservare a alimentelor care foloseşte expunerea acestora la radiaţii (electroni.) este uneori impropriu numită „iradierea alimentelor“ (Bolnot. De asemenea. O parte din substanţele radioactive eliberate în aer ajung pe sol odată cu ploile şi sunt absorbite de plante. Prezenţa radionuclizilor în alimente Poluarea fizică a alimentelor cu substanţe radioactive este o problemă tot mai frecventă pentru igiena alimentară. F-H. Interacţiunea acestor radiaţii cu elementele biologice determină un transfer de energie care poate duce la o serie de efecte nocive. Radionuclizii sunt instabili şi se dezintegrează rezultând radiaţii cum ar fi: particule alfa. iar sursa artificială este rezultatul experienţelor nucleare. o sursă artificială imposibil de controlat este reprezentată de deşeurile radioactive rezultate din activitatea economică şi de cercetare.1. sursele de radiaţii din mediul extern fiind împărţite în două categorii: naturale şi artificiale.

) (Savu C. 67    . plecând de la o sursă specială. denumirea fiind dată în onoarea savantului cu acelaşi nume care în 1896 a descoperit radioactivitatea. Unitatea de măsură a radiaţiilor este becquerelul (Bq). Produsul dozei absorbite (D) de factorul de calitate (Q) este numit "echivalent de doză" (H). Parametrul esenţial pentru măsurarea interacţiunii dintre radiaţii şi materialele iradiante este "doza absorbită" (D). "Unitatea de doză colectivă" la om este "om-gray". Acest parametru stă la baza evaluării riscurilor pentru sănătate şi este egal cu energia medie (măsurată în Jouli) transmisă masei unitare (Kg) de substanţa iradiată. a cărui unitate se numeşte "Sievert"(Sv). 20 pentru particule alfa şi cele cu sarcină multiplă. în timp ce echivalentul dozei efective colective se măsoară în "om-Sieverts". Expunerea individuală la o sursă de radiaţii se poate exprima prin doza absorbită sau prin echivalentul dozei pe o perioadă de expunere. Unitatea de doză absorbită este "gray"(Gy) care corespunde la 1 joule/Kg. Pentru a cifra această diferenţă de eficacitate se foloseşte un coeficient de normalizare denumit "factor de calitate" (Q). Efectele produse de radiaţii depind de energia transferată pe unitatea de lungime de-a lungul traiectoriei particulelor încărcate. care corespunde la o dezintegrare pe secundă. "Doza colectivă" (S) în cadrul unei populaţii determinate se calculează făcând suma produşilor dintre doza individuală medie şi numărul de indivizi în fiecare interval de doze. Pentru acest factor se au în vedere următoarele valori: 1 pentru razele X. gamma şi electroni. în producerea de energie electrică cu ajutorul reactoarelor nucleare etc.pentru om chiar dacă sunt şi foarte multe utilizări benefice (în medicină cu scop de diagnostic sau terapeutic. 10 pentru neutroni şi protoni. În situaţiile când se anticipează o expunere viitoare. se foloseşte noţiunea de "angajament de doză" (De). 1999). în industrie pentru fabricarea unor produse de consum.

Efectele somatice întârziate sunt cele care apar la persoanele iradiate la sfârşitul unei perioade de latenţă şi se manifestă în general sub forma unor stări canceroase. Gravitatea efectelor este variabilă în funcţie de doză. fie direct.1. Radiaţiile . oricât de mică. leziunile provocate putându-se vindeca spontan.efecte şi importanţă Este cunoscut faptul că radiaţiile pot provoca leziuni la nivelul componentelor. natura şi energia radiaţiilor absorbite şi partea de organism expusă. fie indirect prin acţiunea radicalilor liberi. în care afecţiunile indicate anterior apar cu o incidenţă mai mare decât în caz natural. oricât de slabă. Efectele iradiaţiei la om se clasifică în efecte somatice şi efecte genetice (ereditare).1. 68    . Efectele somatice imediate sau pe termen scurt se manifestă la om în câteva zile sau săptămâni de la expunere. Rezultatul poate fi chiar moartea celulei sau pot fi induse transformări care ulterior au efecte nocive asupra organismului iradiat sau a descendenţilor săi. Corelaţia între doza de iradiere şi afecţiunile induse nu poate fi stabilită decât pe o populaţie numeroasă. Efectele genetice induse de radiaţii se pot manifesta în descendenţa subiectului iradiat din prima generaţie de după iradiere (în care caz leziunea este clasificată dominantă) sau la generaţiile ulterioare când genele purtătoare ale aceleiaşi mutaţii din genomul mascul şi femei se asociază în genomul zigotului. externă sau internă. Nu există nici o doză. care să fie considerată sigură. care să nu conducă la o creştere a efectului (riscului). precum şi de natura iradierii şi sensibilitatea ţesutului. Intensitatea modificărilor depinde de cantitatea de iradiaţie primită.1. şi nu există nici o creştere a dozei. debitul ei. situaţie în care leziunea este considerată recesivă.

fiind urmată de o largă diseminare. Activitatea corespunzătoare a unui radionuclid din mediu este. Dozele colective sunt puţin mai mari când radionuclidul este deversat întrun sistem de apă dulce.1. 1. 137 14 C. Cesiu-137 Cesiul (Cs) este un mineral alcalin care se aseamănă foarte mult din punct de vedere metabolic cu potasiul. prin ingestia cu alimente sau apă sau în urma unei expuneri externe la radionuclizi aflaţi în suspensie în aer sau în depozitele din sol. se prevăd aproximativ 50 de cazuri de maladii genetice la 1 milion de subiecţi dintre descendenţii de primă generaţie. mai slabă când deşeul se găseşte în mediul marin. Substanţele radioactive pot fi ingerate odată cu apa din reţeaua de distribuţie (Şuţeanu Em. într-un ciclu general în mediu. 1999). Expunerea omului la radionuclizii prezenţi în mediu se face prin inhalarea de aer. 1995).. în general. motiv pentru care se impun măsuri majore la locul de deversare a acestora. cu debite de ordinul a 10-2 Gy pe generaţie (aproximativ 30 ani). Poluarea apelor cu deşeuri radioactive este foarte periculoasă. mai cu seamă dacă apa este folosită direct de către consumatori (Savu C.01 la 1. Concentraţia cesiului stabil variază de la 0.2. În doze mici. Producţia naturală de tritiu 3H.2 ngg-1 în apa dulce (lacuri şi cursuri de apă) şi este de 0.În cazul efectelor ereditare cercetătorii estimează că populaţia este expusă în permanenţă la iradieri slabe. precum şi obligativitatea tratării apelor contaminate. Cesiul stabil.5 ngg-1 69    . În acest caz transferul la om se face exclusiv prin consumul de peşte şi fructe de mare. primii doi radionuclizi intrând Cs este rar în biosferă şi în formaţiunile geologice. 85 Kr are loc în principal în atmosfera înaltă.

carne şi lapte. ţinând cont de faptul că la animalele acvatice absorbţia cesiului se realizează în principal pe cale digestivă. Concentraţia de cesiu în peşte variază invers proporţional cu prezenţa potasiului în apă (Kohehmainen. raportul 137 concentraţiilor de Cs şi K în produsele alimentare este relativ constant 137 (Gustafson. 1967). aportul de având o contribuţie mult mai mică. În situaţia contaminărilor generale. 1969. citat de Savu C. 137 Cs prin alimente este realizat cu preponderenţă de cereale.în carne (Krumholz. Acest aspect este important. În mediul acvatic. 1999). cesiul este foarte bine absorbit la suprafaţa particulelor în suspensie. legumele şi fructele Cs prezintă variaţii importante în 70    . Are o perioadă fizică de 30. Datorită similitudinii chimice dintre Cs şi K nu se poate face măsurarea simultană prin spectrometrie gamma. Dacă aportul alimentar de 137 Cs creşte proporţional cu cantitatea de alimente consumate. iar nivelul de absorbţie în organismul peştilor depinde de capacitatea mineralelor sedimentare de a fixa cesiul. Având în vedere faptul că vara animalele se hrănesc cu graminee şi plante erbacee. La rândul lor. unde nivelul de eliminare al potasiului este de aproximativ 3 ori mai mare decât al cesiului. peştii se hrănesc cu aceste nevertebrate şi ingeră acele particule sedimentate pe acestea. conţinutul cărnii în funcţie de sezon. pentru aceeaşi concentraţie de cesiu din apă.17 ani şi razele beta emise în urma dezintegrării sunt însoţite de raze gamma cu energie moderată. Activitatea cesiului în peştele de apă dulce poate fi mai mare de 100 ori faţă de peştele de mare.. conţinutul scăzut în minerale din apa dulce contribuind la facilitarea absorbţiei cesiului de către plantele acvatice. 1957). Nevertebratele bentonice ingeră cesiu odată cu mâlul de la fundul apelor.

Rundo. 1967).Din literatură se ştie că pentru sistemele de apă dulce (Vanderploeg şi col. 1964). 1975) factorul de concentraţie este de 1000 pentru alge. 30 pentru peşte şi 50 Cs în organismul uman (După National Timp de înjumătăţire (zile) 105 84 49 57 19 25 20 16 8 Council on Radiation Protection and Measurements. cesiul este prezent în principal la nivelul măduvei şi este foarte puţin legat de ţesuturile dure (Hardy. De fapt. 1962. 1963. După unii autori (Yamagata. 1965).. 1962. absorbţia este totală (100%) (Rosoff şi col. cesiul are aproape aceeaşi concentraţie la nivelul coastelor ca şi în ţesuturile moi. Timpul de înjumătăţire la om este foarte variabil şi depinde în special de vârstă şi de stările fiziologice particulare (tabelul).. factorul de concentraţie al cesiului este 10 pentru alge. 1977) Nr. La nivelul intestinului. măsurat în g/g). 1960).5 zile). Harrison. respectiv 1500/Kw pentru peştii nerăpitori şi cei răpitori. 1963. moluşte şi nevertebratele din apele de orice natură şi 5000/Kw. 1964). 1974). Stara. din apa limpede (Kw reprezintă conţinutul apei în potasiu stabil. Nay. În apa tulbure (peste 5 pentru moluşte (Freke. 26 15 24 7 5 Vârsta (ani) 23-55 20-51 16-39 5-17 17-143 (zile) Retenţia cesiului la om se caracterizează prin două elemente: o fracţiune mică (10-15%) este eliminată rapid (1-1. 71    . Compuşii cesiului sunt solubili în umorile organismului uman. Timp de înjumătăţire a Subiecţii Bărbaţi Femei Femei însărcinate Copii Nou-născuţi 137 g/g materii solide în suspensie). iar restul este eliminat mai lent (50-150 zile) (Richmond. plante. rezultate confirmate sau infirmate de alţi autori (Anderson.

cca 1 în carnea peştilor de apă sărată şi 5 pentru cei de apă dulce (Cancio. 32 ani pentru legume şi 77 ani pentru fructe (Savu. 14 ani pentru lapte. Importante cantităţi de 90 Sr au fost eliberate în mediu în timpul 90 experienţelor nucleare. în lapte trece o proporţie variabilă care depinde foarte mult de nivelul productiv individual. 1. în glanda tiroidă şi limfonoduli.În urma accidentului de la Cernobil. 2002). 1999). 90 Sr se găseşte în apă.şi 137 Cs (radioactivitate cumulată) din alimente la 370 Bq/Kg în lapte. o perioadă biologică de 50 de ani şi se depune în oase în mod asemănător calciului. Din cantitatea totală de 90Sr ingerată de vacile producătoare de lapte. Comisia Europeană a fixat limite maxime pentru 137Cs. acesta trecând în cantităţi ridicate în alimente. După o singură administrare pe cale digestivă. Cantitatea de calciu absorbabil prezent în sol condiţionează în mare măsură absorbţia 90Sr. peşte şi ouă. Mai poate fi găsit la nivelul cartilajelor. 12 ani pentru produsele cerealiere. proporţia variază între 0. Stronţiu-90 Stronţiul-90 (90Sr) are o perioadă fizică de 29. Principalul mod de pătrundere a Sr în plante este absorbţia de la nivelul solului. Transferul cumulativ în urma unei emisii unice de 90 Sr este terminat în proporţie de 90% după 9 ani pentru carne. mai ales sub formă ionizată. 72    . Fertilizarea solului poate influenţa mai mult sau mai puţin fixarea 90 Sr de către plante. aceasta fiind maximă pentru solurile sărace în calciu. Factorul de concentraţie (raportul concentraţiilor cumulative sau în echilibru în anumite organisme şi în apă) pentru diferite medii marine este de 100 pentru alge.1. 1973).1 ani. produse lactate şi alimente destinate alimentaţiei speciale a sugarilor şi la 600 Bq/Kg în celelalte produse Bolnot F-H.3.5 şi 20%. 210 pentru crabi şi homari.

1975). Bennett. Sub această formă urmează ciclul hidrologic şi pătrunde în toate componentele biosferei. concentraţia iniţială de 90Sr trebuie stabilită plecând de la o relaţie empirică. 90Sr conţinut în apa de băut contribuind cu -5%. La nou născuţi. apă. şi chiar în apa subterană. 2002). 73    . În mediul înconjurător. 1. Reziduurile industriale de tritiu pot fi întâlnite în atmosferă. iar peştele având un aport mai mic. Analiza unui număr mare de produse alimentare. stronţiu este fixat de peşte prin absorbţie directă din apă.3 ani. Factorul de concentraţie pentru peşte variază invers proporţional cu concentraţia 90 Sr în apă şi este de aproximativ 100 ori mai mare în oase decât în carne. Tritiu Tritiu (3H) este un izotop radioactiv al hidrogenului care prin dezintegrare duce la formarea unui compus stabil . În Franţa. 1971.Ca şi în cazul calciului. expunerea medie a unui adult la radionuclizi. fiind în medie de 0. tritiul se găseşte în principal în apa "tritiată". (1974) concentraţia de tritiu din precipitaţii corespunde unei activităţi de cca.4. indică o contaminare medie neglijabilă a acestora. După Schell şi col. nu ridică probleme de sănătate publică (Bolnot F-H. ţinându-se cont de alimentaţia mamei. Transferul la om se efectuează în principal prin consumul alimentelor contaminate. inclusiv în organismul uman.7×1020 Bq.1-0. Tritiul emite numai radiaţii beta şi are o perioadă de 12. l. 1977).15 (Beninson şi col.1.heliumul 3He...2 ori valoarea aceluiaşi raport din alimentaţia mamei în cursul anului precedent naşterii. Raportul concentraţiilor Sr/Ca în oasele nou născutului este de 0. acumularea depinzând de nivelul trofic (Vanderploeg şi col.

importanţă deosebită prezintă peştele. carbonul intervine în majoritatea proceselor biologice şi geochimice care au loc pe pământ. într-un ţesut slab vascularizat (ţesut osos. emite numai raze beta. În cazul HT. se găseşte o foarte mică cantitate de 14C. Atmosfera contaminată de vapori tritiaţi presupune o absorbţie totală pe cale pulmonară şi de aproximativ 50% transcutanat. 14 13 C în proporţie de C este prezent în atmosferă sub formă de CO2. consum de alimente şi băuturi. prin pielea fără leziuni. 74    . Dintre alimentele de origine animală. precum şi în hidrocarburile dizolvate în oceane.1. Alături de izotopii radioactivi ai carbonului (12C şi 1. O absorbţie completă pe cale digestivă o prezintă apa tritiată. acestea în funcţie de zonele în care se află biotopii respectivi. dar şi în urma exploziilor nucleare şi a exploatării centralelor nucleare. Carbon-14 Carbonul-14 (14C) este rezultatul interacţiunii dintre razele cosmice şi atmosferă. care este repartizată rapid în tot organismul prin intermediul circulaţiei sanguine.Sunt extrem de importanţi derivaţii tritiului (HTO. Se produce pe cale naturală. dar şi celelalte fructe de mare. adipos) echilibrul cu apa plasmatică nu se stabileşte decât după câteva zile sau săptămâni (Woodard.1%). În sânge. HT) care trec din mediu în organismul uman prin inhalare.5. în schimb. HTO se echilibrează cu lichidele extracelulare în aproximativ 12 minute. inhalarea este singura cale de pătrundere în organism care poate fi luată în consideraţie. 1. 1970). iar perioada este de 5730 ani. difuzie transcutanată. Element esenţial al oricărei forme de viaţă.

din care doar 1% este fixat (Nations Unites. 1977).Eliminat în mediu. Prin inhalare. cantitatea ingerată fiind de 300 g/zi. Fiind un element volatil. toţi ceilalţi izotopi sunt radioactivi.. Cantitatea totală de carbon din organism este de aproximativ 1. 1. acidul hipo-iodos (HOI) şi pot exista şi cantităţi abundente de iod legat de particule. chimice: iod elementar (I şi I2). 1971). organismul uman este expus la aproximativ 3 g/zi.06 zile pentru 131I). Din punct de vedere sanitar. cu o absorbţie aproape totală. sunt importanţi izotopii 131I şi 129I şi au perioadă de înjumătăţire mai mare de 24 ore (8. Iodul este absorbit selectiv de către organism.1. iar cu excepţia 127 I. care reprezintă derivatul organic cel mai simplu. Există cel puţin 25 izotopi ai iodului cu numere atomice cuprinse între 117-141. iodul este eliberat uşor în atmosferă în cazul accidentelor la nivelul reactoarelor. În organismul uman. 1975). 131 I este utilizat în medicină pentru diagnosticul şi tratamentul anomaliilor Iodul prezent în atmosferă se poate prezenta sub diferite forme tiroidiene. 75    . Datorită proprietăţilor sale radioactive. iod organic sub formă de iodură de metil (CH3I). carbonul provine în principal din alimente. 14 C intră în ciclul carbonului. după care este concentrat în glanda tiroidă şi joacă un rol important în sinteza hormonilor tiroidieni. iar prin măsurătorile efectuate se constată că activitatea specifică în ţesuturile umane se echilibrează cu cea a bioxidului de carbon atmosferic în aproximativ un an şi jumătate (Nydal şi col. fiind secretat prin lapte.6. Iod Iodul (I) este un element volatil şi foarte mobil în mediul înconjurător.6 × 104g (Commission Internationale de Protection Radiologique.

131 I.4 prin spălare (États-Unis. După deversarea în atmosferă sau mediul acvatic. luându-se în calcul şi eliminarea parţială de 0. 1970). Viteza de depunere a diferitelor forme de iod pe vegetaţie depinde de temperatură. viteza vântului şi densitatea vegetaţiei. Trecerea iodului din aer în legumele şi zarzavaturile proaspete a fost evaluată în funcţie de viteza de depunere şi de durata de remanentă în vegetaţie. datorită concentraţiei acestui radionuclid în plantele consumate de animale. Nivelul de absorbţie este de cea 5%/minut. absorbţia poate fi la nivelul tubului digestiv. Principalele căi de pătrundere a iodului în organismul uman sunt realizate de inhalarea aerului şi de consumul de lapte proaspăt sau legume şi zarzavaturi proaspete. Reziduurile radioactive necesită în medie 20-30 zile pentru a face înconjurul lumii (Republique Francaise. acest radionuclid ajunge în oceane într-un interval foarte scurt de timp.Calea cea mai importantă de expunere a omului este relaţia aervegetale-lapte. considerându-se că resorbţia totală are loc în 2 ore. 1973) şi intervalul mediu de 7 zile pentru comercializarea produselor pe piaţă. dar şi 76    . în principal prin evaporarea apei din mare. umiditatea relativă a aerului. La om. Laptele proaspăt este în general principala sursă de datorită unei perioade scurte de stocaj a laptelui. ceea ce corespunde aproximativ cu durata (medie) staţionării unui aerosol în troposferă şi care este superioară "vieţii" medii a 131I. trecerea în sânge fiind totală şi foarte rapidă. de unde este reciclat în atmosferă şi în biosferă.

1968). În soluţie apoasă. Izotopii plutoniului 238 Pu. depăşind chiar 90% când inhalarea se face cu vapori de iod elementar (Morgan.Prin inhalarea iodului mineral sau a iodurii de metil. plutoniul se găseşte sub patru forme de oxidare: III. prin captură neutronică. în timp ce restul rămâne în sânge sub formă de iod mineral. 1967). Se formează întotdeauna în minereurile de uraniu. 1989). 1. 77    . Plutoniul pătrunde în sol în urma recircuitării sau a eliminărilor de soluţii care conţin plutoniu (IV) hidrolizabil (Watters şi col. Doar o mică parte din plutoniul ajuns în sol este solubilă.1. Timpul de înjumătăţire biologică a iodului în tiroidă este estimat a fi de 120 zile. Este importantă cantitatea de plutoniu din apă. C.. gradul IV fiind cel mai frecvent. 239 Pu şi 240 Pu sunt emiţători de raze alfa. constituie cele mai importante căi de pătrundere în organismul uman şi la animale (Savu. La toate acestea se mai adaugă şi numeroase dispozitive medicale. eliminarea sa din glandă făcându-se sub formă de iod organic.7. Depunerea în pulmoni şi absorbţia la nivelul căilor digestive prin ingestie. în special stimulatoarele cardiace care folosesc 238Pu. fracţiunea absorbită este de aproximativ 70% (Morgan şi col. IV. Plutoniu Plutoniul este un element care se găseşte în natură în cantităţi foarte mici. 1999). element ce se repartizează uniform în celelalte organe şi ţesuturi. aceasta fixându-se pe plantele care pot fi consumate de animalele de interes economic. V şi VI. sursa de provenienţă fiind instalaţiile de retratare a reactoarelor nucleare sau din procedurile de obţinere a armelor nucleare. rămânând aici cu un timp de înjumătăţire biologică de 12 zile. A zecea parte din iodul organic este eliminată prin fecale..

Dintre alimente. Alimentele mai puţin bogate sunt reprezentate de carne. expunerea omului realizându-se prin iradiere externă sau prin iradiere internă. 1. fructe şi legume proaspete. În ţesutul adipos. Cantităţi mari de plutoniu au fost găsite în scoici. după inhalare se dizolvă în lichidele şi ţesuturile organice. alături de raze X şi mai mulţi electroni de conversie. cele mai bogate în 239-240 Pu sunt fructele de mare. 85 85 85 Kr Kr a crescut semnificativ după anul 1955 prin producerea şi experimentarea armelor nucleare. Concentraţia atmosferică a dezvoltarea centralelor nucleare. lapte. Este foarte puţin reactiv din punct de vedere chimic (ca şi alte gaze nobile) şi prin urmare nu participă la procesele biologice dar. Krypton . fiind de 50 de ori mai mare în ţesutul adipos faţă de celelalte. 1972). iar în urma dezintegrării sale rezultă două particule beta şi un foton gamma.7 ani. După eliberarea în atmosferă. este rezultatul reactoarelor şi al exploziilor nucleare. 78    . urmate de cereale. o puternică solubilitate lipidică şi o difuzie tisulară rapidă (Kirk.8.O parte din cantitatea ingerată se depune la nivelul oaselor şi ficatului. Concentraţia de 85Kr nu este uniformă în organism. ouă şi peşte proaspăt. după inhalarea şi absorbţia în ţesuturi.85 Izotopul radioactiv 85 Kr are o perioadă de înjumătăţire de 10. Este cunoscut faptul că prezintă o slabă solubilitate sanguină. dar şi prin Kr se dispersează pe o suprafaţă vastă. timpul de înjumătăţire atinge valoarea maximă şi este corelată semnificativ cu conţinutul total în grăsime al organismului.1.

Metalele cu potenţial toxic ajung în alimente pe căi multiple: odată cu materiile prime. sol şi pătrunde în organism pe cale digestivă. De asemenea. în timpul prelucrării. 1. iar la nivel pulmonar.2. cantitatea şi forma chimică sub care se găseşte metalul în produsul alimentar. din apa folosită în procesele tehnologice. depozitării şi transportului. Unele substanţe pătrund în organism şi se depozitează în cantitate importantă în diferite ţesuturi. nivelul de absorbţie ajunge la 40-50 %. Prezenţa metalelor şi nemetalelor cu potenţial toxic în alimente Toxicitatea metalelor grele este rezultatul legării lor de unele sisteme enzimatice din celula animală sau de anumite componente ale membranei celulare. 79    . care hotărăşte gradul de toxicitate pentru organism este solubilitatea metalelor şi a compuşilor metalici. plumbul este prezent pretutindeni. Gravitatea efectului toxic depinde de natura.2. sistemul nervos este un ţesut bogat în grăsimi şi din această cauză substanţele care se dizolvă uşor în grăsimi vor afecta prioritar acest sistem. la nivel digestiv se absoarbe 3-10 %. în aer. Plumb Prin gradul de poluare generală. cantitatea şi calitatea proteinelor din dietă influenţează toxicitatea metalelor grele. De exemplu. O proprietate importantă.1.1. apă. plumbul etc. de ponderea pe care alimentul contaminat o deţine în structura meniurilor. Din apă şi alimente. respiratorie sau cutanată. în urma tratamentelor aplicate în agricultură. de rezistenţa organismului. În acest sens sunt toxice mercurul. de efectul sinergic sau antagonic al altor contaminanţi chimici şi de alţi factori. odată cu materialele auxiliare.

Absorbţia sărurilor de plumb la nivelul stomacului este de numai 10% din cantitatea ingerată. rinichi (11 %) etc. Odată intrat în organism. cauză a anemiei şi apariţiei porfirinelor. Fe). Cea mai periculoasă cale de pătrundere este cea respiratorie întrucât plumbul ajunge direct în sânge. apoi scleroză pulmonară. Din cauza absorbţiei reduse sunt foarte rare 80    . hormonul paratiroidian. vitamina D. ficat (22 %). după care este depozitat în oase sub formă de fosfaţi. neexistând posibilitatea eliminării prin fecale. caracterizânduse esenţial prin capacitatea mare de legare pentru diferite proteine şi săruri organice (citraţi. Particulele de plumb pătrunse în sânge pot fi fagocitate şi răspândite în tot organismul. acumularea are loc când se depăşeşte potenţialul de eliminare al organismului. ca degenerescenţa nervului recurent sau a altor nervi periferici. bicarbonaţi). Tetraetilul şi tetrametilul de plumb produc leziuni capilare la nivelul circulaţiei cerebrale. producând tulburări plastice şi funcţionale ale măduvei hematoformatoare şi. În sistemul nervos se produc encefalopatii saturnice sau leziuni periferice. distribuindu-se în oase (40-50 %).Din fericire. Plumbul pătrunde lent în organism. plumbul produce tulburări în funcţia cromogenă. Ionii de plumb se fixează odată cu ionii de calciu în oase. Datorită faptului că plumbul nu are nici o funcţie demonstrată în organism este considerat ca element cu toxicitate evidentă. Circulaţia şi retenţia plumbului în organism sunt modificate de prezenţa unor ioni (Ca. fosfaţi. săruri (ioduri. În ficat. cu encefalopatie edematoasă şi hemoragică. hematiile prezintă o punctaţie bazofilă (formă degenerativă). plumbul este reţinut de cortexul renal şi ficat. hipertrofie cardiacă. nefrită cronică. în consecinţă. ascorbaţi). Concentraţia plumbului în sânge variază foarte mult în funcţie de gradul de expunere.

peste o anumită perioadă de timp sedimentează. intoxicaţiile de acest gen fiind de tip cronic. Un aport de numai 1 mg/zi poate determina tulburări generale. Plumbul în apele naturale poate înregistra valori ridicate. Este important faptul că plumbul se caracterizează printr-un efect cumulativ. Alcoolul măreşte toxicitatea Pb. 81    .07 µg/l la suprafaţă. Conservele constituie o sursă majoră de plumb în alimentaţie. aspecte importante pentru unele categorii de vârstă cum ar fi copiii. la care se adaugă folosirea în unele situaţii a ţevilor de plumb la instalaţiile aductoare. Prezenţa plumbului în aer. factor ce contribuie la aportul de plumb în consumul uman. iar băuturile tari obţinute prin mijloace neadecvate pot conţine concentraţii mari de Pb (40 mg/l). 1980).02 µg/l la o adâncime de 2000-4000 m. dar şi prin ingestia Pb depus pe diferite suprafeţe. Alimentele conservate influenţează ingestia de plumb la care se mai poate adăuga inhalarea de praf şi chiar mâinile murdare. prin aceea că acizii alimentari pot dizolva plumbul din lipitură. faţă de o concentraţie de 0.cazurile de intoxicaţie. Contribuţia apei de robinet la ingestia totală a Pb depinde de:  cantitatea de Pb în apa de robinet.  transferul Pb între aliment şi apă în timpul gătirii (Dhss. sol şi apă contaminează alimentele şi băuturile. În oceane nivelul natural al plumbului s-a estimat a fi de 0.  cantitatea de apă consumată. provenind cu precădere din sursele industriale. În apă plumbul se găseşte sub formă de particule care. Cantitatea ingerată zilnic este mult influenţată de cantitatea de apă consumată zilnic. Prezenţa plumbului în aer influenţează contaminarea acestuia prin inhalarea directă a particulelor ce conţin Pb.

speciile răpitoare cum sunt păstrăvul şi ştiuca din apele curgătoare. pătrunderea acestuia în lanţul alimentar se face prin difuzie rapidă şi legarea de proteinele vieţuitoarelor acvatice. în atmosferă saturată la 20°C concentraţia sa este de 200 ori mai mare decât se poate admite în zone industriale puternic poluate. 1. 1999).. Conţinutul intestinal al peştilor prezintă mercur anorganic metilat (Rudd şi col. Metilarea poate avea loc fie în sedimente. Vaporii de mercur sunt mai solubili în plasmă. Numai metilmercurul este eliminat de microorganisme. 1986. Astfel. În procesele de bioacumulare acvatică trecerea de la forme anorganice la cele metilate reprezintă un aspect de bază. citaţi de Savu C. 1982).2. conţin niveluri considerabile comparativ cu speciile nerăpitoare. aspecte cercetate pe tonul provenit din Marea Mediterană (Bernhard şi col. Metilmercurul se acumulează rapid în aproape toate vieţuitoarele acvatice şi atinge concentraţii ridicate în ţesuturile peştilor. mercurul se caracterizează printro putere mare de vaporizare şi de aceea. sânge integral şi hemoglobină decât în apă distilată în care solubilitatea este foarte mică.. tonul. determină o creştere a mercurului în organismele cu niveluri trofice scăzute. peştele sabie şi rechinul din apele oceanelor. fiind favorizată de 82    .Carnea rezultată din sacrificări de necesitate trebuie admisă în consum dezosată şi doar dacă corespunde organoleptic şi bacteriologic.2. fie în ape curgătoare şi oceane. iar conţinutul în plumb se află în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Depunerea directă a metilmercurului pe branhiile peştilor şi ingerarea acestuia prin alimente. Mercur Din punct de vedere fizico-chimic.

cel din urmă fiind mai puţin acumulabil la peşti.14 mg/kg greutate la peşti. care de obicei este mai mare de 90 % din ingestie. ♦ în cazul pH-ului. ♦ reducere în biomasa totală unde se găseşte majoritatea metilmercurului (creşterea peştilor întârzie iar concentraţia de mercur creşte). După Hultberg şi Hasselrot (1981) o creştere cu o unitate de pH a acidităţii în lacuri determină o mărire a cantităţii de Hg cu cca. ♦ concentraţia ionului sulfat în apă determină biofolosirea mercurului anorganic şi extinderea metilării. Metilmercurul din alimente este aproape complet absorbit şi distribuit în circulaţia sanguină. 1987. 1999). creşte raţia reacţiilor de metilaredemetilare favorizând o creştere a producţiei nete de metilmercur (Ranelal şi col.pH-ul scăzut (Wiener. Aceste aspecte implică următoarele mecanisme posibile: ♦ schimbări în dinamica proprietăţilor. Xun şi Campbell. O reducere a pH-ului va reduce concentraţia ionului sulfit lăsând mult Hg mercuric disponibil pentru metilare. metilmercurul este distribuit prin circulaţia sanguină la nivelul tuturor ţesuturilor în 4 zile. La om. ♦ pH-ul scăzut poate dizolva mai mult mercur din sediment sau soluri. 1986). inclusiv stadiul neonatal nu influenţează eficienţa absorbţiei gastrointestinale. 0. 1987.. Vârsta. dar pentru a atinge nivelul maxim în 83    . citaţi de Savu C. ♦ scăderea pH-ului favorizează transformarea monometilmercurului în dimetilmereur.

oase. în mod secundar. Pătrunderea în organism a mercurului se face sub formă de pulbere fină. limfocentri. Metilmercurul conţinut în intestin este în cea mai mare parte absorbit de torentul sanguin şi poate contribui. ca formă anorganică. Aproximativ 90% din Hg total eliminat se regăseşte în fecale la om sau alte mamifere. 1980).creier. mucoase) intactă sau lezionată. Sângele şi limfa vehiculează compuşii mercurici şi-i difuzează în toate ţesuturile.  calea pulmonară. 1975) sau alte peptide cu grupări sulfhidril (Ohsawa şi Magos. pe mai multe căi:  calea digestivă. la eliminarea prin bilă. rinichi. dar mai ales în ficat. Eliminarea prin fecale începe cu secreţia biliară atât a metilmercurului. împreună cu alimentele şi apa. prin inhalarea valorilor şi pulberilor fine.  calea tegumentară (piele. prin intermediul circulaţiei mamă-făt. 1974). Mercurul anorganic este slab absorbit prin peretele intestinal astfel încât aproape toată cantitatea (cea. splină. Proporţia de Hg anorganic identificată în ţesuturi este influenţată de mai multe procese cum ar fi ingestia şi eliminarea Hg anorganic dar şi a metilmercurului precum şi extinderea biotransformării. formând un ciclu secreţie-reabsorbţie (Norseths şi Clarkson. 1999). creier 84    . 1986). timpul după o singură administrare creşte cu 1-2 zile (Kershaw şi col. citaţi de Savu C.. 1986. completată parţial dacă nu integral cu glutationul (Repsvile şi col. 90%) anorganică este eliminată prin bilă şi trece direct în fecale.. vapori. cât şi a formei anorganice. soluţii. prin contact direct. Celulele macrofage din splină sunt capabile să convertească metilmercurul în Hg anorganic (Suda şi Takahashi.  calea placentară.

chiar şi speciile de apă dulce (păstrăv. rechin) şi din zonele nepoluate. Dacă însă ingestia creşte la 3-7 µg/kg greutate corporală efectele neplăcute survin şi se manifestă la nivelul sistemului nervos prin creşterea cu -5% a incidenţei paresteziilor. a permis decelarea acestuia în majoritatea produselor alimentare. În ficat şi rinichi mercurul se acumulează de circa 200 de ori mai mult decât în alte ţesuturi. ştiucă) pot conţine metilmercur mai mult de 1000 µg/Kg. Sursa principală de poluare a omului cu metilmercur este reprezentată de alimente. reziduurile de mercur s-au mai găsit. mercurul se găseşte sub forma de albuminat. peştele importat sau exportat nu a depăşit 200-300 µg Hg/kg. În produsele şi subprodusele de origine animală provenite de la animalele intoxicate cu compuşi mercurici. stabilindu-se o strânsă corelaţie între poluarea mediului şi prezenţa metalelor grele în acestea. rinichi. În nutreţurile alterate şi tratate cu un fungicid pe bază de mercur. femeile devin mult mai sensibile la acţiunea metilmercurului. splină şi creier. într-un mod particular prin peşte şi produse rezultate din acesta. cu toate că speciile răpitoare oceanice (ton. În timpul sarcinii.şi ţesut muscular. Un consum mediu zilnic de 0. 85    . În majoritatea ţărilor. în cantităţi variabile.48 µg metilmercur/kg greutate corporală nu determină nici un efect nedorit detectabil. La mamifere. dar superioare celor din ţesutul muscular. în toate organele şi mai ales în ficat. Concentraţiile în păr vor fi de 50-100 µg/g. Folosirea unor metode moderne de determinare a reziduurilor de plumb din alimente. reziduurile de mercur sunt acumulate în cea mai mare parte de către fungi.

fabricile ce prelucrează minereuri de cupru. Consumul constant al cărnii şi subproduselor provenite de la astfel de animale poate antrena o expunere mărită a consumatorilor. realizează suduri rezistente) este folosit în industrie fără să poată fi înlocuit cu alte metale mai puţin toxice. -321°C. Principala cale de expunere la cadmiu a nefumătorilor este cea alimentară. Datorită proprietăţilor fizico-chimice (bun conducător de electricitate. proces influenţat pozitiv de solurile cu pH scăzut. mineralele de zinc. punct de fisiune foarte scăzut. La muncitorii expuşi. de zonele industrializate. ci numai sub forme anorganice. rafinăriile de zinc. În zonele contaminate. plumb şi zinc.1. prin inhalarea aerului contaminat la locul de muncă. de fabricile de îngrăşăminte fosfatice. cadmiul se concentrează la nivelul ficatului. sol şi apă. principala cale de pătrundere este cea respiratorie. Crustaceele şi ciupercile acumulează cadmiul în mod natural. unde cadmiul poate fi prezent ca impuritate.3. 86    . Pe lângă cadmiul conţinut de sol. expunerea alimentară poate atinge câteva sute de µg/zi. La anumite animale sălbatice. rezistent la pH alcalin şi neutru. rezistent la eroziune prin umiditate. Cadmiu În natură cadmiul nu se găseşte sub forma compuşilor organici (în care cadmiul să fie legat covalent de carbon).2. Activităţile umane antrenează eliberarea cadmiului în aer. fungicidele pe bază de cadmiu. uzinele metalurgice. este importantă şi cantitatea fixată de plante. fumatul antrenând o cantitate importantă de cadmiu. în general. dar şi la cal. Cantităţi sporite de cadmiu au fost identificate şi în rinichii anumitor vertebrate marine. Sursele de poluare sunt reprezentate.

prin plantele furajere.50 ani).6 ppm (mai mult sfecla). 16 mg cadmiu în restul organismului. Expunerea prelungită la vaporii de oxid 87    . moluştele şi peştii sunt mari acumulatoare de cadmiu. Excreţia urinară a cadmiului depinde de mai mulţi factori printre care schimburile totale din organism şi existenţa leziunilor renale. încă din stadiul fetal. Cadmiul sanguin este prezent în principal la nivelul hematiilor faţă de concentraţia plasmatică care este foarte scăzută. Ionul de cadmiu este. ca şi arsenul. cantitatea de cadmiu este mult mai mare decât la femei (adulţi de 40 . rinichi şi ficat este foarte lungă. La om se găsesc 4 mg cadmiu în ficat. 10 mg cadmiu în rinichi. prin înlocuirea zincului enzimatic. Cadmiul intră în lanţul alimentar prin aer . precum şi un hipervagotonic. un puternic inhibitor al enzimelor în general şi mai ales al celor sulfhidrice. ajungând până la 0.03 mg cadmiu/ m3 aer.15-3 ppm. întrucât timpul de înjumătăţire este foarte lung. datorită inhibării colinesterazei. eliminarea totală la om durând circa 20 ani. de ordinul mai multor decenii. apoi direct. Cadmiul există în mod normal în organismul animal.sol. Crustaceele. Un rol important în transportul şi stocarea cadmiului dar şi a altor metale în organism este deţinut de proteina metalotioneină. Sunt afectate unele enzime implicate în metabolismul glucidic şi în general întregul proces de glicoliză.În general. prin aer şi apă în organismele animale sau indirect. Acţiunea toxică a cadmiului conduce la o distrugere rapidă sau întârziere în dezvoltarea ţesutului testicular. care pot acumula în medie 0. Se acumulează cu vârsta. În aerul din împrejurimile industriale se ajunge până la 0.apă . iar în furajele de origine animală concentraţia este şi mai ridicată. excreţia este lentă şi perioada biologică a cadmiului în musculatură. La bărbaţi. Cadmiul are acţiune cancerigenă.

2. 1. 88    . ustensile de bucătărie confecţionate din tablă galvanizată.de cadmiu determină pneumopatii acute. ţevi. Consecutiv unei expuneri prelungite şi intense la cadmiu corelată cu alţi factori cum ar fi carenţele nutriţionale se poate ajunge la apariţia unei osteoporoze şi/sau osteomalacii. recipiente din tablă galvanizată. Ingerarea unor cantităţi mari de săruri solubile de cadmiu duce la apariţia gastroenteritelor acute. au fost observate maladii cu caracter cronic. Muncitorii expuşi intens suferă de insuficienţa respiratorii la care se adaugă creşterea mortalităţii prin pneumopatii obstructive.4. găleţi. Populaţia astfel expusă prezintă nefrotoxicitate ridicată însoţită de leziuni pulmonare. substanţe pesticide cu zinc etc. trecând în ţesuturi sub formă de albuminaţi solubili care determină paralizii ale sistemului nervos central şi leziuni ale aparatului circulator şi muscular. hipercalciurie şi formarea calculilor renali. zincul are un rol important. determinând un efect caustic local. Datorită expunerii profesionale pe perioade lungi de timp la cadmiu. alimentele pot conţine cantităţi suplimentare din numeroase surse: rezervoare. Sărurile solubile de zinc acţionează la nivelul organismului ca agent de precipitare a proteinelor. în principal cu afectarea pulmonilor şi rinichilor. În anumite condiţii ingestia depăşeşte aceste cantităţi deoarece în afară de conţinutul lor natural în zinc. Aportul alimentar normal de zinc pentru un adult este de 10-20 mg pe zi. ţevi galvanizate. Zinc Din punct de vedere biologic. Alte efecte sunt manifestate prin tulburări ale metabolismului calcic.

Cuprul îşi manifestă toxicitatea în mod direct asupra ţesuturilor. În marea majoritate a cazurilor de intoxicaţii la mamifere. Valoarea de 1 mg/kg favorizează oxidarea acizilor graşi nesaturaţi. rinichi şi glandele suprarenale.2. Cupru Cuprul în organism este foarte important. vor fi confiscate şi denaturate. precum şi carnea care conţine cantităţi neadmisibile de arsen. dar produce intoxicaţii şi când pătrunde pe alte căi. În mod natural. în hematopoieză. în alimente cuprul se găseşte în cantităţi foarte mici. regăsindu-se în cantitate mare în ficat. precum şi în industria uşoară: blănărie. depozitării şi manipulării alimentelor cu utilaje confecţionate din cupru sau utilaje de cupru.1. zootehnie şi agricultură. Capul va fi confiscat odată cu celelalte părţi necorespunzătoare. pielărie. smalţuri. tubul digestiv şi glanda mamară provenite de la animalele intoxicate.5. aportul zilnic din alimente fiind 1-3g. 1. şi procesele de coroziune în urma prelucrării. organele.2. având un rol esenţial în biochimia oxigenului. sânge. în metabolismul ţesutului conjunctiv şi în sinteza fosfolipidelor. În ceea ce priveşte conduita sanitară. arseniat de cupru. acumulându-se în ficat. pulmon şi rinichi şi într-o cantitate mai mică în muşchi şi oase. coloranţi. indiferent dacă corespund sau nu organoleptic. Depăşirea cantităţii de cupru duce la dereglări cu efecte nocive. Este necesar să se excludă din 89    . Arsenul este întrebuinţat în terapeutică. cu apariţia gustului de rânced. oxiclorură. de 4-20 g/100 g. Sursa de contaminare a produselor alimentare cu cupru sunt: tratamentele fitosanitare cu pesticide ce conţin carbonat bazic. păsări şi peşti arsenul este un toxic de ingestie.6. Arsen Arsenul pătruns în organism se răspândeşte în toate ţesuturile.

000 de hidrocarburi aparţinând mai multor clase astfel: alcani (parafine). concentraţia HPA în atmosferă depăşeşte frecvent 100 ng/m3. În sol. aceştia putându-se obţine pe cale chimică (Popa şi col. 90    . HPC. influenţând nefavorabil starea de sănătate sau pot pătrunde pe la nivelul căilor digestive şi cutanate. 1986). Identificarea HPA la vieţuitoarele acvatice este determinată de puterea de absorbţie a acestora de către plancton şi chiar concentrarea lor. Hidrocarburi aromatice Se cunosc mai mult de 30.3. după care prin intermediul acestuia pot ajunge la toate verigile biologice marine. alchine (acetilene) hidrocarburi aromatice (arene). nivelul HPA este strâns corelat cu existenţa acestor compuşi în vegetaţie. dar mai ales a copiilor. numai atunci când conţine doar urme neglijabile de arsen. Hidrocarburile policiclice aromatice condensate (HPA. contaminând mediul şi produsele alimentare. În cazul tratamentului medicamentos arsenical..hrana adulţilor. Pot fi inhalate şi depozitate la nivelul căilor respiratorii. laptele se poate folosi pentru fabricarea untului. Ouăle se vor supune analizelor de laborator. alchene (olefine). deoarece aceşti compuşi se pot forma şi în timpul prelucrărilor tehnologice ale unor alimente. În ţările europene industrializate. PAHj se găsesc în gudroanele cărbunilor de pământ şi rezultă prin arderea materiilor organice. ştiut fiind faptul că o bună parte din arsen este eliminată prin secreţia lactată. 1. Hidrocarburile policiclice condensate se aseamănă structural foarte mult cu sterolii şi acizii biliari. Riscul este şi mai mare. pe timp de cel puţin 20 zile laptele rezultat din mulsul vacilor a căror intoxicaţie cu arsen evoluează subacut sau cronic.

semnele toxicităţii nefiind esenţiale decât atunci când s-au atins anumite doze. absorbindu-se cu multă uşurinţă la nivelul aparatului respirator. conservare. datorită pirolizei grăsimii. Pentru a se evita formarea în cantităţi mari a HPA. Expunerile animalelor la HPA pe cale digestivă pe o perioadă foarte lungă a fost urmată de efecte la nivelul multor sisteme şi aparate. aditivi alimentari) şi sursele endogene. Hidrocarburile policiclice condensate sunt puternic solubile în lipide. manifestându-se în consecinţă datorită erorilor de replicare a ADN-ului şi deci transmiterea de informaţii greşite celulei.Fumul de ţigară contribuie substanţial la contaminarea omului pe cale aerogenă.1 la 23 ng/1. Alte componente 91    . iar concentraţii de 2-540 µg/kg au fost decelate în crustacee. iar grăsimea să fie în cantitate cât se poate de mică. Formarea HPA în alimente depinde de modalităţile de prelucrare termică corelate şi cu compoziţia chimică a produsului. Concentraţiile identificate de HPA variază în funcţie de emanaţiile de fum. apele şi aerul poluat. În alimente au fost identificate aproximativ 100 HPA. în final. modalităţile de prelucrare a diferitelor alimente (gătire. Ţigările „moderne“ datorită cantităţilor scăzute în gudroane conţin aproximativ 10 ng/m3 benz(a)piren (Bap). când se pune în libertate oxigenul şi carbonul care. Concentraţii de peste 50 Hg/kg au fost găsite în alimentele prăjite sau afumate. procesul să dureze mai mult. Concentraţia apei potabile în Bap poate varia de la 0. duc la formarea compuşilor policiclici. carnea friptă la grătar trebuie să nu fie în contact direct cu flacăra. existenţa solurilor contaminate. faţă de aerul din locurile intens poluate unde concentraţia atinge 22 ng/m3. În carnea friptă la grătar s-au identificat până la 10 ppb HPA. Mecanismul de inducere carcinogenetică a HPA se explică prin interacţiunea acestor substanţe cu acizii nucleici.

Au fost identificate hidrocarburile policiclice condensate şi în condimentele folosite la obţinerea alimentelor. observat la pescarii din Islanda. unde HPA au fost identificate în concentraţii crescute. la care se adaugă structura învelişului. 92    . astfel că piroliza lemnului de esenţă tare generează un fum mai sărac în HPA decât cel de esenţă moale. La temperaturi cuprinse între 400 şi 1000°C conţinutul în HPA creşte liniar. Peştele afumat şi produsele de peşte conţin cantităţi mai mari de HPA faţă de carnea prelucrată în aceleaşi condiţii.ale alimentelor care duc la formarea acestor compuşi sunt reprezentate de glucide. iar fenolii şi acizii graşi ating cantităţi maxime la 600°C. Temperatura de afumare cuprinsă între 20 şi 55°C nu influenţează semnificativ producerea de HPA. De asemenea. temperatura de afumare şi durata procesului. mărind astfel factorul de risc pentru alimentaţie. mari amatori şi consumatori de peşte afumat. natura combustibilului. La temperaturi mai mari sunt evidenţiate cantităţi mari de guiacol şi acetovanilon. acizi graşi şi aminoacizi. măsură de conservare a unor alimente ce a fost corelată cu incidenţa crescută a cancerului faringian. Un alt procedeu generator de HPA este afumarea. iar condimentele care conţin cantităţi mai mari de HPA cresc şi efectul cancerigen al acestora. temperatura de 40°C permiţând obţinerea unei arome superioare la jambon. Cantitatea de HPA din produsele afumate este influenţată şi de modul în care se ambalează. pielea acestuia acumulând cantităţi mult sporite faţă de musculatură. faţă de temperaturile de 20 şi respectiv 55°C. Acumularea HPA în alimentele care se afumă depinde de modalitatea în care acestea se afumă. calitatea lemnului joacă un rol important.

În ceea ce priveşte gradul de toxicitate al acestor compuşi. Apariţia compusului 2. În urma acestor procedee sunt produse diferite erbicide cum ar fi 2.1. formate asemănător.3.3.5-T şi Hexaclorfenol rezultă Tetraclorbenzolul.8-TCDD are la bază cele două cicluri benzen.8-Tetra-Clor-Dibenzo-pDioxina (2. Un loc important din punctul de vedere al toxicităţii îl ocupă aşanumitul "Seveso-Dioxin".3. toxicitatea acestor substanţe este diferită. când datorită supraîncălzirii unei părţi dintr-un reactor destinat producerii 2.3.07. fiind denumit "Toxicul Seveso".4. În funcţie de numărul şi ordonarea atomilor de clor în moleculă. legate prin intermediul a doi atomi de oxigen. s-a produs un nor.8TCDD este cel mai periculos.4.7. Hexaclor-fenolul. Ca produs final pentru 2.1976. 93    .3. Formarea produsului 2. 2.5-Triclorfenolului.7. în urma accidentului de la Seveso-Italia din 10. precum şi tulburări nervoase. (PCDD) şi aproximativ 135 dibenzofurani policloruraţi (PCDF).4. Dioxinelor li s-a acordat atenţie în Europa.7.4.7.8-TCDD). aceasta fiind toxina botulinică. "UltraToxicul".5-T (2. rezultând ca un produs secundar în derularea unor procese chimice pe bază de triclorfenol. compuşi care au produs la numeroase persoane leziuni grave ale pielii. fac afirmaţia că numai natura a mai fost în stare să creeze o substanţă cu un asemenea grad de toxicitate.4. "Super-Toxicul" sau direct "Dioxina".5-tricloracidul) sau substanţe cu efecte bacterostatice. obţinut în urma saponificării triclorfenolului. Dibenzodioxine policlorurate şi dibenzofurani Prin termenul de dioxine se înţelege un grup de aproximativ 75 dibenzodioxine policlorurate congenere. Mulţi cercetători referindu-se la toxicitatea deosebită a acestui compus.7. Etilenglicol şi în special 2.8-TCDD nu s-a realizat intenţionat. Acesta conţinea Clorfenol.

7. La o furajare pe o perioada de 2 ani s-a constatat că doza de 0. La animalele de experienţă s-a observat efectul asupra şobolanului când 2. acestea promovând de fapt efectul tumoral al dioxinelor. În acest caz pentru un om de 70 Kg.008 pg TCDD . 94    . mulţi cercetători nefiind totuşi de acord cu această afirmaţie spunând că dioxinele sunt factori co-cancerigeni.7. Sub valoarea echivalentului toxic se situează suma tuturor dioxinelor şi furanelor.3. organismul trebuie să fi suferit acţiunea altor noxe. Pentru cea mai toxică dioxină. înrudite foarte strâns şi cu furanele. rezultând mai multe posibilităţi de poziţionare ale acestora.7. deci o posibilitate mai mare a variabilităţii de dioxine.În vârfurile 2.3. în total 4 (de aici şi denumirea de tetra).7. În acest sens. doza orală DL50 este pentru şobolanii masculi de 22 pg/Kg greutate vie.001 pg /Kg/zi este netoxică. iar OMS subscrie la valori de precauţie mai mici de 1 pg/Kg/zi.8-TCDD se leagă uneori şi de cancerigenitatea ridicată.3.8-TCDD a fost administrată în doză de 1 ng/Kg greutate corporală.3.echivalentul pe Kg greutate corporală şi zi. După realizarea unui factor de siguranţă de la 1:100 până la 1:1000 la om s-a stabilit o doză zilnică tolerabilă (valoare ADI) de 1-10 pg. 70-700 pg TCDD. care este 2. Vârfurile libere ale ciclului benzen pot fi ocupate cu atomi de clor. Valoarea ADI este de până la 0.8 ale inelului benzen se află atomi de clor. se fac referiri la fumătorii de pipă care inhalează hidrocarburi policiclice aromate (HPA).8-TCDD. care au în componenţa lor o valoare cunoscută de 2. Toxicitatea extremă a dioxinei 2.8-TCDD.7. Pentru a putea fi afectat de efectul dioxinelor. deci 110 g /Kg greutate corporală. reprezintă valoarea echivalentă de toxic pentru toate PCDD şi PCDF /cap /zi.3.

Sinteza unor produse folosite în agricultură cum ar fi clorurarea acidului fenoxiacetic duce la formarea de dioxine. Răspândirea dioxinelor se leagă şi de emisiile diferitelor fabrici unde se derulează asemenea proces. 1987. fiind incriminate în primul rând întreprinderile care prelucrează clorul sau compuşii acestuia. viteza de răcire şi efectul catalizator al metalelor grele. depinzând de mulţi factori. timpul de rămânere a substanţelor în camerele de ardere.3. citaţi de Savu C.004 nanograme/Kg greutate corporală. Originea dioxinelor Toate procesele termice efectuate în prezenţa clorului şi oxigenului formează dioxine prin adiţionarea acestora la nivelul hidrocarburilor. însă 2. Dacă procesele tehnologice de ardere sunt respectate. formarea compuşilor nedoriţi. După unii cercetători (Ahlborg.7. şi col. Condiţiile de formare ale acestor compuşi sunt reprezentate în special de camerele mari de ardere. Pentru cobaii masculi DL50 orală este de numai 0. toxicul comportându-se mai mult ca un cocancerigen.7. La şobolani a fost observată producerea cancerului hepatic şi a leziunilor embrionare. 95    . temperatură.8-TCDD este o substanţă cu un potenţial toxic.3. există o mare variabilitate din punctul de vedere al toxicităţii. doza zilnică nepericuloasă este de aprox. poate fi în limite reduse. presupunându-se totuşi că doza mortală ar fi de 1 microgram/Kg greutate corporală. U. 0. Rezultă deci că 2. comparabil cu cel indus de toxina botulinică. G. specia fiind pe primul loc. 1999).. reprezentaţi şi de aceste dioxine.De altfel.6 pg/Kg. iar la hamsterii aurii masculi de 1157 pg/Kg.8-TCDD nu produce cancer imediat.

este posibil ca resturile ce conţin dioxine să fie distruse fără pericol pentru mediul înconjurător. Cercetările lui Beck şi Ende (1987) au arătat că grăsimea laptelui matern (de femeie) poate conţine aproximativ 96    . Dioxinele şi alte substanţe asemănătoare se pot răspândi şi prin fumul eliminat prin coşurile de ardere. în aşa fel ca produşii ce conţin hidrocarburi clorurate să fie distruşi fără a forma în mod secundar dioxine.4. în foarte multe ţări. dezinfectantelor sau coloranţilor. un aspect deosebit îl ridică cartoanele de ambalare şi hârtia de filtru. este interzisă obţinerea unor substanţe chimice de pe urma cărora s-ar forma produşi secundari de tipul dioxinelor. Dioxinele nu se formează numai în procesele tehnologice de obţinere a substanţelor amintite şi folosite în protecţia plantelor.Având în vedere toxicitatea deosebit de ridicată. Prezenţa în alimente Alimentul situat pe primul loc în ceea ce priveşte prezenţa dioxinelor este laptele matern. lemnului.3. Pentru aceasta însă. De asemenea.8-TCDD reprezintă doar o parte. În ceea ce priveşte conţinutul în asemenea substanţe toxice. băuturi). cu deosebire cele industrializate. care în anumite condiţii pot conţine dioxine cu efecte dintre cele mai negative pentru alimentele la care se folosesc astfel de ambalaje (lapte. Din punct de vedere tehnic. un rol important în formarea lor îl are şi arderea deşeurilor. din care 2. Un asemenea exemplu este dat de Germania care interzice producerea erbicidului 2. trebuie ca arderile să se facă la temperaturi de cel puţin 1200°C.5-T.7. Valoarea totală anuală a tuturor dibenzodioxinelor şi dibenzofuranilor rezultaţi din arderile necorespunzătoare a deşeurilor este de aproximativ 100 kg.

22 1. 10 probe din produse alimentare de origine animală diferite. în Germania prin laptele de vacă şi produsele lactate se ingeră aproximativ 28.9 0.10 18. 97    .2 pg/dg. cu toate că acestea influenţează foarte mult conţinutul alimentelor de origine animală.5 pg/dg şi ouăle cu 4.37 Aportul plantelor în lanţul alimentar nu prezintă aspecte deosebite. În timpul perioadei de alăptare sugarii ingeră o doză zilnică de 89 pg TCDD-echivalent/Kg greutate corporală. În vederea stabilirii modului cum diferiţi poluanţi influenţează alimentele.66 0. Conţinutul echivalent toxic de dioxina (TEQ) Alimentul Lapte vacă Unt Carne vită Carne porc Carne oaie Hering Batog Ouă Carne pasăre Conţinultul TEQ (ng/kg din grăsimi) 0.07 1.10 43. urmat de carne şi produse din came cu 23. 29 probe produse agricole. cu limite cuprinse între 3 şi 40 ppt.4 1. 29 probe de peşte.16-18 ppt echivalent dioxina.5 pg/Kg. După un calcul estimat. de grădină sau pădure. 131 probe de la animale sălbatice în viaţă (ca bioindicatori). fără alte modificări regionale.47 1. solul din zona respectivă. tot în Germania s-au efectuat studii pe 38 probe lapte vacă (recoltat din diferite gospodării). Cele mai importante alimente şi conţinutul lor în dioxine sunt redate în tabel.

Pe lângă alte substanţe identificate s-au găsit metale grele. 20g/pers. La ceilalţi bioindicatori cum ar fi mistreţul..6 pg dioxina/g. căprioara. de la mamele ce locuiau în zonele delimitate de acest studiu. cât şi cu alţi contaminanţi o au probele de ficat aparţinând iepurilor din zonele de depozit şi peştele. s-au depistat 1. Peştii slabi din largul coastelor. care s-a recoltat dintr-o zonă cu mare încărcătură de PCDD/F în sol. În legătură cu încărcătura PCDD/F şi PCB din solul pe care s-au plantat furaje pentru hrănirea animalelor examinate. care ocupă o parte relativ importantă din peştele de pe piaţă. Numai la o singură probă de lapte de vacă.06 pg/g. dar sub valorile maxime admise. nu sunt diferenţe între animalele din regiunea supusă observaţiei şi alte regiuni. Rezultatele cercetărilor efectuate pe laptele de vacă au arătat că valorile PCDD/F şi PCB s-au situat peste ale celorlalte substanţe. rozătoarele.72 pg dioxina/g grăsime lapte).23 pg dioxină/g grăsime din lapte (Burser şi col. relaţia este direct proporţională. spectrul substanţelor formatoare de dibenzodioxină policlorurată şi dibenzofuran (PCDD/F) fiind decelat şi în carnea de peşte. Această valoare s-a situat peste media încărcăturii minime (valoare medie de 0. În cazul animalelor din zona apropiată nu a fost decelată încărcătura cu PCDD/F şi nici în produsele vegetale.Pentru completarea spectrului de interpretare asupra lanţului alimentar studiat s-au recoltat şi probe de lapte de femeie. O încărcătură mare atât cu PCDD/F. nefiind totuşi înregistrată o concentrare a acestor substanţe în laptele de vacă examinat. valoare mijlocie de 0. în urma unui consum mediu de peşti de cca. cu aproximativ 0. 1985). sunt foarte puţin contaminaţi./zi şi luând în 98    . PCB şi hidrocarburi clorurate.

ceea ce înseamnă că peştele reprezintă din aceasta 7. ca specie pe peşte cu grăsime. 1989).90 pg/g. Nu sunt disponibile informaţii despre biodisponibilitate prin intermediul inhalării pentru nici o specie. Toxicologie. Valorile TEQ impuse în unele ţări de instituţiile acreditate sunt de 90 pg. a căror cantitate înseamnă 15./zi.TCDD. Cel provenit din Marea Nordului şi Atlanticul de Nord. Raportând aceste date la consumatorii de peşte 20g/zi. ingerarea TEQ este de 6. se ingeră o cantitate de dioxină de .5 ppt dioxină. 99    .46 TEQ /zi.66%.7. conţine TEQ la un nivel de 0. biotransformare şi monitorizare biologică Disponibilitatea PCDD-urilor şi PCDF-urilor se bazează pe matricea în care se află itinerarul expus. şi în special cel din mările de est.71-0. La aceste determinări este importantă şi protecţia celor care lucrează efectiv şi de aceea problema dioxinelor este încă deschisă. Astfel.8 .0.2 g. Analizele de laborator pentru determinarea acestor contaminaţi sunt foarte pretenţioase şi necesită aparatură de înaltă performanţă.8-TCDD au demonstrat că aproximativ jumătate din doza administrată este absorbită în tractusul gastrointestinal. Studiile pe rozătoare cărora li s-a administrat o singură doză sau doze repetate de 2.considerare şi speciile de peşti consumaţi (Fima.54 pg/persoană/zi.25 pg/pers. ocupă locul întâi pe piaţă.3. Cantitatea absorbită de organismul uman nu este cunoscută. ingerarea TEQ este de 5. Din compararea tuturor celor 16 probe. De altfel.7. neputându-se specifica dacă este 2. fără spectrofotometria de masă nu pot fi realizate progrese şi nici nu ar fi fost posibilă decelarea din laptele matern a unor cantităţi de 0./zi.19/pers.3. Heringul. chiar în ţări cu potenţial economic şi ştiinţific de înalt nivel. prin consumul de heringi media ingerată este de 4.

Apar de asemenea în sânge şi organele vitale în concentraţii scăzute.7 şi 8.7.3.8-TCDD în ţesutul adipos la maimuţa rhesus este de aproximativ 1 an.7.3.3. iar nivelurile medii de TCDD în ţesuturi tind să crească odată cu vârsta. 100    . altele decât 2.3. Timpul de înjumătăţire pentru 2.7.8-penta CDF este mai bine reţinut faţă de 2. Ţesutul gras uman arată niveluri de TCDD de peste 20 ng/Kg întâlnite la populaţie în general fără să se cunoască sursa de expunere specifică. dar a fost sugerat faptul că rata dintre ţesutul gras şi ficat este mai mare la oameni comparativ cu rozătoarele. Cea mai înaltă rată a avut-o PCDD-urile şi PCDF-urile clorinate. 1987).8-TCDD sunt limitate.3. La oameni rata de distribuire nu este clară în prezent. Informaţiile pe animale în privinţa toxicologiei PCDD-urilor.7.7.8-TCDD este în medie de 2 şi 8 zile pentru şobolani. expuse la amestecuri sintetice sau la probe conţinând PCDD-s şi PCDF-s din mediul înconjurător.. şoareci şi maimuţe şi mai mult de 20 de zile pentru porcii Guinea. în special octa-CDD. Timpul de înjumătăţire pentru 2. Informaţiile privind limitele umane arată că timpul de înjumătăţire pentru substituentul 2.3. PCDD-urile şi PCDF-urile sunt predominant stocate în grăsime dar pot fi excretate prin lapte şi pot traversa placenta.7.8 PCDD şi PCDF este în medie de 2-6 ani (Beck şi col.3. dar niveluri mari au fost raportate în unele cazuri în afara evidenţierii bolilor. Studiile pe şobolani au arătat că 2. prezintă o mare variabilitate în timpul de reţinere între congeneri cu sau fără substituent clorat în poziţiile 2.8-TCDD.4.Timpul de înjumătăţire pentru eliminare este cuprins între 12 şi 94 zile pentru rozătoare. în ceea ce priveşte reţinerea PCDD-urilor şi PCDF-urilor în ţesuturile diferitelor specii.

printre acestea fiind incluse greutatea corporală scăzută.001 µg/Kg corp au rezultat din focare sau zone de modificări hepatocelulare.01 µg/Kg corp/zi. Dozele de 0. teratogenicitate.3. iar nivelul cel mai scăzut este de 1-2 ng/Kg greutate corporală/zi. dar aici este o largă variabilitate cu privire la toxicitate. vârsta şi sexul animalelor folosite.3. căderea părului la şoarece şi iepure.8-TCD.7. leziuni dermale sunt de asemenea observate la maimuţa rhesus. 101    . hexa.şi hepta CDD-urile şi CDF-urile cu 4 atomi de clor în poziţiile simetrice laterale 2.3. În 2 cazuri de cancer la şobolani. atrofia timusului şi imunotoxicitate.1 µg/Kg corp/zi şi 0. Nu toate aceste efecte sunt observate la aceeaşi specie de animale.Rezultatele efectelor toxice şi biologice privind expunerea la 2.8-TCDD.7. cele mai multe rozătoare nu dezvoltă leziuni dermice după expunerea la 2. TCDD induce un spectru larg de efecte biologice incluzând inducţia enzimatică şi depleţia în vitamina A.7 şi 8.3. porfiria. efecte reproductive şi carcinogenicitate. leziuni gastrice. Efectele reproductive sunt prezente la maimuţele rhesus şi la şobolani.8-TCDD în toxicozele umane. carcinoamele hepatocelulare au fost produse la o doză de aproximativ 0. Sunt 12 izomeri care au toxicitate mare: tetra-.8TCDD sunt dependente de un număr de factori care includ speciile. hepatotoxicitatea. atrofia timusului şi imunotoxicitatea. Răspunsurile observate la unele specii de animale includ greutatea corporală scăzută.3. Unele PCDD-uri şi PCDF-uri cauzează semne şi simptome similare celor date de 2. Contrar. toxicitatea dermică.7.7. penta-. Cele mai caracteristice efecte toxice sunt prezente la animalele de laborator. Leziunile dermului sunt cele mai frecvent semnalate în cazul 2.

3.3. Multe studii au încercat să găsească legătura dintre expunerea la agentul orange şi efectele asupra sănătăţii civililor sau personalului militar în Vietnam.2.3. indicaţii fiind doar asupra sistemului imunitar.7. furani şi alte substanţe chimice. Sunt diferenţe între speciile de animale la efectele toxice şi biologice la substituentul 2. De exemplu. dar la doze mai mari faţă de cele folosite pentru TCDD.7.8hexa CDD) are proprietăţi carcinogenetice la animale. sunt dificile concluziile finale în ceea ce priveşte efectele asupra reproducerii omului sau a altor funcţii semnificative.6. populaţiile din acea zonă expuse la concentraţii mai mici de dioxine pe perioade mai lungi de timp nu au demonstrat un efect semnificativ. Toxicitatea şi toxicocineza TCDD la maimuţe are efecte mai puţin observabile în comparaţie cu oamenii.8.9 şi 1.. În incidentul din Missouri copiii care au manifestat boli acute în urma contaminării 1971 sunt acum sănătoşi.7. incidenţa cancerului este diferită şi influenţată de mai mulţi factori. Mai mult. Dibenzo-p-dioxin şi 2.7.8-PCDD-urilor şi PCDF-urilor. în cazul administrării pe cale bucală.8TCDD. Oricum. valoarea DL50 are o medie de 0. Singurele intoxicaţii documentate cu PCDF la oameni sunt în cele 2 cazuri de contaminare folosind uleiuri cu PCDF. PCB şi PCQ (Yuso în Japonia în anul 1968 şi Yu-Chang în Taiwan (1979). Accidente care au avut la origine substanţe pe bază de clor sau semnalat în 1976 şi 1977 şi 20 din aceşti indivizi au mai avut cloruri active încă în 1984 (Chapman şi col. de 1 µg/Kg corp la hamsterii aurii sirieni pentru 2.3. 102    .6 µg/Kg corp.Mixtura de hexacloro-dibenxo-p-dioxine (1.2.7-di-CDD au de asemenea proprietăţi carcinogenetice. la porcii Guinea. La oamenii expuşi unor amestecuri de dioxine. 1985).

dar şi la numeroasele aparate casnice. în Germania sa stabilit că hârtia şi cartonul cu astfel de întrebuinţări nu trebuie să depăşească 10 mg/Kg.10 la 54 mg/Kg. folosiţi ca fluide de izolare şi răcire în transformatori.5. Principalele efecte toxice sunt legate de apariţia porfiriilor.1. la temperatura de 300–1000°C se formează produşi de descompunere foarte toxici de tipul dioxinelor. Sunt produşi cu utilizare tehnică. îndeosebi cei pentru iluminat. În comerţul diferitelor ţări aceste substanţe se regăsesc sub diverse denumiri ca: Clophen. Datorită multiplelor utilizări şi faptului că sunt foarte stabile. ca emolienţi. stărilor teratogene şi cancerigene. Phenochlor. Riscul pentru om este cu atât mai mare cu cât aceste substanţe intervin la sfârşitul lanţului alimentar. Arochlor. Analiza de laborator a unor cornete din hârtie folosite pentru ambalare privind conţinutul în PCB-uri a semnalat prezenţa clophenului A-60 în concentraţii de la 0. Aceste cornete au fost întrebuinţate la ambalarea unor fructe. prezenţa lor în mediu este ubicuitară. Pe lângă acestea.policlorurate (PCB) PCB-urile reprezintă o grupă de substanţe complexe. Sunt substanţe extrem de stabile şi ajunse în mediu au o perioadă de reducere de zeci de ani. Bifenil . există multiple întrebuinţări la toţi condensatorii curentului de forţă. În alimente. Phyralene.10-14mg/Kg. Deoarece PCB-urile sunt greu inflamabile. la micii condensatori. aproximativ 209 izomeri omologi şi 135 izomeri ai dibenzofuranului policlorurat. 103    . în cazul incendiilor la aparatele care conţin PCB. Pentru Clophen A-30 valorile pot fi cuprinse între 0. lubrefianţi şi ca hârtie de fotocopii. ca şi în mediu aceste substanţe ajung îndeosebi prin arderea uleiurilor vechi şi a deşeurilor. de obicei cu întrebuinţări tehnice. Kanechlor.

la începutul anilor 70 a demarat activitatea de determinare a reziduurilor de pesticide organoclorurate şi organofosforice din produsele alimentare. reziduuri recunoscute în lanţul alimentar ca foarte periculoase. 1.4 mg/Kg (în special în grăsime) de PCB tip A-60. Valori mult depăşite de PCB s-au înregistrat la pasărea paradisului. papagal. Valori relativ scăzute sunt înregistrate la maimuţă. fac referiri asupra prezenţei acestor substanţe la diferite animale din grădina zoologică din Berlin.0 până la 10. Aceiaşi autori nu au putut demonstra dacă conţinutul în PCB singure şi /sau în combinaţii cu alte substanţe dăunătoare determină moartea animalelor. luând în considerare pe lângă componenţii difenil mai mult sau mai puţin cloruraţi şi metaboliti de biotransformare. Pfannhauser şi Thaller (1985) atrag atenţia asupra faptului că mamiferele care se hrănesc cu peşti marini şi păsările conţin cantităţi mai mari de PCB. Acelaşi autor prezintă importanţa PCB-urilor ca formatoare de reziduuri astfel: în ţesutul adipos la mascul a găsit un conţinut în PCB de 6. 104    . pentru protejarea consumatorilor şi în vederea exportului de produse alimentare de origine animală. În probele de lapte în Westfalia de Nord concentraţia de PCB în grăsimea laptelui a fost de aproximativ 0. La mamiferele şi păsările care se hrănesc cu peşte valorile de PCB sunt foarte crescute. cangur şi curcă sălbatică.Brunn (1989) a făcut cercetări folosind gazcromatografia pe probe de peşte. cufundar. Goltenboth (1987) şi col. vultur şi bufniţă. mai mult decât reziduurile de HCB. Peştele poate avea un conţinut total de 27. urangutan.39mg/Kg faţă de 0. pesticidele sunt substanţe organice de sinteză. În România.1 mg/Kg.15 mg/Kg HCB. Pesticide în alimente În cea mai mare parte.6.

poate fi ingerată zilnic fără risc apreciabil şi se exprimă în mg produs chimic la kg greutate corporală. Doza zilnică acceptabilă (ADI. pesticidele organice de sinteză îşi exercită acţiunea lor toxică nu numai asupra bolilor şi dăunătorilor ci şi asupra animalelor şi insectelor folositoare. vânzării 105    . Toleranţa reprezintă concentraţia maximă dintr-un reziduu acceptată într-un produs alimentar în timpul recoltării. fructe şi bumbac. interzicerea utilizării lor ar determina. şi de cel puţin 25% a producţiei de carne. păstrării. ce se găseşte în interiorul sau exteriorul unui aliment şi se exprimă în ppm (părţi per milion) sau ppb (părţi per bilion). bactericide. fungicid. acaricid. moluseocid. acaricide etc. mai multe reuniuni internaţionale FAO/OMS şi alte organizaţii au dezbătut probleme complexe ridicate de pesticide şi au stabilit principalele definiţii referitoare la utilizarea pesticidelor şi la poluarea produselor alimentare astfel: Reziduu de pesticide reprezintă cantitatea dintr-un produs chimic folosit la combaterea bolilor şi dăunătorilor. Datorită riscurilor mari pe care le ridică prezenţa pesticidelor în produsele alimentare. transportului. În majoritatea cazurilor. existând şi riscul ca însuşi omul să fie afectat datorită reziduurilor toxice ingerate odată cu alimentele. DJA) reprezintă cantitatea dintr-un produs chimic care după datele cunoscute. nematocid.Pesticidele au efect insecticid. Multe dintre ele au efecte multiple: insecto-fungicide. fiind folosite în diverse domenii cu scopul protecţiei plantelor şi apărării sănătăţii publice. lapte şi lână. o scădere cu 50% a producţiei de cartofi. rodenticid şi erbicid. Pesticidele şi-au găsit o largă utilitate în agricultură asigurându-se astfel obţinerea unor recolte mari şi stabile. Conform aprecierilor făcute de o serie de organizaţii internaţionale printre care FAO/OMS. pentru ţări cu agricultură intensivă.

Pentru a stabili valoarea toleranţei reziduurilor de pesticide în produsele alimentare. Toxicitatea aditivilor se exprimă prin DL50 (doza letală 50%) măsurată prin raportul mg substanţă/kg greutate corporală. în care p = toxicitatea exprimată în DL50 iar T = doza experimentală exprimată în moli/subst./kilocorp.sau prelucrării din momentul consumului. exprimată în kg. coeficientul de consum zilnic de produs alimentar. rezultată din raportul: Deoarece relaţia doză/efect are proporţionalitate directă numai într-o scară logaritmică pentru ca din calcul să rezulte numere întregi. trebuie ţinut seama de o serie de factori precum: consumul zilnic de substanţe. G = greutatea medie a consumatorului. pozitive. în condiţiile experimentale date. după formula: unde: NLA = nivelul limită admis. În funcţie de aceste elemente se poate determina nivelul limită al reziduului de pesticide (NLA) în fiecare produs alimentar. mărimea pT se exprimă prin relaţia: pT = log10T 106    . exprimatîn mg/kg. greutatea medie a consumatorului. CZA = consumul zilnic admisibil de pesticid pentru un om. Cc = coeficientul de consum al produsului alimentar. În prezent se recomandă introducerea noţiunii de „potenţial de toxicitate“ cu simbolul „pT“.

 pesticide nitrofenolice etc. atractanţii. a II-a grupează insecticidele organofosforice (pesticide organofosforice) şi carbamaţii. 1. 1.  pesticide organocarbamice. pesticidele se clasifică în:  pesticide organoclorurate.6.6. ce pun accentul mai ales pe lupta biologică.1. Generaţii de pesticide Pe parcursul unei lungi perioade de combatere a dăunătorilor cu substanţe chimice organice în cea mai mare parte.  Generaţia a III-a cuprinde mai multe grupe de insecticide printre care: Piretrinele.1.6. marchează o tendinţă evidentă de combatere a dăunătorilor prin mijloace moderne. insecticidele „vii". insecticidele hormonale. mai eterogenă.  pesticide organofosforice. respectiv tiocarbamice.unde: pT fiind o mărime logaritmică. repelenţii.2. Ultima generaţie. După compoziţia chimică.  Generaţia anul 1960. introduşi în practică după 107    .2. permite diferenţieri subtile între substanţe cu o toxicitate aparent egală. insecticidele organice de sinteză se diferenţiază în următoarele etape la care corespund 3 „generaţii“ de pesticide:  Prima generaţie este dominată de compuşii organici cloruraţi (pesticide organoclorurate) lansaţi în anul 1939. Clasificarea pesticidelor 1. chemosterilizanţii. când s-au descoperit proprietăţile insecticide ale DDT-ului.

8.(TDE) -1.1.4.hexaclor .1 . 67 .hexahidro . conţine izomerul y HCH în proporţie de 10% Grupa a III-a cu produsele:  Aldrin .4.10 .3a.5.tetrahidro .triclor .3.8 .3.1. conţine 15% izomer y HCH  Entomoxan.8a .3a.2.7-metanindan  Heptaclor .1.7 .hexaclor .7.3.8 dimetannaftalen  Izodrin Grupa a IV-a.diclor .6 .4.5.4a.camfen .6. grupa terpenelor clorurate.1.8.2. 10a .1 .5.7. grupa indenelor clorurate. endo .Pesticidele organoclorurate Pesticidele organoclorurate se subîmpart în mai multe grupe: Grupa I cu următoarele produse:  DDT -1.1.metanindan Grupa a V-a.2.2 bis (paraclorfenil) etan  DDD .2.7.4 .6.6.4.2 bis (paraclorfenil) etilen  Metoxiclor .HCH (izomer y al lui HCH)  Lindavet.endo .2 bis (parametoxifenil) etan  Perdan Grupa a II-a cu următoarele produse:  HCH  Lindan -1.l.1.7a .2.octaclor .1.10. cuprinde:  Clordan .7 .epoxi l.8 .5.2.4.heptaclor .5.6.4a.7a .endoexo .2 bis (paraclorfenil) etan  DDE -1.clorat.5.7.69%  Strabon 108    .8a -octahidro -1.tetrahidro 4.4.4.1 .7.4.4.1 .triclor .8 .dimetano – naftalen  Dieldrin .3.2.8.7.1. ce conţine CI.5.diclor .4. cuprinde:  Toxafen .

Majoritatea compuşilor organofosforici au o înaltă toxicitate. fungicide. ele sunt rapid metabolizate. În general. cu o putere de evaporare scăzută şi o solubilitate mică în apă. Metilparationul. În condiţii prielnice. Sintetizarea şi comercializarea carbamaţilor ca pesticide au progresat începând cu 1950. 109    . Distribuţia pe calea aerului este însă neimportantă.Pesticide organofosforice Compuşii organofosforici constituie a doua mare grupă de substanţe chimice de sinteză folosite pe scară largă în agricultură. cel mai des determinate sunt: Carbofenotionul. Malationul. Etionul. Mediul acvatic poate fi însă o cale de transport pentru carbamaţii foarte solubili. presiunea vaporilor în cazul carbamaţilor este scăzută. ceea ce duce la volatilizarea lor din sol. Pesticidele carbamate În grupa pesticidelor carbamate sunt încadraţi peste 50 de compuşi. Dintre reziduurile de pesticide organofosforice. astfel că în câteva zile de la pătrundere nu se mai găsesc reziduuri în ţesuturi. degradarea este la fel de rapidă şi în afara organismului în mediu biotic sau abiotic. Rondul. fiind lipsite de remanenţă. dar spre deosebire de insecticidele organoclorurate au o slabă stabilitate chimică. erbicide) dar şi în terapeutica veterinară ca paraziticide interne şi externe. Derivaţii esteri ai carbamaţilor folosiţi ca insecticide şi nematocide sunt în general stabili. iar fungicidele benzimidozolice au fost introduse pe piaţă din 1970. pentru combaterea dăunătorilor plantelor (insecticide. Diazinonul. Ei se pot însă evapora sau sublima la temperaturi normale. Pătrunse în organismul animal. Parationul.

De aceea. Datorită faptului că unii carbamaţi au proprietăţi diferite. ei pot fi găsiţi în apa de băut.Absorbţia uşoară. Studiile indică faptul că expunerea populaţiei este scăzută. Bioacumularea în diferite specii şi diferite lanţuri biocenotice are loc într-o extindere uşoară. caracteristică carbamaţilor contribuie la descompunerea lor rapidă (prin fotodegradare sau fotodescompunere) în condiţii acvatice. temperatura.. umiditatea solului. fiecare tip trebuie să fie evaluat în serie. pH. se pot produce scurgeri. aceste lucruri nu vizează numai compusul de bază. Condiţiile de mediu care influenţează creşterea şi activitatea microorganismelor duc la degradarea carbamaţilor. ci şi subproduşii care rezultă din degradare sau metabolism (Austin şi col. iar carbamaţii ajung în pânza freatică. tipul de sol. Astfel. fără a se face extrapolări pentru alte tipuri de carbamaţi. fotodescompunerea. Anumiţi carbamaţi pot ajunge în pânza freatică şi ca o consecinţă a acestui lucru. absorbţia. Primul pas în degradarea carbamaţilor în sol este hidroliza. 1983). Mai mult. probabilitatea contaminării pe termen lung cu carbamaţi pare a fi mică. Produşii care rezultă din hidroliză sunt mai departe metabolizaţi în sistemul sol-plantă. tipul de sol şi solubilitatea în apă sunt foarte importante. în timp ce altul poate fi absorbit de sol. 1976). Câţiva factori influenţează biodegradarea carbamaţilor în sol cum ar fi volatilitatea. 110    . în timp ce carbamaţii nematocizi şi erbicizi sunt aplicaţi direct pe sol. acest lucru poate fi confirmat prin studiile asupra dietei (Worthing. Un tip de carbamat se poate descompune uşor. Carbamaţii insecticide sunt în special aplicaţi pe plante şi pot ajunge în sol.

 erbicide (pentru distrugerea buruienilor din culturi).1. Mersalil etc. pe bază de staniu) şi organici (organomercuriale.  moluscide (pentru combaterea moluştelor).  ovicide (împotriva ouălor de insecte şi păianjeni). pe bază de cupru. acetatul metil-mercuric.2. pot fi:  fungicide (pentru combaterea ciupercilor ce provoacă boli plantelor).6. şi fungicidele: clorura etil-mercurică. dicianamida metil mercurică etc.2. frecvent în roşu-violet pentru avertizare. pe bază de sulf.  Intoxicaţiile cu organomercuriale Din această grupă fac parte medicamentele şi antisepticele ca: Tiomersal.  nematocide culturilor). care pentru recunoaştere sunt colorate artificial. Fungicide Fungicidele. nitratul/acetatul fenil-mercuric.  rodenticide (utilizate împotriva rozătoarelor). După natura dăunătorului combătut. clorfenoli). transmiţătoare de boli omului sau animalelor domestice). (pentru combaterea viermilor dăunători 111    .  insecticide (pentru combaterea insectelor dăunătoare. Din punct de vedere chimic.  acaricide (împotriva acarienilor paraziţi). clasa este eterogenă conţinând şi compuşi anorganici (mercuriale. derivaţi tiocarbonici. fructelor şi seminţelor lor. Fungicidele mercuriale sunt cele mai periculoase pentru animale deoarece se folosesc la tratarea seminţelor de cereale. ca şi clasă generală. reprezintă acele substanţe chimice destinate prevenirii sau eradicării infestaţiilor fungice ale plantelor verzi.

TMTD) prezintă o toxicitate la nivelul DL de 1 g/kg cap la porc şi păsări şi 225 mg/kg cap la oaie. Dinitrobenzolul. începând cu PIRETRINELE (aduse din Asia după expediţiile lui Marco Polo).mercurului la om este de 70– 74 zile (după Buck şi col. dispnee. derivaţii chinoleinei. Găinile elimină metil-mercur în ou. Coratanul. Insecticide Există un mare număr de substanţe chimice cu proprietăţi de insecticide care s-au folosit sau se mai folosesc pentru controlul populaţiei de insecte. Administrat în hrană.. diaree. anorexie. Disulfura de tetrametiltiuram (Tiram. Zn. NICOTINĂ (extrasă din tutunul adus de exploratorii „lumii noi“) şi sfârşind cu insecticidele sintetice organice. la concentraţii de 100-200 ppm. tiramul produce deformări ale membranei cochiliere la ouă la concentraţii de 10-50 ppm şi creşterea proporţiei de ouă fără cochilie. Mn sau Fe). Ditianona. 112    . ca şi etil-mercurul este stabil în organism şi circulă ataşat de hematii.Mercurialele organice se absorb bine de pe mucoasa digestivă. în cea mai mare parte în albuş. Alte exemple de fungicide organice: Clornitrobenzolul. Coptanul şi Foltanul. Acesta. Cei mai utilizaţi ditiocarbamaţi sunt: MANEB şi ZINEB ce dau intoxicaţii manifestate prin depresiune. Wepsynul şi Formalida. Ele dispar repede din sânge şi se acumulează în rinichi înainte de excreţie. Rolan. T½ (timpul de înjumătăţire) al metil . Toate formele de mercur se transformă în metilmercur. 1973). Hexaclorbenzolul.  Intoxicaţiile cu derivaţi ditiocarbamici Derivaţii ditiocarbamici (NH2CS--H) includ sulfurile de tiuram şi derivaţii lor metalici (Cu. respiratorie şi de pe piele.

Mercopturon. ce cuprind: DDT. Tirlan.  carbamaţi. HCH. cu principali reprezentanţi: Clorbenzolat.  esteri fosforici (produse sunt: ce organofosforice). Erbicide Sunt pesticide utilizate pentru distrugerea buruienilor din culturi. dintre care: Benzol. Cuprind următoarele subgrupe:  acaricide organofosforice. Acaricide Sunt folosite împotriva acarienilor paraziţi. Clorbenzolsulfanat. Roterona.a. TRICLORFONULUI. cu: DNBF (DIBUTOX). Sevin.a.  insecticide vegetale. insecticide dienice (Aldrin. Malation. Nicotină. Benzolsulfanat. 4acaricide cu sulf şi esteri sulfanaţi. Denectan.). ce cuprind: Anabazina. Dinectoat ş. Clation. Eldrin. Ele sunt de natură atât anorganică cât şi organică. cuprind între care principalele produse  esteri fosforici. de asemenea.  acaricide organice fără fosfor şi sulf. Aladan ş.). Primele sunt 113    . dintre care: Phenkeapton. cu produse de tip: Isolon. Etion. Paration. Tioterhalogenaţi. Piretrina. Trition.  nitrofenoli. Toxafen. Telodrin.Există. Este important efectul asupra microorganismelor a următoarelor grupe de insecticide organice:  hidrocarburi clorurate (derivaţi cloruraţi). DDD. Mercaptofos. sau ca defoliante. Dieldrin. un mare număr de clasificări ale acestor substanţe. produse de tipul Diazinon.

dinitrofenoli. Hortspiritus. Fluoracetat şi Fluoracetamidă. Dintre erbicidele organice fac parte: clorfenoxiderivaţi ai acizilor graşi. arseniaţi. Acestea pot fi: ANTU. atât cei tereştri cât şi cei acvatici. triazine. săruri de Cu.derivaţi de As. mai frecvent a melcilor în România. Nematodocide Sunt mijloace folosite împotriva nematozilor paraziţi: disulfura de carbon. Hg. Alcool sodificat meta etc. Moluştele produc fie pagube directe fie indirecte. Se mai poate face o clasificare a erbicidelor în: erbicide de contact: Pentaclorfenol. Rodenticide Sunt mijloace utilizate împotriva rozătoarelor. fiind în mod fundamental methemoglobinizanţi. HNO3 erbicide sistemice ce pot fi stimulatoare şi nestimulatoare de creştere. Moluscide Sunt substanţe chimice folosite pentru combaterea moluştelor. CCI4. dinitrofenoli. de Cu. Stricnina. Cloraţii de Na şi K. H2SO4. Bor şi cloraţi. fluorura de sodiu. în acest scop s-au folosit şi se folosesc compuşi chimici variaţi ca structură: pentaclorfenoli. Fenotiazina. ca şi metocetaldehida ce este un produs de polimerizare a aldehidei acetice prezentă în comerţ sub denumirile de: Limacid. fiind gazde intermediare pentru unii paraziţi. substanţe cumarinice de 114    . ditiocarbamaţi etc. oxidanţi puternici. prezintă efecte toxice similare cu cele ale nitriţilor. uree substituită. Antilimax. nitrofenoli. Piperazina. derivaţi benzoici. amide. compuşi dipiridilici şi tiocarbamaţi.

Datorită marii lor diversităţi. Romov. omul este expus la intoxicaţia cronică prin consumul de carne. ♦ Toxice care interacţionează cu coenzimele. săruri de thaliu. Ovicide Sunt mijloace utilizate împotriva ouălor de insecte şi păianjeni. ♦ Toxice care reacţionează cu grupările funcţionale ale proteinelor. Suruk etc. lapte. a creat riscul contaminării directe sau indirecte a produselor alimentare şi pe această cale.importanţă practică Organocloruratele persistă pe terenuri şi deci pot trece în furaje timp de câţiva ani de la folosirea lor în agricultură. concentrează toxicul în grăsimea tisulară. utilizarea largă a substanţelor organofosforice. 115    . Pesticide organoclorurate şi organofosforice . comercializate sub denumirile: Zelio. fiind clasificate de Kagan în următoarele grupe: ♦ Compuşi cu acţiune analoagă substratului.6. în special în sfera agriculturii. ♦ Toxice care inhibă sinteza nucleotidelor. deşi nu manifestă semne de intoxicaţie. dar mai ales de unt şi smântână provenite de la animalele care. pesticidele prezintă mecanisme de acţiune foarte diverse asupra sistemelor biologice. ♦ Toxice care denaturează proteinele.tipul Warfarinei şi alte substanţe anticoagulante. posibilitatea afectării sănătăţii omului.4. 1. ♦ Precursori cu structură analoagă substratului. Boril. De asemenea. ♦ Toxice care dereglează sinteza proteinelor. Indirect.

dar ea ţine să fie mai curând consecinţa acţiunii directe a acestor substanţe asupra SNC.♦ Toxice care reacţionează asupra hormonilor sau formarea lor. influenţează Din ultima grupă face parte DDD-ul care reprezintă un inhibitor specific al funcţiilor glandelor suprarenale. Unul dintre mecanismele de acţiune relativ cunoscute ale pesticidelor organoclorurate este inducţia enzimatică. respectiv asupra originii vagului. iar mecanismul de acţiune constă într-o reducere masivă a secreţiei corticosteroizilor. 116    . poluanţi) ceea ce se explică prin capacitatea enzimelor microzomale hepatice de a metaboliza substanţe cu diferite structuri şi activităţi. În faza metabolizării pot surveni interacţiuni ale substanţelor exogene (medicamente. un compus B poate afecta metabolizarea altui compus A. fie prin accelerarea sau inhibarea metabolismului său. din fiecare din aceste situaţii putând rezulta metaboliţi toxici (activi) sau netoxici (inactivi). Aşadar. asemănătoare pesticidelor organoclorurate. Manifestările nervoase din intoxicaţia cu DDT ar fi mai curând consecinţa efectului periferic al acestuia decât rezultatul acţiunii sale centrale. Se presupune că toxicitatea lor este proporţională cu cantitatea de HC1 eliberată prin dehalogenare tisulară. Faptul că Aldrinul şi Dieldrinul determină simptome de vagotonie a fost explicat de unii cercetători printr-o acţiune anticolinesterazică. ca şi prin posibilitatea ca aceste enzime să fie stimulate sau inhibate de alte substanţe administrate concomitent. Mecanismul de acţiune toxică a organocloruratelor nu este pe deplin elucidat. că ar acţiona ca inhibitor asupra unor enzime şi mai ales asupra citocromoxidazei.

Inducţia enzimatică este un proces de stimulare a enzimelor microzomale până la stadiul la care rezultă o astfel de creştere a activităţii lor. Cele mai multe organoclorurate induc activitatea enzimatică la concentraţii ce depăşesc 5 ppm. Inhibiţia enzimatică este procesul opus. Multe substanţe îşi accelerează propriul metabolism (autoinducţie) printre care şi DDT-ul.  substanţe predominant inhibitoare din care fac parte insecticidele organofosforice.Astfel. În privinţa inducţiei enzimatice realizată de organoclorurate s-a dovedit de exemplu. Inducţia este un proces adaptativ temporar. categorie din care fac parte şi organocloruratele. dar cu deosebire hepatocitelor. substanţele cu structură chimică şi acţiune farmacologică foarte diferită. erbicidele ureice. 117    . pot avea loc două fenomene contrare: inducţia şi inhibiţia enzimatică. bifenilii policloruraţi. Este cunoscut şi fenomenul invers: inhibitorii enzimatici puternici produc în anumite condiţii stimularea unor enzime. în mod particular citomembranelor B ale reticulului endoplasmatic neted. De aceea clasificarea se face pe baza efectului predominant în:  substanţa predominant stimulatoare. că Dieldrinul şi Heptaclorul sunt cei mai buni inductori enzimatici la şobolani. şi anume pesticidele organoclorurate. Prezintă activitate inductoare. printre care se numără şi poluanţii din mediu. care are drept consecinţă mărirea ratei de metabolizare a substanţei inductoare sau a alteia. Mulţi indicatori acţionează bifazic: întâi inhibă apoi stimulează. Acest efect este propriu tuturor celulelor.

Mecanismul inducţiei enzimatice a fost explicat de Gillet (1963), care a dovedit că efectul inductor nu constă în modificarea afinităţii enzimei pentru substratul său, ci în creşterea activităţii, respectiv a concentraţiei enzimei. Concentraţia crescută poate rezulta fie prin stimularea enzimei, fie prin micşorarea ratei de distrugere sau simultan prin ambele procese. O altă categorie de mecanisme o reprezintă cele imunobiologice. Se ştie că o serie de substanţe manifestă acţiuni alergice. Cele mai frecvente alergii declanşate de organoclorurate sunt cele digestive, respiratorii şi tegumentare (cutanate). La unele păsări sălbatice există o legătură directă între DDT sau metaboliţii săi şi reducerea grosimii cochiliei oului. Pe de altă parte, nici DDT şi nici DDE nu au o mare influenţă asupra grosimii cochiliei oului la galinacee şi fazani, cu condiţia ca în raţia lor să existe cantităţi suficiente de săruri de calciu. Totuşi, când concentraţiile de DDT sunt mari, se produce o oarecare subţiere a cochiliei. La palmipede, DDE ,produce subţierea cochiliei chiar duca în raţie se administrează cantităţi normale de săruri de calciu. S-au avansat teorii ce nu au fost verificate experimental ca: ♦ ♦ inhibiţia anhidrazei carbonice de către DDE; stimularea mecanismului de feed-back a hipotalamusului de

către o substanţă estrogenică ce ar determina inhibiţia mecanismelor hormonale în producerea oului etc. Acţiunea toxică a pesticidelor organofosforice se exercită prin inhibarea colinesterazei, enzimă de importanţă vitală al cărei rol principal este acela de a scinda hidrolitic acetilcolina, aceasta fiind cel mai important mediator chimic al transmisiei nervoase. Prin inhibarea colinesterazei, acetilcolina nu mai poate fi scindată şi deci se acumulează la diferite niveluri producând tulburările grave amintite anterior, de tip muscarinic, nicotinic şi central. Se apreciază că intoxicaţiile

118   

grave apar atunci când procentul de inhibare a colinesterazei depăşeşte pragul de 70%. Potenţialul toxicologic al pesticidelor organoclorurate şi organofosforice variază în funcţie de modul de absorbţie şi eliminare a lor. Calea de pătrundere în organism este în primul rând cea digestivă, dar având în vedere că organocloruratele sunt liposolubile, ele pătrund în organism şi prin piele, aşa cum sunt de exemplu Aldrinul, Clordanul, Dieldrinul. Liposolubilitatea mare a multora dintre ele este proprietatea care determină acumularea lor în organism, mai exact în depozitele de grăsime, şi eliminarea lor prin lapte în cantităţi periculoase pentru om. în cursul proceselor de prelucrare a laptelui în smântână şi unt, organocloruratele sunt concentrate, devenind şi mai periculoase. În cazul prezefiţei pesticidelor organoclorurate şi organofosforice în aer ca pulberi sau aerosoli, se pot absorbi şi pe cale respiratorie, situaţie în care ajunge rapid în circulaţie şi sunt mult mai active. în tabelul 5 se prezintă timpul de înjumătăţire (T1/2) estimativ al unor insecticide organoclorurate la animalele domestice. Reziduurile de Dieldrin din ţesutul adipos se reduc prin administrarea de DDT, ce diminuează depunerea Dieldrinului circulant şi provoacă eliminarea rapidă a celui depozitat în grăsime, efect datorat capacităţii inductoare enzimatice a pesticidelor organoclorurate. 1.6.5. Pesticide carbamate şi tiocarbamate - importanţă practică Pesticidele carbamate Metabolismul carbamaţilor este asemănător în linii mari în plante, insecte, mamifere. Carbamaţii sunt uşor absorbiţi prin piele, mucoase, tractus respirator şi gastrointestinal, dar există şi excepţii. Metaboliţii sunt în

119   

general mai puţin toxici decât produsul de bază dar există şi cazuri când aceştia sunt la fel de toxici ca şi carbamatul de origine. La marea majoritate a mamiferelor metaboliţii se elimină în mare parte prin urină. Carbamaţii sunt insecticide efective datorită capacităţii lor de a inhiba activitatea acetilcolinesterazei în sistemul nervos. Se pot inhiba şi alte esteraze. Efectele asupra acestor enzime sunt însă instabile, iar regenerarea acetilcolinesterazei se face relativ rapid comparativ cu cea a fosforazelor. De aceea carbamaţii pesticide sunt mai puţin periculoşi privind expunerea oamenilor, comparativ cu organofosforicele. Datorită structurii lor, carbamaţii nu determină neuropatii tardive. Afectarea stării de sănătate la om decurge mai ales din faptul că anumite persoane care manipulează cantităţi mari de earbamaţi, prezintă simptomatologie colinergică, apărută datorită inhibării acetil-colinesterazei. Cele mai multe cazuri de intoxicaţii se produc în cazul persoanelor care aplică substanţa prin pulverizare în locuinţele de la tropice pentru a controla răspândirea ţânţarilor care transmit malaria sau în cazul folosirii pentru protejarea culturilor. Degradarea microbiană. Carbamaţii sunt rapid degradaţi de microorganismele din sol. Condiţiile de mediu care favorizează creşterea şi activitatea microorganismelor pot favoriza degradarea. Activitatea reziduurilor de carbon persistă atât în solurile sterile, cât şi în cele nesterile. Unii cercetători au reuşit să izoleze din sol microorganisme care pot degrada cloropropan. Ei sugerează că principala cale de degradare în sol este hidroliza. De exemplu, studii făcute pe Arthrobacter sp. şi Achromobacter sp. au demonstrat că sunt capabile să convertească fenil-carbamaţii în compuşi anilinici. Alţi cercetători au studiat metabolismul dimetilanului cu Aspergillus niger.

120   

Alături de hidroliza oxidarea lanţului alchil din ciclu apare ca cel mai important proces de detoxificare. Williams (1989) a demonstrat că produsul carbofuran a fost rapid degradat în solul cu un conţinut ridicat în actinomicete. Fotodegradarea. N-metil carbamaţii absorb radiaţiile din zona 200300 nm, fiind de aşteptat să urmeze foto-oxidarea ca degradare metabolică. Addison şi col. (1974) au studiat produşii de degradare ai diferiţilor N-metil earbamaţi, când soluţiile au fost aplicate prin pulverizare pe frunze de mazăre şi expuse ulterior la lumina solară şi la lumina artificială (A. = 254). Nu este foarte clar dacă produşii obţinuţi sunt rezultatul reacţiilor fotochimice sau al absorbţiei urmată de atacul enzimatic. Fotodescompunerea în mediul acvatic. Insecticidele carbamate în apă sunt fotodescompuse sub efectul radiaţiilor UV. pH-ul este un factor important în relaţia dintre rata de fotoliză a carbarylului şi a propoxirului care sunt uşor şi cu rapiditate reduşi la un pH scăzut. În descompunerea dimetilarului pH-ul nu joacă un rol important în fotodescompunere. Primul efect pe care îl au radiaţiile UV asupra moleculei carbamaţilor este ruperea legăturii ester rezultând fenolul şi enolul heterociclic al esterilor carbamaţilor studiaţi. Carbarylul produce 5 produşi de descompunere printre care s-a identificat şi 1-naftolul. Se presupune că în afară de clivajul molecular sau acţiunea UV se produc mutaţii în moleculă. În concluzie, diferiţii carbamaţi se descompun sub influenţa luminii, timpul de descompunere fiind, însă mai lung. Fotodescompunerea este un factor minor de degradare mai ales în cazul apelor cu turbiditate mare, unde penetrarea luminii este mult redusă. Expunerea oamenilor la insecticidele carbamate este mai puţin periculoasă decât cea a organofosforicelor, deoarece rata dintre doza care

121   

produce mortalitate şi doza la care apar semne de intoxicare este mult mai mare în cazul carbamaţilor decât în cazul organofosforicelor. Reactivitatea spontană a unor carbamilaţi colinesterazici exprimată ca perioadă de înjumătăţire la un pH de 7-7,4 şi la 25°C, variază între 2 şi 240 minute pentru serum-colinesterază. Această instabilitate a enzimelor carbamilate afectează puterea inhibitoare a carbamaţilor, recuperarea după intoxicare şi determinarea inhibării colinesterazei sanguine. De asemenea, această esterază este ţinta iniţierii unei neuropatii întârziate determinată de esterii organifosforici. Atât organofosforii esterazei neurotoxice cât şi reacţiile secundare ale enzimei inhibitoare sunt necesare pentru iniţierea neuropatiei. Anumiţi N-arilcarbamaţi, pot de asemenea, inhiba esterază neurotoxică, dar structura acestora nu determină o reacţie de acel tip. Nu au fost detectate reziduuri ale benzomylului (nivelurile decelabile 0,02 mg/kg) în ouăle provenite de la găini hrănite cu 5 mg/kg dietă de benzomyl. Numai 5-HBC (0,03-0,05 mg/kg) a fost identificat la păsările hrănite cu 25 mg/kg hrană administrată timp de 4 săptămâni. Nu au fost decelate reziduuri de benomyl sau MBC în lapte (mai mic de 0,02 mg/l) la vacile de lapte hrănite cu benomyl timp de 32 zile cu valori dietetice de 0, 2, 10 şi 50 mg/kg. La valori dietetice înalte, apare reziduul carbamat de 5-HBC plus 4hidroxi-2benzimidazol carbamat. Aceste studii metabolice par să indice faptul că benomylul şi metaboliţii lui nu se acumulează în ţesuturile animale şi în produsele de origine animală. Pesticidele carbamate au fost folosite ocazional în cazuri de sinucidere. Intoxicaţiile cu urmări fatale au fost date de carbaryl, propuxur, mexacarbat. Farago (1969) a descris un caz la un bărbat de 39 ani care a băut 500 ml de carbaryl.

122   

după care produsul de conjugare este ulterior clivat într-un derivat al cistinei. starea aparatului respirator s-a înrăutăţit. acidifiat. Heich şi Welke (1966) au raportat un caz de intoxicaţie cu mexacarbate implicând un subiect în vârstă de 17 ani. Tiocarbamaţii sunt lichizi sau solizi şi au punct de toprire scăzut. Tânărul a fost găsit inconştient. După trei ore de la ingerare. Pacientul a murit la aproximativ 4 ore după ingestia substanţei. fungicide. i s-a făcut lavaj gastric. ulterior survenind moartea. Oxidarea secvenţială a tiocarbamaţilor la tiocarbamat sulfoxid sau tiocarbamat sulfura face să descrească stabilitatea hidrolitică.El a fost spitalizat cu 1 oră mai târziu. Pesticidele tiocarbamate Tiocarbamaţii sunt folosiţi mai ales în agricultură (ca insecticide. soluţie 22%. iar sub forma aditivilor sunt folosiţi ca bioacizi în gospodărie. tractusul respirator şi gastrointestinal. cu pupilele punctiforme şi activitate cardiacă neregulată. dar sau constatat şi disfuncţii respiratorii. tiocarbamaţii sunt absorbiţi în organism prin piele. Una dintre ele este sulfoxidarea şi conjugarea cu glutation. Unii sunt stabili în mediu lichid. Starea lui s-a îmbunătăţit prin administrarea a 4 injecţii cu atropină la interval de o jumătate de oră.). datorită leziunilor cardiace curente. care a ingerat 55 g mexacarbat. 123    . Ulterior sunt eliminaţi destul de rapid mai ales prin aer şi urină. Ca regulă generală. A doua cale este de oxidare de la sulfura la sulfoxid în sulfonă. unii fiind folosiţi şi ca vectori pentru controlul sănătăţii publice. Intervenţiile de urgenţă au reglat activitatea cardiacă dar bradicardia a reapărut mai târziu. care este metabolizat până la acid mercapturic. Două căi majore există pentru metabolizarea tiocarbamaţilor la mamifere. mucoase. erbicide.

iar cea aleasă depinde de proprietăţile fizice şi chimice ale pesticidului în corelaţie cu echipamentul disponibil. Nereistaxina a fost identificată de Nitta în corpul unor viermi 124    . Maniera în care proba este recoltată. iar manoperele să nu atragă degradarea sau contaminarea probei în timpul manipulării sau stocării. probele trebuie să fie semnificative. cum ar fi ficat şi rinichi. stocată şi manipulată poate influenţa rezultatul. identificarea şi cuantificarea pesticidului contaminant. Cartapul este un insecticid comercial sintetizat din substanţe zoogenice. Se cunosc multe metode de detectare.În timp ce tiocarbamaţii şi derivaţii lor metabolici pot fi găsiţi în diferite organe. Toxicitatea acută sau pe termen lung trebuie considerată pentru fiecare compus în parte. Rezultatele studiilor mutagenice au arătat că tiocarbamaţii conţingrupuri dicloralyl care au un efect mutagenic ridicat. Toxicitatea acută a tiocarbamaţilor pentru peşti este de 5-25 mg/l de apă. iar metodele colorimetrice s-au bazat pe determinarea aminelor. De aceea. acumularea nu se poate produce datorită metabolizării lor rapide. unii fiind mai toxici decât alţii. Oricum. Tiocarbamaţii prezintă risc minim sau absent pentru păsări şi albine. S-au folosit tehnici variate pentru determinarea reziduurilor de erbicide . înregistrându-se cazuri de iritaţii şi senzitivitate la muncitorii agricoli. Anumiţi tiocarbamaţi au efect asupra morfologiei spermatozoidului şi în cosecinţă asupra reproducţiei. extracţia pesticidelor. după hidroliza tiocarbamaţilor cu acid sulfuric concentrat. nu s-au observat modificări teratogenice. Hughes şi Fred (1961) au folosit cromatografia în gaz şi lichid.tiocarbamaţi. Analiza reziduurilor de pesticide constă în prelevarea de probe din materiale ambientale. Date privind efectele tiocarbamaţilor asupra omului sunt rare.

Sakai.1971). 1. (1982) au studiat influenţa cartapului asupra enzimelor.marini segmentaţi Lumbrineris (Lumbriconereis) heteropoda şi izolată în 1934 (Okaichi şi Hashimoto. Solul a fost tratat cu cartap. sunt folosiţi ca adjuvanţi în imprimarea culorii specifice şi în conservarea unor produse alimentare de origine animală. 1976. determinând în acest fel o creştere a cantităţii de azot din sol. acest rol este 125    . În carnea în care s-a adăugat nitrit. nu s-au detectat efecte asupra activităţii enzimatice. Unii muncitori au acuzat dureri de cap şi iritaţii ale pielii (Medved şi col.1-210 mg/m3. plante şi implicit din alimentele de provenienţă animalieră. nitrohemocromogen). Endo şi col. ci sub formă redusă (NO). datorită capacităţii acestora de a se combina cu mioglobina şi hemoglobina cu care formează un complex de culoare roşie (nitro-mioglobina şi nitro-hemoglobina) care se stabilizează prin căldură (nitromiocromogen. 1969). Când solul a fost tratat cu Eptan prin pulverizare din avion şi cu ajutorul tractorului. nivelul din aer al erbicidului în zona de lucru varia între 8. Nitraţii şi nitriţii .7. De asemenea. Rezultatele au sugerat că nitrificarea a fost afectată la concentraţia de 100 şi 1000 mg cartap. 100 sau 1000 mg/kg sol uscat.HC1 pentru a forma o concentraţie de : 10.. Nitritul nu se combină ca atare (NO2) cu pigmentul cărnii. respiraţiei şi nitrificării din sol. Datele privind efectele asupra omului furnizate de tiocarbamaţi sunt puţine. Nitriţii de sodiu sau de potasiu se folosesc în mod curent în tehnologia preparatelor din carne.rolul în siguranţa alimentelor Nitraţii şi nitriţii sunt folosiţi în fertilizarea solului. respiraţiei şi nitrificării. dar la 10 mg.

concentraţia în nitriţi poate ajunge la valori foarte ridicate (aproximativ 360 mg/kg substanţă uscată). nitriţi. nitriţii au rol şi în mărirea puterii de conservare a produselor din carne. spata de porc afumată şi marea diversitate a salamurilor. 1999) şi sursa principală pentru nitriţi (2. Nitriţii se formează în natură sub acţiunea bacteriilor nitrificante şi constituie stadiul intermediar de formare al nitraţilor. L.38 mg/zi). 1975. ascorbaţi. citat de Savu C. acid puternic. gust şi textură caracteristice (Borchet. 2000). În acest caz.îndeplinit în timpul maturării de unele enzime şi substanţe reducătoare naturale. fosfaţi). Atât nitriţii cât şi nitraţii au largi utilizări în producerea şi conservarea produselor din carne (Savu şi col.şi H3O+ (hidroniu). prin inhibarea dezvoltării bacteriilor de putrefacţie (Savu C. L. dar în mod deosebit de aşa-numitele bacterii „denitrifiante“. sărată. afumată constituie sursa secundară de nitraţi (după vegetale). Concentraţia lor în vegetale şi în apă este în general. incluzând culoarea roz-roşiatică. baconul afumat.constituie baza conjugată a acidului nitric (NHO3). formând ionul NO3. NO3. denumire ce implică cuprinderea unei game foarte largi de sortimente în funcţie de ţară şi regiune. 2002). 1997). Totuşi. Carnea uscată. foarte scăzută. prin aportul de aproximativ 9.. reglementările diferă de la o ţară la alta. Împreună cu ceilalţi agenţi de sărare (clorura de sodiu. cum sunt şunca afumată. când temperatura este necorespunzătoare. conversia microbiologică a unui nitrat în nitrit poate surveni în cursul depozitării legumelor proaspete.. Ionul nitrat. 126    . Carnea conservată cu ajutorul nitriţilor are proprietăţi specifice. care disociază în apă. Pentru produsele conservate cu ajutorul fumului.4 mg/zi (Whait.

concentraţia lor în mediul înconjurător (apa de suprafaţă) fiind în general foarte scăzută (aproximativ 1 mg/l). reacţie catalizată de nitroreductază (NADPH). care îşi ia toată energia din oxidarea nitriţilor. Sărurile acidului nitros (nitriţii) sunt mai stabile decât acidul şi cu excepţia nitritului de argint sunt puternic hidrosolubile.  reducerea nitriţilor în amoniac. concentraţia lor (ce în mod natural nu depăşeşte 10 mg/litru) poate fi mărită prin utilizarea îngrăşămintelor chimice pe bază de nitraţi. Surse şi prezenţa în mediul înconjurător Nitraţii sunt prezenţi în mod natural în sol. 127    . În solurile cultivate şi în apă. solul. toate materiile vegetale şi carne.Sărurile acidului nitric sunt puternic solubile în apă. Numeroase bacterii au capacitatea de a reduce nitraţii în nitriţi. De asemenea. Acidul nitros (HNO2-) este un acid slab. În mediul înconjurător (ex. apa) ionii nitrit şi nitrat pot forma împreună ionul de amoniu (NH4+) printr-un proces de oxidare biologică în doi timpi (nitrificare). Vegetalele superioare asimilează nitriţii din sol prin:  reducerea nitriţilor în nitraţi. pot fi găsiţi în concentraţii mici (1-40 µg/m3) şi în mediul poluat. Reacţiile sunt declanşate de microorganisme diferite: iniţial de un chimiofitotrof aerob-Nitrosomonas. iar baza conjugată este ionul nitrit (NO2-). monoxid de azot (NO) şi apă. apă. la care se adaugă şi metaboliţii eliminaţi de alte diverse surse. excepţie făcând nitratul bazic de mercur şi bismut. De multe ori. nitriţii sunt oxidaţi în nitraţi. iar apoi de Nitrobacter. sub influenţa nitritreductazei. se descompune cu uşurinţă în apă formând trioxidul de azot (NO3) după care. în acid nitric. pe când cea a nitraţilor este mult mai mare. Se găseşte numai în soluţie apoasă diluată rece.

Conţinutul în nitraţi al plantelor depinde de speciile vegetale în cauză, de factorii genetici şi de mediu, dar şi de procedeele de exploatare agricolă. De aceea, în anumite situaţii, concentraţia acestora este foarte ridicată ajungând la 1.000 mg/kg. Nitriţii se formează în natură sub acţiunea bacteriilor nitrificante şi constituie stadiul intermediar de formare al nitraţilor. Concentraţia lor în vegetale şi în apă este, în general, foarte scăzută. Totuşi, conversia microbiologică a unui nitrat în nitrit poate surveni în cursul depozitării legumelor proaspete, când temperatura este necorespunzătoare. în acest caz, concentraţia în nitriţi poate ajunge la valori foarte ridicate (aproximativ 360 mg/kg substanţă uscată). Utilizarea nitriţilor şi a nitraţilor în producerea şi conservarea produselor din carne este reglementată oficial în majoritatea ţărilor. Nitritul de sodiu este un antimicrobian puternic pentru anumiţi agenţi patogeni, în special pentru Clostridium botulinum. Există totuşi temeri că o cantitate prea mare de nitrit în produsele conservate în acest mod, reprezintă un risc asupra sănătăţii consumatorului. Un posibil risc chimic implicat în obţinerea produselor din carne este utilizarea eronată a nitritului de sodiu (Borchet, L.L., 2000). Se doreşte întreprinderea de cercetări care să vizeze găsirea unor înlocuitori acceptabili ai nitraţilor şi nitriţilor pentru conservarea produselor alimentare şi a preparatelor din carne. De asemenea, devine necesară şi organizarea unor anchete naţionale care să evidenţieze concentraţia nitriţilor din sol, apă, materii vegetale, produse alimentare (în special cele din carne şi lapte) şi aer, astfel ca toate datele obţinute să impună orientarea în luarea de măsuri adecvate (Savu C., 1999).

128   

Metabolismul nitraţilor si nitriţilor Gosselin şi col. (1976) au descris în detaliu toxicologia nitritului de sodiu. Pentru a provoca îmbolnăvirea, nitritul trebuie ingerat sau injectat şi are două moduri principale de acţiune. În primul rând determină relaxarea muşchilor, mai ales la nivelul vaselor mici de sânge, atrăgând după sine scăderea tensiunii arteriale; apoi produce oxidarea hemoglobinei în methemoglobina incapabilă de a transporta oxigenul (Borchet, L.L., 2000). Într-un organism sănătos, nitraţii şi nitriţii sunt absorbiţi repede la nivelul tractusului gastrointestinal. La adulţi, methemoglobina formată, este repede transformată în oxihemoglobină de către sistemul enzimatic NADHmethemoglobin-reductaza. Sugarii de până la 3 luni şi animalele foarte tinere nu au acest sistem enzimatic dezvoltat, de aceea, methemoglobina rezultată riscă să se acumuleze în organism şi să genereze o stare clinică corespunzătoare (methemoglobinemia), bazată pe un status chimic caracteristic. De asemenea, microorganismele prezente în alimente, dar şi în tractusul gastrointestinal la sugarii foarte mici, sunt capabile, în unele cazuri, să convertească nitraţii în nitriţi şi să mărească pericolul pentru această grupă de vârstă. La subiecţii sănătoşi, nitraţii absorbiţi sunt repede excretaţi la nivelul rinichilor. Se acordă atenţie influenţei acidului ascorbic şi a altor elemente din conţinutul gastric care pot acţiona asupra metabolismului nitraţilor şi nitriţilor. Se studiază tratarea cu acid ascorbic a formulelor de lapte praf pentru nou-născuţi şi introducerea de lactobacili în vederea prevenirii reducerii nitraţilor în nitriţi. Se au în vedere investigaţii şi în alte sectoare, cum ar fi: influenţa bolilor gastrointestinale globale asupra apariţiei

129   

methemoglobinemiei; efectele florei gastrointestinale globale asupra metabolizării nitraţilor "in vitro"; raportul dintre concentraţia nitraţilor ingeraţi şi nitriţii salivari. Ţinând cont de acest aspect Tannebaum şi col. (1974) arată că pe lângă existenţa nitriţilor în diferitele alimente, aceştia sunt prezenţi şi în salivă, formându-se de altfel, şi în vezica urinară infectată. Nitriţii mai pot fi decelaţi şi în stomacul nou-născuţilor şi al subiecţilor aclorhidrici, unde se formează pornind tot de la nitraţi, lipsa acidităţii permiţând proliferarea bacteriilor reducătoare ale acestor săruri (Savu C., 1999). Interesant este faptul că doze mici de nitriţi sunt utilizate terapeutic. De exemplu, o doză de 30 mg este recomandată ca vasodilatator (Indexul Merck, 198 1.7.1. Nitraţii şi nitriţii în lapte şi produse lactate Laptele proaspăt, de vacă, poate conţine mai puţin de 1 ppm nitraţi şi nitriţi (Davis si col., 1953) sau 0,5 mg/litru nitraţi şi aproape deloc nitriţi (Sander, 1967). Whaite (1975) a confirmat concentraţia de 0,5 mg/l nitraţi i valori neglijabile pentru nitriţi. În 1985, Cossi A., a pus în evidenţă valori de 0,7 mg/l pentru nitraţi (NO3) şi 0,07 mg/l pentru nitriţi (NO2-). În România, Trif A. şi col. (1992) fac câteva aprecieri asupra conţinutului de nitraţi şi nitriţi din lapte, după folosirea acestora ca fertilizatori chimici. Este cunoscut faptul că există un raport direct între nivelul fertilizării cu azot aplicat în zonele cultivate cu nutreţ şi conţinutul nutreţului în nitraţi. Aceiaşi autori, recomandă o anumită limită de fertilizare cu îngrăşăminte azotate, 450-500 kg nitrat de amoniu la hectar.

130   

La acest nivel, nitraţii conţinuţi în furaje sunt în limitele admise de standardele internaţionale, până la 0,5 × 100 g-1 d. m. Apreciind dinamica nitraţilor în relaţia plantă-animal, respectiv în sângele şi laptele de vacă şi oaie, corelată cu nivelul nitraţilor în furaje, concluzia este că această corelaţie este directă, dar nu neapărat direct proporţională (Trif A. şi col, 1988). Relaţia plantă-sol, plantă-animal este relevată de nivelul nitraţilor în sânge şi lapte, care variază în jurul normalului, al limitelor de admisibilitate. În laptele oilor şi vacilor nivelul nitraţilor reprezintă 48-74% din nivelul sanguin. Pe aceasta se bazează şi ideea că laptele este calea de eliminare a nitraţilor în situaţii speciale, fiind cauza intoxicaţiilor, deci o potenţială sursă toxică pentru consumatori. Prezenţa nitraţilor în lapte, ca şi calea de eliminare a acestora de către animale, posibilă sau accidentală, ar putea fi o realitate, astfel că protecţia pentru consumatori se situează prioritar, aspectul economic trebuind lăsat pe ultimul loc. În situaţia prezenţei nitraţilor şi nitriţilor în lapte s-ar putea naşte şi întrebări cu privire la influenţa diferitelor operaţii de prelucrare faţă de elementele respective. Pasteurizarea determină modificări semnificative cu privire la conţinutul în nitraţi şi nitriţi, în sensul că scade concentraţia acestora. Fermentarea, indusă prin însămânţarea laptelui pasteurizat cu Streptococcus spp. şi Lactobacillus spp. pentru obţinerea produselor lactate acide, duce la o decontaminare avantajoasă. Uneori însă, în urma acestor procese fermentative, scade nivelul nitraţilor dar creşte nivelul nitriţilor în produsele lactate acide. Tendinţa aceasta poate fi explicată prin modificarea pH-ului după însămânţarea cu

131   

culturi specifice, acidifiante, pH-ul moderat acid având importanţă majoră în reducerea nitraţilor în nitriţi (Bakanov şi col., 1981). În acest fel s-ar putea concluziona că laptele cu un conţinut bogat în nitraţi este periculos pentru consumatori chiar şi după prelucrarea în diferite produse lactate acide. Cercetătorii americani (National Research Council, 1981) asimilează valorile concentraţiilor în nitraţi şi nitriţi din lapte cu cele din iaurt sau brânză, pe când francezii (Jaquelinrie Cornee, 1982) nu sunt de acord cu acest aspect, deoarece aceştia pot suferi pierderi din cauza eliminării în cursul unor procese de fabricaţie. Cu privire la conţinutul unor brânzeturi în nitraţi şi nitriţi, Hawe şi. col. (1986) raportează absenţa nitriţilor şi un conţinut în nitraţi de 0,5 ppm. În unele brânzeturi tratate cu nitrat de potasiu, pentru prevenirea dezvoltării microorganismelor (balonarea), media concentraţiei poate varia de la 7 la 20 mg/kg (Padersen şi col., 1980), iar concentraţia de nitriţi de la 1,2 la 1,5 mg/kg (Harada şi col., 1977). Cu toate acestea, în unele situaţii (Statens Cevenedsmiddel Institut, 1981) concentraţiile sunt comparabile cu cele din brânzeturile preparate fără adaus de nitraţi, acestea fiind de 10 mg/kg nitraţi şi 0,2 mg/kg nitriţi. Într-un studiu efectuat pe 130 brânzeturi franceze, Pignatelli (1983) găseşte un conţinut de la 3,8 la 27,0 mg/kg nitraţi şi 0,4 la 1,8 mg/kg nitriţi (Savu C., 1999). 1.7.2. Nitraţii şi nitriţii în carne şi produse din carne Carnea sărată, uscată, afumată, conservată sau depozitată, constituie sursa secundară de nitraţi (după vegetale), prin aportul de aproximativ 9,4 mg/zi (Whait, 1975) şi sursa principală pentru nitriţi (2,38 mg/zi). Şi carnea

132   

singura referire este făcută de Cantoni şi Bianchi (1977) care au raportat valori foarte mari ale concentraţiei în nitraţi. denumire ce cuprinde o gamă foarte largă de sortimente în funcţie de ţară şi regiune. În ceea ce priveşte carnea de cal. iar Knight şi col. Pentru organe. Aceiaşi autori au constatat o creştere a nitraţilor în produsele vegetale după o depozitare necorespunzătoare.proaspătă poate conţine nitraţi.4 mg/kg nitriţi. dar sunt ţări care acceptă până la 200 mg/kg produs. spata de porc afumată şi marea diversitate a salamurilor. White (1975) găseşte 60 mg/kg nitrat de sodiu. şi col. reglementările sunt diferite în funcţie de ţară. În acest sens ţara noastră reglementează un conţinut de maximum 70 mg/kg nitriţi produs finit. baconul afumat.1 mg/kg nitraţi şi 19. (1986) 141. Pentru carnea conservată de vită.9 mg/kg nitriţi.19-10 mg/kg nitrat de sodiu. 133    . Centrul Naţional al USA (1981) raportează concentraţii medii de 40 mg/kg nitraţi şi 10 mg/kg nitriţi pentru produsele considerate a fi integre. Howe şi col. Pentru produsele conservate cu ajutorul fumului.. În ceea ce priveşte carnea de pasăre datele nu sunt elocvente. (1992) în Bulgaria s-a constatat depăşirea limitelor maxime admisibile pentru nitriţi cu 4 mg% la diferite salamuri. acestea depinzând foarte mult de metoda de prelucrare. Pignatelli (1983) stabilind concentraţii medii de nitraţi de 10 mg/kg şi de nitriţi de 1 mg/kg. În carnea conservată. cum ar fi ficatul de vită 10 mg/kg nitraţi şi 1 mg/kg nitriţi. Într-un studiu efectuat de Georgiev L. (1987) 151. După Usher şi Telling (1975) valorile pentru carnea proaspătă pot fi cuprinse între 0 şi 49 mg/kg nitraţi.6 mg/kg nitraţi şi 19. cum sunt şunca afumată. White (1975) găseşte valori estimative cuprinse între 1.

5 şi 837 ppm (Panalake şi col. valorile pentru vegetale. Pe lângă faptul că sarea. trebuie acordată o atenţie specială în folosirea unui mod eficient al acestei operaţii care să limiteze concentraţia de oxid de azot în tehnologia animării peştelui. Pentru uniformizarea datelor. şi valorile găsite pot varia foarte mult. acestea depinzând foarte mult de metodele de prelucrare (semigătită sau gătită) crudă. Pentru produsele alimentare prelucrate. Tehnologiile de sărare şi afumare folosite la peşte pot fi cauza creşterii nitriţilor în peşte şi în produsele rezultate. de metodele de preparare şi depozitare. toate acestea influenţând în mod semnificativ diferenţa dintre rezultate.. Concentraţiile NO3. Cum aceste metode de prelucrare şi conservare folosite în diferite ţări nu sunt obligatorii de respectat pretutindeni. concentraţiile pot varia foarte mult în funcţie de metodele folosite în prelucrare şi de adjuvanţii folosiţi (cum ar fi sarea impură).şi NO2. afumată. naturale. fructe şi carnea proaspătă trebuie să reprezinte parametrii materiei brute.în produsele vegetale depind de condiţiile de recoltare. 1999) şi de la 72 la 1190 ppm după Fudje şi Truman (1973). o altă cauză a conţinutului ridicat de nitrit în peştele afumat o constituie şi oxidul de azot rezultat din arderea lemnului şi care se acumulează în peşte. conţine valori ridicate de nitraţi (sarea impură). în funcţie de calitatea ei. Şunca este un produs prelucrat cu diferiţi agenţi de conservare şi tratată în diferite moduri. cum ar fi carnea conservată. De aceea. peştele sărat şi/sau afumat.La şuncă valorile nitraţilor por fi cuprinse între 5. împachetată sau amestecată cu alte alimente.. Centrul National Council (1981) raportează valori medii de 140 mg/kg nitraţi şi 99 mg/kg nitrit. dar şi scăderea nivelului nitraţilor din saramura 134    . citaţi de Savu C.

Normele internaţionale prevăd ca alimentele şi apa să nu depăşească limitele provizorii de 45 mg/kg (sau litru) nitraţi. nici pentru cea a copiilor. de tipul nitrozaminelor. al copiilor mai mici de 6 luni şi cu atât mai mult la cei de până în 3 luni. Concentraţiile nitraţilor şi nitriţilor din alimente depind şi de factorii externi şi pot varia în proporţie însemnată pentru fiecare produs alimentar.7. iar legumele alese pentru alimentaţia nounăscuţilor să aibă. Nitriţii pot acţiona cu aminele secundare.3. Nitraţii i nitriţii pot fi consideraţi ca factori importanţi ai fiziopatologiei gastrointestinale. Pe de altă parte. 1. cea mai mare parte a autorilor afirmă faptul că faţă de concentraţiile obişnuite de nitraţi şi nitriţi în alimente şi apă nu se poate vorbi de un pericol pentru sănătatea adulţilor şi a populaţiei în general. substanţe cu un înalt grad de toxicitate şi carcinogenitate. concentraţie mică de nitraţi. de asemenea. folosirea nitraţilor şi nitriţilor ca adjuvanţi alimentari să fie pe cât posibil redusă şi să se evite folosirea lor la cărnurile proaspete. se recomandă ca reconstituirea laptelui din lapte praf să se facă prin utilizarea apei cu un conţinut sărac de nitraţi (mai puţin de 45 mg/l).folosită la conservarea peştelui prin utilizarea de sare (NaCl) de calitate corespunzătoare. Având în vedere aceste aspecte. dar acestea pot fi foarte mari în cazul nou-născuţilor. Bazându-se pe datele existente. Aprecierea riscurilor pentru sănătate Studiile epidemiologice şi clinice efectuate pe om au demonstrat că principala manifestare toxică în urma ingerării nitraţilor şi nitriţilor este methemoglobinemia. Aceste aspecte sunt indisolubil legate şi de prevenirea formării compuşilor N-nitrozo. 135    .

fiind astfel implicaţi în apariţia cancerului la om.J. Intestinul gros este locul unei intense activităţi bacteriene anaerobe iar aceşti anioni pot influenţa fermentaţia de la nivelul colonului. acţionează asupra nitraţilor. 1975). La unele bacterii această reducere este similară cu incorporarea nitraţilor şi hidrogenului în aminoacizii microbieni. De aceea. Metabolismul bacterian al nitraţilor este reductiv. 1990). Primele observaţii referitoare la prezenţa nitraţilor şi nitriţilor au implicat cantităţi mari de asemenea anioni. nitriţii afectează metabolismul mucoasei colonului la şobolan.amidele şi ureea formând N-nitrozo derivaţi.H. şi col.03 µmol/kg (Knight şi col. sunt remarcate şi diferenţe în ceea ce priveşte ingerarea nitraţilor. Pe de altă parte. dar şi pe la nivelul pancreasului. 1987). Tannenbaum şi col. determină absorbţia sodiului. primii produşi obţinuţi fiind nitriţii. Alte bacterii anaerobe. 1984) şi pot să nu ajungă la nivelul colonului în cantităţi care să influenţeze fiziologia acestuia. Mai mult. între vegetarieni şi omnivori (Florin T. posibil prin stimularea beta-oxidării la nivelul colonocitelor (Hoediger şi col... 1982). Cu toate că nitriţii în alimente sunt doar în cantităţi foarte mici. 1987). compuşi ce au potenţial mutagen şi cancerigenţ. 136    . cuplând reducerea acestora cu fosforilarea (Ota. Consumul mediu zilnic de nitraţi se apreciază a fi de 0. aceştia pot creşte prin reducerea microbiană a nitraţilor pe durata depozitării în condiţii necorespunzătoare (Walker. (1978) repartizează concentraţia mai mică de 2 µmol pentru nitraţi şi o medie de 930 µmol pentru nitriţi. Aceşti anioni sunt absorbiţi în partea superioară a tractusului gastrointestinal (Bartholomew şi Hill. generaţi la nivelul stomacului.. excreţia nitraţilor din sânge se poate produce şi prin salivă.

(1990) atestă faptul că nitraţii cât şi nitriţii nu ajung la nivelul colonului omului prin intestinul subţire în cantităţi care să influenţeze fiziopatologia colonului. mai cu seamă în produsele refrigerate (Saul şi col.H. Nitraţii şi nitriţii sunt excretaţi cu preponderenţă prin urină. Bartholomew şi Hill (1984) raportează concentraţii medii de 40 µmol/kg atât pentru nitraţi cât şi pentru nitriţi.. Se sugerează că aceste variaţii cu privire la concentraţiile inegale sunt consecinţa ingerării de cantităţi diferite din ionii respectivi. faţă de Radoliffe şi col. ridichi. unele artefacte metodologice pot fi explicate şi prin marea variabilitate cauzată de folosirea unor metode nestandardizate pentru materialele biologice. 1986). fenomen ce nu apare la şoareci cu modificări genetice la nivel 137    . bogată în alimente cu nitraţi (spanac.J. Acest fapt se datorează sintezei endogene a nitraţilor prin sistemul reticulo-endotelial. Experimentele efectuate de Florin T. La aceste neajunsuri se adaugă şi intervenţia microorganismelor care pot acţiona atât asupra nitraţilor cât şi a nitriţilor.După aceea Saul şi col. salată. deoarece se produce o rapidă absorbţie a acestor ioni monovalenţi la nivelul tradusului gastro-intestinal superior şi filtrarea are loc la nivelul rinichilor. (1981) au arătat un nivel al nitraţilor de 20. Creşterea acestor valori în ionii respectivi este observată de obicei în urma mesei de seară. sfeclă roşie. Rozătoarele injectate cu endotoxine au un nivel crescut al nitraţilor în urină. 1989). 1989) care afirmă că în alte determinări concentraţia nitraţilor este mult mai mare decât a nitriţilor.1981). ţelină etc). chiar după consumul unor diete bogate în nitraţi. Excreţia excesivă a nitraţilor prin urină este observată la subiecţii cu un consum scăzut de nitraţi în alimente (Green şi col.. (1985.5 µmol şi 40 µmol nitriţi (citaţi de Radcliffe. De asemenea. 1985.

o foarte mică influenţă având-o cele de la nivelul colonului. rezultând deci o mare creştere a consumului de nitraţi.84 mg (Maff. 1976). 1990) . (1985) consideră că bacteriile din partea superioară a tubului digestiv au cea mai mare importanţă în degradarea nitraţilor. Alţi cercetători din Franţa (Causeret. ouăle. din care 95% ingeraţi prin legume şi 3. Alţi autori (Kurzer şi Alloway. 138    . în Elveţia 125 mg (Tremp.. în Olanda 110 mg (Strehany si Schuller. în USA 75 mg (NRC.8 mg (White.5% prin carnea conservată (Knight şi col. 1975. Schulz şi col. untul şi alte produse netestate. 1990) apreciază acest consum la 150 mg. 1990. 1981) arată că nitraţii se găsesc în urină numai în cazul infecţiilor bacteriene. Walker. 1984 şi Walker. Aceasta poate explica.99. Aceste diferenţe sunt justificate prin aportul produselor alimentare cum ar fi: laptele. Ellen şi Schuller. 1980). Cu privire la consumul mediu zilnic de nitraţi. ale căror concentraţii s-au obţinut cu aproximaţie în cadrul Inventarului Naţional. brânza. 1980. în general. Jengar şi col. Jaqueline Cornee şi col. 85% prin ingestia legumelor. creşterea nivelului nitraţilor la subiecţii cu ileostomie. respectiv 280 mg. Există posibilitatea ca acest exces de nitraţi să fie dat de nitrificarea sub influenţa bacteriilor gastrointestinale şi mai puţin probabil de lumenul intestinal ce are un potenţial redox extrem de negativ. inclusiv în apa potabilă (Tremp. consumul mediu zilnic pe cap de locuitor este: în Anglia 95 mg.reticulo-endotelial. (1987) indică sinteza nitraţilor şi nitriţilor din L-arginină prin stimularea macrofagă. 1987). în Elveţia 91 mg. În alte ţări.1987). 5% din carnea conservată şi prelucrată şi 5% din produsele cerealiere. Aceste valori reprezintă jumătate din cantităţile raportate de Inventarul Naţional (1982). (1992) raportează în Franţa un consum de 121 mg. 1981) . ce îi fac hiporeactivi la endotoxine.

Walker. dacă de exemplu se adaugă din greşeală o cantitate prea mare din acest amestec.6 mg. dintre care majoritatea s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene la diferite specii de animale. 1990). în Italia 245 mg (Consiglio.88 mg în Franţa. Se cunosc peste 100 de asemenea compuşi. 1980. valorile respective fiind considerate ca minime. Valorile raportate sunt mai mari decât cele din Anglia. ale căror concentraţii au fost estimate ipotetic. 1990).4 mg (Knight şi col. dar ca şi pentru nitraţi. printre care şi la primate. Şi în această situaţie diferenţele între diferiţii autori nu sunt date de legume (0. în marea majoritate a cazurilor. În această situaţie.1983).8. carnea conservată 28% şi cerealele 16%. în Polonia 178 mg (Walker. Legumele acoperă 43% din consumul de nitriţi. 139    . 1.54 mg/pers.8 şi 1.2 mg/persoană/zi) sau carnea conservată (0. la examenul organoleptic al produsului finit sar constata că este prea sărat şi acesta ar fi un important semnal de alarmă. în Japonia 218 mg (Ellen şi col.78 mg. cu toate că din anumite motive Inventarul Naţional (1982) a publicat 4. 1983)./zi). 1. 1987). Compuşi N-nitrozo – rolul în siguranţa alimentelor Compuşii N-nitrozo sunt importanţi prin proprietăţile lor cancerigene. sunt multe produse alimentare neanalizate. Nitritul poate fi obţinut şi utilizat în două forme: ca nitrit de sodiu chimic pur sau sub forma unui amestec ori mixtură precombinată în care nitritul de sodiu este diluat şi combinat în sare obişnuită (clorura de sodiu).52 şi 0. dar mai mici decât cele din Germania. 2. Sub această ultimă formă. mixtura este astfel pregătită încât cantitatea finală de nitrit sa fie cea admisă de normativele legale. O persoană/zi consumă aproximativ 1.

asimetrice: Metiletilnitrozamina (MEN)  Diarilnitrozamine : Difenilnitrozamina (DFN)  Arilalkilnitrozamine: Etilfenilnitrozamina (EFN). Sunt compuşi care se pot forma "in vitro" dar şi "in vivo" având ca precursori substanţe care se găsesc în mod natural în alimente. de aceea problematica abordării acestor substanţe devine tot mai complexă. (DMN). 1. Benzii nnitrozo-fenilamnina (BNN). Nitrozopiperidina. D-n-butilnitrozamina (DBN). Radicalii nitrozaminelor pot fi reprezentaţi de grupări alkilice. Dipropilnitrozamina (DPN).  Nitrozatnide: Nitrozometiluree 140    .8.1. aerul urban. de asemenea. Funcţie de prezenţa acestor grupări. Nitrozamine Nitrozaminele sunt substanţe obţinute prin acţiunea acidului nitros cu o amină secundară sau cu un acid aminat fiind prezentă. şi gruparea N-nitrozo.Compuşii N-nitrozo au fost evidenţiaţi în majoritatea produselor alimentare. În acest sens şi domeniul sanitar-veterinar este interesat sub diferite aspecte de aceste probleme. produse chimice agricole. nitrozaminele pot fi calsificate astfel:  Dialchilnitrozamine simetrice: Dietilnitrozamina Dimetilnitrozamina (DEN). Nitrozoprolina.  Derivaţi heterociclici: Nitrozopirilidina. arilalkilice sau de derivaţi heterociclici. domeniu care poate lămuri într-o fază primară multe din necunoscute. cosmetice şi medicamente. în fumul de ţigară.

1991). Atât "in vivo" cât şi "in vitro".000 ppm pentru dimetilamina. iar condiţiile reale de formare depind foarte mult de următorii factori: pH-ul mediului. unde incidenţa cancerului gastric este crescută datorită consumului crescut de peşte tratat cu nitriţi. 1975. nitroziltiocianatul (SCN-N=O). 141    . fapt observat de Weisburger (1975) într-o populaţie dintr-o anumită regiune a Japoniei. cei mai cunoscuţi agenţi fiind nitraţii în prezenţa mediului acid care se convertesc în acid nitros instabil (Turney. halogenura de nitrozil (X-N=O). 1977). Agenţii nitrozanţi implicaţi într-un mod activ. 1970). temperatura şi prezenţa agenţilor catalizatori sau inhibitori.Formarea nitrozaminelor presupune prezenţa unor substanţe de nitrozare. Alături de felul aminei şi bazicitatea acesteia. De exemplu. dar şi cu existenţa nitritului.000 de ori mai repede decât dialkilaminele. Aminele secundare sunt nitrozate într-un mediu acid. Acesta poate reprezenta aproximativ 1. natura aminei. iar procentul maxim de nitrozare al dimetilaminei descreşte cu Un factor de 10 pentru fiecare unitate de pH cuprinsă între 5 şi 9 (Hirvish. în realitate sunt reprezentaţi de anhidrida nitroasă (N2O3). Adăugarea acidului ascorbic în produsele alimentare face să diminue formarea nitrozaminelor (Mottram. Şi conţinutul alimentelor în amine influenţează formarea nitrozaminelor. difenilamina. acidul ascorbic poate preveni formarea nitrozaminelor.000 ppm în cazul prolidinei şi 2. care este mai puţin bazică. Viteza de nitrozare este proporţională cu felul aminelor. care au un caracter profund bazic. dincolo de care randamentul devine crescut. se nitrozează de 1. existând un prag al dependenţei în funcţie de natura aminei. natura aminei reprezintă o însuşire fundamentală în a influenţa viteza de nitrare.

NO-morfolinei. Acidul galic reduce. în sucul gastric 34 ppm.) în concentraţii sporite faţă de cele ale nitriţilor duce la inhibarea formării nitrozaminelor. în cazul dietilaminei. mutagenitatea dispare. 1985). cu un nivel maxim la un pH=4. Acest efect inhibitor se manifestă puternic la un pH cuprins între 3 şi 4. dacă raportul molar ascorbat/nitrit este superior sau egal cu 2. Mirvish (1972) demonstrează că ascorbaţii pot bloca formarea dimetilnitrozaminei. împreună cu acidul ascorbic. dar fără o blocare totală a procesului. Prezenţa taninurilor (în ceai.Confirmarea epidemiologică a putut fi demonstrată faţă de populaţia care a consumat peşte conservat cu nitriţi. Când se admit cantităţi sporite de nitraţi şi morfolină. Efectul inhibant al acidului ascorbic în formarea nitrozaminelor a putut fi demonstrat şi pe şoarecii hrăniţi cu raţii bogate în nitriţi. dar la care s-au adăugat şi ascorbaţi. prezenţi în salivă în cantităţi medii de 129 ppm. 1975). iar Walters (1976) demonstrează acelaşi efect faţă de unii antioxidanţi. NO-metilaminei. cât şi faţă de regiunile unde populaţia a consumat cu preponderenţă legume sau alte surse de vitamina C. apărând din nou activitatea antimutagenică a vitaminei C. sucuri de fructe etc. 142    . în mod egal formarea nitrozaminelor (Walker. Când concentraţiile sunt mai scăzute faţă de nitriţi. care este cunoscută ca reducător a anhidridei nitroase în oxid nitric. această reacţie micşorând cantitatea de anhidridă necesară formării nitrozaminelor (Fiala. Agenţii de catalizare în formarea nitrozaminelor sunt reprezentaţi şi de tiocianaţi. fumătorii concentrând de 3 ori mai mult tiocianaţii. de asemenea. când incidenţa cancerului a fost mult mai mică. 1975). în concentraţii care au favorizat apariţia tumorilor (Alkin. efectul inhibitor face loc unuia catalitic.

cloroform. O altă caracteristică a acestor compuşi este proprietatea de a fi examinaţi prin chemiluminiscenţă folosind analizorul termal de energie pentru a evidenţia oxidul de azot eliberat. pot participa la reacţii chimice cum ar fi: hidroliza. datorită structurii lor chimice. 143    . coli. nitrozaminele se prezintă sub formă lichidă. cazul dimetilnitrozaminei sau sub formă solidă. reducerea. formarea şi comportarea compuşilor N-nitroşi este urmărită la 310350 nm (Mărie France Guingamp. La temperatura obişnuită. Compuşii N-nitrozo manifestă absorbţie în UV la 245 şi 330 nm. alcool. Modalitatea în care sunt substituiţi radicalii R1 şi R2 face să fie diferenţe între nitrozamine în ceea ce priveşte proprietăţile fizico-chimice. Acţiunea unor bacterii poate duce la derularea unor reacţii de nitrozare. Majoritatea nitrozaminelor se descompun relativ uşor în UV rezultând anime secundare şi acidul nitros. temperatura de fierbere este cuprinsă între 150-220°C. din acest punct de vedere existând nitrozamine volatile şi nevolatile. diclormetan şi hexan). Autorii respectivi au prezentat posibilitatea formării nitrozaminelor chiar în mediu neutru sau bazic prin acţiunea unor suşe de E. şi au o culoare galbenă sau verdegălbuie. dipropilnitrozamina. De obicei. Datorită faptului că prin reacţia de condensare se măreşte cantitatea de carbon.1992). fapt ce permite şi o eventuală clasificare.Pentru o persoană de 60 kg o cantitate de 900 mg acid ascorbic este considerată un nivel scăzut. fapt confirmat de Sander (1969). Nitrozaminele. Dialkilnitrozaminele sunt miscibile în apă dar şi în numeroşi solvenţi organici (eter. transformarea fotochimică şi oxidarea. Huynh Cong şi Jaquet (1973). volatilizarea lor creşte.

eliberat în prezenţa unui fenol. chiar dacă el foloseşte un mediu foarte acid şi timpul de reacţie este foarte lung (16 ore). Hidroliza este o proprietate folosită pentru extragerea nitrozaminelor dintr-un mediu acid diluat. prezenţa lor poate fi decelată într-un număr complex de produse alimentare sau biologice. Denitrozarea se poate face în acid acetic glacial în prezenţa acidului bromhidric sau în prezenţa altui acid ce rezistă la fierbere. Pollock (1985) demonstrează formarea acidului nitrozoiminodialleanoic în timpul nitrozării dipeptidelor. dă un compus colorat în roşu (în mediu acid). Valorile de examinare UV şi totalul compuşilor N-nitrozo cresc în concordanţă cu aceştia (poliaminoacizii). Reacţia este inversă celei de sinteză cu eliberarea acidului nitros. Reacţia de nitrozare creşte cu lungimea legăturilor peptidice sau cu greutatea moleculară a peptidelor. Reacţia de reducere depinde de valoarea pH-ului. foarte mulţi constituenţi conţin azot şi dau reacţii asemănătoare. compuşii N-nitrozaţi pot fi analizaţi folosind spectrofotometria în UV şi IR.Deci. 144    . folosirea acestei metode este exclusă pentru identificarea compuşilor N-nitrozo nevolatili. fiind antrenabili în vapori. Totuşi. care devine bleu-albastru în mediu alcalin diluat. Prin reacţiile de reducere nitrozaminele se transformă în hidrazină sau în amine secundare. compuşii N-nitrozo cu masa moleculară mică sunt relativ uşor de extras din produse. precum şi estimarea concentraţiei lor se face dificil deoarece: concentraţia în medie este de ordinul microgramelor/kg (1/109). datorită faptului că nitrozaminele rezistă bine la hidroliză. Însuşirea respectivă stă la baza testului Libermann-nitrozo în care acidul nitros. iar totalul derivaţilor N-nitrozaţi sunt măsuraţi prin chemiluminiscenţă. stabilitatea lor "in vivo" fiind demonstrată. detectarea compuşilor respectivi.

Clasificarea nitrozaminelor Aprecierea nivelului de expunere al consumatorului la diferitele nitrozamine presupune cunoaşterea principalelor elemente de formare a acestora în funcţie de provenienţa lor.1. Oxidarea . 1. Sunt situaţii când reacţia de oxidare poate duce la transformarea nitrozaminelor în aldehide cu eliberarea de ioni NO+. reţinându-se totuşi greutatea de evaluare precisă a precursorilor respectivi. De aceea. Aceasta varietate face dificilă stabilirea unei compoziţii standard.reprezintă o reacţie chimică în care nitrozaminele sunt transformate în nitramine sub influenţa unor agenţi oxidanţi de tipul acidului pertrifluoracetic sau acidului nitric. nitrozaminele se clasifică în endogene şi exogene. abundând sursele de date despre carnea prelucrată.1. în lapte şi în produsele lactate concentraţiile sunt scăzute în timp ce brânza conţine cantităţi mai mari. Nitrozaminele endogene Aceste tipuri de nitrozamine sunt analizate în special prin intermediul principalilor precursori. hidrura de aluminiu şi de litiu şi amalgamul de sodiu. 145    .iar agenţii de reducere frecvent utilizaţi sunt: zincul. consumatorii neurmărind în mod strict un anumit model alimentar. fiecare produs poate fi preparat şi consumat în diferite modalităţi cu tehnici variate de preparare. Fiecare produs alimentar are o gamă foarte variată în ceea ce priveşte concentraţiile în nitraţi şi nitriţi. Astfel. la care se mai adaugă şi imposibilitatea stabilirii unui consum individual de alimente cu tehnicile de prelucrare şi gătire pentru fiecare produs. după origine. mai mult.8. reprezentaţi de nitriţi şi nitraţi. Există mai puţine informaţii despre carnea proaspătă.

conservată. sărate sau uscate reprezintă o importantă sursă de nitrozamine. conservate. sărată. fructele proaspete. 146    . carnea proaspătă. frecvent împărţiţi în nitrozamine volatile şi nevolatile. de la o regiune la alta. legumele crude. afumate. proces influenţat de tehnicile de analiză folosite şi procedeele de preparare şi gătire ale produselor alimentare. până în prezent fiind identificaţi mai mult de 15 asemenea compuşi. vârsta plantei. Produsele vegetale au un aport sporit în nitraţi şi nitriţi. produsele cerealiere. intensitatea luminii. este foarte dificil de estimat concentraţiile nitraţilor si nitriţilor pentru că acestea pot varia foarte mult în funcţie de produs şi metodele de prelucrare şi preparare. untul. lumină. fertilitatea solului. uleiurile. porţiunea plantei. cu toate că aceste concentraţii pot varia în funcţie de sezon. Concentraţiile sunt extrem de variabile. Oricum. de exemplu. Conţinutul de nitraţi al apei potabile este un factor important pentru a determina expunerea omului la eventualele surse de contaminare. prelucrare şi gătire. Cărnurile prelucrate. cu toate că în unele ţări acestea constituie o sursă secundară pentru nitraţi şi sursă principală pentru nitriţi. În Franţa. Cea mai cunoscută este dimetilnitrozamina care poate fi identificată de multe ori dificil. Nitrozamine exogene Unele produse alimentare conţin nitrozamine. În general. s-au găsit unele ape improprii pentru consum (50-150 mg/l). se poate spune că ouăle. metoda de depozitare. dulciurile şi apa conţin cantităţi foarte mici de NDMA sau chiar deloc. pâinea. iar valorile sunt diferite de la o ţară la alta. uscată şi afumată.

6% cancerul cardiac. 8% au afectat rinichiul sau limba. de asemenea. doză. dar prelucrarea lor s-a efectuat cu diferite produse chimice care imprimă această însuşire. dibutilnitrozamina cancerul vezical. Efectele carcinogene ale nitrozaminelor şi metabolismul Dintre nitrozaminele cunoscute până în prezent. alkil. fenil sau benzil nitrozaminele nu sunt cunoscute ca şi cancerigene. În condiţii experimentale definite. cunoscută chiar la procariote şi la Drosophila. Montesano (1976) a rezumat frecvenţa relativă a principalelor localizări tumorale observate după cum urmează: 31% din stările cancerigene s-au dezvoltat în faringe sau esofag. aproximativ 75% sau dovedit a avea efect carcinogen la toate speciile testate în doze foarte scăzute. Acţiunea mutagenă este. noţiunea este destul de selectivă şi organotropismul caracteristic a fost pus în legătură cu metabolismul acestor substanţe. durată etc. Tumorile observate sunt cele hepatice. În urma studiului a 56 compuşi pe şobolan. mod de administrare. existând şi unele excepţii: diamilnitrozamina provoacă cancerul pulmonar. Diversitatea efectelor produse este legată ca o relaţie între structura nitrozaminelor şi activitatea lor astfel: • alkilnitrozaminele simetrice provoacă îndeosebi hepatoame.Concentraţiile în carnea conservată afumată pot fi uneori inferioare celor găsite în carnea conservată neafumată. 30% au fost cancere hepatice. Actual. 9% cancer al sistemului respirator. dar organele ţintă pot varia în funcţie de compus. fapt explicat în zilele noastre prin faptul că în realitate unele produse alimentare nu sunt afumate. 18% cu atingerea cavităţilor nazale. nitrozaminele sunt definite ca substanţe carcinogene indirecte. ciclohexil. 147    . aşanumite toxice "după bioactivitate".

În 1956. N-piperidina pentru esofag. aparatul respirator. Mecanismul lor de acţiune. că DMN la şobolan este eliminată. Asemenea compuşi pot fi excretaţi fără modificări la nivelul rinichilor sau exhalaţi. Compuşii substituiţi cu un radical pirolidină au. 1970. ficat sau stomac. posedă particularitatea de a putea atinge SNC sau periferic şi rinichii.c. produce o posibilă stare cancerigenă neurogenică. dimpotrivă. 148    . Dutton si Heath au demonstrat. iar după administrare per os a diverselor nitrozamide apar carcinoame scuamoase la stomac (Druckrex. prin aerul expirat sub forma de 14CO2. Toxicitatea nitrozamidelor rezultă în principal din proprietăţile alkilante ale metaboliţilor lor. O altă parte a acestora. o afinitate hepatică şi testiculară (Greenblatt. în special cel carcinogen este strâns corelat de metabolismul lor. 1972). în anumite condiţii. au tropism esofagian sau stomacal. gradul de descompunere variind foarte mult în funcţie de structura compusului şi specia animalelor de experienţă. utilizând 14C. dar o bună parte a lor suferă transformări metabolice. N-piperazina pentru cavităţile nazale. cum este de exemplu DMN. în principal. Nitrozamidele induc tumori la nivelul căilor de administrare astfel: N-metilnitrozoureea aplicată pe piele induce dezvoltarea carcinoamelor cutanate (Graff. 1972). reprezentat de Cancerul esofagului este cu atât mai periculos cu cât creşte lungimea lanţului lateral. Metilnitrozoureea după administrarea s. iar viaţa biologică a lor este mai mică de 24 ore.1979). 1967). 1961. poate fi degradată total rezultând dioxidul de carbon. etil-butilnitrozoureea induce leucemie (Odaschima. Nitrozamidele. Compuşii N-nitrozo se absorb repede la nivelul tractusului gastrointestinal.• nitrozaminele asimetrice la care un substituent este un radical metil. N-morfolina are afinitate pentru ficat.

Numeroase cercetări fac şi corelaţia între proporţia acizilor nucleici alkilaţi într-un organ şi apariţia tumorilor în ţesutul lezat. în teoria generală a agenţilor alkilanţi mutageni şi cancerigeni. sunt aminoacizii: metionina. Magee şi Hultin (1962) au demonstrat că radioactivitatea reziduală după administrarea de 14C DMN este legată puternic de proteinele intracelulare. Transformarea primelor elemente poate fi răspunzătoare de efectele dăunătoare provocate de nitrozamine. la diferite specii). Compuşii celulari nucleofili majori. Corelaţia între metabolism şi hepatotoxicitate a fost pusă în evidenţă pentru prima dată de Heath (1962). în special asupra ficatului. aproape toţi având proprietăţi mutagene şi/sau cancerigene. deci. cisteina şi bazele nucleice: adenina. Observaţiile biochimice enunţate au sugerat acţiunea vătămătoare prin acumulare (efectul fiecărei doze se adaugă precedentei) şi este ireversibilă (Savu C. Acţiunea nitrozaminelor se înscrie. Cercetările ulterioare au avut în vedere depistarea metaboliţilor cancerigeni cu proprietăţi alkilante. histidina. guanina şi citozina. fără a se concentra în mod deosebit chiar în organele ţintă. Nitrozaminele sunt capabile să formeze agenţi alkilanţi (nu foarte numeroşi). când toxicitatea hepatică a produsului este diminuată. 1999).. 149    . după o distribuţie uniformă în diferite ţesuturi.Dialkylaminele de acest tip sunt rapid metabolizate (degradare totală în 24 ore de la ingestie. după diminuarea biotransformării DMN prin inhibiţie specifică a oxigenazelor microzoamelor. care pot fi alkilaţi. Alkilarea bazelor nucleice este implicată faţă de efectele tumorale şi mutagene ale compuşilor N-nitrozaţi. la doze subcancerigene.

Procentul de nitrozare este favorizat de afumarea gazoasă ce poate conţine urme de NO2 (Ayanaba. de exemplu. amine. amide) este uşoară şi posibilă. ducând mai departe la sinteza compuşilor N-nitrozo. Aceştia sunt prezenţi şi în alimente. peştele tratat cu nitriţi sau nitraţi 8-14 ppb. Somonii conţin. aproximativ 4 ppb dietilnitrozamină.0 ppm (Fong. Aceste procese se pot produce în egală măsură şi la om. iar cea mai mare parte a lor sunt mutageni în sistemele experimentale diferite. sărat şi uscat. Prezenţa nitrozaminelor în alimente de origine animală Se cunoaşte faptul că precursorii compuşilor N-nitrozo (nitriţi. Compuşii N-nitrozaţi provin datorită prelucrării tehnologice. determină o creştere a concentraţiilor de nitrozamine. Este foarte greu de evaluat riscul cantitativ al cancerigenităţii pentru om întrucât expunerea la compuşii N-nitrozo şi la precursorii lor (nitriţi. comercializat pe pieţele Extremului Orient. Principalele alimente incriminate în decelarea nitrozaminelor sunt reprezentate de peşte şi produsele din peşte. (1872 b). carne şi produsele rezultate şi mai puţin laptele şi produsele din lapte. Crosby şi col. Compuşii Nnitrozo sunt cancerigeni pentru toate speciile de animale.1. iar peştele afumat şi tratat cu nitraţi 20-26 ppb. Howe şi col. iar studiile efectuate pe animale demonstrează că aceştia se formează şi în organism. Cantităţi sporite de nitrozamine au fost identificate în peştele crud. (1986) găsesc concentraţii de NDMA cuprinse între 0 şi 35 µg/kg. Actual se cunoaşte că factorul căldură. Rezultate 150    . poate conţine o gamă variată de nitrozamine. mai cu seamă de peşte marin. Carnea de peşte.2. 1974). produs în special sub formă de gaz. astfel că dimetilnitrozamina a reprezentat 0.6-9. amine. 1971).8.1. peştele afumat 4-9 ppb. amide) sunt larg răspândiţi în mediul înconjurător.

asemănătoare au fost publicate de Hawery şi Fazio (1977) în USA, de Iyengar şi col. (1976) în Canada şi Suedia. Stephany şi Schuller (1980) au găsit valori de 0,4 µg/kg în unele ţări europene, date pe care le-au luat în considerare. În peştele sărat, uscat sau conservat concentraţiile diferă de la o ţară la alta şi în funcţie de metodologia folosită. Peştele chinezesc sărat cu clorură de sodiu contaminată cu nitraţi poate conţine de la 6 la 20 µg/kg NDMA (Fong şi Chan, 1976). Concentraţii de la 6,5 la 5 µg/kg NDMA s-au găsit în macroul sărat crud, în scrumbiile din Oceanul Pacific, heringi (Preussmann şi Eisenbrand, 1984) pe când Maki şi col. (1980 a) raportează concentraţii de 3-34 µg/kg în probele de peşte sărat. În funcţie de tehnica de prăjire, concentraţia de NDMA în peştele sărat poate ajunge la 300 µg/kg (Ohishima şi col. 1981). Walker (1990) a găsit concentraţii de 1-9000 µg/kg NDMA, depinzând de provenienţă (origine geografică) şi de metodologia de prelucrare, iar după Pignatelli (1983) pot atinge valori până la 45 µg/kg. Tricker şi Preussmann (1988) afirmă că şi stridiile afumate pot conţine unele nitrozamine. Adăugarea nitraţilor în sărurile utilizate la sărarea peştelui, urmată de contaminarea cu bacterii bogate în nitrat-reductază explică existenţa acestor valori. Fung şi Chan (1973, 1974) au izolat din acest peşte suşe de stafilococi cu echipamente enzimatice reducătoare, demonstrând de altfel, şi importanţa condiţiilor igienice de stocare a produselor alimentare. În ceea ce priveşte carnea proaspătă, Gouch şi col. (1978) raportează o probă din 36 cu conţinut de NDMA sau 6/36 cu conţinut de dialkilnitrozamina, în concentraţie de 2 şi 0,2 µg/kg. Stephany şi Schuller (1980) raportează valori aproximative de 0,1 µg/kg pentru carnea de viţel, cu 29% probe pozitive.

151   

În carnea crudă nitrozaminele nu sunt prezente, ci apar ca urmare a prelucrării tehnologice cu atât mai mult în situaţiile când se utilizează şi nitriţii. Concentraţia lor creşte şi sub acţiunea unor factori cum ar fi fumul, unele condimente şi modul de pregătire (Iyenegar, 1976; Schaffner, 1976; Hildrum, 1977 a şi b). Carnea conservată şi depozitată poate avea un conţinut de 3-4 µg/kg nitrozamine volatile la carnea afumată, conservată sau depozitată şi creşte la 48 µg/kg pentru carnea condimentată. În 1988 Tricker şi Preussmann, în carnea de vită şi produsele din carne conservate consumate în Germania de vest au găsit nitrozamine volatile în 52% din probele analizate. În 50% din probe, concentraţiile de NDMA au fost mai mici de 5 µg/kg, iar în 2,1% au fost mai mari. Într-un studiu efectuat de Panalakas (1973) pe un eşantion de 195 probe, 57 produse au conţinut 2-12 ppb dimetilnitrozamină. În Canada, Sen (1969), analizând 100 produse din carene a găsit concentraţii de 2-50 ppb în dimetilnitrozamină sau dietilnitrozamină, nitrozopirolidină sau nitrozopiperidină, acestea din urmă rezultând prin nitrozarea piperidinei din condimente şi a prolinei din carne. Produsele fără conservant (şuncă ş.a.) în mod normal nu conţin NDMA, dar nitrozopirolidină se află în concentraţii crescute (NDMA fiind volatilă se evaporă pe durata încălzirii - Tricker şi col. 1985 b; Sen şi col. 1987). Knowles (1975) a cercetat în special nitrozarea ce se desfăşoară în bacon. Afumarea realizată tradiţional, prin suspendarea jambonului deasupra focului de lemne, s-ar putea realiza şi prin pulverizarea sau imersarea jambonului în lichid. Analizele efectuate în produsele obţinute în variantele respective au arătat prezenţa numeroşilor compuşi fenolici nitrozaţi. În ultimii ani, în

152   

unele ţări au fost dezvoltate tehnicile de reducere a concentraţiilor nitrozaminelor la aceste produse prin micşorarea dozelor de aditivi şi nitraţi pe de o parte şi prin adăugarea de inhibitori ai nitrozării, pe de altă parte, cum ar fi acidul ascorbic. Sen (1976) a observat că 10-30% din nitrozaminele conţinute de baconul afumat provin datorită decarboxilării acizilor nitrozaminaţi (Savu C., 1999). Carnea de pasăre poate conţine 1-5 µg/kg NDMA, mai ales în cazul puilor gătiţi (Gough şi col. 1977). La carnea crudă de pasăre, se pare că valorile sunt peste aşteptări. Pentru ouă, Hotchis (1987) găseşte 0,2% probe pozitive, iar Howe şi col. (1986) raportează valoarea zero. În conservele de carne, Dhont (1976) constată un conţinut ridicat de nitrozoprolină (0,3400,440 ppm) şi nitrozosarcozină (10 ppb). La elementele precursoare din alimente se mai adaugă şi compuşi normali ai anumitor condimente (piper, ardei iute) care se transformă în nitrozopirolidină şi nitrozopiperidină sub influenţa şi în prezenţa nitriţilor. Pentru laptele pasteurizat Gray (1981) a stabilit valori cuprinse între 0,05 şi 0,17 µg/kg. În general, cercetătorii consideră că laptele conţine un nivel scăzut de nitrozamine, dar acestea pot fi găsite ocazional sub formă de urme, în laptele praf (Preussmannşi col., 1984 găseşte aproximativ 0,6 µg/kg, iar Tricker şi col., 1988 aproximativ 1,7 µg/kg). Referitor la iaurt şi alte produse lactate acide Gough (1977) şi Hotchkiss (1987) nu au găsit probe pozitive, iar Klein şi col., 1980 au raportat doar urme de NDMA în iaurt şi brânza proaspătă. Brânza este produsul în care au fost identificate concentraţii de 0,05 la 20 µg/kg NDMA. Centrul Naţional de Cercetare din SUA (1981) raportează concentraţii de la 1 la 5 µg/kg, iar Gough şi col., 1978 concentraţii de la 0,01 la 10 µg/kg.

153   

1.9. Iodul - rol şi importanţă
Deficienţa în iod (IDD) reprezintă la ora actuală o preocupare mondială, fiind considerată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), singura cauză comună a deficienţelor nervoase şi a leziunilor sistemului nervos central. Carenţa în iod şi urmările acesteia au devenit o problemă gravă a sănătăţii publice, fiind înfiinţat chiar şi un organism internaţional răspunzător pentru managementul acestei crize, Consiliul Internaţional pentru Controlul Afecţiunilor Cauzate de Deficienţa de Iod (International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders = ICCIDD). Efectele deficienţei în iod au fost demonstrate pentru prima oară în 1964, la papuaşii din Noua Guinee, prin corelarea statistică a leziunilor encefalului cu deficienţa majoră de iod, precum şi prin reuşita terapeutică a prevenirii acestor leziuni cu ajutorul corectării deficienţei în iod, deşi semnalări ale implicaţiei acestui element în diverse boli umane au existat încă din 1900. Experienţa acumulată de către Institutul de Cercetare a Patologiei Clinice şi Medicale din Sydney a fost împărtăşită iodului în sol. Ulterior, tot mai multe entităţi morbide din patologia umană şi animală au fost asociate cu lipsa, deficitul sau excesul acestui microelement din organism, iar medicii şi cercetătorii au acordat o atenţie din ce în ce mai mare disponibilităţii iodului în mediul natural, biochimismului şi farmacologiei sale în organism, precum şi mecanismelor patologice în care este implicat (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2001). În unele ţări au fost înfiinţate programe naţionale de cercetare în colaborare cu OMS, pentru investigarea prevalenţei guşei şi a deficitului de i altor naţiuni care se confruntau cu această problemă datorită lipsei sau prezenţei insuficiente a

154   

iod survenite după producerea unor evenimente ale căror efecte au fost perceptibile timp îndelungat (adenomul tiroidian cu incidenţă crescută la copiii sub 15 ani), cum ar fi accidentul de la centrala nucleară Cernobil (Environ Health Perspect 105:1487-1490,1997, University School of Medical Sciences, Poland; Institute of Radiation Medicine, Minsk, Belarus; World Health Organization/ European Centre for Environmental Health, Rome Division, Italy). Sursa primară de iod non-radioactiv este reprezentată de apa oceanică, de unde intră în atmosferă prin vapori sau ca iod liber, în stare gazoasă. În atmosferă iodul se poate combina cu apa sau cu diferite particule inerte şi pătrunde în sol, în apele de suprafaţă sau se depune pe vegetaţie prin intermediul precipitaţiilor sau a prafului atmosferic. Remanenţa iodului în sol este foarte mare, dar numai o mică parte din aceste depozite este transferată în plante. Acest element este întâlnit şi în algele marine, în sedimente, anumite roci, organisme vii (fructe de mare, cod, egrefin, biban), în plantele din familia Brasicaceae, în crucifere, în amestecul de seminţe denumit "Canola" (surse nutritive ce conţin substanţe gusogene), precum şi în orice plantă care creşte pe soluri bogate în iod. Legumele şi cerealele bogate în astfel de principii şi administrate crude în hrana animalelor pot avea efecte dăunătoare atunci când sunt folosite în exces (Dinu Veronica, 1998). Iodul este indispensabil pentru asigurarea şi menţinerea, unei dezvoltări normale şi a stării de sănătate, dar efectele sale negative sunt datorate în aceeaşi măsură şi excesului. După ce administrarea sării iodate a fost larg acceptată ca un mijloc de prevenire a guşii atât la oameni, cât şi la animale, au apărut controverse asupra dozei optime şi maxime de iod care condiţionează siguranţa şi durata

155   

absorbţia se realizează în tractusul gastrointestinal prin două procese. difuzând uşor şi prin bariera placentară. precum şi în produsul de secreţie al acestora. de aproximativ 25 mg. principalii hormoni tiroidieni în constituţia cărora intră acest oligoelement. ce duce la apariţia hipotiroidismului (Cristea Elena. pentru a evita crearea unui excedent în organism.12 mg I/100 g ţesut). iar dintre plante. cele care cresc pe soluri bogate în iod. din care 70-80% este dispus în tiroidă (1 mg I/100g ţesut). în special ciupercile. mai ales plante şi animale marine. glandele salivare. unul comun şi altor halogeni (clor şi brom). În organism. sudoripare şi mamare. dar mai ales în tiroidă. rinichi. Rezervele de iod ale organismului sunt asigurate prin alimente. La nivelul glandei tiroide. Stomacul şi duodenul absorb iodul dar îl şi secretă în sucul gastric (care are adesea o concentraţie de iod de 40 de ori mai mare decât cea din plasma sangvină). Principalul rol al iodului în organism este legat de condiţionarea dezvoltării glandei tiroide şi de menţinerea activităţii fiziologice a acesteia. dar şi prin apa de băut. doar 20% fiind eliminat prin urină sau fecale. iodul absorbit sub forma ionică este oxidat în iod atomic şi apoi utilizat pentru sinteza triiodotironinei şi a tiroxinei. 1991). Când este consumat iod anorganic.4 mg I/ 100 g ţesut) şi în ficat (0. Iodul liber este conservat şi reciclat.utilizării sale în suplimentele din alimentaţia omului şi animalelor. cantităţi mai reduse găsindu-se în rinichi (0. 156    . iodul se află într-o concentraţie foarte redusă. în condiţiile unei deficienţe naturale geografice. ficat. iodul este transportat pe cale sangvină în tot organismul. iar celălalt specific iodului. acest element fiind absorbit uşor la nivelul intestinului subţire. După absorbţie.

1998). Necesarul de iod al organismului adult este considerat de 100 mg I/zi pentru femei (fiind mai ridicat în condiţii fiziologice speciale: 125-150 mg în timpul sarcinii şi alăptării) şi 130 mg I /zi pentru bărbaţi (Dinu Veronica. la stimularea metabolismului (lipidic. scăderea intensităţii funcţiei sistemului nervos. 1998).genetici şi alimentari.9. la menţinerea echilibrului hormonal.participând indirect. fie hipertiroidie. ca în cazul cretinismului. prin hormonii tiroidieni. Deficitul geoclimatic de iod reprezintă factorul determinant în apariţia guşii endemice. vitaminic) şi a producţiei de energie (Dumitrache C. este considerată o importantă problemă de sănătate publică şi defineşte simultan un proces distrofic (exteriorizat prin hipertrofie tiroidiană) şi unul endemic.. 157    . Deficienţa de iod reduce apreciabil producerea de hormoni tiroidieni. fiind răspândit în rândul populaţiei din anumite zone geografice. Guşa este considerată endemică atunci când incidenţa depăşeşte 510% din indivizii unei populaţii. cât şi excesului. urmată de instalarea tulburărilor nervoase. Guşa ca aspect morfologic reprezintă un simptom care poate adopta diferite aspecte morfologice şi poate reflecta fie hipotiroidie. acest fapt fiind întâlnit cu o frecvenţă crescută în zonele submontane şi montane. apare hipoplazia tiroidiană.1. 1. perturbarea metabolismului şi exprimarea anabolismului prin obezitate. Distrofia endemică tiroidiană (DET) sau guşa endemică. Implicaţiile iodului în patologia umană În patologia umană. inclusă în sindromul deficitului de iod. cu toate că se discută şi despre contribuţia unor factori endogeni . iodul reflectă consecinţe atât datorate insuficienţei. care pot fi exprimate şi congenital.

Se recomandă utilizarea sării de bucătărie iodate (20 mg iodură/kg) sau administrarea de comprimate conţinând 1 mg iodură potasiu (KI). Deşi factorul etiologic al DET nu se cunoaşte. făină. ca şi pentru profilaxia şi tratamentul guşii endemice simple. deoarece cresc şi eliminările care evită apariţia fenomenelor de toxicitate. astfel încât să se asigure aportul a cel puţin 100-200 g iod/zi (depăşirea acestei doze poate duce la dezvoltarea fenomenelor de hipertiroidism). administrate la bolnavi cu hipertiroidism. Dozele mari de ioduri (peste 6mg/zi). însă apare în cazul administrării sistemice în cantitate mare a iodului ca medicament. Tireotoxicoza indusă de iod nu apare când aporturile din raţie sunt mari. Acest fapt impune efectuarea profilaxiei în masă la populaţia din zonele interesate. corespunzătoare necesarului pentru producerea hormonilor tiroidieni. provoacă rapid o scădere a metabolismului bazal şi 158    . zahăr şi condimente. nu se poate corela etio-patogenetic cu guşa endemică. de obicei tranzitorie. lapte. Tiroidita apare după folosirea substanţelor iodate de contrast (prezentate sub formă de comprimate cu încărcătură mare de iod/comprimat) şi reprezintă o altă formă de manifestare a tireotoxicozei cu inducere iatrogenă (Cristea Elena. tireotoxicoza se manifestă prin hipertiroidie iod-indusă. este suficientă însă analizarea condiţiei care îl verifică. prin introducerea iodului în sarea de masă. iar frecvenţa acestuia se pare totuşi că nu este influenţată de existenţa guşii endemice. pot fi utilizate iodurile în doze mici.Cancerul tiroidian pe care unii autori îl consideră mai frecvent în zonele endemice. 1991). Pentru compensarea insuficienţei de iod din apa şi alimentele ingerate. reprezentată de carenţa în iod. După 6-12 luni de la administrarea produselor iodate.

dar multe dintre acestea pot fi 159    . glanda devine mai fermă. În prezent. distrugerii primare a glandei (tiroidism primar) prin tiroidita limfocitară. 1. Implicaţiile iodului în patologia animală În patologia animală. poate fi determinată de deficienţa în iod. entitatea morbidă este denumită iodism. rezervele de coloid sunt reînnoite). în afara carenţei în iod (tiroidism primar). proliferările papilare ale epiteliului folicular se reduc. de excesul de iod în dietă. vascularizaţia se micşorează. atrofie idiopatică şi cauze iatrogene. Dacă tratamentul continuă. dar astfel de cazuri apar cu prevalenţă redusă. cazurile de guşă endemică datorate deficienţei de iod sunt sporadice şi nesemnificative la adulţi. uneori cu o intensitate mai mare decât cea iniţială. În cazul în care fenomenele de intoxicaţie sunt cronice.2. starea de eutiroidie nu este de obicei modificată prin administrarea de ioduri în doze mari. modificări ale fanerelor cu importanţă economică în cazul ovinelor. Hipotiroidismul se întâlneşte cu o frecvenţă mare la câini şi se poate datora. de consumul substanţelor guşogene. pe când la persoanele normale. chiar timp îndelungat. Mărirea non-neoplazică sau neinflamatorie a glandei tiroide sau guşa cum mai este numită.corectează simptomele patologice (volumul tiroidei diminuează. scăderea fertilităţii şi a producţiei de lapte. de unele defecte congenitale enzimatice. implicaţiile iodului sunt la fel de vaste ca în patologia umană şi au urmări nefaste atât asupra stării fiziologice a animalelor. fenomenele de hipertiroidism revin. Apar fenomene precum: nou-născuţi neviabili sau morţi. cât şi asupra producţiilor acestora.9. diminuarea producţiei de ouă şi a timpului de clocire.

caprine.50 0.2-2. Suplimentarea cu iod a dietei se realizează prin introducerea în furaje a iodului sub formă de ioduri (0. Alimentele care conţin astfel de substanţe cum sunt boabe de soia.3-0.1-0. inducând apariţia simptomelor clinice.4 Specia Suine Vaci de carne Vaci de lapte Cai Oi Capre Păsări Nivelurile toxice în dietă (ppm) 800 502 50 4. este guşa dishormonogenetică familială. O altă entitate mordită a cărei apariţie este corelată cu deficienţa de iod. O cauză comună a apariţiei guşii la animale este reprezentată de ingerarea substanţelor guşogene. chiar în condiţiile unui aport suficient de iod. mei.15-0.8 0. în special.observate la nou-născuţii proveniţi din mame private de un aport optim de iod în timpul gestaţiei. bovine şi suine. cum ar fi calciul din apa de băut în cazurile în care se află în cantităţi mari.8 502 83 625 160    . alune. pot fi totuşi consumate fără pericol după o prelucrare termică adecvată.3 ppm iod).83 0. În aceste cazuri se obţin rezultate satisfăcătoare prin administrarea sării iodate (peste 0. gulii. semnele clinice şi guşa atenuându-se. rapiţă. linte.5 (0.1 0. napi.14 0. seminţe de bumbac. varză. cartofi dulci. observată la ovine. morcovi. însă acest fenomen poate fi provocat şi de alte substanţe. Necesarul de iod în dietă (ppm) 0. Tabelul următor relevă necesarul de iod în dieta alimentară în comparaţie cu nivelurile toxice ale acestui element la diferite specii de animale. Substanţele guşogene acţionează prin interferarea cu absorbţia iodului.0) 0.1-0.007% iod).25-0. în situaţia absenţei aportului adecvat de iod. anumite specii de conopidă.

Legislaţia în acest domeniu a evoluat în funcţie de necesităţile referitoare la sănătatea umană şi pe măsura obţinerii unor concluzii privind diferitele tipuri de efecte negative presupuse sau demonstrate. culoare (Joslyn şi Timmons.9. El. fapt realizat în acord cu standardele elaborate. Reed şi Kendall. Principalul efect negativ legat de utilizarea sării iodate constă în virarea culorii către albastru sau negru a anumitor produse alimentare (mai ales murături şi produse pe bază de amidon). 1994). Inc. consistenţa diferitelor produse alimentare conservate (Brady & Assoc. gust. fapt care determină şi modificarea gustului. Sarea iodată a fost incriminată ca o cauză pentru modificări de aromă. 1967. fiind presupusă implicarea în unele reacţii în care apar compuşi responsabili de inducerea anumitor stări patologice la om (Wirth şi Kühne. şi col. Efectele sării iodate asupra produselor alimentare Problema efectelor sării iodate asupra sănătăţii animalelor şi omului a fost privită în ultimul timp şi în contextul posibilelor efecte dăunătoare ale iodului asupra caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale alimentelor.1.. Ontario. Există unele studii (Wakeil Faes.H. pe perioada stocării acestora. 1958) care menţionează faptul că amestecul de iod şi iodură adiţionat în cantitate de 100 de ori mai mare decât obişnuit la pasta de tomate. Astfel. 1994) au hotărât supunerea la iodurare prin adaos de iodură de potasiu (KI) a întregii cantităţi de sare destinată consumului uman. UNICEF şi WHO (World Health Organisation. Sunt menţionate şi interacţiuni cu alte tipuri de aditivi alimentari (Burgi. determină modificări sesizabile de aromă. 1970). inclusiv sarea utilizată la obţinerea şi prelucrarea produselor alimentare. 161    .1993). atribuindu-se chiar acţiuni catalitice (Sieber R. 1991)..3. 1975)..

la diferite etape ale procesului de obţinere şi depozitare a produselor.H. odată cu creşterea concentraţiei de monoxid de azot (NO).. R. şi col. determinând moartea celulară. rezultând o culoare brună. A fost comparat efectul introducerii iodului în sare asupra procesării şi calităţii produselor fabricate prin folosirea de sare de bucătărie sau sare tratată cu nitriţi. Merx. cu punerea în liberate a iodului. Din reacţia iodurilor cu azotiţii rezultă şi unii radicali liberi cu efecte citotoxice şi citolitice. Monoxidul de azot poate fi responsabil de inducerea stărilor de colagenoză. Teoretic. urmate de apariţia artrozei. întrucât oxidează grupările sulfhidrice ale reziduurilor de cisteină din proteine cu apariţia punţilor disulfurice (S-S).J. fiind utilizat pentru ameliorarea calităţii pâinii. Dacă iodura de potasiu (KI) se oxidează până la iod volatil.E. Cercetările efectuate asupra stabilităţii iodurilor şi iodaţilor adiţionaţi la sare indică faptul că iodaţii sunt mai stabili decât iodurile (West C.Stabilitatea acestor compuşi este strâns corelată cu modificările induse aromei şi gustului. iodura de potasiu este oxidată în mediu acid de către nitriţi. 2KNO2 + 2KI + 4H+ → I2 ↑ + 2NO + 4K+ + 2H2O Transformarea iodurii de potasiu (KI) în iod liber (I2) este urmată de oxidare.. fiind investigată inclusiv posibila interacţiune între iodatul de potasiu şi nitriţi. 1994).. 162    . precum şi existenţa modificărilor nivelurilor de iod şi nitriţi. iodatul de potasiu (KIO3) se reduce sub acţiunea agenţilor reducători la compuşi stabili. În mod practic. poate mări intensitatea culorii soluţiilor citite în timpul determinărilor cantitative.1995).nitriţi (Esser M. ceea ce presupune o apreciere eronată a conţinutului în nitraţi . iar concentraţia de nitriţi (KNO2) este diminuată. adaosul unei anumite cantităţi de sare iodată în produsele alimentare. cu producerea modificărilor de culoare.

India (Sundaresan S. măsline. fie cu iodura de potasiu. ceea ce sar traduce prin diminuarea efectului nitraţilor – nitriţilor. a fost comunicată şi de către Office of Salt Commissioner. Pentru a putea fi percepută o modificare de gust. fie cu iodat de potasiu. Studiile referitoare la efectul sării cu procent ridicat de iod (400 mg I/kg) asupra orezului şi cartofilor fierţi au indicat lipsa oricărui efect al iodului (West CE... Modificarea gustului. Studiile realizate asupra unor game variate de produse alimentare (produse din carne. Inc. cârnăciorii.. 1958). precum şi efectul depozitării timp de 12 luni a acestor legume în mediu cu sare iodată. este nevoie de atingerea unor concentraţii în iod de 100 de ori mai mari faţă de cantităţile care sunt adăugate în mod normal în sucul de roşii. chips-urile. brânză. sos de roşii. pâinea albă. Au fost studiate o serie de efecte ale iodului asupra calităţii unor alimente cum sunt legumele conservate. şi col. şi col. porumb dulce şi varză murată. chips-uri) indică faptul că sarea iodată. 1995). 1995) indică faptul că efectele adverse asupra calităţii alimentelor sunt puţin probabile. 1992). însă rezultatele unor studii (West CE. brânza Emmenthal şi Gruyere.După o anumită perioadă de timp iodul grăbeşte reacţiile.. fasole verde. provoacă virarea în albastru a culorii acestora (Alnwick D.. unele produse din carne (Wakaeil El.. 163    . culorii şi aspectului produselor vegetale murate în soluţii în care a fost folosită sarea iodată. pâine albă. 1994). iar unele rapoarte (neînregistrate) din România şi Pakistan indică faptul că utilizarea sării iodate la prepararea soluţiei de oţet pentru murarea gogoşarilor şi ardeilor roşii. legume conservate. nu are influenţă asupra calităţii acestora. Brady & Assoc. New York. UNICEF. Ontario (1975) a demonstrat faptul că iodul este o cauză a scăderii consistenţei şi pierderii caracterului crocant al castraveţilor muraţi.

iar nivelul oficial din 1926 era de 3. şi col.E. chips-urilor şi cârnăciorilor cu adaos de sare iodată cu iodură de potasiu (KT).. deoarece în diferite regiuni ale Elveţiei se utilizează sare cu sau fără iod. iodat de potasiu (KIO3) sau iodat de calciu (77 mg I/kg de sare) (Kuhajek şi col. A fost realizată cu uşurinţă o comparaţie între calitatea brânzeturilor sărate cu sare iodată şi cele sărate cu sare neiodată. Sarea iodată a fost utilizată la prepararea soluţiei saline suprasaturate în care a fost menţinută brânza timp de două zile. cantitate care include şi iodul din lapte (3..8 mg I/Kg şi 38 mg I/Kg.8 mg iod/Kg de sare şi 20 g sare iodată/Kg brânză). însă nu au fost observate diferenţe organoleptice.8 mg I/Kg de sare. 1953). 15-25 mg iod/Kg.. 1953). 13 săptămâni la temperatura camerei pentru chips-uri şi 20 de săptămâni de refrigerare pentru cârnăciori (West C. Modificările de gust presupuse a fi determinate de sarea iodată nu pot fi influenţate de o concentraţie de 149 µg Iod/ Kg brânză. după evaluarea realizată după patru luni. Efectul sării iodate asupra calităţii unor produse din carne a fost investigat în Germania (unde sarea conţine încă din 1982. 1995). asupra brânzei Emmenthal (Hostettler S.Nu au fost constatate modificări de aromă şi de stabilitate a iodului în timpul procesării şi stocării nici în cazul pâinii albe. dar nu a fost sesizată nici o diferenţă între brânza sărată cu sare iodată şi cea sărată cu sare fără iod (Hostettler S. 164    . Deşi în Elveţia sarea este supusă iodurării încă din 1920. au fost studiate efectele adiţionării sării iodate cu 3. În nici unul din cele două cazuri nu a fost observată vreo modificare în calitatea brânzei. iar retenţia de iod a fost de 50-80% în cazul unei perioade de procesare şi depozitare de 10 zile în condiţii de refrigerare a pâinii. Brânza Gruyere a fost supusă maturării timp de 8 luni de zile în soluţie de sare iodată. 1973)..

în cazul salamurilor obţinute cu adaos de sare iodată şi respectiv neiodată. 60-120 mg nitrit de sodiu/Kg de sare şi 15-18 g sare/Kg de produs)..nitrozo ..NDMA au fost identice la 165    . C. iar nivelurile de N . NPIP şi NPYR nu sunt detectate în nici unul din cele două produse. În ceea ce priveşte formarea nitrozaminelor carcinogene din amine şi nitriţi. aromă. cârnaţi proaspeţi . măsurând şi nivelurile de nitriţi în diferite etape ale procesului de depozitare.NPIP şi N. şi col. La momentul realizării studiului nu a fost permisă adiţionarea iodului la sarea tratată cu nitriţi.NPYR).nitrozo . aceasta este accelerată de prezenţa ionilor de iod (I). 1991).E. Pierderile de iod pe perioada preparării şi depozitării variază de la 25% în cazul cremwurştilor.nivel obţinut prin adaosul de KIO3) (Wirth R.pirolidona . care este utilizată la prepararea în cele mai multe cazuri a produselor pe bază de carne. şi col. şuncă uscată şi salamuri).dimetilamina .Merx (1995) compară nivelul nitrozaminelor detectate în mod obişnuit în carnea procesată termic (N-nitrozo dimetilamina . Un astfel de efect ar putea fi de tip catalitic sau iodul ar putea reacţiona ca substrat (Wirth R. În aceste condiţii nu au fost observate efecte ale adiţionării de KIO3 asupra procesabilităţii şi calităţilor organoleptice (culoare. 1991).H. gust. miros) în cazul produselor analizate (diferite varietăţi de cârnaţi pasteurizaţi. la 7% în cazul salamurilor. ficat şi cârnaţi cruzi.West şi RJ.tip bratwurst. Nu au fost observate modificări nici în cazul folosirii la produsele menţionate a sării tratate cu nitriţi şi supusă totodată iodurării (300-600 µg I/Kg de sare. Wirth şi Kühne au comparat efectul încorporării iodurii în sare asupra procesării şi calităţii produselor din carne obţinute cu adaos de sare de masă sau de sare cu nitriţi şi au studiat posibilitatea producerii reacţiilor între nitriţi şi ioduri.

În concluzie. în general..1 mM (12. a căror prezenţă poate fi uşor sesizată. chiar la concentraţii foarte reduse.05 mM (6. Utilizarea sării iodate în lapte (1%) poate produce gust metalic sau senzaţia de uscat la nivelul cavităţii bucale (Kendall şi col. însă această afirmaţie nu are suport bibliografic sau ştiinţific. cu apariţia consecinţelor sub forma posibilelor efecte adverse asupra culorii şi aromei multor produse alimentare. Adăugarea iodatului în lapte înainte de încălzire duce la următoarele concluzii: laptele cu adaos de iodat de potasiu 0. aceste comunicări nu au o relevanţă practică. Concentraţiile cele mai mici folosite de Skudder (1981) au fost de 30 de ori mai mari decât procentul care ar putea fi obţinut prin adăugarea în lapte a sării iodate. faţă de cele cu sare neiodată. 1970). Motivul acestor modificări este producerea iodocrezolilor. În 1984. însă cum folosirea iodatului de potasiu nu este o practică obişnuită în industria produselor lactate. nu ar trebui utilizată la prepararea alimentelor din cauza tendinţei iodurii de potasiu de a se descompune şi de a elibera iodul liber (I2).3 mg Iod din iodat/l) (Skudder D. Joslyn şi Timmons afirmă faptul că sarea iodată.salamurile cu sare iodată. 1981).. însă nu acelaşi lucru se poate spune despre laptele cu 0. Modificarea gustului se datorează proteolizei cazeinei induse de iodatul de potasiu. şi col. Sevenants şi Sanders comunicau evidenţierea unor modificări de aromă la unele produse de cofetărie preparate prin adaos de sare iodată cu iodură de potasiu. Iodocrezolii rezultă în urma reacţiei crezolilor din compoziţia esenţei de lămâie cu iodatul de potasiu (KIO3) din sarea iodată. Din acest 166    . În 1967.7 mg Iod/l) prezintă o modificare plăcută a gustului. adăugarea iodului la sare nu are influenţă asupra formării nitrozaminelor în produsele din carne.

Prin antrenarea mai multor factori în realizarea studiului referitor la problema sării iodate (universităţi. produse alimentare pentru sugari şi supe. alimentaţie şi legislaţie). În cazul utilizării sării iodate stabilizate cu tiosulfat de sodiu s-a înregistrat un nivel semnificativ de corodare şi apariţia petelor sulfurice pe ambalajele diferitelor produse vegetale. Testul realizat a fost tip triunghi.630 mg KIO3/kg. Pentru aceasta.. evaluatorii fiind rugaţi să aleagă din trei probe. Rezultatele acestui studiu concluzionează faptul că un conţinut de sare iodată care nu depăşeşte 400 mg iod din iodură de potasiu (KI) sau din iodat de potasiu (KIO3) nu afectează aroma şi aspectul orezului fiert. concluzia studiilor 167    . şi nici a cartofilor fierţi (West CE. nu se recomandă utilizarea sării iodate în procesul de obţinere a prăjiturilor. fenomen care este accelerat în cazul conservelor cu pastă de tomate şi conservelor de fasole cu carne de porc. şi col. 1995).motiv. au fost efectuate experimente pe legume conservate. În contextul opiniei generale care incriminează sarea iodată în cadrul cauzelor ce induc apariţia unei coloraţii albastre sau chiar negre a produselor bogate în amidon. organizaţii guvernamentale cu implicaţii în nutriţie. institute de cercetare. A fost utilizată sare cu iodură de potasiu 131-510 mg KI/kg şi sare cu iodat de potasiu 139. care au demonstrat faptul că iodul nu induce nici o modificare asupra acestora sau a ambalajului (Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses. 1995). precum şi un procent ridicat de bombaj al conservelor. orezul şi cartofii au fost fierţi în apă cu sare iodată şi în apă cu sare neiodată. proba care este diferită de celelalte. a fost studiat efectul acestui tip de sare asupra orezului şi cartofilor fierţi.

90% din sortimente sunt iodate.indicând tiosulfatul de sodiu drept cauză principală a modificărilor înregistrate (Wakeil El. fără efecte adverse. În Germania este permisă din 1989 utilizarea sării iodate în industrie. de la 3-8 mg KI/kg. 1958). În prezent. Astfel. în ceea ce priveşte utilizarea sării iodate în industria procesării alimentelor au fost realizate studii statistice pentru evidenţierea gradului de folosire a sării iodate în unele ţări europene. În ceea ce priveşte sarea: de masă. produsele de panificaţie şi produsele de cofetărie. În concluzie. şi col. cum ar fi carnea. 1994). dar nu este obligatorie. produsele lactate. Deşi iodurarea sării de bucătărie a fost oprită în 1984. iar în prezent nivelul de iodurare este de 20 mg KI/kg (15. la 55-65 KI/kg pentru sarea industrială. aproape toate restaurantele şi brutăriile utilizând sare iodată. legumele fierte. legumele conservate. la 23-29 mg KI/kg pentru sarea de bucătărie şi de la 23-29 KI/kg. iar industria alimentară foloseşte acest tip de sare în procent de 80%. sarea industrială este încă iodurată la nivelul menţionat. folosirea sării iodate este permisă din 1969 şi a cunoscut chiar o creştere a procentului permis (1983). datorită constatării la nivelul populaţiei a unei deteriorări a statusului iodului în organism. sarea iodată este disponibilă încă din 1922.. 12% din procesatorii din industria alimentară şi 75% din serviciile de catering utilizează sare iodată (Esser R.6 mg iod/kg). Siber şi Schär (1994) au realizat un studiu prin care au evidenţiat faptul că un procent de 90% din producătorii brânzeturilor utilizează sare iodată. La ora actuală. În Olanda. studiile legate de influenţa sării iodate asupra calităţii alimentelor au interesat o gamă largă de produse alimentare. în Elveţia.. 168    .

Există un singur studiu care indică apariţia unor modificări de aromă. în care au fost utilizate concentraţii de amestec iod şi iodat de potasiu (KIO3) de 100 de ori mai mari decât cele obişnuite.Nici unul din aceste studii nu confirmă efectele adverse ale iodului. fie că este vorba despre principii activi. dar această problemă este una de importanţă minoră. care se produc în cazul folosirii asociate a sării iodate şi a esenţei de lămâie. guvernele şi organizaţiile internaţionale fiind implicate în vederea adoptării măsurilor necesare reducerii sau eliminării riscului potenţial asupra sănătăţii consumatorului. care există în produsele alimentare provenite de la animalul tratat" sau "toate substanţele farmacologic active. 1. astfel de concentraţii de iod sunt imposibil de obţinut. conform directivelor europene. care persistă în produsele alimentare provenite de la animalul tratat". produse de degradare sau metaboliţi. Alt studiu. indică apariţia unor modificări de aromă. Reziduuri de medicamente în alimente Consecinţele prezenţei reziduurilor în organismul animal şi produse alimentare de origine animală constituie un subiect controversat şi de actualitate. care poate fi evitată prin utilizarea tehnicilor avansate ale industriei alimentare. derivaţi şi impurităţi asociate produselor medicamentoase de uz veterinar. în condiţiile diversităţii tot mai mari a categoriilor de substanţe medicamentoase utilizate în terapia animalelor. În practică.10. 169    . Reziduurile medicamentoase întâlnite în produsele alimentare de origine animală cuprind compuşi de bază. excipienţi. "toţi principii activi sau metaboliţii lor. utilizate în scop terapeutic sau economic în timpul vieţii animalului. datorat prezenţei acestor reziduuri. Reziduuri de acest tip sunt.

Respectarea timpilor de aşteptare este controlată prin sondaj. fiind întâlnite reacţii alergice. este reflectată de multitudinea entităţilor morbide manifestate la consumatori şi la descendenţii acestora. se fixează timpi de aşteptare pentru substanţele implicate. după abatorizare. Amploarea fenomenelor induse de reziduurile prezente în produsele alimentare de origine animală. Tehnicile de analiză de mare sensibilitate utilizate în ultimii ani pentru detectarea reziduurilor medicamentoase în produsele alimentare de origine animală au dus la concluzia imposibilităţii absenţei acestor substanţe în produsele analizate. în scopul garantării faptului că ele nu conţin reziduuri în cantităţi care depăşesc LMR stabilite. efecte cancerigene şi teratogene. Stabilirea lor se realizează ţinând cont de mulţi factori de siguranţă. printre care valoarea celei mai mari doze care nu prezintă efect şi nu afectează sănătatea consumatorului. 170    . Aceste limite sunt comune pentru toate statele membre Comunităţii Europene. Timpul de aşteptare este intervalul dintre ultima administrare a medicamentului la animal şi obţinerea produselor alimentare provenite de la acesta. 1988). În scopul limitării prezenţei reziduurilor medicamentoase în produsele alimentare de origine animală. riguros stabilite şi acceptate pentru fiecare tip de moleculă.limite maxime ale reziduurilor). Astfel.. este acceptată prezenţa reziduurilor sub anumite limite maxime (LMR .H. altfel de asocieri tip cauză-efect fiind tot mai des demonstrate (Booth N.Riscurile asociate consumului produselor cu asemenea reziduuri sunt diferite în funcţie de structura chimică şi acţiunea medicamentelor implicate. notaţia "reziduuri absente" fiind considerată utopică. fiind fixate de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA). tulburări ale ecologiei microbiene digestive etc.

Substanţele hormonale sunt administrate animalelor prin hrană. ouă şi alte produse de origine animală. malformaţiilor şi modificărilor sistemului imunitar. fiind urmarea aplicării unor tratamente. Dintre hormonii sintetici utilizaţi în mod fraudulos pentru îngrăşarea animalelor. constatându-se creşterea raportului carne/grăsime în 171    . activării biosintezei proteice. Doze mari de produse hormonale au fost asociate apariţiei cancerului. Efectul anabolizant se datorează retenţiei mărite de azot. în special cele obţinute prin sinteză chimică. pentru a accelera creşterea. cât şi animalele de interes economic pot fi intenţionat sau neintenţionat expuse contactului cu o mare varietate de hormoni. după 3 luni dispărând mirosul neplăcut caracteristic masculilor acestei specii. Acestea sunt adăugate în nutreţuri pentru a creşte capacitatea de valorificare a nutrienţilor. Efectul terapeutic al hormonilor estrogeni sintetici are acţiune antagonistă faţă de androgeni. fiind urmărită diminuarea instinctului sexual sau castrarea hormonală la vieri şi la cocoşi. cum este dietilstilbestrolul (stilbestrolul). chiar şi în cazul unor niveluri reduse.Consecinţele pentru sănătatea publică a prezenţei reziduurilor hormonale în produsele alimentare de origine animală se traduc prin probleme grave de sănătate. concomitent cu dezintegrarea lipidelor. lapte. pentru a asigura mărirea sporului de carne şi pentru o mai bună eficienţă economică. ca promotori de creştere sau pentru a preveni ori trata diferite afecţiuni. O parte din hormoni sau metaboliţii acestora se regăsesc în carne. se remarcă substanţele estrogene. sporul de creştere fiind semnificativ ameliorat. parenteral sau implant. Atât păsările. La vieri aceste tratamente se folosesc cu bune rezultate. Prezenţa acestor hormoni în produsele alimentare de origine animală poate fi accidentală.

în cazul administrării pe cale orală a unor doze minime de estrogeni (max. 172    . Estrogenii. majoritatea ţărilor impunând chiar interdicţii. în timp ce la păsările şi porcii care au primit doze mari şi au suferit o castrare hormonală. Eventualitatea apariţiei unor tulburări de ordin hormonal şi riscurile inducerii unor maladii neoplazice au determinat apariţia unor controverse în folosirea acestor substanţe. urină şi carne prin tehnica Elisa. este reprezentată de sulfamide. Controlul prezenţei hormonilor naturali şi sintetici se realizează prin efectuarea analizei probelor de ser. Astfel.favoarea cărnii şi retenţia apei în ţesutul muscular. 10-20 mg/animal/zi) nu este de aşteptat identificarea reziduurilor în musculatură sau organe dacă administrarea este sistată cu 48 de ore înainte de sacrificare. evitându-se în acest mod comercializarea unor produse de origine animală nocive pentru consumatori. cu remanenţă în produsele obţinute de la acestea. O altă categorie de substanţe utilizată în terapia animalelor de interes economic. Sulfamidele sunt folosite preventiv şi curativ. ca şi alţi hormoni sunt substanţe care produc modificări la nivelul aparatului genital şi atunci când sunt folosiţi în cantitate mică. În acest caz estrogenii administraţi sub formă de implant persistă în organismul animalelor tratate până la 168 de zile. este interzisă abatorizarea animalelor la care s-au constatat substanţe şi reziduuri active. se constată prezenţa reziduurilor de estrogeni. mai ales la viţei. Hormonii estrogeni stimulează uterul la mamifere şi oviductul la păsări. iar prin acţiunea lor favorizează procesele de glicoliză. La tăuraşi. iar după administrare se concentrează în ficat. Pentru depistarea fraudei de utilizare a substanţelor hormonale în scopul îngrăşării animalelor. ţesutul adipos şi zona de implant. date importante pot fi obţinute prin examinarea prostatei la masculi sau a ovarelor şi trompelor uterine la femele.

1998). lapte (producţia de lapte scade sau chiar sistează în cazul supradozării). sudoare. iar sensibilitatea cea mai mare pentru determinarea dimetridazolului din produsele alimentare de origine animală este dată de spectrofotometria în UV (sensibilitate de 0. În general. se poate da în consum. în timp ce oasele şi grăsimea deţin cantităţi mai mici. sulfamidele se pot identifica după aproape patru ore de la ingerarea nutreţului combinat. L.. suc pancreatic.introducându-se de obicei în nutreţuri combinate. După absorbţie. Laptele muls după cel puţin 48 de ore de la încetarea administrării nutreţului sulfamidat. bilă. cu o sensibilitate de 0. Metoda cea mai des folosită pentru determinarea sulfamidelor din produsele de origine animală este cromatografia în strat subţire. în special în organele parenchimatoase. secreţia căilor respiratorii. iniţial cu concentraţii mari în sânge (legate de proteinele plasmatice în proporţie de 30-60%) şi lichidul cefalo-rahidian. manifestările secundare fiind reprezentate de tulburări cardio-vasculare. Prezenţa antibioticelor în produsele alimentare de origine animală se poate datora mixării antibioticelor din diferite nutreţuri în vederea stimulării 173    . Ficatul şi rinichii conţin cantităţi însemnate de sulfamide. sanguine şi leziuni cutanate (Mitchell J. oxidată sau acetilată) prin salivă. sulfametinul şi sulfatiazolul). Cea mai importantă cale de eliminare este cea renală (50-90%). nervoase. şi col. În lapte. Insuficienţa renală duce la acumularea de sulfamide în organismul animal (mai ales în ficat şi rinichi).01ppm).05ppm (prin care se pot determina sulfametazina. forma activă terapeutic fiind forma acetilată. efectul sulfamidelor este neurotoxic şi citotoxic. genitale. iar restul (ca atare. dar se pot administra şi pe alte căi. sulfamidele se răspândesc uniform în toate ţesuturile. acumulându-se în diferite ţesuturi. care este totodată şi toxică.

Antibioticele sunt folosite în zootehnie în cantităţi mici pentru a asigura o valorificare superioară a furajelor. antibioticele ajung în urma tratamentelor mastitelor şi mai puţin în urma furajării (Foley E. şi col. 1962). M. ca urmare. menţinând flora digestivă în limite normale.. o economie a acestora de circa 5% şi un spor de greutate de aproximativ 10%. întrucât acestea determină efecte primare şi secundare asupra sănătăţii consumatorilor. 1946). În perioada de creştere animalele prezintă o sensibilitate crescută la agenţii microbieni şi. 1995). prezintă interes din punct de vedere toxicologic. Reziduuri de antibiotice au 174    .. încorporării accidentale a antibioticelor în diferite produse. oxitetraciclina. Specialiştii în igiena produselor alimentare precizează faptul că. (Kampelmacher E.creşterii şi a ameliorării randamentului. Cele mai importante antibiotice întâlnite sub formă de reziduuri sunt tetraciclină. S-a constatat că utilizarea unei doze de tetraciclină mai mici de 50mg/kg furaj. şi col. garantând. în cazul unei administrări corecte. pentru a combate dezvoltarea îngrijorătoare a microorganismelor antibiorezistente este recomandată administrarea în furaje doar a antibioticelor care nu sunt folosite în terapia umană (Mitchell J. administrarea în această perioadă a unor cantităţi mici de antibiotice (5-20ppm) împiedică dereglarea proceselor fiziologice. Conţinutul cel mai mare de reziduuri de antibiotice se găseşte în rinichi. nu determină prezenţa reziduurilor remanente în carnea animalelor şi păsărilor tăiate. întrebuinţării cu scop profilactic şi terapeutic (la animale şi păsări). Prezenţa reziduurilor de antibiotice în produsele alimentare de origine animală. H. şi col. În lapte.. bacitracina şi flavomicina. iar cel mai mic în ţesutul muscular.

Neomicina este distrusă în proporţie de 60% prin încălzire la 100°C timp de 30 de minute. prezenţa antibioticelor inhibă fermenţii lactici. pe lângă acţiunea tampon exercitată. tetraciclină în proporţie de 90%. ceea ce înseamnă că acestea se caracterizează printr-o rezistenţă ridicată la temperaturi crescute. Se presupune că proteinele din lapte. şi col. Antibioticele folosite ca aditivi alimentari trebuie să îndeplinească unele caracteristici cum ar fi: să nu fie înrudite cu antibioticele utilizate în terapia umană. precum şi de eficienţa asupra productivităţii. în timp ce cloramfenicolul nu înregistrează nici o modificare (O’Brien J. în urma aplicării tratamentelor termice (pasteurizare şi chiar fierbere). iar prin sterilizare este distrusă complet. şi col. 1981). 175    . să aibă absorbţie redusă sau absentă după administrarea per os şi impact redus sau absent asupra mediului. L. Introducerea în uz a unor noi antibiotice-aditivi trebuie să ţină cont de aspecte legate de protecţia animalelor. J. în proporţie de 60-70%. În cadrul tehnologiei de fabricare a produselor lactate fermentate. penicilina se reduce cu 8% în urma pasteurizării rapide. 1988).fost identificate în lapte.. au rol de coloizi protectori. reprezintă o problemă de actualitate în contextul în care majoritatea ţărilor prevăd o toleranţă zero pentru astfel de reziduuri (Collins-Thompson D. Teramicina este inactivată prin încălzire la 85°C timp de 30 denumite. stabilizând antibioticele faţă de acţiunea căldurii. Un aspect important este faptul că un număr însemnat de persoane prezintă alergii la antibiotice. Controlul prezenţei antibioticelor în lapte şi produse lactate. Astfel.. cu 20% în timpul încălzirii timp de 20 minute la 90°C şi cu 50% prin sterilizare. a consumatorului şi mediului.

administrarea probioticelor se recomandă la animalele tinere pentru prevenirea tulburărilor intestinale atât înainte. unele fiind strict antiparazitare. fungi. amestecuri sau nutreţuri combinate 176    . consumă apoi alimente neconvenţionale şi vieţuiesc întrun mediu nenatural). Substanţele antiparazitare. uruieli). fapt ce determină retragerea acestora. Aşadar. Deoarece în intestin există o microfloră care protejează faţă de îmbolnăviri. mai ales la tineretul animal. reprezentate de bacterii. acidul fitic şi glucozinolaţii. pentru prevenţia unor micotoxicoze.030-0. dar în cazul sistemelor moderne intensive de creştere (nou născuţii stau un timp scurt în contact cu mamele. cât şi după înţărcare. se introduc profilactic sau curativ în hrană. Un alt efect al probioticelor constă în predigestia unor factori antinutritivi. Efectele probioticelor la animale constau în stimularea sporului de creştere. levuri şi acidifianţi. neutralizarea unor micotoxine. probioticele (mai ieftine şi care pot fi utilizate în cantităţi medii sau mici). enzime. Nitrofuranii se folosesc în special în coccidioza cronică. introducându-se în apă în doză de 0. iar altele fiind în acelaşi timp şi antibacteriene (nitrofuranii). după antibioterapie sau ca imunostimulatori. Efecte cu aceeaşi intensitate asupra performanţelor la animale se pot obţine folosind o serie de produse naturale. microflora intestinală nu mai exercită un efect protector eficient. ca anticoccidienele. iar la adulţi. ameliorarea conversiei hranei.035 g/kg pe zi timp de 3-4 zile. precum şi efectuarea nutriţiei chimice (profilaxia şi terapia infecţiilor enterice. cum ar fi: inhibitorii tripsinei. în cursul stărilor de stres. iar în nutreţurile simple (tărâţe.Utilizarea nediscriminată a antibioticelor ca aditivi alimentari în doze subterapeutice la animale a determinat numeroase consecinţe negative. imunostimulatoare). în mod normal probioticele nu ar fi necesare.

Rural Development and Related Agencie.în doză de 0. dar pentru majoritatea. endocrine.rol şi importanţă Unii peşti şi unele fructe de mare sunt veninoase.11. iar eliminarea se face prin lapte. unii fiind recunoscuţi drept carcinogeni (17-beta-estradiol). iar după consumul acestora poate surveni chiar moartea. Problema reziduurilor medicamentoase este astăzi controlată din ce în ce mai eficient. rezultatele studiilor ştiinţifice se dovedesc insuficiente. Factorii de creştere sunt substanţe folosite în exploatarea animalelor de interes economic (bovine.020-0. fiind descrise posibile efecte imunotoxice. neurotoxice. Se absorb repede şi se răspândesc în tot organismul. folosiţi în egală măsură în scopuri terapeutice. în urma folosirii excesive. porcine. alergice şi tulburări de dezvoltare. ovine. La păsări. Aceste toxine sunt 177    . 1. vasculare şi osoase. hormonii de creştere sau substanţele beta-agoniste. ba chiar contradictorii.ficotoxine). cu efecte anabolizante la doze foarte mari. 2001). Astăzi se ştie că algele microscopice din fitoplancton produc toxine extrem de otrăvitoare (toxinele algelor . Natura chimică şi fundamentul biologic despre aceste intoxicaţii alimentare au fost clarificate plecând de la lucrările lui Mayer şi Sammer (1928).030g/kg corp timp de 6-8 zile în tainul de dimineaţă. Factorii de creştere sunt incriminaţi în etiologia unor îmbolnăviri la consumatori. Biotoxine acvatice . însă este recomandabilă efectuarea unor controale suplimentare asupra materiilor on prime (United States House of on Representatives Committee Appropriations Subcommittee Agriculture. pasări) în scopul ameliorării unor criterii de producţie şi sunt reprezentaţi de hormonii sexuali naturali sau de sinteză. pot surveni accidente nervoase.

iar pentru anumite genuri. creşterea algelor albastre-verzi în rezervoarele de apă dulce poate constitui o problemă suplimentară în aprovizionarea cu apă potabilă. 178    . fie prin intermediul numeroaselor specii din diferite niveluri trofice cum este cazul peştilor. Înmulţirea algelor toxice este un fenomen care interesează din ce în ce mai mult. în special cele care antrenează o poluare a apei marine şi dulci. în cazul moluştelor bivalve. cât şi factori antropogeni. De aceea. s-a presupus că factorii climatici şi hidrografici joacă un rol important. Ficotoxinele sunt absorbite de prădătorii care se hrănesc cu acest plancton. În acest sens se poate afirma că înmulţirea algelor producătoare de toxine are atât cauze naturale. fie direct. în ultimul timp fiind făcute importante progrese legate de compoziţia complexului IPIA (Intoxicaţia paralizantă cu nevertebrate acvatice) şi caracterizarea anumitor toxine ale fructelor de mare responsabile de afecţiunea neurologică sau diareică. uneori foarte importanţi. Diversele activităţii umane. contaminarea aparent în creştere a alimentelor cu biotoxine acvatice poate constitui un risc nutriţional specific. Chimia anumitor toxine nu este încă cunoscută. concentraţia în apa de mare sau în apa dulce este maximă în perioada de "maree roşie".compuşi chimici cu masă moleculară mică. sub influenţa factorilor de mediu incomplet studiaţi. Toxinele cianoficeae (algele albastre-verzi) reprezintă o problemă deoarece nu se cunoaşte factorul în cauză şi toxinele sau celulele toxice microscopice care intră direct în contact cu pielea persoanelor care înoată în mare sau în cazul apei dulci pot trece în organismul uman odată cu apa de băut. pot modifica mediul acvatic prin diferite modalităţi. Cum peştele şi fructele de mare constituie o parte importantă a aprovizionării alimentare mondiale şi principala sursă de proteine a anumitor comunităţi. aceştia fiind consumaţi în cele din urmă de către om.

Astăzi. Saxitoxina este un derivat tetrahidropurinic. puternic higroscopică. solubilă în apă. dar răspund de apariţia unor simptome survenite după consumarea anumitor produse alimentare care conţin principii toxici incriminaţi. Intoxicaţia paralitică Intoxicaţiile acute consecutive consumului de fructe de mare constituie un sindrom cunoscut de multe secole. INIA = intoxicaţia neurotoxică cu nevertebrate acvatice. 1978). Metoda respectivă este nespecifică dar rămâne însă utilizată în practică pentru controlul alimentelor de origine marină. metanol şi etanol.1. se ştie că această toxină este abundentă în scoicile galbene de Alaska. Principalele sindroame produse de aceste toxine sunt: IPIA = intoxicaţia paralizantă cu nevertebrate acvatice. sub formă de substanţă solidă.. albă. 179    . Primul agent caracterizat a fost saxitoxina. iar evaluatea riscului şi a efectelor nocive pentru sănătatea consumatorilor sunt din ce în ce mai alarmante. 1. Denumirea mai veche era de mitilotoxină. Toxinele IPIA (Intoxicaţia paralizantă cu nevertebrate acvatice) sunt un grup de toxine produse de dinoflagelate din genul Gonyaulax. dar practic insolubilă în cea mai mare parte a solvenţilor organici nepolari şi are un puternic caracter bazic (Schulze K. Asociaţiile între biotoxinele acvatice şi intoxicaţiile umane nu răspund de identificarea precisă a agentului cauzal în organism. Numele de saxitoxina vine de la scoica Saxidomus giganteus. 1990). IDIA = intoxicaţia diareică cu nevertebrate acvatice.Cea mai mare parte a testelor au fost efectuate prin inoculări pe şoareci. Problemele puse de biotoxinele acvatice sunt foarte complexe. iar literatura germană foloseşte şi termenul de toxine PSP.11. conţinut în fructele de mare din zona Californiei (Shimizu.

pH-ul extractului şi utilizarea unui etalon de saxitoxină purificată. S-au folosit mai întâi metode spectrofotometrice. Proba inhibării hemaglutinării este mai sensibilă decât proba pe şoareci în timp ce proba inhibării floculării în prezenţa bentonitei este comparabilă probei pe şoareci. 180    . Proba imunologică.Din grupa toxinelor IPIA au mai fost caracterizate: hidroxi-1 saxitoxina (neosaxitoxina). Metode chimice. apoi prepararea antitoxinei corespondente pe iepuri (Johnson şi Mulberry. IV. Toxina peştelui-lună (tetrodotoxina). de altfel. 4 compuşi denumiţi goniotoxine I. mai mult de 13 toxine ale grupului IPIA. 1980). care este decelabilă prin proba pe şoareci nu a dat reacţii la celelalte metode (Adams şi Miesciev.1966). III. Se pregăteşte un conjugat de toxină (saxitoxină) purificat cu o proteină. Această metodă permite decelarea concentraţiei de saxitoxină de max. Ulterior. Imunoserurile sunt utilizate în reacţii de hemaglutinare şi floculare în prezenţa bentonitei. Evidenţierea se poate realiza prin proba pe şoareci care constă în inocularea intraperitoneală a şoarecilor cu un extract acidifiat de ţesut din fructe de mare şi măsurarea intervalului de timp până când se instalează moartea (Krogh. Se cunosc. aceasta datorită prezenţei altor derivaţi ai guanidinei (care dau reacţii de culoare asemănătoare). 400 µg/kg. prin condensarea cu formaldehidă. Prin aceste metode pot fi detectate numai 1000-1500 µg/kg. această tehnică a fost îmbunătăţită ţinându-se cont de greutatea şoarecelui. care fac apel la reacţii colorimetrice. II. 1979). sensibilitatea scăzând atunci când conţinutul extractului în sare creşte. sulfatul hidroxi-11 saxitoxina şi epidemul beta.

care aparţin seriei Dinophyta. S-au întâlnit uneori în acelaşi loc suşe toxice şi netoxice de G. G.a. Celulele mobile se reproduc asexuat prin sciziparitate (Dale şi col. tamarensis. Şi alte flagelate produc toxine. acatenella. phoneus (Wall şi col. 1975).. 1982). Din punct de vedere biochimic această observaţie poate atrage atenţia că toxinele IPIA sunt metaboliţi secundari. Aceste toxine se găsesc în algele mobile dar chiştii pot conţine cantităţi de 10-1000 ori mai mult. behamense şi P. Surse şi prezenţa în mediu Toxinele IPIA se găsesc în anumite alge marine unicelulare cunoscute sub denumirea de dinoflagelate. tamarensis. unele fiind bioluminiscente. Cea mai mare parte a dinoflagelatelor producătoare de toxine IPIA fac parte din genul Gonyualax. cu speciile: G. catenella.Au mai fost folosite metode fluorimetrice. Cel mai mare randament de producere al saxitoxinei a fost obţinut la temperatura de 12-13°C. Morada şi col. excavata ş. asemănători toxinelor produse de ciupercile microscopice (micotoxine). Acestea sunt organisme unicelulare de 40-50 µm diametru care sunt propulsate de 2 flageli.. 181    . cu o iluminare permanentă. Se găsesc sub formă mobilă dar şi imobilă cum sunt chiştii (zigoţi în urma reproducerii sexuate) care se depun la fundul apei unde supravieţuiesc peste iarnă. G.. extractul fiind purificat pe coloană schimbătoare dar cromatografia pe hârtie şi cea în fază lichidă sub presiune înaltă a dat cele mai bune rezultate. 1975. Toxicitatea variază nu numai de la o specie la alta ci şi de la o suşă la alta a aceleaşi specii. G. cum ar fi cele din genul Pyradinum cu speciile: P. Dinoflagelatele sunt totuşi considerate ca principalele componente ale fitoplanctonului marin.

Este important de ştiut că această înmulţire a algelor nu acompaniază apariţia de substanţe toxice şi deci. 1992). deplasa populaţiile existente în anumite zone unde comportamentul biologic particular (fototropism) antrenează acumularea de alge. într-o egală măsură fiind repartizate şi în celelalte ţesuturi ale 182    . La o concentraţie superioară apa se poate colora (de ex. Gonyaulax) sunt transportate în branhiile situate sub manta până la esofag şi stomac. de asemenea. Acumularea în moluşte Bivalve. Digestia se face în stomac şi în diverticulii asociaţi.. Drganismele comestibile conţinute în apa de mare (de ex. aşa cum sunt precipitaţiile sau vântul. factorii fizici (hidrografici) pot.106 celule/litru se vorbeşte de o proliferare sau înmulţire (Yentsch şi col. IPIA este în concentraţie maximă în organele digestive unde toxinele sunt aparent localizate. Toxinele IPIA trec în fructele de mare (moluşte. Dacă înmulţirea algelor poate fi consecinţa directă a creşterii lor rapide. contaminarea fructelor de mare. Când o populaţie de dinoflagelate se dezvoltă rapid atingând o concentraţie de 104 . adesea consideraţi din greşeală ca ficat (Russel şi Munter. mod de alimentaţie caracteristic bivalvelor. Fructele de mare pot continua să acumuleze toxine IPIA şi atunci când concentraţia de dinoflagelate în mare este inferioară celei atinse în cazul unei maree roşii. scoici. 1980). Aceste fenomene pot fi declanşate de anumite condiţii meteorologice. cochilii Saint-Jacques) în timpul hrănirii lor prin filtrarea apei.Contaminarea fructelor de mare cu toxine IPIA este asociată cu perioada de proliferare algală. în roşu) în funcţie de specia de alge care se dezvoltă.

T. cât şi prin intermediul chisturilor. ce conţineau IPIA. Gasteropode.bivalvelor. Toxinele IPIA pot trece în organismul moluştelor atât prin intermediul celulelor mobile. atât în condiţii naturale. sursa acestei toxine se află în algele genului Jania care conţin IPIA. marmorată) şi 2 specii de tractus (Tractus latica maxima şi T. În experienţele în care s-au administrat în hrana homarilor scoici ce conţineau IPIA. Acumularea în crustacee. anumite toxine IPIA nu au fost descoperite la homari (Homarus americanus). constatându-se că. Aparent. aceste toxine au fost regăsite în conţinutul intestinal al acestora. 183    . Anumite cantităţi de toxine IPIA au fost identificate în glandele digestive ale gasteropodelor carnivore şi anume la Buccinum andulatum. Specia care acumulează mari cantităţi de saxitoxină şi neosaxitoxină este Zosimus aenus. formaţiuni identificate în aparatul digestiv al moluştelor. Au fost identificate 2 specii de turbo (Turbo argyrostoma. Gradul de acumulare al IPIA variază în funcţie de specia de fructe de mare. mai puţin în alte ţesuturi. Toxinele IPIA se pot acumula la crabi. În cursul episoadelor de proliferare algală. ca producătoare de IPIA. neosaxitoxina şi o nouă toxină căreia i s-a dat provizoriu numele de cod TST. Principalele toxine secretate sunt saxitoxina. cât şi cu ocazia studiilor în care s-au administrat în hrana acestor gasteropode glande digestive de la cochiliile (melcii) Saint-Jacques. pyramis) ce trăiesc pe recifele coraliene. Fructele de mare sunt în general insensibile la prezenţa toxinelor IPIA cu toate că s-a observat o anumită diminuare a vitezei de filtrare la bivalve în prezenţa unei concentraţii mari de Gonyaulax. crabii recifelor coraliene din familia Xantidelor determină intoxicaţii cu grad ridicat de mortalitate.

excavata). în peştii globuloşi recoltaţi cu ocazia episoadelor ocazionale de intoxicaţie IPIA s-a găsit saxitoxina în ficat (Yasumoto. 1983) şi lapţi. Evadne nordmanni a fost recunoscut ca vector al toxinelor IPIA.Importante diferenţe de toxicitate există de la o specie la alta sau de la un individ la altul. 1983). Acumularea la peşti. Acest fapt a determinat paralizia.2 % din toxinele totale. excavata) conţine IPIA încă 3 săptămâni după perioada de proliferare maximă a algelor. ce reprezintă aprox. 184    . Alcala. În cazul unui episod de mortalitate masivă la păsările de mare. deci de ordinul a 10. iar conţinutul lor gastric conţinea IPIA. Cum aceşti peşti se hrănesc cu zooplancton nu cu flagelate. s-a admis ideea că zooplanctonul cu care se hrănesc joacă rolul de vector al IPIA. Concentraţia de IPIA în zooplancton este comparabilă cu valorile maxime întâlnite la moluşte care se hrănesc prin filtrare. excavata-toxică un alt organism zooplanctonic. Nishet.000 µg/kg. Zooplanctonul cules în timpul unei perioade de proliferare a algelor toxice (G. În stomacul heringilor morţi a putut fi identificată o toxină. apoi moartea heringilor. Nu a fost identificată toxina IPIA în musculatura heringilor după administrarea orală de IPIA. principala fiind tetrodotoxina. 0.000-50. Pe lângă G. 970 µg/kg). Toxinele IPIA dozate prin proba biologică pe şoarece au fost puse în evidenţă în tipar (aprox. 1979. Transmiterea prin intermediul zooplanctonului S-a observat că anumite lupte ale peştilor (hering şi tipar) coincid în timp şi spaţiu cu înmulţirea dinoflagelatelor (G. Toate cazurile de intoxicaţii cu IPIA apărute la vieţuitoarele în libertate sau la om sunt în raport cu expunerea la alimentele contaminate. aceasta explicându-se prin abundenţa inegală a acestei alge în nişa ecologică ocupată de crabi (Hoshimoto. 1980. 1984.

Mod de acţiune Saxitoxina a fost studiată din punctul de vedere al efectelor farmacologice. Mytilidae (Mytilus califormianus. Cvasitotalitatea efectelor generale ale saxitoxinei se referă la faptul că aceste substanţe inhibă generarea de impulsuri electrice la nivelul nervilor periferici şi musculaturii scheletice. S. În SUA parcurile de cochilii-cultură sunt închise atunci când concentraţia de IPIA. Experienţe făcute pe fibre musculare izolate au demonstrat că saxitoxina ca şi tetrodotoxina acţionează asupra membranei excitabile. M. în partea comestibilă a fructelor de mare atinge sau depăşeşte 800 ng/kg. Numeroase ţări au elaborat programe cu IPIA.Fructele de mare care conţin cel mai adesea toxinele IPIA sunt scoicile şi moluştele aparţinând următoarelor familii: Mactridae (Spisula solidissima). blocând în mod selectiv canalele sodiului prin care aceşti ioni penetrează celulele în sensul gradientului electrochimic. Contaminarea acestor specii poate fi localizată sau temporară. acţiunea exercitată de saxitoxină are drept consecinţă o paralizie. edulis). 1982). Probabil că saxitoxina şi analogii săi ocupă pe faţa exterioară a 185    . În general. 1998. Veneridae (Saxidamus giganteus. iar OMS din 1979. Harada. Contrar tetrodotoxinei. Într-o regiune din Pacific anumiţi crabi veninoşi au stat la originea declanşării intoxicaţiilor de tip IPIA. saxitoxina determină foarte frecvent o hipotensiune cu caracter tranzitoriu. efectele cardiace directe sunt numai la mamifere. dând naştere impulsului electric. o depresie respiratorie şi o insuficienţă circulatorie. nuttalli) (Halstead. valoare de 10 ori mai mică decât cea mai mică valoare capabilă să producă intoxicaţie.

Cel mai adesea. 8 şi 9 şi de poziţiile anionice fixate de membrană şi prin crearea punţii de hidrogen face posibilă intervenţia grupării hidroxil la C12. 186    . iar omul. În cazurile grave.11. gât. Saxitoxina se leagă de poziţia receptorului prin atracţie electrostatică între cationul guanidină. 1. mişcările voluntare nu devin posibile decât cu preţul unor eforturi mari. cu o paralizie respiratorie în 2-12 ore după ce a consumat alimentele toxice. senzaţia de pişcături în jurul buzelor.2.000 µg/kg. Termenul este de origine spaniolă şi derivat de la cuvântul "ciqua" care este numele utilizat în Caraibe pentru desemnarea unui gasteropod marin "Turbopica".membranei un receptor situat foarte aproape de orificiul canalului de sosire pentru Na. Simptomele intoxicaţiei IPIA pot merge la om de la uşoare înţepături şi o amorţire în jurul buzelor la o paralizie totală şi la moarte prin insuficienţă respiratorie. doza mortală fiind cuprinsă între 500-1. dar s-au identificat şi altele (Bagnis. 1981. această senzaţie se întinde la braţe. prin ingestie face o intoxicaţie denumită: "ciquatera" care se caracterizează prin afecţiune neurologică şi gastrointestinală. pacientul sucombă în general. ocupantul poziţiilor 7. Principala toxină a acestui grup este ciquatoxina. Toxine ciquaterice Anumiţi peşti care trăiesc în mările din regiunile tropicale şi subtropicale pot deveni toxici. Withers. În cazurile moderate şi grave această senzaţie este urmată regulat de o amorţire a extremităţilor degetelor şi urechilor şi în decurs de 4-6 ore. 1982). Sensibilitatea la IPIA este variabilă. considerat indigest. gingiilor şi limbii apare în 5-30 minute de la consumarea produselor contaminate.

1984). Rezultatele obţinute prin această metodă au fost comparate cu cele obţinute pe probe de mangustă sau şoareci şi prin proba "în vitro" pe cobai. şi anume prin injectări de extract la şoareci. Metoda nu permite diferenţierea ciquatoxinei de scaritoxină (Kimura. 1976).. În cele 3 situaţii s-a obţinut o bună corelaţie atunci când ciquatoxina a avut concentraţia ridicată în ţesuturile peştelui. Yasumoto şi col.. O unitate şoarece corespunde cu o cantitate de toxină care omoară un şoarece de 20 g în 24 ore. A fost pusă la punct o probă biologică pe ţânţari. Rezultatele sunt exprimate în unităţi şoarece. Toxicitatea peştilor este exprimată sub forma DL50 pentru ţânţar. Aceasta a fost extrasă din ficatul de murenă şi după purificare se prezintă sub forma unei pulberi albe. constând în injectarea în torace a unei serii de diluţii din extractul de peşte. dar insolubilă în apă (Chunguc şi col. din extractul de toxină semi-purificată şi observarea mortalităţii în decurs de 24 ore. Principala metodă biochimică folosită este cea radioimunologică fiind utilizaţi anticorpi faţă de un conjugat de serumalbumină umană şi ciquatoxina extrasă dintr-o murenă toxică. cristalizate. Toxina se pune în evidenţă prin metode biologice.Structura chimică a ciquatoxinei este în mare parte necunoscută. Ultima variantă a metodei constă în injectarea mai multor diluţii în serie. Ciquatoxina este solubilă în solvenţi organici polari. S-a constatat o bună corelaţie între proba biologică efectuată pe ţânţari şi pe şoareci. 1982. Alţi constituenţi toxici izolaţi din peştii ciquaterici sunt maitotoxinele şi scaritoxinele. 187    . Maitotoxina este un compus hidrosolubil bogat în oxigen.

în G. S-a găsit ciquatoxina în conţinutul intestinal. 1982). Gambierdiscus toxicus a fost identificat ca sursă de ciquatoxina şi maitotoxină. în acest mod acumulându-se toxine în organismul lor (Bergmann şi col. Aceste observaţii explică originea toxicităţii baracudei din Florida. aşa cum este Turbinaria amata şi diverse specii din genul Amphirus şi Jania. Este vorba de peştele Clururg (Ctenochaetus stiatus). S-au izolat multe suşe de G. Acetabularia. toxicus recoltat din apa de mare şi în culturile de G. utilizându-se ca tehnică de identificare probe pe şoareci şi anumite caracteristici biochimice.. Este demonstrată prezenţa ciquatoxinei la peşti (OMS). toxicus capabile să producă ciquatoxina şi maitotoxină şi. toxicus este un dinoflagelat (cu 2 flageli) ce trăieşte în apropierea recifelor coraliene unde este bine fixat de algele mării. de asemenea. toxicus. Ciquatoxina şi maitotoxină au fost izolate în stratul de detritus biologic care acoperă recifele coraliene. contaminarea Un dinoflagelat. G. prezenţa în mediu. ficat şi ţesut muscular. Peştii susceptibili de a conţine ciquatoxina şi maitotoxină se hrănesc cu stratul de microorganisme şi de detritusuri care colonizează corali. Anchetele efectuate în apele coastei Pacificului au putut arăta că G. Mai mult de 400 specii de peşti sunt cunoscute ca fiind cauzele îmbolnăvirilor de ciquatera. utilizând proba pe şoareci şi analiza cromatografică.Surse. în general. speciile ciquatoxice se limitează la peştii care se hrănesc cu alge şi detritusuri depuse pe recifele coraliene. în algele mari aparţinând genurilor Halimeda. 188    . de Scarus gibbus şi de peştii carnivori de talie foarte mare care se hrănesc pe recife ca ierbivori. specie frecvent asociată cazurilor de ciquatera în SUA. toxicus este asociat prezenţei peştilor ce conţin ciquatoxina. Gracilaria şi în recifele coraliene situate în largul Floridei.

Pe de altă parte această contaminare nu este posibilă decât în regiunile tropicale şi subtropicale. care poate provoca la om o intoxicaţie analoagă ciquaterei (Yasumato. mialgie acompaniată de prurit şi dureri articulare.Ciquatoxina are cea mai mare concentraţie în ficat şi alte viscere. limbii şi gâtului. Transportul peştelui dintr-o regiune în alta poate duce la o contaminare în alte zone decât cele recunoscute. Peştii aceleiaşi populaţii nu au acelaşi conţinut în ciquatoxina. S-a găsit ciquatoxina şi în viscerele unui turbid (Turbo aryirostoma) . amorţeală şi pişcături la nivelul buzelor. Acţiunea ciquatoxinei asupra musculaturii netede se poate explica pe de o parte prin eliberarea masivă sub efectul său de norepinefrină endogenă la originea fibrelor nervoase adrenergice. ficatul poate conţine o cantitate apreciabilă. Acţiunea farmacologică a ciquatoxinei este în raport cu efectul său direct asupra membranelor excitabile. Tabloul clinic la om este foarte variabil. 189    . Omul se poate contamina numai prin consumul peştelui care conţine această toxină. Aceasta debutează cu o senzaţie de rău. pe de altă parte printr-un efect potenţializat la nivelul membranei post-sinaptice.1976). Ea exercită o acţiune depolarizantă energică consecutivă unei creşteri selective a permeabilităţii sodiului în celulele nervoase şi în musculatura striată. fapt constatat la murenă. mai târziu consumatorii pot manifesta simptomele paresteziei extremităţilor. Simptomatologia caracteristică se instalează cel mai adesea după 1-6 ore de la consumul peştelui toxic. cu excepţia gasteropodului marin. Acest efect poate fi anulat de către ionii de calciu.gasteropod marin. mai curând cu proprietăţile anticolinesterazei.

această toxină produce o intoxicaţie gravă. toxicus şi unde se pescuieşte peştele ciquatoxic. în cazurile grave (Hughes. 1979). tulburări vizuale. această intoxicaţie se ridică la importanţa cuvenită. Durata episoadelor morbide este variabilă. La consumatorii-victime ale intoxicaţiilor repetate datorate consumului de peşti ciquatoxici pot fi observate reapariţia simptomelor chiar dacă peştii respectivi nu conţin toxina (Baguis. Baguis. Tetrodotoxina (Toxina peştelui-lună) Tetrodotoxina poate fi sintetizată de alge. 1976. bradicardie sinusală. cea mai mare parte a pacienţilor se restabilesc după 3 zile dar senzaţia de rău. 1984). pruritul şi ataxia pot persista mai multe săptămâni. în ţările unde intoxicaţia prin tetrodotoxină este mai puţin cunoscută. 1.6% cazuri din persoanele internate (Morris. În insula Vieges incidenţa anuală a ciquaterei se situează la 3. astenia. Cazurile de ciquatera sunt frecvente în toată regiunea Caraibelor şi într-o mare parte a zonei Pacificului. Cazurile de ciquatera sunt repartizate în mod egal în zonele tropicale şi subtropicale unde sunt prezenţi G.3. parestezia. 1982).11. devenind o problemă de sănătate 190    . În cazurile cele mai grave moartea survine în urma colapsului circulator sau în urma insuficienţei respiratorii. Dezvoltarea comerţului internaţional face ca peştii toxici să fie expediaţi şi comercializaţi sub diferite nume false. Din această cauză.. chiar ani de zile. 1967).În cazurile mai grave poate fi observată ataxia. 1982). cu o mortalitate ridicată. dar şi de unii peşti şi câteva animale. insomnie. Poate surveni şi o simptomatologie particulară caracterizată de alternarea stărilor de cald şi frig (Baguis. aritmie şi hipotensiune (Marris şi col. Chiar dacă faţă de celelalte biotoxine incidenţa cu o astfel de intoxicaţie este mai mică.

1983). precum şi în pielea unor broaşte.publică nu atât prin numărul victimelor provocate.5 sau mai mic de 3 (Schantez. devenind mult mai sensibilă. Se găseşte în egală măsură tetrodotoxină şi în pielea unui grup de salamandre din America. Schener.10 µg/ml.2N. are totuşi efecte foarte apropiate de cele ale saxitoxinei. 1977). Compoziţia chimică a putut fi studiată plecând de la un extract de viscere preparat din peştele-lună. 1973. Prezenţa în mediu şi contaminarea Peştii-lună cei mai toxici aparţin familiei tetraodontidelor şi sunt pescuiţi în lungul coastelor Chinei şi Japoniei. uşor solubile în apă. ci prin efectele asupra sănătăţii omului. toxina este separată de impurităţi şi transformată în derivaţi fluorescenţi prin încălzire într-o soluţie de NaOH sol.34 şi 0.. La această metodă există o relaţie între intensitatea fluorescentei şi concentraţia de tetrodotoxină. pentru concentraţii cuprinse între 0. Tetrodotoxina reprezintă principalul element toxic al veninului a două caracatiţe care trăiesc în sudul Australiei. În această variantă. masă moleculară aproximativ egală cu 319 şi conţine o grupare de guanidină. astfel că proba biologică pe şoarece pusă la punct pentru IPIA se utilizează şi în acest caz.. Cantitatea de toxină conţinută de lapţi este influenţată de perioada de reproducere şi atinge maximul la începutul verii. Există în acest fel o legătură directă între intensitatea fluorescenţei şi concentraţia în tetrodotoxină (Onoue şi col. Cu toate că tetrodotoxină are structură chimică complet diferită.(1976) au pus la punct o metodă chimică ce are la bază producerea în mediul alcalin de derivaţi fluorescenţi ai tetrodotoxinei. Toxina este instabilă la un pH mai mare de 8. Metoda a fost îmbunătăţită de Yasumato în 1982. Se mai găseşte în musculatura tritonilor astfel că după eventuala consumare a acestora 191    . Toxicul se prezintă sub forma unor cristale prismatice incolore. Nuesz şi col.

intervine după consumul anumitor specii de peşti. 1981. se poate observa un emetism evident. Contaminarea umană. câine şi om. Ulterior apar 192    . La om primele semne apar la 10-15 minute de la consumul alimentului incriminat. dureri epigastrice. Intoxicaţia cu tetrodotoxină are trei efecte diferite de cele ale compuşilor IPIA. Nu există nici o legătură între prezenţa tetrodotoxinei la aceste vieţuitoare şi alge sau microorganisme. Problema poate deveni şi mai delicată în ceea ce priveşte existenţa acestei toxine în broaşte. forma congelată a acestora putând face obiectul multor tranzacţii internaţionale. diaree.1982). 1980). dar este interesant de remarcat că peştele-lună de crescătorie nu conţine tetrodotoxină. Mai târziu. Hipotensiunea arterială generală produsă de tetradotoxină este foarte puternică şi de durată mai mare decât în cazul IPIA. Peştele-lună şi tritonul din genul Tarcha ce conţin tetrodotoxină nu sunt sensibili la acţiunea acesteia. Acţiunea de bază a tetrodoxinei se manifestă şi printr-o hipotermie evidentă (Atwell şi col. manifestânduse sub formă de dispnee. Acţiunea se datorează influenţei tetrodotoxinei asupra sistemului neuromuscular periferic determinând o paralizie prin blocarea generării şi conducerii influxului nervos. îndeosebi la pisică. Astfel.moartea este iminentă (Kumagai. în general.. respiraţie rapidă şi superficială. Pot fi observate vomismente. O paralizie la nivelul feţei şi extremităţilor poate fi urmarea unei senzaţii de slăbiciune. provenit din asemenea regiuni (Matsui şi col. Precauţii particulare ridică şi comerţul cu peşte congelat.. simptomele respiratorii devin primordiale. durata putând ajunge şi la 3 ore. La toate animalele semnele intoxicaţiei cu tetrodotoxină sunt asemănătoare sau chiar identice cu cele produse de toxinele IPIA. 1978). cu impresie de plutire şi de amorţeală.

De obicei înmulţirea algelor începe la sfârşitul verii şi începutul toamnei. breoe în alimente sau în aer. 1976). În Japonia. numărul total de cazuri de tetrodotoxism a fost în medie de 60/an în perioada 1974-1979. din care 20 cazuri mortale (Kainuma. pentru că episoadele se produc în acelaşi timp cu proliferarea algală. breoe. După modalitatea de contaminare şi simptomatologie se disting două sindroame:  INIA consecutiv consumului fructelor de mare care conţin celule sau metaboliţi ai G. breoe toxici.  INIA caracterizată de o simptomatologie respiratorie şi asociată cu o contaminare cu aerosoli de celule aparţinând G. Neurointoxicaţii produse de metaboliţii fructelor de mare Proliferarea dinoflagelatelor din specia Gymnodinium breoe a atras după sine o maladie umană ce a primit numele de contaminare neurotoxică prin nevertebrate acvatice (INIA). 1981). 193    . 1. În cea mai mare parte a cazurilor. iar conţinutul în fier al mării poate fi asociat cu începerea de proliferare algală. 1973). breoe care se găsesc în apropierea coastei Florida. care survine în general după 6 ore (Torda. Surse şi prezenţa în mediu Toxinele INIA au fost izolate exclusiv din dinoflagelatele speciei G.11. Breoe (Hughes şi Merson. O maladie observată la peşti şi păsări poate fi dată de toxinele G. Nu s-a putut identifica prin metode chimice toxina de G. Simptomatologia este de natură neurotoxică şi se aseamănă cu cea determinată de IPIA cu excepţia paraliziei. victimele nu îşi pierd cunoştinţa decât cu puţin înainte de moarte.cianoze şi hipotensiune. constituind deci un factor favorizant. după care convulsii şi aritmie.4.

Acestea traversează uşor branhiile şi exercită un efect letal atunci când concentraţia lor este suficient de ridicată. Un sindrom al căilor respiratorii superioare a fost semnalat în legătură cu contaminarea cu celule şi/sau toxine de G. Principalele păsări afectate sunt cormoranul şi egreta. Simptomatologia păsărilor este dată de astenie. o scurgere bucală vâscoasă. se rup uşor şi eliberează toxinele. după 3 ore de la consumul alimentelor care conţin aceste toxine apare parestezia. tahicardie. vomismente. fructele de mare care conţin INIA la un nivel decelabil prin proba biologică pe şoarece sunt considerate improprii consumului uman. diaree. din 1970-1974 s-au înregistrat 4 cazuri de INIA asociate cu consumul de scoici. Acest sindrom rapid reversibil s-a caracterizat printr-o iritaţie a conjunctivei şi rinoree. În trecerea lor prin branhiile peştilor. 194    . breoe. disfuncţie a glandei uropigene.fără a considera că simptome similare sunt observate atunci când administrăm în hrana păsărilor G. diaree şi ataxie. breoe datorită lipsei tecii sunt fragile. 1976). Tot în SUA. celulele de G. La om. Peştii care înoată în zone de proliferare algală. îşi menţin activitatea pe o anumită perioadă. Proliferarea algelor incriminate se produce pe coasta occidentală a Floridei şi provoacă mortalitate în masă la peşti. dispnee. breoe într-o zonă a Floridei (Hughes. de aceea. se lasă la fundul apei unde mor prin spasm. Cazurile de paralizie date de INIA sunt mai uşoare decât cele date de IPIA. În SUA. fără a fi semnalate cazuri mortale. tahipnee şi hipotensiune. Alături de mortalitatea ridicată a peştilor din zonele respective în timpul proliferării algelor se observă şi o mare mortalitate la păsările din zonă. alternanţa senzaţiilor de cald şi frig. apoi îşi pierd brusc echilibrul.

moluştele şi cochiliile Saint-Jacques devin toxice pentru om. 195    .1. Surse. acuminata ca fiind organismul care produce toxinele responsabile de IDIA. Simptomele întâlnite la om sunt următoarele: diaree (92%). Când concentraţia toxinelor IDIA depăşeşte 50 unităţi şoarece/kg. fortti cu o masă constantă de 200 celule/l. Manifestările morbide pot dura 3 zile. Intoxicaţii diareice produse de metaboliţii fructelor de mare O intoxicaţie caracterizată prin tulburări gastrointestinale şi desemnată ca intoxicaţia diareică prin nevertebrate acvatice (IDIA) se poate produce sub formă de episoade asociate consumului unor fructe de mare. Pentru supravegherea toxicităţii fructelor de mare se aplică proba pe şoarece şi constă în injectarea intraperitoneală a extractului de fructe de mare şi ţinerea sub observaţie timp de 24 de ore. vomismente (79%).5. dureri abdominale (33%) şi frisoane 10%. Intoxicaţia a fost semnalată în numeroase regiuni ale lumii. un dinoflagelat marin fără teacă a fost identificat în Japonia ca responsabil de IDIA (Yasumato. mai ales în Extremul Orient. acuminata. În prezenţa D. Prorocentrum lună. 1980). prezenţa în mediu şi contaminarea omului Dinophysis fortii. în timp ce datele epidemiologice conduc spre D. Perioada în care se acumulează toxine în alge în Japonia este aprilie-septembrie. Simptomele apar în 4 ore la 70% din cazuri. Prezenţa acidului okadaic în una din toxinele IDIA a fost confirmată de un flagelat bentic. cu toate că această specie nu a produs niciodată intoxicaţie diareică. Nu a fost posibilă decelarea toxinelor IDIA în celulele de D.11. Durata de la consumul fructelor de mare la apariţia bolii este de la 30 minute la câteva ore şi foarte rar peste 12 ore. recoltarea şi comercializarea fructelor de mare este interzisă (Yasumato. iar sechelele sunt rare. Europa şi America de Sud. 1983).

care a descris semnele sindromului denumit mai târziu ergotism. VII î. micotoxicoze şi alergie fungică. numai câteva zeci de specii au o importanţă reală în patologie.e.000 de specii. care pătrund în organism de regulă odată cu alimentele în care au fost elaboraţi de fungi toxici. producând trei categorii de stări patologice: micoze. La începutul sec. agenţi abiotici. miceţii. Micotoxinele sunt metaboliţi toxici produşi de miceţi în substraturile alimentare (acest termen este folosit în mod obişnuit pentru a desemna principii toxici elaboraţi de ciupercile microscopice). Prima menţiune scrisă a unei micotoxicoze a fost făcută de Plinius în sec. incluzând aproximativ 250. Spre deosebire de micoze.1. În deceniul IV al secolului nostru. ciupercile. antibioticele. drojdiile. XX mucegaiurile erau privite ca agenţi biologici care produceau pagube doar prin modificarea aspectului alimentelor. cu excepţia brânzeturilor. Cunoştinţele omenirii despre fungi şi intoxicaţiile produse de aceştia datează încă din antichitate. De asemenea. însă. Micotoxicozele sunt entităţi determinate de micotoxine. Micotoxine . elaborarea acestora fiind condiţionată de factori intrinseci şi de mediu.n. deşi în literatura de specialitate mulţi micologi folosesc aceşti termeni ca sinonime. prezenţa speciilor cu potenţial toxinogenic pe produse alimentare. Dintre acestea.12. nu înseamnă întotdeauna că aceste produse conţin micotoxine. Noţiunea de fung este un termen general care include mucegaiurile.rol şi importanţă Fungii reprezintă grupul cel mai mare de microorganisme din sistemul biologic. în micotoxicoze nu este obligatorie prezenţa agentului biotic (fungului) în organism şi uneori nici chiar în substratul în care a fost produsă micotoxina. de 196    .

el are o semnificaţie sanitară cu implicaţii deosebite în condiţiile actuale când rezultatele lui se răsfrâng. Forgacs a subliniat complexitatea problemelor legate de micotoxine şi efectele lor asupra sistemelor biologice. afirmând că micotoxicozele sunt boli neglijate la acea vreme.fapt metaboliţi abiotici ai fungilor (micotoxine) au fost apreciate pentru că erau toxice pentru bacterii. agenţi cauzatori de boală. la curcanii hrăniţi cu făina de arahide mucegăite. În 1962. Cercetarea aprofundată a început abia în 1960. o mortalitate mare prin leziuni hepatice. De aceea. S-a constatat că acestea au fost produse de aflatoxină. ulterior. în general. Examenul micotoxicologic al produselor alimentare stabileşte prezenţa sau absenţa nocivităţii micotoxice a acestora pentru consumatori. o micotoxina produsă de specia Aspergillus flavus. pe loturi foarte mari de produse. când în Anglia s-a semnalat. microbiologia alimentară fiind o ştiinţă relativ nouă care s-a dezvoltat şi s-a consolidat în ultimele 2-3 decenii. dovedindu-se că nu sunt total inofensive faţă de animale şi om. 197    . Descoperirea acestor efecte patologice a stimulat cercetarea micotoxicologică.

Sursa: http://www. Riscuri biologice în alimente 2. depozite agroalimentare. adaptat la cele mai variate condiţii de microclimat din diferite zone geografice. grupuri sociale. Prin modul lor particular de viaţă.CAPITOLUL 2. Riscuri produse de insecte Dezinsecţia este ansamblul mijloacelor şi metodelor de combatere a insectelor şi acarienilor. este necesar să se realizeze cel puţin două aplicaţii la interval de una sau două săptămâni. etc. 198    . insectele şi acarienii sunt întâlnite în toate sistemele de exploatare a animalelor.1. în funcţie de ciclul evolutiv al insectei combătute şi această acţiune să fie însoţită de aplicarea unor măsuri de igienă. care vehiculează şi transmit boli infectocontagioase şi parazitare la om şi animale şi care produc pagube prin distrugerea şi degradarea produselor alimentare şi generează disconfort oamenilor şi animalelor.ro/intern/intern‐investigatii/planeta‐gandacilor/ Avându-se în vedere că o acţiune de combatere pentru a avea o eficacitate ridicată şi de durată.qmagazine.

fumigaţiile. unele în aproprierea lor. Unităţile de prelucrare a cărnii oferă un mediu prielnic pentru înmulţirea multor specii de dăunători. Măsuri de prevenire Prevenirea pătrunderii insectelor se face prin îndepărtarea tuturor surselor de înmulţire a lor. pentru a nu exista spaţii libere între autovehicule şi deschiderile pentru livrare. Aceste substanţe pătrund în organism pe cale cutanată. gazările şi aerosolizările.Substanţele cele mai utilizate în prezent cu valoare practică şi eficacitate mare în combaterea muştelor. În frigoriferul de depozitare a cărnii şi la fabricile de preparate. iar altele sunt aduse de la distanţe mari odată cu materia primă. Toate deschiderile vor fi prevăzute cu plase de sârmă sau de plastic cu ochiuri mici. 2. În abatoare. Deschiderile pentru recepţia materiei prime şi cele pentru livrări vor fi etanşeizate prin amenajări.1. cum sunt deşeurile şi subprodusele. ploşniţelor. puricilor.. Unele specii de insecte se dezvoltă în cadrul unităţilor. pe lângă speciile de muşte enumerate mai sus se pot găsi molia produselor de mezelărie (Dysmaia parietariella). pot fi prezente: musca de carne. digestivă şi respiratorie. etc. musca de cadavre şi enteroparaziţii (păduchii bovinelor şi ai porcului). prin acţiune de şoc sau întârziată. musca de casă. Formele de administrare mai frecvente a acestor substanţe sunt: pulverizările. 199    . intoxicaţia producându-se datorită proprietăţilor lor toxice. sunt insecticidele organice de sinteză. gândacul de maţe şi grăsime (Dermester lardarius) şi acarianul (Tyrophagus putrescentiae). care sunt în apropierea sectorului de industrializare a cărnii.1. gândacilor. ţânţarilor.

2. a spaţiilor de lucru şi a depozitelor. sălile de tranşare şi toate spaţiile unde se prelucrează produse sau subproduse vor fi menţinute în permanenţă într-o stare riguroasă de igienă. Prevenirea infestării cu artropodele ce se dezvoltă în produsele alimentare se realizează prin împiedicarea pătrunderii în spaţiile de prelucrare sau depozitare a produselor infestate.Rampele pentru descărcarea animalelor şi cele pentru spălatul şi dezinfecţia maşinilor. etc.1. spaţiile şi utilajele de producţie. din care evidenţiem numai pe cele care prezintă interes în cadrul obiectivelor propuse din industria alimentară. Sălile de tăiere. prin îndepărtarea din spaţiile dintre clădiri a resturilor de deşeuri. dejecţii. prevenirea acumulării inutile de oase. O măsură de prim ordin în lupta contra insectelor este de asemenea salubrizarea teritoriului unităţii. anexele şi grupurile sociale vor fi întreţinute în stare corespunzătoare de igienă. Utilajele şi ustensilele mobile vor fi curăţate pentru a nu rămâne urme de carne sau grăsime pentru a atrage insecte. vor fi menţinute permanent în stare de curăţenie iar după fiecare folosire vor fi spălate cu apă până ce se îndepărtează toată murdăria. iar prevenirea infestării produselor curate se realizează prin curăţirea şi dezinsecţia sanitară corectă a ambalajelor. Aspecte eco-biologice ale insectelor întâlnite în unităţile de industrie alimentară Clasa insectelor face parte din marea încrengătură Artropode şi cuprinde un număr de 31 de ordine. 200    .2. resturi de carne. prin curăţire şi spălare. După terminarea procesului de fabricaţie.

brasovultau. paste făinoase şi depozite de făină.com/  În industria alimentară dintre speciile de muşte mai importante amintim: Musca domestica. iar făina infestată cu acest dăunător devine bulgăroasă. M. Gândacii pot rezista fără hrană 30-40 de zile şi pot transmite numeroşi germeni patogeni. resturi alimentare. cartofi. febrei tifoide şi paratifoide. prothophormia etc. peste două milioane de microorganism. toxiinfecţiilor alimentare. sarcophaga.ro/Invazi e‐de‐plosnite‐In‐New‐York‐35563. hepatitei. întunecoase şi umede ale fabricilor de pâine. fabrici de pâine. produse zaharoase. M caliphora. muştele se încarcă şi înghit un număr mare de microorganisme. etc. Gândacul făinii este unul dintre cei mai periculoşi dăunători din mori. atacă produsele alimentare atât sub formă de insecte adulte cât şi ca larve. Gândacii de bucătărie sunt întâlniţi mai ales în locurile calde.Sursa:http://www. dintre care unele pot fi agenţi patogeni ai dizenteriei. o singură muscă poate să prezinte (in intestin sau pe suprafaţa corpului). Muştele infectează produsele alimentare cu numeroase microorganisme. Gândacii. M. preparate din carne. poliomielitei. După unele cercetări se poate aprecia faptul că. 201    .blogspot. În urma contactului cu materiile fecale şi cu deşeurile intrate în descompunere. Gândacii se hrănesc cu dulciuri. M pyophila casei.html  http://dezinsectiederatizare. pâine.

Produsele atacate sunt dăunătoare pentru sănătatea omului. sitele instalaţiilor de cernut. culoare cenuşie şi nu se recomandă pentru consum. 202    . pastele făinoase şi formează galerii. biscuiţii.Păianjenul făinii atacă făina. un dăunător periculos pentru depozitele de făină. Făina atacată de această insectă. Sursa: http://ro. Molia cerealelor atacă cu predilecţie porumbul. etc. Larvele trăiesc asociate şi formează ghemuri mari care pot optura canalele de transport ale făinii. în cupele elevatoarelor. le fac improprii consumului. grâul şi secara iar substanţele iritante depuse de larve pe produsele atacate. Larvele mai pot fi intâlnite în valţurile morii. Făina obţinută din boabele atacate are un gust amar.org/wiki/p%C4%83ianjen Cariul făinii atacă făina. pâinea. Făina infestată cu larve nu este recomandată pentru hrana omului şi nici a animalelor. pastele făinoase precum şi fructele şi legumele uscate. mori şi fabricile de pâine. Gărgăriţele sunt insecte ce provin din câmp şi atacă boabele de cereale şi boabele de leguminoase. boabele de cereale. orzul.wiktionary. provoacă iritaţii la nivelul mucoasei intestinale. Consumul de cereale contaminate cu această molie determină ulceraţii pe mucoasa gâtului şi a aparatului digestiv. Molia făinii este o specie nocturnă.

dintr-un obiectiv. revine administratorului acestuia. Combaterea se va executa sistematic. Trebuie evitat la maximum şi continuu realizarea în obiectiv a condiţiilor de temperatură şi umiditate favorabile ce crează puncte optime pentru dezvoltarea insectelor.Furnicile trăiesc în colectivităţi organizate şi uneori pot fi o sursă de contaminare cu microorganisme.3. în mod organizat sub formă de acţiuni şi nu sub formă de lucrări intâmplătoare. care ajung uneori şi pe produsele alimentare. agenţi de alterare şi agenţi patogeni.1. Conlucrarea strânsă. furnicile pot vehicula germeni patogeni şi ouă de paraziţi. deoarece caută hrană prin reziduuri. Este obligatorie întocmirea unor programe de dezinsecţie în unităţile din industria alimentară. este necesară atunci când combaterea nu se poate realiza numai cu mijloace proprii. de comun acord cu unitatea. toalete şi alte locuri insalubre. În acest caz unitatea specializată încheie un contract de executare a combaterii chimice. Pentru sectorul alimentar cele mai importante specii sunt: furnica de casă (Monmorium pharsonic). activă şi eficientă intre unitatea beneficiară şi unitatea specializată pentru combaterea prin mijloace chimice. furnica brună (Formica fusca) şi furnica roşie (Formica sanguineia). 2. Principiile dezinsecţiei Luarea deciziilor şi răspunderea pentru combaterea insectelor dăunătoare sau de disconfort. intocmind şi graficul de lucrări. din locurile 1n care işi caută hrana. Ca şi gândacii. cu specificarea genurilor de insecte pentru care urmează a se realiza combaterea. 203    . furnica neagră mică (Formica rufa).

folosind aparatura adecvată. Întocmirea unui program de combatere chimică de către părţile interesate unitatea beneficiară şi unitatea specializată. nu se pot executa după dezinfecţia mecanică şi chimică deoarece insecticidele. Respectarea riguroasă a normelor de P. Utilizarea insecticidului este validă în limita termenului de valabilitate.Se impune eşalonarea corectă a lucrărilor în complexul măsurilor sanitar-veterinare: deratizare. in lucrările de dezinsecţie. Atât deratizarea cât şi dezinsectia cu bune rezultate. 204    . În acest caz trebuie respectat intervalul minim de timp 8-10 zile între dezinsecţie şi dezinfecţie. Orice gazare se încheie cu degazare şi predarea obiectivelor spre folosinţă. se va realiza cu specificarea expresă a frecvenţei aplicaţiilor chimice exprimate sub formă de grafic şi executarea întocmai a acestuia.S. pot fi prezente. este obligatorie deoarece concentratele emulsionabile şi pulberile umectabile sunt inflamabile. la transport. depozitare şi utilizare trebuie respectate regulile P.I. Orice metodă de dezinsecţie utilizată pentru interioare va fi urmată de dezinsecţia exteriorului unităţilor prin pulverizarea umedă a suprafeţelor. Pentru combaterea muştelor adulte se recomandă asocierea insecticidului cu un atractiv corespunzător. dezinsecţie şi dezinfecţie. Eşalonarea se face în filierea corectă de executare şi nu în ordinea importanţei acestora în complexul măsurilor. Personalul unităţii care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul supus dezinsecţiei va fi evacuat pană la aerisirea completă a spaţiului. se inactivează dacă se aplică pe suprafeţele tratate cu dezinfectanţi.S. de regu1ă. Combaterea trebuie să vizeze toate locurile în care insectele dăunătoare adulte şi formele lor larvare.I. Se vor utiliza numai insecticidele aprobate prin "Lista pesticidelor avizate pentru utilizare în România". De aceea. Soluţiile alcaline aplicate pentru dezinfecţie neutralizează efectul soluţiei insecticide.

 forma de condiţionare  forma de utilizare a produsului. biologice. în funcţie de următoarele caracteristici:  configuraţia spaţiilor. chimice. Orice lucrare trebuie să se termine cu un control.Dezinsecţia.4.  particularităţile biologice ale dăunătorului. Metodele mecanice au o eficienţă mai mică în combaterea insectelor faţă de alte metode dar sunt totuşi utile şi le completează pe cele chimice. Normele de utilizare a produselor insecticide se stabilesc de la caz la caz. 205    .  nivelul de infestare.1. Mijloace şi metode de combatere a insectelor Combaterea insectelor se poate realiza prin mai multe metode: mecanice. recepţia lucrării şi de predare în folosinţă a unităţii tratate prin întocmirea unor documente scrise. MIJLOACE MECANICE Aceste metode constau în acoperirea fisurilor din ziduri în care insectele işi depun ouăle sau se ascund. fizice.  natura suprafeţelor.  toxicitatea şi modul de acţiune al substanţei active. executat de părţile interesate. Eficacitatea dezinsecţiei prin mijloace chimice este condiţionată de nivelul de igienizare al unităţilor atât în interior cât şi la exterior. 2. deoarece murdăria împiedică insecticidul să acţioneze. se execută numai într-un mediu curat. indiferent de metoda aplicată. folosirea diferitelor capcane pentru larve şi insecte adulte şi a benzilor lipicioase. folosirea grilajelor din plasă de sarmă sau din material plastic cu ochiuri mici la ferestre şi la nivelul gurilor de ventilaţie pentru a împiedica accesul insectelor în incinte.

cât şi pentru capturarea masivă a moliilor din depozitele de cereale (Plodia sp. şi Ephestia sp.În continuare vor fi prezentate câteva tipuri de capcane pentru diferite tipuri de insecte:  Victor Fly Magnet este o capcană "Magnet" pentru muşte. ouă.  Bucket trap. astfel încât se pot preveni ulterioarele infestaţii. cu un recipient pentru colectarea insectelor capturate. Se bazează pe utilizarea căldurii şi a radiaţiilor ultraviolete. Momeala non-toxică este inclusă la fiecare capcană. A. MIJOACE FIZICE Mijloacele fizice se folosesc în combatere. 4 g momeală (M381). este o capcană sub fornă de con.. Conţine un atractant feromonic care atrage orice specie de gândaci. Prind în capcană gândacii adulţi.). în toate stadiile de dezvoltare a artropodelor. Toate speciile care sunt vizate în acţiunile de dezinsecţie pot fi distruse în decurs de 5-10 minute la o temperatură de 206    .  M327 – TRF01 Capcane MM. Căldura. Aceste capcane au fost concepute cu mai multe puncte de intrare şi profile înguste pentru a putea fi amplasate în colţuri înguste. Poate fi folosită cu orice alt tip de capcană şi este disponibilă în două dimensiuni: M 382 4 litrit 12 g momeală (M 383) şi M 380 1 litru. este ideală atât pentru monitorizarea gradului de infestare. Tipuri de capcane cu feromoni:  Storgard II confecţionat din momeli şi capcane adezive pentru insecte care pot fi folosite in combinaţie cu orice momeală.

contribuind la micşorarea numărului de dăunători prin distrugerea unui număr însemnat de larve şi adulţi. Eficienţa flambării poate fi considerată crescută prin umezirea prealabilă a suprafeţelor cu apă. Deoarece conductivitatea tennică a materialelor infestate este în general foarte mică. prin flambarea de scurtă durată asupra obiectelor sau suprafeţelor din metal. pentru dezinsecţie se recomandă expuneri de 10-24 ore. Tratamentele termice. vapori de apă care pătrund în fisurile materialelor flambate.367G Economy. Radiaţiile ultraviolete. Căldura umedă se realizează prin spălarea pavajelor şi ustensilelor cu apă fierbinte. se pot ap1ica în depozite agroalimentare. Este cunoscut faptul că radiaţille ultraviolete exercită asupra numeroaselor specii de insecte un efect atractant şi astfel au fost concepute capcane luminoase care servesc pentru evaluarea populaţiilor de dăunători şi chiar pentru combaterea unor specii. Căldura uscată se realizează prin flambare şi ardere. Tipuri de aparate cu radiaţii ultraviolete:  MO-EL Insectivoro . este folosită împotriva ploşnitelor şi căpuşelor. pe suprafeţele infestate cu acarieni şi insecte. Dezinsecţia se poate realiza cu ajutorul căldurii uscate şi umede. cu condiţia ca aceasta să fie repartizată uniform. expunere la 65-70°C. Caracteristici: noua generaţie de insectocutoare produse de MO-EL poartă denumirea 207    . folosind temperaturi ridicate sau scăzute care depăşesc zonele letale ale insectelor.60°C. Tratamentul la temperaturi ridicate. B. Rezultă astfel. produce coagularea substanţelor albuminoide şi provoacă moartea insectelor în toate stadiile cu condiţia ca acestea să fie repartizate uniform în toată încăperea. Căldura uscată. Flambarea se realizează cu lampa de benzină sau cu arzătoare de gaze lichefiate.

instantaneu. intrând în câmpul de acţiune al ventilatorului. acestea fiind electrocutate de grila alimentată cu curent electric de mare voltaj. Modelul dispune de un filtru de aer pentru a reţine particulele invizibile din aer. Aparatul poate fi poziţionat pe o suprafaţă plană. Aparatul emite raze ultraviolete pentru a atrage insectele. Acest model este special destinat utilizării în spaţii închise şi dispune de două tuburi de 4W şi un puternic ventilator pentru absorbirea insectelor ce se apropie de tuburile UV. traversat de un curent electric de mare voltaj omoară instantaneu insectele. Modelul are culoarea gri şi combină perfect puterea maximă de absorbţie cu silenţiozitatea. Caracteristici: seria GEKO Proffesional. Principalele deosebiri ale acestui model este cadrul metalic. prin robusteţea construcţiei şi caracteristicele sale reprezintă soluţia ideală în domeniul alimentar. Aparatul emite raze ultraviolete pentru a atrage insectele. Principalele particularităţi ale modelului în cauză sunt ventilatorul pentru absorbţia insectelor şi filtrul de aer incorporat.1. componentele electronice protejate în carcase etanşe de plastic. insectele sunt absorbite în interiorul acestuia. 208    .insectivoror. la o distanţă de minim 1 . pe când grilajul metalic. pe când grilajul metalic. Ventilatorul este realizat dintr-un material cauciucat pentru a nu distruge fizic insectele.  MO-EL GEK0 7230. Dispozitivul este foarte silenţios şi discret şi poate fi dezasamblat pentru spălare. robusteţea şi curăţirea facilă a acestuia. traversat de un curent electric de mare voltaj omoară instantaneu insecteIe.5 metri de o altă sursă de lumină.sugestivă . Dispozitivul este uşor de curăţat şi se poate fixa practic oriunde.

 fumigaţii.  efect insecticid într-un interval de timp cât mai scurt şi într-o doză cât mai mică.. care pe recipienti metalici şi sub influenţa umidităţii din mediul înconjurător degajă toxicul. care se aplică prin prăfuiri.Aparatul poate fi poziţionat pe o suprafaţă plană. precum şi pentru impregnarea de benzi sau suprafeţe insecticide. la o distanţă de min.5 metri de o altă sursă de lumină. respectiv să distrugă insectele şi să nu fle nocive pentru om şi animale. 1 . Prin ardere lentă. pentru artropode nezburătoare. substanţe solide.  gaze toxice. Substanţele chimice insecticide trebuie să aibă următoarele calităţi:  acţiune selectivă. în care este impregnat insecticidul amestecat cu o substanţă pirogenă.  pulberi solubile.  emulsii folosite pentru pulverizări şi pensulări.  soluţii folosite prin pulverizări. pensulare. tablete sau comprimate. etc. 209    . în care substanţa toxică este înglobată în granule. MIJLOACE CHIMICE Substanţele chimice utilizate în combaterea insectelor poartă denumirea de insecticide. care se folosesc prin pulverizării.  aerosolii calzi care se folosesc în spaţii închise în interiorul pentru locurile inaccesibile şi pentru distrugerea imediată a insectelor zburătoare. aerosolizări. Substanţele chimice pot fi folosite in dezinsecţie sub diferite forme de aplicare:  pulberi. degajă gazul toxic.1.

cu miros caracteristic. să nu imprime miros sau să degradeze suportul pe care se aplică.4P este un insecticid foarte puternic. muştelor. are miros plăcut. Forttox .  să se manipuleze uşor şi fără pericol. sub formă de spray-uri. păduchilor.  să nu modifice rezistenţa sau culoarea suportului. emulsionabil în apă. ţânţarilor. foarte eficient în combaterea gândacilor. Rata de aplicare a soluţiei de lucru este de 40 ml/m2. Soluţia de lucru trebuie folosită imediat după preparare. rezistenţă mare faţă de condiţiiie de umiditate. 210    . păduchilor. gălbui. Are un aspect lichid incolor. Indicaţii de utilizare: se dizolvă 200 ml de produs în 5 l de apă. cu ajutorul unei pompe. furnicilor. purecilor. nu este coroziv.  să fie autorizate de organele sanitare. nu are miros şi are o toxicitate redusă pentru om şi animale. cu miros caracteristic. cu diferite denumiri comerciale. de şoc şi remanenţă. Caracteristici: nu pătează.  atracţie şi nu repulsie faţă de insecte. obţinându-se o soluţie de lucru care se pulverizează pe suprafeţe. muştelor. furnicilor. moliilor. moliilor. temperatură şi lumină. ale mediului extern. cu miros caracteristic. gata preparate în concentraţiile optime. păianjenilor precum şi a altor insecte. Insecticidele se găsesc în comerţ. Extratox este un insecticid gălbui. Produsul este eficace în combaterea gândacilor.  lipsite de miros neplăcut. emulsionabil în apă. emulsionabil. puricilor. Getox Universal este un insecticid sub formă de concentrat emulsionabil pentru combaterea insectelor. limpede.

Din această cauză. aceste cristale sunt solubilizate. rezultatele sunt slabe.t. insecta nu se mai poate hrăni şi astfel se înfometează până la moarte. de asemenea. isr. aparţinând familiei Bacíllaceaelor. În populaţii dense aflate în cel de-al patrulea stagiu de formare. al doilea şi al treilea stagiu de formare sunt extrem de sensibile la acţiunea lui B. iar în prima parte a celui de-al patrulea stagiu de formare. Culex. La sporulaţie. din moment ce larvele nu se mai hrănesc în acest punct al dezvoltării lor. H-14) este extrem de eficient împotriva larvelor de ţânţari. Wyeomya. pe lângã spori şi cristale de proteină este formată şi delta-endotoxina. H-14. Anopheles.Malathion. fungi şi 211    . Culiseta. Testele de laborator şi testele de lucru au arătat că larvele în primul. aparţinând aproximativ celor 19 serotipuri. Bacíllus thuríngíensis este un spor aerobic ce formează bacterii gram-pozitive. serotipul Bacíllus thuringíensís israelíensís H-l4 (B.t. Larvele care totuşi supravieţuiesc ingerării de Biolarkim 14. Este extrem de eficient împotriva a peste 30 de specii de ţânţari şi a câtorva specii de Simulidae şi Chironomidae: Aedes. Psorophora. În urma ingestiei. H-14 nu controlează insectele nou formate sau adulte în condiţii normale. paraziti. celulele epiteliale ale învelişului sunt atacate. larve de ţânţari. B. gândaci. devin extrem de slabe şi vulnerabile la agenţii de control naturali. Uranotaenía. etc. cum ar fi viruşi. Remanenţa este foarte bună şi sub formă de diluţie este gata de folosit. distruge muşte. isr. isr.t. Biolarkim 14 este un insecticid biologic cu acţiune numai prin ingestie. efectul este satisfăcător. Între acestea. Conţine Malathion. mai mult de 28 de lanţuri ale Bacíllus thuríngíensís au fost descoperite. Până acum. sunt doar câteva tipuri de ţânţari controlaţi de Biolarkim 14.

concentrat. “Permetrin”. gândaci. piretroidele acţionează direct asupra sistemului nervos central şi periferic. Mulţumită absenţei fazei gazoase. se recomandă folosirea produsului Flytrin într-o proporţie de 34% (300-400 g în 10 litri de apă). 212    . Ingredientul său activ “Permetrin” este un insecticid piretroid care acţionează prin contact şi ingestie. spaţiile tratate se pot întoarce imediat la parametrii lor normali de funcţionare. “Permetrin-ul” prezintă o sumă de caracteristici remarcabile care îl poziţionează ca fiind un insecticid extrem de interesant din punct de vedere al mediului ambiant. este aproape insolubil în apă. În timp ce organofosfatele şi carbamatele sunt inhibitori ai colinesterazei. Este binecunoscut faptul că. inclusiv ţânţari. ce oferă un control bun împotriva dăunãtorilor localizaţi în zonele domestice sau industriale. În cazul gândacilor zburători. aceasta trebuie folosită până la finalul zilei. şi în particular al dăunătorilor mai rezistenţi. în funcţie de gradul de infestare. are o bună acţiune de alungare şi o acţiune remanentă mulţumitoare. cauzând hiper-excitabilitate. Consecinţa acestei activităţi nervoase excesive este faptul că transmisia impulsurilor este blocată. etc. muşte. Flytrin ar trebui folosit la o rată de l-2% (100-200 g în 10 litri de apă). se instalează paralizia şi insecta moare.din această cauză nu se dezvoltă normal şi dau naştere unor alte insecte nedezvoltate şi neadaptate. Flytrin este indicat pentru a fi folosit în zone industriale şi instituţii. fiind în acelaşi timp complet biodegradabil. nu este fitotoxic în doze normale de folosinţă. Nu este fotosenzitiv. o dată substanţa preparată. tremurat şi convulsii. Produsul diluat poate fi folosit cu ajutorul oricărui aparat de pulverizat. Pentru controlul majorităţii dăunătorilor. Flytrin este un lichid emulsionabil.

Acţionează asupra sistemului central al artropodelor. ţânţari. se vor folosi pompe de joasă presiune. 120-130 ml în 10 l de apă. Prezintă un spectru larg de acţiune. Este recomandat pentru a fi folosit în industria alimentară şi în spaţiile de depozitare. gândaci. 170-200 ml în 10 l de apă. Malakol nu are miros şi nici culoare. cum ar fi: muşte. Remanenţa este legată de câţiva factori importanţi: tipul suprafeţei tratate. iar pentru suprafeţe neporoase sunt suficienţi 4-5l pentru aceeaşi suprafaţă. Malakol este un insecticid piretroid a cărui principală caracteristică o reprezintă buna sa performanţă remanentă. La pulverizarea substanţei. etc). pureci. Malakol are de asemenea.Malakol este un insecticid în suspensie apoasă. diluţia şi frecvenţa operaţiunilor de curăţenie. Datorită absenţei solvenţilor organici. Din această cauză este ideal pentru tratarea suprafeţelor sensibile. furnici. Ingredientul său activ. gradul şi tipul infestării. Posedă un efect devastator împotriva principalelor categorii de dăunători din zonele domestice şi industriale. pureci. temperatura şi umiditatea. păianjeni. Malakol este extrem de activ împotriva insectelor zburătoare (muşte. ţânţari. etc. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din grupa a-III-a de toxicitate. Pentru aplicarea pe suprafeţe poroase. 10 l de amestec sunt folosiţi pentru 100m2 suprafaţă tratată. furnici. având şi o puternică activitate de alungare a gândacilor. “Permetrin” este un insecticid sintetic de 213    . Trinfog este un insecticid lichid. insistând asupra pulverizării uniforme a soluţiei pe suprafaţa tratată. Diluţia sugerată pentru folosirea produsului Malakol este împotriva insectelor zburătoare. împotriva insectelor târâtoare. o acţiune eficientă împotriva larvelor şi este un insecticid piretroid care acţionează prin contact şi ingestie. etc) şi târâtoare (gândaci.

Cymina Ultra trebuie să fie folosit în diluţie de 2-4%. Pe durata preparării amestecului este important ca apa să fie turnată în cantităţi mici. extrem de eficient şi asupra larvelor generate de aceste specii de dăunători. viespi) şi târâtoare (gândaci.tip piretroid care acţionează atât prin contact cât şi prin ingestie. locaţiile tratate pot fi rapid readuse la stadiul lor de folosinţă. Cymina Ultra este aproape inodor şi nu pătează pereţii proaspăt văruiţi sau vopsiţi. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din grupa a-IV-a de toxicitate. ţânţari. aproape insolubil în apă. pureci. Datorită absenţei fazei gazoase. Cymina Ultra este un insecticid sub formă de lichid emulsionabil concentrat cu spectru larg de aplicare. gândaci. nu este fotosenzitiv.). ţânţari. Trinfog nu are miros şi nu păteazã pereţii. etc. 214    . Cymina Ultra este de asemenea. posedă o performanţă remanentă bună: 2-3 săptămâni pentru suprafeţe neporoase. este sugerată evitarea aplicării produsului pe pereţii proaspăt spălaţi. etc. Acest produs posedă un efect devastator asupra principalelor categorii de dăunători care pot fi găsiţi cu regularitate în zonele domestice sau industriale. “Permetrin”. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din grupa a-IV-a de toxicitate. păianjeni. De asemenea. suprafeţele tratate sunt absolut netede (lipsa totală de porozitate). amestecându-se bine până la obţinerea unei soluţii uniforme. fumici. Rata maximă ar trebui folosită doar în cazul infestărilor grave sau în condiţiile în care. Piricol poate fi folosit în zone industriale şi spaţii de depozitare. Piricol este un insecticid sub formă de lichid concentrate emulsionabil care prezintă un efect puternic împotriva insectelor zburătoare (muşte. Produsul poate fi aplicat cu orice tip de pompă sau spray-uri. viespi. Totuşi. cum ar fi muşte. nu este fitotoxic în doze normale de folosinţă şi este complet biodegradabil.

Piricol nu are miros şi nu pătează pereţii vopsiţi. Trebuie pulverizat din abundenţă pe pereţi. dintre acestea însă numai aproximativ 1% sunt utilizabile pentru combaterea microbiologică a dăunătorilor agricoli. Combaterea microbiologică Se referă la folosirea microorganismelor entomopatogene. Piricol trebuie diluat în proporţie de l-2%. podele. bacterii şi virusuri. electrice sau cu motor. Avantajele combaterii microbiologice a insectelor sunt următoarele: preparatele microbiene nu sunt patogene pentru om. trebuie evitată aplicarea pe pereţii proaspăt vopsiţi. ciuperci. însă. Până în prezent sunt descrise circa 1. Această metodă are numai o valoare complementară din cauza limitărilor produse de fauna acvatică prădătoare. rata maximă ar trebui folosită în cazul infestărilor putemice sau pentru suprafeţe neporoase. Dintre toate metodele biologice. MIJLOACE BIOLOGICE Mijloacele biologice se bazează pe fenomenele de antagonism interspecific cu aplicabilitate la artropode. pentru animale şi pentru insectele folositoare (albine) care determină refacerea echilibrului 215    .000 de specii microbiene entomopatogene în condiţii naturale.Amestecul obţinut poate fi pulverizat cu ajutorul echipamentelor manuale. 10 l de soluţie sunt necesari pentru tratamentul unei suprafeţe de 100 până la 200 m2. combaterea microbiologică are importanţa practică cea mai mare. Aceste metode dau rezultate bune în combaterea dăunătorilor vegetali şi a ţânţarilor. protozoare. care parazitează insectele şi le distrug în masă.

Această bacterie. 216    . care se ocupă cu studiul complex al posibilităţilor de prevenire şi combatere a rozătoarelor. apare o substanţă albă de miceliu. În organismul insectelor sporii dezvoltă hife care distrug ţesuturile iar în final pe corpul insectelor moarte. Dintre ciuperci. ori de câte ori este nevoie. Termenul "deratizare" derivă de la numele ştiinţific al şobolanului de casă (Rattus) şi are ca înţeles strict distrugerea acestuia. Dintre bacterii. Riscuri produse de rozătoare Operaţiunea de deratizare reprezintă ansamblul de măsuri care au drept scop combaterea rozătoarelor dăunătoare. 2. pot fi folosite în orice cantitate.biocenotic. nu comportă metode speciale de aplicare şi nici măsuri speciale de protecţie a muncii.2. tubul digestiv şi prin tegument. cele mai folosite pentru combaterea insectelor sunt speciile din genul Beauvería. care se utilizează pentru combaterea speciilor de omizi. În prezent deratizarea a devenit o ramură de specialitate a igienei. interesul cel mai mare se acordă speciei Bacíllus thuringiensis. cu rol epidemiologie şi epizootologic şi a celor care produc pagube economice prin distrugerea bunurilor materiale. acolo unde acesta este deteriorat. Sporul acestor ciuperci pătrunde în insecte prin deschiderile traheale. prin sporulare produce o toxină proteică solubilă în mediul alcalin ceea ce explică susceptibilitatea deosebită a larvelor de lepidoptere care prezintă în mod obişnuit un pH foarte alcalin (peste 9). molii şi fluturi. Utilizarea virusurilor pentru combaterea insectelor şi acarienilor este deocamdată dificilă şi costisitoare. În România se produce insecticidul bacterian Thuringin. fără riscul de poluare a mediului ambiant.

Sursa:http://www. Rozatoarele care infesteazî unităţile alimentare fac parte din doua grupe şi anume:  rozatoare sinantrope: şoarecele de casă.  rozatoare peridomestice: şoarecele de gradină. cu ajutorul cărora acestea rod. ecologice şi etiologice ale rozătoarelor şi pe cercetări chimice şi toxicologice ale substanţelor raticide. etc. şoarecele de câmp şi şoarecele de pădure. grupate în 6 familii. Rozătoarele fac parte din clasa mamifere şi reprezintă o treime din fauna globului pământesc. În ţara noastră se poate întâlni un număr mare de rozătoare.. şobolanul cenuşiu. cu peste 35 de specii şi subspecii.ro/stiri/invazie-de-sobolani-in-capitala-numarul-rozatoarelor-acrescut-ingrijorator.ziarelive. 217    . distrug şi consumă cantităţi enorme de produse agroalimentare. care explică rolul dăunător sub aspect economic şi al menţinerii şi răspândirii unor boli deosebit de grave. caracterizate prin însuşiri de viaţă puţin întâlnite la alte animale. Prima însuşire este dezvoltarea excesivă şi creşterea permanentă a dinţilor incisivi.html Măsurile de combatere a rozătoarelor se bazează pe cunoaşterea caracteristicilor biologice.

Foarte pretenţios la hrană. transmite numeroase boli printre care leptospiroza. Are rol important în transmiterea leptospirozei.). Dintr-o singură pereche se pot obţine circa 900 de urmaşi pe an. F emela naşte de 5 .  Şoarecele de casă (Mus musculus L. ). Specie extrem de răspândită în natură. determinate de influenţa condiţiilor geoclimatice. iar descendenţii într-o perioadă de 3 ani (cât poate trăi un şobolan). În cazul în care se efectuează operaţiunea de deratizare trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: 218    . trichineloza. s-ar ridica la cifra de peste 250 mii de indivizi. brânzeturi) din magazii şi silozuri. câte 4 . pseudotuberculoza. tularemiei şi a altor boli. să poarte echipament de protecţie. preferă regimul vegetarian (cereale. tularemia. rozatoarele au cele mai bune condiţii de dezvoltare şi înmulţire şi ca atare şi posibilitatea de a întreţine şi transmite cele mai diferite boli infecţioase şi parazitare. Speciile de rozătoare întâlnite sunt:  Şobolanul de casă sau cenuşiu. se va efectua doar cu instituţii şi personal specializat şi autorizat iar persoanele care aplică procedurile trebuie să fie bine instruite.. înmulţirea realizându-se pe tot parcursul anului. fructe. din locuinţe şi unităţi zootehnice infestate.7 ori pe an. etc. legume. ).  Şobolanul negru (Rattus rattus L.  Şoarecele de câmp (Microtus arvalis levis Mil). Operaţiunea de deratizare. (Rattus norvegicus Berk).8 pui o data.Răspândirea rozătoarelor este strâns legată de particularităţile lor de viaţă şi de hrană. În situaţia de climă continental excesivă din ţara noastră. care pot distruge peste 5 mii tone cereale şi alte bunuri materiale (câte 20 kg produse de fiecare individ).  Şobolanul de apă (Arvícola terrestris L. să aibă dovada examenelor medicale periodice şi să utilizeze doar substanţe avizate şi autorizate pentru domeniul alimentar.

să explodeze sau să expire. O pereche de şobolani poate distruge anual peste 30 kg de cereale şi împreună cu descendenţii dintr-un singur an. Pagube economice produse de rozătoare Pagubele economice produse de rozătoare sunt datorate consumului şi deprecierii furajelor şi alimentelor. carton. modul de utilizare. etc. în transmiterea a numeroase boli infecto-contagioase deosebit de grave.2. cabluri electrice. denaturării construcţiilor (pardoseli.) şi mai ales întreţinerii şi difuzării unor agenţi patogeni pentru animale domestice şi om. În afara pagubelor economice. pot fi considerate ca purtători de germeni şi vectori principali. Daunele economice provocate de şobolani numai în sectorul industriei alimentare din S. tavane) şi a diferitelor materiale (piele.1. concentraţia optimă în funcţie de domeniul de aplicare. 2.- substanţa folosită ca rodenticid va fi o substanţă pentru care se cunoaşte domeniul de acţiune. rafturi. dintre care unele 219    . - în cazul utilizării tuburilor tip spray. acestea se vor arunca astfel încât să se evite manipularea lor de către persoane neautorizate. pereţi. alimente (chiar dacă sunt puse în recipienţi închişi) sau pe persoane. - nu se folosesc rodenticide pe mesele de lucru. utilaje. conducte. timpul de acţiune. pagubele provocate pot ajunge teoretic la peste 15 tone produse. Se poate afirma că orice sector economico-social poate fi atacat de rozătoare. pe instrumentar.U. modul de spălare şi îndepărtare.A. se apreciază la 250 de milioane de dolari pe an. veselă. rozătoarele în contact permanent cu animalele domestice din ferme sau cu cele sălbatice din câmp şi păduri.

un şoarece consumă în medie pe an 4. leptospiroza. ceea ce înseamnă irosirea unor cantităţi uriaşe de alimente. trichineloza. Un şoarece într-un an consumă cel puţin 10 kg produse din hrana destinată oamenilor. 220    . După anumite calcule. Pierderile cele mai importante sunt acelea pe care rozătoarele le provoacă prin consumul direct al produselor agroalimentare. Consumul zilnic individual la diferite specii nu trece de câteva zeci de grame. bruceloza. împrăştiere. la transportul şi la lărgirea focarelor naturale de boală. poluare. rozătoarele reprezintă vectori permanenţi şi contribuie în mare măsură la diseminarea pe scară largă a infecţiilor.transmisibile la oameni. o cantitate şi mai mare. Răspândirea mare a rozătoarelor dar şi regimul variat de hrană le permite să se adapteze uşor la cele mai diferite surse de alimente. mobilier. În condiţii de înfometare se hrănesc cu tot ce întâlnesc în cale.000 kg alimente şi vor produce totodată pierderi materiale de l0 ori mai mari prin roaderea şi distrugerea irecuperabilă nu numai a diverselor produse agroalimentare ci şi a unor produse neconsumabile extrem de variate. cum sunt: tularemia. Şobolanul de casă consumă cca. rujetul. antraxul. având preferinţă însă pentru alimente. toxiinfecţiile alimentare. teniazele. etc. mobilitatea şi frecvenţa lor excesivă.5 kg hrană şi deteriorează prin roadere. şobolanul consumă cadavre de animale şi păsări. pseudopesta aviară. icterul infecţios. În lipsă de hrană. obiecte. pesta porcină. Prin particularităţile. în timp ce consumul întregii mase de rozătoare dintr-o regiune atinge cifre impresionabile. ricketsiozele. 37 kg produse agroalimentare pe an de unde rezultă că descendenţii unei singure perechi vor devora în acelaşi interval de timp 60. turbarea. etc. se devorează unii pe alţii şi distrug multe bunuri materiale.

ceea ce generează fenomene de adaptare la un regim de hrană diferit de cel specific.2. Principiile deratizării Este necesară participarea activă şi eficientă a factorilor interesaţi în acţiunea de combatere a rozătoarelor dăunătoare. O altă cale de transmitere a infecţiilor este prin intermediul ectoparaziţilor hematofagi (purici. acarieni. sunt estimate la 33 miliarde tone. De asemenea se va respecta ordinea 221    . Acţiunile deratizării constau în primul rând în aplicarea măsurilor de igienizare şi apoi a mijloacelor chimice.2.Pagubele anuale pe glob. lnvaziile restrâng sursele de hrană pentru rozătoare. rozătoarele elimină din organism microbi. ceea ce reprezintă l0% din resturile mondiale înmagazinate. aceasta fiind cea mai importantă cale de transmitere a bolilor şi de extindere a focarului de infecţie. de la rozătoare la alte animale şi om. tăunii şi furnicile. Prin mobilitatea şi frecvenţa lor excesivă. păduchi. când numărul de şoareci de câmp se poate ridica la l0.000-20. prin dejecţiile lor.000 indivizi/ha. rozătoarele contribuie în cea mai mare măsură la diseminarea infecţiilor şi deplasarea sau lărgirea focarelor naturale de boală. care contaminează intens mediul de viaţă şi în special alimentele şi apa. Unele infecţii pot fi transmise şi mecanic prin insecte neparazite cum sunt muştele. căpuşe). Aceste pagube sunt deosebit de ridicate în perioada înmulţirilor excesive urmate de invazii. Rozătoarele pot transmite boli infecţioase pe mai multe căi şi anume. numai la produse agroalimentare. Executarea deratizării este în sarcina directă a beneficiarului care va solicita unitatea specializată şi impreună vor executa lucrarea. 2.

Se vor curăţa zilnic şi imediat cadavrele de rozătoare după care se vor arde sau se vor îngropa.2. dezinsecţie. trebuie cunoscute exact. 222    . Se vor utiliza raţional raticidele în scopul evitării instalării rezistenţei la rozătoare. ultima fiind cea mai importantă. în vederea dirijării corecte a acţiunii de combatere.acţiunilor în cadrul complexului de măsuri sanitar veterinare. pentru unele raticide. dezinfectie. Pe tot parcursul acţiunii se vor aplica de către unitatea beneficiară măsurile de inrăutăţire a condiţiilor de hrană pentru rozătoarele dăunătoare. Raticidele utilizate în combatere trebuie să nu prezinte rezistenţă în rândul rozătoarelor ce se combat ci să prezinte o stabilitate bună în sensul menţinerii în timp a proprietăţilor sale fizice şi biologice faţă de condiţiile de microclimat şi cele atmosferice. Se vor utiliza suporturile alimentare pentru prepararea momelilor toxice corespunzătoare cu specia de rozător ce se combate. Măsuri preventive În scopul îrnpiedicării rozătoarelor de a pătrunde în unităţi cât şi a înrăutăţirii condiţiilor de viaţă pentru acestea.3. precum şi extinderea zonei invadate în scopul alegerii corecte a mijloacelor şi metodelor de combatere. respectiv deratizare. Specia de rozătoare dăunătoare ce urmează a se combate. Se va supraveghea permanent evoluţia focarelor cu rozătoare dăunătoare şi se vor urmări continuu rezultatele obţinute. 2. se recomandă următoarele măsuri de prevenire:  indepărtarea cu regularitate şi rigurozitate a tuturor resturilor şi deşeurilor alimentare din sălile de fabricaţie cât şi de pe teritoriul unităţii. specificul obiectivului şi anotimpul în care se acţionează.

 se recomandă rafturi cu picioare de metal în depozitele pentru produse alimentare.2.  menţinerea în permanenţă a curăţeniei în spaţiile de producţie de depozitare. depozitarea reziduurilor numai in reciplente inchise.4.  igienizarea vecinătăţilor.  menţinerea uşilor şi ferestrelor în stare închisă prin sisteme de protecţie. se recomandă asigurarea unei înălţimi de aproximativ 40 de cm de la sol. trebuie să fie parcurse şase etape succesive. 223    . 2. pereţi şi pavimente bine finisate. astfel:  delimitarea suprafeţei infestate.  protejarea surselor de apă. colectarea şi îndepărtarea zilnică a deşeurilor. precum şi a galeriilor de rozătoare. fără fisuri ce pot permite accesul rozătoarelor şi prin utilizarea de site etanşe la sifoanele de pardoseală.  astuparea tuturor spărturilor de teren şi a pardoselii.  pentru fundaţiile construcţiilor în care se depozitează produse agroalimentare. la orificiiie de aerisire.  depozitarea produselor alimentare în aşa fel încât să nu devină accesibile rozătoarelor.  utilizarea betonului şi a materialelor din piatră şi ciment pentru realizarea fundaţiilor. la canalizare. Mijloace şi metode de combatere a rozătoarelor Pentru a obţine rezultatele scontate în această grea luptă cu rozătoarele.  împiedicarea pătrunderii în clădiri prin realizarea de subsoluri cu fundaţii. la instalaţiile sanitare.

Plasarea acestor capcane se face ţinându-se seama de căile obişnuite de circulaţie la aproximativ 40-50 cm de galerii.  continuarea măsurilor de combatere performante şi preventive. fiind condiţionat de unii factori importanţi: cunoaşterea amănunţită a modului lor de viaţă şi de hrană. Având în vedere efectul redus al acestor mijloace ele pot fi utilizate cu celelalte mijloace de combatere chimică şi biologică pentru faptul că ele nu prezintă pericol pentru om. 224    .  aplicarea.  stabilirea spaţiilor de distribuire a momelilor.  inspectarea rezultatelor obţinute. etc. Un alt mijloc eficient de combatere a rozătoarelor constă în inundarea galeriilor cu apă sub presiune sau introducerea aerului comprimat de la motocompresoare. capcane din metal. selectarea metodei de combatere. instruirea şi atestarea specialiştilor Mijloace mecanice Se aplică pentru combaterea rozătoarelor în magaziile de produse agroalimentare şi în toate unităţile de industrie alimentară. Datorită particularităţilor bioecologice expuse. succesul în acţiunile de prevenire şi combatere a rozătoarelor este greu de obţinut. Combaterea propriu-zisă a rozătoarelor poate fi realizată prin mijloace mecanice. chimice şi biologice. La inceput capcanele se lasă nearmate 2-3 zile. profesională. spiritul de observaţie al celor antrenaţi în operaţiuni de deratizare. pregătirea deratizatori. Se folosesc frecvent diferite tipuri de capcane (curse): capcane cu orificii. şi numai după ce rozătoarele se obişnuiesc cu prezenţa lor se armează.

Datorită formei sale speciale. Bait Dispenser este compusă din două piese distincte: o bază colorată şi un spaţiu mic de depozitare interschimbabil (cartuş) care poate depozita momeli lichide sau solide. Sunt "gata-de-folosit" şi conţin o momeală cu feromoni nontoxică. Sunt disponibile în mai multe modele şi dimensiuni pentru a se potrivi mai multor tipuri de animale. în afară de reumplerea depozitului cu momeală. Minidepozitul este prevăzut cu un sistem special de calibrare a lichidului. Bait dispenser. sau în variante din plastic pentru şoareci mici (Plastic Bait Station). Unele modele sunt deschise la ambele capete pentru a da animalelor mai multă încredere pentru a intra în capcană. sunt formate dintr-o placă acoperită cu un adeziv special care nu îngheaţă şi nu se scurge. iar momeala este eliberată în cantităţi mici. astfel încât evaluarea cantităţii de momeală consumată este uşor de evaluat.TRF01. Acest amănunt este important în special pentru a putea estima gradul de infestare al zonei monitorizate. Capcanele havahart sunt construite din sârmă galvanizată şi ranforsată astfel încât să reziste la coroziune. De asemenea este posibilă alternarea momelilor folosite în funcţie de necesitătile programului de monitorizare a infestării.M 319 . 225    . Bait Station. b. Aceste staţii de monitorizare sunt disponibile în variante din carton pentru şoareci şi şobolani (Bait Station . Minidepozitul este transparent şi gradat. Pentru şobolani se foloseşte întinsă în plan.Rat Bait Station). este uşor de folosit. produsul nu este irosit.Capcanele adezive pentru şobolani MM 309 . Pentru şoareci poate fi folosită atât întinsă în plan cât şi pliată. Statii de intoxicare a. Bait dispenser păstrează momeala proaspătă şi gustoasă la dispoziţia rozătoarelor. neavând nevoie de o întreţinere specială.

ristorat poate fi uşor amplasată şi fixată pe orice tip de zid.  să fie toxice numai pentru rozătoare. Poate fi folosită în siguranţă atât în interior cât şi în exterior. Datorită sistemului de prindere original. cu acţiune de intoxicare rapidă sau lentă. în fabrici de alimente. Ristorat este construită din material plastic dur. fiind practic indestructibilă şi nu poate fi afectată de poluare.  să acţioneze rapid şi ireversibil.  să fie lipsite de miros sau gust particular.Asamblarea este uşoară şi se face conform instrucţiunilor afişate pe aceste staţii. Mijloace chimice Acestea constau în utilizarea unor substanţe chimice. etc. ca pulbere pentru prăfuirea galeriilor sau ca momeli alimentare. care astfel sesizaţi. 226    . după cateva zile. stâlp sau suprafaţă verticală. rezistent la apă. Dintre mijloacele de combatere a rozătoarelor cele mai utilizate sunt mijloacele chimice reprezentate prin substanţe toxice cu acţiune lentă sau rapidă asupra şoarecilor şi şobolanilor.  să fie stabile din punct de vedere chimic. abatoare. care trebuie să întrunească anumite calităţi şi să prezinte garanţia eficacităţii rodenticide. pentru ca moartea se producă lent. ca să nu creeze panică sau alarmeze pe ceilalţi şobolani. după cum urmează:  să fie absorbite repede şi 1n totalitate în organismul rozătoarelor şi să se elimine cât mai greu. c. Ristorat poate primi până la 500 grame de momeală sub formă de cuburi. nu mai consumă substanţele toxice sau părăsesc terenul supus deratizării.  să fie uşor de preparat şi condiţionat.

etc. Actosin. Broumolin. conform listei produselor pesticide avizate pentru profilaxia sanitar-umană elaborată de Ministerul Sănătătii. Mijloacele chimice reprezintă prezent arma cea mai puternică şi eficientă în combaterea rozătoarelor. leptospiroza. în general reprezentate de substanţe chimice. Substanţele raticide folosite sunt din grupele III şi IV de toxicitate. Rodenticide (raticide) utilizate în industria alimentară Derivati cumarinici. 227    . cu influenţă slab toxică pentru oameni şi animale. realizând astfel ca pierderile provocate să devină foarte mari). Majoritatea rodenticidelor au în compoziţia lor derivaţi cumarinici şi poartă diferite denumiri comerciale.) atât a populaţiei cât şi a animaielor şi pierderi economice (fac inutilizabile mult mai multe alimente decat alimentele consumate. Pentru distrugerea rozătoarelor se utilizează numeroase produse comerciale. spaţiile. febra aftoasă. Rodina.Produsele utilizate combaterea rozătoarelor sunt cunoscute fie sub denumirea de raticide după termenul ştiinţific al genului din care face parte şobolanul. adică rattus. antraxul. distrug instalaţiile. turbarea. ce se găseşte în compoziţia multor produse comerciale cum ar fi:Compus 42. Cel mai cunoscut raticid pe bază de cumarină este Warfarina. deoarece acestea constituie un pericol permanent de îmbolnăvire (boli bacteriene. desemnate cu termenul de rodenticide. virotice şi parazitare răspandind trichineloza. Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important. fie sub denumirea de rodenticide după termenul ştiintific al ordinului de rozătoare rodentia. gastroenterita virotică.. Zoocumarina. Horatin. bruceloza. Warfarat. Cumafen. toxiinfecţiile alimentare şi altele.

Sunt compuşi chimici a căror stabilitate se menţine câţiva ani. nu au gust sau miros neplăcut. Antu (alfa-naftil-tiouree) este un raticid insipid. Delicia. şobolani) pe baza de Clorophacynonă pe suport de grâu decorticat şi nedecorticat. Acţionează asupra vaselor de sânge.3 mg/m. Derivaţii cumarinici au acţiune cumulativă şi nu creează rezistenţă. Rozitox. Produsul chimic pur este alb. Consumul de substanţă este de 0. cenuşie sau uşor gălbuie. solubile în soluţii alcaline sau solvenţi organici. mai ales asupra capilarelor. prin efectul lor anticoagulant. Rozicid C. moartea survenind în câteva ore. Coumafuril. Rastop. Contofit. determinând hemoragii. 228    . contine Clorophacynonă pe suport de carne şi legume uscate. Coumaton. Datorită rezistenţei populaţiilor de şobolani la warfarină au fost descoperite substanţe anticoagulante de sinteză cum ar fi Bromodiolonul şi Difenacum. Primele simptome apar la câteva ore de la ingerarea toxicului. Aceste produse se prezintă sub formă de concentrate uleioase sau sub formă de pulberi cristaline de culoare albă. conţin Bromadialone. Concentraţia maximă în 3 aer este de 0. de obicei în primele 24 ore. alcool sau acetonă. insolubile in apă.Ratitox. Este un raticid de ingestie şi este utilizat frecvent pentru deratizarea depozitelor de alimente. Rozicid G este un produs pentru combaterea rozătoarelor (şoareci.2 g/m2. Antu este un toxic selectiv pentru rozătoare (in special pentru şobolanul cenuşiu).1-0. Intoxicaţia evoluează acut. iar produsul comercial este cenuşiu-violaceu.. Se folosesc în deratizări sub formă de momeli sau pentru prăfuiri. Se folosesc pentru şobolanii şi şoarecii din incintele alimentare şi nealimentare precum şi din spaţiile exterioare. Coumafene. Batoane şi granule. Evoluţia este rapidă. etc.

de preferinţă in spatele ţevilor. Este foarte activă asupra multor specii de rozătoare: şoarecele de casă (Mus Musculus). Instrucţiuni de utilizare: produsul se utilizează ca atare sub formă de baraie de praf (1-2cm) în zonele de acces şi în galeriile rozătoarelor. 229    . şoarecele cafeniu (Rattus Norvegicus. controlează toate lanţurile cunoscute de anticoagulanţi prezenţi in şoareci şi şobolani. De asemenea. amplasată în locuri diferite. este recomandat să se plaseze momeala în interiorul capcanelor. Pentru a obţine cele mai bune rezultate. Arvicola Terrestris). De asemenea. chiar şi in mod accidental.În consecinţă. Storm are o formulă puternică ce acţionează după o singură ingerare. este recomandat să se menţină o doză abundentă de momeală. moartea este cauzată de hemoragia internă. Cunoscută ca fiind cea mai amară substanţă din lume. Este o formulă de momeală tip pastă împachetată în doze de 12-15 g. ea este imposibil de consumat de către om.001%) păstrează totuşi momeala la cote perfect tentante şi digerabile pentru rozătoare. Colbrom conţine Denatomium Benzoat care măreşte eficacitatea produsului. Colbrom este o pastă "gata de folosit” cu 'Bromacliolone’ şi `Denatonium Benzoate'. Storm este un raticid utilizat pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor. continuând astfel să se hrănească. Ca şi în cazul tuturor anticoagulanţilor. Colbrom are un gust deosebit pentru rozătoare datorită conţinutului mare de aromă de hrană pe care îl prezintă. etc. şoarecele de acoperiş (Rattus rattus). Rozătoarele mor în câteva zile după ce consumă storm. Pacheţelele trebuiesc plasate 1n locuri extrem de vizitate şi accesibile rozătoarelor. rozătoarele supravieţuitoare nu pot asocia cauza morţii ca fiind momeala consumată. Doza sa minimală (10 ppm 0.Rattotal este o pulbere raticidă utilizată în combaterea rozătoarelor.

Produsul este prezentat în diverse forme. din moment ce testele de laborator au demonstrat că 0. Este extrem de eficientă împotriva tuturor rozătoarelor (Rattits rattus. posibilitatea ca populaţia de rozătoare să devină oarecum imună la acest tip de rodenticid este cu siguranţă redusă. chiar împotriva altor şoareci şi şobolani rezistenţi la anticoaulanţi. 230    . iar moartea acestuia survine de abia după 4-5 zile. datorită materialelor componente ce imită calităţile unor produse hrănitoare. Brocum poate fi considerat un rodenticid cu acţiune la prima ingestie. rozătoarele pot cu uşurinţă să o găsească fără a intra în competiţie între ele. sau Bait Dispenser. Mai mult decât atât. Brocum este extrem de comestibil pentru rozătoare. Brocum este o momeală “gata-de-folosit" cu Broclifacoum. prezenţa altor surse tentante de hrană. Datorită acestui aspect. Pe durata primelor zile ale controlului dăunătorilor este de asemenea. etc.În acest fel. odată ingerată momeala de către rozător. în special dacă momeala este poziţionată în interiorul staţiilor de intoxicare. Rattus norvegicus. cum ar fi: Ristorat. cantitatea de hrană ingerată ulterior de către acesta scade dramatic datorită hemoragiei interne provocate. pentru ca acestea să o consume zilnic. Mus musculus. Ingerarea a doar 2 grame de produs este suficientă pentru a produce moartea oricărui tip de rozător. deoarece rozătorul poate consuma doza letală la o singură hrănire. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din Grupa a-III-a de Toxicitate.5 grame sunt suficiente pentru a omori un şoarece de talie mare. ceea ce permite folosirea acestuia în diverse condiţii şi anume: locuri de depozitare a deşeurilor. Alt avantaj al acestui aspect constă în faptul că. pentru a controla cu succes populaţia de rozătoare sunt suficiente cantităţi mici din acest produs. recomandat ca momeala fie disponibilă rozătoarelor in mod regulat.).

mai ales dacă sunt folosite cu staţiile Ristorat sau Bait Dispenser. în prezenţa altor alimente tentante) cu rezultate excepţionale.). prăfuite. momeala să fie amplasată în mod constant. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din Grupa a-III-a de Toxicitate.005% Brodifacoum. astfel încât rozătoarele să o consume în mod regulat.) şi şoareci (Mus musculits. Klerat este o momeală raticidă. este termostabilă şi nu este fotosensibilă. ce se prezintă sub formă de momeli brichetate pe bază de tărâţe de cereale. 231    . trebuie avut în vedere ca momeala să fie în permanenţă în cantităţi suficiente pentru ca rozătoarele să o consume în mod regulat. Pentru a obţine cele mai bune rezultate. În primele zile ale programului de control este recomandat ca. Clorat este extrem de eficient asupra tuturor speciilor de şobolani (Rattus rattus.Pentru a obţine cele mai bune rezultate. Microtus arvalis. Clorat este o momeală "gata-de-folosit" cu Chlorophacynonă care este una din cele mai eficiente substanţe anticoagulante. "Chlorophacynone" este insolubilă În apă. ceea ce permite folosirea acesteia în orice condiţii (locuri insalubre. Clorat este extrem de bună la gust pentru rozătoare. rozătoarele vor avea acces uşor la momeală fară a intra în competiţie unele cu celelalte. datorită materialelor din compoziţie. etc. etc. Rattus norvegicus. cu un conţinut de 0. umede. În acest mod. Este o substanţă disponibilă în diverse formulări. de culoare roşie. este recomandat ca momeala să fie amplasată în diverse locuri şi primele zile ale programului. este recomandabil să se menţină o cantitate suficientă de momeală care să fie amplasată în cele mai diverse locuri. Clorat prezintă un grad de toxicitate echivalent cu cel al oricărui rodenticid. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din Grupa a-III-a de Toxicitate.

în apropierea galeriilor de rozătoare sau se plasează într-o staţie de intoxicare.III-a de toxicitate. mai ales în depozitele de produse agroalimentare. folosită la fabricarea momelilor raticide pe suport vegetal (grâu sau orz).Produsul are în componenţă Bitrex. Klerat se aplică sub forma unor grămezi de momeli ascunse pe cât posibil. Din punct de vedere al toxicităţii produsul face parte din Grupa a. bufniţa (Bubo bubo). Pentru rozătoare se recomandă gazarea galeriilor de acces şi astuparea lor folosind Phostoxin şi Delicia.o soluţie concentrată de culoare roşu-violet. ariciul (Erinaceus romanicus). vulpea (Vulpes vulpes). Microorganismele patogene utilizate pentru combaterea rozătoarelor sunt tulpini selecţionate de Salmonella typhimurium şi S. enteritidis.o pulbere albastru-verzuie. conţinând hidroxi-cumarină într-o concentraţie de 1%. Duşmanii naturali. Ratilan . Mus Musculus. care sunt utilizaţi pentru combaterea rozătoarelor sunt: dihorul de casă (Putorius putorius). Lanirat . 232    . cucuveaua (Athene noctua). Phostoxin şi Delicia. şorecarul comun (Buteo buteo). determinând ca produsul să fie ingerat de rozătoare. nevăstuica (Mustella nivalis). 2-3 tablete pe galerie. Se utilizează contra şoarecilor Rattus Norvegicus. striga (Tyto alba gutata). Mijloace biologice Mijloacele biologice de combatere a rozătoarelor sunt culturile microbiene şi duşmanii naturali. o substanţă cu un gust amar pentru animale.

primirea şi cântărirea substanţelor toxice şi materialelor de la magazie. înregistrarea instrucţiunilor privind măsurile de prevenire a producerii intoxicaţiilor accidentale la oameni. instruirea de către delegatul beneficiarului a întregului personal al acestuia privind 233    . Fazele deratizării sunt:  pregătirea plecării la lucru: întocmirea şi înmânarea fişei de lucru.  deplasarea la beneficiar. încărcarea materialelor.2. Măsurile organizatorice în deratizare În vederea executării în bune condiţii a acţiunii de deratizare trebuie efectuate de către beneficiarul lucrării şi executantul deratizării o serie de operaţiuni sau faze. utilajelor şi echipamentului de protecţie a muncii. utilajelor şi echipamentului de protecţie pe toată perioada acţiunii. stabilirea metodelor de combatere. verificarea echipamentului de protecţie a muncii. stabilirea surselor de hrană şi adăpare a rozătoarelor. pregătirea dozelor toxice.  pregătirea zonei pentru deratizare: igienizarea spaţiilor şi a suprafeţelor.  contactarea şi relaţia cu beneficiarul: prezentarea la conducerea beneficiarului.5.2.  expertizarea zonei de lucru: stabilirea speciei de rozătoare şi a gradului de invazie. stabilirea magaziei pentru depozitarea substanţelor toxice. restrângerea surselor de hrană şi apă pentru rozătoare. depopularea clădirilor (dacă este posibil). stabilirea modalităţii de deratizare a clădirii. stabilirea datei de execuţie şi desemnarea delegatului beneficiarului care să însoţeaseă şi să conlucreze cu echipele de deratizare pe toată durata acţiunii. stabilirea obiectivelor şi suprafeţelor infestate. stabilirea locurilor de amplasare a raticidelor. asigurarea formelor de plată.

aplicarea raticidelor şi avertizoarelor.1.1. Prima descriere a genului Staphylococcus a fost făcută de Rosenbach în 1884.măsurile de prevenire a producerii accidentelor prin intoxicaţii la oameni. stabilirea suportului alimentar.3.  controlul calităţii deratizării: se va investiga dacă mai circulă rozătoarele şi dacă momelile au mai fost consumate. contaminate. Riscuri de natură microbiologică 2.1. eliberarea camerei ce a servit la depozitarea toxicelor. 234    .3.  recepţia lucrării de deratizare: semnarea procesului verbal de recepţie de către conducerea beneficiarului. 2. ridicarea avertizoarelor. materialelor auxiliare. nerecuperabile. încărcarea materialelor în mijlocul de transport. Riscuri de natură bacteriană 2. care a divizat genul în două specii: Staphylococcus aureus şi Staphylococcus albus. pregătirea dozelor toxice. dacă se mai produc pagube. ridicarea cadavrelor de rozătoare şi supravegherea arderii sau îngropării acestora.  încheierea lucrării de deratizare: ridicarea raticidelor neconsumate de rozătoare. Riscuri microbiologice produse de Staphylococcus aureus Stafilococii sunt printre primele bacterii recunoscute a fi cauza diferitelor infectii locale şi generale la om.  deratizarea propiu-zisă: folosirea echipamentului de protecţie.3. întocmirea planului acţiunii de executare a deratizării.

a separat genul Staphylococcus de genul Micrococcus. iar Flugge ocupându-se de clasificarea cocilor.(http://microbiology2009. Stafilococii lichefiau gelatina şi erau consideraţi patogeni. Niven au propus separarea taxonomică a stafilococilor de micrococi pe baza comportării lor fată de oxigen. pe baza acţiunii lor asupra gelatinei şi a patogenitătii faţă de gazdele lor. în Renul Micrococcus.com/Two+Infections+of+the+Upper+Respiratory+System) Mai târzin Passet a adăugat la aceste două specii pe a treia: Staphylococczts citreus. Zopf a plasat stafilococii şi o grupă de micrococi saprofiţi. Cocii facultativi anaerobi erau plasaţi în Staphylococcus şi cei obligatoriu aerobi. Continutul 235    .wikispaces. criteriu propus în 1965 de Silvestri şi Hill. în timp ce micrococii aveau variabilă faţă de gelatină şi erau consideraţi saprofiţi. Morfologia celulară şi tipul de grupare a celulelor au reprezentat mult timp singurele criterii de a include bacteriile în genul Staphylococcus. Deosebirea clară a stafilococilor de micrococi se poate face pe baza compozitiei ADN. Bradford şi. în genul Staphylococcus. dispuşi în tetrade. iar culoarea coloniilor dezvoltate pe suprafaţa agarului nutritiv au servit pentru denumirea şi clasificarea specillor. folosind testul de oxidare-fermentare (OF) standard pentru glucoză. În 1955 Evans.

Studiile recente au stabilit criterii şi mai exacte de deosebire a stafilococilor de micrococi. uneori pot fi enterotoxinogeni. Începând cu anui 1925. consumate după păstrarea la temperatura camerei. net diferit de cel al micrococilor. De multă vreme bacteriologii medicali pun un accent deosebit pe deosebirea S. hyicus. datează din perioada anilor 1860-1880. deşi aceste două genuri continuă să fie incluse în aceeaşi familie (Micrococcaceae). care. de celelalte specii ca S. considerată principala specie patogenă pentru om. a lipidelor. Filipine (1914). intermedius şi S. Istoricul toxiinfecţiilor alimentare stafilococice începe cu mulţi ani înainte. epidermidis albus sau S. şi care administrate la voluntari umani au reprodus îmbolnăviri similare cu a pacienţilor îmbolnăviţi spontan. albus. în SUA (1906). Elementele incriminate au fost prăjiturile cu cremă sau laptele. Aceste criterii se bazează pe compozitia chimică a peretelui celular. Excepţional de rar se semnalează toxiinfecţii alimentare produse de S. Episoade de îmbolnăvire asemănătoare s-au semnalat 236    . pe existenţa citocromilor. Primele descrieri de îmbolnăviri cu caracter de episoade epidemice apărute ca urmare a consumului unor alimente. von Daranyi a reliefat valoarea practică a producerii de plasmo-coagulază şi a propus această proprietate ca criteriu de diferenţiere a stafilococilor patogeni sau enterotoxinogeni de cei saprofiţi. considerate saprofite. pe hibridarea ADNARN. aureus. S. apărut într-o localitate din Belgia. Primul autor care a atribuit stafilococilor piogeni rolul de agent cauzal în toxiinfecţiile alimetare a fost Denys care a descris în 1894 un episod familial.ADN-ului în G + C la stafilococi este de 30-40 mol %. pe felul şi proporţia acizilor graşi celulari. epidermidis. Asemenea episoade s-au semnalat în anii următori în Rusia (Petersburg). ca şi de alte grupe de bacterii.

caracterizată printr-un sindrom neuroparalitic ca urmare a afectării predominante a nervilor cranieni şi sistemului neuro-vegetativ.2.1. Germania. Ea afectează omul şi numeroase specii de animale şi este provocată de neurotoxina elaborată de Clostridium botulinum.3. prin tulburări digestive moderate. uscăciunea mucoasei bucale şi printr-o evolutie cu risc letal (10-30 %). . Din punct de vedere epidemiologic evoluează ca mici izbucniri de toxiinfecţie alimentară sau sub forma unor cazuri sporadice cunoscute sub denumirea de botulismul sugarilor şi botulismul plăgilor consecutiv diferitelor traumatisme sau intervenţii chirurgicale.org/wiki/Clostridium_botulinum) 237    . Un volum imens de lucrări de specialitate din toată lumea. tratează amănunţit enterotoxinele stafilococice şi mijloacele de detectare a lor în culturi şi alimente. (http://en. începând cu anii 1930.wikipedia. când din alimentele incriminate s-au izolat stafilococi enterotoxici sau numai enterotoxinele stafilococice.în număr mare. dar mai ales din SUA.Riscuri microbiologice produse de Clostridium botulinum (botulismul) Botulismul este o boală toxiinfectioasă neurologică severă. Anglia şi Japonia. 2.

motiv pentru care ea a fost denumită botulism. dar primele date concrete asupra ei le-a fumizat un poet şi medic din Wurtensberg. 238    . în special al celor în membrane cu diamentrul foarte mare. În Germania. cu 110 morţi. din care 11 au murit. van Ermengen a reuşit să izoleze C. Îmbolnăvirea animalelor în urma administrării i. Botulismul este o boală cunoscută din secolul XVII. a sporilor de C. ea având la origine o bacterie producătoare de neurotoxină atât în alimente.v. La sfârşitul secolului XIX. denumire combătută mai târziu de Gromasevschi şi Vaindrach. botulinum dintr-o salată făcută dintr-o conservă de fasole preparată în casă şi care a îmbolnăvit 21 de persoane. Germenele a fost izolat de asemenea. botulinum şi identificarea botulismului sugarilor sau al plăgilor au confirmat părerea ultimilor cercetători. Leuchs a demonstrat că tulpinile izolate de cei doi cercetători produceau neurotoxine. care au considerat că boala nu este o simplă intoxicaţie. botulismul era cunoscut aproape în toate ţările Europei. cât şi în organismul omului şi animalelor. botulinum dintr-o şuncă preparată în casă şi care a stat la originea unui episod extins. În 1895-1897. apărut în Ellezelles. În 1910. Landman a izolat C.Primele investigaţii asupra aceste boli s-au făcut in Europa unde boala apărea ca episoade în urma consumului de cârnaţi. din splina unei victime şi inoculat la animale de experienţă. Justinius Kerner care în perioada 1815-1828 a semnalat 234 de cazuri de botulism. a reprodus boala. în Belgia. apărute în urma consumului de câmaţi de ficat şi sânge. de la cuvântul latin „botulus" care inseamnă cârnaţ. În 1904. denumirea obişnuită a acestei boIi este „Wurstvergiftung" (intoxicaţie cu cârnaţi) şi a fost dată de van Ermengen.

botulinum: tipul F de unele tulpini de C. Anul 1976 rămâne un an important în istoricul botulismului prin descrierea lui de către Pickett şi col. unde.Boala a căpătat o extindere foarte mare în America de Nord. studiate. botyricum. La începutul secolului XX s-au identificat alte tipuri de toxine neurolitice: C. între 1897-1926. cele americane erau în totalitate neurolitice. tipul F era neproteolitic. Au urmat numeroase lucrări care au semnalat alte episoade de botulism în diferite părţi ale lumii. botulinum pot produce două tipuri de neurotoxine: A şi F (Af). făceau parte din două grupe diferite care nu se neutralizau încrucişat şi le-a numit tipul A şi tipul B. 239    . pateul de ficat (tip F). B şi F. la doi copii. sub forma unei boli infecţioase. sursele de infecţie fiind foarte diferite: conservele de peşte (tip E). Burke a dovedit heterologia toxinelor botulinice. În 1919. A şi B. Gimeney şi Ciccarelli în Argentina au izolat din sol tipul G şi au demonstrat că unele tulpini de C. barati şi tipul E de unele tulpini de C. la tipul C găsindu-se două subtipuri notate la vremea respectivă cu Cα (la o tulpina izolată în 1992 din larvele de Lucilia caesari) şi Cβ (la o tulpină izolată în acelaşi an de Seddon dintr-un os intrat în putrefacţie). cele 23 de tulpini americane. Astfel. Demn de reţinut este şi faptul că în anii 1985-1986 s-a demonstrat că unele tipuri de toxine pot fi produse de alte specii decât C. s-au semnalat 162 de epidemii. D şi E. Spre deosebire de tipul E. În 1970. Spre deosebire de tulpina izolată de van Ermenger.

din punct de vedere anatomo-clinic. Observaţii referitoare la apariţia unor tulburări gastro-intestinale de tipul toxiinfecţiilor alimentare ca urmare a consumului unor alimente 240    .2. la originea cărora stă ingerarea alimentelor contaminate cu această bacterie şi care. (http://www. actualul C. în funcţie de tipul agentului cauzal. agentul cauzal al enteritei necrozante a omului.marlerblog. Riscuri microbiologice produse de Clostridium perfringens Toxiinfecţiile alimentare produse de Clostridium perfringens sunt afecţiuni de tip toxic. perfringens tipul F. Zeissler şi Rasyfeld-Sternberg şi separat Oakley au izolat şi identificat C.3.com/legal-cases/merles-bbq-restaurant-linked-to-clostridium-perfringens-outbreak/) Clostridiuim perfringens a fost izolat prima dată din organele unui cadavru de om şi descris în 1892 de Welch şi Nuttal. Abia în 1949.1. se manifestă ca enterite uşoare .3. Mult mai târziu ea s-a izolat din cazurile de dizenterie anaerobă a mieilor şi din cele de enterotoxemie a oilor.medii sau ca enterite necrozante grave. Un an mai târziu această bacterie a fost pusă în evidenţă de Fraenkel într-o leziune de gangrenă umană.

Din conservă şi din fecalele bolnavilor s-a izolat C. iar produsul care a stat la originea îmbolnăvirii era o conservă de came de iepure preparată în casă. În Anglia primul episod a fost descris în 1943 de Knox şi Mac Donald. perfringens de tip C. 241    . iar în SUA în 1945 de Mc Chung. Toţi bolnavii au decedat prezentând enterită necrozantă. cu numeroase cazuri mortale. Astfel. Un an mai târziu Tabakov a descris alte îmbolnăviri apărute după consumul de câmaţi cu semne incipiente de alterare. Acesta a descris o toxiinfecţie alimentară produsă prin consumul unor pui fierţi preparaţi cu o zi înainte. În Germania. Agentul etiologic era C. perfringens comunicate a crescut. alimentul incriminat fiind un mezel proaspăt (Tropfwurst) asemănător cu o tobă cu sănge. în 1949. În acelaşi an. De remarcat că după cel de-al doilea război mondial. în Germania au apărut mai multe sute de cazuri grave de enterită necrotică după consumul conservelor de carne în cutii. Hain a comunicat îmbolnăviri cu caractere de toxiinfecţie alimentară. perkingens datează din anul 1930. perfringens tip C. iar boala denumită „Darmbrand" era de o gravitate deosebită. În 1956 Linzenmeier a descris un episod cu 300 de cazuri produse în urma consumului cărnii de porc gătită cu 1 -2 zile înainte. Zenner în 1938 a descris un episod de îmbolnăvire cu această bacterie la 60 de persoane. cazuri asemănătoare au raportat Zeissler şi RaszfeldSternberg. După anul 1940 numărul de izbucniri produse de C.contaminate masiv cu C. Boala s-a manifestat prin tulburări dispeptice de scurtă durată. Din carnea crudă şi din fecalele bolnavilor s-a izolat C perfringens tip A. din care s-a izolat bacteria. la 3 persoane.

deoarece termorezistenţa sporilor depinde şi de o serie de factori intrinseci ai substratului în care aceştia se găsesc: pH. Hobbs a definit ca tulpini de C. criterii neconfirmate ulterior. Din această cauză.4. perfringens se găseşte frecvent în intestinul omului şi animalelor. în special pentru apa potabilă. prezenţa nitriţilor. de mai multă vreme este considerată şi indicator sanitar microbiologic. ale omului. Riscuri microbiologice produse de Bacillus cereus Toxiinfecţiile alimentare produse de Bacillus cereus (B.) sunt îmbolnăviri gastrointestinale de tip toxic. unii specialişti considerând-o ca o bacterie care face parte din microflora intestinală normală.Începând cu 1950 Hobbs a început să studieze această specie bacteriană aducând numeroase precizări şi insistând în mod deosebit asupra variaţiilor în privinţa producerii beta-hemolizei şi a rezistenţei la căldură a sporilor.a.1. aw. de scurtă durată. Pe baza rezultatelor investigaţiitor diferitelor tulpini de care a dispus la acea dată.Eh. 242    . apărute în urma consumului unor alimente contaminate cu un număr foarte mare de celule bacteriene şi care din punct de vedere clinic se manifestă sub forma a două sindroame benigne: diareic şi sindromul vomitiv.c. perfringens producătoare de toxiinfecţii alimentare pe cele slab beta-hemolitice şi cu spori termorezistenţi. datorită cunoaşterii mai exacte a manifestărilor bolii. ş. a perfecţionării mijloacelor de izolare şi identificare a agentului etiologic şi obligativităţii declarării îmbolnăvirilor. După 1960.3. C. 2. numărul de toxiinfecţii alimentare raportate în numeroase ţări a crescut foarte mult.

internate cu diferite afecţiuni sau salariaţi ai spitalului. prin cercetările ulterioare. ca B. După ce s-a făcut oarecare ordine în taxonomia complicatului gen Bacillus.html) Cazuri izolate sau episoade de toxiinfecţie alimentară produse de B. deşi agentul cauzal a fost mult timp incomplet caracterizat şi denumit cu numele generic de bacil aerob sporulat sau clasificat în grupa confuză de „Bacillus subtilis — mesentericus". a început raportarea a numeroase cazuri de toxiinfecţie alimentară produse de această bacterie. cereus. La originea îmbolnăvirilor a stat consumul de chiftele de carne puternic contaminate cu o bacterie sporogenă descrisă de autor ca Bacillus peptonificans şi identificată.cereus. Unul dintre primele episoade s-a raportat în 1906 de Lubenau.(http://textbookofbacteriology. 243    . cereus a fost bine caracterizată. Episodul a apărut într-un spital din Germania şi a cuprins 300 de persoane. care prezentau simptome de gastroenterită acută la scurt timp după servirea prânzului.c. „antracoizi " sau „ pseudoan-tracoizi ". iar specia B. Anglia. apărând chiar unele date sinoptice asupra episoadelor din diferite ţări ca Norvegia.net/B. au fost semnalate şi descrise încă de la începuturile microbiologiei. Canada.

analizând perioada 1936-1943.5 ore mai târziu.c. Hauge a descris cu precizie primele patru episoade de toxiinfecţie alimentară cu B.2 x 108/g). a servit desertul 2. dar in număr mic.c. 117 erau bănuite a fi provocate de B. caracterizat şi încadrat corect speciile din genul Baciilus. dintre care prezentăm. 1a un spital din Oslo s-a servit la cină o mâncare compusă din came cu legume şi un desert reprezentat de o budincă cu ciocolată şi sos de vanilie. inclusiv autorul descrierii acestui episod. Masa de prânz s-a pregătit cu 3-4 ore înainte de servire şi a fost ţinută la temperatura bucătăriei. B. servind numai desertul. cât şi din mâncarea de spanac (3. a fost posibilă studierea şi identificarea precisă a toxiinfecţillor produse de B. unul din ele. După 6-10 ore. apărute în Norvegia. 244    . din cei 120 de consumatori sau imbolnăvit 70.5 — 11 x 107/ml. În 1958. c. Masa era compusă din supă de făinoase şi mâncare de spanac cu cartofi. Abia după anii 1950. În asemenea condiţii. În 1950. Nikodemusy a descris un episod apărut la o grupă de participanţi la cursurile agrotehnice de vară organizate la Budapesta. Pacienţii cu regim dietetic nu au consumat din mâncarea cu carne. în Ungaria. internate în secţia de boli medicale.c. Gorden şi colaboratorii lor au descris. Din fecalele bolnavilor s-a izolat B. când Smith. Desertul se preparase dimineaţa şi s-a păstrat până seara într-un vas mare la temperatura camerei. pe când din sosul de vanilie s-a izolat un număr foarte mare: 2. îmbolnăvindu-se mult mai grav.. Perioada de incubaţie a fost în medie de 10 ore iar evoluţia bolii nu a depăşit 12 ore. în număr de 20. Din 80 de persoane. a stabilit că din cele 367 cazuri de toxiinfecţie alimentară. decât peroanele internate.cereus s-a izolat în număr foarte mare atât din supă (2 x 108/ml). Personalul spitalului.Serviciul de sănătate publică din Stockolm. în cele ce urmează. s-au îmbolnăvit 61.

c. în 1960. fără refrigerare.c. iar în 1972.c.9 x 106/ml.30 laptele a fost servit cu mămăliguţă. de B. Seidel şi Muschte au descris un episod în care s-au îmbolnăvit 135 de persoane din cele 800 care au consumat o budincă de ciocolată şi cu sos de vanilie.5 ore mai târziu decât prima.f. fără a fi fiert în prealabil. În Polonia. În friptură s-a pus în evidenţă un număr de 7 x 107 celule de B. Cina s-a compus din friptură de vită. la o pensiune de fete. în SUA.30 — 13. Din peştele prăjit s-a izolat B. salată şi desert. 245    . iar între orele 9 şi 18. În laptele din care s-a servit s-au decelat 2. în bucătărie la 32°C.2 x 106 celule de B.30. primul episod apărut la două grupe de studenţi care au servit cina la o cantină în două serii. în număr mare. Laptele a fost ţinut la temperatura bucătăriei între orele 8.c. fasole verde.c. în 1965. Midura a descris în 1970. Costin în 1962 şi Miloşescu în 1964 au semnalat primele trei episoade de toxiinfecţie alimentară produse de B. Desertul se pregătise în preziua consumului./g. cu sos tomat.34°C. În budincă s-a găsit un număr de 2./ml. Iar în sosul de vaniIie 4. Vlad a descris un episod care prin extindere întrece pe multe din cele semnalate mai sus. Episodul a apărut la o şcoală din Sinaia şi a cuprins 221 de bolnavi din 272 persoane care au consumat acelaşi aliment reprezentat de laptele dulce de bidon. cereus. A fost fiert la ora 13 şi introdus în aceleaşi bidoane şi ţinut până a doua zi la ora 9 în magazia de depozitare. În România. piure de cartofi.În fosta RDG. apoi prăjit şi păstrat în bucătărie 64 de ore. Peştele congelat a fost lăsat pentru decongelare la temperatura camerei 24 de ore./g. S-au îmbolnavit 15 din cei 31 de consumatori: 4 din 13 din prima serie 11 din 18 din a doua serie.1 x 107 u. La ora 18. care serviseră masa cu 2. Sumzcal a raportat îmbolnăvirea a 40 din 108 persoane care au consumat peşte prăjit.

inoculat intravenos.com/listeria-resources/) Cu această ocazie.5. iar agentul ei cauzal 246    . în 1927.1. începe în 1924 prin lucrările lui Murray. datează din 1891. care. Totuşi. El a numit boala „Tiger River Disease". mobil. determina la iepuri creşterea monocitelor din sângele circulant până la 30-50% din totalul elementelor din seria albă. (http://www.3. de la animalele bolnave a fost izolat un bacil Gram-pozitiv. Lysteria monocytogenes. studiul listeriozei ca boală infecţioasă de sine stătătoare şi al agentului său cauzal. monocytogenes Riscuri microbiologice produse de Lysteria Prima descriere a unei boli la om produsă de bacili Gram-pozitivi şi care se bănuieşte a fi fost o listerioză. semnalate la iepurii şi cobaii din crescătoria Universităţii Cambridge. Webb şi Swann publicate în 1926. Din această cauză bacteria a fost numită Bacterium monocytogenes. Pirie a publicat observaţiile sale făcute în America de Sud asupra unei epizootii la nişte rozătoare de stepă (Tatera lobengullae).listeriablog. Un an mai târziu. care cuprind rezultatele investigaţiilor asupra unei epizootii.2.

Pirie propune în 1940 schimbarea denumirii în Listeria monocytogenes. germenul s-a izolat frecvent de la om şi de la numeroase specii de animale (mamifere.era un bacil Gram-pozitiv. pe care au considerat-o ca specie nouă şi au denumit-o „Listeria grayi". reptile. plante). s-au descris şi alte specii de Listeria. Murray şi col. ca Austria. monocytogenes şi L. comparând cele două bacterii izolate. în 1929. Întrucât denumirea de Listerella fusese dată anterior unor miceti şi unei specii de foraminifere. în SUA merită menţiuni speciale. Ulterior. iar în 1934 la bovine. majoritatea cercetărilor asupra listeriozei s-au făcut pe animale. În 1967 Bakulov mentiona că până la acea dată Listeria se izolase de la peste 70 de specii din regnul animal. şi Pirie au stabilit identitatea lor şi au adoptat pentru ele denumirea de Listerella monocytogenes. batracieni. mobil. păsări. peşti) ca şi din diverse medii naturale (apă. În 1966. În unele ţări. manitol-pozitivă. cu fracţiuni antigenice H diferite de ale L. nurayi". dintre care cele efectuate de Gray şi col. manitol — şi nitratază pozitive. furaje. Larsen şi Seeliger au izolat o tulpină de Listeria cu patogenitate redusă. ca omagiu pentru Lister. inoculat la diferite animale de laborator. provoca focare necrotice hepatice. sol. în SUA. listerioza este denumită „boala învârtirii în cerc" (circling disease). iar în 1971. în 1931 şi 1933 la oi de către Gill. Welshimer şi Meredith au izolat tulpini de Listeria de pe diferite vegetale. Ulterior. de Jones şi Little. de Nyfeldt. propunere adoptată de Comisia internaţională de nomenclatură bacteriologică şi care este valabilă şi astăzi. După aceste prime sernnalări asupra prezenţei listeriozei în patologia omului şi a animalelor domestice. Înainte de 1960. grayi şi le-au denumit „L. Bacilul izolat a fost denumit Listeria hepatolytica. 247    . Listerioza a fost descrisă prima dată la om. alimente. care.

Izolarea L. sunt foarte rare. În Europa lucrările lui Seeliger din anii 1980 au adus contribuţii importante la cunoaşterea listeriozei la om şi animale ca şi în privinţa serologlei şi taxonomiei listeriilor. dar care. apă. deşi confirmările în această direcţie sunt rare. de pe plante. o sursă pentru infectarea animalelor. în special. naşterile premature. examinarea coloniilor de pe suprafata agarului cu ajutorul luminii oblice. din tubul digestiv al diferitelor specii de animale şi al oamenilor clinic sănătoşi şi. Din primii ani de descifrare a epizootologiei şi epidemiologiei listeriozei.Obiectivele lor principale au fost listerioza la oi. Transmiterea bolii de la animale la om nu se poate exclude. acest punct de vedere a fost reconsiderat. în functie de calea de infecţie. dar trebuie sublimat faptul că sursele de infecţie pentru om pot fi reprezentate de rezervoare mult mai vaste. ca şi cele apărute ca urmare a relaţiei animal-om. înţelegerea unor manifestări patologice ale bolii ca avortul. izolarea germenului din siloz. monocytogenes din sol. În prezent se cunosc şi cazuri de infecţie interumană. îmbogăţirea materialelor biologice la temperaturi joase în vederea izolării L. mai ales din diferite produse alimentare a demonstrat că omul se infectează prin surse mult mai diverse decât cele reprezentate de animale sugerându-se chiar posibilitatea infecţiilor endogene la purtătorii umani şi animali sub acţiunea diferitilor factori care micşoreaza rezistenţa organismelor. ea a fost considerată antropozoonoză şi chiar ca „antropozoonoza viitorului". 248    . monocytogenes . cele intraspitaliceşti. boala postnatală. variabilitatea coloniilor. Odată cu acumularea de noi cunoştinte şi pe baza perfecţionării continue a metodelor de izolare a bacteriei din diferite substraturi şi materiale patologice.

ca SUA. Deşi frecventa rămâne redusă. iar în unele ţări dezvoltate. plante. lanţul infecţios în izbucnirile colective este de obicei: purtător-carne-lapte-om sănătos. în timp ce în perioada 1950-1972. De la descrierea primelor cazuri de boală la om. În ultimele două decenii numărul cazurilor de listerioză a sporit semnificativ şi s-a precizat că ea afectează în mod deosebit persoanele imunodeficitare sau imunodepresate. Lanţul infecţios pentru animale. Seeliger arată că in perioada 1929. după ce s-a stabilit unele produse alimentare pot sta la originea îmbolnăvirilor sporadice sau colective. şi măsurilor de prevenire a acestei toxiinfecţii alimentare. 249    . care începând cu 1957 (Giessen-Germania) se repetă cu regularitate la intervale de câţiva ani. monocytogenes în alimente. 5000 de cazuri. Astfel. s-a acordat o foarte mare atenţie cunoaşterii. speciile cele mai receptive. numărul cazurilor de listerioză la om şi animale creşte de la an la an.1950 au fost identificate în lume 70 de cazuri de listerioză la om. Dovada o constituie congresele internaţionale asupra listeriozei. în acest caz ar fi în mod frecvent: excretor de germeni-sol-plantă-furaj-animal sănătos. şi mai ales. apă. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la animale.Este stabilit că la animale şi în mod special la rumegătoarele domestice. Pentru om. deoarece are concomitent o gazdă animală sau umană şi un mediu de dezvoltare: sol. în decurs de numai 9 ani (19561964) numărul de îmbolnăviri la animale a crescut de zece ori. Bakulov arată că în URSS. s-au elaborat programe speciale pentru monitorizarea L. Boala poate fi inclusă printre saprozoonoze. iar procentul de mortalitate printre persoanele bolnave poate atinge valori de 20-30 %. sursa de infecţie principală o reprezintă furajele insilozate.

boboci de rată şi s-a reuşit izolarea germenului din apă şi de la broască. care au făcut cunoscute rezultatele cercetărilor lor în diferite publicaţii şi în două teze de doctorat. s-ar putea vedea că nu a existat o creştere anuală semnificativă. păstrăvi. Ulterior s-au comunicat numeroase cazuri.000. În ţara noastră. porci. studiată şi raportată în unele ţări din America de Nord (SUA. Boala este răspândită în toată lumea. dar episoadele de origine alimentară sunt mai puţin cunoscute. în realitate. Dacă s-ar apecia numărul cazurilor de boală apărute la om în primii 60 de ani următori descrierii primelor cazuri. Canada) şi din Europa (Germania. în deceniul 1980-1990 listerioza a fost considerată cea mai importanta boală de origine alimentară.Apariţia şi extinderea sindromului imunodeficitar dobândit favorizează accentuează manifestările clinice la persoanele infectate. unde cele mai multe cazuri de boală au origine alimentară. Franţa. Abia după anul 1980 numărul de îmbolnăviri la om a crescut alarmant. Ulterior. Elveţia). În 1960. primele tulpini de L. Ea este mai bine cunoscută. Datorită impactului economic şi asupra sănătăţii publice. monocytogenes au fost izolate de Volintir in 1951 din creierul unei capre cu semne de rabie şi de la un porc dintr-un focar de pestă porcină. această frecvenţă este mai mare. bovine. bivoli. În prezent se apreciază că frecvenţa anuală a cazurilor de boală la om oscilează între 3 şi 11. 250    . studii mai ample şi ordonate asupra listeriozei la animale au întreprins Darie şi Roşca. Roşca şi col. În acelaşi timp specialiştii sunt convinşi că. cu excepţia. În perioada 1956-1958 s-au descris primele cazuri de listerioză la ovine. a Antarcticii. probabil. au descris primul caz de listerioză la om în ţara noastră. odată cu apariţia episoadelor de origine alimentară şi a devenit o procupare pentru specialiştii implicaţi în apărarea sănătăţii publice.3 persoane la 1.000 locuitori.

3. pe care ulterior Gartner reuşeşte să-l cultive.a fost descrisă de Babeş în 1905. enteritidis. În 1899. Salmon şi Smith în 1885 izolează Baciiius cholerae suis de la porci cu pestă. prima salmoneloză . (http://frenchtribune.2.1.. Lianeles în 1900 atribuie acestor bacili numele generic de Salmonella în onoarea bacteorologului american Salmon. aertrycke.6. Riscuri microbiologice produse de Salmonella În 1880 Eberth şi Kokh au evidenţiat în foliculii limfatici necrotici la decedaţii de febră tifoidă un bacil incriminat în etiologia bolii.o toxiinfecţie alimentară determinată de consumul unei fripturi din carne de miel . în Belgia are loc o izbucnire deterrninată de un bacil anterior izolat şi descris de Loeffler la şoarecii dintr-o crescătorie de laborator şi pe care îl numeşte B. White propune prima schemă de identificare antigenică. iar Gartner descrie în 1888 în Germania prima toxiinfecţie alimentară cu 58 de îmbolnăviri în urma consumului de carne de vită tăiată de necesitate şi atribuie acestui microorganism numele de B.com/teneur/113631-salmonella-outbreak-alerted-health-authorities) În România. Pornind de la descoperirile antigenice ale lui Andrews din 19211924. extinsă 251    .

facultativ anaerobi. ce pot duce la moarte în cca. Weltwreden. sunt nesporulaţi. au modificat radical taxonomia genului introducând un sistern raţional de clasificare. în afară de patologia digestivă: semne nervoase. în număr foarte mare. Importanţa urmărire şi control. Anatum. etc. regional sau global cum ar fi: Paratyphy B. Riscuri microbiologice produse de Escherichia Coli E. Apărută ca epidemie de mai bine de zece ani în toată lumea. coli face obiectul unei supravegheri accentuate din cauza gravităţii complicaţiilor pe care dezvoltarea acestei bacterii le poate antrena. s-au dezvoltat scheme de lizotipie pentru majoritatea serotipurilor de Salmonella care au prezentat interes epidemiologic major local.ulterior de Kuaffmann şi utilizată şi azi ca Schema Kauffmann-White de identificare a salmonelelor. Agenţii etiologici aparţinând genului Escherichia se caracterizează prin polimorfism.3. Gram-negativi. Enteritidis. Studiile de conversie antigenică sub acţiunea bacteriofagilor temperaţi efectuate de Le Minor şi col. genului Salmonella în patogenia infecţioasă şi epidemiologie a adus la crearea unei reţele multinaţionale colaborative de 2. renale şi sanguine. ciliaţi peritrih. iar ulterior cercetări genetice asociate. efectuate de Le Minor şi Popoff. prezentă inclusiv în mod natural în tubul digestiv al omului. Doar câteva tulpini sunt patogene şi capabile să inducă simptomatologie.. E. coli este o bacterie ubicuitară. Panama. 5% din cazuri. Typhimurium. prezintă importanţă 252    . Din cadrul speciilor aparţinând genului. ultilizându-se seturi de bacteriofagi de diverse provenienţe.7. Modelul schemei a fost ulterior extins în practica tipizării antigenice în bacteriologie şi virusologie.1. au relevat nebănuite posibilităţi de variabilitate bacteriană. Pe modelul acestei scheme.

a cărei prezenţă în mediu şi alimente este considerată indicator igienico-sanitar sau de contaminare fecală. dintre care EPEC (E. urmate deseori de letalitate. Din grupul EPEC fac parte mai multe tipuri de tulpini. EHEC (E. iar dintre epidemiile produse de acestea. coli enteroagregative). 253    . coli enterohemoragice). Sunt transmise prin contact direct în creşe şi spitale.. ETEC (E. Tulpinile VTEC au devenit foarte cunoscute în ultimii ani datorită simptomelor severe pe care le produc. laptele şi produsele lactate sunt rar incriminate. producând o simptomatologie greu de diferenţiat. Cea mai importantă sursă este carnea de vită şi produsele rezultate din aceasta (Big Mac). EHEC şi EPEC. VTEC (E. coli verotoxigene). coli enterotoxigene). principala sursă este reprezentată de diferitele tipuri de alimente şi de apă. coli cuprinde mai multe patotipuri (Broes. coli. aceste tulpini au putut fi izolate din multe sortimente de brânză cu pastă moale. ce produc dispepsia nou-născuţilor (diareea infantilă) şi sunt foarte rar întâlnite în alimente. mai ales în ţările în curs de dezvoltare (contaminarea fecalo-orală). EIEC (E. Pentru tulpinile din grupul ETEC. coli enteropatogene).EHEC). iar anumite tulpini nepatogene sunt considerate saprofite în tubul digestiv la om şi animale. coli enterohemoragică . numai câteva au putut fi corelate cu alimente (brânza franceză Brie şi brânza Camembert fabricate din lapte crud). Acesta este un microorganism ubicuitar. Principalele serovariante sunt O124 şi O164. Bacteriile de tip EIEC invadează celulele epiteliale ale intestinului într-un mod asemănător cu Shigella spp. EagEC (E. deşi în Italia.pentru salubritatea alimentelor E. E. iar tulpina dominantă este O157H7 (E. 1993). coli. Patotipurile implicate cel mai mult în apariţia maladiilor la om sunt ETEC. coli enteroinvazive). mai ales în ţările tropicale sau în zonele cu igienă necorespunzătoare. Ca şi în cazul celorlalte grupuri de E.

trombocitopenia şi anemia hemolitică microangiopatică). coli O157H7 a fost identificată prima dată ca patogenă pentru om în anul 1982. coli O157H7 a devenit unul dintre cei mai periculoşi agenţi etiologici ai toxiinfecţiilor alimentare. pisici). În 1983. ajungând să fie ingerate de om. iar entitatea morbidă rezultată este colita hemoragică. Deşi bovinele reprezintă rezervorul principal pentru E. caracterizate prin crampe abdominale. acest serotip a fost rar izolat din probele de fecale investigate în laboratoarele de sănătate publică din UK. de la începutul anilor 1950. scaune cu sânge şi stare subfebrilă sau chiar lipsa febrei.E. Tulpina se izolează din fecalele bovinelor sănătoase care contaminează carnea acestor animale în timpul procesului de tăiere. Aceste semne clinice distinctive recunosc drept cauză E. s-a demonstrat că şi alte specii de animale pot fi purtătoare ale acestei bacterii (porci. coli entero-hemoragică şi considerată în prezent cauza a peste 90% din cazurile de HUS în ţările industrializate. ovine. în patologia umană. Incidenţa HUS a fost fluctuantă în unele regiuni. Serotipul E. În perioada anilor 1970. când au izbucnit două episoade de colite hemoragice-entităţi clinice distinctive. coli producătoare de Shiga-toxine (printre care şi E. dar studiile efectuate sugerează o creştere globală a acestuia. 254    . coli O157H7) şi Sindromul Uremico-Hemoragic (HUS) post-diareic (leziunile renale acute. cu efecte grave la nivelul peretelui intestinal. coli O157H7. Acest serotip prezintă o mare importanţă pentru patologia umană şi veterinară. coli O157H7 (E-coli enterohemoragic sau ECEH) produce cantităţi mari de toxine puternice. coli O157H7. Karmali şi colaboratorii demonstrează legătura dintre infecţia cu E. E. SUA şi Canada. asemănătoare sau chiar identice celei produse de Shigella dysenteriae. devenită cel mai sever serotip de E.

Prezenţa enterohemolizinei este uşor observată prin producerea mai rapidă a efectului hemolitic în agarul cu sânge de oaie purificat. O’Brien şi colaboratorii au arătat că unele tulpini produc o citotoxină a cărei activitate este neutralizată de anticorpii antitoxină Shiga.Enterohemolizina este o hemolizină distinctă faţă de alfa-hemolizină şi beta-hemolizină. bacteria poate elabora una. 90% din producţia de hemolizină este atribuită tulpinii de Ecoli O157H7. Ulterior s-a descoperit faptul că şi unele tulpini de EHEC produc o toxină similară toxinei Shiga. coli O157H7 sunt reprezentaţi de Shiga toxine (denumite şi verotoxine. enterotoxicitatea ei fiind pusă în evidenţă în 1972. produc alfa-hemolizina. cu proprietăţi citolitice pentru linia de culturi celulare Vero şi anume verotoxina (VT). cunoscute iniţial sub numele de Shiga-like toxine). produc enterohemolizina şi sunt asimilate cu EHEC. Toxinele produse de E. Tulpinile care au avut efect hemolitic în ambele tipuri de agar cu sânge de oaie. Ea mai poate fi produsă şi de E. Cei mai importanţi factori de virulenţă ai E. coli O157H7 sunt VT (SLT)-l. în timp ce tulpinile care au efect hemolitic doar în agarul cu sânge de oaie purificat. În funcţie de tulpină. coli enteropatogenă. Cele două tipuri de toxine (verotoxine şi Shiga-like toxine) sunt identice şi cei doi termeni sunt consideraţi sinonimi. 255    . două sau toate toxinele. Producţia de enterohemolizina este strâns legată de producţia de verotoxine (toxine Shiga-like). faţă de agarul cu sânge de oaie nepurificat. Acest fenomen a sugerat şi o cale rapidă de a pune în evidenţă prezenţa tulpinilor de EHEC. În 1982. Toxina «Shiga» a fost descoperită în 1903 de Conradi la Shigella dysenteriae serotip 1 şi a fost considerată mult timp o neurotoxină. Toxina SLT-1 este foarte asemănătoare cu toxina Shiga. toxina Shiga-like. fiind mai puţin studiată decât acestea. VT (SLT)-2 şi VT (SLT)-3.

dar ar putea fi similară celei de Shigella spp. febră. Colita hemoragică este diagnosticată prin izolarea E. 256    . coli O157H7 produc SLT-2.sau policlonali antitoxină Shiga şi anti SLT-1. febră. cu debut brusc.activitatea sa fiind neutralizată de anticorpii anti-toxina Shiga. Boala diareică la om este dependentă de caracterul tulpinilor infectante. frisoane şi diaree cu sânge. (10 organisme). caz în care simptomatologia dispare treptat. în 10-14 zile. Tot aceste tulpini sunt responsabile şi de sindromul hemolitico-uremic. Activitatea celor două tipuri de toxine este analoagă. Tulpinile EHEC produc modificări dizenteriforme (colita hemoragică). La nou-născuţi evoluează frecvent cu implicarea tulpinilor enterotoxigene de E. coli. Tulpinile de origine porcină care produc boala edemelor elaborează o variantă de SLT-2. cu miros fetid şi poate evolua spre moarte în 24 . în mod alternativ. Toxina SLT2 are o structură multimerică asemănătoare cu cea a SLT-1 (cu peste 56 aminoacizi omologi). dar SLT-2 nu este neutralizată de anticorpii mono. Doza de infecţie este necunoscută. Majoritatea tulpinilor de E. numită SLT-2v. care pot fi enterotoxigene. coli de serotip Oi57:H7 sau a E. coli producătoare de verotoxine din probele de diaree. galben deschisă. coli de acelaşi serotip. Posibilitatea ca aceeaşi tulpină să producă şi SLT-1 se situează între mai puţin de 25% în Europa şi peste 80% în America de Nord şi Japonia.48 de ore sau poate avea prognostic favorabil. fiind urmată şi de o oarecare imunitate. din alimentul incriminat. vomă. dar nu şi de cei anti SLT-1. neutralizabilă de către anticorpii anti SLT-2. diaree apoasă. probele pot fi testate direct pentru stabilirea prezenţei verotoxinei. cu incubaţie scurtă. Confirmarea poate fi obţinută prin izolarea E. invazive şi enteropatogene. uşor mucoasă.

prelucrare şi depozitare.6%).Toate produsele alimentare pot fi contaminate cu E. iar identificarea acesteia reprezintă un indicator important igienico-sanitar. la care se adaugă respectarea condiţiilor de igienă pe tot parcursul fluxului tehnologic de obţinere a produselor alimentare. coli O157H7. este important de precizat faptul că utilizarea probelor de ADN pentru detectarea genelor răspunzătoare de producerea de verotoxine (VT 1 şi VT 2) este cea mai bună metodă existentă. coli. 1996. manipulare. coli în alimente. chiar şi de către consumatori. Laptele poate constitui o sursă de infecţie atunci când provine de la animale cu mastite colibacilare sau ca urmare a unei contaminări ulterioare. coli nu este precizat ca patogen în ciuda potenţialului său patogenic.5. aureus. pot conţine colibacili (după Savov citat de Perianu. Din punct de vedere legislativ reglementările privind prezenţa în lapte şi în produsele din lapte a E. coli în proporţie de 0. ouăle provenite de la găini sănătoase conţin E. fiind recunoscută rezistenţa colibacililor la factorii de mediu. stabilite de către Comunitatea Europeană sunt asemănătoare cu cele pentru S. Identificarea bacteriilor coliforme din organe şi carne rezultate din tăierile de urgenţă prezintă o importanţă deosebită. manipulare şi păstrare. ţinând cont de posibilitatea dezvoltării toxiinfecţiilor alimentare la om. coli. E. Profilaxia nespecifică la om implică aceleaşi măsuri ca în celelalte infecţii digestive. referitor la modul de obţinere. Laptele şi produsele lactate oferă un mediu prielnic dezvoltării şi multiplicării bacteriilor coliforme şi mai ales suşei E. fiind denumit un "microorganism ce indică o igienă necorespunzătoare". În ceea ce priveşte detectarea E. Ouăle. chiar şi provenite de la păsări sănătoase. a condiţiilor de transport. 257    .

Particulele virale pot părăsi corpul gazdei infectate şi pot infecta altă gazdă. dacă sunt infectate mai multe celule.2. Capsida sau capsula prezintă receptori de plasare la celula gazdă. Virusul este o entitate mică pentru că dimensiunile variază între 25 şi 100 nm. Hepatita A Hepatita A este 6 boală virală provocată la om de virusul hepatitei A (HAV). în unele cazuri. în cazul virusurilor transmise prin alimente. atunci apare boala virală care. Virusul se consideră particulă inertă deoarece în afara celulelor vii el nu se poate reproduce (multiplica).  multiplicarea acizilor nucleici şi sinteza componentelor virale (capsidă. 258    .3. capsulă). care este clasificat ca Picorna virus gazda constituind-o numai primatele (inclusiv omul).  asamblarea noilor particule virale. Virusul este o entitate simplă pentru că genomul respectiv uerste format din ARN sau ADN. forma şi compoziţia particulei virale.  „înghiţirea" particulei virale de către celula gazdă. Organismul infectat poate lupta împotriva virusului prin anticorpii produşi. simple şi inerte. La baza clasificării Virusurilor stau dimensiunile.2.  pierderea capsulei şi respectiv capsidei şi eliberarea acizilor nucleici virali. de regulă dublu răsucite în virusurile cu dimensiuni >50nm. In general. infecţia cu un virus implică următoarele etape.3. Noile particule virale suprimă funcţiile celulei gazdă sau distrug celula gazdă în care caz particulele virale pot infecta noi celule ale gazdei. 3.  ataşarea virusului la receptorii celulei gazdă. poate fi fatală.1.3. tn cazul aceleiaşi gazde. Riscuri de natură virală Virusurile reprezintă entităţi mici. Acizii nucleici sunt acoperiţi de o capsidă şl la unele virusuri exista şi o capsulă de natură lipidoproteicâ.

diaree.microbiologybytes. vârful infectivităţii fiind după două săptămîni de la infectare şi coincide cu creşterea alanin-aminofransferazei serice (ALT). Viremia poate fi detectată însă înainte de creşterea ALT prin determinarea ARN-viral.Sursa: www. Infecţia cu HAV poate fi asimptornatică. Manifestările clinice ale infecţiei simptomatice cu HAV variază de la o boală anicterică blândă la hepatita fulminantă. Infectia HAV asimptomatică şi anicterică. fiind excretat prin bilă şi în concentraţie mare prin fecale. Dintre adulţii mai tineri bolnavi care prezintă HAV. anicterică şi simptomatică. urină închisă la culoare sau fecale pale la culoare pot fi prezente la debutul bolii sau pot fi consecutive 259    . Îngălbenirea. anorexie. Virusul se poate transmite şi prin contact direct cu o persoană infectată. Hepatita A începe cu simptome ca febră. 76-97% prezintă simptome. nausea. Perioada de incubaţie este mede de 28 zie (domeniu 15-50 zile). mialgie. deci fără semne sau simptome clinice de hepatitî A este comună la copii. iar 40-70% sunt icteroşi.com Virusul se transmite la om prin alimente şi apă infectate şi se multiplică în ficat. vomizări. Mai puţin de 10% dintre copiii cu vârstă < 6ani cu HAV prezintă icter (gălbinare).

prelucrării primare. ceapa verde. dar se poate şi croniciza în care caz riscul decesului depăşeşte 1. în sine.8% pentru persoanele cu vârsta de peste 50 ani.  consum de vegetale şi fructe infectate cu virusul hepatitei A în timpul cultivării. ştevie etc). Se mai poate constata întărirea abdomenului. consum de alimente contaminate în momentul vânzării sau servirii (salată de fructe proaspete.   consum de midii. spanac. căpşuni. zmeură. distribuţiei (salata verde. respectiv de culegătorii infectaţi cu virus (adulţi sau copii). stridii. salate. durează multe săptămâni. mâncăruri preparate pentru diferite evenimente: botezuri. consum de apă din fântâni situate în apropierea WC-urilor în cazul gospodăriilor ţărăneşti (are loc o contaminare sau chiar o poluare a apei din fântâni cu apă fecaloidă). varză. sandwich-uri. aniversari). recoltării. produse de patiserie glazurate. Boala. nunţi.simptomelor menţionate anterior. crustacee cu specificaţia că moluştele concentrează virusul în carnea lor datorită modului lor de hrănire. Îmbolnăvirea omului cu virusul hepatitei A pe cale orală poate avea loc în urmîtoarele cazuri:   consum de apă potabilă poluată accidental cu ape uzate sau menajere. Aceste produse se pot contamina prin intermediul apei folosite la irigare sau spălare după recoltare. hepatomegalie sau splenomegalie. Virusul hepatitei A se poate diferenţia de alte virusuri prin folosirea rnarker-ilor serologici (de exemplu anticorpul lg M). Prevenirea îmbolnăvirii cu virusul hepatitei A Printre metodele de prevenire a hepatitei A se menţionează: 260    .

Protecţia cu imunoglobuline este recomandată pentru persoane care fac călătorii de 2-4 săptămâni şi necesită protecţie imediată. respectiv homosexuali şi cei care se călătorii frecvente de droghează. Se recomandă şi vaccinarea copiilor din comunităţile cu risc mare de incidenţă a hepatitei A. operatorul a avut diaree şi o igienă proastă. Se mai recomandă imunoglobulinele pentru copii < 2 ani luaţi de părinţi în călătorii. Vaccinarea cu preparat antrviral care este recomandat pentru persoane cu risc mare de a face hepatită.  Folosirea de injecţii intramusculare cu imunoglobuline care asigură o protecţie faţă de hepatita A de 1-2 luni. respectiv pentru persoane la care vaccinarea este contraindicată. Administrarea imunoglobulinelor se face în acest caz în circa 2 săptămâni de la expunerea persoanei la virusul hepatitei A. Vaccinarea este însă costisitoare şi este practicată în ţările puternic dezvoltate. Profilaxia postexpunere este recomandată pentru persoane care au consumat alimente preparate de operatori infectaţi şi dacă: alimentul nu a fost tratat termic. 261    . igiena strictă în locurile de pregătire a alimentelor şi la grupurile sanitare.  Aplicarea unei igiene stricte prin: excluderea celor suspectaţi de hepatită de a veni în contact cu alimentele. dar cel mai bine administrarea trebuie să se facă atunci când virusul este în perioada de incubare. persoane care fac în ţările subdezvoltate. durată Vaccinarea este eficace în 94-100% din cazuri si protecţia este asigurata pentru cel puţin 20 ani.  Profilaxie postexpunere cu imunoglobuline care este eficace în proporţie >85% în prevenirea hepatitei A.

Gastroenteritele respective pot fi provocate de norovirusuri. vomizări. nu au capsulă. familia Calciviridae. rotavirusuri. sapovirusuri şi astrovirusuri. Norovirusurile au un singur ARN.dezinfectarea suprafeţelor cu soluţii conţinând săruri cuaternare de amoniu şi/sau HCl. 3. persoanele afectate putând prezenta şi dureri de cap. Gastroenterite virale Gastroenteritele virale reprezintă inflamaţii ale mucoasei stomacale şi intestinale. Aceste virusuri aparţin genului Norovirus. iar dimensiunile sunt cuprinse între 28-38nm. 262    . Norovirus este denumirea oficială a grupului de virusuri cunoscute iniţial ca virusuri asemănătoatre virusului Norwalk (NLVs). evitarea recoltării moluştelor din ape contaminate fecaloid şi menţinerea acestora în apă rece cel puţin 7 zile pentru a promova eliminarea conţinutului gastrointestinal (apa utilizată se supune apoi sterilizării înainte a fi deversată la canalizare). Principalele simptome ale gastroenteritelor virale care pot afecta indivizii umani de toate vârstele sunt: diaree apoasă. centrul termic). termică de cel puţin 85°C/1minut (în. Principalele virusuri care provoacă gastroenterite sunt norovirusurile şi rotavirusurile.2. adenovirusuri tip 40 şi 41. A. iar gastroenterita durează până la 10 zile.2. Simotomele pot apărea după 1-2 zile în funcţie de virus. febră şi crampe abdominale.  Dezinfecţia alimentelor potenţial contaminate se poate realiza prin: spălarea fructelor şi legumelor cu apă clorinată. aplicarea unei temperaturi de tratare.3. în funcţie de virusul care produce îmbolnăvirea. Norovirusuri.

crampe abdominale. Febra este moderată. gastroenterită acută. diaree apoasă fără sânge.frenchtribune. O complicaţie importantă este deshidratarea. GII. Adesea boala debutează brusc şi persoana infectată se simte foarte rău. mialgii. 263    . GIII. Boala provocată de norovirusuri poartă denumiri diferite: gripa stomacului (diferită de gripa aviară). gastroenterită virală (inflamarea mucoasei stomacale şi intestinale). intoxicaţie alimentară (deşi cauza este una virală). Perioada de incubaţia a bolii este de 24-48h (media 33-36 ore). Există trei genogrupuri de norovirusuri şi anume GI. frisoane.Sursa: www. SUA. gastroenterită nebacteriană. vomizări. mai ales la tineri. dar sunt cazuri când perioada de incubaţie este de numai 12 ore. iar GIII NLVs infectează porcinele şi bovinele. fără sechele importante. infecţie cu calcivirus. Genogrupurile GI şi GII NLVs infectează oamenii. Recuperarea este rapidă.com Denumirea de notovirusuri vine de la de la denumirea iniţială şi anume “Norwalk virus” care a cauzat izbucnirea de gastroenterită la o şcoală din Norwalk-Ohio. bătrâni şi persoanele cu imunitate slăbită. Simptomele se menţin 24-60 ore şi constau în nausea. care necesită îngrijire medicală atentă.

Transmiterea virusului se face de la persoană la persoană.  spălarea minuţioasă a fructelor şi legumelor.  spălarea şi dezinfectarea minuţioasă a suprafeţelor contaminate imediat după un episod de boală. De remarcat că norovirusurile sunt puternic contagioase şi se consideră că numai <102 particule virale sunt suficiente pentru a infecta un individ. sau prin consumarea alimentelor şi apei infectată cu norovirusuri. 264    .  spălarea şi dezinfectarea hainelor după un episod de boală.  determinare prin hibridizarea acidului nucleic şi testul RT-PCR pentru punerea în evidenţă a genumului viral în fecale (RT-PCR= reverse transcriptase polymerase chain reactlon). Pentru prevenirea riscului îmbolnăvirii cu norovirusuri se recomandă:  spălarea frecventă a mâinilor în special după folosirea WC-ului.  igienizare (inclusiv dezinfectare) WC-urilor.  tratarea prin aburire a stridiilor şi midiilor înainte de a fi consumate.  interzicerea persoanelor infectate şi a celor recuperate după trecerea a cel puţin trei zile de a pregăti alimente.  spălarea mâinilor înainte de a servi masa şi după masă. utilizarea şerveţelelor de unică folosinţă. Diagnosticarea norovirusurilor se face prin:  microscopie electronică pe fecale. respectiv prin contactul mâinilor şi al gurii cu substanţe sau obiecte contaminate. Anumite caracteristici ale virusului facilitează răspândirea acestuia în timpul unei epidemii.  imunodeterminări enzimatice (testul ELISA).  microscopie electronică imunică pe serul sanguin.

Rotavirusurile cuprind 6 grupe din care trei sunt infecţioase pentru om. Se răspândesc cu mare uşurinţă în natură. Rotavirusuri. 265    .org/wiki/Rotavirus 3. în special prin spori. nu au capsulă şi au ca genom ARN triplu înfăşurat. în mediile bogate în glucide de origine vegetală. Homorod) şi produse de carne (salam tip "Sibiu"). grupul B cauzează diaree la adulţi.B. fiind mai numeroase însă. Rotavirusurile au dimensiuni de circa 70nm în diametru. intervenind întotdeauna în procesele de putrefacţie a substanţelor vegetale. Efectele favorabile ale unor categorii de fungi se folosesc în industria alimentară pentru fermentarea unor produse lactate proaspete. grupul A produce gastroenterite la sugari şi copii. Efectele dăunătoare se manifestă prin producerea de toxine nocive pentru om şi animale.wikipedia. Astfel. Sursa: http://en.3.3. care spre deosebire de cei bacterieni sunt o formă de înmulţire şi nu de rezistenţă. Riscuri de natură fungică 3.3. Bucegi.3. Specii de fungimicotoxigeni Mucegaiurile sunt larg răspândite în natură.1. generând diverse toxiinfecţii alimentare. prepararea unor brânzeturi (Roquefort.

Epidermophyton b) Ascomycetes: levuri: Saccharomyces mucegaiuri verzi-albastre ciuperci cu scleronţi: Claviceps c) Basidiomycetes. folosesc pentru hrănire. încrengătura Mycophyta cu: 1.Saprolegnia 2.În privinţa clasificării în sistematica biologică. dezvoltându-se pe substraturi organice. Coccidioides fungi propriu-zişi: Trichophyton. Cryptococcus şi Blastomyces fungi diformi: Histoplasma. Buxton şi Fraser (1977) le încadrează în marele grup taxonomic Thallophyta. mucegaiurile sunt formate din mai multe celule eucariote care formează miceliu (tal). Din punct de vedere morfologic. în 266    . iar o altă parte de aparatul reproducător (hife pe care se dezvoltă sporii). Phycomycetes: a) Zygomycetes:. având la rândul lui o porţiune aeriană şi una situată în mediul în care se dezvoltă. Mycomycetes: a) Deuteromycetes: levuri si ciuperci levuriforme: Candida. Sporotri-chum. Absidia. Din punct de vedere fiziologic. o parte din miceliu este reprezentată de aparatul vegetativ (hife tubulare septate sau neseptate). Rhizopus b) Oomycetes:. Din punct de vedere metabolic.Mucor. Microsporum. mucegaiurile (ciupercile filamentoase) au câteva caracteristici şi anume: cele mai multe sunt saprofite.

cadidus A. spp Botrytis cinerea Condimente învechite M+NM 36 1 2 1 1 7 (14) 2 5 - Brânzeturi M 207 (32) (59) 3 - Brânză pachete Produse din carne M 140 12 1 - M 320 1 1 (60) 1 1 267    . Ca un exemplu al ariei de contaminare şi dezvoltare în tabelul 8 sunt prezentate speciile de mucegaiuri izolate mai frecvent de pe diferite produse alimentare. Specii fungice izolate din diferite produse alimentare mucegăite (M) sau nemucegăite (NM) (după MD. chevalieri* A. surse de carbon. mostre Altenaria alternata* Alternaria spp. Prezenţa unui număr mare de spori sau fragmente de miceliu în produse care nu sunt vizibil mucegăite poate indica pe de o parte o contaminare generală a mediului înconjurător sau o prelucrare de materie primă mucegăită. dezvoltându-se la pH cuprins între 3-7. preferă atmosfera umedă şi temperaturi de dezvoltare între 20-30°C. repens A. contaminarea putând avea loc în diferite stadii de producţie. niger A. Aspergillus amstelodami A. versicolor* A. Identificarea mucegaiurilor se face cu ajutorul unor chei dicotomice. sunt în general aerobe şi acidofile. flavus* A. pe baza caracterelor culturale şi morfologice. Materia primă alimentară şi produsele finite pot fi contaminate cu spori sau fragmente de miceliu din mediul înconjurător.principal.Northolt şi PSS Stenhort) Specii 1) Nr.

roqueforti P. se poate observa că majoritatea speciilor de mucegaiuri micotoxigene aparţin genurilor Aspergillus şi Penicillium. de 2-4 luni. herbarum Mucor carcineloides M. ( ) .numele genurilor şi speciilor sunt menţionate numai dacă s-au efectuat cel puţin 12 izolate dintr-un gen sau specie. Spp Penicillium brevicompactum* P. unele dintre ele fiind producătoare de micotoxine. chrysogenum P.miceţi producători de micotoxine. 4-7 luni şi 268    . De aici reiese importanţa ce trebuie acordată unor specii de mucegaiuri care se pot multiplica pe alimente. digitalum P. cyclopium* P. din diferite surse. Aspectele din tabel sunt rezultatele obţinute prin prelucrarea probelor prelevate în timpul depozitării sau prelucrării produselor alimentare.desemnează mucegaiurile izolate relativ frecvent. verrucosum* P. expansum P. constatându-se o incidenţă foarte mare a acestora în alimente. * . ssp Rhizopus oryzae Alţi miceţi 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 (6) 3 (14) 1 1 1 22 19 1 6 (140) (65) 7 20 1 1 1 10 1 1 16 (104) 9 5 8 2 5 1 13 1 30 18 5 2 13 1 (197) 8 7 4 1) . De asemenea. frequentans* P. În urma unor cercetări efectuate pe brânzeturi cu pastă tare de diferite vechimi (cu o vechime mai mică de 2 luni. apinulosum* P. racemosus M.Cladosporium cladosporoides C.

De asemenea. salubritatea şi starea de prospeţime a acestora. face ca numai acele microorganisme capabile de adaptare să se dezvolte. care la început erau în imposibilitatea de a se dezvolta (Bârzoi D. Această succesiune de populaţii microbiene reprezintă profilul microbiologic caracteristic fiecărui produs alimentar. prelucrare. dominaţia unei specii se poate datora unei contaminări puternice din nişe ecologice unde s-a dezvoltat mucegaiul. de obicei. în sensul că pot creşte sau reduce calitatea alimentelor sau le pot face neconsumabile ca urmare a acţiunii lor patogene. degradării şi sintezei de metaboliţi toxici. pe parcursul etapelor prin care trec are loc o selecţionare a 269    . dar cu siguranţă. transport. Fiecărei etape din existenţa unui aliment şi anume: obţinere. 1985). În orice produs alimentar. Dezvoltarea unei anumite specii de ciuperci pe un produs alimentar are şi aspecte necunoscute. Cu toate că alimentele sunt contaminate la început cu o microfloră asemănătoare. depozitare. microorganismele aflate în alimente afectează calitatea.peste 7 luni) s-au constatat procente diferite în ceea ce priveşte frecvenţa fungilor respectivi.. există mai multe specii de microorganisme cu posibilităţi de dezvoltare şi proprietăţi metabolice diferite. alimentul suferă modificări care pot fi convenabile şi pentru alte specii aflate în substrat. În urma multiplicării lor. Condiţiile oferite de alimentul respectiv şi de mediul în care acesta se află. în funcţie de categoria de brânzeturi şi de apartenenţa la unul sau altul din genurile Aspergillus sau Penicillium. ea este corelată cu calitatea speciei micotice şi cu proprietăţile produsului alimentar. Factori care determină creşterea miceţilor şi producerea micotoxinelor Prin metabolismul lor. îi este caracteristică o anumită compoziţie a microflorei alimentului respectiv.

în aceste cazuri alterarea alimentului are caracter fermentativ. alimentele îşi modifică compoziţia chimică şi structura. caracteristice. activitatea apei. creşterea şi multiplicarea miceţilor. dar majoritatea nu sunt pretenţioase din punct de vedere nutritiv. H. Toate aceste elemente sunt necesare microorganismelor pentru a se dezvolta. Prezenţa sau absenţa vitaminelor determină profilul microflorei ce se va dezvolta pe/în alimente. deoarece acestea sunt deseori solubile şi deci prezente în faza apoasă a alimentelor. Factori intrinseci Totalitatea factorilor care ţin de aliment au fost denumiţi factori intrinseci. Produsele alimentare de origine animală sunt nutritive datorită conţinutului lor în C. de mediul în care acesta se află. Efectele combinate ale acestora duc la selecţia acelei părţi din microflora iniţială capabilă să se multiplice sau să supravieţuiască în aliment. Dintre aceştia o foarte mare importanţă o prezintă compoziţia chimică a alimentului. devenind accesibile pentru o gamă mai largă de microorganisme. N. în alimente lipsite de vitamine din 270    . precum şi biosinteza micotoxinelor sunt influenţate de numeroşi factori care ţin atât de structura şi însuşirile alimentului. O. cât şi de însuşirile biologice ale microorganismelor.reducător. Substraturile proteice şi hidrocarbonate sunt mult mai accesibile enzimelor microorganismelor. structura acestuia. elemente minerale şi vitamine. Astfel. Prezenţa hidraţilor de carbon în aliment în cantitate mare (5-10%) întârzie sau chiar anulează descompunerea proteică. Apariţia. Sub acţiunea microorganismelor şi a fenomenelor enzimatice proprii.microorganismelor. pH-ul şi potenţialul oxido. dezvoltându-se ulterior numai acelea care au condiţii optime.

271    . de aceea. solzii la peşte. pielea la carcasele de pui. În privinţa distribuţiei fazei apoase în emulsii. aw.complexul B se vor dezvolta la început numai levuri şi mucegaiuri capabile să sintetizeze aceste vitamine. Dintre acestea se amintesc: coaja şi membrana cochilieră la ouă. levurile se înmulţesc în substraturi lichide cu aw = 0. Astfel. distribuţia fazei apoase în emulsii şi prezenţa unor bariere biologice. în tehnologia de fabricare a untului şi a smântânii se urmăreşte eliminarea pe cât posibil a fazei apoase. de unde pentru conservarea lor se impune crearea unui mediu anaerob. Umiditatea produselor alimentare este exprimată în apă %.75–0. dar şi sub formă liberă. Barierele biologice au un rol important în prevenirea pătrunderi microorganismelor în straturile profunde. Înmulţirea microorganismelor este influenţată şi de structura fizică şi biologică a alimentelor. iar ceea ce rămâne să fie fragmentată în picături cât mai mici şi dispersate uniform în masa produsului. fasciile ce acoperă masele musculare. Aceste ultime produse vor fi alterate prin dezvoltarea mucegaiurilor. este de reţinut faptul că microorganismele se multiplică numai în aceste picături în cazul în care volumul lor este mare. activitatea metabolică a microorganismelor încetează. Valoarea aw a unei substanţe complet uscate este zero. Aceasta se găseşte sub formă legată de molecule hidrofile. Procentul de apă "liberă" conţinută de aliment reprezintă activitatea apei. nivelul valorii minime a aw fiind diferit de la o specie de microorganisme la alta. cum sunt: starea lichidă sau congelată a apei din aliment. dar nu se înmulţesc în produse solide cu aceeaşi valoare aw. În substraturile lipsite complet de săruri minerale. La o anumită valoare minimă a aw. microorganismele nu se pot dezvolta.62 (siropuri de zahăr).

elaborarea de micotoxine încetează la valori mai mari ale aw. Rezistenţa miceţilor la valori scăzute aw (cuprinse între 0. influenţată de pH. de asemenea. Ele sunt rezistente la pH mic numai când în aliment este prezentă o sursa energetică suficientă pe baza căreia se reglează acidifierea interiorului celulelor. 272    .60) se reduce considerabil dacă pH-ul alimentului este nefavorabil. mucegaiurile nu-şi pot menţine energia necesară regularizării mediului lor ionic intern şi mor. Majoritatea alimentelor conţin substanţe cu capacitate oxidoreducătoare cum sunt: aminoacizi. Când condiţiile de acidifiere dintr-un aliment sunt nefavorabile multiplicării mucegaiurilor timp îndelungat. dar producerea de micotoxină nu a fost dovedită. În asemenea condiţii.1.85-0. Sinteza de micotoxine este. este influenţată şi viabilitatea acestora. Sub o anumită limită de pH mucegaiurile se multiplică. Astfel. Mucegaiurile beneficiază şi în acest caz de o mare supleţe ecologică.6 si 11.83. Supravieţuirea şi înmulţirea mucegaiurilor este influenţată şi de valoarea pH-ului. Deşi mucegaiurile se pot dezvolta la valori foarte mici aw. până în prezent nu s-a observat producerea de micotoxine în substraturi cu valori aw mai mici de 0. Acest fapt se explică prin aceea că celula microbiană are capacitatea de a-şi regla pH-ul intern.88 dezvoltarea bacteriilor şi a majorităţii levurilor este practic oprită şi se dezvoltă numai mucegaiurile şi unele levuri osmofile. Se poate găsi micotoxină în alimente cu pH la care mucegaiul se poate multiplica sau nu. dar ea este formată înainte de a cobori pH-ul alimentului. peptide care conţin gruparea tiol (-SH). Valoarea aw redusă are proprietatea de a inhiba înmulţirea microorganismelor. Aciditatea sporeşte sensibilitatea celulelor vegetative şi a sporilor faţă de tratamentele termice. putându-se multiplica în substraturi cu valori cuprinse între 1.La valori aw mai mici decât 0.

proteine. acid ascorbic. rezultând o selecţie a microflorei iniţiale 273    . mucegaiurile sunt mai sensibile. supravieţuirea. Astfel. Aceşti factori. instantaneu. S-a constatat că energia radiantă sub forma radiaţiilor UV şi radiaţiile ionizante sunt nocive pentru microorganisme. Sunt unele tipuri de microorganisme de alterare care au rezistenţă mai mare la căldură decât germenii patogeni. are un rol protector asupra microorganismelor faţă de efectul căldurii asupra lor. Cercetările au arătat exercită efecte toxice asupra unor categorii de microorganisme din aliment. de obicei variabilă. mai ales cea bogată în acizi graşi liberi. atât a formelor vegetative cât şi a sporilor. fiind inactivate în câteva secunde sau minute la 70-80°C. pot favoriza contaminarea suplimentară a alimentului sau pot distruge parţial ori integral populaţia microbiană prezentă în aliment. Eh -raportul dintre substanţele oxidante şi substanţele reducătoare din aliment. înmulţirea sau moartea microorganismelor. Oxigenul contaminate. Potenţialul redox. Din acest punct de vedere. valoarea aw a alimentului măreşte mult rezistenţa la căldură a mucegaiurilor. zaharuri reducătoare. iar la 100°C în alimente umede. De asemenea. Tratarea termică este unul dintre factorii cei mai importanţi şi reprezintă supunerea alimentului la temperaturi mai mari decât cele maxime de dezvoltare a microorganismelor. numiţi factori de prelucrare. grăsimea. Rezistenţa la căldură a microorganismelor de alterare merge paralel cu aceea a germenilor patogeni. Factori de prelucrare În timpul obţinerii şi prelucrării alimentelor acţionează o serie de factori care influenţează contaminarea. depinde şi de presiunea parţială a O2 din spaţiul de depozitare.

. Este de reţinut faptul că sporii de mucegaiuri.2 µW/cm2) se poate întârzia apariţia hifelor aeriene la mucegaiurile prezente pe carnea depozitată la 0°C. este un rezultat al efectelor combinate ale mai multor factori intrinseci de prelucrare şi factori extrinseci. La definirea fiecărui ecosistem pe care îl reprezintă alimentul concură pe lângă factorii care caracterizează substratul ca atare (aw. radiaţiile ionizante au un efect aproximativ egal asupra mucegaiurilor şi levurilor ca şi asupra formelor vegetative ale bacteriilor. în cele mai multe cazuri. adjuvanţii folosiţi. La radiaţia ionizantă sunt mult mai sensibili miceţii aflaţi în stadii precoce de înmulţire precum şi cei aflaţi în anaerobioză. 1982). pe când la o doză de 10 ori mai mare se previne apariţia hifelor aeriene (Keller şi col. fiind de circa 50 ori mai rezistenţi decât bacteriile. Comparativ cu radiaţiile UV. La o anumită doză de UV (0. Noţiunea de extrinsec include acea categorie de factori care reprezintă de fapt caracteristicile şi însuşirile mediului în care alimentul se află şi anume: temperatura de depozitare.că sporii mucegaiurilor prezintă o rezistenţă deosebită faţă de UV. cuprinsă între 5 şi 60°C se alterează într-un timp mult mai scurt 274    . pH. presiunea vaporilor şi a gazelor din spaţiul respectiv. precum şi substanţele de conservare. Orice aliment păstrat la o temperatură optimă de dezvoltare pentru mucegaiuri. Înmulţirea miceţilor în alimente Înmulţirea microorganismelor în alimente. Eh) şi factori ce intervin în prelucrare şi anume: tratarea termică. alături de cei bacterieni sunt cei mai rezistenţi la acţiunea fumului şi a sării.

dar pot şi muri. Sub temperatura de 4°C. Mucegaiurile pot rezista. Thamnidium spp care se pot dezvolta şi la -5°C. dar suferă leziuni provocate de cristalele de gheaţă. care provoacă moartea acestora. O parte dintre ele. Temperatura optimă pentru producerea aflatoxinelor este de 28°C. Depozitarea alimentelor congelate la temperaturi cuprinse între -2°C şi 5°C are acţiunea cea mai distructivă. Temperaturi mai scăzute. Fusarium tricinctum elaborează toxinele numai la temperatură scăzută. unele mor. de 7-15°C. În alimentele congelate. cuprinse între -1°C şi 7°C.şi prezintă riscul de a se produce toxiinfecţii alimentare datorită multiplicării şi producerii de micotoxine. numite psihrofile se pot multiplica la temperaturi de refrigerare şi produc astfel alterarea. 275    . în schimb. în timpul congelării se produce o deshidratare a celulelor microbiene şi o denaturare a constituenţilor membranei celulare. se pot multiplica la aceste valori ale temperaturii. iar la temperaturi mai mari de 28°C predomină B1. multiplicarea microorganismelor încetează. Penicillium spp. Dintre acestea sunt: Cladosporium herbarum. acestea fiind identificate chiar şi după 3 luni de depozitare. De aceea. în mai mult de 70 zile. acţionează selectiv asupra microflorei existente în aliment. iar altele supravieţuiesc. cei mai rezistenţi sunt sporii. Moartea lor s-ar putea datora şocului la frig determinat de o trecere bruscă de la temperatura normală la circa 0°C. iar la 20-30°C nu produce toxine. S-a constatat că la temperaturi mai mici de -18°C numărul de levuri se reduce treptat până la dispariţia totală. Aspergillus flavus nu se dezvoltă. Această temperatură nu inhibă dezvoltarea tuturor categoriilor de mucegaiuri. deoarece conţin puţină apă. Sporotrichum carnis. La o temperatură mai mică de 28°C se formează aflatoxinele B1 şi G1.

Apa provenită din vaporii din atmosferă influenţează alimentele neambalate sau pe cele ambalate în materiale permeabile. Dacă gradul de umiditate nu este atât de mare în acestea se vor dezvolta la început mucegaiurile. Mucegaiurile sunt cele mai rezistente la temperaturi inferioare. are loc şi o dereglare a reversibilităţii agregării particulelor coloidale şi a permeabilităţii membranei celulare.Decongelarea este procesul prin care o parte din microorganisme sunt distruse. care determină tulburări ale structurii elementelor microbiene şi deci. În acest fel. Capacitatea de a se dezvolta la temperaturi de congelare explică multiplicarea unor levuri şi mucegaiuri pe suprafaţa cărnurilor stocate mai mult timp la temperatura de congelare. până când presiunea vaporilor de la suprafaţa alimentului va fi egală cu cea a vaporilor din aer. Cea mai rapidă dezvoltare şi producere de aflatoxine se 276    . pe când a levurilor şi mucegaiurilor la -40°C. Când presiunea vaporilor de apă din atmosferă este mai mare decât cea a alimentului. moartea lor. De asemenea. acţiunea fiind mai semnificativă în cazul decongelării rapide. umiditate relativă şi dezvoltarea toxinelor. Există o corelaţie între temperatură. multiplicarea bacteriilor este oprită la -18°C. Umiditatea relativă a atmosferei în care se depozitează alimentele are o influenţă foarte mare asupra dezvoltării microorganismelor de pe suprafaţa lor. alimentele a căror conservare se bazează în principal pe conţinutul redus de apă (valoarea aw mică) se vor altera începând cu straturile superficiale. deoarece nu se poate face o rehidratare normală a celulelor. ajungându-se astfel la o inundare şi o deranjare a structurilor plasmatice. umiditatea atmosferică va influenţa valoarea aw a acestuia. Suprafaţa alimentului va absorbi o anumită cantitate de vapori de apa. iar treptat şi unele bacterii.

Straturile de ţesut adipos de pe suprafaţa cărnurilor reprezintă piedici în formarea condensului. În mod obişnuit. ceea ce corespunde la o presiune parţială a oxigenului de 50-90 mm. Pe măsură ce cantitatea de oxigen scade potenţialul redox creşte. fără a diminua sporularea şi producerea de aflatoxine. se vor dezvolta în special mucegaiuri şi levuri. Pe alimentele ambalate în cutii ermetice sau în pachete din folii impermeabile la oxigen şi vacuumate nu se dezvoltă mucegaiurile aerobe. în spaţii relativ umede. La concentraţii de 20 şi 40% 277    . De aceea. pe măsură ce timpul de depozitare se prelungeşte. Există unele mucegaiuri ca cele din genul Xeromyces care tolerează presiuni parţiale de oxigen foarte mici şi se pot dezvolta în atmosferă cu 95% CO2. Compoziţia atmosferei poate influenţa în mai mică măsură formarea micotoxinelor. Presiunea şi felul gazelor din locul de depozitare influenţează dezvoltarea microorganismelor de pe alimente. pe zonele acoperite cu ţesut adipos ale cărnurilor depozitate la frig.înregistrează la temperaturi de 25-38°C şi umiditate relativă mai mare de 85%. Relaţia dintre presiunea parţială a O2 şi potenţialul redox (Eh) din aliment. grăsimea nereţinând vaporii din atmosferă. presiunea parţială a O2 scade. deoarece în interiorul acestor ambalaje presiunea reziduală este de obicei 25-45 cm Hg. iar acumularea minimă se constată la 80% umiditate relativă şi 30°C. bacterii. creându-se astfel condiţii favorabile dezvoltării florei anaerobe. Se poate reduce conţinutul de O2 de la 20 la 5%. iar pe suprafaţa cărnii slabe. nu este stabilă. Oxigenul din interiorul maselor musculare scade treptat după tăierea animalului datorită încetării aportului prin respiraţie (circulaţie) şi a fixării lui treptate de către alţi compuşi. Reducerea O2 sub această valoare inhibă însă creşterea lui Aspergillus flavus şi producerea de aflatoxină.

nitriţi şi temperatura de păstrare. combinate cu temperatură scăzută sau cu umiditate relativ redusă. Când pentru o specie sau pentru o asociaţie microbiană. 278    . care determină în cele din urmă dominaţia uneia sau alteia.0 înmulţirea va avea loc numai dacă valoarea aw este mai mare de 0. pentru conservarea cărnii prezintă importanţă combinarea următorilor factori: aw. extrinseci şi cei de prelucrare.77. Însuşiri biologice ale miceţilor În afara factorilor intrinseci.CO2. Un factor de mare însemnătate.73 dacă pH-ul acestuia este de 5. dacă pH-ul alimentului este de 3. implicat în formarea micotoxinelor. îl reprezintă capacitatea genetică a mucegaiurilor. chiar dacă mai sunt şi factori situaţi la limita toleranţei speciei respective. produce micotoxine. Aspergillus glaucus se poate multiplica pe un aliment cu aw=0. dezvoltarea microorganismelor este influenţată de o serie de însuşiri biologice importante. pH. Dintre miile de specii fungale numai o parte. rata specifică de înmulţire. Cunoaşterea eficienţei acestor combinaţii de factori oferă posibilitatea aprecierii salubrităţii şi riscului pentru sănătatea publică a unor alimente. relativ redusă. se previne acumularea aflatoxinelor.0. Corelarea tuturor acestor factori intrinseci şi extrinseci dau un efect combinat care influenţează înmulţirea microorganismelor. simbioza şi succesiunea microbiană. înmulţirea acestora poate avea loc în condiţii bune. Aceste influenţe care au la bază atributele biologice ale microorganismelor sunt cunoscute sub denumirea de: capacitatea genetică a microorganismelor. Astfel. mai mulţi dintre aceşti factori creează un mediu optim.

chiar şi în condiţii de creştere optime. caracteristice pentru fiecare grupă şi specie de microorganisme. în alimentele cu pH scăzut sunt prezente în număr mare microorganisme rezistente la aciditate. Producerea maximă de micotoxină se realizează în ziua a 6-a de creştere. între morfologia miceţilor şi biosinteza micotoxinelor există o corelaţie legată de prezenţa conidiilor. Unele specii se înmulţesc greu. se întâlnesc microorganisme cu o rezistenţă neobişnuit de mare faţă de factorii inhibitori sau letali. Aceştia apar ca urmare a selecţiei exercitate de factorii caracteristici acelei nişe ecologice. caracteristicile ei determinând în final care din microorganisme sau asociaţii microbiene vor domina. cum sunt mucegaiurile. Deseori. cu acelaşi stadiu de dezvoltare. Astfel. Mucegaiurile xerofile se întâlnesc frecvent în fabricile care prelucrează produse cu conţinut mare de zahăr sau cu umiditate relativ mică. în alimente sau pe ustensilele şi suprafeţele din întreprinderile unde se realizează prelucrarea lor.Există o strânsă legătură între dezvoltarea mucegaiurilor şi acumularea de micotoxine. Astfel. Rata de înmulţire reprezintă un factor implicit numai în măsura în care ea se desfăşoară în condiţii optime. apă de suprafaţă şi praful atmosferic. poate să producă diferenţiat una sau mai multe micotoxine. demonstrându-se că un miceliu steril poate să producă micotoxine. încet şi neregulat. În depozitele frigorifice se vor găsi în număr mare mucegaiuri psihrofile. 279    . Aceeaşi suşă. Aspergillus flavus şi Aspergillus parasiticus acumulează o cantitate de toxină cu atât mai mare cu cât fungul creşte mai rapid şi mai viguros. Orice nişă ecologică este iniţial contaminată cu microorganisme din sol. corespunzând întotdeauna cu etapa de sporulare intensă şi cu prezenţa zahărului în substrat.

În urma activităţii metabolice a microorganismelor asupra unui substrat se eliberează apa care măreşte valoarea aw a acestuia. cu acţiune inhibatoare pentru o anumită specie microbiană. ca urmare a descompunerii acizilor. s-ar înmulţi foarte repede şi foarte bine. dacă s-ar afla în cultură pură. operează sau este provocată prin mai multe mecanisme. ca interacţiune între specii microbiene diferite. 280    . Astfel. Dezvoltarea mucegaiurilor pe brânza Cheddar favorizează înmulţirea stafilococilor datorită creşterii pH-ului. mucegaiurile hidrolizează amidonul şi celuloza în structuri mai mici necesare multiplicării levurilor. pot fi metabolizate de o altă specie. deşi ele sunt contaminate de la început şi cu levuri şi mucegaiuri şi care. De exemplu. care se stimulează reciproc. cum sunt brânzeturile fermentate. substanţe utilizate şi necesare pentru dezvoltarea altuia. sensibile la acid. Substanţele prezente în aliment la un moment. Simbioza. măreşte pH-ul şi facilitează multiplicarea bacteriilor saprofite de alterare. Unul dintre acestea este disponibilizarea unor substanţe nutritive de către un microorganism. Acumularea de produse metabolice limitează de obicei înmulţirea speciei care le-a produs. lipoliza provocată de multe mucegaiuri xerotolerante în unele alimente cu grăsime multă şi umiditate mică. favorizează înmulţirea unor bacterii mai puţin xerotolerante. Alteori produsele metabolice rezultate din multiplicarea unei specii microbiene inhibă total sau parţial dezvoltarea altora. creându-se în acest fel condiţii favorabile pentru dezvoltarea primei specii.Aceste diferenţe privind rata specifică de înmulţire explică de ce alterarea majorităţii alimentelor cu procent mare de apă (valoarea aw ridicată) este produsă în principal de bacterii. Înmulţirea mucegaiurilor pe suprafaţa unor produse chiar acide.

B2. Penicillium citrinum. Laptele crud. doar 14 aparţin grupului bifuranocumarinic. la care pot fi adăugate şi alte specii cum ar fi de exemplu Aspergillus niger. descompunerea sorbatului de natriu de către unele specii de Penicillium. wenti. 3. ruber. alcalinizare. puberulum şi P. trece prin diferite faze: bactericidă. parasiticus. asimilarea nitritului de către unele levuri creează posibilitatea dezvoltării microorganismelor inhibate anterior. iar în final are loc o dezvoltare intensă a mucegaiurilor care determină ridicarea pH-ului. găsiţi în special în sfera vegetală dar şi în produse de origine animală. distingându-se unii de alţii atât prin culoare cât şi prin fluorescenţa emisă. 281    . în timpul alterării lui. parasiticus. succedânduse diferite asociaţii microbiene. A. acidificare. Aflatoxinele aparţin grupului de derivaţi bifuranocumarinici cu patru produşi principali: aflatoxinele B1. dar după metabolizarea aflatoxinelor B1 şi B2 rezultă încă doi metaboliţi M1 şi M2 ca derivaţi hidroxilaţi ai compuşilor din care rezultă.3. glabrum. A. Din totalul compuşilor denumiţi uzual aflatoxine. produşi de Aspergillus flavus şi A. Micotoxine şi efecte asupra consumatorilor Aflatoxine Aflatoxinele sunt un grup de metaboliţi secundari produşi în principal de suşe aparţinând speciilor Aspergillus flavus şi A. Profilul microbian al unui aliment se schimbă continuu.2. creând la rândul lui condiţii pentru alterarea putrifică. P. G1 şi G2. P. variabile.3. Aceşti patru metaboliţi au o structură chimică similară.Astfel. Aflatoxinele sunt foarte solubile în solvenţi polari de tipul cloroformului şi metanolului ca şi în dimetilsulfoxid (solvent utilizat ca vector pentru administrarea aflatoxinelor la animalele de experienţă).

Concentraţiile maxime au fost 282    . Această proprietate este foarte importantă pentru că orice tratament pe care îl suferă alimentele. Prin administrarea aflatoxinelor timp de 8 săptămâni la păsări. rata reţinută a fost în jur de 20%. în cantităţi variind de la 25 la 15. în schimb tratarea energică în autoclave cu amoniac şi hipoclorit poate produce o oarecare descompunere a lor. o eventuală acidifiere putând reconverti reacţia. valoarea pH-ului şi durata tratamentului. Experimentele efectuate cu aflatoxina B1 pe animale au arătat că după 24 ore de la administrarea dozelor de 0. la care s-ar putea adăuga şi substanţe cu caracter acid sau bazic.În stare pură. dar totodată.000 Hg/kg acestea au putut fi evidenţiate la nivelul ficatului şi ţesutului muscular. pot compromite rezultatul. absorbţia realizându-se la nivelul tubului digestiv. Prezenţa ciclului lactonic în molecula lor le face susceptibile la hidroliza alcalină numai dacă tratamentul este blând. Este de menţionat şi faptul că nu provoacă răspuns imunologic. Pasteurizarea alimentelor nu influenţează structura aflatoxinelor. La întuneric şi frig soluţiile cloroformice şi benzoice le conservă timp de mai mulţi ani. Concentraţia maximă a fost găsită la nivelul ficatului. pe când în solvenţii cu activitate solară mare devin relativ instabile. aspect valabil şi pentru celelalte micotoxine. îndeosebi prin expunerea lor la aer şi lumină pe suprafaţă mare şi în strat subţire. Metabolismul şi distribuţia aflatoxinelor în ţesuturi Ingestia aflatoxinelor se realizează odată cu cea a produselor contaminate. aflatoxinele sunt puţin stabile în aer şi chiar la temperaturi crescute. prezenţa proteinelor.07 mg/kg.

decelate la nivelul ficatului de porc la care timp de 4 luni s-au administrat raţii conţinând aflatoxine în concentraţii de 300 şi 400 µg/kg . Toate transformările primare suferite de aflatoxina B1 implică conversia în metaboliţi hidroxilici, cea mai importantă toxină rezultată, din punctul de vedere al toxicităţii fiind aflatoxina M1. Acest metabolit este susceptibil de a fi detoxicat prin conjugarea cu acidul taurocolic şi glucuronic, înainte să fie excretat în bilă şi urină. Doi metaboliţi au fost descoperiţi mai târziu, aflatoxina P1 şi aflatoxina Q1 care sunt asemănători din punctul de vedere al detoxifierii. Conversia aflatoxinei B1 la nivelul ficatului în aflatoxicol şi aflatoxicol H1 către aflatoxina Q1 este excepţională în acest caz deoarece, contrar altor biotransformări de la nivelul ficatului, care sunt realizate sub influenţa enzimelor microzomale, aici este necesară şi intervenţia unei dehidrogenaze de natură citoplasmică NADH-dependentă. Aflatoxina B1 posedă o toxicitate variabilă în funcţie de substratul afectat: animalele domestice şi de laborator, culturi de celule, microorganisme şi plante. Patologia toxicităţii este axată în principal la nivelul ficatului, toxicitatea acută LD50 fiind prezentată în tabelul următor. Aflatoxina B1 B2 G1 G2 LD50 (7 zile) Hg/kg 18,2 84,8 39,2 172,5

Activitatea carcinogenetică pentru numeroasele specii de animale a fost demonstrată, inclusiv pentru şoareci, primate, păsări şi peşti. Ficatul fiind unul din principalele organe ţintă, în el se dezvoltă carcinoame hepatocelulare şi alte tipuri de tumori. Toate aceste manifestări depind de tipul de aflatoxina inoculată, specia în cauză şi doza administrată.

283   

Potenţialul mutagenetic al aflatoxinei B1 a putut fi demonstrat prin efectuarea cercetărilor aplicând tehnici moderne pe cromozomi, urmărind expresia genetică alterată într-o mare varietate de sisteme procariote şi eucariote. Activitatea teratogenetica a aflatoxinei B1 la mamifere este bine cunoscută, în cercetările efectuate pe hamsteri, demonstrându-se sensibilitatea acestora, ceea ce se manifestă prin malformaţii fetale severe cum ar fi: encefalitele, degenerarea tubilor renali la care se mai poate adăuga şi o pronunţată întârziere în creştere, acestea în urma unor administrări intraperitoneale de 4 mg/kg în a 8-a zi după montă. Se crede ca aflatoxinele sunt consecinţa alterării biosintezei acizilor graşi, plecându-se de la stadiile de acetat şi malonat, în perioada staţionară de creştere. Aflatoxina B1 cauzează grave alteraţii în sinteza acizilor nucleici, în sinteza proteinelor de la nivelul ficatului. Inhibarea sintezei ADN-ului şi ARN-ului nuclear şi alterarea transcripţiei genelor apar rapid în urma administrării toxicului. Ochratoxina A Ochratoxinele sunt metaboliţi toxici elaboraţi de specii fungice aparţinând genurilor Penicillium şi Aspergillus. Din genul Penicillium sunt importante speciile: P. freqentans, P. commune, P. viridicatum, P. cyclopium şi P. variabile. Speciile responsabile de secreţia ochratoxinelor aparţinând genului Aspergillus sunt: A. ochraceus, A. alliaceus, A. sclerotium, s.a. Aceste specii fungice, în general, au o răspândire ubicuitară, putând contamina în diferite situaţii atât hrana animalelor, cât şi a oamenilor. Ochratoxina A este toxina majoră, evidenţiată în numeroase zone din Australia, America de Nord şi Sud, Africa şi Europa. Ochratoxinele

284   

elaborate de speciile aparţinând genului Aspergillus depind în mare măsură de nivelul ridicat al umidităţii şi temperaturii faţă de ochratoxinele elaborate de speciile genului Penicillium care pot fi secretate şi la 5°C. Ochratoxina A a putut fi depistată în sângele, ficatul şi musculatura porcilor sacrificaţi, în musculatura găinilor şi altor păsări, fără să fie decelată în viscerele sau musculatura rumegătoarelor. „in vitro“, ochratoxina A se poate lega de albumina serică de taurine, suine şi oameni. Hidroxilarea microsomală poate reprezenta o reacţie de detoxificare la suine, şobolani şi om. Din punct de vedere chimic ochratoxinele constituie un grup al derivaţilor isocumerinici legaţi de L-phenylalanina, clasificarea putându-se realiza în raport cu originea biosintetică, aparţinând grupului de pentakide sau polykide. Ultimul compus descoperit, Ochratoxina A, a fost izolat dintro cultură de Aspergillus ochraceus. Efectele manifestate prin evoluţia episoadelor de ochratoxicoze la animalele de fermă (porci şi păsări) au fost bine evidenţiate în ţările europene. Simptomatologia a fost de regulă centrată pe modificările apărute la nivelul aparatului renal, în special, nefropatiile cronice. Leziunile includ atrofie capilară, fibroză interstiţială şi hialinizarea glomerulilor renali. Ochratoxina A a fost frecvent decelată în sângele porcilor sacrificaţi în Canada şi Danemarca. Ea poate avea urmări nefrotoxice la toate speciile de animale. Efectele teratogenice au fost observate cu precădere în urma experimentelor desfăşurate pe şoareci expuşi la o doza orală de 3 mg/kg greutate vie. Ochratoxina A este un inhibitor al sintezei proteice al sintezei de ARNt la microorganisme, al sintezei celulelor hepatice şi al sintezei ARNm la şoarece. De asemenea, poate inhiba migrarea macrofagică. La şoarece, o

285   

doză de 0,005 µg/kg greutate vie poate induce imunosupresie. Ochratoxina A are şi o acţiune carcinogenică asupra tubilor şi epiteliului renal la diferitele specii de animale. Ochratoxina A, principalul component toxic, a fost izolat din extractele tulpinii de A. ochraceus şi, de asemenea, de la specii din genul Penicillium (P.viridicatum). Expunerea omului poate fi consecinţa prezenţei Ochratoxinei A în diferite alimente (inclusiv laptele uman). Nefropatiile Balcanice sunt asociate cu ingerarea alimentelor contaminate cu astfel de toxine. De asemenea, există o relaţie semnificativă între nefropatia Balcanică şi tumorile tractusului urinar, în general, şi cu prezenţa tumorilor pelvine, renale şi uretrale, în particular. Se cunosc peste 240 specii de mucegaiuri toxicogene şi s-au identificat peste 2000 de substanţe toxice, lista lor rămânând în continuare deschisă. Micotoxinele sunt substanţe chimice, mai simple sau mai complexe, structura lor fiind în cea mai mare parte elucidată. La început s-a izolat dintr-o singură specie de mucegai un singur tip de toxină. Ulterior s-a constatat că o anumită specie poate să producă un complex de substanţe care au o structură diferită şi că aceeaşi toxină poate să fie produsă de mai multe mucegaiuri. Sterigmatocistina Sterigmatocistina este un compus hepatocarcinogenic frecvent decelată în brânzeturi cu pastă tare, din care s-a izolat o floră micotică în care predominau speciile: A. versicolor, A. repens, P. veruculosum var. veruculosum var. cyclopium.

286   

Zearalenona Zearalenona (toxina F2) are o structură chimică asemănătoare hormonilor steroizi şi este produsă de miceţi din genul Fusarium (F. graminearum). Este o micotoxină care, în funcţie de doză şi reactivitatea organismului animal exercită asupra acestuia efecte estrogenice sau anabolizante. Alfa şi Beta zearalenona sunt formele de eliminare ale toxinei F2 din organismul animal. Eliminarea acestor produşi se face în mod deosebit pe cale digestivă şi urinară, o mică parte fiind eliminată şi prin lapte. Aceasta explică apariţia sindromului estrogenic la scrofiţele foarte tinere. Compuşii chimici izolaţi din ergot sunt încadraţi în mai multe clase: alcaloizi, amine, estolide, pigmenţi, enzime, aminoacizi, acizi graşi etc. Din punct de vedere toxicologic prezintă importanţă alcaloizii şi aminele. Acţiunile fundamentale ale alcaloizilor ergotului sunt: contracţia uterină, blocajul adrenergic, vasoconstricţia, antagonism faţă de serotonină, voma, bradicardia, midriaza, hiperglicemia şi hipertermia. Patulina este un toxic produs de un număr mare de fungi ce aparţin genurilor Penicillium, Aspergillus, precum şi Byssochlamys nivea. Incidenţa destul de ridicată a patulinei în alimente şi furaje, justifică interesul acordat acestei micotoxine, impunând, de asemenea, studii pentru a se urmări efectele acesteia asupra omului şi animalelor. Rubratoxine Rubratoxinele sunt metaboliţi toxici ai unor specii din genul Penicillium (P. rubrum, P. purpurogenum) cu efecte hepatotoxice şi hemoragipare. Rolul acestor micotoxine în îmbolnăvirile naturale nu este încă bine precizat, deşi sunt suspiciuni că ele ar contribui la agravarea sindroamelor date de alte micotoxine, cum ar fi aflatoxinele.

287   

infiltraţia leucocitară a stomacului. tremurături musculare generalizate. congestia gastrică. Cephalosporum. tulburări nervoase. necroze în organismul afectat. produsă de fungi din genurile: Fusarium. Nigrospora. hemoragii. marmorarea ficatului. Stahybotris. convulsii şi moarte. Cladosporium. mai ales în organe şi ţesuturi.Principalele leziuni observate atât în condiţii naturale cât şi experimentale sunt reprezentate de hemoragie generalizată. degenerescenţa măduvei osoase. ficatului şi intestinului subţire. care produc stări depresive. Stahibotriotoxine Stahibotriotoxinele sunt metaboliţi toxici produşi de fungul Stachibotris alternans. În realitate există mult mai multe micotoxine. Trichotecene Trichotecenele reprezintă un grup de micotoxine cu structură chimică înrudită. manifestate prin următoarele aspecte: refuzul hranei. Aceste micotoxine produc la om şi animal îmbolnăviri grave. Micotoxine termogene Micotoxinele termogene reprezintă un grup de metaboliţi toxici produşi de fungi din genurile Penicillium şi Aspergillus. modificări ale tabloului sanguin. avorturi. manifestând ca principale acţiuni în sistemele biologice. sialoree. cardiacă. Principalele leziuni descrise sunt: hemoragia. Trichoderma. pulmonară. diaree. diaree. citotoxicitate şi efect leucopenic. hepatită şi nefrită. dar această enumerare destul de limitată scoate în evidenţă câmpul vast de cercetare şi importanţa deosebită a produselor micotoxicologice pentru sănătatea omului şi animalelor. 288    .

. 7. 1992. Allison C. . 10.. Chemosphere. Miller T. 1986. Ahiborg. Journal of General Microbiology. 9. 3. Editura Tehnică.Interactive effects of PCDFs occuring in human 'mother's milk. — Analysis of Antibiotic/Drug Residues in Food Products of Animal Origin.. Cambridge. Mitt. 925-928. Ayres P. Annual Proceedings of the American Society of Microbiology. Fungi and Plants. Macfarlane G. Barke E. . Agarwal V. Heeschen W.C .C .1987.. Allison C. 134.1988.T. -The effect of inorgenic nitrogen compounds on methane production by large intestinal bacteria.Procesarea industrială a cărnii.1988. . Plenum Publishing Corporation. Ruckstande. Alexopoulus J. şi col. . Kuebler W. Wolin M. 88. Baldwin C.L. 123. September 2004. DFG-Forschungsbericht. 1. 64 Seiten .Raintree.1983. Hapke H. Ruckstande in Lebensmitteln tierischer Herkunft. Cambridge University Press. 1983. Alcala A.. Bucureşti. 16 (8/(): 1701-1706. 8.G et al. Kreuzer W.Effect of nitrate on methane produci ion and fermentation by slurries of human făceai bacteria.K. cone shell and fish intoxication on Southern Negros Islands Phillipines..J. 1397-1405.X. U. and Boddy L.— Recent cases of crab. 1999.J. 1971. 6. Situauon und Beurteilung.Water.Nonmetals (Material Matters). 289    .3). 5. 2. Toxicon (Suppl. 4.Bibliografie 1. Banu C.Taxonomic studies in the Myxomycetes IU Glastodenna iaeeae: new family of the Echinostelialea Mycologya 63(4-6).

789-795. 17.pylori la om: studii privind supravieţuirea bacteriei în hrană. E.).The pharmacology of dietary nitrate and the origin of urinary nitrate. H. Risoprint.Metodă simplificată de izolare şi identificare a bacteriei E. . 1997.Gambierdiscus toxicus and ciquatera in South eastern Florida.P. Stuttgard... .Metabolism of ochr. Tierarztliche Umschau.. L. Apostu S.O. p 11491205. Wschr. pp. NMR-Spectroscopy of Wiley and Sons Ltd.. H.. 19. 18. 1992. Berger S. Bauer J.Microbiologia produselor alimentare de origine animala. . 20.Ssuoin. G. 1982. 1984.A. John 290    . Dtsch. V International IUPAC Symposion on Mycotoxins and Phycotoxins. and L.1983. E. Braun S.Levels of PCDF and PCDD in samples of human origin and food in the RFG. 1985.Microbiologia produselor alimentare. . Berger S. .. .C.J.11. Bohmler.J. 12. H.1996. Kalinowski H. 16.Tierarztl. Food and Chemical Toxicology. Booth N. 15.Sinell – Epidemiologia H.C. McDonald (ed..Toxicology of drug and chemical residues.O. H şi col. Bucureşti. June 30. 14. Veterinary Non-metallic Elements. Editura Ceres. In: Proceedings.T. 600-605.NMR Spectroscopy of the Non-Metalttc Elements. HUI M. Bertholomeu B. Germany. şi col. Bârzoi O. Chemosphere. . CJuj-Napoca. 13. Bârzoi D.. Bergmann. Beck. 2002.S. 1992. Gerwert.. Bucureşti. Bârzoi D. 208-211. J. 1987. J. 21. 16:1977-1982. 22. Georg Thieme Verlag. Gedek B. In Booth N. 103:438-443. Ed.A in pregnant sows. 1995. 47(8). coli O 157 H 7 din produsele alimentare de origine animală.. Vienna. .

Regul. 291    . Cerniglia C. D. 1988. 7th edition Prentice-Hall of Canada Ltd. . dioxins and related compounds in environmetal samples. 27. 1050-1051. P. M. Health Perspect.C.. 22. Mitchell R. Toronto. Sci. Growth and its control. Challis B. Brady M. Brian T. J.. . E. R. Iowa. 65: 4672-4676. H. 1999. Acad. Proc. p 321-360.Covacci . F. 1994. 29.E. J. Ghiara. Xiang..1984. Food Prot. Natl. 25. Iowa State University Press. Brock T. 16. Z... Kotarski S. Marais. In Biology of Microorganisms.Y. Censini S. 29(3): 238-261.CAG. Appl.Synthesis and stability of N-nttrosopeptides. J.60:293-302. ..pylori. Microbiol. Magras. M.Pharmacology and Therapeutics.1996...C. C. Crabtree..RappuoIi şi A. 23. and F. Environ. Environ. Cantet. Megraud Helicobacter species colonizing pig stomach: molecular characterization and determination of prevalence. et al.. factorul de patogenitate al H. Mortinko M. C. Ontario.Antibiotic/antimicrobial residues in milk. Analysis of polychlorinated dibenzofurans. Newbold..1998. 5: 8-11. The discovery of radioactivity and its aftermath. A. codifică factorii de virulenţă specifici tipului 1 şi asociaţi bolii. Ma digan M. 24.Borodovsky.R. S. 1985.1999.R.Evaluation of Veterinary drug residues in food and their potential to affect human intestinal microflora. USA 93:1468414653. Kats S.Comm. Canadian Chemical News. 28. Federichi.. Parker J.Lange. 1988.Soc. Toxicol. Milligan J. 1996. Pharmacol. J.. Ames.Chem. Buser.. J. 26.

Bucureşti. .. 1991. Chi R.30.Didactică şi Pedagogică. Curie Marie. .Microbial receptor assay for rapid detection and identification of seven families of antimicrobial drugs in milk: collaborative study.Pharmacol. şi col. 1995. 39. Bucureşti. Bucureşti. Maggioli Ed. – Micotoxine şi micotoxicoze.1988. Dinu Veronica. Radioactive Substances (Great Minds Series). Chapman. Safety of irradiated foods. A. Editura Medicală. Dumitrescu. 37.- Dose-related effects of 2.Endocrinologie – elemente de diagnostic si tratament. Ispas A. 36. 1. . 1985. . şi col.Controllo ed autocontrollo degli alimenti. 32. 292    . Ceres. NY. 41. J.Toxicologie. 31. 1990.Totul despre trichineloză. Assessment of the wholesomeness of irradiated foods (a review). ..S. 71.. Diehl J. Ed Mastz. 35.F. .3. Trutia Eugen.. E. Anal. Charm S.E. Cironeanu I.1985. 1997.. C. Ed. Editura Medicala. Ionescu B. D. 1998. Popescu O. Toxicol. Chem.Mic tratat. 1991. Diehl J. H. February 2002. Josephson E. 42.. Coman I. 1994. 34. 2002. Prometheus Books. Rimini. Off.78:147-157.appl. Ed. Editura Naţional 1998. Correra C . T..7..Biochimie medicală . Acta Alimentaria. 33. Editura Medicală. 304-316. 40.F.. Cotrău Marţian si col. Assoc. Popa Aurora Popescu .Controlul fizico-chimic al alimentelor.Tratat de biochimie medicală vol.. Marcel Dekker Inc. Dumitrache.8 - tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in C 57BL/6J and DBA/23 mice. Ranetti. 38.. Cristea Elena.

2003.R. ISBN: 973-40-0421-2. Meyer. A.. an update..Nitraies. Editura Ceres. Editura Semne. .. 1986. 2002. 51. 46. Editura All. 2002. Ramolica. 15:1291-1295. AJ-DAbbagh K. 55. – Parazitologie veterinară. Februar.Laptele şi controlul calităţii sale.. Efectul consumului de lapte provenind de la vaci tratate cu somatotropină bovină recombinată (rBST) asupra sănătăţii.620-625. şi Mihaiu. Editura Risoprint. Bucureşti. Georgescu N. Cozma V. Savu C. 44.. Bucureşti. Montreux. 1996. 53. Bucureşti. Chemosphere. Simona. 1998. nitrites and gastric cancer in Great Britain.Siguranţa alimentelor. Didă C. Rădulescu. 54. şi col.1985. 45. şi col. 50. – Toxicologia produselor alimentare. Edition des Archives Contemporaines. Editura Ceres. Forman D.Parazitologie medicală. I. . Niculescu A. Doll R. – Electrical PCb accident. 1995. Bucureşti 1999. Bucureşti.. 52. Mitrea I. 47. Nature 313. Rappe C. Editura Ceres. Tzson J. Mihaiu M. Bucureşti. Ernest.43. 1998. 1994. Royal Societz of Chemistry. Bucureşti. Seminar health and Baby Food. Bucureşti. 2004. . Carmen Petcu – Igiena şi controlul produselor de origine animal. 48. Popa G. 49. Editura Acad. Editura Semne. 1998. Şuteu I. Cluj Napoca. Savu C. – Bolile parazitare la animalele domestice. – Analysis (Royal Societz of Chemistry Paperbacks). L. – Boli parazitare la animale. 293    . Pierre Curie – Oeuvres completes...

listeriablog. and Clusters.ro ***www.ro/Invazie-de-plosnite-In-New-York35563.blogspot.com ***www. ***http://dezinsectiederatizare. – Non-Metal Rings.wikispaces.brasovultau.org/wiki/p%C4%83ianjen ***http://s837.net/B. Oktober 1988.microbiologybytes.ziarelive.marlerblog. T.wikipedia.1-74.capital.frenchtribune.jpg ***http://textbookofbacteriology.ro ***www.agrofm.com   294    . D.ro/stiri/invazie-de-sobolani-in-capitala-numarulrozatoarelor-a-crescut-ingrijorator. 57. – Seafood poisonings in tropical region. Yasumoto.com/Two+Infections+of+the+Uppe r+Respiratory+System ***http://ro. Univ.html ***http://www. Cages.wikipedia.html ***www.com/listeria-resources/ ***http://www.56. Sendai. Tokyo.com/albums/zz298/elegantza4/?action=view&c urrent=alimentefaracolesterol.org/wiki/Clostridium_botulinum ***http://en.org/wiki/Rotavirus ***http://frenchtribune. Japon.com/ ***http://en. şi col.com/legal-cases/merles-bbq-restaurant-linked-toclostridium-perfringensoutbreak/ ***http://www.html ***http://www.photobucket.wiktionary.com/teneur/113631-salmonella-outbreak-alertedhealth-authorities ***http://microbiology2009. pp. 1984.qmagazine. John Wiley and Sons Ltd.ro/intern/intern-investigatii/planeta-gandacilor/ ***http://www.cereus. Woollins J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->