__________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE CHIMIE Clasa a IX-a Etapa locală - Februarie 2011 Subiectul I…………………………………………………………………………………20 puncte Un metal M are structura ionului M2+ : 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 3d7. Clorura sa divalentă formează un cristalohidrat cristalizat cu 6 molecule de apa, de culoare roz-roşu. Se cere: a) reprezentaţi procesele de ionizare pentru formarea ionilor M2+ si M3+ ; b) calculaţi masa de metal M care conţine 1 mol de electroni. (AM = 59); c) calculaţi concentraţia procentuală a unei soluţii formată din 12 g de cristalohidrat şi 150 g de apă. Subiectul II……………………….………..………………………………………………30 puncte Se dă schema: a+ b = X+ d a + H2 = X + e a +f =Y +e g + f = Y + H2S X +f=Y+h+e X + HNO3 = Z + i + e Z + KOH = T + j a + e = T a - oxid de culoare neagră al unui metal puţin reactiv X; b – gaz incolor, inodor, toxic; f – vitriol; Se cere: a. Identificaţi substanţele notate cu literele a…..j si X,Y,Z,T. b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor cuprinse în schemă. c. Ordonaţi substanţele e, X, h, Y în ordinea creşterii temperaturilor de topire. d. Calculaţi volumul soluţiei de HNO3 de concentraţie 5 M ce poate reacţiona cu 3,2 g de metal X. e. Determinaţi masa de Y  5H2O depusă din 80 g de soluţie saturată la 700C , prin răcire la 200 C. (S700C = 45, S200C = 20) . Subiectul III…….……………………………………….…………………………………20 puncte Sulfatul unui metal divalent formează un cristalohidrat cu 21% apă. Prin încălzire, cristalohidratul pierde 15,7% din masa sa. Apa eliminată prin încălzire din 34,4 g de cristalohidrat (0,2 moli) reacţionează cu acelaşi metal divalent, rezultând 1,846 L de gaz (la 270 C şi 2 atm), gazul având densitatea, în aceleaşi condiţii, de 0,162 g/L. Determinaţi masa molară a gazului şi formula chimică a cristalohidratului. Subiectul IV………………………………………………………………………...………20puncte Un amestec gazos cu masa 30,8 g conţine CO, CH4, N2 si CO2. Primele două gaze se găsesc în raport molar de 2:3. Amestecul se supune arderii complete cu cantitatea stoechiometrica de aer (oxigen - 20% în volume). Gazele rezultate se absorb, după condensarea apei, într-o soluţie de

96 L (c. de concentraţie 0. Mihaela Cucos – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi Prof. NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. Se cere: a) scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. Timp de lucru: 3 ore. b) calculaţi compoziţia în procente de moli a amestecului gazos iniţial. Mase atomice: AH = 1 .n.2 M. Subiecte selectate şi prelucrate de: Prof. A Cu = 64 . AS =32 . Irina Farcaş – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi . cu volumul de 9 L. iar gazul rămas ocupă un volum de 64. AN = 14 . c) calculaţi masa molară medie şi densitatea medie în condiţii normale a amestecului gazos iniţial.). AO =16 .__________________________________________________________________________ NaOH.AC = 12 .