Sunteți pe pagina 1din 6

1. 2. 3. 4. 5.

Definiii generale -subiecii raportului juridic civil. Dreptul de proprietate Obligaia civila- contractual civil Dreptul consumatorului Motenirea testamentara si legala -succesiune.

DREPTUL CIVIL

l.Dreptul civil -un ansamblu de norme juridice care reglementeaz relaiile patrimoniale (cu coninut economic) si personale nepatrimoniale (nu au coninut economic) aprute intre personae fizice si juridice aflate pe poziie de egalitate. Raportul juridic civil e compus din 3 elemente:

Subectele raportului juridic civil Coninutul Obiectul


Subiectele raportului juridic sunt persoanele fizice si juridice. Persoana fizica - este omul privit individual ca titultr de drepturi si obligaii civile. Persoana juridica - este (organizaia ,instituia, ntreprinderea ,asociatie) care are un patrimoniu distinct si raspunde pentru obligatiile sale cu acest patrimoniu,poate sa dobindeasca si sa ezercite in nume propriu drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale,sa-si asume obligatii,poate fi reclamant si pirit i instanta de judecata. . Pentru ca o persoana fizica ori juridica sa poat participa la un raport juridic civil trebuie sa aiba capacitate civila. Aceasta include: capacitile de folosina si de exerciiu.

1. Capacitatea de folosina -aptitudinea persoanei de a avea drepturi si


obligaiuni civile.

2. Capacitatea de exerciiu -aptitudinea persoanei de a-si dobindi prin aciunile


sale si de a exercita drepturi civile, de a-si asuma obligaii civile si de a le axecuta.

Capacitatea de folosina a persoanei fizice apare odat cu naterea ceteanului si se stinge odat cu moartea. Capacitatea de folosina a persoanelor juridice ia natere din momentul infiintarii lor si dureaz pina cind ele isi suspendeaza activitatea . Capacitatea de exerciiu deplina a persoanei fizice apare odat cu ajungerea la majorat (18 ani). Capacitatea de exerciiu limitata e de la 15-18 ani- minori pot perfecta ,convenii cu consimtamintul prinilor si au dreptul de a dispune singuri de salariu (cistigul) sau de bursa lor,iar pentru cei ce nau inplinit virsta de 15 ani;conventiile le ncheie prinii,infietari sau tutorii.(mici conventii-pot cumpra de sine stttor caiete, produse alimentare, lua crti de la biblioteca, inventar sportiv de la seciile sportive etc.) La persoana juridica capacitatea de exerciiu apare odat cu capacitatea de folosina adic in momentul nfiinrii lor. IZVOARELE: 1. Constituia 2.Codul civil 3.Legile Parlamentari 4.Decretele Preedintelui 5.Hotaririle Guvernului II.Dreptul de prioritate- este o ordine cosfintita prin lege,potrivit creia diferite persoane, colective de oameni sau statul, stapinesc ,se folosesc si dispun de bunuri material in interesul propriu. Proprietatea constituie baza economiei naionale ,baza materiala si spirituala a populaiei,este izvorul forei patriei noastre. Ea este o relaie sociala care exprima condiiile producerii, repartiiei si consumului bunurilor materiale. In viata sociala relaiile de proprietate apar ca un drept de proprietate ce permite persoanei fizice sau juridice sa posede ,sa foloseasc si sa dispun de bunuri materiale in interesul proriu . Atributele dreptului de proprietate sint: Posesiunea -se subnelege stapinirea activa a bunurilor din punct de vedere fizic si economic. Folosirea - cuprinde dreptul de a utiliza efficient bunul. Dispoziia - posibilitatea de a determina soarta bunului fie prin consumarea sau distrugerea fie prin vinzare, schimb sau donaie.

Proprietatea este de 2 feluri :

1. Publica sau de stat 2. Privata


III.Obligaia civila-contractul civil Obligaia civila - este raportul juridic civil in virtutea creia o persoana numita debitor(cumparator) este datoare sa ndeplineasc in favoarea altei persoane ,numite creditor(vinzator) un anumit act juridic civil(sa transmit un bun, sa execute o lucrare, sa plteasc o suma de bani etc). Iar creditorul are dreptul "Sa reclame debitorului ndeplinirea obligaiei". Legea civila prevede urmtoarele izvoare( temeiuri )de obligaii civile: Contractual

Promisiunea publica de a acorda o recompensa. Cauzarea de daune. Salvarea proprietii publice. Imbogatirea fara just temei.

Baza pentru apariia obligaiei civile servete contractual cit si cauzarea de daune. Contractul - este izvorul principal de obligaii civile si consta in acordul de voina intre doua persoane sau mai multe persoane fizice sau juridice incheiat in scopul de a crea , modifica ori a stinge un raport juridic civil. Convenia - (tranzacia) se considera actele savirsite de persoane fizice si juridice in scopul de a nate ,modifica sau stinge un raport juridic civil Felurile de contract:

> > > > > > > > > > > > >

Vinzare-cumprare Schimb Donaie Testamentul Furnizarea Achiziia de stat de produse agricole Imprumutul Inchirierea de locuine,de bunuri Antrepriza,antrepriza pentru constructii capitale Transportul,expeditia,depozitul Folosirea gratuita a bunurilor Instrinarea unei case de locuit cu condiia de ntreinere pe viata Asigurarile, raporturile de plata si de credit

Activitatea comuna

Pentru al asigura pe creditor in caz de neindeplinire a obigatiei de ctre debitor ori al determina sau convinge sa- si indeplineasca prestaia la termen, legiuitorul institue urmtoarele mijloace de garantare a executrii obligaiilor:

1. Clauze penale- (amenda-suma fixa , penalitatea de interzicere - este o suma


de bani stabilita pentru fiecare zi de intirziere).

2. Gajul 3. Arvuna 4. Garania


IV.Dreptul consumatorului Dreptul consumatorului - persoana care cumpra anumite bunuri sau beneficiaz de servicii prestate de o alta persoana se numete consumator In cazul in care produsul procurat nu poate fi utilizat conform destinaiei din cauza informaiei incomplete sau false , consumatorul este in drept sa desfac contractul in termen de 30 zile de la data cumprrii si sa ceara repararea ntregului prejudiciu. Departamentul de standarde si metrologie , servicul sanitar antiepidemiologic , serviciul veterinar,inspecoratul comercial de stat au menirea de a controla si certifica calitatea unui produs inca inaintea ca acesta sa fie oferit spre vinzare. Nici un agent economic nu are dreptul sa vinda un anumit bun fara acordul organului de control respective. Remedierea gratuita a deficientelor pentru care consumatorul nu este vinovat se face in termen de 14 zile de la data adresrii ctre productor( prestator de servicii). V.Motenirea 1. Testamentara 2.Legala 1.-Testamentul-este un act juridic prin care cineva isi exprima dorinele ce urmeaz ai fi implinite dupa moarte , mai cu seama in legtura cu transmiterea averii sale . Trebuie sa fie ntocmit in forma scrisa cu indicarea locului si datei intemeieri lui, sa fie semnat cu mina proprie a testatorului si autentificat pe cale notariala( sau administraia spitalului, administraia navei maritime). Supravegherea executrii testamentului poate fi ncredinata unei persoane ,de obicei una in care defunctul a avut ncredere pe parcursul vieii,(executor testamentar), ea poate sa nu fie motenitor. Testatorul poate modifica sau anula oricind testamentul fcut de el. Data deschiderii motenirii se considera ziua morii testatarului.

-Donatia. -Contractul de intretinere pe viata. 2.Motenirea legala -in cazul in care o persoana decedeaz fara a lasa un testament valabil, atunci cercul persoanelor care pot pretinde la motenire se stabilesc de ctre judecata.Aceste persoane se numesc motenitori legali nu testamentari. Categoriile de motenitori:

I Grad - copii (inclusiv cei adoptivi), soul si prinii (adoptiatorii) defunctului,precum


si copilul care s-a nscut dupa moartea acestuia.

II

Grad -fraii si surorile defunctului, bunica si bunicul lui,atit din partea mamei

cit si din partea tatlui. III Grad - nepoii si nepoatele de frate si de sora incapabili de munca a defunctului. Pentru a dobindi succesiunea ,motenitorul trebuie s-o accepte( in decurs de 6 luni din ziua deschiderii succesiunii). VI. Rspunderea juridic civil.

Raspudera juridic civila- este o forma a raspuderii juridice care survine ca msura de pedeapsa ce se aplica in legtura cauzarea unui prejuiciu survenit prin incalcarea legislaiei civile ,ori prin neexecutare sau cu intirziere a obligaiunilor civile. Pentru ca sa apar rspunderea juridica civila este necesar sa intruneasca in sine patru condiii principale : l.Savirirea unei fapte ilecita sau executarea necorespunzatoare sau cu intirziere a obligaiilor civile. Fapta ilecita - daca o persoana cauzeaz o incalcare altei persone ea este datoare sa-i recupereze prejudiciu . 2.Cauzarea unui prejudiciu este acea dauna materiala care este comisa in urma unei fapte ilecite sau neexecutrea corespunztoare sau executarea necorespunzatoare. Pentru rspunderea contractula se considera un prejudiciu cauzat prejudiciului real dunat prin neexecutarea bunurilor personale plus venitul obinut ,care l-ar fi obinut plus cheltuelile suportate de persoana in legtura cu neexecutarea sau restabilirea dreptului lezat .Prejudiciul la rspunderea juridica are mai multe forme. a) cluaze penale - se stabilesc in legtura cu intirziere a relaiilor contractuale ,acestea survin independent de apariia prejudiciului propriu zis . Cele mai raspindite forme ale clauzei penale sunt: -amenzile : sunt ca forme fixe de bani stabilite pentru fiecare executare necorespunzatoare a obligaiunilor . - penalitile de intirziere : sunt cotele procentuale stabilite la valoarea sumei contractuale si care cresc direct proporional cu timpul intirziat.

3.Raportul de cauzalitate dintre primul punct si al doilea .

4. Vinovaia-este atitudinea psihica a persoanei care a cauzat prejudiciu fata de ce a savirsit.


Culpa este de doua feluri: a)dol -intenie directa. b)imprudena -persoana nu a dorit sa exercite ,s-a atirnat uuratic fata de aceasta obligaie.

Literatura:
1.Constitutia RM 2.Monitorul Oficial. 3.Codul Civil al RM. 4.S.Baies,Dreptul civil,Chisinau,1994.