Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIEREA ANGAJATORULUI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA .....

Serviciile de medicina muncii pun la dispozitie urmatoarele servicii: Informarea periodica a angajatorului asupra starii de sanatate a personalului angajat. Identificarea si comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii. Consilierea angajatorului privind masurile tehnico-organizatorice si medicale ce se impun. Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului. ..... In tara noastra, activitatea de medicina muncii este obligatorie si este reglementata de : Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor ..... Conform Hotararii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, supravegherea sanatatii lucratorilor defineste totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor. (Art. 2) ..... Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medici specialisti de medicina muncii(Art 4) ..... Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor ( Art. 6). ..... Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuariui tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in nici un fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale (Art. 7(1)). ..... Aptitudine in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical (Art. 9(1)). ..... n conditiile n care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar n fisa de aptitudine avizul medical va fi "apt conditionat"(Art10) ..... Inaptitudinea temporara n munca, n sensul prezentei hotarri, reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca n profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea n munca, pana la reevaluarea sanatatii de catre medicul de medicina muncii (Art. 11(1)). ..... n situatia n care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, n situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul de munca n profesia/functia pentru care se solicita examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea temporara pana la disparitia cauzei medicale, iar n fisa de aptitudine avizul medical va fi "inapt temporar" (Art.

11(2). ..... Inaptitudinea permanenta n munca, n sensul prezentei hotarri, reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca n profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea n munca (Art. 12(1)). ..... Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de catre medicii de medicina muncii n colaborare cu medicii de expertiza capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situatiei de fapt (Art. 12(2)). ..... Examenul medical al lucratorilor la angajarea n munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara n munca pentru profesia/functia si locul de munca n care angajatorul i va desemna sa lucreze privind: compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente n momentul examinarii si viitorul loc de munca existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune n pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune n pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia i asigura servicii. (Art. 13) ..... Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru: lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata; lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati n alte locuri de munca ori alte activitati; lucratorii care isi schimba meseria sau profesia (Art. 15) ..... Examenul medical de adaptare n munca se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii n prima luna de la angajare si are urmatoarele scopuri: completeaza examenul medical la angajarea n munca, n conditiile concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale n cadrul colectivului de munca ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca si recomanda masuri de inlaturare a acestora. (Art.18) ..... Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri: confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii n munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine; depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional; diagnosticarea bolilor profesionale; diagnosticarea bolilor legate de profesie; depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;

depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine n contact prin natura activitatii sale.(Art.19) ..... Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor. (Art. 20) ..... Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele: nregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut n intervalul de la examenul medical n vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana n momentul examenului medical respectiv; examenul clinic general, conform dosarului medical ; examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut n anexa nr. 1 si examenului indicat de catre medicul specialist de medicina muncii; nregistrarea rezultatelor n dosarul medical prevazut n anexa nr. 4; finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform modelului prevazut n anexa nr. 5, de catre medicul specialist de medicina muncii, n doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator. (Art. 22) ..... Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o ntrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, n termen de 7 zile de la reluarea activitatii. (Art. 23) ..... Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri: confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv; stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul; reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca. (Art. 24) ..... Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de cte ori l considera necesar, n functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din productie. (Art. 25) ..... Angajatorul are urmatoarele obligatii: sa elaboreze si sa faca cunoscuta angajatilor sai politica proprie de prevenire a accidentelor de munca si a mbolnavirilor profesionale sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor n vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluznd alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc. sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si mbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca

sa asigure auditarea de securitate si sanatate n munca a unitatii, cu ajutorul institutiilor abilitate sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sa detalieze si sa particularizeze prezentele norme si normele specifice de securitate a muncii, n raport cu activitatea care se desfasoara sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor legale n domeniul protectiei muncii sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de securitate etc. sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului n caz de pericol iminent sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea personalului cu atributii n domeniul protectiei muncii sa angajeze numai persoane care, n urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea n munca un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca, si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevazute n prezentele norme; sa asigure periodic sau ori de cte ori este cazul, verificarea ncadrarii nivelului noxelor n limitele admise sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit si sa identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol iminent sa comunice, cerceteze, nregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate n procesele tehnologice sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca n timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca, persoanele care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident de munca mortal sau colectiv, n afara cazurilor n care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor angajati sa anunte imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de munca sau mbolnaviri profesionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de urmarire penala competente, potrivit legii

sa asigure dotarea, ntretinerea, verificarea echipamentelor individuale de protectie si a echipamentelor individuale de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei activitati de catre angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului din dotare sa acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie; sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru sanatate la care angajatii sunt expusi n timpul lucrului sa asigure ntocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cnd se produc schimbari ale procesului de productie sa ntocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu vrsta sub 18 ani