Sunteți pe pagina 1din 12

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV SCHIMBUL II


Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu Activitate individual Activitate individual
FB-113 (rom) 31 st.

Ziua

Ora 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50

FB-111 (rom) 31 st.

FB-112 (rom) 31 st.

Activitate individual

Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca Tranzacii bursiere (sem) Activitate individual lect. M. Roca Economie mondial i REI (curs) lect. M. Popa Finanele ntreprinderii II (curs) prof. L. Cobzari Bazele fiscalitii (sem) Economie mondial i REI (sem) lect. R. Meter lect. M. Popa Economie mondial i REI (sem) Relaii valutar-financiare internaionale lect. M. Popa (sem) conf. A. Crlan Relaii valutar-financiare internaionale Activitate individual (sem) conf. A. Crlan Bazele fiscalitii (sem) Activitate individual lect. R. Meter Bazele fiscalitii (curs) lect. R. Meter

Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari Tranzacii bursiere (curs) lect. M. Roca Tranzacii bursiere (sem) lect. M. Roca

MARI

LUNI

Contabilitate managerial (curs) lect. G. Badicu Bazele fiscalitii (sem) lect. R. Meter Activitate individual Contabilitate managerial (sem) lect. G. Badicu

MIERCURI

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

Activitate individual

Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca Bazele activitii investiionale (curs) prof. R. Hncu Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. A. Crlan Activitate individual Activitate individual Activitate individual s/i Asigurri i reasigurri (curs) lect. A. ugulschi Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu

Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari

JOI

Activitate individual Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Crlan Activitate individual Activitate individual

VINERI

Activitate individual

Tranzacii bursiere (sem) lect. M. Roca

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV SCHIMBUL II


FB-116 (rom) 31 st.

Ziua

Ora

FB-114 (rom) 31 st.

FB-115 (rom) 31 st.

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

LUNI

Tranzacii bursiere (sem) lect. M. Roca Bazele fiscalitii (sem) lect. C.Bulgac

Activitate individual Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Banta Bazele fiscalitii (curs) lect. C.Bulgac Bazele fiscalitii (sem) lect. C.Bulgac Activitate individual Bazele activitii investiionale (curs) prof. R. Hncu Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari Activitate individual Activitate individual

Activitate individual Activitate individual

Activitate individual Activitate individual

MARI

Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Banta Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Crlan Activitate individual Bazele fiscalitii (sem) lect. C.Bulgac

MIERCURI

Contabilitate managerial (curs) lect. G. Badicu Finanele ntreprinderii II (sem) lect. T.Cebotari Contabilitate managerial (sem) lect. G. Badicu

Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. A. Crlan Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Crlan Activitate individual Managementul public (curs) conf. A. Bogu Relaii valutar-financiare internaionale Activitate individual (sem) conf. A. Crlan

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

Activitate individual

Activitate individual Finanele ntreprinderii II (curs) prof. L. Cobzari Managementul public (sem) conf. A. Bogu Asigurri i reasigurri (sem) lect. T.Burlacu Activitate individual Tranzacii bursiere (curs) Lect. M. Roca Tranzacii bursiere (sem) Lect. M. Roca s/i Asigurri i reasigurri (curs) lect. A. ugulschi

Managementul public (sem) conf. A. Bogu

JOI

Asigurri i reasigurri (sem) lect. T.Burlacu Activitate individual Activitate individual

Activitate individual Activitate individual Tranzacii bursiere (sem) Lect. M. Roca Asigurri i reasigurri (sem) lect. T.Burlacu

VINERI

Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Banta

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV SCHIMBUL II


FB-119 (rom) 31 st.

Ziua

Ora

FB-117 (rom) 31 st.

FB-118 (rom) 31 st.

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

Activitate individual Activitate individual

Activitate individual Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu Tranzacii bursiere (curs) lect. N. Munteanu Tranzacii bursiere (sem) lect. N. Munteanu Finanele ntreprinderii II (sem) conf. N. Botnari Finanele ntreprinderii II (curs) conf. N. Botnari Bazele activitii investiionale (curs) prof. R. Hncu Activitate individual Activitate individual Managementul public (sem) conf. A. Bogu Managementul public (curs) conf. A. Bogu Activitate individual

Tranzacii bursiere (sem) lect. N. Munteanu Activitate individual

LUNI

MARI

Asigurri i reasigurri (sem) lect. T.Burlacu Tranzacii bursiere (sem) lect. N. Munteanu

Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu Activitate individual

Activitate individual Finanele ntreprinderii II (sem) conf. N. Botnari Contabilitate managerial (sem) Lect. G. Gudima Contabilitate managerial (curs) Lect. G. Gudima Activitate individual

Asigurri i reasigurri (sem) lect. T.Burlacu Activitate individual Finanele ntreprinderii II (sem) conf. N. Botnari Contabilitate managerial (curs) Lect. G. Gudima Contabilitate managerial (sem) Lect. G. Gudima

MIERCURI

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

Activitate individual

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Belobrov Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. A. Belobrov Asigurri i reasigurri (sem) lect. A. ugulschi s/i Asigurri i reasigurri (curs) lect. A. ugulschi Activitate individual Bazele fiscalitii (sem) lect. Dandara Bazele fiscalitii (curs) lect. Dandara Activitate individual

Activitate individual

JOI

Bazele activitii investiionale (sem) lect. N.Botezatu

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Belobrov

VINERI

Bazele fiscalitii (sem) lect. Dandara Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. A. Belobrov

Activitate individual Activitate individual

Activitate individual

Bazele fiscalitii (sem) lect. Dandara

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013


Ziua Ora FB-11A (rom) 31 st.

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV


FB-11B (rom) 30 st. FB-11C (rom) 30 st.

SCHIMBUL II
FB-11D (rom) 30 st.

MARI

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 11.1012.30 14.3015.50 13.0016.0014.20 17.20 11.1014.3012.30 15.50 13.0016.0014.20 17.20 14.3011.1015.50 12.30 16.0013.0017.20 14.20 14.3015.50 16.0017.20

Activitate individual Activitate individual

Activitate individual Activitate individual

LUNI

Bazele activitii investiionale (sem) lect. O.Conencov Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca

Activitate individual Bazele activitii investiionale (sem) lect. O.Conencov

Finanele ntreprinderii II (curs) prof. N.Bncil Bazele activitii investiionale (sem) lect. O.Conencov Finanele ntreprinderii II (sem) Activitate individual lect. A.Creciun Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. V.Lopotenco Bazele fiscalitii (sem) lect. N. Berghe Relaii valutar-financiare internaionale (sem) Managementul public (sem) conf. V.Lopotenco conf. A. Bogu Managementul public (curs) conf. A. Bogu Activitate individual Managementul public (sem) conf. A. Bogu Activitate individual Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. V.Lopotenco Activitate individual Activitate individual

JOI

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. V.Lopotenco Finanele ntreprinderii II (sem) lect. A.Creciun Bazele fiscalitii (sem) lect. N. Berghe Activitate individual Tranzacii bursiere (sem) lect. O.Conencov Activitate individual Asigurri i reasigurri (sem) Activitate individual lect.L.Luca Activitate individual

Asigurri i reasigurri (sem)ii investiionale (curs) Bazele activit Activitate individual lect.L.Luca prof. R. Hncu Bazele Activitate individual fiscalitii (curs) Finanele ntreprinderii II (sem) lect. N. Berghe lect. A.Creciun Bazele activitbursiere (sem) ii investiionale Bazele fiscalitii (sem) Tranzacii Activitate individual (sem) lect. O.Conencov lect. N. Berghe lect. O.Conencov s/i Asigurri i reasigurri (curs)bursiere (sem) Activitate individual Tranzacii lect.L.Luca lect. O.Conencov Tranzacii bursiere (curs) lect. O.Conencov Activitate individual Activitate individual

Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca Activitate individual Contabilitate managerial (curs) Lect. G. Badicu Relaii valutar-financiare Finanele ntreprinderii II (sem) internaionale (sem) lect. A.Creciun conf. V.Lopotenco Activitate individual Activitate individual Contabilitate managerial (sem) Activitate individual lect. G. Badicu Bazele fiscalitii (sem) conf. N. Berghe Tranzacii bursiere (sem) lect. O.Conencov

VINERI MIERCURI

Managementul public (sem) conf. A. Bogu

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV SCHIMBUL II


FB-11G (eng) 30 st.

Ziua

Ora

FB-11E (eng) 30 st.

FB-11F (eng) 30 st.

LUNI

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 09.4011.00 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50

Finanele ntreprinderii II (sem) Bazele fiscalitii (sem) Lect. M. Eanu Lect. D. Voistricov Bazele fiscalitii (curs) Lect. D. Voistricov Limba englez Conf. P. Grozav aud. 612B lect. N. Bolgari aud.615B lect. S. Vasilache aud. 614B Lect. A. Diacon aud.617B lect. Demcenco aud. 616B s/i Asigurri i reasigurri (curs) lect.L.Luca Contabilitate managerial (sem) Managementul public (sem) Asigurri i reasigurri (sem) Lect. G. Gudima conf. A. Bogu lect.L.Luca Activitate individual Finanele ntreprinderii II (curs) prof. N.Bncil Managementul public (sem) Bazele activitii investiionale (sem) conf. A. Bogu conf. M.Bunu Managementul public (curs) conf. A. Bogu Bazele activitii investiionale (sem) Asigurri i reasigurri (sem) Activitate individual conf. M.Bunu lect.L.Luca Contabilitate managerial (curs) Bazele activitii investiionale (sem) Managementul public (sem) Lect. G. Gudima conf. M.Bunu conf. A. Bogu Bazele activitii investiionale (curs) conf. M.Bunu Limba englez Conf. P. Grozav aud. 612B lect. N. Bolgari aud.615B lect. S. Vasilache aud. 614B Lect. A. Diacon aud.617B lect. Demcenco aud. 616B Finanele ntreprinderii II (sem) prof. N.Bncil

MIERCURI

MARI

VINERI

11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 09.4011.00 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50

JOI

Tranzacii bursiere (sem) lect. V. Iordachi Asigurri i reasigurri (sem) lect.L.Luca

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. M.Covaliu Tranzacii bursiere (sem) lect. V. Iordachi Tranzacii bursiere (curs) lect. V. Iordachi Activitate individual Activitate individual

Finanele ntreprinderii II (sem) Lect. M. Eanu Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. M.Covaliu Tranzacii bursiere (sem) lect. V. Iordachi Activitate individual

Activitate individual Bazele fiscalitii (sem) Lect. D. Voistricov Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. M.Covaliu

Bazele fiscalitii (sem) Activitate individual Lect. D. Voistricov Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. M.Covaliu Limba englez Conf. P. Grozav aud. 612B lect. N. Bolgari aud.615B lect. S. Vasilache aud. 614B Lect. A. Diacon aud.617B lect. Demcenco aud. 616B

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu

APROB

ORARUL
pentru studenii facultii FINANE specialitii FINANE I BNCI

Prim-prorector cu activitate didactic Profesor universitar ________Cotelnic A. _________________________ 2013

anul II, nvmnt ZI, anul universitar 2012-2013 SEMESTRUL IV SCHIMBUL II


FB-11L (rus) 25 st.

Ziua

Ora

FB-11H (rus) 25 st.

FB-11K (rus) 25 st.

13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 11.1012.30 13.0014.20 14.3015.50

Bazele fiscalitii (sem) conf. N. Chicu

Tranzacii bursiere (sem) Lect. S.Biloocaia Bazele fiscalitii (curs) conf. N. Chicu

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. L.Romanciuc

LUNI

Tranzacii bursiere (sem) Lect. S.Biloocaia

Activitate individual Relaii valutar-financiare internaionale (curs) conf. L.Romanciuc

Activitate individual

MARI

Contabilitatea managerial (sem) Lect. L. urcanu Bazele activitii investiionale (sem) conf. A. Suhovici

Finanele ntreprinderii II (sem) conf. T. Chiosea Contabilitatea managerial (sem) Lect. L. urcanu Contabilitatea managerial (curs) Lect. L. urcanu

Bazele activitii investiionale (sem) conf. A. Suhovici Finanele ntreprinderii II (sem) conf. T. Chiosea

MIERCURI

Activitate individual

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. L.Romanciuc Bazele activitii investiionale (curs) conf. A. Suhovici

Contabilitatea managerial (sem) Lect. L. urcanu

Relaii valutar-financiare internaionale (sem) conf. L.Romanciuc

Bazele activitii bancare (sem) conf. A. Suhovici

Activitate individual

13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20 13.0014.20 14.3015.50 16.0017.20

Finanele ntreprinderii II (curs) conf. T. Chiosea Finanele ntreprinderii II (sem) conf. T. Chiosea Asigurri i reasigurri (sem) conf. T. Dziube caia s/i Asigurri i reasigurri (curs) conf. T. Dziube caia Tranzacii bursiere (curs) conf. N.Jeleznova Activitate individual Asigurri i reasigurri (sem) conf. T. Dziube caia Bazele fiscalitii (sem) conf. N. Chicu Activitate individual Asigurri i reasigurri (sem) conf. T. Dziube caia Bazele fiscalitii (sem) conf. N. Chicu Tranzacii bursiere (sem) Lect. S.Biloocaia

VINERI

JOI

Decanul facultii profesor universitar ef departament studii, dezvoltare currucular i management al calitii, confereniar universitar

Ludmila Cobzari

Sergiu Baciu