Sunteți pe pagina 1din 6

Prima de asigurare

1. Conceptul de asigurare Un aspect esential in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor, teama combinata cu precautie si intelepciunea cu siguranta unui lucru implinit. Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator, prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un contract de asigurare se obliga sa plateasca contravaloarea daunelor in cazul producerii unuia din riscurile asumate. Un alt principiu pe care il are asigurarea este principiul mutualitatii prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani, numita prima de asigurare, la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acopera daunele suferite de asigurati. Contractul incheiat intre un asigurat si asigurator este denumit contract de asigurare sau polita de asigurare. 2. Prima de asigurare Ca element esenial al contractului de asigurare, prima de asigurare constituie principala obligaie a asiguratului. Prima de asigurare reprezint suma de bani pe care o primete asigurtorul de asigurat n schimbul proteciei pentru riscurile asumate. La stabilirea cuantumului primei de asigurare se ine cont de influena urmtorilor factori:
tipul i natura riscului asigurat; numrul, mrimea, intensitatea i gradul de dispersie al riscului; durata asigurrii i teritoriul acoperit; suma asigurat, nivelul franizei i modalitatea de plat a primei (n tran unic sau ealonat n rate); evaluarea posibilelor daune pe baza istoricului acestora, pe un anumit numr de ani ; vrsta, sexul, starea de sntate i durata asigirrii la asigurrile de persoane; limita de rspundere la asigurrile de rspundere civil. Pe o perioad de timp determinat, de obicei un an, asigurtorul i elaboreaz propriile tarife de prime. Dc prima se pltete ntr-o tran unic, asigirtorul poate s ofere o reducere. Exist, astfel, prima unic, care se pltete o singur dat i prima periodic, care se pltete la anumite intervale de timp, n funcie de perioada de asigurare.

Pe parcursul derulrii contractului de asigurare, mrimea primei de asigurare nu se recalculeaz i deci nu se modific.

n practica asigurrilor se utilizeaz i alte expresii legate de prim, cum ar fi:


prima curent sau efectiv, referitoare la perioada anului n curs; prima fix, ce reprezint prima pe unitate de sum asigurat; tarife de prime- prime fixate pe feluri de asigurri, riscuri etc.; discount-ul de prim,care const n diminuarea primei cu o anumit sum, n funcie de: fregvena de plat a primei, mrimea primei, inexistena daunei n perioada anterioar etc.

3. Tarifele de prime la asigurarile de bunuri 3.1. Modul de calcul al tarifelor de prime la asigurarile de bunuri Determinarea nivelului cotei de prima tarifara, pe baza careia se stabileste volumul primelor de asigurare care vor fi platite de asigurati, are o importanta deosebita in cadrul activitatii de asigurare. Aceasta importanta rezida in faptul ca, fara calcularea nivelului cotei de prima tarifara pe baza unor criterii stiintifice, nu exista certitudinea ca asiguratorul va putea asigura un fond de asigurare corespunzator raspunderilor asumate. In cazul asigurarilor de bunuri, cea mai mare parte din primele incasate de asigurator se utilizeaza pentru plata despagubirilor cuvenite asiguratilor. Drept urmare, elementul principal in functie de care se stabileste nivelul cotei de prima tarifara este marimea probabila despagubirilor pe care asiguratorul le va plati asiguratilor. Dupa cum am vazut, partea din cota de prima tarifara destinata pentru plata despagubirilor se numeste prima neta sau cota de baza. Prin adaugarea la aceasta a suplimentului (adaosului) destinat acoperirii cheltuielilor privind constituirea si administrarea fondului de asigurare, finantarii unor masuri de prevenire a pagubelor, constituirii fondurilor de rezerva si realizarii de catre asigurator a unui anumit beneficiu, obtinem cota de prima tarifara sau prima bruta. In vederea calcularii primei nete se porneste de la indicele de despagubire care arata cat reprezinta, in medie, despagubirile achitate de asigurator la fiecare 100 de unitati monetare suma asigurata, pentru o anumita categorie de bunuri. Indicele mediu de despagubire poate fi luat drept baza pentru calcularea primei nete, deoarece totalul despagubirilor platite de asigurator indica volumul efectiv al raspunderii asumate de acesta intro perioada trecuta. Acest volum ne permite sa stabilim, pe baza unor calcule de probabilitate, nivelul primei nete necesar constituirii unui fond de asigurare la nivelul raspunderii asiguratorului dintr-o perioada viitoare. Deci, cunoscand cat au reprezentat despagubirile la fiecare 100 de unitati monetare suma asigurata, pe o anumita perioada de timp trecuta, la o anumita categorie de bunuri, se poate det prima neta la 100 de unitati monetare suma asigurata pentru perioada urmatoare. Indicele de despagubire poate fi calculat pe baza datelor oferite de statisticade asigurare. Numarul anilor pentru care este necesar sa fie calculat indicele de despagubire variaza in functie de natura bunurilor si de felul riscurilor cuprinse in asigurare. De regula, cu cat numarul anilor pentru care se calculeaza indicele de

despagubire este mai mare, cu atat exista mai multa siguranta ca el va permite stabilirea, cu un grad de precizie mai mare, a marimii primei nete. 4. Tarifele de prime si rezerva matematica la asigurarile de persoane 4.1. Notiuni introductive La asigurarile de persoane, ca si la cele de bunuri ori de raspundere civila, asiguratorul este preocupat sa asigure stabilirea rezultatelor financiare ale activitatii desfasurate. Angajamentele asumate de acesta pot fi onorate numai daca primele incasate de la asigurati sunt pe deplin acoperitoare. In plus , primele trebuie sa acopere si cheltuielile legate de achizitionarea asigurarilor, incheierea contractelor, incasarea primelor, plata sumelor asigurate etc. De aceea, la asigurarile de persoane modul de stabilire a primelor de asigurare si a rezervei matematice capata o importanta deosebita. In cele ce urmeaza, ne vom referi la modul de stabilire a primelor de asigurare si a rezervei matematice, utilizat in practica internationala. Pentru stabilirea tarifelor de prime se porneste de la datele cuprinse in tabele de mortalitate ale tarii considerate. Aceste tabele cuprind o seama de indicatori calculati pe baza datelor privind numarul populatiei si cel al deceselor, pe an de nastere si varste pentru barbati, femei si ambele sexe. 4.2. Prima neta unica la asigurarile de supravietuire Prima neta incasata de asigurator trebuie sa fie astfel dimensionata incat sa acopere integral riscul (riscurile) ce-si asuma fata de asigurati. Nivelul primei nete depinde de probabilitatea de plata a sumei asigurate si se stabileste separat pentru fiecare risc asigurat. Asigurarile de supravietuire se contracteaza pe perioade de mai multi ani sau pe o perioada nedeterminata, dupa caz. In ceea ce priveste modul cum se achita suma asigurata de catre asigurator, distingem asigurari cu plata forfetara(dintr-o data) a sumei sub forma de renta. Asigurarile de renta, la randul lor, pot fi viagere sau pe termen limitat. 4.3. Prima neta unica la asigurarile de deces Asigurarile de deces se contracteaza pe o perioada scurta de timp (de un an), pe o perioada de mai multi ani sau pe o perioada nedeterminata, adica pe viata. Pentru fiecare dintre aceste variante se aplica o formula adecvata la calcularea primei nete Astfel, in cazul unei asigurari de deces pe termen de un an, la care suma asigurata se achita la inceputul anului, ca urmare a decesului asiguratului, calculul primei nete are la baza urmatorul rationament. Asiguratorul presupune ca toate persoanele de varsta celei care a solicitat incheierea unei asigurari de deces vor face acelasi lucru.

Din tabela de mortalitate, cunoastem numarul persoanelor care vor deceda in cursul anului de valabilitate a asigurarii. Mai stim ca pentru fiecare asigurat decedat asiguratorul va plati urmasilor acestuia cate un leu. Pe aceasta baza, vom stabili cuantumul obligatiilor ce-si asuma asiguratorul fata de asigurati, inmultind cele 2 marimi. 4.4. Prima neta anuala la asigurarile de viata Pana aici am presupus prima neta de asigurare se achita de asigurat printr-un varsamant la incheierea contractului, indiferent de durata acestuia. In cazul in care termenul pentru care se incheie contractul este scurt, plata forfetara a primei nete nu ridica probleme deosebite pentru asigurat. Daca insa contractul are o durata de valabilitate de mai multi ani sau vizeaza o asigurare fara termen (viagera), plata dintro data a primei nete poate sa reprezinte un efort financiar prea mare pentru asigurat. De aceea, majoritatea asiguratilor prefera esalonarea plati primei pe toata perioada de valabilitate a contractului sau pe cea mai mare parte a acesteia. Receptiv la solicitarile asiguratilor, asiguratori accepta fractionarea primelor in rate anuale sau subanuale, cu conditia ca valoarea actuala a ratelor de prima cumulate sa fie egala cu prima neta unica. Daca nu s-ar asigura aceasta egalitate, echilibrul dintre primele cuvenite asiguratorului si angajamentele asumate de acesta ar putea fi compromis ceea ce nu este de conceput. Pentru ilustrare, aratam ca o persoana in varsta de x ani, care incheie o asigurare de viata, prin care se angajaza sa plateasca, timp de n ani, o prima neta anulala de 1 leu, va avea de plata, cu titlu de prime anulae actualizate, o suma de bani egala cu valoarea actuala a platilor anuale de renta, pe care le va face asiguratorul catre asigurat. Cu alte cuvinte, daca asiguratul s-a angajat sa verse asiguratorului, pe perioada ramasa vietii sale cate 1 leu in fiecare an cu titlu de prima neta, atunci valoarea actuala a tuturor acestor varsaminte va fi egala cu valoarea actuala a platilor anuale de renta, pe care s-a angajat sa le faca asiguratorul asiguratului in cauza, atata timp cat acesta va fi in viata. 4.5. Prima bruta La asigurarile de viata- mixte, viagere si pe termen limitat pentru caz de decesasiguratorul este obligat sa plateasca sumele asigurate, integral sau partial, si in caz de pierdere a capacitatii de munca din cauza de accidente. Aceasta inseamna, practic, includerea in asigurare a unei noi raspunderi, care trebuie acoperita prin majorarea primei nete. Raspunderea asiguratorului fiind aceeasi pentru pierderea capacitatii de munca a asiguratului la toate tipurile de asigurari de viata, prima neta urmeaza sa se majoreze cu aceeasi suma. Rezultatu obtinut prin adaugarea acestei sume la prima anterior calculata, reprezinta prima neta completa. Probabilitatea pierderii capacitatii de munca din cauza de accidente aproape nu depinde de varsta asiguratului. De aceea, prima neta pentru acest risc se calculeaza la acelasi nivel pentru toate varstele asiguratilor.

Bibliografie 1. 2. http://www.asigurare.md/ro/content/179/ 3. http://www.portaldeasigurari.ro/concept/concept.php