P. 1
Accidente de Munca

Accidente de Munca

|Views: 17|Likes:
Published by Ion Loboda

More info:

Published by: Ion Loboda on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Accidentele de munca

Accidentele de munca si bolile profesionale au reprezentat si reprezinta si in prezent tragedia umana cea mai dura a tuturor activitatilor umane, care se repercuteaza indiferent de nivelul de dezvoltare al unei tari si în pierderi economice importante. Organizatia internationala a Muncii estimeaza ca aproximativ 2.2 milioane de oameni mor anual în accidente de munca sau din cauza unor boli profesionale. Asta inseamna ca zilnic mor in jur de 5.000 de oameni. Uniunea Europeana (EU15) a facut un raport anterior extinderii de acum 2 ani si a estimat 120.000 de decese profesionale iar Statele Unite estimeaza 103.000 de decese anuale atribuite locului de munca. Obiectivele specifice stabilite in diferitele programe de actiune referitoare la sanatatea si protectia muncii sunt: - imbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si protectia sanatatii angajatilor; - cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale, identificarea si evaluarea riscurilor si implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a acestora; - promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca.

1. Dispozitii generale aferente accidentelor de munca si a bolilor profesionale Accidentele de munca si bolile profesionale sunt reglementate de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr.756-XIV din 24.12.99: Articolul 1. Garantarea dreptului la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este garantat de stat. Articolul 2. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale constă în stabilirea unor raporturi specifice, prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: diminuarea capacităţii de muncă, pierderea capacităţii de muncă, deces ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale. (2) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din sistemul public de asigurări sociale obligatorii.
1

Angajatori sînt denumite persoanele juridice şi fizice care folosesc munca salariată. că boala a fost cauzată de factori de risc specifici locului de muncă. (5) Asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia. Articolul 6. 2 . c) persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sînt numite în autorităţile publice. Raporturi de asigurare (1) Raporturile de asigurare se stabilesc între angajator şi asigurător. (4) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe principiul asumării riscului profesional de către persoanele ce beneficiază de rezultatul muncii prestate. Încheierea asigurării Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se încheie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale. ale căror drepturi şi obligaţii sînt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la lit.a). (2) În cazul bolii profesionale. Articolul 5. b) promovarea securităţii muncii şi a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Calitatea de asigurat (1) Calitatea de asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale se menţine pe durata acţiunii raporturilor de asigurare şi decade din momentul încetării acestora. sînt asiguraţi pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi se denumesc asiguraţi: a) cetăţenii Republicii Moldova. cu acte medicale eliberate în mod legal. (2) Angajatorul are obligaţia să realizeze fiecărui salariat asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale din momentul încheierii contractului individual de muncă. pe principiul contributivităţii obligatorii şi pe alte principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii. calitatea de asigurat se menţine şi după încetarea raporturilor de asigurare dacă fostul asigurat dovedeşte. Articolul 4. în baza dispoziţiei legale a unui angajator din Republica Moldova.(3) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează persoanelor asigurate un ansamblu de prestaţii şi indemnizaţii pentru: a) diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. în mod obligatoriu. Persoanele asigurate În conformitate cu prezenta lege. încheiat cu un angajator din Republica Moldova. în bază de contract individual de muncă. b) cetăţenii Republicii Moldova care desfăşoară activitate în străinătate. Articolul 3. cetăţenii străini şi apatrizii care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova. pe durata mandatului.

Articolul 8. . b) reabilitarea medicală şi profesională a asiguraţilor. instituţii şi organizaţii. la persoane fizice care angajează salariaţi.neasigurarea cu echipament de protecţie. Protecţiei Sociale şi Familiei şi are drept obiective controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi.prestarea muncii în condiţii de risc sporit fără a aplica măsuri de protecţie şi prevenire. Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice centrale care se află în subordinea Ministerului Muncii. Cele mai frecvent întîlnite deficienţe de securitate şi sănătate în muncă şi abateri de la prevederile legale din domeniu sînt: . precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora. .Articolul 7. cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare. . controlul aplicării de către angajatori a acesteia şi a altor acte normative de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de Inspecţia Muncii. victime ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Cazul asigurat Cazurile asigurate sînt accidentele de muncă şi bolile profesionale.aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase. 2. Potrivit legii. . .8 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.exploatarea echipamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protecţie.186-XVI din 10 iulie 2008.admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă. precum şi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în realizarea acestor obiective. 3 . Activităţile de control se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. Cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale În conformitate cu art. în condiţiile prezentei legi.lipsa unor strategii de protecţie şi prevenire la nivel de unitate. (2) Asigurătorul are obligaţia să-şi organizeze activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul articol.amplasarea proceselor tehnologice în încăperi neadecvate. Obiectivele asigurării (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. c) acordarea de prestaţii şi indemnizaţii în bani. .140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii. precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

k) pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii. j) participarea autorităţilor publice la realizarea măsurilor de protecţie a muncii. . Datele statistice de securitate şi sănătate în muncă se colectează de la agenţi economici anual. l) organizarea evidenţei statistice de stat privind condiţiile de muncă.vibraţii de nivel sporit. vătămătoare şi/sau periculoase ce nu pot fi înlăturate în condiţiile nivelului tehnic actual al producţiei şi al organizării muncii. . conform metodelor stabilite de Biroul Naţional de Statistică. Potrivit datelor statistice. . c) coordonarea activităţilor în domeniul protecţiei muncii şi al mediului.temperaturi cu deviere de la valorile acceptabile. . prin asigurarea socială obligatorie contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. h) stabilirea compensaţiilor pentru munca în condiţii grele. Cele mai pronunţate condiţii necorespunzătoare sînt: . .zgomot de nivel sporit. accidentele de muncă. f) cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. b) emiterea şi aplicarea actelor normative privind protecţia muncii. g) apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Conform art. 4 .. pe eşantioane reprezentative teritorial şi pe domenii de activitate. pulberi şi alte impurităţi din mediul de muncă cu un grad de concentrare ce depăşeşte limitele admisibile. .iluminatul cu devieri de la cerinţele normative. d) supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei muncii.umiditate sporită a aerului. e) sprijinirea controlului obştesc asupra respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor în domeniul protecţiei muncii. i) propagarea experienţei avansate în domeniul protecţiei muncii. precum şi ale membrilor familiilor lor.222 din Codul muncii.efortul fizic.gaze. bolile profesionale şi consecinţele materiale ale acestora.neefectuarea atestării locurilor de muncă. circa 4 la sută din numărul total de salariaţi muncesc în condiţii de muncă necorespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. (1) Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii sînt: a) asigurarea priorităţii privind păstrarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.

angajatorilor. p) reglementarea asigurării salariaţilor cu echipament de protecţie individuală şi colectivă. în etapa de cercetare. c) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi să asigure supravegherea şi controlul desfăşurării activităţii în condiţii de securitate. printre direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără şi cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. ale patronatelor. din Codul Muncii . reprezentanţilor salariaţilor. a echipamentului de protecţie şi de lucru. documentele eliberate de organele abilitate. de elaborare a proceselor tehnologice. aplicarea cărora ar elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi de contractare a bolilor profesionale. f) să contribuie la constituirea în unitate a comitetului pentru protecţia muncii. 5 . la producerea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor. în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice.m) asigurarea funcţionării sistemului informaţional unic în domeniul protecţiei muncii. conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege. proiectare. cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului. o) contribuirea la crearea condiţiilor de muncă nepericuloase. i) să nu atragă mijloacele salariaţilor în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor de protecţie a muncii în unitate. Articolul 225. executare şi exploatare a construcţiilor şi echipamentelor tehnice. d) să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical. cu încăperi şi instalaţii sanitar-socialĺ. obligaţiile angajatorului privind asigurarea protecţiei muncii Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu: a) să aprobe. b) să obţină. (2) Realizarea direcţiilor principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii se asigură prin acţiuni coordonate ale autorităţilor publice centrale şi locale. n) colaborarea internaţională în domeniul protecţiei muncii. soluţii conforme normelor de protecţie a muncii. la elaborarea şi utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor nepericuloase. h) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate. precum şi să menţină condiţiile pentru care s-au obţinut acestea şi să solicite revizuirea documentelor respective în cazul schimbării condiţiilor iniţiale. e) să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă în caz de accidente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale. g) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă. sindicatelor.

u) să asigure comunicarea. în modul stabilit de prezentul cod. angajatorul este obligat să asigure comunicarea. transferul la o muncă mai uşoară a salariaţilor care au nevoie de aceasta din motive de sănătate. Potrivit art. evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. u) din Codul muncii şi art. corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute. de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. v) să asigure. m) să elaboreze şi să aprobe. n) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru. curăţarea şi dezintoxicarea acestuia. să asigure periodicitatea acestor controale (examene). r) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. k) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă.13 lit. instrucţiuni cu privire la protecţia muncii. precum şi asupra măsurilor preventive necesare.j) să admită la lucru numai persoane care. în urma controlului (examenului) medical. o) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor. cercetarea. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. a aparaturii de măsură şi control. corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă.186-XVI din 10 iulie 2008. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. p) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. s) să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare. inclusiv instruirea împuterniciţilor pentru protecţia muncii. repararea. întreţinerea. cercetarea. evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. t) să asigure fiecare salariat contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. precum şi păstrarea. x) să efectueze. acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale. în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă. l) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii. 6 . p) să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare. precum şi a instalaţiilor de captare.225 lit.

159 au fost clasificate ca accidente de muncă. în urma cărora au suferit 294 persoane. (inclusiv 13 accidente suferite în anii precedenţi). Anual inspectorii de muncă cercetează mai mult de 130 accidente de muncă. Numărul de accidente de muncă produse între anii 2006-2010 determină un indice de frecvenţă cuprins între 7 . Din numărul total de accidente cercetate de inspectorii de muncă. urmată de construcţii unde sau produs 7 accidente grave şi 7 mortale. O dificultate aparte în procesul de cercetare o constituie accidentele produse cu persoanele aflate într-o relaţie de muncă nelegalizată. potrivit statisticilor. ca şi în perioada respectivă. iar accidentele de muncă grave şi mortale se cercetează de inspectorii de muncă. anual. Din cauza deficienţilor de securitate. după care devine posibilă cercetarea accidentului. din care 67 mortale – în rezultatul cărora au avut de suferit mortal 73 persoane. Un obstacol în cercetarea obiectivă a circumstanţelor şi cauzelor în care se produc accidentele de muncă. Acest Regulament stabileşte că accidentele cu incapacitate temporară de muncă pot fi cercetate de angajator.revine agriculturii şi silviculturii – 18 accidente de muncă grave şi 14 mortale.1361 din 22 decembrie 2005. Prin Dispoziţia Inspectorului General de Stat al Muncii au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 269 de accidente. se înregistrează un număr mai mare de 550 accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. De către comisiile de cercetare a întreprinderilor au fost cercetate 384 accidente cu incapacitate temporară de muncă. În temeiul acestui Regulament angajatorului îi revine obligaţiunea să raporteze anual organelor de statistică despre accidentele de muncă produse la unitate. Repartizarea accidentelor de muncă după genul de activitate denotă. că ponderea cea mai mare. la Inspecţia Muncii au fost comunicate 653 accidente. şi prin urmare un obstacol în determinarea măsurilor de prevenire a unor evenimente similare este comunicarea cu întîrziere sau necomunicarea de către angajator către Inspecţia Muncii despre producerea acestor evenimente. Astfel pe parcursul anului 2010 şi în lunile ianuarie-septembrie 2011. 92 grave – în care au suferit 107 persoane şi 21 accidente cu incapacitate temporară de muncă. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Accidentele de muncă implică şi anumite pierderi materiale şi financiare. Regulamentul în cauză obligă angajatorul să comunice imediat la Inspecţia Muncii despre producerea accidentelor de muncă şi să asigure cercetarea acestora. Din numărul accidentelor de muncă comunicate 2 s-au produs cu persoane care nu aveau o relaţie de muncă legalizată în modul stabilit de legislaţie. În asemenea situaţii se impune dovedirea în instanţa de judecată a existenţei relaţiilor de muncă.Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă.

gaze şi ape – 199 accidentaţi.executant – de la 50% la 80% de cazuri de accidentare. urmată de administraţia publică şi apărare – 477 accidentaţi. urmată de agricultură şi silvicultură – 29 accidentaţi mortal. indice de morbiditate profesională a constituit în medie 2. după care vine industria prelucrătoare cu 25 accidentaţi mortal. prăbuşire sau proiectare de obiecte. comerţ cu ridicata şi amănuntul – 19 accidentaţi mortal. . unităţi de transport. transporturi. Cauzele care duc la accidentare de cele mai multe ori depind de: . Analiza morbidităţii profesionale. Repartizarea accidentelor de muncă produse în anii 2006 – 2010 după genul de activitate denotă.au fost provocate de acţiunea vibraţiei. Ponderea cea mai mare a numărului de accidentaţi în muncă între anii 2006-2010 revine industriei prelucrătoare cu 763 accidentaţi. . după care vin activităţile din domeniul construcţiilor – 190 accidentaţi. Cauzele şi circumstanţele în care s-au produs accidentele de muncă sînt determinate de deficienţe de cunoştinţe şi abilităţi de a organiza procese de muncă.0. de a stabili.22.sarcina de muncă – de la 6% la 38% de cazuri de accidentare.7% . . arată că în anii 2000-2009 în Republica Moldova au fost înregistrate 296 de cazuri de boală profesională. transporturi.au fost provocate de acţiunea germenilor patogeni. formula şi executa în condiţii nepericuloase sarcinile de muncă.1% .19 – 33. depozitare şi comunicaţi – 254 accidentaţi. Astfel.au fost provocate de acţiunea substanţelor chimice toxice.1.de cădere de la înălţime şi la acelaşi nivel. activităţile din agricultură şi silvicultură – 206 accidentaţi. lovire sau strivire cu maşini.4 la 100 mii de angajaţi.13. diferite obiecte. . Din numărul total de boli profesionale înregistrate în această perioadă: .de cădere. efectuată de Ministerul Sănătăţii. cu 335 de persoane afectate. gaze şi ape cu 14 accidentaţi mortal.mijloacele de producţie – de la 6% la 12% de cazuri de accidentare. .de prindere. că ponderea cea mai mare revine activităţilor din ramura construcţiilor – 34 accidentaţi mortal. . unelte. .36.1% . depozitare şi comunicaţii – 18 accidentaţi mortal şi energetica.88 .mediul de muncă – de la 5% la 6% de cazuri de accidentare. Datele statistice demonstrează că cel mai frecvent accidentele de muncă se produc în împrejurări ce ţin: .6 (numărul de zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine unui accidentat).07 (numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi) şi un indice de durată medie a incapacităţii temporare de muncă pentru accidente de muncă cuprins între 22. din domeniul energetic. 8 .

mecanizatorii – 38.8% şi pînă la 15 ani – 23.lipsa sau funcţionarea neefectivă a sistemelor de ventilaţie. de la 15 pînă la 20 ani – 15. S-a constatat că cu cît e mai mare vechimea în muncă.lucrătorii medicali – 17.. fizică. impactul factorilor de risc de origine chimică. .7. biologică. .muncitorii de la întreprinderile industriale – 18.prezenţa unor substanţe chimice toxice în aerul zonei de muncă. Cota afectaţilor cu un stajiu de muncă de peste 25 ani constituie 39. a factorilor fizici şi biologici. . După profesii. asigurarea insuficientă a angajaţilor cu echipament special şi mijloace individuale de protecţie. . .parametrii microclimatici nefavorabili. . de la 20 pînă la 25 ani – 21. .au fost provocate de acţiunea pulberilor. .1%.alte profesii – în sumă 20. .5%.au fost provocate de acţiunea zgomotului. psiho-emoţională din mediul de producere asupra organismului lucrătorilor. a cerinţelor sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.6%. Cele expuse mai sus confirmă faptul existenţei unei corelaţii exprimate dintre starea reală a condiţiilor de muncă la majoritatea obiectivelor în funcţiune.lipsa sistemelor de încălzire în încăperile de producere şi auxiliare în perioada rece a anului. nivelul cărora deseori depăşeşte limitele maxime admise. cu atît e mai înaltă incidenţa bolilor profesionale şi invers.nerespectarea regimului de muncă şi odihnă.lucrătorii cu agrochimicatele – 5.au fost provocate de acţiunea altor factori.8% . la formarea indicilor morbidităţii profesionale sînt: .3.8%.4%. morbiditatea profesională în perioada raportată se repartizează după cum urmează: .3% . . 9 .0%.prezenţa curenţilor de aer rece.11. lipsa asistenţei medicale la locul de muncă şi nivelul sporit al indicilor morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a salariaţilor din ramurile de bază ale economiei naţionale.3% .au fost provocate de acţiunea agrochimicatelor. O importanţă deosebită în apariţia bolilor profesionale cronice o are durata muncii în condiţii nocive şi nefavorabile. direct sau indirect.5%. Cauzele care au contribuit. .5.locuri de muncă imperfecte.7% . .3%. .

fapt care conduce şi la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. Datele statistice demonstrează că.Prezintă o dificultate în aplicarea cadrului legal de securitate şi sănătate în muncă şi anumite divergenţe ce se conţin în Codul muncii şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi în alte acte normative ce reglementează în acest domeniu. Elaborarea şi promovarea spre adoptare a actelor normative prevăzute de Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010 şi Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011. de asigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive şi de prevenirea accidentelor de muncă. cu reprezentanţii mediului de afaceri.186-XVI din 10 iulie 2008. Pe parcursul mai multor ani Inspecţia Muncii organizează. diferite posturi de radio şi televiziune. în ansamblu pe ţară. Pentru sporirea continuă a securităţii şi sănătăţii în muncă se fac necesare anumite acţiuni printre care se înscriu: Aducerea prevederilor Codului muncii şi a altor acte normative în concordanţă cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. La aceste întruniri se pun în dezbatere diverse situaţii care ţin de aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. În această ordine de idei se înscrie participarea frecventă a conducerii Inspecţiei Muncii în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate cu comentarii privind aplicarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă. realizează şi participă în diverse întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea constituie o dificultate în aplicarea legii şi lipsa unei subdiviziuni structurale cu atribuţii de sănătate în muncă în cadrul Inspecţiei Muncii. Eforturile depuse de inspectorii de muncă în activităţile de control şi în procesul de monitorizare a aplicării cadrului legal din domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă contribuie la stabilirea unei tendinţe uşor sesizabile de conformare a angajatorilor la prevederile legale din domeniu. Transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor UE în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. prevăzute de viitorul Acord de asociere RM-UE. În procesele de informare sînt apelate organele de presă centrale şi locale. în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi asigurării condiţiilor inofensive de muncă. angajatorii. În vederea sensibilizării celor interesaţi în asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă Inspecţia Muncii informează prin diferite surse mass-media despre prevederile legislaţiei din acest domeniu. precum şi despre căile de respectare a acesteia. lei. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale organelor cu atribuţii în materie de securitate şi sănătate în muncă după cum urmează: 10 . cheltuiesc anual mijloace financiare care constituie sume ce depăşesc 18 mil.

Examinarea posibilităţii creării unei instituţii de stat cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă.12. crearea în cadrul acesteia a unei subdiviziuni interioare cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă.- crearea în cadrul Ministerului Muncii.99: Articolul 21. a prevederilor legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. ceea ce la rîndul său condiţionează realizarea unui anumit nivel al calităţii vieţii. precum şi a căilor de respectare a acesteia. apte să ofere servicii de calitate în domeniul de referinţă. - - - - - - Realizarea acestor acţiuni va contribui în primul rînd la realizarea celui mai important drept al salariaţilor ce decurg din relaţiile de muncă – dreptul la un loc de muncă inofensiv şi nepericulos. Responsabilităţile şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor (1) Angajatorii răspund pentru crearea condiţiilor de securitate şi igienă la locurile de muncă conform legislaţiei.756-XIV din 24. 11 . În acelaşi timp condiţiile nepericuloase şi inofensive asigură şi sporirea productivităţii muncii. cît şi despre prejudiciile directe şi indirecte ce apar în consecinţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor la locurile de muncă. Sporirea nivelului de sesizare şi informare a publicului larg despre pericolele ce le prezintă locurile de muncă cu deficienţe de securitate şi sănătate în muncă. prin diferite surse mass-media. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale Conform Legii Nr. pentru eliminarea factorilor de risc. 3. (2) Angajatorii au obligaţia: a) să aplice măsuri de securitate şi igienă a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. majorarea efectivului-limită şi întărirea capacităţilor Inspecţiei Muncii. Perfecţionarea cadrului legal referitor la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale întru stabilirea cotelor de asigurare socială în raport cu riscul de accidentare şi îmbolnăvire a salariaţilor pe care îl reprezintă unitatea economică. despre fenomenul accidentării şi îmbolnăvii la locurile de muncă. Protecţiei Sociale şi Familiei a unei subdiviziuni interioare separate abilitate cu atribuţii distincte în domeniul de referinţă. precum şi prevenirea unor pierderi materiale considerabile. fapt care asigură integritatea anatomo-funcţională şi sănătatea salariatului. Înăsprirea sancţiunilor administrative pentru neasigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive. Propagarea.

Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale se efectuează în modul stabilit de Guvern. prin majorarea sau reducerea contribuţiilor de asigurare şi prin alte forme legale. Articolul 23. c) să furnizeze orice informaţie solicitată de asigurător ce se referă la factorii de risc de la locurile de muncă. în scopul: a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate. b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. 12 . Articolul 22. adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. fără ca acest lucru să atragă consecinţe asupra lor. salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli. (3) Angajaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte măsurile luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Asigurătorul are sarcina să promoveze şi să stimuleze. (5) Angajaţii au dreptul să sesizeze asigurătorul asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire. c) eliminării sau reducerii riscului survenirii cazului asigurat.b) să asigure informarea angajaţilor. participarea acestora la elaborarea. (4) Pentru realizarea măsurilor de prevenire. activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->