Sunteți pe pagina 1din 40

PROPORTIILE

CORPULUI

UMAN

PREMISETEORETICE

PROPORTIE

UNRAPORTMATEMATICINTREDOUAMARIMIMASURABILE (UNNUMAR)

P=a/b
UNDE: a MARIMECERCETATAINRAPORTDE b MARIMECUNOSCUTA,REFERINTA, PPROPORTIALUI

aFATADEb

DEX
NUMAR CANTITATEDEDEELEMENTEDEACELASFELCAREINTRAINTROINSIRUIRE CANTITATECAREARATADECATEORIOMARIMESECUPRINDEINALTADEACEEASIMASURA CEEACEREPREZINTAREZULTATULUNEIMASURARI SEMNGRAFICSAUGRUPDESEMNEGRAFICECAREINDICAOASTFELDECANTITATEUNASEMENEAREZULTAT

FORANUMARULUI

LUMEA VAZUTA CA NUMAR LUMEA VAZUTA CA FORMA FORMA SI FRUMOSUL

LUMEAVAZUTACANUMAR
NUMARUL REZOLVA CONFLICTUL INTRE INFINITUL LUMII CAPREZENTA SI DIVERSITATE ,SI EXISTENTA CONCRETA LACAREPOTI AVEA ACCES SICAREESTELIMITATATEMPOROSPATIAL NUMARUL LIMITEAZA OFERA ORDINE SI INTELEGERE CONDITIE AEXISTENTEI UNLUCRU EXISTA INMASURA INCAREESTE LIMITAT SI POATE FI INTELES PRIN MASURARE LALIMITA PRIN CORELAREA LUI(STRUCTURA,PROPRIETATI)CUUNSISTEM DELEGI/RELATII MATEMATICE

PITAGORA TOTUL ESTE RANDUIT DUPA NUMAR

PHILALAOS (FILOSOF PITAGOREIC) TOATE LUCRURILE CE SECUNOSC AUUNNUMAR:FARA NUMAR NUNEAR FI CUPUTINTA SA CUNOASTEM NIMIC

PLATON NUMERELE REPREZINTA CEL MAI INALT GRADDECUNOASTERE NUMERELE REPREZINTA CUNOASTEREA INSASI

LUMEAVAZUTACAFORMA

ORICE LUCRU/FIINTA ESTE DEFINIT DEOFORMA ORICE LUCRU/FIINTA ESTE FACUT DINPARTI FORMAPOATE FI UNICA SIMPLA COMPLEXA REALIZATA DINPARTI COSTITITUTIVE IDENTIFICABILE TOATE LUCRURILE CE EXISTA REFLECTA INANUMITE LIMITE REGIMURI DEORDINE (STRUCTURALE,FUNCTIONALE) ORDINEA ESTE NUMAR SI LEGI MATEMATICE INTELEGERA FORMEI PRESUPUNE: RECEPTAREA IDENTIFICAREA PARTILOR IDENTIFICAREA RELATIILOR DINTRE PARTI RELATIA CUFORMAESTE CONDITIONATA DESCOP

FORMASIFRUMOSUL

ATAT FORMELE CATSI FRUMOSUL SUNT REALITATI REGASITE LANIVELE DIFERITE DEORGANIZARE A EXISTENTULUI SI AUMANULUI

IDENTIFICAREA/CAUTAREA FORMELOR FRUMOASE ESTE DEFINITORIE ATAT PRACTICII ARTISTICE DAR SI BUNULUISIMT .IMPULS NATURALSI PRACTICA EDUCATA/PROFESIONALIZATA

CONECTAREA FORMELOR SI FRUMOSULUI SEFACEPRIN ARMONIE

ARMONIE =POTRIVIRE DESAVARSITA AELEMENTELOR/PARTILOR UNUI INTREG

PITAGORA VIRTUTEA ESTE ARMONIE,TOTASA SI SANATATEA,SI TOTBINELE SI DIVINITATEA.INCONSECINTA LUCRURILE TOATE SUNT PLASMUITE DUPA LEGILE ARMONIEI.

Teoria proportiilor corpului uman corpul uman este facut dinparti macropartile sunt segmentele (larandul lor defininduseprintruninventar morfo structural) proportiile corpului=teorie aunor paramentri umani destabilire aunor relatii matematice intre parti scopul dorinta decautare/intelegere/postulare afrumosului interes pentru norma nevoia deastabili oconventie exista doua realitati asupra carora sepoate aplica problematica proportiilor obiectul reprezentarii (subiectul aflat inpoza) secaracterizeaza prin proportii obiective reprezentarea obiectului imaginea propusa secaracterizeaza prin proportii tehnice Obstacole Teoretice azi scepticism si interes scazut datorita suspiciunii deadescifraceea ce defapt noi investim inreceptarea si intelegerea artistica acorpului uman arta definita camanifestare asubiectivitatii individuale si cu+/ odimensiune irationala nuarenevoie deimpuneri legice constrangatoare conditionante Practice acesul/relatia curealitatea intermenii unei consistente maxime deadevar/dereal
(functia deadevar este axalcivilizatiei europene)

receptarea /intelegerea corpului uman inregim demaximarealitate pe cale vizuala este practic imposibila: 1 corpul uman castructura complexa organica introduceprea multe variabile (deforma,demiscare) identificarile dimensionale sunt foarte dificile datorita: diversitatii viului instatica/miscare ,+/ temporalitate imposibilitatii reconstructiei artificiale inconditii delaborator/atelier scheletul este orealitate orientativa si imprecisa raportata laviul caruia iaapartinut 2 receptarea subiectului artistic(inacest caz amodelului aflat inpoza)catsi aprodusului actului artistic(reprezentarea subiectului in forme specifice artei )serealizeaza cuajutorul functie vazului actul deaprivi este parazitatdedeformarea perspectivala deci: intre realexistentsi realaflat incampvizual si introperspectiva oarecare exista consistente diferente constientizarea acestora si raportarea laele este opractica artistica indelungata

CORPULUMAN DATE ANTROPOLOGICE SI ANTROPOMETRICE

OBIECTULDESTUDIU
CORPULUMANCAINTREGINORTOSTATISM REPERELEOSOASECAPUNCTEMETRICE, SEGMENTELECORPULUI(MASURATEINTRELIMITEANATOMICESI/SAULIMITEVIZUALE) MARIMIOPTINUTE MARIMIABSOLUTE DISTANTEMASURATEINTREPUNCTEMETRICE PEVERTICALA(LUNGIMI) ORIZONTALA(DIAMETRE) MARIMIRELATIVEVALORIPROCENTUALEALEDIFERITELORMARIMIRAPORTATELATALIESAUALTE PARTIMAIMARIEXTRUNCHI,BUST,MEMBREININTREGIME
Sx100/TALIESAUSx100/TRUNCHISAUSx100/MEMBRU(MARIMERELATIVAINTRINSECA)CUS FIINDMARIMEAUNUIELEMENTAFLATINSTUDIU

ANALIZADATELORSTATISTICSICOMPARATIVEFFORTDEREDUCEREAVARIABILELORINDIVIDUALE

OBIECTIVEANTROPOLOGICE
IDENTIFICAREACARACTERISTICILORRASIALE IDENTIFICAREACARACTERISTICILORUNEIPOPULATII ANALIZAMODIFICARILORRFOLOGICEINTIMP ANALIZACOMPARATIVAINSERIAPRIMATELORSIINTRASEULEVOLUTIV

OBIECTIVEALECURSULUI PREZENTAREADERAPORTURIDEPROPORTIONAREINRAPORTDETALIE IDENTIFICAREARAPORTURILORDEPROPORTIONAREINTRINSECI PREZENTAREADIFERENTELORSEXUALESIINRAPORTDEVARSTA

CRESTEREACORPULUIUMANSEINSCRIEPEPERIOADA 018ANILAFEMEIE 0 20ANILABARBAT INRAPORTDETALIEOAMENIISEIMPARTINCATEGORII INGENERALBARBATIISUNTCU811CMMAIINALTICAFEMEILE (TALIAFEMEI=93%)

TALIE(cm) MICI SUBMIJLOCII MIJLOCII SUPRAMIJLOCII INALTE FOARTEINALTE

BARBATI 150159,9 160163,9 164166,9 167,9169,9 170179,9 PESTE180

FEMEI 140148,9 1491529 153155,9 156158,9 159167,9 PESTE170

CRESTEREACORPULUITALIEISEREALIZEAZAPRINCRESTEREAINEGALAASEGMENTELOR SEGMENTELEAUVITEZEDIFERITEDECRESTERE RAPORTURILESEGMENTELORCORPULUISUNTDIRIJATEDEDIMENSIUNILEABSOLUTEALETALIEI

STABILIREACENTRULUIFIGURII SUBIECTINORTOSTATISM ANTERIORINVECINATATEASIMFIZEIPUBIENE POSTERIORINPUNCTULCELMAIPROEMINENTALFESEI RARLANIVELULSIMFIZEIPUBIENE simfiza seafla la48,752,4%dintalie simfiza subcentrul figurii lasubiectii scunzi simfiza deasupra centrului figurii lasubiectii inalti PUNEINEVIDENTAROLULDETERMINANTALMEMBRELORINFERIOAREINSTABILIREACENTRULUI membrele inferioare sunt intre 44,5%dintalie (subiecti scunzi)si 47,7%dintalie (subiecti inalti) MEMBRELEINFERIOARESUNTELEMENETELECELEMAIVARIABILELAMODIFICAREATALIEI

DIAMETRE(RAPORTARELATALIE)
BIACROMIAL 1823%BARBATI 1820%FEMEI TALIILEMIJLOCIIAUDIAMETRELECELEMAIMARIINRAPORTDETALIE LAFEMEIDIAMETRULESTEMAIMICCACELBICRISTALSIBIACROMIAL

BICRISTAL (SPINAILIACAANTEROSUPERIOARA) 17,2%BARBATI(56,2%TRUNCHI) 18,5%FEMEI(59,5%DINTRUNCHI) LACRESTEREATALIEISCADEDIAMETRULBICRISTAL

BITROHANTERIAN 18 19%BARBATI 1920%FEMEI LACRESTEREATALIEISCADEDIAMETRULBICRISTAL

LAAMBELESEXEDIAMETRULBIUMERAL (PECONTURULDELTOIDIAN)ESTEMAIMARECABITROHANTERIAN

CUTIATORACICA AREDAIMETRULCORESPONDENTCU TALIA INVERSPROPORTIONAL ACTIVITATEAFIZICA(INTENSA) DIRECTPROPORTINAL SEXUL UNGHIULXIFOIDIANLAVALORI(CCA) 65 LAFEMEISI7072 LABARBATI

PROPORTIIALEMEMBRELOR
MEMBRULSUPERIOR 44,5%DINTALIE 94,9%DINBUSTLABARBATI 94,4DINBUSTLAFEMEIE APROXIMATIVEGALCUMEMBRULINFERIOR(MASURATDELASANTULSUBFESIER) TALIAMEDIE(SIBINEPROPORTIONATA)ARE COTULINDREPTULCRESTEIILIACE ARTICULATIARADIOCARPIANALANIVELULSIMFIZEIPUBIENEIARDINLECTURAPOSTERIOARA LANIVELULSANTULUISUBFESIER DEGETULMEDIUSLAJUMATATEACOAPSEI ANVERGURA EGALITATEACUTALIARARA SUB10ANI MAIMICACATALIA LA10ANIRELATIVEGALA PESTE10ANIMAIMARECATALIACU56CM INTRINSECI BRATUL4142% ANTEBRATUL 33% SEGMENTULCUVARIABILITATEACEAMAIMARELACRESTERATALIEI MANA 2425%(1011%DINTALIE PROCENTNEMODIFICATALCRESTERATALIEI)

MEMBRULINFERIOR 50,754,3%DINTALIELABARBATI 50,254,1%DINTALIELAFEMEI INTRINSECICOAPSA50% GAMBA 42% SEGMENTULCUCEMAIMAREVARIABILITATELACRESTEREATALIEI PLANTAINALTME8%(LUNGIMEACCA31%DINTALIE)

CORPULUMANIN REPREZENTARILEARTISTICE

PREMISE
corpul caintreg ori partile constitutivereprezinta unsubiect/tema constanta in arta

autoreferentialitate,antropocentrism explicitsau implicit

reprezentarea inorizont istoric seafla subdictaturastiluluiepocii/curentului artistic originalitatea inacest sens este untermen relativ si mai degraba unindicatoraltipului deadecvare

Repezentarea artistica a corpului uman este un indicator rafinat dar definitoriu pentru dinamica estetica a evului artistic/creatorului

OSTACOLE Teoretice

azi scepticism si interes scazut datorita suspiciunii deadescifraceea ce defapt noi investim inreceptarea si intelegerea artistica acorpului uman arta definita camanifestare asubiectivitatii individuale si cu+/ odimensiune irationala nuarenevoie de impuneri legice constrangatoare conditionante

Practice

acesul/relatia curealitate prin mijloace exclusiv vizuale intermenii unei consistente maxime deadevar/ dereal(functia deadevar este axalcivilizatiei europene) receptarea /intelegerea corpului uman inregim demaximarealitate pe cale vizuala este practic imposibila: 1 corpul uman castructura complexa organica introduceprea multe variabile (deforma,demiscare) identificarile dimensionale sunt foarte dificile datorita: diversitatii viului instatica/miscare ,+/ temporalitate imposibilitatii reconstructiei artificiale inconditii delaborator/atelier scheletul este orealitate orientativa si imprecisa raportata laviul caruia iaapartinut 2 receptarea subiectului artistic(inacest caz amodelului aflat inpoza)catsi aprodusului actului artistic (reprezentarea subiectului informe specifice artei )serealizeaza cuajutorul functie vazului actul deaprivi este parazitatdedeformarea perspectivala deci: intre realexistentsi realaflat incampvizual si introperspectiva oarecare exista consistente diferente constientizarea acestora si raportarea laele este opractica artistica indelungata

solutiile practiceinspatiul artistic: divizarea intregului (talia) multiplicarea unei unitati

Solutiaegipteana

CONDITIONARI

arta egipteana este aservita efortului deglorificare funerara, cultica, cudimensiune magica exista undezinteres fundamentalpentru mundanul carnal, schimbator si perisabil ce asteapta confirmarea eternului viata adevarata si eterna este dupa moarte existentul uman este ingemanarea KAului si MAATului corpul uman este substrat materialnecesar si obligatoriu pentru KA deunde si impunerea pastrarii saleindependentde organicitatea si functionalitatea sa ARTAEGIPTULUIOARTAADUBLULUINEMURITOR. pastrarea caformaduceladezvoltarea tehnicilor demumificare

REPREZENTAREA arta neimitativa ignora organicitatea corpului si amiscarilor (sunt mecanice) constructia presupune unasamblaj,oserie detranslatari decontur a segmentelor (capdinprofil ,ochi dinfata,trunchi dinfata,bazin dinprofil membre superioare dinfata cele inferioare dinprofil) nuexista racourci,reprezentare aspatiului tehnica reprezentari presupune: existenta unei unitati ce seva multiplica retele premergatoare imaginii cadezvoltare aunitatii inraport de caresetraseaza conturul talia 18/22unitati,inaltimea sezand 15unitati lungimea plante 3unitati,gamba 5 notatepe grundul zidului sau pe suprafetele pietrelor (pentru sculptura pe trei laturi deci trei imagini corespunzatoare fetei, profilului si bazeireunirea acestora facanduseprin rotungirea muchiior deintalnire odata cuavansarea sculpturii) retelele ausemnificatie constructionala si seadreseaza reprezentarii cuspecificitate pentru statica,miscare oameni sau animale, personaje sau faraon, fiecarei abordari atribuiduiseoretea si unaltgoritm detrasare

Solutiagreaca

CONDITIONARI debutul artei grecesti preia solutia egipteana axul culturalsi aparitia filosofiei reformuleaza modul dereprezentare 1 antropocentrism organicsi functional tinecontde organizarea organica aformelor dereceptia vizuala inspecialalucrarii (cunosteau si manipulau deformarea perspectivala) 2 supun constructia si reprezentarea,pricipiilor amoniei si receptiei vizuale Crisipussustine cafrumusetea nuconsta dinelemente ci dinraporturile armonioase dintre parti:proportiile unui
deget fata dealtul,alrestului mainii fata deincheietura,alacestora fata deantebrat,alantebratului fata deintregul brat,in finealtuturor partilor fata detoate celelalte,asa precum seindica incanonul lui Policlet

3 armonia este gandita caopozitia contrariilor (par impar,masculin feminin,plus minus,finit infinit,patrat dreptunghi,
linie dreapta linie curba,iubire ura,pace razboi,linistea neliniste,static miscarea) lainceput doar unelementalopozitiei reprezentand perfectiunea (numarul impar,linia dreapta,patratul,etc.) ulteriorarmonia reiese prin coexistenta contrariilor,echilibrul dinamic postularea unei polaritati intre doua entitati contradictorii,iar conflictullor, originea armoniei 4 imagine/formaeste cuplatacuesteticul:formele inmodul deconstructie si cuo anumita armonie trebuie sa surprinda frumusetea legic

homobene figuratuseste centrat innumar: frumosul iese laiveala,incetul cuincetul,prin imbinarea mai multor numere postularea unor relatii exprimate catermeni ai unei fractii senaste oestetica cufundamentinrelationare cuantificabila (apartilor intre ele si alor cuintregul,si toate exprimate innumere reale intregi) CONCEPTE eurhytmia infatisare placuta si aspectpotrivit permite ajustari/modificari ale formelor/intregului inraport dereceptia vizuala symmetria definitia normativa armonia partilor intre ele si alor fata deintreg principiu estetic proportio solutia tehnica,metoda prin carerelatiile armonioase sunt tradusein practica

Exemplificare fata (mentoninsertia parului)=1/10 dintalie mana 1/10 dintalie capul =1/8dintalie fata si gatpana lamarul lui Adam=1/6 dintalie capsi gatpana lamarul lui Adam= vertexlinia mamelonara dintalie ombilicul la4/6 dintalie simfiza pubiana la dintalie anvergura egala cutalia antebratul si mana dintalie gamba dintalie lungimea plantei 1/6 dintalie

SolutiaEvului Mediu

CONDITIONARI
EvuL Mediu crestin senaste violent/inviolenta si inantiteza cuantichitatea
(desi inceputa inacest modva recupera si incorpora lentfilosofia greaca )

propune oreformulare fundamentala deorganizare teologica, sociala avalorilor,etc interesul pentru om caexistenta materiala insevera diferenta fata deantichitatea anterioara dialectica corpspiritrezolvata infavoarea spiritului si indetrimentul carnalului si corporalitatii corpul devalorizat inEgiptul anticdezinteres inEvul Mediu devalorizare,ominimalizare arelationarii cuacesta reprezentarea corpului ocvasinecesitate reglementata prin diferenta fata deantichitate deoreformulare ideologica (perioada iconoclasta) sub2tipuri desolutionari bizantina romanica (ce seva dezvolta incea gotica) (corespunzator impartirii Imperiului Romanulteriorcrestinat) reprezentarea vizuala realitatea contingenta,materiala devalorizare adresata atat corpului catsi spatiului trebuie sa propuna/includa odimensiune nonvizuala,spirituala sa reprezinte iconicul medievalprezinta inaceeasi imagine realitatea subaspecte evidente catsi aspecte ce nuar putea fi reprezentate inplan,prin corespondenta cuexperienta vizuala (reflexsi efort alintentiei dereprezentare anereprezentabilului)

REPREZENTAREABIZANTINA

INTROOARECARECONTINUITATECUCEAANTICATINECONTDEORGANICITATEACORPULUI RENUNTALAANTROPOMETRISMSIRELATIONAREAPARTILOR SCHEMATIZAREREPREZENTATIONALAATATACORPULUICATSIAMEDIULUIINCONJURATOR(SPATIUFIZIC,PERSPECTIVA,ETC) PROPUNEOFIGURAREPRINMULTIPLICAREAMODULULUI MODULUL=CAPUL/FATA(TESTA,VISA)


PORTRETULCAMPALMANIFESTARIIEXPRESIEISPIRITUALE

MANUALULZUGRAVULUIDELAMUNTELEATHOS ERMINIA TALIA=9CAPETE PORTRETULIMPARTITPRINTREIMI TORSUL=3UNITATI INALTIMEAPLATEI=1/3UNITATI GATUL=1/3UNITATI TORACE=1+1/3UNITATI SEGMENTELEMEMBRULUISUPERIOR=1UNITATE LUNGIMEAPLANTEI=1UNITATE

ORIGINEAERMINIEIMASURATORIPEBAZANUMERICAAUNEICOFREERICARTURARESTIARABEDINORIENTINSECIX(FRATIIPURITATII)CARE PROPUNOCOSMOLOGIE ARMONICAPRINMUMAR(ORIGINESIREFERINTAANTICA),FARALEGATURACUPRACTICAARTISTICASAUDEATELIER

REPREZENTAREAAREODIMENSIUNEPRATICA MODALITATERAPIDA,EFICIENTA,USOARA,CUMINIMDEMIJLOACE,AFIGURII (EXFOLOSIREAUNUICOMPAS)

REPREZENTAREAROMANICA FARAREFERINTASILEGATURACUORGANICUL

SCHEMATIZARELAMAXIM INTERESDOARPENTRU CONTURSIMARCAREASUGERATAAMISCARILOR

INCRIEREACORPULUIPRINSIINFORMEGEOMETRICE CONSACRATECAPURE/PERFECTE/CUCONTINUT TEOLOGIC

REFERINTAPENTRUATELIERVILLARDDEHONNECOURTCEPROPUNEO METODAEXPEDITIVADEDESEN

SOLUTIARENASTENTISTA

CONDITIONARI
UNCOMPLEXDEFACTORI

ORIGINEAPLATONICAASUPRALUMIIDARCITITAPRINCODCRESTIN LUMEAESTEOFIINTAINSUFLETITA(MACROCOSMOS) OMULESTEOLUMEMICA(MICROCOSMOSDUPAIMAGINEADIVINA) TEORIAPROPORTIILORCAPATAVALENTENOIMARCATEDEVENERATIE MATERIALIZAREAUNUIPOSTULATMETAFIZIC PROPORTIILEFIINTEISUNTPLANARMONIOSACREATIEIDIVINEEXPRESIEAARMONIEI DINTREMACROSOMICROCOSMOS SINTEZAASPIRITULUI MISTIC(PLATON)SI RATIONAL(ARISTOTEL)GENEREAZAOESTETICANORMATIVA OTEORIEMATEMATICASISPECULATIVADEODATACENTRATAINJURULSECTIUNIIDEAUR CONDITIEAPRACTICIIARTISTICE ARTELEDEVINLIBERALESIVALIDEPEPIATAINTELECTUALA SENASTEINDIVIDUALITATEACREATOARE ORIGINEAINSOLUTIABIZANTINADE9CAPETE ATENTIAASUPRACORPORALITATIISEMUTADELAFIGURAREAIDEALULUILAPLURALITATEADE TIPURICARACTERISTICESIFRUMOASE

REPREZENTAREA
RATIONALIZAREASPATIULUIFIZICFOARTEIMPORTANTA SEIDENTIFICA2SISTEME LEONBATTISTAALBERTI LEONARDODAVINCI SEDORESCDUSELARANGULUNEISTIINTEEMPIRICE

LEONBATTISTAALBERTI
EFORTDEPERFECTIONAREAMETODEIBIZANTINE ANEXAREAAUNUISISTEMDEMASURATORI(PICIOARE,DEGETE,MINUTA)SIINSCREREAINTABELE

LEONARDODAVINCI
EFORTDEPRELUCRAREELABORATAAMATERIALULUI MARIREACAMPULUIDEOBSERVATIE DEBUTINDIVIZAREAITALOBIZANTINALACAREANEXEAZARELATIONAREAPRINFRACTIIORDINARE IDENTIFICAFRUMOSULCUNATURALUL INVESTIGARESISTEMATICAASTRUCTURILORSIFUNCTIONALITATIIANATOMICE INCERCAREDESISTEMATIZAREAVARIABILELORSIDECUPLAREATEORIEIPROPORTIILORCUCEAAMISCARII PRINCIPIULMISCARICONTINUESIUNIFORMCIRCULARE IDENTIFICASUBIECTIVITATEASIEFORTDELEGITIMARESIRATIONALIZAREAEI MISCAREAORGANICA=VOINTASUBIECTIVAASUBIECTULUIDEREPREZENTAT ABERATIILEVIZUALE=EXPERIENTASUBIECTIVAAARTISTULUISIASPECTATORULUI INOVATIAPRINEFORTULDEARMONIZAREAUNEITEORIIMATEMATICECUUNAFIZIOLOGICASICUCEAAPERSPECTIVEI

DURER

MARCHEAZATRECEREADELAGOTICLARENASTERE EFORTDECONSTRUCTIEAUNEISTIINTEANTROPOMETRICE DEBUTSUBMODELULITALOBIZANTIN+DIVIZAREAUNITATIIPANALAA3APARTEAMINUTEIALBERTIENE(1/600DINTESTE) IMPRESIONANTEFORTDE MASURARE DEFINIREA TIPULUICARACTERISTIC(26SETURIDEPROPORTIISICELDECOPIL) NORMALULUISIANORMALULUI INTREGULUISISEGMENTECARACTERISTICE(PORTRET,MANA,PLANTA) REDUCTIEGEOMETRICAAFORMELOR PERDELEGATURACUPRACTICAARTISTICAPRINCOEFICIENTDEAPLICABILITATEMINIMAL(INATELIER)

Teoria proportiilor inperspectiva moderna

VICTORIAPRINCIPIULUISUBIECTIVITATII
POSTULAREASICONSTIENTIZAREA SUBIECTIVITATIIINARTACONDUCE TEORIAPROPORTIILORSPREO MINIMIZAREAROLULUISIAPLICABILITATIIEI

DUPASECXVSEAFIRMAINDEPENDENTA SIRELATIVITATEAELEMENETELORIMPLICATE INORGANIZAREAARTISTICITATII SUBIECT ARTIST SPECTATOR

DEZVOLTAREAARTELORCUINSERTULSUBIECTIV POATEIMPARTIFORMELEDEMANIFESTAREIN SUBIECTIVPICTURAL AMENDEAZAFORMELEIN FAVOAREASENTIMENTULUI/SENZATIEI SUBIECTIVNONPICTURAL AMENDEAZAFORMELEIN FAVOAREAUNORDEFORMARI CUCARACTEREXPRESIV